Je za námi veledůležitý rok 2014, který z pohledu společnosti CFIG SE znamenal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je za námi veledůležitý rok 2014, který z pohledu společnosti CFIG SE znamenal"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 Úvodní slovo člena představenstva Vážení partneři, Je za námi veledůležitý rok 2014, který z pohledu společnosti CFIG SE znamenal její první kompletní rok působení na trhu. Poprvé tak máme možnost uzavřít uplynulých 12 měsíců činnosti společnosti. Zhodnotit její výsledky, vyzdvihnout úspěchy, pojmenovat neúspěchy a snažit se, aby rok následující byl mnohem úspěšnější než ten předchozí. Máme za sebou rok, ve kterém jsme jako nová společnost museli prokázat, že na trh patříme a je zde pro nás místo. Museli jsme se naučit navázat vztah s klientem, zjistit co od nás očekává a jeho očekávání naplnit. Celý tento proces zvládnout bez toho, aby o nás měl pochybnosti a byl spokojený. Dodržovat lhůty, právní předpisy, mantinely, které nám smluvní vztah dává a přitom nabídnout něco navíc tak, abychom se odlišili od konkurence. Při tom všem myslet na zájmy společnosti, její hospodaření, efektivitu a přidanou hodnotu, tentokráte pro akcionáře a investory. Nebyl to snadný úkol najít rovnováhu mezi maximalizací zisku a očekáváním klientů, investorů, zaměstnanců, akcionářů a partnerů, které s námi spolupracují. Nicméně mohu prohlásit: My jsme to zvládli a zvládli jsme to výborně! Martin Chovanec MBA Člen představenstva 2

3 Zhodnocení roku 2014 Rok 2014 můžeme hodnotit jako rok úspěšný. V prvním roce působení společnost CFIG naplnila veškeré cíle, které si pro tento rok dala. V rámci poskytování spotřebitelských úvěrů, které jsou z hlediska finančních výsledků i samotné činnosti společnosti stěžejním pilířem, se povedlo vyladit produktovou řadu tak, aby byla finančně zajímavá pro samotnou firmu a zároveň konkurenceschopná na trhu. V rámci této činnosti se podařilo postupně zefektivňovat úvěrový proces s ohledem na rychlé, jednoduché a administrativně nenáročné vyhodnocení žadatelů o úvěr. Vše s maximální ochranou a zajištěním rizik pro společnost. Klient zároveň může ocenit rychlé, seriózní a maximálně otevřené jednání ohledně jeho případu s tím, že již do 3 pracovních dnů může být jeho požadavek vyřízen k jeho plné spokojenosti bez nutnosti na společnost cestovat, s někým se scházet, něco speciálně zajišťovat. Společnost nevyužívá k distribuci svých produktů obchodní síť a tato politika přináší své ovoce. Společnost veškerou distribuci řídí centrálně, což eliminuje náklady spojené s řízením obchodní sítě. Náklady na provize, servis, školení, management, služební vozy a další s tímto spojené náklady to vše odpadá. Navíc opadají i rizika spojená s nekvalitním prodejem obchodní sítě a všech nešvarů, které s sebou činnost běžných obchodních zástupců přináší. Společnost využívá všech nástrojů, které ji 21. století umožňuje a využívat jich umí. Pro eliminaci obchodní sítě disponuje CFIG veškerým potřebným know how a drží nejcennější komoditu, tedy potencionální klienty. Obchodní síť tak nejenom že nevyužívá, ale vůbec ji nepotřebuje. V rámci poskytování spotřebitelských úvěrů společnost zajistila veškerý aparát nezbytný k administraci a správě úvěrového portfolia. Společnost zapracovala na interním systému, který splňuje veškeré požadavky pro efektivní řízení. Pro případ defaultních pohledávek jsme zajistili spolupráci s advokátní kanceláří a exekutorským úřadem pro co nejrychlejší a nejefektivnější inkaso případných pohledávek. Zároveň došlo k nastavení mechanismů pro klienty, kteří se dostali do prodlení 3

4 se svými závazky s cílem dostat zpět tyto klienty do splátkového režimu, aby jim nevznikaly dodatečné náklady spojené s úvěrem a společnost mohla lépe řídit cash flow. Z hlediska produktové řady jsou nabízeny hotovostní úvěry do Kč, úvěry zajištěné nemovitostí a zajištěné korporátní/podnikatelské úvěry. Úroková sazba se pohybuje mezi 9-45% p.a. v závislosti na bonitě daného úvěrového případu. U nezajištěných hotovostních úvěrů do Kč nadále platí, že klient musí disponovat pravidelným doložitelným příjmem, nesmí mít exekuci a musí vlastnit nemovitost, byť s ní neručí. U zajištěných úvěrů nemovitostí je vyžadováno zajištění zástavním právem zavkladovaným přímo příslušným katastrálním úřadem. U korporátních úvěrů lze jako zajištění využít nemovitost, stroje, vozidla, pohledávky, obchodní podíly a další instrumenty. Společnost navázala spolupráci s prvními investory, kteří buď firmě přímo poskytují finanční zdroje, nebo od společnosti odkupují pohledávky s tím, že společnost dále participuje na výnosech z takovýchto pohledávek. Pro kvalifikované investory rovněž připravila emisi 7letých dluhopisů s výnosem 8,4% p.a. a čtvrtletní výplatou kuponu. V rámci činností týkající se inkasa, správy a řízení pohledávek převzala společnost ke konci roku 2014 první pohledávky třetích subjektů Na poli internetového marketingu si společnost nadále drží přední pozice ve sféře portálů a webů s finanční tématikou, zejména týkající se úvěrů a hypoték. Na tomto poli úspěšně spolupracuje s partnery, kteří zde buď inzerují, nebo využívají spolupráci na bázi lead generation. V roce 2014 došlo na valné hromadě k navýšení základního kapitálu společnosti na Euro, v přepočtu přibližně 6,5 mil. Kč 4

5 Zpráva auditora 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 N. Nákladové úroky cfigse.com XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Označení a VI. TEXT b číslo řádku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 J. Prodané cenné papíry a podíly 19 VII. VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 K. Náklady z finančního majetku 22 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25 c Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 2 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/ *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 27 XI. Ostatní finanční výnosy 28 2 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 30 P. Převod finančních nákladů 31 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** XIII. Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 36 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 Sestaveno dne: * Mimořádný výsledek hospodaření 38 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 *** **** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním Právní forma účetní jednotky Předmět podnikán 10

11 Příloha k účetní závěrce 11

12 Obecné údaje 12

13 13

14 Používání účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 14

15 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 15

16 16

17 17

18 18

19 Cíle na rok 2015 Zvyšovat objem poskytnutých úvěrů Zefektivňovat úvěrový proces s cílem na minimalizaci nákladů, byrokratické zátěže a administrativy, maximalizaci výnosů a omezení rizik. Zlepšovat servis pro klienty, snažit se o proklientský přístup Zvyšovat objem spravovaných pohledávek Zefektivňovat pohledávkový proces s cílem na minimalizaci nákladů, byrokratické zátěže a administrativy, maximalizaci výnosů. Zlepšovat servis pro klienty, snažit se o proklientský přístup Zvyšovat výnosy z webového portfolia a webových služeb Zefektivňovat webovou správu s cílem na minimalizaci nákladů, byrokratické zátěže a administrativy, maximalizaci výnosů. Zlepšovat servis pro klienty, snažit se o proklientský přístup Rozšiřovat řadu investorů, zvyšovat podíl cizího kapitálu Zlepšovat prostředí pro investory, maximalizovat informační servis a zefektivňovat proces správy investorského kmene Zahájit spolupráci s partnery v oblasti zprostředkování úvěrů, stát se největším zprostředkovatelem úvěrů na trhu Zefektivňovat zprostředkovatelský proces s cílem na minimalizaci nákladů, byrokratické zátěže a administrativy, maximalizaci výnosů a omezení rizik pro partnery. Zlepšovat servis pro klienty, snažit se o proklientský přístup Monitorovat možnosti korporátních investic včetně vstupu či převzetí jiných subjektů Zrealizovat akvizici společnosti Česká Konsolidační Společnost s.r.o. s cílem fúze sloučením k Navýšit základní kapitál společnosti k hranici 15 mil. Kč. Převést sídlo i centrálu z Prahy do Pardubic Zvyšovat kvalifikaci a produktivitu stávajících zaměstnanců, zefektivnit řízení lidských zdrojů a nákladů s tím spojených Posilovat společenskou odpovědnost 19

20 SFIG SE Chotěšovská 680/ Praha 9 Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 929 IČ: DIČ: CZ tel.: mail: web: cfigse.com

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Komerční prezentace pro investory. Římská 1222/33, s.r.o.

Komerční prezentace pro investory. Římská 1222/33, s.r.o. Komerční prezentace pro investory Římská 1222/33, s.r.o. Zpracováno: listopad 2012 1 Proč investovat do nemovitostí? Zajištění proti inflaci Diverzifikace investičního portfolia, přičemž odpadají náklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více