Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One"

Transkript

1 Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle One

2 PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE RELAČNÍ DATABÁZI Pro každou organizaci střední velikosti může být další vlastní rozvoj současně příležitostí i hrozbou. V čem je rozdíl? V kontrole a řízení. Je třeba mít pod kontrolou prudký nárůst objemu informací, který k takovému rozvoji zákonitě patří. Dále je třeba mít pod kontrolou náklady na správu těchto dat, i dlouhodobou efektivitu, spolehlivost, bezpečnost a škálovatelnost podnikových aplikací. Nejen s tím vším vám pomůže relační databáze, která vám umožní centralizovat veškerá podniková data do centrálního repozitáře. RYCHLÝ RŮST = VYSOKÉ RIZIKO Bez relační databáze se vaše organizace vystavuje rizikům a zbytečným výdajům, protože vaše data jsou: Nespolehlivá a nekompletní Nezabezpečená Uložená na mnoha různých místech a systémech Taková situace může v případě rychlého rozvoje podniku vést k problémům, které budou řešitelné jen velmi obtížně a za velmi vysokých nákladů. A snadno se může stát, že zdroje vaší organizace na to nebudou stačit. Důsledky mohou být opravdu vážné od trvalé ztráty či zcizení důležitých dat přes stoupající náklady na správu dat až po narušení chodu podniku. RELAČNÍ DATABÁZE VAŠE PLAT- FORMA PRO KONTROLOVANÝ RŮST A UDRŽENÍ NÁKLADŮ NA NÍZKÉ ÚROVNI Relační databáze představuje základnu pro další kontrolovaný růst. Poskytuje jediný, centrální repozitář pro ukládání všech podnikových dat bez ohledu na jejich typ, původní zdroj a formát. Data jsou ukládána do tabulek způsobem, který se velmi podobá ukládání dat do tabulkového editoru. Každý sloupec představuje určité pole či atribut (křestní jméno, název společnosti, datum apod.) Každý řádek představuje veškeré atributy určité entity (osoby, společnosti, produktu, systému apod.), Každá tabulka nebo soubor je kompletní sada dat určitého typu může se jednat např. o osobní data zákazníka a může obsahovat data různého druhu, včetně dokumentů, prezentací, excelových tabulek, zvukových nahrávek, video souborů nebo grafických souborů. CENTRALIZUJTE. ZJEDNODUŠUJTE. ŠETŘETE. Prostřednictvím centralizace rozptýlených dat z celého podniku do relační databáze automaticky zajistíte lepší dostupnost a aktuálnost těchto informací. Zajištění bezpečnosti a integrity dat v různých formátech bude snazší, rychlejší a méně nákladné. Také zálohování, obnova a zajištění dostupnosti dat se zjednoduší. A nejen to. Současně získáte i možnost vzájemného porovnávání a provázání informací z různých zdrojů prostřednictvím jediného repozitáře, čímž podstatně stoupne hodnota a využitelnost vašich dat. Budete tak moci lépe zaručit zdravý růst vašeho podniku. ORACLE DATABASE 11g STANDARD EDITION ONE BUDETE MÍT VŠE POD KONTROLOU One je výkonná, spolehlivá a bezpečná databáze. Navíc je svou koncepcí škálovatelná, takže ji lze dále rozšiřovat podle aktuálních potřeb podniku bez nadměrných nákladů. Proto jsme přesvědčeni, že její implementace představuje první krok směrem k dosažení lepší kontroly a správy dat při současném udržení nákladů na nízké úrovni a to nyní i v budoucnosti.

3 POMOC PRO LEPŠÍ FUNGOVÁNÍ PODNIKU One není jen něco na ukládání podnikových dat. Jedná se o informační platformu na podporu řízení, která přináší od okamžiku instalace celé organizaci reálné provozní výhody. VÝHODY V OBLASTI ŘÍZENÍ Snížení podnikatelského rizika: Jedinečná spolehlivost, stabilita a bezpečnost celé platformy i vestavěné funkce pro zálohování a obnovu dat to vše chrání vaše data i váš podnik před různými výpadky, poruchami, chybami, nehodami, útoky a dalšími hrozbami. Lepší přehled o celém podniku: Protože centralizace dat zajišťuje jejich přesnost, aktuálnost a dostupnost, umožňuje současně tvorbu komplexních a využitelných přehledů o stavu podniku. Reportování je rychlejší, snazší, méně nákladné a má vyšší vypovídací hodnotu. Lepší adaptabilita: Centrální datový repozitář umožňuje racionalizovat podnikové procesy a rychleji zavádět požadované změny. A to společně s vyšší rychlostí a spolehlivostí podnikového rozhodování na základě kvalitnějších informací a přehledů vede k lepší schopnosti reagovat na změnu poptávky např. urychlením uvádění nových výrobků na trh. Snazší dosažení shody s legislativou: Pro stále více podniků je životně důležité dodržovat nejrůznější zákony a vládní nařízení. Centralizace, automatizace a transparentnost procesů zajišťované Oracle Database 11g umožňují rychlejší a méně nákladnou realizaci auditů. PROVOZNÍ VÝHODY Nižší náklady: V náročných ekonomických podmínkách je velmi důležité snižovat náklady na správu informací. Oracle Database 11g snižuje náklady na manuální správu, prodlužuje životnost stávající infrastruktury a minimalizuje budoucí výdaje prostřednictvím automatizace, centralizace, snadné integrace a škálovatelnosti. Výsledkem jsou nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO). Racionalizace provozu: Oracle Database 11g zlepšuje přehlednost dat a usnadňuje jejich využití v podnikových procesech. Tyto procesy pak budou díky tomu efektivnější, flexibilnější a transparentnější. Takové procesy umožňují rychlejší identifikaci a řešení problémů, celkové zvýšení efektivity celého podniku, a také zlepšení přizpůsobivosti celého podniku na změny. Vestavěná škálovatelnost: One již obsahuje celou řadu praktických funkcí určených velkým podnikům za přijatelnou cenu. Rovněž podporuje pozdější migraci na komplexnější produkty s využitím stejných technologií a rozhraní. Bez ohledu na to, kterou verzi databáze používáte, základní technologie a rozhraní jsou vždy stejné. Takže můžete rychle a snadno přecházet na vyšší edice jen s minimálními náklady na školení a ve velmi krátkém čase. JAK POMÁHÁ ORACLE DATABASE 11g STANDARD EDITION ONE SNIŽOVAT NÁKLADY Snazší správa: Eliminuje nákladnou správu rozptýlených datových celků prostřednictvím jediného sjednoceného úložiště. Automatizace úloh: Usnadňuje automatizaci celé řady zdlouhavých manuálních úloh s daty manipulace s daty jako např. třídění výkazů. Vestavěná škálovatelnost: Umožňuje snadný přechod na rozsáhlejší databáze založené na stejné technologii a se stejným rozhraním. Podniky tak mohou investovat postupně, podle svých aktuálních potřeb, a nejsou nuceny nahrazovat stávající řešení novým. Přímočará integrace: Snižuje náklady na vývoj IT prostřednictvím snadné integrace s prvky stávající infrastruktury na základě otevřených standardů. Vyšší spolehlivost a lepší zabezpečení: Minimalizuje náklady a rizika spojená s výpadky systému a nejrůznějšími hrozbami prostřednictvím zvýšené stability a spolehlivosti, integrovaného zabezpečení a rychlého zálohování a obnovy dat. Snazší dosažení shody s legislativou: Zjednodušuje a urychluje audity prostřednictvím transparentních a celkových přehledů a centralizovaného přístupu ke všem podnikovým datům.

4 ORACLE DATABASE 11g STANDARD EDITION ONE NAVRŽENA PRO ORGANIZACE STŘEDNÍ VELIKOSTI Konfigurace i cena Oracle Database 11g Standard Edition One byly určeny tak, aby organizace střední velikosti získaly možnost využívat výkonné relační databáze podnikové třídy podle svých aktuálních potřeb, prostředků a rozpočtu. Mezi klíčové funkce Oracle Databe 11g Standard Edition One patří: Přednastavená konfigurace: Rychlá instalace na jeden server s předkonfigurovanou databází a automatizovanými nástroji pro správu. Snadno použitelná konzole pro správu: Založená na webovém rozhraní, s možností přístupu odkudkoliv a zobrazováním stavu v reálném čase. Zpracování více formátů: Podpora pro všechny standardní typy relačních dat a přirozená manipulace s textem, dokumenty, zvukovými nahrávkami, video soubory, obrázky a XML. Oracle Application Express: Integrovaný vývojářský nástroj pro rychlý a profesionální vývoj a implementaci aplikací prostřednictvím internetového prohlížeče. Více informací najdete na stránkách products/database/application_express. Automatizované funkce pro zálohování: Eliminují potřeby nákladného samostatného softwaru prostřednictvím automatizovaných funkcí pro mirroring, zálohování a obnovu dat Podpora roli: Zjednodušená správa přístupových práv pro lepší kontrolu přístupu k databázi. Souběžnost: Správa současného zpracování úloh pro maximální provozní kapacitu. Integrace se sadou Visual Studio: Nástroje Oracle Developer Tools for Visual Studio umožňují snadný vývoj aplikací založených na platformě.net Kompatibilita s několika operačními systémy: Vynikající výkon pod Windows a dalšími operačními systémy včetně Linuxu a Unixu umožňuje svobodný výběr platformy. VAŠE ZBRUSU STARONOVÁ INFRA- STRUKTURA Implementace Oracle Database 11g Standard Edition One neznamená nahrazení celé vaší stávající infrastruktury. Vaše stávající infrastruktura bude pouze vylepšena, rozšířena a připravena na budoucí požadavky. Jedná se tak v konečném důsledku o nákladově nejefektivnější způsob řešení tří významných aspektů optimalizace datové infrastruktury: Zajištění ochrany dat Ochrana proti nejrůznějším potenciálním hrozbám, interním i externím, předvídatelným i nepředvídatelným, prostřednictvím zjednodušené správy a zabezpečeného provozu. Optimalizace využití informací Konsolidovaný repozitář pro veškerá podniková data zvyšuje rychlost a kvalitu výkaznictví, pomáhá zvýšit výkon aplikací a v konečném důsledku zvyšuje produktivitu i efektivitu. Zepšená flexibilita procesů Technologie Oracle Database 11g jsou založeny na otevřených standardech a automatizaci, což umožňuje snazší a méně nákladnou adaptaci podnikových procesů podle aktuálních požadavků. ORACLE DATABASE 11g STANDARD EDITION ONE SKUTEČNÉ VÝHODY PRO ORGANIZACE STŘEDNÍ VELIKOSTI Oracle Database 11g nám umožňuje konkurovat i mnohem větším firmám. Je základním předpokladem naší strategie, díky které jsme v našem sektoru dominantní společností. Chris Sykes, Managing Director, Volume Ltd. Prostřednictvím Oracle Database Standard Edition One se nám podařilo zajistit velmi vysokou úroveň dostupnosti informací, což nám umožňuje rychle reagovat na poptávku a již se odrazilo ve zvýšení tržeb společnosti Juan Marcet. Xavier Antonio Castro Guerra, Systems Manager, Juan Marcet Cía. Ltda. Rozhodli jsme se založit naši infrastrukturu od počátku na technologiích Oracle, abychom našim zákazníkům, kteří hledají stránky s informacemi o zájezdech, zaručili přístup ke spolehlivému a škálovatelnému systému. S Oracle jsme dosáhli neuvěřitelné produktivity. Stephan Witt, Project Manager, endlichferien GbR

5 RELAČNÍ DATABÁZE ORACLE MÝTUS A REALITA Oracle je uznávaný přední světový dodavatel velmi spolehlivých, bezpečných, otevřených a flexibilních databází pro společnosti různých velikostí i dalších technologií. Tytéž produkty, které jsou určeny primárně velkým podnikům, nabízí také organizacím střední velikosti v potřebné úpravě podle jejich potřeb a rozpočtu. Takže pokud jste si až doposud mysleli, že Oracle Database 11g je jen pro opravdové giganty, je načase tento názor přehodnotit. Oracle Database 11g je příliš drahá, takže organizace střední velikosti si ji nemohou dovolit. One je plně funkční databáze, kterou si však může dovolit prakticky každá organizace střední velikosti (tj. s minimálně 5 uživateli). Navíc pomáhá snižovat náklady na IT. Oracle Database 11g je příliš složitá. Vyžaduje speciálně proškolený personál nebo drahé služby specialistů společnosti Oracle. To si podniky střední velikosti nemohou dovolit. One se snadno instaluje, konfiguruje a spravuje. Je připravena k použití prakticky okamžitě. Vestavěné automatizované funkce eliminují nákladné a pracné manuální úkony, zatímco intuitivní ovládací prvky a rozhraní, které je konzistentní pro různé verze, kladou minimální nároky na školení uživatelů. Integrovaný vývojářský nástroj Application Express ještě rozšiřuje možnosti jednoduché práce s databází prostřednictvím tvorby a implementace profesionálních aplikací přes webové rozhraní. Chce-li organizace implementovat Oracle Database 11g, musí nahradit celou stávající infrastrukturu tímto jediným a nepříliš pružným řešením od jediného dodavatele. One je založena na otevřených standardech. Lze ji provozovat pod různými operačními systémy (včetně Windows, kde dosahuje špičkového výkonu). Navíc lze v případě potřeby pohodlně a s minimálními náklady později migrovat na komplexnější řešení. ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O ORACLE DATABASE 11g STANDARD EDITION ONE Více informací o One najdete na webových stránkách produkty_oracle/database.html, kde si můžete rovněž zdarma stáhnout zkušební verzi. Na webových stránkách pak najdete celou řadu užitečných materiálů pro střední organizace a to zcela ZDARMA včetně: Časopisu ONE, který obsahuje aktuální informace po organizace střední velikosti včetně informací o produktech Stručného popisu produktů z podnikové perspektivy Odborných technických dokumentů o produktech Stručný přehled produktu Oracle: One Oracle Corporation Worldwide Inquiries: World Headquarters Phone: Oracle Parkway Fax: Redwood Shores, CA oracle.com U.S.A. Copyright 2009, Oracle. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument je určen pouze pro informační účely a veškerý obsah se může měnit bez upozornění. Společnost Oracle neručí za bezchybnost tohoto dokumentu. Rovněž se k tomuto dokumentu neváží žádné záruky či závazky, ať už výslovné nebo vyplývající ze zákona, a to včetně záruk ohledně prodejnosti či vhodnosti pro určitý účel. Především odmítáme jakoukoliv odpovědnost ve vztahu k tomuto dokumentu, na jehož základě nevznikají žádné smluvní vztahy, a to ani přímo ani nepřímo. Tento dokument nesmí být reprodukován ani šířen v žádné formě a žádným způsobem, tj. ani elektronicky ani mechanicky, za žádným účelem, bez předchozího písemného svolení společnosti Oracle. Oracle je registrovanou ochrannou známkou společnosti Oracle Corporation a/nebo jejích dceřiných společností. Ostatní názvy použité v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Inteligentní správa dokumentů. Udržení zákazníků. ERP řešení na klíč ČÍSLO 09

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Inteligentní správa dokumentů. Udržení zákazníků. ERP řešení na klíč ČÍSLO 09 ČÍSLO 09 ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE V ČÍSLE Udržení zákazníků Poznejte svého zákazníka. Udržte si svého zákazníka. ERP řešení na klíč Nástroj pro profesionály Inteligentní správa dokumentů

Více

Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru.

Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru. Řešení správy informací Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru. S DB2 9 se z vašich dat stanou pohotové obchodní informace. Zeptejte se kteréhokoli generálního ředitele, jaké úkoly jej v několika

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

V ČÍSLE. Stop úniku citlivých informací ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Kdo z koho. Vlak, který nezastavíte

V ČÍSLE. Stop úniku citlivých informací ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Kdo z koho. Vlak, který nezastavíte ČÍSLO 10 ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI Stop úniku citlivých informací V ČÍSLE Kdo z koho Zajistěte, aby vaše data neskončila v nepovolaných rukou Vlak, který nezastavíte Nové technologie

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení? Rozšířením Vašeho stávajícího operátorského

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Technické služby Cisco pro komerční segment

Technické služby Cisco pro komerční segment Průvodce službami Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Technické služby Cisco pro komerční segment Provedení prvního prodeje Obsah V tomto průvodci... Strana Větší prodej,

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Obsah. Úvod 13 Co je cloud 13 Vzorem pro cloud jsou utilitní služby 14 Neomezená kapacita na vyžádání 14 Výhody a nevýhody cloud computingu 16

Obsah. Úvod 13 Co je cloud 13 Vzorem pro cloud jsou utilitní služby 14 Neomezená kapacita na vyžádání 14 Výhody a nevýhody cloud computingu 16 Obsah Úvod 13 Co je cloud 13 Vzorem pro cloud jsou utilitní služby 14 Neomezená kapacita na vyžádání 14 Výhody a nevýhody cloud computingu 16 KAPITOLA 1 Osobní digitální agenda 19 Potenciální problémy

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více