Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně"

Transkript

1 Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/

2

3 Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Klára Ocelíková (vedoucí týmu) Bc. Pavla Richtrová Petra Kubaláková Ing, Jakub Kováč Bc. Ondřej Durkáč Bc. Lukáš Holík René Janeka Tato expertní analýza je výstupem projektu s názvem: Partnerství meziuniverzitní studentské sítě (CZ.1.07/2.4.00/ )

4

5

6 OBSAH 1 Úvod Vymezení problému a cíle práce Analýza Analýza VTP VTP a podnikatelské inkubátory v ČR VTP v zahraničí Komplexní porovnání nabídky kancelářských prostor v Brně Ceny, služby a výhody kancelářských prostor Komparace výhod VTP v Brně Potenciální klienti VTP SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Zjednodušený rozpočet Dlouhodobý finanční plán Spolupráce s VUT Pilotní schéma Výzkumná centra VUT v okolí VTP Brno (TITC) Přehled VVC spolupracujících s VUT Brno Detailní přehled VVC Návrhy možného využití VTP Hodinové a virtuální kanceláře Analýza rizik Akreditace skrytý potenciál Analýza rizik Datáze nový pojem, jenž boří hráze Analýza rizik SPA Students Profiles Agency Analýza rizik Nepovinné předměty praxanti Analýza rizik Akademicko-vědecká fóra... 48

7 4.6.1 Analýza rizik B. Angel Analýza rizik Informační systém Analýza rizik Inspirace ze zahraničí Další možné služby poskytované ve VTP Brno SWOT a SMART návrhů řešení Variantní řešení dalšího budoucího vývoje VTP Vývoj zaměřený na rozšíření komerčního využití VTP Vývoj se zaměřením na spolupráci s univerzitami Vývoj se zaměřením na spolupráci s vědeckými institucemi Vývoj s kombinovaným zaměřením Další možnosti budoucí spolupráce a vývoje VTP Spolupráce se Statutárním městem Brno Spolupráce s agenturami Stabilizace a rozvoj nabízených služeb z vlastních prostředků Vyčíslení přínosů Hodinové a Virtuální kanceláře Akreditace skrytý potenciál Datáze nový pojem, jenž boří hráze SPA student s profiles agency Nepovinné předměty Praxanti Akademicko-vědecká fóra B. Angel Shrnutí k vyčíslení příjmů Závěr Seznam zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Seznam zkratek a symbolů Přílohy... 70

8

9 MUNISS 1 Úvod Tato práce je zaměřena na vytvoření projektu, který má za cíl dát svými nápady základ, pro vznik spolupráce mezi vysokou školou a firmami. Tento druh spolupráce, jaký je běžný a zaběhlý všude ve světě, v podmínkách českého trhu však prozatím příliš dobře nefunguje. Problémem je nejčastěji to, že chybí důležité subjekty, které by toto fungování podporovaly a zprostředkovávaly. Zakomponování vědecko-technického parku jako třetí stranu do této spolupráce je vynikajícím způsobem, jak dosáhnout synergického efektu jak uvnitř takového VTP parku, tak i vně. Jak je známo, dva subjekty mohou být silným hráčem na trhu, avšak nejsou tak silné, pokud pracují samy a brání se spolupráci se svým okolím. Pokud však vytvoří dobré podmínky spolupráce a jsou jeden pro druhého hodnotným partnerem, jsou schopni vytvořit silné spojení, které dokáže mnohem více. Jak říká známé pořekadlo Víc hlav víc ví. Samotné zpracování projektu je rozděleno do několika částí. V první řadě byl náš cíl zaměřen na zpracování analýz, které dokážou nastínit situaci jak na českém, tak i na zahraničním trhu. Svou pozornost jsme věnovali nejrůznějším druhům vědeckotechnickým institucím, jejich fungování, cen pronájmů v jejich zařízeních, ale také bylo snahou najít zvláštnosti a inspiraci pro fungování VTP Brno. Po zjištění nejdůležitějších informací o jiných subjektech jsme se mohli začít věnovat SWOT analýze VTP Brno a také podrobnému rozboru potenciálních klientů tohoto parku. Dále jsme zpracovali zjednodušený rozpočet a dlouhodobý finanční plán TITC. V druhé části jsme se zaměřili na spolupráci a samotný synergický efekt. Nejdůležitější pro nás bylo vytvořit souhrn veškerých vědecko-výzkumných center, která sídlí nebo budou sídlit v okolí VTP Brno a mohou navázat spolupráci s jeho firmami. Většina těchto center je pod záštitou VUT Brno, proto jsme jako studenti této univerzity využili své kontakty a většina informací byla zjištěna na základě osobních schůzek s předními představiteli těchto center nebo rozhovorů s nimi. Cílem této komunikace a sběru informací bylo navržení schématu spolupráce a výčet veškerých dostupných možností pro vytvoření synergického efektu. Nemalý podíl na zrodu tohoto efektu a fungování spolupráce budou mít také samotné firmy vědecko-technického parku. Poslední dílek skládačky je tím nejpodstatnějším. Kvůli této části byl hlavně stvořen a zadán tento projekt studentům. Základem bylo být kreativní a nechat se inspirovat vším, s čím jsme po dobu řešení projektu přišli do styku. Výborným zdrojem inspirace byla zahraniční cesta do Nizozemí, ale také průzkum různých parků po celém světě. Naše nápady jsou popsány v této části, avšak každý samotný nápad by si zasloužil vlastní projektové řešení. Závěrem naší práce je celkový výstup a shrnutí celého projektu, které, jak doufáme, bude inspirací pro zadavatele tématu a realizační tým. Z důvodu většího rozsahu práce jsou podrobnější informace uvedeny v přílohách na straně 70. 5

10 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě 1.1 Vymezení problému a cíle práce Obrázek 1: VTP Brno 1 Úkolem tohoto projektu je zpracování veškerých dostupných informací a vytvoření analýz potřebných pro vznik pilotního schématu fungování VTP, propojení spolupráce firem sídlících v tomto VTP a výzkumných a vývojových týmů VUT. Jedním z cílů, který si stanovil náš tým, je návrh co nejvíce možných využití vědeckotechnického parku minimálně na úrovni vyspělých evropských států. Návrhy nejsou zpracovány příliš detailně, neboť každý z nich by si dle našeho názoru zasloužil vlastní projekt a podrobné zpracování. Nedílnou součástí naší práce bylo analyzovat trh jak z pohledu objektivního - tedy ekonomického, tak i z pohledu subjektivního tedy přístupu a náhledu do problému stakeholderů VTP. 2 1 TITC: vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor v Brně. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 Jelikož je naše práce obsáhlá, většinu informací jsme shrnuli do přehledných tabulek a delší popisky přidali do sekce Přílohy. 6

11 MUNISS 2 Analýza 2.1 Analýza VTP VTP a podnikatelské inkubátory v ČR Obrázek 2: VTP a PI v ČR 3 Vědeckotechnický park je podnikatelská infrastruktura přispívající k růstu ekonomické úrovně regionu prostřednictvím podpory rozvoje a růstu firem se zajímavým nápadem a zaměřením. Často je vědeckotechnický park umístěn v blízkosti univerzity. Dochází tak k rychlému přenosu informací z výzkumných pracovišť do firem. Součástí vědeckotechnického parku také bývá pracoviště pro transfer technologií, které pomáhá komerčně využít výsledky výzkumu v podnikové praxi. Podnikatelské inkubátory jsou často součástí VTP. V ČR je přes 40 VTP, z nichž 13 je akreditovaných Společností vědecko-technických parků ČR. Podnikatelský inkubátor převážně poskytuje služby pro firmy, které přijdou s inovativním business plánem. Podnikatelské inkubátory pomáhají jim s rozjezdem firmy, s uskutečněním jejich vizí a plánů do budoucna. Toho dosahují pomocí poskytování v zásadě tří druhů služeb. Služby obecně poskytované podnikatelským inkubátorem: 1) Poradenství Finanční, účetní, právní, obchodní, marketingové 2) Technické služby 3 Společnost vědeckotechnických parků. [online] [cit ]. Dostupné z: 7

12 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě Sekretariát, internet, židle se stolem, kopírování, bufet, dílny, laboratoře 3) Finance Příspěvky (dotační programy), venture capital Nájemné v paušálech, pronájem věcí, ostraha, úklid, podatelna. Energie dle spotřeby. Vědeckotechnické parky jsou právní formou různorodé, převažuje však forma s.r.o.. Majitelé vědeckotechnických parků jsou UNIVERZIY, MĚSTA a SOUKROMÍ INVESTOŘI. Dle jednoduché analýzy vědecko-technických či technologických parků, jsou převážně určeny pro široké spektrum podnikatelských aktivit. Výjimkou však nejsou parky, které jsou specializovány- textil (Liberec), kovy Ostrava. Ostrava Plocha areálu: 10 Ha Pronajímatelná kapacita: m Spojení s Vysokou školou báňskou v Ostravě Spolupracuje zde 29 firem všech různých zaměření a oborů např. IT (AVE Soft, s.r.o.), Elektronergetika (1eczech, s.r.o.), Metalurgie (forsteel, s.r.o. )nebo Automobilový průmysl (HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.) Olomouc založen v roce 2000, propojení s Univerzitou Palackého v Olomouci, spolupracují zde firmy v oblasti: farmacie, chemie a biotechnologie (BioPatterns, s.r.o., MedChemBio, Kilolab), nanotechnologií (Nanomat, s.r.o.), IT (Stormware, s.r.o.). Hlavní činnosti VTP: pronájem prostor pro začínající podnikatele, propojení vývojových možností univerzit s firmami, výzkumy, měření, analýzy. Zlín propojení s Univerzitou Tomáše Bati, firmy spolupracující s VTP: Moldcast, s.r.o. (Slévárna hliníku), Optimicon, s.r.o. (IT), Plastikářský kastr (Unie spojující firmy podnikající v oboru plastů), 8

13 MUNISS UniControls, a.s. (řídící, komunikační a diagnostické systémy), Hexxa.cz, s.r.o. (dodavatel periodik). Roztoky rozloha 4200m2, spolupracuje s ČVUT v Praze, tento VTP se zabývá především vývojem a výzkumem spalovacích motorů pro automobily, motory s alternativními pohony a konstrukcí převodovek. Plzeň rozloha 4500m2, město Plzeň je 100% akcionář VTP, spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni, poskytované služby: poradenství v podnikání, zpracování podnikatelských plánů, asistence při navazování mezinárodních vztahů, příprava projektů aplikovaného vývoje Daňové zvýhodnění v ČR PRO POPLATNÍKA REALIZUJÍCÍHO VÝZKUM A VÝVOJ 4 V české úpravě daně z příjmů není mnoho nástrojů podpory vědy a výzkumu. Určité zvýhodnění však přece máme a byla by jistě škoda se o nich nedozvědět a nevyužít je. Z tohoto důvodu se problematikou daňového zvýhodnění zabýváme a přinášíme krátký popis vybraných ustanovení zákona č.586/1992sb., o daních z příjmů, v nichž je zakotvena nepřímá podpora vědy a výzkumu. Byť je u nás v současné době v zásadě pouze jediná, a to odpočet odčitatelné položky ze základu daně. Uplatnění daňového odpočtu na projekt výzkumu a vývoje Od základu daně lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období na realizaci projektů výzkumu a vývoje. To znamená, že si tyto výdaje daňově uplatní dvakrát, poprvé jako náklad v účetnictví, podruhé jako odčitatelnou položku ze základu daně. 4 dle zákona č.586/1992sb., o daních z příjmů 9

14 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě Tyto projekty mohou mít podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části. Za tyto náklady lze považovat také náklady na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje. Výdaje související s výzkumem či vývojem pouze zčásti se uplatní jen v příslušné poměrné části. Odpočet nelze uplatnit na služby, licenční poplatky a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob (s výjimkou výdajů na certifikaci výsledků výzkumu a vývoje. Na ty výdaje (náklady), na které byla i jen zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů nelze odpočet uplatnit. Odpočet je podmíněn existencí písemného dokumentu Projekt výzkumu a vývoje, ve kterém poplatník uvede svou firmu, vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji, cíle projektu, předpokládané náklady (celkem a v jednotlivých letech), dobu řešení projektu (od do), identifikaci osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu, jejich kvalifikaci a formu pracovněprávního vztahu k poplatníkovi, způsob kontroly a hodnocení postupu řešení a výsledků, a doplní formální náležitosti (datum, oprávněné osoby atd.). Odpočet lze uplatnit v roce, kdy nárok vznikl. Nelze-li jej v tomto roce uplatnit z důvodu nízkého základu daně či ztráty, lze odpočet nebo jeho zbývající část uplatnit až ve třech bezprostředně následujících obdobích. 5 Do budoucna se plánuje zvýhodnění pro firmy, které budou investovat do školství Zvýhodnění jsou součástí tzv. Agendy Jedná se o program, k jehož plnění se zavázala jedna ze současných vládních stran ODS, a to do konce řádného volebního období. Dle vyjádření politiků v tisku bychom se mohli těšit na daňové zvýhodnění poplatníka, který umožní studentovi praxi alespoň 200 hodin v roce, a dále daňový odpočet 110% ceny přístroje pro odborné vzdělávání v roce pořízení. Firma, která umožní studentovi praxi více než 400 hodin v roce si, dle ODS, bude moci odečíst ze základu daně 80 tisíc Kč na studenta a v případě praxe od 200 do 400 hodin 40 tisíc. Pořídí-li firma přístroj pro odborné vzdělávání studentů, bude si moct v příslušném roce odečíst 110% ceny takového majetku 5 Další informace o daňovém zvýhodnění jsou uvedeny v Přílohách str

15 MUNISS VTP v zahraničí Severní Amerika KANADA Edmonton Research Park (Alberta-Edmonton) 6 Poskytují prostory a techniku pro natáčení filmů, spolupracují s Edmontonem a vládou Alberty, poskytují služby lokálním podnikatelům a hledají cesty, jak vyhovět jejich požadavkům, především v technické oblasti, člen PCL (skupina nezávislých stavebních firem napříč Kanadou, USA a Austrálií), snaží se shánět a sdílet informace o trhu práce, poskytovat zaměstnancům všechny potřebné nástroje k dalšímu vývoji, zaučovat je a následně poskytují odborníky lokálním firmám - tím snižují nezaměstnanost v regionu. MaRS Discovery District (Ontario-Toronto) 7 Pracují s podnikateli v různých sektorech: fyzikálních věd a pokročilých materiálů, informační technologií, komunikace a zábavy, věd o živé přírodě a zdravotnictví, sociální inovace, hledají začínající podniky v oblastech technologií a sociální inovace, pomáhají v těchto oblastech: obchodní plánování, prodej a marketing, financování a financování strategie, lidské zdroje, finanční řízení, účetnictví, daně, právní a duševní vlastnictví, vývoj produktů a marketing, provoz a výroba, řízení vztahů se zákazníky, strategické partnerství. 6 Edmonton Business: Business in Edmonton. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 MaRS: Discovery District. [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

16 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě USA Arizona State University Research Park 8 Je plně vybaven vším potřebným pro zaměstnance i návštěvy, v areálu je školka, nákupní středisko, stravovací zařízení, hotel, nemocnice apod., kolem parku jsou rekreační oblasti určené i pro veřejnost, univerzita klade velký důraz na výzkum, proto je společnostem sídlícím v ASU nabídnut přístup k mnoha univerzitním službám. Tyto služby jsou sjednány tak, aby vyhovovaly potřebám firem, a mohou zahrnovat: ASU MBA program pro řešení technických problémů, kooperativní výzkumné příležitosti, patentovatelné proprietální výzkumné kontrakty, spolupracují na vývoji displejů, tento TP a Az Technology Enterprises pomahají novým firmám s technickým zaměřením - jak finančně, tak i technickou podporou pomocí AzTE Catalyst fond. Silicon Valley North KALIFORNIE Nejznámější technologický park na světě, bylo to v Silicon Valley, kde byl vyvinut integrovaný obvod na bázi křemíku, mikroprocesor, mikropočítač a další klíčové technologie. Region zaměstnává asi čtvrt milionu pracovníků v oblasti informačních technologií. Silicon Valley byla založena jako prostředí pro výzkum a inovaci nových technologických poznatků. Mnoho kvalifikovaných inženýrů a vědců z hlavních univerzit v oblasti, velkorysé financování od ministerstva obrany, vývoj účinné sítě firem rizikového kapitálu a ve velmi rané fázi, institucionální vedení ze Stanfordovy univerzity to vše je základem úspěchu tohoto TP. Rensselaer Technology Park NEW YORK 9 Zaměřuje se na strojírenství, architekturu, humanitní a společenské vědy, management a technologie (vč. IT), univerzitní Interakce, základním cílem parku je rozvíjet součinnost mezi společnostmi a vysokými školami, tyto interakce by měly obohacovat vzdělávací prostředí univerzity a pomáhat společnostem získávat nová řešení a technologie, technologie zaostření. Cílem parku je přilákat rozmanité technické firmy a využít technologických předností univerzity, financování: tento projekt byl financován Rensselaer Polytechnic Institute. Počáteční financování bylo dotováno univerzitou. Financování nájemních budov bylo přes konvenční financování či pomocí průmyslových dluhopisů. 8 ASU Research Park: Arizona State University. [online]. [cit ]. Dostupné z: 9 Rensselaer Technology Park: a project of Rensselaer Polytechnic Institute. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12

17 MUNISS 2.2 Komplexní porovnání nabídky kancelářských prostor v Brně Ceny, služby a výhody kancelářských prostor Business parky a vědecká centra v Brně BBP (Brno Business Park) Nemají oficiální stránky, ceny kolem 13 m 2 /měsíc, moderní administrativní areál BBP nabízí v přízemích svých objektů zajímavé obchodní plochy/showroomy k pronájmu s možností parkovacích stání a se skvělou dostupností MHD, obchodní jednotky se upravují stavebně dle specifikace konkrétního nájemce a každá z jednotek má vlastní vstup z ulice nebo z atria v přízemí budov A nebo C, parkování je možné v podzemních garážích pod každou z budov A-D. 10 Spielberk centre Mají výhodu tří různých druhů kanceláří, které jsou nabízený dle požadavků zákazníka, ceny jsou opět kolem 13 za m 2 /měsíc, dodatečné služby jako je úklid, ostraha a další společné služby stojí přibližně 3 za m 2 za měsíc, ceny se dají individuálně upravit, na výběr jsou vila, inteligentní budovy nebo věžák, Vila poskytuje intimnější prostředí, kde firma má k dispozici pět pater nad zem a jedno pod, kde jsou umístěny garáže. Jsou zde také terasy, pro pracovní přestávky popř. popracovní odpoledne s kolegy. Komunikační a bezpečnostní funkce budov zajišťují: optické připojení pro nejmodernější IT vybavení, elektronický bezpečnostní systém, bezpečnostní kamerový systém, elektronický protipožární systém. Služby společné celému komplexu, jsou to především: reprezentativní recepce v každé z budov s atraktivními interiérovými prvky, 24 hod. recepční služby, 24 hod. služby ostrahy komplexu, rozsáhlý park v okolí s mnoha oddělenými klidovými zónami a vodními prvky, restaurace a kavárny, vyhrazené parkoviště, 10 LORDSHIP a.s. [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

18 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě poštovní podatelna, bankovní pobočky, úklid společných a venkovních ploch. AZ tower K pronájmu obchod ve spodní části, ostatní kanceláře a apartmá se dají pronajmout, ale také koupit služby jako hodinové kanceláře neposkytují. Titanium + Platinium Co se týče cen, pronájem za m 2 činí za měsíc 11-13, dá se však dohodnout individuální cena, která záleží na tom, jak solventní je zákazník, jakou výměru bude zabírat, zřejmě hodinové kanceláře a podobné služby neposkytují. Komunikační a bezpečnostní funkce budov zajišťují: optické připojení pro nejmodernější IT vybavení, příprava pro umístění satelitních antén na budovy, elektronický bezpečnostní systém, bezpečnostní kamerový systém, elektronický protipožární systém, elektronický kartový přístupový systém s turnikety. Služby v celém komplexu zajišťuje developer vlastními silami, čímž garantuje jejich nejvyšší kvalitu a stabilitu. Jsou to především: reprezentativní centrální recepce s rozlohou přes 300 m2 s atraktivními interiérovými prvky včetně vodní stěny a živých plamenů, 24 hod. recepční služby, 24 hod. služby ostrahy komplexu, rozsáhlý park ve vnitrobloku s mnoha oddělenými klidovými zónami a vodními prvky, Business Restaurant á la carte, kavárna s prodejem tiskovin a květin, vyhrazené parkoviště pro návštěvníky komplexu či veřejnost s lidskou obsluhou, poštovní podatelna, bankovní pobočka, úklid společných a venkovních ploch, správa komplexu přímo na místě AZ TOWER: O projektu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

19 MUNISS Trinity centrum 12 Má dvě budovy, jednu nižší 7 podlažní a druhou vyšší 11 podlažní věžák, specifikace každé z budov a služeb s ní spojených jsou uvedeny níže. Vybavení nižší budovy: recepce + ostraha + centrální dispečink 24 hodin, CCTV kamery (hlavní recepce, garáže, venkovní prostor), schodiště + 1x výtah o nosnosti 1000kg mezi 1np/7np + 1x výtah o nosnosti 675kg mezi suterény a přízemím. Komunikace ve výtahu napojena na recepci, vstupy do jednotlivých podlaží (dveřní telefon, čtečka čipových karet, elektromagnetický zámek na vstupních dveřích), podzemní garáže (vstup na kartu) vyhrazená parkovací stání v částce 3.500Kč/1 místo/měsíc, klidová zóna terasa na střeše budovy ke společnému užívání prostor. 13 Vybavení vyšší budovy: Ostraha, CCTV kamery (vstupní prostor, venkovní prostor), schodiště + 2x výtah, přístupový systém do budovy a jednotlivých podlaží čtečka čipových karet, dveřní videotelefon Další informace naleznete v Přílohách- str Triniti office center: Technická data a ceník - budova SO 002. [online] [cit ]. Dostupné z: 14 Triniti office center: Technická data a ceník - budova SO 003. [online] [cit ]. Dostupné z: 15

20 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě 2.3 Komparace výhod VTP v Brně V následující tabulce jsou srovnány tři nejvýznamnější VTP v Brně z hlediska výhodnosti a pohodlí pro případné zájemce či budoucí pracovníky VTP Brno. KOMPARACE VÝHOD VTP V BRNĚ Dálnice nejkratší vzdálenosti TITC JIC VTP Brno Jih D1: 10 km 8 km 1km D2: 16 km 14 km 1km Doprava MHD časová náročnost cestování centrum: 15 min 20 min 10 min hlavní nádraží: 25 min 23 min 10 min Stravování orientační vzdálenosti Optická síť Parkování Letiště nejkratší vzdálenost přes zpoplatněný úsek dálnice D1 4x restaurace 9x restaurace 4x restaurace m 800m 1,5 km 400m 1,5 km možnost připojení na optickou síť VUT FSI nebo VUT FEKT podzemní parkovací plocha o celkové výměře 1420,1m parkovacích míst; v areálu VTP lze postavit parkovací dům s 600 parkovacími místy vysokorychlostní optická síť venkovní stání 20 km 22 km 8 km neplacené komunikace 16 km 16 km 10 km vysokorychlostní optická síť přímo v areálu venkovní stání Dostupnost supermarketu okolí do 2km Ubytování okolí do 2km 5x supermarket 5x supermarket 3x supermarket BILLA, Lidl, Ahold BILLA, Lidl, Ahold Lidl, Tesco 5x hotel 5x hotel 4x hotel 350m 1,5km 1 2km 1 1,5 km Tabulka 1: Komparace výhod VTP v Brně 16

21 MUNISS 2.4 Potenciální klienti VTP Dle informací, které jsme dostali k dispozici od tvůrců celého projektu výstavby, má VTP Brno již nyní dohodnutou spolupráci s 12 podniky z různých oborů. Celkově je již dohodnuto obsazení 64 % plochy kanceláří a laboratoří. Níže uvádíme výčet oblastí, na které se uvedené podniky zaměřují, a to bez obchodních firem, neboť si přejí prozatím zůstat v anonymitě. Každá odrážka zastupuje jeden podnik výroba (Zakázková výroba) Dodávky železobetonových pražců a prefabrikátů pro dopravní, inženýrské a pozemní stavby, komplexní realizace nejrůznějších stavebních děl, jejich modernizace, rekonstrukce a údržba dle potřeb a přání zákazníků, inženýrsko-dodavatelská činnost v oborech jaderná energetika, chemie, petrochemie, čištění a úprava vod (výroba, inovace a vývoj), strojírenská výroba, obrábění kovů, vývoj. 2. služby Čištění prádla, veletržní servis, marketing, komunikace, inženýrská, konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví, ekonomické poradenství, vedení účetnictví, audit. 3. výzkum a vývoj Výstavba, provoz a vývoj v oblasti solární energetiky; výzkum v oblastech obnovitelných zdrojů energie, projekční, realizační a vývojová činnost v oblastech solární energetiky, strojírenství, výzkum a vývoj čerpací techniky. 4. neziskové organizace Podpora a realizace potřeb svých členů ve vztahu k podnikatelským subjektům a veřejné správě na úrovni kraje. Obsazení VTP je už na první pohled velmi pestré. Je vidět, že se od počátku nejedná o jednostranně zaměřený park, naopak se zdá, že je zde prostor pro postupné formování a tříbení spolupracujících firem. Dle současného obsazení není na místě specifikace tzv. vhodných kandidátů. Je naopak vhodné informovat podnikatele o tomto projektu v jeho současné podobě, včetně aktuálního obsazení, a nechat do parku přistoupit ty firmy, pro které bude spolupráce nejzajímavější a nejpřínosnější. To považujeme za důležitější, než vyhledávat konkrétní kandidáty dle jakýchkoliv parametrů. Nosnou 15 Podrobný rozbor potenciálních klientů naleznete v Přílohách-str

22 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě informací pro tyto firmy budou jistě možnosti využití a spolupráce s okolními institucemi, jakou jsou fakulty VUT, firmy v Technologickém parku nebo vědeckovýzkumná centra. Jsme přesvědčení, že tento přístup časem přinese očekávaný výsledek v podobě fungujícího podnikatelského prostředí, ve kterém bude docházet ke spolupráci, v jinak silně konkurenčním tržním prostředí. V Přílohách na str. 55 naleznete tabulku, v níž jsou podniky s podobným zaměřením označeny stejnou barvou. Jejich spolupráce v rámci VTP je velmi pravděpodobná a pro VTP nanejvýš žádoucí. Některé další podniky, a to zejména z oblasti služeb, jsou v rámci VTP vhodnými kandidáty na spolupráci s prakticky neomezeným počtem ostatních subjektů. Drtivá většina klientů má zájem o spolupráci s fakultami vysokých škol. Co se týká VUT v Brně, je třeba uvést, že byť jsou jednotlivé fakulty zpravidla připraveny k účasti na podobných projektech, zjistili jsme, že mnohdy chybí motivace a objevuje se také skepse. Například současné vedení Fakulty podnikatelské zastává názor, že ze spolupráce čerpá nejvíce výhod podnik, zatímco pro fakultu taková spolupráce není příliš přínosná. Je potřebné představit fakultám VTP jako možnost nabídnutí svým studentům spojení s podnikatelským světem, jako ukázkové prostředí, kde mohou nejen hledat námět či inspiraci, ale kde se mohou zapojit v rámci brigády či stáže a podílet se na výzkumu a vývoji. K tomu je zapotřebí iniciátora, který bude připravovat půdu pro vzájemnou spolupráci akademické obce a podnikatelského světa. To považujeme za jednu z hlavních funkcí, jež by měl VTP v Brně zastávat. Některé možné oblasti spolupráce škol a podniků, z nichž by plynuly určité výhody pro fakulty, jsme analyzovali a přikládáme tabulku potenciálních výhod pro fakulty VŠ. Některé potenciální výhody projektu VTP pro fakulty Vysokých škol výzkum a vývoj studium financování prestiž obecně pro studenty do výuky prodej výsledků výzkumu a vývoje pronájem volných kapacit školení zaměstnanců zviditelnění a propagace zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce zkušenosti s projektem rozvoj dlouhodobé spolupráce s podnikatelskou sférou budování komunikačních kanálů potenciál pro další projekty - zavedené postupy brigády, stáže, praxe práce pro absolventy řešení praktických problémů možnost exkurze zadání seminárních prací formou soutěže (autor vítězné práce může být odměněn finančně, placenou spoluprácí s firmou apod.) *další výhody záleží na vzájemné dohodě VŠ a firem a nejsou množstevně ani jinak omezeny Tabulka 2: Některé potenciální výhody projektu VTP pro fakulty VŠ 18

23 MUNISS 2.5 SWOT analýza Při zpracovávání SWOT analýzy jsme vycházeli z dat poskytnutých o projektu VTP zadavatelem projektu, jakož i dat námi zjištěných o jiných VTP v ČR i zahraničí. Analýza SWOT sleduje silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) a jejich vzájemné vazby Silné stránky Výhodná lokace VTP se jednoznačně nachází na velmi výhodném místě. Město Brno nabízí dobrý potenciál (nejen) pro kvalitní a dlouhodobě úspěšný výzkum. Ocenit můžeme zejména vysokou koncentraci vysokých škol a mnoha různých výzkumně zaměřených institucí, dobrou dopravní dostupnost a možnosti velkého města. Dle našeho názoru hraje rovněž velkou roli vstřícnost ze strany orgánů obce, jež se aktivně zajímají o rozvoj města, a proto podporují také nově vznikající projekty. A v neposlední řadě samozřejmě činnost Krajské Hospodářské komory jižní Moravy (HK), která nezanedbatelně přispívá k dobré atmosféře pro podporu inovačního podnikání a zasazuje se o vznik projektů, jako je právě tento. Kvalitní a různorodé služby VTP Brno bude poskytovat nejen pronájem nově postavených moderních prostor na výhodném místě, ale rovněž zajišťovat mnohé služby z oblastí správy objektu, podpory začínajících podnikatelů, marketingu, poradenství, organizace různorodých akcí a spojovacího článku v komunikaci. Klientům bude moct nabídnout dobré zázemí a možnost podílet se na něčem novém, kreativním a zajímavém, a to ve spolupráci s ostatními podniky v rámci VTP, vysokými školami a průmyslem. To považujeme za jednu z hlavních předností. Dobře nastartovaný projekt Není sporu, že je zde vše připraveno pro úspěšný start VTP v Brně. Při tvorbě tohoto podniku se nešetřilo inovačními nápady a vznikl kvalitní podnikatelský záměr. Považujeme za velmi přínosné, že je zde již od počátků kladen důraz na spolupráci se studenty vysokých škol, který je již zajištěn zapojením do Meziuniverzitní studentské soutěže (MUNISS). VTP se již od počátku stává neodmyslitelnou součástí města a tolik potřebným spojovacím článkem mezi školstvím, průmyslem a vývojem. Tyto aspekty rozhodně patří k silným stránkám VTP a dělají z něj něco víc, než jen podnik. Ekologická zodpovědnost Jakýkoli výzkum a vývoj by byl zbytečný bez zaměření na dlouhodobou udržitelnost a zachování přírody a přírodních zdrojů pro budoucí generace. Ekologickou zodpovědnost neřadíme mezi silné stránky pouze proto, že to zvyšuje atraktivitu každého zodpovědného podniku. Věříme, že se jedná o zásadní otázku a jsme rádi, že můžeme říct, že VTP v Brně jde příkladem. 19

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání. Karlovarský kraj

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání. Karlovarský kraj Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání Karlovarský kraj Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group Vytvořeno: březen 2009 Autoři dokumentu Mgr. Pavla Žížalová, Berman Group služby

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více