Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04"

Transkript

1 Návod k obsluze - stručný Vydání /4

2 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a.. Veškeré podrobnosti najdete v Návodu k obsluze a v Seznamu parametrů. Výstrahy, upozornění a poznámky Cílem následujících výstrah, upozornění a poznámek je zajistit vaši bezpečnost a sloužit jako prostředek k prevenci poškození výrobku a součástí k němu připojených zařízení. Zvláštní výstrahy, upozornění a poznámky vztahující se ke konkrétním úkonům jsou uvedeny na začátku příslušných kapitol a znovu pak na kritických místech textu těchto částí příručky. Čtěte prosím tyto informace pozorně, neboť jsou zařazeny s ohledem na vaši osobní bezpečnost a mohou pomoci prodloužit životnost vašeho měniče kmitočtu a zařízení, která k němu připojujete.! VÝSTRAHY Části tohoto zařízení jsou pod nebezpečným napětím. Zařízení ovládá rotující mechanické součástky, které mohou být nebezpečné. Jednání v rozporu s výstrahami nebo nedodržení pokynů obsažených v této uživatelské příručce může mít za následek smrt, závažný úraz nebo vážnou škodu na hmotném majetku. Toto zařízení by měly používat pouze osoby s odpovídající kvalifikací, a to až po seznámení se všemi bezpečnostními předpisy a s postupy instalace, provozu a údržby uvedenými v této příručce. Úspěšný a bezpečný provoz zařízení je podmíněn správným zacházením s ním, správnou instalací, užíváním a údržbou. Kondenzátory stejnosměrného meziobvodu zůstávají nabité po dobu 5 min po odpojení od zdroje el. napětí. Vždy proto vyčkejte nejméně 5 minut po odpojení měniče od zdroje el. napětí začnete manipulovat s některým z modulů. Napětí v hnací jednotce se během této doby vybije. Napájecí vstup, svorky stejnosměrného meziobvodu a svorky pro připojení motoru vykazují nebezpečné napětí i za situací, kdy motor není spuštěn. Po vypnutí přístroje vyčkejte před započetím instalačních prací 5 minut, než se přístroj vybije. Během nahrávání parametrů do měniče pomocí počítačového programu pro uvádění měničů do provozu STARTER nebo během jejich zadávání z BOP se na digitálním výstupu může objevit rušivý signál. Předtím, než začnete nahrávat parametry, je nutné zajistit příslušná protiopatření, která zaručí bezpečný stav STOP měniče a blokaci signálů z digitálního výstupu měniče. 2 Návod k obsluze - stručný

3 Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky POZNÁMKY Přístroj poskytuje interní jištění motoru proti přetížení v souladu s UL 58C, část 42 (viz P6 a P335). Tepelná časová konstanta motoru I 2 t je standardně aktivována. Ochranu motoru proti přetížení lze také zajistit připojením externího pozistoru s kladnou teplotní charakteristikou (PTC) přes digitální vstup. Přístroj lze používat v obvodech s proudy, jejichž efektivní hodnota nepřesáhne ampérů (RMS), při maximálním napětí 23 V a při ochraně pojistkou typu H nebo K, přerušovačem obvodu nebo řídicí jednotkou motoru s vlastním zabezpečením. Používejte výhradně měděné vodiče určené pro provoz při teplotách do 75 o C, třída, jak je uvedeno v Části 2.2. Maximální povolená teplota prostředí je v závislosti na vybavení 4 C nebo 5 C (viz Část 2.). Před instalací a uvedením měniče do provozu si pozorně prostudujte všechny bezpečnostní předpisy a upozornění včetně všech výstražných štítků na zařízení. Udržujte výstražné štítky čitelné a chybějící nebo poškozené štítky nahraďte. 3 Návod k obsluze - stručný

4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 4 Návod k obsluze - stručný

5 Vydání /4 Obsah Obsah Instalace Minimální vzdálenost mezi měniči Montážní rozměry Elektrická instalace Technická data Napájecí svorkovnice Řídící svorkovnice Blokové schéma měniče Tovární nastavení Tovární nastavení pro analogovou verzi Zvláštní tovární nastavení pro USS verzi DIP přepínače... 4 Komunikace Nastavení spojení mezi měničem a programem STARTER... 5 BOP (Volitelně) Tlačítka a jejich funkce Změna parametrů na příkladu P3 přístupová práva Kopírování parametrů pomocí BOP Uvedení do provozu Rychlé uvedení do provozu Nastavení aplikace Sériové rozhraní (USS) Výběr způsobu ovládání Digitální vstupy (DIN) Digitální výstup (DOUT) Výběr zdroje žádané hodnoty Analogový vstup (ADC) Motorpotenciometr (MOP) Pevný kmitočet (FF) Krokování Rezonanční kmitočet motoru (HLG) Referenční / mezní kmitočty Řízení motoru Ochrana měniče/motoru Zvláštní funkce měniče Uvádění do provozu pomocí sériového rozhraní Návrat k továrnímu nastavení parametrů Displeje a hlášení Stavový LED displej Poruchová a výstražná hlášení Návod k obsluze - stručný 5

6 Instalace Vydání /4 Instalace. Minimální vzdálenost mezi měniči Měniče je možné montovat vedle sebe. Pouze v případě montáže nad sebou je nutné dodržet minimální vzdálenost mm. Obrázek - Minimální vzdálenost mezi měniči.2 Montážní rozměry Konstrukční velikost Rozměry vrtání V [mm] Š [mm] Utahovací moment Šroub Nm A xM4 B xM4 2,5 C 4 7 4xM5 4, Obrázek -2 Montážní rozměry 6 Návod k obsluze - stručný

7 Vydání /4 2 Elektrická instalace 2 Elektrická instalace 2. Technická data AC (střídavý) 2 24 V ± %, Hz Objednací číslo AB -2xy* 2-5xy* 3xy* 5xy* 7xy* 2-xy* 2-5xy* 22-2xy* 23-xy* 6SL32- KB -2xy* 2-5xy* 3xy* 5xy* 7xy* Konstrukční velikost A B C Jmenovitý výstupní kw,2,25,37,55,75,,5 2,2 3, výkon měniče hp,6,33,5,75,,5 2, 3, 4, Výstupní proud (stálá teplota prostředí) A,9 (5 C) Vstupní proud (23 V),7 (5 C) 2,3 (5 C) 3,2 (5 C) 3,9 (4 ºC) 6, (5 C) 7,8 (4 ºC), (5 C) 3,6 (4 ºC) A 2,3 4,5 6,2 7,7, 4,7 9,7 27,2 32, Doporučená A pojistka 3NA Vstupní kabel mm 2, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5,5 2,5 2,5 6, 2,5 6, 4, 6, AWG Výstupní kabel mm 2, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5,5 6,,5 6, 2,5 2,5 AWG Utahovací momenty pro napájecí svorkovnice Nm,96,5 2,25 * poslední číslice Objednacího čísla se mění v závislosti hardwarových a softwarových změnách 2.2 Napájecí svorkovnice x = A/B s integrovaným filtrem x = U bez filtru y = A analogová verze y = B verze USS Obrázek 2- Napájecí svorkovnice 2.3 Řídící svorkovnice Svorka Popis Funkce DOUT- Digitální výstup (-) 2 DOUT+ Digitální výstup (+) 3 DIN Digitální vstup 4 DIN Digitální vstup 5 DIN2 Digitální vstup Izolovaný výstup +24 V / 5 ma 7 - Výstup V Varianta Analogová USS 8 - Výstup + V RS485 P+ 9 ADC Analogový vstup RS485 N- - Výstup V 7 Návod k obsluze - stručný

8 2 Elektrická instalace Vydání /4 2.4 Blokové schéma měniče Obrázek 2-2 Blokové schéma měniče 8 Návod k obsluze - stručný

9 Vydání /4 3 Tovární nastavení 3 Tovární nastavení Frekvenční měnič je z továrny již nastaven (parametry motoru P34, P35, P37, P3) na aplikace se standardní U/f charakteristikou na standardním čtyřpólovém třífázovém indukčním motoru Siemens LA výkonové třídy shodné s výkonovou třídou měniče. Další tovární nastavení Výběr způsobu ovládání P7 viz Část 3./3.2 Volba zdroje žádané hodnoty P viz Část 3./3.2 Chlazení motoru P335 = (vlastní chlazení) Proudový limit motoru P64 = 5% Min. kmitočet Max. kmitočet Doba náběhu Doba doběhu Režim ovládání U/f P8 = Hz P82 = 5 Hz P2 = s P2 = s P3 = (U/f s lineární charakteristikou) 3. Tovární nastavení pro analogovou verzi Digitální vstup Svorky Parametr Funkce Výběr způsobu ovládání Volba zdroje žádané hodnoty 3, 4, 5 P7 = 2 Digitální vstup 9 P = 2 Analogový vstup Digital input 3 P7 = ON / OFF (I/O) Digital input 4 P72 = 2 reverzace ( ) Digital input 2 5 P73 = 9 Vymazání poruchy (Ack) Způsob ovládání - P727 = standardní ovládání Siemens Obrázek 3- Zapojení, analogová verze 9 Návod k obsluze - stručný

10 3 Tovární nastavení Vydání /4 3.2 Zvláštní tovární nastavení pro USS verzi Vstupy Svorky Parametr Funkce Výběr způsobu ovládání P7 = 5 Prostřednictvím USS protokolu Volba zdroje žádané hodnoty P = 5 Vložení kmitočtu prostřednictvím USS protokolu Adresa USS 8, 9 P2 = Adresa USS = Přenosová rychlost USS P2 = 6 Přenosová rychlost USS = 96 bps Délka PZD dat sériové linky USS P22 = 2 Procesní data PZD USS telegramu obsahují dvě 6-bitová slova. Obrázek 3-2 Zapojení, USS verze SIMATIC S7-2 Zakončení Bus termination sběrnice G G G max. 3 SINAMICS Obrázek 3-3 Příklad, USS sběrnice 3.3 DIP přepínače Na měniči je standardně frekvence sítě 5 Hz. Pro motory navržené pro práci v síti s frekvencí 6 Hz lze změnu standardně nastavené frekvence měniče provést pomocí přepínače DIP na přední stěně měniče. Zakončení sběrnice při variantě USS Poslední měnič na síťové sběrnici je třeba zakončit. Zakončení se provádí nastavením DIP přepínačů pro zakončení sběrnice na přední stěně měniče (DIP přepínače 2 a 3) do polohy Bus termination (poloha ON - ZAPNUTO). Všechna zařízení na sběrnici USS je nutné propojit společným vodičem o napětí V. K tomuto účelu lze použít svorku č. na řídicí svorkovnici. Obrázek 3-4 Přepínač DIP pro nastavení kmitočtu sítě a zakončení sběrnice Návod k obsluze - stručný

11 Vydání /4 4 Komunikace 4 Komunikace 4. Nastavení spojení mezi měničem a programem STARTER Chcete-li nastavit spojení mezi programem STARTER a měničem SINAMICS G, budete potřebovat následující volitelné komponenty: sada pro připojení měniče k počítači (Obj. č. 6SL3255-AA-2AA) BOP pokud budete měnit standardní USS nastavení, která jsou již v měniči Sinamics G uložena (Obj. č. 6SL3255-AA-4BA) Sada pro připojení měniče Sinamics G k počítači Měnič nastavení USS, viz Část 6.2., strana 7. Program STARTER Zvolte: Menu, Options --> Set PG/PC interface --> vyberte "PC COM-Port (USS)" -- > Properties --> Interface "COM", vyberte přenosovou rychlost POZNÁMKA Nastavení parametrů protokolu USS v měniči a nastavení v programu STARTER musí být totožná! Návod k obsluze - stručný

12 5 BOP (Volitelně) Vydání /4 5 BOP (Volitelně) 5. Tlačítka a jejich funkce Panel/ Tlačítko Funkce Projevy Indikace stavu Zapne měnič Zastaví měnič Změna směru Krokování LCD displej zobrazuje nastavení, která měnič aktuálně používá. Stisknutím tlačítka zapnete měnič. Toto tlačítko je z výroby vypnuto. Tlačítko aktivujete nastavením: P7 = nebo P79 =... 5 OFF OFF2 Stisknutí tlačítka způsobí plynulé zastavení motoru podle nastavené doběhové rampy. Toto tlačítko je z výroby vypnuto. Tlačítko aktivujete nastavením: P7 = nebo P79 =... 5 Dvojí stisknutí tlačítka (nebo jednou dlouze) způsobí zastavení motoru s volným doběhem. Tato funkce je vždy dostupná. Stisknutím tohoto tlačítka změnite směr otáčení motoru. Opačný směr je indikován znaménkem mínus (-) nebo blikáním desetinné tečky. Funkce je z výroby vypnuta. Tlačítko aktivujete nastavením: P7 = nebo P79 = Po stisknutí tlačítka při stojícím pohonu se motor začne rozbíhat v závislosti na nastavených hodnotách parametrů. Po uvolnění tlačítka se motor zastaví. Stisknutí tlačítka při běžícím pohonu nemá žádný účinek. Tlačítko slouží k zobrazování dalších informací. Při stisknutí a podržení tlačítka se zobrazí následující parametry:. hodnota napětí stejnosměrného meziobvodu (signalizace zobrazením d jednotky napětí) 2. výstupní kmitočet (Hz) 3. hodnota výstupního napětí (signalizace o jednotky napětí). 4. hodnota určená parametrem P5 (pokud je parametr P5 nastaven na zobrazování některé z výše uvedených hodnot ( 3) nezobrazí se nic). Funkce Při opakovaném stisknutí tlačítka se postupně zobrazují jednotlivé hodnoty. Přepínání Krátkým stisknutím tlačítka Fn lze ze kteréhokoli parametru (rxxxx nebo PXXXX) přepnout na r, a jiný parametr pak podle potřeby změnit. Po návratu k r se pak stisknutím tlačítka Fn vrátíte k výchozímu parametru. Kvitování Při poruše nebo poplašném hlášení lze krátkým stisknutím tlačítka Fn kvitovat poruchový stav. Přístup Tlačítko slouží k vyvolání hodnoty parametru. k parametrům Zvýšit hodnotu Snížit hodnotu Tlačítko slouží ke zvětšení zobrazené hodnoty. Tlačítko slouží ke snížení zobrazené hodnoty. 2 Návod k obsluze - stručný

13 Vydání /4 5 BOP (Volitelně) 5.2 Změna parametrů na příkladu P3 přístupová práva Krok Výsledek na displeji Pro přístup k parametrům stiskněte 2 Podržte tlačítko stisknuté, dokud se nezobrazí P3 3 Stisknutím zobrazíte hodnotu parametru 4 Stisknutím nebo změníte nastavení na žádanou hodnotu (například: 3) 5 Stisknutím hodnotu potvrdíte a uložíte 6 Přístupová práva jsou nastavena na úroveň 3, uživatel má tedy nyní přehled o parametrech úrovně až 3. 3 Návod k obsluze - stručný

14 5 BOP (Volitelně) Vydání /4 5.3 Kopírování parametrů pomocí BOP Z jednoho měniče lze stáhnout sadu parametrů a pak ji nahrát do jiného měniče. Postup při kopírování sady parametrů z jednoho měniče do jiného je: Nahrání parametrů z měniče do BOP. Připojte BOP (ovládací panel) k měniči. 2. Přesvědčte se, že pohon lze bezpečně vypnout. 3. Vypněte pohon, měnič zůstane pod napětím. 4. Nastavte parametr P3 na hodnotu Nastavte parametr P na hodnotu 3, čímž se dostanete do kopírovacího režimu. 6. Nastavte parametr P82 na hodnotu, čímž zahájíte stahování sady parametrů z měniče do BOP. 7. Během stahování se zobrazí BUSY zaneprázdněn. 8. BOP a měnič nebudou během stahování reagovat na žádné příkazy. 9. Jakmile bude stahování úspěšně dokončeno, displej BOP se vrátí k původnímu zobrazení a měnič přejde do stavu připravenosti.. Pokud nebude stahování úspěšné, proveďte další pokus.. Nyní je možno BOP odpojit od měniče. Nahrání parametrů z BOP do dalšího měniče. Připojte BOP k dalšímu měniči do kterého chcete nahrát parametry. 2. Připojte měnič k napájení. 3. Nastavte parametr P3 na hodnotu Nastavte parametr P na hodnotu 3, čímž se dostanete do kopírovacího režimu. 5. Nastavte parametr P83 na hodnotu, čímž zahájíte stahování sady parametrů ze BOP do měniče. 6. Během stahování bude displej zobrazovat BUSY zaneprázdněn. 7. BOP ani měnič nebudou během stahování reagovat na žádné příkazy. 8. Jakmile bude stahování úspěšně dokončeno, displej BOP se vrátí k původnímu zobrazení a měnič přejde do stavu připravenosti. 9. Pokud nebude stahování úspěšné: Proveďte další pokus, nebo se vraťte k továrnímu nastavení.. Nyní je možno OP odpojit od měniče. POZNÁMKA Při použití kopírování parametrů doporučujeme vzít v úvahu následující důležitá omezení: Do BOP se stáhne pouze aktuální soubor dat. Jakmile je kopírování parametrů zahájeno, není možné jej přerušit. Data lze kopírovat i z měniče o odlišném štítkovém výkonu a napětí. Pokud při nahrávání dat do měniče vyjde najevo, že data nejsou kompatibilní s měničem, do měniče se zapíše standardní nastavení. Během kopírování dojde k přepsání veškerých dat, která jsou v BOP uložena. Pokud stahování nebo nahrávání dat neproběhne úspěšně, měnič nebude správně fungovat. 4 Návod k obsluze - stručný

15 Vydání /4 6 Uvedení do provozu 6 Uvedení do provozu 6. Rychlé uvedení do provozu START Funkce rychlé uvedení do provozu nakonfiguruje měnič kmitočtu pro konkrétní motor a nastaví důležité technické parametry. Rychlé uvedení do provozu můžete vynechat, pokud použijete standardní čtyřpólový třífázový indukční motor Siemens LA výkonové třídy shodné s výkonovou třídou měniče. Abyste měli přístup ke všem parametrům motoru, doporučujeme vám nastavit úroveň uživatelských přístupových práv na P3=3 (viz 5.2) Parametry označené symbolem * ve skutečnosti nabízí více možností nastavení, než je uvedeno zde. Tyto možnosti najdete popsány v Seznamu parametrů. Tovární nastavení P = Parametr uvádění do provozu * Připraven Rychlé uvedení do provozu 3 Tovární nastavení POZNÁMKA Chcete-li přiřazovat parametrům hodnoty ze štítku na motoru, parametr P by měl být nastaven na hodnotu. P =... P = P =, 2 Evropa/ Severní Amerika (vkládá základní nastavení motoru: frekvenci a výkon v hp/kw) Evropa [kw], frekvence standardně 5 Hz Severní Amerika [hp], frekvence standardně 6 Hz 2 Severní Amerika [kw], frekvence standardně 6 Hz POZNÁMKA Pozice DIP přepínače musí odpovídat nastavení parametru P (viz Seznam parametrů). P34 =... P34 =... POZNÁMKA Parametry motoru musí být nastaveny tak, aby jištění motoru proti přetížení nad frekvencí 5 Hz správně fungovalo. Jmenovité napětí motoru 23 V (Jmenovité napětí motoru [V] na typovém štítku) Vzhledem k možnosti zapojení vinutí motoru do hvězdy nebo do trojúhelníku je nutné překontrolovat typový štítek, aby bylo jisté, že typ motoru odpovídá typu zapojení na svorkovnici P3 P34 P37 P35 P38 P3 P35 =... P35 =... Jmenovitý proud motoru FU-spec. (Jmenovitý proud motoru [A] na typovém štítku) P37 =... P37 =... Jmenovitý výkon motoru FU-spec. (Jmenovitý výkon motoru [kw/hp] na typovém štítku) Je-li P = nebo 2, hodnota bude uvedena v kw. Je-li P =, hodnota bude uvedena v hp (koňské síly). 5 Návod k obsluze - stručný

16 6 Uvedení do provozu Vydání /4 P38 =... P38 =... P39 =... P39 =... P3 =... P3 =... P335 =... P64 =... P7 =... P =... P8 =... P82 =... P2 =... P2 =... P35 =... Jmenovitý součinitel výkonu (kosinus fí) (Jmenovitý součinitel výkonu motoru (kosinus fí cos ϕ) na typovém štítku) Je-li P38 =, hodnota je automaticky vypočtena podle vzorce, aniž by bylo nutné zasahovat. P38 se zapisuje pro P =. Jmenovitá účinnost motoru (Jmenovitá účinnost motoru v [%] na typovém štítku) Je-li P39 =, hodnota je automaticky vypočtena podle vzorce, aniž by bylo nutné zasahovat. P39 se zapisuje pro P = nebo 2. Jmenovitý kmitočet motoru (Jmenovitý kmitočet motoru v [Hz] na typovém štítku) Jakmile je parametr změněn, dojde automaticky k přepočtení hodnoty pólpáru. Jmenovité otáčky motoru (Jmenovité otáčky motoru v [rpm] na typovém štítku motoru) Nastavení P3 na způsobí interní přepočtení hodnoty. POZNÁMKA Vložení této hodnoty je naprosto nezbytné pro kompenzaci skluzu. Chlazení motoru (Volba použitého systému chlazení motoru) Vlastní chlazení: na hřídeli motoru je umístěn chladicí ventilátor Vynucené chlazení: motor je chlazen samostatně napájeným ventilátorem Faktor přetížení motoru (Faktor přetížení motoru [%] vzhledem k P35) Definuje meze maximálního proudu na výstupu jako % z jmenovitého proudu motoru (P35). Výběr způsobu ovládání měniče (viz Část "Výběr způsobu ovládání ") Tovární nastavení BOP (klávesnice) 2 Svorky/digitální vstupy 5 Rozhraní USS Výběr zdroje žádané hodnoty (viz Část "Výběr zdroje žádané hodnoty") Ovládání kmitočtu funkcí MOP 2 Analogová žádaná hodnota (pouze u analogového typu) 3 Pevné kmitočty 5 Rozhraní USS (pouze u typu RSS) Minimální kmitočet, Hz (Vložte minimální kmitočet motoru v Hz) Nastaví minimální kmitočet motoru na kterém může motor pracovat bez ohledu na žádanou hodnotu kmitočtu. Hodnota nastavená tímto parametrem platí pro oba směry otáčení. Maximální kmitočet 5, Hz (Vložte maximální kmitočet motoru v Hz) Nastaví maximální kmitočet motoru na kterém může motor pracovat bez ohledu na žádanou hodnotu kmitočtu. Hodnota nastavená tímto parametrem platí pro oba směry otáčení. Doba rozběhu motoru, s (Vložte dobu rozběhu motoru v s) Doba nárůstu výstupního kmitočtu z nuly na maximální kmitočet motoru (P82) bez zaoblení rampy. Doba doběhu motoru (Vložte dobu doběhu motoru v s) Doba poklesu výstupního kmitočtu z maximálního kmitočtu motoru na nulu bez zaoblení rampy. Doba doběhu motoru při povelu OFF3 5, s (Vložte dobu doběhu při rychlém zastavení motoru v s) Nastaví dobu poklesu výstupního kmitočtu z maximálního kmitočtu motoru na nulu po vložení povelu OFF3. 5, Hz FU-spec. 5 % 2 / 5 2 / 5, s 6 Návod k obsluze - stručný

17 Vydání /4 6 Uvedení do provozu P3 =... P39 = END Režimy řízení (Nastaví požadovaný režim řízení) U/f s lineární charakteristikou 2 U/f s kvadratickou charakteristikou 3 U/f s programovatelnou (vícebodovou) charakteristikou Ukončení rychlého uvedení měniče do provozu (neboli: začátek výpočtu motoru) Bez rychlého nastavení (bez výpočtu nastavení motoru) Ukončení rychlého nastavení s výpočtem, ostatní parametry budou přemazány továrním nastavením 2 Ukončení rychlého nastavení s výpočtem, nastavení I/O parametrů bude přemazáno továrním nastavením 3 Ukončení rychlého nastavení s výpočtem, bez vymazání ostatních nastavení POZNÁMKA Při P39 =,2,3 je P34 vnitřně nastaven na a příslušná data jsou vypočtena (viz parametr P34 v Seznamu parametrů). P39=3 užitečné nastavení při výměně motoru Konec rychlého uvedení měniče do provozu / nastavení pohonu Pokud je nutné měniči pohonu nastavit další funkce, postupujte dle pokynů v části "Nastavení aplikace ". Tento postup doporučujeme pro pohony s velkou dynamickou odezvou. 6.2 Nastavení aplikace START Pro přizpůsobení/optimalizaci kombinace měniče a motoru k danému použití je nutné aplikaci nastavit. Měniče kmitočtu nabízí množství funkcí, ne všechny jsou však při daném využití měniče požadovány. Tyto funkce je při nastavování aplikace možné vynechat. Velká část nastavitelných funkcí je uvedena zde, ostatní funkce najdete v Seznamu parametrů. Parametry označené symbolem * ve skutečnosti nabízí více možností nastavení, než je uvedeno zde. Tyto možnosti najdete popsány v Seznamu parametrů. Tovární nastavení P3 = 3 Uživatelská přístupová práva * Standardní (Umožňuje přístup k většině často používaných parametrů) 2 Rozšířená (Umožňuje rozšířený přístup k parametrům, jako je např. nastavení I/O funkcí měniče) 3 Pro odborníky (Pouze pro odborné použití) 6.2. Sériové rozhraní (USS) P2 =... P2 =... P22 =... Přenosová rychlost USS Nastaví přenosovou rychlost USS protokolu. Adresa USS Nastaví unikátní adresu měniče. Délka PZD dat sériové linky USS Nastaví počet 6bitových slov PZD v USS telegramu. 6 2 Možná nastavení: 3 2 bps 4 24 bps 5 48 bps 6 96 bps 7 92 bps bps bps P23 =... Délka PKW dat sériové linky USS Nastaví počet 6bitových slov PKW v USS telegramu Návod k obsluze - stručný

18 6 Uvedení do provozu Vydání / Výběr způsobu ovládání P7 =... Výběr způsobu ovládání 2 / 5 P7 G AIN G USS Nastavení Zvolí zdroj povelu START/STOP: X X Tovární nastavení X X BOP (klávesnice) 2 Svorky/digitální vstupy 2 X X Viz Rozhraní USS 5 X Viz Digitální vstupy (DIN) P7=... Funkce digitální vstup Svorka 3 P72 =... Funkce digitální vstup Svorka 4 P73 =... Funkce digitální vstup 2 Svorka 5 P74 =... Funkce digitální vstup 3 Přes analogový vstup (pouze s verzí AIN) Svorky 9, Výběr pevného kmitočtu není možný (5, 6) P724 =... P727 =... Časová konstanta filtrace 3 digitálních vstupů Parametrem je nastavena časová konstanta filtrace použitá při čtení digitálních vstupů. bez filtrace časová konstanta filtrace 2,5 ms 2 časová konstanta filtrace 8,2 ms 3 časová konstanta filtrace 2,3 ms Dvoupólové a třípólové způsoby ovládání Určuje způsob ovládání pomocí svorek Standardní ovládání Siemens (Spuštění / Směr) Dvoupólové ovládání (FWD / REV) 2 Třípólové ovládání (FWD P / REV P) 3 Třípólové ovládání (Start P / Direction) Dostupná nastavení: Deaktivovaný digitální vstup ON / OFF 2 ON (zpětný chod)/ OFF 3 OFF2 zastavení volnoběhem 4 OFF3 rychlé zastavení motoru 9 Potvrzení poruchy Krokování (JOG) vpravo Krokování (JOG) vlevo 2 Reverzace 3 Motorpotenciometr (zvýšení kmitočtu) 4 Motorpotenciometr (snížení kmitočtu) 5 Fixní žádaná hodnota (Přímý výběr) 6 Fixní žádaná hodnota (Přímý výběr + povel ON) 2 Ovládání místní/vzdálené 25 Brzdění stejnosměrným proudem 29 Externí vypnutí Viz P727 pro redefinici nastavení, 2, 2 "P" představuje "Pulzní"; "FWD" představuje "VPŘED"; "REV" představuje "ZPĚTNÝ CHOD" Předefinované digitální vstupy 2 9 Nastavení parametrů P727= P727= P727=2 P727=3 P7 P74 Standardní ovládání Siemens Dvoupólové ovládání Třípólové ovládání Třípólové ovládání ON/OFF ON_FWD STOP ON_PULSE 2 ON REV/OFF ON_REV FWDP OFF/HOLD 2 REV REV REVP REV 8 Návod k obsluze - stručný

19 Vydání /4 6 Uvedení do provozu Digitální výstup (DOUT) P73 =... Funkce digitálního výstupu * Určuje zdroj digitálního výstupu. 5 P748 = Invertované digitální výstupy Umožňuje invertovat výstupní signály, definuje stavy relé pro danou funkci. Stav digitálního výstupu při logicky aktivním signálu ( = Rozepnuto; = Sepnuto) Častá nastavení: Aktivní ve stavu Stav Bez funkce Aktivní 2 Připraven k provozu 3 Připraven k zapnutí 4 Chod motoru 5 Porucha 6 OFF2 7 OFF3 8 Blokování zapnutí 9 Výstraha Odchylka skutečné hodnoty otáček Požadavek řízení z řídicího systému 2 Dosažen maximální kmitočet 3 Proudové omezení 4 Brzda motoru odbrzděna * 5 Přetížení motoru - - Sepnuto Sepnuto Sepnuto Sepnuto Rozepnuto Rozepnuto Sepnuto Sepnuto Sepnuto Sepnuto Sepnuto Sepnuto Sepnuto Sepnuto (vždy) (vždy) * Poznámka: Brzda motoru odbrzděna = aktivní (Sepnuto) - znamená odbrzděno Výběr zdroje žádané hodnoty P =... Výběr zdroje žádané hodnoty Bez hlavní hodnoty Motorpotenciometr 2 Analogový vstup 3 Pevný kmitočet 5 USS 2 / 5 P G AIN G USS Nastavení X X X X viz X viz X X viz X viz Návod k obsluze - stručný

20 6 Uvedení do provozu Vydání / Analogový vstup (ADC) P757 =... P758 =... P759 =... Hodnota x normování ADC Hodnota y normování ADC. % Tento parametr představuje hodnotu x jako % z hodnoty parametru P2 (referenční kmitočet). Hodnota x2 normování ADC V V P76 > < P758 < P76 > P758 > P76 % % 4 h max P76 P76 =... P76 =... Hodnota y2 normování ADC, % Tento parametr představuje hodnotu x2 jako % z hodnoty parametru P2 (referenční kmitočet). Pásmo necitlivosti ADC V Hodnota parametru určuje šířku pásma necitlivosti analogového vstupu ADC. P758 min P76 P757 P757 = P76 P759 V x % V Motorpotenciometr (MOP) P3 =... P32 =... P4 =... Ukládání hodnoty motorpotenciometru (MOP) Parametr slouží k ukládání žádané hodnoty kmitočtu motorpotenciometru, která byla aktivní před povelem OFF nebo výpadkem napájecího napětí.. Ukládání není aktivní Žádaná hodnota motorpotenciometru se uloží (parametr P4 se aktualizuje) Zákaz reverzace motorpotenciometru Reverzace je povolena Reverzace není povolena Žádaná hodnota motorpotenciometru Stanoví žádané hodnoty pro ovládání motorpotenciometru. Časy náběhu a doběhu motorpotenciometru jsou definovány parametry P2 a P2. 5, Hz 2 Návod k obsluze - stručný

21 Vydání /4 6 Uvedení do provozu Pevný kmitočet (FF) Existují 2 typy pevných žádaných kmitočtů:. Přímý výběr (P7 P73 =5) 2. Přímý výběr + povel ON (P7 P73 = 6) Pro P727 = 2, 3 platí: pokud je nastavení 6 použito více než jedenkrát, pokaždé, když digitální vstup (nastavený na 6) přijme impulz, uvolní předchozí nastavený pevný kmitočet a dojde tudíž k přepsání této hodnoty pevného kmitočtu. Pro P727=, 2, 3 platí : je nutné, aby nejméně jednomu z digitálních vstupů bylo přiřazeno nastavení 6, aby povel ON bylo možné vykonat P =... Pevný kmitočet Určení žádané hodnoty pevného kmitočtu (FF) v Hz. Poznámka:, Hz Přímý výběr pevného kmitočtu FF lze provést pomocí DIN nebo USS (P7 = 5, 6). P2 =... Pevný kmitočet 2 5, Hz Přímý výběr pevného kmitočtu FF lze provést pomocí DIN nebo USS (P7 = 5, 6). P3 =... Pevný kmitočet 3, Hz Přímý výběr pevného kmitočtu FF lze provést pomocí DIN2 nebo USS (P7 = 5, 6) Krokování P58 =... P6 =... Požadovaná hodnota 5, Hz při krokování Kmitočet v Hz na kterém motor poběží při krokování ve zvoleném směru otáčení. Doba rozběhu a doběhu, s při krokování Doba rozběhu a doběhu při krokování. Náběh je omezen parametrem P58. 2 Návod k obsluze - stručný

22 6 Uvedení do provozu Vydání / Rezonanční kmitočet motoru (HLG) P9 =... Rezonanční kmitočet, Hz (vkládán v Hz) Parametr vymezuje část otáčkového rozsahu, kdy se může pohon dostat do stavu mechanické rezonance a který nebude použit pro stacionární provoz. Šířka pásma rezonančního kmitočtu je +/-2 Hz. f out 2 Hz P2 =... P2 =... P3 =... P34 =... P35 =... Doba rozběhu motoru, s (doba nárůstu výstupního kmitočtu v s) Doba doběhu, s (doba poklesu výstupního kmitočtu v s) Doba zaoblení rampy (vkládaná v s) Typ zaoblení Plynulé zaoblení Přerušované zaoblení, s P82 (f max ) f f P2 P9 f in P2 Doba doběhu motoru po povelu OFF3 5, s Parametrem se definuje doba poklesu výstupního kmitočtu z maximálního kmitočtu na nulu po povelu OFF3. t 6.2. Referenční / mezní kmitočty P8 =... P82 =... P2 =... Minimální kmitočet (vkládán v Hz), Hz Nastaví minimální kmitočet motoru na kterém může motor pracovat bez ohledu na žádanou hodnotu kmitočtu. Pokud je žádaná hodnota kmitočtu nižší než hodnota parametru P8, bude výstupní kmitočet nastaven na P8 s ohledem na původní směr otáčení. Maximální kmitočet (vkládán v Hz) 5, Hz Nastaví maximální kmitočet motoru na kterém může motor pracovat bez ohledu na žádanou hodnotu kmitočtu. Pokud je žádaná hodnota vyšší, než hodnota parametru P82, bude výstupní kmitočet snížen. Hodnota nastavená tímto parametrem je platná pro oba směry otáčení. Referenční kmitočet (vkládán v Hz) 5, Hz Referenční kmitočet v Hz odpovídá hodnotě %. Tovární nastavení tohoto parametru by mělo být změněno, pokud je požadována maximální výstupní frekvence 5 Hz nebo vyšší. Pokud je pomocí DIP5/6 přepínače nebo parametru P jako standardní kmitočet nastaveno 6 Hz je hodnota P2 automaticky zvýšena na 6 Hz. POZNÁMKA Tento referenční kmitočet ovlivňuje hodnotu žádaného kmitočtu jak pro zadané analogové hodnoty (% P2) tak i pro hodnoty vkládané přes USS (4H P2) Řízení motoru P3 =... Režimy řízení Tento parametr nastavuje režim řízení. Pro řízení s U/f charakteristikou je definován poměr mezi výstupním napětím měniče kmitočtu a výstupním kmitočtem měniče. U/f s lineární charakteristikou 2 U/f s kvadratickou charakteristikou 3 U/f s programovatelnou charakteristikou ( P32 P325) 22 Návod k obsluze - stručný

23 Vydání /4 6 Uvedení do provozu P3 =... Trvalé zvýšení napájecího napětí motoru (vkládáno v %) 5, % Zvýšení napájecího napětí motoru je definováno v % vzhledem k parametrům P35 (jmenovitý proud motoru) a P35 (odpor statorového vinutí). P3 je aplikovatelný na všechny U/f charakteristiky (viz P3). Pro udržení plynulého chodu motoru je při nízkých kmitočtech nutné vzít v úvahu hodnoty skutečného odporu vinutí. P3 =... Zvýšení napájecího napětí motoru při rozběhu (vkládáno v %) Zvýšení napájecího napětí motoru při rozběhu/brzdění je definováno v % vzhledem. % k hodnotám parametrů P35 a P35. P3 vyústí ve zvýšení napájecího napětí pouze při rozběhu nebo doběhu motoru a vytváří dodatečný točivý moment pro rozběh nebo Brzdění.. Na rozdíl od P32, který je aktivován pouze pro první zrychlení po povelu ON, je P3 účinný vždy, když je výstupní kmitočet jednotky pohonu zvyšován nebo snižován. P32 =... Zvýšení napájecího napětí motoru při startu (vkládáno v %). % Zvýšení napájecího napětí motoru při startu (po vložení povelu ON) je při použití lineární nebo kvadratické U/f charakteristiky definován v % vzhledem k parametrům P35 (jmenovitý proud motoru) a P35 (odpor statorového vinutí). Napájecí napětí zůstane zvýšeno dokud ) není poprvé dosaženo žádané hodnoty 2) není žádaná hodnota snížena pod hodnotu momentálního rampového výstupu P32 =... Souřadnice f pro vícebodovou U/f charakteristiku Nastavení souřadnic U/f (P32/32 až P324/325) pro definici U/f charakteristiky. P32 =... Souřadnice U pro vícebodovou, Hz U/f charakteristiku P322 =... Souřadnice f2 pro vícebodovou U/f charakteristiku, Hz P323 =... Souřadnice U2 pro vícebodovou, Hz U/f charakteristiku P324 =... Souřadnice f3 pro vícebodovou U/f charakteristiku, Hz P325 =... Souřadnice U3 pro vícebodovou, Hz U/f charakteristiku P334 =... Aktivační rámec kompenzace skluzu (vkládána v %) Bod aktivace kompenzace skluzu je P334 x P3. Horní práh je vždy P % 6, % P335 =... Kompenzace skluzu (vkládána v %), % Parametr dynamicky upravuje kmitočet měniče, čímž jsou zachovány konstantní otáčky motoru nezávisle na zatížení motoru. 23 Návod k obsluze - stručný

MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw

MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw s,12 kw - 11 kw Návod k obsluze - stručný Vydání 7/4 Uživatelská dokumentace Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání 7/4 Výstrahy, upozornění a poznámky Cílem následujících výstrah, upozornění a poznámek

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání 11/4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání 11/4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů 1.

Více

MICROMASTER 430 7,5 kw - 250 kw

MICROMASTER 430 7,5 kw - 250 kw 7,5 kw - 25 kw Návod k obsluze - stru ný Vydání 2/6 U ivatelsk dokumentace Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání 2/6 Výstrahy, upozornění a poznámky Cílem následujících výstrah, upozornění a poznámek

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX Průvodce spuštěním Průvodce spuštěním je automaticky aktivován při prvním připojení měniče na napájecí síť nebo ho lze aktivovat v systémovém menu (P6.5.3) a následném

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Katalog K FM CZ. micromaster. Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw

Katalog K FM CZ. micromaster. Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw Katalog K FM 4-0210 CZ micromaster Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 kw až 90 kw Popis Použití měniče 2 Hlavní přednosti 2 Příslušenství (přehled)

Více

MICROMASTER 440 0,12 kw - 250 kw

MICROMASTER 440 0,12 kw - 250 kw ,12 kw - 25 kw Návod k obsluze - stručný Vydání 7/5 Uživatelská dokumentace Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání 2/6 Výstrahy, upozornění a poznámky Cílem následujících výstrah, upozornění a poznámek

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

Průvodce pro rychlé nastavení Frekvenční měniče SVX9000

Průvodce pro rychlé nastavení Frekvenční měniče SVX9000 Průvodce pro rychlé nastavení Frekvenční měniče SVX9000 Obsah Krok 1 Popis ovládací jednotky Krok 2 Schéma zapojení a popis svorkovnice Krok 3 Průvodce spuštěním Krok 4 Provozní a programovací menu Krok

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony Charakterist ika: inovovaná nejmenší typová řada měničů OMRON zabudovaný potenciometr pro ruční plynulé zadávání referenční frekvence rozsah výstupních frekvencí

Více

min. 24 Vst, max. 480 Vst, 600 Vst 4-20 ma, 0-10 V, potenciometr 10 kohm, automatická kalibrace 230 Vst ±15% (volitelně 110 Vst ±15%)

min. 24 Vst, max. 480 Vst, 600 Vst 4-20 ma, 0-10 V, potenciometr 10 kohm, automatická kalibrace 230 Vst ±15% (volitelně 110 Vst ±15%) Řada CD3E Řada CD3E CD3E je řada univerzálních, dvou a třífázových tyristorových regulačních a spínacích jednotek, které v maximální míře využívají nejmodernější digitální technologie. Řídicím členem je

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

11.27 Centralis Uno RTS

11.27 Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Překročení teploty nebo vlhkosti limity

Překročení teploty nebo vlhkosti limity Překročení teploty nebo vlhkosti limity Toto jsou alarmy, které jsou aktivovány při překročení limitů nastavená teplota / vlhkost. Pouze signál: Může být odloženo během počáteční fáze jednotky (výchozí

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU Proporcionální regulátor má 3 a 1/2 místný displej a tři tlačítka touchpadu, jejichž prostřednictvím lze získat informace o stavu regulátoru a lze jimi nastavit funkční

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

IOP, BOP-2, Záslepka. G120P BT přídavné systémové komponenty

IOP, BOP-2, Záslepka. G120P BT přídavné systémové komponenty 5 116 G120P BT přídavné systémové komponenty IOP, BOP-2, Záslepka Ovládací panel IOP (Intelligent Operator Panel) se specifickým aplikačním průvodcem pro uvedení do provozu, zřetelným textovým displejem

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod. Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod

Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod. Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod Indikátor výkonu výrobních linek - uživatelský a instalační návod 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1. Nepoužívejte zařízení před prostudováním tohoto uživatelského manuálu. Nedodržení uvedených instrukcí může

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Návod k obsluze Vydání 04/2003. sinamics SINAMICS G110

Návod k obsluze Vydání 04/2003. sinamics SINAMICS G110 Návod k obsluze Vydání 04/2003 sinamics SINAMICS G110 SINAMICS G110 Dokumentace Příručka pro začínající uživatele Příručka pro začínající uživatele si klade za cíl umožnit uživatelům rychlý přístup k

Více

OVLÁDÁNÍ FAN COIL JEDNOTKY 02

OVLÁDÁNÍ FAN COIL JEDNOTKY 02 Typová aplikace řeší regulaci teploty prostoru místnosti pomocí dvoutrubkové Fan Coil jednotky nebo skupiny Fan Coil jednotek s topnými nebo chladicími výměníky se zabudovaným jednorychlostním ventilátorem.

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A ŘADA ŘADA elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí ovládání (B1, B2, B3) u.01 kontakty přejdou po odepnutí

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2. 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8

1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2. 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8 Obsah Obsah 1. Nastavení země a provozní bezpečnost 2 2. Německo, nastavení země 3 3. Francie 7 4. Technické údaje střídače ULX 4000 8 L00410594-01_48 1 1. Nastavení země a provozní bezpečnost 1 1. Nastavení

Více

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní monitorování otáček Bezpečnostní moduly 3TK28 Přehled Použití Charakteristické vlastnosti Přednosti Bezpečnostní moduly 3TK28 Bezpečnostní moduly se používají, jeli požadováno bezpečné a spolehlivé

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více