Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace"

Transkript

1 Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace

2

3 Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014

4 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost ČLFA 12 Orgány ČLFA 14 Seznam členů 16 Kontakty na členy 17 4

5 Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Česká leasingová a finanční asociace podporovala v roce 2014, podobně jako v předchozích letech, různorodými činnostmi zájmy členských společností a dalších poskytovatelů finančních služeb finančního i operativního leasingu, nebankovních úvěrů pro podnikatele i spotřebitele a factoringu. Působila při analýze a prosazování společných zájmů členských společností, při naplňování poslání asociace a jejích cílů vyjádřených ve stanovách ČLFA. Sledovala a analyzovala dlouhodobé i aktuální problémy odpovídajících segmentů našeho finančního trhu. Zabývala se právním i ekonomickým prostředím, ve kterém jsou realizovány finanční obchody, napomáhala šíření informací o finančních produktech využitelných pro financování investic i provozu podnikatelských subjektů a potřeb domácností. Pokračovala v aktivní účasti v evropských federacích nebankovních poskytovatelů finančních produktů Leaseurope, Eurofinas a EU Factoring. V souladu se stanovami a se závěry členských schůzí přispívala k vytváření podmínek pro další rozvoj nebankovního financování. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA Vývoj nebankovního finančního trhu v roce 2014 Finanční obchody probíhaly v roce 2014 v podmínkách ekonomického oživení, obnoveného růstu investic a postupného zvyšování výdajů domácností. Za této situace se objem prostředků poskytnutých členskými společnostmi na financování investic, provozu podniků i spotřeby meziročně zvýšil a byla posílena úloha finančních produktů členských společností ČLFA na finančním trhu a jejich podíl při financování ekonomiky. Členské společnosti ČLFA poskytly v roce 2014 leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 135,3 mld. Kč (o 11,95 mld. Kč více, než v roce 2013). Na financování investic a provozu podnikatelských subjektů poskytly 98,35 mld. Kč, na financování zboží a služeb pro domácnosti 36,95 mld. Kč. Uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů, na

6 Česká leasingová a finanční asociace konci roku 2014 spravovaly aktivních leasingových a úvěrových smluv. Částkou 22,41 mld. Kč financovaly technologie a částkou 62,93 mld. Kč silniční dopravní prostředky. V roce 2014 financovaly 41 % nově registrovaných osobních aut. Vývoj nebankovního financování podnikatelských subjektů Po obnovení růstu investic a nárůstu nových životaschopných podnikatelských projektů došlo v roce 2014 k meziročnímu zvýšení objemu leasingu movitých věcí. Členské společnosti ČLFA předaly v průběhu roku do leasingového užívání stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) za 42,13 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení u největších 15 společností o 17,1 %. S podnikatelskými subjekty uzavřely celkem nových smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků pro podnikatele. Dlouhodobě přitom roste podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic v roce 2014 dosáhl již 43,7 %. Z hlediska komoditního zaměření nadále dominoval leasing osobních aut (31,4 %), leasing nákladních vozů (32,6 %) a leasing strojů a zařízení (23,7 %). Na konci r probíhaly leasingy movitých věcí pro podnikatele na základě aktivních leasingových smluv uzavřených členskými společnostmi ČLFA. V roce 2014 došlo k opětovnému růstu leasingu nemovitostí. Jeho objem se meziročně zvýšil (z nízké základny předchozích let) o 59,4 %. Členské společnosti ČLFA předaly do leasingového užívání 29 nemovitostí v souhrnu pořizovacích cen 3,22 mld. Kč. V souladu s dosavadními trendy pokračoval v roce 2014 růst nebankovních úvěrů pro podnikatele. Členské společnosti ČLFA v roce 2014 poskytly podnikatelským subjektům nových úvěrů (z toho 162 úvěrů na pořízení nemovitostí) v celkové výši 40,03 mld. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení objemu těchto úvěrů o 15,7 % v případě vedoucích patnácti společností. Pokračoval růst podílu úvěrového financování na obchodech členských společností ČLFA. Také factoringové obchody v roce 2014 rostly. Na členy ČLFA byly postoupeny pohledávky celkem za 155,12 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 13,2 %. Objem prostředků poskytnutých členskými společnostmi ČLFA v rámci factoringových obchodů dosáhl k 31. prosinci ,06 mld. Kč. Podobně jako v minulých letech dominoval regresní factoring. Vývoj nebankovního financování spotřebitelů Členské společnosti ČLFA se v roce 2014 významně podílely na financování potřeb domácností. Uzavřely smluv o spotřebitelských úvěrech, v jejichž rámci poskytly domácnostem celkem 34,94 mld. Kč (o 1,5 % více, než v předchozím roce). Podílely se na tom celkem rovnoměrně osobní půjčky (31,7 %), revolvingové úvěry (36,5 %) i financování v místě prodeje (31,8 %). V roce 2014 se zvýšil objem spotřebitelského leasingu a jeho podíl při podpoře odbytu a uspokojování potřeb domácností. Členské společnosti ČLFA uzavřely se spotřebiteli nových smluv o leasingu a krátkodobých pronájmech, na jejichž základě předaly do užívání spotřebitelům movité věci (především osobní vozy) v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 2,02 mld. Kč o 37,6 % více, než v předchozím roce. ČLFA plní své poslání podle stanov K rozvoji nebankovního financování přispívá v rámci svého mandátu i ČLFA. Usiluje o zlepšování právního rámce finančních produktů poskytovaných členskými společnostmi, včetně daňového režimu leasingu, nebankovních úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu. V roce 2014 se soustavně zapojovala do jednání o změnách platných právních předpisů, včetně návrhů novel daňových zákonů, návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a návrhu vyhlášky o registraci vozidel. Napomáhala členským společnostem při výkladu a aplikaci nového občanského zákoníku. Zajistila externí analýzy k regulaci členských společností ČLFA a jejich finančních produktů a k souladu metodiky statistik ČLFA s předpisy na ochranu hospodářské soutěže. Pokračovala v úsilí o umožnění daňových opravných položek k pohledávkám nebankovních finančních institucí z poskytnutých úvěrů a půjček. V rámci Leaseurope a Eurofinas se podílela na přípravě stanovisek evropské komunity poskytovatelů leasingu a spotřebitelských úvěrů k legislativním záměrům Evropské komise, včetně návrhu nové směrnice EU o pojišťovacích zprostředkovatelích, návrhu nařízení EU k ochraně osobních údajů a návrhu nové směrnice EU proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Prostřednictvím Leaseurope se aktivně podílela na jednání o obsahu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. 6

7 Výroční zpráva 2014 Předsedkyně představenstva ČLFA působila v období jako zástupkyně asociací ze střední a východní Evropy v Radě Leaseurope. ČLFA zpracovává statistiky obchodních výsledků i vybraných finančních údajů členských společností, které představují jedinečný zdroj informací z příslušných segmentů našeho finančního trhu nejen pro členské společnosti, ale i pro orgány státu, finanční analytiky a média. Prostřednictvím expertních výborů zajišťuje výměnu názorů, informací i zkušeností k aktuálním problémům finančních produktů a podnikatelského prostředí. Šíří informace o finančních produktech pro podnikatelské subjekty i spotřebitele v médiích. Prostřednictvím plnění Etického kodexu ČLFA působí aktivně v seberegulaci poskytovatelů finančních produktů. ČLFA účinně zastupuje společné zájmy členských společnosti ve 7 vztahu ke státním orgánům, k veřejnosti i ke sdružením jiných poskytovatelů finančních služeb či klientů, napomáhá rozvoji i kultivaci našeho finančního trhu. Aktivním členstvím v evropských sdruženích poskytovatelů leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu se podílí na ovlivňování evropského rámce pro rozvoj těchto produktů, zajišťuje přístup k odpovídajícím informacím i jejich využití na našem trhu. Toto poslání asociace úspěšně plnila i v roce Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA

8 Česká leasingová a finanční asociace Leasing Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) , ,0 84,5 96,0 97,0 99,3 96,6 100,5 106,4 95, ,0 32,0 46,0 63,0 63,5 44,2 47,0 46,4 37,9 38,5 44, ,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v roce 2014 podle komodit 2,3 % 3,8 % 0,1 % 0 1 % 32,6 % 1,4 % Zaměření podnikatelských úvěrů členů ČLFA v roce 2014 podle komodit %,, 11,2 % 6,9 % 1 % 39,2 % movitosti nemovitosti 1. osobní automobily - 31,4 % 2. motocykly - 0,1 % 3. užitkové automobily 0,1 % - 3,6 % 34. nákladní automobily- 32,6 % 5. autobusy, trolejbusy - 2,3 32,6 %% 56. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 3,8 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 2,3 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) - 23,7 % 10. ostatní komodity - 0,1 % 0,1 % 1 1. osobní automobily - 39,2 % 2. motocykly - 0,3 % 3. užitkové automobily - 6,9 % 4. nákladní automobily - 11,2 % 5. autobusy, trolejbusy - 4,6 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,2 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 0,8 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) - 33,2 % 10. ostatní komodity - 0,7 % 11. služby a neidentifikované komodity - 0,2 % 12. nemovitosti - 2,6 %

9 Výroční zpráva 2014 Podnikatelské úvěry Vývoj podnikatelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) ,7 26,9 27,3 30,4 32,9 35,4 40, , , ,8 2,3 3,8 4,0 5, Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingových společností ,3 % 91,6 % 88,3 % 82,6 % 77,3 % 76,1 % 70 63,9 % ,1 % 47,5 % 40,7 % 37,0 % 36,0 % 37,5 % 20,4 % 4,0 / 7,7 % 11,4 % 12,6 % 13,0 % 21,8 % 2,5 / 4,2 % 4,0 / 4,4 % 15,7 % 16,9 % 16,5 % 10,1 % 10,9 % 6,0 % ,2 % 29,3% 24,5 % ,2 % 48,6 % 28,5% 28,9% 22,3 % 22,5 % finanční leasing úvěry operativní leasing

10 Česká leasingová a finanční asociace Factoring Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) , ,1 134,0 128,2 130,6 145, ,8 104,8 99,7 111, Factoringový produkt v roce 2014 Směrování factoringu v roce ,2 % regresní factoring - 62,2 % bezregresní factoring - 37,8 % tuzemský - 70,7 % exportní - 26,1 % importní - 3,2 %

11 Výroční zpráva 2014 Spotřebitelské úvěry Vývoj spotřebitelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) 60 54, , ,5 36,6 41,1 38,0 34,2 34,2 34,4 34, , ,2 15,0 18, Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v roce 2014 % 36,5 % osobní půjčky - 31,7 % revolvingové úvěry - 36,5 % financování v místě prodeje - 31,8 %

12 Česká leasingová a finanční asociace Činnost ČLFA Ze zprávy představenstva ČLFA pro členskou schůzi konanou 30. března 2015 Byla zaměřena na naplňování cílů vymezených ve stanovách asociace. Představenstvo přitom usilovalo především o plnění priorit schválených členskou schůzí ČLFA 31. března Týkaly se zlepšování podmínek pro poskytování leasingu, úvěrů pro podnikatelské subjekty i spotřebitele a factoringu. V legislativní oblasti usilovala ČLFA především o odstranění diskriminačních prvků v daňovém rámci nebankovních finančních produktů a o racionální regulaci finančních institucí a jejich produktů. K prosazení těchto cílů zajistila: zadala PwC vypracování studie o regulaci členských společností ČLFA a jejich finančních produktů a prosazovala její závěry v jednání s MF, ČNB, s dalšími orgány státu i s ČBA jednala s MF (s podporou PwC) o možnosti daňových opravných položek k pohledávkám z úvěrů nebankovních institucí prosazovala respektování potřeb praxe při novém vymezení finančního leasingu v novele ZDP vjednání s MF a ČAP prosazovala zohlednění modelů pojištění financovaných věcí v praxi členských společností ČLFA v návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích vkonsultacích k diskusnímu materiálu MF k implementaci směrnice EU o residenčních hypotékách prosazovala žádoucí změny zákona o spotřebitelském úvěru vkonsultacích k diskusnímu materiálu MF o regulaci vstupu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na finanční trh prosazovala zejm. sjednocení dohledu u ČNB, licenční systém a nerozšiřování na úvěry pro podnikatelské subjekty na všech dostupných fórech, včetně semináře PS k problémům lichvy, vystupovala proti stropům na RPSN vjednání s GFŘ usilovala o respektování specifik produktů ČLFA, včetně factoringu, v opatřeních přijímaných v rámci institutu nespolehlivého plátce DPH, včetně ručení za nespolehlivého plátce ČLFA aktivně vystupovala v zájmu optimálního právního rámce pro nebankovní finanční produkty i v dalších oblastech: působila aktivně při úpravě postupů při registraci a evidenci vozidel, zajistila seminář MD pro členské společnosti financující silniční vozidla účastnila se aktivit nevládních subjektů (včetně HK, Svazu měst a obcí, Asociace inkasních agentur a České asociace věřitelů) proti zavedení teritoriality při ustavování soudních exekutorů účastnila se jednání evropské leasingové komunity k obsahu připravovaného nového mezinárodního standardu pro leasing. K prosazování priorit ČLFA v legislativní oblasti i stanovisek asociace k výkladu a k aplikaci platných právních předpisů jednalo představenstvo ČLFA opakovaně s představiteli legislativy a exekutivy včetně: zpravodajů některých sněmovních tisků a dalších poslanců k návrhům změn zákonů relevantních pro produkty ČLFA ministra financí k úloze finančních produktů ČLFA náměstkyně ministra financí a dalších představitelů MF k daňovým otázkám náměstka ministra financí a dalších představitelů MF k regulaci finančních institucí a jejich produktů, zejm. úvěrů pro spotřebitele pracovníků oddělení MF pro legislativu pojišťovnictví k novele zákona o pojišťění odpovědnosti za škody z provozu vozidel viceguvernéra ČNB a dalších představitelů ČNB k regulaci, k rovným podmínkám pro aktivity nebankovních finančních institucí a k rizikovosti nebankovního financování ředitelky samostatného odboru ochrany spotřebitele ČNB k výkladu a aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru ředitele odboru silničních vozidel a ředitele legislativního odboru MD k návrhu vyhlášky o registraci vozidel, k jejímu výkladu a aplikaci zástupce ředitele FAÚ k respektování specifik finančních produktů ČLFA v připravované novele zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu ústředního ředitele ČOI k výkladu a aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru. Legislativní a další cíle ČLFA byly koordinovány a prosazovány ve spolupráci s dalšími zájmovými sdruženími. nezastupitelná byla spolupráce s ČBA (např. při jednání o návrhu na stropy RPSN, o postupu v regulaci finančního trhu, při přípravě dohody FATCA k postupu finančních institucí k daňovým residentům USA ivkonsultacích k legislativě EU) sčap bylo jednáno k problémům ve styku s ČKP a k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Bylo sjednáno Memorandum o vstupu do databází ČKP k identifikaci nepojištěných vozidel ssda byly konsultovány legislativní návrhy týkající se podmínek provozu na pozemních komunikacích a překážek prodejů i financování aut byla rozšířena spolupráce s Asociací malých a středních podniků v zájmu zlepšování podmínek pro využívání produktů ČLFA těmito podnikatelskými subjekty a k využívání produktů ČLFA při čerpání dotačních titulů živnostníky, malými a středními podniky ČLFA byla aktivním členem Platformy pro odpovědné finance sdružující státní orgány, spotřebitelská sdružení i finanční asociace sledující finanční produkty pro domácnosti. V rámci seberegulace se orgány ČLFA zabývaly mj. podnětem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a ČNB k televizní reklamě jedné z členských společností a tiskovým výstupem další členské společnosti ke změně jejího postupu při financování ojetin. Dalšího posunu bylo dosaženo i v oblasti mediálního působení ČLFA zaměřeného na podporu a propagaci finančních produktů nabízených členy asociace: bylo postupováno podle mediální strategie vymezující komunikační cíle a tematické okruhy a klíčová témata mediálních aktivit asociace, ČLFA, cílové skupiny a příslušné komunikační nástroje vúnoru 2015 uspořádala ČLFA tiskovou konferenci k vývoji nebankovního financování v roce 2014 vmediích bylo publikováno 15 tiskových zpráv ČLFA a řada článků se stanovisky asociace k aktuálním otázkám vývoje a regulace nebankovních finančních produktů. Od loňské členské schůze do konce února bylo k těmto stanoviskům otištěno v našich médiích přes 300 textů více, než v předchozím období. Představitelky a představitelé ČLFA vystoupili opakovaně k produktům asociace v televizních i rozhlasových relacích. 12

13 Výroční zpráva 2014 Došlo k dalšímu posunu v organizaci vnitřního chodu ČLFA. Do přípravy stanovisek asociace byly ve větší míře zapojeny expertní výbory. Analyzovaly aktuální potřeby nebankovního finančního trhu a dávaly představenstvu, častěji než v minulých letech, podněty k odpovídajícím stanoviskům. Osvědčilo se zřízení Výboru pro financování podnikatelů a Výboru pro operativní leasing vozidel a přerozdělení působnosti jejich předchůdců (Výboru pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky a Výboru pro financování automobilů do 3,5 t) v dubnu Byla rozšířena spolupráce s externími odborníky při sestavení výstupů ČLFA a při jejich prosazování, včetně podkladů pro legislativní iniciativy asociace. Pro členské společnosti byl ve spolupráci s KPMG připraven další seminář k výkladu a aplikaci nového občanského zákoníku. Představenstvo usilovalo o využívání členství ČLFA v Leaseurope, Eurofinas a EUF. Představenstvo ČLFA bylo nuceno s ohledem na limity rozpočtu asociace a vysoké náklady členství v Eurofinas i při vědomí jeho přínosů vypovědět toto členství k 31. prosinci V Radě Leaseurope působila do října 2014 jako představitelka asociací ze SVE Ing. J. Tapšíková. Plnění priorit schválených členskou schůzí i aktuální otázky vývoje legislativy i ekonomiky konsultovalo představenstvo 30. září 2014 na pracovním setkání s vedoucími představiteli členských společností a 8. ledna 2015 na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů. Na listopadové schůzi schválilo představenstvo provizorní rozpočet ČLFA na rok Asociace pokračovala ve shromažďování, v analýze a v publikaci statistik. Na základě podnětů několika členských společností byla zadána AK Havel, Holásek a Partneři studie ke slučitelnosti metodiky statistik Č LFA se zákonem na ochranu hospodářské soutěže Do shromažďování a sdílení vybraných finančních statistik se zapojilo 22 členských společností. 13 V uplynulém období došlo k prohloubení systému a odbornosti v práci expertních výborů ČLFA. Byla zaměřena na aktuální potřeby asociace, zejm. při sledování a ovlivňování legislativních změn. Legislativně-právní výbor se zaměřil zejm. na tyto otázky: aplikace nového OZ příprava na aplikaci novelizovaného zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, příprava návrhu vyhlášky o registraci vozidel, příprava na její aplikaci žádoucí změny v zákoně o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, včetně zrušení příspěvku pro ČKP za nepojištěná vozidla návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích připravované změny v zákoně o ochraně spotřebitele a v zákoně o spotřebitelském úvěru autorské poplatky za veřejnou produkci autorádií v leasovaných vozech vyjmutí členských společností a jejich produktů z režimu FATCA podněty ČLFA pro anketu Zákon roku judikatura relevantní pro produkty členských společností podněty z Právního výboru Leaseurope a Právního a politického výboru Eurofinas. Výbor pro daně a účetnictví průběžně posuzoval stanoviska a návrhy ČLFA k daňovým novelám, zejm. k ZDP a ZDPH. Jednal také o dalších otázkách daňového a účetního režimu, týkajících se produktů nabízených členy asociace: analyzoval relevantní změny daňových zákonů a jejich dopady pro poskytovatele nebankovních finančních produktů, včetně nové úpravy daňového režimu převodních cen a úpravy režimu nespolehlivého plátce DPH. posuzoval příslušné závěry Koordinačního výboru MF k výkladu a aplikaci některých daňových zákonů sledoval přípravu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing projednával podněty z práce Účetního a daňového výboru Leaseurope. Výbor pro statistiku projednával a schvaloval čtvrtletní a celoroční zprávy o stavu a vývoji trhu a další statistické výstupy zabýval se metodikou vykazování pohledávek se selháním u finančních produktů ČLFA a projednal agregovaný výstup k této otázce za produkty ČLFA pro ČNB posoudil dopady studie AK Havel, Holásek a Partneři k souladu metodiky statistik ČLFA se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Výbor pro financování spotřebitelů projednával tyto otázky: výklad a aplikace zákona o spotřebitelském úvěru stanovisko ČLFA ke konzultačnímu materiálu MF k implementaci směrnice EU o residenčních hypotékách a ke konzultačnímu materiálu MF k regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů praxe dozorových orgánů při ověřování schopnosti klienta splatit spotřebitelský úvěr mediální stanoviska ČLFA k problematice nebankovních finančních produktů pro spotřebitele podněty z Platformy pro odpovědně finance podněty z Právního a politického výboru Eurofinas. Výbor pro operativní leasing vozidel jednal o těchto otázkách: ovývoji v segmentu operativního leasingu vozidel onávrhu vyhlášky k registraci vozidel a o její aplikaci ospolupráci se SDA při vyřizování škodních událostí v servisech (koncept Fair-Play) ovývoji ve vybavení vozidel telekomunikační technikou ovyužívání elektronických servisních knížek opodnětech z Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope. Výbor pro financování podnikatelů se zabýval těmito otázkami: sledoval trendy při financování výrobních prostředků zabýval se využitím dotačních titulů při financování podnikatelských investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva jednal o návrhu vyhlášky k registraci vozidel a o její aplikaci sledoval jednání o návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích připravil workshop k aktuálním problémům financování vozidel, který proběhl 24. června 2014 jednal k právnímu režimu věcí, které mohou být považovány za součást nemovitosti, v režimu NOZ jednal o podnětech z Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope. Práci expertních výborů negativně ovlivňovala menší aktivita některých členů a častá neúčast některých členů výborů na jejich schůzích. Asociace napomáhala v období od minulé členské schůze prosazování společných zájmů členských společností a rozvoji leasingu, nebankovních úvěrů, splátkových prodejů a factoringu v České republice.

14 Česká leasingová a finanční asociace Představenstvo ČLFA předsedkyně představenstva místopředsedkyně představenstva místopředseda představenstva Ing. Jiřina Tapšíková, MBA Mgr. Blažena Valkošáková Ing. Tomáš Morávek jednatelka finanční ředitelka předseda představenstva ŠkoFIN s.r.o. CETELEM ČR, a.s. ČSOB Factoring, a.s. 14 člen představenstva člen představenstva člen představenstva Ing. Libor Bosák Ing. Jaromír Hájek Ing. Jiří Matula předseda představenstva generální ředitel předseda představenstva ČSOB Leasing, a.s. LeasePlan Česká republika, s.r.o. UniCredit Leasing CZ, a.s.

15 Výroční zpráva 2014 Výbory ČLFA Expertní výbory ČLFA Legislativně-právní výbor Předseda Mgr. Paed.Dr. Vratislav Kejdana GE Money Auto, s.r.o. Výbor pro operativní leasing vozidel Předseda Ing. Lubomír Sikora ALD Automotive s.r.o. 15 Statistický výbor Předseda Ing. Tomáš Veverka s Autoleasing, a.s. Výbor pro daně a účetnictví Předsedkyně Ing. Milena Veselá SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Výbor pro financování spotřebitelů Předsedkyně Mgr. Andrea Zatloukalová Home Credit, a.s. Výbor pro financování podnikatelů Předsedkyně Ing. Marta Slažanská ČSOB Leasing, a.s. Rozhodčí komise AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Home Credit, a.s. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Erste Leasing, a.s. TRANSFINANCE, a.s. Revizorka účtů Ing. Květa Najmanová Generální tajemník JUDr. Jiří Pulz, CSc.

16 Česká leasingová a finanční asociace Seznam členů ČLFA (k ) AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Factoring KB, a.s. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. ALD Automotive s.r.o. FCE Credit, s.r.o. s Autoleasing, a.s. ARCHER SHERIDAN, s.r.o. ARVAL CZ s.r.o. Bibby Financial Services, a.s. BOHEMIA, s.r.o. BUSINESS LEASE s.r.o. CETELEM ČR, a.s. COFIDIS s.r.o. Česká finanční, spol. s r.o. ČSOB Factoring, a.s. ČSOB Leasing, a.s. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. ECONOCOM Czech Republic, s.r.o. GE Money Auto, s.r.o. GE Money Leasing, s.r.o. dříve VB Leasing CZ, spol. s r.o. GRENKELEASING s.r.o. Home Credit a.s. IKB Leasing ČR s.r.o. IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. KPMG Česká republika, s.r.o. LeasePlan Česká republika, s.r.o. LEASETREND s.r.o. Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Oberbank Leasing spol. s r.o. SCANIA FINANCE Czech Republic, spol. s r.o. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. ŠkoFIN s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. TRANSFINANCE a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. UNILEASING, a.s. VB Real Estate Services Czechia s.r.o. VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. VLTAVÍN leas, a.s. 16 Erste Group Immorent ČR s.r.o. Erste Leasing, a.s. ESSOX, s.r.o. Factoring České spořitelny, a.s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Provident Financial s.r.o. PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

17 Výroční zpráva 2014 Kontakty na členy ČLFA AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Sládkova 309/II, Jindřichův Hradec Tel.: , , , Fax: Ředitel-jednatel: Ing. Josef Drnek Jednatel: Mgr. Ing. Tomáš Drnek 17 ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1, Praha 10 Tel.: Fax: Generální ředitel: Pavel Fořt ARCHER SHERIDAN, s.r.o. Bavorská 2780/2, Praha 5-Stodůlky Tel.: Fax: Ředitel: Michal Kotrba ARVAL CZ s.r.o. Na Pankráci 1683/127, Praha 4 Tel.: Fax: Generální ředitel: Gregor Bilik Bibby Financial Services, a.s. Hlinky 118, Brno Tel.: Fax: Předseda představenstva: Gary Davies Členové představenstva: Ing. Michal Gabriel, MBA, Ing. Petr Novák, MBA, Christopher Parle

18 Česká leasingová a finanční asociace BOHEMIA, s.r.o. Kollárovo nám. 7, Olomouc Tel.: , Fax: Ředitel: Ing. Miroslav Křeček BUSINESS LEASE s.r.o. Radlická 714/113a, Praha 5 Tel.: Fax: Ředitel: Elias Drakopoulos CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, Praha 5 Tel.: Fax: Předseda představenstva: Charles Mc Arthur Místopředseda představenstva a generální ředitel: Emmanuel Bourg 18 COFIDIS s.r.o. Bucharova 1423/6, Praha 5 Tel.: Fax: Jednatelé: Thomas Kudela, Luc Bertrand Salus Česká finanční, spol. s r.o. Kolovratská 2020, Říčany u Prahy Tel.: Fax: Jednatel: Mgr. Otakar Bělohradský ČSOB Factoring, a.s. Benešovská 2538/40, Praha 10 Tel.: Fax: Předseda představenstva: Ing. Tomáš Morávek

19 Výroční zpráva ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60, Praha 4 Tel.: Fax: Předseda představenstva: Ing. Libor Bosák Místopředseda představenstva: Ing. Josef Rosenkranz Člen představenstva: Ing. Rudolf Kypta Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. Antala Staška 2027/79, Praha 4-Krč Tel.: Fax: Jednatelé: Uta Reichel, Radan Havelka ECONOCOM Czech Republic, s.r.o. Anděl Park, Radlická 14/3201, Praha 5 Tel.: Fax: Jednatelé: Philippe Olivier Segui, Bruno Raymond Léon Lemaistre Erste Group Immorent ČR s.r.o. Budějovická 1518/13a, Praha 4 Tel.: Fax: Jednatelé: Ing. Tomáš Velemínský, Ing. Jiří Drbohlav Erste Leasing, a.s. Horní náměstí 264/18, Znojmo Tel.: Fax: Předsedkyně představenstva a generální ředitelka: Radmila Jakubová Místopředseda představenstva: Ing. Karel Machytka Prokuristé: Ing. Jan Balík, Ing. Aleš Cejpek 1ECO001_PanoRollup_850x2105.ai 1 07/03/11 11:52

20 Česká leasingová a finanční asociace ESSOX, s.r.o. Senovážné nám. 231/7, České Budějovice Tel.: Fax: Jednatel: Renaud Stern Prokuristé: Ing. Luděk Čermák, Ing. Mária Kováčiková Factoring České spořitelny, a.s. Budějovická 1518/13B, Praha 4 Tel.: Fax: Předsedkyně představenstva a generální ředitelka: Radmila Jakubová Místopředseda představenstva: Ing. Karel Machytka Factoring KB, a.s. nám. Junkových 2772/1, Praha 5 Tel.: Fax: Předseda představenstva a ředitel společnosti: Ing. Miloslav Kukla 20 FCE Credit, s.r.o. Karolinská 654/2, Praha 8 Tel.: , infolinka: Fax: , 398 Ředitel: Ing. Vladan Rojíček Provozní ředitel: Ing. Pavel Krušina GE Money Auto, s.r.o. Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Tel.: , Fax: , Jednatelé: Sean Morrissey, Carl Normann Vökt

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym:

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym: POPIS ČÍSELNÍKU : BA0001 : Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Jan Rozum Bankovní management Vedoucí práce:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s.

PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s. Spotřebitelské úvěry v kontextu finanční gramotnosti Kongresový prostor U Hájků, Praha

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007)

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Jan Stopka tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. www.solus.cz a www.sid.cz

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 211/03, zahájeném dne 29. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2009 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost týmu č. 1 pro legislativu, který

Více

Navigátor bezpečného úvěru jako jednoduchý nástroj pro nové dlužníky

Navigátor bezpečného úvěru jako jednoduchý nástroj pro nové dlužníky Navigátor bezpečného úvěru jako jednoduchý nástroj pro nové dlužníky Prof. Michal Mejstřík PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP,

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2006 Vinohradské vzájemné družstevní záložny výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE. Finty úvěrových predátorů

ŽIVOTNÍ SITUACE. Finty úvěrových predátorů ŽIVOTNÍ SITUACE Zdroj: Mladá fronta Dnes Autor: (jol) Číslo: 283 Datum: 04.12.2012 ISSN: 1210-1168 Identifikace: DCMF20121204020061 Jazyk: cz Náklad: 246620 Název: Finty úvěrových predátorů Oblast: Celostátní

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Miloš Borovička, časopis dtest Občanské sdružení spotřebitelů TEST Cíl: Ochrana zájmů členů a spotřebitelské veřejnosti

Více

Financování zemědělských subjektů v GE Money Bank. www.gemoney.cz/agroprodukty

Financování zemědělských subjektů v GE Money Bank. www.gemoney.cz/agroprodukty Financování zemědělských subjektů v GE Money v ČR General Electric Společnost působící: - v oblasti technologií, médií a finančních služeb - ve více než 100 zemích a zaměstnávající přes 300 000 lidí na

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014

Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014 Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Kamiš Miloslav Kubeš Jan Sabáček Václav Kudrlička Roman Mühlböck Miroslav Kozojed Petr Dolejš

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

jako bič na úvěrové predátory?

jako bič na úvěrové predátory? jako bič na úvěrové predátory? PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s. Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City,

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s.

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s. Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s. Snídaně s novináři, Praha 30. listopadu 2012 Slide 1

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 I. Obecné údaje: Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 1.Název účetní jednotky OLID CZECH s.r.o. 2.ídlo Hořická 28, Hradec Králové 3.Právní forma polečnost s ručením omezením 4.IČO

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více