Formae speciales - morfologicky stejné izoláty jednoho druhu, které se liší pouze schopností napadat hostitelské genotypy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formae speciales - morfologicky stejné izoláty jednoho druhu, které se liší pouze schopností napadat hostitelské genotypy"

Transkript

1 Sylabus 3. přednášky: klasifikace a charakteristika bitických vztahů mezi rganismy parazitismus fytpatgenních mikrrganismů, frmy parazitismu patgenismus, jeh klasifikace, patgenní ptenciál a jeh determinanty specifičnst vzájemných vztahů mezi hstitelem a patgenem, hladina specifičnsti, mechanismy determinující specifičnst interakce rstlina-patgen, evluce parazitismu a patgenismu Klasifikace bitických vztahů Bitické vztahy Neutralismus Kmenzalismus Mutualismus bakterie+ huby rizsféry, fylsféry Knkurence a interference Phma betae a mykrhiza vs. Pythium, Fusarium aj. Antagnismus, antibióza Trichderma viride vs. Rhizctnia slani Allelpatie kliny, blastkliny Saprfytismus Parazitismus, hyperparazitismus, multiparazitismus Frmae speciales - mrflgicky stejné izláty jednh druhu, které se liší puze schpnstí napadat hstitelské gentypy Živtní strategie parazitů Nekrtrfie (perttrfie) napadají a rychle usmrcují živé buňky, macerace pletiv enzymy, txiny narušení BS, prtplastu, metablismu mhu existvat jak saprtrfvé dbrá kultivace na umělých médiích širký kruh hstitelů Fakultativní chrby pldů a hlíz Př. Aspergillus, Penicillium, Rhizpus, Rhizctnia, Btrytis Obligátní chrby pldů, listů, stnků, křenů Př. Pythium, Armillaria, Sclertinia,Fusarium, Verticillium, Sclertium Hemibitrfie během živtníh cyklu bi-, nekr-, saprtrfní fáze dluhu dbu nedchází k narušení buněčné stěny saprfáze redukvána kultivace v axenické kultuře slžitější Př. Venturia inaequalis, V.pyrina, Phytphthra infestans, Rhynchsprium secalis Bitrfie napadají živé buňky invaginace plazmatické membrány, ddálená penetrace

2 rvnváha s hstitelem speciální frma parazitismu, ¼ parazitů vnitrbuněční parazité (viry, Plasmdiphrmycta) end- (Pernsprales) a ektparazité (Erysiphales) úzký hstitelský kruh, rgánvá specifičnst nemžná kultivace v axenické kultuře, puze na živém hstiteli Fakultativní (= eklgicky bligátní) Např. Crynebacterium fascians, Pseudmnas syringae pv. savastani Obligátní (= fyzilgicky bligátní) Např. téměř všechny viry Bacteria - gramnegativní aerbní tyčky, krynefrmní bakterie Prtza - Plasmdiphrmycta Chrmista - Omycta - Pernsprales Fungi - Chytridimycta - Chytridiales Eumycta - Ascmyctina - Taphrinales, Erysiphales Basidimyctina - Uredinales Ustilaginales Tilletiales Genetický parazitismus genetická klnizace parazit inkrpruje část své DNA d genmu hstitele Agrbacterium tumefaciens, A. rhizgenes Ti-plazmid (tumr-inducing), část t-dna plazmidu přens d genmu hstitele tumr piny, které využívá jak zdrj energie Evluce bitrfie, nekrtrfie a saprtrfie Patgen vs. parazit Patgen = rganismus neb virus schpný vyvlávat chrbu u určitéh hstitele (hstitelskéh kruhu) Patgenismus parazitický neparazitický (expatgenismus) (př. aflatxiny virescence semenáčků kukuřice) Parazit = rganismus neb virus, existující v těsném sužití s jiným rganismem, z jehž pletiv získává látky ptřebné pr svu výživu - nutriční závislst Patgenní a epidemický ptenciál půvdců infekčních chrb vymezený kruh hstitelských rstlin každéh patgenu - vývj klasifikačních systémů, půvdně dvzeny z medicíny deskriptivní termíny (infekční jedntka, inkulum, lkální léze) matematické vyjádření (měřitelné termíny) (vzdušná kncentrace spr, ptenciál sprulace, inkula, infekční perida, gradient chrby) Další využití: Patmetrie, Epidemilgie

3 Klasifikace patgenity a hledisek, které ji určují Patgenita schpnst patgenu/parazita interfervat s jednu neb více pdstatnými funkcemi rstliny a vyvlat u ní patlgický prces kvalitativní a kvantitativní slžka Rbinsn (1976) dělení: p. vertikální (drůdvě specifická) p. hrizntální (drůdvě nespecifická) Invazivita schpnst mikrrganismu prnikat d hstitelských pletiv, udržet se v nich a rzmnžvat se nezahrnuje schpnst vyvlávat příznaky chrby Infekčnst (infekcizita) schpnst vyvlávat nemcnění p vniknutí d těla hstitele před. v rstlinné virlgii kvantita viru v pletivu, i stabilita in vitr Patgenita: Virulence značení kvalitativních rzdílů v patgenitě mžnst vzniku diferenciační interakce mezi izláty (rasami) patgenu a drůdami (liniemi, kmeny) hstitele rzdíly ve virulenci mezi izláty diskntinuální charakter větš. v interakcích gen-prti-genu zvýšení virulence vázán na bjevení nvéh genu virulence/zvýšení kmplexity fentypu virulence příslušnéh izlátu neb ppulace patgenu geneticky fixvána, větš. liggenní recesivní vliv prstředí kvantitativní rzdíly (intenzita sprulace ) bitrfní paraziti řazení mezi hubvé rganismy Patgenita: Agresivita značení kvantitativních rzdílů v patgenitě izlátů není diferenciační reakce, ale knstantní kvantitativní řazení (subr izlátů lze kntinuálně seřadit pdle agresivity) větš. specificky nediferencvaná kmpatibilita drůdvě nespecifická rezistence plygenní + cytplazmatické systémy vliv prstředí - klísání viry, bakterie, nekrtrfní mykparaziti, někteří bitrfní Determinanty patgenity Způsbilst patgenních agens vyvlat chrbu vlivňuje jejich schpnst: prniknut d rstliny katablizvat látky hstitele, inkrprvat je a využít k vlastní reprdukci rychle paralyzvat branné mechanismy hstitele

4 Tři typy patgenů: 1/ aktivně rzkládají strukturní celistvst hstitele 2/ inhibují selektivní prcesy/enzymy hstitele 3/ zasahují d regulačních systémů hstitele Determinanty (určující činitele) patgenity prstředky, jimiž je patgen vybaven k průniku d hstitele a vyvlání chrby fyzikální prstředky a mechanická síla chemické prstředky narušení bisyntéz přímu interakcí s DNA Determinanty patgenity 1. Fyzikální prstředky a mechanická síla Především u hubvých patgenů Penetrace Invaze Růst mycelia Fruktifikace - narušení epidermis ztráty vdy Uredinales, Albug sp. - zakrytí asimilační plchy - černě - růst trachemykózních druhů - redukce transprtu vdy - Graphium 2. Chemické prstředky Interakce látek prdukvaných patgenem a hstitelem viditelné příznaky 2.1. Txiny neenzymatické rganické látky v malé kncentraci vlivňující zhubně nrmální prcesy v živém rganismu nespecifické specifické prdukce nekrtrfními patgeny mechanismy účinku specifické pdle látky: buněčné jedy (fusikkcin Fusicccum amygdalii - hyperplarizace membrán) inhibice enzymů inhibice syntézy NK, prteinů, chlrfylu metablismus fenlů 2.2. Enzymy enzymvá degradace látek tvřících buněčné stěny kutinázy, pektinázy (Erwinia amylvra, Fusarium, Mnilia fruticla), celulázy 2.3. Fythrmny Prdukce cytkininů, auxinů, gibberelinů, etylenu, brassinsteridů,.. 1/ samtným patgenem 2/ indukce endgenních hladin Změny růstu Hyperplazie Hypertrfie Např. Čarvěníky, nádry, defrmace rgánů 3. Přímá interakce s DNA hstitele viry, viridy, plazmidy narušení funkce chlrplastů extrachrmzmální genetické determinanty plazmidy, epizómy

5 Schéma knceptu základní inkmpatibility a základní kmpatibility Rstlina - mikrrganismus Klasifikace vztahů rstlina-patgen Interakce nehstitel-nepatgen mikrrganismus není infekční, rstlina je imunní Interakce hstitel-patgen bě slžky bilgicky slučitelné=kmpatibilní A kmpatibilní reakce: p prniknutí d hstitele se rzvíjí infekce, patgen se reprdukuje B inkmpatibilní reakce: p prniknutí d hstitele je infekce ptlačena (HR neb jiná dezva), patgen se nereprdukuje Srvnání vertikální a hrizntální rezistence Kevluce rstlina-patgen Odezva na infekci a případný rzvj či ptlačení prjevů chrby primárně závisí na genetické výbavě bu partnerů Terie gen-prti-genu (Flr, 1946 resp. 1947) geny rezistence (u hstitelské rstliny) resp. avirulence (u patgenu) kódují prteiny důležité pr rzpznání (buněčné receptry resp. mlekuly elicitrů) platnst tht předpkladu byla ptvrzena pzději klnváním genů avirulence různých patgenů (Keen, 1990)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Je technika stará jako lidstvo samo. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnoha tisíci lety zázračné působení sopečného kamene.

Je technika stará jako lidstvo samo. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnoha tisíci lety zázračné působení sopečného kamene. Je technika stará jak lidstv sam. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnha tisíci lety zázračné půsbení spečnéh kamene. Terapie hrkými kameny spjuje sílu tří elementů země, hně a vdy.

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: BREAK-THRU SPU Čísl prduktu: 30004825(17) Aktuální verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 Nahrazená verze: 2.0.0, vytvřená dne: 03.09.2014 blast: CZ ODDÍL

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: HELOSATE 450 SL Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.1.0, vytvřená dne: 27.03.2015 Nahrazená verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 61388971 tel.: 296441111 fax: 244472271 e-mail: mbu@biomed.cas.cz http://www.biomed.cas.cz/mbu

Více

3110/F1LK1 Lékárenství

3110/F1LK1 Lékárenství 3110/F1LK1 Lékárenství Cíle studijního předmětu: Detailní seznámení s pravidly pro provádění jednotlivých lékárenských činností. Cílem další části předmětu je získání základních znalostí nejdůležitějších

Více