Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví"

Transkript

1 Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví As. MUDr. Martin Petrenko Gynekol. - porod. klinika MU a FN Brno přednosta prof. MUDr. Ventruba, CSc.

2 Operační gynekologie- obecný úvod Vyčlenění z chirurgie v polovině 19. stol. Stejné zásady jako moderní obecná chirurgie Indikace -základ úspěšného výkonu u indikace je umění, operace pouhé provedení u co není indikováno, je kontraindikováno předoperační vyšetření a příprava u většinou stejné principy jako u obecné chirurgie u důsledné vyprázdnění před vaginálními výkony u přeléčení vagin. a moč. zánětů, dezinfekce pochvy u vyšetření uropoet. traktu -riziko poranění u důslednáprevence TEN (vysazení HAK, HRT!!!) 2

3 Rozdělení operačních výkonů Abdominální operace Vaginální operace Endoskopické operace Porodnické operace Zákroky u menší diagnosticko - terapeutické výkony 3

4 Abdominální gynekologické operace Poloha pacientky Dezinfekce Postavení operačního týmu Přístup do dutiny břišní Indikace a druhy výkonů Komplikace Instrumentárium, šicí materiály 4

5 Poloha pacientky (Abdominální gynekologické operace) Horizontální poloha na zádech DKK u addukované u abdukované v kyčlích, příp. i mírně flektované F při nutnosti přístupu do pochvy F prostor pro 2. asistenci Trendelenburgova poloha u zvl. pro odrouškování střev u limitace obezitou a kardiopulm. insuficiencí 5

6 Dezinfekce (Abdominální gynekologické operace) Od žeber po horní 1/3 stehen u dezinfekce pochvy Různé dezinfekční preparáty u pozor na alergie!!! (zvl. na jód) u vhodné zbarvené preparáty Současně u nás na kůži Betadine, Braunol -jodové, barvené, bez alkoholu Braunoderm -jodový, s alkoholem Softasept N - ethanol + propanol (při alergii na jód) 6

7 Postavení operačního týmu (Abdominální gynekologické operace) Různé modifikace dle zvyklostí pracoviště u operatér u levého boku, 1. asistence naproti u 2. asistence mezi DKK pacientky F příp. vpravo od operatéra či nalevo od 1. asistence u instrumentářka naproti operatéra mírně vlevo F u nás po levé ruce operatéra na stejné straně 7

8 Přístup do dutiny břišní Laparotomie infraumbilikální (DSL) (Abdominální gynekologické operace) u ve střední rovině mezi pupkem a symfýzou u dobrý přístup do břicha, možnost prodloužení u objemné tumory, onkologické operace, akutní výkony F riziko dehiscence a hernie v jizvě příčná - nejč. suprapubický Pfannenstielův řez u estetičtější, menší riziko kýly u časově a technicky náročnější F a. epig. superf., a. pud. ext. (tuk), a. epig. inf. (subfasc.) u menší přehlednost než při DSL Typ a velikost řezu závisí na zkušenosti operatéra. 8

9 Indikace a druhy operačních výkonů (Abdominální gynekologické operace) operace na děložních přívěscích operace na děložním těle operace děložních sestupů a deviací operace prolapsů pochvy po hysterektomii urogynekologické operace onkogynekologické operace 9

10 Operace na děložních přívěscích (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) Operace na vejcovodech (tomie dnes zřídka!!!) salpingotomie -konserv. výkon při GEU salpingectomie u GEU -95% niduje v tubě F ruptura tuby, hemoperitoneum -NPB (kornuální gravidita) F tubární abort -konserv. výkon možný u zánět (pyosalpinx) - často inflam. adnetumor u torze tuby - hydrosalpinx (imituje ovar. cystu) sterilizace -mnoho modifikací, tomie výjimečně u sec. Pomeroy u 48 hod po porodu (malý infraumbil. řez) nebo při SC operace při neplodnosti -mikrochirurgie -dnes zřídka u neostomie, fimbriolýza, adheziolýza (endometrióza, záněty) 10

11 Operace na děložních přívěscích (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) Operace na vaječnících (tomie dnes méně časté!!!) vždy zohledňujeme věk, hormonální status, přání ženy enukleace (exstirpace) cyst a tumorů, resekce ovaria u častou příčinou endometrióza (Sampsonské, čokoládovécysty) u klínovitá resekce při PCO sy -již se neprovádí ovarektomie (ooforektomie) -záněty, nádory u při malignitě vždy bilaterálně Adnexektomie -odstranění tuby i ovaria u záněty - tuboovariální absces (inflamatorní adnextumor) u nádory - ovarií, dělohy, (prsu) u preventivní??? 11

12 Operace na děložním těle (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) myomectomie (enukleace) -jen u symptom. myomů u možnost hormonální th.- GnRH, trombotizace cév hysterektomie -jedna z nejčastějších operací u metrorrhagie, myomatóza, endometrióza u poměr abdominálních / vaginálních výkonů dle pracoviště u prekancerózy a malignity čípku a těla děl., malignity ovarií F u onkologických pacientek radikální výkon gr. I -III operace VVV dělohy u metroplastiky - různé modifikace, nejč. dle Jonese 12

13 Operace děložních sestupů a deviací (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) dneska zřídkavé, přednost má většinou vagin. přístup operace retroverze děložní jen při výrazných potížích ventrosuspenze dle Dolérise u při RV, fixace oblých vazů na fascii přímých břišních svalů zkrácení oblých vazů dle Baldyho a Webstera 13

14 Operace prolapsů pochvy po hysterektomii (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) u prolaps pochvy - možná komplikace hysterektomie u prolaps často spojen s cysto -rekto -enterokélou u možnost řešení vaginálně u abdominální přístup spíše u mladších žen ventrofixace vaginálního pahýlu u přišití k fascii přímých břišních svalů u možno kombinovat s redukcí CD sec. Moschowitz sacropexe vaginálního pahýlu u fixace na presakrální periost, fyziologičtější sklon pochvy 14

15 Urogynekologické operace (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) stressová inkontinence moči pokles či hypermobilita uretrovesikální junkce urethrovesicopexis (UVP) sec. Burch u zlatý standard operačního řešení inkontinence u preparace Retziova prostoru u přitažení UV junkce k lig. iliopectineum Cooperi u cca 80-90% úspěšnost 15

16 Onkogynekologické operace (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) probatorní laparotomie (s výkonem dle nálezu) Ca corporis uteri -primárně operujeme u radik. hysterektomie I gr. (sec. Te Linde) + AE bilat. + omentectomie + LNE + APPE u obezita, polymorbidita -limity operačního výkonu Ca cervicis uteri -operujeme do stadia IIa vč. uradik. hysterektomieiii gr. (sec. Wertheim) + LNE u adnexa??? Ca ovarii - maximal debulking surgery u radik. hysterektomie I gr. + AE bilat. + omentectomie + LNE + APPE u IDS, ESO 16

17 Komplikace abdominálních operací Infekce u operační rána -hematom, absces, dehiscence, příp. eviscerace F vyšší riziko u obézních žen u dutina břišní -riziko infekce z pochvy, při poranění střev F peritonitis, mezikličkový absces, ileus, píštěle u ATB profylaxe preoperačně, dezinfekce pochvy, operační technika F ATB: většinou cefalosporin I. generace (event. PNC) + Metronidazol Krvácení u v dutině břišní či v oper. ráně (zvl. u příčného řezu) u poranění cév, nádory, koagulopatie, heparinizace, DIC F hemorrhagický šok u operační technika, pečlivé stavění krvácení, drenáž F při poranění cév spolupráce s chirurgem (angiochirurgem) 17

18 Komplikace abdominálních operací Urologické potíže u katetrizace, poranění močovodů či močového měchýře F píštěle -ureterovaginální, vesicovaginální (zvl. po radik. výkonech) F stressová inkontinence (zvl. po radik. výkonech) u pre i postoperační ATB th., derivace moči (suprapubická drenáž) u pečlivápředoperační příprava -IVU, cévkování ureterů Hernie v ráně - častější u dolní střední laparotomie Lymfocysty -1-25% po radikálních výkonech s LNE TEN - onkologické pacientky, gravidita, obezita u předoperační příprava u operační technika u pooperační péče 18

19 Instrumentárium a šicí materiály (Abdominální gynekol. operace) Instrumentáriumvelmi podobnéchirurgickému. Rozvěrače: u rámový - čtvercový u automatický, Horálkův (pro minilaparotomii) Jehelce: větš. Boseman (i velmi dlouhé varianty) Kleště: Museaux, hranový peán, američan Šicí materiál: ekonomické limity vs. výběr u silon, Vicryl, Safil, Ethibond, kůže - intraderm. steh rovnou jehlou 19

20 Vaginální gynekologické operace Poloha pacientky Dezinfekce Postavení operačního týmu Indikace a druhy výkonů Komplikace Instrumentárium, šicí materiály 20

21 Poloha pacientky (Vaginální gynekologické operace) Gynekologická poloha u flexe a abdukce v kyčelních kloubech, flexe v kolenou F pozor na trombózy lýtka či parézy nervů -neopírat se!!! F pozor na ortopedické onemocnění u starších žen!!! u poloha způsobuje změny v topografii pánve F děloha, močový měchýř i močovody jsou kaudálněji a ventrálněji 21

22 22

23 Dezinfekce (Vaginální gynekologické operace) Pečlivá dezinfekce u přeléčení kolpitidy před operací u kontrola naředění přípravku!!! (sliznice) Betadine 10% u jodový preparát -naředěný u na kůži možno použít neředěný Octenisept -alkoholový roztok bez jódu 23

24 Postavení operačního týmu (Vaginální gynekologické operace) operatér sedí mezi DKK pacientky asistenti větš. stojí u nejlépe z vnitřní strany mezi DKK -lepší přehled u případně z vnější strany DKK instrumentářka - za operatérem vpravo či vlevo u za 1. asistencí pomocný instrumentační stolek 24

25 Indikace a druhy výkonů (Vaginální gynekologické operace) výkony na zevním genitále, hrázi a v pochvě u malé výkony diagnosticko - terapeutické řadíme k tzv. zákrokům vaginální operace (v užším smyslu slova) 25

26 Indikace a druhy výkonů (Vaginální gynekologické operace) operace na zevních rodidlech a hrázi operace v oblasti poševního vchodu operace pochvy operace čípku děložního operace dělohy vaginální operace při inkontinencimočové 26

27 Operace na zevních rodidlech a na hrázi (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) úprava hypertrofických labií či klitorisu odstranění benigních tumorů operace pro pruritus vulvy (neléčitelný jinak) u denervace dle Horna, dle Meringa u vulvectomia simplex F při neúspěšné denervaci, při dysplasiích, při ca in situ vulvectomia radicalis -při invaz. ca vulvy u vulvektomie + LNE (pod třísel. vazem) 27

28 28

29 29

30 Operace na zevních rodidlech a na hrázi (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) operace píštělí u perineovaginální a perineorektální F po špatném zhojení (sešití) hráze např. po porodu operace VVV rodidel u široká škála anomalií u nutná spolupráce s chirurgem, urologem, plastikem poranění vulvy u tržně -zhmožděné rány, krytá poranění -hematomy 30

31 Operace v oblasti poševního vchodu (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) nepravidelnosti hymenu u atrezie hymenu, ruptura a krvácení po defloraci stenózy poševního vchodu u po sešití po porodu, po plastikách pochvy pseudocysta, absces Bartholinovy žlázy u incize a drenáž u marsupializace u exstirpace (příp. chemická exstirpace -Lapis infern.) 31

32 Operace pochvy (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) benigní tumory pochvy a poševní adenóza poranění -coitus, cizí předměty prekancerózy a karcinomy u operačně léčitelná jen malá část tumorů u radikální kolpectomie -obtížně proveditelná operace VVV pochvy u resekce vaginálního septa u operační th. ageneze pochvy -sy Rokitanski -Küster F Vecchiettiho operace -dnes nejvíce užívaná F kombinace vaginálního výkonu a LSK 32

33 Operace pochvy (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) operace descensů poševních stěn (a dělohy) u kolporrhaphia anterior u kolpoperineoplastika se suturou levátorů anu operace prolapsů poševního pahýlu (enterokéla, elytrokéla, Froriepův prolaps) u vaginofixace sec. Amreich (I,II) -Richter F závěs pochvy na lig. sacrospinale, event. sacrotuberale paliativní operace děložních prolapsů u semikolpokleisis sec. Labhardt u kolpokleisis sec. Kahr F výkony se provádí u starších žen (vita sexualis non vult) 33

34 Operace čípku děložního (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) Konizace -diagnosticko - terapeutický výkon u snesení části cervixu ve tvaru konusu prekancerózy (CIN, CIS) - nejčastější indikace u cold knife konizace u LEEP, LLETZ, SWETZ (ne u karcinomu) u laser konizace (CO 2 ) deformace čípku - např. po porodu u tracheloplastika -např. dle Emmeta mikroinvazivní karcinom čípku - trachelektomie u vysoká radik. konizace (při přání zachovat plodnost) 34

35 Operace dělohy (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) vaginální hysterektomie (příp. LAVH) u původní indikace (tumory adnex, ca dělohy) - opuštěno u téměř vytlačena abdom. výkony, nyní renesance F na pracovištích s vaginální školou zcela dominuje u současné indikace - téměř shodné s abdom. hy F zvl. při descensu dělohy, či cysto - rektokéle F radikální výkon (dle Schauty) při karcinomu - vzácně u výhody: spinál. anest., mobilizace, příjem stravy, hojení u nevýhody: nepřehlednost adnex a břicha, krvácení jiné operace dělohy (např. myomectomie) nebo výkony na adnexech -dnes abdom. či LSK 35

36 36

37 Vaginální operace při inkontinenci močové (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) poševní plastiky NE!!! vaginálně operujeme při SIM a descensu pochvy u jehlové závěsné operace - Stamey, Raz, Pereyra,. F závěs uretrovesikální junkce do stěny břišní F komplikace: krvácení, poranění močového měchýře TVT - nové a odlišné pojetí vagin. řešení SIM u ambulantní výkon, možná lok. anestezie implantáty, umělý sfinkter -vzácně 37

38 Komplikace (Vaginální gynekologické operace) Infekce u méně časté než u abdom. operací (menší vliv obezity) F nejčastěji na podkladě infikovaného hematomu u riziko poranění střev - nutnost důkladného ošetření u ATB profylaxe preoperačně, dezinfekce pochvy, operační technika F ATB: cefalosporin I. generace (event. PNC) + Metronidazol Krvácení u menší přehlednost dutiny břišní, venozní pleteně u poranění cév, koagulopatie, heparinizace, DIC F hemorrhagický šok u operační technika, pečlivé stavění krvácení, drenáž 38

39 Komplikace (Vaginální gynekologické operace) Urologické potíže u katetrizace, poranění močovodů či močového měchýře F píštěle - ureterovaginální, vesicovaginální u zhoršení či vznik inkontinence moči, retence moči F inkontinence často paradoxně po korekci prolapsu u pre i postoperační ATB th. u důkladná sutura měchýře po poranění, dlouhodobá derivace moči (suprapubicky, minikatetr) TEN - nižší riziko než u abdom. výkonů u předoper. příprava, operační technika, pooperační péče Zúžení pochvy, deformace genitálu 39

40 Instrumentárium a šicí materiály (Vaginální gynekologické operace) Zrcadla u přední a zadní zrcadla, boční zrcadla, Breiského zrcadla Kleště u americké jednozubé kleště, sondoameričan u pevné hranové peánové kleště Medikace u Remestyp -vasopresní účinek F pozor na krvácení po odeznění účinku Šicí materiál u většinou jen silon a různé síly déleresorb. Vicrylu 40

41 Historie Endoskopické operace u 1806 Bozzini -vyšetření uretry (zdrojem světla svíčka) u 1865 Desormeaux -cystoskop u 1869 Pantaleoni -adaptace cystoskopu na hysteroskop u 1870 Edison -vynález světla u 1910 Jacobeus -vyšetření peritoneální dutiny -LSK u 1943 Fourestiere -studené světlo u 1953 Hopkins -optický systém u od 80. let 20. stol. prudký rozvoj operačních technik u 1989 Reich -LSK hysterektomie u 1991 Querleu -LSK lymfadenektomie 41

42 Endoskopické operace Výhody: minim. invazivita, zkrácení hospitalizace a rekonvalescence Nevýhody u zátěž kardiovaskul. a dýchacího systému F Trendelenburg. poloha, pneumoperitoneum u erudice zdravotnického personálu u technické vybavení Podmínky: u přísnérespektování indikací a kontraindikací u endoskopický trénink u vybavení materiálové i personální (sehraný tým) u předoper. i pooper. péče, management komplikací F mezioborová spolupráce 42

43 Endoskopické operace -rozdělení Kuldoskopie u nedoznala většího rozšíření Laparoskopie Hysteroskopie ucystoskopie, rektoskopie F provádí gynekolog v rámci stagingu malig. tumorů F cystoskopie při vyšetřování inkontinence moči 43

44 Laparoskopie Přístup a pohled do břicha při minim. narušení stěny. Kontraindikace: u ileus, velikost tumoru, difuzní peritonitis, velká břišní kýla, čerstvý IM, kardiální a respirační insuficience, šokový stav u zjizvené břicho, rozsáhlé adheze, nadměrná obezita, poruchy krevní srážlivosti, ICHS, hiátová hernie infraumbilikální incize u insuflace CO 2 Verresovou jehlou (cca 3,5l) u zavedení trokaru a portu s optikou F úhel cca 60 0,riziko poranění cév - zvedat břišní stěnu zavedení dalších nástrojů z pomocných vpichů 44

45 Laparoskopie -diagnostické výkony DGL plánované u sterilita - chromopertubace, vzhled dělohy a ovarií (KDL) F SLL po MCH-LSK - po myomectomii, adhesiolýze... u endometrióza -DGL příp. SLL po léčbě u chronická pánevní bolest (adheze, chronic. zánět) u patologická struktura v malé pánvi urgentní u akutní bolest (hemoperitoneum, torze adnex, rpt cysty) u GEU -příp. podezření u podezření na perforaci dělohy (ITP, abraze, HSK) u akutní pelveoperitonitis (odběr biol. materiálu - kultivace) 45

46 Laparoskopie -operačnívýkony Spektrum výkonů shodnés laparotomií. plánované u sterilita -adheziolýza, neostomie tuby (MCH-LSK), SE, myomektomie, drilling ovarií u endometrióza -exstirpace cyst, adheziolýza u exstirpace benigních!!! tumorů (při susp. malignitě -tomie) u UVP sec. Burch u Vecchietiho neoplastika pochvy urgentní u akutní bolest - exstirapce cyst, detorze adnex u GEU - SE, příp. konserv. výkony u perforace dělohy - koagulace či sutura 46

47 Laparoskopie -operačnívýkony Laparoskopická lymfadenektomie rozšiřuje spektrum operativy v onkogynekologii u renesance radikálnívaginálníhysterektomie u doplňuje radikální trachelektomii při ca cerv. uteri F při stádiu T1a2 a přání zachovat fertilitu LAVH (LSK asistovaná vaginální hysterektomie) u různý rozsah LSK části operace -až po totální LSK hy u uvolnění imobilní dělohy -jinak vaginálně nedobytné u možnost AE u vaginálně nedostupných ovarií u zhodnocení nálezu a ev. včasná konverze na laparotomii kontroverze - rukou asistované LSK výkony 47

48 Laparoskopie -instrumentárium Verresova jehla trokary (nejlépe s optikou) sonda kleště -různé druhy (např. atraumatické) nůžky (různé druhy) koagulátory -bipolární, monopolární (CAVE!!) aquapurátor staplery (klipy) extrakorporální uzlení 48

49 Laparoskopie -komplikace (7%) Peroperační (insuf. příprava, chyba operatéra) u perforace -GIT, moč. měchýře u přerušení ureteru u krvácení (při zavádění nástrojů, při operaci) F CAVE monopolární koagulace!!! u komplikace anesteziologické Pooperační u krvácení, poranění GIT a urol. traktu, zánět u anesteziologické, interní Pozdní komplikace u adheze, fistuly, nekrózy, hernie, infekce, metastázy 49

50 Hysteroskopie diagnostické a operační hysteroskopy u optika 2-4 mm, zevní průměr 3-9 mm distenční média u plynová (CO 2 ) u kapalná -dnes nejčastěji Kontraindikace absolutní u akutní kolpitis, akutní pánevní zánět, gravidita relativní u sekreční fáze MC, profuzní krvácení, chronic. zánět 50

51 Hysteroskopie Různé možnosti anestezie u paracervikální blokáda -diagnostické výkony (ambul.) u analgosedace u celková anestezie -operační výkony Komplikace a rizika u Fluid overload syndrom (1-5%) F přestup distenčníhomédia do oběhu (intravazace), hemodiluce F hyponatrémie, zvracení, otok mozku, edémy, oběhové selkání u Infekce (2-4%) u Perforace (1-3,7%) u Krvácení (0,4-5%) 51

52 Hysteroskopie Diagnostické výkony u sterilita (v rámci IVF), infertilita -SLL pro resekci septa F vizualizace HSG susp. nálezu u recidivující abnorm. uterinní krvácení u suspektní nálezy na sliznici dle UZ (TMX) F folow -up endometriální hyperplasie Operační výkony u cílená biopsie susp. oblastí u rozrušení intrauter. adhezí, resekce sept, polypů a myomů u resekce a ablace endometria u odstranění částí IUD u trancervikální sterilizace 52

53 Zákroky biopsie punkce (cysty, ascites, lymfocysty) Separovaná abraze (frakcionovaná kyretáž) u biopsie z hrdla a těla děložního (k vyloučení neoplasie) u léčebný výkon u jinak nezastavitelné metrorrhagie Interruptio graviditatis (ITP, UPT) u indikace, zdravotní důvody Revize dutiny děložní u po abortu, po porodu instrumentárium: amer. kleště, sonda, dilatátory, kyrety, abort. kleště, háček, vakuumexhaustor 53

KÝLA MOŽNOSTI CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ

KÝLA MOŽNOSTI CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ KÝLA MOŽNOSTI CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ MÁTE-LI KÝLU, JE ČAS NĚCO S TÍM UDĚLAT Máte-li bolestivé zdravotní problémy, bránící vám ve vykonávání mnoha činností, které máte rádi, pak byste měli vyhledat svého

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU

OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES (UEMS) EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS) OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVOD Sekce otorinolaryngologie a chirurgie

Více

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2)

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2) 29 Kapavka gonorrhoea, aktuálně a v přehledu (2. část) MUDr. Jana Zímová, MUDr. Pavel Zíma Kožní ambulance, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov Kapavka patří k nejběžnějším sexuálně přenosným

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více