REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc."

Transkript

1 REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, Praha 2 ISSN Svazek 41 Literární a technická redakce: publikační oddělení NLK tel Do čísla 1/2001 přispěli: Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek RNDr. J. Šťovíčková Seznam excerpovaných časopisů Annals of the Rheumatic Diseases Clinical Rheumatology Internist Journal of Rheumatology Rheumatology Transplantation Proceedings Zeitschrift für Rheumatologie Ann.rheum.Dis. Clin.Rheum. Internist J.Rheum. Rheumatology Transplant.Proc. Z.Rheum.

2 Systematické roztřídění referátů A. Klinika 1. Revmatoidní artritida 2. Juvenilní chronická artritida 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka 4. Séronegativní spondartritidy, ankylozující spondylitida 5. Infekční a jiné artritidy 6. Dna a jiné krystalické artropatie 7. Osteoartróza kloubů a páteře 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 9. Nemoci svalstva 10. Nemoci kostí, osteoporóza 11. Mimokloubní revmatismus, fibromyalgie B. Etiopatogeneze C. Diagnostika D. Laboratorní výsledky 1. Imunologie, sérologie 2. Hematologie, morfologie 3. Biochemie 4. Rtg a jiné zobrazovací metody 5. Kloubní tekutiny 6. Experimentální studie E. Terapie 1. Analgetika 2. Nesteroidní antirevmatika 3. Léky modifikující chorobu (DMARDs) 4. Kortizonoidy 5. Farmakoterapie dny a hyperurikemie 6. Farmakoterapie osteoporózy 7. Ostatní farmakoterapie (SYSADOA) 8. Imunoterapie 9. Lokální terapie (intraartikulární injekce, masti, gely) 10. Fyzikální terapie a rehabilitace 11. Revmatochirurgie ZPRÁVY ZE SJEZDŮ PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

3 R E F E R Á T Y A. KLINIKA 1. Revmatoidní artritida 1 LEHTINEN, J.T., KAARELA, K., IKÄVALKO, M. a ost.: Výskyt postižení loketního kloubu u revmatoidní artritidy. 15letá výsledná studie. /Incidence of elbow involvement in rheumatoid arthritis. A 15 year endpoint study./ J.Rheum., 28, 2001, č. 1, s Loketní kloub má v podstatě 3 klouby. Humeroulnární kloub (HU) dovoluje flexi a extenzi, humeroradiální kloub (HR) dovoluje axiální rotaci a radioulnární (RU) pronaci a supinaci. Mimo jiné je tento kloub i oporou pro zvedání předloktí a navíc je to nosný kloub. Postižení loketního kloubu u RA je tedy důležité pro funkční neschopnost horní končetiny. Všeobecně se udává, že během let je u RA postiženo celkem 50 % loketních kloubů. Včasné zjištění a rtg průkaz změn na drobných kloubech rukou lze snadno prokázat, zatímco změny na loketních kloubech v počátečním stadiu jsou hůře dostupné. Autoři této práce zhodnotili výskyt změn na těchto kloubech a příčinu destrukce na HU a HR kloubech u 74 séropozitivních erozivních RA. Během 15letého sledování bylo vyšetřeno celkem 148 loketních kloubů, u kterých byla provedena standardní anteroposteriorní a laterální radiografie. Synovektomie byla provedena na 9 loketních kloubech celkem u 7 pacientů, excize hlavice radia na 8 loketních kloubech. Indikace pro totální endoprotézu loketního kloubu však zatím nebyla stanovena. Erozivní změny (Larsen st. 2) byly pozorovány u 75/148 (51 %) loketních kloubů u 61 % pacientů. 30 pacientů mělo jednostranné a 15 oboustranné postižení. Výskyt závažnějších změn erozivních (Larsen 3-5) byl v 18 %, a to u 17 (23 %) pacientů. Převaha některé ruky neměla vliv na stupeň destrukce. Larsenovo skóre pro periferní klouby korelovalo signifikantně se změnami na loketních kloubech. Typické erozivní změny byly nejčastěji pozorovány na capitulum humeri (64 kloubů) a na laterálním epikondylu humeru (58 kloubů) nebo na processus styloides ulnae (52 kloubů). Cystické změny byly zjištěny na ulně u

4 16 (11 %) pacientů, nejčastěji na olecranon. Na humeru se cystické změny objevily ve 12 (8 %) kloubech, většinou na laterálním kondylu. Na radiu byly pseudocysty u 4 kloubů, kostní ankylóza nebyla nikdy zjištěna. Tesárek 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka 2 QUEIRO, R., MAIZ, O., INTXAUSTI, J. a ost.: Subklinická sakroiliitida u zánětlivého onemocnění střeva: klinická a sledovací studie. /Subclinical sacroiliitis in inflammatory bowel disease: a clinical and follow-up study./ Clin.Rheum., 19, 2000, č. 7, s Už v r popsali Wright a ost. artritidu u pacientů se zánětlivým onemocněním střeva (IBD), která se lišila od běžné RA. Tato artritida byla později zařazena do enteroartritické skupiny spondartritidy. Tuto skupinu možno rozdělit do 4 hlavních kategorií: 1. periferní artritida, jejíž aktivita kolísá podle stavu střevního onemocnění, 2. spondylitida, kterou nelze rozeznat od AS, 3. izolovaná sakroiliitida u 4-8 % pacientů, 4. revmatologické komplikace IBD, jako osteoporóza, osteomalacie, amyloidóza apod. Účelem této práce bylo zhodnotit subklinickou formu sakroiliitidy při IBD, protože prevalence těchto změn není zcela jasná. Od r bylo vyšetřeno celkem 62 pacientů s IBD z gastroenterologické kliniky. Byly u nich vyšetřeny všechny klouby, ranní ztuhlost, pohyblivost, otoky, páteř, někdy i synoviální tekutina. Subklinická sakroiliitida mohla být diagnostikována už při běžném radiologickém vyšetření, zároveň však v tomto případě byla vyloučena bolest v zádech a rovněž manévry byly negativní. Ze 62 vyšetřených pacientů mělo 35 Crohnovu chorobu (CD) a 27 ulcerózní kolitidu (UC). 22 % z nich mělo v anamnéze uveitidu, 22 % ulcerace v ústech, 9,5 % erythema nodosum, 1,6 % pyodermii, 3,2 % hypertrofickou osteoartropatii a 9,5 % psoriázu. Periferní artritida byla zjištěna u 19 pozorování (30 %), a to především na dolních končetinách. 2 pacienti měli příznaky typické pro AS, proto byli ze sestavy vyřazeni. U 15 pacientů (24 %) byla nalezena subklinická sakroiliitida, a to u 8 žen a 7 mužů. Střevní onemocnění u těchto pacientů trvala průměrně 32 let, byla zde pozitivní rodinná anamnéza. U 6 byly

5 známky periferní artritidy, 3 měli oční zánět, u 3 byly vředy v ústech, u 3 erythema nodosum a u 2 psoriáza. Z těchto 15 pacientů byla prokázána jednostranná sakroiliitida u 11, u 4 byla oboustranná. 3 pacienti byli HLA-B 27 pozitivní. Zároveň zde byla hodnocena kritéria pro klasifikaci SpA, a to dle Amora a dle ESSG. Někteří pacienti s periferní artritidou a s jinými příznaky tato kritéria splňují, avšak zdá se, že to není užitečné pro diagnózu lehčí formy SpA. Závěrem autoři konstatují, že byla zjištěna dosti vysoká incidence subklinické sakroiliitidy u pacientů s IBD. U této formy axiální artropatie však nebylo možno prokázat vyšší procento pozitivity HLA-B 27, a proto je sotva lze pokládat za SpA. Význam těchto nálezů je tedy nejasný, avšak může představovat zvláštní nález pro SpA, a to spíše než specifickou charakteristiku IBD. Tesárek 3 De VLAM, K., MIELANTS, H., CUVELIER, C. a ost.: Spondyloartropatie u zánětlivého střevního onemocnění je nedostatečně hodnocená: prevalence a vztah k HLA. /Spondyloarthropathy is underestimated in inflammatory bowel disease: prevalence and HLA association./ J.Rheum., 27, 2000, č. 12, s Pojem spondyloartropatie (SpA) představuje skupinu chronických onemocnění s běžnou klinickou, biologickou, genetickou a terapeutickou charakteristikou. Do této skupiny patří AS, reaktivní artritida, nediferencovaná SpA, některé formy psoriatické artritidy (SpA) a juvenilní chronické artritidy, akutní přední uveitida a idiopatické zánětlivé střevní onemocnění (IBD), jako je Crohnova choroba (CD) a ulcerózní kolitida (UC). Je totiž známo, že pacienti se SpA mají často subklinické střevní poruchy a že zánětlivý stav kloubů a šlach může být prvním klinickým symptomem IBD. V této práci autoři sledovali celkovou prevalenci SpA u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (CD a UC). Jednalo se o 103 pacientů s IBD, kteří byli rozděleni do skupiny s CD (muži 25, ženy 53, celkem 78) a pacienti s UC (muži 12, ženy 13, celkem 25). U žádného pacienta nebyla zjištěna akutní uveitida, avšak 13 z nich mělo toto onemocnění v anamnéze. Psoriáza byla zjištěna u 3 pacientů s CD a u 1 s UC. Asi u 30 % pacientů byly otoky a bolesti kloubní, při CD u 25 a UC u 5, tendinitida u 4 pacientů s CD a u 1 s UC, bolesti

6 v zádech u 22 pacientů s CD a u 9 s UC, pozitivní Schoberův index u 27 pacientů s CD a u 7 s UC. Nejčastěji byly postiženy talokrurální klouby. Entezitida byla zjištěna u 7 pacientů, nejčastěji na Achillově šlaše. Sakroileitida unilaterální byla u 8 pacientů s CD a u 1 s UC, oboustranná u 19 s CD a u 5 s UC. Sakroileitida však nebyla ve spojitosti s periferní synovitidou nebo s entezitidou. Když nebyl brán ohled na IBD, byla SpA diagnostikována pouze u 12 ze 40 pacientů. 10 pacientů splňovalo kritéria pro AS dle newyorkských kritérií. Celkově však 36 pacientů ze 103 s IBD bylo dle kritérií ESSG (European spondylarthropathy study group) klasifikováno jako SpA. Hodnoty HLA-B 27 byly vyšetřeny celkem u 76 pacientů (59 s CD a 17 s UC). U pacientů s CD zjištěna pozitivita HLA-B 27 u 10,2 %, s UC u 5,9 %. Pozitivita byla zjištěna nejčastěji u pacientů s bolestmi v kříži. Dle názoru autorů kloubní postižení u IBD lze klasifikovat jako SpA, což potvrzuje i koncepce SpA. Za pojem SpA lze pokládat skupinu onemocnění s četnými klinickými projevy. Studium kloubního onemocnění u pacientů s IBD může osvětlit patogenezi a význam genetických faktorů pro vznik spondyloartropatií. Tesárek 4 HOOGKAMP-KORSTANJE, J.J.A., MOESKER, H., BRUYN, G.A.W.: Ciprofloxacin v. placebo v léčbě reaktivní artritidy vyvolané Yersinií enterocolitica. /Ciprofloxacin v. placebo for treatment of Yersinia enterocolitica triggered reactive arthritis./ Ann.rheum.Dis., 59, 2000, č. 11, s Yersiniová artritida (YA) je komplikací gastrointestinální infekce Yersinií enterocolitica. Její incidence v endemických oblastech je kalkulována více než na 20 %. Nemocní s YA vykazují perzistentně protilátky IgA, zaměřené proti proteinu zevní membrány Yersinií (yops), na rozdíl od yersiniové infekce nekomplikované YA. U té vzniká chronický zánět střeva; v lymfatické tkáni přetrvávají bakterie. Dřívější studie tvrdily, že ATB mohou tyto bakterie eliminovat, což by se projevilo mimo jiné také snížením IgA v krvi. Tyto studie však nezahrnovaly léčebný efekt na YA. Autoři provedli randomizovanou, dvouslepou studii s podáváním placeba jako kontroly. Posuzován byl efekt léčby ciprofloxacinem (cf) na YA. Cf je chemoterapeutikum ze skupiny fluorovaných chinolonů.

7 Byl zvolen proto, že vykazoval vysokou účinnost proti Y. enterocolitica in vitro. Dávka cf byla 500 mg 2x denně (nebo placebo) během 3 měsíců. Do studie bylo zařazeno 18 osob, 7 k randomizovanému podávání cf, 11 dostávalo placebo (2 z nich byli vyloučeni pro znehodnocení protokolu). Obě skupiny byly srovnatelné s ohledem na trvání YA, přítomnost HLA-B 27, kloubní index, vizuální analogovou stupnici bolesti (VAS), FW a CRP. Žádný ze sledovaných nebyl před začátkem studie léčen pro yersiniovou infekci ATB. Na konci studie 6 ze 7 nemocných, kteří dostávali cf, dosáhlo úplné remise YA; u sledovaných s placebem to bylo 5 z 9. Remise byla provázena poklesem FW a CRP u všech; artikulární index poklesl dříve při užívání cf než placeba a zůstával dále nižší; měření pomocí VAS prokázalo vymizení bolesti při aktivním pohybu u cf, nikoli u placeba. Mnohem rychleji klesal také počet oteklých kloubů a dříve mizela klidová bolest v kloubech. Cf byl všemi nemocnými dobře tolerován, nežádoucí účinky nebyly pozorovány. Bude potřeba dalších šetření k ověření uvedených výsledků. Kučera 7. Osteoartróza kloubů a páteře 5 CHITNAVIS, J., SINSHEIMER, J.S., SUCHARD, M.A. a ost.: Konečné stadium koxartrózy a gonartrózy. Etiologie, klinický obraz a radiologické nálezy idiopatické osteoartrózy. /End-stage coxatrhrosis and gonarthrosis. Aetiology, clinical patterns and radiological features of idiopathic osteoarthritis./ Rheumatology, 39, 2000, č. 6, s Každým rokem je ve Velké Británii provedeno celkem totálních náhrad kyčelních kloubů (THR) a totálních náhrad kolenních kloubů (TKR) pro konečné stadium osteoartrózy. Přes rozsáhlá studia, která se týkají věku, pohlaví, rasy, obezity, zaměstnání, úrazů a dědičnosti, byly zjištěny jen některé faktory, které jsou nutné pro radiografické změny, vyžadující terapeutickou chirurgickou intervenci. Příčina a trvání kloubních obtíží a omezení pohyblivosti jsou faktory, které jsou jen zřídka diskutovány v literatuře. Stejně tak nebyly zhodnoceny ani radiografické studie, týkající se acetabulární a

8 proximální femorální dysplazie u idiopatické koxartrózy a nitrokloubní lokalizace gonartrózy, které vyžadují operační zákrok. Proto autoři této práce provedli studii idiopatické osteoartrózy (OA) kyčle a kolenního kloubu, které vyžadovaly operační zákrok. Studie byla provedena na 249 pacientech s THR a 125 pacientech s TKR kromě pacientů, u kterých bylo nutno provést výměnu kyčle i kolenního kloubu. Ve srovnání s idiopatickým konečným stadiem koxartrózy se u konečného stadia gonartrózy příznaky vyvinuly o několik let dříve a signifikantně častěji byly v souvislosti s předchozím onemocněním kolenního kloubu, obyčejně s poruchou menisků. Podobnosti mezi pacienty s koxartrózou a gonartrózou spočívaly v predominanci žen; dřívější zaměstnání vyžadovalo zhodnocení, zda se jednalo o těžkou nebo lehkou fyzickou práci, zvýšení kostního obratu věkem ve srovnání s celkovou populací. Většina pacientů s THR nebo TKR neměla v anamnéze obezitu. Kontralaterální kloub byl postižen trvalou bolestí, nebo měl v minulosti náhradu u více než 40 % současných pacientů s OA kyčle nebo kolene. U pacientů, léčených pro TKR nebo THR, byla zaznamenána signifikantní převaha pravostranného postižení. Ačkoliv většina pacientů z obou skupin neměla v anamnéze chronické bolesti v jiných kloubech, u více než 50 % se projevovaly známky Heberdenových uzlů, což by svědčilo pro možnost tendence ke generalizované osteoartróze. Ačkoliv bylo typické převážné postižení mediálního kompartmentu pro většinu pokročilých stadií gonartrózy, radiograficky bylo zřetelné postižení všech 3 oblastí, tj. mediální, laterální a patelární. Asi u 40 % pacientů s idiopatickou OA kyčelního kloubu se také prokazovala acetabulární dysplazie, zatímco u 10 % byl zřetelný posun horní femorální epifýzy. Tyto nálezy podporují teorii, že idiopatická koxartróza je obyčejně spjata s lehkou bilaterální deformitou kloubu. Obezita a těžká práce, faktory často považované za přetížení kyčlí a kolen, nejsou závažné pro vývoj těžké, symptomatické OA. Na druhé straně prevalence oboustranného klinického postižení a symetrických radiografických změn a dysplazie jsou důležitou konstitucionální predispozicí pro idiopatické konečné stadium pokročilé koxartrózy a gonartrózy. Tesárek

9 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 6 SCHMIDT, W.A.: Vážné příhody u vaskulitid. /Notfälle bei Vaskulitiden./ Z.Rheum., 59, 2000, supl. 3, s. III. 6. přednáška na 29. kongresu Německé společnosti pro revmatologii. Vaskulitidy vyvolávají řadu komplikací v důsledku vzniklé ischemie. Klinický obraz závisí na velikosti postižených cév. Takayasuova arteritida: Přes pomalý rozvoj cévního postižení je mortalita na TA vysoká, a to 15 % během 5 let. Rizikovými faktory vzhledem k závažnosti prognózy jsou retinopatie, arteriální hypertenze, insuficience aortální chlopně, aneurysma aorty a progresivní průběh vaskulitidy. Nejčastějšími komplikacemi jsou cévní mozkové příhody, ischemie horních končetin, infarkty v oblasti mezenterických cév a srdeční infarkt. Na počátku onemocnění se doporučuje podat denně přibližně 50 mg prednisolonu. Nutnost aplikace antikoagulancií je sporná. Příležitostně je žádoucí transplantace kmenových buněk a operace bypassu. Arteria temporalis: Nejčastější komplikací je porucha zraku na podkladě ischemické neuropatie optiku. Méně časté jsou cévní mozkové příhody, srdeční infarkty a ischemické léze z postižení mezenterických cév a stenózy arteriae axilaris či brachialis. Doporučuje se aplikace prednisolonu v počátečních dávkách mg za den, při komplikacích mg/den. Není k dispozici žádná studie, která by doložila účelnost aplikace vyšších dávek. Ischemické komplikace se mohou dostavit do 3 dnů při každé z uvedených dávek prednisolonu. Aplikace bazálních antirevmatik není podle adekvátních studií dostatečná. Přes léčbu vznikne aneurysma hrudní aorty 17x častěji v průběhu nemoci ve srovnání s výskytem u ostatní populace. Proto je třeba provést rentgenogram alespoň 1x za rok. Nicméně není mortalita u nemocných s arteria temporalis ve srovnání s ostatními zvýšena. Morbus Kawasaki: U dětí dochází akutně k horečce, konjunktivitidě, dermatitidě a lymfadenopatii. Průměrná doba trvání je 12 dní. Ve 25 % vzniká aneurysma koronárních arterií, které je často komplikováno srdečním infarktem. Udává se 2% mortalita. Při podávání ASS a imunoglobulinů je prognóza dobrá.

10 Polyarteritis nodosa: Časté jsou infarkty v oblasti mezenteriálních arterií a selhání ledvin na ischemickém podkladě. Mohou vzniknout také srdeční a mozkové infarkty. Hodnoty sérového kreatininu vyšší 1,6 mg/dl a postižení gastrointestinálního traktu se pokládají za ukazatele špatné prognózy. Indikována je léčba prednisolonem 250 mg/den a cyklofosfamidem 2 mg/kg/den v počáteční fázi. Morbus Wegener: mikroskopická polyangiitis, choroba Churg Straussové: Pokud nejsou nemocní s WG a mikroskopickou polyarteritidou řádně léčeni, umírají během roku na plicní komplikace a selhání ledvin. Nejvíce se lze obávat alveolárních hemoragií. Vzniká pocit nedostatku vzduchu, hemoptýza a anémie. Komplikací může být také hemodynamicky významný perikardiální výpotek, často reagující jen na vysoké dávky kortikoidů. Perimyokarditida může mít za následek kardiomyopatii. Akutní selhání ledvin vyžaduje hemodialýzu. Obávaná je také ischemická kolitida, krvácení z cév a ruptury sleziny. Zpočátku je třeba léčit prednisolonem (přibližně 1 g/den) a cyklofosfamidem (2 mg/kg/den). Kučera 7 SCHMIDT, W.A., SEIPELT, E., MOLSEN, H.P. a ost.: Vaskulitida arteriae carotis internae u Wegenerovy granulomatózy. /Vaskulitis der Arteria carotis interna bei Wegener scher Granulomatose./ Z.Rheum., 59, 2000, supl. 3, s. III Kongres Německé společnosti pro revmatologii přednáška. Wegenerova granulomatóza (WG) může postihnout také větší cévy. Dosud byly publikovány 2 případy vaskulitidy arteriae carotis internae u WG. Zatím nebyl popsán její ultrasonografický morfologický obraz. Popis kazuistiky: U 37letého muže byla diagnostikována WG. Opírala se o segmentální nekrotizující glomerulonefritidu, sinusitidu, konjunktivitidu, artralgie a průkaz ANCA (anti-pr3). Dále se objevila pulzující rezistence submandibulárně vlevo a reverzibilní neurologický deficit na podkladě ischemie. Pomocí sonografie se v oblasti pulzující rezistence zjistilo rozšíření intimy arteriae carotis internae spolu s 30% stenózou dlouhou 3 cm a s perivaskulárním infiltrátem širokým 2,1 cm. MRT vykázala také infiltrát a stenózu. Ty však byly hůře ohraničitelné než

11 sonografický nález. Angiografie zjistila homogenně ohraničenou stenózu, ale neprokázala perivaskulární infiltrát. Angiografie spolu s MRT zjistila cévní smyčku v průběhu arteriae carotis internae, kterou sonografie neprokázala. V diskusi hodnotí autoři výsledky svých šetření. Sonograficky se nález na arterii carotis internae prezentoval rozšířením intimy se silným echem. Šlo tedy o ultrasonografický nález podobný Takayasuově arteritidě (TA). Lišil se od TA perivaskulárním infiltrátem. Obrovskobuněčná arteritida se také odlišuje rozšířením cévní stěny chudým na echo. Stenózy, ztluštění cévní stěny a perivaskulární infiltrát se podle názoru autorů nejlépe prokazují sonograficky, ale délka postižení cévy je hodnotitelná angiograficky a MRT. Kučera 8 VITALI, C., CIANCIA, E., GALLUZZO, E. a ost.: Gigantocelulární arteritida na dolní končetině u nemocného s hepatitidou C. /Giant cell arteritis of the leg in a patient with hepatitis C virus infection./ Ann.rheum.Dis., 56, 1997, č. 11, s Chronická hepatitida C (HCV) se může manifestovat také kožní symptomatologií. Může jít o vaskulitidu kožních cév, leukocytoklastickou vaskulitidu, smíšenou kryoglobulinemii nebo polyarteritis nodosa. Autoři referují o 44letém muži, u něhož po dlouhé době po infekci HCV vznikla gigantocelulární arteritida střední kožní arterie na pravé dolní končetině. Klinicky se projevila bolestivými červenými uzlíky na mediální straně pravé dolní končetiny, které místy splývaly. Reaktanty akutní fáze zánětu (FW, CRP) byly mírně zvýšené, ANCA, ANF, cirkulující imunokomplexy, kryoglobuliny nebyly prokázány. Markery viru hepatitidy B (anti-bc, anti-be, antigeny HBs a HBe) a anti-hiv 1 a HIV 2 byly negativní. Naopak pozitivní byly protilátky proti HCV prokázané metodou ELISA 3. generace. Polymerázovou řetězovou reakcí byla zjištěna také virová RNA, ukazující na aktivní odpověď HCV. Jaterní biopsie prokázala mírnou chronickou hepatitidu klasifikovanou jako 2. stupeň. Biopsie uzlíků byla hodnocena jako zánět a trombóza střední kožní arterie s multinukleárními gigantocelulárními buňkami. Byl proveden

12 angiogram celiackých arterií a horní mezenterické arterie. Nebyla prokázána aneurysmata, což svědčilo proti polyarteritis nodosa. Podrobná vyšetření neprokázala žádné jiné infekční, autoimunitní onemocnění ani neoplazma, které by mohlo být příčinou zjištěných cévních lézí. Po aplikaci 16 mg metylprednisolonu s postupným snižováním na 4 mg/den došlo během 4 týdnů k vymizení kožních lézí. Multinukleární gigantocelulární buňky jsou obvyklým nálezem u granulomů, které mohou vzniknout v průběhu zánětlivé reakce. Vznikají fúzí monocytů nebo makrofágů při kooperaci s adhezivními molekulami. Gigantocelulární buňky jsou charakteristickým znakem granulomatózních vaskulitid, včetně Wegenerovy granulomatózy, jakož i Takayasuovy a Hortonovy arteritidy. V závěru jsou uváděna zjištění, svědčící pro kauzální vztah mezi infekcí HCV a vaskulitidami, včetně gigantocelulární. Kučera 9 de GROOT, K., HAUBITZ, M., HALLER, H.: Vaskulitidy spojené s ANCA. Nové koncepce a strategie v terapii. /ANCA assoziierte Vaskulitiden. Neue Konzepte und Strategien in der Therapie./ Internist, 41, 2000, č. 10, s Etiologie vaskulitid spojených s nálezy ANCA (V ANCA) není známa; rovněž dostatečně známá není ani jejich patogeneze. Proto není možná ani jejich kauzální terapie. Užívají se imunosupresiva (cyklofosfamid, cyklosporin A, metotrexát, azathioprin) obvykle v kombinaci s kortikoidy. Působí nespecificky na imunitní odpověď nemocných. Přesto se docílí až v 90 % případů (především při aplikaci cyklofosfamidu - CYC) remise. Aplikace těchto léků je spojena s poměrně vysokým výskytem nežádoucích účinků (NÚ), mnohdy velmi závažných. Strategii pro terapii vaskulitid s ANCA lze shrnout do těchto bodů: 1. léky méně toxické než CYC, ale se stejným imunosupresivním účinkem; 2. ošetřovací strategii pro refrakterní a progresivní formy V ANCA; 3. prodloužení remise; 4. zlepšení životní kvality nemocných; 5. omezení ireverzibilních komplikací, vzniklých jako následek onemocnění nebo léčby.

13 Díky rozvíjejícím se znalostem patogenetických dějů při V ANCA se zdá možné přiblížit se některým výše uvedeným požadavkům. V dalším uvádějí autoři jednotlivé nové myšlenky pro terapii a nové koncepce spolu s výsledky pilotních studií. Předkládají nová farmaka, která by mohla sama nebo spolu s kortikoidy navodit remisi a tuto prodloužit či udržet. Nová imunosupresiva 1. Mycophenolat Mofetil (MMF). MMF je morpholinoester mycofenolátu (MF). MF je farmakologicky působící substancí. MMF zvyšuje jeho účinnost tím, že má vysoký lipofilní účinek. MF je fermentativní produkt penicilinového spektra. Jeho působení spočívá v zábraně proliferace lymfocytů. Postiženy jsou především T a B lymfocyty. Blokována je syntéza purinu v těchto buňkách. Na zvířecím modelu bylo také prokázáno, že MF zabraňuje expresi adhezivních molekul, proliferaci buněk hladkých svalů, fibroblastů a endoteliálních buněk. MMF je v současné době rutinně používán k zabránění rejekce transplantovaných ledvin. V současné době je zkoumáno postavení tohoto léku v terapii autoimunitních chorob. Jde např. o pilotní studii Nowacka a ost., kterým se podařilo udržet 10 z 11 sledovaných osob s V ANCA v remisi po 15 měsíců. Zda je MMF schopen remisi navodit u V ANCA, bude předmětem pro další studie. Zdá se již nyní, že tato schopnost je oproti cyklofosfamidu výrazně slabší. U Takayasuovy arteritidy (TA) se remise podařila; šlo o případy rezistentní na aplikaci kortikoidů, metotrexátu či na společnou aplikaci obou těchto farmak. To se vysvětluje tím, že u TA docházelo před nasazením MMT k infiltraci cévní stěny lymfocyty a podání MMF tomu zabránilo. Nejčastějšími NÚ jsou nauzea, průjem, útlum krvetvorby (erytrocytů, leukocytů i trombocytů). 2. Leflunomid (LF). Jeho působení spočívá v selektivním, reverzibilním blokování klíčového enzymu pyrimidin syntetázy, na jehož funkci jsou lymfocyty podstatně více závislé než ostatní tělesné buňky. Vzniká nedostatek uridinmonofosfátu a lymfocyty se zastaví ve svém vývoji

14 na fázi G1. Predilekčně jsou postiženy imunokompetentní T a B buňky. Celkový útlum krvetvorby při aplikaci LF prakticky nevzniká. První studie s podáváním LF u WG byla otevřená. Byla prováděna u 20 nemocných s touto vaskulitidou. S LF byly podávány také kortikoidy. Cílem léčby bylo udržet pacienty v remisi. Po 1 roce této terapie se to dařilo u 18 sledovaných. Dávky kortikoidů bylo možno snížit. NÚ: přechodné průjmy, zvýšení transamináz, přechodné vypadávání vlasů. LF se jeví jako účinné imunomodulans, dobře tolerovatelné. V Evropě a USA bylo povoleno v léčbě Takayasuovy arteritidy. 3. Anti TNF alfa (infliximab prep. Remicade). Jde o chimerické humanizované myší protilátky proti TNF-alfa. V Německu byly zavedeny k terapii m. Crohn (zabraňují tvorbě fistulí). V pilotní studii a ve studiích s placebem byly zkoušeny také u RA. Po jednotlivé dávce byla zaznamenána účinnost. Opakovaná aplikace však vyvolává tvorbu protilátek. Současné podávání MTX tvorbu protilátek znemožní. Stačí opakování aplikace i.v. za 4-8 týdnů. NÚ: mírné infekce horních dýchacích cest, v nečetných případech reakce po infuzi a vznik anti-ds-dna (patogenetický význam je nejasný). Připravuje se pilotní studie u nemocných s vaskulitidou spojenou s ANCA starších 60 let (k vyvolání remise). Protože obvyklé dávky cyklofosfamidu jsou u těchto osob nebezpečné, má se aplikovat infliximab+kortikoidy+cyklofosfamid v nižších dávkách oproti dávkám běžně užívaným. 4. Inhibitory TNF alfa (receptory TNF-etanercept-Enbrel). Princip této léčby spočívá v tom, že volné receptory TNF alfa jsou po podání zevních receptorů (s-tnf-r) blokovány. Bylo dosaženo vyšší afinity, poločasu a biologické účinnosti rekombinovaných s-tnf alfa-r oproti přirozeným s-tnf alfa receptorům (Etanercept, Enbrel). Ty naváží rozpuštěné TNF alfa nejen v séru, ale také navázané na povrchu buněk. Proti infliximabu má etanercept tu výhodu, že je méně imunogenní, má vyšší afinitu k TNF alfa a váže také TNF beta. Aplikuje se 2x týdně s.c.

15 Bylo povoleno zkoušet etanercept u RA, psoriatické artritidy, Stillovy choroby, sklerodermie a uveitidy. U refrakterní RA etanercept sám a v kombinaci s malými dávkami MTX v placebem kontrolované studii měl oproti placebu jasné lepší výsledky. NÚ byly srovnatelné s NÚ při aplikaci inflixicamu. Dobrá snášenlivost etanerceptu byla prokázána v americké pilotní studii u WG v kombinaci s kortikoidy, cyklofosfamidem nebo nízkými dávkami MTX. V současné době probíhá multicentrická, randomizovaná, dvouslepá, placebem kontrolovaná studie etanerceptu, zaměřená k dosažení remise WG Deoxyspergualin (DSG). Byl poprvé užit k zamezení rejekce transplantovaných ledvin. Jeho mechanismus účinku není přesně znám. Ví se, že blokuje transkripci kapa lehkých řetězců v buněčném jádru, omezuje produkci receptorů IL 2, TNF alfa a IL-6. Zabraňuje syntéze T buněčných receptorů a produkci kapa lehkých imunoglobulinových řetězců a tím brání diferenciaci cytotoxických T bb. V Německu je v současné době prováděna multicentrická otevřená pilotní studie u nemocných s vaskulitidami spojenými s nálezem ANCA, kteří nereagují na cyklofosfamid, nebo je u nich cyklofosfamid kontraindikován. DSG je podáván denně po 3-4 týdny s.c., až periferní lymfocyty klesnou na 4000 µ/l. Následuje 2 týdny pauza a pak se v léčbě pokračuje. Bylo by třeba provést kontrolovanou studii se standardní léčbou cyklofosfamidem, aby byl léčebný efekt DSG věrohodný. NÚ DSG (alespoň během krátkodobé aplikace) se jeví oproti cyklofosfamidu jako podstatně méně významné. DSG může působit reverzibilní, pomalu vznikající leukopenii a trombocytopenii, periorální hypestezii, hypotonii, nevolnost. NÚ se při aplikaci DSG projevovaly zřídka. 6. Monoklonální protilátky proti CD 18 anti-cd 40-ligand. Je zatím ve fázi časných pilotních zkoušek. Mohl by se uplatnit u SLE. 7. Transplantace kmenových buněk. V současné době je v International Autoimmune Disease Stem Cell Project Database registrováno 150 nemocných, u nichž byla pro

16 autoimunitní onemocnění provedena transplantace kmenových bb. Jde především o pacienty s RA, SLE, sklerodermií a sclerosis multiplex. Vedle transplantace kmenových buněk je možná také transplantace kostní dřeně, ale ta je nákladnější a má delší fázi aplazie. Kučera 10 KALLENBERG, C.G.M., TERVAERT, J.W.: Co je nového u systémových vaskulitid? Zpráva z 9. International Vasculitis/ANCA Workshop. /What is new in systemic vasculitis? A report from the 9th International Vasculitis/ANCA Workshop./ Ann.rheum.Dis., 59, 2000, č. 11, s International Vasculitis/ANCA Workshop začala pracovat a publikovat v r v Kodani. Zabývá se problematikou primárních systémových vaskulitid (PSV). Její 9. jednání se konalo dubna 2000 v Gronningenu v Holandsku. Bylo rozděleno do několika kapitol. Interakce epitel-leukocyty. Z referátů jednotlivých autorů vyplynulo, že ANCA poškozují cévní endotel. Antigeny pro tyto protilátky jsou PR3 a MPO. Jsou exprimovány především buňkami cévního endotelu; není jisté, zda i jinými buňkami, jako tubulárním či plicním epitelem. Při reakci ANCA/PR3, MPO dochází k patologickým pochodům, které poškozují cévní endotel; např. se zvyšuje produkce IL-8, který působí chemotakticky na neutrofily, a MCP-1 s chemoatraktivním vlivem na monocyty, T buňky. Uvolňují se další prozánětlivé cytokiny. Současně dochází k dysregulaci adhezivních molekul a apoptóze endoteliálních buněk a neutrofilů. Patogeneze systémových vaskulitid. Ústřední roli hrají ANCA a autoreaktivní T lymfocyty. Byly prezentovány názory, že T lymfocyty hrají významnou roli při vzniku granulomatózní tkáně v horním dýchacím traktu u Wegenerovy granulomatózy (WG). V nosní biopsii nemocných s WG byly prokázány specifické T buňky v souvislosti s výskytem Staphylococcus aureus. Jde o Th2 lymfocyty, které pomáhají B lymfocytům produkovat ANCA. Dlouhodobá přítomnost zlatého stafylokoka se jeví jaký významný rizikový faktor v patogenezi WG.

17 Jeho antigeny mohou aktivovat T buňky. Stafylokoková fosfatáza může působením na glomerulární endotel vyvolat glomerulonefritidu. K doložení přímého působení ANCA na vznik vaskulitid, včetně vzniku glomerulonefritid existují zvířecí modely a další jsou plánovány. Anti-PR3 a anti-mpo protilátky. U zánětlivých chorob bylo identifikováno široké spektrum cílových antigenů pro ANCA. Tvrdí se, že u vaskulitid jsou cílovými antigeny pouze PR3 a MPO. Dále jsou probírány metody k jejich stanovení a jejich hodnocení. Příčiny a genetická báze systémových vaskulitid. Byla diskutována role infekčních agens při vzniku vaskulitid. Řada mikrobů může precipitovat vaskulitidy u vhodných osob. Pro to svědčí klinická pozorování a experimentální modely. U myší s geneticky determinovanou deficiencí interferonu γ může virus herpes zoster indukovat vznik vaskulitid velkých cév. Vedle mikrobiální flóry může při vzniku vaskulitid hrát roli silikon. ANCA pozitivní glomerulonefritida je uváděna také do souvislosti s kontaktem se zvláštní formou silikonu. V souvislosti s výskytem panca mohou být také některé léky, jako propylthiouracil nebo hydralazin. Antigeny jsou zde např. elastáza, nikoli PR3 a MPO. Nejde patrně o primární systémové vaskulitidy, ale vaskulitidy sekundární. Prognóza a terapie. Z hlediska prognózy bylo poukázáno na to, že zvýšené hodnoty sérového kreatininu na začátku léčby jsou důležitým prediktivním ukazatelem hrozící progresivní renální insuficience. Důležitým dlouhodobým faktorem hrozícím úmrtím je přítomnost plicních hemoragií. Relapsy těchto vaskulitid jsou mnohem častější u nemocných s nálezem PR3-ANCA než s MPO-ANCA. V USA a v Evropě je řada pracovišť, zabývajících se terapií vaskulitid. Standardizovaným léčebným režimem (cyklofosfamid + kortikoidy) lze většinou dosáhnout remise. K jejímu udržení je schválena aplikace azathioprinu. Kučera

18 11 NERENHEIM, A., STRESOW, A., SCHNEIDER, W. a ost.: Granulomatózní zánět hlasivek jako časné stadium morbus Wegener. /Granulomatöse Entzündung der Stimmlippen als Frühmanifestation eines Morbus Wegener./ Z.Rheum., 59, 2000, supl.3 s. III. 46. přednáška na 29. kongresu Německé společnosti pro revmatologii. Pro Wegenerovu granulomatózu (WG) je typické, že zpočátku postihuje horní dýchací cesty. Autoři prezentují kazuistiku 44leté ženy, kde na začátku onemocnění byly postiženy pouze hlasivky. V říjnu 1999 se u ní objevil chrapot, teplota do 38,5 o C. V lednu 2000 byl proveden malý chirurgický zákrok na hlasivkách, který vyloučil tuberkulózu. Klinické vyšetření provedené v únoru 2000 zjistilo chrapot, dočasně stridor při inspiriu, krepitace v kolenních kloubech při pohybu, strumu. Spirální CT hrudníku ukázalo zvětšené mediastinální a bronchopulmonální uzliny, velikosti až do 2 cm, žádné známky plicní fibrózy. ORL: zmnoženou sliznici v rozsahu laryngu se záhyby, arytenoidní chrupavku a hlasivky ztluštělé, vředovité. Dutina nosní byla suchá, pokrytá krvavými krustami. Laboratoř: FW 54/62, CRP < 5, panca a canca negativní, ve sputu Staphylococcus aureus. Spinální CT oblasti krku a paranazálních dutin: levý recessus piriformis nekrotický, zřejmě jako následek sekretu. Lymfatické uzliny nebyly zvětšeny. V levém maxilárním sinu zjištěny polypózní struktury do 2 cm velikosti na mediální stěně, bez destrukce kosti. Struma nodosa. Funkční plicní zkouška: oploštělá inspirační a exspirační křivka jako známka fixní stenózy horních dýchacích cest. Biopsie: rinitis. Biopsie hlasivek a trachey: v oblasti hlasivek zjištěn granulomatózní zánět s fibrinoidní, nekaseózní nerozdrcenou nekrózou. Šlo o nález svědčící pro WG. V materiálu z trachey nebyl nalezen jednoznačně patologický nález. Terapie: Na počátku aplikována Emserova sůl (E. Salz) a Pulmicort, MTX a prednisolon (zpočátku 70 mg). Zlepšil se chrapot, pacientka byla bez teploty.

19 V literatuře jsou jen ojedinělé zprávy o izolované lokalizaci WG v oblasti laryngu, většinou jako subglotická stenóza s těžkou dyspnoí. U prezentované pacientky jde o postižení hlasivek s dosud jen mírnou progresí WG. Kučera 12 SCHWARZ-EYWILL, M., WEISS, A., UNGER, L. a ost.: Význam standardizovaného vyšetřování u nemocných se systémovými vaskulitidami. /Die Relevanz einer Staging- Untersuchung bei Patienten mit systemischer Vaskulitis./ Z.Rheum., 59, 2000, č. 3, s Význam systémových vaskulitid (SV) v interní medicíně významně stoupl. Průkaz specifických protilátek a klasifikace SV, zaměřené na praxi, zlepšily a urychlily stanovení diagnózy, a tak umožnily včasné zahájení léčby. Spektrum příznaků SV je však pestré a symptomatologie se může překrývat. Důležité je včasné rozpoznání také limitovaných forem SV. Autoři se pokusili standardizovat vyšetřovací metody, které by odhalily postižení jednotlivých orgánů či systémů, a podle nich hodnotit výsledky léčby. V jejich sestavě bylo 32 nemocných, kteří byli přijati v letech jako akutní případy s podezřením na SV, které bylo potvrzeno. Nemocní byli klasifikováni podle kritérií ACR, příležitostně byla použita definice dle Chapel-Hill konference. 15 pacientů bylo hodnoceno jako Wegenerova granulomatóza (WG), 2 jako polyarteritis nodosa (PN), 4 jako mikroskopická polyangiitis (MP), 4 jako vaskulitidy velkých cév a 5 jako vaskulitida Churg- Straussové. Diagnóza byla stanovena na základě biopsie podle kritérií Chapel-Hill; u 2 nebylo možno těchto kritérií použít. V sestavě bylo 22 žen a 10 mužů. Průměrný věk na začátku onemocnění byl 50,8 roků (17 až 83). U všech nemocných byl prováděn standardní vyšetřovací program; skládal se z anamnézy, klinického vyšetření a běžné laboratoře. Dále byla vyšetřena sérologie na hepatitidy B a C, panca, canca, cirkulující imunokomplexy, revmatoidní faktor (RF), CH 50, C 3, C 4. Standardní program dále obsahuje rentgenogram plic, sonogram břicha, echokardiogram s barevnou dopplerometrií, EKG, rentgenogram paranazálních dutin, dodatečně i ORL a

20 neurologické vyšetření. Pokud jsou zjištěny změny na rtg plic, pak je provedena CT plic a bodypletysmogram se změřením difuzní kapacity plic. Při neurologické symptomatologii je indikována EMG a EEG. Všichni sledovaní pacienti byli vyšetřeni také oftalmologem. U 29 bylo provedeno 1 nebo více histologických vyšetření. Vyšetřování vykázalo následující výsledky. FW byla u 15 (47 %) více než 40 mm/hod., u 9 (28 %) byla mezi mm/hod., u 8 (25 %) byla přes aktivitu vaskulitidy normální; 1x šlo o WG a mikroskopickou polyarteritidu, ostatní byly polyarteritis nodosa. C- reaktivní protein (CRP) byl u 14 normální, přestože vaskulitida byla aktivní. Normální hodnoty FW a CRP se v 8 případech shodovaly, u 1 nemocného s mikroskopickou polyangiitidou byla FW 34 mm/hod. a CRP normální. Aktivitu onemocnění hodnotili autoři také podle hodnot trombocytů. Jejich průměrná hodnota byla , u 1 nemocné s temporální arteritidou byla vyšší než 1 milion. Mezi hodnotami FW, CRP a počtem trombocytů nebyla v řadě případů shoda. canca byly zjištěny výhradně u WG, a to v 86 % (proteináza 3/PR-3). panca byly zjištěny u 5, 3x u mikroskopické polyangiitidy, 2x u vaskulitidy Churg-Straussové. (U mikroskopické polyangiitidy šlo o protilátky proti myeloperoxydáze.) ANA nebyl v sestavě zjištěn, rovněž tak zvýšené hodnoty cirkulujících imunokomplexů a změny komponent komplementu. U 11 pacientů byly nalezeny změny na EKG. Šlo o 3 nemocné s WG (2x ischemické změny na laterální straně LSK, 1x kompletní blok pravého raménka Tawarova se známkami přetížení pravého srdce). U 1 nemocného s chorobou Churg-Straussové byly zjištěny komorové extrasystoly v salvách. U 1 s WG byl nalezen prodělaný infarkt myokardu. Echokardiogram byl změněn u 8 (25,9 %), z toho u 7 byly současně výše popsané změny na EKG. U nemocné s vaskulitidou Churg-Straussové a salvami komorových extrasystol byla zjištěna akinéza septa a ejekční frakce 45 %. U 2 nemocných stejnou vaskulitidou vykázal echokardiogram hypokinézu levé srdeční komory a počínající plicní hypertenzi. Nemocný s prodělaným IM vykázal hypokinézu zadní stěny levé komory (v souladu s lokalizací IM). Dopplerometrickou echokardiografickou metodou byly prokázány malé insuficience mitrální a aortální chlopně.

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN)

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Celiakie je hereditární autoimunitní onemocnění dětí a dospělých s celosvětovým výskytem způsobené celoživotní nesnášenlivosti lepku

Více

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 41 NO: 62letý muž přijatý (na neurologickou kliniku) do nemocnice pro pravostrannou hemiparézu. Pacient byl v dobrém zdravorním stavu až do doby 3 měsíce před přijetím,

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 Patologie virových hepatitid Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 1 ÚVOD Definice virových hepatitid Hepatotropní viry Průběh hepatitid 2 VIROVÉ HEPATITIDY, DEFINICE Hepatitis Zánětlivé

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE Poznámka překladatele: V nově navrhovaném názvosloví dětských revmatických onemocnění Mezinárodní ligy proti revmatizmu (ILAR) jsou níže

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

CRP v séru Abstrakt Fyziologická variabilita Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

CRP v séru Abstrakt Fyziologická variabilita Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci CRP v séru Abstrakt C-reaktivní protein (CRP) patří mezi reaktanty akutní fáze s rychlou odpovědí. Je produkován játry, jeho plazmatická koncentrace se zvyšuje již 6 hodin po vypuknutí zánětlivého procesu

Více

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC Co je to? Behcetův syndrom neboli Behcetova nemoc (BN) je systémová vaskulitida (zánět krevních cév) neznámé příčiny. Je pro ní charakteristický opakovaný

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Pulmorenálnísyndrom ZDENKA HRUŠKOVÁ A KOL. KLINIKA NEFROLOGIE VFN A 1. LF UK V PRAZE OSTRAVA 23. 1. 2014

Pulmorenálnísyndrom ZDENKA HRUŠKOVÁ A KOL. KLINIKA NEFROLOGIE VFN A 1. LF UK V PRAZE OSTRAVA 23. 1. 2014 Pulmorenálnísyndrom ZDENKA HRUŠKOVÁ A KOL. KLINIKA NEFROLOGIE VFN A 1. LF UK V PRAZE OSTRAVA 23. 1. 2014 Plíce a ledviny bohatá mikrovaskulatura na velkém povrchu společný antigen bazální membrány intenzivní

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o. Herpetické viry a autoimunita K.Roubalová Vidia s.r.o. Vztah infekce k autoimunitnímu onemocnění Infekce = příčina autoimunitního onemocnění Infekce = spouštěč autoimunitního procesu Infekce progrese onemocnění

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Ateroskleróza a jiná onemocnění tepen

Ateroskleróza a jiná onemocnění tepen Ateroskleróza a jiná onemocnění tepen Z. Kolář Ateroskleróza Poškození cév při hypertenzi Záněty Aneuryzmata a disekce Degenerativní onemocnění Ateroskleróza Souhrnný název tří onemocnění tepen, která

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Nemoci svalové a kosterní soustavy

Nemoci svalové a kosterní soustavy Nemoci svalové a kosterní soustavy prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Senát ČR, duben 2009 Problematika posuzování revmatických onemocnění chronicita, vysoký výskyt heterogenita

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc.

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 4/2001 Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it VZÁCNÉ PRIMÁRNÍ SYSTÉMOVÉ VASKULITIDY

www.pediatric-rheumathology.printo.it VZÁCNÉ PRIMÁRNÍ SYSTÉMOVÉ VASKULITIDY www.pediatric-rheumathology.printo.it VZÁCNÉ PRIMÁRNÍ SYSTÉMOVÉ VASKULITIDY Vaskulitida znamená zánět krevních cév. Jedná se o širokou skupinu onemocnění. Primární vaskulitida znamená, že céva je hlavním

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU: - OBRANA PROTI PATOGENŮM - ODSTRAŇOVÁNÍ ABNOMÁLNÍCH BUNĚK (NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH ) BUŇKY IMUNITNÍHO

Více

Familiární Středomořská Horečka

Familiární Středomořská Horečka Pædiatric Rheumatology InterNational Trials Organisation Familiární Středomořská Horečka Co je to? Familiární středmořská (Mediterranean) horečka (Fever) (FMF) je vrozené onemocnění charakterizované vracejícími

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY MUDr. Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie - laboratoř Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY pohledem imunologa Idiopatické střevní

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE)

SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) Víte co je SLE? Jaké jsou možnosti léčby SLE? Máte základní informace o tomto onemocnění? SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) Vítá vás průvodce brožurou Systémový lupus erythematosus Odpovědi nejen na

Více