Výběr z Wonderware aplikací Česká republika a Slovensko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr z Wonderware aplikací Česká republika a Slovensko"

Transkript

1 Výběr z Wonderware aplikací Česká republika a Slovensko Pantek (CS) s.r.o. Autorizovaný distributor Wonderware pro ČR a SR

2 Nejedná se o kompletní výčet všech aplikací s Wonderware softwarem na území České republiky a Slovenské republiky. Uvedeny jsou pouze ty aplikace, o nichž jsme dostali informace od Systémových integrátorů nebo přímo od koncových uživatelů. Poznámka: Do tohoto přehledu jsou zařazeny také aplikace českých a slovenských Wonderware Systémových integrátorů realizované v zahraničí viz samostatná sekce na konci. Dokument byl aktualizován k Koncový uživatel AES Bohemia, Planá nad Lužnicí AES Bohemia, Planá nad Lužnicí Agropodnik Jihlava Alcan Děčín Extrusions Alcan Děčín Extrusions Alcan Děčín Extrusions Modernizace řídicího systému energocentra., Wonderware Historian, Wonderware Historian Stanice pro bilance výroby a spotřeby el. energie. Výroba bionafty měření a monitorování provozu výroby methylesteru., Wonderware Historian, Wonderware Historian Monitoring a vizualizace technologických parametrů protlačovacího lisu CXT 35 MN na hliníkové výlisky. Monitoring a vizualizace technologických parametrů protlačovacího lisu CXT 12 MN na hliníkové výlisky. Rovnací stroj WRT na hliníkové tyče vizualizace, práce s recepturami. ArcelorMittal Ostrava Řízení skladby aglomerační směsi a řízení spékárny pro aglomeraci sever. ArcelorMittal Ostrava ASŘ kotlů K3, K4 na podnikové elektrárně. ArcelorMittal Ostrava Demineralizační stanice. ArcelorMittal Ostrava Centrální energetický dispečink vodní hospodářství. ArcelorMittal Ostrava Měření a řízení spotřeby energie v závodě Autokola. ArcelorMittal Ostrava Dálkové ovládání rozvodny VN. ArcelorMittal Ostrava Měření a řízení spotřeby elektrické energie. ArcelorMittal Ostrava. Ocelárna měření a optimalizace spotřeby el. energie, zemního plynu, stlačeného plynu, HNV, HVT, regulace pánvových pecí PP1 až 3. ArcelorMittal Ostrava Energetika monitorování rozvoden VN/VVN. ArcelorMittal Ostrava Koksovna odprášení koksárenské baterie VKB 11. ArcelorMittal Ostrava Koksovna dálkové ovládání a řízení rozvodny (6 kv) závodu. ArcelorMittal Ostrava Sledování výroby kontidrátové trati., Wonderware Historian ArcelorMittal Ostrava Regulace přebytků vysokopecního plynu v podnikové síti. ArcelorMittal Ostrava Filtr Lurgi, aglomerace sever.

3 ArcelorMittal Ostrava ArcelorMittal Ostrava ArcelorMittal Ostrava Assi Domän, Štúrovo Autobaterie, Česká Lípa Bonatrans Group, Bohumín Bonatrans Group, Bohumín Bonatrans Group, Bohumín Bonatrans Group, Bohumín Bonatrans Group, Bohumín Bonatrans Group, Bohumín Bonatrans Group, Bohumín Bonatrans Group, Bohumín Bonatrans Group, Bohumín Bonatrans Group, Bohumín. Bonatrans Group, Bohumín BorsodChem MCHZ, Ostrava BorsodChem MCHZ, Ostrava BorsodChem MCHZ, Ostrava BorsodChem MCHZ, Ostrava BorsodChem MCHZ, Ostrava Brněnské vodárny a kanalizace Brněnské vodárny a kanalizace Brněnské vodárny a kanalizace Modernizace vážního systému aglomerace sever., Wonderware Historian Nízkoteplotní odsíření pro teplárnu AMEO DeSOx. Oprava řídicího systému Aglomerace jih., Wonderware Application Server Monitorovací systém čistírny odpadních vod. Sledování a analýza celkové efektivity (OEE) výroby autobaterií. Vizualizace AKU stanice. Vizualizace rozvalcovačky DAVY. Systém řízení žíhací pece a návazné dopravy., Wonderware Historian Vizualizace kovacího lisu DAVY. Řídicí systém tunelových pecí a dopravy. Nové tepelné zpracování. Použité produkty: Wonderware Historian Nové tepelné zpracování železničních kol., Wonderware Historian Informační systém linky Brinell. Linka Brinell na měření tvrdosti. Vizualizace kotoučové pily FRAMAG. Runtime Read-only Úprava měření a regulace a systému řízení topného systému karuselové pece. Runtime Read-only Linka pro získávání čistého vodíku z koksárenského plynu. Výroba formaldehydu, katalytické spalování odpadních plynů a využití zbytkového tepla. Operátorské stanice výroby vodíku. Řízení linky výroby lisovacích hmot. Řídicí systém skladu kapalného čpavku. Centrální vodohospodářský dispečink monitorování a řízení technologických objektů. Kanalizační dispečink monitorování a řízení kanalizačních čerpacích stanic a stok., InTouch Runtime Read-only Pracoviště pro údržbu telemechaniky kanalizačních objektů., InTouch Runtime Read-only

4 Bučina, Zvolen BVS, Bratislava PVV Holíč BVS, Bratislava PVV Senica BVS, Bratislava PVV Východ BVS, Bratislava PVV Východ BVS, Bratislava PVV Západ CALUMITE, Praha Carmeuse Slovakia, Košice Carmeuse Slovakia, Košice Cement Hranice Cement Hranice Cement Hranice Centrální zásobování teplem, Kaplice Chemes a.s., Humenné Chemopetrol Litvínov, div. voda a odpady Crystal, Lednické Rovné Cukrovar Dobrovice Cukrovar Dobrovice Cutisin, Jilemnice Cutisin, Jilemnice Cutisin, Slavkov u Brna CVM, Mokrá ČEPS Česká rafinérská Dispečink pro energetiku sledování výměníkových stanic, hospodaření s párou, elektrorozvody., Wonderware Historian Vodárenský dispečink vizualizace úpravny vody. Vodárenský dispečink vizualizace a řízení, využití GSM serveru pro zasílaní údajů na mobilní telefony. Vodárenský dispečink podunajské Biskupice 11 objektů. Vodárenský dispečink Modra 12 objektů. Vodárenský dispečink Malacky 11 objektů. Řízení úpravny minerálů. Vizualizace a operátorské řízení skladování a expedice vápna v zásobnících. Vizualizace řízení technologie na výrobu vápna. Měření emisí. Nakládka slínku do železničních vozů. Výroba suchých omítkových a maltových směsí. Řízení uhelné kotelny a pěti výměníkových stanic s použitím radiomodemů. Modernizace regulace TG3 (10MW protitlaková turbína). Síť měření vod s radiovým přenosem dat na centrální dispečink (pro Českou rafinerskou a.s.). Systém řízení souboru vah pro přípravu sklářského kmene. Automatizace provozu varny. Vápenka. Sběr technologických dat ze strojů nově vybudované výrobní haly., Wonderware Historian Sběr technologických dat., Wonderware Historian, Wonderware Historian Linka na výrobu plastových obalů pro potravinářský průmysl., Wonderware Historian, Wonderware Historian Měření emisí. Součást systému archivace salda hraničních rozvoden České republiky., Wonderware Historian Terminál plnění tekuté síry do autocisteren a železničních cisteren.

5 Česká rafinérská Řízení, vizualizace a ukládání dat pro plnění tekutých uhlovodíků do silničních a železničních cisteren. Česká rafinérská rafinérie Kralupy Řízení a monitorování plnění autocisteren ropnými produkty. Česká rafinérská rafinérie Kralupy Vizualizace vážního systému SIVAREX M. Česká rafinérská rafinérie Kralupy Česká rafinérská rafinérie Litvínov Česká spořitelna České radiokomunikace České radiokomunikace České radiokomunikace ČEZ Elektrárna Dalešice ČEZ Elektrárna Dětmarovice ČEZ Elektrárna Ledvice ČEZ Elektrárna Mělník ČEZ Elektrárna Mělník ČEZ Elektrárna Mělník ČEZ Elektrárna Mělník Řízení a sběr dat z jednotky rekuperace benzínových par. Řízení a monitorování plnění autocisteren ropnými produkty. Integrovaný dispečink ASŘTP včetně dálkového servisu. Dálkové řízení televizních a rozhlasových vysílačů oblast Jižní Čechy. Lokální řízení televiz. a rozhlas. vysílačů oblast Východní Čechy Černá Hora. Lokální řízení televiz. a rozhlas. vysílačů oblast Vých. Čechy Krásné. Obnova řídicího systému a operátorských stanic., Wonderware Application Server Likvidace odpadních vod, odsun kalů. Řídicí a informační systém demistanice. Klimatizace. Řízení chemické úpravny vody., InTouch Runtime Read-only Řízení blokové úpravny kondenzátu v elektrárně. Řízení optimalizace spalování uhelného kotle (2000 t/h). ČEZ Elektrárna Mělník Řízení vnějšího zauhlování kompletní automatizace zauhlovací linky. ČEZ Elektrárna Mělník Doprava popílku, nakládka popílku do autocisteren, kotle K1 až K6. ČEZ Elektrárna Mělník ČEZ Elektrárna Mělník ČEZ Elektrárna Mělník I, II, III ČEZ Elektrárna Mělník III Řízení a monitoring hlavních čerpacích stanic EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III. Sběr dat ze systému WDPF bloku 9, 10 a centrálního elektrovelína., Wonderware Historian Řízení kompletního odsíření elektrárny. Denox inženýrská stanice., InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian ČEZ Elektrárna Mělník III Řídicí systém vzduchotechnického zařízení. ČEZ Elektrárna Trutnov Poříčí Sběr a vyhodnocení dat z analyzátorů spalin na fluidním kotli K7. ČEZ Elektrárna Trutnov Poříčí Řízení dodávky tepla do teplárenské sítě.

6 ČEZ Elektrárna Tušimice ČEZ Elektrárna Tušimice ČEZ Elektrárna Tušimice ČEZ Elektrárna Tušimice II ČEZ Elektrárna Tušimice II ČEZ Hlavní správa, Praha ČEZ Hlavní správa, Praha ČEZ Hlavní správa, Praha ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany ČEZ Jaderná elektrárna Temelín ČEZ Jaderná elektrárna Temelín ČEZ Jaderná elektrárna Temelín ČEZ Jaderná elektrárna Temelín ČEZ Jaderná elektrárna Temelín ČEZ Jaderná elektrárna Temelín Ukládání popela a zbytků z odsíření. Řízení kompresorové stanice uhelné elektrárny. Řízení čerpací stanice uhelné elektrárny. Odběr strusky z ETU a využití odpadních vod. Informační a řídicí systém odpopílkování, návaznost na odsíření. Prezentační vrstva RTISZ prezentace technologických dat (aktuálních i historických) v podnikovém intranetu. Prezentační vrstva pro informační systém provozu zdroj ČEZ, a.s.., Wonderware Historian Archivace dat o provozu elektráren ČEZ na technickém dispečinku, vizualizace dat na operátorských stanicích., Wonderware Historian, Wonderware Historian Nadstavbový systém nad podsystémy pro vyhodnocování diagnostiky zařízení., Wonderware Historian, Wonderware Historian, Wonderware Application Server Archivace dat bezpečnostního řídicího systému SPINLINE na 3. bloku EDU., Wonderware Historian, Wonderware Historian Vizualizace technologických veličin bitumenační linky pro zpracování jaderného odpadu. Výrobní informační systém pro nadblokovou část jaderné elektrárny., Wonderware Historian, Wonderware Information Server Řešení nadblokové sítě technologických dat., InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Information Server Nadbloková informační datová síť NLAN sloužící pro sběr, archivaci, vizualizaci a předávání dat dalším systémům., InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian, Wonderware Information Server Řízení a monitorování technologického celku bitumenační linky elektrárny Temelín. Řízení a monitorování technologického celku pomocné plynové kotelny elektrárny Temelín., Wonderware Historian Řízení uzlu dekontaminačních van. Chlazení vody bazénu vyhořelého paliva. Provizorium čerpacích stanic I, II a III technická voda důležitá. Řízení neblokové výměníkové stanice.

7 ČEZ Jaderná elektrárna Temelín ČEZ PVE Dalešice ČEZ Teplárna Dvůr Králové ČEZ Teplárna Dvůr Králové ČEZ Teplárna Dvůr Králové ČEZ Teplárna Dvůr Králové ČEZ Teplárenská, a.s. Čistírna osiva, Šardice Čistírna vody, Bělá Čistírna vody, Nymburk ČOV, Malenovice Danisco, Smiřice Danone, Benešov Danone, Benešov Danone, Benešov Delta Foods, Hradec Králové DEZA, Valašské Meziříčí Doly Bílina Doly Bílina Doly Bílina Doly Bílina STDAS systém sběru a archivace dat určený pro potřeby fyzikálního a energetického spouštění elektrárny Temelín., Wonderware Historian, Wonderware Historian Řídicí systém přečerpávání vodní elektrárny., Wonderware Historian, Wonderware Historian, Wonderware Application Server Řízení zásobníků a pásových dopravníků vnějšího zauhlování teplárny. Řízení kombinovaného kotle K3 včetně pomocných provozů. Řízení kombinovaného kotle K2 (80 t/h) včetně pomocných provozů. Řízení kombinovaného kotle K1 (50 t/h). Dispečink rozvodu tepla dálkové řízení a sběr dat z výměníkových stanic a plynových kotelen v provozní jednotce Teplice. Rozšíření stávajícího dispečinku a přechod na InTouch 2014., Wonderware Historian, Wonderware Historian Řízení provozu. Řízení provozu. Monitorování provozu. Čistírna odpadních vod. Sušárna pektinu. Sanitační stanice (mlékárna). Vizualizace a historizace dat výrobního procesu pudráž, pasterace, fermentace, skladování., Wonderware Historian, Wonderware Historian, Wonderware Application Server, Wonderware Information Server Nasazení Wonderware System Platform při výrobě jogurtů linka APV3. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian, Wonderware Application Server, Wonderware Information Server Sušárna vaječného bílku vizualizace a ukládání dat. Ohřev a expedice černouhelné smoly. Uhelný dispečink. Skrývkový dispečink. Řízení zakladače systém kráčení, dopravní linka spoj. a výložníkového pásu. Řízení skládkového stroje dopravní linka, monitorování skládky. Doly Bílina Řízení těžního velkostroje KU 800/19., InTouch Runtime Read-only

8 Doly Bílina Doly Bílina úpravna Ledvice Doly Bílina I, II, III Radovesice Duropack Bupak Obaly, České Budějovice Duropack Bupak Obaly, České Budějovice Duropack Bupak Obaly, České Budějovice Duslo Divize anorgan. chemie, Šala Duslo Divize energetiky, Šala Duslo Divize energetiky, Šala Duslo Divize energetiky, Šala Duslo Divize energetiky, Šala Duslo Divize přísad, Šala Duslo, Šala Duslo, Šala Duslo, Šala E.On Elektrárne PPC Malženice EKO-EKO, Vimperk Elektrárna Chvaletice Skrývkový odtah povrchového dolu. Uhelný dispečink. Uhelný dispečink. Kontrola převinu papírenského stroje. Řízení přípravny látek a sledování spotřeby elektrické energie., InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian Řízení čistírny odpadních vod. Monitorovací systém na tlakové neutralizaci výrobny LAD. Sběr a centralizace měřených hodnot průtoku a množství technologické vody na jednotlivých vodárnách. Měření spotřeby elektrické energie. Monitorovací systém kotle K5, monitorovací systém pro vedoucího provozu teplárny. Runtime Read-only Monitorovací systém měření vodivosti na chemické úpravně vody. Výroba kapalného antioxidantu., InTouch Runtime Read-only, InBatch Kyslíkárna., InTouch Runtime Read-only Biologická čistírna odpadních vod., InTouch Runtime Read-only Přejímací stanice zemního plynu., InTouch Runtime Read-only Použití Wonderware Historian pro archivaci technologických dat a dat o poskytování podpůrných služeb. Vizualizace dat v intranetové aplikaci a s využitím Wonderware Historian. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Čistírna odpadních vod. Informační Centrum Výroby (ICV) Elektrárny Chvaletice pro přenos dat přípravy provozu, řízení bilance dodávky silové elektrické energie a podpůrných služeb pro ČEPS a pro archvivaci dat výroby a jejich prezentaci uživatelům v intranetové/internetové aplikaci. Použité produkty: Wonderware Historian Dispečerský simulační trenažér elektrárenských rozvoden (0,4 110 kv) s připojením na distribuční soustavu VČE. Simulační trenažér řízení dvou parních kotlů (pro výcvik topičů) rozšíření o modely turbosoustrojí i pro výcvik strojníků. Řízení skládkového stroje KN160. Řízení skládkového zakladače ZGOT.

9 Řízení K 9 50 MWt v TPA. Řízení odpopílkování, odstruskování a průmyslové vody. Řízení parních kotlů 250 t/h, 9,6 MPa, 530 C. DYMOS simulace a predikce zatížení teplárenské soustavy. Řízení hlavní výměníkové stanice soustavy s výkonem cca 650 MWt. Řízení zauhlování elektrárny. Řízení zpracování výstupních produktů odsíření. Centrální regulátor výkonu elektrárny a řízení pomocných provozů. Řízení chemické úpravny vody. Simulační trenažér řízení dvou parních kotlů (každý o výkonu 250 t/hod.) pro výcvik topičů. Centrální databázový server pro analýzu a zpracování technologických dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Řízení parních turbín 60 MW. Řízení dvou odsiřovacích linek. Řízení rozvoden v EOP. Řízení sběrny napájecích čerpadel 11 x 1,6 MW. Inženýrská stanice technologické sítě. Simulační trenažér řízení jednoho záložního zdroje (ZZ) plynového kotle K13 v Chrudimi. Simulační trenažér řízení dvou ZZ kotlů K15-K16 v ZVU Hradec Králové. Použití obou trenažérů pro výcvik a trénink topičů. Energetika Třinec Kontinuální měření emisí na Teplárně E2. Energetika Třinec Energetika Třinec Energetika Třinec Energetika Třinec Energetika Třinec Ovládání a monitorování tech. Potrubí rozvodů "B". Ovládání a monitorování tech. "TG11". Ovládání a monitorování tech. "Elop". Ovládání a monitorování tech. "VS". Trendy K14-trendování veličin kotle. Energetika Třinec Ovládání vzduchových kompresorů na Vod 1.

10 Energetika Třinec Ovládání vzduchových kompresorů na Vod 3, filtrační stanice vod a zvyšovací čerpadla pro okruh chlazení pecí. Energetika Třinec Server pro ovládání vzduchových kompresorů. Energetika Třinec Vizualizace archivních trendů spalovacích kotlů K11, K12 a K14. Runtime Read-only Energetika Třinec Trendovací pracoviště kotelna E3. Energetika Třinec Trendovací pracoviště kotelna E2. Energetika Třinec ASŘ dělicích přístrojů DP3 a DP5. Energetika Třinec. ASŘ kyslíkového kompresoru TKK4. Energetika Třinec ASŘ potrubních rozvodů E3. Energetika Třinec Trendovací pracoviště strojovny E3. Energetika Třinec Operátorské stanoviště vodního hospodářství. Energetika Třinec Řízení generátoru TG11. Energetika Třinec Řízení rozvoden na elektrárně E3. Energetika Třinec Koksová baterie výroba, emise. Energetika Třinec Emisní monitoring kotlů K11, K12 a K14. Energetika Třinec Energetika Třinec Energetika Třinec Energetika Třinec Energoaqua, Rožnov pod Radhoštěm Energoaqua, Rožnov pod Radhoštěm Energotrans Elektrárna Mělník Energotrans Elektrárna Mělník Energy Edge ZC, Bratislava Řízení a monitoring turbogenerátoru. Použité produkty: Wonderware Application Server Výrobní informační systém elektrárny. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Information Server Rozšíření o další pracoviště pro ovládání vodárny. Vizualizace redukčních stanic a napájecí stanice kotle. Řízení kotelny. Vzdálené ovládání kotlů. Dozorna teplárenství řízení výroby tepla v celé elektrárně. Zauhlování vizualizace, sběr technologických dat a jejich analýza v podnikové LAN., Wonderware Historian Řízení a ovládání parního kotle na biopalivo (štěpka, pelety) a dopravy biopaliva do kotle (skládka, třídění a sušení paliva). Ovládání kondenzační turbíny a generátoru 11.3 MW. Řízení a ovládání chlazení kondenzátoru páry (chladící medium NH3) a odpařovacích kondenzátorů (NH3/voda). Ovládání tepelných čerpadel (NH3 a glykol). Řízení a ovládání výměníkové stanice pro vytápění (NH3/voda). Každá je vybavena dvěma monitory., Wonderware Historian, Wonderware Historian

11 Epcos, Šumperk ESMO, Mohelnice Eustream, Hraničná Flexfill, Lovosice Green Gas DPB Green Gas DPB GRUPO ANTOLIN TURNOV Hanácká kyselka, Horní Moštěnice Hanácké závody, Brodek u Přerova HARTMANN RICO, Veverská Bítyška Holcim (Česko), Prachovice Holcim (Česko), Prachovice Holcim (Česko), Prachovice Hydrosystem Group, Olomouc Elektrická válečková pec pro výpal feritů. Kogenerace. Přebírací stanice V. Kapušany měření množství a kvality plynu., InTouch Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian Nasazení Wonderware InTouch při výrobě chemických prostředků pro průmysl. Obnova dispečerských center, systémů řízení a sběru dat energetických celků. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian, Wonderware Information Server Energetický a plynový dispečink zajišťující řízení zdrojů energie o celkovém výkonu 25 MW a s nimi související plynová zařízení., Wonderware Historian, Wonderware Historian, Wonderware Information Server Řízení, sledování a podrobný záznam historie výroby dveřních plastových dílů pro osobní automobily. Použité produkty: InTrack Řízení čerpání minerálky z vrtů, její úprava a stáčení. Čerpání, akumulace a stáčení minerální vody. Vizualizace provozu čtyř sterilizačních komor., Wonderware Historian Řízení směšování suroviny. Řízení cementových mlýnic. Řízení pneumatických pošt a automatické laboratoře. Laboratorní provoz testov. vlastností dávkovače pro dopravu hydrosměsí. IFE ČR, Brno Výrobní systém a systém výrobních instrukcí. Použité produkty: InTrack IKEM, Praha Centrální zdroj tepla dispečink výtopny. IKEM, Praha Vizualizace techniky prostředí areálu IKEM. IKEM, Praha Centrála bezpečnostní agentury monitoring EZP, EPS, PKK areálu., Wonderware Historian INERGY Automotive Systems Slovakia, Lozorno Sledování výrobku jednotlivými pracovišti a ukládání sériových čísel důležitých komponent a vybraných procesních údajů. INERGY Automotive Systems Slovakia, Lozorno Řízení výrobního stroje., InTouch Runtime Read-only IVAX Pharmaceuticals, Opava Vizualizace a řízení stripovací kolony, kotelny a vodárny. IVAX Pharmaceuticals, Opava Procesní filtr Vizualizace, řízení a archivace dat. IVAX Pharmaceuticals, Opava Monitorování a řízení parního kotle K2.

12 IVAX Pharmaceuticals, Opava IVAX Pharmaceuticals, Opava IVAX Pharmaceuticals, Opava IVAX Pharmaceuticals, Opava Jadrová vyraďovacia spoločnost Jadrová vyraďovacia spoločnost Jadrová vyraďovacia spoločnost BSC RAO Jihomoravská plynárenská JIPO automotive, Český Krumlov JME, Brno Johnson Controls, Česká Lípa KA Contracting ČR, Náchod KA Contracting ČR, Náchod KA Contracting ČR, Náchod KA Contracting ČR, Náchod Kappa Packaging, Štúrovo Kámen a Písek, Český Krumlov Kolektory Praha Kolektory Praha Kolektory Praha Kolektory Praha Kolektory Praha KOMVAK Vizualizace a řízení podnikové úpravny provozní a pitné vody. Vizualizace a řízení podnikové čistírny odpadních vod. Vizualizace a řízení úpravny napájecí vody v parní kotelně. Řízení výdeje kofolového koncentrátu. Sběr, archivace a grafická prezentace dat na meziskladě vyhořelého paliva v Jaslovských Bohunicích. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Technologický informační systém pro zpracování jaderného odpadu v jaderné elektrárně v Jáslovských Bohunicích sjednocující data z různých řídicích systémů a technologických celků, unifikace operátorských pracovišť, centrální archivace dat. Použité produkty: Wonderware Application Server Systém ovládání a vizualizace zpracování radioaktivního materiálu ve zpracovatelském centru v Jaslovských Bohunicích., Wonderware Historian Archivace a prezentace historických dat z regulačních stanic plynu. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Information Server Řízení energetiky a osvětlení. Monitorování a ovládání rozvodny (110 kv/22 kv) Bučovice. Sběr dat z kontrolních stanovišť výroby automobil. potahů, archivace dat. Monitorování a řízení předávacích stanic (pára/voda) v systému centrálního zásobování teplem v Náchodě. Monitorování a řízení buzení ochran turbogenerátorů v Teplárně Náchod. Řízení plynových kotlů K5, K6 (50 t/h). Řízení kombinovaného kotle K4 (80 t/h) včetně pomocných provozů. Balicí linka kotoučů flutingu. Lom Plešovice Řízení technologie lomu (měření v zásobnících, regulace v drtičích). Centrální dispečink kolektorů Centrum aplikace Centrum, záložní systém aplikace Východ, záložní systém aplikace Západ. Dispečink kolektorů Východ aplikace Východ. Dispečink kolektorů Západ aplikace Západ. Dispečink kolektorů Černý Most, záložní systém aplikace Východ. Laboratoř ASŘ, záložní systém aplikace Centrum, záložní systém aplikace Východ, záložní systém aplikace Západ. Vodárenský dispečing města Komárno 26 objektů.

13 Kotouč, Štramberk Řídicí systém sušárny a dopravy strusky a vápence. Kotouč, Štramberk Rekonstrukce pecí IGNIS a návazných zařízení. Kotouč, Štramberk Rekonstrukce pecí IGNIS 1-4. Kotouč, Štramberk Krajský úřad Olomouc Královodvorské železárny Královský pivovar Krušovice Královský pivovar Krušovice Krkonošské papírny, Hostinné Krkonošské papírny, Hostinné Rekonstrukce řídicího systému výroby a expedice vápenného hydrátu., InTouch Runtime Read-only Řízení výměníkové stanice a VZT jednotek. Vizualizace a řízení kogenerační jednotky a optimalizace paral. chodu zdroje. Čistírna odpadních vod, anaerobně aerobní čištění. Řízení přetlačných a CK tanků. Linka stáčení chemikálií. Chemická úpravna vod. Krkonošské papírny, Hostinné Řízení rozvoden vysokého napětí, řízení kogenerační jednotky. Kronospan, Mohacs Linka zpracování dřeva, sušení a třídění meziproduktů pro MDF desky. Kronospan, Prešov Prachové hospodářství. Lovinit, Lovinobaňa Řízení tunelové pece č. 2. Lovochemie, Lovosice Lovochemie, Lovosice Lovochemie, Lovosice Lovochemie, Lovosice Lovochemie, Lovosice Lovochemie, Lovosice Lovochemie, Lovosice Lovochemie, Lovosice Martinská teplárenská Městský úřad Sedlčany Řízení plynových kotlů K6, K7 (50 t/h). Řízení vodního hospodářství teplárny. Servisní a diagnostické stanice vedoucího a mistrů. Řízení plynového kotle (40 t/h) včetně pomocných provozů. Řízení rozvodny (22/6 kv). Řízení turbíny (25 MW). Kompletní modernizace řídicích systémů energocentra 3 kotle, vodní hospodářství, rozvodny., Wonderware Historian, Wonderware Historian Sledování výroby a spotřeby elektrické energie v provozu elektrárny. Obrazovka pro komunikaci InTouch Woodward přes Modbus a ovládání turbíny, alarmy, trendy a jejich archivace. Vizualizace a řízení městské čistírny odpadních vod.

14 MEZ, Michalovce MG Odra Gas, Vratimov MIKO International, Frýdek-Místek INSITU řízení úpravny vody. Vizualizace kyslíkárny. Ovládání dávkování surovin a sanitace výrobní linky na výrobu medových dortů Marlenka. Mlékárna Friesland, Nitra Řízení výroby jogurtů a dalších fermentovaných produktů. Mlékárna Nové Zámky Systém řízení výroby. Mondi Štětí Vizualizace stavu strojů v kotelně 11. Mondi Štětí Mondi Štětí Moravská sladovna, Kroměříž MORFICO, Tišnov Mostecká uhelná společnost Mostecká uhelná společnost Mostecká uhelná společnost Mostecká uhelná společnost Mostecká uhelná společnost Mostecká uhelná společnost Mostecká uhelná společnost MÚ Senec Nafta Gbely Nafta Gbely Nafta Gbely Naftapetrol, Michalovce Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom NESTLÉ Česko závod Zora NESTLÉ Česko závod Zora NET4GAS Řízení a monitorování parního kotle K10 (160 t/h). Obchodní měření distribuce páry v areálu závodu. Řízení sladovny (vyjma vlastního zrání sladu). Řízení výroby samonivelačních podlahových směsí. Ležáky uhelný dispečink. Skrývkový dispečink Vršany. Důl ČSA uhelný dispečink. Řízení míchání aditivního paliva. Řízení míchání hruboprachů. Důl ČSA skrývkový dispečink. Hrabák řízení dálkové pásové dopravy. Kanalizační dispečink. Monitorování provozu vrtných souprav. Monitorování a ovládání provozu v těžebním závodě Michalovce. Monitorování provozu, ovládání pohonů a chladicích kompresorů. Řízení destilační jednotky gazolínu Senné. Měření vybraných parametrů výroby na pracovišti Porsche. Monitorování a ovládání míchání čokoládové hmoty. Automatické dávkování ingrediencí. Simulátor rozvodné plynové sítě VVTL.

15 NET4GAS NET4GAS NET4GAS NET4GAS NET4GAS NET4GAS KS Břeclav NET4GAS KS Hostim NET4GAS KS Kouřim NET4GAS KS Kralice NET4GAS KS Strážovice NET4GAS KS Veselí nad Lužnicí Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nexis Fibers, Humenné Nylstar Slovakia, Humenné Nylstar Slovakia, Humenné Vizualizace a řízení řídicího systému. Předávací stanice plynu na Hoře sv. Kateřiny., InTouch Runtime Read-only Dispečerské centrum v Praze sběr dat ze 70 telemetrických stanic na tranzitním plynovodu., InTouch Runtime Read-only Datový sklad všech provozů NET4GAS. Znalostní a výukové pracoviště Dispečerského centra NET4GAS. Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Řízení barvicí linky. Řízení polymerizační linky. Sběr energetických a technologických údajů ze všech aplikací. Runtime Read-only, Wonderware Historian, Wonderware Historian Řízení navíjecích hlav linky VPK. Řízení extruderů linky VPK. Řízení extruderů linky. Řízení zvlákňovací a navíjecí linky OPAL. Barvení hmoty BCF. Třídicí a balicí linka. Homogenizace kaprolaktamu. Řízení navíjení Divoký sběr. Řízení postkondenzace. Řízení textilních strojů. Řízení otáček zvlákňovacího stroje.

16 OBALEX Jílové závod Boletice Obecní dům Praha Obecní úřad Križovany Vizualizace a řízení kombinovaného stroje pro výrobu vlnité lepenky. Vizualizace pódiových stolů a hydraulické stanice ve Smetanově sále. Oblastní kanalizační dispečink. Řídicí systém dávkování uhlí a koksového prachu. Dálkové ovládání vodárny z velínu. Měření spotřeby páry. Odprášení koksárenských baterií KB č. 7, 8, 9, 10. Obslužné vozy (VPS, VV, PV), hrubá kondenzace koksárenské baterie KB10. Řídicí systém výtlačného a pěchovacího stroje koksárenské baterie č. 8. Rekonstrukce řízení uhelné věže č. 3 a 4. Hermetizace chemických provozů. Hydraulický měnicí vrátek koksárenské baterie č. 8, 9, 10. Mletí koksového prachu. Rekonstrukce turboodsávače č. 3. Měření úklonu pístu a hladiny olejů v plynojemu. Systém řízení rozmrazovací haly. Třídění a nakládka koksu (JTK, HTK). Odsíření koksárenského plynu. Odhaněč benzolu. Evidence zdrojů provozních dat plynové sítě. Systém řízení a vizualizace trafostanice T1, T2. Hermetizace Koksovny Svoboda. Hydraulický vrátek KB8. Hydraulický vrátek KB7. Hydraulický vrátek KB9. Řídicí systém uhelné věže č. 4.

17 Řídicí systém turboodsávače. Odháněč čpavku. Absorpce benzolu - pračka 1C. Optimalizace provozu hospodářství H2SO4. Instalace ministoupaček na KB č.8 a rekonstrukce převáděcího vozu. Rekonstrukce řídicího systému hrubé kondenzace 8. koksárenské baterie. Opavia LU, závod DELI Automatické dávkování ingrediencí. Opavia LU, závod DELI Systém monitorování výrobní linky sušenek. Opavia LU, závod Opavia Automatické dávkování ingrediencí. P-D Refractories CZ, Velké Opatovice Řízení výroby magnezitu. P-D Refractories CZ, Velké Opatovice Řízení linky na výrobu žárobetonu. Papírny Předklášteří Řízení turbíny PCPL 800. PC, Ladce Celopodnikový projekt vizualizace a archivace., Wonderware Historian, Wonderware Application Server, Wonderware Information Server Phoenix-Zeppelin (Caterpillar) Monitorování vzdálených mobilních zdrojů elektrické energie v rámci ČR, centrální dispečink. Použité produkty: Wonderware Application Server Pivovar Radegast, Nošovice Sběr dat z řídicích systémů provozních souborů. Pivovar Regent, Třeboň Pivovar Regent, Třeboň Pivovar Samson, České Budějovice Pivovar Samson, České Budějovice Pivovar Starobrno Plzeňská energetika Plzeňská energetika Plzeňská energetika Plzeňská energetika Povážská cementáreň Automatizace provozu varny. Řízení CK tanků. Automatizace provozu varny. Řízení CK tanků. Řízení pomocných provozů. Sběr dat fyzikálních veličin z technologie (tlak, průtok páry apod.). Použité produkty: Wonderware Historian Analýzy dat z technologie pro vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení. Použité produkty: Wonderware Historian Sběr a archivace dat z PLC prostřednictvím operátorských stanic. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Vizualizace a ovládání části technologie. Výroba cementu. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Information Server

18 PPC Power, Bratislava Pražská cukerní společnost TTD Pražská teplárenská Pražská teplárenská Příbramská teplárenská Příbramská teplárenská Příbramská teplárenská Příbramská teplárenská Příbramská teplárenská Příbramská teplárenská Příbramská teplárenská Příbramská teplárenská Příbramská teplárenská PZP, Štramberk RDK servis, Slaný Regionální centrum Olomouc REKORD Č. Budějovice, Veselí n. L. Rozvodna Brod RÜCKL CRYSTAL, Nižbor RWE Gas Storage PZP Dolní Dunajovic RWE Gas Storage PZP Háje RWE Gas Storage PZP Lobodice RWE Gas Storage PZP Štramberk RWE Gas Storage PZP Třanovice RWE Gas Storage PZP Tvrdonice Monitorování a řízení výroby elektrické energie a podpůrných služeb, spotřeby plynu a dodávek tepla. Použité produkty: Wonderware Historian Cukrovar Mělník varna. Generátory výstupní teploty. Řízení dodávky tepla do teplárenské sítě. Řízení odsíření a chlazení teplárny. Řízení uhelného kotle K2 (50 t/h). Řízení uhelného kotle K3 (50 t/h). Řízení rozvodny (22, 6 a 0.4 kv). Monitorovací a diagnostická stanice směnového inženýra na teplárně. Řízení turbíny (45 MW). Řízení uhelného kotle K1 (50 t/h). Řízení HVS v kombinované teplárně. Řízení sítě 60 výměníkových stanic v Příbrami. Řízení podzemního zásobníku plynu. Rozšíření vizualizace a řízení tepelného hospodářství 16 výměníkových stanic. Řízení výměníkové stanice a VZT jednotek v administrativně obchodním komplexu. Řízení energetiky. Řízení rozvodny (110 a 22 kv). Řídicí systém pro sklářskou pec. Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian Sběr a archivace z lokálního ŘS do databáze provozních dat. Použité produkty: Wonderware Historian, Wonderware Historian

19 Saar Gummi Czech, Červený Kostelec SABMiller Plzeňský Prazdroj SABMiller Plzeňský Prazdroj SABMiller Plzeňský Prazdroj SABMiller Plzeňský Prazdroj SABMiller Plzeňský Prazdroj SAI Automotive Bohemia, Mladá Boleslav SAINT-GOBAIN závod Hodonice SAINT-GOBAIN, Častolovice SAINT-GOBAIN, Častolovice SAINT-GOBAIN, Častolovice SAINT-GOBAIN, Častolovice Sapeli, Polná Sazka aréna, Praha Schwan Stabilo, Český Krumlov SčVaK, Teplice SčVaK, Teplice Sdružení obcí SE Elektrárna Nováky SE Elektrárna Nováky SE Elektrárna Nováky SE Jaslovské Bohunice Vizualizace linky na výrobu gumových profilů. Monitorování a řízení spotřeby energie., Wonderware Historian Řízení výrobního procesu "Máčírna". Řízení výrobního procesu "Saladinky". Ukládání a analýza dat postupného vývoje sbírky v šarži Máčírna, Klíčírna, Hvozdy. Použité produkty: Wonderware Historian Vizualizace technologických procesů výroby sladu. Sledování výroby palubních desek kvality výroby, rodokmen výrobku, historie výroby. Použité produkty: InTrack Řídicí systém sklářské vany č. 5 se souvisejícími provozy klimatizace, vodní hospodářství, výroba chladu, spalinová kotelna, recyklace, sušicí pece atd., Wonderware Historian, Wonderware Historian Řízení linky pro výrobu skružovacích pásů. Linka na výrobu lamelových pásů receptury, sběr dat, vizualizace a komunikační uzel. Sběr a distribuce dat, vizualizace., Wonderware Historian, Wonderware Historian Linka na výrobu čedičové izolační vaty. Centrální vytápění podniku včetně horkovodní kotelny na biomasu 2,5 MW. Monitorování, řízení a distribuce pivního hospodářství., Wonderware Historian Výroba tužek řízení energetiky. Ústí nad Labem Neštěmice: sledování a řízení provozu ČOV. Sledování a řízení provozu čistírny odpadních vod. Nýřany, Tlučná a Vejprnice čistírna odpadních vod. Zemianske Kostoľany řízení bloku tepelné elektrárny. Ústřední čerpací stanice monitorovací systém dopravy popílku z jednotlivých kotlů elektrárny. Linka na přípravu demineralizace vody. Technologický informační systém výměna a nasazení jednotného TIS na všechny provozy s jednotnou strukturou, prostředím a publikací dat do DMS, ERP a MES systémů.

20 SE Jaslovské Bohunice SE Jaslovské Bohunice SE Jaslovské Bohunice SE Jaslovské Bohunice SE Jaslovské Bohunice SE Jaslovské Bohunice SE Jaslovské Bohunice SE Jaslovské Bohunice SE Jaslovské Bohunice SE Jaslovské Bohunice SE závod Mochovce SE závod Mochovce SE závod Mochovce SE závod Mochovce SEKURIT SAINT-GOBAIN, Hořovice SEPAP, Bělá SES, a.s. Tlmače SES, a.s., pracovisko Želiezovce SETUZA, Ústí nad Labem Severočeské doly, Tušimice Severočeské teplárny Výtopna Louny Severomoravské vodovody a kanalizace Vizualizace přehrady Drahovce. Řízení a monitorování vzduchotechniky velínu a prostor v SE EBO 3. blok. Řízení a monitorování vzduchotechniky velínu a prostor v SE EBO 4. blok. Řízení a monitorování velkokapacitní dekontaminační linky. Vizualizace a ukládání dat pro systém Teleperm XS., Wonderware Historian Řízení a monitorování dieselgenerátorové stanice, diagnostika startu dieslů. Mezisklad vyhořelého paliva vizualizace a řízení chlazení, čištění a dekontaminace vyhořelých jaderných palivových článků. Vizualizace stavu zařízení na fragmentaci pouzder dlouhodobého skladu, měření dávkových příkonů a aktivity, archivace dat. RCS regulace výkonu reaktoru, monitorování činnosti kanálů regulátoru, nastavování jejich parametrů a archivace vybraných veličin., Wonderware Historian, Wonderware Historian Systém zabezpečení dodávky tepla a páry pro oba bloky JE-V2 a JAVYS. Runtime Read-only Vizualizace systému ČS TVN (čerpací stanice technické vody nedůležité). Vizualizace CHÚV (chemická úprava vody). Informační systém kontroly radiace na 3. a 4. bloku JE MO34., Wonderware Historian Informačný systém havarijných podporných stredisk v rámci dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce., Wonderware Historian, Wonderware Historian Sledování výroby automobilových skel kvalita výroby, rodokmen výroby, historie výrobku. Použité produkty: InTrack Vizualizace a řízení papírenského stroje. Systém kontroly a registrace teplot předohřevu při sváření. Řídicí systém regulace 4 žíhacích pecí. Řízení chladicích okruhů. Centrální dispečink uhelného dolu. Řízení a monitorování horkovodní mazutové kotelny (20 MW). Řízení čistírny odpadních vod Karviná. Siemens Elektromotory, Frenštát pod Radhoštěm Vizualizace provozu kotlů K1, K2, K3 a VS GOLA, lisovna.

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE 2008 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

Energetické investiční celky:

Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ

Více

HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows Honorář: Úvod Program Honorář Program Honorář Vám umožní provést pro libovolný počet objektů sdružených do tzv. akce výpočty nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Pro každý objekt

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru Oznámení Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa Středočeský kraj Mníšek pod Brdy srpen 2010 SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Oznámení

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR ARCH 2015 FOR THERM 2015 FOR WOOD 2015 BAZÉNY, SAUNY & SPA 2015 FOR WASTE & WATER 2015 26. mezinárodní stavební veletrh 6. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a

Více

Výbìr referenèních aplikací 2001-2011

Výbìr referenèních aplikací 2001-2011 Výbìr referenèních aplikací 2001-2011 VI/12 OBSAH TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Řízení kotelen, výměníkových stanic, regulace topných větví, individuální řízení místností, řízení vzduchotechniky a klimatizace,

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TECO a. s. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO STROJE, PROCESY, BUDOVY A DOPRAVU Představení společnosti Teco a.s. Vážení přátelé! Dovolte, abychom se Vám představili: Jsme společnost Teco a.s.,

Více

NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY

NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY DĚLÁME VELKÉ VĚCI ÚVODNÍ SLOVO Fakt, že ŠKODA PRAHA Invest buduje v Počeradech první paroplynovou elektrárnu pro Skupinu ČEZ na území ČR, potvrzuje

Více

Váš partner v procesním inženýrství

Váš partner v procesním inženýrství Váš partner v procesním inženýrství Obsah 2 50 LET ZKUŠENOSTÍ 3 PROFIL PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ 4 KOMPLEXNÍ SERVIS 5 CHEMICKO INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 6 DESTILACE 7-8 ADSORPCE 9 ABSORPCE 10 STRIPOVÁNÍ 11 KRYSTALIZACE

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

Za dominantní v oblasti zásobování města Liberec energiemi lze považovat sítové energie:

Za dominantní v oblasti zásobování města Liberec energiemi lze považovat sítové energie: 11. ENERGETIKA A SPOJE ENERGETIKA Za dominantní v oblasti zásobování města Liberec energiemi lze považovat sítové energie: elektrickou energii (zásobení ze sítí současného dodavatele SČE, a. s.) zemní

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Činnost společnosti se dá rozčlenit do tří základních oblastí: Vývoj, konstrukce a výroba specializovaných technologií máčírny, klíčírny a hvozdu

Činnost společnosti se dá rozčlenit do tří základních oblastí: Vývoj, konstrukce a výroba specializovaných technologií máčírny, klíčírny a hvozdu Společnost je projekční, konstrukční, inženýrská, výrobní a dodavatelská firma zabývající se technologiemi rekuperace tepla spalin a odcházejícího vzduchu v různých průmyslových odvětvích, technologiemi

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více