REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc."

Transkript

1 REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, Praha 2 ISSN Svazek 41 Literární a technická redakce: publikační oddělení NLK tel Do čísla 1/2001 přispěli: Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek RNDr. J. Šťovíčková Seznam excerpovaných časopisů Annals of the Rheumatic Diseases Clinical Rheumatology Internist Journal of Rheumatology Rheumatology Transplantation Proceedings Zeitschrift für Rheumatologie Ann.rheum.Dis. Clin.Rheum. Internist J.Rheum. Rheumatology Transplant.Proc. Z.Rheum.

2 Systematické roztřídění referátů A. Klinika 1. Revmatoidní artritida 2. Juvenilní chronická artritida 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka 4. Séronegativní spondartritidy, ankylozující spondylitida 5. Infekční a jiné artritidy 6. Dna a jiné krystalické artropatie 7. Osteoartróza kloubů a páteře 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 9. Nemoci svalstva 10. Nemoci kostí, osteoporóza 11. Mimokloubní revmatismus, fibromyalgie B. Etiopatogeneze C. Diagnostika D. Laboratorní výsledky 1. Imunologie, sérologie 2. Hematologie, morfologie 3. Biochemie 4. Rtg a jiné zobrazovací metody 5. Kloubní tekutiny 6. Experimentální studie E. Terapie 1. Analgetika 2. Nesteroidní antirevmatika 3. Léky modifikující chorobu (DMARDs) 4. Kortizonoidy 5. Farmakoterapie dny a hyperurikemie 6. Farmakoterapie osteoporózy 7. Ostatní farmakoterapie (SYSADOA) 8. Imunoterapie 9. Lokální terapie (intraartikulární injekce, masti, gely) 10. Fyzikální terapie a rehabilitace 11. Revmatochirurgie ZPRÁVY ZE SJEZDŮ PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

3 R E F E R Á T Y A. KLINIKA 1. Revmatoidní artritida 1 LEHTINEN, J.T., KAARELA, K., IKÄVALKO, M. a ost.: Výskyt postižení loketního kloubu u revmatoidní artritidy. 15letá výsledná studie. /Incidence of elbow involvement in rheumatoid arthritis. A 15 year endpoint study./ J.Rheum., 28, 2001, č. 1, s Loketní kloub má v podstatě 3 klouby. Humeroulnární kloub (HU) dovoluje flexi a extenzi, humeroradiální kloub (HR) dovoluje axiální rotaci a radioulnární (RU) pronaci a supinaci. Mimo jiné je tento kloub i oporou pro zvedání předloktí a navíc je to nosný kloub. Postižení loketního kloubu u RA je tedy důležité pro funkční neschopnost horní končetiny. Všeobecně se udává, že během let je u RA postiženo celkem 50 % loketních kloubů. Včasné zjištění a rtg průkaz změn na drobných kloubech rukou lze snadno prokázat, zatímco změny na loketních kloubech v počátečním stadiu jsou hůře dostupné. Autoři této práce zhodnotili výskyt změn na těchto kloubech a příčinu destrukce na HU a HR kloubech u 74 séropozitivních erozivních RA. Během 15letého sledování bylo vyšetřeno celkem 148 loketních kloubů, u kterých byla provedena standardní anteroposteriorní a laterální radiografie. Synovektomie byla provedena na 9 loketních kloubech celkem u 7 pacientů, excize hlavice radia na 8 loketních kloubech. Indikace pro totální endoprotézu loketního kloubu však zatím nebyla stanovena. Erozivní změny (Larsen st. 2) byly pozorovány u 75/148 (51 %) loketních kloubů u 61 % pacientů. 30 pacientů mělo jednostranné a 15 oboustranné postižení. Výskyt závažnějších změn erozivních (Larsen 3-5) byl v 18 %, a to u 17 (23 %) pacientů. Převaha některé ruky neměla vliv na stupeň destrukce. Larsenovo skóre pro periferní klouby korelovalo signifikantně se změnami na loketních kloubech. Typické erozivní změny byly nejčastěji pozorovány na capitulum humeri (64 kloubů) a na laterálním epikondylu humeru (58 kloubů) nebo na processus styloides ulnae (52 kloubů). Cystické změny byly zjištěny na ulně u

4 16 (11 %) pacientů, nejčastěji na olecranon. Na humeru se cystické změny objevily ve 12 (8 %) kloubech, většinou na laterálním kondylu. Na radiu byly pseudocysty u 4 kloubů, kostní ankylóza nebyla nikdy zjištěna. Tesárek 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka 2 QUEIRO, R., MAIZ, O., INTXAUSTI, J. a ost.: Subklinická sakroiliitida u zánětlivého onemocnění střeva: klinická a sledovací studie. /Subclinical sacroiliitis in inflammatory bowel disease: a clinical and follow-up study./ Clin.Rheum., 19, 2000, č. 7, s Už v r popsali Wright a ost. artritidu u pacientů se zánětlivým onemocněním střeva (IBD), která se lišila od běžné RA. Tato artritida byla později zařazena do enteroartritické skupiny spondartritidy. Tuto skupinu možno rozdělit do 4 hlavních kategorií: 1. periferní artritida, jejíž aktivita kolísá podle stavu střevního onemocnění, 2. spondylitida, kterou nelze rozeznat od AS, 3. izolovaná sakroiliitida u 4-8 % pacientů, 4. revmatologické komplikace IBD, jako osteoporóza, osteomalacie, amyloidóza apod. Účelem této práce bylo zhodnotit subklinickou formu sakroiliitidy při IBD, protože prevalence těchto změn není zcela jasná. Od r bylo vyšetřeno celkem 62 pacientů s IBD z gastroenterologické kliniky. Byly u nich vyšetřeny všechny klouby, ranní ztuhlost, pohyblivost, otoky, páteř, někdy i synoviální tekutina. Subklinická sakroiliitida mohla být diagnostikována už při běžném radiologickém vyšetření, zároveň však v tomto případě byla vyloučena bolest v zádech a rovněž manévry byly negativní. Ze 62 vyšetřených pacientů mělo 35 Crohnovu chorobu (CD) a 27 ulcerózní kolitidu (UC). 22 % z nich mělo v anamnéze uveitidu, 22 % ulcerace v ústech, 9,5 % erythema nodosum, 1,6 % pyodermii, 3,2 % hypertrofickou osteoartropatii a 9,5 % psoriázu. Periferní artritida byla zjištěna u 19 pozorování (30 %), a to především na dolních končetinách. 2 pacienti měli příznaky typické pro AS, proto byli ze sestavy vyřazeni. U 15 pacientů (24 %) byla nalezena subklinická sakroiliitida, a to u 8 žen a 7 mužů. Střevní onemocnění u těchto pacientů trvala průměrně 32 let, byla zde pozitivní rodinná anamnéza. U 6 byly

5 známky periferní artritidy, 3 měli oční zánět, u 3 byly vředy v ústech, u 3 erythema nodosum a u 2 psoriáza. Z těchto 15 pacientů byla prokázána jednostranná sakroiliitida u 11, u 4 byla oboustranná. 3 pacienti byli HLA-B 27 pozitivní. Zároveň zde byla hodnocena kritéria pro klasifikaci SpA, a to dle Amora a dle ESSG. Někteří pacienti s periferní artritidou a s jinými příznaky tato kritéria splňují, avšak zdá se, že to není užitečné pro diagnózu lehčí formy SpA. Závěrem autoři konstatují, že byla zjištěna dosti vysoká incidence subklinické sakroiliitidy u pacientů s IBD. U této formy axiální artropatie však nebylo možno prokázat vyšší procento pozitivity HLA-B 27, a proto je sotva lze pokládat za SpA. Význam těchto nálezů je tedy nejasný, avšak může představovat zvláštní nález pro SpA, a to spíše než specifickou charakteristiku IBD. Tesárek 3 De VLAM, K., MIELANTS, H., CUVELIER, C. a ost.: Spondyloartropatie u zánětlivého střevního onemocnění je nedostatečně hodnocená: prevalence a vztah k HLA. /Spondyloarthropathy is underestimated in inflammatory bowel disease: prevalence and HLA association./ J.Rheum., 27, 2000, č. 12, s Pojem spondyloartropatie (SpA) představuje skupinu chronických onemocnění s běžnou klinickou, biologickou, genetickou a terapeutickou charakteristikou. Do této skupiny patří AS, reaktivní artritida, nediferencovaná SpA, některé formy psoriatické artritidy (SpA) a juvenilní chronické artritidy, akutní přední uveitida a idiopatické zánětlivé střevní onemocnění (IBD), jako je Crohnova choroba (CD) a ulcerózní kolitida (UC). Je totiž známo, že pacienti se SpA mají často subklinické střevní poruchy a že zánětlivý stav kloubů a šlach může být prvním klinickým symptomem IBD. V této práci autoři sledovali celkovou prevalenci SpA u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (CD a UC). Jednalo se o 103 pacientů s IBD, kteří byli rozděleni do skupiny s CD (muži 25, ženy 53, celkem 78) a pacienti s UC (muži 12, ženy 13, celkem 25). U žádného pacienta nebyla zjištěna akutní uveitida, avšak 13 z nich mělo toto onemocnění v anamnéze. Psoriáza byla zjištěna u 3 pacientů s CD a u 1 s UC. Asi u 30 % pacientů byly otoky a bolesti kloubní, při CD u 25 a UC u 5, tendinitida u 4 pacientů s CD a u 1 s UC, bolesti

6 v zádech u 22 pacientů s CD a u 9 s UC, pozitivní Schoberův index u 27 pacientů s CD a u 7 s UC. Nejčastěji byly postiženy talokrurální klouby. Entezitida byla zjištěna u 7 pacientů, nejčastěji na Achillově šlaše. Sakroileitida unilaterální byla u 8 pacientů s CD a u 1 s UC, oboustranná u 19 s CD a u 5 s UC. Sakroileitida však nebyla ve spojitosti s periferní synovitidou nebo s entezitidou. Když nebyl brán ohled na IBD, byla SpA diagnostikována pouze u 12 ze 40 pacientů. 10 pacientů splňovalo kritéria pro AS dle newyorkských kritérií. Celkově však 36 pacientů ze 103 s IBD bylo dle kritérií ESSG (European spondylarthropathy study group) klasifikováno jako SpA. Hodnoty HLA-B 27 byly vyšetřeny celkem u 76 pacientů (59 s CD a 17 s UC). U pacientů s CD zjištěna pozitivita HLA-B 27 u 10,2 %, s UC u 5,9 %. Pozitivita byla zjištěna nejčastěji u pacientů s bolestmi v kříži. Dle názoru autorů kloubní postižení u IBD lze klasifikovat jako SpA, což potvrzuje i koncepce SpA. Za pojem SpA lze pokládat skupinu onemocnění s četnými klinickými projevy. Studium kloubního onemocnění u pacientů s IBD může osvětlit patogenezi a význam genetických faktorů pro vznik spondyloartropatií. Tesárek 4 HOOGKAMP-KORSTANJE, J.J.A., MOESKER, H., BRUYN, G.A.W.: Ciprofloxacin v. placebo v léčbě reaktivní artritidy vyvolané Yersinií enterocolitica. /Ciprofloxacin v. placebo for treatment of Yersinia enterocolitica triggered reactive arthritis./ Ann.rheum.Dis., 59, 2000, č. 11, s Yersiniová artritida (YA) je komplikací gastrointestinální infekce Yersinií enterocolitica. Její incidence v endemických oblastech je kalkulována více než na 20 %. Nemocní s YA vykazují perzistentně protilátky IgA, zaměřené proti proteinu zevní membrány Yersinií (yops), na rozdíl od yersiniové infekce nekomplikované YA. U té vzniká chronický zánět střeva; v lymfatické tkáni přetrvávají bakterie. Dřívější studie tvrdily, že ATB mohou tyto bakterie eliminovat, což by se projevilo mimo jiné také snížením IgA v krvi. Tyto studie však nezahrnovaly léčebný efekt na YA. Autoři provedli randomizovanou, dvouslepou studii s podáváním placeba jako kontroly. Posuzován byl efekt léčby ciprofloxacinem (cf) na YA. Cf je chemoterapeutikum ze skupiny fluorovaných chinolonů.

7 Byl zvolen proto, že vykazoval vysokou účinnost proti Y. enterocolitica in vitro. Dávka cf byla 500 mg 2x denně (nebo placebo) během 3 měsíců. Do studie bylo zařazeno 18 osob, 7 k randomizovanému podávání cf, 11 dostávalo placebo (2 z nich byli vyloučeni pro znehodnocení protokolu). Obě skupiny byly srovnatelné s ohledem na trvání YA, přítomnost HLA-B 27, kloubní index, vizuální analogovou stupnici bolesti (VAS), FW a CRP. Žádný ze sledovaných nebyl před začátkem studie léčen pro yersiniovou infekci ATB. Na konci studie 6 ze 7 nemocných, kteří dostávali cf, dosáhlo úplné remise YA; u sledovaných s placebem to bylo 5 z 9. Remise byla provázena poklesem FW a CRP u všech; artikulární index poklesl dříve při užívání cf než placeba a zůstával dále nižší; měření pomocí VAS prokázalo vymizení bolesti při aktivním pohybu u cf, nikoli u placeba. Mnohem rychleji klesal také počet oteklých kloubů a dříve mizela klidová bolest v kloubech. Cf byl všemi nemocnými dobře tolerován, nežádoucí účinky nebyly pozorovány. Bude potřeba dalších šetření k ověření uvedených výsledků. Kučera 7. Osteoartróza kloubů a páteře 5 CHITNAVIS, J., SINSHEIMER, J.S., SUCHARD, M.A. a ost.: Konečné stadium koxartrózy a gonartrózy. Etiologie, klinický obraz a radiologické nálezy idiopatické osteoartrózy. /End-stage coxatrhrosis and gonarthrosis. Aetiology, clinical patterns and radiological features of idiopathic osteoarthritis./ Rheumatology, 39, 2000, č. 6, s Každým rokem je ve Velké Británii provedeno celkem totálních náhrad kyčelních kloubů (THR) a totálních náhrad kolenních kloubů (TKR) pro konečné stadium osteoartrózy. Přes rozsáhlá studia, která se týkají věku, pohlaví, rasy, obezity, zaměstnání, úrazů a dědičnosti, byly zjištěny jen některé faktory, které jsou nutné pro radiografické změny, vyžadující terapeutickou chirurgickou intervenci. Příčina a trvání kloubních obtíží a omezení pohyblivosti jsou faktory, které jsou jen zřídka diskutovány v literatuře. Stejně tak nebyly zhodnoceny ani radiografické studie, týkající se acetabulární a

8 proximální femorální dysplazie u idiopatické koxartrózy a nitrokloubní lokalizace gonartrózy, které vyžadují operační zákrok. Proto autoři této práce provedli studii idiopatické osteoartrózy (OA) kyčle a kolenního kloubu, které vyžadovaly operační zákrok. Studie byla provedena na 249 pacientech s THR a 125 pacientech s TKR kromě pacientů, u kterých bylo nutno provést výměnu kyčle i kolenního kloubu. Ve srovnání s idiopatickým konečným stadiem koxartrózy se u konečného stadia gonartrózy příznaky vyvinuly o několik let dříve a signifikantně častěji byly v souvislosti s předchozím onemocněním kolenního kloubu, obyčejně s poruchou menisků. Podobnosti mezi pacienty s koxartrózou a gonartrózou spočívaly v predominanci žen; dřívější zaměstnání vyžadovalo zhodnocení, zda se jednalo o těžkou nebo lehkou fyzickou práci, zvýšení kostního obratu věkem ve srovnání s celkovou populací. Většina pacientů s THR nebo TKR neměla v anamnéze obezitu. Kontralaterální kloub byl postižen trvalou bolestí, nebo měl v minulosti náhradu u více než 40 % současných pacientů s OA kyčle nebo kolene. U pacientů, léčených pro TKR nebo THR, byla zaznamenána signifikantní převaha pravostranného postižení. Ačkoliv většina pacientů z obou skupin neměla v anamnéze chronické bolesti v jiných kloubech, u více než 50 % se projevovaly známky Heberdenových uzlů, což by svědčilo pro možnost tendence ke generalizované osteoartróze. Ačkoliv bylo typické převážné postižení mediálního kompartmentu pro většinu pokročilých stadií gonartrózy, radiograficky bylo zřetelné postižení všech 3 oblastí, tj. mediální, laterální a patelární. Asi u 40 % pacientů s idiopatickou OA kyčelního kloubu se také prokazovala acetabulární dysplazie, zatímco u 10 % byl zřetelný posun horní femorální epifýzy. Tyto nálezy podporují teorii, že idiopatická koxartróza je obyčejně spjata s lehkou bilaterální deformitou kloubu. Obezita a těžká práce, faktory často považované za přetížení kyčlí a kolen, nejsou závažné pro vývoj těžké, symptomatické OA. Na druhé straně prevalence oboustranného klinického postižení a symetrických radiografických změn a dysplazie jsou důležitou konstitucionální predispozicí pro idiopatické konečné stadium pokročilé koxartrózy a gonartrózy. Tesárek

9 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 6 SCHMIDT, W.A.: Vážné příhody u vaskulitid. /Notfälle bei Vaskulitiden./ Z.Rheum., 59, 2000, supl. 3, s. III. 6. přednáška na 29. kongresu Německé společnosti pro revmatologii. Vaskulitidy vyvolávají řadu komplikací v důsledku vzniklé ischemie. Klinický obraz závisí na velikosti postižených cév. Takayasuova arteritida: Přes pomalý rozvoj cévního postižení je mortalita na TA vysoká, a to 15 % během 5 let. Rizikovými faktory vzhledem k závažnosti prognózy jsou retinopatie, arteriální hypertenze, insuficience aortální chlopně, aneurysma aorty a progresivní průběh vaskulitidy. Nejčastějšími komplikacemi jsou cévní mozkové příhody, ischemie horních končetin, infarkty v oblasti mezenterických cév a srdeční infarkt. Na počátku onemocnění se doporučuje podat denně přibližně 50 mg prednisolonu. Nutnost aplikace antikoagulancií je sporná. Příležitostně je žádoucí transplantace kmenových buněk a operace bypassu. Arteria temporalis: Nejčastější komplikací je porucha zraku na podkladě ischemické neuropatie optiku. Méně časté jsou cévní mozkové příhody, srdeční infarkty a ischemické léze z postižení mezenterických cév a stenózy arteriae axilaris či brachialis. Doporučuje se aplikace prednisolonu v počátečních dávkách mg za den, při komplikacích mg/den. Není k dispozici žádná studie, která by doložila účelnost aplikace vyšších dávek. Ischemické komplikace se mohou dostavit do 3 dnů při každé z uvedených dávek prednisolonu. Aplikace bazálních antirevmatik není podle adekvátních studií dostatečná. Přes léčbu vznikne aneurysma hrudní aorty 17x častěji v průběhu nemoci ve srovnání s výskytem u ostatní populace. Proto je třeba provést rentgenogram alespoň 1x za rok. Nicméně není mortalita u nemocných s arteria temporalis ve srovnání s ostatními zvýšena. Morbus Kawasaki: U dětí dochází akutně k horečce, konjunktivitidě, dermatitidě a lymfadenopatii. Průměrná doba trvání je 12 dní. Ve 25 % vzniká aneurysma koronárních arterií, které je často komplikováno srdečním infarktem. Udává se 2% mortalita. Při podávání ASS a imunoglobulinů je prognóza dobrá.

10 Polyarteritis nodosa: Časté jsou infarkty v oblasti mezenteriálních arterií a selhání ledvin na ischemickém podkladě. Mohou vzniknout také srdeční a mozkové infarkty. Hodnoty sérového kreatininu vyšší 1,6 mg/dl a postižení gastrointestinálního traktu se pokládají za ukazatele špatné prognózy. Indikována je léčba prednisolonem 250 mg/den a cyklofosfamidem 2 mg/kg/den v počáteční fázi. Morbus Wegener: mikroskopická polyangiitis, choroba Churg Straussové: Pokud nejsou nemocní s WG a mikroskopickou polyarteritidou řádně léčeni, umírají během roku na plicní komplikace a selhání ledvin. Nejvíce se lze obávat alveolárních hemoragií. Vzniká pocit nedostatku vzduchu, hemoptýza a anémie. Komplikací může být také hemodynamicky významný perikardiální výpotek, často reagující jen na vysoké dávky kortikoidů. Perimyokarditida může mít za následek kardiomyopatii. Akutní selhání ledvin vyžaduje hemodialýzu. Obávaná je také ischemická kolitida, krvácení z cév a ruptury sleziny. Zpočátku je třeba léčit prednisolonem (přibližně 1 g/den) a cyklofosfamidem (2 mg/kg/den). Kučera 7 SCHMIDT, W.A., SEIPELT, E., MOLSEN, H.P. a ost.: Vaskulitida arteriae carotis internae u Wegenerovy granulomatózy. /Vaskulitis der Arteria carotis interna bei Wegener scher Granulomatose./ Z.Rheum., 59, 2000, supl. 3, s. III Kongres Německé společnosti pro revmatologii přednáška. Wegenerova granulomatóza (WG) může postihnout také větší cévy. Dosud byly publikovány 2 případy vaskulitidy arteriae carotis internae u WG. Zatím nebyl popsán její ultrasonografický morfologický obraz. Popis kazuistiky: U 37letého muže byla diagnostikována WG. Opírala se o segmentální nekrotizující glomerulonefritidu, sinusitidu, konjunktivitidu, artralgie a průkaz ANCA (anti-pr3). Dále se objevila pulzující rezistence submandibulárně vlevo a reverzibilní neurologický deficit na podkladě ischemie. Pomocí sonografie se v oblasti pulzující rezistence zjistilo rozšíření intimy arteriae carotis internae spolu s 30% stenózou dlouhou 3 cm a s perivaskulárním infiltrátem širokým 2,1 cm. MRT vykázala také infiltrát a stenózu. Ty však byly hůře ohraničitelné než

11 sonografický nález. Angiografie zjistila homogenně ohraničenou stenózu, ale neprokázala perivaskulární infiltrát. Angiografie spolu s MRT zjistila cévní smyčku v průběhu arteriae carotis internae, kterou sonografie neprokázala. V diskusi hodnotí autoři výsledky svých šetření. Sonograficky se nález na arterii carotis internae prezentoval rozšířením intimy se silným echem. Šlo tedy o ultrasonografický nález podobný Takayasuově arteritidě (TA). Lišil se od TA perivaskulárním infiltrátem. Obrovskobuněčná arteritida se také odlišuje rozšířením cévní stěny chudým na echo. Stenózy, ztluštění cévní stěny a perivaskulární infiltrát se podle názoru autorů nejlépe prokazují sonograficky, ale délka postižení cévy je hodnotitelná angiograficky a MRT. Kučera 8 VITALI, C., CIANCIA, E., GALLUZZO, E. a ost.: Gigantocelulární arteritida na dolní končetině u nemocného s hepatitidou C. /Giant cell arteritis of the leg in a patient with hepatitis C virus infection./ Ann.rheum.Dis., 56, 1997, č. 11, s Chronická hepatitida C (HCV) se může manifestovat také kožní symptomatologií. Může jít o vaskulitidu kožních cév, leukocytoklastickou vaskulitidu, smíšenou kryoglobulinemii nebo polyarteritis nodosa. Autoři referují o 44letém muži, u něhož po dlouhé době po infekci HCV vznikla gigantocelulární arteritida střední kožní arterie na pravé dolní končetině. Klinicky se projevila bolestivými červenými uzlíky na mediální straně pravé dolní končetiny, které místy splývaly. Reaktanty akutní fáze zánětu (FW, CRP) byly mírně zvýšené, ANCA, ANF, cirkulující imunokomplexy, kryoglobuliny nebyly prokázány. Markery viru hepatitidy B (anti-bc, anti-be, antigeny HBs a HBe) a anti-hiv 1 a HIV 2 byly negativní. Naopak pozitivní byly protilátky proti HCV prokázané metodou ELISA 3. generace. Polymerázovou řetězovou reakcí byla zjištěna také virová RNA, ukazující na aktivní odpověď HCV. Jaterní biopsie prokázala mírnou chronickou hepatitidu klasifikovanou jako 2. stupeň. Biopsie uzlíků byla hodnocena jako zánět a trombóza střední kožní arterie s multinukleárními gigantocelulárními buňkami. Byl proveden

12 angiogram celiackých arterií a horní mezenterické arterie. Nebyla prokázána aneurysmata, což svědčilo proti polyarteritis nodosa. Podrobná vyšetření neprokázala žádné jiné infekční, autoimunitní onemocnění ani neoplazma, které by mohlo být příčinou zjištěných cévních lézí. Po aplikaci 16 mg metylprednisolonu s postupným snižováním na 4 mg/den došlo během 4 týdnů k vymizení kožních lézí. Multinukleární gigantocelulární buňky jsou obvyklým nálezem u granulomů, které mohou vzniknout v průběhu zánětlivé reakce. Vznikají fúzí monocytů nebo makrofágů při kooperaci s adhezivními molekulami. Gigantocelulární buňky jsou charakteristickým znakem granulomatózních vaskulitid, včetně Wegenerovy granulomatózy, jakož i Takayasuovy a Hortonovy arteritidy. V závěru jsou uváděna zjištění, svědčící pro kauzální vztah mezi infekcí HCV a vaskulitidami, včetně gigantocelulární. Kučera 9 de GROOT, K., HAUBITZ, M., HALLER, H.: Vaskulitidy spojené s ANCA. Nové koncepce a strategie v terapii. /ANCA assoziierte Vaskulitiden. Neue Konzepte und Strategien in der Therapie./ Internist, 41, 2000, č. 10, s Etiologie vaskulitid spojených s nálezy ANCA (V ANCA) není známa; rovněž dostatečně známá není ani jejich patogeneze. Proto není možná ani jejich kauzální terapie. Užívají se imunosupresiva (cyklofosfamid, cyklosporin A, metotrexát, azathioprin) obvykle v kombinaci s kortikoidy. Působí nespecificky na imunitní odpověď nemocných. Přesto se docílí až v 90 % případů (především při aplikaci cyklofosfamidu - CYC) remise. Aplikace těchto léků je spojena s poměrně vysokým výskytem nežádoucích účinků (NÚ), mnohdy velmi závažných. Strategii pro terapii vaskulitid s ANCA lze shrnout do těchto bodů: 1. léky méně toxické než CYC, ale se stejným imunosupresivním účinkem; 2. ošetřovací strategii pro refrakterní a progresivní formy V ANCA; 3. prodloužení remise; 4. zlepšení životní kvality nemocných; 5. omezení ireverzibilních komplikací, vzniklých jako následek onemocnění nebo léčby.

13 Díky rozvíjejícím se znalostem patogenetických dějů při V ANCA se zdá možné přiblížit se některým výše uvedeným požadavkům. V dalším uvádějí autoři jednotlivé nové myšlenky pro terapii a nové koncepce spolu s výsledky pilotních studií. Předkládají nová farmaka, která by mohla sama nebo spolu s kortikoidy navodit remisi a tuto prodloužit či udržet. Nová imunosupresiva 1. Mycophenolat Mofetil (MMF). MMF je morpholinoester mycofenolátu (MF). MF je farmakologicky působící substancí. MMF zvyšuje jeho účinnost tím, že má vysoký lipofilní účinek. MF je fermentativní produkt penicilinového spektra. Jeho působení spočívá v zábraně proliferace lymfocytů. Postiženy jsou především T a B lymfocyty. Blokována je syntéza purinu v těchto buňkách. Na zvířecím modelu bylo také prokázáno, že MF zabraňuje expresi adhezivních molekul, proliferaci buněk hladkých svalů, fibroblastů a endoteliálních buněk. MMF je v současné době rutinně používán k zabránění rejekce transplantovaných ledvin. V současné době je zkoumáno postavení tohoto léku v terapii autoimunitních chorob. Jde např. o pilotní studii Nowacka a ost., kterým se podařilo udržet 10 z 11 sledovaných osob s V ANCA v remisi po 15 měsíců. Zda je MMF schopen remisi navodit u V ANCA, bude předmětem pro další studie. Zdá se již nyní, že tato schopnost je oproti cyklofosfamidu výrazně slabší. U Takayasuovy arteritidy (TA) se remise podařila; šlo o případy rezistentní na aplikaci kortikoidů, metotrexátu či na společnou aplikaci obou těchto farmak. To se vysvětluje tím, že u TA docházelo před nasazením MMT k infiltraci cévní stěny lymfocyty a podání MMF tomu zabránilo. Nejčastějšími NÚ jsou nauzea, průjem, útlum krvetvorby (erytrocytů, leukocytů i trombocytů). 2. Leflunomid (LF). Jeho působení spočívá v selektivním, reverzibilním blokování klíčového enzymu pyrimidin syntetázy, na jehož funkci jsou lymfocyty podstatně více závislé než ostatní tělesné buňky. Vzniká nedostatek uridinmonofosfátu a lymfocyty se zastaví ve svém vývoji

14 na fázi G1. Predilekčně jsou postiženy imunokompetentní T a B buňky. Celkový útlum krvetvorby při aplikaci LF prakticky nevzniká. První studie s podáváním LF u WG byla otevřená. Byla prováděna u 20 nemocných s touto vaskulitidou. S LF byly podávány také kortikoidy. Cílem léčby bylo udržet pacienty v remisi. Po 1 roce této terapie se to dařilo u 18 sledovaných. Dávky kortikoidů bylo možno snížit. NÚ: přechodné průjmy, zvýšení transamináz, přechodné vypadávání vlasů. LF se jeví jako účinné imunomodulans, dobře tolerovatelné. V Evropě a USA bylo povoleno v léčbě Takayasuovy arteritidy. 3. Anti TNF alfa (infliximab prep. Remicade). Jde o chimerické humanizované myší protilátky proti TNF-alfa. V Německu byly zavedeny k terapii m. Crohn (zabraňují tvorbě fistulí). V pilotní studii a ve studiích s placebem byly zkoušeny také u RA. Po jednotlivé dávce byla zaznamenána účinnost. Opakovaná aplikace však vyvolává tvorbu protilátek. Současné podávání MTX tvorbu protilátek znemožní. Stačí opakování aplikace i.v. za 4-8 týdnů. NÚ: mírné infekce horních dýchacích cest, v nečetných případech reakce po infuzi a vznik anti-ds-dna (patogenetický význam je nejasný). Připravuje se pilotní studie u nemocných s vaskulitidou spojenou s ANCA starších 60 let (k vyvolání remise). Protože obvyklé dávky cyklofosfamidu jsou u těchto osob nebezpečné, má se aplikovat infliximab+kortikoidy+cyklofosfamid v nižších dávkách oproti dávkám běžně užívaným. 4. Inhibitory TNF alfa (receptory TNF-etanercept-Enbrel). Princip této léčby spočívá v tom, že volné receptory TNF alfa jsou po podání zevních receptorů (s-tnf-r) blokovány. Bylo dosaženo vyšší afinity, poločasu a biologické účinnosti rekombinovaných s-tnf alfa-r oproti přirozeným s-tnf alfa receptorům (Etanercept, Enbrel). Ty naváží rozpuštěné TNF alfa nejen v séru, ale také navázané na povrchu buněk. Proti infliximabu má etanercept tu výhodu, že je méně imunogenní, má vyšší afinitu k TNF alfa a váže také TNF beta. Aplikuje se 2x týdně s.c.

15 Bylo povoleno zkoušet etanercept u RA, psoriatické artritidy, Stillovy choroby, sklerodermie a uveitidy. U refrakterní RA etanercept sám a v kombinaci s malými dávkami MTX v placebem kontrolované studii měl oproti placebu jasné lepší výsledky. NÚ byly srovnatelné s NÚ při aplikaci inflixicamu. Dobrá snášenlivost etanerceptu byla prokázána v americké pilotní studii u WG v kombinaci s kortikoidy, cyklofosfamidem nebo nízkými dávkami MTX. V současné době probíhá multicentrická, randomizovaná, dvouslepá, placebem kontrolovaná studie etanerceptu, zaměřená k dosažení remise WG Deoxyspergualin (DSG). Byl poprvé užit k zamezení rejekce transplantovaných ledvin. Jeho mechanismus účinku není přesně znám. Ví se, že blokuje transkripci kapa lehkých řetězců v buněčném jádru, omezuje produkci receptorů IL 2, TNF alfa a IL-6. Zabraňuje syntéze T buněčných receptorů a produkci kapa lehkých imunoglobulinových řetězců a tím brání diferenciaci cytotoxických T bb. V Německu je v současné době prováděna multicentrická otevřená pilotní studie u nemocných s vaskulitidami spojenými s nálezem ANCA, kteří nereagují na cyklofosfamid, nebo je u nich cyklofosfamid kontraindikován. DSG je podáván denně po 3-4 týdny s.c., až periferní lymfocyty klesnou na 4000 µ/l. Následuje 2 týdny pauza a pak se v léčbě pokračuje. Bylo by třeba provést kontrolovanou studii se standardní léčbou cyklofosfamidem, aby byl léčebný efekt DSG věrohodný. NÚ DSG (alespoň během krátkodobé aplikace) se jeví oproti cyklofosfamidu jako podstatně méně významné. DSG může působit reverzibilní, pomalu vznikající leukopenii a trombocytopenii, periorální hypestezii, hypotonii, nevolnost. NÚ se při aplikaci DSG projevovaly zřídka. 6. Monoklonální protilátky proti CD 18 anti-cd 40-ligand. Je zatím ve fázi časných pilotních zkoušek. Mohl by se uplatnit u SLE. 7. Transplantace kmenových buněk. V současné době je v International Autoimmune Disease Stem Cell Project Database registrováno 150 nemocných, u nichž byla pro

16 autoimunitní onemocnění provedena transplantace kmenových bb. Jde především o pacienty s RA, SLE, sklerodermií a sclerosis multiplex. Vedle transplantace kmenových buněk je možná také transplantace kostní dřeně, ale ta je nákladnější a má delší fázi aplazie. Kučera 10 KALLENBERG, C.G.M., TERVAERT, J.W.: Co je nového u systémových vaskulitid? Zpráva z 9. International Vasculitis/ANCA Workshop. /What is new in systemic vasculitis? A report from the 9th International Vasculitis/ANCA Workshop./ Ann.rheum.Dis., 59, 2000, č. 11, s International Vasculitis/ANCA Workshop začala pracovat a publikovat v r v Kodani. Zabývá se problematikou primárních systémových vaskulitid (PSV). Její 9. jednání se konalo dubna 2000 v Gronningenu v Holandsku. Bylo rozděleno do několika kapitol. Interakce epitel-leukocyty. Z referátů jednotlivých autorů vyplynulo, že ANCA poškozují cévní endotel. Antigeny pro tyto protilátky jsou PR3 a MPO. Jsou exprimovány především buňkami cévního endotelu; není jisté, zda i jinými buňkami, jako tubulárním či plicním epitelem. Při reakci ANCA/PR3, MPO dochází k patologickým pochodům, které poškozují cévní endotel; např. se zvyšuje produkce IL-8, který působí chemotakticky na neutrofily, a MCP-1 s chemoatraktivním vlivem na monocyty, T buňky. Uvolňují se další prozánětlivé cytokiny. Současně dochází k dysregulaci adhezivních molekul a apoptóze endoteliálních buněk a neutrofilů. Patogeneze systémových vaskulitid. Ústřední roli hrají ANCA a autoreaktivní T lymfocyty. Byly prezentovány názory, že T lymfocyty hrají významnou roli při vzniku granulomatózní tkáně v horním dýchacím traktu u Wegenerovy granulomatózy (WG). V nosní biopsii nemocných s WG byly prokázány specifické T buňky v souvislosti s výskytem Staphylococcus aureus. Jde o Th2 lymfocyty, které pomáhají B lymfocytům produkovat ANCA. Dlouhodobá přítomnost zlatého stafylokoka se jeví jaký významný rizikový faktor v patogenezi WG.

17 Jeho antigeny mohou aktivovat T buňky. Stafylokoková fosfatáza může působením na glomerulární endotel vyvolat glomerulonefritidu. K doložení přímého působení ANCA na vznik vaskulitid, včetně vzniku glomerulonefritid existují zvířecí modely a další jsou plánovány. Anti-PR3 a anti-mpo protilátky. U zánětlivých chorob bylo identifikováno široké spektrum cílových antigenů pro ANCA. Tvrdí se, že u vaskulitid jsou cílovými antigeny pouze PR3 a MPO. Dále jsou probírány metody k jejich stanovení a jejich hodnocení. Příčiny a genetická báze systémových vaskulitid. Byla diskutována role infekčních agens při vzniku vaskulitid. Řada mikrobů může precipitovat vaskulitidy u vhodných osob. Pro to svědčí klinická pozorování a experimentální modely. U myší s geneticky determinovanou deficiencí interferonu γ může virus herpes zoster indukovat vznik vaskulitid velkých cév. Vedle mikrobiální flóry může při vzniku vaskulitid hrát roli silikon. ANCA pozitivní glomerulonefritida je uváděna také do souvislosti s kontaktem se zvláštní formou silikonu. V souvislosti s výskytem panca mohou být také některé léky, jako propylthiouracil nebo hydralazin. Antigeny jsou zde např. elastáza, nikoli PR3 a MPO. Nejde patrně o primární systémové vaskulitidy, ale vaskulitidy sekundární. Prognóza a terapie. Z hlediska prognózy bylo poukázáno na to, že zvýšené hodnoty sérového kreatininu na začátku léčby jsou důležitým prediktivním ukazatelem hrozící progresivní renální insuficience. Důležitým dlouhodobým faktorem hrozícím úmrtím je přítomnost plicních hemoragií. Relapsy těchto vaskulitid jsou mnohem častější u nemocných s nálezem PR3-ANCA než s MPO-ANCA. V USA a v Evropě je řada pracovišť, zabývajících se terapií vaskulitid. Standardizovaným léčebným režimem (cyklofosfamid + kortikoidy) lze většinou dosáhnout remise. K jejímu udržení je schválena aplikace azathioprinu. Kučera

18 11 NERENHEIM, A., STRESOW, A., SCHNEIDER, W. a ost.: Granulomatózní zánět hlasivek jako časné stadium morbus Wegener. /Granulomatöse Entzündung der Stimmlippen als Frühmanifestation eines Morbus Wegener./ Z.Rheum., 59, 2000, supl.3 s. III. 46. přednáška na 29. kongresu Německé společnosti pro revmatologii. Pro Wegenerovu granulomatózu (WG) je typické, že zpočátku postihuje horní dýchací cesty. Autoři prezentují kazuistiku 44leté ženy, kde na začátku onemocnění byly postiženy pouze hlasivky. V říjnu 1999 se u ní objevil chrapot, teplota do 38,5 o C. V lednu 2000 byl proveden malý chirurgický zákrok na hlasivkách, který vyloučil tuberkulózu. Klinické vyšetření provedené v únoru 2000 zjistilo chrapot, dočasně stridor při inspiriu, krepitace v kolenních kloubech při pohybu, strumu. Spirální CT hrudníku ukázalo zvětšené mediastinální a bronchopulmonální uzliny, velikosti až do 2 cm, žádné známky plicní fibrózy. ORL: zmnoženou sliznici v rozsahu laryngu se záhyby, arytenoidní chrupavku a hlasivky ztluštělé, vředovité. Dutina nosní byla suchá, pokrytá krvavými krustami. Laboratoř: FW 54/62, CRP < 5, panca a canca negativní, ve sputu Staphylococcus aureus. Spinální CT oblasti krku a paranazálních dutin: levý recessus piriformis nekrotický, zřejmě jako následek sekretu. Lymfatické uzliny nebyly zvětšeny. V levém maxilárním sinu zjištěny polypózní struktury do 2 cm velikosti na mediální stěně, bez destrukce kosti. Struma nodosa. Funkční plicní zkouška: oploštělá inspirační a exspirační křivka jako známka fixní stenózy horních dýchacích cest. Biopsie: rinitis. Biopsie hlasivek a trachey: v oblasti hlasivek zjištěn granulomatózní zánět s fibrinoidní, nekaseózní nerozdrcenou nekrózou. Šlo o nález svědčící pro WG. V materiálu z trachey nebyl nalezen jednoznačně patologický nález. Terapie: Na počátku aplikována Emserova sůl (E. Salz) a Pulmicort, MTX a prednisolon (zpočátku 70 mg). Zlepšil se chrapot, pacientka byla bez teploty.

19 V literatuře jsou jen ojedinělé zprávy o izolované lokalizaci WG v oblasti laryngu, většinou jako subglotická stenóza s těžkou dyspnoí. U prezentované pacientky jde o postižení hlasivek s dosud jen mírnou progresí WG. Kučera 12 SCHWARZ-EYWILL, M., WEISS, A., UNGER, L. a ost.: Význam standardizovaného vyšetřování u nemocných se systémovými vaskulitidami. /Die Relevanz einer Staging- Untersuchung bei Patienten mit systemischer Vaskulitis./ Z.Rheum., 59, 2000, č. 3, s Význam systémových vaskulitid (SV) v interní medicíně významně stoupl. Průkaz specifických protilátek a klasifikace SV, zaměřené na praxi, zlepšily a urychlily stanovení diagnózy, a tak umožnily včasné zahájení léčby. Spektrum příznaků SV je však pestré a symptomatologie se může překrývat. Důležité je včasné rozpoznání také limitovaných forem SV. Autoři se pokusili standardizovat vyšetřovací metody, které by odhalily postižení jednotlivých orgánů či systémů, a podle nich hodnotit výsledky léčby. V jejich sestavě bylo 32 nemocných, kteří byli přijati v letech jako akutní případy s podezřením na SV, které bylo potvrzeno. Nemocní byli klasifikováni podle kritérií ACR, příležitostně byla použita definice dle Chapel-Hill konference. 15 pacientů bylo hodnoceno jako Wegenerova granulomatóza (WG), 2 jako polyarteritis nodosa (PN), 4 jako mikroskopická polyangiitis (MP), 4 jako vaskulitidy velkých cév a 5 jako vaskulitida Churg- Straussové. Diagnóza byla stanovena na základě biopsie podle kritérií Chapel-Hill; u 2 nebylo možno těchto kritérií použít. V sestavě bylo 22 žen a 10 mužů. Průměrný věk na začátku onemocnění byl 50,8 roků (17 až 83). U všech nemocných byl prováděn standardní vyšetřovací program; skládal se z anamnézy, klinického vyšetření a běžné laboratoře. Dále byla vyšetřena sérologie na hepatitidy B a C, panca, canca, cirkulující imunokomplexy, revmatoidní faktor (RF), CH 50, C 3, C 4. Standardní program dále obsahuje rentgenogram plic, sonogram břicha, echokardiogram s barevnou dopplerometrií, EKG, rentgenogram paranazálních dutin, dodatečně i ORL a

20 neurologické vyšetření. Pokud jsou zjištěny změny na rtg plic, pak je provedena CT plic a bodypletysmogram se změřením difuzní kapacity plic. Při neurologické symptomatologii je indikována EMG a EEG. Všichni sledovaní pacienti byli vyšetřeni také oftalmologem. U 29 bylo provedeno 1 nebo více histologických vyšetření. Vyšetřování vykázalo následující výsledky. FW byla u 15 (47 %) více než 40 mm/hod., u 9 (28 %) byla mezi mm/hod., u 8 (25 %) byla přes aktivitu vaskulitidy normální; 1x šlo o WG a mikroskopickou polyarteritidu, ostatní byly polyarteritis nodosa. C- reaktivní protein (CRP) byl u 14 normální, přestože vaskulitida byla aktivní. Normální hodnoty FW a CRP se v 8 případech shodovaly, u 1 nemocného s mikroskopickou polyangiitidou byla FW 34 mm/hod. a CRP normální. Aktivitu onemocnění hodnotili autoři také podle hodnot trombocytů. Jejich průměrná hodnota byla , u 1 nemocné s temporální arteritidou byla vyšší než 1 milion. Mezi hodnotami FW, CRP a počtem trombocytů nebyla v řadě případů shoda. canca byly zjištěny výhradně u WG, a to v 86 % (proteináza 3/PR-3). panca byly zjištěny u 5, 3x u mikroskopické polyangiitidy, 2x u vaskulitidy Churg-Straussové. (U mikroskopické polyangiitidy šlo o protilátky proti myeloperoxydáze.) ANA nebyl v sestavě zjištěn, rovněž tak zvýšené hodnoty cirkulujících imunokomplexů a změny komponent komplementu. U 11 pacientů byly nalezeny změny na EKG. Šlo o 3 nemocné s WG (2x ischemické změny na laterální straně LSK, 1x kompletní blok pravého raménka Tawarova se známkami přetížení pravého srdce). U 1 nemocného s chorobou Churg-Straussové byly zjištěny komorové extrasystoly v salvách. U 1 s WG byl nalezen prodělaný infarkt myokardu. Echokardiogram byl změněn u 8 (25,9 %), z toho u 7 byly současně výše popsané změny na EKG. U nemocné s vaskulitidou Churg-Straussové a salvami komorových extrasystol byla zjištěna akinéza septa a ejekční frakce 45 %. U 2 nemocných stejnou vaskulitidou vykázal echokardiogram hypokinézu levé srdeční komory a počínající plicní hypertenzi. Nemocný s prodělaným IM vykázal hypokinézu zadní stěny levé komory (v souladu s lokalizací IM). Dopplerometrickou echokardiografickou metodou byly prokázány malé insuficience mitrální a aortální chlopně.

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Neuropatie při vaskulitidách. K.Kalous,neurologická ambulance Praha

Neuropatie při vaskulitidách. K.Kalous,neurologická ambulance Praha K.Kalous,neurologická ambulance Praha 1886 Kussmaul a Maier periferní neuropatie jako jeden z příznaků systémové nekrotizující vaskulitidy. 20.století řada prací s detailním popisem klinických rysů,histopatologických

Více

Jiří Litzman Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně.

Jiří Litzman Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Imunokomplexové choroby Jiří Litzman Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Imunokomplexová onemocnění (III. typ imunopatologické reakce) (III. typ imunopatologické reakce)

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3.

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha Infekční endokarditida pravého srdce vrozené vady, stimulační

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Blauův syndrom Verze č 2016 1. CO JE BLAUŮV SYNDROM/ JUVENILNÍ SARKOIDÓZA? 1.1 Co je to? Blauův syndrom je dědičné onemocnění. Pacienti trpí kombinací projevů:

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA (HSP) Henochova-Schönleinova purpura (HSP) je systémová vaskulitida dětského věku s převážným

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Majeedův Verze č 2016 1. CO JE MAJEEDŮV SYNDROM? 1.1 Co je to? Majeedův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění. Pacienti mají projevy chronické

Více

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Podobnosti a rozdíly mezi šesti nemocemi na otázky odpovídá Dr. Jessica Walsh Publikováno v jarním vydání čtvrtletníku amerických

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001)

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) 1 PŘÍLOHY Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) Příloha 2. Výrazná deformita typu labutí šíje u 3. 5. prstu pravé ruky (obr. vlevo), u 4. prstu (obr. vpravo) (Topinková 2006) Příloha

Více

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Normální kloub Kost Chrupavka Revmatoidní artritida Proliferace synoviálních buněk Infiltrace T a B lymfocyty, PB, Mø, F, NK, DC, EC... Zvýšená propustnost

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č.28a, systolický šelest, aortální stenóza D.Z., žena, 49 let Popis případu a základní anamnéza: Pacientka odeslána do poradny pro srdeční vady k echokardiografickému vyšetření pro poslechový

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA)

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) Verze č 2016 1. CO JE JUVENILNÍ SPONDYLARTRITIDA/ARTRITIDA S ENTEZITIDOU (SpA-ERA) 1.1 Co je to?

Více

Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha

Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha Výuka pomocí kasuistiky: 78-letá žena s 5 let trvajícími netypickými bolestmi na prsou a s akutní

Více

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu Demyelinizační poruchy U pacientů s preexistujícími nebo nedávno vzniklými demyelinizačními poruchami, je nutné pečlivě zvážit prospěch a riziko anti-tnf terapie před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA

Více

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO)

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) Verze č 2016 1. CO JE CRMO 1.1 Co je to CRMO? Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida (CRMO)

Více

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Autor: Nieslaniková E., Školitel: Gallo J., prof. MUDr. Ph.D., Lošťák J., MUDr. Registry kloubních náhrad se zaměřují na získávání a shromažďování informací

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Anamnéza. muž, 59 let. AA: Citron, kyselé, na léky ne. RA: Otec 5x infarkt myokardu, první v 50 letech; matka demence

Anamnéza. muž, 59 let. AA: Citron, kyselé, na léky ne. RA: Otec 5x infarkt myokardu, první v 50 letech; matka demence Anamnéza muž, 59 let NO: Od včerejšího rána bodavé bolesti za hrudní kostí vystřelující mezi lopatky. Bolesti jej budily i ze spaní, trvají stále, nyní mírnější, ale stále jsou. Bez vazby na pohyb či na

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová Degenerativní onemocnění kloubního aparátu PhDr. Ivana Márová Ach, to moje reuma Revma Lidový termín (řec. Rheumos = tekutý) Používá se pro označení jakékoliv bolesti kloubů Je to poměrně velká řada onemocnění

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO PLNĚNÍ a limitů pojistného plnění k POJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE sjednávanému v rámci produktu CESTA ZDRAVÍ

PŘEHLED POJISTNÉHO PLNĚNÍ a limitů pojistného plnění k POJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE sjednávanému v rámci produktu CESTA ZDRAVÍ PŘEHLED POJISTNÉHO PLNĚNÍ a limitů pojistného plnění k POJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE sjednávanému v rámci produktu CESTA ZDRAVÍ č. 04/2014-CZ-NP Pojistné plnění je poskytováno až do výše limitů pojistného plnění,

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Ankylozující spondylitida

Ankylozující spondylitida Ankylozující spondylitida Charakteristika standardu 1. Definice Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé onemocnění postihující sakroiliakální klouby a intervertebrální klouby páteře s přilehlými

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Henoch-Schönleinova purpura Verze č 2016 1. CO JE HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA 1.1 Co je to? Henoch-Schönleinova purpura je onemocnění, při kterém dochází k

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE SRDEČNÍ SELHÁNÍ. Filip Málek, Ivan Málek KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE SRDEČNÍ SELHÁNÍ. Filip Málek, Ivan Málek KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE SRDEČNÍ SELHÁNÍ Filip Málek, Ivan Málek KAROLINUM Srdeční selhání doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D. doc. MUDr. Ivan Málek, CSc. Recenzovali: prof. MUDr. František Kölbel,

Více

Vzájemné vztahy infekční endokarditídy a granulomatózy s polyangitidou

Vzájemné vztahy infekční endokarditídy a granulomatózy s polyangitidou Vzájemné vztahy infekční endokarditídy a granulomatózy s polyangitidou Soukup T, Bělobrádková M, Bělobrádek Z, Maňák J, Jakl M, Rozkoš T II. interní gastroenterologická klinika FN Hradec Králové Lékařská

Více

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU

PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU PREVENCE KARDIOEMBOLICKÝCH ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD V OLOMOUCKÉM REGIONU Michal Král, Roman Herzig, Daniel Šaňák, David Školoudík, Andrea Bártková, Tomáš Veverka, Lucie Šefčíková, Jana Zapletalová,

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více