Risk = Zisk platí to i v Agrofertu? Miroslav Nauč,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Risk = Zisk platí to i v Agrofertu? Miroslav Nauč, 17.10.2014"

Transkript

1 Risk = Zisk platí to i v Agrofertu? Miroslav Nauč,

2 2 Koncern Agrofert

3 3 Koncern Agrofert

4 4 Ekonomika koncernu Agrofert

5 Práce s pohledávkami v koncernu Agrofert, a.s Pro práci s pohledávkami byla vytvořena Směrnice č. 32 a je platná pro všechny společnosti v koncernu AGROFERT (AGF). Dále byl v AGF zřízen tzv. Kreditní výbor (KV), který se 2x měsíčně schází a řeší stav pohledávek. Výše uvedená směrnice a KV má za úkol minimalizovat vznik pohledávek po splatnosti za odběrateli společnosti, realizovat vybraná preventivní opatření v oblasti zajištění pohledávek, stanovit rozsah péče o pohledávky, pravidla zajištění pohledávek a záloh na zboží a základní pravidla péče o pohledávky a zálohy na zboží. Dále minimalizovat riziko vzniku dodavatelského závazku z titulu nerealizované dodávky, resp. nevrácení zálohové platby. v AGF má v systému SAP každý odběratel nastaven kreditní limit. Při překročení tohoto limitu se příslušnému objednateli zakázky zobrazí hláška o jeho překročení. Objednatel má v tomto případě za úkol projednat možné překročení kreditního limitu se svým nadřízeným, který toto překročení schvaluje. KV sleduje pohledávky s odběrateli a dělí je na pojištěné a nepojištěné pohledávky. 5

6 Práce s pohledávkami v koncernu Agrofert, a.s Přijatá preventivní opatření k minimalizaci pohledávek po lhůtě splatnosti a nedobytných pohledávek, záloh na zboží: 1. Ekonomické prověřování odběratelů 2. Stanovení skupin rizikovosti a segmentace zákazníků dle tohoto pravidla 3. Kreditní limity (KL) 4. Zajištění pohledávek a záloh na zboží, výběr jistících instrumentů Ekonomické prověřování odběratelů Provádí ho pověření zaměstnanci před vznikem a opakovaně v průběhu obchodního vztahu (kvůli Detekci úpadkových, ekonomických nebo obchodních problémů odběratele). Poté zařadí zaměstnanec odběratele do tzv. skupiny rizikovosti a pro výběr jistícího instrumentu. Povinnosti před záměrem/volbou nového obchodního partnera nebo přípravou obchodní smlouvy vždy zkontrolovat indikace partnera z určené databáze..? nebo při podezření na změny (např. zhoršená platební morálka pohledávky ve lhůtě splatnosti vs pohledávky po lhůtě splatnosti) v časových intervalech: min. 2x ročně 6

7 Práce s pohledávkami v koncernu Agrofert, a.s Stanovení skupin rizikovosti a segmentace zákazníků dle tohoto pravidla Zařazení zákazníků do rizikových skupin: provádí dle předpokladu likvidity odběratele, nutnosti a výběru jistícího instrumentu do konkrétní bonitní skupiny kreditní specialista, na žádost jednotlivých vedoucích obchodních odborů divizí obchodu. Bere v úvahu zejména: hodnocení zákazníka příslušného vedoucího obchodního odboru divize obchodu výsledky ekonomického prověření odběratele Rizikové skupiny Zařazení odběratelů do rizikové skupiny, provedené kreditním specialistou, schvaluje KV a výsledek sděluje jednotlivým obchodním útvarům. Přehled odběratelů s aktuálním zařazením do bonitní skupiny zpracovává vždy 1x za čtvrtletí kreditní specialista ve spolupráci s jednotlivými vedoucími obchodních odborů divizí obchodu a zveřejňují ho v SAP. A. Nerizikový odběratel (a dodavatel v případě záloh): je součástí koncernu AGF a společnost má majoritní majetkovou účast - není vyžadován jistící instrument B. Stabilní odběratel (a dodavatel v případě záloh): odběratelé s dobrou platební morálkou, kteří byli prověření ekonomicky či u pojišťovny C. Rizikový odběratel (a dodavatel v případě poskytnutých záloh): neprověřený odběratel, nepojistitelný odběratel Jsou to odběratelé se zvýšeným rizikem včasné úhrady peněžitého závazku a je u nich vyžadována: platba předem nebo získání jiného jistícího instrumentu s vhodným rozsahem zajištění Nebo souhlas příslušného obchodního ředitele divize s obchodem s nimi. Za monitorování odpovídá obchodní úsek a má za povinnost 2 x ročně získat aktuální finanční výkazy odběratele. 7

8 Práce s pohledávkami v koncernu Agrofert, a.s Kreditní limity Kreditní limity (KL) a pravomoci k nastavení jejich výše: KL je nastavován všem odběratelům, kterým je prodáváno zboží a služby na fakturu se splatností obchodní úvěr. Zahrnuje výši otevřené pozice, úvěrový rámec odběratele, odpovídající hodnotě kontraktace, prodaného a odebraného, avšak dosud nezaplaceného zboží ve lhůtě splatnosti i po lhůtě splatnosti. KL jsou nastavovány při zařazování do rizikové skupiny nebo před zahájením obchodování. Zaměstnanci odborů obchodu, kteří vyřizují objednávky odběratelů, jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a minimalizovat riziko v obchodním styku, zejména dodržují schválené KL jednotlivých odběratelů, nastavené v SAP. Výši KL pro skupiny klientů a klienty navrhují jednotliví vedoucí obchodních odborů divizí obchodu a schvaluje je kreditní výbor. Maximální povolené překročení KL o 10 %: ředitelé obchodní divize o 20 %: VŘ vyšší částka: navrhuje kreditní výbor, GŘ/VŘ rozhoduje Nepovolené překročení KL je jakékoliv překročení, neodpovídající směrnici č. 32. Příslušný vedoucí obchodního odboru divize obchodu ho musí zdůvodnit příslušnému obchodnímu řediteli divize a současně informovat KV. 8

9 Práce s pohledávkami v koncernu Agrofert, a.s Zajištění pohledávek a záloh na zboží, výběr jistících instrumentů Výběr jistícího instrumentu: Za jistící instrument se považuje: zástava movitého či nemovitého majetku bankovní garance (záruka), směnka eskontovaná směnka, avalovaná bankou peněžitý vklad na účet prodávajícího u velmi bonitních klientů blankosměnka postoupení pohledávky záruka/ručení třetí stranou, akreditiv, kauce Jistící instrument vybírá příslušný vedoucí obchodního odboru divize obchodu, popř. jím pověření podřízení zaměstnanci podle vhodnosti pro konkrétní obchodní případ (např. majetkové poměry odběratele, jeho ochota, finanční hodnota a charakter obchodu) a dále dle jeho efektivnosti při uspokojení společnosti jako věřitele. Vybraný jistící instrument pro určitý obchodní případ projedná vedoucí obchodního odboru s obchodním ředitelem a schvaluje ho VŘ/GŘ. Nyní Vy sami posuďte jestli v Koncernu AGROFERT platí RISK = ZISK 9

10 Děkuji za pozornost AGROFERT, a.s. Pyšelská 2327/ Praha 4 Czech Republic T: F: E:

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s.

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Strana 1 (celkem 8) Obsah: Obecná část 1. Úvodní ustanovení 2. Definice 3. Základní

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více