Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví"

Transkript

1 Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví As. MUDr. Martin Petrenko Gynekol. - porod. klinika MU a FN Brno přednosta prof. MUDr. Ventruba, CSc.

2 Operační gynekologie- obecný úvod Vyčlenění z chirurgie v polovině 19. stol. Stejné zásady jako moderní obecná chirurgie Indikace -základ úspěšného výkonu u indikace je umění, operace pouhé provedení u co není indikováno, je kontraindikováno předoperační vyšetření a příprava u většinou stejné principy jako u obecné chirurgie u důsledné vyprázdnění před vaginálními výkony u přeléčení vagin. a moč. zánětů, dezinfekce pochvy u vyšetření uropoet. traktu -riziko poranění u důslednáprevence TEN (vysazení HAK, HRT!!!) 2

3 Rozdělení operačních výkonů Abdominální operace Vaginální operace Endoskopické operace Porodnické operace Zákroky u menší diagnosticko - terapeutické výkony 3

4 Abdominální gynekologické operace Poloha pacientky Dezinfekce Postavení operačního týmu Přístup do dutiny břišní Indikace a druhy výkonů Komplikace Instrumentárium, šicí materiály 4

5 Poloha pacientky (Abdominální gynekologické operace) Horizontální poloha na zádech DKK u addukované u abdukované v kyčlích, příp. i mírně flektované F při nutnosti přístupu do pochvy F prostor pro 2. asistenci Trendelenburgova poloha u zvl. pro odrouškování střev u limitace obezitou a kardiopulm. insuficiencí 5

6 Dezinfekce (Abdominální gynekologické operace) Od žeber po horní 1/3 stehen u dezinfekce pochvy Různé dezinfekční preparáty u pozor na alergie!!! (zvl. na jód) u vhodné zbarvené preparáty Současně u nás na kůži Betadine, Braunol -jodové, barvené, bez alkoholu Braunoderm -jodový, s alkoholem Softasept N - ethanol + propanol (při alergii na jód) 6

7 Postavení operačního týmu (Abdominální gynekologické operace) Různé modifikace dle zvyklostí pracoviště u operatér u levého boku, 1. asistence naproti u 2. asistence mezi DKK pacientky F příp. vpravo od operatéra či nalevo od 1. asistence u instrumentářka naproti operatéra mírně vlevo F u nás po levé ruce operatéra na stejné straně 7

8 Přístup do dutiny břišní Laparotomie infraumbilikální (DSL) (Abdominální gynekologické operace) u ve střední rovině mezi pupkem a symfýzou u dobrý přístup do břicha, možnost prodloužení u objemné tumory, onkologické operace, akutní výkony F riziko dehiscence a hernie v jizvě příčná - nejč. suprapubický Pfannenstielův řez u estetičtější, menší riziko kýly u časově a technicky náročnější F a. epig. superf., a. pud. ext. (tuk), a. epig. inf. (subfasc.) u menší přehlednost než při DSL Typ a velikost řezu závisí na zkušenosti operatéra. 8

9 Indikace a druhy operačních výkonů (Abdominální gynekologické operace) operace na děložních přívěscích operace na děložním těle operace děložních sestupů a deviací operace prolapsů pochvy po hysterektomii urogynekologické operace onkogynekologické operace 9

10 Operace na děložních přívěscích (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) Operace na vejcovodech (tomie dnes zřídka!!!) salpingotomie -konserv. výkon při GEU salpingectomie u GEU -95% niduje v tubě F ruptura tuby, hemoperitoneum -NPB (kornuální gravidita) F tubární abort -konserv. výkon možný u zánět (pyosalpinx) - často inflam. adnetumor u torze tuby - hydrosalpinx (imituje ovar. cystu) sterilizace -mnoho modifikací, tomie výjimečně u sec. Pomeroy u 48 hod po porodu (malý infraumbil. řez) nebo při SC operace při neplodnosti -mikrochirurgie -dnes zřídka u neostomie, fimbriolýza, adheziolýza (endometrióza, záněty) 10

11 Operace na děložních přívěscích (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) Operace na vaječnících (tomie dnes méně časté!!!) vždy zohledňujeme věk, hormonální status, přání ženy enukleace (exstirpace) cyst a tumorů, resekce ovaria u častou příčinou endometrióza (Sampsonské, čokoládovécysty) u klínovitá resekce při PCO sy -již se neprovádí ovarektomie (ooforektomie) -záněty, nádory u při malignitě vždy bilaterálně Adnexektomie -odstranění tuby i ovaria u záněty - tuboovariální absces (inflamatorní adnextumor) u nádory - ovarií, dělohy, (prsu) u preventivní??? 11

12 Operace na děložním těle (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) myomectomie (enukleace) -jen u symptom. myomů u možnost hormonální th.- GnRH, trombotizace cév hysterektomie -jedna z nejčastějších operací u metrorrhagie, myomatóza, endometrióza u poměr abdominálních / vaginálních výkonů dle pracoviště u prekancerózy a malignity čípku a těla děl., malignity ovarií F u onkologických pacientek radikální výkon gr. I -III operace VVV dělohy u metroplastiky - různé modifikace, nejč. dle Jonese 12

13 Operace děložních sestupů a deviací (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) dneska zřídkavé, přednost má většinou vagin. přístup operace retroverze děložní jen při výrazných potížích ventrosuspenze dle Dolérise u při RV, fixace oblých vazů na fascii přímých břišních svalů zkrácení oblých vazů dle Baldyho a Webstera 13

14 Operace prolapsů pochvy po hysterektomii (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) u prolaps pochvy - možná komplikace hysterektomie u prolaps často spojen s cysto -rekto -enterokélou u možnost řešení vaginálně u abdominální přístup spíše u mladších žen ventrofixace vaginálního pahýlu u přišití k fascii přímých břišních svalů u možno kombinovat s redukcí CD sec. Moschowitz sacropexe vaginálního pahýlu u fixace na presakrální periost, fyziologičtější sklon pochvy 14

15 Urogynekologické operace (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) stressová inkontinence moči pokles či hypermobilita uretrovesikální junkce urethrovesicopexis (UVP) sec. Burch u zlatý standard operačního řešení inkontinence u preparace Retziova prostoru u přitažení UV junkce k lig. iliopectineum Cooperi u cca 80-90% úspěšnost 15

16 Onkogynekologické operace (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) probatorní laparotomie (s výkonem dle nálezu) Ca corporis uteri -primárně operujeme u radik. hysterektomie I gr. (sec. Te Linde) + AE bilat. + omentectomie + LNE + APPE u obezita, polymorbidita -limity operačního výkonu Ca cervicis uteri -operujeme do stadia IIa vč. uradik. hysterektomieiii gr. (sec. Wertheim) + LNE u adnexa??? Ca ovarii - maximal debulking surgery u radik. hysterektomie I gr. + AE bilat. + omentectomie + LNE + APPE u IDS, ESO 16

17 Komplikace abdominálních operací Infekce u operační rána -hematom, absces, dehiscence, příp. eviscerace F vyšší riziko u obézních žen u dutina břišní -riziko infekce z pochvy, při poranění střev F peritonitis, mezikličkový absces, ileus, píštěle u ATB profylaxe preoperačně, dezinfekce pochvy, operační technika F ATB: většinou cefalosporin I. generace (event. PNC) + Metronidazol Krvácení u v dutině břišní či v oper. ráně (zvl. u příčného řezu) u poranění cév, nádory, koagulopatie, heparinizace, DIC F hemorrhagický šok u operační technika, pečlivé stavění krvácení, drenáž F při poranění cév spolupráce s chirurgem (angiochirurgem) 17

18 Komplikace abdominálních operací Urologické potíže u katetrizace, poranění močovodů či močového měchýře F píštěle -ureterovaginální, vesicovaginální (zvl. po radik. výkonech) F stressová inkontinence (zvl. po radik. výkonech) u pre i postoperační ATB th., derivace moči (suprapubická drenáž) u pečlivápředoperační příprava -IVU, cévkování ureterů Hernie v ráně - častější u dolní střední laparotomie Lymfocysty -1-25% po radikálních výkonech s LNE TEN - onkologické pacientky, gravidita, obezita u předoperační příprava u operační technika u pooperační péče 18

19 Instrumentárium a šicí materiály (Abdominální gynekol. operace) Instrumentáriumvelmi podobnéchirurgickému. Rozvěrače: u rámový - čtvercový u automatický, Horálkův (pro minilaparotomii) Jehelce: větš. Boseman (i velmi dlouhé varianty) Kleště: Museaux, hranový peán, američan Šicí materiál: ekonomické limity vs. výběr u silon, Vicryl, Safil, Ethibond, kůže - intraderm. steh rovnou jehlou 19

20 Vaginální gynekologické operace Poloha pacientky Dezinfekce Postavení operačního týmu Indikace a druhy výkonů Komplikace Instrumentárium, šicí materiály 20

21 Poloha pacientky (Vaginální gynekologické operace) Gynekologická poloha u flexe a abdukce v kyčelních kloubech, flexe v kolenou F pozor na trombózy lýtka či parézy nervů -neopírat se!!! F pozor na ortopedické onemocnění u starších žen!!! u poloha způsobuje změny v topografii pánve F děloha, močový měchýř i močovody jsou kaudálněji a ventrálněji 21

22 22

23 Dezinfekce (Vaginální gynekologické operace) Pečlivá dezinfekce u přeléčení kolpitidy před operací u kontrola naředění přípravku!!! (sliznice) Betadine 10% u jodový preparát -naředěný u na kůži možno použít neředěný Octenisept -alkoholový roztok bez jódu 23

24 Postavení operačního týmu (Vaginální gynekologické operace) operatér sedí mezi DKK pacientky asistenti větš. stojí u nejlépe z vnitřní strany mezi DKK -lepší přehled u případně z vnější strany DKK instrumentářka - za operatérem vpravo či vlevo u za 1. asistencí pomocný instrumentační stolek 24

25 Indikace a druhy výkonů (Vaginální gynekologické operace) výkony na zevním genitále, hrázi a v pochvě u malé výkony diagnosticko - terapeutické řadíme k tzv. zákrokům vaginální operace (v užším smyslu slova) 25

26 Indikace a druhy výkonů (Vaginální gynekologické operace) operace na zevních rodidlech a hrázi operace v oblasti poševního vchodu operace pochvy operace čípku děložního operace dělohy vaginální operace při inkontinencimočové 26

27 Operace na zevních rodidlech a na hrázi (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) úprava hypertrofických labií či klitorisu odstranění benigních tumorů operace pro pruritus vulvy (neléčitelný jinak) u denervace dle Horna, dle Meringa u vulvectomia simplex F při neúspěšné denervaci, při dysplasiích, při ca in situ vulvectomia radicalis -při invaz. ca vulvy u vulvektomie + LNE (pod třísel. vazem) 27

28 28

29 29

30 Operace na zevních rodidlech a na hrázi (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) operace píštělí u perineovaginální a perineorektální F po špatném zhojení (sešití) hráze např. po porodu operace VVV rodidel u široká škála anomalií u nutná spolupráce s chirurgem, urologem, plastikem poranění vulvy u tržně -zhmožděné rány, krytá poranění -hematomy 30

31 Operace v oblasti poševního vchodu (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) nepravidelnosti hymenu u atrezie hymenu, ruptura a krvácení po defloraci stenózy poševního vchodu u po sešití po porodu, po plastikách pochvy pseudocysta, absces Bartholinovy žlázy u incize a drenáž u marsupializace u exstirpace (příp. chemická exstirpace -Lapis infern.) 31

32 Operace pochvy (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) benigní tumory pochvy a poševní adenóza poranění -coitus, cizí předměty prekancerózy a karcinomy u operačně léčitelná jen malá část tumorů u radikální kolpectomie -obtížně proveditelná operace VVV pochvy u resekce vaginálního septa u operační th. ageneze pochvy -sy Rokitanski -Küster F Vecchiettiho operace -dnes nejvíce užívaná F kombinace vaginálního výkonu a LSK 32

33 Operace pochvy (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) operace descensů poševních stěn (a dělohy) u kolporrhaphia anterior u kolpoperineoplastika se suturou levátorů anu operace prolapsů poševního pahýlu (enterokéla, elytrokéla, Froriepův prolaps) u vaginofixace sec. Amreich (I,II) -Richter F závěs pochvy na lig. sacrospinale, event. sacrotuberale paliativní operace děložních prolapsů u semikolpokleisis sec. Labhardt u kolpokleisis sec. Kahr F výkony se provádí u starších žen (vita sexualis non vult) 33

34 Operace čípku děložního (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) Konizace -diagnosticko - terapeutický výkon u snesení části cervixu ve tvaru konusu prekancerózy (CIN, CIS) - nejčastější indikace u cold knife konizace u LEEP, LLETZ, SWETZ (ne u karcinomu) u laser konizace (CO 2 ) deformace čípku - např. po porodu u tracheloplastika -např. dle Emmeta mikroinvazivní karcinom čípku - trachelektomie u vysoká radik. konizace (při přání zachovat plodnost) 34

35 Operace dělohy (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) vaginální hysterektomie (příp. LAVH) u původní indikace (tumory adnex, ca dělohy) - opuštěno u téměř vytlačena abdom. výkony, nyní renesance F na pracovištích s vaginální školou zcela dominuje u současné indikace - téměř shodné s abdom. hy F zvl. při descensu dělohy, či cysto - rektokéle F radikální výkon (dle Schauty) při karcinomu - vzácně u výhody: spinál. anest., mobilizace, příjem stravy, hojení u nevýhody: nepřehlednost adnex a břicha, krvácení jiné operace dělohy (např. myomectomie) nebo výkony na adnexech -dnes abdom. či LSK 35

36 36

37 Vaginální operace při inkontinenci močové (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) poševní plastiky NE!!! vaginálně operujeme při SIM a descensu pochvy u jehlové závěsné operace - Stamey, Raz, Pereyra,. F závěs uretrovesikální junkce do stěny břišní F komplikace: krvácení, poranění močového měchýře TVT - nové a odlišné pojetí vagin. řešení SIM u ambulantní výkon, možná lok. anestezie implantáty, umělý sfinkter -vzácně 37

38 Komplikace (Vaginální gynekologické operace) Infekce u méně časté než u abdom. operací (menší vliv obezity) F nejčastěji na podkladě infikovaného hematomu u riziko poranění střev - nutnost důkladného ošetření u ATB profylaxe preoperačně, dezinfekce pochvy, operační technika F ATB: cefalosporin I. generace (event. PNC) + Metronidazol Krvácení u menší přehlednost dutiny břišní, venozní pleteně u poranění cév, koagulopatie, heparinizace, DIC F hemorrhagický šok u operační technika, pečlivé stavění krvácení, drenáž 38

39 Komplikace (Vaginální gynekologické operace) Urologické potíže u katetrizace, poranění močovodů či močového měchýře F píštěle - ureterovaginální, vesicovaginální u zhoršení či vznik inkontinence moči, retence moči F inkontinence často paradoxně po korekci prolapsu u pre i postoperační ATB th. u důkladná sutura měchýře po poranění, dlouhodobá derivace moči (suprapubicky, minikatetr) TEN - nižší riziko než u abdom. výkonů u předoper. příprava, operační technika, pooperační péče Zúžení pochvy, deformace genitálu 39

40 Instrumentárium a šicí materiály (Vaginální gynekologické operace) Zrcadla u přední a zadní zrcadla, boční zrcadla, Breiského zrcadla Kleště u americké jednozubé kleště, sondoameričan u pevné hranové peánové kleště Medikace u Remestyp -vasopresní účinek F pozor na krvácení po odeznění účinku Šicí materiál u většinou jen silon a různé síly déleresorb. Vicrylu 40

41 Historie Endoskopické operace u 1806 Bozzini -vyšetření uretry (zdrojem světla svíčka) u 1865 Desormeaux -cystoskop u 1869 Pantaleoni -adaptace cystoskopu na hysteroskop u 1870 Edison -vynález světla u 1910 Jacobeus -vyšetření peritoneální dutiny -LSK u 1943 Fourestiere -studené světlo u 1953 Hopkins -optický systém u od 80. let 20. stol. prudký rozvoj operačních technik u 1989 Reich -LSK hysterektomie u 1991 Querleu -LSK lymfadenektomie 41

42 Endoskopické operace Výhody: minim. invazivita, zkrácení hospitalizace a rekonvalescence Nevýhody u zátěž kardiovaskul. a dýchacího systému F Trendelenburg. poloha, pneumoperitoneum u erudice zdravotnického personálu u technické vybavení Podmínky: u přísnérespektování indikací a kontraindikací u endoskopický trénink u vybavení materiálové i personální (sehraný tým) u předoper. i pooper. péče, management komplikací F mezioborová spolupráce 42

43 Endoskopické operace -rozdělení Kuldoskopie u nedoznala většího rozšíření Laparoskopie Hysteroskopie ucystoskopie, rektoskopie F provádí gynekolog v rámci stagingu malig. tumorů F cystoskopie při vyšetřování inkontinence moči 43

44 Laparoskopie Přístup a pohled do břicha při minim. narušení stěny. Kontraindikace: u ileus, velikost tumoru, difuzní peritonitis, velká břišní kýla, čerstvý IM, kardiální a respirační insuficience, šokový stav u zjizvené břicho, rozsáhlé adheze, nadměrná obezita, poruchy krevní srážlivosti, ICHS, hiátová hernie infraumbilikální incize u insuflace CO 2 Verresovou jehlou (cca 3,5l) u zavedení trokaru a portu s optikou F úhel cca 60 0,riziko poranění cév - zvedat břišní stěnu zavedení dalších nástrojů z pomocných vpichů 44

45 Laparoskopie -diagnostické výkony DGL plánované u sterilita - chromopertubace, vzhled dělohy a ovarií (KDL) F SLL po MCH-LSK - po myomectomii, adhesiolýze... u endometrióza -DGL příp. SLL po léčbě u chronická pánevní bolest (adheze, chronic. zánět) u patologická struktura v malé pánvi urgentní u akutní bolest (hemoperitoneum, torze adnex, rpt cysty) u GEU -příp. podezření u podezření na perforaci dělohy (ITP, abraze, HSK) u akutní pelveoperitonitis (odběr biol. materiálu - kultivace) 45

46 Laparoskopie -operačnívýkony Spektrum výkonů shodnés laparotomií. plánované u sterilita -adheziolýza, neostomie tuby (MCH-LSK), SE, myomektomie, drilling ovarií u endometrióza -exstirpace cyst, adheziolýza u exstirpace benigních!!! tumorů (při susp. malignitě -tomie) u UVP sec. Burch u Vecchietiho neoplastika pochvy urgentní u akutní bolest - exstirapce cyst, detorze adnex u GEU - SE, příp. konserv. výkony u perforace dělohy - koagulace či sutura 46

47 Laparoskopie -operačnívýkony Laparoskopická lymfadenektomie rozšiřuje spektrum operativy v onkogynekologii u renesance radikálnívaginálníhysterektomie u doplňuje radikální trachelektomii při ca cerv. uteri F při stádiu T1a2 a přání zachovat fertilitu LAVH (LSK asistovaná vaginální hysterektomie) u různý rozsah LSK části operace -až po totální LSK hy u uvolnění imobilní dělohy -jinak vaginálně nedobytné u možnost AE u vaginálně nedostupných ovarií u zhodnocení nálezu a ev. včasná konverze na laparotomii kontroverze - rukou asistované LSK výkony 47

48 Laparoskopie -instrumentárium Verresova jehla trokary (nejlépe s optikou) sonda kleště -různé druhy (např. atraumatické) nůžky (různé druhy) koagulátory -bipolární, monopolární (CAVE!!) aquapurátor staplery (klipy) extrakorporální uzlení 48

49 Laparoskopie -komplikace (7%) Peroperační (insuf. příprava, chyba operatéra) u perforace -GIT, moč. měchýře u přerušení ureteru u krvácení (při zavádění nástrojů, při operaci) F CAVE monopolární koagulace!!! u komplikace anesteziologické Pooperační u krvácení, poranění GIT a urol. traktu, zánět u anesteziologické, interní Pozdní komplikace u adheze, fistuly, nekrózy, hernie, infekce, metastázy 49

50 Hysteroskopie diagnostické a operační hysteroskopy u optika 2-4 mm, zevní průměr 3-9 mm distenční média u plynová (CO 2 ) u kapalná -dnes nejčastěji Kontraindikace absolutní u akutní kolpitis, akutní pánevní zánět, gravidita relativní u sekreční fáze MC, profuzní krvácení, chronic. zánět 50

51 Hysteroskopie Různé možnosti anestezie u paracervikální blokáda -diagnostické výkony (ambul.) u analgosedace u celková anestezie -operační výkony Komplikace a rizika u Fluid overload syndrom (1-5%) F přestup distenčníhomédia do oběhu (intravazace), hemodiluce F hyponatrémie, zvracení, otok mozku, edémy, oběhové selkání u Infekce (2-4%) u Perforace (1-3,7%) u Krvácení (0,4-5%) 51

52 Hysteroskopie Diagnostické výkony u sterilita (v rámci IVF), infertilita -SLL pro resekci septa F vizualizace HSG susp. nálezu u recidivující abnorm. uterinní krvácení u suspektní nálezy na sliznici dle UZ (TMX) F folow -up endometriální hyperplasie Operační výkony u cílená biopsie susp. oblastí u rozrušení intrauter. adhezí, resekce sept, polypů a myomů u resekce a ablace endometria u odstranění částí IUD u trancervikální sterilizace 52

53 Zákroky biopsie punkce (cysty, ascites, lymfocysty) Separovaná abraze (frakcionovaná kyretáž) u biopsie z hrdla a těla děložního (k vyloučení neoplasie) u léčebný výkon u jinak nezastavitelné metrorrhagie Interruptio graviditatis (ITP, UPT) u indikace, zdravotní důvody Revize dutiny děložní u po abortu, po porodu instrumentárium: amer. kleště, sonda, dilatátory, kyrety, abort. kleště, háček, vakuumexhaustor 53

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE. a PORODNICTVÍ

OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE. a PORODNICTVÍ OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ MUDr. David Matura, Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava-Poruba, 2000 Pharmacia Corporation s.r.o., Praha, 2000

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Radiodiagnostika v gynekologii

Radiodiagnostika v gynekologii Radiodiagnostika v gynekologii Zobrazovací metody Prostý snímek Hysterosalpingografie (HSG) Výpočetní tomografie Magnetická rezonance Angiografie Prostý snímek Vzácně indikované vyšetření, umožňuje posoudit

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 Mezioborová spolupráce nefrologie urologie gynekologie uro-gynekologie onko-gynekologie NEFROLOGIE Prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., Doc. MUDr.

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ Jméno a příjmení.rodné číslo: Bydliště..Zdravotní pojišťovna.. Vážený pane, vážená paní, před rozhodnutím podrobit se operačnímu zákroku

Více

Urologická endoskopie u malých zvířat. J. Hnízdo

Urologická endoskopie u malých zvířat. J. Hnízdo Urologická endoskopie u malých zvířat J. Hnízdo Z historického hlediska lze považovat endoskopii močových cest za nejstarší používanou endoskopickou techniku. Již v roce 1806 sestrojil Bozzini první spekulum,

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 4 0 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 6 0 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu Z P P S Ú P SDBR-A Kód: Group 800 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Inovativní přístroje pro dermatologii, oftalmologii, gynekologii, chirurgii, neurochirurgii a urologii Přístroje pro kryochirurgii Cryo-S electric II Inovativní,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního Ca corporis uteri Jiří Petera, Igor Sirák, Jiří Špaček 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 10 Přílohy:

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

GDV u psů a jeho prevence

GDV u psů a jeho prevence GDV u psů a jeho prevence MVDr. Lucie Urbanová, MVDr. Michal Crha Ph.D., prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA Definice zvětšení žaludku s jeho následným otočením podél mezenteriální osy ve směru hodinových

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. poř. č. název informovaného souhlasu oddělení 1. Podávání anestézie ARO 2. Odstranění katétru chirurgickou cestou 3. Operace abscesu (zánětl.

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období Ztížený porod abnormality

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Brno, Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity Vzdělávání pracovníků VaV MU a

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Laparoskopicky asistované operace u malých zvířat

Laparoskopicky asistované operace u malých zvířat Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Laparoskopicky asistované operace u malých zvířat Michal Crha Lucie Urbanová Alois Nečas Miniinvazivita:

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2002 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH DĚLOHY Co je děloha?... 2 Co jsou nádory?... 4 Benigní

Více

Souhrnná zpráva z testování účinnosti lokálního hemostatika Traumastem T af v onkologické chirurgii

Souhrnná zpráva z testování účinnosti lokálního hemostatika Traumastem T af v onkologické chirurgii Souhrnná zpráva z testování účinnosti lokálního hemostatika Traumastem T af v onkologické chirurgii Ověření účinnosti, aplikační šíře, bezpečnosti a jednoduchosti použití doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. Masarykův

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ODDĚLENÍ RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník studia:

Více

Žádost o schválení investice

Žádost o schválení investice Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava RK-34-2014-02, př. 1 Počet stran: 6 Ing. Soňa Měrtlová vedoucí odboru zdravotnictví Žižkova 57, 3. 13 D 587 33 Jihlava Váš dopis

Více

Konstrukce anastomóz z tenkého

Konstrukce anastomóz z tenkého Konstrukce anastomóz z tenkého střeva MUDr. Beata Hemmelová MUDr. Tomáš Grolich Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšet etřovacích ch technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Dva oříšky... aneb anesteziologický management u gravidní onkogynekologické pacientky

Dva oříšky... aneb anesteziologický management u gravidní onkogynekologické pacientky Dva oříšky... aneb anesteziologický management u gravidní onkogynekologické pacientky 2 oříšky???? gravidní pacientka s onkologickým onemocněním časový faktor vyvíjející se plod 2 oříšky???? gravidní pacientka

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Novorozenecký pupek péče a komplikace. MUDr. Sylva Gistingerová Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku Prim. MUDr.

Novorozenecký pupek péče a komplikace. MUDr. Sylva Gistingerová Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku Prim. MUDr. Novorozenecký pupek péče a komplikace MUDr. Sylva Gistingerová Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku Prim. MUDr. Ivana Röschlová Embryologie Pupečník se vyvíjí ze zárodečného stvolu (komunikace mezi

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Operace tlustého střeva a konečníku

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Operace tlustého střeva a konečníku Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Operace tlustého střeva a konečníku Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Laparoskopická operace tlustého střeva a konečníku

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Laparoskopická operace tlustého střeva a konečníku Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Laparoskopická operace tlustého střeva a konečníku Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Přehled použitých zkratek. Úvodní slovo

Přehled použitých zkratek. Úvodní slovo Přehled použitých zkratek Úvodní slovo XIII XVII 4.2.4 Komplexní fenotypy s prokázanou dědičnou komponentou 50 4.2.5 Nádorová onemocnění 50 4.3 Možnosti léčby a prevence problémů s genetickou příčinou

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Vejcovod Lidský papilomavirus (HPV) Vaječník Děloha Děložní čípek Co je HPV? HPV je běžným virem, jež postihuje ženy i muže. 1 Existuje více než 100

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Gahérová I., Gybasová Z. ARK, FN Ostrava Cíl práce Účelem naší práce bylo porovnat různé metody zahřívání dospělých pacientů v průběhu anestézie

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Adenoidektomie. Příručka pro praxi: MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Martin Formánek

Adenoidektomie. Příručka pro praxi: MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Martin Formánek Příručka pro praxi: Adenoidektomie MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Martin Formánek Klinika otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě MUDr. Jan Mejzlík,

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Srovnání otevřené a robotem asistované chirurgie u pacientek s karcinomem endometria

Srovnání otevřené a robotem asistované chirurgie u pacientek s karcinomem endometria UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Šárka Táborská Srovnání otevřené a robotem asistované chirurgie u pacientek s karcinomem endometria Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. MUDr.

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

ISUOG GUIDELINES UOG Volume 8, Issue 5, Date: 1 November 1996, Pages: 363-365

ISUOG GUIDELINES UOG Volume 8, Issue 5, Date: 1 November 1996, Pages: 363-365 ISUOG GUIDELINES UOG Volume 8, Issue 5, Date: 1 November 1996, Pages: 363-365 MINIMÁLNÍ STANDARDY PRO ULTRAZVUKOVÝ VÝCVIK MLADÝCH LÉKAŘŮ V OBORU GYNEKOLOGIE PORODNICTVÍ ÚVOD Předpokládáme, že účastník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

14.5.2009. krvácení dysfunkční. se strukturálními nebo systémovými příčinami.

14.5.2009. krvácení dysfunkční. se strukturálními nebo systémovými příčinami. Funkční gynekologické krvácení Jediné opravdu funkční gynekologické krvácení je normální menstruace; To, o čem budeme mluvit, je vlastně krvácení dysfunkční. Funkční gynekologické krvácení MUDr. Ivan Sucharda

Více

Ošetřovatelská péče u žen před a po LAVH

Ošetřovatelská péče u žen před a po LAVH Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Bakalářská práce Ošetřovatelská péče u žen před a po LAVH Vypracovala: Petra Marešová

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02.

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02. Kazuistiky 1. Kazuistiky z oblasti gynekologie Kazuistika č. 1 Pacientka B. K, 21 let, studentka VŠ, zdravá, nekuřačka, dosud se s ničím neléčila, v rodině bez výskytu onkologického onemocnění. Absolvovala

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Efektivita zdravotní péče. aneb jak to děláme v Benešově

Efektivita zdravotní péče. aneb jak to děláme v Benešově Efektivita zdravotní péče aneb jak to děláme v Benešově P model (SW Lab) Agenda Agenda Rekapitulace současné situace Požadavky Nezbytná data a nástroje Konkrétní aplikace - P-model Výsledky a diskuse Efektivita

Více