Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví"

Transkript

1 Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví As. MUDr. Martin Petrenko Gynekol. - porod. klinika MU a FN Brno přednosta prof. MUDr. Ventruba, CSc.

2 Operační gynekologie- obecný úvod Vyčlenění z chirurgie v polovině 19. stol. Stejné zásady jako moderní obecná chirurgie Indikace -základ úspěšného výkonu u indikace je umění, operace pouhé provedení u co není indikováno, je kontraindikováno předoperační vyšetření a příprava u většinou stejné principy jako u obecné chirurgie u důsledné vyprázdnění před vaginálními výkony u přeléčení vagin. a moč. zánětů, dezinfekce pochvy u vyšetření uropoet. traktu -riziko poranění u důslednáprevence TEN (vysazení HAK, HRT!!!) 2

3 Rozdělení operačních výkonů Abdominální operace Vaginální operace Endoskopické operace Porodnické operace Zákroky u menší diagnosticko - terapeutické výkony 3

4 Abdominální gynekologické operace Poloha pacientky Dezinfekce Postavení operačního týmu Přístup do dutiny břišní Indikace a druhy výkonů Komplikace Instrumentárium, šicí materiály 4

5 Poloha pacientky (Abdominální gynekologické operace) Horizontální poloha na zádech DKK u addukované u abdukované v kyčlích, příp. i mírně flektované F při nutnosti přístupu do pochvy F prostor pro 2. asistenci Trendelenburgova poloha u zvl. pro odrouškování střev u limitace obezitou a kardiopulm. insuficiencí 5

6 Dezinfekce (Abdominální gynekologické operace) Od žeber po horní 1/3 stehen u dezinfekce pochvy Různé dezinfekční preparáty u pozor na alergie!!! (zvl. na jód) u vhodné zbarvené preparáty Současně u nás na kůži Betadine, Braunol -jodové, barvené, bez alkoholu Braunoderm -jodový, s alkoholem Softasept N - ethanol + propanol (při alergii na jód) 6

7 Postavení operačního týmu (Abdominální gynekologické operace) Různé modifikace dle zvyklostí pracoviště u operatér u levého boku, 1. asistence naproti u 2. asistence mezi DKK pacientky F příp. vpravo od operatéra či nalevo od 1. asistence u instrumentářka naproti operatéra mírně vlevo F u nás po levé ruce operatéra na stejné straně 7

8 Přístup do dutiny břišní Laparotomie infraumbilikální (DSL) (Abdominální gynekologické operace) u ve střední rovině mezi pupkem a symfýzou u dobrý přístup do břicha, možnost prodloužení u objemné tumory, onkologické operace, akutní výkony F riziko dehiscence a hernie v jizvě příčná - nejč. suprapubický Pfannenstielův řez u estetičtější, menší riziko kýly u časově a technicky náročnější F a. epig. superf., a. pud. ext. (tuk), a. epig. inf. (subfasc.) u menší přehlednost než při DSL Typ a velikost řezu závisí na zkušenosti operatéra. 8

9 Indikace a druhy operačních výkonů (Abdominální gynekologické operace) operace na děložních přívěscích operace na děložním těle operace děložních sestupů a deviací operace prolapsů pochvy po hysterektomii urogynekologické operace onkogynekologické operace 9

10 Operace na děložních přívěscích (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) Operace na vejcovodech (tomie dnes zřídka!!!) salpingotomie -konserv. výkon při GEU salpingectomie u GEU -95% niduje v tubě F ruptura tuby, hemoperitoneum -NPB (kornuální gravidita) F tubární abort -konserv. výkon možný u zánět (pyosalpinx) - často inflam. adnetumor u torze tuby - hydrosalpinx (imituje ovar. cystu) sterilizace -mnoho modifikací, tomie výjimečně u sec. Pomeroy u 48 hod po porodu (malý infraumbil. řez) nebo při SC operace při neplodnosti -mikrochirurgie -dnes zřídka u neostomie, fimbriolýza, adheziolýza (endometrióza, záněty) 10

11 Operace na děložních přívěscích (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) Operace na vaječnících (tomie dnes méně časté!!!) vždy zohledňujeme věk, hormonální status, přání ženy enukleace (exstirpace) cyst a tumorů, resekce ovaria u častou příčinou endometrióza (Sampsonské, čokoládovécysty) u klínovitá resekce při PCO sy -již se neprovádí ovarektomie (ooforektomie) -záněty, nádory u při malignitě vždy bilaterálně Adnexektomie -odstranění tuby i ovaria u záněty - tuboovariální absces (inflamatorní adnextumor) u nádory - ovarií, dělohy, (prsu) u preventivní??? 11

12 Operace na děložním těle (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) myomectomie (enukleace) -jen u symptom. myomů u možnost hormonální th.- GnRH, trombotizace cév hysterektomie -jedna z nejčastějších operací u metrorrhagie, myomatóza, endometrióza u poměr abdominálních / vaginálních výkonů dle pracoviště u prekancerózy a malignity čípku a těla děl., malignity ovarií F u onkologických pacientek radikální výkon gr. I -III operace VVV dělohy u metroplastiky - různé modifikace, nejč. dle Jonese 12

13 Operace děložních sestupů a deviací (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) dneska zřídkavé, přednost má většinou vagin. přístup operace retroverze děložní jen při výrazných potížích ventrosuspenze dle Dolérise u při RV, fixace oblých vazů na fascii přímých břišních svalů zkrácení oblých vazů dle Baldyho a Webstera 13

14 Operace prolapsů pochvy po hysterektomii (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) u prolaps pochvy - možná komplikace hysterektomie u prolaps často spojen s cysto -rekto -enterokélou u možnost řešení vaginálně u abdominální přístup spíše u mladších žen ventrofixace vaginálního pahýlu u přišití k fascii přímých břišních svalů u možno kombinovat s redukcí CD sec. Moschowitz sacropexe vaginálního pahýlu u fixace na presakrální periost, fyziologičtější sklon pochvy 14

15 Urogynekologické operace (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) stressová inkontinence moči pokles či hypermobilita uretrovesikální junkce urethrovesicopexis (UVP) sec. Burch u zlatý standard operačního řešení inkontinence u preparace Retziova prostoru u přitažení UV junkce k lig. iliopectineum Cooperi u cca 80-90% úspěšnost 15

16 Onkogynekologické operace (Abdominální gynekol. operace, indikace a druhy operačních výkonů) probatorní laparotomie (s výkonem dle nálezu) Ca corporis uteri -primárně operujeme u radik. hysterektomie I gr. (sec. Te Linde) + AE bilat. + omentectomie + LNE + APPE u obezita, polymorbidita -limity operačního výkonu Ca cervicis uteri -operujeme do stadia IIa vč. uradik. hysterektomieiii gr. (sec. Wertheim) + LNE u adnexa??? Ca ovarii - maximal debulking surgery u radik. hysterektomie I gr. + AE bilat. + omentectomie + LNE + APPE u IDS, ESO 16

17 Komplikace abdominálních operací Infekce u operační rána -hematom, absces, dehiscence, příp. eviscerace F vyšší riziko u obézních žen u dutina břišní -riziko infekce z pochvy, při poranění střev F peritonitis, mezikličkový absces, ileus, píštěle u ATB profylaxe preoperačně, dezinfekce pochvy, operační technika F ATB: většinou cefalosporin I. generace (event. PNC) + Metronidazol Krvácení u v dutině břišní či v oper. ráně (zvl. u příčného řezu) u poranění cév, nádory, koagulopatie, heparinizace, DIC F hemorrhagický šok u operační technika, pečlivé stavění krvácení, drenáž F při poranění cév spolupráce s chirurgem (angiochirurgem) 17

18 Komplikace abdominálních operací Urologické potíže u katetrizace, poranění močovodů či močového měchýře F píštěle -ureterovaginální, vesicovaginální (zvl. po radik. výkonech) F stressová inkontinence (zvl. po radik. výkonech) u pre i postoperační ATB th., derivace moči (suprapubická drenáž) u pečlivápředoperační příprava -IVU, cévkování ureterů Hernie v ráně - častější u dolní střední laparotomie Lymfocysty -1-25% po radikálních výkonech s LNE TEN - onkologické pacientky, gravidita, obezita u předoperační příprava u operační technika u pooperační péče 18

19 Instrumentárium a šicí materiály (Abdominální gynekol. operace) Instrumentáriumvelmi podobnéchirurgickému. Rozvěrače: u rámový - čtvercový u automatický, Horálkův (pro minilaparotomii) Jehelce: větš. Boseman (i velmi dlouhé varianty) Kleště: Museaux, hranový peán, američan Šicí materiál: ekonomické limity vs. výběr u silon, Vicryl, Safil, Ethibond, kůže - intraderm. steh rovnou jehlou 19

20 Vaginální gynekologické operace Poloha pacientky Dezinfekce Postavení operačního týmu Indikace a druhy výkonů Komplikace Instrumentárium, šicí materiály 20

21 Poloha pacientky (Vaginální gynekologické operace) Gynekologická poloha u flexe a abdukce v kyčelních kloubech, flexe v kolenou F pozor na trombózy lýtka či parézy nervů -neopírat se!!! F pozor na ortopedické onemocnění u starších žen!!! u poloha způsobuje změny v topografii pánve F děloha, močový měchýř i močovody jsou kaudálněji a ventrálněji 21

22 22

23 Dezinfekce (Vaginální gynekologické operace) Pečlivá dezinfekce u přeléčení kolpitidy před operací u kontrola naředění přípravku!!! (sliznice) Betadine 10% u jodový preparát -naředěný u na kůži možno použít neředěný Octenisept -alkoholový roztok bez jódu 23

24 Postavení operačního týmu (Vaginální gynekologické operace) operatér sedí mezi DKK pacientky asistenti větš. stojí u nejlépe z vnitřní strany mezi DKK -lepší přehled u případně z vnější strany DKK instrumentářka - za operatérem vpravo či vlevo u za 1. asistencí pomocný instrumentační stolek 24

25 Indikace a druhy výkonů (Vaginální gynekologické operace) výkony na zevním genitále, hrázi a v pochvě u malé výkony diagnosticko - terapeutické řadíme k tzv. zákrokům vaginální operace (v užším smyslu slova) 25

26 Indikace a druhy výkonů (Vaginální gynekologické operace) operace na zevních rodidlech a hrázi operace v oblasti poševního vchodu operace pochvy operace čípku děložního operace dělohy vaginální operace při inkontinencimočové 26

27 Operace na zevních rodidlech a na hrázi (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) úprava hypertrofických labií či klitorisu odstranění benigních tumorů operace pro pruritus vulvy (neléčitelný jinak) u denervace dle Horna, dle Meringa u vulvectomia simplex F při neúspěšné denervaci, při dysplasiích, při ca in situ vulvectomia radicalis -při invaz. ca vulvy u vulvektomie + LNE (pod třísel. vazem) 27

28 28

29 29

30 Operace na zevních rodidlech a na hrázi (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) operace píštělí u perineovaginální a perineorektální F po špatném zhojení (sešití) hráze např. po porodu operace VVV rodidel u široká škála anomalií u nutná spolupráce s chirurgem, urologem, plastikem poranění vulvy u tržně -zhmožděné rány, krytá poranění -hematomy 30

31 Operace v oblasti poševního vchodu (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) nepravidelnosti hymenu u atrezie hymenu, ruptura a krvácení po defloraci stenózy poševního vchodu u po sešití po porodu, po plastikách pochvy pseudocysta, absces Bartholinovy žlázy u incize a drenáž u marsupializace u exstirpace (příp. chemická exstirpace -Lapis infern.) 31

32 Operace pochvy (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) benigní tumory pochvy a poševní adenóza poranění -coitus, cizí předměty prekancerózy a karcinomy u operačně léčitelná jen malá část tumorů u radikální kolpectomie -obtížně proveditelná operace VVV pochvy u resekce vaginálního septa u operační th. ageneze pochvy -sy Rokitanski -Küster F Vecchiettiho operace -dnes nejvíce užívaná F kombinace vaginálního výkonu a LSK 32

33 Operace pochvy (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) operace descensů poševních stěn (a dělohy) u kolporrhaphia anterior u kolpoperineoplastika se suturou levátorů anu operace prolapsů poševního pahýlu (enterokéla, elytrokéla, Froriepův prolaps) u vaginofixace sec. Amreich (I,II) -Richter F závěs pochvy na lig. sacrospinale, event. sacrotuberale paliativní operace děložních prolapsů u semikolpokleisis sec. Labhardt u kolpokleisis sec. Kahr F výkony se provádí u starších žen (vita sexualis non vult) 33

34 Operace čípku děložního (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) Konizace -diagnosticko - terapeutický výkon u snesení části cervixu ve tvaru konusu prekancerózy (CIN, CIS) - nejčastější indikace u cold knife konizace u LEEP, LLETZ, SWETZ (ne u karcinomu) u laser konizace (CO 2 ) deformace čípku - např. po porodu u tracheloplastika -např. dle Emmeta mikroinvazivní karcinom čípku - trachelektomie u vysoká radik. konizace (při přání zachovat plodnost) 34

35 Operace dělohy (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) vaginální hysterektomie (příp. LAVH) u původní indikace (tumory adnex, ca dělohy) - opuštěno u téměř vytlačena abdom. výkony, nyní renesance F na pracovištích s vaginální školou zcela dominuje u současné indikace - téměř shodné s abdom. hy F zvl. při descensu dělohy, či cysto - rektokéle F radikální výkon (dle Schauty) při karcinomu - vzácně u výhody: spinál. anest., mobilizace, příjem stravy, hojení u nevýhody: nepřehlednost adnex a břicha, krvácení jiné operace dělohy (např. myomectomie) nebo výkony na adnexech -dnes abdom. či LSK 35

36 36

37 Vaginální operace při inkontinenci močové (Vaginální gynekologické operace, indikace a druhy výkonů) poševní plastiky NE!!! vaginálně operujeme při SIM a descensu pochvy u jehlové závěsné operace - Stamey, Raz, Pereyra,. F závěs uretrovesikální junkce do stěny břišní F komplikace: krvácení, poranění močového měchýře TVT - nové a odlišné pojetí vagin. řešení SIM u ambulantní výkon, možná lok. anestezie implantáty, umělý sfinkter -vzácně 37

38 Komplikace (Vaginální gynekologické operace) Infekce u méně časté než u abdom. operací (menší vliv obezity) F nejčastěji na podkladě infikovaného hematomu u riziko poranění střev - nutnost důkladného ošetření u ATB profylaxe preoperačně, dezinfekce pochvy, operační technika F ATB: cefalosporin I. generace (event. PNC) + Metronidazol Krvácení u menší přehlednost dutiny břišní, venozní pleteně u poranění cév, koagulopatie, heparinizace, DIC F hemorrhagický šok u operační technika, pečlivé stavění krvácení, drenáž 38

39 Komplikace (Vaginální gynekologické operace) Urologické potíže u katetrizace, poranění močovodů či močového měchýře F píštěle - ureterovaginální, vesicovaginální u zhoršení či vznik inkontinence moči, retence moči F inkontinence často paradoxně po korekci prolapsu u pre i postoperační ATB th. u důkladná sutura měchýře po poranění, dlouhodobá derivace moči (suprapubicky, minikatetr) TEN - nižší riziko než u abdom. výkonů u předoper. příprava, operační technika, pooperační péče Zúžení pochvy, deformace genitálu 39

40 Instrumentárium a šicí materiály (Vaginální gynekologické operace) Zrcadla u přední a zadní zrcadla, boční zrcadla, Breiského zrcadla Kleště u americké jednozubé kleště, sondoameričan u pevné hranové peánové kleště Medikace u Remestyp -vasopresní účinek F pozor na krvácení po odeznění účinku Šicí materiál u většinou jen silon a různé síly déleresorb. Vicrylu 40

41 Historie Endoskopické operace u 1806 Bozzini -vyšetření uretry (zdrojem světla svíčka) u 1865 Desormeaux -cystoskop u 1869 Pantaleoni -adaptace cystoskopu na hysteroskop u 1870 Edison -vynález světla u 1910 Jacobeus -vyšetření peritoneální dutiny -LSK u 1943 Fourestiere -studené světlo u 1953 Hopkins -optický systém u od 80. let 20. stol. prudký rozvoj operačních technik u 1989 Reich -LSK hysterektomie u 1991 Querleu -LSK lymfadenektomie 41

42 Endoskopické operace Výhody: minim. invazivita, zkrácení hospitalizace a rekonvalescence Nevýhody u zátěž kardiovaskul. a dýchacího systému F Trendelenburg. poloha, pneumoperitoneum u erudice zdravotnického personálu u technické vybavení Podmínky: u přísnérespektování indikací a kontraindikací u endoskopický trénink u vybavení materiálové i personální (sehraný tým) u předoper. i pooper. péče, management komplikací F mezioborová spolupráce 42

43 Endoskopické operace -rozdělení Kuldoskopie u nedoznala většího rozšíření Laparoskopie Hysteroskopie ucystoskopie, rektoskopie F provádí gynekolog v rámci stagingu malig. tumorů F cystoskopie při vyšetřování inkontinence moči 43

44 Laparoskopie Přístup a pohled do břicha při minim. narušení stěny. Kontraindikace: u ileus, velikost tumoru, difuzní peritonitis, velká břišní kýla, čerstvý IM, kardiální a respirační insuficience, šokový stav u zjizvené břicho, rozsáhlé adheze, nadměrná obezita, poruchy krevní srážlivosti, ICHS, hiátová hernie infraumbilikální incize u insuflace CO 2 Verresovou jehlou (cca 3,5l) u zavedení trokaru a portu s optikou F úhel cca 60 0,riziko poranění cév - zvedat břišní stěnu zavedení dalších nástrojů z pomocných vpichů 44

45 Laparoskopie -diagnostické výkony DGL plánované u sterilita - chromopertubace, vzhled dělohy a ovarií (KDL) F SLL po MCH-LSK - po myomectomii, adhesiolýze... u endometrióza -DGL příp. SLL po léčbě u chronická pánevní bolest (adheze, chronic. zánět) u patologická struktura v malé pánvi urgentní u akutní bolest (hemoperitoneum, torze adnex, rpt cysty) u GEU -příp. podezření u podezření na perforaci dělohy (ITP, abraze, HSK) u akutní pelveoperitonitis (odběr biol. materiálu - kultivace) 45

46 Laparoskopie -operačnívýkony Spektrum výkonů shodnés laparotomií. plánované u sterilita -adheziolýza, neostomie tuby (MCH-LSK), SE, myomektomie, drilling ovarií u endometrióza -exstirpace cyst, adheziolýza u exstirpace benigních!!! tumorů (při susp. malignitě -tomie) u UVP sec. Burch u Vecchietiho neoplastika pochvy urgentní u akutní bolest - exstirapce cyst, detorze adnex u GEU - SE, příp. konserv. výkony u perforace dělohy - koagulace či sutura 46

47 Laparoskopie -operačnívýkony Laparoskopická lymfadenektomie rozšiřuje spektrum operativy v onkogynekologii u renesance radikálnívaginálníhysterektomie u doplňuje radikální trachelektomii při ca cerv. uteri F při stádiu T1a2 a přání zachovat fertilitu LAVH (LSK asistovaná vaginální hysterektomie) u různý rozsah LSK části operace -až po totální LSK hy u uvolnění imobilní dělohy -jinak vaginálně nedobytné u možnost AE u vaginálně nedostupných ovarií u zhodnocení nálezu a ev. včasná konverze na laparotomii kontroverze - rukou asistované LSK výkony 47

48 Laparoskopie -instrumentárium Verresova jehla trokary (nejlépe s optikou) sonda kleště -různé druhy (např. atraumatické) nůžky (různé druhy) koagulátory -bipolární, monopolární (CAVE!!) aquapurátor staplery (klipy) extrakorporální uzlení 48

49 Laparoskopie -komplikace (7%) Peroperační (insuf. příprava, chyba operatéra) u perforace -GIT, moč. měchýře u přerušení ureteru u krvácení (při zavádění nástrojů, při operaci) F CAVE monopolární koagulace!!! u komplikace anesteziologické Pooperační u krvácení, poranění GIT a urol. traktu, zánět u anesteziologické, interní Pozdní komplikace u adheze, fistuly, nekrózy, hernie, infekce, metastázy 49

50 Hysteroskopie diagnostické a operační hysteroskopy u optika 2-4 mm, zevní průměr 3-9 mm distenční média u plynová (CO 2 ) u kapalná -dnes nejčastěji Kontraindikace absolutní u akutní kolpitis, akutní pánevní zánět, gravidita relativní u sekreční fáze MC, profuzní krvácení, chronic. zánět 50

51 Hysteroskopie Různé možnosti anestezie u paracervikální blokáda -diagnostické výkony (ambul.) u analgosedace u celková anestezie -operační výkony Komplikace a rizika u Fluid overload syndrom (1-5%) F přestup distenčníhomédia do oběhu (intravazace), hemodiluce F hyponatrémie, zvracení, otok mozku, edémy, oběhové selkání u Infekce (2-4%) u Perforace (1-3,7%) u Krvácení (0,4-5%) 51

52 Hysteroskopie Diagnostické výkony u sterilita (v rámci IVF), infertilita -SLL pro resekci septa F vizualizace HSG susp. nálezu u recidivující abnorm. uterinní krvácení u suspektní nálezy na sliznici dle UZ (TMX) F folow -up endometriální hyperplasie Operační výkony u cílená biopsie susp. oblastí u rozrušení intrauter. adhezí, resekce sept, polypů a myomů u resekce a ablace endometria u odstranění částí IUD u trancervikální sterilizace 52

53 Zákroky biopsie punkce (cysty, ascites, lymfocysty) Separovaná abraze (frakcionovaná kyretáž) u biopsie z hrdla a těla děložního (k vyloučení neoplasie) u léčebný výkon u jinak nezastavitelné metrorrhagie Interruptio graviditatis (ITP, UPT) u indikace, zdravotní důvody Revize dutiny děložní u po abortu, po porodu instrumentárium: amer. kleště, sonda, dilatátory, kyrety, abort. kleště, háček, vakuumexhaustor 53

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 4 7 9 3 0 0 IČZ smluvního ZZ 5 2 1 2 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 U 5 2 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Kadaň s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Nemocnice Žatec, o.p.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Žatec, o.p.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 0 2 6 2 5 9 IČZ smluvního ZZ 5 6 0 0 7 0 0 0 Číslo smlouvy 2 U 5 6 N 0 0 4 Název IČO Nemocnice Žatec, o.p.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 /.0.0 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 1 9 9 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 4 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V- /.. / 4_ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 8 4 4 8 9 6 IČZ smluvního ZZ 8 4 Číslo smlouvy 2 T 8 N 4 Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V- /.. / 4_ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 6 0 7 2 6 6 3 6 IČZ smluvního ZZ 8 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 8 2 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice ATLAS,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 6 8 4 IČZ smluvního ZZ 4 2 8 Číslo smlouvy 2 K 4 2 M 1 Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V- /.. / 4_ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

Název IČO Nemocnice Milosrdných bratří,p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Milosrdných bratří,p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 8 1 2 4 8 IČZ smluvního ZZ 2 4 8 Číslo smlouvy 2 B 2 N 3 Název IČO Nemocnice Milosrdných bratří,p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V- /.. / 4_ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 8.10.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Rokycanská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Rokycanská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 0 9 0 0 IČZ smluvního ZZ 4 7 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 7 N 0 0 1 Název IČO Rokycanská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 6 8 2 9 IČZ smluvního ZZ 9 3 2 1 Číslo smlouvy 2 M 9 3 N 1 Název IČO Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 /.. / 4_ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 4 7 6 7 7 4 6 IČZ smluvního ZZ 9 2 2 Číslo smlouvy 2 M 9 2 N 1 Název IČO Nemocnice Hranice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 8.1.1 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB Platnost

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 3 1 6 8 3 IČZ smluvního ZZ 9 2 6 2 Číslo smlouvy 3 A 9 N 2 6 2 Název IČO GynCentrum,spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 /.. / 4_ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

Název IČO Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 5 1 1 9 5 1 IČZ smluvního ZZ 3 5 1 Číslo smlouvy 2 J 3 5 N 1 Název IČO Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 6 9 5 1 6 5 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 7 1 1 Číslo smlouvy 2 C 7 N Název IČO Nemocnice Prachatice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 8.8.8 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Okruh diferenciální diagnostika diagnostický algoritmus 1. Absence

Více

Název IČO První privátní chirurgické centrum s.r.o

Název IČO První privátní chirurgické centrum s.r.o IČO 4 9 8 3 6 9 2 IČZ smluvního ZZ 6 3 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 N 3 0 3 Název IČO První privátní chirurgické centrum s.r.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Název IČO Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Název IČO Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace IČO 0 0 0 9 2 5 8 4 IČZ smluvního ZZ 8 3 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 8 3 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 6 0 0 0 2 3 7 IČZ smluvního ZZ 6 9 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 H 6 9 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 8.10.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 5 3 4 2 4 2 IČZ smluvního ZZ 8 6 1 2 Číslo smlouvy 2 T 8 6 N 2 Název IČO Nemocnice Třinec, příspěvková organizace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 8.1.1 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

90780 cílená punkce orgánu nebo ložiska laparoskopicky nebo thorakoskopicky. 90783 laparoskopicky nebo thorakoskopicky lýze adhezí přes 10cm2

90780 cílená punkce orgánu nebo ložiska laparoskopicky nebo thorakoskopicky. 90783 laparoskopicky nebo thorakoskopicky lýze adhezí přes 10cm2 Přehled DRG markerů z číselníků VZP 51711 VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ 90780 cílená punkce orgánu nebo ložiska laparoskopicky nebo thorakoskopicky 90781 cílený odběr biopsie laparoskopicky nebo

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM HYSTEREKTOMIE (ODSTRANĚNÍ DĚLOHY) Všechny listy informovaného souhlasu sešijte a přelepte poté štítkem pacientky Jméno pacientky (titul, jméno, příjmení) Rodné číslo...

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

LOG BOOK Specializační Index

LOG BOOK Specializační Index Gynekologie a porodnictví LOG BOOK Specializační Index Scháleno: Tento INDEX je vyplňován průběžné každý rok a do 3 měsíců předložen IVPZ, katedře Gynekologie a porodnictví Cerfikační komisi Pracovní verze:

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 6 8 7 1 0 6 8 IČZ smluvního ZZ 9 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 9 4 N 0 0 5 Název IČO Vsetínská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 8 3 5 1 8 IČZ smluvního ZZ 5 0 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 0 n 0 0 1 Název IČO Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 8 8 2 IČZ smluvního ZZ 8 Číslo smlouvy 2 M 8 M 2 Název IČO Fakultní nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V- /.. / 4_ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy ode

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 4 1 Číslo smlouvy 2 L 4 M Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 8.8.8 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Komparace různých typů hysterektomie Bc. Eva Plšková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Laparoskopická reparace ventrálních a incisionálních hernii.

Laparoskopická reparace ventrálních a incisionálních hernii. MUDr. Tomáš Verner chirurgické oddělení ON Mladá Boleslav Klaudiánova nemocnice Laparoskopická reparace ventrálních a incisionálních hernii. Workshop Mladá Boleslav 18.6.2008 Úvod Celkový počet recidiv

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 7 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 7 1 4 9 1 3 IČZ smluvního ZZ 4 2 0 1 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 2 N 0 0 1 Název IČO NEMOS PLUS s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE. a PORODNICTVÍ

OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE. a PORODNICTVÍ OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ MUDr. David Matura, Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava-Poruba, 2000 Pharmacia Corporation s.r.o., Praha, 2000

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 7 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

Mikysková I., Mojhová M. GPK Nemocnice Na Bulovce přednosta prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

Mikysková I., Mojhová M. GPK Nemocnice Na Bulovce přednosta prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. Mikysková I., Mojhová M. GPK Nemocnice Na Bulovce přednosta prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. Virus ze skupiny lidských retrovirů, typ 1 a 2 Zdroj nákazy jen člověk Enormní plasticita a mutagennost /

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE ZPPSNP SDBR 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 750 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ

Více

nejvíce jedenkrát platném znění) při současném vykázání výkonu: DRG marker se vykazuje společně s výkonem a slouží k identifikaci výkonů

nejvíce jedenkrát platném znění) při současném vykázání výkonu: DRG marker se vykazuje společně s výkonem a slouží k identifikaci výkonů kód markeru název pokyn kód výkonu název odpovídajícího výkonu / popis případu použití markeru poznámka 34450 porodní váha pod 750 g DRG makrker se vykazuje u dětí do 28 dnů věku, dle jejich porodní váhy

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

Případ č. 35. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 35. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 35 NO: 29letá pacientka přijatá na porodnicko-gynekologickou kliniku pro bolesti v levém podbřišku a poševní výtok. Před 14 dny obvodní gynekolog medikoval Ampicilin

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Příbram, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Příbram, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 0 8 5 0 3 1 IČZ smluvního ZZ 3 0 5 3 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 3 0 N 0 0 4 Název IČO Oblastní nemocnice Příbram, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

51711 výkon laparoskopický a torakoskopický lze v jeden den vykázat nejvíce jedenkrát

51711 výkon laparoskopický a torakoskopický lze v jeden den vykázat nejvíce jedenkrát kód markeru název pokyn kód výkonu název odpovídajícího výkonu / popis případu použití markeru 34450 porodní váha pod 750 g DRG makrker se vykazuje u dětí do 28 dnů věku, dle jejich porodní váhy - porodní

Více

51711 výkon laparoskopický a torakoskopický lze v jeden den vykázat nejvíce jedenkrát cílený odběr biopsie laparoskopicky nebo thorakoskopicky

51711 výkon laparoskopický a torakoskopický lze v jeden den vykázat nejvíce jedenkrát cílený odběr biopsie laparoskopicky nebo thorakoskopicky kód markeru název pokyn kód výkonu název odpovídajícího výkonu / popis případu použití markeru 34450 porodní váha pod 750 g DRG makrker se vykazuje u dětí do 28 dnů věku, dle jejich porodní váhy - porodní

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví.

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví. SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

Porodnicko-gynekologická klinika

Porodnicko-gynekologická klinika Porodnicko-gynekologická klinika PORODNICKO-GYNEKOLOGYCKÁ KLINIKA 99-PGY/VC012 Gynekologie a porodnictví II. Obsah 1. Náplň studia: Studenti XI. a XII. semestru si formou blokových stáží prohlubují své

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 6 IČZ smluvního ZZ 2 4 Číslo smlouvy 2 A 2 M Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 /.. / 4_ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

David Kužel, Dušan Tóth, Michal Mára a kolektiv. Základy panoramatické hysteroskopie

David Kužel, Dušan Tóth, Michal Mára a kolektiv. Základy panoramatické hysteroskopie David Kužel, Dušan Tóth, Michal Mára a kolektiv Základy panoramatické hysteroskopie Věnováno našim rodinám, spolupracovníkům a učitelům. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz David Kužel,

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 7 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2016 Bc. Petra Wolfová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Spokojenost s kosmetickým výsledkem po gynekologických operacích

Více

Radiodiagnostika v gynekologii

Radiodiagnostika v gynekologii Radiodiagnostika v gynekologii Zobrazovací metody Prostý snímek Hysterosalpingografie (HSG) Výpočetní tomografie Magnetická rezonance Angiografie Prostý snímek Vzácně indikované vyšetření, umožňuje posoudit

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 4 9 3 5 9 9 3 IČZ smluvního ZZ 9 1 1 9 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 9 1 G 0 0 1 Název IČO MUDr. Jan Šula PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav Středa 1. října 18:00 22:00 Registrace 17:00 22:00 Instalace doprovodné výstavy konference 17:30 Schůze výboru Sekce gynekologické

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1

Více

Název IČO GYNEKOLOGIE GEBAUER s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO GYNEKOLOGIE GEBAUER s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 3 9 2 1 4 4 IČZ smluvního ZZ 8 9 7 2 8 0 0 0 Číslo smlouvy 5 M 8 9 G 0 5 4 Název IČO GYNEKOLOGIE GEBAUER s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cíl specializačního vzdělávání ve specializačním oboru gynekologie a porodnictví je získání specializované způsobilosti

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 4 3 5 3 5 3 6 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 3 6 4 5 0 0 0 Číslo smlouvy 5 H 6 3 G 0 4 9 Název IČO GYNEKOLOGIE-MUDr. HANA SVOBODOVÁ s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Název IČO MUDr. Pavla Vlčáková s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Pavla Vlčáková s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 1 7 3 3 3 2 0 IČZ smluvního ZZ 8 8 3 8 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 T 8 8 G 0 0 5 Název IČO MUDr. Pavla Vlčáková s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 4 8 9 6 IČZ smluvního ZZ 8 7 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 7 N 0 0 4 Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČO 0 0 8 3 2 0 5 IČZ smluvního ZZ 8 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 8 1 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví DOPORUČENÝ POSTUP Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace Ultrasound certification in obstetrics and gynecology: a three

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Biopsie pod. ultrazvukovou a CT kontrolou. Tomáš Andrašina

Biopsie pod. ultrazvukovou a CT kontrolou. Tomáš Andrašina Biopsie pod ultrazvukovou a CT kontrolou Tomáš Andrašina Department of Radiology and Nuclear Medicine, University Hospital Brno and Medical Faculty, Masaryk University, Brno, Czech Republic Intervenční

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 6 8 2 7 9 5 IČZ smluvního ZZ 9 3 2 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 3 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více