Richard David Bach Jonathan Livingston Racek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Richard David Bach Jonathan Livingston Racek"

Transkript

1 - 1 - Richard David Bach Jonathan Livingston Racek Napsal Richard Bach, 1970 Prelozil Zdenek Hron, 1984 Ilustroval Karel Demel, 1984 Vydala Lyra Pragensis, 1992 Prepsal Jakub Vra na, 1998 Tento preklad prednesli na po diu Lyry Pragensis Jirı Hana k, Karel Hlus icka, Otomar Krejca ml. a Vladimır Matejcek. Hudbu Zdenka Sikoly hra li Josef Svejkovsky, trubka a Va clav Martin Sykora, flútna. Nastudoval rezisúr Petr Adler. Po osmi letech v novúm nastudova nı podle scúna re a v rezii Frantis ka Spergra ucinkovali Michal Pavlata, Jan Potmes il, Jirı Prager a Ondrej Vetchy. Ve novanı Skutecnúmu Jonathanu Rackovi, ktery zije v kazdúm z na s. R.B.

2 Z ivot Nabıranırychlosti Rozednilo se a svezı slunce zlatepableskovalo po mırnezvlnenúm mori. Mıli od brehu cerila vodu ryba rska loů a vzduchem se nesl krik svola vajıcı Hejno k snıdani; nakonec se tisıc rack slútlo a vs ichni se zacali rva t o kusy potravy, pricemz nevynechali jediny uskok, jak napa lit druhúho. Zacınal dalsı perny den. Ale daleko odtud, uplnesa m nad lodı i pobrezım, trúnoval Jonathan Livingston Racek. Ve vys ce [triceti stop deseti metr ] spustil nozicky s plovoucı bla nou, zvedl zoba cek a cely se vypnul, aby udrzel krıdla v bolestiveprohnutú krivce. Ta krivka umoznovala lútat tak pomalu, az mu vıtr zacal s eptat do tva re a more se pod nım zastavilo. Primhouril oci soustredenım, zadrzel dech a s na mahou prohnul krıdla o dalsı jediny [palec centimetr]. Vtom se mu rozcepyrilo perı, ztratil rychlost a zacal se propadat. Rackovú, jak jistevıte, nikdy nelútajı trhanea nikdy neztra cejı rychlost. Ztratit rychlost ve vzduchu, to je pro nevelika hanba a ostuda. Ale Jonathan Livingston Racek se nestydel, radeji znovu rozepjal krıdla v tú nezvykle ostrú krivce a znovu ztra cel rychlost a propadal se jako ka men. Nebyl to zkra tka obycejny pta k. Vets ina rack se ani nesnazı naucit vıc nez za kladnı prvky lúta nı. Stacı jim vedet, jak se majı odlepit od brehu, popadnout neco k jıdlu a fr! zpa tky. Vets inerack totiz neza lezı na lúta nı, ale na jıdle. Nas emu rackovi vs ak s lo predevsım o lúta nı, a ne o jıdlo. Jonathan Livingston Racek nejradeji ze vs eho lútal. Pritom si uvedomil, ze mu jeho zp sob uvazova nı neprina sı mezi ostatnımi pta ky za dnou zvla stnı oblibu. Prece i ta ta s ma mou kroutili hlavami, ze jejich Jonathan nedela od ra na do vecera nic jinúho, nez pora d dokola zkousı nızky klouzavy let. A mel co objevovat! Nemohl naprıklad pochopit, jak je moznú, ze pri letu nad vodou ve vys ce mensı nez polovicnı rozpetı krıdel vydrzı ve vzduchu dúle a nemusı se tolik nama hat. Klouzavy let v takovúm prıpadenekoncil obvyklym zuchnutım do vody; mısto toho za nım nozicky, pevne aerodynamicky pritisknutú k telu, zanecha valy dlouhou s irokou stopu. A kdyz zacal podobneprista vat i na brehu a vyora val stopu do pısku, rodice uz zacınali byt zoufalı. Proc to, Jonathane, dela s?ťvycıtala mu maminka. Nem zes byt jako vs ichni ostatnı? Copak Je to tak tezk ú prenechat prızemnı lúta nı pelika n m nebo albatros m? Proc nejıs, Jonathane? VzdyŽjsi kost a k ze!ť Mneto nevadı, ma mo. Mnezajıma jen jedinú: chci si vyzkous et, co vs echno ve vzduchu doka zu. Chci to prostevedet.ť Podıvej, Jonathane,ťdomlouval mu otec po dobrúm. Blızı se zima. Ryba rska loů se objevı jednou za uhersky rok a ryby zijıcı na povrchu se sta hnou do hlubin. Kdyz uz chces necemu prijıt na kloub, tak se, prosım te, zajımej o potravu a nauc se ji sha net. Ja proti tvúmu lúta nı nic nema m, ale klouzavúho letu se nenajıs, to si zapis za us i. Pamatuj si, ze lúta s proto, aby sis sehnal neco do zoba ku.ť Jonathan poslus neprikyvl. Nekolik dnı se snazil byt jako ostatnı snazil se doopravdy, kricel a pral se jako vs ichni rackovú, kterı se kolem lodı a na brezı pota peli za odpadky z ryby a kousky chleba. Jenze to mu v bec nes lo. K nicemu to nevede, pomyslel si a schva lneupustil obtızneulovenou ancovicku; vyhladovely stary racek, ktery se za nım rozehnal, ji bez recı popadl. Kdybych se rads i ucil lútat! VzdyŽnezna m skoro nic! A za chvıli uz Jonathan zase lútal sa m, daleko nad morem. Ucil se, byl sžastny. Zacal rychlostı a za tyden toho o nı vedel vıc nez nejrychlejsı ze vs ech rack. Ze vs ech sil ma val krıdly a z vys ky [tisıc stop tri sta metr ] se vrhl do bleskovúho stremhlavúho letu k vlna m a hned poznal, proc se rackovú do stremhlavúho letu nepous tejı. Behem s esti vterin nabral rychlost [sedmdesa ti mil sto deseti kilometr ] za hodinu, a pri takovú rychlosti uz krıdla ztra cejı stabilitu. Periodicky se to opakovalo. AŽse snazil, jak chtel a vyda val ze sebe doslova vs echno, pri vysokú rychlosti ztra cel kontrolu nad letem. Nejdrıv vzestup do [tisıce stop trı set metr ]. Nejdrıv plnou parou vpred, a pak se s ma vajıcımi krıdly vrhnout stremhlav k zemi. Levú krıdlo mu pokazdú vyletelo nahoru a cely byl prudce strzen doleva; chtel si pomoct pravym krıdlem, ale ten pohyb ho srazil rovnou do propasti: rotoval kolem vlastnı osy a padal. Tomu strzenı se nedoka zal ubra nit. Zkous el to desetkra t za sebou, ale pokazdú, jakmile dosa hl [sedmdesa timılovú stodesetikilometrovú] rychlosti, ho najednou cosi popadlo jak chuma cek perı a srazilo ho to do more. Nakonec ho jednou, kdyz cekal, az z neho okape voda, napadlo, ze vtip bude v tom, aby pri vysokú rychlosti udrzel krıdla v nehybnú poloze nabrat [padesa tku osmdesa tku], a pak uz nema vnout. Zkusil to znovu z vys ky [dvou tisıc stop s esti set metr ], stremhlav dol, prımo po hlave, s krıdly

3 - 3 - roztazenymi a nehybnymi od chvıle, kdy prekrocil rychlost [padesa ti mil osmdesa ti kilometr ]. Vyzadovalo to nesmırnou na mahu, ale nakonec se to povedlo. Behem deseti vterin se rıtil [devadesa tkou sto padesa tkou]. Jonathan vytvoril svetovy rekord rack! Na vavrınech ale usnout nestacil. Ve chvıli, kdy zacal vypınat krıdla, presnev okamziku, kdy zmenil jejich uhel, byl zase strzen do starúho nes testı, katastrofa ho pri [devadesa timılovú stopadesa tikilometrovú] rychlosti zasa hla naplno jako traskavina. Jonathan ve vzduchu doslova explodoval a byl vrzen proti morskú hladine, tvrdú jako cihlova zeů. Kdyz se probral, byla uz hluboka tma a on byl zmıta n vlnami, oza renymi mesıcnım prısvitem. Mısto krıdel mel orvanú olovenú placky, ale nejvıce pocižoval tızi pa du v za dech. Hlavou mu blesklo polovedomú pra nı, aby ho ta tıze pomalu sta hla na dno, aby mel vs echno za sebou. Kdyz se nad nım hladina uz túmer zavrela, zaslechl ve svúm nitru nezna my hlas. Neda se nic delat. Jsem jenom racek a doka zu jen to, k cemu jsem byl stvoren. Kdybych byl na sveteod toho, abych pris el na kloub lúta nı, musel bych se narodit s radarem v hlave. Kdybych byl od toho, abych lútal rychle, musel bych mıt kra tka krıdla jako sokol a mısto ryb bych jedl mys i. Ta ta mel pravdu. Musım s tım bla znenım prestat. Musım se vra tit k Hejnu a byt ra d, ze jsem aspon obycejny racek, ktery toho moc neumı. Hlas zmlkl a Jonathan mu dal za pravdu. Racek ma v noci sedet na brehu a ja budu ode dnes ka norma lnı, na mou dus i. Bude to tak lepsı pro vs echny. S na mahou se odlepil od temnú hladiny, rozletel se k zemi a jes tesi liboval, ze se naucil aspon lútat nızko a s minima lnı na mahou. To prece nejde, napadlo ho. S tım se musım rozloucit a na vs echno, co jsem se naucil, musım zapomenout. Jsem racek jako kazdy jiny a nic vıc, takze musım letet, jako lútajı rackovú. S na mahou se vys plhal do vys ky [sta stop triceti metr ], ma val usilovneji krıdly a vlekl se k pobrezı. Jakmile se rozhodl, ze bude radovym prıslus nıkem Hejna, hned se mu ulevilo. Uz ho za dna sıla nebude honit do ucenı, uz ho nebude ohrozovat za dnú riziko ani katastrofa. A bylo docela prıjemnú prestat myslet a jen si letetmou ke svetl m pobrezı. Ale poc kat! Vzdyéje tma. Znovu se zdes eneozval ten duty hlas. Racek nikdy neleta potmř! Ale Jonathan ho preslechl. Je to moc hezkú, blesklo mu hlavou. Mesıc a svetla se mihotajı po hladine, takovú malú maja ky uprostred noci, vs ude klid a mır Okamzitedol! Racek nikdy nelúta potme! Kdybys byl na sveteod toho, abys lútal potme, musel bys mıt sovı oci! Musel bys mıt v hlaveradar! Mel bys kra tka krıdla jako sokol! V tú chvıli se ve tmea [sto stop tricet metr ] nad hladinou Jonathanu Livingstonovi Rackovi rozsvıtilo. Najednou bylo po predsevzetıch i po bolesti. Kra tka krıdla. Kra tka krıdla jako sokol! Nic jinúho to nechce! Ze mi to ale trvalo! Chce to jen takova mrnava kridúlka, stacı, kdyz pritisknu krıdla k telu a poletım jen na koncıch letek! Kra tka krıdla! Vznesl se [dva tisıce stop s est set metr ] nad temnú more, a aniz pomyslil na moznú selha nı a smrt, pritiskl krıdla pevnek telu, do vetru nechal trcet jen uzkú uhlazenú cepele letek a vrhl se stremhlav dol. Vıtr mu bura cel v hlavejako rev nejakú prıs ery. [Sedmdesa t mil za hodinu, devadesa t, sto dvacet Sto deset kilometr za hodinu, sto padesa t, dveste] a jes tevıc. Napetı v krıdlech bylo pri [stoctyricetimılovú dvestedvacetikilometrovú] rychlosti skoro nizsı nez predtım pri [sedmdesa timılovú stodesetikilometrovú] a stacilo nepatrnepohnout konecky letek, aby ze stremhlavúho pa du pres el do klouzavúho letu nad hladinou. Pripadal si jako s eda delova koule zalita mesıcnım svetlem. Oci mel privrenú jako dveca rky, aby je chra nil pred vetrem, ale byl sžastny. [Sto ctyricet mil Dve stedvacet kilometr ] za hodinu a zvla da to! A kdybych se vznesl do vys ky [pet tisıc stop patna ct set metr ], to by teprve bylo Ten ba jecny prudky vıtr smetl vs echna predsevzetı, jimiz se pred chvilkou zabyval. Porus il slib, ktery dal sa m sobe, a prece necıtil za dnou vinu. Takovú sliby platı jen pro racky, kterı se smirujı s obycejnymi vecmi. Kdo se dopracoval k necemu mimora dnúmu, nema podobnych za vazk zapotrebı. Slunce jes teani nevys lo a Jonathan uz trúnoval. Z vys ky [pet tisıc stop patna ct set metr ] vypadaly ryba rskú lodejako nepatrnú cernú tecky na modrú vodea hejno pachtıcı se za snıdanı pripomınalo krouzıcı mracno mala tnych mol. Byl nazivu a trochu se chvel radostı i hrdostı, ze prema ha vlastnı strach. Pritiskl krıdla k telu, rozepjal pouze kra tkú prohnutú letky a vrhl se stremhlav do more. Po [ctyrech tisıcıch stopa ch dvana cti stech metrech] dosa hl vrcholnú rychlosti a vzduch se zmenil v kompaktnı bubnujıcı zvukovou stenu, proti nız uz nemohl letet rychleji. Letel kolmo dol rychlostı [dvestectrna ct mil tri sta ctyricet ctyri kilometr ] za hodinu. Polkl napra zdno, jakmile mu blesklo hlavou, ze kdyby se mu v túto rychlosti uvolnila krıdla, roztrhalo by ho to na milio n kousk. Jenomze v rychlosti cıtil sılu, radost a cirou kra su. [V tisıci stopa ch Ve trı stech metrech] zacal pomalu rozpınat krıdla. Konecky letek se v tom stras núm vichru chvely a cuchaly, loů s hejnem rack rostly prımo pred nım jako meteor.

4 - 4 - Nedoka zal zastavit, vzdyžv túhle rychlosti neumel jes teani zata cet. Sra zka ale znamena okamzitou smrt. Zavrel tedy oci. Toho ra na se stalo, ze Jonathan Livingston Racek proletel stredem Hejna shroma zdenúho k snıdani; rıtil se se zavrenyma ocima rychlostı [dvestectrna ct mil tri sta ctyricet ctyri kilometr ] za hodinu a kolem neho se rozlúhalo svis tenı vetru a perı. Racek s testeny se na nej tentokra t usma l a nikomu se nic nestalo. Jes tekdyz mu zoba cek mıril zase rovnou do nebe, rıtil se [stos edesa tkou dvestes edesa tkou]. Kdyz letel obycejnou [dvacıtkou tricıtkou] a mohl konecneuvolnit krıdla, loů byla zase jen jako kousek chleba na hladinev hloubce [ctyr tisıc stop dvana cti set metr ]. To je prece naprosty triumf! Nejvyssı rychlost! Racek dosa hl rychlosti [dvou set c trna cti mil trı set c tyriceti kilometru] za hodinu! To bylo prolomenı vs ech bariúr, nejslavnejsı okamzik v dejina ch Hejna a v tú chvıli zacala pro Jonathana Racka nova úra. Zrovna letel na opus tenú mısto, kde trúnoval stremhlavy let z vys ky [osmi tisıc stop dvou tisıc ctyr set metr ], a okamzitese rozhodl, ze prijde na to, jak pri vysokú rychlosti zata cet. Zjistil, ze pri vysokú rychlosti na hladkú zatocenı stacı nepatrny pohyb jedinúho púra. Predtım si ovs em na vlastnı k zi vyzkous el, ze stacı pohnout jes tejednım a okamzitezacne rotovat jako strela z pus ky Tak se Jonathan stal prvnım leteckúm akrobatem mezi racky. Toho dne mu nezbyl cas na hovory s ostatnımi racky, protoze lútal jes tedlouho po setmenı a objevil premet, pomaly vykrut, prudky vykrut, obra cenou vyvrtku, obra ceny prekrut a brzdenı. Vyhos te nız hejna Kdyz se Jonathan Racek vra til k hejnu nocujıcımu na pobrezı, byla uz da vno noc. Unavou se mu tocila hlava, ale samou radostı si pred prista nım dal jes tejeden premet a kopany vykrut. Az uslysı o tom velkúm prevratu, pomyslel si, urcitebudou ska kat nads enım. Teů bude aspon pro co zıt! Mısto ucouranúho pendlova nı mezi ryba rskymi lodemi a pobrezım bude mıt zivot konecnesmysl! Vyhrabeme se z tuposti a najdeme sami sebe, budou z na s tvorovú plnı dokonalosti, inteligence a znalostı. Konecnem zeme byt svobodnı! Muzeme se nauc it letat! Videl pred sebou skvelou a za rivou budoucnost. Kdyz prista l, rackovú sedeli shroma zdeni v Rade. Bylo videt, ze tam sedı uz nejakou dobu. A ona na nej opravdu cekali! Jonathane Livingstone Racku, postav se doprostred!ťz hlasu starsıho znel nejprısnejsı urednı to n. Postavit se doprostred mohlo znamenat jedinú: nejhlubsı zahanbenı nebo krajnı zneuctenı! Kv li poctebyvali doprostred povola va ni vyhradnevedcovú Hejna. Uz vım, blesklo mu hlavou, to bude kv li tú snıdani, urcitevideli ten Prevratny krok! Ale ja o pocty nestojım. Netouzım po tom, abych se stal v dcem. Chci se se vs emi podelit o svú poznatky, uka zat jim obzory, kterú se pred na mi otvırajı. Pak vstoupil doprostred kruhu. Jonathane Livingstone Racku,ťoslovil ho Starsı. Postav se doprostred kruhu, ažtevs ichni rackovú vidı!ť Bylo mu, jako by ho nekdo pras til klackem do hlavy. Nozicky se pod nım tra sly, krıdla se najezila a v usıch mu zacalo hucet. Coze? Ma tu sta t na hanbe? To nenı moznú! A co Prevrat? Oni to necha pou! Vs ichni se mylı! Mylı! za bezohlednost a nezodpovednost,ťhrmel slavnostnı hlas, ktera se neslucuje s d stojnostı a tradicı vs ech rack ť Byt postaven na pranyr uprostred shroma zdenych rack znamenalo, ze bude vyvrzen ze spolecnosti a vypovezen na opus tenú Vzda lenú utesy. jednoho dne, Jonathane Livingstone Racku, pozna s, ze neodpovednost se nevypla cı. Zivot je nezna mo a nepoznatelno; stacı, kdyz vıme, ze ma me na svetejıst a zıt co nejdúle.ť Racek Radenikdy neodmlouva, ale Jonathan pozvedl hlas: Jaka pak neodpovednost, bratri? Zna te snad odpovednejsıho racka, nez je ten, ktery objevuje a na sleduje smysl a vyssı cıle zivota? Tisıc let jsme se honili za rybımi hlavami, ale teů konecnema me proc zıt ucit se, objevovat, byt svobodnı! Dejte mi poslednı prılezitost, dovolte, abych va m predvedl, co jsem objevil ť Jako by mluvil do kamene. Bratrstvı mezi na mi pominulo,ťzaskrehotalo Hejno jednohlasnea jakoby na povel ho vs ichni prestali poslouchat a obra tili se k nemu za dy. Samota Jonathan racek zil od toho dne sa m, ale zato doletel pekny kus cesty za Vzda lenú utesy. Netra pilo ho samota, ale spıs to, ze ostatnı rackovú odmıtli sla vu lúta nı, ktera se jim nabızela odmıtali proste otevrıt oci a videt.

5 - 5 - Dennese naucil neco novúho. Zjistil, ze pri bleskovúm stremhlavúm letu doka ze ulovit vza cnou a chutnou rybu, ktera zije deset stop pod hladinou: nebyl uz odka za n na ryba rskú lodeani na nabobtnaly chleba, aby si opatril nutnou potravu. Naucil se spa t ve vzduchu, udrzovat smer ve vetru vanoucım v noci od pevniny a urazit mezi soumrakem a svıta nım [sto mil dvestepadesa t kilometr ]. Dıky vnitrnı sebekontrole doka zal lútat v hustú morskú mlze nebo se vznúst az do oslnujıcıho jasna nad nı to vs echno ve chvıli, kdy ostatnı rackovú necinnepres lapovali na brehu a tupezırali do mlhy a des te. Naucil se lútat a cena, jakou za to zaplatil, mu nevadila. Jonathan Racek pris el i na to, ze nuda, strach a vztek zkracujı rack m zivot s protoze se jich sa m zbavil, dozil se opravdu vysokúho veku. Smrt Prileteli vecer a zastihli Jonathana, jak v klidu a mıru krouzı po svú milovanú obloze. Oba rackovú, kterı se zcistajasna objevili vedle jeho krıdel, svıtili cistotou jako hvezdy a jejich za re nezn ea pra telsky osvetlovala temnou noc. Nejkra snejsı vs ak na nich bylo umenı, s nımz leteli; jejich letky se pohybovaly presne[palec tri centimetry] od s picky Jonathanovych krıdel. Jonathan je mlcky podrobil zkous ce, v nız za dny racek jes teneobsta l. Prohnul krıdla a snızil rychlost na [pouhou mıli pouhy kilometr], az se túmer zastavil. Oba za rivı pta ci udelali totúz a presne zachovali mısto ve formaci. V uka zkovúm lúta nı se tedy vyznali! Jonathan pritiskl krıdla k telu, zvra til se a pres el do stremhlavúho letu rychlostı [sto devadesa ti mil trı set kilometr ] za hodinu. Rıtili se za nım v bezvadnú formaci. Nakonec v plnú rychlosti pres el do dlouhúho vertika lnıho pomalúho vykrutu. Udelali s usmevem totúz! Vra til se k vodorovnúmu letu, chvıli mlcel a nakonec promluvil: Kdo vlastnejste?ť Patrıme takú k tvúmu Hejnu, Jonathane. Jsme tvı bratri.ťmluvili rozhodnym a klidnym to nem. Pris li jsme ti uka zat cestu do vetsıch vys ek, dovedeme tedom.ť Ja ale za dny domov nema m. Ani Hejno. Jsem Psanec. Navıc pra veletıme na samúm vrcholu Velkúho horskúho vetru. Vys nez ubohych [pa r set stop pa r desıtek metr ] svú telo nevynesu.ť Ale vyneses, Jonathane. Proto ses prece ucil. Jednu s kolu ma s za sebou a teů zacnes jinou.ť Jonathana cely zivot prova zely za blesky pozna nı, ale teprve teů se mu rozsvıtilo. Majı pravdu. Da se prece lútat rychleji a takú je cas jıt dom. Naposledy se rozhlúdl po obloze i po na dhernú strıbritú zemi, nad nız se toho tolik naucil. M zeme vyrazit,ťrekl nakonec. A Jonathan Livingston Racek vzlútl se dvema hvezdnymi racky a zmizel na naprosto temnú obloze. Nebe Pr ivıtanı Tak tohle je tedy nebe, napadlo ho a musel se sa m sobesma t. Posuzovat nebe v okamziku, kdy se k nemu racek teprve vzna sı, se jaksi nehodı. Pris el ze Zeme, doprova zen dvema skvelymi racky, a vznesl se nad mraky. Vs iml si, ze jeho vlastnı telo zacına svıtit podobnejako oni. Mlady Jonathan Racek, ktery odjakziva zil za jeho zlatavyma ocima, z stal, jak byl, ale vnejsı podoba se mu zmenila. Pora d to bylo telo racka, ale umelo lútat mnohem lúpe nez to starú. Stacilo polovicnı usilı a letel dvakra t tak rychle jako za nejlepsıch dn na Zemi! Perı mel svıtivebılú, krıdla hladka a bezvadna jako pla tky vyles tenúho strıbra. S gustem se s nimi zacal seznamovat, sverovat jim svou sılu. Pri [dvou stech padesa ti mılıch ctyr stech kilometrech] za hodinu cıtil, ze se blızı maxima lnı rychlosti, jakou doka ze vyvinout pri vodorovnúm letu. Kdyz dosa hl [dvou set sedmdesa ti dvou mil ctyr set triceti osmi kilometr ] za hodinu, napadlo ho, ze rychleji to uz asi nep jde, a byl trochu zklama n. I novú telo melo hranice moznostı. Letel sice rychleji nez kdykoliv predtım, ale presto narazil na hranici, kterou bude muset prekonat a pri tom se pora dnezapotı. Pomyslel si, ze v nebi by za dna omezenı byt nemela. Mraky se roztrhaly, pr vodci mu popra li sžastnú prista nı as rozplynuli se v rıdkúm vzduchu. Jonathan letel nad morem smerem k rozeklanúmu skalnatúmu pobrezı. Nad utesy se vzna selo jen pa r rack. Daleko na sever, nad samym obzorem, poletovalo nekolik dalsıch, novú konciny, novú mys lenky, novú ota zky. Proc je tu tak ma lo rack? V nebi by jich prece mela byt hejna. Proc na me najednou padla takova unava? Rackovú v nebi prece nemajı byt unaveni a nikdy nespı. Kde tohle vs echno slys el? Vzpomınky na zivot na Zemi se mu pomalu zacaly vytra cet z pameti. Na Zemi se samozrejmenaucil spoustu vecı, ale jednotlivú detaily uz videl jakoby v mlze rvou se tam zrejmeo potravu a udelali z neho Psance. Nad pobrezım mu beze slov priletelo vstrıc dvana ct rack. Vytus il, ze ho ra di vidı a ze je tady

6 - 6 - doma. Byl to jeho slavny den den, na jehoz svıta nı si uz nepamatoval. Nasadil na prista nı na pla zi, ma val krıdly, aby se zastavil [palec dva centimetry] nad zemı, a pak mekce dosedl do pısku. Ostatnı rackovú prista li kolem neho, jenomze za dny pri tom nepohnul krıdlem. S rozepjatymi svıtivymi krıdly se dali una set vetrem a potom nejak pohnuli perım a zastavili se presne v okamziku, kdy se nozickami dotkli pısku. Byla to skvela technika, ale Jonathan byl prılis unaveny a nemohl si ji hned na mıstevyzkous et. Nerekl ani slovo a usnul vestoje. V na sledujıcıch dnech si Jonathan over il, ze se o lúta nı musı naucit nejmúnetolik vecı jako v predes lúm zivote. Jenomze jinak. Zde byl mezi racky, kterı uvazovali jako on. Pro vs echny bylo v zivotenejd lezitejsı usilovat o dokonalost (a takú jı dosa hnout) v tom, co meli nejradeji, v lúta nı. Byli to do jednoho samı skvelı rackovú, kterı tra vili denneprakticky vs echen cas lúta nım a na cvikem vrcholnú leteckú akrobacie. Jonathan si dlouho nevzpomnel na svet, odkud pris el, na mısto, kde zije Hejno zavırajıcı oci pred pozitkem z lúta nı, protoze ma v hlavejen samou honbu za potravou. Ale obcas treba jen na zlomek vteriny mu hlavou bleskla vzpomınka. Jednou se to stalo, kdyz odpocıval se svym instruktorem na pla zi. Meli za sebou rannı lekci kopanych vykrut se slozenymi krıdly. Kam se vs ichni podeli, Sullivane?ťzeptal se tis e, protoze uz ovla dal telepatii, s nız se tito rackovú dorozumıvali mısto obvyklych skrek. Proc na s tu nenı vıc? Tam, odkud jsem pris el, byla ť spousta rack, tisıce a tisıce. Ja vım,ťsullivan zavrtel hlavou. Na to ti m zu rıct jen jedinú. Ty jsi, Jonathane, vyjimecny prıpad, jeden z milio nu. Vets ina z na s se sem propracovala velice nama have. Putovali jsme z jednoho sveta do druhúho, ktery se od prvnıho prılis nelis il, hned jsme zapomınali, odkud pricha zıme, a v bec jsme se nestarali, kam smerujeme, protoze jsme zili jen pro prıtomnou chvıli. Dovedes si predstavit, kolika zivoty jsme museli projıt, nez na s v bec napadlo, ze zivot znamena vıc nez jıdlo, boj nebo moc v Hejnu? Mozna tisıc, mozna deset tisıc takovych existencı! Potom dalsı stovka zivot, nez na m zaclo svıtat, ze existuje cosi jako dokonalost, a dalsı stovka, nez jsme pris li na to, ze smyslem nas eho zitı je tu dokonalost najıt a jes teji zdokonalit. Tohle pravidlo ostatneplatı i tady: prıs tı zivot si volıme tım, co se naucıme v tomto. Kdyz se nic nenaucıs, bude to stejnú, stejna omezenost a olovo na nohou.ť Rozta hl krıdla a obra til se tva rı proti vetru. Ty ses ale, Jonathane, naucil tolik vecı najednou, ze ti na cestu sem stacil jediny zivot.ť A uz byli oba zase ve vzduchu a trúnovali. Prudkú vykruty ve formaci byly obtıznú, protoze polovinu casu musel Jonathan premys let s hlavou dol, menit prohnutı krıdel a navıc peclivesledovat kazdy pohyb instruktora. Zkusıme to znovu,ťopakoval dokola Sullivan. Znovu a znovu.ťkdyz nakonec rekl, ze je spokojen, zacali nacvicovat obra cenú premety. C ang Jednou vecer se vs ichni rackovú, kterı zrovna nelútali, shroma zdili na pısku a o cemsi premys leli. Jonathan sebral ves kerou odvahu a pristoupil ke Starsımu rackovi, ktery se pry brzy mel odebrat na dalsı svet. Cangu ťrekl nervo zne. Stary racek se na nej neprıvetivepodıval a odpovedel: Copak, chlapce?ťsta rı ho neoslabilo, naopak zocelilo: doka zal predehnat kazdúho racka a znal veci, kterú se ostatnı s obtızemi teprve ucili. Cangu, v tomto svetenenı nebe, viů?ť Starsı racek, oza reny mesıcem, se pousma l a rekl: Ty uz se zase ucıs, Jonathane.ť Co bude tedy da l? Kam vlastnesmerujeme? Je v bec nejakú nebe?ť Nenı. Nebe nenı mısto. Nebe znamena byt dokonaly.ťstarsı racek se odmlcel a pak dodal: Ty umıs lútat rychle, nebo snad ne?ť Mne mnese rychlost moc lıbı,ťodpovedel Jonathan. Byl ota zkou zaskocen, ale za roven mu lichotilo, ze si ho starsı racek vs iml. Nebi se priblızıs, jakmile dosa hnes dokonalú rychlosti. Neznamena to, ze bys musel lútat tisıc nebo milio n [mil kilometr ] za hodinu, ani nenı treba dosa hnout rychlosti svetla. Protoze kazdú cıslo je omezenı a dokonalost nezna mezı. Dokonala rychlost, chlapce, je v prekona va nı mezı.ť Cang se beze slova vznesl a ve zlomku vteriny ho videli nad vodou, padesa t [yard metr ] daleko. Pak opet zmizel a ve zlomku vteriny byl zpa tky vedle Jonathana. Je to vlastnelegrace,ťrekl mısto komenta re. Jonathan se nestacil divit. Na nebe se uz zapomnel zeptat. Jak to doka zes? Jaky je to pocit? Jak daleko doletıs?ť Doletıs do kazdú doby a na kazdú mısto, kam chces,ťodpovedel Starsı racek. Ja se dostanu, kam chci a kdy chci.ťzahledel se do more a pokracoval. Je to divnú. Rackovú, kterı rads i cestujı, nez aby

7 - 7 - se zdokonalovali, postupneprestanou lútat a nikam se nedostanou. Ti, kdo si odreknou cestova nı a radeji se zdokonalujı, dosa hnou cıle okamzite. Pamatuj si, Jonathane, nebe nenı mısto ani doba, protoze na mıstea case vlastneneza lezı. Nebe je ť M zes menaucit lútat, jako lúta s sa m?ťnalúhal nedockavy Jonathan, fascinova n predstavou, ze stanul tva rı v tva r dalsımu nezna múmu, jemuz m ze prijıt na kloub. Samozrejme, ma s-li sa m za jem.ť A jaky! Kdy zacneme?ť Jestli chces, treba hned.ť Chci umet takhle lútat,ťvyhrkl Jonathan a v ocıch mel zvla stnı svit. Co ma m delat, povez!ť Cang mluvil pomalu a bedlivemladúho racka pozoroval. Chces -li lútat rychle jako mys lenka, ažje to kamkoli, musıs si hned na zaca tku uvedomit, zes uz priletel ť Podle Canga byla podstata veci v tom, ze se Jonathan musı prestat povazovat za zajatce tela, jehoz krıdla majı zhruba metrovú rozpetı a kterú snese vykon, jaky je moznú zaznamenat na obycejnú mape. Mel by pochopit, ze jeho prava podstata, dokonala jako nenapsanú cıslo, zije za roven v celúm prostoru a case. Presun Jonathan se zakousl do pra ce; trúnoval denne, zacınal pred usvitem a koncil az po p lnoci. Ale až se snazil sebevıc, nepostoupil dopredu ani o krok. Zapomen na vıru!ťopakoval mu obcas Cang. Nepotrebovals ji, kdyz ses ucil lútat, musel jsi pochopit podstatu lúta nı. Teů to ma s stejnú. Zkus si to znova ť Jednoho dne, zrovna kdyz sta l na brehu a zavıral oci soustredenım, Jonathanovi svitlo a pochopil, jak to Cang myslı. Je to presnetak. Ja prece jsem dokonaly racek, ktery se neleka za dnych omezenı!ť Radost, ktera ho zaplavila, ho az s okovala. Dobre!ťrekl mu Cang a v jeho hlase znelo vıtezstvı. Jonathan otevrel oci. Sta l se Starsım rackem na uplnejinúm morskúm pobrezı. Stromy rostly az k samúmu mori, nad hlavami jim zhnula dvestejnezluta slunce a byli uplnesami. Podstatu jsi uz pochopil,ťozval se Cang, ale bude to chtıt jes tetrochu praxe ť Jonathan byl cely zkoprnely. Kde to jsme?ťzeptal se. Starsı racek, na kterúho nezna mú prostredı neudelalo sebemensı dojem, se odmıtal zabyvat podrobnostmi. Zrejmejsme na nejakú planete, ktera ma zelenou oblohu a mısto slunce dvojitou hvezdu.ť Jonathan zaskrehotal nads enım poprvú od tú doby, co opustil Zemi. ONO TO JDE!ť Samozrejmeze to jde,ťodpovedel Cang. kdyz vıs, co dela s, tak ti vzdycky vs echno vyjde. A teů k tú praxi ť Odchod Kdyz se vra tili, byla uz tma. Ostatnı rackovú hledeli na Jonathana s uzasem ve zlatych ocıch vzdyžvideli, jak zmizel odnekud, kde zil tak dlouho. Nemohl vydrzet prıval gratulacı, jimiz ho zahrnovali. VzdyŽjsem tady nova cek! Pouhy zaca tecnık! Ja se prece musım ucit od va s!; Tomu neverım, Jonathane,ťnesouhlasil Sullivan sedıcı hned vedle neho. Za deset tisıc let jsem nepotkal racka, ktery by mel mensı strach z ucenı nez ty.ťhejno se ztis ilo a Jonathan nevedel rozpaky kam s krıdly. M zem se pustit do za pasu s casem, jestli ma s chuž,ťnavrhoval Cang, abys umel lútat do minulosti i do budoucnosti. Potom teceka to nejtezsı, nejpronikavejsı a za roven nejzvla stnejsı ze vs eho. Pak budes schopen zacıt pozna vat smysl dobroty a la sky.ť Uplynul mesıc aspon mu to tak pripadalo a Jonathan se ucil neobycejnerychle. Vzdycky mu vs echno s lo rychle na za kladeobycejnú zkus enosti, ale teů, kdy se stal mimora dnym za kem samúho Starsıho racka, pohlcoval novú mys lenky jako nejaky aerodynamicky opereny pocıtac. Jednoho dne vs ak Cang zmizel. Klidnese vs emi hovoril, naba dal je, aby nikdy neprestali s ucenım a trúninkem a aby se neusta le zdokonalovali v cha pa nı dokonalúho neviditelnúho principu ves kerúho zitı. Zatımco k nim promlouval, jeho perı se sta valo jasnejsı a jasnejsı a nakonec za rilo tak pronikave, ze vs ichni rackovú museli zavrıt oci. Jonathane,ťrekl a byla to jeho poslednı slova musıs se pora d ucit mıt ra d.ť Kdyz doka zali znovu otevrıt oci, byl Cang pryc. Dny ubıhaly a Jonathanovi se sta le casteji vynorovali vzpomınky na Zemi, odkud pris el. Kdyby znal desetinu, a treba i setinu vs eho, co zna teů, jaky by to byval zivot! Sta l v pısku a vrtalo mu hlavou, jestli by se tam nenas el treba jen jeden jediny racek, ktery by ra d prekrocil meze vlastnıch moznostı, ktery by pochopil smysl letu smerujıcıho k necemu jinúmu nez k uchopenı kousku chleba vyhozenúho z ryba rskú lode. Treba mezitım nekdo rekl nahlas pravdu a oni ho za to vyhnali z Hejna. Zkra tka, cım

8 - 8 - vıc se Jonathan zdokonaloval v dobrotea cım vıc se snazil proniknout k podstatela sky, tım vıc touzil po na vratu na Zem. Zatım sice zil v samote, ale presto byl rozenym ucitelem a la sku chtel da vat najevo tım, ze by se o pravdu, jakou sa m nalezl, rozdelil s rackem touzıcım po prılezitosti jak pravdu zahlúdnout, ale na vlastnı oci! Sullivan, ktery umel lútat rychlostı mys lenky a ucil to umenı druhú, nebyl prılis nads en. Uz teodtamtud jednou vyhnali. Proc si myslıs, ze by nektery z rack, kterú jsi za svych cas znal, teů najednou projevil za jem o tvú ucenı? Zna s prece starú over enú prıslovı: Nejda le vidı racek, ktery vzletne nejvys. Rackovú, od nichz si pris el, posta vajı na brehu, kricı a perou se mezi sebou. K nebi majı tisıc [mil kilometr ] a ty si najednou prijdes s tım, ze jim uka zes nebe z mısta, na nemz drepı! VzdyŽsi nevidı ani na s picku krıdla! Z stan tady, poma hej nova ck m, kterı doka zou pochopit, co jim rıka s.ťodmlcel se a za chvıli dodal. Kde bys byl, kdyby se Cang byl vra til do svych starych svet?ť Poslednı argument byl za vazny. Sullivan mel pravdu. Nejda l vidı racek, ktery vzletne nejvys. Jonathan tedy z stal a ucil nova cky. Byli to samı bystrı a dobrı za ci. Jenomze se neodbytne vracela ta stara mys lenka: co kdyz se na Zemi najde pa r rack, kterı se takú doka zou ucit? Kdyby k nemu Cang priletel v den, kdy ho vyhnali z Hejna, mohl byt dnes mnohem da l! Musım se vra tit, Sullivane,ťrozhodl se nakonec. Tvı za ci si vedou skvele a sami ti doka zou privúst dalsı nova cky.ť Sullivan si povzdechl, ale neodporoval. Bude se mi po tobestyskat.ťto bylo vs e, co rekl. Ze se nestydıs!ťvycetl mu Jonathan. Jak m zes neco takovúho rıct! O co se dnes a denne pokousıme? Jestli nas e pra telstvı za visı na mıstea casu, tak je sami v den, kdy prostor a cas prekona me, znicıme! Jestlize ale prekona me prostor, zbude na m pouhú zde. Jestli prekona me cas, zbude na m pouhú teů. Nemyslıs, ze bychom se presto mohli pa rkra t setkat pra venekde mezi tım zde a teů?ť Sullivan se musel usma t. Ty jsi kus bla zna! Jestli nekdo doka ze rack m na Zemi otevrıt oci, aby videli na vzda lenost tisıce [mil kilometr ], bude to jedinejonathan Livingston Racek.ťSullivan sklopil hlavu a hledel uprenedo pısku. Na shledanou, kamara de.ť Na shledanou, Sullivane. Jes tese uvidıme.ťa Jonathan si vybavil velkú hejno rack na brezıch jinú doby a s jistotou zkus enúho mozku vedel, ze nenı pta k z kostı a perı, ale dokonala idea svobody a letu, kterou neomezuje v bec nic. Fletcher psancem Fletcher Lynd byl mezi racky jes temladık, ale uz si od Hejna uzil tolik ustrk a nespravedlnosti, ze se o tom jinúmu rackovi ani nesnilo. AŽsi rıkajı, co rıkajı,ťmyslel si da l svú, jes tekdyz letel na vzda lenú utesy a zemeza za dy ztra cela pevnú obrysy. Lúta nı prece nenı jen obycejnú pla ca nı krıdly sem a zase tam. To doka ze kazdy koma r! Zkusım si z legrace jeden vykrut pres krıdlo kolem Starsıho a hned je ze mepsanec! Copak jsou slepı? Copak jim nedojde, jak bude prima, az se naucıme pora dnelútat? AŽsi delajı, co chtejı. Ja jim uka zu, co je to lıta nı! Kdyz na tom trvajı, budu stoprocentnı psanec. Nakonec toho budou sami litovat ť V hlavese mu ozval nezna my hlas, byl sice velmi prıvetivy, ale presto ho vydesil, az se mu zapletla krıdla a div se nezrıtil. Nesuů je tak prısne, Fletchere. Kdyz tevyhnali, ublızili predevsım sobea jednou na to sami prijdou. Uvidı, co ty uvidıs uz dnes. OdpusŽjim a rads i jim pomoz, aby se jim otevrely oci.ť Palec od Fletcherova pravúho krıdla letel bıly racek, nejjasneji bıly ze vs ech na svete; aniz pohnul púrem, vzna sel se rychlostı, ktera se blızila Fletcherovu maximu. Mladúho racka se na okamzik zmocnil naprosty zmatek. Co se deje? Zbla znil jsem se? Nebo jsem umrel? Co to ma znamenat?ť V mozku mu vs ak tichym a klidnym to nem promlouval hlas trvajıcı na odpovedi. Fletchere Lynde Racku, chces umet lútat?ť ANO! CHCI UME T LŤTAT!ť Fletchere Lynde Racku, touzıs po lúta nı tolik, ze bys doka zal opustit Hejno, ucit se a jednou se k nim vra tit, abys jim pomohl zbavit se zaostalosti?ť Túto na dhernú a zkus enú bytosti se nedalo lha t, ažbyl Fletcher sebevıc pys ny a urazeny. Chci,ťhlesl sotva slys itelne. V tom prıpade, Fletchere,ťrekl mu ten oslnivy pta k prıvetive, zacneme od vodorovnúho letu ť Ucenı Fletcher Jonathan pomalu krouzil nad Vzda lenymi utesy a sledoval, jak si vede jeho za k. Fletcherovi s lo lúta nı skoro jako po ma sle. Byl silny a pritom lehky a rychly, ale nejd lezitejsı bylo, ze se hnal do

9 - 9 - ucenı jako divy. Tamhle se zrovna rıtı, rozma znuta s eda skvrna vybırajıcı stremhlavy let, rıtıcı se kolem instruktora rychlostı [sto padesa ti mil dvestepadesa ti kilometr ] za hodinu. Bez prechodu se pokousı o s estna ctina sobny vertika lnı pomaly vykrut, obraty pritom pocıta nahlas. osm devet deset vidıs, Jonathane, nevydrzım s rychlostı jedena ct chci tak ostrú zvraty, jako ma s ty dvana ct nejde mi to trina ct ty tri poslednı uz nema m ctr krach!ť Fletcher uz figuru nedokoncil. Cıtil se o to h r, ze ho neuspech priva del k zurivosti. Zvra til se na hrbet, zacal se propadat a pritom rotoval kolem svú osy; nakonec [sto stop tricet metr ] pod urovnı instruktora pa d zvla dl. Sotva popadal dech. Marıs se mnou cas, Jonathane! Jsem neschopny pitomec! Zkousım to pora d dokola, a pora d nic!ť Jonathan se na nej podıval a prikyvl. Dokud budes mıt tak tvrda krıdla, tak to nikdy nezvla dnes, to je jasnú. Hned na zaca tku jsi ztratil [ctyricet mil s edesa t pet kilometr ] z rychlosti! Musıs krıdla ovla dat uplnelehce! Pevne, ale lehce, rozumıs?ť Snesl se k mladsımu rackovi. Pojů, zkusıme si to spolecne. Pozor na to vzepjetı. Chce to hladky, plynuly zaca tek.ť Dalsızaci Uplynuly tri mesıce a Jonathan uz mel s est dalsıch za k, samú Psance, kterı horeli zvedavostı, co je to za novinku to lúta nı pro radost z letu. Pro vs echny ale bylo snazsı prakticky nacvicovat lúta nı, s pochopenım skrytych prıcin uz to bylo horsı. Kazdy z na s je ve skutecnosti vtelenım ideje velkúho racka, nicım neomezenú mys lenky svobody,ť vysvetloval jim Jonathan po vecerech na brehu, a presnú lúta nı je krok, jımz se priblizujeme vyja drenı nası skutecnú podstaty. Vs echno, co na s omezuje, musıme odhodit stranou. Proto se pora d vracıme k trúninku rychlosti, pomalúmu plachtenı i akrobacii ť za ci pritom obvykle usnuli unavou. Praxe se jim lıbila, protoze to bylo neco rus núho a vzrus ujıcıho a protoze jim poma hala hasit zızen po pozna nı. Ani jeden vs ak ani Fletcher nedoka zal pochopit, ze let mys lenek m ze byt stejnerea lny jako pohyb vetru a perı. Celú vas e telo, od jednoho konce krıdla po druhy,ťopakoval jim Jonathan jindy, nenı nic jinúho nez vas e vlastnı mys lenka, vtelena do tvaru, jaky jste schopni vnımat. Zlomte retez svúho mys lenı a spadnou z va s retezy vlastnıho tela ťažse vs ak snazil, jak chtel, znelo jim to jako hezka poha dka a o to vıc se jim chtelo spa t. Teprve za mesıc Jonathan prohla sil, ze nastal cas vra tit se k Hejnu. Jes tene!ťvykrikl Henry Clavin Racek. Oni o na s nestojı! VzdyŽjsme Psanci! Nem zeme se prece vnucovat nekam, kde na na s nejsou zvedavı!ť M zeme jıt, kam chceme, a ma me moznost byt, kym sami chceme,ťodpovedel Jonathan, odlepil se od pısku a zamıril na vychod, smerem k mıst m, kde zilo Hejno. Za ci chvıli nevedeli, co si majı myslet, protoze podle Za kona se Psanec k Hejnu nikdy nevracı a ten za kon za deset tisıc let nikdo neporus il. Za kon pravı: z stan, Jonathan rıka : jdi. Sa m byl uz [mıli kilometr] od brehu. Jestli budou jes techvilku va hat, vra tı se k nepra telskúmu Hejnu sa m. Kdyz nepatrıme k Hejnu, tak se tım za konem rıdit nemusıme,ťprohla sil sebevedomefletcher. Navıc, jestli dojde k boji, bude na s treba spıs tam nez tady.ť A tak onoho ra na priletelo od za padu osm rack tvorıcıch dvojity kosoctverec, krıdlo vedle krıdla. Rychlostı [stopetatricet mil dvestepatna ct kilometr ] za hodinu preleteli nad pla nı, kde se konaly porady Hejna, Jonathan v cele, Fletcher letel hladce vpravo a Henry Clavin se tuzil ze vs ech sil vlevo. Pak cela formace pomalu zahnula vpravo jako jeden racek vyrovnanı a vıtr se do nich do vs ech opıral. Kazdodennı kriky a ha dky v hejneumlkly, jako by jejich formace byla obrovsky n z, a osm tisıc raccıch ocı bez mrknutı sledovalo, co se bude dıt. Vs ech osm rack se jeden po druhúm prudce zvedlo do loopingu a pak pomalu, div ne krokem na mısteprista lo v pısku. Jonathan zacal jako by podobny vykon byl necım bezn ym se svymi pripomınkami. Predevsım,ťrekl s ironickym us klebkem, jste se trochu opozdili s nasazenım ť Hejno sedelo jako zasazenú bleskem. VzdyŽto jsou Psanci! Jak to, ze se vra tili! A ta mhleten to snad nenı moznú! Fletcherova predpoveů stretnutı ztroskotala na zmatku, jemuz Hejno propadlo. No dobre, mozna ze to jsou opravdu Psanci,ťprohla sil jeden z mladsıch rack, ale kde se naucili tak senzacnelıtat?ť Trvalo skoro hodinu, nez ke vs em prıslus nık m Hejna pronikl rozkaz Starsıho racka, aby vetrelce ignorovali. Racek, ktery promluvı s Psancem, se sa m vyradı ze spolecnosti. Racek, ktery zavadı o Psance pohledem, porus uje za kony Hejna.

10 Od tú chvıle videl Jonathan jen s edú hrbety, ale zrejmeto na nej nep sobilo. Pokracoval v lekcıch prımo nad pla zı porad a poprvú nutil za ky, aby ze sebe vyda vali opravdu vs echno. Martine!ťrozlúhal se jeho hlas po obloze. Tvrdıs, ze umıs pomalu plachtit, ale to bys musel nejdrıv doka zat! Zkus to. LET!ť V klidnúm mrnousovi Martinu Williamu Rackovi hrklo, ze s nım instruktor nenı spokojen, a brzy se z neho stal mistr plachtenı. Doka zal prohnout krıdla tak, ze se v sebemensım va nku bez jedinúho ma vnutı krıdlem doka zal vznúst do oblak a zase prista t v pısku. Charles Ronald Racek podobnedosa hl ve Velkúm horskúm vetru vys ky [ctyriadvaceti tisıc stop sedmi tisıc trı set metr ]. Vra til se cely promodraly chladem a rıdkym vzduchem, trochu oma meny a za roven sžastny, pevnerozhodnut zkusit to zıtra jes tevys. Fletcher mel ze vs ech nejradeji akrobacii. Zvla dl vysneny s estna ctina sobny vertika lnı pomaly vykrut a druhy den doka zal dokonce trojna sobnou vyvrtku; perı se mu pritom blyskalo nad pla zı, odkud ho kradmo pozorovala spousta ocı. Jonathan se nehnul od svych za k, pora d neco predva del, doporucoval, opravoval a rıdil. Lútal s nimi v noci, v mracıch, i v bourıch, protoze ho to bavilo, zatımco Hejno nicemnepoposeda valo po zemi. Kdyz prestali lútat, odpocıvali na pısku a obcas poslouchali Jonathana pozorneji. Mel sice vs elijakú potrhlú na pady, kterym nerozumeli, ale na druhú stranemel spoustu docela zajımavych postreh. Mesıc po Na vratu to jeden z nich nevydrzel a verejnepoza dal, aby se takú mohl zacıt ucit lútat. Terrence Lowell Racek se tımto cinem vyradil ze spolecnosti; stal se z neho za roven Psanec a Jonathan v osmy za k. Prıs tı noc se do Hejna pribelhal Kirk Maynard Racek, vlekl za sebou nozicku i levú krıdlo a pred Jonathanem se doslova zhroutil. Pomoz mi,ťprosil tichym hla skem, jako by umıral. Ja bez lıta nı nem zu byt ť Tak pojů,ťvyzval ho Jonathan. Odlep se se mnou od zemea zacnem.ť Ty mi nerozumıs. Ma m s patnú krıdlo. Nedoka zu jım pohnout.ť Maynarde, ma s svobodnou volbu byt sa m sebou, svym pravym ja, teů a tady, nic ti nem ze zabra nit v rozletu. Takovy je za kon Velkúho racka, za kon, ktery opravdu platı.ť Tak ja podle tebe m zu lıtat?ť Tvrdım, ze ma s moznost volby.ť Kirk Maynard jakoby ma vnutım, bez sebemensı na mahy rozepjal krıdla a vznesl se do temnú noci. Vzbudil Hejno, protoze z vys ky [peti set stop sto padesa ti metr ] ze vs ech sil kricel: Muzu lıtat! Slysıte! MUZU LITAT!ť Za svıta nı se kolem za k kupilo nejmúnetisıc rack, okukujıcıch zvedavemaynarda. Bylo jim jedno, jestli je nekdo vidı poslouchali, co Jonathan rıka, a snazila se jeho slova pochopit. Mluvil o prostych vecech o tom, ze racek se ma naucit lútat, ze podstatou osobnosti je svoboda, ze vs echno, co tuto svobodu omezuje, musı byt odstraneno, ažje to povera, ritua l nebo neco podobnúho. Odstranit, rıka s,ťozval se hlas z davu, a co kdyz je to Za kon Hejna?ť Pravú za kony jsou pouze ty, kterú vedou ke svobode,ťodpovedel mu Jonathan. Vs echny ostatnı jsou fales nú.ť Jak m zeme umet lıtat jako ty?ťozval se dalsı racek. Ty jsi mimora dny prıpad. Nadany a vyvoleny.ť Podıvejte se na Fletchera! Nebo Lowella! Charlese Ronalda! Jsou stejnı jako vy nebo ja. Nic mimora dnúho ani nadprirozenúho na nich nenı. Jediny, zato podstatny rozdıl je v tom, ze zacali cha pat, cım jsou, a zacali se ucit.ť Vs ichni za ci az na Fletchera se zacali nervo zneosıvat. Do tú chvıle necha pali, co vlastnedelajı. Den po dni zvedavc pribyvalo. Nekterı kladli ota zky, jinı zacali Jonathana zboznovat a dalsı se mu posmıvali. Zbozs te nı V Hejnu se vykla da, ze asi budes syn Velkúho racka,ťozna mil Jonathanovi jednou po ukoncenı hodiny pokrocilú praxe Fletcher. A jestli ne, tak jsi predbehl svou dobu o tisıc let.ť Jonathan si povzdechl. Takhle se musı platit za nepochopenı. Buů z tebe udelajı boha nebo ů abla. Co si myslıs ty, Fletchere? Myslıs, ze jsme predbehli dobu?ť Dlouho nic. Ticho. Takhle se prece mohl naucit lúta, kdo chtel, odjakziva, to nema s dobou nic spolecnúho. Mozna ze jsme predbehli mo du nebo pr mer.ť To uz samo neco znamena,ťozval se [Jonathan Fletcher] a zvra til se na za da a plachtil. Je to o moc lepsı nez predbehnout vlastnı dobu.

11 Fletcherova smrt Stalo se to presneza tyden. Fletcher predva del skupinenovych za k nekterú prvky lúta nı vysokymi rychlostmi. Zrovna vybral stremhlavy let ze [sedmi tisıc stop dvou tisıc metr ] proletel nad pla zı jako dlouhy s edy blesk a vtom mu zkrızilo cestu mla de, kterú se poprvú vzneslo a volalo jes temaminku. Fletcher se musel vyhnout ve zlomku vteriny. Strhl sa m sebe prudce doleva a rychlostı [dvestemil tri sta dvacet kilometr ] vletel prımo do zulovúho utesu. Jakoby obrovskou zavrenou branou vstoupil do jinúho sveta. Kdyz narazil do ska ly, zaplavil ho strach, s ok a cerna tma a pak uz se jen vzna sel po nezna mú obloze. Zacal pomalu zapomınat, mel strach, byl smutny a cehosi mu bylo lıto, stras livelıto. Ozval se v nem stejny hlas, jaky slys el v den, kdy se setkal s Jonathanem. Jde o to, Fletchere, ze se sva omezenı snazıme prekona vat postupne, v urcitúm ra du. Prolúta va nı ska lou prijde na porad az nekdy pozdeji.ť Jonathane!ť Rıka se taky, ze jsem syn Velkúho racka,ťpoznamenal instruktor sus e. Co tu dela s ty? Ten utes! Poslys ne neumrel jsem na hodou?ť No tak, Fletchere. Premys lej. Kdyz se mnou mluvıs, tak asi nem zes byt mrtvy. Jenom jsi prekrocil mez svúho vedomı tros ku divoce. M zes si zase vybrat. M zes z stat tady a ucit se na zdejsı urovni a ta je mimochodem o hodnevyssı nez predtım anebo se m zes vra tit a pracovat s Hejnem. Chci zpa tky k Hejnu. Ma m tam prece novú za ky.ť Dobre, Fletchere. A nezapomen, co jsme si rıkali o vlastnım tele. Nenı nicım jinym nez mys lenkou ť Dabel Fletcher zakroutil hlavou, rozta hl krıdla a otevrel oci. Sta l na upatı utesu, obklopen celym Hejnem. Jakmile se pohnul, rackovú zacali vyda vat skreky. Zije! Byl mrtvy a zije!ť Dotknul se ho s pickou krıdla! Vzkrısil ho! Je to syn Velkúho racka!ť Nenı! Sa m to popıra! Je to ů abel! DABEL! Pris el rozes tvat Hejno!ť Byly tam ctyri tisıce rack, vydes enych tım, co videli. Vykriky JE TO DABEL! Projely jejich radami jako orka n ocea nem. Oci jim zhnuly, zoba ky se zas picatily a vs ichni se hroziveblızili. Cis ela z nich smrt. Chtel bys, abychom radeji odleteli?ťzeptal se Fletchera Jonathan. Nebyl bych proti, kdybychom ť Ani to nedorekl a byli [p l mıle kilometr] od Hejna. Zoba ky se jim zakously do pra zdna. Cım to je,ťdumal Jonathan, ze nejtezsı vec na sveteje presvedcit racka, aby byl svobodny? Aby se presvedcil sa m a vynalozil trochu usilı na trúnink. Proc je to tak tezk ú? ť Fletcher se jes tenestacil vzpamatovat v novúm prostredı. Cos to s na mi provedl? Jak jsme se tu octli?ť Tak rekl jsi, ze chces utúct davu, nebo ne?ť Jiste, ale jak jsi to ť Jako vs echno ostatnı. Chce to praxi.ť Naslednık Do ra na se Hejno vzpamatovalo, ale Fletcher ne. Jonathane, vzpomına s si, jak jsi mi jednou vypra vel, ze ma me milovat Hejno natolik, abychom se k nemu vra tili a pomohli mu s ucenım?ť Pamatuju.ť Necha pu, jak m zes mıt ra d dav rack, kterı tepred chvılı chteli zabıt.ť O tohle prece v bec nejde. Nema s prece ra d nena vist ani zlo. Musıs to zkous et tak dlouho, az uvidıs opravdovúho racka, dobro v kazdúm z nich, a pom zes jim, aby si je uvedomili sami. Tohle ma m na mysli, kdyz mluvım o la sce. Kdyz si vyzkousıs jak na to, je to legrace. Vzpomına s si naprıklad na jednoho divokúho mladúho racka, jmenoval se Lynd. Byl tenkra t novopeceny psanec, ochotny porvat se s Hejnem treba na smrt, jen aby si mohl zacıt budovat vlastnı peklo na Vzda lenych utesech. A dneska si pripravuje vlastnı ra j a jes tes tım poma ha celúmu Hejnu.ť Fletcher se podıval na instruktora a v ocıch se mu mihl strach. Ja ze bych je mel vúst? Jak to myslıs? Ty jsi instruktor a nem zes odejıt!ť Proc ne? Copak nejsou jina Hejna s nejakymi Fletchery, kterı potrebujı pomoc vıc nez ten na s, ktery se uz dostal za cestu svetlem?ť Ja? VzdyŽjsem jen obycejny racek a ty ť

12 jediny syn Velkúho racka nebo co?ťskocil mu ironicky do reci Jonathan a zahledel se na more. Uz menepotrebujes. Musıs sa m zacıt hledat, kazdy den trochu, skutecnúho racka Fletchera, ktery nezna za dnú omezenı. On je tv j ucitel. Musıs mu rozumet a musıs na nem pracovat.ť Ve zlomku vteriny byl Jonathan ve vzduchu, zacal se trpytit a rozplyvat ve svetle. NedopusŽ, aby o mnesırili nejakú pitomosti, anebo aby ze medelali boha. Slysıs, Fletchere! Jsem racek. Ma m ra d lúta nı, a to je vs echno ť JONATHANE!ť Never svym ocım, Fletchere. Ukazujı na m jen nas i vlastnı omezenost. Dıvej se mozkem, hledej, co uz zna s, a tak se naucıs lútat.ť Trpyt zhasl. Jonathan se cely rozplynul ve vzduchu. Za nejaky cas Fletcher donutil sa m sebe vzlútnout a narazil na skupinu novych za k, zapa lenych pro prvnı lekci lúta nı. Hned na zaca tku si musıte uvedomit,ťsoukal ze sebe nama have, ze racek je nicım neomezena mys lenka svobody, podoba Velkúho racka a celú vas e telo, od jednoho konce krıdla po druhy, nenı nic jinúho nez vas e vlastnı mys lenka.ť Mladı rackovú po nem necha pavepokukovali. Tak uz prejdi k veci, mysleli si, tohle prece nenı na vod na looping. Fletcher si povzdychnul a zacal znovu. Tak teda jak bych no dobre,ťsoukal ze sebe a kriticky si je premeril. Zacneme vodorovnym letem.ťjakmile to rekl, uvedomil si, ze na Jonathanovi nebylo nic nadprirozenúho stejnejako na nem, na Fletcherovi. Tak podle tebe meze neexistujı, Jonathane, rıkal si v duchu. V tom prıpadese ale brzy vynorım z rıdkúho vzduchu na tvem brehu a predvedu ti pa r malickostı z lúta nı! Fletcher se nutil pred za ky do prısnosti, ale najednou je uvidel novyma ocima, takovú, jacı byli, a ackoli to trvalo jen okamzik, mel je za to ra d, moc ra d. Rıkas, ze meze neexistujı, Jonathane, pomyslel si a usma l se. Zacal sv j vlastnı za pas s ucenım. Poznamka Kdyz jsem v detstvı objevil mezi koreny ve strzi nad Metujı hnızdo cervenky a potom jsem se, pritisknut k zemi, bez dechu dıval na ra dku drobnych kulicek perı, schoulenych k sobena vetúvce habru, kterú na matcin hlas jedna po druhú prelútaly do blızkúho krovı, tehdy snad poprvú jsem s mrazenım po tele vnımal, jak silne, cele jsme spojeni se vsım zivym i nezivym okolo na s, pred na mi i po na s, vnımal jsem la sku k prirozenúmu, k prırode. S lúty rostla a objala vs echno moje kona nı. I clovek je prıroda, i jeho rozum, jeho nitro, jeho umenı, ale jen pokud se neutrhne svú prirozenosti. Umelú nem ze byt bez prirozenúho. Z prirozenosti se poeticky oblouk umenı zdviha, na vrcholu svú umnú klenby zaza rı, aby prirozenost noveosvıtil lidskym duchem a do prirozenosti se zase vracı, aby ji obrodil, omladil, ozivil, aby cloveku nezevs ednela. Je to, jakoby clovek s el, popleten a ubit vs ednostı, povzlútl, ocistil se a znova nabral lidskych sil a vra til se na zem a s el da l, cely radostny. To ocistnú povzlútnutı umoznuje pra veumenı. Snad pro tu schopnost povzlútnutıťjsem si tak zamiloval pta ky, lútajıcı tvory, zpıvajıcı kalenda r, ztelesnenı nası touhy po volnosti. Pri filmova nı na Ukrajinejsem se spra telil s nasım tlumocnıkem, mladym moskevskym prekladatelem. Pri procha zka ch po zamrzlych voda ch okolo Charkova jsme spolu pozorovali ryba re, cekajıcı u der vysekanych v ledu a chlapce, lapajıcı po zp sobu starych pta cnık hyly do sklopc. Chtel mi neco da t a dal mi knızku, kterou pra veprekla dal do rus tiny. Jonathana Livingstona Racka. Jejı autor, Richard David Bach, soucasnych American (nar. 1936), je za roven pilot, letecky instruktor, redaktor, spisovatel a otec dvou detı. V roce 1963 vys lo prvnı z jeho litera rnıch del: Cizinec na zemi, da le naprıklad Dvouplos nık (1966), Dar krıdel (1975) nebo nikdo nenı daleko (1980). Jonathan Livingston Racek vys el poprvú v roce 1970 a od tú doby je vyda va n, stejnejako dalsı Bachovy knihy, po celúm sveteznovu a znovu. Byl takú zfilmova n a je uva den v nas ich kinech. V Praze, uprostred Evropy, byl Racek Jonathan Livingston, po letu kolem sveta, poprvú uveden na jevis ti. Kdyz jsem knızku precetl, znovu jsem si uvedomil sılu onoho zivotoda rnúho spojenı cloveka s prırodou. Jsme prıroda sama, proto podobenstvı o racku Jonathanovi, o lidech pta cıch, nenı nijak vzda lenú. Vola nı po naplnenı lidskúho zivota, po svobode, la sce a nena silnú lidskú sıle, takovúho vola nı nenı nikdy dost. A zvla sž, je-li zatajeno v soucasnú ba snickú pro ze, hodnú toho oslovenı.

13 Jonathanovi druhovú, poslovú onoho vola nı, mors tı racci bournı a strıbritı, prilútajı v zimei k na m, do vnitrozemskú Prahy. Az se z Novotnúho la vky zadıva te doprostred Vltavy, na zıdku v jezu staromestskych mlyn nad Karlovym mostem, m zete je videt, tis e stojıcı v dunenı jezu, m zete videt jejich majesta tnı rozpetı krıdel a jejich uzasny let Jonathan, Sullivan, Kirk Maynard, Cang m zete slys et jejich pronikavú vola nı. Ale nejen tady, jejich vola nı se rozlúha vs ude tam, kde jsou lidú. Vladimır Matejcek

Richard David Bach Jonathan Livingston Racek

Richard David Bach Jonathan Livingston Racek Richard David Bach Jonathan Livingston Racek Napsal Richard Bach, 1970 Přeložil Zdeněk Hron, 1984 Ilustroval Karel Demel, 1984 Vydala Lyra Pragensis, 1992 Přepsal Jakub Vrána, 1998 Tento překlad přednesli

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might).

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might). Modàlnf slovesa Modalni slovesa Tato kapitola poskytuje zacâtecnfkùm intenzivni procviceni modâlnich sloves a je také urcena jako opakovaci kapitola pro pokrocilé studenty. Infinitivni tvary (have to,

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI Téma měsíce: Zvířata v Bibli a jak si je Bůh použil PŘEHLED 1) Velryba - Boží tichá komůrka 2) Havran - Boží záchranný letecký most 3) Holubice - Boží posel 4) Oslátko - Boží

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Myšlenkové mapy pro děti

Myšlenkové mapy pro děti Zamysli se nad tím, o kolik jednodušší a zábavnější bude tvůj život: můžeš ohromovat kamarády tím, že budeš vědět, kdo vstřelil který gól v jakémkoli zápase tvého oblíbeného týmu; nezůstaneš na holičkách,

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

*) âti: leneberga **) smóland

*) âti: leneberga **) smóland Ve védsku, ve farnosti Lönneberga*), Ïil kluk, kter se jmenoval Emil, a tak se mu fiíkalo Emil z Lönnebergy. Byl to pûkn divoch a paliãák, a vûbec nebyl tak hodn jako vy. Ale vypadal roztomile, to se musí

Více

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová Můžete si myslet, že půjčit si zápalku na ulici je docela jednoduchá věc. Ovšem každý člověk, který to kdy zkusil, vás ujistí, že tak to rozhodně není. A každý

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI. Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí. absolventský film Katedry hrané režie

DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI. Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí. absolventský film Katedry hrané režie DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí absolventský film Katedry hrané režie P: Jedna z prvních věcí, které se herec musí naučit, je koncentrace. Existuje

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji,

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji, Princezna a písař Hlášky (titulky) Tak nám zase dali pohádku akční. Nutno přiznat, že šermířské souboje mají šmrnc a je za nimi kus práce. Salta jsou přehnaná, budiž, ale takový přeskok princezny ze střechy

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Kapitola IV. Mezizemí

Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. * Mezizemí * Brána 95 Známý neznámý Poslední zpráva k vám prý nedorazila celá. Začnu tedy znovu od místa, kdy jsem přišel na to, jak použít klíč k bráně. Vložil jsem

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

1. Pozvánka Sejdeme se ve st edu 5. ledna 2011 op t v P írodov dním klubu, Je kova 8 na i kov.

1. Pozvánka Sejdeme se ve st edu 5. ledna 2011 op t v P írodov dním klubu, Je kova 8 na i kov. 2010. 12 1/10 1. Pozvánka Sejdeme se ve st edu 5. ledna 2011 op t v P írodov dním klubu, Je kova 8 na i kov. 2. Pozvánka Výstup na íííp bude v sobotu 22. ledna 2011. Je to plánováno jako denní výlet s

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Proč stromy ztrácejí na podzim listy?

Proč stromy ztrácejí na podzim listy? Proč stromy ztrácejí na podzim listy? Důvodem je uchování vlhkosti. Široké listy mají velké povrchové plochy a vypařováním vydávají obrovské množství vlhkosti. V zimě ustane zásobování kořenů vláhou. Kdyby

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více