ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING"

Transkript

1 ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING

2

3 ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST / THERMAL INSULATION, PLANNING Trigema Building a.s. se již více než 15 let věnuje zateplování budov a v současné době je jedním z lídrů pražského a středočeského regionu v tomto segmentu stavebnictví. První realizace zateplování (ještě pod hlavičkou společnosti Trigema s.r.o.) se týkaly zateplování rodinných domů a drobných staveb. S rozběhem dotačních titulů se činnost přesunula k zateplování panelových domů. Během této doby zateplila naše firma plochu, která by se dala srovnat s plochou dálnice D1 sahající z Prahy až do Mirošovic. K nejčastěji používaným zateplovacím systémům používaným naší firmou patří systémy Baumit, Weber Terranova, Ceresit Henkel, Alsecco a Stomix. Naše firma je členem profesní organizace Cechu pro zateplování budov, je zapsána v seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám a rovněž vlastní Osvědčení ETICS od TZÚS. K revitalizaci panelových domů přistupujeme komplexně a velmi profesionálně. V našem projekčním středisku jsme schopni vypracovat kompletní projektovou dokumentaci včetně barevného řešení a atypických konstrukčních detailů a zajistit také termovizní měření objektu. Pro bytová družstva zajišťujeme financování včetně všech potřebných administrativních úkonů spojených se získáním dotace. Projekční oddělení Trigema Building a.s. vzniklo v roce 2009 a je zaměřeno na projektovou činnost v oblasti pozemních staveb s působností v celé České republice. Stabilní tým čtyř projektantů začínal s projekty zateplení obvodových plášťů domů a s návrhy rekonstrukcí menších staveb. V současné době má za sebou i několik velkých projektů, jako je např. již zrealizovaná rekonstrukce hotelu na Monínci nebo projekt rekonstrukce objektu Vědeckotechnického parku pro chemický výzkum v Ústí nad Labem. Od roku 2010 provádíme také termovizní průzkumy objektů a technických zařízení. Trigema Building a.s. has been insulating buildings for more than 15 years and is currently one of the leaders in the Prague and Central Bohemia regions in this segment of construction. The first insulation work undertaken (still under the company name Trigema s.r.o.) was the insulation of houses and small buildings. With the unfolding of grant schemes, we began insulating concrete panel apartment buildings. Over this time, we insulated an area comparable to the area of the D1 motorway linking Prague to Mirošovice. The most common insulation systems we use are those of Baumit, Weber, Terranova, Ceresit Henkel, Alsecco and Stomix. We are a member of the professional organisation, the Guild for Building Insulation CR, and are entered in the list of specialist suppliers for the Zelená úsporám (Green Savings) programme and we also have ETICS certification from TZUS technical and test institute. We approach the revitalisation of concrete panel buildings in a comprehensive and professional manner. In our project centre, we can prepare complete project documents including colours and unusual structural details as well as provide thermal imaging measurements of the building. For apartment co-operatives, we can provide financing including all necessary administrative duties connected with acquiring a grant. Trigema Building a.s. s design department was founded in 2009, is focused on projects in the buildings field and operates throughout the whole Czech Republic. Our stable team of four designers began with projects for insulating the exterior of buildings and projects for renovating smaller buildings. It has since then also completed a number of large projects, such as the already completed renovated Monínec hotel and the project renovating the Science and Technology Park for Chemical Research in Ústí nad Labem. Since 2010, we have also undertaken thermal imaging surveys of buildings and technical facilities. Trigema Building a.s. - Zateplování, projekční činnost / Thermal insulation, planning 03

4 REALIZOVANÉ STAVBY / COMPLETED PROJECTS Po dobu své působnosti zateplila společnost Trigema Building a.s. v Praze nebo v jejím okolí přes 100 budov (jak komerčního, tak bytového rázu). Většinou k nim prováděla i projekční řešení, které je v posledních letech doplněno o termovizní měření. V následujícím přehledu uvádíme nejvýznamnější realizace. Over the period of its operations, Trigema Building a.s. has insulated over 100 buildings in or around Prague (both commercial and apartment blocks). We also undertook the project design for most of these, in recent years also thermal imaging measurements. We present the major projects in the following overview. Dělnická, Praha 7 - bytový dům / apartment building Dům byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem Baumit, včetně výměny stávajících oken za plastová. Na lodžiích došlo k dodávce nového žárově zinkovaného zábradlí a k realizaci nových nášlapných vrstev. Stávající kopilitová stěna u schodišťového traktu byla vyzděna. V rámci celkové rekonstrukce byla zateplena i střecha. The building was insulating using the Baumit external thermal insulation composite system, including replacement of previous windows for plastic. New hot-dip galvanised railings were supplied for balconies, plus a number of new wear layers. The previous kopilit glass wall by the stairwell was walled over. The roof was also insulated as part of the complete renovation. termín realizace / dates implemented: 02/ /2007 náklady akce / costs: 20,1 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků Tovární č. p. 202 Šiškova, Praha 8 - bytový dům / apartment building Jednalo se o technicky velmi náročnou rekonstrukci. Stávající střešní souvrství se muselo odstranit až na nosnou konstrukci a snést dolů. Položení nových vrstev bylo komplikováno velkým množstvím střešních výlezů a umístěním střešních vpustí. Náročné bylo také provedení zateplení na západní fasádě, která je členěna řadou železobetonových pilastrů. Kontaktní zateplení bylo realizováno systémovým řešením firmy Alsecco. This was technically a particularly difficult renovation. The previous roof layers had to be removed right down to the supporting structure and taken down. The laying of new layers was complicated with the number of roof access holes and the location of roof drains. It was also difficult to insulate the west facade which was structured with a number of reinforced concrete pilasters. Alsecco s system was used for composite insulation. termín realizace / dates implemented: 10/ /2007 náklady akce / costs: 47,15 mil Kč investor / investor: Bytové družstvo Šiškova 04 Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects

5 Brdičkova, Praha 13 - bytový dům / apartment building Jednalo se o klasické zateplení panelového domu typizované soustavy. V rámci zateplení se prováděla i výměna stávajících oken. K zateplení byl použit systém kontaktního zateplení Baumit. Zde jsme poprvé použili pro zateplení dvouplášťové střechy foukanou tepelnou izolaci od firmy Ciur. Classic insulation of a typically constructed concrete panel building. During insulation, windows were also replaced. The Baumit thermal insulation composite system was used as insulation. We used Ciur blown thermal insulation for insulating the double skin roof for the first time here. termín realizace / dates implemented: 09/ /2008 náklady akce / costs: 19,2 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků jednotek Brdičkova Štúrova, Praha 4 - bytový dům / apartment building Kompletní rekonstrukce obvodového pláště bezmála 50 metrů vysoké a půdorysně velmi rozsáhlé budovy byla provedena systémem Baumit. Společně se zateplením proběhla i výměna většiny oken. Stavba byla komplikována velkým počtem vlastníků a náročným svislým přesunem hmot. Complete renovation of exterior walls almost 50 metres high on a building of very large area, performed using the Baumit system. In addition to insulation, most windows were also replaced. The construction was complicated by the large number of owners and the difficult vertical transfer of materials. termín realizace / dates implemented: 08/ /2008 náklady akce / costs: 28,8 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1701, Praha 4 Pomořanská, Praha 8 - bytový dům / apartment building Projekt pochází z dílny architektonického ateliéru Ing. arch. Daniela Smitky. Z běžného panelového domu klasické soustavy VVU ETA vznikl po zateplení velmi atraktivní bytový dům, za kterým by jen málokdo hledal šeď panelových zdí. Barevný návrh byl posléze oceněn v soutěži Fasáda roku, kterou každoročně pořádá firma Baumit. Při realizaci došlo k výměně oken, opravě lodžií a vnitřních úprav v interiérech domu. This project comes from the architecture studio of Ing. Arch. Daniel Smitka. From a standard concrete panel building of classic VVU ETA formation, a very attractive apartment building arose after insulation from which few would be able to recognise the drabness of panel walls. The colour design was later given an award in the Facade of the Year competition, run every year by Baumit. In its implementation, windows were replaced, balconies repaired and internal repairs were also carried out in the building interior. termín realizace / dates implemented: 07/ /2009 náklady akce / costs: 14,95 mil. Kč investor / investor: SVJ v budově č. p Pomořanská, Praha 8 Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects 05

6 Divadlo ALFA, Plzeň / ALFA Theatre, Pilsen Plzeňský magistrát hledal cestu, jak snížit energetickou náročnost budovy plzeňského divadla Alfa, a zároveň chtěl, aby divadlo vyniklo mezi ostatními domy. Z tohoto požadavku vzešla realizace, kde základ tvoří klasický zateplovací systém, přes nějž jsou kotveny konzoly vynášející vertikálně orientované hliníkové lamely, které na podélných plochách přechází plynule do ztracena. Kontaktní zateplení bylo provedeno systémovým řešením firmy Baumit. Pilsen council were looking for a way to reduce the energy consumption of Pilsen s Alfa theatre while ensuring the theatre stood out amongst the surrounding buildings. From these requirements, a design was formed were the base was made up of a classic insulation system through which consoles were anchored holding vertical aluminium slats which on longitudinal surfaces gradually vanish. The Baumit system solution was used for the composite insulation. termín realizace / dates implemented: 06/ /2009 náklady akce / costs: 2,11 mil. Kč investor / investor: Magistrát města Plzně Trávníčkova, Praha 5 - bytový dům / apartment building Klasická revitalizace panelového domu soustavy VVU ETA, při níž byly vyměněny výplně otvorů, zateplena střecha a obvodové svislé konstrukce. Byl použit zateplovací systém od firmy Baumit. Na závěr došlo i ke kompletní výměně výtahů. Classic revitalisation of a VVU ETA setup concrete panel apartment building in which doors and windows were replaced and the roof and exterior walls were insulated. The Baumit insulating system was used. Complete replacement of lifts was also undertaken. termín realizace / termín realizace: 06/ /2011 náklady akce / costs: 24,1 mil. Kč investor / investor: Bytové družstvo Trávníčkova Švédská, Kladno - bytový dům / apartment building Kompletní revitalizace panelového domu, kde především modrá kombinace barev změnila bytový dům k nepoznání. V první etapě bylo provedeno zateplení střechy a štítu. Následoval zbytek obvodového pláště, sanace podlah lodžií a úpravy vstupů. Zateplení stěn bylo zrealizováno systémem firmy Baumit. Complete revitalisation of a concrete panel apartment building, where the combination of blue colours resulted in a total makeover of the building. In the first phase, insulation of roofs and gables was made. This was followed by the remainder of the external wall, rehabilitation of balcony floors and repairs to entrances. The Baumit system was used for insulating the walls. 06 termín realizace / termín realizace: 09/ /2011 náklady akce / costs: 15,6 mil. Kč investor / investor: Stavební bytové družstvo Ocelář Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects

7 Bělehradská, Ústí nad Labem - bytový dům / apartment building Projekt byl zpracován pro rekonstrukci obvodového pláště zděného bytového domu z roku 1930, který má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a obytné podkroví. Sanační opatření byla navržena se snahou o největší zachování původního vzhledu objektu. V rámci rekonstrukce bylo provedeno zateplení fasády, sanace lodžií s osazením nových zábradlí, výměna vnějších výplní otvorů, sanace ploché střechy na části objektu, úprava okapového chodníku a dodatečné zateplení stropních konstrukcí. The project was designed to renovate the external walls of this brick apartment building from 1930 which has one basement, three above-ground storeys and an attic containing apartments. Rehabilitation measures were proposed in order to preserve as far as possible the building s original appearance. During the renovation, the facade was insulated, balconies were rehabilitated with the erection of new railings, external windows and doors were replaced, the flat roofs on parts of the building were rehabilitated, the gutter pavement was repaired and ceiling structures were given additional insulation. termín realizace / dates implemented: 10/ /2010 náklady akce / costs: 6,8 mil. Kč investor / investor: CRM spol. s.r.o. Malkovského, Praha 9 - bytový dům / apartment building Pro panelový dům s jedním podzemním a deseti nadzemními podlažími, přičemž dvě poslední byla dostavěna dodatečně, byla projekčním oddělením vypracována dokumentace pro provedení stavby. Byla navržena a posléze realizována opatření spočívající především v zateplení fasády a lodžií včetně výměny zábradlí. Došlo také k provedení nových podlah a k výměně většiny oken. Nově byly provedeny vstupní schodiště a zastřešení nad vstupy do bytových i nebytových prostor objektu. Nová fasáda domu tak sjednotila jednotlivé vchody a nástavby a vytvořila z nich kompaktní bytový celek. The design department prepared construction documents for this concrete panel apartment building with one basement and ten above-ground storeys with the top two having been built as an extension. A method was designed and later implemented which involved in particular the insulation of the facade and balconies including replacement of railings. A new floor was also laid and most windows were replaced. New entrance steps and roofing over the entrance to residential and non-residential sections of the building were implemented. The new building facade thus unified each entrance and extensions to make one compact building whole. termín realizace / dates implemented: 05/ /2011 náklady akce / costs: 10,5 mil. Kč investor / investor: Společenství pro dům čp. 596, čp. 597, čp. 598, ulice Malkovského, Praha 18 Letňany Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects 07

8 Sezemínská, Praha 5 - bytový dům / apartment building Solitérní panelový dům soustavy VVU-ETA dostal novou fasádu. Investorem zvolená modrá, šedá a žlutá barva, prokombinovaná vodorovnými žlutými pruhy, se vymyká okolním domům. Členění fasády i vlastní projekt pochází od našeho projekčního oddělení, které navrhlo výměnu stávajících oken, zateplení obvodového pláště od firmy Baumit, nové podlahy na lodžiích, jejich zasklení a zateplení dvouplášťové střechy zafoukáním drcenou minerální vatou. This solitary VVU-ETA set-up concrete panel building got a new facade. The investor choose blue, grey and yellow colours combined with horizontal yellow stripes to stand out from neighbouring buildings. The layout of the facade and the project itself comes from our design department, which proposed the replacement of windows, Baumit insulation of external walls, new floors on balconies and their glazing and insulation of the double skin roof with blown mineral fibre. termín realizace / dates implemented: 05/ /2010 náklady akce / costs: 14,1 mil. Kč investor / investor: Bytové družstvo Sezemínská 2029, Praha 5 Vrútecká, Praha 4 - bytový dům / apartment building Zajímavostí na zděném bytovém domu stavební soustavy T0B z roku 1965, je jeho půdorysný tvar a netradičně pojatá střešní nástavba strojovny výtahů. Z tohoto důvodu bylo projekčním oddělením zvoleno jednoduché barevné řešení fasády, které podtrhlo zmíněné zvláštnosti objektu. Předmětem rekonstrukce obvodového pláště budovy o celkové výšce 31,2 m bylo zateplení fasády, sanace lodžií včetně nového zábradlí, výměna vnějších výplní otvorů a sanace atypické střešní nástavby. Of interest for this brick apartment building of T0B construction layout from 1965 is its floor shape and unconventionally designed roof lift machine room extension. For this reason, our design department chose a simple colour design for the external walls which highlighted the mentioned peculiarities of the building. To renovate the external walls of the building, of a total height of 31.2 m, the facade was insulated, balconies were rehabilitated including new railings, external windows and doors were replaced and the unusual roof extension was rehabilitated. termín realizace / dates implemented: 07/ /2011 náklady akce / costs: 7,8 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků pro dům čp. 2764, Praha 4 08 Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects

9 Galandova, Praha 6 - bytový dům / apartment building Různé odstíny šedi, modrá linka, a z obyčejného panelového objektu se stane zajímavý dům. Mimo obvodového pláště mohla být kontaktně zateplena i původní dvouplášťová střecha, díky využití stávajícího záklopu ze železobetonových panelů. Rekonstrukce byla doplněna ještě opravou předsazených schodišť a montáží markýz nad vstupy. Rekonstrukce byla realizována systémem firmy Baumit. Various shades of grey, blue lines, and an ordinary concrete panel building can become a structure of interest. In addition to the external walls, the original double skin roof was also given composite insulation using the reinforced concrete panel decking there already. The renovation further involved repair to hanging staircases and mounting awning over entrances. The Baumit system was used for the renovation. termín realizace / dates implemented: 07/ /2011 náklady akce / costs: 17,5 mil. Kč investor / investor: SVJ pro dům Galandova , Praha 6 Rabase, Kladno - bytový dům / apartment building Již od první světelné křižovatky ze směru od Prahy tvoří tento osmipatrový dům dominantu okolí. Na bytovém domu byl aplikován kontaktní zateplovací systém od firmy Baumit, provedena kompletní sanace lodžií a střechy. Right from the first lights as you arrive from Prague, this eight-storey house dominates its surroundings. A Baumit thermal insulation composite system was applied to the apartment building and complete rehabilitation of balconies and roofs was undertaken. termín realizace / dates implemented: 07/ /2010 náklady akce / costs: 7,6 mil. Kč investor / investor: Společenství V. Rabase , Kladno Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects 09

10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ / THERMAL IMAGING SURVEYS Termovizní měření je bezkontaktní způsob odhalování vad stavebních konstrukcí a kontroly správného provedení stavebních prací. Pomocí termovizního měření lze detailně zviditelnit tepelné mosty, lokalizovat poruchy a skryté vady obvodových stěn, či nalézt závady v provedeném zateplení. Termovizí lze dále lokalizovat netěsnosti oken a obvodového pláště nebo odhalit dodatečně zrušené otvory v obvodových stěnách. Termografie také slouží k vyhledání míst, kde může uvnitř budovy docházet ke kondenzaci vlhkosti, která může přejít až k nebezpečnému růstu plísní. Termovizní měření lze využít pro vyhledání poruch a pro kontrolu topenářských či zdravotnětechnických instalací a elektrických zařízení. Termovizním měřením se tak dají například vyhledat rozvody skryté ve stěnách, místa zanesení a ucpání otopných těles, úniky topného media z rozvodů nebo zkontrolovat kvalitu provedených izolací rozvodů a akumulačních zásobníků. Lze také odhalit závady na elektrických zařízeních, jako jsou např. pojistky a jističe. Provádět termovizní měření budov lze pouze za chladného počasí, kdy teplotní spád mezi měřenou konstrukcí a venkovním prostředím je minimálně 15 C. Kontrolu vnitřních instalací termokamerou lze provádět celoročně (kromě sezonně ohřívaných médií). Měření provádíme termokamerou Testo Výsledky měření jsou předávány formou protokolu s vyhodnocením v písemné a v elektronické podobě. Na termosnímku snímku lze vidět únik teplého vzduchu z interiéru objektu netěsností spojů panelů obvodových stěn. / On this thermal image you can see warm air escaping from inside the building due to exterior wall panels being joined imperfectly. Thermal imaging surveys are a contactless way to reveal faults in building construction and check building work was correctly carried out. Thermal image surveys can give detailed images of thermal bridges, localise faults and covered external wall defects or find defects in insulation. Thermal imaging can also localise sections where windows are not tightly fixed to the external wall, and reveal covered-in windows in external walls. Thermal imaging can also bed used to find places where condensation may form inside the building which can result in dangerous mould growth. Thermal imaging surveys can be used to find faults and check installations of heating, sanitary or electrical facilities. Thermal imaging surveys can also, for example, find supply lines hidden in walls, find places where radiators are clogged or blocked, find where heating media is leaking from supply pipes or check the quality of supply pipe insulation and storage. It can also uncover faults in electrical equipment such as fuse or circuit breaker problems. Thermal imaging surveys can only be carried out on buildings in cold weather where the temperature difference between 10 Trigema Building a.s. - Termovizní měření / Thermal imaging surveys

11 the structure being measured and the outdoor environment is at least 15 C. Checks of internal installations can be carried out with a thermographic camera all year round (except for seasonally heated media). Na štítu objektu je zachycena porucha tepelné izolace uvnitř panelů. / On the building gable a defect in the thermal insulation inside the panels is captured. We undertake measurements using the Testo thermographic camera. Measurement results are provided in the form of a report with an assessment in written and electronic form. Pohled na blok panelových domů se střešními nástavbami, kde levý objekt byl kompletně zateplen a původní část objektu vpravo je nezateplena. / View of block prefabricated apartments with roof superstructures, where the left object was insulated and the original part of the building on the right is non-insulated. Trigema Building a.s. - Termovizní měření / Thermal imaging surveys 11

12 CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES Kontaktní zateplovací systémy jsou velmi náročné na kvalitu provedení a použité materiály. Z tohoto důvodu může jejich provádění realizovat jenom firma zaškolená ze strany výrobců a vlastnící certifikát o odborné způsobilosti. Společnost Trigema Building a.s. je držitelem příslušných certifikátů od nejvýznamnějších výrobců. Vlastní také Osvědčení ETICS o odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktně tepelně izolačních systémů, které vydává TZÚS. Firma je také členem profesní organizace zvané Cech pro zateplování budov. Insulation composite systems require demanding quality in design and materials used. For this reason, they should only be implemented by a company trained by the producers and with a certificate of specialist qualification. Trigema Building a.s. is a holder of the relevant certificates from the major manufacturers. We also have ETICS certification of specialist qualification for carrying our external thermal insulation composite systems, issued by TZUS technical and test institute. We are also a member of the professional organisation, the Guild for Building Insulation CR. osvědčení TZÚS TZÚS certification Cech pro zateplování budov Guild for Building Insulation CR certifikát Baumit Baumit certificate osvědčení Weber Weber certification certifikát Henkel Henkel certificate 12 Trigema Building a.s. - Certifikáty / Certificates

13 KONTAKTY / CONTACTS Při zateplování fasád jsme Vám schopni poskytnout kompletní služby od projektu, výběru materiálu, barevnosti fasády, pomoci s financováním projektu až po vlastní rychlou a kvalitní realizaci. Naši odborníci jsou připraveni vybrat ve spolupráci s Vámi řešení přesně na míru Vašim potřebám a možnostem. Neváhejte se na ně obrátit prostřednictvím následujících kontaktů. We are able to provide you with complete services in external wall insulation, from the design, selection of materials, colour scheme and help with financing of your project through to its fast and high quality implementation. Our experts are ready to work with you to select a solution tailored exactly to your needs and options. Do not hesitate to get in touch using the following contact details. Zateplování / Thermal insulation: Ing. Janík Vlastislav obchodní manažer a autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb /sales manager and authorised engineer in buildings field Zajišťuje obchodní jednání se zákazníky, podílí se na konkrétním vymezení jednotlivých zakázek. Využívá přitom dlouholeté zkušenosti se zateplováním objektů a je uznávaným odborníkem v oblasti zateplování fasád. Publikuje články v odborných časopisech. Takes care of business meetings with customers, helps in defining specifics of each job. In doing so, he draws on his many years experience of insulating buildings and is a respected specialist in the insulation of external walls. He published articles in specialist magazines. m/ t/ e/ Projekce a termovize / Planning and thermal imaging: Ing. Kuklová Eliška vedoucí projekce / head of planning Řídí a koordinuje činnost jednotlivých projektantů. Zajišťuje zpracování architektonických návrhů, projektové dokumentace a termovizních posouzení objektů. Manages and co-ordinates the activities of each designer. Takes care of preparation of architectural designs, project documentation and thermal imaging surveys of buildings. m/ t/ e/ Trigema Building a.s. - Kontakty / Contacts 13

14 V současné době (prosinec 2012) představuje Trigema skupinu téměř dvaceti společností uspořádaných do holdingové struktury s vlastním kapitálem 454,8 mil. Kč. Mateřská společnost Trigema a.s. poskytuje celé skupině centrální účetnictví, personalistiku, kontroling, IT služby a marketing. Jednotlivé společnosti jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a na vědu a výzkum. Systém Trigema je založen na vzájemné spolupráci společností. At present (December 2012), Trigema group is represented by nearly twenty companies organized into a holding structure with a equity of million CZK. The parent company Trigema a.s. provides group-wide central accounting, human resources, and controlling and marketing. Individual companies are focused on development, construction, facility management, and on tourism and science and research. The Trigema system is based on the mutual co-operation of these companies.

15

16 Trigema Building a.s. / Explora Business Centre - Jupiter / Bucharova 2641/14, Praha 5, t , / / /

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

DŮM 2050 REALIZACE 35 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ALEXANDR SKALICKÝ / AS2000

DŮM 2050 REALIZACE 35 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ALEXANDR SKALICKÝ / AS2000 DŮM 2050 REALIZACE 35 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ALEXANDR SKALICKÝ / AS2000 Dům je možné navrhovat stejným způsobem, jako se projektuje město. Významové a výtvarné akcenty představované různorodými stavbami

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy C * houses C  5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy C * houses C domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 5 houses in low-energy consumption standard / Phase 1 A label - extremely

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICAL DETAILS OF ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICAL DETAILS OF ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICAL DETAILS OF ETICS www.stomix.cz 1 / 40 OBSAH: 1a. Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b. Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné

Více

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Abstrakt Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá praktickým příkladem energetických úspor v panelovém domě. V dnešní době jsme svědkem stálého

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy A * houses A domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 6 houses in low-energy consumption standard A label - extremely efficient building

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Radek FABIAN 1, Filip ČMIEL 2 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

PROJEKT SPORTOVNÍHO KLUBU S WELLNESSCENTERM V PELHŘIMOVĚ PROJECT OF A SPORTCLUB AND WELLNESSCENTRE IN PELHŘIMOV

PROJEKT SPORTOVNÍHO KLUBU S WELLNESSCENTERM V PELHŘIMOVĚ PROJECT OF A SPORTCLUB AND WELLNESSCENTRE IN PELHŘIMOV ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb PROJEKT SPORTOVNÍHO KLUBU S WELLNESSCENTERM V PELHŘIMOVĚ PROJECT OF A SPORTCLUB AND WELLNESSCENTRE IN PELHŘIMOV

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE VIZE Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu především na území České

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Office Praha Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 T +420 272 937 350 F +420 272 937

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Defekty plochých střech panelových domů nejsou soustředěny pouze do oblasti plochy

Defekty plochých střech panelových domů nejsou soustředěny pouze do oblasti plochy DEFEKTY PLOCHÝCH STŘECH PANELOVÝCH BUDOV Alena Hynková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt: Defekty plochých střech panelových domů nejsou soustředěny pouze do oblasti plochy

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

E-AY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Al jádrem. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor. Construction.

E-AY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Al jádrem. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor. Construction. Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard OVE-K603 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PE PVC

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12 Jaroslav SOLAŘ 1 PROBLEMATIKA POVRCHOVÉ KONDENZACE VODNÍ PÁRY U DŘEVĚNÝCH

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

YOUR CRYSTAL HARMONY EXCLUSIVE JEWELLERY. PRECIOSA Jewellery & Decoration

YOUR CRYSTAL HARMONY EXCLUSIVE JEWELLERY. PRECIOSA Jewellery & Decoration YOUR CRYSTAL HARMONY EXCLUSIVE JEWELLERY PRECIOSA Jewellery & Decoration 2 SILVER ELEGANCE YOUR CRYSTAL HARMONY PRECIOSA Jewellery & Decoration 3 SILVER ELEGANCE GENTLE PASSION 5213 69 Rosa Earrings Ag

Více

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor.

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor. Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard VDE 0276 T.603-3G-2 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace PVC PVC insulation 3 Výplňový

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno MODELOVÁNÍ TEPELNÝCH MOSTŮ Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno Anotace U objektů, projektovaných a realizovaných v současné době, bývá většinou podceněn význam konstrukčního

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI Dům se nachází v západní části obce Kuřim, na úpatí kopce Horka. Je situován ve spodní části svažitého

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

architektura RD SVATBÍN

architektura RD SVATBÍN blok_02_15_8_sestava 1 6/10/15 1:45 AM Stránka 38 architektura RD SVATBÍN Osada Svatbín krásné klidné místo, domy ukryté v zeleni starých zahrad. Dnes tady žije pár desítek obyvatel, je tu blízko do přírody

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES VETERINÁRNÍ KLINIKA VETERINARY CLINIC

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

Energetická studie varianty zateplení bytového domu Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více