Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11"

Transkript

1 Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ sezóna SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 1A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH SOUTĚŽE MUŽŮ SOUTĚŽE ŽEN 1B. SOUTĚŽE MASTERS 1C. SOUTĚŽE VE ČTYŘHŘE 1D. SOUTĚŽE JUNIORŮ 2.SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH SOUTĚŽE MUŽŮ SOUTĚŽE ŽEN 2B. SOUTĚŽE JUNIORŮ 3.NÁRODNÍ ŽEBŘÍČKY ČASQ 3A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 3B. SOUTĚŽE MASTERS 3C. SOUTĚŽE JUNIORŮ 4.UČAST ZAHRANIČNICH HRÁČŮ NA TURNAJÍCH ČASQ 5.POČÍTÁNÍ BODŮ V UTKÁNÍ 6.ROZHODOVÁNÍ UTKÁNÍ

2 1. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ Soutěží jednotlivců pořádaných ČASQ (turnajů) se mohou účastnit pouze řádně registrovaní členové ČASQ. Každý účastník soutěže se musí registrovat prostřednictvím libovolného klubu, který je organizován v ČASQ na sekretariátu ČASQ. Registrace je zpoplatněna v různé výši podle doby platnosti - jednorázová, půlroční nebo celoroční. Podrobné informace a cenové relace jsou uvedeny v dokumentech Registrační řád ČASQ a Pravidla pro organizaci turnajů ČASQ. 1A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH Hrací systém turnaje: Všechny turnaje jednotlivců se hrají jednotným systémem. Hráči se nasazují dle umístění na aktuálně platném národním žebříčku s přihlédnutím k případným nadřazenostem dle stanovených pravidel, do pavouku velikosti odpovídající počtu přihlášených hráčů. Turnaj se dohrává až do konečného pořadí. Výsledkem turnaje je seznam hráčů seřazený podle umístění od nejlepšího po nejhoršího. Výsledky turnajů zadává pořadatel prostřednictvím systému na webu ČASQ. Hrací schémata (pavouky) pro turnaje jednotlivců jsou definovány v příloze Hrací plán Bodová hodnota turnaje: Bodová hodnota turnaje prezentuje jeho kvalitu a je daná součtem pořadí osmi nejlepších zúčastněných (ne pouze přihlášených) hráčů na příslušném národním žebříčku ČASQ, popřípadě hráčů nasazených na konkrétní pozici v národním žebříčku na základě nadřazenosti dle stanovených pravidel. Pokud se turnaje účastní méně než osm takovýchto hráčů, je bodová hodnota turnaje dána též součtem pořadí osmi nejlepších zúčastněných hráčů s tím, že ostatním hráčům je přiděleno pořadí o jedno vyšší, než je pořadí hráče aktuálně figurujícího na příslušném národním žebříčku ČASQ na poslední pozici. Pokud se turnaje účastní méně jak osm účastníků (hráčů), je bodová hodnota turnaje dána součtem jejich umístění na příslušném žebříčku ČASQ dle předcházejících pravidel a za každého dalšího chybějícího účastníka, o kterého je počet účastníků nižší než osm se k tomuto součtu přičítá pořadí o jedno vyšší, než je pořadí hráče aktuálně figurujícího na příslušném národním žebříčku ČASQ na poslední pozici. Způsob určení bodové hodnoty turnaje je uveden v příslušné tabulce odpovídající typu soutěže. Od výše bodové hodnoty turnaje se odvíjí bodový zisk hráče za výsledky dosažené v turnaji. Bodová hodnota mistrovství ČR se určuje rovněž na základě součtu pořadí osmi nejlepších účastníků, přičemž se tato povyšuje o dva stupně. Kategorie turnaje: Turnaje jednotlivců jsou rozděleny do kategorií dle výkonnostní úrovně hráčů. Pro každou kategorii turnaje jsou stanovena kritéria, která definují skupinu možných účastníků turnaje podle jejich umístění na národním žebříčku ČASQ, žebříčku PSA a WISPA, popřípadě národním žebříčku hráčů s jiným než českým občanstvím. Bodový zisk hráče z turnaje: Bodový zisk hráče je dán jeho konečným umístěním na turnaji a výsledky jednotlivých zápasů. Stanoví se dle příslušné tabulky odpovídající typu soutěže a je závislý na kvalitě turnaje jeho bodové hodnotě.

3 Nasazení hráče do turnaje: Hráči jsou do turnaje nasazováni v počtu odpovídajícím příslušné velikosti pavouku dle umístění na národním žebříčku ČASQ, žebříčku PSA a WISPA, popřípadě národním žebříčku hráčů s jiným než českým občanstvím dle dokumentu Vymezení účasti v soutěžích ČASQ. Startovné na turnaji: Hráči platí za účast na turnaji poplatek startovné. Toto musí být uhrazeno před zahájením turnaje. V případě, že startovné není uhrazeno, je pořadatel oprávněn hráče z turnaje vyloučit. Hráč, který se na turnaj přihlásí a z turnaje se omluví nejpozději 24 hodin před zahájením prvního utkání turnaje, je povinen uhradit pořadateli plnou výši startovného. Hráč, který se na turnaj přihlásí a nedostaví se bez omluvy nejpozději 24 hodin před zahájením prvního utkání turnaje, je povinen uhradit pořadateli plnou výši startovného a současně ČASQ pokutu ve stejné výši. Pokud se hráč turnaje zúčastní a odehraje pouze jedno vypsané utkání (např. při účasti 17, 33hráčů apod.), má nárok na vrácení startovného ze strany pořadatele v plné výši. Do počtu takového počtu utkání se započítávají i utkání skrečovaná nebo volný los (bye) vč. prvního kola turnaje. SOUTĚŽE MUŽŮ Bodová hodnota turnaje Určení bodové hodnoty turnajů je uvedeno v příloze Kategorie turnaje a bodové hodnoty. Kategorie turnaje V soutěži mužů jsou turnaje rozděleny do 4 kategorií A, B, C a D. Vymezení účasti hráčů na turnajích jednotlivých kategorií je dáno jejich umístěním na národním žebříčku ČASQ. Pro jednotlivé kategorie platí následující kritéria. turnaj kategorie A: nejlepší hráč na pozici 1 / nejhorší hráč na pozici 75 turnaj kategorie B: nejlepší hráč na pozici 17 / nejhorší hráč na pozici 150 turnaj kategorie C: nejlepší hráč na pozici 65 / nejhorší hráč bez omezení turnaj kategorie D: nejlepší hráč na pozici 101 / nejhorší hráč bez omezení Turnaje kategorie A se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ vždy pro jedno místo konání. Turnaje kategorie B se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ pro jedno nebo dvě místa konání. V případě, že bude turnaj kategorie B vypsán na dvě místa konání, bude omezení účasti posunuto na pozici 180 nejhoršího účastníka turnaje. Turnaje kategorie C se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ pro dvě až tři místa konání. Každý hráč si může vybrat pro podání přihlášky do turnaje libovolné místo konaní bez omezení. Pořádání turnajů kategorie A, B a C přiděluje ČASQ výběrem z podaných přihlášek. Turnaje kategorie D se vypisují v libovolném počtu, termínu a místu konání. Pořádání turnaje kategorie D vyhlašuje pořadatel bez předchozího přidělení turnaje ze strany ČASQ. Minimální počet účastníků turnaje kategorie D je 8 hráčů. Všichni účastníci turnaje musí být řádně registrovaní členové ČASQ. Pořadatel je povinen turnaj nahlásit ČASQ nejpozději 14 dnů před zahájením turnaje, zaslat jeho propozice a turnaj se musí odehrát stejným hracím systémem jako jiné soutěže jednotlivců pořádané ČASQ, včetně dodání výsledků turnaje. Pokud turnaj nesplní stanovená kritéria, nejsou jeho výsledky započítávány do národního žebříčku ČASQ.

4 Bodový zisk hráče z turnaje Počet bodů získaných v turnaji je součtem bodů za konečné pořadí a všech bodů za dosažené výsledky v jednotlivých utkáních turnaje. Počty bodů za obě kritéria jsou definovány v příloze Kategorie turnaje a bodové hodnoty. a/ bodový zisk za konečné umístění V tabulce přílohy Kategorie turnaje a bodové hodnoty je pro každé dosažené místo v turnaji odpovídající kategorie uveden odpovídající bodový zisk hráče. b/ bodový zisk za výsledky jednotlivých zápasů V tabulce přílohy Kategorie turnaje a bodové hodnoty je pro jednotlivá utkání v turnaji uveden odpovídající počet bodů, které se dělí mezi oba soupeře. Počet dělených bodů závisí na tom, o jaké umístění v turnaji se hraje. Dělení bodů v jednotlivých utkáních se vypočte následujícím způsobem: Výsledek 3 : 0 / 100% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 0 BYE / 50% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 1 / 80% bodů vítěz : 20% bodů poražený Výsledek 3 : 2 / 60% bodů vítěz : 40% bodů poražený Výsledek 2 : 0 / 80% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 2 : 1 / 60% bodů vítěz : 40% bodů poražený V případě, že utkání bylo zahájeno a skrečováno až v průběhu zápasu jedním z hráčů z důvodu zranění apod., započítávají se do hodnocení doposud odehrané celé sety a nedohrané sety jsou přiznány hráči, který utkání neskrečoval. Nasazení hráče do turnaje Hráči se do turnaje nasazují v počtu daném velikostí pavouku v pořadí daném národním žebříčkem ČASQ. Hráči s českým občanstvím, umístěni na žebříčku mužů PSA a hráči s jiným než českým občanstvím, jsou do turnaje nasazováni dle pravidel uvedených v dokumentu Vymezení účasti v soutěžích ČASQ. Startovné na turnaji: Na turnajích kategorie A, B a C je startovné ve výši maximálně 500,- Kč. Na turnajích kategorie D stanoví výši startovného pořadatel turnaje. SOUTĚŽE ŽEN Bodová hodnota turnaje Určení bodové hodnoty turnajů je uvedeno v příloze Kategorie turnaje a bodové hodnoty. Kategorie turnaje Omezení účasti hráček na turnajích jednotlivých kategorií je dáno jejich umístěním na národním žebříčku ČASQ. Pro jednotlivé kategorie platí následující kritéria. turnaj kategorie A: nejlepší hráčka na pozici 1 / nejhorší hráčka bez omezení turnaj kategorie B: nejlepší hráčka na pozici 21 / nejhorší hráčka bez omezení

5 Turnaje kategorie A se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ, vždy pro jedno místo konaní. Pořádání turnaje kategorie A přiděluje ČASQ výběrem z podaných přihlášek. Turnaje kategorie B se vypisují v libovolném počtu, termínu a místu konání. Pořádání turnaje kategorie B vyhlašuje pořadatel bez předchozího přidělení turnaje ze strany ČASQ. Minimální počet účastnic turnaje kategorie B je 8 hráček. Všechny účastnice turnaje musí být řádně registrované členky ČASQ. Pořadatel je povinen turnaj nahlásit ČASQ nejpozději 14 dnů před zahájením turnaje, zaslat jeho propozice a turnaj se musí odehrát stejným hracím systémem jako jiné soutěže jednotlivců pořádané ČASQ, včetně dodání výsledků turnaje. Pokud turnaj nesplní stanovená kritéria, nejsou jeho výsledky započítávány do národního žebříčku ČASQ. Bodový zisk hráček z turnaje Počet bodů získaných v turnaji je součtem bodů za konečné pořadí a všech bodů za dosažené výsledky v jednotlivých utkáních turnaje. Počty bodů za obě kritéria jsou definovány v příloze Kategorie turnaje a bodové hodnoty. a/ bodový zisk za konečné umístění V tabulce přílohy Kategorie turnaje a bodové hodnoty je pro každé dosažené místo v turnaji odpovídající kategorie uveden odpovídající bodový zisk hráče. b/ bodový zisk za výsledky jednotlivých zápasů V tabulce přílohy Kategorie turnaje a bodové hodnoty je pro jednotlivá utkání v turnaji uveden odpovídající počet bodů, které se dělí mezi oba soupeře. Počet dělených bodů závisí na tom, o jaké umístění v turnaji hraje. Dělení bodů v jednotlivých utkáních se vypočte následujícím způsobem: Výsledek 3 : 0 / 100% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 0 BYE / 50% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 1 / 80% bodů vítěz : 20% bodů poražený Výsledek 3 : 2 / 60% bodů vítěz : 40% bodů poražený Výsledek 2 : 0 / 80% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 2 : 1 / 60% bodů vítěz : 40% bodů poražený V případě, že utkání bylo zahájeno a skrečováno až v průběhu zápasu jedním z hráčů z důvodu zranění apod., započítávají se do hodnocení doposud odehrané celé sety a nedohrané sety jsou přiznány hráči, který utkání neskrečoval. Nasazeni hráček do turnaje Hráčky se do turnaje nasazují v počtu daném velikostí pavouku v pořadí daném národním žebříčkem ČASQ. Hráčky s českým občanstvím, umístěné na žebříčku žen WISPA a hráčky s jiným než českým občanstvím jsou do turnaje nasazovány dle pravidel uvedených v dokumentu Vymezení účasti v soutěžích ČASQ. Startovné na turnaji: Na turnajích kategorie A je startovné ve výši maximálně 500,- Kč. Na turnajích kategorie B stanoví výši startovného pořadatel turnaje.

6 1B. SOUTĚŽE MASTERS Bodová hodnota turnaje Určení bodové hodnoty turnajů je uvedeno v příloze Kategorie turnaje a bodové hodnoty. Kategorie turnaje Pro turnaje masters není stanoveno žádné omezení účasti hráčů na turnajích. Jsou vypsány dvě kategorie turnaje A a B, které se liší způsobem organizace. Turnaje kategorie A se pořádají 4 v každé sezóně + mistrovství republiky. Turnaje A se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ, vždy pro jedno místo konaní, pořádání turnajů přiděluje ČASQ výběrem z podaných přihlášek. Turnaje kategorie B se vypisují v libovolném počtu, termínu a místu konání. Pořádání turnaje kategorie B vyhlašuje pořadatel bez předchozího přidělení turnaje ze strany ČASQ. Pořadatel je povinen turnaj nahlásit ČASQ nejpozději 14 dnů před zahájením turnaje a zaslat jeho propozice. Minimální počet účastníků jsou 4 hráči v jedné věkové kategorii a turnaj se musí odehrát stejným hracím systémem jako jiné soutěže jednotlivců pořádané ČASQ, včetně dodání výsledků turnaje. Všichni účastníci turnaje musí být řádně registrovaní členové ČASQ. Pokud turnaj nesplní stanovena kritéria, nejsou jeho výsledky započítávány do národního žebříčku masters ČASQ. Turnaj masters je možné uskutečnit i ve sníženém počtu vypsaných kategorií. Pokud nejsou v některé z věkových kategorií přihlášeni alespoň 4 hráči, kategorie se nemusí vypisovat. V tomto případě se mohou hráči účastnit turnaje v některé z nižších věkových kategorií. Získané body v jiné, než hráčově věkové kategorii, se započítávají do výsledků kategorie, ve které startoval. Do výsledků jeho vlastní kategorie jsou tyto výsledky přepočteny koeficientem, kde za každou nižší kategorii oproti jeho vlastní se bodová hodnota výsledku turnaje zvyšuje o 30%. Na MR může hráč kategorie masters startovat pouze ve své věkové kategorii. Tento systém přepočtu bodů se použije i v případě přechodu hráče do vyšší věkové kategorie. Bodový zisk hráče z turnaje Počet bodů získaných v turnaji je součtem bodů za konečné pořadí a všech bodů za dosažené výsledky v jednotlivých utkáních turnaje. Počty bodů za obě kritéria jsou definovány v příloze Kategorie turnaje a bodové hodnoty. a/ bodový zisk za konečné umístění V tabulce přílohy Kategorie turnaje a bodové hodnoty je pro každé dosažené místo v turnaji odpovídající kategorie uveden odpovídající bodový zisk hráče. b/ bodový zisk za výsledky jednotlivých zápasů V tabulce přílohy Kategorie turnaje a bodové hodnoty je pro jednotlivá utkání v turnaji uveden odpovídající počet bodů, které se dělí mezi oba soupeře. Počet dělených bodů závisí na tom, o jaké umístění v turnaji hraje. Dělení bodů v jednotlivých utkáních se vypočte následujícím způsobem: Výsledek 3 : 0 / 100% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 0 BYE / 50% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 1 / 80% bodů vítěz : 20% bodů poražený Výsledek 3 : 2 / 60% bodů vítěz : 40% bodů poražený

7 Výsledek 2 : 0 / 80% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 2 : 1 / 60% bodů vítěz : 40% bodů poražený V případě, že utkání bylo zahájeno a skrečováno až v průběhu zápasu jedním z hráčů z důvodu zranění apod., započítávají se do hodnocení doposud odehrané celé sety a nedohrané sety jsou přiznány hráči, který utkání neskrečoval. Nasazeni hráče do turnaje: Hráči umístěni na národním žebříčku dospělých ČASQ, na dále uvedených pozicích, jsou přednostně nasazeni do turnaje masters před nejlepšího hráče národního žebříčku masters ČASQ. muži kategorie +35 na národním žebříčku dospělých ČASQ 1-50 kategorie +40 na národním žebříčku dospělých ČASQ 1-75 kategorie +45 na národním žebříčku dospělých ČASQ kategorie +50 na národním žebříčku dospělých ČASQ kategorie +55 na národním žebříčku dospělých ČASQ kategorie +60 na národním žebříčku dospělých ČASQ ženy kategorie +35 na národním žebříčku dospělých ČASQ 1-25 kategorie +40 na národním žebříčku dospělých ČASQ 1-50 kategorie +45 na národním žebříčku dospělých ČASQ 1-75 Startovné na turnaji: Na turnajích masters stanoví výši startovného pořadatel turnaje. 1C. SOUTĚŽE VE ČTYŘHŘE V systému soutěží ČASQ je vypsáno pouze mistrovství republiky v kategoriích dvojic mužů, žen a smíšených dvojic. Kritériem pro nasazení do turnaje je součet pořadí obou účastníků turnaje na národním žebříčku ČASQ. Přednostně jsou nasazeny dvojice, které se v minulém ročníku umístily na místě a startují ve stejném složení, v jakém toto umístění získaly. Turnaj se hraje systémem odpovídajícím počtu přihlášených družstev (tabulka, pavouk nebo kombinace obojího).

8 1D. SOUTĚŽE JUNIORŮ Hrací systém turnaje: Všechny turnaje juniorů jednotlivců se hrají jednotným systémem. Hráči se nasazují dle umístění na aktuálně platném národním žebříčku do pavouku velikosti odpovídající počtu přihlášených hráčů s přihlédnutím k případným nadřazenostem žebříčků dle stanovených pravidel. Turnaj se dohrává až do konečného pořadí. Výsledkem turnaje je seznam hráčů seřazený podle umístění od nejlepšího po nejhoršího. Výsledky turnajů zadává pořadatel prostřednictvím systému na webu ČASQ. Hrací schémata (pavouky) pro turnaje jednotlivců jsou definovány v příloze Hrací plán U mistrovských turnajů juniorů se hrají kategorie do 11-ti, 15-ti a 19-ti let v sobotu, v neděli pak kategorie do 13-ti a 17-ti let (není-li v propozicích turnaje, popř. v rozlosování turnaje, uvedeno jinak) s tím, že daná kategorie musí být odehrána vždy v jeden den (neplatí omezení maximálního počtu zápasů za jeden den dle STP). Výjimku z tohoto tvoří Mistrovství České republiky juniorů jednotlivců, kde je časový program turnaje stanoven dle propozic. Kategorie turnaje: V soutěži juniorů jsou turnaje rozděleny do 2 kategorií A a B. Vymezení účasti hráčů na turnajích jednotlivých kategorií je dáno jejich umístěním na národním žebříčku ČASQ. Pro jednotlivé kategorie platí kritéria uvedená v dokumentu Vymezení účasti v soutěžích ČASQ. Turnaje kategorie A i B se vypisují dle kalendáře akcí ČASQ vždy pro jedno místo konání. Pořádání turnajů kategorie A i B přiděluje ČASQ výběrem z podaných přihlášek. Bodová hodnota turnaje: Bodová hodnota turnaje prezentuje jeho kvalitu a je daná součtem pořadí osmi nejlepších zúčastněných (ne pouze přihlášených) hráčů na příslušném národním žebříčku ČASQ, popřípadě hráčů nasazených na konkrétní pozici v národním žebříčku na základě nadřazenosti dle stanovených pravidel. Pokud se turnaje účastní méně než osm takovýchto hráčů, je bodová hodnota turnaje dána též součtem pořadí osmi nejlepších zúčastněných hráčů s tím, že ostatním hráčům je přiděleno pořadí o jedno vyšší, než je pořadí hráče aktuálně figurujícího na příslušném národním žebříčku ČASQ na poslední pozici. Pokud se turnaje účastní méně jak osm účastníků (hráčů), je bodová hodnota turnaje dána součtem jejich umístění na příslušném žebříčku ČASQ dle předcházejících pravidel a za každého dalšího chybějícího účastníka, o kterého je počet účastníků nižší než osm se k tomuto součtu přičítá pořadí o jedno vyšší, než je pořadí hráče aktuálně figurujícího na příslušném národním žebříčku ČASQ na poslední pozici. Způsob určení bodové hodnoty turnaje je uveden v příslušné tabulce odpovídající typu soutěže. Od výše bodové hodnoty turnaje se odvíjí bodový zisk hráče za výsledky dosažené v turnaji. Bodová hodnota mistrovství ČR se určuje rovněž na základě součtu pořadí osmi nejlepších účastníků, přičemž se tato povyšuje o dva stupně. Startovné na turnaji: Hráči platí za účast na turnaji poplatek startovné, a to ve výši maximálně 200,-Kč za účast v každé jednotlivé věkové kategorii. Toto platí pro turnaje kategorie A i B. Startovné musí být uhrazeno před zahájením turnaje. V případě, že startovné není uhrazeno, je pořadatel oprávněn hráče z turnaje vyloučit. Hráč, který se na turnaj přihlásí a z turnaje se omluví nejpozději 24 hodin před zahájením

9 prvního utkání turnaje, je povinen uhradit pořadateli plnou výši startovného. Hráč, který se na turnaj přihlásí a nedostaví se bez omluvy nejpozději 24 hodin před zahájením prvního utkání turnaje, je povinen uhradit pořadateli plnou výši startovného a současně ČASQ pokutu ve stejné výši. Nasazení hráče do turnaje: Hráči jsou do turnaje nasazováni v počtu odpovídajícím příslušné velikosti pavouku dle umístění na národním žebříčku ČASQ nebo ESF dle pravidel uvedených v dokumentu Vymezení účasti v soutěžích ČASQ. Bodový zisk hráče z turnaje Bodový zisk hráče za konečné umístění na turnaji se stanoví dle příslušné tabulky odpovídající typu soutěže a je závislý na kvalitě turnaje jeho bodové hodnotě. Počet bodů získaných v turnaji je součtem bodů za konečné pořadí a všech bodů za dosažené výsledky v jednotlivých utkáních turnaje. Počty bodů za obě kritéria jsou definovány v příloze Kategorie turnaje a bodové hodnoty. a/ bodový zisk za konečné umístění V tabulce přílohy Kategorie turnaje a bodové hodnoty je pro každé dosažené místo v turnaji odpovídající kategorie uveden odpovídající bodový zisk hráče. b/ bodový zisk za výsledky jednotlivých zápasů V tabulce přílohy Kategorie turnaje a bodové hodnoty je pro jednotlivá utkání v turnaji uveden odpovídající počet bodů, které se dělí mezi oba soupeře. Počet dělených bodů závisí na tom, o jaké umístění v turnaji hraje. Dělení bodů v jednotlivých utkáních se vypočte následujícím způsobem: Výsledek 3 : 0 / 100% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 0 BYE / 50% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 1 / 80% bodů vítěz : 20% bodů poražený Výsledek 3 : 2 / 60% bodů vítěz : 40% bodů poražený Výsledek 2 : 0 / 80% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 2 : 1 / 60% bodů vítěz : 40% bodů poražený V případě, že utkání bylo zahájeno a skrečováno až v průběhu zápasu jedním z hráčů z důvodu zranění apod., započítávají se do hodnocení doposud odehrané celé sety a nedohrané sety jsou přiznány hráči, který utkání neskrečoval.

10 2. SOUTĚŽE DRUŽSTEV Soutěží družstev pořádaných ČASQ se mohou účastnit pouze družstva registrovaná prostřednictvím svých klubů v ČASQ. Družstva jsou složena výhradně z hráčů řádně registrovaných prostřednictvím klubů v ČASQ. 2A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH Hrací systém soutěže družstev Družstva jsou rozdělena podle výkonnostních úrovní do devítičlenných skupin, pokud to umožní počet družstev, která jsou v dané úrovni k dispozici. Herní systém ve skupinách je dvoukolový, za jednu sezónu hraje dvakrát každé družstvo s každým. Bodový zisk družstva ze soutěže družstev Bodový zisk pro soutěže družstev je dán konkrétní bodovací tabulkou. Nasazení hráčů do soutěží družstev Hráči se do jednotlivých utkání nasazují dle STP v pořadí daném národním žebříčkem ČASQ. Hráči s českým občanstvím, umístěni na žebříčku mužů PSA a hráči s jiným než českým občanstvím, jsou do utkání nasazováni dle pravidel uvedených v dokumentu Vymezení účasti v soutěžích ČASQ. Bodový zisk jednotlivce ze soutěže družstev Výsledky utkání jednotlivých hráčů definují nejen celkový výsledek soutěže družstev, ale jsou rovněž započítány do národního žebříčku ČASQ. Pro každou soutěž je bodování do soutěže jednotlivců dáno konkrétní bodovací tabulkou. SOUTĚŽE MUŽŮ Hrací systém soutěže družstev: Extraliga / 1 skupina / 9 družstev nasazení je dáno umístěním z předchozího ročníku, případně postupem z nižší soutěže základní část dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým play off hrají družstva na místě po základní části (utkání družstev a , dále vítězové o titul, poražení o 3. místo) sestup poslední družstvo sestupuje přímo do 1. ligy, předposlední družstvo odehraje baráž formou trojutkání s vítězi obou skupin 1.ligy o 2 volná místa v extralize

11 1. liga / 2 skupiny / 18 družstev nasazení losováním do skupin s přihlédnutím na regionální příslušnost (vzhledem k nerovnoměrnému počtu družstev, nelze rozdělit družstva ideálně) základní část dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým postup vítěz skupiny odehraje baráž formou trojutkání s vítězem druhé skupiny 1.ligy a předposledním družstvem extraligy o 2 volná místa v extralize sestup poslední z každé skupiny sestupuje přímo do 2.ligy, předposlední družstva z obou skupin odehrají mezi sebou baráž o udržení, poražený z této baráže sestupuje do 2.ligy 2. liga / 3 skupiny / 27 družstev nasazení do skupin losováním s přihlédnutím na regionální příslušnost základní část dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým postup vítězové všech skupin postupují přímo do 1.ligy sestup družstva na posledních dvou místech ve všech skupinách přímo sestupují do 3.ligy, družstva na 7.místě ze všech tří skupin odehrají mezi sebou baráž o udržení, vítěz této baráže zůstává ve 2.lize, zbylá dvě družstva sestupují do 3.ligy 3. liga / 8 skupin / 63 družstev nasazení do skupin losováním s přihlédnutím na regionální příslušnost základní část dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým postup 8 vítězů skupin postupuje přímo do 2.ligy Bodový zisk družstva ze soutěže družstev mužů: vítězství 4:0 / 6 bodů vítězství 3:1 / 5 bodů (taktéž pro vítězství 3:0 pokud družstva přijedou ve 3 hráčích) vítězství 2:2 / 4 body (taktéž pro vítězství 2:1 pokud družstva přijedou ve 3 hráčích) prohra 2:2 / 3 body prohra 1:3 / 2 body (taktéž pro prohru 1:2, pokud družstva přijedou ve 3 hráčích) prohra 0:4 / 1 bod (taktéž pro prohru 0:3, pokud družstva přijedou ve 3 hráčích) kontumace / 0 bodu

12 Bodový zisk jednotlivce ze soutěže družstev: Získané body z utkání soutěže družstev do národního žebříčku jednotlivců ČASQ jsou dány dále uvedenou tabulkou. Každé výkonnostní úrovni ligové soutěži a pozici hráče, na které je do utkání nasazen, odpovídá příslušná bodová hodnota. pozice hráče v družstvu extraliga 1.liga 2.liga 3.liga body dělené mezi hráče v utkání pozice pozice pozice pozice Tato bodová hodnota se dělí mezi oba hráče v závislosti na dosaženém výsledku zápasu dále uvedeným způsobem. Výsledek 3 : 0 / 100% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 0 BYE / 50% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 1 / 80% bodů vítěz : 20% bodů poražený Výsledek 3 : 2 / 60% bodů vítěz : 40% bodů poražený V případě, že utkání bylo zahájeno a skrečováno až v průběhu zápasu jedním z hráčů z důvodu zranění apod., započítávají se do hodnocení doposud odehrané celé sety a nedohrané sety jsou přiznány hráči, který utkání neskrečoval. SOUTĚŽE ŽEN Hrací systém soutěže družstev: Extraliga / 1 skupina / 9 družstev nasazení je dáno umístěním z předchozího ročníku, případně postupem z nižší soutěže základní část dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým play off hrají družstva na místě po základní části (utkání družstev a , dále vítězové o titul, poražení o 3. místo) sestup poslední družstvo sestupuje přímo do 1. ligy, předposlední družstvo odehraje baráž formou trojutkání s prvními dvěma družstvy skupiny A 1.ligy o 2 volná místa v extralize

13 1. liga / 3 skupiny / 11 družstev nasazení do 3 skupin s přihlédnutím na regionální příslušnost základní část - podzim dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým, po podzimní části následuje rozdělení do dvou skupin na 6 družstev ve skupině A a 5 družstev ve skupině B, kde první dva z každé skupiny postupují do skupiny A základní část - jaro dvoukolový systém, utkání družstev každé s každým ve 2 skupinách A a B postup první dvě družstva skupiny A odehrají baráž formou trojutkání s předposledním družstvem z extraligy o 2 volná místa v extralize Bodový zisk družstva ze soutěže družstev: vítězství 3:0 4 body vítězství 2:1 3 body (pro vítězství 1:1 a 2:0, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích) prohra 1:2 2 body (pro prohru 1:1, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích) prohra 0:3 1 bod (pro prohru 0:2, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích) kontumace 0 bodu Bodový zisk jednotlivce ze soutěže družstev: Získané body z utkání soutěže družstev do národního žebříčku jednotlivců ČASQ jsou dány dále uvedenou tabulkou. Každé výkonnostní úrovni ligové soutěži a pozici hráče, na které je do utkání nasazen, odpovídá příslušná bodová hodnota. pozice hráče v družstvu extraliga 1.liga pozice pozice pozice body dělené mezi hráče v utkání Tato bodová hodnota se dělí mezi oba hráče v závislosti na dosaženém výsledku zápasu dále uvedeným způsobem. Výsledek 3 : 0 / 100% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 0 BYE / 50% bodů vítěz : 0% bodů poražený Výsledek 3 : 1 / 80% bodů vítěz : 20% bodů poražený Výsledek 3 : 2 / 60% bodů vítěz : 40% bodů poražený V případě, že utkání bylo zahájeno a skrečováno až v průběhu zápasu jedním z hráčů z důvodu zranění apod., započítávají se do hodnocení doposud odehrané celé sety a nedohrané sety jsou přiznány hráči, který utkání neskrečoval. 2B. SOUTĚŽE JUNIORŮ Nový systém bude zpracován a prezentován KM v průběhu měsíce března 2011

14 3. NÁRODNÍ ŽEBŘÍČKY ČASQ 3A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH Národní žebříček ČASQ se sestavuje vždy k 1. dni v měsíci probíhající sezóny. Pořadí na národním žebříčku je dáno součtem bodového zisku ze soutěže jednotlivců a bodového zisku ze soutěže družstev podle dále uvedených pravidel. Ze soutěží jednotlivců se do národního žebříčku ČASQ počítají 3 nejlepší dosažené výsledky za období posledních 5 turnajů nejvyšší kategorie, počínaje dnem zahájení prvního z turnajů. Ze soutěží družstev se do národního žebříčku ČASQ počítají výsledky 6 bodově nejlepších utkání hráče za období posledních 8 ligových kol soutěže, ve které je evidován jako kmenový hráč. Započítávají se také výsledky dosažené v jiných úrovních soutěže družstev, ve kterých hráč není veden jako kmenový (tzv.pendl) za předpokladu, že tato utkání spadají do uvedeného období. Výsledky ze soutěží družstev se započítávají průběžně, po ukončení sezóny se získané body dále započítávají do žebříčku v nové sezóně dle uvedeného klíče. 3B. SOUTĚŽE MASTERS Národní žebříček masters ČASQ se sestavuje vždy k 1. dni v měsíci probíhající sezóny. Pořadí na národním žebříčku je dáno bodovým ziskem ze soutěže jednotlivců v příslušné věkové kategorii, případně z jiné příslušné kategorie přepočteny dle uvedeného koeficientu. Ze soutěží jednotlivců se do národního žebříčku masters ČASQ počítají 3 nejlepší dosažené výsledky za období posledních 5 turnajů nejvyšší kategorie, počínaje dnem zahájení prvního z turnajů. 3C. SOUTĚŽE JUNIORŮ Národní žebříček ČASQ (dále jen CŽ) se sestavuje vždy k 1. dni v měsíci probíhající sezóny. Pořadí na národním žebříčku je dáno pouze bodovým ziskem ze soutěží jednotlivců. Ze soutěží jednotlivců se do národního žebříčku ČASQ počítají 4 nejlepší dosažené výsledky za období posledních 8 turnajů nejvyšší kategorie, počínaje dnem zahájení prvního z turnajů. Pro umísťování juniorů v CŽ juniorských kategorií do 17 a 19 let platí nadřazenost CŽ dospělých v případě, že junioři jsou na tomto CŽ umístěni do 16. místa CŽ mužů, respektive juniorky do 8. místa CŽ žen a že současně figurují na příslušném žebříčku své juniorské kategorie pro dané období na jakémkoli místě. V tomto případě jsou tito hráči umístěni v aktuálním CŽ juniorů před prvního juniora (juniorku), který toto kritérium nesplňuje. Je-li takovýchto hráčů více, jsou takto umístěni ve stejném pořadí od nejlepšího, jako v CŽ dospělých.

15 4. UČAST ZAHRANIČNICH HRÁČŮ NA TURNAJÍCH A V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČASQ Účast zahraničních hráčů v soutěžích jednotlivců a družstev ČASQ je upravena v závislosti na výkonnosti těchto hráčů. Všechny podrobnosti o účasti dospělých hráčů a juniorů včetně jejich případného nasazení do turnaje jsou uvedeny v dokumentu Vymezení účasti v soutěžích ČASQ. 5. POČÍTÁNÍ BODŮ V UTKÁNÍ Všechny soutěže družstev i turnajů jednotlivců v hlavním pavouku se hrají na tři vítězné sety do 11 bodů beze ztrát (za stavu 10:10 se hraje tiebreak, kdy vítězí hráč, který získá o 2 body více než soupeř). Zápasy v turnajích jednotlivců v plate může pořadatel vyhlásit pouze na dva vítězné sety do 11 bodů beze ztrát (za stavu 10:10 se hraje tiebreak, kdy vítězí hráč, který získá o 2 body více než soupeř). Do všech zápisů z utkání družstev i jednotlivců se uvádí vždy skutečný výsledek dosažený na hřišti (17:15, 12:10 apod.). V případě, že utkání bylo zahájeno a skrečováno až v průběhu zápasu jedním z hráčů z důvodu zranění apod., započítávají se do hodnocení doposud odehrané celé sety a nedohrané sety jsou přiznány hráči, který utkání neskrečoval v poměru 11:0. 6. ROZHODOVÁNÍ UTKÁNÍ Pokud není utkání rozhodováno oficiálním rozhodčím nominovaným ze strany ČASQ nebo pořadatelem turnaje, jsou jendotlivá utkání v soutěžích jendotlivců povinni rozhodovat účastníci turnaje dle pokynů pořadatele. Přednostně je pořadatel povinen nominovat k rozhodování utkání oba účastníky predchozího utkání na kurtu. V prvním kole turnaje určí dvojici rozhodčích pro každý kurt pořadatel turnaje. VV ČASQ prosinec 2011

KRITÉRIA PRO ÚČAST HRÁČŮ NA TURNAJÍCH JEDNOTLIVCŮ ČASQ

KRITÉRIA PRO ÚČAST HRÁČŮ NA TURNAJÍCH JEDNOTLIVCŮ ČASQ KRITÉRIA PRO ÚČAST HRÁČŮ NA TURNAJÍCH JEDNOTLIVCŮ ČASQ 1. KRITÉRIA MUŽI Účast na turnajích určité úrovně je dána výkonností hráče. Výkonnost je definována pomocnými pravidly, která jsou uvedena v bodech

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DOTACE

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DOTACE ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE DOTACE 1.8.2012 Stránka 1 z 14 DOTACE V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ dotace v ČASQ Čl.1 II. DOTACE A POPLATKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽÍ ČASQ licenční poplatek dotace na mistrovské turnaje

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

c) body jsou přiznány za získané umístění v hracím plánu, skreč má pro postup hráče na hracím plánu hodnotu vítězství.

c) body jsou přiznány za získané umístění v hracím plánu, skreč má pro postup hráče na hracím plánu hodnotu vítězství. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SENIORSKÉHO TENISU Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení seniorských tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních, pokud pro ně neplatí

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 01.08.2019 Stránka 1 z 47 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl. 1-3 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 4-8 III. ORGANIZACE

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.8.2016 Stránka 1 z 46 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl. 1-3 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 4-8 III. ORGANIZACE

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE. Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE. Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013 1.9.2012 Stránka 1 z 5 SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH - MUŽI Družstva jsou rozdělena do čtyř výkonnostní

Více

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Sportovní klub Kuželky Vrchlabí 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Vrchlabí 2015 2016 Místo: Pořadatel: kuželna Vrchlabí SKK Vrchlabí Hrací termíny: říjen 2015 duben 2016 Hrací dny: čtvrtek, sobota,

Více

Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019

Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019 Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019 Pro okresní soutěže, vyjma níže uvedených úprav, platí v plném rozsahu Soutěžní řád nohejbalu a Pravidla nohejbalu vydané Českým nohejbalovým svazem.

Více

Soutěžní řád České asociace Stiga Game, o.s.

Soutěžní řád České asociace Stiga Game, o.s. Soutěžní řád České asociace Stiga Game, o.s. Podle tohoto soutěžního řádu (řádu) se řídí všechny soutěže ve stolním hokeji pořádané Českou asociací Stiga Game, o.s. (Asociace) s výjimkou mezinárodních

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga IV. liga JM oblasti 2014/2015 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů

Více

Pravidla Havlovické tenisové ligy

Pravidla Havlovické tenisové ligy Pravidla Havlovické tenisové ligy Termín Jarní ligy: 27.3 24. 6. 2015 Termín Podzimní ligy: 1. Základní ustanovení 1.1 Pořadatelem Havlovická Tenisová liga je TJ Sokol Havlovice, o.s, IČO: 13586424, DIČ:CZ13586424.

Více

Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz

Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz Rozpis 25. ročníku Seriálu turnajů Grand Prix 2018/2019 RACKETSPORT.cz 1. Pořadatel Grand Prix: Pražský svaz stolního tenisu z.s. (PSST) 2. Termíny turnajů: Budou uvedeny v termínové listině PSST na webových

Více

1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutežní rád kategorií MINITENIS a BABYTENIS

1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutežní rád kategorií MINITENIS a BABYTENIS 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2. Soutežní rád kategorií MINITENIS a BABYTENIS Tato pravidla a soutežní rád platí pro vekové kategorie do devíti let. Platnost od 1.10.2006 1. Pravidla

Více

2. Právo účasti 2.1 Všechny turnaje kromě výjimek uvedených v tomto Soutěžním řádu jsou otevřeny pro všechny hráče, a to i nečleny ČKS. 2.2 Omezení pr

2. Právo účasti 2.1 Všechny turnaje kromě výjimek uvedených v tomto Soutěžním řádu jsou otevřeny pro všechny hráče, a to i nečleny ČKS. 2.2 Omezení pr Soutěžní řád Soutěžní řád upravuje druhy turnajů, jejich bodové ohodnocení, národní žebříček a další věci týkající se soutěží. 1. Členění soutěží 1.1 Turnaje Open 1.1.1 Jedná se o místní soutěže započítávané

Více

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY ( )

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY ( ) ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2018-2019 ( 1.9.2018 31.7.2019 ) Plzeň, 1.9.2018 vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řízení soutěţe OP A,

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž Aktualizace 20.1.2017 OBSAH: ADRESÁŘ ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU JČBAS :... 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 4 KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ KATEGORIE

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

PROPOZICE eské Amatérské bowlingové ligy ABL 15. ro ník podzim 2014

PROPOZICE eské Amatérské bowlingové ligy ABL 15. ro ník podzim 2014 PROPOZICE České Amatérské bowlingové ligy ABL 15. ročník podzim 2014 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel.: +420 608 862 698, e-mail: info@bowlingweb.cz

Více

Zimní beachliga na Pankráci 2012/2013

Zimní beachliga na Pankráci 2012/2013 Zimní beachliga na Pankráci 2012/2013 Popis soutěže více kurtů, více zápasů pro každého! Jedinečná soutěž na 7 krytých kurtech formou nafukovací haly, která nemá v celé Evropě obdoby. Soutěž obsahuje tři

Více

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s. ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s. ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s. ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2016-2017 ( 1.9.2016 31.8.2017 ) Plzeň, 1.9.2016 vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP M I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014 Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti - 2013/2014 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů ČBaS.

Více

GIGA ((BANK)) TOUR 2019/2020 Pravidla šipky Soft

GIGA ((BANK)) TOUR 2019/2020 Pravidla šipky Soft GIGA ((BANK)) TOUR 2019/2020 Pravidla šipky Soft Giga ((BANK)) tour(dále jen Giga tour): je seriál turnajů zakončený finálovými turnaji s postupem do Velkého Finále o Zlatý pohár (muži) a Stříbrný pohár

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019 Středočeský badmintonový svaz, z.s nám.17.listopadu 493/4, Benátky n/j 29471, IČ:01382551 ROZPIS SOUTĚŽÍ NA SEZÓNU 2018-2019 Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěže Předseda

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední

Soutěžní řád. Krajské a regionální svazy mohou upravit. Závazné předpisy. včetně aktualizace poslední Soutěžní řád ČAST Soutěžní řád včetně aktualizace poslední 5. 5. 2016 Soutěžní řád je soubor předpisů pro organizování, řízení a vyhodnocování soutěží stolního tenisu. Obsah: 1. Všeobecná a technická ustanovení

Více

Formát České Snookerligy Jednotlivců PRO SEZÓNU

Formát České Snookerligy Jednotlivců PRO SEZÓNU Formát České Snookerligy Jednotlivců PRO SEZÓNU 2016-2017 Rozdělení Liga je strukturovaná do regionů a měst Region Zahrnuje města, celkem alespoň 8 hráčů Počet hráčů v regionu ovlivňuje body, které lze

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 5. liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 5. liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 5. liga 1.) Platnost Od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Pro případ přenechání práva v soutěži pro sezonu 2017/2018 platí od 1. července 2017. 2.) Řízení soutěže

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY D O S P Ě L Í Roman Vokoun

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY D O S P Ě L Í Roman Vokoun Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 2017 D O S P Ě L Í 04. 10. 2016 Roman Vokoun OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie dospělí

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU OVL ( )

HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU OVL ( ) HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU OVL (2013-2014) V Ostravě 11.10.2013 Projekt je realizován za finančního přispění statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz HRACÍ SYSTÉM 12. ROČNÍKU

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 (upraveno

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ SCM A SpSM 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ SCM A SpSM 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ SCM A SpSM 2015/2016 1) Základní informace k soutěžím SCM U19, U17 a U16: a) struktura soutěže: v systému SCM 42 klubů (42 MŠMT, maximálně 4 KM FAČR) CL SCM U19 (20 klubů), ČL SCM U19 (18

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2018 2019 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Technicko-soutěžní ustanovení

Technicko-soutěžní ustanovení HERNÍ FORMÁT I. LIGY OD SEZÓNY 2018/19 Technicko-soutěžní ustanovení 1. Účastníci soutěže Soutěže se účastní 16 družstev 2. Formát soutěže A. I. liga se hraje systémem každý s každým dvoukolově (základní

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU

METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU ČESKÉHO SNOOKERU OBSAH Podmínky pro zavedení turnaje do žebříčku... 2 Postup pro zavedení turnaje do žebříčku... 2 Propozice turnaje... 2 Povinné odstavce...

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF 01.09.2012 Stránka 1 z 4 PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ turnaje ESF Junior Circuit Čl.1

Více

Rozpis 33. ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST

Rozpis 33. ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST Rozpis 33. ročníku Bodovacích turnajů mládeže JmSST 2018-2019 1. Pořadatel BTM: Jihomoravský svaz stolního tenisu 2. Pořadatelé jednotlivých turnajů: Z řad oddílů stolního tenisu JmSST na základě přihlášek

Více

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 Sportovní úsek ČSRU OBSAH 1. ÚVOD 3 2. LIGA V SEZÓNĚ 2011-12.4 2.1. Extraliga v 8 4 2.2. 1. liga v 6..5 2.3. Oblastní přebor 6 3. LIGA OD SEZÓNY 2012-13.7 3.1. Extraliga

Více

OREL TENIS CUP LICHNOV

OREL TENIS CUP LICHNOV Pravidla tenisového turnaje OREL TENIS CUP LICHNOV Článek 1 Všeobecná a technická ustanovení Turnaj je určen pouze pro amatérské tenisty, tj. hráč nesmí být registrován v soutěžích pořádaných Českým či

Více

Soutěžní řád MTBO ČSOS je majitelem marketingových, reklamních a televizních práv všech sportovních akcí zařazených do soutěží dle čl. 1.3.

Soutěžní řád MTBO ČSOS je majitelem marketingových, reklamních a televizních práv všech sportovních akcí zařazených do soutěží dle čl. 1.3. 1. Základní ustanovení Soutěžní řád MTBO 1.1. Soutěžní řád soutěží ČSOS v MTBO (SŘ) stanovuje podmínky pořádání mistrovských a dlouhodobých soutěží v MTBO na území České republiky a sportovních akcí do

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ KRASOJÍZDA Platnost od 1.1.2007 1 SÁLOVÁ CYKLISTIKA V sálové cyklistice jsou tyto mistrovské a pohárové disciplíny: 1) Kolová

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Dotační politika ČSA

Dotační politika ČSA Dotační politika ČSA 2016-2018 Dotační politika ČSA 2016 2018 byla projednána na výjezdním jednání Předsednictva ČSA dne 31. srpna 2015 a schválena Předsednictvem ČSA dne 21. září 2015. V tomto znění platí

Více

PROPOZICE. soutěžní ročník 2017

PROPOZICE. soutěžní ročník 2017 PROPOZICE SENIORSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA soutěžní ročník 2017 ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE SENIORBOWLING CZ ZÁTOPKOVA 100/2, P. S. 40 NA VRŠKÁCH 81 160 17 PRAHA 6 STRAHOV 252 03 ŘITKA EMAIL: INFO@CZECHBOWLING.CZ

Více

Klasifikační řád Českého bridžového svazu Verze pro klasifikační období 2010/11 a následující. 1. Úvod

Klasifikační řád Českého bridžového svazu Verze pro klasifikační období 2010/11 a následující. 1. Úvod Klasifikační řád Českého bridžového svazu Verze pro klasifikační období 2010/11 a následující 1. Úvod Předmět úpravy Klasifikační řád upravuje klasifikaci hráčů bridže sdružených v Českém bridžovém svazu

Více

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018 KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ 1 2 Komise nohejbalu Rokycany Český nohejbalový svaz Jiráskova 214/I, 337 01 Rokycany ------------------------------------------

Více

STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020

STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020 STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020 www.stcstolnitenis.cz 1. Řízení soutěží Soutěže řídí Středočeský svaz stolního tenisu (dále jen STSST) prostřednictvím své Komise rozhodčích (dále

Více

OREL TENIS CUP LICHNOV

OREL TENIS CUP LICHNOV Pravidla tenisového turnaje OREL TENIS CUP LICHNOV Článek 1 Všeobecná a technická ustanovení Turnaj je určen pouze pro amatérské tenisty, tj. hráč nesmí být registrován v soutěžích pořádaných Českým či

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD 1.8.2012 Stránka 1 z 8 REGISTRAČNÍ ŘÁD I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 II. INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ V ČASQ III. KOLEKTIVNÍ REGISTACE IV. ZPŮSOB UDĚLOVÁNÍ REGTISTRACÍ

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

Prize money: 100 000,- CZK. Pravidla turnaje

Prize money: 100 000,- CZK. Pravidla turnaje LAMA TENIS TOUR 2015 O nejlepší hráče DEBLU Prize money: 100 000,- CZK Pravidla turnaje Vlastní volba dvojice ve skupinové části každého kola turnaje 16 nově utvořených dvojic dle pravidel turnaje, odehraje

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 10.ročník jaro 2009 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

ŠKODA CUP 2019 ČESKÝ POHÁR NA SILNICI

ŠKODA CUP 2019 ČESKÝ POHÁR NA SILNICI Generální partner Českého svazu cyklistiky ŠKODA CUP 2019 ČESKÝ POHÁR NA SILNICI Základní charakteristika Český pohár mužů 2019 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23

Více

SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO pro soutěže jednotlivců a dvojic

SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO pro soutěže jednotlivců a dvojic SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO pro soutěže jednotlivců a dvojic Základní ustanovení 1. Soutěže jednotlivců a dvojic probíhají v dané sezóně jako seriály jednotlivých turnajů. 2. Náhradníci v soutěžích jednotlivců

Více

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů 10. ročník 2008/2009 Pravidla amatérské volejbalové soutěţe pro turnaj smíšených druţstev Pořadatelé Pavel PEŠULA Lada MÁDLÍKOVÁ V.O.S.A. - Teplice www.vosa-teplice.com

Více

BBO klasické měsíční turnaje v roce 2016 propozice

BBO klasické měsíční turnaje v roce 2016 propozice BBO klasické měsíční turnaje v roce 2016 propozice (nově atraktivnější herní systém a pravidelné střídání mazacích modelů) Místo konání: Best Bowling Zličín Termíny: 13.1., 10.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6.,

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Pořádání soutěží

1. Úvodní ustanovení 2. Pořádání soutěží Soutěžní řád ULTIMATE mistrovská soutěž V Ultimate se pořádají celostátní soutěže turnajovým způsobem 1. Úvodní ustanovení 1.1. Oddílem je myšlen frisbee oddíl (viz. Stanovy ČALD) 1.2. Týmem/družstvem

Více

Prize money: ,- CZK

Prize money: ,- CZK LAMA TOUR 2011 O nejlepší hráče DEBLU Prize money: 100 000,- CZK Nová pravidla turnaje Vlastní volba dvojice ve skupinové části každého kola turnaje 16 nově utvořených dvojic dle pravidel turnaje, odehraje

Více

Městský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě. ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MěSST OSTRAVA

Městský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě. ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MěSST OSTRAVA Městský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě Václava Jiřikovského 165/23; 700 30 Ostrava - Dubina V Ostravě dne 21. červena 2017 ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MěSST OSTRAVA 2017-2018 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 6. liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 6. liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 6. liga 1.) Platnost Od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Pro případ přenechání práva v soutěži pro sezonu 2017/2018 platí od 1. července 2017. 2.) Řízení soutěže

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2011-2012 (platí od 1.9.2011 do 31.8.2012) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2011/2012: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Soutěžní komise SK HVL Prostějov

Soutěžní komise SK HVL Prostějov S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2011/2012 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

ČESKÁ PADELOVÁ TOUR Soutěžní řád

ČESKÁ PADELOVÁ TOUR Soutěžní řád ! ČESKÁ PADELOVÁ TOUR 2019 Soutěžní řád Platný od 1. 3. 2019 I. Základní ustanovení 1. Tento Soutěžní řád (dále jako Řád) stanovuje a popisuje organizaci a řízení dlouhodobé celosezónní padelové soutěže

Více

Systém bodování žebříčku mužů ČR pro sezónu 2016/2017

Systém bodování žebříčku mužů ČR pro sezónu 2016/2017 Systém bodování žebříčku mužů ČR pro sezónu 2016/2017 1. Zařazení hráčů na žebříčku Na žebříčku mohou být zařazeni všichni hráči hrající tyto dlouhodobé soutěže: - Extraligu ČR, 1. a 2. ligu ČR - 1, 2

Více

S o u t ě ž n í. ř á d

S o u t ě ž n í. ř á d Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS S o u t ě ž n í ř á d soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2017 A. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

Novobydžovská amatérská tenisová liga (NB ATL)

Novobydžovská amatérská tenisová liga (NB ATL) P R A V I D L A 2018 1. Základní ustanovení 1.1 Identifikace Název: Novobydžovská amatérská tenisová liga (dále jen NB ATL) Pořadatel: TJ Jiskra Nový Bydžov, z.s. IČ: 15062155 U Plovárny 1419, 504 01 Nový

Více

DHL Extraliga juniorů

DHL Extraliga juniorů DHL Extraliga juniorů Počet účastníků : 24 Počet utkání : 48-59 Hrací dny : čtvrtek/pátek, sobota Začátky utkání : všední den nejdříve v 15,00 hodin víkend, svátky nejdříve ve 12,00 hodin Systém soutěže

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s. ROZPIS SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SEZÓNY 2017 ( )

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s. ROZPIS SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SEZÓNY 2017 ( ) ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s. ROZPIS SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SEZÓNY 2017 ( 1.1.2017 31.12.2017 ) Plzeň, 30.12.2016 VŠEOBECNÉ Řízení soutěže: Soutěže řídí Západočeský badmintonový svaz z.s. (dále jen jako

Více

6. ročník. aktualizovaná pravidla platná od 21. 1. 2011

6. ročník. aktualizovaná pravidla platná od 21. 1. 2011 6. ročník aktualizovaná pravidla platná od 21. 1. 2011 Všeobecné informace 1. SQ Liga (dále jen SQL) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy dohromady. Přihlásit se mohou hráči všech výkonnostních

Více

S o u t ě ž n í. ř á d

S o u t ě ž n í. ř á d Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS S o u t ě ž n í ř á d soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015 A. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské

Více

Novobydžovská amatérská tenisová liga (NB ATL)

Novobydžovská amatérská tenisová liga (NB ATL) P R A V I D L A 2016 1. Základní ustanovení 1.1 Identifikace Název: Novobydžovská amatérská tenisová liga (dále jen NB ATL) Pořadatel: Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bydžov, IČ: 15062155 Revoluční 773,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 1.9.2012 Stránka 1 z 9 PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ definice Čl.1 nominace do reprezentačního

Více

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, z.s. SVAZ NOHEJBALU PSU PLZEŇ-MĚSTO 10.12.2016 Český nohejbalový svaz, z.s. Svaz nohejbalu PSU Plzeň-město --------------------------------------------------------

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LMD SKUPINA ZÁPAD 2015/16 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 2000

Více

Pravidla Havlovické tenisové ligy

Pravidla Havlovické tenisové ligy Termín jarní ligy: 1. 4. 21. 6. 2013 Pravidla Havlovické tenisové ligy Termín podzimní ligy: 20. 7. 27. 10. 2013 1. Základní ustanovení 1.1 Pořadatelem Havlovická Tenisová liga je TJ Sokol Havlovice, o.s,

Více

Česká asociace stolního tenisu. Turnaje mládeže kategorie A* (kategorie dorost, starší a mladší žactvo) Systém soutěže a podmínky pořádání

Česká asociace stolního tenisu. Turnaje mládeže kategorie A* (kategorie dorost, starší a mladší žactvo) Systém soutěže a podmínky pořádání Česká asociace stolního tenisu Turnaje mládeže kategorie A* 2017 2018 (kategorie dorost, starší a mladší žactvo) Systém soutěže a podmínky pořádání KM ČAST určuje pro turnaje kategorie A* mladšího žactva,

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA Z.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2017 Pohár města Česká Lípa 23. 24. 9. 2017 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2010 a mladší Hokejový turnaj 2017 - Česká Lípa - r. 2010

Více

Česká asociace stolního tenisu. Turnaje mládeže kategorie A* (kategorie dorost, starší a mladší žactvo) Systém soutěže a podmínky pořádání

Česká asociace stolního tenisu. Turnaje mládeže kategorie A* (kategorie dorost, starší a mladší žactvo) Systém soutěže a podmínky pořádání Česká asociace stolního tenisu Turnaje mládeže kategorie A* 2018 2019 (kategorie dorost, starší a mladší žactvo) Systém soutěže a podmínky pořádání KM ČAST určuje pro turnaje kategorie A* mladšího žactva,

Více

Konference KNS - Přílohy Osnice, 23. února 2019

Konference KNS - Přílohy Osnice, 23. února 2019 SOUTĚŽE 2019 HRACÍ DNY A HODINY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KNS Soutěž KP a KS družstev mužů KP družstev mládeže ( dorost, žáci ) Sobota 9:00-15:00 -- Neděle --** 09:00 Státní svátky 9:00 15.00 ( 18.kol ) --** 09:00

Více