Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně"

Transkript

1 Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/

2

3 Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Klára Ocelíková (vedoucí týmu) Bc. Pavla Richtrová Petra Kubaláková Ing, Jakub Kováč Bc. Ondřej Durkáč Bc. Lukáš Holík René Janeka Tato expertní analýza je výstupem projektu s názvem: Partnerství meziuniverzitní studentské sítě (CZ.1.07/2.4.00/ )

4

5

6 OBSAH 1 Úvod Vymezení problému a cíle práce Analýza Analýza VTP VTP a podnikatelské inkubátory v ČR VTP v zahraničí Komplexní porovnání nabídky kancelářských prostor v Brně Ceny, služby a výhody kancelářských prostor Komparace výhod VTP v Brně Potenciální klienti VTP SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Zjednodušený rozpočet Dlouhodobý finanční plán Spolupráce s VUT Pilotní schéma Výzkumná centra VUT v okolí VTP Brno (TITC) Přehled VVC spolupracujících s VUT Brno Detailní přehled VVC Návrhy možného využití VTP Hodinové a virtuální kanceláře Analýza rizik Akreditace skrytý potenciál Analýza rizik Datáze nový pojem, jenž boří hráze Analýza rizik SPA Students Profiles Agency Analýza rizik Nepovinné předměty praxanti Analýza rizik Akademicko-vědecká fóra... 48

7 4.6.1 Analýza rizik B. Angel Analýza rizik Informační systém Analýza rizik Inspirace ze zahraničí Další možné služby poskytované ve VTP Brno SWOT a SMART návrhů řešení Variantní řešení dalšího budoucího vývoje VTP Vývoj zaměřený na rozšíření komerčního využití VTP Vývoj se zaměřením na spolupráci s univerzitami Vývoj se zaměřením na spolupráci s vědeckými institucemi Vývoj s kombinovaným zaměřením Další možnosti budoucí spolupráce a vývoje VTP Spolupráce se Statutárním městem Brno Spolupráce s agenturami Stabilizace a rozvoj nabízených služeb z vlastních prostředků Vyčíslení přínosů Hodinové a Virtuální kanceláře Akreditace skrytý potenciál Datáze nový pojem, jenž boří hráze SPA student s profiles agency Nepovinné předměty Praxanti Akademicko-vědecká fóra B. Angel Shrnutí k vyčíslení příjmů Závěr Seznam zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Seznam zkratek a symbolů Přílohy... 70

8

9 MUNISS 1 Úvod Tato práce je zaměřena na vytvoření projektu, který má za cíl dát svými nápady základ, pro vznik spolupráce mezi vysokou školou a firmami. Tento druh spolupráce, jaký je běžný a zaběhlý všude ve světě, v podmínkách českého trhu však prozatím příliš dobře nefunguje. Problémem je nejčastěji to, že chybí důležité subjekty, které by toto fungování podporovaly a zprostředkovávaly. Zakomponování vědecko-technického parku jako třetí stranu do této spolupráce je vynikajícím způsobem, jak dosáhnout synergického efektu jak uvnitř takového VTP parku, tak i vně. Jak je známo, dva subjekty mohou být silným hráčem na trhu, avšak nejsou tak silné, pokud pracují samy a brání se spolupráci se svým okolím. Pokud však vytvoří dobré podmínky spolupráce a jsou jeden pro druhého hodnotným partnerem, jsou schopni vytvořit silné spojení, které dokáže mnohem více. Jak říká známé pořekadlo Víc hlav víc ví. Samotné zpracování projektu je rozděleno do několika částí. V první řadě byl náš cíl zaměřen na zpracování analýz, které dokážou nastínit situaci jak na českém, tak i na zahraničním trhu. Svou pozornost jsme věnovali nejrůznějším druhům vědeckotechnickým institucím, jejich fungování, cen pronájmů v jejich zařízeních, ale také bylo snahou najít zvláštnosti a inspiraci pro fungování VTP Brno. Po zjištění nejdůležitějších informací o jiných subjektech jsme se mohli začít věnovat SWOT analýze VTP Brno a také podrobnému rozboru potenciálních klientů tohoto parku. Dále jsme zpracovali zjednodušený rozpočet a dlouhodobý finanční plán TITC. V druhé části jsme se zaměřili na spolupráci a samotný synergický efekt. Nejdůležitější pro nás bylo vytvořit souhrn veškerých vědecko-výzkumných center, která sídlí nebo budou sídlit v okolí VTP Brno a mohou navázat spolupráci s jeho firmami. Většina těchto center je pod záštitou VUT Brno, proto jsme jako studenti této univerzity využili své kontakty a většina informací byla zjištěna na základě osobních schůzek s předními představiteli těchto center nebo rozhovorů s nimi. Cílem této komunikace a sběru informací bylo navržení schématu spolupráce a výčet veškerých dostupných možností pro vytvoření synergického efektu. Nemalý podíl na zrodu tohoto efektu a fungování spolupráce budou mít také samotné firmy vědecko-technického parku. Poslední dílek skládačky je tím nejpodstatnějším. Kvůli této části byl hlavně stvořen a zadán tento projekt studentům. Základem bylo být kreativní a nechat se inspirovat vším, s čím jsme po dobu řešení projektu přišli do styku. Výborným zdrojem inspirace byla zahraniční cesta do Nizozemí, ale také průzkum různých parků po celém světě. Naše nápady jsou popsány v této části, avšak každý samotný nápad by si zasloužil vlastní projektové řešení. Závěrem naší práce je celkový výstup a shrnutí celého projektu, které, jak doufáme, bude inspirací pro zadavatele tématu a realizační tým. Z důvodu většího rozsahu práce jsou podrobnější informace uvedeny v přílohách na straně 70. 5

10 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě 1.1 Vymezení problému a cíle práce Obrázek 1: VTP Brno 1 Úkolem tohoto projektu je zpracování veškerých dostupných informací a vytvoření analýz potřebných pro vznik pilotního schématu fungování VTP, propojení spolupráce firem sídlících v tomto VTP a výzkumných a vývojových týmů VUT. Jedním z cílů, který si stanovil náš tým, je návrh co nejvíce možných využití vědeckotechnického parku minimálně na úrovni vyspělých evropských států. Návrhy nejsou zpracovány příliš detailně, neboť každý z nich by si dle našeho názoru zasloužil vlastní projekt a podrobné zpracování. Nedílnou součástí naší práce bylo analyzovat trh jak z pohledu objektivního - tedy ekonomického, tak i z pohledu subjektivního tedy přístupu a náhledu do problému stakeholderů VTP. 2 1 TITC: vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor v Brně. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 Jelikož je naše práce obsáhlá, většinu informací jsme shrnuli do přehledných tabulek a delší popisky přidali do sekce Přílohy. 6

11 MUNISS 2 Analýza 2.1 Analýza VTP VTP a podnikatelské inkubátory v ČR Obrázek 2: VTP a PI v ČR 3 Vědeckotechnický park je podnikatelská infrastruktura přispívající k růstu ekonomické úrovně regionu prostřednictvím podpory rozvoje a růstu firem se zajímavým nápadem a zaměřením. Často je vědeckotechnický park umístěn v blízkosti univerzity. Dochází tak k rychlému přenosu informací z výzkumných pracovišť do firem. Součástí vědeckotechnického parku také bývá pracoviště pro transfer technologií, které pomáhá komerčně využít výsledky výzkumu v podnikové praxi. Podnikatelské inkubátory jsou často součástí VTP. V ČR je přes 40 VTP, z nichž 13 je akreditovaných Společností vědecko-technických parků ČR. Podnikatelský inkubátor převážně poskytuje služby pro firmy, které přijdou s inovativním business plánem. Podnikatelské inkubátory pomáhají jim s rozjezdem firmy, s uskutečněním jejich vizí a plánů do budoucna. Toho dosahují pomocí poskytování v zásadě tří druhů služeb. Služby obecně poskytované podnikatelským inkubátorem: 1) Poradenství Finanční, účetní, právní, obchodní, marketingové 2) Technické služby 3 Společnost vědeckotechnických parků. [online] [cit ]. Dostupné z: 7

12 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě Sekretariát, internet, židle se stolem, kopírování, bufet, dílny, laboratoře 3) Finance Příspěvky (dotační programy), venture capital Nájemné v paušálech, pronájem věcí, ostraha, úklid, podatelna. Energie dle spotřeby. Vědeckotechnické parky jsou právní formou různorodé, převažuje však forma s.r.o.. Majitelé vědeckotechnických parků jsou UNIVERZIY, MĚSTA a SOUKROMÍ INVESTOŘI. Dle jednoduché analýzy vědecko-technických či technologických parků, jsou převážně určeny pro široké spektrum podnikatelských aktivit. Výjimkou však nejsou parky, které jsou specializovány- textil (Liberec), kovy Ostrava. Ostrava Plocha areálu: 10 Ha Pronajímatelná kapacita: m Spojení s Vysokou školou báňskou v Ostravě Spolupracuje zde 29 firem všech různých zaměření a oborů např. IT (AVE Soft, s.r.o.), Elektronergetika (1eczech, s.r.o.), Metalurgie (forsteel, s.r.o. )nebo Automobilový průmysl (HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.) Olomouc založen v roce 2000, propojení s Univerzitou Palackého v Olomouci, spolupracují zde firmy v oblasti: farmacie, chemie a biotechnologie (BioPatterns, s.r.o., MedChemBio, Kilolab), nanotechnologií (Nanomat, s.r.o.), IT (Stormware, s.r.o.). Hlavní činnosti VTP: pronájem prostor pro začínající podnikatele, propojení vývojových možností univerzit s firmami, výzkumy, měření, analýzy. Zlín propojení s Univerzitou Tomáše Bati, firmy spolupracující s VTP: Moldcast, s.r.o. (Slévárna hliníku), Optimicon, s.r.o. (IT), Plastikářský kastr (Unie spojující firmy podnikající v oboru plastů), 8

13 MUNISS UniControls, a.s. (řídící, komunikační a diagnostické systémy), Hexxa.cz, s.r.o. (dodavatel periodik). Roztoky rozloha 4200m2, spolupracuje s ČVUT v Praze, tento VTP se zabývá především vývojem a výzkumem spalovacích motorů pro automobily, motory s alternativními pohony a konstrukcí převodovek. Plzeň rozloha 4500m2, město Plzeň je 100% akcionář VTP, spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni, poskytované služby: poradenství v podnikání, zpracování podnikatelských plánů, asistence při navazování mezinárodních vztahů, příprava projektů aplikovaného vývoje Daňové zvýhodnění v ČR PRO POPLATNÍKA REALIZUJÍCÍHO VÝZKUM A VÝVOJ 4 V české úpravě daně z příjmů není mnoho nástrojů podpory vědy a výzkumu. Určité zvýhodnění však přece máme a byla by jistě škoda se o nich nedozvědět a nevyužít je. Z tohoto důvodu se problematikou daňového zvýhodnění zabýváme a přinášíme krátký popis vybraných ustanovení zákona č.586/1992sb., o daních z příjmů, v nichž je zakotvena nepřímá podpora vědy a výzkumu. Byť je u nás v současné době v zásadě pouze jediná, a to odpočet odčitatelné položky ze základu daně. Uplatnění daňového odpočtu na projekt výzkumu a vývoje Od základu daně lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období na realizaci projektů výzkumu a vývoje. To znamená, že si tyto výdaje daňově uplatní dvakrát, poprvé jako náklad v účetnictví, podruhé jako odčitatelnou položku ze základu daně. 4 dle zákona č.586/1992sb., o daních z příjmů 9

14 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě Tyto projekty mohou mít podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části. Za tyto náklady lze považovat také náklady na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje. Výdaje související s výzkumem či vývojem pouze zčásti se uplatní jen v příslušné poměrné části. Odpočet nelze uplatnit na služby, licenční poplatky a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob (s výjimkou výdajů na certifikaci výsledků výzkumu a vývoje. Na ty výdaje (náklady), na které byla i jen zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů nelze odpočet uplatnit. Odpočet je podmíněn existencí písemného dokumentu Projekt výzkumu a vývoje, ve kterém poplatník uvede svou firmu, vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji, cíle projektu, předpokládané náklady (celkem a v jednotlivých letech), dobu řešení projektu (od do), identifikaci osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu, jejich kvalifikaci a formu pracovněprávního vztahu k poplatníkovi, způsob kontroly a hodnocení postupu řešení a výsledků, a doplní formální náležitosti (datum, oprávněné osoby atd.). Odpočet lze uplatnit v roce, kdy nárok vznikl. Nelze-li jej v tomto roce uplatnit z důvodu nízkého základu daně či ztráty, lze odpočet nebo jeho zbývající část uplatnit až ve třech bezprostředně následujících obdobích. 5 Do budoucna se plánuje zvýhodnění pro firmy, které budou investovat do školství Zvýhodnění jsou součástí tzv. Agendy Jedná se o program, k jehož plnění se zavázala jedna ze současných vládních stran ODS, a to do konce řádného volebního období. Dle vyjádření politiků v tisku bychom se mohli těšit na daňové zvýhodnění poplatníka, který umožní studentovi praxi alespoň 200 hodin v roce, a dále daňový odpočet 110% ceny přístroje pro odborné vzdělávání v roce pořízení. Firma, která umožní studentovi praxi více než 400 hodin v roce si, dle ODS, bude moci odečíst ze základu daně 80 tisíc Kč na studenta a v případě praxe od 200 do 400 hodin 40 tisíc. Pořídí-li firma přístroj pro odborné vzdělávání studentů, bude si moct v příslušném roce odečíst 110% ceny takového majetku 5 Další informace o daňovém zvýhodnění jsou uvedeny v Přílohách str

15 MUNISS VTP v zahraničí Severní Amerika KANADA Edmonton Research Park (Alberta-Edmonton) 6 Poskytují prostory a techniku pro natáčení filmů, spolupracují s Edmontonem a vládou Alberty, poskytují služby lokálním podnikatelům a hledají cesty, jak vyhovět jejich požadavkům, především v technické oblasti, člen PCL (skupina nezávislých stavebních firem napříč Kanadou, USA a Austrálií), snaží se shánět a sdílet informace o trhu práce, poskytovat zaměstnancům všechny potřebné nástroje k dalšímu vývoji, zaučovat je a následně poskytují odborníky lokálním firmám - tím snižují nezaměstnanost v regionu. MaRS Discovery District (Ontario-Toronto) 7 Pracují s podnikateli v různých sektorech: fyzikálních věd a pokročilých materiálů, informační technologií, komunikace a zábavy, věd o živé přírodě a zdravotnictví, sociální inovace, hledají začínající podniky v oblastech technologií a sociální inovace, pomáhají v těchto oblastech: obchodní plánování, prodej a marketing, financování a financování strategie, lidské zdroje, finanční řízení, účetnictví, daně, právní a duševní vlastnictví, vývoj produktů a marketing, provoz a výroba, řízení vztahů se zákazníky, strategické partnerství. 6 Edmonton Business: Business in Edmonton. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 MaRS: Discovery District. [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

16 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě USA Arizona State University Research Park 8 Je plně vybaven vším potřebným pro zaměstnance i návštěvy, v areálu je školka, nákupní středisko, stravovací zařízení, hotel, nemocnice apod., kolem parku jsou rekreační oblasti určené i pro veřejnost, univerzita klade velký důraz na výzkum, proto je společnostem sídlícím v ASU nabídnut přístup k mnoha univerzitním službám. Tyto služby jsou sjednány tak, aby vyhovovaly potřebám firem, a mohou zahrnovat: ASU MBA program pro řešení technických problémů, kooperativní výzkumné příležitosti, patentovatelné proprietální výzkumné kontrakty, spolupracují na vývoji displejů, tento TP a Az Technology Enterprises pomahají novým firmám s technickým zaměřením - jak finančně, tak i technickou podporou pomocí AzTE Catalyst fond. Silicon Valley North KALIFORNIE Nejznámější technologický park na světě, bylo to v Silicon Valley, kde byl vyvinut integrovaný obvod na bázi křemíku, mikroprocesor, mikropočítač a další klíčové technologie. Region zaměstnává asi čtvrt milionu pracovníků v oblasti informačních technologií. Silicon Valley byla založena jako prostředí pro výzkum a inovaci nových technologických poznatků. Mnoho kvalifikovaných inženýrů a vědců z hlavních univerzit v oblasti, velkorysé financování od ministerstva obrany, vývoj účinné sítě firem rizikového kapitálu a ve velmi rané fázi, institucionální vedení ze Stanfordovy univerzity to vše je základem úspěchu tohoto TP. Rensselaer Technology Park NEW YORK 9 Zaměřuje se na strojírenství, architekturu, humanitní a společenské vědy, management a technologie (vč. IT), univerzitní Interakce, základním cílem parku je rozvíjet součinnost mezi společnostmi a vysokými školami, tyto interakce by měly obohacovat vzdělávací prostředí univerzity a pomáhat společnostem získávat nová řešení a technologie, technologie zaostření. Cílem parku je přilákat rozmanité technické firmy a využít technologických předností univerzity, financování: tento projekt byl financován Rensselaer Polytechnic Institute. Počáteční financování bylo dotováno univerzitou. Financování nájemních budov bylo přes konvenční financování či pomocí průmyslových dluhopisů. 8 ASU Research Park: Arizona State University. [online]. [cit ]. Dostupné z: 9 Rensselaer Technology Park: a project of Rensselaer Polytechnic Institute. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12

17 MUNISS 2.2 Komplexní porovnání nabídky kancelářských prostor v Brně Ceny, služby a výhody kancelářských prostor Business parky a vědecká centra v Brně BBP (Brno Business Park) Nemají oficiální stránky, ceny kolem 13 m 2 /měsíc, moderní administrativní areál BBP nabízí v přízemích svých objektů zajímavé obchodní plochy/showroomy k pronájmu s možností parkovacích stání a se skvělou dostupností MHD, obchodní jednotky se upravují stavebně dle specifikace konkrétního nájemce a každá z jednotek má vlastní vstup z ulice nebo z atria v přízemí budov A nebo C, parkování je možné v podzemních garážích pod každou z budov A-D. 10 Spielberk centre Mají výhodu tří různých druhů kanceláří, které jsou nabízený dle požadavků zákazníka, ceny jsou opět kolem 13 za m 2 /měsíc, dodatečné služby jako je úklid, ostraha a další společné služby stojí přibližně 3 za m 2 za měsíc, ceny se dají individuálně upravit, na výběr jsou vila, inteligentní budovy nebo věžák, Vila poskytuje intimnější prostředí, kde firma má k dispozici pět pater nad zem a jedno pod, kde jsou umístěny garáže. Jsou zde také terasy, pro pracovní přestávky popř. popracovní odpoledne s kolegy. Komunikační a bezpečnostní funkce budov zajišťují: optické připojení pro nejmodernější IT vybavení, elektronický bezpečnostní systém, bezpečnostní kamerový systém, elektronický protipožární systém. Služby společné celému komplexu, jsou to především: reprezentativní recepce v každé z budov s atraktivními interiérovými prvky, 24 hod. recepční služby, 24 hod. služby ostrahy komplexu, rozsáhlý park v okolí s mnoha oddělenými klidovými zónami a vodními prvky, restaurace a kavárny, vyhrazené parkoviště, 10 LORDSHIP a.s. [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

18 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě poštovní podatelna, bankovní pobočky, úklid společných a venkovních ploch. AZ tower K pronájmu obchod ve spodní části, ostatní kanceláře a apartmá se dají pronajmout, ale také koupit služby jako hodinové kanceláře neposkytují. Titanium + Platinium Co se týče cen, pronájem za m 2 činí za měsíc 11-13, dá se však dohodnout individuální cena, která záleží na tom, jak solventní je zákazník, jakou výměru bude zabírat, zřejmě hodinové kanceláře a podobné služby neposkytují. Komunikační a bezpečnostní funkce budov zajišťují: optické připojení pro nejmodernější IT vybavení, příprava pro umístění satelitních antén na budovy, elektronický bezpečnostní systém, bezpečnostní kamerový systém, elektronický protipožární systém, elektronický kartový přístupový systém s turnikety. Služby v celém komplexu zajišťuje developer vlastními silami, čímž garantuje jejich nejvyšší kvalitu a stabilitu. Jsou to především: reprezentativní centrální recepce s rozlohou přes 300 m2 s atraktivními interiérovými prvky včetně vodní stěny a živých plamenů, 24 hod. recepční služby, 24 hod. služby ostrahy komplexu, rozsáhlý park ve vnitrobloku s mnoha oddělenými klidovými zónami a vodními prvky, Business Restaurant á la carte, kavárna s prodejem tiskovin a květin, vyhrazené parkoviště pro návštěvníky komplexu či veřejnost s lidskou obsluhou, poštovní podatelna, bankovní pobočka, úklid společných a venkovních ploch, správa komplexu přímo na místě AZ TOWER: O projektu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

19 MUNISS Trinity centrum 12 Má dvě budovy, jednu nižší 7 podlažní a druhou vyšší 11 podlažní věžák, specifikace každé z budov a služeb s ní spojených jsou uvedeny níže. Vybavení nižší budovy: recepce + ostraha + centrální dispečink 24 hodin, CCTV kamery (hlavní recepce, garáže, venkovní prostor), schodiště + 1x výtah o nosnosti 1000kg mezi 1np/7np + 1x výtah o nosnosti 675kg mezi suterény a přízemím. Komunikace ve výtahu napojena na recepci, vstupy do jednotlivých podlaží (dveřní telefon, čtečka čipových karet, elektromagnetický zámek na vstupních dveřích), podzemní garáže (vstup na kartu) vyhrazená parkovací stání v částce 3.500Kč/1 místo/měsíc, klidová zóna terasa na střeše budovy ke společnému užívání prostor. 13 Vybavení vyšší budovy: Ostraha, CCTV kamery (vstupní prostor, venkovní prostor), schodiště + 2x výtah, přístupový systém do budovy a jednotlivých podlaží čtečka čipových karet, dveřní videotelefon Další informace naleznete v Přílohách- str Triniti office center: Technická data a ceník - budova SO 002. [online] [cit ]. Dostupné z: 14 Triniti office center: Technická data a ceník - budova SO 003. [online] [cit ]. Dostupné z: 15

20 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě 2.3 Komparace výhod VTP v Brně V následující tabulce jsou srovnány tři nejvýznamnější VTP v Brně z hlediska výhodnosti a pohodlí pro případné zájemce či budoucí pracovníky VTP Brno. KOMPARACE VÝHOD VTP V BRNĚ Dálnice nejkratší vzdálenosti TITC JIC VTP Brno Jih D1: 10 km 8 km 1km D2: 16 km 14 km 1km Doprava MHD časová náročnost cestování centrum: 15 min 20 min 10 min hlavní nádraží: 25 min 23 min 10 min Stravování orientační vzdálenosti Optická síť Parkování Letiště nejkratší vzdálenost přes zpoplatněný úsek dálnice D1 4x restaurace 9x restaurace 4x restaurace m 800m 1,5 km 400m 1,5 km možnost připojení na optickou síť VUT FSI nebo VUT FEKT podzemní parkovací plocha o celkové výměře 1420,1m parkovacích míst; v areálu VTP lze postavit parkovací dům s 600 parkovacími místy vysokorychlostní optická síť venkovní stání 20 km 22 km 8 km neplacené komunikace 16 km 16 km 10 km vysokorychlostní optická síť přímo v areálu venkovní stání Dostupnost supermarketu okolí do 2km Ubytování okolí do 2km 5x supermarket 5x supermarket 3x supermarket BILLA, Lidl, Ahold BILLA, Lidl, Ahold Lidl, Tesco 5x hotel 5x hotel 4x hotel 350m 1,5km 1 2km 1 1,5 km Tabulka 1: Komparace výhod VTP v Brně 16

21 MUNISS 2.4 Potenciální klienti VTP Dle informací, které jsme dostali k dispozici od tvůrců celého projektu výstavby, má VTP Brno již nyní dohodnutou spolupráci s 12 podniky z různých oborů. Celkově je již dohodnuto obsazení 64 % plochy kanceláří a laboratoří. Níže uvádíme výčet oblastí, na které se uvedené podniky zaměřují, a to bez obchodních firem, neboť si přejí prozatím zůstat v anonymitě. Každá odrážka zastupuje jeden podnik výroba (Zakázková výroba) Dodávky železobetonových pražců a prefabrikátů pro dopravní, inženýrské a pozemní stavby, komplexní realizace nejrůznějších stavebních děl, jejich modernizace, rekonstrukce a údržba dle potřeb a přání zákazníků, inženýrsko-dodavatelská činnost v oborech jaderná energetika, chemie, petrochemie, čištění a úprava vod (výroba, inovace a vývoj), strojírenská výroba, obrábění kovů, vývoj. 2. služby Čištění prádla, veletržní servis, marketing, komunikace, inženýrská, konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví, ekonomické poradenství, vedení účetnictví, audit. 3. výzkum a vývoj Výstavba, provoz a vývoj v oblasti solární energetiky; výzkum v oblastech obnovitelných zdrojů energie, projekční, realizační a vývojová činnost v oblastech solární energetiky, strojírenství, výzkum a vývoj čerpací techniky. 4. neziskové organizace Podpora a realizace potřeb svých členů ve vztahu k podnikatelským subjektům a veřejné správě na úrovni kraje. Obsazení VTP je už na první pohled velmi pestré. Je vidět, že se od počátku nejedná o jednostranně zaměřený park, naopak se zdá, že je zde prostor pro postupné formování a tříbení spolupracujících firem. Dle současného obsazení není na místě specifikace tzv. vhodných kandidátů. Je naopak vhodné informovat podnikatele o tomto projektu v jeho současné podobě, včetně aktuálního obsazení, a nechat do parku přistoupit ty firmy, pro které bude spolupráce nejzajímavější a nejpřínosnější. To považujeme za důležitější, než vyhledávat konkrétní kandidáty dle jakýchkoliv parametrů. Nosnou 15 Podrobný rozbor potenciálních klientů naleznete v Přílohách-str

22 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě informací pro tyto firmy budou jistě možnosti využití a spolupráce s okolními institucemi, jakou jsou fakulty VUT, firmy v Technologickém parku nebo vědeckovýzkumná centra. Jsme přesvědčení, že tento přístup časem přinese očekávaný výsledek v podobě fungujícího podnikatelského prostředí, ve kterém bude docházet ke spolupráci, v jinak silně konkurenčním tržním prostředí. V Přílohách na str. 55 naleznete tabulku, v níž jsou podniky s podobným zaměřením označeny stejnou barvou. Jejich spolupráce v rámci VTP je velmi pravděpodobná a pro VTP nanejvýš žádoucí. Některé další podniky, a to zejména z oblasti služeb, jsou v rámci VTP vhodnými kandidáty na spolupráci s prakticky neomezeným počtem ostatních subjektů. Drtivá většina klientů má zájem o spolupráci s fakultami vysokých škol. Co se týká VUT v Brně, je třeba uvést, že byť jsou jednotlivé fakulty zpravidla připraveny k účasti na podobných projektech, zjistili jsme, že mnohdy chybí motivace a objevuje se také skepse. Například současné vedení Fakulty podnikatelské zastává názor, že ze spolupráce čerpá nejvíce výhod podnik, zatímco pro fakultu taková spolupráce není příliš přínosná. Je potřebné představit fakultám VTP jako možnost nabídnutí svým studentům spojení s podnikatelským světem, jako ukázkové prostředí, kde mohou nejen hledat námět či inspiraci, ale kde se mohou zapojit v rámci brigády či stáže a podílet se na výzkumu a vývoji. K tomu je zapotřebí iniciátora, který bude připravovat půdu pro vzájemnou spolupráci akademické obce a podnikatelského světa. To považujeme za jednu z hlavních funkcí, jež by měl VTP v Brně zastávat. Některé možné oblasti spolupráce škol a podniků, z nichž by plynuly určité výhody pro fakulty, jsme analyzovali a přikládáme tabulku potenciálních výhod pro fakulty VŠ. Některé potenciální výhody projektu VTP pro fakulty Vysokých škol výzkum a vývoj studium financování prestiž obecně pro studenty do výuky prodej výsledků výzkumu a vývoje pronájem volných kapacit školení zaměstnanců zviditelnění a propagace zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce zkušenosti s projektem rozvoj dlouhodobé spolupráce s podnikatelskou sférou budování komunikačních kanálů potenciál pro další projekty - zavedené postupy brigády, stáže, praxe práce pro absolventy řešení praktických problémů možnost exkurze zadání seminárních prací formou soutěže (autor vítězné práce může být odměněn finančně, placenou spoluprácí s firmou apod.) *další výhody záleží na vzájemné dohodě VŠ a firem a nejsou množstevně ani jinak omezeny Tabulka 2: Některé potenciální výhody projektu VTP pro fakulty VŠ 18

23 MUNISS 2.5 SWOT analýza Při zpracovávání SWOT analýzy jsme vycházeli z dat poskytnutých o projektu VTP zadavatelem projektu, jakož i dat námi zjištěných o jiných VTP v ČR i zahraničí. Analýza SWOT sleduje silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) a jejich vzájemné vazby Silné stránky Výhodná lokace VTP se jednoznačně nachází na velmi výhodném místě. Město Brno nabízí dobrý potenciál (nejen) pro kvalitní a dlouhodobě úspěšný výzkum. Ocenit můžeme zejména vysokou koncentraci vysokých škol a mnoha různých výzkumně zaměřených institucí, dobrou dopravní dostupnost a možnosti velkého města. Dle našeho názoru hraje rovněž velkou roli vstřícnost ze strany orgánů obce, jež se aktivně zajímají o rozvoj města, a proto podporují také nově vznikající projekty. A v neposlední řadě samozřejmě činnost Krajské Hospodářské komory jižní Moravy (HK), která nezanedbatelně přispívá k dobré atmosféře pro podporu inovačního podnikání a zasazuje se o vznik projektů, jako je právě tento. Kvalitní a různorodé služby VTP Brno bude poskytovat nejen pronájem nově postavených moderních prostor na výhodném místě, ale rovněž zajišťovat mnohé služby z oblastí správy objektu, podpory začínajících podnikatelů, marketingu, poradenství, organizace různorodých akcí a spojovacího článku v komunikaci. Klientům bude moct nabídnout dobré zázemí a možnost podílet se na něčem novém, kreativním a zajímavém, a to ve spolupráci s ostatními podniky v rámci VTP, vysokými školami a průmyslem. To považujeme za jednu z hlavních předností. Dobře nastartovaný projekt Není sporu, že je zde vše připraveno pro úspěšný start VTP v Brně. Při tvorbě tohoto podniku se nešetřilo inovačními nápady a vznikl kvalitní podnikatelský záměr. Považujeme za velmi přínosné, že je zde již od počátků kladen důraz na spolupráci se studenty vysokých škol, který je již zajištěn zapojením do Meziuniverzitní studentské soutěže (MUNISS). VTP se již od počátku stává neodmyslitelnou součástí města a tolik potřebným spojovacím článkem mezi školstvím, průmyslem a vývojem. Tyto aspekty rozhodně patří k silným stránkám VTP a dělají z něj něco víc, než jen podnik. Ekologická zodpovědnost Jakýkoli výzkum a vývoj by byl zbytečný bez zaměření na dlouhodobou udržitelnost a zachování přírody a přírodních zdrojů pro budoucí generace. Ekologickou zodpovědnost neřadíme mezi silné stránky pouze proto, že to zvyšuje atraktivitu každého zodpovědného podniku. Věříme, že se jedná o zásadní otázku a jsme rádi, že můžeme říct, že VTP v Brně jde příkladem. 19

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Název: Školitel: Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Vojtěch Adam Datum: 12.2.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Otevřené Inovace - Inovace 2

Otevřené Inovace - Inovace 2 Otevřené Inovace - Inovace 2 Profil společnosti Technologické Inovační Centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Synergie projektů Kooperační síť pro strojní inženýrství a NETME Centre. prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Synergie projektů Kooperační síť pro strojní inženýrství a NETME Centre. prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Synergie projektů Kooperační síť pro strojní inženýrství a NETME Centre prof. Ing., Ph.D. 2 /11 Obsah Projekt NETME Centre. Výzkumný program (divize) virtuálního navrhování a zkušebnictví NETME Centre.

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Inovační centrum a podnikatelský inkubátor v Praze-Vysočanech Technologické centrum AV ČR Prosinec 2007 Vznik projektu Projekt Bohemian Regional Innovation Strategy BRIS: - zpracované analýzy identifikovaly

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

Podnikatelské a inovační centrum

Podnikatelské a inovační centrum seminář Vědeckotechnické parky v ČR BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum Obsah prezentace prostředí, vývoj, souvislosti role BIC Plzeň etapy rozvoje vědeckotechnického parku Plzeň technická tradice

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.it4innovations.eu 1 Obsah 1. Projekty VaVpI

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více