Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT"

Transkript

1 Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT Tento materiál vznikl ve spolupráci se společností CAMOSCI CZECH s.r.o. specialistou na zobrazovací technologie a je zpracovaný pro účastníky Implant a Aesthetic Academy (http://www.implantacademy.sk). Text volně navazuje na předcházející část věnovanou panoramatickým rentgenům. Cílem této části je poskytnout budoucím zájemcům o 3D zobrazovací systém relevantní informace k této problematice. Úvodem k dentálním CT (CT počítačová tomografie) Počítačová tomografie vstoupila do klinické praxe v roce 1971 (přístroj EMI Mark I označovaný jako CT první generace). Průkopníkem těchto technologií byl Godfrey N. Hounsfield, který společně s Allanem McLeod Cormackem získali v roce 1979 Nobelovu cenu za fyziku a medicínu. CBCT přístroje jsou založené na stejném principu jako první a všechny současné nemocniční CT přístroje. První CBCT systém s konkrétním zaměřením na stomatologické využití byl představen a instalován v Itálii již před 16 lety, kdy společnost QR (Quantitative Radiology) z Verony přinesla první dentální CBCT systém na světe (NewTom 9000, označovaný též jako MaxiScan). Od té doby prošel vývoj systémů velmi dlouhou cestu, různou kvalitou softwaru a s tím souvisejícími možnostmi. Cílem tohoto materiálu není porovnávat jednotlivé přístroje na trhu, ale poskytnout čtenáři základní osnovu a informační zázemí na vyhodnocení důležitých parametrů těchto přístrojů. CT (CAT) versus CBCT Co znamená CBCT? CBCT je zkratka pro Cone Beam Computed Tomography. Tradiční medicínské CT (CAT) skenery využívají RTG paprsek ve tvaru vějíře (Fan Beam) a relativné úzký detektor či multidetektor. Okolo snímaného objektu rotují v tzv. helikálním profilu. U CBCT skenerů je naopak využívané RTG záření ve tvaru kužele (Cone Beam) a detektorem je čtverec (viz obr.1). Tradiční CT okolo pacienta rotují vícekrát, u CBCT systému postačí jedna 180 nebo 360 rotace. Hlavními výhodami CBCT oproti CT pro dentální a maxilofaciální využití jsou nižší dávka, rychlejší vyšetření, cenová dostupnost, lepší obr. 1 1

2 rozlišení a více detailů. Nevýhodami jsou zejména nižší dynamická škála snímačů a neschopnost zobrazit tzv. Hounsfieldové jednotky (HU) jako je tomu u,,velkých CT,,. Existuje však přepočet na HU z grayscale. (Více informací najdete ve výzkumu, který je k dispozici v odkazu v sekci Podpora/ Přečtěte si). FOV (Field-of-View/Zorné pole) Velikost FOV determinuje jaký objem anatomie pacienta může být nasnímán. Jestliže se používá FPD (Flat Panel Detector), je kuželové FOV definované jako průměr X výška (viz obr. 2). Některé přístroje umožňují získávat data různých FOV, přičemž čím menší je FOV, tím nižší je efektivní dávka, které je pacient vystavený. obr. 2 Jedna jediná rotace velkého FOV okolo pacienta umožňuje lékařům vidět většinu anatomických struktur najednou. Ve stomatologii můžou tyto velké FOV zobrazovat téměř celou hlavu včetně celé očnice, kořene nosu až po jazylku. Používají se zejména v ortodoncii a maxilofacilní chirurgii. Existují přístroje (např. New Tom 5G nebo VGi), které umožňují zhotovovat jak záběry s největším FOV (18 x 16 cm) tak i s menším FOV (6 x 6 cm). Při využití menších FOV lze dosáhnout vyššího rozlišení (velikost voxelu na úrovni mm u nevyspělejších přístrojů na trhu), naopak při větším objemu zobrazení klesá rozlišení na úroveň 0.15 mm a více. Malé FOV se ve stomatologii nejčastěji používají pro endodontické, parodontologiciké a základní předimplantační vyšetření nebo retinované zuby. V medicíně potom pro zlomeniny prstů, ORL diagnózy a další případy, kdy je potřebné vysoké rozlišení. Pro implantologii a další stomatologické využití je nejvhodnější střední FOV (ideální 11 x 8 cm) které umožňuje zachytit kompletně obě čelisti po 3. molár vč. rezervy pro ustavení pacienta a zajistí tak dostatek informací k plánovanému zákroku včetně možnosti výroby chirurgické šablony pro navigovanou implantaci. Menší FOV jako je 8x6 nebo 8x8 jsou z tohoto pohledu nedostatečná. 2

3 Některé přístroje mají jen malé FOV. Absenci důležité možnosti použít větší FOV nahrazují tzv. sešitím samostatně nasnímaných objemů dohromady (funkce označovaná jako Stitching). Tato metoda vyžaduje značné množství času a je relativně nepřesná (klesá rozlišení). Taktéž pro dosáhnutí potřebného objemu je pacient vystavený zbytečně vysoké dávce. Nahrazení OPG vyšetření CBCT vyšetřením Využitím speciálního softwaru je možné vygenerovat z dat získaných CBCT vyšetřením velmi kvalitní OPG nebo CEPH snímky (podmínkou je dostatečně velké FOV). Z hlediska RTG dávky je však pro pacienta podstatně výhodnější zhotovit OPG a CEPH snímky pomocí k tomu určených projekcí, protože dávka u CBCT vyšetření je při porovnatelné oblasti snímání cca 5-10 x vyšší než při panoramatické projekci. K tomu, aby CBCT přístroj dokázal zhotovit (a ne jen pomocí 3D dat generovat) i panoramatické snímky, musí být vybavený na to vhodným snímačem, ideálně též pokročilou kinematikou a jejím řízením nebo ještě lépe multifokální technologií (viz sekce Technologie/multifokální technologie), která umožňuje poexpoziční adaptaci na různé morfologické typy pacientů. Na trhu jsou na jedné straně přístroje, které jsou,,čistokrevnými,, CBCT přístroji a neumožňují zhotovovat panoramatické snímky (např. NewTom 5G, viz obr. 3) a tzv. hybridy (např. NewTom GiANO, viz obr. 4). Ty mají většinou menší či střední FOV a jsou k dispozici též jako standardní panoramatické RTG (případně OPG v kombinaci s CEPH) s možností být následně dodatečně vybavené 3D (FPD) senzorem. Různé typy CBCT technologií obr. 3 obr. 4 U současných přístrojích se můžeme setkat s různými typy technologií, které mají vliv na kvalitu snímku a s ní spojenou diagnostickou hodnotu. Většina současných přístrojů již využívá různě kvalitní,,flat Panel,, detektory (FP nebo též FPD), které jsou v podstatě velkoplošné CMOS snímače jejichž velikost definuje následné FOV (např. NewTom VGi, 5G nebo GiANO). O generaci starší technologie využívá tzv.,,image Intensifier,, a CCD snímač (např. Sirona Galileos) které mají přibližně 1,6 x horší SNR (,,Signal-to-Noise Ratio,, - poměr signálu a šumu) a kvalitu snímků. Precizní měření 1:1 Na rozdíl od panoramatické radiografie je možné u CBCT systémů měřit zcela přesně ve škále 1:1. Chyby způsobené zvětšením jsou eliminované a 3D CBCT technologie se tak stává standardem pro 3

4 implantlology, ortodontisty parodontology a chirurgy. Software Jednou z nejdůležitějších součástí CBCT systému je software. Jednou z jeho hlavních funkcí je zpracovat nasnímané data a během tzv. Primární rekonstrukce vytvořit soubor všech axiálních řezů ve zvoleném objemu. Většina softwarů umožňuje definovat paramety těchto axiálních řezů, kterých kvalita je samozřejmě závislá od kvality snímaných dat. Z těchto axiálních řezů potom software připravuje další řezy a pohledy (koronární, sagitální nebo další uživatelské pohledy, např. příčné důležité pro implantologii. ). Programy umožňují i virtuální 3D rekonstrukci, která má největší význam při komunikaci s pacientem a lepší vizualizaci stavu a plánovaného zákroku. (viz obr. 5 a obr. 6) obr. 5 obr. 6 4

5 Pomocí softwaru je také možné plánovat implantáty pro výrobu chirurgické šablony a navigovanou implantaci. Pro tyto účely se nasnímaná data (rekonstruované axiální řezy) nejčastěji exportují v tzv. DICOM (,,Digital Imaging and Communication in Medicine,,) formátu a následně jsou exportovány do programu daného výrobce implantátů nebo provozovatele výroby šablon (např. Simplant, Med3D, CAMOSCI) Některé CBCT přístroje jsou automaticky vybavené softwarem k plánování implantátů (které většinou neumožňuje export STL formátu), jiné umožňují tento software zakoupit. Samotné plánování pro navigovanou implantaci vykonává lékař sám, následně zasílá data k tzv. segmentaci a výrobě chrurgické šablony. Data se také exportují v tzv. STL (,,Stereolithography,,) formátu, kdy jsou využitelné pro CAD/CAM systémy. V případě, že je CBCT přístroj provozovaný v radiologickém centru jako služba pro ostatní lékaře, je možno pomocí jeho softwaru vytvářet tzv. reporty nebo hrubá data, které se ukládají na CD nebo jiné médium spolu s prohlížečem, který umožní odběrateli všechny potřebné funkce. Síťové řešení Standardní řešení umístění CBCT přístroje v rámci lokální počítačové sítě vychází z toho, že přístroj je přípojený k hlavní pracovní stanici, na které probíhá primární rekonstrukce. Tato stanice musí být v závislosti na daném přístroji dostatečně výkonná. Rekonstruovaná data jsou potom k dispozici pro další počítače daného pracoviště na analýzu. Ukládání dat může probíhat do PACS (Picture Archiving and Commnications systém,,) systému v DICOM formátu. Snímky či reporty mohou být z hlavní nebo jiné stanice tisknuté pomocí standardní nebo DICOM tiskárnou. Připojení hlavní pracovní stanice na internet je vhodné zejména z hlediska vzdálené podpory systému výrobcem nebo jeho zastoupením. Závěr Závěrem bychom rádi zdůraznili, že tento přehled by určitě neměl nahradit osobní konzultaci s odborným zástupcem - specialitou na zobrazovací techniku. Vzhledem k velkému objemu dalších informací a souvislostí by tento materiál měl být vnímaný jako základní osnova, která otevře prostor další diskusi. Věříme, že informace pro Vás budou přínosné a těšíme se na další komunikaci s Vámi. Literatura odkazy na zajímavé studie nebo relevantní informace najdete na v sekci podpora/přečtěte si. 5

6 CD Prezentace - Vybírám si dentální CT Objednete si edukační CD pro zájemce o moderní zobrazovací metody počítačové tomografie. Vychází při příležitosti 16. výročí instalace prvního dentálního CBCT systému na světě. Volejte nebo pište Obsah: 1. kapitola - Úvod do problematiky dentálního CT Co je to CBCT? Jaké typy CT technologií dále existují? Nahradí OPG vyšetření vyšetření CBCT skenerem? Zorné pole (FOV), proč je tento parametru důležitý? CBCT technologie a jejich využití v implantologii, endodoncii, ortodoncii atd. Jakou roli hraje software? Radiační ochrana, umístění přístroje, síťové řešení a distribuce snímků. 2.kapitola - Dentální CT a jeho propojení s CAD/CAM systémy K čemu spojení dat z 3D kamer a CT skenerů slouží Výhody a nevýhody Otevřené vs. uzavřené systémy Využití dat s CT v komunikaci s laboratoří 3.kapitola - Navigovaná implantologie co to je a k čemu mi slouží Princip navigované implantologie Softwarové možnosti a požadavky Frézovací centra Výhody a nevýhody 4. kapitola - Ukázky klinických studií Implantologie Endodoncie Perio Ortodoncie ORL TMK Vydává: CAMOSCI CZECH Specialista na zobrazovací technologie při příležitosti 16. výročí instalace prvního dentálního CBCT na světě (NewTom 9000) Datum vydání: Určeno pro český a slovenský dentální trh Infolinka:

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY J IŽ 13 LET ZASTUPUJEME NA Č ESKÉM TRHU FIRMU STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, P.O.Box 43, 190 21 Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255, e-mail:

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Natáčení a střih digitálního videa

Natáčení a střih digitálního videa Natáčení a střih digitálního videa (metodická příručka pro autory) Aleš Oujezdský Ostrava 2011 Název: Natáčení a střih digitálního videa Autor: Aleš Oujezdský Vydání: první, 2011 Počet stran: 88 Jazyková

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

historických dokumentů

historických dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Rozšířený HOTLINE se setkal s velkým ohlasem

Rozšířený HOTLINE se setkal s velkým ohlasem Rozšířený HOTLINE se setkal s velkým ohlasem O služby HOTLINE v nově zavedených ranních a večerních hodinách je velký zájem. Dostupnost hotline stoupla zřetelně nad hranicí 90 %. Do kvality této služby

Více