SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače Bakalářská práce Jan Bambas Květen,

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače Bakalářská práce Autor: Jan Bambas Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Daniela Krupičková Praha Květen,

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a za použití literatury uvedené ve zdrojích. V praze, Jan Bambas, autor práce - 3 -

4 Anotace Bakalářská práce je zaměřena na tématiku SEO optimalizace pro internetové vyhledávače. Úvodní část práce nastiňuje hlavní cíle optimalizace, analyzuje současný stav vyhledávačů na komerčním poli a věnuje se základním technickým i obsahovým předpokladům pro optimalizaci. Z odborného hlediska jsou dále v práci popsány nejpoužívanější on-page a off-page optimalizační faktory a metody včetně krátkých praktických příkladů. Poslední část popisuje problematiku nepovolených optimalizačních metod, jejich význam a možnosti zneužití optimalizace. Annotation This bachelor thesis is focused on the topic of SEO search engine optimization. The introductory part describes the main goals of optimization, analyzes current state of commercial search engines and deals with basic technical and content prerequisites for optimization. The most commonly used on-page and off-page factors and methods are then described from technical point of view along with short practical examples. Last part describes the problematic of forbidden optimization methods, their significance and the potential of optimization abuse

5 Obsah 1 Úvod Optimalizace pro vyhledávače význam a předpoklady SEM Search Engine Marketing Vztah mezi SEM a SEO Internetové vyhledávače Fulltextové vyhledávače vs. katalogy Přehled nejvýznamnějších fulltextových vyhledávačů pro české návštěvníky Seznam.cz Google (.com,.cz) Centrum.cz, Atlas.cz Jyxo.cz Podíl fulltextových vyhledávačů Rank známkování stránek PageRank (PR) S-rank Jyxorank Jak zjistit rank stránky Předpoklady pro SEO Technologické předpoklady Použití skriptů ve zdrojovém kódu Technické parametry webserverů Validita HTML Obsahové předpoklady Příprava obsahu webu Návrh obsahové struktury Duplicitní obsah Duplicitní obsah v důsledku nesprávně navržené architektury webu Duplicitní obsah v důsledku plagiátorství Zamezení indexace irelevantního obsahu Soubor robots.txt Omezení indexace pomocí HTML Soubor sitemap.xml - mapa stránek On-page optimalizace Keywords - klíčová slova Doménové jméno URL Požadavky na URL Title - titulek stránky Description popisek stránky Stop slova Nadpisy Zvýraznění řezem písma Popisky obrázků Popisky HTML elementů Text odkazu - anchor text Off-page optimalizace Off-page vazby Metody off-page optimalizace

6 4.2.1 Přirozený linkbuilding, linkbaiting Výměna a koupě odkazů Registrace do katalogů Účast v diskusních fórech Black Hat SEO nepovolené metody Penalizace Komentářový SPAM Skrytý obsah Cloaking Doorway page, stuffing Odkazové farmy SPAM report Závěr Seznam použitých zdrojů

7 1 Úvod V současné době je internet všeobecně nejpopulárnějším zdrojem informací. Přispěl k tomu mohutný rozvoj informačních technologií v posledním desetiletí, který měl za následek masivní rozšíření internetu do mnoha firem a domácností. S rozvojem internetu se ve velkém měřítku rozrostl počet webových prezentací a systémů, které dohromady tvoří základ pro jednu z nejvýznamnějších internetových služeb. Tím se stal internet zároveň prostorem, který se dostal na velice vysoký potenciál z hlediska realizace výdělečné činnosti a eventuelních zisků s ní spojených. S tím analogicky souvisí rozšíření možností pro využití propagace, reklamy a marketingu všeobecně. Předmětem této práce je využití optimalizací pro internetové vyhledávače (angl. Search Engine Optimization zkráceně SEO), jež se staly nedílnou součástí internetového marketingu a tvorby webových stránek - webdesignu. Vzhledem k tomu, že vyhledávače jsou aktuálně nejpoužívanějším prostředkem pro získávání informací z internetu, je optimalizacím pro vyhledávače kladen patřičný důraz v rámci webové propagace. V několika posledních letech se na trhu objevila řada firem, v jejichž nabídce jsou služby zaměřené na SEO. Kvalita těchto služeb se ve výsledku odráží v první řadě na růstu návštěvnosti optimalizovaných webů a v druhé řadě na růstu míry konverze návštěvníků v zákazníky tedy růstu reálných finančních příjmů. A vzhledem k tomu, že zisk je primárním cílem drtivé většiny provozovatelů webů, měly by být SEO služby pro propagaci stránek co nejefektivnější. V této práci je všeobecně popsána problematika, která s využitím SEO úzce souvisí. V úvodní kapitole je nastíněn základní význam SEO a hlavní cíle; jsou zde popsány jednotlivé vyhledávače a způsob jejich činnosti - vyhledávání, indexování a hodnocení stránek. Dále jsou v úvodu uvedeny základní předpoklady, které jsou z hlediska optimalizace významné a neměly by být opomíjeny. V dalších částech jsou jednotlivě rozepsány konkrétní metody, které by měly být v rámci kvalitní optimalizace zohledňovány. Ty jsou rozděleny na tři části on-page metody (realizované přímo při tvorbě stránek), off-page metody (uplatňované vně optimalizovaného webu) a nepovolené metody, jež jsou předmětem zneužívání SEO

8 2 Optimalizace pro vyhledávače význam a předpoklady 2.1 SEM Search Engine Marketing Search engine marketing (SEM) je jedním z moderních strategických prostředků marketingu. Jeho cílem je přitahovat zákazníky na webové stránky za pomoci internetových vyhledávačů, především za účelem prodeje nabízených služeb a produktů. SEM patří v současnosti mezi nejefektivnější marketingové metody v oblasti internetu a jeho význam stále stoupá. Růst významu je opodstatněn ohromným rozvojem internetu v poslední dekádě, způsobeným zejména vysokým nárůstem počtu uživatelů. Zároveň se masivně rozvinuly možnosti využití internetu v oblastech podnikání, obchodování a propagace. Změnil se i přístup uživatelů, kteří se trendu přizpůsobili a vyhledávají služby čím dál frekventovaněji prostřednictvím internetu na úkor dřívějšího hledání fyzického. Internetové vyhledávače se tak staly nejpopulárnějším prostředkem pro hledání a získávání informací. Jejich síla tkví zejména v univerzálnosti vyhledávání nejsou odborně specializované ani nijak strukturované a jsou schopny rychle poskytnout výsledky z prakticky libovolné oblasti veřejně zpřístupněných elektronických zdrojů. Nárůst popularity vyhledávačů se přímo úměrně odrazil na marketingovém přístupu těch subjektů, které informace k vyhledávání poskytují, tedy provozovatelů webů. ve většině případů je jejich primární snahou dosáhnout vysoké a pravidelné návštěvnosti na webových stránkách a získat tak co nejvyšší potenciál pro prodej služeb, produktů a informací. Právě tento cíl odpovídá hlavní myšlence search engine marketingu. Existuje mnoho konkrétních postupů a metod, jak požadovaného stavu docílit Vztah mezi SEM a SEO Search engine marketing lze obecně rozdělit na dvě základní části sponzorovaný a nesponzorovaný. Rozdělení je v praxi takové, že s vyhledavači buď spolupracujeme formou umisťování placených odkazů anebo se snažíme bezplatně přizpůsobit obsah stránek tak, aby vyhledávač automaticky při řazení výsledků umisťoval vyhledávanou stránku na co nejlepší pozici. Neplacená část se nazývá Search Engine Optimization (SEO) a zahrnuje všechny metody a praktiky, které vedou k uzpůsobení - 8 -

9 stránek tak, aby byly upřednostňovány ve výsledcích vyhledávání bez nutnosti použití finančních prostředků. SEO se však nezaobývá jen konkrétními optimalizačními technikami, věnuje se zejména optimalizaci obsahu stránek, protože právě obsah je ve skutečnosti tím nejdůležitějším, co návštěvníky na stránky přiláká. [12] Způsobem jak zlepšit svou pozici ve vyhledávačích se weboví vývojáři zabývali již od vzniku prvního vyhledávače, respektive od vzniku vyhledávače, který začal řadit výsledky vyhledávání podle jiných kritérií, než podle abecedy nebo datumu. V České republice však byla tato oblast marketingu v minulosti dosti opomíjena. Částečně to bylo způsobeno tím, že vyhledávače se u nás začaly více rozšiřovat daleko později než v zahraničí. Používání vyhledávačů u nás v posledních letech neustále roste, avšak stále existuje ještě řada lidí, kteří při vyhledávání procházejí častěji katalogy a neznají možnosti internetových vyhledávačů. [14] 2.2 Internetové vyhledávače Internetový vyhledávač je speciální software, který umožňuje na základě uživatelem zadaného dotazu vyhledávat webové stránky s takovým obsahem, který co možná nejvíce odpovídá právě zadanému dotazu (je vůči dotazu tzv. relevantní). V uživatelském rozhraní tvoří jeho základ jednoduché textové pole pro zadání výrazu k hledání, na nějž vyhledávač po zpracování reaguje zobrazením tzv. SERP (Search Engine Results Page) stránky se seznamem nalezených relevantních výsledků. Výsledky jsou na SERP seřazené podle určitých kritérií a faktorů, na jejichž základě je postaven algoritmus vyhledávání. Každý vyhledávač má tyto algoritmy rozdílné a jejich zdrojové kódy nezveřejňuje, nicméně i tak lze z výsledků vyhledávání odhalit základní principy, na kterých jsou algoritmy postaveny. Vyhledávač principielně pracuje tak, že automaticky prohledává obsah webu, stáhne jej, zaindexuje a uloží do své databáze. Mezi prohledávaný obsah patří webové stránky, textové dokumenty, PDF dokumenty a jiné soubory, které jsou pro vyhledavač z hlediska jejich obsahu indexovatelné. Vzhledem k tomu, že při hledání výrazů prochází vyhledávač celý dokument, jedná se o tzv. fulltextové vyhledávání. Při odeslání dotazu pak zadaný text vyhledá ve své databázi a provede nad ním výběrový dotaz, jehož výsledky zobrazí uživateli. Indexování obsahu využívá vyhledávací software zejména k rychlé orientaci v databázi, tudíž výsledky vyhledávání má uživatel téměř okamžitě k dispozici

10 Pokud některá stránka není vyhledávačem z jakéhokoliv důvodu stažena nebo zaindexována, je nemožné, aby se zobrazila na stránce s výsledky vyhledávání (SERP). Každý fulltextový vyhledávač se skládá ze dvou částí. První část je robot (také se nazývá crawler, spider, bot nebo pavouk) a druhá část je webové rozhraní. Robot má na starosti procházení webu, stahování souborů a jejich indexaci. Robota by šlo dále dělit ještě na getter, který stahuje soubory a na indexer, který má za úkol soubory zpracovávat a ukládat do databáze. Robot se po webu pohybuje úplně samostatně, nelze mu nařídit jak často má na stránku chodit (vyhledávači lze samozřejmě zaplatit za pravidelnou indexaci), ale pouze to, které stránky nesmí indexovat. Pamatuje si, kde byl a v jeho algoritmu je naprogramováno, kdy se na danou stránku má opět vrátit. [4] Fulltextové vyhledávače vs. katalogy Vyhledávače se dělí na dva základní druhy, a to katalogové a fulltextové. První skupina vyhledávačů funguje na principu ruční (ve výjimečných případech automatické) registrace do webových katalogů, oproti tomu vyhledávače fulltextové fungují na základě automatického prohledávání obsahu internetu za pomocí softwarových robotů. Základním předpokladem k tomu, aby se vyhledávače o optimalizovaném webu dozvěděly, je předložit jej nějakým způsobem vyhledávacím robotům k indexaci. Vzhledem k tomu, že vyhledávače prohledávají obsah internetu prostřednictvím existujících odkazů směrovaných pouze z indexovaných webů, je zapotřebí nejprve takový odkaz vytvořit. K tomu slouží právě internetové katalogy, do kterých lze web manuálně registrovat a tím tak vytvořit zpětný odkaz, přes který se teprve vyhledávací robot na potřebný cíl dostane. Na první pohled se zdá, že platí, čím více katalogových registrací vytvoříme, tím více získáme zpětných odkazů a lepší pozice ve vyhledávačích. Avšak není tomu úplně tak. Je zapotřebí brát zejména ohled na fakt, že největší váhu mají odkazy především z webů s podobnou tématikou a nikoli ze všeobecných katalogů bez tematického zaměření. Nicméně odkazové katalogy jsou i tak snadnou, oblíbenou a efektivní cestou k předložení stránek vyhledávacím robotům. Optimalizace pro katalogové vyhledávače je jednoduchá. V podstatě záleží pouze na třech faktorech titulku, popisu webu a klíčových slovech. O to důležitější je jejich řádná příprava, vyhledávač totiž při hledání prochází pouze tyto tři údaje. Důležité

11 je, aby popisek obsahoval dostatečný počet klíčových slov, nejlépe v prvním pádu a osobě, ale aby byl zároveň koncipovaný tak, aby zaujal případné návštěvníky. [20] Katalogy nejsou tak frekventovaně využívané, podle poslední dostupné statistiky z května roku 2005 používalo v té době katalogy k vyhledávání již jen 8 % uživatelů a tendenční vývoj byl klesající. Doby, kdy byly katalogy hlavními zdroji návštěvností, jsou již dávno pryč. Přispělo tomu hlavně přepnutí vyhledávání na fulltext.[14] Fakt, že nejvíce lidí přichází na weby z vyhledávačů však neznamená, že jsou katalogy bezvýznamné. Naopak při hledání určitých informací je pro uživatele mnohem jednodušší a rychlejší vyhledat požadovanou informaci za pomoci prolistování internetových katalogů. Nespornou výhodou katalogů je právě jejich hierarchické rozdělení a kategorizace, ve které se snáze orientuje oproti stránce SERP, na které jsou výsledky zobrazeny neroztříděné. Velký význam mají stále katalogy zejména v vyhledávání na základě uživatelem zadané lokality (např. pokud uživatel hledá službu v konkrétním městě), vyhledávače však tento deficit pozvolna a jistě dorovnávají. Nejvýznamnějšími internetovými katalogy webových stránek jsou v České republice Seznam.cz (zahrnující zejména Seznam Katalog, Zbozi.cz a Firmy.cz), Centrum.cz a Atlas.cz; ve světovém měřítku je největším katalogem Yahoo! (Yahoo.com). Dále je třeba zmínit projekt ODP Open Directory Project, který je upravován za pomoci dobrovolných editorů z celého světa, kteří jsou pověřeni nezávislým a prověřeným přidáváním registrací webových stránek. Právě v nestrannosti registrujících editorů tkví největší přednost tohoto projektu, díky tomu jsou i registrované stránky ve výsledcích vyhledávačů lépe vyhodnocovány. Google dokonce považuje ODP za tak významnou autoritu, že pokud nenalezne dostatečné množství informací přímo z popisku na daném webu, čerpá informace z databáze ODP. Podmínkou je však samozřejmě to, že web musí být v katalogu ODP zaregistrován. [12] Přehled nejvýznamnějších fulltextových vyhledávačů pro české návštěvníky V této části práce je uveden přehled nejvýznamnějších fulltextových vyhledávačů z pohledu návštěvníka z České republiky. Patři mezi ně vyhledávače Seznam.cz (www.seznam.cz), Google (www.google.com, Centrum.cz (www.centrum.cz), Atlas.cz (www.atlas.cz) a Jyxo.cz [fon. džikso] (www.jyxo.cz)

12 Seznam.cz Seznam.cz je v současnosti na tuzemském poli nejpoužívanějším vyhledávačem a zároveň i nejnavštěvovanějším internetovým portálem. Návštěvnost portálu činí více něž 2 miliony uživatelů denně. [26] Kromě fulltextového vyhledávače provozuje i řadu vysoce navštěvovaných serverů - katalogové systémy Firmy.cz a Zboží.cz, zpravodajské servery Novinky.cz a Sport.cz, vyhledávač Mapy.cz, komunitní server Lidé.cz a v neposlední řadě velmi populární webmailový systém .cz (zahrnující Seznam.cz se stal v obecném povědomí synonymem pro český internet. Spolu s dalšími čtyřmi společnostmi ve světě - Baidu (Čína), Naver (Jižní Korea), Yahoo Japan (Japonsko) a Yandex (Rusko) - představuje Seznam.cz hrstku těch, které ve světě vzdorují globálnímu hráči Google na poli on-line vyhledávání. [11] Google (.com,.cz) Celosvětově největší a nejpoužívanější je vyhledávač americké společnosti Google, Inc., který kromě propracovaného fulltextu nabízí i specializované vyhledávací moduly pro kategorie, jako jsou obrázky, videa, mapy či zpravodajství. Nabízí mimo jiné i užitečné webové služby a software, např. Google Adsense (moduly pro textové reklamy), Google Chrome (webový prohlížeč), Google Analytics (přístupové statistiky), Google Android (operační systém pro mobilní zařízení), Google Earth (satelitní mapy), Gmail (webmail) a další. Právě díky řadě rozšíření, spolehlivosti a obecné univerzálnosti se vyhledávač Google těší obrovské popularitě mezi uživateli. Vyhledávač podporuje velké množství jazykových rozhraní, včetně češtiny s podporou skloňování Centrum.cz, Atlas.cz Centrum.cz je fulltextový a katalogový vyhledávač české společnosti Centrum Holdings (do roku 2008 NetCentrum). V současnosti tvoří na českém trhu dvojku mezi vyhledávači, avšak s velkým odstupem za vyhledávačem Seznam.cz. Internetový portál Centrum.cz je mezi uživateli oblíben zejména díky provozování řady redakčních serverů, mimo jiné i serveru Aktuálně.cz, který patří k největším zpravodajským serverům

13 v tuzemsku. Kromě redakčních serverů se stal oblíbeným také díky populárnímu webmailovému serveru. [16] K fulltextovému vyhledávání používá Centrum.cz systém Morfeo, který vychází z původní open-source technologie Sherlock Holmes search engine. [15] Společnost Centrum Holdings v roce 2008 převzala i provoz vyhledávače Atlas.cz, který tvoří v současnosti trojku mezi českými vyhledávači. Atlas.cz byl historicky prvním internetovým portálem, který v tuzemsku nabídl vlastní fulltextový vyhledávač. [32] Jyxo.cz Jedná se o další původně český vyhledávač, provozovaný v současnosti společností CET21 (provozovatel TV Nova). Společnost kromě vyhledávače Jyxo provozuje další významné projekty, jako např. zpravodajský server TN.cz nebo blogovací systém Blog.cz. Vyhledávač disponuje velice propracovanou českou lokalizací, podporující skloňování a časování včetně korekcí pravopisných chyb a překlepů. [33] Jyxo je technologie pro zpracování rozsáhlého množství dat - sběr, analýzu, vyhledávání. Spolu s napojením na internet je používána jako výkonný fulltextový vyhledavač. Přidáním dalších modulů je možné ji využít i pro prohledávání databází či čtení jiných formátů. [8] Podíl fulltextových vyhledávačů Ze statistik internetového portálu Navrcholu.cz, který disponuje monitorovacím systémem pro návštěvnost českých webů, vyplývá, že dvě třetiny českých uživatelů používají vyhledávač Seznam.cz (včetně vyhledávání na dceřiných serverech Firmy.cz a Zboží.cz); necelá jedna třetina pak vyhledávač Google a cca 3 procenta vyhledávání tvoří uživatelé vyhledávačů Centrum.cz a Atlas.cz. Vyhledávač Jyxo tvoří již velmi zanedbatelnou část podílu necelé 1 procento uživatelů. Z těchto výsledků vyplývá, že optimalizace pro vyhledávače Seznam.cz a Google by neměla být v žádném případě zanedbávána. [21] Pro SEO má však podíl na trhu vyhledávačů pouze informativní charakter. Srovnání přístupů z vyhledávačů by bylo nutné porovnávat se servery, které mají stejné

14 zaměření. To znamená porovnávat internetový obchod se souhrnnou sekcí Internetové obchody, nebo ještě lépe s podobně zaměřeným internetovým obchodem. Technicky zaměřený server bude mít pravděpodobně více návštěvníků z Googlu, naopak u magazínu pro ženy by se dal očekávat větší podíl Seznamu atd. [5] Na obrázku č. 1 lze sledovat statistiky přístupů z jednotlivých vyhledávačů na servery s podobným zaměřením. Pokud jednotlivé skupiny analyzujeme, zjistíme, že závislost použitého vyhledávače odpovídá předpokládanému zastoupení pohlaví, věku a obecné technické vyspělosti adekvátní zájmové skupiny. Evidentní je například porovnání kategorie Hardware a kategorie Zdraví, které tvoří dva opačné póly v rámci spektra českých uživatelů. Obr. č. 1: Statistiky přístupů [29]

15 2.3 Rank známkování stránek Vyhledávače řadí výsledky vyhledávání podle různých faktorů. Jedním z významných faktorů, který vyhledávače při řazení výsledků na SERP stránkách zohledňují, je hodnocení stránek rank. Zjednodušeně lze tvrdit, že rank stránky odpovídá kvalitě jejího obsahu z toho vyplývá, že čím vyšší hodnocení stránka má, tím lepší pozici na SERP zaujímá. Rank je vypočítáván jednotlivě pro každou indexovanou webovou stránku, a to na základě algoritmů, které závisí na použitém vyhledávači. Jako první přišel s hodnocením stránek vyhledávač Google, který vytvořil algoritmus, který zohledňoval počet stránek, které na vyhledanou stránku odkazovaly. Hlavní logikou myšlenky byl předpoklad, že množství odkazů z cizích zdrojů je přímo úměrné kvalitě obsahu stránky. Takové stránky pak byly hodnoceny vyšším rankem a byly upřednostňovány ve výsledcích na SERP. Jednotlivé vyhledávače mají své vlastní rankové systémy, jejichž algoritmy však z marketingových důvodů zachovávají v tajnosti. Není však složité výpočet ranku na základě pozic v SERP odhadnout, jeho základ je u všech vyhledávačů víceméně stejný a liší se jen v drobnostech. Každý vyhledávač sice hodnotí stránky mírně odlišně od konkurentů, i tak je však odlišnost značně patrná na výsledcích vyhledávání. Pokud například zadáme konkrétní hledaný výraz do vyhledávače Seznam, jeho stránky SERP se většinou liší od SERP vyhledávačů Google, Jyxo atd. Mezi nejznámější hodnotící systémy patří PageRank (vyhledávač Google), v České republice pak dále S-Rank (Seznam), Q (Centrum) a JyxoRank (Jyxo) PageRank (PR) PageRank je algoritmus, který ukazuje v jedenáctistupňové škále od 0 do 10 hodnověrnost WWW stránky. Velmi zjednodušeně řečeno, PageRank představuje hodnotu důvěryhodnosti, tj. kolik stránek současně hodnocených pomocí téhož vzorce na danou stránku odkazuje. Jinými slovy, každá stránka předává část své hodnověrnosti stránkám, na které odkazuje. Současně míra předávání této hodnověrnosti klesá s množstvím odkazů na stránce uvedených. PageRank je důležitý faktor, kterým se určuje umístění stránek na stránce výsledků vyhledávání (SERP). Není však nejdůležitější. Relevanci stránky určuje u Googlu přes 200 různých faktorů a PageRank je jen jedním z nich. [1]

16 Původní algoritmus PageRanku jak byl zveřejněn jeho tvůrci: PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) PR(Tn)/C(Tn)) PR(A) je PageRank stránky A, PR(Ti) je PageRank stránek Ti, které odkazují na A, C(Ti) je počet odchozích odkazů na stránce Ti a d je faktor útlumu (damping factor), který je mezi 0 a 1. V současnosti není aktuální algoritmus PageRanku znám, takže o jeho nastavení či tvaru se vedou jen dohady. Měl by ale vycházet z principů této rovnice. [14] S-rank S-rank je alternativou Pageranku, kterou používá český vyhledávač Seznam.cz. Narozdíl od výše uvedeného systému používá škálu hodnocení Hodnocení kvality se počítá opět vzestupně tedy čím vyšší číslo S-ranku, tím vyšší kvalita obsahu. Podobně jako Pagerank je vypočítáván na základě počtu odkazů na stránku směrujících a počtu odkazů, které stránka obsahuje. Čím více odkazů na kvalitní (vysoce hodnocené) weby, tím vyšší rank. A dále čím je vyšší hodnota S-ranku, tím frekventovaněji jsou stránky navštěvovány roboty. Hlavní rozdíl oproti Pageranku je ten, že S-rank hodnotí pouze ty stránky, které mají českou nebo slovenskou doménu Jyxorank Posledním systémem, o kterém bych se v souvislosti ranku stránek zmínil, je Jyxorank. Jak již název napovídá, jedná se o hodnotící systém českého vyhledávače Jyxo.cz. Podobně jako Pagerank používá pro hodnocení jedenáctistupňovou škálu 0 10, přičemž vyšší hodnota odpovídá kvalitnější stránce. Můžeme se však někdy setkat i s osmibitovou škálou, která odpovídá hodnotám Zajímavostí je, že v minulosti byly podle Jyxoranku řazeny výsledky vyhledávače Seznam.cz. V roce 2006 nasadil Seznam.cz svůj vlastní systém S-rank. Jyxorank dodnes využívají kromě vyhledávače Jyxo.cz ještě Atlas.cz a Volny.cz

17 2.3.4 Jak zjistit rank stránky Nejrychlejší cestou, jak zjistit rank dané stránky, je návštěva webových stránek, které tuto on-line službu (tzv.checker) nabízejí. V České republice jich existuje celá řada, jmenujme např. nebo Oba uvedené checkery nabízejí zobrazení všech tří popsaných hodnotících systémů (Pagerank, S-rank, Jyxorank); druhý z nich pak nabízí i zobrazení dalších, avšak u nás méně využívaných systémů např. Alexa-rank, Compete-rank, MozRank či Yahoo Backlinks. Vyhledávač Google nabízí mimo jiné katalogovou službu Google Directory, která v seznamu vyhledaných stránek automaticky zobrazuje jejich hodnocení. Dále je nutno zmínit i různé softwarové utility, které některé vyhledávače nabízejí. Nejznámější utilitou je Google Toolbar. Jedná se o nástrojovou lištu do webových prohlížečů, která zprostředkovává uživateli softwarové služby společnosti Google. Jednou z těchto služeb je i zobrazení Pageranku stránek. Obdobnou alternativou je nástroj Lištička českého vyhledávače Seznam.cz (zobrazující S-rank). 2.4 Předpoklady pro SEO Ačkoli kvalitní a hodnotný obsah je nejvýznamnějším stavebním prvkem webové optimalizace, v současné době již sám o sobě nestačí k umístění na vysokých příčkách ve vyhledávačích. Web musí být budován také s plným ohledem na programové technologické postupy, kterými lze vysokého umístění dosáhnout. Nevhodně navržený web se stává podnětem pro nesprávné shromažďování dat a indexování ze strany vyhledávače; v nejhorším případě nemusí být obsah webu indexován vůbec. Právě z toho důvodu je třeba brát ohled jak na optimalizaci obsahovou, tak optimalizaci technologickou. Hlavní úsilí optimalizace pro vyhledavače má základ v architektuře webu. Obsah spočívá na jejím vrcholu. Optimální architektura webu usnadňuje vyhledávači procházení webem a jeho porozumění. Proto je vytvoření webu s architekturou přizpůsobenou vyhledávačům hlavní faktor přispívající k dosažení a udržení dobré pozice ve výsledcích hledání. Architektura by také měla být vývojářem zvažována v průběhu existence webu, vedle dalších faktorů, jako třeba vzhledu a použitelnosti. Pokud by nová vlastnost znemožnila vyhledávači přístup k obsahu, překážela mu nebo jej mátla, přínos

18 dobrého obsahu se může závažně snížit. Například web, který nevhodně používá technologie Flash nebo AJAX, může většinu svého obsahu vyhledávači zneviditelnit. [3] Vhodně navržená navigační struktura webu může zvýšit jeho souhrnný PageRank (součet PageRanku všech stránek) a zároveň PageRank přesunout z méně důležitých stránek na stránky důležitější. Obvykle bývá ideální hierarchická (stromová) navigační struktura posilující váhu stránek na vyšší úrovni hierarchie na úkor stránek na úrovních nižších. Stránky umístěné výše v navigační struktuře zpravidla obsahují obecnější klíčová slova s vyšší konkurencí ve vyhledavačích a potřebují tudíž ke svému zviditelnění vyšší PageRank. Stránky hluboko v navigační struktuře vysoký PageRank většinou nepotřebují, protože jsou jejich klíčové fráze velmi konkrétní a málo konkurenční. [9] Technologické předpoklady Použití skriptů ve zdrojovém kódu V rámci SEO optimalizace je zapotřebí brát v úvahu fakt, že vyhledávače procházejí a indexují jen programově generovaný obsah stránky zdrojový kód HTML. To znamená, že pokud webová stránka obsahuje v původním zdrojovém kódu programové skripty (PHP, JavaScript, Ajax, Flash, XML,...), vyhledávač vidí pouze výsledek jejich činnosti, tedy HTML. Z toho důvodu by se do takových skriptů neměl z hlediska SEO začleňovat negenerovaný obsah webu, vyhledávače do zdrojových kódů skriptu nevidí a tím pádem je neindexují. Takový problém nastává například při tvorbě webové navigace, kterou je v poslední době v oblibě vývojářů tvořit právě za pomoci neindexovatelných technologií; zejména se jedná o techniky JavaScript a Flash. Tyto technologie sice rozšiřují možnosti vývojářů pro zpracování webu, nicméně jsou vůči optimalizaci často nekompatibilní. Nicméně i tak existují metody, pomocí kterých mohou vývojáři obsah skrytý pod skripty vyhledávačům zobrazit či nahradit. Základní metodou je použití zástupného HTML pro texty skryté pod skripty. Například pokud je na webu vytvořená navigace s odkazy pouze ve skriptu Flash, měla by být kvůli vyhledávačům doplněna zároveň o navigaci v HTML, kterou již bezpečně rozpoznají. Pokud by doplňující navigace nebyla na stránce použita, vyhledávač by

19 indexoval pouze první stranu; ostatní by pro něj byly nedostupné a tím pádem neindexovatelné. [14] Jediným negativním dopadem této metody je nutnost vytvoření grafické kompozice pro sekundární navigaci, a to je často v obecném rozporu s odůvodněným použitím Flashových skriptů, které tvoří základní prvky designu stránek. Navíc ne ve všech případech lze Flash nebo JavaScript za pomocí HTML zastoupit; tvůrce webu by měl tedy použití takovýchto skriptových technologií zvážit. Druhou metodou pro zpřístupnění skriptů vyhledávačům je použití kompatibilních a tedy rozpoznatelných skriptů. Tato metoda je však značně diskutabilní, výsledky jsou totiž individuální v závislosti na použitém vyhledávači. Například Google již vyvinul technologie pro rozpoznávání obsahu ve skriptu Flashe, tím pádem při správném použití dosahuje kompatibility i vůči této technologii. Avšak oproti tomu tuzemský majoritní vyhledávač Seznam takovýto obsah stále indexovat neumí a tudíž by pro něj nedoplněná Flashová verze měla z hlediska optimalizace nulový význam. [34] Technické parametry webserverů Při optimalizaci se často vyplatí zohledňovat výběr technických prostředků, na kterých je web provozován. V případě technických problémů, nestability webových serverů či příliš dlouhé odezvy se může stránka stát pro vyhledávače nedostupnou a tím pádem neindexovatelnou. Pokud se vyhledávacímu robotu nepodaří kvůli těmto problémům stránku stáhnout a zaindexovat, zohlední ji často snížením ranku. Pokud je stránka z jakýchkoli důvodů nedostupná opakovaně, může se stát, že ji vyhledávač natrvalo vyřadí ze své databáze a nadále ji neindexuje Validita HTML Podstatnou roli hraje také validita zdrojového kódu HTML. Při jejím nedodržení může dojít k případu, že se obsah stránky stane pro vyhledávač nedostupný, ačkoli ve webových prohlížečích se návštěvníkům zobrazuje zdánlivě bez problémů. V současnosti sice dokáží vyhledávače podobně jako prohlížeče - rozpoznat i zdrojové kódy s chybami, nicméně se může stát, že webový obsah splyne se značkami HTML a vyhledávače je špatně zaindexují

20 Validitu HTML kódu je možné ověřit za pomoci speciálních webových aplikací - tzv. validátorů. Nejznámější a nejpoužívanější validátor HTML se nachází na stránkách konsorcia W3C [31] Obsahové předpoklady Příprava obsahu webu Kvalitní obsah je tím nejdůležitějším faktorem pro optimalizaci. Pokud bychom neměli před optimalizací dostatečné množství obsahu, či bychom jej měli dostatek, avšak takový, který návštěvníkovi není schopen poskytnout užitečné informace, ztrácí optimalizace webu na významnosti. Velmi často se v poslední době masového rozvoje nových webů stává, že mnoho provozovatelů (zejména menších firemních prezentačních webů) si důležitost obsahu neuvědomuje a apeluje v první řadě na designové provedení na úkor obsahové kvality. Taková investice je pro jakoukoliv webovou prezentaci zcela neefektivní. To samé platí pro optimalizace pokud není co optimalizovat (v tomto případě obsah), jedná se principielně o nesmyslný krok. Je však třeba se na věc podívat i z druhé strany. I velmi kvalitní a informačně přínosný obsah sám o sobě v žádném případě neznamená vítězství. Pokud není vhodně upraven do podoby, která je pro vyhledávač či návštěvníka webu srozumitelná, je z praktického hlediska k ničemu. Základními kroky pro prvotní práci s vytvořeným obsahem je jeho rozčlenění do vhodné obsahové struktury, dále typografická úprava, designové zpracování a v neposlední řadě také vytvoření mapy stránek (sitemap) a znepřístupnění či skrytí takového obsahu, který je pro návštěvníka irelevantní (např. zastararé soubory, testovací stránky, administrační rozhraní, zálohy atd.) Návrh obsahové struktury Pro webovou prezentaci je z uživatelského hlediska žádoucí, aby byla nejen obsahově přínosná, ale také přehledná. Obsahová struktura webu by měla být vytvořena takovým způsobem, aby umožňovala uživateli snadný pohyb mezi jednotlivými webovými sekcemi a stále jej přehledně informovala o aktuální poloze. Snižuje se tím riziko, že se uživatel během procházení přestane na webu orientovat

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů SEO Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů Kapitola 0 - FAQ A ty seš jako kdo? Jaroslav Hlavinka (@neologyc) Informační architekt internetových projektů optimalizace všech služeb Seznam.cz

Více

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Obsah stránek Meta data Meta Title Meta Description Meta Keywords Zdrojový kód Odkazy Vyhledávací roboty Přesměrování

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 Název školy Střední průmyslová

Více

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Smysl SEO Dlouhý ocas Crawler PageRank S-rank Latent Semantic Indexing (LSI) Trust Rank Sandbox

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE Centrum Atlas Seznam Google Jyxo Quick Lucie Štroblová Základní popis a význam Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Dobré tema pro každého kdo začne uvažovat o svém webu

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

Marketing a reklama. Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013 REKLAMA A INTERNET. Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet.

Marketing a reklama. Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013 REKLAMA A INTERNET. Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet. Marketing a reklama Studijní materiál pro účastníky kurzu Marketing a reklama pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha- Adaptabilita.

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Vyhledávání na Internetu

Vyhledávání na Internetu Tento materiál byl napsán za využití učebních materiálů ke Kurzu práce s informacemi (KPI11) vyučovaném v roce 2007 na Masarykově univerzitě. Autory kurzu jsou: PhDr. Petr Škyřík, Mgr. Petra Šedinová,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Fáze SEO Strategie SEO Co si od SEO slibuji? Jak toho dosáhnout? Key Performance Indicator Sandbox effect Google

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Petr Nevrlý

Petr Nevrlý <petr.nevrly@firma.seznam.cz> Fulltextové vyhledávání Petr Nevrlý Vyhledávání Architektura ve zkratce Vyhledávání Robot Aktuální údaje z provozu Obsah přednášky Novinky ve fulltext (2009) Screenshot generátor

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS.

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS. Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík 2012 2013 Martina Hosová DiS. Slovníček pojmů SEO Search Engine Optimalization = Optimalizace pro internetové vyhledávače SEM Search Engine

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Bakalářská práce Optimalizace web site pro vyhledávače Jiří Knechtl 2009 ČZU v Praze Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

C3 Vyhledávání na Internetu

C3 Vyhledávání na Internetu C3 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Vyhledávání na Internetu 1. Vyhledáva vače 2. Katalogy 3. Vyhledávac vací centrály 4. Metavyhledáva vače 2 Cíle cvičen ení C3 Vyhledávání na Internetu 1. Vysvětlit

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek www.navrcholu.cz NAVRCHOLU.cz je nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek. Na českém

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

SEO PRO DRUPAL DEVELOPERY. David Monoszon

SEO PRO DRUPAL DEVELOPERY. David Monoszon SEO není Voo Doo SEO PRO DRUPAL DEVELOPERY David Monoszon Je SEO můj problém? web developer hraje důležitou roli v SEO optimalizaci!!! Rozdělení odpovědností SEO Optimalizace připravit web tak, aby byl

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Metody a principy optimalizace pro vyhledávače. Ondřej Boček

Metody a principy optimalizace pro vyhledávače. Ondřej Boček Metody a principy optimalizace pro vyhledávače Ondřej Boček Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na metody a principy optimalizace pro vyhledávače (SEO). Seznamuje čtenáře se

Více

Metodika korelační analýzy výsledků vyhledávače Seznam.cz

Metodika korelační analýzy výsledků vyhledávače Seznam.cz Metodika korelační analýzy výsledků vyhledávače Seznam.cz 1.1. Výběr atributů (SEO faktorů) korelace Faktory jsem vybíral podle průzkumu zveřejněném na webu SEOfaktory.cz. Autoři tohoto webu se zeptali

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů je dobře cílená: Návštěvník

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik Vytvořil: Antonín Cicvárek Strana 1 (celkem 57) Datum: 12. října 2010 Obsah 1. Předmluva... 4 1.1 Co je SEO... 4 1.2 Vyhledávače v ČR...5 1.3 Jak vyhledávače

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. White hat a Black hat SEO praktiky. Autor BP: Jakub Šebek

UNICORN COLLEGE. Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. White hat a Black hat SEO praktiky. Autor BP: Jakub Šebek UNICORN COLLEGE Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE White hat a Black hat SEO praktiky Autor BP: Jakub Šebek Vedoucí BP: Ing. Tomáš Holas 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete. Rychlokurz vyhledávání na internetu aneb Jak co nejrychleji napsat domácí úkol Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007 Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi

Více

Role informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování

Role informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování Role informační architektury a optimalizace pro vyhledavače v online publikování INFORUM 2004 Marek Prokop, PROKOP software s.r.o. http://www.prokopsw.cz Optimalizace pro vyhledavače vs. Informační architektura

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4116 SEO, standardy, sémantika kódu, přistupnost

Název: VY_32_INOVACE_PG4116 SEO, standardy, sémantika kódu, přistupnost Název: VY_32_INOVACE_PG4116 SEO, standardy, sémantika kódu, přistupnost Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 09 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace:

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Masarykova univerzita Fakulta informatiky. Optimalizace webových stránek pro vyhledávání pravidla a metody

Masarykova univerzita Fakulta informatiky. Optimalizace webových stránek pro vyhledávání pravidla a metody Masarykova univerzita Fakulta informatiky Bakalářská práce Optimalizace webových stránek pro vyhledávání pravidla a metody Jan Lalák Brno 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více