S P E C I A L E D I T I O N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S P E C I A L E D I T I O N"

Transkript

1 SPECIAL EDITION

2 DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the official opening ceremony on 7th December 1974, the hotel continues to welcome travellers from all walks of life, who are joined in common with their desire to explore this beautiful city whilst staying in one of the most comfortable and perfectly located hotels, right in the heart of the city. The hotel is situated on a square extending to the end of the exclusive Pařížská shopping street, bordering the Jewish Quarter. The InterContinental Prague offers breathtaking views of Prague Castle and Letná. MILÍ HOSTÉ A VĚRNÍ NÁVŠTĚVNÍCI HOTELU, tým hotelu InterContinental Prague je hrdý na své čtyřicáté výročí, které v tomto živém a fascinujícím městě oslavuje v pozici předního mezinárodního hotelu. Už od samotného začátku, od slavnostního otevření 7. prosince 1974, s nadšením vítáme všechny cestovatele, kteří přijíždějí se stejným cílem - s touhou objevit taje tohoto překrásného města a zároveň strávit chvíle odpočinku v jednom z nejkomfortnějších hotelů s ideální polohou v samém srdci historické Prahy. Hotel se nachází na náměstí rozprostírajícím se na konci nákupního bulváru Pařížská, na hranici s bývalým Židovským Městem. Nabízí úchvatný výhled na Pražský hrad a Letenské sady. For the discerning eye, one can see many of the original and intentional designs in the hotel, still under the watchful eye of the student of the original hotel architect company. We continue to develop plans for ongoing renovation and renewal of this iconic building, and we look forward to more opportunities to welcome back our loyal guests, as well as introduce new travellers to our very special and unique style. Náročnému oku hosta neunikne originální a sofistikovaný design interiéru, který je stále pod přísným dohledem původní architektonické společnosti. Abychom zachovali všechny krásy tohoto unikátního díla, neustále pracujeme na renovaci a obnově této ikonické budovy. Naším cílem je vždy nabízet náš velmi specifický styl nejen nově příchozím hostům, ale těšit se i na návrat hostů stávajících. It is our pleasure to welcome you to the city of hundred spires. We trust you will have a memorable experience and wish you a wonderful time at the InterContinental Prague. Je nám potěšením přivítat Vás ve stověžaté Praze. Věříme, že si odvezete nezapomenutelné zážitky. Přejeme Vám báječný pobyt v InterContinentalu Prague. Yours faithfully Robert Rudge General Manager InterContinental Prague 2

3 PRAGUE S MOST LUXURIOUS HOTEL: THE FOUNDATION STONE IS LAID ZÁKLADNÍ KÁMEN NEJLUXUSNĚJŠÍHO HOTELU V PRAZE BYL POLOŽEN In the 1960s, when the decision was taken to build the first international hotel in Prague, the architects came up with a number of locations. A creative group of architects and other specialists decided to design a building which would fulfil all that is demanded of a modern hotel and yet at the same time would harmonise with the Old Town located on the right bank of the Vltava river. The site had to be on the River Vltava axis. A possible option was by the Švermův Bridge or Smetanovo embankment. The site by Čechův Bridge, now náměstí Curieových and previously Jánské náměstí, was originally intended to be the location of one of the Charles University faculties. A hundred years earlier, gunpowder was produced at the site. Team of Hotel designers, IHC Management and the 1st General Manager Rudolf Hoffmann (the 4th from the right), 1974 Když se v šedesátých letech rozhodovalo o výstavbě prvního mezinárodního hotelu v Praze, návrhy na jeho umístění se různily. Autoři chtěli vybudovat stavbu, která by splňovala požadavky kladené na moderní hotel a současně harmonicky zapadala do prostředí Starého Města při pravém břehu Vltavy. Zvolená lokalita měla být součástí páteře vltavské osy. Ve hře bylo předmostí Švermova mostu nebo Smetanovo nábřeží. Předmostí Čechova mostu, dnešní náměstí Curieových, bývalé Jánské, kde se o sto let dříve vyráběl střelný prach, bylo původně zamýšleno k výstavbě jedné z fakult univerzitního komplexu. An upscale hotel was finally preferred, opposite the Law Faculty of Charles University. In the late 1960s, the foundation stone was laid for the most luxurious accommodation in Prague and thus the former Czechoslovakia Hotel InterContinental Prague. Prvotřídní hotel nakonec dostal přednost. Bylo rozhodnuto, že hotel bude stát naproti Právnické fakultě. Právě tady byl v druhé polovině šedesátých let položen základní kámen k výstavbě centra nejluxusnějšího ubytování v Praze, potažmo celého tehdejšího Československa. Hotelu InterContinental Prague. 3

4 ARCHITECTS BRING CZECH ARCHITECTURE TO A GLOBAL STANDARD ARCHITEKTI POSOUVAJÍ ČESKOU ARCHITEKTURU NA SVĚTOVOU ÚROVEŇ The view over Čechův Bridge, 1950s The view from Čechův Bridge, 2014 InterContinental Prague, 1974 InterContinental Prague, 2014 BRUTALISM WORLDWIDE Brutalism played with space and material, and architects designing in this style used raw concrete extensively. The name comes from the French béton brut, and the style reached its peak in the mid-20th century. Beyond Czechoslovakia, the brutalist style was represented with iconic designs by architects Le Corbusier (Maisons Jaoul in Neuilly near Paris), Moshe Safdie (Habitat complex in Montreal, Canada), and Kenzo Tange (Cultural Centre in Nichinan). The most famous building of this idiosyncratic style is the Sydney Opera House, designed by Danish architect Jorn Utzon. It is a UNESCO World Heritage Site. BRUTALISMUS VE SVĚTĚ Brutalismus si hraje s prostorem a materiálem. Architekti v něm hojně využívají surový beton. Název pochází z francouzských slov béton brut. Vrchol zažíval v polovině 20. století. V zahraničí brutalistní styl představují ikonické stavby architektů Le Corbusiera (Jaoul v Neuilly u Paříže), Moshe Safdieho (komplex Habitat v kanadském Montrealu) nebo Kenza Tangeho (kulturní středisko v Ničinanu). Nejznámější stavbou tohoto výstředního stylu je Opera v Sydney dánského architekta Jorna Utzona, zapsaná na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. In the 1960s, a team under leading Czech architect Karel Filsak breathed new life into the project. The interior was the responsibility of architect Jan Šrámek and his studio. Their work included Prague Airport, and embassies in Brasilia, Delhi, and Nairobi. The embassy they designed in London even received a RIBA (Royal Institute of British Architects) Award. The main inspirations for the InterContinental designs were Filsak s Royal National Theatre, and above all, the Royal Festival Hall, both in London. Although this was the era of Normalisation and the state was demanding social realist architecture, Filsak and Šrámek succeeded in pushing through a new style brutalism. They brought Czech architecture to a global level. 4 V 60. letech projektu vdechl život tým předního českého architekta Karla Filsaka. Interiér vznikl pod taktovkou architekta Jana Šrámka a jeho ateliéru. Rukopis těchto dvou architektů nesou mimo jiné zastupitelství v Brazílii, v Dillí, v Nairobi nebo letiště Václava Havla v Praze. Jejich londýnská ambasáda dokonce obdržela cenu Královského institutu britských architektů (RIBA). Inspirací pro návrh InterContinentalu byl Filsakovi londýnský Royal National Theatre a především Royal Festival Hall. Přestože byl v tehdejším období tzv. normalizace státně nařízený socialistický realismus, Filsakovi a Šrámkovi se podařilo prosadit nový styl brutalismus. Českou architekturu tím pozvedli na světovou úroveň.

5 THE BEST BUILDING OF ITS KIND IN THE CZECH REPUBLIC NEJKVALITNĚJŠÍ STAVBA SVÉHO STYLU V ČESKU The Hotel had a much-in-detail elaborated creative concept in place since day one. The concept comprised of all sorts of artistic materials: wood, metal, textile, ceramics and glass. The interior parts bring various historical styles together in a harmonious manner. Contemporary art processes and resources were employed by the architects to create a frame of the interior. On the other hand, history manifested itself in the interior parts through various pieces of equipment, furnishing and accessories. Many original features of the interior have not survived as a result of modernisation, but others have been incorporated into the present design. Ash-wood columns, Miroslav Hejný, Congress hall corridor, 1974 Hotel měl už od začátku detailně propracovaný výtvarný koncept. Jsou v něm zastoupeny všechny druhy uměleckých materiálů: dřevo, kov, textil, keramika a především sklo. V interiéru se kloubí různé historické styly. Moderní postupy a prostředky architekti využili k vytvoření kostry vnitřních prostor. Historie se zas v interiérech objevila v podobě zařízení, mobiliáře a doplňků. Řada původních prvků interiéru se z důvodu modernizace nedochovala. Mnohé z nich jsou však do současného interiéru zakomponovány dodnes. The original form of the Congress hall survives, and the crystal chandeliers made from glass rods, by René Roubíček, sparkle above conference participants today. Guests at Zlatá Praha Restaurant, which has panoramic views, can once again admire Hugo Demartini s ceiling lights, in the form of grapes made of shiny gold balls. Gilded Lightings, Zlatá Praha restaurant Původní podobu si uchoval kongresový sál. Křišťálové lustry z tyčového skla od Reného Roubíčka září nad hlavami účastníků konferencí dodnes. Tvarovaná stropní svítidla ve tvaru hroznů z lesklých zlatých koulí od Huga Demartiniho zas mohou obdivovat návštěvníci vyhlídkové restaurace Zlatá Praha. For years, the corridor near the so-called Hunting Rooms (Congress hall) had boasted posts carved from ash wood, a so-called line of trees by Miroslav Hejný, symbolising the forest and natural wealth of the former Czechoslovakia. A couple of these posts tower above the hotel lobby today. Chandeliers of blown glass, René Roubíček, Congress hall, 1974 Chloubou koridoru u tzv. Loveckých salonků byly léta sloupy z jasanového dřeva, tzv. stromořadí Miroslava Hejného, které symbolizovalo lesní a přírodní bohatství tehdejšího Československa. Dvojice sloupů dnes dominuje hotelové hale. 5

6 TWO EMPLOYEES CELEBRATE A WORKING ANNIVERSARY WITH THE HOTEL PRACOVNÍ ČTYŘICETINY S HOTELEM SLAVÍ DVA ZAMĚSTNANCI Jiří Vognar and Markéta Zieglerová, 2015 Markéta Zieglerová, reservations manager, is one of two employees present when the hotel opened. She started at InterContinental in 1974, when it had opened on a trial basis. She has worked in three departments. After her post of lift-operator/messenger her dream job was abolished, she embarked on a new career at switchboard. Markéta tried her hand at the cashier/change office and ultimately settled at reservations, a post she had turned down several times. There she was responsible for 11 staff, most of whom have been with her for 20 years. During her career, Markéta has seen 9 directors come and go, and has been in five offices. She has spent all her working life at InterContinental. Vedoucí rezervačního oddělení Markéta Zieglerová patří mezi dva současné zaměstnance, kteří pamatují otevření hotelu. Do InterContinentalu nastoupila už ve zkušebním provozu v srpnu Prošla třemi odděleními. Po zrušení její snové pozice výtahář-pochůzkář zahájila kariéru na centrále. Vyzkoušela si, co obnáší práce na pokladněsměnárně, aby ve finále zakotvila na tolikrát odmítaném místě vedoucí rezervačního oddělení. Na rezervacích jí pod rukama prošlo jedenáct zaměstnanců, většina s ní zůstala dvacet let. Zažila všech devět ředitelů, vystřídala pět kanceláří. InterContinentalu Prague zasvětila celý svůj aktivní život. 6

7 How did you get the job at InterContinental? My mum recommended it. I studied at a high school specialising in travel and tourism in Karlovy Vary. At that time, it was the only one in the country, and I was thinking about what to do next. That was back in 1974, and they were building some sort of hotel by the River Vltava. In those days I didn t know anything about hotel chains. No similar hotel existed in Prague then. Jak jste se k práci v InterContinentalu dostala? Na doporučení maminky. Vystudovala jsem Vyšší školu cestovního ruchu v Karlových Varech, která tenkrát byla jediná svého druhu v republice, a přemýšlela co dál. Bylo to v roce U Vltavy se v té době stavil nějaký hotel. Tehdy jsem neměla absolutně žádné povědomí o hotelových řetězcích. Podobný hotel v Praze v té době nebyl. Did they offer you a job? Yes, the position of lift operator/messenger. I had to stand by the bottom of the lift and ask guests which floor they were going to. I was also responsible for obtaining theatre tickets. It was my dream job. I didn t need to sit in the office all I had to do was walk around Prague all day. On my first day, on 1 st August, the lift operator position had been abolished. I was then given a choice of working at switchboard, reservations or housekeeping. I opted for switchboard. I was there for about three months. The management decided that somebody with my education could work in another department. I chose the cashier/exchange. Rovnou vám nabídli místo? Ano, nabídli mi funkci výtahář-pochůzkář. Měla jsem stát dole u výtahu a ptát se hostů, do jakého patra si přejí jet. Také jsem měla mít na starosti zajišťování lístků do divadla. Bylo to pro mne snové povolání, nemuset sedět v kanceláři a celý den jen chodit po Praze. Když jsem ale přišla prvního srpna do práce, funkce výtaháře byla zrušena. Dostala jsem na výběr mezi prací na centrále, na rezervacích nebo na housekeepingu. Rozhodla jsem se pro centrálu. Tam jsem zůstala zhruba tři měsíce. Vedení přišlo s tím, že člověka s mým vzděláním je na tomto oddělení škoda. Přešla jsem proto na pokladnu-směnárnu. So you were not interested in reservations? I tried out one day in reservations, and I really didn t like working in an office. And the cashier/exchange really scared me. Once, while on night shift, I paid a visit there, out of curiosity, only to find the staff sitting on the floor crying. Everything was done manually; we weren t using computers yet. It took two people all afternoon to do something that now takes just one click. When the figures didn t balance, they had to sort it out. It was just a matter of small change. So that s why they were in tears they had spent hours and hours of work on trying to work out where the discrepancy was. Why did you change your mind? There was no alternative. Ultimately, I m glad that I worked at this department. Given that we were handing over to each other and we had to have maximum trust in each other, we became friends. I still see former colleagues today. How did you finally end up in reservations? My job change was partly due to my colleagues at that time. None of them were interested in it. Dita, Katka and Lucka were working in reservations longer than I was. Did you ever feel like going to another hotel? The hotel was so good that leaving it wouldn t have been an option, but during the communist regime it was different; it was a very good job at that time. And it was exceptionally good by Czechoslovak standards. We were well paid and had the chance to speak a foreign language, for which there were no other Práce na rezervacích vás nelákala? Na rezervacích jsem na zkoušku strávila jeden den a nelíbilo se mi tam. Děsila mne i pokladna-směnárna. Jednou na noční směně jsem se tam ze zvědavosti zašla podívat, tehdejší pracovnice seděly na zemi a brečely. Všechno se dělalo manuálně, ještě jsme nepoužívali počítače. To, na co dnes stačí jeden klik, ony dříve dělaly celé odpoledne ve dvou. Když čísla nevycházela, chyba se musela dohledat. To byly halíře. Proto ten pláč. Trávily nad tím nekonečné hodiny práce. Proč jste změnila názor? Nebylo zbytí. A nakonec jsem za to, že jsem si tímto oddělením prošla, byla ráda. Díky tomu, že jsme si předávaly peníze a musely si tím pádem maximálně důvěřovat, jsme se spřátelily. S bývalými kolegyněmi se scházíme dodnes. Jak jste se nakonec dostala na rezervace? To mé současné kolegyně se na mém přestupu podílely. Žádná z nich neměla o místo vedoucí zájem. Dita, Lucka i Katka na rezervacích pracují déle než já. Nikdy jste neměla chuť odejít do jiného hotelu? Hotel byl natolik dobrý, že se z něj odejít nedalo. Za totality to bylo jiné, bylo to moc dobré zaměstnání na tu dobu. V rámci Československa opravdu velmi dobré. Byli jsme dobře placení, mohli jsme mluvit cizími jazyky, k čemuž jinde než v cestovním ruchu nebyla příležitost. Doba ale byla přísná. Prostor recepce, ve kterém jsme měli kancelář, byl například oddělen od hotelové haly uzamykatelnými dveřmi. Ty byly zamčené na klíč. Nesměli 7

8 opportunities outside tourism. But things were strict then. The reception area, where we had an office, for example, was separated from the rest of the hotel lobby by lockable doors. We couldn t just go out and chat with the guests. We could leave the office only for work reasons. Which period do you have the fondest memories of? At the beginning of the first year. Each period was different, and I could find something positive about all of them. Changes were always being introduced at the hotel, which I really enjoyed. It was great when we moved into the office building opposite the Markéta Zieglerová, 1974 hotel, where we had natural light. I was really pleased when InterContinental Hotels Group (IHG) came in New people joined the hotel management, who were replaced after a year, and each person always brought something new. IHG work processes are the same everywhere, so one can stop working at a certain point. Then, a new manager joins and simply builds on the work of his predecessors and goes on. There was no need to go elsewhere because there was plenty to keep me occupied here. Are you proud of working at Hotel InterContinental? Definitely. Especially in the beginning, but just as much today. The greater the competition, the more company feeling I have. If I worked for another chain, it would be hard to say if I would feel the same. jsme jít jen tak do haly a bavit se s hosty. Opouštět kancelář jsme mohli jen pracovně. Na jakou dobu máte nejlepší vzpomínky? Na začátek, první rok. Každé období ale bylo jiné a v každém by se dalo najít něco pozitivního. V hotelu docházelo k neustálým změnám, které mě strašně bavily. Potěšilo mě, když jsme přestěhovaly kancelář do budovy Golden Prague Residence naproti hotelu, kde bylo denní světlo. Hodně se mi líbilo období nástupu InterContinental Hotels Group (IHG) v roce Do vedení hotelu přicházeli noví lidé, kteří se střídali po roce, a každý vždy přinesl něco nového. Pracovní procesy IHG jsou všude stejné, proto může člověk ukončit práci v určitém bodě. Manažer, který nastoupí, jednoduše naváže na práci svého předchůdce a jede se dál. Nebylo třeba vyjíždět ven, protože zkušenosti za mnou přicházely samy.díky práci v InterContinentalu jsem se seznámila i se svým mužem. Letos spolu oslavíme čtyřicáté výročí. Jste hrdá na to, že pracujete v InterContinentalu? Určitě. Speciálně na začátku jsem byla, ale i dnes jsem. Čím větší je konkurence, tím vyšší mám company feeling. Kdybych ale pracovala pro jiný řetězec, těžko říct jestli bych to nepociťovala stejně. DO YOU KNOW, WHAT WE COOKED 30 YEARS AGO? TURTLE SOUP, CHATEAUBRIAND STEAK AND CAVIAR FOR JUST CZK 45 Back in the 1970s and 80s, the only places guests could enjoy salmon, lobster or langoustines were the InterContinental and EXPO. Such delicacies were otherwise unavailable in socialist Czechoslovakia. At Zlatá Praha Restaurant, turtle soup and ham appetisers were very popular, as were chateaubriand steak and karapulka pork cutlets as main courses. Waiters often put finishing touches to meals in front of the guests, and flambées were part of the daily ritual. The most popular desserts were baked Alaska, custard with whipped cream and almonds. InterContinental cake with meringues is one of the few surviving dishes today. The only difference is price. And while guests in 1975 could order Malosol caviar at EUR 1,60, identical to what they paid for duck with dumplings, these days caviar is on the Zlatá Praha menu for EUR 164. VÍTE, CO JSME HOSTŮM VAŘILI PŘED 30 LETY? ŽELVÍ POLÉVKA A CHATEAUBRIAND. KAVIÁR ZA POUHÝCH 45 KČS Pouze v InterContinentalu a na EXPU si v 70. a 80. letech hosté mohli pochutnat na lososech, humrech či langustách. Delikatesy tohoto typu byly v totalitním Československu nedostupné. V restauraci Zlatá Praha byla velmi oblíbená želví polévka, šunkové předkrmy, z hlavních jídel svíčková Chateaubriand nebo vepřový kotlet Karapulka. Číšníci běžně dodělávali pokrmy před hosty, flambování bylo na denním pořádku. Z dezertů se největší popularitě těšila Aljaška, krém se šlehačkou a mandlemi. Dort InterContinental se sněhovými pusinkami je na jídelním lístku jako jeden z mála pokrmů dodnes. Liší se jen ceny. Zatímco si hosté v roce 1975 mohli objednat kaviár Malosol za 44,90 Kčs, což byla identická cena, kterou zaplatili i za kachnu s knedlíkem, dnes je tento kaviár v restauraci Zlatá Praha k dostání za 4500 Kč. 8

9 INTERCONTINENTAL LIVES ITS OWN LIFE INTERCONTINENTAL ŽIJE VLASTNÍM ŽIVOTEM Night club Wine bar Mázhaus Snack bar In the 1970s, the basement Mázhaus Wine Bar, Snack bar (the front part of today s Primator) and Nightclub on the 9th floor was the focal point of Prague nightlife. The hotel guests ate well and had fun, but so did the locals, not only the Prague elite. The restaurant and club were open to all. Guests could always find what they were looking for quality. The biggest attraction of the night club was a live band, which was why the club was so popular. The band played every night. Today the former Nightclub on the highest floor is now a series of meeting rooms with a unique view over Prague s roofs and towers. The Health Club & Spa replaced the wine bar in the 1990s. Suterénní Vinárna Mázhaus, snack bar (přední část dnešního Primátoru) a noční klub v 9. patře hotelu byly v 70. letech tepnou pražského nočního života. Dobře se najíst a pobavit se chodili nejen hoteloví hosté, ale i Pražané, a to nejen místní smetánka. Restaurace a noční klub byly přístupné všem. Hosté zde totiž vždy našli to, co očekávali kvalitu. Největším lákadlem nočního klubu byla živá kapela. To kvůli ní byl klub tak oblíben. Hrála každou noc. V prostorách nočního klubu, v nejvyšším hotelovém poschodí jsou dnes jednací salonky s unikátním výhledem na pražské střechy a věže. Vinárnu v 90. letech nahradil Health Club & Spa. 9

10 Working in Prague had not been a part of his plans. He thought they were not curious in InterContinental Prague about somebody from Kolín. Finally, he had given it a try and he has spent in the hotel 40 years. For Jiří Vognar, work at the InterContinental Prague has become an integral part of his life. He promises to write a book about his job some day. Jiří Vognar, 2015 Pracovat v Praze neplánoval, myslel si, že tam na nějakého kolínského nejsou zvědaví. Nakonec v hotelu strávil 40 let. Práce v hotelu InterContinental Prague se pro něj stala neodmyslitelnou součástí života. Slibuje, že o své práci jednou napíše knihu. How did you start in InterContinental Prague? I got my education in Kolín and afterwards I worked as a waiter in a small hotel there. At InterContinental I started on 1 June 1974, two days before my 24 th birthday, in the banquet waiter position. I knew a bit about banqueting work, but not much about conferences and congresses. Two thirds of the banqueting department work involves conferences, large meals themselves only one third. Jaké byly vaše hotelové začátky? Vyučil jsem se v Kolíně, kde jsem později pracoval v menším hotelu jako číšník. Do InterContinentalu jsem nastoupil na místo banketového číšníka prvního července v sedmdesátém čtvrtém roce, dva dny před čtyřiadvacetinami. O práci na banketech jsem částečně něco věděl, ale o konferencích a kongresech tolik ne. Banketové oddělení zahrnuje ze dvou třetin konference, bankety zaujímají pouze třetinu. What positions did you work in before becoming Banquet Services Manager? Just as a head waiter. I was responsible for managing the central bar. This was where records of stock on the first floor facilities were kept. I also launched the mini bar service, which was completely new then. Jakými pozicemi jste prošel, než jste se stal šéfem banketů? Pracoval jsem jako vrchní číšník. Dostal jsem na starost spravování centrálního výčepu. Tam se vedla evidence zboží na střediscích v přízemí, a také se rozjížděl servis minibarů na pokojích, což tehdy byla úplná novinka. In your opinion, what is the most important requirement for your work? I would say the guests and staff. I provide services where I put myself in the guests shoes. They re professionals in their fields, and I know how to offer a service. When guests come who are not familiar things and don t know what to do, I am there to help them find their way around. Take the coffee makers, for example. The guest stands and looks at it, and doesn t know what to push or pull. I offer them a service that is all about help. You don t speak foreign languages purely according to the grammar books. Instead, the main thing is to communicate. Whether I say two chairs or two chair is not the point. The client needs help and that is the most important thing. 10 Co je podle vás na vaší práci nejdůležitější? Host a personál. Poskytuji službu, při které se vžívám do role hosta. On je profík ve svém oboru, já umím podat servis. Když přijde host, který si s něčím neví rady, jsem tu já od toho, abych mu pomohl zorientovat se. Mluvím například o kávostroji. Hosté u něj stojí, nevědí, kam mají sáhnout, a já jim poskytnu službu, která je především o pomoci. Nemusíte mluvit cizími jazyky zrovna podle učebnice, důležité je domluvit se. Jestli řeknu two chairs nebo two chair, na tom nezáleží, podstatné je umět pomoci.

11 Can you see some differences in how conferences were run 40 years ago compared to now? Definitely. The difference lies mainly in technology, but service is continuing to improve too. It simplifies, things, and I have nothing against innovation. These days, the equipment we use is more convenient, we have more modern facilities, and audio-visual technology is developing. In the past, we only served filter coffee Vnímáte rozdíly v tom, jak jste dělali konference před čtyřiceti lety a jak je děláte dnes? Určitě, rozdíl je především v technice, ale stejně tak servis se dá stále zlepšovat. Zjednodušuje se a já se inovacím nebráním. Dnes používáme komfortnější technologické vybavení, modernější inventář, vyvíjí se audiovizuální technika. Dříve jsme při coffee breaku podávali pouze filtrovanou kávu, dnes HE BECAME HEAD OF BANQUETS AT 26. NOW HE IS BEING A TEMP BANKETŮM ŠÉFOVAL OD ŠESTADVACETI, DNES POMÁHÁ V ROLI BRIGÁDNÍKA during coffee breaks. Now, mobile coffee makers are available, with a wide range of coffee. And of course, the variety of teas and soft drinks has improved. And chefs have a much wider range of fruit and other ingredients. If you had the chance to produce a newspaper about your 40 years at InterContinental, what would be in it? In 1977, at the annual conference, the hotel manager asked me to look into the location of the hotel cafe. Where the café is today was my suggestion back then. In the 1990s, as head of the cocktail bar, I had the opportunity to Jiří Vognar, 1991 comment on the café refurbishment. I presented my ideas, and the café shop was set up. I also have very happy memories of the mid-1990s in connection with the catering department. We set this up with Executive Chef Miroslav Kubec. I had been running the cocktail bar and banquets on the ground floor. After they were remodelled, the lounges on the ninth floor were run by the management of Zlatá Praha Restaurant. Later these responsibilities passed to me. So I left the bar and focused solely on large meals and catering. Over the years, you have changed approaches and employees, and changes are constantly being innovations in the catering sector. Was it difficult for you to accept new changes? I m no fan of routine, predictable work. Even if is something is red, that doesn t necessarily mean it will be red for the next 20 years. Guests should experience something new. jsou k dispozici mobilní kávostroje s širokou nabídkou kávy. Rozšířila se samozřejmě také nabídka čajů a nealko nápojů. Kuchaři pracují s daleko větším sortimentem ovoce a surovin. Kdybyste vy měl možnost vytvořit noviny vaší čtyřicetileté práce, co by v nich bylo? V sedmasedmdesátém roce jsem od ředitele hotelu dostal k roční konferenci za úkol vytvořit referát na umístění hotelové kavárny. Tam, kde je kavárna dnes, jsem ji i já už tenkrát navrhoval. V 90. letech jsem coby vedoucí cocktail baru dostal možnost vyjádřit se k přestavbě kavárny znovu. Přednesl jsem svůj návrh a kavárna se zrealizovala. Velmi rád vzpomínám na polovinu 90. let také v souvislosti s cateringem. Ten jsme totiž právě v této době s šéfkuchařem Miroslavem Kubecem rozjížděli. Šéfoval jsme tehdy cocktail baru a banketům v přízemí hotelu. Salonky v 9. patře po přestavbě nejdříve spravovalo vedení Zlaté Prahy. Později přešly do mé kompetence. Z toho důvodu jsem nakonec opustil bar a věnoval se pouze banketům a cateringu. Během let se měnily pracovní postupy, zaměstnanci, v gastronomii neustále dochází k modernizaci. Bylo pro vás těžké přijímat nové věci? Nejsem příznivcem stereotypu. Když je něco červené, neznamená to přece, že to bude červené dvacet let. Ne. Hosté se mají vracet do nového. 11

12 They stayed with us, dropped in to enjoy a good dinner or just sit and enjoy the hotel atmosphere, with a glass of cognac and a Cuban cigar. Statesmen, politicians, showbusiness stars, composers and sportsmen met here. The hotel is also a long-standing partner of the Prague Spring Music Festival. GATEAWAY TO PRAGUE FOR EVERY VIP GUEST KAŽDÁ VÝZNAMNÁ OSOBNOST PŘI NÁVŠTĚVĚ PRAHY ZAVÍTÁ DO INTERCONTINENTALU Bydleli u nás, přišli se dobře navečeřet nebo jen posedět a vychutnat atmosféru hotelu při sklence koňaku a kubánského doutníku. Potkávali se tu státníci, politici, hvězdy světového šoubyznysu, skladatelé i sportovci. Hotel je tradičním partnerem hudebního festivalu Pražské jaro. Michael Jackson, 1996 KING OF POP MOVES PICTURES FROM THE PRESIDENTIAL APARTMENT Without a doubt, the arrival of Michael Jackson caused the biggest furore in the hotel s history. While the building was under siege by his fans, the icon of American pop icon was wrapping up antique furniture from the Presidential Suite. He was so taken with it that, despite the opposition from the hotel manager, the King of Pop was getting ready to take the furniture back to Neverland. KRÁL POPU STĚHOVAL OBRAZY Z PREZIDENTSKÉHO APARTMÁ Největší rozruch v historii hotelu bezpochyby způsobil příjezd Michaela Jacksona. Zatímco se hotel topil v obležení fanynek, ikona amerického popu balila starožitný nábytek z prezidentského apartmá, který krále popu natolik uchvátil, že si jej i přes nesouhlas ředitele hotelu chystal odvézt do Neverlandu. 12

13 Rolling Stones, 1995 Pink Floyd, 1998 Thanks for having us! Mr Phil Collins Děkujeme za ubytování! Pan Phil Collins Leonard Bernstein, 3 June 1990 It is my pleasure to sign your Guest Book. Thank you for your hospitality. Leonard Bernstein, 3. června 1990 Je mi potěšením podepsat vaši knihu hostů. Mockrát děkuji za vaši pohostinnost. 13

14 Tony Curtis, 1990 Meryl Streep, June 1995 Thank you for your kind hospitality, and the most comfortable rooms that my family shared here in Prague. With all the best hopes for our return! Meryl Streep, červen 1995 Děkuji vám za vaši milou pohostinnost a nejpohodlnější pokoje, o které jsme se dělili s rodinou během našeho pobytu v Praze. S nejlepšími nadějemi v návrat! Luciano Pavarotti with Leon Larkin (General Manager ) 14 Luciano Pavarotti, 1996 To hotel InterContinental Prague with a memory of a marvelous reception. Luciano Pavarotti, 1996 Hotelu InterContinental Prague, se vzpomínkou na skvělé přijetí. Marcel Marceau, 24 June 1989 Dear InterContinental Prague, with friendly heart. Marcel Marceau, Praha, 24. června 1989 Drahému InterContinentalu Prague, s přátelským srdcem.

15 Elton John Hello, I m Johnny Cash Ray Charles MUSICIANS Before the Velvet Revolution, we had the honour of accommodating leading musicians, such as country singer Johnny Cash, known as The Man in Black. One of the greatest artists of all time, Ray Charles ( The Genius ), who never took off his dark glasses or smiled, stayed with us too. Ozzy Osbourne and worldfamous bands such as The Rolling Stones, Pink Floyd, AC/DC and Depeche Mode also brought the mood in Prague to fever pitch. MUZIKANTI Ještě před revolucí jsme měli tu čest ubytovat muzikanty s velkým M: country zpěváka známého jako The Man in Black Johnyho Cashe, nebo jednoho z největších umělců všech dob, který nikdy neodložil černé brýle ani úsměv, Raye Charlese přezdívaného The Genius. Náladu v Praze i v hotelu pozvedl Elton John, Ozzy Osbourne nebo kapely světového formátu jako jsou Rolling Stones, Pink Floyd, AC/DC nebo třeba Depeche Mode. 15

16 a rd a dv E í B Č še 11 e en ž ře b á ká N jn šte Dv oř á s 10 ld Va Máne sův m Le te y Mostecká 9 Újezd 13 Smetanovo nábřeží Karmelitská 8 Vítězná Most Legií á 7 ns hod Křižo vníck eck é sc ká Zám ost

17 obody v S a k ví ží Lud e ř b á N ů ch Če sk říž Pa uční Revol ova Bílk zí Ko ák ov 17 o.lis ná to b. pa du ost vm 2 há u Dlo á 3 Soukenická 14 5 Kap rova Celetná Staroměstské náměstí Náměstí Republiky 4 6 Na ova Hus Pří ko p ě Karlova 15 Na Mů stk Na ě týn rš Pe 12 u ní N d áro Vá c la vs ké n ám ěs tí

18 Alain Delon Marcello Mastroianni Sylvester Stallone ARTISTS AND FILM STARS We have welcomed Elton John, opera king Luciano Pavarotti, Leonard Bernstein and a number of artists from the film world. Others include the founder of modern mime, Marcel Marceau, and heart-throb Marcello Mastroianni, and stars such as Tony Curtis, Alain Delon, Sylvester Stallone, Jane Fonda, Tom Cruise and Meryl Streep. Czech-born Oscar-winning director Miloš Forman stayed at the InterContinental during the filming of Amadeus. During his work a themed night Eat Like Amadeus, was held at Zlatá Praha Restaurant. UMĚLCI A FILM Zavítal k nám král vysokého C Luciano Pavarotti, Leonard Bernstein i celá řada umělců z filmového prostředí. Zakladatel moderní pantomimy Marcel Marceau nebo okouzlující idol ženských srdcí Marcelo Mastroianni. Mezi dalšími můžeme zmínit hvězdy jako Tony Curtis, Alain Delon, Sylvester Stallone, Jane Fondová, Tom Cruise či Meryl Streepová. Oscarový režisér s českým původem Miloš Forman v InterContinentalu pobýval během natáčení filmu Amadeus. V jeho režii se uskutečnil i tematický večer ve Zlaté Praze Jíst jako Amadeus. 18

19 AC/DC Jane Fonda Ivana Trump Depeche Mode MILLIONAIRE DOES NOT SKIMP ON TIPS EVEN FOR THE HOTEL DIRECTOR Former director Pavel Hlinka had an experience to remember when he looked after Ivana Trump, ex-wife of tycoon of Donald Trump. When he accompanied the former Czech skier to her room, she offered him a twenty dollar note as a tip. He declined. Few people know that she was the hotelier of the year 1990 in the USA. MILIARDÁŘKA NEŠETŘÍ SPROPITNÝM ANI NA ŘEDITELI O silný zážitek se bývalému řediteli Pavlu Hlinkovi postarala Ivana Trumpová, ex-manželka podnikatele Donalda Trumpa. Když bývalou českou lyžařku s respektem doprovodil na pokoj, nabídla mu jako tuzér dvacetidolarovku. Odmítl. Málokdo ví, že v roce 1990 byla v USA vyhlášena hoteliérkou roku. AN OASIS OF CALM AND TRANQUAILITY. Health Club & Spa at the InterContinental offers almost 1000 square metres of luxurious space complete with various sports facilities, massages, face and body treatments along with exceptional services and attention to guest comfort. 19

20 INTERCONTINENTAL: WHERE POLITICIANS MEET INTERCONTINENTAL JE MÍSTEM SETKÁNÍ POLITIKŮ Gerhard Schroeder Madelaine Albright Kofi Annan Margaret Thatcher Tony Blair Leading figures in the British and US political scene have stayed with us: Iron Lady Margaret Thatcher, former UK Prime Minister Tony Blair, former US Secretary of State James Baker, Czech-born former US Secretary of State Madeleine Albright, and Hillary Clinton. Other political guests include Gerhard Schroeder, Helmut Kohl, and Nobel Peace Prize winner and former UN Secretary General Kofi Annan. Equally important were Israeli minister Moshe Arens and former Israeli President Chaim Herzog. 20 Bydleli u nás přední osobnosti britské i americké politické scény, Železná lady Margaret Thacherová, Tony Blair, bývalý ministr zahraničních věcí James Baker i česká rodačka Madelaine Albrightová, Tony Blair nebo Hillary Clintonová. Navštívil nás Gerhard Shroeder, Helmut Kohl a také držitel Nobelovy ceny za mír a sedmý generální tajemník OSN Kofi Annan. Neméně si ceníme návštěvy izraelského ministra Moše Arense a bývalého izraelského prezidenta Chaima Horzoga.

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV.

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV. annual report 2002 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. R atings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII. Radioservis,

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více