R ocník XXI. Únor 2013 Zdarm a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R ocník XXI. Únor 2013 Zdarm a"

Transkript

1 Františkolázeňské listy 2 Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Únor 2013 Zdarm a Přírodní léčivé zdroje Františkových Lázní Přírodní léčivé zdroje slatina, plyn, prameny Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Bingo Dieta panenka v listovém těstě Vyhodnocení fotosoutěže Aquafora 2012 Františkolázeňské noviny Císařské lázně Život v rezervaci Soos část 2. Horoskopy Nabídka pobytů Kultura, volný čas: Infocentrum František: koncerty, výstavy, představení, výlety, vycházky... Program VIP Aquaforum Clubu Galerie Brömse, muzeum, knihovna Foto: V. Izák

2

3 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 strana 3 Milé dámy, vážení pánové, všimli jste si, že ačkoliv je měsíc únor nejkratším v roce, tak nikdy nevíte, co od něj můžete čekat? Jsou roky, ve kterých nás zavalí sněhem a zimou. V jiné roky se tváří, že vlastně patří k jaru. Je to prostě měsíc rozmarný, který dokáže střídat zimní a jarní dny a vůbec mu to nepřijde divné. Zimní Františkovy Lázně vypadají krásně stromy obalené jinovatkou a bílé cesty v parcích lákají k procházkám, sýkorky jsou ochotné na hlavní cestě do hotelu Pawlik doslova zobat z ruky a občas se objeví i veverka, hledající oříšek. Kavky a všudypřítomní holubi se snaží urvat potravu kde se dá... Přes to všechno v skrytu duše doufám, že se letos přikloní únor k jaru a nebude nás trápit nesjízdnými silnicemi, namrzlými chodníky a závějemi sněhu. Vás, naše milé hosty, budou jistě zajímat nabídky obchodního oddělení. Podobně, jako vánoční svátky, je možné pobývat v lázních i o Velikonocích. Letos je tento největší církevní svátek a také svátek jara na přelomu března a dubna. Po zimních měsících potřebujeme všichni nabrat nové síly, a proto jsme pro Vás připravili programy nejen léčebné, ale také odpočinkové a kulturní a věřím, že několik dní v lázních Vám a Vašemu zdraví jistě prospěje. Od 9. února bude opět, po zimní přestávce, otevřená Galerie Brömse. Začínat bude větší výstavou výtvarníků z našeho regionu. Nabídneme Vám i další zajímavé výstavy a v galerii najdete také česky a německy psané knihy nejrůznějších žánrů, které si můžete bezplatně vypůjčit, aby Vám zpříjemnily volný čas. V galerii jsou také starší vydání Františkolázeňských listů. Přeji Vám hodně zdraví, příjemné dny a abyste v lázních už teď nabrali co nejvíce energie a optimismu do blížícího se jara. Hezký den! Vaše redakce Františkolázeňské listy č. 2, únor 2013, ročník 21. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. IČO: , reg.č. MK ČR E Foto a články: EDa, autoři a archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, MgA. Eva Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. frantiskovylazne.cz, akciová společnost Lázně Františkovy Lázně PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE pan Ing. Marian MACKOVIČ, ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a balneoprovozů Pane inženýre, jaké přírodní léčivé zdroje jsou ve Františkových Lázních? Dříve, než Vám zodpovím tuto otázku, dovolím si čtenářům vysvětlit, co znamená pojem přírodní léčivé zdroje. Přírodním léčivým zdrojem je přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné využití a o tomto zdroji je vydáno osvědčení dle zákona č. 164/2001 Sb. Peloidem se rozumí rašelina, slatina nebo bahno. Minerální vodou pro léčebné využití se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l (gram na litr) nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého nebo s obsahem jiného, pro zdraví významného chemického prvku anebo která má u vývěru přirozenou teplotu vyšší než 20 C nebo radioaktivitu radonu nad 1,5 kbq/l. Františkovy Lázně patří mezi jediné lázně v České republice, které mají k dispozici všechny vyjmenované druhy přírodních léčivých zdrojů. Jedná se tedy o minerální vody, peloidy (slatinu) a oxid uhličitý. Veškeré tyto přírodní léčivé zdroje se vyskytují přímo v lázeňském území Františkových Lázní. Můžete porovnat jejich množství a kvalitu s jinými lázeňskými místy? Jak již v předchozí odpovědi bylo řečeno, Františkovy Lázně disponují všemi druhy vyjmenovaných přírodních léčivých zdrojů. Vzhledem ke specifičnosti přírodních léčivých zdrojů lze těžko provést kvalitativní srovnání s jinými lázeňskými místy. Jen se dá říci, že např. u peloidů, resp. u františkolázeňské slatiny, se jedná o dlouhodobou zásobu kvalitní slatiny. Při šetrném využívání předpokládáme zásoby nejméně na dalších 200 let. Vzhledem k tomu, že zákon nám umožňuje, za předem určených podmínek, využívat také regenerát, tj. jednou nebo vícekrát použitou slatinu, se tato časová hranice může ještě dále posunout. Regenerát lze použít za předpokladu, že je zpětně v ložisku uložen minimálně 5 let a nevykazuje žádné biologické znečištění. Před použitím regenerátu se musí provést příslušné hygienické zkoušky, zdali je vhodný pro další využití. Ze zákona lze regenerát přidávat do výše max. 50% celkového objemu. Kdo je vlastníkem přírodních léčivých zdrojů? Dovolím si citovat zákon č. 164/2001 Sb., paragraf 4, odst. 1: Přírodní léčivý zdroj a zdroj přírodní minerální vody nejsou součástí ani příslušenstvím pozemků a nejsou předmětem vlastnictví. Odstavec 2 dále hovoří, že: Výtěžek ze zdroje se stane předmětem vlastnictví, jakmile jej osoba, která má podle tohoto zákona povolení k využívání zdroje, odejme ze zdroje. Využívat zdroje lze jen na podkladě povolení vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Při vydávání povolení k využití zdroje ministerstvo dbá, aby využívání zdroje bylo šetrné a výtěžek ze zdroje byl využíván především k léčebným a dietetickým účelům. Ministerstvo vydá povolení k využívání jen takového zdroje, o němž bylo vydáno osvědčení a jen tehdy, když žadatel předložil úplnou žádost o vydání povolení k využívání zdroje. Při posuzování žádosti o vydání povolení ministerstvo hodnotí zejména, zda v této žádosti navržené pokračování na další straně akciová společnost Lázně Františkovy Lázně vyhlašuje F O T O S O U T Ě Ž pro fotografy amatéry devátý ročník téma: Františkovy Lázně voda a prameny. uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2013! Soutěžní fotografie barevné i černobílé, o rozměrech 13x18 cm, max. 6 snímků, které nebyly nikde publikovány, se stávají majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně. Na zadní stranu fotografie uveďte své jméno a příjmení, adresu. Soutěžní snímky zasílejte na adresu: Redakce Františkolázeňských listů, Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 3, Františkovy Lázně. Vyhodnocení bude uveřejněno v prosincovém čísle Františkolázeňských listů. Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit nebo udělit více stejných cen. Cenami jsou pobyty nebo procedury v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně v hodnotě: 1. cena: do 3.000,- Kč, 2. cena: do 2000,- Kč, 3. cena: do 1000,- Kč.

4 strana 4 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 využití zdroje odpovídá charakteru a kapacitě zdroje a zda žadatel je schopen zajistit dlouhodobé využívání zdroje v požadované kvalitě a má praktické zkušenosti s využíváním zdrojů. Využívatel musí mít též osobu s autorizací pro balneotechniku, která zajišťuje odborný dohled. Jakým způsobem se financuje správa zdrojů? Do společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. je začleněno středisko Správy přírodních léčivých zdrojů a balneosouborů, jehož hlavní náplní je zajišťování všech prací kolem správy a využívání přírodních léčivých zdrojů. Je možné, aby některý přírodní léčivý zdroj zmizel? Všichni víme, že v životě je všechno možné. V případě nepředvídatelných přírodních katastrof, pádu kosmických těles a meteoritů na povrch země nelze a priori vyloučit, že dojde k nenávratnému poškození zdroje. Toto však patří do hypotetických předpokladů. Mohu zodpovědně prohlásit, že známé zemětřesné roje na Chebsku neměly doposud žádný vliv na stav zdrojů, resp. nedošlo k jejich poškození. Jedná se však o zemětřesení malá. Větší nebezpečí vyplývá z činností v lázeňském území, to zn. může dojít např. k havárii cisterny převážející naftu nebo k jinému chemickému znečištění. Dále do dalších činností, které mohou poškodit nenávratně zdroje je nešetrné a neodborné zacházení s těmito zdroji. Samozřejmě, během let dochází ke stárnutí zdrojů, resp. k zestárnutí jejich výstroje, filtrů a jímacích objektů. V tomto případě je však nezastupitelná úloha správce zdrojů, který má těmto všem událostem předcházet. Mimo jiné je jedna z hlavních činností správy zdrojů jejich ochrana a údržba. Účinným nástrojem ochrany jsou ochranná pásma v lázeňském území, ve kterých je definováno, které činnosti se zde mohou a nesmí provádět. Součástí ochranných území je též nejbližší fyzická ochrana zdrojů, tj. oplocení. Veškerá stavební a jiná činnost v lázeňském území je posuzována Ministerstvem zdravotnictví ČR, resp. Českým inspektorátem lázní a zřídel, který vydává závazné posudky k požadovaným činnostem. Zde je stanoveno, jak se práce musí provádět, aby nedošlo k poškození zdrojů atd. Jak se stanovuje, k čemu se zdroj bude využívat? Ve své žádosti žadatel o správu zdroje musí doložit plán využití zdroje, účel využití výtěžku ze zdroje (např. pro koupele, pitnou kúru, stáčení do lahví). Dále návrh množství výtěžku, které má být odebíráno ze zdroje. Dále způsob nakládání s použitým výtěžkem ze zdrojů. Na základě této žádosti vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR povolení k využívání zdroje, ve kterém stanoví způsob, rozsah a podmínky k využívání zdroje; u peloidů též způsob nakládání s použitým peloidem a způsob rekultivace jeho ložiska. U pramenů pak stanovuje způsob využití, zda k balneaci (koupelím) nebo k pitné kúře nebo k obojímu. Většinou je to v souladu s požadavky správce zdrojů, pokud není překročen celkový výtěžek ze zdroje. Ministerstvo, kromě jiné, také stanovuje podmínky pro hydrogeologické, chemické, fyzikální a mikrobiologické sledování zdroje a výtěžku z něho. Dále rozsah a četnost ověřování kvality zdroje a výtěžku z něho. Zařízení, která je nutno udržovat a vybudovat k zabezpečení využívání a ochrany zdroje. Termín započetí využívání zdroje. U historicky volně přístupných zdrojů a u nově získaných zdrojů z již využívané zřídelní struktury může ministerstvo v povolení stanovit uživateli povinnost umožnit bezplatný odběr minerální vody ze zdroje fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu, nejvýše však 6 litrů/minutu. Náklady na tuto povinnost nese správce zdrojů. V čem jsou místní františkolázeňské zdroje jedinečné? Jedinečnost vyplývá z více než dvousetleté tradice využívání místních přírodních léčivých zdrojů. Oblíbenost léčení ve Františkových Lázních neklesá. Za jedinečnost se dá též považovat chemické složení minerálních vod a chemické složení františkolázeňské slatiny. Proč se prameny nemají pít bez lékařského doporučení? Z podstaty názvu přírodní léčivý zdroj vyplývá, že se jedná o léčivo. Léky si také nebereme na základě vlastního uvážení, ale na základě doporučení lékaře. Tak tomu je i u přírodních léčivých zdrojů. Při pitné proceduře pacient pravidelně popíjí minerální vodu na základě lékařského předpisu, v němž je stanoveno, ze kterého pramene, ve které denní době, v jaké souvislosti s jídlem a jaké množství má pacient vypít. Je třeba zásadně upozornit, že františkolázeňská léčivá minerální voda není vhodná k běžnému doplňování tekutin a existuje řada onemocnění a stavů, kdy soustavná pitná léčba není vůbec vhodná. Z těchto důvodů je zapotřebí vždy pitnou kúru konzultovat s ošetřujícím lékařem. pokračování na další straně

5 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 strana 5 Má vliv roční období a počasí na kvalitu zdrojů? Ve Františkových Lázních máme dva typy jímacích objektů minerálních vod: studny a vrty. Studny jsou mělce jímané objekty, max. do hloubky 5m. V případě většího srážkového úhrnu dochází u studní se zpoždění 2 3 týdnů k různému zvětšení vydatnosti těchto zdrojů. Obsah kysličníku uhličitého u obou typů jímání klesá s vyšším barometrickým tlakem a stoupá při nízkém barometrickém tlaku. Může se tedy zdát, že při pěkném počasí není v minerální vodě žádný plyn. Tento je však rozpuštěn a není v takové míře přítomen ve formě volného plynu (bublinky). Se snižováním barometrického tlaku dochází ke zvětšování fáze volného kysličníku uhličitého (máme více bublinek). Upozorňuji, že se nejedná o závadu zdroje, je to přirozená vlastnost. Vrty, které mají průměrnou hloubku kolem 60m reagují na zvýšený srážkový úhrn se zhruba tříměsíčním zpožděním. V obou případech se ale nejedná o markantní změny, ale jsou měřitelné. Jste spoluautorem výstavy o přírodních léčivých zdrojích. Kde jsme mohli a kde budeme moci výstavu vidět? Jedna výstava je v přízemí Galerie Brömse. Výstava návštěvníkům předkládá základní parametry využívání zdrojů s odkazem na místa, kde je prováděna léčba v současnosti. Návštěvník Františkových Lázní tím získá jednotný obraz o způsobu a léčbě přírodními léčivými zdroji i v jednotlivých lázeňských objektech a.s. Lázně Františkovy Lázně. V loňském roce jsme připravili novou výstavu, a to k 220. výročí založení lázní. Výstava byla v květnu 2012 ve Vřídelní kolonádě v Karlových Varech, od 20. února bude v německém Marktredwitz a v dubnu bude instalována v Galerii Brömse. Do Galerii Brömse jste připravil historické technické plány k pramenům...? Ano. Vedly mě k tomu zhruba tři důvody: 1. na základě ohlasu první výstavy jsem se rozhodl, že by bylo též vhodné seznámit návštěvníky se způsoby ochrany a využívání přírodních léčivých zdrojů ve Františkových Lázních během delšího časového období. Dalším důvodem bylo, aby si lidé uměli představit pod pojmem balneotechnika konkrétní činnosti. A třetím důvodem je důvod čistě osobní, a to, že jsem chtěl nějakým způsobem ukázat mé více než třicetileté působení balneotechnika v a.s. Lázně Františkovy Lázně, neboť toto povolání považuji za své osobní životní poslání. Na co jsme zapomněli? Na čistotu ovzduší. Ve Františkových Lázních provádíme již více než 25 let měření čistoty ovzduší a naměřené hodnoty nikdy nepřekročily parametry požadované pro čisté ovzduší. Vaše slovo závěrem? V lednu oslavil významné životní jubileum nestor české hydrogeologie a balneotechniky RNDr. Břetislav Vylita, CSc. Nesmazatelným způsobem se zapsal do poválečného rozvoje zřídelní struktury Františkovy Lázně. Na základě jeho mnoha výzkumných prací byl, mimo jiné, navrtán zdroj Stanislav, Císařský pramen, Nový kostelní pramen. Podílel se značným dílem na ochraně zdrojů a celé Chebské pánve. Je též autorem nového jímání zřídla v Karlových Varech. Chtěl bych mu touto cestou vzdát hold a poděkovat mu za jeho práci a s úctou si jej dovoluji považovat za svého učitele. Děkuji vám za rozhovor. Redakce PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE Ve správě a.s. Lázně Františkovy Lázně PRAMEN MARIE suchý výron oxidu uhličitého - Uhličité lázně plynové MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA zábaly, koupele v balneoprovozech FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ PRAMENY Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem! prameny lázeňského středu: FRANTIŠKŮV PRAMEN Denně 7-18 hod. Určen k pitné kúře zavřeno Glauberova dvorana: Denně 7-12, hod. Prameny: GLAUBER III Určen k pitné kúře a balneaci. GLAUBER IV Určen k pitné kúře. NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci. Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany. KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN hodin Prameny určeny k pitné kúře. NOVÝ PRAMEN Denně hod. Určen k pitné kúře a balneaci. CÍSAŘSKÝ PRAMEN - Aquaforum Denně 9-21 hod. Určen k pitné kúře a balneaci. PRAMEN ADLER, PRAMEN MARIAN Určeny k balneaci. PRAMEN PALLIARDI Určen k pitné kúře a balneaci. PRAMEN STANISLAV Určen k pitné kúře a balneaci. LUISIN PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci. východní skupina pramenů: ŽELEZNATÝ PRAMEN Určen k pitné kúře. PRAMEN CARTELLIERI Určen k balneaci. PRAMEN ŽOFIE Určen k pitné kúře. PRAMEN NATÁLIE Určen k pitné kúře. západní skupina pramenů: PRAMEN GLAUBER I Určen k pitné kúře. PRAMEN GLAUBER II Určen k pitné kúře. SLUNEČNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře.

6 strana 6 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V BALNEOPROVOZECH a.s. Lázně Františkovy Lázně Františkolázeňská sirnoželezitá slatina: Slatinné lázně, Císařské lázně, Luisiny lázně, hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol pramen Marie: (plynové injekce) hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Pawlik, Dr. Adler Nový kostelní pramen: Luisiny lázně, hotely Imperial a Dr. Adler Glauber III: Luisiny lázně, hotel Imperial prameny: Adler, Marian, Císařský pramen: Císařské lázně prameny: Luisa, Cartellieri, Palliardi: Luisiny lázně, Slatinné lázně pramen Stanislav: hotely Savoy, Metropol Solný pramen: inhalace - Císařské lázně hra Bingo V posledních letech se i u nás rozšířila hra bingo. Tato hra patří mezi oblíbené zábavy členů Aquaforum clubu a.s. Lázně Františkovy Lázně. Bingo hrajeme v Aquaforum clubu vždy ve středu, a to jednou za 14 dní. Historie hry bingo sahá až do počátku 15. století, kdy se postupně začala rozšiřovat z Itálie do celé Evropy. Největší rozmach této hry byl však ve 20. letech 20. století ve Spojených státech. Hra byla nazývána Beano. Soutěžící k vyznačení čísel používali fazole (ang. beans ). Traduje se, že jeden hráč při výhře zakřičel Bingo místo Beano. U této hry byl také podnikatel z New Yorku jménem Edwin Lowe, který název Bingo skvěle využil a s pomocí profesora matematiky Carla Lefflera hru zdokonalil do dnešní podoby. Také se postaral o propagaci a rozšíření hry po celých Spojených státech. Základem hry bingo je hrací karta, na které jsou již zobrazena náhodně vybraná čísla. Soutěžící do této karty zaškrtávají vylosovaná čísla a kdo první vyplní požadovaná pole, vyhrává. V různých mutacích této hry to bývá většinou celá karta. V Aquaforum clubu hrajeme vždy několik kratších her během soutěžního večera. Tím se zvyšuje možnost výhry. Jde zejména o zábavu a zpříjemnění lázeňského pobytu a navíc se výherci mohou těšit z cen. Partnerem je firma Dr. Adler, která je výrobcem Františkolázeňských oplatek, likérů, bylinných sirupů a dalších dobrot. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hodně štěstí nejen při bingu! Ing. Jan Končel, manažer Aquaforum clubu a.s. Lázně Františkovy Lázně Panenka v listovém těstě Je to taková pěkná večeře a vypadá úžasně a složitě, jako by jí tvořil šéfkuchař. Zvládne jí ale i kuchař začátečník. Pro dvě osoby budeme potřebovat: 1 větší vepřovou panenku, 1 balení listového těsta (koupeného), 100g anglické slaniny, sůl, pepř, zelené bylinky - nejlépe rozmarýn, vejce (na potření těsta), olej na opečení masa. Okořeněnou panenku zprudka opečeme ze všech stran na oleji (nejlépe olivovém). Rozvinuté těsto poklademe plátky slaniny, posypeme bylinkami. Osmahnutou panenku zabalíme takto připraveným těstem. Těsto potřeme rozšlehaným vejcem a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme 20 minut v teplotě 200 C. Jakmile má těsto barvu jako pečený štrůdl, je jídlo hotové. Panenku rozkrájíme šikmými řezy na čtyři díly, rozdělíme na talíře, ozdobíme a můžeme podávat třeba se šťouchanými bramborami nebo jen doplníme oblíbeným salátem. Dobrou chuť Vám přeje Jarmila Lednová Kde získáte NOVÝ CENÍK s podrobnými informacemi: Infocentrum František, recepce lázeňských hotelů: Imperial, Tři lilie, Pawlik, Savoy, Belvedere, Dr. Adler, Goethe, Metropol, Royal, Luisa, Radbuza, Máj, Otava, Jesenius Lázně Františkovy Lázně a. s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně, tel.: ,

7 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 strana 7 AQUAFORUM FOTOSOUTĚŽ Lázně Františkovy Lázně a.s. - AQUAFORUM CLUB - AFC* po pá 9 17 hod., so 9 12 hod., ne hod. KLUBOVNA po ne 9 21 hod. PROGRAM - ÚNOR 2013 PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC* 14:00-15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členypoukazka K VYZVEDNUTÍ V AFC* ÚTERÝ, SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik společenský sál Aquaforum Clubu POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU STŘEDA, CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY - Netradiční prohlídka města 15:00, sraz u sochy Františka. Pouze pro členy AFC* ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč ČTVRTEK, MALÝ KONCERT VELKÝCH TALENTŮ Koncert talentovaných účastníků hudebních soutěží ZUŠ Františkovy Lázně 19:00 hod., Císařské lázně. POUZE PRO ČLENY AFC*, Vstupenky v Infocentru František PÁTEK, ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC* 14:00-15:30 hod., pouze pro členy AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC* 14:00-15:30 hod., pouze pro členy AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* ÚTERÝ, VÝTVARNÁ DÍLNA PRO ČLENY AFC* Vyzkoušejte si vyrobit masopustní masku a přijďte večer soutěžit na masopustní taneční zábavu 14:30 17:30 hod. POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena. Zdarma pro zlaté, 20 Kč pro prémiové a 50 Kč pro standardní členy POUKAZKA NA DÍLNU K VYZVEDNUTÍ V INFOCENTRU FRANTIŠEK STŘEDA, BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč ČTVRTEK, SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik společenský sál Aquaforum Clubu POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU PÁTEK, ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC* 14:00-15:30 hod., pouze pro členy AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* NEDĚLE, NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA 19:30 hod., sraz u fontány (Sadová kavárna). Pouze pro členy AFC* PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC* 14:00-15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* PŘEDNÁŠKA - PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ Přednáší Ing. M. Mackovič ředitel správy PLZ a balneoprovozů 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč. Vstupenky v Infocentru František ÚTERÝ, SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik společenský sál Aquaforum Clubu POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU STŘEDA, ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč PÁTEK, ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC* 14:00-15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKÁZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC* 14:00-15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKÁZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* ÚTERÝ, SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik společenský sál Aquaforum Clubu POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU HISTORICKÁ PŘEDNÁŠKA - ZMIZELÝ CHEB A ZMIZELÉ CHEBSKO Vyprávění a promítají PhDr. Jaromír Boháč a MUDr. Roman Salamanczuk 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč. Vstupenky v Infocentru František STŘEDA, BINGO PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč V loňském roce vyhlásila společnost Lázně Františkovy Lázně a.s. prostřednictvím webových stránek první ročník fotosoutěže S Františkem o nejlepší fotografii z Aquafora. Soutěž probíhala od 15. dubna do 31. prosince Účastníkem fotosoutěže se stal každý, kdo vyplnil a odeslal soutěžní formulář spolu s fotografií, která byla nafocena v areálu Aquafora ve Františkových Lázních. Celkem jsme dostali od 29 soutěžících 62 fotografie, ze kterých pořadí určil největší počet hlasů od odborné poroty. Porota využila svého práva některou z cen neudělit nebo udělit více cen. Výsledky: 1.místo: HANA DOSTÁLOVÁ, Brno Cena: Týdenní léčebný pobyt v hotelu Pawlik 2.místo: PETRA STRYALOVÁ, Cheb Cena: Krátkodobý pobyt VITAL v hotelu Pawlik 3.místo: EVA ZDICHOVÁ, Nové Strašecí a DANA ONDERKOVÁ, Rudoltice Cena: Hotelové ubytování se snídaní v hotelu Pawlik místo: 10 dvouhodinových vstupenek do Aquafora, místo: 5 dvouhodinových vstupenek do Aquafora. VÍTĚZŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME A VŠEM SOUTĚŽÍCÍM DĚKUJEME ZA ÚČAST A KRÁSNÉ FOTOGRAFIE. Děkuji za spolupráci. Milan Dušák, ředitel Aquafora Františkovy Lázně

8 strana 8 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 strana 9 František Lázně Františkovy Lázně a. s. I N F O C E N T R U M denně 9 18 hod. tel , , fax: , Národní 16/19, Františkovy Lázně ÚNOR 2013 PÁTEK, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 CHEBSKO Cheb, Starý Hrozňatov, Maria Loreto, Doubrava 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (káva v ceně), cena: 400 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 380 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 360Kč VÝLET NA KONCERT, DIVADLO KÖNIG ALBERT THEATER BAD ELSTER 2 6. Symfonický koncert: sbor Chursächsische Philharmonie, Radim Vojíř klavír (CZ), Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach, dirigent Florin Merze 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 550 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 500 Kč SOBOTA, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 KARLOVY VARY 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 320 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial - bar OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu NEDĚLE, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 BAMBERG Historické město, zapsané na seznam UNESCO. 8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 550 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod. hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU FLÉTNA, KLAVÍR 19:30 hod., hotel Tři lilie ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial TROUBA NA VEČEŘI 2 - komedie 19:00 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč KINO 1 - Probudím včera česká komedie 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč VÝLET NA KONCERT, MUZEUM CHEB 2 Valdštejnská obrazárna Jan Ostrý flétna, Luděk Šabaka klavír 19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 300 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 250 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 200 Kč STŘEDA, PIANO BAR 19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar KONCERT KLEZMER HUDBY 1 Tradiční písně v jidiš z přelomu 19. a 20. století Hana Frejková zpěv, doprovod akordeon a klavír 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik ŽIVÁ HUDBA V BARU ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE 2 19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč PÁTEK, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 330 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč (V ceně vstupné do Pravoslavného chrámu sv. Vladimíra) ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Imperial HUDBA STARÝCH MISTRŮ 1 Svatava Luhanová/Jiroušková soprán, Jitka Smetanová/Navrátilová - cemballo 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč SOBOTA, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 WALDSASSEN 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial bar OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu NEDĚLE, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 BAYREUTH 9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč KONCERT ZUŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 2 10:00 hod., divadlo, vstupné 50 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER -DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR 19:30 hod., hotel Tři lilie MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ KONCERT 1 PVC PRAGUE VIENNA- CONNECTION Nika Zach - zpěv, Julia Siedl piano (Rakousko) František Uhlíř - kontrabas, Jaromír Helešic bicí (ČR) 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial MASOPUSTNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA S PROGRAMEM 1 Dechová kapela Starovarka, folklorní soubor Marjánek ukázky masopustních zvyků, soutěž masek o zajímavé ceny... 19:00 hod., Sadová kavárna, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.100 Kč STŘEDA, PIANO BAR - VLADO HRINKO 19:00 hod., hotel Pawlik KINO 1 - Perfect Days - I ženy mají své dny česká komedie 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik ŽIVÁ HUDBA V BARU ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy PÁTEK, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 BAD BRAMBACH, BAD ELSTER 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč VÝLET ZA OPEROU, DIVADLO KÖNIG ALBERT THEATER BAD ELSTER 2 G. VERDI: LA TRAVIATA v podání Divadla F.X. Šaldy 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 750 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 700 Kč, zlatí a prélmioví členové AFC* 650 Kč SOBOTA, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 STŘEDOVĚKÁ HRADEBNÍ PEVNOST LOKET 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (vstupné na hrad v ceně), cena 430 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 400 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 370 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial - bar OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu NEDĚLE, NOVÝ AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 REGENSBURG Jedno z nejstarších měst Německa, zapsané od r do seznamu Unesco 8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 550 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR 19:30 hod., hotel Tři Lilie ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial KINO 1 - Dvojitý agent kriminální drama 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč VEČER OPERETNÍCH ÁRIÍ 2 19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč STŘEDA, PIANO BAR 19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar KOMORNÍ KONCER PRO HOUSLE A KLAVÍR 1 Komorní hráči Chursächsische Philharmonie Bad Elster: Peter Kostadinov /Bulharsko/ housle, Radim Vojíř /ČR/- klavír 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu DRAHÉ TETY A JÁ 2 - komedie Jaroslava Obermaierová a Zdenka Herfortová 19:30 hod., divadlo, vstupné 240, 230, 220 Kč PÁTEK, AUTOBUSOVÝ VÝLET2 SLAVKOVSKÝ LES 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (káva v ceně), cena 400 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 380 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 360 Kč ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Imperial MORAVSKÝ SKLÍPEK HANUŠOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA 1 s malou ochutnávkou vín a občerstvením v ceně 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 150 Kč SOBOTA, AUTOBUSOVÝ VÝLET2 KARLOVY VARY 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 320 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial bar OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu NEDĚLE, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 BAYREUTH 9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU FLÉTNA, KLAVÍR 19:30 hod., hotel Tři lilie LEGENDY SVĚTOVÉHO POPU 1 motto: Neobyčejný příběh, neobyčejný hlas - představuje Honza Jareš, klavírista a zpěvák 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial KINO 1 - Jánošík. Pravdivá romance Česko - slovenský historický film 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč TROUBA NA VEČEŘI 2 - komedie 19:00 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč STŘEDA, PIANO BAR - VLADO HRINKO 19:00 hod., hotel Pawlik ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik ŽIVÁ HUDBA V BARU ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu VEČER OPERETNÍCH ÁRIÍ 2 19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč NETRADIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PANTOMIMY 1 večer plný humoru a improvizace Mim Vlado Kulíšek, pianista Radek Michalko 20:00 hod., Hotel Belvedere, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč 1 - Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s. 2 - Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s. AFC* - Aquaforum Club, Lázně Františkovy Lázně a.s.

9 strana 10 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a.s. I N F O C E N T R U M František informace a rezervace denně 9-18 hod. Národní tř. 16/19, Františkovy Lázně, tel , fax: , PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY pondělí, sraz: Aquaforum, hod., METROPOL - pátek, sraz: recepce hotelu hod. POZNEJTE HISTORII MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ prohlídka města s průvodcem (s nejméně 10ti člennou skupinou). úterý, sraz: Infocentrum František, hod. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně Dlouhá ul. 181/6, tel , oddělení pro dospělé: po st 9 12 a hod., út čt pá 9 12 a hod. oddělení pro děti: po, st, čt, pá hod. * knihy zábavné, naučné, cizojazyčné * časopisy * * české deníky * internet * Poplatky: dospělí 80,-Kč/rok, děti 40,-Kč/rok, lázeňští hosté 30,- Kč. MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně Dlouhá 194/4, tel: , Otevírací doby: úterý - neděle: hod. Výstavy: do : Anna Vystydová - Obrazy a drobné plastiky Ing. Arch. Luděk Vystyd - Studie a projekty pro Františkovy Lázně od : Opět spolu - knižní objekty Libora Michaláka a kresby Milana Vendiho Hůrky. Vernisáž: od 16. hod. Autory představí Pavel Marek a Irena Michaláková. Návštěvníky čeká hudební dárek. Hrad Seeberg: uzavřen Národní přírodní rezervace Soos: uzavřena Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně, tel.: , , Otevřeno: út - so a hod. Vstup volný. otevřeno od 9. února 2013: Výstavní síň GB a výstavní prostory Švýcarský dvůr -1. patro: výtvarníci regionu Aš, Františkovy Lázně, Cheb 3+8 Obrazy, sochy, grafika, skleněné a dřevěné plastiky, kresby, ilustrace, komiks, fotografie Vernisáž v sobotu, , hodin výstavní prostory Švýcarský dvůr - přízemí: PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE fotografie - 2. patro: MARIAN MACKOVIČ - Přírodní léčivé zdroje - Pohled do historie - dokumenty z archivu AUGUST BRÖMSE ( ) - grafika, kresby, akvarely *** Stálé výstavy: Aquaforum - spojovací chodba: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie Dům Beseda - Národní třída: KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

10 Františkolázeňské noviny č. 2, 2013 BAD FRANZENSBAD A.G. FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S. LÁZNĚ NOVINY. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna. pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika, obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí. Císařské lázně. Číslo 2. Únor Budova Císařských lázní byla postavena v roce 1880 petrohradským bankéřem Antonem Singrem na konci parku mezi Kolonádou Solného a Lučního pramene a Grandhotelem Mueller (dnes Aquaforum) na parcele, která již ležela mimo katastr Františkových Lázní. Pro městskou zástavbu tehdy neuvěřitelně monumentální budova v neorenesančním stylu architektonicky plně odpovídala svému imperiálnímu názvu. Dvě dlouhá postranní křídla, propojená středním traktem s výrazným dvoupatrovým centrálním vstupním pavilonem, vytvářela směrem k parku čestný dvůr na způsob barokních zámků. Vnějšímu impozantnímu dojmu odpovídalo samozřejmě i řešení interiéru s bohatou štukovou a sochařskou výzdobou. Z pamětních tabulí v centrální hale se dozvíme, že stavba byla zahájena 26. září 1878 a dokončena 27. května Autorem projektu byl františkolázeňský architekt Gustav Wiedermann. Technické vedení stavby zajišťovali pánové Karl Wiedermann, stavitel ve Františkových Lázních a Karl Haberzettl, inženýr z Chebu. Stavební kancelář vedli pánové Stowasser a Cernitzky, uměleckou výzdobu provedl štukatér a sochař M. Kissling z Vídně. Technologicky moderní lázeňský provoz se 120 kabinami v křídlech budovy, ve spojení s přepychem centrálního bloku s císařským salonem a bazénem, vytvořil nový typ lázeňské architektury, propojující racionálně fungující lázeňskou továrnu s formou pompézně vypadajícího paláce. Nejmenší město ze známého lázeňského trojúhelníku v západních Čechách touto reprezentativní stavbou předběhlo o celé desetiletí jak Karlovy Vary (Císařské lázně ), tak Mariánské Lázně (Nové lázně ). Přitom ještě daleko větší veřejná lázeňská budova měla být na tomto místě ve Františkových Lázních vybudována již o několik let dříve. Počátkem 70. let 19. století dochází k překotnému rozvoji lázeňství a stále stoupající návštěvnost vede k investiční a stavební explozi. Jen během roku 1872 bylo ve Františkových Lázních postaveno 18 nových pensionů pro ubytování hostů a roční příjem všech tří lázní byl odhadován na zlatých. Na lukrativní trh vstupují bankovní domy a zakládají ve Vídni Lázeňskou stavební společnost, která staví v celé monarchii nové lázeňské domy a luxusní hotely. V roce 1872 zakupuje společnost ve Slatině za 80 tisíc zlatých pozemky a chce, na pravém břehu Slatinného potoka, postavit celé sídliště pensionů pro lázeňské hosty. Zástavbový plán, zpracovaný stavitelem Haberzettlem počítal s tím, že zde vyrostou Nové Františkovy Lázně. Ve stejné době vzniká karlovarské bankovní konsorcium, které jedná s městem Chebem o koupi všech pramenů s pozemky za zlatých. Neúspěch získat takto lázně je neodradil a v roce 1873 zadává konsorcium pražskému architektovi Elenovi zpracování projektu budovy lázní na pozemcích, které vlastnilo v nezastavěné východní části obce za Kolonádou Solného a Lučního pramene. Na místě dnešních Císařských lázní měla vyrůst vznešená dvoupatrová stavba s 216 kabipokračování na další straně Půdorys Císařských lázní.

11 nami pro slatinné a minerální koupele. V centrálním bloku měly být umístěny první římsko-irské lázně ve Františkových Lázních. Celé druhé patro pak bylo koncipováno jako pension tzv. švýcarského stylu, který představoval celodenní zajištění hotelových služeb dle přání ubytovaných lázeňských hostů. Budova měla být na jaře roku 1874 postavena. K žádné stavbě ale nedošlo. Nové luxusní stavby vídeňské společnosti nepřinášely očekávaný zisk a investované peníze do Nových Františkových Lázní se stávají negativním saldem banky. Karlovarské konsorcium zůstalo u ztráty z nerealizovaného plánu a zbavuje se pozemků. Vídeňská společnost pak vrací v roce 1878 slatinským sedlákům pozemky s velkou ztrátou za pouhých 10 procent původní ceny. Do této hospodářsky ne příliš příznivé situace vstupuje bankéř Singer, kupuje stavební parcelu a nezbytné pozemky se čtyřmi nepodchycenými prameny u Dlouhých mostů. Pomocí obce Třebeň získává v září 1878 v katastru Horní Vsi, kam tehdy parcela budoucích lázní patřila, stavební povolení a jeho kancelář vypisuje zakázky na práce ve výši půl milionu zlatých. Dne 16. října byl slavnostně položen základní kámen a denně na stavbě pracovala více než stovka dělníků, neboť budova měla být již na jaře příštího roku dokončena. Leč proti Singerovi nastupuje soupeř nečekaný a vytrvalý - město Cheb. Jeho obava před konkurencí pro Lázně města Chebu, tak i před ohrožením vydatnosti pramenů, z nichž většina Chebu patřila, vedly k četným soudním sporům. Chebu se daří několikrát dosáhnout dočasného zastavení stavby i zákazu podchycení nových pramenů. Až rozhodnutí Vrchního správního soudu ve Vídni na podzim 1879 zamítlo chebská odvolání a Singer mohl v létě roku 1880 Císařské lázně otevřít. Očekávaný zisk z provozu nových lázní se ale nedostavoval a po několika letech provozu končí Singerovy podnikatelské aktivity bankrotem. V roce 1885 kupuje Císařské lázně v dražbě generální rada Rakousko-uherské banky Friedrich Suess, který je vlastní až do roku 1902, kdy majitelé všech čtyř lázní souhlasí s jejich odprodejm městu Františkovy Lázně. Suess podepisuje v únoru 1903 kupní smlouvu, ve které prodává Císařské lázně za 1 milion 100 tisíc korun. Po roce 1918 Císařské lázně již nesměly připomínat monarchii. Město pro jistotu přejmenovalo všechny své lázeňské domy číslicemi v pořadí jejich vzniku a Císařské lázně se staly Lázněmi č. IV. Pro větší nepřehlednost v pojmenování lázeňských budov bylo po zbourání Lázní číslo II (bývalé Lázně města Chebu) po roce 1948 přeneseno na Lázně IV. Po roce 1990 dostaly zpět původní název Císařské lázně a ve Františkových Lázních je opět možné se orientovat stejně dobře, jako tomu bylo před 110 lety. Františkolázeňské noviny č. 2, 2013 Nešťastný bankéř Singer. Anton Singer, mladý podomní obchodník ve Vídni, odešel kolem roku 1860 do Petrohradu a otevřel zde obchod se slezským a holandským plátnem. Úspěch v obchodování jej přivádí do peněžnictví, kde získal velký majetek v akciích srbské železnice a prodejem prémiovaných půjček. Singerův bankovní dům na Něvském prospektu se stal prosperující makléřskou kanceláří a Singer milonářem. Majetný Singer se vrací do Vídně a investuje své peníze do lázeňství. V roce 1878 zahájil svůj největší investiční záměr výstavbou Císařských lázní ve Františkových Lázních. Zpočátku vypadalo vše dobře. Singer překonal všechny překážky, které mu město Cheb stavělo do cesty a lázně postavil. Po skončení první sezóny v roce 1880 byl dokonce srbským knížetem Milanem vyznamenán a jmenován dvorním dodavatelem minerálních vod. Císařské lázně ovšem neprosperovaly a z bankéře se stal chudák. Patrně nevzal vážně náhodné, ale varovné poselství ze začátku svého působení ve Františkových Lázních z položení základního kamene Císařských lázní dne 16. října Na slavnost dokonce přijel jeho syn z dalekého Petrohradu a vše proběhlo s veškerou očekávanou slávou. Stavitel Wiedermann přečetl text listiny, která byla společně s pokladničkou se zlatými mincemi nejrůznějších měn v hodnotě 130 zlatých vložena do základního kamene. Dělníci, najatí na stavební práce, byli pohoštěni pivem a chlebem, pozvaní hosté a honorace poté zasedli k bohaté tabuli v Hotelu Huebner. Zapomněli ovšem zabezpečit základní kámen a neobezdili jej ani během následujích 14 dnů. A tak 1. listopadu večer začala hořet u stavby velká hromada hoblin a k požáru se sběhli všichni přítomní. Jak se ukázalo, byl to promyšlný tah několika zlodějů, kteří, mezitím, na druhém konci stavby ukradli ze základního kamene pokladnu s penězi. Po neúspěchu ve Františkových Lázních a prohraných soudech o svůj majetek se Anton Singer vrátil do Petrohradu, půjčil si peníze a začal jako bankéř opět vydělávat. V roce 1887 otevřel dokonce filiálku v Moskvě a vedením pověřil své dva syny. Patrně ani nyní nebral vážně zprávy, že jeho synové a jednatelé filiálky vedou banku podivným způsobem. V roce 1889 musel ohlásit bankrot a jeho povedení synové utekli do zahraničí. Přestože o podvodných obchodech nic nevěděl, byl Anton Singer zatčen a v roce 1891 odsouzen k jednoročnímu vězení. Z bankéře se opět stal chudákem, jako po svém působení ve Františkových Lázních. Vskutku nešťastný bankéř Singer. Císařské lázně. Kolem roku Vstupní hala. Kolem roku IMPERIAL**** hotel lázeňský luxusní patřící a. s. Lázně Františkovy Lázně dovoluje si uctivě pozvati p. t. Vážené hosty k návštěvě i pobytu. Hotel jest umístěn v parku, má příjemné pokoje s hezkou vyhlídkou, kuchyně jest taktéž skvělá, bazén a procedury nacházejí se v domě, jakož i lékaři medicíny a adborný personál zdravotní. Parkovati automobil jest možno přímo před hotelem. Ctěné hosty dovolujeme si poprositi, by si svůj pobyt dopředu ráčiti rezervovati písemně, telefonicky ba i mailem: Hotel Imperial, ul. Dr. Pohoreckého 151/3, CZ Františkovy Lázně, Tel , , Veleváženým hostům dovolujeme si též přáti krásného pobytu. Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, únor Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s. Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.

12 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 strana 13 Život v rezervaci Soos - část 2. Karel Brož Ptáci jsou živočichové, kteří se mohou rychle a bezpečně přemisťovat i na značně velké vzdálenosti. Proto je pro ptáky území Soosu poměrně malé a velmi důležitá je návaznost na okolní lesní a zemědělskou krajinu. Přesto se v Soosu zdržuje řada druhů ptáků a jejich početnost přímo závisí na potravní nabídce území. Ve střední Evropě se běžně ve volné přírodě vyskytuje přes 400 druhů ptáků, a to počítáme i zdivočelé druhy uniklé ze zajetí, jako je například kachnička mandarínská nebo papoušek mniší, včetně záměrně vysazených bažantů. Výskyt ptáků na ohraničeném území Soosu rozdělíme na druhy zde hnízdící, ti jsou pro daný biotop nejcennější. A dále na druhy, které do lokality zalétají pravidelně za potravou nebo se zde zdržují na tahu. Nakonec si připomeneme druhy, které se do Soosu občas zatoulají, ale běžně se zde nevyskytují. Ti většinou patří k těm nejzajímavějším. Hnízdních druhů ptáků je v Soosu zjištěno přes 100 druhů. Je zde ale řada druhů, které v současnosti z rezervace vymizely, například ještě v 70. letech hojný tetřívek obecný nebo hnízdní kolonie racka chechtavého, která zanikla v 80. letech minulého století. Také labuť velká zde naposledy hnízdila v roce 1990, stejně tak jako moudivláček lužní, který byl, v předchozích letech, velmi hojný. Nově se ovšem objevují takové druhy, jako je velmi vzácný slavík modráček ale i slavík obecný, kteří v Soosu dnes hnízdí ve více jak desítce párů. Jiným navrátilcem je jeřáb popelavý, ještě v 80. letech považovaný za vyhynulý druh české přírody. Od roku 1992 pravidelně v Soosu hnízdí a vyvádí mladé. Vyjmenovat ale všechny druhy, které zde v současnosti hnízdí, je téměř nemožné. Řada z nich v počtu hnízdních párů rychle klesá, jako je například bekasina otavní nebo kulík říční. Naopak u mnoha druhů je zaznamenán vzestup, například krkavec velký, luňák červený a moták pochop. Počet druhů ptáků, kteří se v Soosu zdržují pouze při hledání potravy a na tahu, je také velmi proměnlivý. Je doloženo téměř dalších 100 druhů ptáků. Téměř denně je zde pozorován čáp bílý i čáp černý, kteří hnízdí v širším okolí a Soos je láká bohatým lovištěm potravy. To platí bezezbytku i pro vlaštovky, jiřičky, břehule a mnohé další. Také volavky, popelavá a bílá, jsou zde téměř každodenními hosty i v zimním období. Na Chebsku ale vůbec nehnízdí. Každoročně na jarním i podzimním tahu se zde zdržují například hejna kulíků, vodoušů či jespáků. Vzácní zatoulanci se v Soosu vyskytnou úplně náhodně jednou za několik let nebo pouze přelétají a v místě se nezdržují. Taková vzácná pozorování jsou i u druhů, které by mohly v rezervaci i hnízdit, například malá volavka kvakoš noční nebo velmi vzácný tenkozobec opačný. Častěji pak nad Soosem krouží dravci jako orel mořský nebo přelétávají husy, polní a běločelá. V roce 2011 zde byla také nalezena v mofetě uhynulá vlha pestrá, teplomilný druh poprvé zjištěný na Chebsku právě zde. Svět ptáků je velmi rozmanitý a výskyt opeřenců v Soosu je daný jednak vhodným biotopem mokřadů, malých vodních ploch a rozptýlenými skupinami stromů nebo listnatých lesíků nebo rozlehlými drnovými plochami travin. Zejména ale bohatou potravní nabídkou, která uživí i početná mláďata. Nezastihneme zde proto druhy, které vyhledávají větší vodní plochy, jako potápky a potápivé kachny. Přesto biotop Národní přírodní rezervace Soos je, na výskyt ptačích druhů, velmi bohatý a patří k nejcennějším ptačím lokalitám Chebska. Není ale ptačí oblastí podle směrnic Evropské unie. Území Soosu je, z tohoto hlediska, příliš malé a nemůže hostit cenné druhy ptáků ve velkém počtu. Přesto je významným hnízdištěm tří druhů ptáků kriticky ohrožených, devíti druhů silně ohrožených a jedenácti druhů ohrožených. Foto: ČAD Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 23/3, CZ Františkovy Lázně Zákaznická telefonní linka: tel denně 8 20 hod. Informace: FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA - Léčebné programy WELLNESS, LÁZEŇSKÉ HOTELY, BALNEOPROVOZY AQUAFORUM - Největší a nejkrásnější aquapark českých lázní AQUAFORUM CLUB Lázně Františkovy Lázně a. s.

13 strana 14 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 HOROSKOPY na měsíc únor 2013 BERAN Uplatnit se a vydělávat peníze zvyšuje sebevědomí a těší Vás to, ale najděte si také čas na odpočinek a utrácení. VÁHY Vážíte si toho, čeho jste dosáhli a pečlivě to bráníte. Včetně lásek, které už možná ani láskami nejsou. BÝK Nepřehánějte svou pečlivost a přehled všeho, co děláte. Ostatní by Vás mohli považovat za pedanta a začít se Vám vyhýbat. BLÍŽENCI Svoboda a nezávislost jsou báječné, ale k rodině se vždycky budete vracet. Je to jedna z Vašich největších životních hodnot. RACI Snažte se nedostat do situace, kdy se budete muset rozhodovat mezi rodinou a kariérou. Jakkoliv se rozhodnete, nebude se Vám to později líbit. LEV Žít s tím, že všichni kolem mají jen špatné úmysly, Vám zbytečně znepříjemňuje život. A ještě k tomu to není úplně pravda. ŠTÍR Mít rád peníze není nic špatného. Usnadňují život nejen Vám, ale, je-li to zapotřebí, zbavují starostí i Vaše blízké. STŘELEC Vykašlete se na plané tlachy ostatních lidí. Zodpovídáte jen sami sobě za své myšlenky, plány i cíle a jejich dosažení. KOZOROH Protože se snažíte odvádět opravdu dobrou práci, považujete její ocenění penězi jen za spravedlivé. Otázkou je, zdali ostatní jsou stejného názoru. VODNÁŘI Pomáhat druhým je jistě šlechetné, ale nic se nemá přehánět. Kdo pomůže Vám, dostanete-li se do potíží? PANNA Vaše dobrá nálada vychází z Vašeho přesvědčení, že je-li špatně, bude zase lépe. Nejlepší na tom je, že máte pravdu. RYBY Máte-li dostatečné materiální zabezpečení, nic Vám nebrání v tom, pokusit se proniknout do světa šoubyznysu. Chcete to?

14

15

Hodně zdraví, klidný a spokojený rok 2013 Vám přeje. Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Leden 2013 Zdarm a

Hodně zdraví, klidný a spokojený rok 2013 Vám přeje. Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Leden 2013 Zdarm a Františkolázeňské listy 1 Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Leden 2013 Zdarm a Rok 2012 očima generálního ředitele a. s. Lázně Františkovy Lázně pan Ing. Josef Ciglanský Aquaforum

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

ZÁKON č. 164/2001 Sb.

ZÁKON č. 164/2001 Sb. ZÁKON č. 164/2001 Sb. ze dne 13. dubna 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota)

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota) REKONDICE 2015 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 15. 21. února, 22. 28. února, 1. 7. března 2015 Ubytování: 2lůžkové pokoje

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

R ocník XXI. Duben 2013 Zdarm a

R ocník XXI. Duben 2013 Zdarm a Františkolázeňské listy 4 Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Duben 2013 Zdarm a 220. výročí založení lázní Františkolázeňské noviny První zpráva o ženské rebélii u Kyselky,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Cervenec 2015 Zdarm a 7 Foto: M.R. 10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ AQUAFORA: Úvodník Rozhovory: pan JUDr. Pavel Doucha, pan Antonín

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

R ocník XX. Kveten 2012 Zdarm a

R ocník XX. Kveten 2012 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XX. Kveten 2012 Zdarm a 5 Dotazníky Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Přírodní léčivé zdroje prameny...

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Cervenec 2013 Zdarm a 7 Výstava Kunstverein Hochfranken Selb v Galerii Brömse Jak mohou pomoci lázně ženám - pan MUDr.

Více

R ocník XX. Cervenec 2012 Zdarm a

R ocník XX. Cervenec 2012 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XX. Cervenec 2012 Zdarm a 7 Lázeňský hotel Pawlik Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Františkolázeňské

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Leden 2015 Zdarm a 1 Hezký a úspěšný rok 2015 prožitý ve zdraví Vám přeje akciová společnost Lázně Františkovy Lázně

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Cerven 2013 Zdarm a 6 Zahájení 220. lázeňské sezóny ve Františkových Lázních ve fotografiích Zahájení 220. lázeňské

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Zárí 2013 Zdarm a 9 Foto: Michal Hurych Vícebojař Tomáš Dvořák v lázních Všichni máme srdce a cévy... MUDr. Robert

Více

R ocník XX. Únor 2012 Zdarm a

R ocník XX. Únor 2012 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XX. Únor 2012 Zdarm a 2 Lázeňský hotel komplex PAWLIK Pendolino Františkolázeňské noviny Pawlik 1868 2012 Netopýři u nás

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXII. Leden 2014 Zdarm a 1 Hodně zdraví a úspěšný rok 2014 Vám přeje akciová společnost Lázně Františkovy Lázně. Úvodník

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Duben 2015 Zdarm a 4 Úvodník Marketink paní Ing. Vildová 70. výročí osvobození od fašismu Františkolázeňské noviny

Více

BALNEOLOGICKÝ INSTITUT KARLOVY VARY, o.p.s

BALNEOLOGICKÝ INSTITUT KARLOVY VARY, o.p.s BALNEOLOGICKÝ INSTITUT KARLOVY VARY, o.p.s Renata Bezdíčková Národní/regionální setkání Klastrová strategie 20. 6. 2013, Karlovy Vary 1. Výzkumný ústav balneologický 2. Balneologický institut Karlovy Vary,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Zasedání orgánů SLM. Zpráva o činnosti SLM ČR/ období 03+I. pol.04 1

Zasedání orgánů SLM. Zpráva o činnosti SLM ČR/ období 03+I. pol.04 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Zasedání orgánů SLM Sněm: 31. 1. 2003 Poděbrady - účast hostů z ČIL a Czechtourism - zpráva o činnosti a hospodaření SLM v roce 2002, zpráva kontrolní komise - volba orgánů

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Srpen 2015 Zdarm a 8 Úvodník, fotosoutěž Kam jít pro informace paní Ing. Strádalová VIP Club Franzensbad pan Ing.

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Cerven 2015 Zdarm a 6 Úvodník - Slavnostní zahájení 222. lázeňské sezóny Pan Zdeněk Troška Františkolázeňské noviny

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXII. Brezen 2014 Zdarm a 3 Foto: Petr NUC Úvodník, Galerie Brömse Slatinné koupele v Císařských lázních - paní Romana Omáčková

Více

R ocník XIX. Cerven 2011 Zdarm a

R ocník XIX. Cerven 2011 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XIX. Cerven 2011 Zdarm a 6 Slavnostní zahájení 218. lázeňské sezóny ve Františkových Lázních Lázeňský hotel Dr. Adler Františkolázeňské

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXII. Cerven 2014 Zdarm a 6 Úvodník, Ohlédnutí Slavnostní zahájení 221. lázeňské sezony ve Františkových Lázních Rozhovor

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Romantické pobyty 2015

Romantické pobyty 2015 Romantické pobyty 2015 Zimní romantický pobyt na Všemině * Ubytování pro 2 osoby s polopenzí na dvě noci * 1x romantická večeře pro dva * 1x 60 minut aroma sauna Cena za pobyt: 3 590 Kč / 2 osoby Jarní

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Listopad 2013 Zdarm a 11 Úvodník Sorbety v Imperialu Františkolázeňská 24hodinovka Pomalu přicházejí... Vánoce Rozhovor

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XVIII. Cervenec 2010 Zdarm a 7 Aquaforum pan Milan Dušák Tour de Café Fratiškovy Lázně Fyzioterapie v lázeňském domě Dr.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

R ocník XIX. Srpen 2011 Zdarm a

R ocník XIX. Srpen 2011 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XIX. Srpen 2011 Zdarm a 8 Letní hudební dílny Program Aquaforum klubu Františkolázeňské prameny Františkolázeňské noviny,

Více

R ocník XIX. Kveten 2011 Zdarm a

R ocník XIX. Kveten 2011 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XIX. Kveten 2011 Zdarm a 5 Nové ceníky na rok 2012 Františkolázeňské noviny, r. 1826 Františkolázeňské prameny Dieta špízy

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště

VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště Vstupné pro 1 osobu BÜKI GYÓGYFÜRDŐ

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXII. Únor 2014 Zdarm a 2 Úvodník Prezentace projektu přímého leteckého spojení do Západočeských lázní z Düsseldorfu Rozhovor

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Zárí 2015 Zdarm a 9 Úvodník, fotosoutěž Oslava 10. narozenin Aquafora Rozhovor pan MUDr. Radim Uzel Léto a prameny

Více

R ocník XIX. Brezen 2011 Zdarm a

R ocník XIX. Brezen 2011 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XIX. Brezen 2011 Zdarm a 3 VIP klub Františkolázeňské prameny Přírodní zajímavosti Chebska Ašský křemenný val Františkolázeňské

Více

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz Časopis CHOBOTNICE Říjen 2011 TŘÍDNÍ UČITEL 1. Třídní učitel má pravdu. 2. Třídní učitel má vždy pravdu. 3.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

Nová rehabilitační a doprovodná infrastruktura v areálu Hotel Lázně Kostelec u Zlína

Nová rehabilitační a doprovodná infrastruktura v areálu Hotel Lázně Kostelec u Zlína ZLÍNSAT, spol.s r.o. Nová rehabilitační a doprovodná infrastruktura v areálu Hotel Lázně Kostelec u Zlína Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : přístavba nového objektu ke stávající budově Hotelu Lázně

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

R ocník XIX. Listopad 2011 Zdarm a

R ocník XIX. Listopad 2011 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XIX. Listopad 2011 Zdarm a 11 Lázeňské procedury Františkolázeňské prameny Přírodní zajímavosti Chebska šelmy, 1. část

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Léčebné a relaxační pobyty. Mariánské Lázně

Léčebné a relaxační pobyty. Mariánské Lázně Léčebné a relaxační pobyty Mariánské Lázně LÉČEBNÉ INDIKACE NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ Vertebrogenní algický syndrom (bolesti zad), degenerativní onemocnění pohybového aparátu (páteře a velkých kloubů),

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

územní jednotka -Severozápad

územní jednotka -Severozápad Mgr.J.Mareš Ústecký,Karlovarský EU-OP VK VY_32_INOVACE_719 územní jednotka -Severozápad Ústecký kraj naše hlavní a velká energetická základna.těţbou, tepelnými elektrárnami a těţkým průmyslem bylo v minulosti

Více

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. 7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXII. Duben 2014 Zdarm a 4 Úvodník, Velikonoce Jedeme na výlet Františkolázeňská top kyselka Herec Václav Postránecký a

Více

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion.

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion. Nabídka na léto Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion Pobytové balíčky Letní hýčkání - zaměřeno na páry Sport a relax - skupinová i

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. pozvánka na celodenní akci Slavíme 60 let Dne: 1. května 2014 od 10 hodin

TISKOVÁ ZPRÁVA. pozvánka na celodenní akci Slavíme 60 let Dne: 1. května 2014 od 10 hodin TISKOVÁ ZPRÁVA pozvánka na celodenní akci Slavíme 60 let Dne: 1. května 2014 od 10 hodin Místo: Dům kultury Ostrov, Mírové náměstí, kostel Zvěstování Panny Marie Slogan akce: 1954 2014 položili jsme základní

Více

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice Vážení snoubenci. Pokud zavzpomínáte na kteroukoliv svatbu, kterou jste v minulosti navštívili, určitě první, na co si vzpomenete,bude jídlo. Když vidíte foto svatební tabule, vždy si řeknete, jaká to

Více

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013 Něco málo o Mladé Boleslavi - historie Nejstarší doložená historie sahá asi do poloviny 10.století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku

Více

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

R ocník XVIII. Ríjen 2010 Zdarm a

R ocník XVIII. Ríjen 2010 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XVIII. Ríjen 2010 Zdarm a 10 Pan ex-prezident Havel s manželkou v Imperialu Spa recepce Luisiny lázně Historie lázeňského

Více