Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace"

Transkript

1 Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace

2

3 Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014

4 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost ČLFA 12 Orgány ČLFA 14 Seznam členů 16 Kontakty na členy 17 4

5 Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Česká leasingová a finanční asociace podporovala v roce 2014, podobně jako v předchozích letech, různorodými činnostmi zájmy členských společností a dalších poskytovatelů finančních služeb finančního i operativního leasingu, nebankovních úvěrů pro podnikatele i spotřebitele a factoringu. Působila při analýze a prosazování společných zájmů členských společností, při naplňování poslání asociace a jejích cílů vyjádřených ve stanovách ČLFA. Sledovala a analyzovala dlouhodobé i aktuální problémy odpovídajících segmentů našeho finančního trhu. Zabývala se právním i ekonomickým prostředím, ve kterém jsou realizovány finanční obchody, napomáhala šíření informací o finančních produktech využitelných pro financování investic i provozu podnikatelských subjektů a potřeb domácností. Pokračovala v aktivní účasti v evropských federacích nebankovních poskytovatelů finančních produktů Leaseurope, Eurofinas a EU Factoring. V souladu se stanovami a se závěry členských schůzí přispívala k vytváření podmínek pro další rozvoj nebankovního financování. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA Vývoj nebankovního finančního trhu v roce 2014 Finanční obchody probíhaly v roce 2014 v podmínkách ekonomického oživení, obnoveného růstu investic a postupného zvyšování výdajů domácností. Za této situace se objem prostředků poskytnutých členskými společnostmi na financování investic, provozu podniků i spotřeby meziročně zvýšil a byla posílena úloha finančních produktů členských společností ČLFA na finančním trhu a jejich podíl při financování ekonomiky. Členské společnosti ČLFA poskytly v roce 2014 leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 135,3 mld. Kč (o 11,95 mld. Kč více, než v roce 2013). Na financování investic a provozu podnikatelských subjektů poskytly 98,35 mld. Kč, na financování zboží a služeb pro domácnosti 36,95 mld. Kč. Uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů, na

6 Česká leasingová a finanční asociace konci roku 2014 spravovaly aktivních leasingových a úvěrových smluv. Částkou 22,41 mld. Kč financovaly technologie a částkou 62,93 mld. Kč silniční dopravní prostředky. V roce 2014 financovaly 41 % nově registrovaných osobních aut. Vývoj nebankovního financování podnikatelských subjektů Po obnovení růstu investic a nárůstu nových životaschopných podnikatelských projektů došlo v roce 2014 k meziročnímu zvýšení objemu leasingu movitých věcí. Členské společnosti ČLFA předaly v průběhu roku do leasingového užívání stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) za 42,13 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení u největších 15 společností o 17,1 %. S podnikatelskými subjekty uzavřely celkem nových smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků pro podnikatele. Dlouhodobě přitom roste podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic v roce 2014 dosáhl již 43,7 %. Z hlediska komoditního zaměření nadále dominoval leasing osobních aut (31,4 %), leasing nákladních vozů (32,6 %) a leasing strojů a zařízení (23,7 %). Na konci r probíhaly leasingy movitých věcí pro podnikatele na základě aktivních leasingových smluv uzavřených členskými společnostmi ČLFA. V roce 2014 došlo k opětovnému růstu leasingu nemovitostí. Jeho objem se meziročně zvýšil (z nízké základny předchozích let) o 59,4 %. Členské společnosti ČLFA předaly do leasingového užívání 29 nemovitostí v souhrnu pořizovacích cen 3,22 mld. Kč. V souladu s dosavadními trendy pokračoval v roce 2014 růst nebankovních úvěrů pro podnikatele. Členské společnosti ČLFA v roce 2014 poskytly podnikatelským subjektům nových úvěrů (z toho 162 úvěrů na pořízení nemovitostí) v celkové výši 40,03 mld. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení objemu těchto úvěrů o 15,7 % v případě vedoucích patnácti společností. Pokračoval růst podílu úvěrového financování na obchodech členských společností ČLFA. Také factoringové obchody v roce 2014 rostly. Na členy ČLFA byly postoupeny pohledávky celkem za 155,12 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 13,2 %. Objem prostředků poskytnutých členskými společnostmi ČLFA v rámci factoringových obchodů dosáhl k 31. prosinci ,06 mld. Kč. Podobně jako v minulých letech dominoval regresní factoring. Vývoj nebankovního financování spotřebitelů Členské společnosti ČLFA se v roce 2014 významně podílely na financování potřeb domácností. Uzavřely smluv o spotřebitelských úvěrech, v jejichž rámci poskytly domácnostem celkem 34,94 mld. Kč (o 1,5 % více, než v předchozím roce). Podílely se na tom celkem rovnoměrně osobní půjčky (31,7 %), revolvingové úvěry (36,5 %) i financování v místě prodeje (31,8 %). V roce 2014 se zvýšil objem spotřebitelského leasingu a jeho podíl při podpoře odbytu a uspokojování potřeb domácností. Členské společnosti ČLFA uzavřely se spotřebiteli nových smluv o leasingu a krátkodobých pronájmech, na jejichž základě předaly do užívání spotřebitelům movité věci (především osobní vozy) v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 2,02 mld. Kč o 37,6 % více, než v předchozím roce. ČLFA plní své poslání podle stanov K rozvoji nebankovního financování přispívá v rámci svého mandátu i ČLFA. Usiluje o zlepšování právního rámce finančních produktů poskytovaných členskými společnostmi, včetně daňového režimu leasingu, nebankovních úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu. V roce 2014 se soustavně zapojovala do jednání o změnách platných právních předpisů, včetně návrhů novel daňových zákonů, návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a návrhu vyhlášky o registraci vozidel. Napomáhala členským společnostem při výkladu a aplikaci nového občanského zákoníku. Zajistila externí analýzy k regulaci členských společností ČLFA a jejich finančních produktů a k souladu metodiky statistik ČLFA s předpisy na ochranu hospodářské soutěže. Pokračovala v úsilí o umožnění daňových opravných položek k pohledávkám nebankovních finančních institucí z poskytnutých úvěrů a půjček. V rámci Leaseurope a Eurofinas se podílela na přípravě stanovisek evropské komunity poskytovatelů leasingu a spotřebitelských úvěrů k legislativním záměrům Evropské komise, včetně návrhu nové směrnice EU o pojišťovacích zprostředkovatelích, návrhu nařízení EU k ochraně osobních údajů a návrhu nové směrnice EU proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Prostřednictvím Leaseurope se aktivně podílela na jednání o obsahu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. 6

7 Výroční zpráva 2014 Předsedkyně představenstva ČLFA působila v období jako zástupkyně asociací ze střední a východní Evropy v Radě Leaseurope. ČLFA zpracovává statistiky obchodních výsledků i vybraných finančních údajů členských společností, které představují jedinečný zdroj informací z příslušných segmentů našeho finančního trhu nejen pro členské společnosti, ale i pro orgány státu, finanční analytiky a média. Prostřednictvím expertních výborů zajišťuje výměnu názorů, informací i zkušeností k aktuálním problémům finančních produktů a podnikatelského prostředí. Šíří informace o finančních produktech pro podnikatelské subjekty i spotřebitele v médiích. Prostřednictvím plnění Etického kodexu ČLFA působí aktivně v seberegulaci poskytovatelů finančních produktů. ČLFA účinně zastupuje společné zájmy členských společnosti ve 7 vztahu ke státním orgánům, k veřejnosti i ke sdružením jiných poskytovatelů finančních služeb či klientů, napomáhá rozvoji i kultivaci našeho finančního trhu. Aktivním členstvím v evropských sdruženích poskytovatelů leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu se podílí na ovlivňování evropského rámce pro rozvoj těchto produktů, zajišťuje přístup k odpovídajícím informacím i jejich využití na našem trhu. Toto poslání asociace úspěšně plnila i v roce Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA

8 Česká leasingová a finanční asociace Leasing Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) , ,0 84,5 96,0 97,0 99,3 96,6 100,5 106,4 95, ,0 32,0 46,0 63,0 63,5 44,2 47,0 46,4 37,9 38,5 44, ,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v roce 2014 podle komodit 2,3 % 3,8 % 0,1 % 0 1 % 32,6 % 1,4 % Zaměření podnikatelských úvěrů členů ČLFA v roce 2014 podle komodit %,, 11,2 % 6,9 % 1 % 39,2 % movitosti nemovitosti 1. osobní automobily - 31,4 % 2. motocykly - 0,1 % 3. užitkové automobily 0,1 % - 3,6 % 34. nákladní automobily- 32,6 % 5. autobusy, trolejbusy - 2,3 32,6 %% 56. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 3,8 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 2,3 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) - 23,7 % 10. ostatní komodity - 0,1 % 0,1 % 1 1. osobní automobily - 39,2 % 2. motocykly - 0,3 % 3. užitkové automobily - 6,9 % 4. nákladní automobily - 11,2 % 5. autobusy, trolejbusy - 4,6 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,2 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 0,8 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) - 33,2 % 10. ostatní komodity - 0,7 % 11. služby a neidentifikované komodity - 0,2 % 12. nemovitosti - 2,6 %

9 Výroční zpráva 2014 Podnikatelské úvěry Vývoj podnikatelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) ,7 26,9 27,3 30,4 32,9 35,4 40, , , ,8 2,3 3,8 4,0 5, Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingových společností ,3 % 91,6 % 88,3 % 82,6 % 77,3 % 76,1 % 70 63,9 % ,1 % 47,5 % 40,7 % 37,0 % 36,0 % 37,5 % 20,4 % 4,0 / 7,7 % 11,4 % 12,6 % 13,0 % 21,8 % 2,5 / 4,2 % 4,0 / 4,4 % 15,7 % 16,9 % 16,5 % 10,1 % 10,9 % 6,0 % ,2 % 29,3% 24,5 % ,2 % 48,6 % 28,5% 28,9% 22,3 % 22,5 % finanční leasing úvěry operativní leasing

10 Česká leasingová a finanční asociace Factoring Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) , ,1 134,0 128,2 130,6 145, ,8 104,8 99,7 111, Factoringový produkt v roce 2014 Směrování factoringu v roce ,2 % regresní factoring - 62,2 % bezregresní factoring - 37,8 % tuzemský - 70,7 % exportní - 26,1 % importní - 3,2 %

11 Výroční zpráva 2014 Spotřebitelské úvěry Vývoj spotřebitelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) 60 54, , ,5 36,6 41,1 38,0 34,2 34,2 34,4 34, , ,2 15,0 18, Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v roce 2014 % 36,5 % osobní půjčky - 31,7 % revolvingové úvěry - 36,5 % financování v místě prodeje - 31,8 %

12 Česká leasingová a finanční asociace Činnost ČLFA Ze zprávy představenstva ČLFA pro členskou schůzi konanou 30. března 2015 Byla zaměřena na naplňování cílů vymezených ve stanovách asociace. Představenstvo přitom usilovalo především o plnění priorit schválených členskou schůzí ČLFA 31. března Týkaly se zlepšování podmínek pro poskytování leasingu, úvěrů pro podnikatelské subjekty i spotřebitele a factoringu. V legislativní oblasti usilovala ČLFA především o odstranění diskriminačních prvků v daňovém rámci nebankovních finančních produktů a o racionální regulaci finančních institucí a jejich produktů. K prosazení těchto cílů zajistila: zadala PwC vypracování studie o regulaci členských společností ČLFA a jejich finančních produktů a prosazovala její závěry v jednání s MF, ČNB, s dalšími orgány státu i s ČBA jednala s MF (s podporou PwC) o možnosti daňových opravných položek k pohledávkám z úvěrů nebankovních institucí prosazovala respektování potřeb praxe při novém vymezení finančního leasingu v novele ZDP vjednání s MF a ČAP prosazovala zohlednění modelů pojištění financovaných věcí v praxi členských společností ČLFA v návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích vkonsultacích k diskusnímu materiálu MF k implementaci směrnice EU o residenčních hypotékách prosazovala žádoucí změny zákona o spotřebitelském úvěru vkonsultacích k diskusnímu materiálu MF o regulaci vstupu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na finanční trh prosazovala zejm. sjednocení dohledu u ČNB, licenční systém a nerozšiřování na úvěry pro podnikatelské subjekty na všech dostupných fórech, včetně semináře PS k problémům lichvy, vystupovala proti stropům na RPSN vjednání s GFŘ usilovala o respektování specifik produktů ČLFA, včetně factoringu, v opatřeních přijímaných v rámci institutu nespolehlivého plátce DPH, včetně ručení za nespolehlivého plátce ČLFA aktivně vystupovala v zájmu optimálního právního rámce pro nebankovní finanční produkty i v dalších oblastech: působila aktivně při úpravě postupů při registraci a evidenci vozidel, zajistila seminář MD pro členské společnosti financující silniční vozidla účastnila se aktivit nevládních subjektů (včetně HK, Svazu měst a obcí, Asociace inkasních agentur a České asociace věřitelů) proti zavedení teritoriality při ustavování soudních exekutorů účastnila se jednání evropské leasingové komunity k obsahu připravovaného nového mezinárodního standardu pro leasing. K prosazování priorit ČLFA v legislativní oblasti i stanovisek asociace k výkladu a k aplikaci platných právních předpisů jednalo představenstvo ČLFA opakovaně s představiteli legislativy a exekutivy včetně: zpravodajů některých sněmovních tisků a dalších poslanců k návrhům změn zákonů relevantních pro produkty ČLFA ministra financí k úloze finančních produktů ČLFA náměstkyně ministra financí a dalších představitelů MF k daňovým otázkám náměstka ministra financí a dalších představitelů MF k regulaci finančních institucí a jejich produktů, zejm. úvěrů pro spotřebitele pracovníků oddělení MF pro legislativu pojišťovnictví k novele zákona o pojišťění odpovědnosti za škody z provozu vozidel viceguvernéra ČNB a dalších představitelů ČNB k regulaci, k rovným podmínkám pro aktivity nebankovních finančních institucí a k rizikovosti nebankovního financování ředitelky samostatného odboru ochrany spotřebitele ČNB k výkladu a aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru ředitele odboru silničních vozidel a ředitele legislativního odboru MD k návrhu vyhlášky o registraci vozidel, k jejímu výkladu a aplikaci zástupce ředitele FAÚ k respektování specifik finančních produktů ČLFA v připravované novele zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu ústředního ředitele ČOI k výkladu a aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru. Legislativní a další cíle ČLFA byly koordinovány a prosazovány ve spolupráci s dalšími zájmovými sdruženími. nezastupitelná byla spolupráce s ČBA (např. při jednání o návrhu na stropy RPSN, o postupu v regulaci finančního trhu, při přípravě dohody FATCA k postupu finančních institucí k daňovým residentům USA ivkonsultacích k legislativě EU) sčap bylo jednáno k problémům ve styku s ČKP a k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Bylo sjednáno Memorandum o vstupu do databází ČKP k identifikaci nepojištěných vozidel ssda byly konsultovány legislativní návrhy týkající se podmínek provozu na pozemních komunikacích a překážek prodejů i financování aut byla rozšířena spolupráce s Asociací malých a středních podniků v zájmu zlepšování podmínek pro využívání produktů ČLFA těmito podnikatelskými subjekty a k využívání produktů ČLFA při čerpání dotačních titulů živnostníky, malými a středními podniky ČLFA byla aktivním členem Platformy pro odpovědné finance sdružující státní orgány, spotřebitelská sdružení i finanční asociace sledující finanční produkty pro domácnosti. V rámci seberegulace se orgány ČLFA zabývaly mj. podnětem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a ČNB k televizní reklamě jedné z členských společností a tiskovým výstupem další členské společnosti ke změně jejího postupu při financování ojetin. Dalšího posunu bylo dosaženo i v oblasti mediálního působení ČLFA zaměřeného na podporu a propagaci finančních produktů nabízených členy asociace: bylo postupováno podle mediální strategie vymezující komunikační cíle a tematické okruhy a klíčová témata mediálních aktivit asociace, ČLFA, cílové skupiny a příslušné komunikační nástroje vúnoru 2015 uspořádala ČLFA tiskovou konferenci k vývoji nebankovního financování v roce 2014 vmediích bylo publikováno 15 tiskových zpráv ČLFA a řada článků se stanovisky asociace k aktuálním otázkám vývoje a regulace nebankovních finančních produktů. Od loňské členské schůze do konce února bylo k těmto stanoviskům otištěno v našich médiích přes 300 textů více, než v předchozím období. Představitelky a představitelé ČLFA vystoupili opakovaně k produktům asociace v televizních i rozhlasových relacích. 12

13 Výroční zpráva 2014 Došlo k dalšímu posunu v organizaci vnitřního chodu ČLFA. Do přípravy stanovisek asociace byly ve větší míře zapojeny expertní výbory. Analyzovaly aktuální potřeby nebankovního finančního trhu a dávaly představenstvu, častěji než v minulých letech, podněty k odpovídajícím stanoviskům. Osvědčilo se zřízení Výboru pro financování podnikatelů a Výboru pro operativní leasing vozidel a přerozdělení působnosti jejich předchůdců (Výboru pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky a Výboru pro financování automobilů do 3,5 t) v dubnu Byla rozšířena spolupráce s externími odborníky při sestavení výstupů ČLFA a při jejich prosazování, včetně podkladů pro legislativní iniciativy asociace. Pro členské společnosti byl ve spolupráci s KPMG připraven další seminář k výkladu a aplikaci nového občanského zákoníku. Představenstvo usilovalo o využívání členství ČLFA v Leaseurope, Eurofinas a EUF. Představenstvo ČLFA bylo nuceno s ohledem na limity rozpočtu asociace a vysoké náklady členství v Eurofinas i při vědomí jeho přínosů vypovědět toto členství k 31. prosinci V Radě Leaseurope působila do října 2014 jako představitelka asociací ze SVE Ing. J. Tapšíková. Plnění priorit schválených členskou schůzí i aktuální otázky vývoje legislativy i ekonomiky konsultovalo představenstvo 30. září 2014 na pracovním setkání s vedoucími představiteli členských společností a 8. ledna 2015 na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů. Na listopadové schůzi schválilo představenstvo provizorní rozpočet ČLFA na rok Asociace pokračovala ve shromažďování, v analýze a v publikaci statistik. Na základě podnětů několika členských společností byla zadána AK Havel, Holásek a Partneři studie ke slučitelnosti metodiky statistik Č LFA se zákonem na ochranu hospodářské soutěže Do shromažďování a sdílení vybraných finančních statistik se zapojilo 22 členských společností. 13 V uplynulém období došlo k prohloubení systému a odbornosti v práci expertních výborů ČLFA. Byla zaměřena na aktuální potřeby asociace, zejm. při sledování a ovlivňování legislativních změn. Legislativně-právní výbor se zaměřil zejm. na tyto otázky: aplikace nového OZ příprava na aplikaci novelizovaného zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, příprava návrhu vyhlášky o registraci vozidel, příprava na její aplikaci žádoucí změny v zákoně o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, včetně zrušení příspěvku pro ČKP za nepojištěná vozidla návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích připravované změny v zákoně o ochraně spotřebitele a v zákoně o spotřebitelském úvěru autorské poplatky za veřejnou produkci autorádií v leasovaných vozech vyjmutí členských společností a jejich produktů z režimu FATCA podněty ČLFA pro anketu Zákon roku judikatura relevantní pro produkty členských společností podněty z Právního výboru Leaseurope a Právního a politického výboru Eurofinas. Výbor pro daně a účetnictví průběžně posuzoval stanoviska a návrhy ČLFA k daňovým novelám, zejm. k ZDP a ZDPH. Jednal také o dalších otázkách daňového a účetního režimu, týkajících se produktů nabízených členy asociace: analyzoval relevantní změny daňových zákonů a jejich dopady pro poskytovatele nebankovních finančních produktů, včetně nové úpravy daňového režimu převodních cen a úpravy režimu nespolehlivého plátce DPH. posuzoval příslušné závěry Koordinačního výboru MF k výkladu a aplikaci některých daňových zákonů sledoval přípravu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing projednával podněty z práce Účetního a daňového výboru Leaseurope. Výbor pro statistiku projednával a schvaloval čtvrtletní a celoroční zprávy o stavu a vývoji trhu a další statistické výstupy zabýval se metodikou vykazování pohledávek se selháním u finančních produktů ČLFA a projednal agregovaný výstup k této otázce za produkty ČLFA pro ČNB posoudil dopady studie AK Havel, Holásek a Partneři k souladu metodiky statistik ČLFA se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Výbor pro financování spotřebitelů projednával tyto otázky: výklad a aplikace zákona o spotřebitelském úvěru stanovisko ČLFA ke konzultačnímu materiálu MF k implementaci směrnice EU o residenčních hypotékách a ke konzultačnímu materiálu MF k regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů praxe dozorových orgánů při ověřování schopnosti klienta splatit spotřebitelský úvěr mediální stanoviska ČLFA k problematice nebankovních finančních produktů pro spotřebitele podněty z Platformy pro odpovědně finance podněty z Právního a politického výboru Eurofinas. Výbor pro operativní leasing vozidel jednal o těchto otázkách: ovývoji v segmentu operativního leasingu vozidel onávrhu vyhlášky k registraci vozidel a o její aplikaci ospolupráci se SDA při vyřizování škodních událostí v servisech (koncept Fair-Play) ovývoji ve vybavení vozidel telekomunikační technikou ovyužívání elektronických servisních knížek opodnětech z Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope. Výbor pro financování podnikatelů se zabýval těmito otázkami: sledoval trendy při financování výrobních prostředků zabýval se využitím dotačních titulů při financování podnikatelských investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva jednal o návrhu vyhlášky k registraci vozidel a o její aplikaci sledoval jednání o návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích připravil workshop k aktuálním problémům financování vozidel, který proběhl 24. června 2014 jednal k právnímu režimu věcí, které mohou být považovány za součást nemovitosti, v režimu NOZ jednal o podnětech z Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope. Práci expertních výborů negativně ovlivňovala menší aktivita některých členů a častá neúčast některých členů výborů na jejich schůzích. Asociace napomáhala v období od minulé členské schůze prosazování společných zájmů členských společností a rozvoji leasingu, nebankovních úvěrů, splátkových prodejů a factoringu v České republice.

14 Česká leasingová a finanční asociace Představenstvo ČLFA předsedkyně představenstva místopředsedkyně představenstva místopředseda představenstva Ing. Jiřina Tapšíková, MBA Mgr. Blažena Valkošáková Ing. Tomáš Morávek jednatelka finanční ředitelka předseda představenstva ŠkoFIN s.r.o. CETELEM ČR, a.s. ČSOB Factoring, a.s. 14 člen představenstva člen představenstva člen představenstva Ing. Libor Bosák Ing. Jaromír Hájek Ing. Jiří Matula předseda představenstva generální ředitel předseda představenstva ČSOB Leasing, a.s. LeasePlan Česká republika, s.r.o. UniCredit Leasing CZ, a.s.

15 Výroční zpráva 2014 Výbory ČLFA Expertní výbory ČLFA Legislativně-právní výbor Předseda Mgr. Paed.Dr. Vratislav Kejdana GE Money Auto, s.r.o. Výbor pro operativní leasing vozidel Předseda Ing. Lubomír Sikora ALD Automotive s.r.o. 15 Statistický výbor Předseda Ing. Tomáš Veverka s Autoleasing, a.s. Výbor pro daně a účetnictví Předsedkyně Ing. Milena Veselá SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Výbor pro financování spotřebitelů Předsedkyně Mgr. Andrea Zatloukalová Home Credit, a.s. Výbor pro financování podnikatelů Předsedkyně Ing. Marta Slažanská ČSOB Leasing, a.s. Rozhodčí komise AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Home Credit, a.s. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Erste Leasing, a.s. TRANSFINANCE, a.s. Revizorka účtů Ing. Květa Najmanová Generální tajemník JUDr. Jiří Pulz, CSc.

16 Česká leasingová a finanční asociace Seznam členů ČLFA (k ) AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Factoring KB, a.s. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. ALD Automotive s.r.o. FCE Credit, s.r.o. s Autoleasing, a.s. ARCHER SHERIDAN, s.r.o. ARVAL CZ s.r.o. Bibby Financial Services, a.s. BOHEMIA, s.r.o. BUSINESS LEASE s.r.o. CETELEM ČR, a.s. COFIDIS s.r.o. Česká finanční, spol. s r.o. ČSOB Factoring, a.s. ČSOB Leasing, a.s. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. ECONOCOM Czech Republic, s.r.o. GE Money Auto, s.r.o. GE Money Leasing, s.r.o. dříve VB Leasing CZ, spol. s r.o. GRENKELEASING s.r.o. Home Credit a.s. IKB Leasing ČR s.r.o. IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. KPMG Česká republika, s.r.o. LeasePlan Česká republika, s.r.o. LEASETREND s.r.o. Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Oberbank Leasing spol. s r.o. SCANIA FINANCE Czech Republic, spol. s r.o. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. ŠkoFIN s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. TRANSFINANCE a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. UNILEASING, a.s. VB Real Estate Services Czechia s.r.o. VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. VLTAVÍN leas, a.s. 16 Erste Group Immorent ČR s.r.o. Erste Leasing, a.s. ESSOX, s.r.o. Factoring České spořitelny, a.s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Provident Financial s.r.o. PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

17 Výroční zpráva 2014 Kontakty na členy ČLFA AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Sládkova 309/II, Jindřichův Hradec Tel.: , , , Fax: Ředitel-jednatel: Ing. Josef Drnek Jednatel: Mgr. Ing. Tomáš Drnek 17 ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1, Praha 10 Tel.: Fax: Generální ředitel: Pavel Fořt ARCHER SHERIDAN, s.r.o. Bavorská 2780/2, Praha 5-Stodůlky Tel.: Fax: Ředitel: Michal Kotrba ARVAL CZ s.r.o. Na Pankráci 1683/127, Praha 4 Tel.: Fax: Generální ředitel: Gregor Bilik Bibby Financial Services, a.s. Hlinky 118, Brno Tel.: Fax: Předseda představenstva: Gary Davies Členové představenstva: Ing. Michal Gabriel, MBA, Ing. Petr Novák, MBA, Christopher Parle

18 Česká leasingová a finanční asociace BOHEMIA, s.r.o. Kollárovo nám. 7, Olomouc Tel.: , Fax: Ředitel: Ing. Miroslav Křeček BUSINESS LEASE s.r.o. Radlická 714/113a, Praha 5 Tel.: Fax: Ředitel: Elias Drakopoulos CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, Praha 5 Tel.: Fax: Předseda představenstva: Charles Mc Arthur Místopředseda představenstva a generální ředitel: Emmanuel Bourg 18 COFIDIS s.r.o. Bucharova 1423/6, Praha 5 Tel.: Fax: Jednatelé: Thomas Kudela, Luc Bertrand Salus Česká finanční, spol. s r.o. Kolovratská 2020, Říčany u Prahy Tel.: Fax: Jednatel: Mgr. Otakar Bělohradský ČSOB Factoring, a.s. Benešovská 2538/40, Praha 10 Tel.: Fax: Předseda představenstva: Ing. Tomáš Morávek

19 Výroční zpráva ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60, Praha 4 Tel.: Fax: Předseda představenstva: Ing. Libor Bosák Místopředseda představenstva: Ing. Josef Rosenkranz Člen představenstva: Ing. Rudolf Kypta Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. Antala Staška 2027/79, Praha 4-Krč Tel.: Fax: Jednatelé: Uta Reichel, Radan Havelka ECONOCOM Czech Republic, s.r.o. Anděl Park, Radlická 14/3201, Praha 5 Tel.: Fax: Jednatelé: Philippe Olivier Segui, Bruno Raymond Léon Lemaistre Erste Group Immorent ČR s.r.o. Budějovická 1518/13a, Praha 4 Tel.: Fax: Jednatelé: Ing. Tomáš Velemínský, Ing. Jiří Drbohlav Erste Leasing, a.s. Horní náměstí 264/18, Znojmo Tel.: Fax: Předsedkyně představenstva a generální ředitelka: Radmila Jakubová Místopředseda představenstva: Ing. Karel Machytka Prokuristé: Ing. Jan Balík, Ing. Aleš Cejpek 1ECO001_PanoRollup_850x2105.ai 1 07/03/11 11:52

20 Česká leasingová a finanční asociace ESSOX, s.r.o. Senovážné nám. 231/7, České Budějovice Tel.: Fax: Jednatel: Renaud Stern Prokuristé: Ing. Luděk Čermák, Ing. Mária Kováčiková Factoring České spořitelny, a.s. Budějovická 1518/13B, Praha 4 Tel.: Fax: Předsedkyně představenstva a generální ředitelka: Radmila Jakubová Místopředseda představenstva: Ing. Karel Machytka Factoring KB, a.s. nám. Junkových 2772/1, Praha 5 Tel.: Fax: Předseda představenstva a ředitel společnosti: Ing. Miloslav Kukla 20 FCE Credit, s.r.o. Karolinská 654/2, Praha 8 Tel.: , infolinka: Fax: , 398 Ředitel: Ing. Vladan Rojíček Provozní ředitel: Ing. Pavel Krušina GE Money Auto, s.r.o. Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Tel.: , Fax: , Jednatelé: Sean Morrissey, Carl Normann Vökt

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (4/2010) To nejcenější, co nesmíme ztratit, je schopnost tvořit Teď by měla přijít na řadu shoda nad cestovní mapou všech reforem, www.prosperita.info

Více