ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING"

Transkript

1 ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING

2

3 ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST / THERMAL INSULATION, PLANNING Trigema Building a.s. se již více než 15 let věnuje zateplování budov a v současné době je jedním z lídrů pražského a středočeského regionu v tomto segmentu stavebnictví. První realizace zateplování (ještě pod hlavičkou společnosti Trigema s.r.o.) se týkaly zateplování rodinných domů a drobných staveb. S rozběhem dotačních titulů se činnost přesunula k zateplování panelových domů. Během této doby zateplila naše firma plochu, která by se dala srovnat s plochou dálnice D1 sahající z Prahy až do Mirošovic. K nejčastěji používaným zateplovacím systémům používaným naší firmou patří systémy Baumit, Weber Terranova, Ceresit Henkel, Alsecco a Stomix. Naše firma je členem profesní organizace Cechu pro zateplování budov, je zapsána v seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám a rovněž vlastní Osvědčení ETICS od TZÚS. K revitalizaci panelových domů přistupujeme komplexně a velmi profesionálně. V našem projekčním středisku jsme schopni vypracovat kompletní projektovou dokumentaci včetně barevného řešení a atypických konstrukčních detailů a zajistit také termovizní měření objektu. Pro bytová družstva zajišťujeme financování včetně všech potřebných administrativních úkonů spojených se získáním dotace. Projekční oddělení Trigema Building a.s. vzniklo v roce 2009 a je zaměřeno na projektovou činnost v oblasti pozemních staveb s působností v celé České republice. Stabilní tým čtyř projektantů začínal s projekty zateplení obvodových plášťů domů a s návrhy rekonstrukcí menších staveb. V současné době má za sebou i několik velkých projektů, jako je např. již zrealizovaná rekonstrukce hotelu na Monínci nebo projekt rekonstrukce objektu Vědeckotechnického parku pro chemický výzkum v Ústí nad Labem. Od roku 2010 provádíme také termovizní průzkumy objektů a technických zařízení. Trigema Building a.s. has been insulating buildings for more than 15 years and is currently one of the leaders in the Prague and Central Bohemia regions in this segment of construction. The first insulation work undertaken (still under the company name Trigema s.r.o.) was the insulation of houses and small buildings. With the unfolding of grant schemes, we began insulating concrete panel apartment buildings. Over this time, we insulated an area comparable to the area of the D1 motorway linking Prague to Mirošovice. The most common insulation systems we use are those of Baumit, Weber, Terranova, Ceresit Henkel, Alsecco and Stomix. We are a member of the professional organisation, the Guild for Building Insulation CR, and are entered in the list of specialist suppliers for the Zelená úsporám (Green Savings) programme and we also have ETICS certification from TZUS technical and test institute. We approach the revitalisation of concrete panel buildings in a comprehensive and professional manner. In our project centre, we can prepare complete project documents including colours and unusual structural details as well as provide thermal imaging measurements of the building. For apartment co-operatives, we can provide financing including all necessary administrative duties connected with acquiring a grant. Trigema Building a.s. s design department was founded in 2009, is focused on projects in the buildings field and operates throughout the whole Czech Republic. Our stable team of four designers began with projects for insulating the exterior of buildings and projects for renovating smaller buildings. It has since then also completed a number of large projects, such as the already completed renovated Monínec hotel and the project renovating the Science and Technology Park for Chemical Research in Ústí nad Labem. Since 2010, we have also undertaken thermal imaging surveys of buildings and technical facilities. Trigema Building a.s. - Zateplování, projekční činnost / Thermal insulation, planning 03

4 REALIZOVANÉ STAVBY / COMPLETED PROJECTS Po dobu své působnosti zateplila společnost Trigema Building a.s. v Praze nebo v jejím okolí přes 100 budov (jak komerčního, tak bytového rázu). Většinou k nim prováděla i projekční řešení, které je v posledních letech doplněno o termovizní měření. V následujícím přehledu uvádíme nejvýznamnější realizace. Over the period of its operations, Trigema Building a.s. has insulated over 100 buildings in or around Prague (both commercial and apartment blocks). We also undertook the project design for most of these, in recent years also thermal imaging measurements. We present the major projects in the following overview. Dělnická, Praha 7 - bytový dům / apartment building Dům byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem Baumit, včetně výměny stávajících oken za plastová. Na lodžiích došlo k dodávce nového žárově zinkovaného zábradlí a k realizaci nových nášlapných vrstev. Stávající kopilitová stěna u schodišťového traktu byla vyzděna. V rámci celkové rekonstrukce byla zateplena i střecha. The building was insulating using the Baumit external thermal insulation composite system, including replacement of previous windows for plastic. New hot-dip galvanised railings were supplied for balconies, plus a number of new wear layers. The previous kopilit glass wall by the stairwell was walled over. The roof was also insulated as part of the complete renovation. termín realizace / dates implemented: 02/ /2007 náklady akce / costs: 20,1 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků Tovární č. p. 202 Šiškova, Praha 8 - bytový dům / apartment building Jednalo se o technicky velmi náročnou rekonstrukci. Stávající střešní souvrství se muselo odstranit až na nosnou konstrukci a snést dolů. Položení nových vrstev bylo komplikováno velkým množstvím střešních výlezů a umístěním střešních vpustí. Náročné bylo také provedení zateplení na západní fasádě, která je členěna řadou železobetonových pilastrů. Kontaktní zateplení bylo realizováno systémovým řešením firmy Alsecco. This was technically a particularly difficult renovation. The previous roof layers had to be removed right down to the supporting structure and taken down. The laying of new layers was complicated with the number of roof access holes and the location of roof drains. It was also difficult to insulate the west facade which was structured with a number of reinforced concrete pilasters. Alsecco s system was used for composite insulation. termín realizace / dates implemented: 10/ /2007 náklady akce / costs: 47,15 mil Kč investor / investor: Bytové družstvo Šiškova 04 Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects

5 Brdičkova, Praha 13 - bytový dům / apartment building Jednalo se o klasické zateplení panelového domu typizované soustavy. V rámci zateplení se prováděla i výměna stávajících oken. K zateplení byl použit systém kontaktního zateplení Baumit. Zde jsme poprvé použili pro zateplení dvouplášťové střechy foukanou tepelnou izolaci od firmy Ciur. Classic insulation of a typically constructed concrete panel building. During insulation, windows were also replaced. The Baumit thermal insulation composite system was used as insulation. We used Ciur blown thermal insulation for insulating the double skin roof for the first time here. termín realizace / dates implemented: 09/ /2008 náklady akce / costs: 19,2 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků jednotek Brdičkova Štúrova, Praha 4 - bytový dům / apartment building Kompletní rekonstrukce obvodového pláště bezmála 50 metrů vysoké a půdorysně velmi rozsáhlé budovy byla provedena systémem Baumit. Společně se zateplením proběhla i výměna většiny oken. Stavba byla komplikována velkým počtem vlastníků a náročným svislým přesunem hmot. Complete renovation of exterior walls almost 50 metres high on a building of very large area, performed using the Baumit system. In addition to insulation, most windows were also replaced. The construction was complicated by the large number of owners and the difficult vertical transfer of materials. termín realizace / dates implemented: 08/ /2008 náklady akce / costs: 28,8 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1701, Praha 4 Pomořanská, Praha 8 - bytový dům / apartment building Projekt pochází z dílny architektonického ateliéru Ing. arch. Daniela Smitky. Z běžného panelového domu klasické soustavy VVU ETA vznikl po zateplení velmi atraktivní bytový dům, za kterým by jen málokdo hledal šeď panelových zdí. Barevný návrh byl posléze oceněn v soutěži Fasáda roku, kterou každoročně pořádá firma Baumit. Při realizaci došlo k výměně oken, opravě lodžií a vnitřních úprav v interiérech domu. This project comes from the architecture studio of Ing. Arch. Daniel Smitka. From a standard concrete panel building of classic VVU ETA formation, a very attractive apartment building arose after insulation from which few would be able to recognise the drabness of panel walls. The colour design was later given an award in the Facade of the Year competition, run every year by Baumit. In its implementation, windows were replaced, balconies repaired and internal repairs were also carried out in the building interior. termín realizace / dates implemented: 07/ /2009 náklady akce / costs: 14,95 mil. Kč investor / investor: SVJ v budově č. p Pomořanská, Praha 8 Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects 05

6 Divadlo ALFA, Plzeň / ALFA Theatre, Pilsen Plzeňský magistrát hledal cestu, jak snížit energetickou náročnost budovy plzeňského divadla Alfa, a zároveň chtěl, aby divadlo vyniklo mezi ostatními domy. Z tohoto požadavku vzešla realizace, kde základ tvoří klasický zateplovací systém, přes nějž jsou kotveny konzoly vynášející vertikálně orientované hliníkové lamely, které na podélných plochách přechází plynule do ztracena. Kontaktní zateplení bylo provedeno systémovým řešením firmy Baumit. Pilsen council were looking for a way to reduce the energy consumption of Pilsen s Alfa theatre while ensuring the theatre stood out amongst the surrounding buildings. From these requirements, a design was formed were the base was made up of a classic insulation system through which consoles were anchored holding vertical aluminium slats which on longitudinal surfaces gradually vanish. The Baumit system solution was used for the composite insulation. termín realizace / dates implemented: 06/ /2009 náklady akce / costs: 2,11 mil. Kč investor / investor: Magistrát města Plzně Trávníčkova, Praha 5 - bytový dům / apartment building Klasická revitalizace panelového domu soustavy VVU ETA, při níž byly vyměněny výplně otvorů, zateplena střecha a obvodové svislé konstrukce. Byl použit zateplovací systém od firmy Baumit. Na závěr došlo i ke kompletní výměně výtahů. Classic revitalisation of a VVU ETA setup concrete panel apartment building in which doors and windows were replaced and the roof and exterior walls were insulated. The Baumit insulating system was used. Complete replacement of lifts was also undertaken. termín realizace / termín realizace: 06/ /2011 náklady akce / costs: 24,1 mil. Kč investor / investor: Bytové družstvo Trávníčkova Švédská, Kladno - bytový dům / apartment building Kompletní revitalizace panelového domu, kde především modrá kombinace barev změnila bytový dům k nepoznání. V první etapě bylo provedeno zateplení střechy a štítu. Následoval zbytek obvodového pláště, sanace podlah lodžií a úpravy vstupů. Zateplení stěn bylo zrealizováno systémem firmy Baumit. Complete revitalisation of a concrete panel apartment building, where the combination of blue colours resulted in a total makeover of the building. In the first phase, insulation of roofs and gables was made. This was followed by the remainder of the external wall, rehabilitation of balcony floors and repairs to entrances. The Baumit system was used for insulating the walls. 06 termín realizace / termín realizace: 09/ /2011 náklady akce / costs: 15,6 mil. Kč investor / investor: Stavební bytové družstvo Ocelář Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects

7 Bělehradská, Ústí nad Labem - bytový dům / apartment building Projekt byl zpracován pro rekonstrukci obvodového pláště zděného bytového domu z roku 1930, který má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a obytné podkroví. Sanační opatření byla navržena se snahou o největší zachování původního vzhledu objektu. V rámci rekonstrukce bylo provedeno zateplení fasády, sanace lodžií s osazením nových zábradlí, výměna vnějších výplní otvorů, sanace ploché střechy na části objektu, úprava okapového chodníku a dodatečné zateplení stropních konstrukcí. The project was designed to renovate the external walls of this brick apartment building from 1930 which has one basement, three above-ground storeys and an attic containing apartments. Rehabilitation measures were proposed in order to preserve as far as possible the building s original appearance. During the renovation, the facade was insulated, balconies were rehabilitated with the erection of new railings, external windows and doors were replaced, the flat roofs on parts of the building were rehabilitated, the gutter pavement was repaired and ceiling structures were given additional insulation. termín realizace / dates implemented: 10/ /2010 náklady akce / costs: 6,8 mil. Kč investor / investor: CRM spol. s.r.o. Malkovského, Praha 9 - bytový dům / apartment building Pro panelový dům s jedním podzemním a deseti nadzemními podlažími, přičemž dvě poslední byla dostavěna dodatečně, byla projekčním oddělením vypracována dokumentace pro provedení stavby. Byla navržena a posléze realizována opatření spočívající především v zateplení fasády a lodžií včetně výměny zábradlí. Došlo také k provedení nových podlah a k výměně většiny oken. Nově byly provedeny vstupní schodiště a zastřešení nad vstupy do bytových i nebytových prostor objektu. Nová fasáda domu tak sjednotila jednotlivé vchody a nástavby a vytvořila z nich kompaktní bytový celek. The design department prepared construction documents for this concrete panel apartment building with one basement and ten above-ground storeys with the top two having been built as an extension. A method was designed and later implemented which involved in particular the insulation of the facade and balconies including replacement of railings. A new floor was also laid and most windows were replaced. New entrance steps and roofing over the entrance to residential and non-residential sections of the building were implemented. The new building facade thus unified each entrance and extensions to make one compact building whole. termín realizace / dates implemented: 05/ /2011 náklady akce / costs: 10,5 mil. Kč investor / investor: Společenství pro dům čp. 596, čp. 597, čp. 598, ulice Malkovského, Praha 18 Letňany Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects 07

8 Sezemínská, Praha 5 - bytový dům / apartment building Solitérní panelový dům soustavy VVU-ETA dostal novou fasádu. Investorem zvolená modrá, šedá a žlutá barva, prokombinovaná vodorovnými žlutými pruhy, se vymyká okolním domům. Členění fasády i vlastní projekt pochází od našeho projekčního oddělení, které navrhlo výměnu stávajících oken, zateplení obvodového pláště od firmy Baumit, nové podlahy na lodžiích, jejich zasklení a zateplení dvouplášťové střechy zafoukáním drcenou minerální vatou. This solitary VVU-ETA set-up concrete panel building got a new facade. The investor choose blue, grey and yellow colours combined with horizontal yellow stripes to stand out from neighbouring buildings. The layout of the facade and the project itself comes from our design department, which proposed the replacement of windows, Baumit insulation of external walls, new floors on balconies and their glazing and insulation of the double skin roof with blown mineral fibre. termín realizace / dates implemented: 05/ /2010 náklady akce / costs: 14,1 mil. Kč investor / investor: Bytové družstvo Sezemínská 2029, Praha 5 Vrútecká, Praha 4 - bytový dům / apartment building Zajímavostí na zděném bytovém domu stavební soustavy T0B z roku 1965, je jeho půdorysný tvar a netradičně pojatá střešní nástavba strojovny výtahů. Z tohoto důvodu bylo projekčním oddělením zvoleno jednoduché barevné řešení fasády, které podtrhlo zmíněné zvláštnosti objektu. Předmětem rekonstrukce obvodového pláště budovy o celkové výšce 31,2 m bylo zateplení fasády, sanace lodžií včetně nového zábradlí, výměna vnějších výplní otvorů a sanace atypické střešní nástavby. Of interest for this brick apartment building of T0B construction layout from 1965 is its floor shape and unconventionally designed roof lift machine room extension. For this reason, our design department chose a simple colour design for the external walls which highlighted the mentioned peculiarities of the building. To renovate the external walls of the building, of a total height of 31.2 m, the facade was insulated, balconies were rehabilitated including new railings, external windows and doors were replaced and the unusual roof extension was rehabilitated. termín realizace / dates implemented: 07/ /2011 náklady akce / costs: 7,8 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků pro dům čp. 2764, Praha 4 08 Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects

9 Galandova, Praha 6 - bytový dům / apartment building Různé odstíny šedi, modrá linka, a z obyčejného panelového objektu se stane zajímavý dům. Mimo obvodového pláště mohla být kontaktně zateplena i původní dvouplášťová střecha, díky využití stávajícího záklopu ze železobetonových panelů. Rekonstrukce byla doplněna ještě opravou předsazených schodišť a montáží markýz nad vstupy. Rekonstrukce byla realizována systémem firmy Baumit. Various shades of grey, blue lines, and an ordinary concrete panel building can become a structure of interest. In addition to the external walls, the original double skin roof was also given composite insulation using the reinforced concrete panel decking there already. The renovation further involved repair to hanging staircases and mounting awning over entrances. The Baumit system was used for the renovation. termín realizace / dates implemented: 07/ /2011 náklady akce / costs: 17,5 mil. Kč investor / investor: SVJ pro dům Galandova , Praha 6 Rabase, Kladno - bytový dům / apartment building Již od první světelné křižovatky ze směru od Prahy tvoří tento osmipatrový dům dominantu okolí. Na bytovém domu byl aplikován kontaktní zateplovací systém od firmy Baumit, provedena kompletní sanace lodžií a střechy. Right from the first lights as you arrive from Prague, this eight-storey house dominates its surroundings. A Baumit thermal insulation composite system was applied to the apartment building and complete rehabilitation of balconies and roofs was undertaken. termín realizace / dates implemented: 07/ /2010 náklady akce / costs: 7,6 mil. Kč investor / investor: Společenství V. Rabase , Kladno Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects 09

10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ / THERMAL IMAGING SURVEYS Termovizní měření je bezkontaktní způsob odhalování vad stavebních konstrukcí a kontroly správného provedení stavebních prací. Pomocí termovizního měření lze detailně zviditelnit tepelné mosty, lokalizovat poruchy a skryté vady obvodových stěn, či nalézt závady v provedeném zateplení. Termovizí lze dále lokalizovat netěsnosti oken a obvodového pláště nebo odhalit dodatečně zrušené otvory v obvodových stěnách. Termografie také slouží k vyhledání míst, kde může uvnitř budovy docházet ke kondenzaci vlhkosti, která může přejít až k nebezpečnému růstu plísní. Termovizní měření lze využít pro vyhledání poruch a pro kontrolu topenářských či zdravotnětechnických instalací a elektrických zařízení. Termovizním měřením se tak dají například vyhledat rozvody skryté ve stěnách, místa zanesení a ucpání otopných těles, úniky topného media z rozvodů nebo zkontrolovat kvalitu provedených izolací rozvodů a akumulačních zásobníků. Lze také odhalit závady na elektrických zařízeních, jako jsou např. pojistky a jističe. Provádět termovizní měření budov lze pouze za chladného počasí, kdy teplotní spád mezi měřenou konstrukcí a venkovním prostředím je minimálně 15 C. Kontrolu vnitřních instalací termokamerou lze provádět celoročně (kromě sezonně ohřívaných médií). Měření provádíme termokamerou Testo Výsledky měření jsou předávány formou protokolu s vyhodnocením v písemné a v elektronické podobě. Na termosnímku snímku lze vidět únik teplého vzduchu z interiéru objektu netěsností spojů panelů obvodových stěn. / On this thermal image you can see warm air escaping from inside the building due to exterior wall panels being joined imperfectly. Thermal imaging surveys are a contactless way to reveal faults in building construction and check building work was correctly carried out. Thermal image surveys can give detailed images of thermal bridges, localise faults and covered external wall defects or find defects in insulation. Thermal imaging can also localise sections where windows are not tightly fixed to the external wall, and reveal covered-in windows in external walls. Thermal imaging can also bed used to find places where condensation may form inside the building which can result in dangerous mould growth. Thermal imaging surveys can be used to find faults and check installations of heating, sanitary or electrical facilities. Thermal imaging surveys can also, for example, find supply lines hidden in walls, find places where radiators are clogged or blocked, find where heating media is leaking from supply pipes or check the quality of supply pipe insulation and storage. It can also uncover faults in electrical equipment such as fuse or circuit breaker problems. Thermal imaging surveys can only be carried out on buildings in cold weather where the temperature difference between 10 Trigema Building a.s. - Termovizní měření / Thermal imaging surveys

11 the structure being measured and the outdoor environment is at least 15 C. Checks of internal installations can be carried out with a thermographic camera all year round (except for seasonally heated media). Na štítu objektu je zachycena porucha tepelné izolace uvnitř panelů. / On the building gable a defect in the thermal insulation inside the panels is captured. We undertake measurements using the Testo thermographic camera. Measurement results are provided in the form of a report with an assessment in written and electronic form. Pohled na blok panelových domů se střešními nástavbami, kde levý objekt byl kompletně zateplen a původní část objektu vpravo je nezateplena. / View of block prefabricated apartments with roof superstructures, where the left object was insulated and the original part of the building on the right is non-insulated. Trigema Building a.s. - Termovizní měření / Thermal imaging surveys 11

12 CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES Kontaktní zateplovací systémy jsou velmi náročné na kvalitu provedení a použité materiály. Z tohoto důvodu může jejich provádění realizovat jenom firma zaškolená ze strany výrobců a vlastnící certifikát o odborné způsobilosti. Společnost Trigema Building a.s. je držitelem příslušných certifikátů od nejvýznamnějších výrobců. Vlastní také Osvědčení ETICS o odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktně tepelně izolačních systémů, které vydává TZÚS. Firma je také členem profesní organizace zvané Cech pro zateplování budov. Insulation composite systems require demanding quality in design and materials used. For this reason, they should only be implemented by a company trained by the producers and with a certificate of specialist qualification. Trigema Building a.s. is a holder of the relevant certificates from the major manufacturers. We also have ETICS certification of specialist qualification for carrying our external thermal insulation composite systems, issued by TZUS technical and test institute. We are also a member of the professional organisation, the Guild for Building Insulation CR. osvědčení TZÚS TZÚS certification Cech pro zateplování budov Guild for Building Insulation CR certifikát Baumit Baumit certificate osvědčení Weber Weber certification certifikát Henkel Henkel certificate 12 Trigema Building a.s. - Certifikáty / Certificates

13 KONTAKTY / CONTACTS Při zateplování fasád jsme Vám schopni poskytnout kompletní služby od projektu, výběru materiálu, barevnosti fasády, pomoci s financováním projektu až po vlastní rychlou a kvalitní realizaci. Naši odborníci jsou připraveni vybrat ve spolupráci s Vámi řešení přesně na míru Vašim potřebám a možnostem. Neváhejte se na ně obrátit prostřednictvím následujících kontaktů. We are able to provide you with complete services in external wall insulation, from the design, selection of materials, colour scheme and help with financing of your project through to its fast and high quality implementation. Our experts are ready to work with you to select a solution tailored exactly to your needs and options. Do not hesitate to get in touch using the following contact details. Zateplování / Thermal insulation: Ing. Janík Vlastislav obchodní manažer a autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb /sales manager and authorised engineer in buildings field Zajišťuje obchodní jednání se zákazníky, podílí se na konkrétním vymezení jednotlivých zakázek. Využívá přitom dlouholeté zkušenosti se zateplováním objektů a je uznávaným odborníkem v oblasti zateplování fasád. Publikuje články v odborných časopisech. Takes care of business meetings with customers, helps in defining specifics of each job. In doing so, he draws on his many years experience of insulating buildings and is a respected specialist in the insulation of external walls. He published articles in specialist magazines. m/ t/ e/ Projekce a termovize / Planning and thermal imaging: Ing. Kuklová Eliška vedoucí projekce / head of planning Řídí a koordinuje činnost jednotlivých projektantů. Zajišťuje zpracování architektonických návrhů, projektové dokumentace a termovizních posouzení objektů. Manages and co-ordinates the activities of each designer. Takes care of preparation of architectural designs, project documentation and thermal imaging surveys of buildings. m/ t/ e/ Trigema Building a.s. - Kontakty / Contacts 13

14 V současné době (prosinec 2012) představuje Trigema skupinu téměř dvaceti společností uspořádaných do holdingové struktury s vlastním kapitálem 454,8 mil. Kč. Mateřská společnost Trigema a.s. poskytuje celé skupině centrální účetnictví, personalistiku, kontroling, IT služby a marketing. Jednotlivé společnosti jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a na vědu a výzkum. Systém Trigema je založen na vzájemné spolupráci společností. At present (December 2012), Trigema group is represented by nearly twenty companies organized into a holding structure with a equity of million CZK. The parent company Trigema a.s. provides group-wide central accounting, human resources, and controlling and marketing. Individual companies are focused on development, construction, facility management, and on tourism and science and research. The Trigema system is based on the mutual co-operation of these companies.

15

16 Trigema Building a.s. / Explora Business Centre - Jupiter / Bucharova 2641/14, Praha 5, t , / / /

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.12 Radek FABIAN 1, Filip ČMIEL 2 POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ UKAZATELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZATEPLENÍ BUDOV A STAVEBNÍ ČINNOST

HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ UKAZATELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZATEPLENÍ BUDOV A STAVEBNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI Vznik společnosti Vekra stavební s.r.o. spadá do roku 2000. Vekra stavební byla založena jako garant a následník obchodních aktivit pana

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti:

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti: Název společnosti: KVADROS, a.s. Sídlo: Železná 713/1a, 619 00 Brno IČ: 26240360 DIČ: CZ26240360 Společnost je zapsaná: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3553 Statutární zástupce: INFORMACE O FIRMĚ

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Referenční stavby aplikace Reference constructions and applications

Referenční stavby aplikace Reference constructions and applications cementotrísková deska cement bonded particleboard CIDEM Hranice, a.s. divize CETRIS Nová 223 753 01 Hranice I-Město Czech R epublic tel.: +420 581 676 281 fax: +420 581 601 623 e-mail: cetris@cetris.cz

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

POTENCIÁLNÍ CHYBY PŘI ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ

POTENCIÁLNÍ CHYBY PŘI ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ 7.Vady a poruchy POTENCIÁLNÍ CHYBY PŘI ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ POTENTIAL MISTAKES DURING HEAT CLADDING HOME Jiří Adámek 1 Abstract Article deals about design proposal and resulting realization thermally technical

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only ING. PAVEL KOCIÁN, WILKOP - TRADE, SPOL. S R. O. časopisu KLIMATIZACE 1-2010 byl představen V nový

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více