... to je jiné kafe. ver

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... to je jiné kafe. www.marionetti.cz. ver.20100812"

Transkript

1 ... to je jiné kafe

2 Profil Marionetti působí na evropském trhu od roku Díky spolupráci s předními grafiky a fotografy poskytujeme svým klientům profesionální přístup v oblasti grafického designu, Corporate Identity a fotografie, včetně produkce. Náš přístup je založený především na vzájemné komunikaci a spolupráci s klientem. Nasloucháme a rozšiřujeme obzory o dostupných možnostech a trendech, které mohou nejlépe vyhovět potřebám klienta. Brandingová síť Marionetti. Služby Marionetti poskytuje svým klientům služby z oblasti Corporate Identity, a to jak pro právě vznikající, tak na trhu již etablované společnosti. V rámci optimalizace vzájemné spolupráce klienta s dodavateli nabízíme Branding, jež výrazně zvýší možnosti marketingové strategie a posílení značky společnosti. Naše grafické studio Vám zajistí profesionální přístup ke zpracování veškerých tiskovin, obalů a internetových prezentací. Navrhneme a zhotovíme internetovou prezentaci společnosti užitím nejmodernějších technologií, včetně SEO. Pro Vaše tiskoviny a produkty vytvoříme web-mirror, který je nedílnou součásti většiny marketingových strategií, nebo připravíme bannerovou kampaň. Ve spolupráci s předními typografy jsme schopni vytvořit originální a působivý typografický profil prezentace Vaší společnosti. V případě potřeby zajištění fotografické produkce je k dispozici naše fotografické studio vybavené moderní fotografickou technikou. Marionetti dále nabízí fundovaný konzultační servis, jehož zárukou jsou naše mnohaleté zkušenosti. V rámci konzultačního servisu jsme Vám schopni poskytnout poradenství v oblasti Corporate Identity, grafického designu a tiskového poradenství. Naší odborníci Vás mohou seznámit se současnými možnostmi předtiskové přípravy, grafického designu a tvorby internetových aplikací. Zajistíme asistenci při tisku, tak, aby byl tisk proveden bezchybně. Pro naši práci používáme produkty těchto výrobců: Adobe, Apple, Broncolor, Datacolor, Hasselblad, NEC, Manfrotto, Nikon, Pantone a Wacom. I Vaše firma je může využít k maximálnímu užitku a plně rozvinout svůj potenciál prostřednictvím nejmodernějších technologií. Zajistíme průzkum oblasti Vašeho podnikání, konkurence, vizí i obchodních potřeb, tak, abychom pro Vás sestavili nejvhodnější Branding Model, jež Vám zajistí efektivní využití marketingové strategie. Ke každému projektu přistupujeme s tvůrčí invencí a mnohaletou zkušeností našeho týmu. Velmi si ceníme Vašeho času a prostředků, protože náš úspěch vždy závisí na úspěchu našeho klienta. Reference ATLAS consulting, spol. s r.o., ATLAS software, a.s., Blanka Fišerová, Casa de Galicia en Córdoba, CERA, s.l., DAKO, spol. s r.o., Dawid Pillow, Nízkoenergetické domy, s.r.o., Odetka, a.s., Paul Ryder, Poesía en colores, RSBP, spol. s r.o., Slezské divadlo Opava, Sótó zen Česká republika, Studio INTE, s.r.o., VŠB-TU Ostrava, etc. 1. Branding & Marketing Pod pojmem branding si představme soubor aktivit a metod, které slouží k budování a posilování značky Vaší společnosti. Branding vychází ze slova Brand značka. Branding je pak budování a péče o značku (myšleno jako firemní či produktová značka). Tuto péči lze rozdělit do dvou skupin vizuální a marketingovou. Vizuální část brandingu je ideální zajišťovat pomocí Corporate Identity. Naše brandová analýza by měla dostatečně vysvětlit, čím se Vaše společnost zabývá, jaké jsou její produkty a služby a čím se liší od ostatních společností. Na základě těchto poznatků jsme pro Vás schopni připravit přesně zacílenou marketingovou strategii, neboť to, jak lidé Vaši značku vnímají určuje, jak Vaše společnost bude na trhu úspěšná. Naši odborníci pro Vás vytvoří funkční systém spolupráce mezi Vámi a dodavateli, příp. mezi dodavateli samými, tak aby spolupráce byla spolehlivá a efektivní. Základním požadavkem marketingu společnosti je prodej většího objemu Vašeho zboží či služeb více klientům. Pod pojmem marketing si většina lidí představí především reklamu, ale toto pojetí však není zcela přesné. Pod pojem marketing 2 3

3 firmy lze shrnout všechny činnosti přispívající přímo, nebo nepřímo k prodeji Vašich produktů a služeb. Marketingem firmy je tedy reklama, podpora prodeje, PR a sponzoring. Marketingem firmy je komplex všech činností, při kterých může dění ve Vaší společnosti pozorovat veřejnost (servis, infolinky, vzhled vozového parku společnosti a mnoho dalších) a nepřímo i činnosti, které sice klient přímo nevidí, ale které jsou příkladem pro ty, které jsou viditelné. V oblasti marketingu společnosti tedy bezezbytku platí, že vše souvisí se vším. Nikdy nebudete zcela úspěšní, pokud nebudete mít spokojené zaměstnance, klienty a dodavatele, pružné systémy řízení, otevřenou firemní politiku, efektivní motivační programy a především pokud celá Vaše společnost nebude fungovat jako líheň nápadů. Položte si otázku, zda propagujete své produkty svým klientům logicky a srozumitelně. Zda se snažíte v přímém kontaktu se zákazníky vystupovat korektně a zahrnujete je spoustou argumentù podporujících Vaši nabídku. Přínos Vašeho produktu či služeb může být svou podstatou materiální, nebo emocionální. Ovšem nákupní proces probíhá v hlavách zákazníků a je takřka výhradně emočním procesem. To znamená, že o nákupu rozhodují především vjemy. Vjem rozumíme obraz, který se vybaví v souvislosti s Vaší společnosti v mysli lidí, kteří s Vámi mají nějakou zkušenost. Je nutné si uvědomit, že většinu rozhodnutí provádíme podvědomě a tedy necháváme volné pole působnosti emočnímu rozhodování. Menší část rozhodnutí klienta je zdánlivě racionální. Zdánlivě proto, že i do těchto rozhodnutí zásadním způsobem emoce vstupují. Jedinou výjimku, kde rozhoduje racionální rozhodování jsou komodity, které se liší na trhu pouze cenovou nabídkou. Pak jsou tato rozhodnutí jednoduchá, rychlá a racionální. Je tedy nutné definovat, jaké chcete vjemy o svých produktech a službách vzbuzovat, tyto vjemy aktivně vytvářet a řídit. Je důležité si uvědomit, že vjemy nevytváří pouze reklama, ale vše, s čím se potencionální zákazník v souvislosti s Vámi setká. Marionetti Vám pomůže, aby marketing Vaší společnosti fungoval výborně. Nechceme ale slibovat nesplnitelné. Největší role v tomto procesu je na straně Vašeho top managementu, případně na straně majitelù Vaší firmy. Jsme schopni jednoduchým způsobem provést analýzu marketingu Vaší společnosti a navrhnout vhodná opatření k jeho zlepšení. Můžeme Vám pomoci i se zaváděním těchto opatření do praxe, ale náš hlas je pouze poradní. V rámci našich poradenských služeb musí Vaše společnost rozhodnout které prvky a dle jakého časového plánu se budou ve skutečnosti realizovat. 2. Corporate Identity Kvalitní firemní image je jedním z důležitých pilířů marketingové komunikace. Může významným způsobem přispět k posílení povědomí o Vašich produktech, službách nebo značce. Firemní logo jímž se společnost prezentuje je základním gra- 4 fickým prvkem Corporate Identity, který je neoddělitelně spojen s firmou, jejími produkty a službami. Naše grafické studio a jeho zkušení grafici Vám jsou plně k dispozici. Při tvorbě loga postupujeme s estetickým citem, ohledem na obor činnosti Vaši společnosti a s ohledem na univerzálnost použití loga pro prezentaci. Důležitý je rovněž jednotný vizuální styl veškerých firemních tiskovin a propagačních materiálů (vizitky, hlavičkové papíry, šablony elektronických dokumentů, layout katalogů, etikety). Dále pak prezentace společnosti na veřejnosti, tedy jak sdělit informace o Vaší společnosti nebo produktech potencionálním zákazníkům. Navrhneme a zpracujeme pro Vás obalový design pro Vaše produkty a veškerou inzerci včetně billboardů. Každá společnost by měla mít grafický manuál, komplexní zpracování pravidel a doporučení pro tištěnou i elektronickou vizuální prezentaci společnosti. Grafický manuál dodáváme na DVD a v tištěné podobě. Obsahuje souhrn grafických pravidel, definici layoutu vybraných dokumentů, definici využívání fontů, definici barev a pravidla pro jejich užívání, logo a jeho varianty a pravidla pro používání loga, etc. Zpracujeme kompletní Corporate Identity Vaší společnosti, případně její část, mezi které patří: Corporate Communications (marketingová komunikace), Corporate Culture (jednotná firemní kultura), Product (produkt) a Corporate Design (jednotný vizuální styl). 3. Grafické studio Jednotný vizuální styl je důležitý pro zachování kompaktního vzhledu veškerých tiskovin a propagačních materiálů Vaši společnosti. V našem grafickém studiu jsme schopni pro Váš nový produkt vypracovat komplexní grafické řešení zahrnující jeho design, obalový design, internet mirror, včetně reklamní kampaně tiskem či bannerové kampaně na internetu. Služby našeho studia rovněž zahrnují redesign vybraných prvků Corporate Identity. Je důležité si uvědomit, že každá, i sebemenší tiskovina reprezentuje Vaši společnost. Proto je důležité klást důraz na její grafické zpracování, nemluvě o rozsáhlejších materiálech. Především by měla splňovat pravidla jednotného vizuálního stylu Vaši společnosti, tj. užití logotypu, typografie a sazba. Provádíme veškeré DTP a PrePress operace, zahrnující fotografické práce, retuš, sazbu a zlom. Připravíme pro Vás veškeré podklady pro tisk a zadáme jejich výrobu svým partnerským tiskárnám. S námi budete mít pod kontrolou realizaci od grafického návrhu po finální tisk prostřednictvím nejmodernějších technologií. Tým odborníků v oblasti typografie je pro Vás schopen připravit písmo v několika řezech na míru. Můžeme pro Vás vytvořit specifické druhy písem, piktogramů či idiogramů. Lokalizujeme písma, případně rozšiřujeme sadu znaků. Prezentace Vaši společnosti tak rázem získá nový rozměr. 5

4 4. Fotografické studio Fotografie jsou ve většině případů nedílnou součástí grafických návrhů, které poskytujeme prostřednictvím našeho grafického studia. V Marionetti jsme schopni ve spolupráci s profesionálními fotografy dosáhnout výsledků nejvyšších kvalit. Každá fotografie prochází fázi post-processing, při které dbáme na každý detail. Fotografická produkce probíhá ve studiu nebo exteriéru. Provádíme fotografii produktovou, modelingovou, fashion, reklamní, designovou, portrétní, exteriéru a interiéru. Nabízíme Vám vytvoření interní fotobanky Vaší společnosti, která zahrnuje fotografie sídla společnosti, interiéru a produktů, viz internetové aplikace. Samozřejmostí je její průběžná aktualizace a správa databáze fotografií. Pro reklamní kampaně jsme schopni zajistit fotografickou produkci na míru ve vybraných interiérech a exteriérech. 5. IT aplikace Dle Vašich potřeb zhotovíme dynamickou internetovou prezentaci Vaši společnosti v souladu s jednotným vizuálním stylem. Pro střední a velké společnosti jsme schopni na míru připravit koncepci intranetu, který efektivně sjednotí vnitrofiremní komunikaci, plánování obchodních jednání a výroby, zjednoduší předávání firemních dokumentů mezi jednotlivými odděleními, apod. V případě, že musíte řešit problém komunikace s obchodními partnery a zákazníky, můžete využít extranet. Samozřejmostí je vytvoření svěžího grafického návrhu v propojení s brilantním funkčním řešením, SEO (Search Engine Optimization) a validaci kódu pro nejrozšířenější internetové prohlížeče. Na základě Vaši objednávky Vám připravíme nezávaznou kalkulaci a časový harmonogram prací Internetové prezentace Marionetti se zabývá profesionální tvorbou internetových stránek optimalizovaných pro vyhledavače i návštěvníky. Řada našich klientů již ví, že mít internetovou prezentaci na prvních místech a vytvořit z návštěvníků zákazníky, je klíčem k úspěchu a k zisku. Tvorba internetové prezentace od nás je dobrá investice, která zároveň zvýší Vaši prestiž. Vaši internetovou prezentaci bude mít vždy na starosti odborný poradce, který se pokusí vcítit do Vašich potřeb a potřeb Vašich zákazníků. Ve spolupráci s Vámi navrhne optimální podobu stránek, funkce a prostředky, které přilákají nové návštěvníky. Zároveň se stanoví konkrétní časový harmonogram sledu prací na Vaši internetové prezentaci a termíny pro případnou optimalizaci. Při návrhu internetové prezentace vycházíme z mnohaletých zkušeností. V rámci SEO se provádíme optimalizaci tak, aby se umístila na předních pozicích vyhledávacích portálů. Obsah je oddělen od grafického návrhu, tak, aby byl zajištěn jednotný vizuální styl prezentace, či případný redesign. Internetové prezentace jsou testovány na několika prohlížečích Intranetové aplikace Výhodou při řízení malé společnosti je, že je možné jednat rychle a případná rozhodnutí nejsou zdržována mnoha úrovněmi managementu. K většině rozhodnutí ve skutečnosti dospějí zainteresované strany, které se sejdou u konferenčního stolu. V určitém okamžiku však může toto uspořádání podniku přestat plnit svou funkci a k úspěšnému růstu je zapotřebí nepřetržitá, spolehlivá a bezpečná komunikace uvnitř společnosti. Řešením je vlastní intranet. Intranet se podobá webu a používá internetové protokoly, je to však vnitřní síť vyhrazená pro jedinou společnost. (Extranet je také interní či soukromý web, ale přístupová práva jsou rozšířena na vybrané zákazníky, partnery a další uživatele.) Většina velkých korporací používá vlastní intranetové sítě. Pokud má společnost zaměstnanců i více, není distribuce informací jednoduchou záležitostí. Intranet může usnadnit řešení. Před vytvořením intranetu byste měli mít jasnou představu, čeho chcete dosáhnout. Ujasněte si, jak budou zaměstnanci intranet využívat. Důležitá je rovněž snadná orientace uživatelů SEO Převážná většina uživatelů předních vyhledávacích portálů navštíví odkazy na prvních několika stránkách výsledků jejich hledání. SEO je tedy optimalizace pro vyhledávače. Cílem optimalizace je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Našim zákazníkům poskytujeme odborné poradenství a funkční řešení Intextové a bannerové kampaně Stále účinná forma internetové reklamy je intextová či bannerová kampaň, kterou v krátkém čase oslovíte konkrétní cílovou skupinu Vaší marketingové kampaně. Intextová reklama se zobrazuje přímo v textu webové stránky po přejetí kurzoru myši nad zvýrazněným klíčovým slovem. Mezi hlavní výhody intextové kampaně patří, že si sami můžete zvolit, kde se bude Vaše reklama zobrazovat. Originální design bublin jistě zaujme potenciální zákazníky na Vaše webové stránky. Dále Vám nabízíme spolehlivou a účinnou bannerovou reklamní kampaň. Naše grafické studio pro Vás připraví veškeré podklady. On-line statistiky Vám umožní neustálý dohled nad průběhem celé kampaně. Vzhledem k několika dostupným formátům bannerů je do jisté míry zajištěn prostor pro kreativní řešení kampaně. Reklamu lze nakoupit různými způsoby, které odpovídají různým potřebám zákazníka. Ceník Celková cena prací je stanovena individuálně, s ohledem na rozsah, náročnost, periodicitu a termín dodání požadovaných služeb. Pro objednání nebo kalkulaci služeb nám zašlete na 7

5 Marionetti, Česká republika Poděbradova Moravská Ostrava Česká republika gsm: icq: IČ: Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., /5500 SWIFT: RZBC CZ PP IBAN: CZ

Přivedeme vaši firmu k prosperitě. Internet a design Marketingová podpora Časopis

Přivedeme vaši firmu k prosperitě. Internet a design Marketingová podpora Časopis Přivedeme vaši firmu k prosperitě. 1 Internet a design Marketingová podpora Časopis Na počátku je vize jak dovést vaši firmu k prosperitě. 2 O společnosti Internet a design Prosperita Internet a design

Více

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz KATALOG SLUŽEB ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz OBSAH O SPOLEČNOSTI 03 GRAFICKÉ STUDIO 05 LOGOTYP GRAFICKÝ MANUÁL OBALOVÁ GRAFIKA FIREMNÍ TISKOVINY FOTOGRAFICKÉ PRÁCE WEBOVÉ STUDIO 15 STATICKÉ

Více

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Brožura franšizing Obsah brožury Profil společnosti Historie společnosti 4 Současné postavení a zahraniční expanze 5 Členstvi v organizacich

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

VŽDY ORIGINÁLNÍ ALWAYS AUTHENTIC

VŽDY ORIGINÁLNÍ ALWAYS AUTHENTIC VŽDY ORIGINÁLNÍ ALWAYS AUTHENTIC Představení společnosti Sabre s. r. o. Představení společnosti Sabre s. r. o. Nabízíme kompletní řešení: špičkový webdesign a multimediální design, e-commerce, SEO, Corporate

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Martin Dobeš, Jana Brabcová, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ METODIKA programu ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ František Klepaè M E T O D I K A p r o g r a m u R O Z V O J D O B R O V O L N I C T V Í M g r. F r a n t i š e k K l e p a č 2 0 0 6 Realizační tým procesu analýzy

Více

prodej zájezdů přes internet může být hračka

prodej zájezdů přes internet může být hračka prodej zájezdů přes internet může být hračka databáze zájezdů www stránky XML data diskusní fórum monitoring článků Úvodem Ačkoli se v posledních letech prodej dovolené stále více přesouvá do prostředí

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více