REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc."

Transkript

1 REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, Praha 2 ISSN Svazek 41 Literární a technická redakce: publikační oddělení NLK tel Do čísla 1/2001 přispěli: Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek RNDr. J. Šťovíčková Seznam excerpovaných časopisů Annals of the Rheumatic Diseases Clinical Rheumatology Internist Journal of Rheumatology Rheumatology Transplantation Proceedings Zeitschrift für Rheumatologie Ann.rheum.Dis. Clin.Rheum. Internist J.Rheum. Rheumatology Transplant.Proc. Z.Rheum.

2 Systematické roztřídění referátů A. Klinika 1. Revmatoidní artritida 2. Juvenilní chronická artritida 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka 4. Séronegativní spondartritidy, ankylozující spondylitida 5. Infekční a jiné artritidy 6. Dna a jiné krystalické artropatie 7. Osteoartróza kloubů a páteře 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 9. Nemoci svalstva 10. Nemoci kostí, osteoporóza 11. Mimokloubní revmatismus, fibromyalgie B. Etiopatogeneze C. Diagnostika D. Laboratorní výsledky 1. Imunologie, sérologie 2. Hematologie, morfologie 3. Biochemie 4. Rtg a jiné zobrazovací metody 5. Kloubní tekutiny 6. Experimentální studie E. Terapie 1. Analgetika 2. Nesteroidní antirevmatika 3. Léky modifikující chorobu (DMARDs) 4. Kortizonoidy 5. Farmakoterapie dny a hyperurikemie 6. Farmakoterapie osteoporózy 7. Ostatní farmakoterapie (SYSADOA) 8. Imunoterapie 9. Lokální terapie (intraartikulární injekce, masti, gely) 10. Fyzikální terapie a rehabilitace 11. Revmatochirurgie ZPRÁVY ZE SJEZDŮ PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

3 R E F E R Á T Y A. KLINIKA 1. Revmatoidní artritida 1 LEHTINEN, J.T., KAARELA, K., IKÄVALKO, M. a ost.: Výskyt postižení loketního kloubu u revmatoidní artritidy. 15letá výsledná studie. /Incidence of elbow involvement in rheumatoid arthritis. A 15 year endpoint study./ J.Rheum., 28, 2001, č. 1, s Loketní kloub má v podstatě 3 klouby. Humeroulnární kloub (HU) dovoluje flexi a extenzi, humeroradiální kloub (HR) dovoluje axiální rotaci a radioulnární (RU) pronaci a supinaci. Mimo jiné je tento kloub i oporou pro zvedání předloktí a navíc je to nosný kloub. Postižení loketního kloubu u RA je tedy důležité pro funkční neschopnost horní končetiny. Všeobecně se udává, že během let je u RA postiženo celkem 50 % loketních kloubů. Včasné zjištění a rtg průkaz změn na drobných kloubech rukou lze snadno prokázat, zatímco změny na loketních kloubech v počátečním stadiu jsou hůře dostupné. Autoři této práce zhodnotili výskyt změn na těchto kloubech a příčinu destrukce na HU a HR kloubech u 74 séropozitivních erozivních RA. Během 15letého sledování bylo vyšetřeno celkem 148 loketních kloubů, u kterých byla provedena standardní anteroposteriorní a laterální radiografie. Synovektomie byla provedena na 9 loketních kloubech celkem u 7 pacientů, excize hlavice radia na 8 loketních kloubech. Indikace pro totální endoprotézu loketního kloubu však zatím nebyla stanovena. Erozivní změny (Larsen st. 2) byly pozorovány u 75/148 (51 %) loketních kloubů u 61 % pacientů. 30 pacientů mělo jednostranné a 15 oboustranné postižení. Výskyt závažnějších změn erozivních (Larsen 3-5) byl v 18 %, a to u 17 (23 %) pacientů. Převaha některé ruky neměla vliv na stupeň destrukce. Larsenovo skóre pro periferní klouby korelovalo signifikantně se změnami na loketních kloubech. Typické erozivní změny byly nejčastěji pozorovány na capitulum humeri (64 kloubů) a na laterálním epikondylu humeru (58 kloubů) nebo na processus styloides ulnae (52 kloubů). Cystické změny byly zjištěny na ulně u

4 16 (11 %) pacientů, nejčastěji na olecranon. Na humeru se cystické změny objevily ve 12 (8 %) kloubech, většinou na laterálním kondylu. Na radiu byly pseudocysty u 4 kloubů, kostní ankylóza nebyla nikdy zjištěna. Tesárek 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka 2 QUEIRO, R., MAIZ, O., INTXAUSTI, J. a ost.: Subklinická sakroiliitida u zánětlivého onemocnění střeva: klinická a sledovací studie. /Subclinical sacroiliitis in inflammatory bowel disease: a clinical and follow-up study./ Clin.Rheum., 19, 2000, č. 7, s Už v r popsali Wright a ost. artritidu u pacientů se zánětlivým onemocněním střeva (IBD), která se lišila od běžné RA. Tato artritida byla později zařazena do enteroartritické skupiny spondartritidy. Tuto skupinu možno rozdělit do 4 hlavních kategorií: 1. periferní artritida, jejíž aktivita kolísá podle stavu střevního onemocnění, 2. spondylitida, kterou nelze rozeznat od AS, 3. izolovaná sakroiliitida u 4-8 % pacientů, 4. revmatologické komplikace IBD, jako osteoporóza, osteomalacie, amyloidóza apod. Účelem této práce bylo zhodnotit subklinickou formu sakroiliitidy při IBD, protože prevalence těchto změn není zcela jasná. Od r bylo vyšetřeno celkem 62 pacientů s IBD z gastroenterologické kliniky. Byly u nich vyšetřeny všechny klouby, ranní ztuhlost, pohyblivost, otoky, páteř, někdy i synoviální tekutina. Subklinická sakroiliitida mohla být diagnostikována už při běžném radiologickém vyšetření, zároveň však v tomto případě byla vyloučena bolest v zádech a rovněž manévry byly negativní. Ze 62 vyšetřených pacientů mělo 35 Crohnovu chorobu (CD) a 27 ulcerózní kolitidu (UC). 22 % z nich mělo v anamnéze uveitidu, 22 % ulcerace v ústech, 9,5 % erythema nodosum, 1,6 % pyodermii, 3,2 % hypertrofickou osteoartropatii a 9,5 % psoriázu. Periferní artritida byla zjištěna u 19 pozorování (30 %), a to především na dolních končetinách. 2 pacienti měli příznaky typické pro AS, proto byli ze sestavy vyřazeni. U 15 pacientů (24 %) byla nalezena subklinická sakroiliitida, a to u 8 žen a 7 mužů. Střevní onemocnění u těchto pacientů trvala průměrně 32 let, byla zde pozitivní rodinná anamnéza. U 6 byly

5 známky periferní artritidy, 3 měli oční zánět, u 3 byly vředy v ústech, u 3 erythema nodosum a u 2 psoriáza. Z těchto 15 pacientů byla prokázána jednostranná sakroiliitida u 11, u 4 byla oboustranná. 3 pacienti byli HLA-B 27 pozitivní. Zároveň zde byla hodnocena kritéria pro klasifikaci SpA, a to dle Amora a dle ESSG. Někteří pacienti s periferní artritidou a s jinými příznaky tato kritéria splňují, avšak zdá se, že to není užitečné pro diagnózu lehčí formy SpA. Závěrem autoři konstatují, že byla zjištěna dosti vysoká incidence subklinické sakroiliitidy u pacientů s IBD. U této formy axiální artropatie však nebylo možno prokázat vyšší procento pozitivity HLA-B 27, a proto je sotva lze pokládat za SpA. Význam těchto nálezů je tedy nejasný, avšak může představovat zvláštní nález pro SpA, a to spíše než specifickou charakteristiku IBD. Tesárek 3 De VLAM, K., MIELANTS, H., CUVELIER, C. a ost.: Spondyloartropatie u zánětlivého střevního onemocnění je nedostatečně hodnocená: prevalence a vztah k HLA. /Spondyloarthropathy is underestimated in inflammatory bowel disease: prevalence and HLA association./ J.Rheum., 27, 2000, č. 12, s Pojem spondyloartropatie (SpA) představuje skupinu chronických onemocnění s běžnou klinickou, biologickou, genetickou a terapeutickou charakteristikou. Do této skupiny patří AS, reaktivní artritida, nediferencovaná SpA, některé formy psoriatické artritidy (SpA) a juvenilní chronické artritidy, akutní přední uveitida a idiopatické zánětlivé střevní onemocnění (IBD), jako je Crohnova choroba (CD) a ulcerózní kolitida (UC). Je totiž známo, že pacienti se SpA mají často subklinické střevní poruchy a že zánětlivý stav kloubů a šlach může být prvním klinickým symptomem IBD. V této práci autoři sledovali celkovou prevalenci SpA u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (CD a UC). Jednalo se o 103 pacientů s IBD, kteří byli rozděleni do skupiny s CD (muži 25, ženy 53, celkem 78) a pacienti s UC (muži 12, ženy 13, celkem 25). U žádného pacienta nebyla zjištěna akutní uveitida, avšak 13 z nich mělo toto onemocnění v anamnéze. Psoriáza byla zjištěna u 3 pacientů s CD a u 1 s UC. Asi u 30 % pacientů byly otoky a bolesti kloubní, při CD u 25 a UC u 5, tendinitida u 4 pacientů s CD a u 1 s UC, bolesti

6 v zádech u 22 pacientů s CD a u 9 s UC, pozitivní Schoberův index u 27 pacientů s CD a u 7 s UC. Nejčastěji byly postiženy talokrurální klouby. Entezitida byla zjištěna u 7 pacientů, nejčastěji na Achillově šlaše. Sakroileitida unilaterální byla u 8 pacientů s CD a u 1 s UC, oboustranná u 19 s CD a u 5 s UC. Sakroileitida však nebyla ve spojitosti s periferní synovitidou nebo s entezitidou. Když nebyl brán ohled na IBD, byla SpA diagnostikována pouze u 12 ze 40 pacientů. 10 pacientů splňovalo kritéria pro AS dle newyorkských kritérií. Celkově však 36 pacientů ze 103 s IBD bylo dle kritérií ESSG (European spondylarthropathy study group) klasifikováno jako SpA. Hodnoty HLA-B 27 byly vyšetřeny celkem u 76 pacientů (59 s CD a 17 s UC). U pacientů s CD zjištěna pozitivita HLA-B 27 u 10,2 %, s UC u 5,9 %. Pozitivita byla zjištěna nejčastěji u pacientů s bolestmi v kříži. Dle názoru autorů kloubní postižení u IBD lze klasifikovat jako SpA, což potvrzuje i koncepce SpA. Za pojem SpA lze pokládat skupinu onemocnění s četnými klinickými projevy. Studium kloubního onemocnění u pacientů s IBD může osvětlit patogenezi a význam genetických faktorů pro vznik spondyloartropatií. Tesárek 4 HOOGKAMP-KORSTANJE, J.J.A., MOESKER, H., BRUYN, G.A.W.: Ciprofloxacin v. placebo v léčbě reaktivní artritidy vyvolané Yersinií enterocolitica. /Ciprofloxacin v. placebo for treatment of Yersinia enterocolitica triggered reactive arthritis./ Ann.rheum.Dis., 59, 2000, č. 11, s Yersiniová artritida (YA) je komplikací gastrointestinální infekce Yersinií enterocolitica. Její incidence v endemických oblastech je kalkulována více než na 20 %. Nemocní s YA vykazují perzistentně protilátky IgA, zaměřené proti proteinu zevní membrány Yersinií (yops), na rozdíl od yersiniové infekce nekomplikované YA. U té vzniká chronický zánět střeva; v lymfatické tkáni přetrvávají bakterie. Dřívější studie tvrdily, že ATB mohou tyto bakterie eliminovat, což by se projevilo mimo jiné také snížením IgA v krvi. Tyto studie však nezahrnovaly léčebný efekt na YA. Autoři provedli randomizovanou, dvouslepou studii s podáváním placeba jako kontroly. Posuzován byl efekt léčby ciprofloxacinem (cf) na YA. Cf je chemoterapeutikum ze skupiny fluorovaných chinolonů.

7 Byl zvolen proto, že vykazoval vysokou účinnost proti Y. enterocolitica in vitro. Dávka cf byla 500 mg 2x denně (nebo placebo) během 3 měsíců. Do studie bylo zařazeno 18 osob, 7 k randomizovanému podávání cf, 11 dostávalo placebo (2 z nich byli vyloučeni pro znehodnocení protokolu). Obě skupiny byly srovnatelné s ohledem na trvání YA, přítomnost HLA-B 27, kloubní index, vizuální analogovou stupnici bolesti (VAS), FW a CRP. Žádný ze sledovaných nebyl před začátkem studie léčen pro yersiniovou infekci ATB. Na konci studie 6 ze 7 nemocných, kteří dostávali cf, dosáhlo úplné remise YA; u sledovaných s placebem to bylo 5 z 9. Remise byla provázena poklesem FW a CRP u všech; artikulární index poklesl dříve při užívání cf než placeba a zůstával dále nižší; měření pomocí VAS prokázalo vymizení bolesti při aktivním pohybu u cf, nikoli u placeba. Mnohem rychleji klesal také počet oteklých kloubů a dříve mizela klidová bolest v kloubech. Cf byl všemi nemocnými dobře tolerován, nežádoucí účinky nebyly pozorovány. Bude potřeba dalších šetření k ověření uvedených výsledků. Kučera 7. Osteoartróza kloubů a páteře 5 CHITNAVIS, J., SINSHEIMER, J.S., SUCHARD, M.A. a ost.: Konečné stadium koxartrózy a gonartrózy. Etiologie, klinický obraz a radiologické nálezy idiopatické osteoartrózy. /End-stage coxatrhrosis and gonarthrosis. Aetiology, clinical patterns and radiological features of idiopathic osteoarthritis./ Rheumatology, 39, 2000, č. 6, s Každým rokem je ve Velké Británii provedeno celkem totálních náhrad kyčelních kloubů (THR) a totálních náhrad kolenních kloubů (TKR) pro konečné stadium osteoartrózy. Přes rozsáhlá studia, která se týkají věku, pohlaví, rasy, obezity, zaměstnání, úrazů a dědičnosti, byly zjištěny jen některé faktory, které jsou nutné pro radiografické změny, vyžadující terapeutickou chirurgickou intervenci. Příčina a trvání kloubních obtíží a omezení pohyblivosti jsou faktory, které jsou jen zřídka diskutovány v literatuře. Stejně tak nebyly zhodnoceny ani radiografické studie, týkající se acetabulární a

8 proximální femorální dysplazie u idiopatické koxartrózy a nitrokloubní lokalizace gonartrózy, které vyžadují operační zákrok. Proto autoři této práce provedli studii idiopatické osteoartrózy (OA) kyčle a kolenního kloubu, které vyžadovaly operační zákrok. Studie byla provedena na 249 pacientech s THR a 125 pacientech s TKR kromě pacientů, u kterých bylo nutno provést výměnu kyčle i kolenního kloubu. Ve srovnání s idiopatickým konečným stadiem koxartrózy se u konečného stadia gonartrózy příznaky vyvinuly o několik let dříve a signifikantně častěji byly v souvislosti s předchozím onemocněním kolenního kloubu, obyčejně s poruchou menisků. Podobnosti mezi pacienty s koxartrózou a gonartrózou spočívaly v predominanci žen; dřívější zaměstnání vyžadovalo zhodnocení, zda se jednalo o těžkou nebo lehkou fyzickou práci, zvýšení kostního obratu věkem ve srovnání s celkovou populací. Většina pacientů s THR nebo TKR neměla v anamnéze obezitu. Kontralaterální kloub byl postižen trvalou bolestí, nebo měl v minulosti náhradu u více než 40 % současných pacientů s OA kyčle nebo kolene. U pacientů, léčených pro TKR nebo THR, byla zaznamenána signifikantní převaha pravostranného postižení. Ačkoliv většina pacientů z obou skupin neměla v anamnéze chronické bolesti v jiných kloubech, u více než 50 % se projevovaly známky Heberdenových uzlů, což by svědčilo pro možnost tendence ke generalizované osteoartróze. Ačkoliv bylo typické převážné postižení mediálního kompartmentu pro většinu pokročilých stadií gonartrózy, radiograficky bylo zřetelné postižení všech 3 oblastí, tj. mediální, laterální a patelární. Asi u 40 % pacientů s idiopatickou OA kyčelního kloubu se také prokazovala acetabulární dysplazie, zatímco u 10 % byl zřetelný posun horní femorální epifýzy. Tyto nálezy podporují teorii, že idiopatická koxartróza je obyčejně spjata s lehkou bilaterální deformitou kloubu. Obezita a těžká práce, faktory často považované za přetížení kyčlí a kolen, nejsou závažné pro vývoj těžké, symptomatické OA. Na druhé straně prevalence oboustranného klinického postižení a symetrických radiografických změn a dysplazie jsou důležitou konstitucionální predispozicí pro idiopatické konečné stadium pokročilé koxartrózy a gonartrózy. Tesárek

9 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 6 SCHMIDT, W.A.: Vážné příhody u vaskulitid. /Notfälle bei Vaskulitiden./ Z.Rheum., 59, 2000, supl. 3, s. III. 6. přednáška na 29. kongresu Německé společnosti pro revmatologii. Vaskulitidy vyvolávají řadu komplikací v důsledku vzniklé ischemie. Klinický obraz závisí na velikosti postižených cév. Takayasuova arteritida: Přes pomalý rozvoj cévního postižení je mortalita na TA vysoká, a to 15 % během 5 let. Rizikovými faktory vzhledem k závažnosti prognózy jsou retinopatie, arteriální hypertenze, insuficience aortální chlopně, aneurysma aorty a progresivní průběh vaskulitidy. Nejčastějšími komplikacemi jsou cévní mozkové příhody, ischemie horních končetin, infarkty v oblasti mezenterických cév a srdeční infarkt. Na počátku onemocnění se doporučuje podat denně přibližně 50 mg prednisolonu. Nutnost aplikace antikoagulancií je sporná. Příležitostně je žádoucí transplantace kmenových buněk a operace bypassu. Arteria temporalis: Nejčastější komplikací je porucha zraku na podkladě ischemické neuropatie optiku. Méně časté jsou cévní mozkové příhody, srdeční infarkty a ischemické léze z postižení mezenterických cév a stenózy arteriae axilaris či brachialis. Doporučuje se aplikace prednisolonu v počátečních dávkách mg za den, při komplikacích mg/den. Není k dispozici žádná studie, která by doložila účelnost aplikace vyšších dávek. Ischemické komplikace se mohou dostavit do 3 dnů při každé z uvedených dávek prednisolonu. Aplikace bazálních antirevmatik není podle adekvátních studií dostatečná. Přes léčbu vznikne aneurysma hrudní aorty 17x častěji v průběhu nemoci ve srovnání s výskytem u ostatní populace. Proto je třeba provést rentgenogram alespoň 1x za rok. Nicméně není mortalita u nemocných s arteria temporalis ve srovnání s ostatními zvýšena. Morbus Kawasaki: U dětí dochází akutně k horečce, konjunktivitidě, dermatitidě a lymfadenopatii. Průměrná doba trvání je 12 dní. Ve 25 % vzniká aneurysma koronárních arterií, které je často komplikováno srdečním infarktem. Udává se 2% mortalita. Při podávání ASS a imunoglobulinů je prognóza dobrá.

10 Polyarteritis nodosa: Časté jsou infarkty v oblasti mezenteriálních arterií a selhání ledvin na ischemickém podkladě. Mohou vzniknout také srdeční a mozkové infarkty. Hodnoty sérového kreatininu vyšší 1,6 mg/dl a postižení gastrointestinálního traktu se pokládají za ukazatele špatné prognózy. Indikována je léčba prednisolonem 250 mg/den a cyklofosfamidem 2 mg/kg/den v počáteční fázi. Morbus Wegener: mikroskopická polyangiitis, choroba Churg Straussové: Pokud nejsou nemocní s WG a mikroskopickou polyarteritidou řádně léčeni, umírají během roku na plicní komplikace a selhání ledvin. Nejvíce se lze obávat alveolárních hemoragií. Vzniká pocit nedostatku vzduchu, hemoptýza a anémie. Komplikací může být také hemodynamicky významný perikardiální výpotek, často reagující jen na vysoké dávky kortikoidů. Perimyokarditida může mít za následek kardiomyopatii. Akutní selhání ledvin vyžaduje hemodialýzu. Obávaná je také ischemická kolitida, krvácení z cév a ruptury sleziny. Zpočátku je třeba léčit prednisolonem (přibližně 1 g/den) a cyklofosfamidem (2 mg/kg/den). Kučera 7 SCHMIDT, W.A., SEIPELT, E., MOLSEN, H.P. a ost.: Vaskulitida arteriae carotis internae u Wegenerovy granulomatózy. /Vaskulitis der Arteria carotis interna bei Wegener scher Granulomatose./ Z.Rheum., 59, 2000, supl. 3, s. III Kongres Německé společnosti pro revmatologii přednáška. Wegenerova granulomatóza (WG) může postihnout také větší cévy. Dosud byly publikovány 2 případy vaskulitidy arteriae carotis internae u WG. Zatím nebyl popsán její ultrasonografický morfologický obraz. Popis kazuistiky: U 37letého muže byla diagnostikována WG. Opírala se o segmentální nekrotizující glomerulonefritidu, sinusitidu, konjunktivitidu, artralgie a průkaz ANCA (anti-pr3). Dále se objevila pulzující rezistence submandibulárně vlevo a reverzibilní neurologický deficit na podkladě ischemie. Pomocí sonografie se v oblasti pulzující rezistence zjistilo rozšíření intimy arteriae carotis internae spolu s 30% stenózou dlouhou 3 cm a s perivaskulárním infiltrátem širokým 2,1 cm. MRT vykázala také infiltrát a stenózu. Ty však byly hůře ohraničitelné než

11 sonografický nález. Angiografie zjistila homogenně ohraničenou stenózu, ale neprokázala perivaskulární infiltrát. Angiografie spolu s MRT zjistila cévní smyčku v průběhu arteriae carotis internae, kterou sonografie neprokázala. V diskusi hodnotí autoři výsledky svých šetření. Sonograficky se nález na arterii carotis internae prezentoval rozšířením intimy se silným echem. Šlo tedy o ultrasonografický nález podobný Takayasuově arteritidě (TA). Lišil se od TA perivaskulárním infiltrátem. Obrovskobuněčná arteritida se také odlišuje rozšířením cévní stěny chudým na echo. Stenózy, ztluštění cévní stěny a perivaskulární infiltrát se podle názoru autorů nejlépe prokazují sonograficky, ale délka postižení cévy je hodnotitelná angiograficky a MRT. Kučera 8 VITALI, C., CIANCIA, E., GALLUZZO, E. a ost.: Gigantocelulární arteritida na dolní končetině u nemocného s hepatitidou C. /Giant cell arteritis of the leg in a patient with hepatitis C virus infection./ Ann.rheum.Dis., 56, 1997, č. 11, s Chronická hepatitida C (HCV) se může manifestovat také kožní symptomatologií. Může jít o vaskulitidu kožních cév, leukocytoklastickou vaskulitidu, smíšenou kryoglobulinemii nebo polyarteritis nodosa. Autoři referují o 44letém muži, u něhož po dlouhé době po infekci HCV vznikla gigantocelulární arteritida střední kožní arterie na pravé dolní končetině. Klinicky se projevila bolestivými červenými uzlíky na mediální straně pravé dolní končetiny, které místy splývaly. Reaktanty akutní fáze zánětu (FW, CRP) byly mírně zvýšené, ANCA, ANF, cirkulující imunokomplexy, kryoglobuliny nebyly prokázány. Markery viru hepatitidy B (anti-bc, anti-be, antigeny HBs a HBe) a anti-hiv 1 a HIV 2 byly negativní. Naopak pozitivní byly protilátky proti HCV prokázané metodou ELISA 3. generace. Polymerázovou řetězovou reakcí byla zjištěna také virová RNA, ukazující na aktivní odpověď HCV. Jaterní biopsie prokázala mírnou chronickou hepatitidu klasifikovanou jako 2. stupeň. Biopsie uzlíků byla hodnocena jako zánět a trombóza střední kožní arterie s multinukleárními gigantocelulárními buňkami. Byl proveden

12 angiogram celiackých arterií a horní mezenterické arterie. Nebyla prokázána aneurysmata, což svědčilo proti polyarteritis nodosa. Podrobná vyšetření neprokázala žádné jiné infekční, autoimunitní onemocnění ani neoplazma, které by mohlo být příčinou zjištěných cévních lézí. Po aplikaci 16 mg metylprednisolonu s postupným snižováním na 4 mg/den došlo během 4 týdnů k vymizení kožních lézí. Multinukleární gigantocelulární buňky jsou obvyklým nálezem u granulomů, které mohou vzniknout v průběhu zánětlivé reakce. Vznikají fúzí monocytů nebo makrofágů při kooperaci s adhezivními molekulami. Gigantocelulární buňky jsou charakteristickým znakem granulomatózních vaskulitid, včetně Wegenerovy granulomatózy, jakož i Takayasuovy a Hortonovy arteritidy. V závěru jsou uváděna zjištění, svědčící pro kauzální vztah mezi infekcí HCV a vaskulitidami, včetně gigantocelulární. Kučera 9 de GROOT, K., HAUBITZ, M., HALLER, H.: Vaskulitidy spojené s ANCA. Nové koncepce a strategie v terapii. /ANCA assoziierte Vaskulitiden. Neue Konzepte und Strategien in der Therapie./ Internist, 41, 2000, č. 10, s Etiologie vaskulitid spojených s nálezy ANCA (V ANCA) není známa; rovněž dostatečně známá není ani jejich patogeneze. Proto není možná ani jejich kauzální terapie. Užívají se imunosupresiva (cyklofosfamid, cyklosporin A, metotrexát, azathioprin) obvykle v kombinaci s kortikoidy. Působí nespecificky na imunitní odpověď nemocných. Přesto se docílí až v 90 % případů (především při aplikaci cyklofosfamidu - CYC) remise. Aplikace těchto léků je spojena s poměrně vysokým výskytem nežádoucích účinků (NÚ), mnohdy velmi závažných. Strategii pro terapii vaskulitid s ANCA lze shrnout do těchto bodů: 1. léky méně toxické než CYC, ale se stejným imunosupresivním účinkem; 2. ošetřovací strategii pro refrakterní a progresivní formy V ANCA; 3. prodloužení remise; 4. zlepšení životní kvality nemocných; 5. omezení ireverzibilních komplikací, vzniklých jako následek onemocnění nebo léčby.

13 Díky rozvíjejícím se znalostem patogenetických dějů při V ANCA se zdá možné přiblížit se některým výše uvedeným požadavkům. V dalším uvádějí autoři jednotlivé nové myšlenky pro terapii a nové koncepce spolu s výsledky pilotních studií. Předkládají nová farmaka, která by mohla sama nebo spolu s kortikoidy navodit remisi a tuto prodloužit či udržet. Nová imunosupresiva 1. Mycophenolat Mofetil (MMF). MMF je morpholinoester mycofenolátu (MF). MF je farmakologicky působící substancí. MMF zvyšuje jeho účinnost tím, že má vysoký lipofilní účinek. MF je fermentativní produkt penicilinového spektra. Jeho působení spočívá v zábraně proliferace lymfocytů. Postiženy jsou především T a B lymfocyty. Blokována je syntéza purinu v těchto buňkách. Na zvířecím modelu bylo také prokázáno, že MF zabraňuje expresi adhezivních molekul, proliferaci buněk hladkých svalů, fibroblastů a endoteliálních buněk. MMF je v současné době rutinně používán k zabránění rejekce transplantovaných ledvin. V současné době je zkoumáno postavení tohoto léku v terapii autoimunitních chorob. Jde např. o pilotní studii Nowacka a ost., kterým se podařilo udržet 10 z 11 sledovaných osob s V ANCA v remisi po 15 měsíců. Zda je MMF schopen remisi navodit u V ANCA, bude předmětem pro další studie. Zdá se již nyní, že tato schopnost je oproti cyklofosfamidu výrazně slabší. U Takayasuovy arteritidy (TA) se remise podařila; šlo o případy rezistentní na aplikaci kortikoidů, metotrexátu či na společnou aplikaci obou těchto farmak. To se vysvětluje tím, že u TA docházelo před nasazením MMT k infiltraci cévní stěny lymfocyty a podání MMF tomu zabránilo. Nejčastějšími NÚ jsou nauzea, průjem, útlum krvetvorby (erytrocytů, leukocytů i trombocytů). 2. Leflunomid (LF). Jeho působení spočívá v selektivním, reverzibilním blokování klíčového enzymu pyrimidin syntetázy, na jehož funkci jsou lymfocyty podstatně více závislé než ostatní tělesné buňky. Vzniká nedostatek uridinmonofosfátu a lymfocyty se zastaví ve svém vývoji

14 na fázi G1. Predilekčně jsou postiženy imunokompetentní T a B buňky. Celkový útlum krvetvorby při aplikaci LF prakticky nevzniká. První studie s podáváním LF u WG byla otevřená. Byla prováděna u 20 nemocných s touto vaskulitidou. S LF byly podávány také kortikoidy. Cílem léčby bylo udržet pacienty v remisi. Po 1 roce této terapie se to dařilo u 18 sledovaných. Dávky kortikoidů bylo možno snížit. NÚ: přechodné průjmy, zvýšení transamináz, přechodné vypadávání vlasů. LF se jeví jako účinné imunomodulans, dobře tolerovatelné. V Evropě a USA bylo povoleno v léčbě Takayasuovy arteritidy. 3. Anti TNF alfa (infliximab prep. Remicade). Jde o chimerické humanizované myší protilátky proti TNF-alfa. V Německu byly zavedeny k terapii m. Crohn (zabraňují tvorbě fistulí). V pilotní studii a ve studiích s placebem byly zkoušeny také u RA. Po jednotlivé dávce byla zaznamenána účinnost. Opakovaná aplikace však vyvolává tvorbu protilátek. Současné podávání MTX tvorbu protilátek znemožní. Stačí opakování aplikace i.v. za 4-8 týdnů. NÚ: mírné infekce horních dýchacích cest, v nečetných případech reakce po infuzi a vznik anti-ds-dna (patogenetický význam je nejasný). Připravuje se pilotní studie u nemocných s vaskulitidou spojenou s ANCA starších 60 let (k vyvolání remise). Protože obvyklé dávky cyklofosfamidu jsou u těchto osob nebezpečné, má se aplikovat infliximab+kortikoidy+cyklofosfamid v nižších dávkách oproti dávkám běžně užívaným. 4. Inhibitory TNF alfa (receptory TNF-etanercept-Enbrel). Princip této léčby spočívá v tom, že volné receptory TNF alfa jsou po podání zevních receptorů (s-tnf-r) blokovány. Bylo dosaženo vyšší afinity, poločasu a biologické účinnosti rekombinovaných s-tnf alfa-r oproti přirozeným s-tnf alfa receptorům (Etanercept, Enbrel). Ty naváží rozpuštěné TNF alfa nejen v séru, ale také navázané na povrchu buněk. Proti infliximabu má etanercept tu výhodu, že je méně imunogenní, má vyšší afinitu k TNF alfa a váže také TNF beta. Aplikuje se 2x týdně s.c.

15 Bylo povoleno zkoušet etanercept u RA, psoriatické artritidy, Stillovy choroby, sklerodermie a uveitidy. U refrakterní RA etanercept sám a v kombinaci s malými dávkami MTX v placebem kontrolované studii měl oproti placebu jasné lepší výsledky. NÚ byly srovnatelné s NÚ při aplikaci inflixicamu. Dobrá snášenlivost etanerceptu byla prokázána v americké pilotní studii u WG v kombinaci s kortikoidy, cyklofosfamidem nebo nízkými dávkami MTX. V současné době probíhá multicentrická, randomizovaná, dvouslepá, placebem kontrolovaná studie etanerceptu, zaměřená k dosažení remise WG Deoxyspergualin (DSG). Byl poprvé užit k zamezení rejekce transplantovaných ledvin. Jeho mechanismus účinku není přesně znám. Ví se, že blokuje transkripci kapa lehkých řetězců v buněčném jádru, omezuje produkci receptorů IL 2, TNF alfa a IL-6. Zabraňuje syntéze T buněčných receptorů a produkci kapa lehkých imunoglobulinových řetězců a tím brání diferenciaci cytotoxických T bb. V Německu je v současné době prováděna multicentrická otevřená pilotní studie u nemocných s vaskulitidami spojenými s nálezem ANCA, kteří nereagují na cyklofosfamid, nebo je u nich cyklofosfamid kontraindikován. DSG je podáván denně po 3-4 týdny s.c., až periferní lymfocyty klesnou na 4000 µ/l. Následuje 2 týdny pauza a pak se v léčbě pokračuje. Bylo by třeba provést kontrolovanou studii se standardní léčbou cyklofosfamidem, aby byl léčebný efekt DSG věrohodný. NÚ DSG (alespoň během krátkodobé aplikace) se jeví oproti cyklofosfamidu jako podstatně méně významné. DSG může působit reverzibilní, pomalu vznikající leukopenii a trombocytopenii, periorální hypestezii, hypotonii, nevolnost. NÚ se při aplikaci DSG projevovaly zřídka. 6. Monoklonální protilátky proti CD 18 anti-cd 40-ligand. Je zatím ve fázi časných pilotních zkoušek. Mohl by se uplatnit u SLE. 7. Transplantace kmenových buněk. V současné době je v International Autoimmune Disease Stem Cell Project Database registrováno 150 nemocných, u nichž byla pro

16 autoimunitní onemocnění provedena transplantace kmenových bb. Jde především o pacienty s RA, SLE, sklerodermií a sclerosis multiplex. Vedle transplantace kmenových buněk je možná také transplantace kostní dřeně, ale ta je nákladnější a má delší fázi aplazie. Kučera 10 KALLENBERG, C.G.M., TERVAERT, J.W.: Co je nového u systémových vaskulitid? Zpráva z 9. International Vasculitis/ANCA Workshop. /What is new in systemic vasculitis? A report from the 9th International Vasculitis/ANCA Workshop./ Ann.rheum.Dis., 59, 2000, č. 11, s International Vasculitis/ANCA Workshop začala pracovat a publikovat v r v Kodani. Zabývá se problematikou primárních systémových vaskulitid (PSV). Její 9. jednání se konalo dubna 2000 v Gronningenu v Holandsku. Bylo rozděleno do několika kapitol. Interakce epitel-leukocyty. Z referátů jednotlivých autorů vyplynulo, že ANCA poškozují cévní endotel. Antigeny pro tyto protilátky jsou PR3 a MPO. Jsou exprimovány především buňkami cévního endotelu; není jisté, zda i jinými buňkami, jako tubulárním či plicním epitelem. Při reakci ANCA/PR3, MPO dochází k patologickým pochodům, které poškozují cévní endotel; např. se zvyšuje produkce IL-8, který působí chemotakticky na neutrofily, a MCP-1 s chemoatraktivním vlivem na monocyty, T buňky. Uvolňují se další prozánětlivé cytokiny. Současně dochází k dysregulaci adhezivních molekul a apoptóze endoteliálních buněk a neutrofilů. Patogeneze systémových vaskulitid. Ústřední roli hrají ANCA a autoreaktivní T lymfocyty. Byly prezentovány názory, že T lymfocyty hrají významnou roli při vzniku granulomatózní tkáně v horním dýchacím traktu u Wegenerovy granulomatózy (WG). V nosní biopsii nemocných s WG byly prokázány specifické T buňky v souvislosti s výskytem Staphylococcus aureus. Jde o Th2 lymfocyty, které pomáhají B lymfocytům produkovat ANCA. Dlouhodobá přítomnost zlatého stafylokoka se jeví jaký významný rizikový faktor v patogenezi WG.

17 Jeho antigeny mohou aktivovat T buňky. Stafylokoková fosfatáza může působením na glomerulární endotel vyvolat glomerulonefritidu. K doložení přímého působení ANCA na vznik vaskulitid, včetně vzniku glomerulonefritid existují zvířecí modely a další jsou plánovány. Anti-PR3 a anti-mpo protilátky. U zánětlivých chorob bylo identifikováno široké spektrum cílových antigenů pro ANCA. Tvrdí se, že u vaskulitid jsou cílovými antigeny pouze PR3 a MPO. Dále jsou probírány metody k jejich stanovení a jejich hodnocení. Příčiny a genetická báze systémových vaskulitid. Byla diskutována role infekčních agens při vzniku vaskulitid. Řada mikrobů může precipitovat vaskulitidy u vhodných osob. Pro to svědčí klinická pozorování a experimentální modely. U myší s geneticky determinovanou deficiencí interferonu γ může virus herpes zoster indukovat vznik vaskulitid velkých cév. Vedle mikrobiální flóry může při vzniku vaskulitid hrát roli silikon. ANCA pozitivní glomerulonefritida je uváděna také do souvislosti s kontaktem se zvláštní formou silikonu. V souvislosti s výskytem panca mohou být také některé léky, jako propylthiouracil nebo hydralazin. Antigeny jsou zde např. elastáza, nikoli PR3 a MPO. Nejde patrně o primární systémové vaskulitidy, ale vaskulitidy sekundární. Prognóza a terapie. Z hlediska prognózy bylo poukázáno na to, že zvýšené hodnoty sérového kreatininu na začátku léčby jsou důležitým prediktivním ukazatelem hrozící progresivní renální insuficience. Důležitým dlouhodobým faktorem hrozícím úmrtím je přítomnost plicních hemoragií. Relapsy těchto vaskulitid jsou mnohem častější u nemocných s nálezem PR3-ANCA než s MPO-ANCA. V USA a v Evropě je řada pracovišť, zabývajících se terapií vaskulitid. Standardizovaným léčebným režimem (cyklofosfamid + kortikoidy) lze většinou dosáhnout remise. K jejímu udržení je schválena aplikace azathioprinu. Kučera

18 11 NERENHEIM, A., STRESOW, A., SCHNEIDER, W. a ost.: Granulomatózní zánět hlasivek jako časné stadium morbus Wegener. /Granulomatöse Entzündung der Stimmlippen als Frühmanifestation eines Morbus Wegener./ Z.Rheum., 59, 2000, supl.3 s. III. 46. přednáška na 29. kongresu Německé společnosti pro revmatologii. Pro Wegenerovu granulomatózu (WG) je typické, že zpočátku postihuje horní dýchací cesty. Autoři prezentují kazuistiku 44leté ženy, kde na začátku onemocnění byly postiženy pouze hlasivky. V říjnu 1999 se u ní objevil chrapot, teplota do 38,5 o C. V lednu 2000 byl proveden malý chirurgický zákrok na hlasivkách, který vyloučil tuberkulózu. Klinické vyšetření provedené v únoru 2000 zjistilo chrapot, dočasně stridor při inspiriu, krepitace v kolenních kloubech při pohybu, strumu. Spirální CT hrudníku ukázalo zvětšené mediastinální a bronchopulmonální uzliny, velikosti až do 2 cm, žádné známky plicní fibrózy. ORL: zmnoženou sliznici v rozsahu laryngu se záhyby, arytenoidní chrupavku a hlasivky ztluštělé, vředovité. Dutina nosní byla suchá, pokrytá krvavými krustami. Laboratoř: FW 54/62, CRP < 5, panca a canca negativní, ve sputu Staphylococcus aureus. Spinální CT oblasti krku a paranazálních dutin: levý recessus piriformis nekrotický, zřejmě jako následek sekretu. Lymfatické uzliny nebyly zvětšeny. V levém maxilárním sinu zjištěny polypózní struktury do 2 cm velikosti na mediální stěně, bez destrukce kosti. Struma nodosa. Funkční plicní zkouška: oploštělá inspirační a exspirační křivka jako známka fixní stenózy horních dýchacích cest. Biopsie: rinitis. Biopsie hlasivek a trachey: v oblasti hlasivek zjištěn granulomatózní zánět s fibrinoidní, nekaseózní nerozdrcenou nekrózou. Šlo o nález svědčící pro WG. V materiálu z trachey nebyl nalezen jednoznačně patologický nález. Terapie: Na počátku aplikována Emserova sůl (E. Salz) a Pulmicort, MTX a prednisolon (zpočátku 70 mg). Zlepšil se chrapot, pacientka byla bez teploty.

19 V literatuře jsou jen ojedinělé zprávy o izolované lokalizaci WG v oblasti laryngu, většinou jako subglotická stenóza s těžkou dyspnoí. U prezentované pacientky jde o postižení hlasivek s dosud jen mírnou progresí WG. Kučera 12 SCHWARZ-EYWILL, M., WEISS, A., UNGER, L. a ost.: Význam standardizovaného vyšetřování u nemocných se systémovými vaskulitidami. /Die Relevanz einer Staging- Untersuchung bei Patienten mit systemischer Vaskulitis./ Z.Rheum., 59, 2000, č. 3, s Význam systémových vaskulitid (SV) v interní medicíně významně stoupl. Průkaz specifických protilátek a klasifikace SV, zaměřené na praxi, zlepšily a urychlily stanovení diagnózy, a tak umožnily včasné zahájení léčby. Spektrum příznaků SV je však pestré a symptomatologie se může překrývat. Důležité je včasné rozpoznání také limitovaných forem SV. Autoři se pokusili standardizovat vyšetřovací metody, které by odhalily postižení jednotlivých orgánů či systémů, a podle nich hodnotit výsledky léčby. V jejich sestavě bylo 32 nemocných, kteří byli přijati v letech jako akutní případy s podezřením na SV, které bylo potvrzeno. Nemocní byli klasifikováni podle kritérií ACR, příležitostně byla použita definice dle Chapel-Hill konference. 15 pacientů bylo hodnoceno jako Wegenerova granulomatóza (WG), 2 jako polyarteritis nodosa (PN), 4 jako mikroskopická polyangiitis (MP), 4 jako vaskulitidy velkých cév a 5 jako vaskulitida Churg- Straussové. Diagnóza byla stanovena na základě biopsie podle kritérií Chapel-Hill; u 2 nebylo možno těchto kritérií použít. V sestavě bylo 22 žen a 10 mužů. Průměrný věk na začátku onemocnění byl 50,8 roků (17 až 83). U všech nemocných byl prováděn standardní vyšetřovací program; skládal se z anamnézy, klinického vyšetření a běžné laboratoře. Dále byla vyšetřena sérologie na hepatitidy B a C, panca, canca, cirkulující imunokomplexy, revmatoidní faktor (RF), CH 50, C 3, C 4. Standardní program dále obsahuje rentgenogram plic, sonogram břicha, echokardiogram s barevnou dopplerometrií, EKG, rentgenogram paranazálních dutin, dodatečně i ORL a

20 neurologické vyšetření. Pokud jsou zjištěny změny na rtg plic, pak je provedena CT plic a bodypletysmogram se změřením difuzní kapacity plic. Při neurologické symptomatologii je indikována EMG a EEG. Všichni sledovaní pacienti byli vyšetřeni také oftalmologem. U 29 bylo provedeno 1 nebo více histologických vyšetření. Vyšetřování vykázalo následující výsledky. FW byla u 15 (47 %) více než 40 mm/hod., u 9 (28 %) byla mezi mm/hod., u 8 (25 %) byla přes aktivitu vaskulitidy normální; 1x šlo o WG a mikroskopickou polyarteritidu, ostatní byly polyarteritis nodosa. C- reaktivní protein (CRP) byl u 14 normální, přestože vaskulitida byla aktivní. Normální hodnoty FW a CRP se v 8 případech shodovaly, u 1 nemocného s mikroskopickou polyangiitidou byla FW 34 mm/hod. a CRP normální. Aktivitu onemocnění hodnotili autoři také podle hodnot trombocytů. Jejich průměrná hodnota byla , u 1 nemocné s temporální arteritidou byla vyšší než 1 milion. Mezi hodnotami FW, CRP a počtem trombocytů nebyla v řadě případů shoda. canca byly zjištěny výhradně u WG, a to v 86 % (proteináza 3/PR-3). panca byly zjištěny u 5, 3x u mikroskopické polyangiitidy, 2x u vaskulitidy Churg-Straussové. (U mikroskopické polyangiitidy šlo o protilátky proti myeloperoxydáze.) ANA nebyl v sestavě zjištěn, rovněž tak zvýšené hodnoty cirkulujících imunokomplexů a změny komponent komplementu. U 11 pacientů byly nalezeny změny na EKG. Šlo o 3 nemocné s WG (2x ischemické změny na laterální straně LSK, 1x kompletní blok pravého raménka Tawarova se známkami přetížení pravého srdce). U 1 nemocného s chorobou Churg-Straussové byly zjištěny komorové extrasystoly v salvách. U 1 s WG byl nalezen prodělaný infarkt myokardu. Echokardiogram byl změněn u 8 (25,9 %), z toho u 7 byly současně výše popsané změny na EKG. U nemocné s vaskulitidou Churg-Straussové a salvami komorových extrasystol byla zjištěna akinéza septa a ejekční frakce 45 %. U 2 nemocných stejnou vaskulitidou vykázal echokardiogram hypokinézu levé srdeční komory a počínající plicní hypertenzi. Nemocný s prodělaným IM vykázal hypokinézu zadní stěny levé komory (v souladu s lokalizací IM). Dopplerometrickou echokardiografickou metodou byly prokázány malé insuficience mitrální a aortální chlopně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 ISSN 1214-5068

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více