S P E C I A L E D I T I O N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S P E C I A L E D I T I O N"

Transkript

1 SPECIAL EDITION

2 DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the official opening ceremony on 7th December 1974, the hotel continues to welcome travellers from all walks of life, who are joined in common with their desire to explore this beautiful city whilst staying in one of the most comfortable and perfectly located hotels, right in the heart of the city. The hotel is situated on a square extending to the end of the exclusive Pařížská shopping street, bordering the Jewish Quarter. The InterContinental Prague offers breathtaking views of Prague Castle and Letná. MILÍ HOSTÉ A VĚRNÍ NÁVŠTĚVNÍCI HOTELU, tým hotelu InterContinental Prague je hrdý na své čtyřicáté výročí, které v tomto živém a fascinujícím městě oslavuje v pozici předního mezinárodního hotelu. Už od samotného začátku, od slavnostního otevření 7. prosince 1974, s nadšením vítáme všechny cestovatele, kteří přijíždějí se stejným cílem - s touhou objevit taje tohoto překrásného města a zároveň strávit chvíle odpočinku v jednom z nejkomfortnějších hotelů s ideální polohou v samém srdci historické Prahy. Hotel se nachází na náměstí rozprostírajícím se na konci nákupního bulváru Pařížská, na hranici s bývalým Židovským Městem. Nabízí úchvatný výhled na Pražský hrad a Letenské sady. For the discerning eye, one can see many of the original and intentional designs in the hotel, still under the watchful eye of the student of the original hotel architect company. We continue to develop plans for ongoing renovation and renewal of this iconic building, and we look forward to more opportunities to welcome back our loyal guests, as well as introduce new travellers to our very special and unique style. Náročnému oku hosta neunikne originální a sofistikovaný design interiéru, který je stále pod přísným dohledem původní architektonické společnosti. Abychom zachovali všechny krásy tohoto unikátního díla, neustále pracujeme na renovaci a obnově této ikonické budovy. Naším cílem je vždy nabízet náš velmi specifický styl nejen nově příchozím hostům, ale těšit se i na návrat hostů stávajících. It is our pleasure to welcome you to the city of hundred spires. We trust you will have a memorable experience and wish you a wonderful time at the InterContinental Prague. Je nám potěšením přivítat Vás ve stověžaté Praze. Věříme, že si odvezete nezapomenutelné zážitky. Přejeme Vám báječný pobyt v InterContinentalu Prague. Yours faithfully Robert Rudge General Manager InterContinental Prague 2

3 PRAGUE S MOST LUXURIOUS HOTEL: THE FOUNDATION STONE IS LAID ZÁKLADNÍ KÁMEN NEJLUXUSNĚJŠÍHO HOTELU V PRAZE BYL POLOŽEN In the 1960s, when the decision was taken to build the first international hotel in Prague, the architects came up with a number of locations. A creative group of architects and other specialists decided to design a building which would fulfil all that is demanded of a modern hotel and yet at the same time would harmonise with the Old Town located on the right bank of the Vltava river. The site had to be on the River Vltava axis. A possible option was by the Švermův Bridge or Smetanovo embankment. The site by Čechův Bridge, now náměstí Curieových and previously Jánské náměstí, was originally intended to be the location of one of the Charles University faculties. A hundred years earlier, gunpowder was produced at the site. Team of Hotel designers, IHC Management and the 1st General Manager Rudolf Hoffmann (the 4th from the right), 1974 Když se v šedesátých letech rozhodovalo o výstavbě prvního mezinárodního hotelu v Praze, návrhy na jeho umístění se různily. Autoři chtěli vybudovat stavbu, která by splňovala požadavky kladené na moderní hotel a současně harmonicky zapadala do prostředí Starého Města při pravém břehu Vltavy. Zvolená lokalita měla být součástí páteře vltavské osy. Ve hře bylo předmostí Švermova mostu nebo Smetanovo nábřeží. Předmostí Čechova mostu, dnešní náměstí Curieových, bývalé Jánské, kde se o sto let dříve vyráběl střelný prach, bylo původně zamýšleno k výstavbě jedné z fakult univerzitního komplexu. An upscale hotel was finally preferred, opposite the Law Faculty of Charles University. In the late 1960s, the foundation stone was laid for the most luxurious accommodation in Prague and thus the former Czechoslovakia Hotel InterContinental Prague. Prvotřídní hotel nakonec dostal přednost. Bylo rozhodnuto, že hotel bude stát naproti Právnické fakultě. Právě tady byl v druhé polovině šedesátých let položen základní kámen k výstavbě centra nejluxusnějšího ubytování v Praze, potažmo celého tehdejšího Československa. Hotelu InterContinental Prague. 3

4 ARCHITECTS BRING CZECH ARCHITECTURE TO A GLOBAL STANDARD ARCHITEKTI POSOUVAJÍ ČESKOU ARCHITEKTURU NA SVĚTOVOU ÚROVEŇ The view over Čechův Bridge, 1950s The view from Čechův Bridge, 2014 InterContinental Prague, 1974 InterContinental Prague, 2014 BRUTALISM WORLDWIDE Brutalism played with space and material, and architects designing in this style used raw concrete extensively. The name comes from the French béton brut, and the style reached its peak in the mid-20th century. Beyond Czechoslovakia, the brutalist style was represented with iconic designs by architects Le Corbusier (Maisons Jaoul in Neuilly near Paris), Moshe Safdie (Habitat complex in Montreal, Canada), and Kenzo Tange (Cultural Centre in Nichinan). The most famous building of this idiosyncratic style is the Sydney Opera House, designed by Danish architect Jorn Utzon. It is a UNESCO World Heritage Site. BRUTALISMUS VE SVĚTĚ Brutalismus si hraje s prostorem a materiálem. Architekti v něm hojně využívají surový beton. Název pochází z francouzských slov béton brut. Vrchol zažíval v polovině 20. století. V zahraničí brutalistní styl představují ikonické stavby architektů Le Corbusiera (Jaoul v Neuilly u Paříže), Moshe Safdieho (komplex Habitat v kanadském Montrealu) nebo Kenza Tangeho (kulturní středisko v Ničinanu). Nejznámější stavbou tohoto výstředního stylu je Opera v Sydney dánského architekta Jorna Utzona, zapsaná na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. In the 1960s, a team under leading Czech architect Karel Filsak breathed new life into the project. The interior was the responsibility of architect Jan Šrámek and his studio. Their work included Prague Airport, and embassies in Brasilia, Delhi, and Nairobi. The embassy they designed in London even received a RIBA (Royal Institute of British Architects) Award. The main inspirations for the InterContinental designs were Filsak s Royal National Theatre, and above all, the Royal Festival Hall, both in London. Although this was the era of Normalisation and the state was demanding social realist architecture, Filsak and Šrámek succeeded in pushing through a new style brutalism. They brought Czech architecture to a global level. 4 V 60. letech projektu vdechl život tým předního českého architekta Karla Filsaka. Interiér vznikl pod taktovkou architekta Jana Šrámka a jeho ateliéru. Rukopis těchto dvou architektů nesou mimo jiné zastupitelství v Brazílii, v Dillí, v Nairobi nebo letiště Václava Havla v Praze. Jejich londýnská ambasáda dokonce obdržela cenu Královského institutu britských architektů (RIBA). Inspirací pro návrh InterContinentalu byl Filsakovi londýnský Royal National Theatre a především Royal Festival Hall. Přestože byl v tehdejším období tzv. normalizace státně nařízený socialistický realismus, Filsakovi a Šrámkovi se podařilo prosadit nový styl brutalismus. Českou architekturu tím pozvedli na světovou úroveň.

5 THE BEST BUILDING OF ITS KIND IN THE CZECH REPUBLIC NEJKVALITNĚJŠÍ STAVBA SVÉHO STYLU V ČESKU The Hotel had a much-in-detail elaborated creative concept in place since day one. The concept comprised of all sorts of artistic materials: wood, metal, textile, ceramics and glass. The interior parts bring various historical styles together in a harmonious manner. Contemporary art processes and resources were employed by the architects to create a frame of the interior. On the other hand, history manifested itself in the interior parts through various pieces of equipment, furnishing and accessories. Many original features of the interior have not survived as a result of modernisation, but others have been incorporated into the present design. Ash-wood columns, Miroslav Hejný, Congress hall corridor, 1974 Hotel měl už od začátku detailně propracovaný výtvarný koncept. Jsou v něm zastoupeny všechny druhy uměleckých materiálů: dřevo, kov, textil, keramika a především sklo. V interiéru se kloubí různé historické styly. Moderní postupy a prostředky architekti využili k vytvoření kostry vnitřních prostor. Historie se zas v interiérech objevila v podobě zařízení, mobiliáře a doplňků. Řada původních prvků interiéru se z důvodu modernizace nedochovala. Mnohé z nich jsou však do současného interiéru zakomponovány dodnes. The original form of the Congress hall survives, and the crystal chandeliers made from glass rods, by René Roubíček, sparkle above conference participants today. Guests at Zlatá Praha Restaurant, which has panoramic views, can once again admire Hugo Demartini s ceiling lights, in the form of grapes made of shiny gold balls. Gilded Lightings, Zlatá Praha restaurant Původní podobu si uchoval kongresový sál. Křišťálové lustry z tyčového skla od Reného Roubíčka září nad hlavami účastníků konferencí dodnes. Tvarovaná stropní svítidla ve tvaru hroznů z lesklých zlatých koulí od Huga Demartiniho zas mohou obdivovat návštěvníci vyhlídkové restaurace Zlatá Praha. For years, the corridor near the so-called Hunting Rooms (Congress hall) had boasted posts carved from ash wood, a so-called line of trees by Miroslav Hejný, symbolising the forest and natural wealth of the former Czechoslovakia. A couple of these posts tower above the hotel lobby today. Chandeliers of blown glass, René Roubíček, Congress hall, 1974 Chloubou koridoru u tzv. Loveckých salonků byly léta sloupy z jasanového dřeva, tzv. stromořadí Miroslava Hejného, které symbolizovalo lesní a přírodní bohatství tehdejšího Československa. Dvojice sloupů dnes dominuje hotelové hale. 5

6 TWO EMPLOYEES CELEBRATE A WORKING ANNIVERSARY WITH THE HOTEL PRACOVNÍ ČTYŘICETINY S HOTELEM SLAVÍ DVA ZAMĚSTNANCI Jiří Vognar and Markéta Zieglerová, 2015 Markéta Zieglerová, reservations manager, is one of two employees present when the hotel opened. She started at InterContinental in 1974, when it had opened on a trial basis. She has worked in three departments. After her post of lift-operator/messenger her dream job was abolished, she embarked on a new career at switchboard. Markéta tried her hand at the cashier/change office and ultimately settled at reservations, a post she had turned down several times. There she was responsible for 11 staff, most of whom have been with her for 20 years. During her career, Markéta has seen 9 directors come and go, and has been in five offices. She has spent all her working life at InterContinental. Vedoucí rezervačního oddělení Markéta Zieglerová patří mezi dva současné zaměstnance, kteří pamatují otevření hotelu. Do InterContinentalu nastoupila už ve zkušebním provozu v srpnu Prošla třemi odděleními. Po zrušení její snové pozice výtahář-pochůzkář zahájila kariéru na centrále. Vyzkoušela si, co obnáší práce na pokladněsměnárně, aby ve finále zakotvila na tolikrát odmítaném místě vedoucí rezervačního oddělení. Na rezervacích jí pod rukama prošlo jedenáct zaměstnanců, většina s ní zůstala dvacet let. Zažila všech devět ředitelů, vystřídala pět kanceláří. InterContinentalu Prague zasvětila celý svůj aktivní život. 6

7 How did you get the job at InterContinental? My mum recommended it. I studied at a high school specialising in travel and tourism in Karlovy Vary. At that time, it was the only one in the country, and I was thinking about what to do next. That was back in 1974, and they were building some sort of hotel by the River Vltava. In those days I didn t know anything about hotel chains. No similar hotel existed in Prague then. Jak jste se k práci v InterContinentalu dostala? Na doporučení maminky. Vystudovala jsem Vyšší školu cestovního ruchu v Karlových Varech, která tenkrát byla jediná svého druhu v republice, a přemýšlela co dál. Bylo to v roce U Vltavy se v té době stavil nějaký hotel. Tehdy jsem neměla absolutně žádné povědomí o hotelových řetězcích. Podobný hotel v Praze v té době nebyl. Did they offer you a job? Yes, the position of lift operator/messenger. I had to stand by the bottom of the lift and ask guests which floor they were going to. I was also responsible for obtaining theatre tickets. It was my dream job. I didn t need to sit in the office all I had to do was walk around Prague all day. On my first day, on 1 st August, the lift operator position had been abolished. I was then given a choice of working at switchboard, reservations or housekeeping. I opted for switchboard. I was there for about three months. The management decided that somebody with my education could work in another department. I chose the cashier/exchange. Rovnou vám nabídli místo? Ano, nabídli mi funkci výtahář-pochůzkář. Měla jsem stát dole u výtahu a ptát se hostů, do jakého patra si přejí jet. Také jsem měla mít na starosti zajišťování lístků do divadla. Bylo to pro mne snové povolání, nemuset sedět v kanceláři a celý den jen chodit po Praze. Když jsem ale přišla prvního srpna do práce, funkce výtaháře byla zrušena. Dostala jsem na výběr mezi prací na centrále, na rezervacích nebo na housekeepingu. Rozhodla jsem se pro centrálu. Tam jsem zůstala zhruba tři měsíce. Vedení přišlo s tím, že člověka s mým vzděláním je na tomto oddělení škoda. Přešla jsem proto na pokladnu-směnárnu. So you were not interested in reservations? I tried out one day in reservations, and I really didn t like working in an office. And the cashier/exchange really scared me. Once, while on night shift, I paid a visit there, out of curiosity, only to find the staff sitting on the floor crying. Everything was done manually; we weren t using computers yet. It took two people all afternoon to do something that now takes just one click. When the figures didn t balance, they had to sort it out. It was just a matter of small change. So that s why they were in tears they had spent hours and hours of work on trying to work out where the discrepancy was. Why did you change your mind? There was no alternative. Ultimately, I m glad that I worked at this department. Given that we were handing over to each other and we had to have maximum trust in each other, we became friends. I still see former colleagues today. How did you finally end up in reservations? My job change was partly due to my colleagues at that time. None of them were interested in it. Dita, Katka and Lucka were working in reservations longer than I was. Did you ever feel like going to another hotel? The hotel was so good that leaving it wouldn t have been an option, but during the communist regime it was different; it was a very good job at that time. And it was exceptionally good by Czechoslovak standards. We were well paid and had the chance to speak a foreign language, for which there were no other Práce na rezervacích vás nelákala? Na rezervacích jsem na zkoušku strávila jeden den a nelíbilo se mi tam. Děsila mne i pokladna-směnárna. Jednou na noční směně jsem se tam ze zvědavosti zašla podívat, tehdejší pracovnice seděly na zemi a brečely. Všechno se dělalo manuálně, ještě jsme nepoužívali počítače. To, na co dnes stačí jeden klik, ony dříve dělaly celé odpoledne ve dvou. Když čísla nevycházela, chyba se musela dohledat. To byly halíře. Proto ten pláč. Trávily nad tím nekonečné hodiny práce. Proč jste změnila názor? Nebylo zbytí. A nakonec jsem za to, že jsem si tímto oddělením prošla, byla ráda. Díky tomu, že jsme si předávaly peníze a musely si tím pádem maximálně důvěřovat, jsme se spřátelily. S bývalými kolegyněmi se scházíme dodnes. Jak jste se nakonec dostala na rezervace? To mé současné kolegyně se na mém přestupu podílely. Žádná z nich neměla o místo vedoucí zájem. Dita, Lucka i Katka na rezervacích pracují déle než já. Nikdy jste neměla chuť odejít do jiného hotelu? Hotel byl natolik dobrý, že se z něj odejít nedalo. Za totality to bylo jiné, bylo to moc dobré zaměstnání na tu dobu. V rámci Československa opravdu velmi dobré. Byli jsme dobře placení, mohli jsme mluvit cizími jazyky, k čemuž jinde než v cestovním ruchu nebyla příležitost. Doba ale byla přísná. Prostor recepce, ve kterém jsme měli kancelář, byl například oddělen od hotelové haly uzamykatelnými dveřmi. Ty byly zamčené na klíč. Nesměli 7

8 opportunities outside tourism. But things were strict then. The reception area, where we had an office, for example, was separated from the rest of the hotel lobby by lockable doors. We couldn t just go out and chat with the guests. We could leave the office only for work reasons. Which period do you have the fondest memories of? At the beginning of the first year. Each period was different, and I could find something positive about all of them. Changes were always being introduced at the hotel, which I really enjoyed. It was great when we moved into the office building opposite the Markéta Zieglerová, 1974 hotel, where we had natural light. I was really pleased when InterContinental Hotels Group (IHG) came in New people joined the hotel management, who were replaced after a year, and each person always brought something new. IHG work processes are the same everywhere, so one can stop working at a certain point. Then, a new manager joins and simply builds on the work of his predecessors and goes on. There was no need to go elsewhere because there was plenty to keep me occupied here. Are you proud of working at Hotel InterContinental? Definitely. Especially in the beginning, but just as much today. The greater the competition, the more company feeling I have. If I worked for another chain, it would be hard to say if I would feel the same. jsme jít jen tak do haly a bavit se s hosty. Opouštět kancelář jsme mohli jen pracovně. Na jakou dobu máte nejlepší vzpomínky? Na začátek, první rok. Každé období ale bylo jiné a v každém by se dalo najít něco pozitivního. V hotelu docházelo k neustálým změnám, které mě strašně bavily. Potěšilo mě, když jsme přestěhovaly kancelář do budovy Golden Prague Residence naproti hotelu, kde bylo denní světlo. Hodně se mi líbilo období nástupu InterContinental Hotels Group (IHG) v roce Do vedení hotelu přicházeli noví lidé, kteří se střídali po roce, a každý vždy přinesl něco nového. Pracovní procesy IHG jsou všude stejné, proto může člověk ukončit práci v určitém bodě. Manažer, který nastoupí, jednoduše naváže na práci svého předchůdce a jede se dál. Nebylo třeba vyjíždět ven, protože zkušenosti za mnou přicházely samy.díky práci v InterContinentalu jsem se seznámila i se svým mužem. Letos spolu oslavíme čtyřicáté výročí. Jste hrdá na to, že pracujete v InterContinentalu? Určitě. Speciálně na začátku jsem byla, ale i dnes jsem. Čím větší je konkurence, tím vyšší mám company feeling. Kdybych ale pracovala pro jiný řetězec, těžko říct jestli bych to nepociťovala stejně. DO YOU KNOW, WHAT WE COOKED 30 YEARS AGO? TURTLE SOUP, CHATEAUBRIAND STEAK AND CAVIAR FOR JUST CZK 45 Back in the 1970s and 80s, the only places guests could enjoy salmon, lobster or langoustines were the InterContinental and EXPO. Such delicacies were otherwise unavailable in socialist Czechoslovakia. At Zlatá Praha Restaurant, turtle soup and ham appetisers were very popular, as were chateaubriand steak and karapulka pork cutlets as main courses. Waiters often put finishing touches to meals in front of the guests, and flambées were part of the daily ritual. The most popular desserts were baked Alaska, custard with whipped cream and almonds. InterContinental cake with meringues is one of the few surviving dishes today. The only difference is price. And while guests in 1975 could order Malosol caviar at EUR 1,60, identical to what they paid for duck with dumplings, these days caviar is on the Zlatá Praha menu for EUR 164. VÍTE, CO JSME HOSTŮM VAŘILI PŘED 30 LETY? ŽELVÍ POLÉVKA A CHATEAUBRIAND. KAVIÁR ZA POUHÝCH 45 KČS Pouze v InterContinentalu a na EXPU si v 70. a 80. letech hosté mohli pochutnat na lososech, humrech či langustách. Delikatesy tohoto typu byly v totalitním Československu nedostupné. V restauraci Zlatá Praha byla velmi oblíbená želví polévka, šunkové předkrmy, z hlavních jídel svíčková Chateaubriand nebo vepřový kotlet Karapulka. Číšníci běžně dodělávali pokrmy před hosty, flambování bylo na denním pořádku. Z dezertů se největší popularitě těšila Aljaška, krém se šlehačkou a mandlemi. Dort InterContinental se sněhovými pusinkami je na jídelním lístku jako jeden z mála pokrmů dodnes. Liší se jen ceny. Zatímco si hosté v roce 1975 mohli objednat kaviár Malosol za 44,90 Kčs, což byla identická cena, kterou zaplatili i za kachnu s knedlíkem, dnes je tento kaviár v restauraci Zlatá Praha k dostání za 4500 Kč. 8

9 INTERCONTINENTAL LIVES ITS OWN LIFE INTERCONTINENTAL ŽIJE VLASTNÍM ŽIVOTEM Night club Wine bar Mázhaus Snack bar In the 1970s, the basement Mázhaus Wine Bar, Snack bar (the front part of today s Primator) and Nightclub on the 9th floor was the focal point of Prague nightlife. The hotel guests ate well and had fun, but so did the locals, not only the Prague elite. The restaurant and club were open to all. Guests could always find what they were looking for quality. The biggest attraction of the night club was a live band, which was why the club was so popular. The band played every night. Today the former Nightclub on the highest floor is now a series of meeting rooms with a unique view over Prague s roofs and towers. The Health Club & Spa replaced the wine bar in the 1990s. Suterénní Vinárna Mázhaus, snack bar (přední část dnešního Primátoru) a noční klub v 9. patře hotelu byly v 70. letech tepnou pražského nočního života. Dobře se najíst a pobavit se chodili nejen hoteloví hosté, ale i Pražané, a to nejen místní smetánka. Restaurace a noční klub byly přístupné všem. Hosté zde totiž vždy našli to, co očekávali kvalitu. Největším lákadlem nočního klubu byla živá kapela. To kvůli ní byl klub tak oblíben. Hrála každou noc. V prostorách nočního klubu, v nejvyšším hotelovém poschodí jsou dnes jednací salonky s unikátním výhledem na pražské střechy a věže. Vinárnu v 90. letech nahradil Health Club & Spa. 9

10 Working in Prague had not been a part of his plans. He thought they were not curious in InterContinental Prague about somebody from Kolín. Finally, he had given it a try and he has spent in the hotel 40 years. For Jiří Vognar, work at the InterContinental Prague has become an integral part of his life. He promises to write a book about his job some day. Jiří Vognar, 2015 Pracovat v Praze neplánoval, myslel si, že tam na nějakého kolínského nejsou zvědaví. Nakonec v hotelu strávil 40 let. Práce v hotelu InterContinental Prague se pro něj stala neodmyslitelnou součástí života. Slibuje, že o své práci jednou napíše knihu. How did you start in InterContinental Prague? I got my education in Kolín and afterwards I worked as a waiter in a small hotel there. At InterContinental I started on 1 June 1974, two days before my 24 th birthday, in the banquet waiter position. I knew a bit about banqueting work, but not much about conferences and congresses. Two thirds of the banqueting department work involves conferences, large meals themselves only one third. Jaké byly vaše hotelové začátky? Vyučil jsem se v Kolíně, kde jsem později pracoval v menším hotelu jako číšník. Do InterContinentalu jsem nastoupil na místo banketového číšníka prvního července v sedmdesátém čtvrtém roce, dva dny před čtyřiadvacetinami. O práci na banketech jsem částečně něco věděl, ale o konferencích a kongresech tolik ne. Banketové oddělení zahrnuje ze dvou třetin konference, bankety zaujímají pouze třetinu. What positions did you work in before becoming Banquet Services Manager? Just as a head waiter. I was responsible for managing the central bar. This was where records of stock on the first floor facilities were kept. I also launched the mini bar service, which was completely new then. Jakými pozicemi jste prošel, než jste se stal šéfem banketů? Pracoval jsem jako vrchní číšník. Dostal jsem na starost spravování centrálního výčepu. Tam se vedla evidence zboží na střediscích v přízemí, a také se rozjížděl servis minibarů na pokojích, což tehdy byla úplná novinka. In your opinion, what is the most important requirement for your work? I would say the guests and staff. I provide services where I put myself in the guests shoes. They re professionals in their fields, and I know how to offer a service. When guests come who are not familiar things and don t know what to do, I am there to help them find their way around. Take the coffee makers, for example. The guest stands and looks at it, and doesn t know what to push or pull. I offer them a service that is all about help. You don t speak foreign languages purely according to the grammar books. Instead, the main thing is to communicate. Whether I say two chairs or two chair is not the point. The client needs help and that is the most important thing. 10 Co je podle vás na vaší práci nejdůležitější? Host a personál. Poskytuji službu, při které se vžívám do role hosta. On je profík ve svém oboru, já umím podat servis. Když přijde host, který si s něčím neví rady, jsem tu já od toho, abych mu pomohl zorientovat se. Mluvím například o kávostroji. Hosté u něj stojí, nevědí, kam mají sáhnout, a já jim poskytnu službu, která je především o pomoci. Nemusíte mluvit cizími jazyky zrovna podle učebnice, důležité je domluvit se. Jestli řeknu two chairs nebo two chair, na tom nezáleží, podstatné je umět pomoci.

11 Can you see some differences in how conferences were run 40 years ago compared to now? Definitely. The difference lies mainly in technology, but service is continuing to improve too. It simplifies, things, and I have nothing against innovation. These days, the equipment we use is more convenient, we have more modern facilities, and audio-visual technology is developing. In the past, we only served filter coffee Vnímáte rozdíly v tom, jak jste dělali konference před čtyřiceti lety a jak je děláte dnes? Určitě, rozdíl je především v technice, ale stejně tak servis se dá stále zlepšovat. Zjednodušuje se a já se inovacím nebráním. Dnes používáme komfortnější technologické vybavení, modernější inventář, vyvíjí se audiovizuální technika. Dříve jsme při coffee breaku podávali pouze filtrovanou kávu, dnes HE BECAME HEAD OF BANQUETS AT 26. NOW HE IS BEING A TEMP BANKETŮM ŠÉFOVAL OD ŠESTADVACETI, DNES POMÁHÁ V ROLI BRIGÁDNÍKA during coffee breaks. Now, mobile coffee makers are available, with a wide range of coffee. And of course, the variety of teas and soft drinks has improved. And chefs have a much wider range of fruit and other ingredients. If you had the chance to produce a newspaper about your 40 years at InterContinental, what would be in it? In 1977, at the annual conference, the hotel manager asked me to look into the location of the hotel cafe. Where the café is today was my suggestion back then. In the 1990s, as head of the cocktail bar, I had the opportunity to Jiří Vognar, 1991 comment on the café refurbishment. I presented my ideas, and the café shop was set up. I also have very happy memories of the mid-1990s in connection with the catering department. We set this up with Executive Chef Miroslav Kubec. I had been running the cocktail bar and banquets on the ground floor. After they were remodelled, the lounges on the ninth floor were run by the management of Zlatá Praha Restaurant. Later these responsibilities passed to me. So I left the bar and focused solely on large meals and catering. Over the years, you have changed approaches and employees, and changes are constantly being innovations in the catering sector. Was it difficult for you to accept new changes? I m no fan of routine, predictable work. Even if is something is red, that doesn t necessarily mean it will be red for the next 20 years. Guests should experience something new. jsou k dispozici mobilní kávostroje s širokou nabídkou kávy. Rozšířila se samozřejmě také nabídka čajů a nealko nápojů. Kuchaři pracují s daleko větším sortimentem ovoce a surovin. Kdybyste vy měl možnost vytvořit noviny vaší čtyřicetileté práce, co by v nich bylo? V sedmasedmdesátém roce jsem od ředitele hotelu dostal k roční konferenci za úkol vytvořit referát na umístění hotelové kavárny. Tam, kde je kavárna dnes, jsem ji i já už tenkrát navrhoval. V 90. letech jsem coby vedoucí cocktail baru dostal možnost vyjádřit se k přestavbě kavárny znovu. Přednesl jsem svůj návrh a kavárna se zrealizovala. Velmi rád vzpomínám na polovinu 90. let také v souvislosti s cateringem. Ten jsme totiž právě v této době s šéfkuchařem Miroslavem Kubecem rozjížděli. Šéfoval jsme tehdy cocktail baru a banketům v přízemí hotelu. Salonky v 9. patře po přestavbě nejdříve spravovalo vedení Zlaté Prahy. Později přešly do mé kompetence. Z toho důvodu jsem nakonec opustil bar a věnoval se pouze banketům a cateringu. Během let se měnily pracovní postupy, zaměstnanci, v gastronomii neustále dochází k modernizaci. Bylo pro vás těžké přijímat nové věci? Nejsem příznivcem stereotypu. Když je něco červené, neznamená to přece, že to bude červené dvacet let. Ne. Hosté se mají vracet do nového. 11

12 They stayed with us, dropped in to enjoy a good dinner or just sit and enjoy the hotel atmosphere, with a glass of cognac and a Cuban cigar. Statesmen, politicians, showbusiness stars, composers and sportsmen met here. The hotel is also a long-standing partner of the Prague Spring Music Festival. GATEAWAY TO PRAGUE FOR EVERY VIP GUEST KAŽDÁ VÝZNAMNÁ OSOBNOST PŘI NÁVŠTĚVĚ PRAHY ZAVÍTÁ DO INTERCONTINENTALU Bydleli u nás, přišli se dobře navečeřet nebo jen posedět a vychutnat atmosféru hotelu při sklence koňaku a kubánského doutníku. Potkávali se tu státníci, politici, hvězdy světového šoubyznysu, skladatelé i sportovci. Hotel je tradičním partnerem hudebního festivalu Pražské jaro. Michael Jackson, 1996 KING OF POP MOVES PICTURES FROM THE PRESIDENTIAL APARTMENT Without a doubt, the arrival of Michael Jackson caused the biggest furore in the hotel s history. While the building was under siege by his fans, the icon of American pop icon was wrapping up antique furniture from the Presidential Suite. He was so taken with it that, despite the opposition from the hotel manager, the King of Pop was getting ready to take the furniture back to Neverland. KRÁL POPU STĚHOVAL OBRAZY Z PREZIDENTSKÉHO APARTMÁ Největší rozruch v historii hotelu bezpochyby způsobil příjezd Michaela Jacksona. Zatímco se hotel topil v obležení fanynek, ikona amerického popu balila starožitný nábytek z prezidentského apartmá, který krále popu natolik uchvátil, že si jej i přes nesouhlas ředitele hotelu chystal odvézt do Neverlandu. 12

13 Rolling Stones, 1995 Pink Floyd, 1998 Thanks for having us! Mr Phil Collins Děkujeme za ubytování! Pan Phil Collins Leonard Bernstein, 3 June 1990 It is my pleasure to sign your Guest Book. Thank you for your hospitality. Leonard Bernstein, 3. června 1990 Je mi potěšením podepsat vaši knihu hostů. Mockrát děkuji za vaši pohostinnost. 13

14 Tony Curtis, 1990 Meryl Streep, June 1995 Thank you for your kind hospitality, and the most comfortable rooms that my family shared here in Prague. With all the best hopes for our return! Meryl Streep, červen 1995 Děkuji vám za vaši milou pohostinnost a nejpohodlnější pokoje, o které jsme se dělili s rodinou během našeho pobytu v Praze. S nejlepšími nadějemi v návrat! Luciano Pavarotti with Leon Larkin (General Manager ) 14 Luciano Pavarotti, 1996 To hotel InterContinental Prague with a memory of a marvelous reception. Luciano Pavarotti, 1996 Hotelu InterContinental Prague, se vzpomínkou na skvělé přijetí. Marcel Marceau, 24 June 1989 Dear InterContinental Prague, with friendly heart. Marcel Marceau, Praha, 24. června 1989 Drahému InterContinentalu Prague, s přátelským srdcem.

15 Elton John Hello, I m Johnny Cash Ray Charles MUSICIANS Before the Velvet Revolution, we had the honour of accommodating leading musicians, such as country singer Johnny Cash, known as The Man in Black. One of the greatest artists of all time, Ray Charles ( The Genius ), who never took off his dark glasses or smiled, stayed with us too. Ozzy Osbourne and worldfamous bands such as The Rolling Stones, Pink Floyd, AC/DC and Depeche Mode also brought the mood in Prague to fever pitch. MUZIKANTI Ještě před revolucí jsme měli tu čest ubytovat muzikanty s velkým M: country zpěváka známého jako The Man in Black Johnyho Cashe, nebo jednoho z největších umělců všech dob, který nikdy neodložil černé brýle ani úsměv, Raye Charlese přezdívaného The Genius. Náladu v Praze i v hotelu pozvedl Elton John, Ozzy Osbourne nebo kapely světového formátu jako jsou Rolling Stones, Pink Floyd, AC/DC nebo třeba Depeche Mode. 15

16 a rd a dv E í B Č še 11 e en ž ře b á ká N jn šte Dv oř á s 10 ld Va Máne sův m Le te y Mostecká 9 Újezd 13 Smetanovo nábřeží Karmelitská 8 Vítězná Most Legií á 7 ns hod Křižo vníck eck é sc ká Zám ost

17 obody v S a k ví ží Lud e ř b á N ů ch Če sk říž Pa uční Revol ova Bílk zí Ko ák ov 17 o.lis ná to b. pa du ost vm 2 há u Dlo á 3 Soukenická 14 5 Kap rova Celetná Staroměstské náměstí Náměstí Republiky 4 6 Na ova Hus Pří ko p ě Karlova 15 Na Mů stk Na ě týn rš Pe 12 u ní N d áro Vá c la vs ké n ám ěs tí

18 Alain Delon Marcello Mastroianni Sylvester Stallone ARTISTS AND FILM STARS We have welcomed Elton John, opera king Luciano Pavarotti, Leonard Bernstein and a number of artists from the film world. Others include the founder of modern mime, Marcel Marceau, and heart-throb Marcello Mastroianni, and stars such as Tony Curtis, Alain Delon, Sylvester Stallone, Jane Fonda, Tom Cruise and Meryl Streep. Czech-born Oscar-winning director Miloš Forman stayed at the InterContinental during the filming of Amadeus. During his work a themed night Eat Like Amadeus, was held at Zlatá Praha Restaurant. UMĚLCI A FILM Zavítal k nám král vysokého C Luciano Pavarotti, Leonard Bernstein i celá řada umělců z filmového prostředí. Zakladatel moderní pantomimy Marcel Marceau nebo okouzlující idol ženských srdcí Marcelo Mastroianni. Mezi dalšími můžeme zmínit hvězdy jako Tony Curtis, Alain Delon, Sylvester Stallone, Jane Fondová, Tom Cruise či Meryl Streepová. Oscarový režisér s českým původem Miloš Forman v InterContinentalu pobýval během natáčení filmu Amadeus. V jeho režii se uskutečnil i tematický večer ve Zlaté Praze Jíst jako Amadeus. 18

19 AC/DC Jane Fonda Ivana Trump Depeche Mode MILLIONAIRE DOES NOT SKIMP ON TIPS EVEN FOR THE HOTEL DIRECTOR Former director Pavel Hlinka had an experience to remember when he looked after Ivana Trump, ex-wife of tycoon of Donald Trump. When he accompanied the former Czech skier to her room, she offered him a twenty dollar note as a tip. He declined. Few people know that she was the hotelier of the year 1990 in the USA. MILIARDÁŘKA NEŠETŘÍ SPROPITNÝM ANI NA ŘEDITELI O silný zážitek se bývalému řediteli Pavlu Hlinkovi postarala Ivana Trumpová, ex-manželka podnikatele Donalda Trumpa. Když bývalou českou lyžařku s respektem doprovodil na pokoj, nabídla mu jako tuzér dvacetidolarovku. Odmítl. Málokdo ví, že v roce 1990 byla v USA vyhlášena hoteliérkou roku. AN OASIS OF CALM AND TRANQUAILITY. Health Club & Spa at the InterContinental offers almost 1000 square metres of luxurious space complete with various sports facilities, massages, face and body treatments along with exceptional services and attention to guest comfort. 19

20 INTERCONTINENTAL: WHERE POLITICIANS MEET INTERCONTINENTAL JE MÍSTEM SETKÁNÍ POLITIKŮ Gerhard Schroeder Madelaine Albright Kofi Annan Margaret Thatcher Tony Blair Leading figures in the British and US political scene have stayed with us: Iron Lady Margaret Thatcher, former UK Prime Minister Tony Blair, former US Secretary of State James Baker, Czech-born former US Secretary of State Madeleine Albright, and Hillary Clinton. Other political guests include Gerhard Schroeder, Helmut Kohl, and Nobel Peace Prize winner and former UN Secretary General Kofi Annan. Equally important were Israeli minister Moshe Arens and former Israeli President Chaim Herzog. 20 Bydleli u nás přední osobnosti britské i americké politické scény, Železná lady Margaret Thacherová, Tony Blair, bývalý ministr zahraničních věcí James Baker i česká rodačka Madelaine Albrightová, Tony Blair nebo Hillary Clintonová. Navštívil nás Gerhard Shroeder, Helmut Kohl a také držitel Nobelovy ceny za mír a sedmý generální tajemník OSN Kofi Annan. Neméně si ceníme návštěvy izraelského ministra Moše Arense a bývalého izraelského prezidenta Chaima Horzoga.

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I haven t seen her for...i ve forgotten what she looks like. a so long time a such long time

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Tenses Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS WORKSHEET 1. Use present simple or present continuous tense:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Porodní asistentka, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I love this book.i have read it... times. several another quite Otázka č. 2: The exam

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu:

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu: VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5. 46 Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2787 ANOTACE: test pro ověření

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více