se zaměřením na zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se zaměřením na zdravotnictví"

Transkript

1 Čeho se účastníte... Seminář pořádaný asociací APUeN s názvem: Elektronizace nákupu standardizace a rozvoj výběrových řízení se zaměřením na zdravotnictví

2 Kdo Vás pozval... Asociace Poskytovatelů a Uživatelů elektronických Nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce Milan Kaplan prezident asociace / Milena Machová ředitelka asociace

3 S jakou vizí......kultivovat a standardizovat prostředí elektronických nákupních nástrojů, popularizovat je mezi veřejností a provádět jejich osvětu, aby měl každý, kdo nakupuje, dostatek informací pro rozhodování, jestli a jak je použít...

4 Jaké jsou naše snahy... Vytvoření neutrální a silné asociace, která bude zastupovat obě zúčastněné strany tj. jak poskytovatele, tak zájmy a pohodlí uživatelů Prostřednictvím asociace mít vliv, či poradní hlas při tvorbě zákonů Seznamovat veřejnost s celou škálou možností, jak uchopit a využít elektronizaci v praxi Dát našim klientům možnost výběru (software, způsob)

5 Co nás k tomu vedlo... Ohlasy lidí, kteří jsou zodpovědni za výběrová řízení Reakce na různé negativní tituly objevující se v tisku, ať na téma předražených nákupů, špatných výběrových řízení, zrušených tendrů, korupce aj. Na druhé straně naopak ty pozitivní kauzy, co se kde podařilo a s jakým úspěchem Řada mýtů a domněnek spojených s elektronickým nákupem, zvlášť s e-aukcí, ale my se řídíme heslem: Kdo nezkusil neuvěří, kdo zkusil nepřestane! Průzkum užití elektronických nástrojů ve sféře zdravotnictví

6 Proč elektronicky... Celosvětový trend Příprava podkladů stejná, vlastní proces pak zajišťuje - časovou úsporu - rovné podmínky pro všechny - transparentnost - zdokladovatelnost veškeré komunikace - výběr vhodných dodavatelů na základě zadaných podmínek - ve většině případech finanční úsporu - minimálně ověření toho, že aktuální cena je to nejlepší - dodržení požadované kvality - opakovatelnost v určitém časovém období - případné upozornění na chybu Vytváření konkurenčního prostředí Otevřenost a přístup veřejnosti (dodavatelů, zájemců)

7 Jaké jsou klíčové body... # současný stav ve zdravotnictví # zhodnocení úspěšnosti e-aukcí # vhodnost vs. povinnost užití, ekonomický efekt a další výhody # klasický výběr vs. elektronický # příklady úspěšně nakupovaných komodit, ukázka e-aukce # novela Zákona o veřejných zakázkách # podpora strategie Ministerstva zdravotnictví ČR # elektronické nástroje jako protikorupční prevence

8 Komu patří dík... Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci děkanka paní Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Výbor pro zdravotnictví předseda výboru MUDr. Boris Šťastný Hostům z řad uživatelů a celému týmu Všem zúčastněným zvlášť

9 Kdo se nemohl dostavit... Ministerstvo zdravotnictví České republiky ministr zdravotnictví pan doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR předseda výboru pan MUDr. Boris Šťastný Ministerstvo zdravotnictví České republiky vedoucí odboru veřejných zakázek paní JUDr. Marcela Rohlíková Transparency International - Česká republika, o.p.s. ředitel pan David Ondráčka Městská záchranná služba Ostrava, p. o. ředitel pan Ing. Jaroslav Páník

10 S kým můžeme počítat... Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ministerstvo vnitra ČR Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, který se týká Analýzy možností boje proti korupci v soukromé sféře (úkol 5.8) Nadační fond pro boj proti korupci Transparency International - Česká republika, o.p.s. ICT Unie, o.s. Facility Management Institut, s.r.o. POLAR televize Ostrava, s.r.o. Mediafax, s.r.o. Česká tisková kancelář VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (Deník) Český rozhlas Česká televize

11 Co umíme nabídnout... Elektronické nástroje v celé své pestrosti (zřizovatel, zákon, volba, vůle, zkušenost) Vzdělávání zaměstnanců Audity procesů Certifikace odborníků Prezentace Vašich úspěchů naším prostřednictvím Medializace pozitivních výsledků Členství či partnerství

12 Na co se můžete těšit... PROGRAM 9,00 9,10 APUeN Milena Machová 9,10 9,15 Živá aukce Nemocnice Nové Město na Moravě Jana Vítová 9,15 9,35 Vliv elektronického vyjednávání na ceny veřejných zakázek Josef Zrník 9,35 9,40 Výsledek aukce 9,40-9,45 Softwarová řešení podpory nákupu, E-tržiště, aukce, el. nástroje, Novela ZVZ, NIPEZ Milena Machová 9,45 10,00 Psychiatrická léčebna Jihlava Radim Marzoll 10,00-10,10 Aukce Euroclinicum Jan Václavek Úspěšné středoevropské e-aukce Lenka Kundratová 10,10 10,25 Rehabilitační ústav Hrabyně Zdeněk Oberreiter 10,25 10,40 Novela ZVZ z pohledu města Alena Vačkářová 10,40 11,00 - PŘESTÁVKA 11,00-11,10 Aktuální situace na Minsterstvu zdravotnictví ČR, Protikorupční strategie info Milena Machová 11,10-11,30 Staturární město Olomouc Alena Vačkářová 11,30 12,00 Otázky a odpovědi Milan Kaplan 12,00 12,30 Diskuze 12,30 UKONČENÍ

13 Jaká je aktuální situace na MZ... Podklady připravila JUDr. Marcela Rohlíková vedoucí oddělení Veřejných zakázek Na Ministerstvu zdravotnictví ČR mohou vyhlašovat (zveřejňovat) veřejné zakázky pouze tyto odbory nebo oddělení: 1) Oddělení veřejných zakázek 2) Odbor hospodářské správy 3) Odbor informatiky

14 Jaká je aktuální situace na MZ... Oddělení veřejných zakázek vypisuje (zveřejňuje) veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní i nadlimitní veřejná výběrová řízení zatím pouze standarní cestou. Všechna výběrová řízení jsou zveřejněna na stránkách MZ v sekci Úřední deska, podsekci Veřejné zakázky a dále jsou nadlimitní zakázky uveřejňovány na stránkách Odbor hospodářské správy vypisuje pouze veřejné zakázky malého rozsahu na některé komodity a služby provozního charakteru na el. tržišti AllyTrade. Odbor informatiky stejně jako odbor hospodářské správy vypisuje pouze veřejné zakázky malého rozsahu na komodity a služby provozního charakteru na el. tržišti AllyTrade. ( Na elektronických tržištích se tudíž opravdu realizují pouze drobné nákupy elektro spotřebičů a interiérového vybavení kanceláří. Ing. Antonín Liberda, ředitel odboru hospodářské správy)

15 Jaká je aktuální situace na MZ... Příkaz ministra č. 11 / 2011 ze dne 15. března 2011 Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví ČR 2011 Zadávání veřejných zakázek na MZ ČR Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek: Všechny zakázky nad Kč budou uveřejňovány v elektronickém systému veřejných zakázek Ministr bude schvalovat všechny zakázky nad 1 mil. Kč, do 1 mil. Kč je budou schvalovat náměstci ministra Budou probíhat analýzy potřebnosti veřejných zakázek Vznikne roční plán veřejných zakázek Smlouvy budou uveřejňovány na internetu

16 Jak proti korupci... Transparency International - Česká republika (TIC), o.p.s. Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TIC se zaměřuje především na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy, ale také v soukromém sektoru. Kromě projektů, které se dlouhodobě věnují konkrétním oblastem (například problematice veřejných zakázek, střetu zájmů či nakládání s veřejnými prostředky) poskytuje TIC také právní a vzdělávací služby. Projekt: Watchdog Vedle analýzy otevřených zdrojů se TIC věnuje dlouhodobému monitorování hlavních korupčních případů. Věnujeme se i vlastním investigativním aktivitám při zajišťování informací o korupčním jednání. Chceme plnit úlohu hlídacího psa proti korupci a proto i tato sekce webu má název Watchdog. V této sekci našeho webu Vás budeme seznamovat s případovými studiemi korupčních kauz založenými na naší analytice a dále pak zde naleznete informace o vlastních investigativních aktivitách TIC.

17 A co na závěr... Přejeme Vám HEZKÉ PRÁZDNINY KRÁSNOU DOVOLENOU TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU PŘI DALŠÍCH AKCÍCH Děkujeme

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Univerzita Karlova v Praze Filosofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví Studium nových médií Seminární práce Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Vypracoval:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Poziční dokument ICT UNIE Obsah Cíl dokumentu... 3 Koncepční a strategická východiska... 4 Předpoklady úspěšného čerpání prostředků

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více