Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace"

Transkript

1 Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace

2

3 Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014

4 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost ČLFA 12 Orgány ČLFA 14 Seznam členů 16 Kontakty na členy 17 4

5 Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Česká leasingová a finanční asociace podporovala v roce 2014, podobně jako v předchozích letech, různorodými činnostmi zájmy členských společností a dalších poskytovatelů finančních služeb finančního i operativního leasingu, nebankovních úvěrů pro podnikatele i spotřebitele a factoringu. Působila při analýze a prosazování společných zájmů členských společností, při naplňování poslání asociace a jejích cílů vyjádřených ve stanovách ČLFA. Sledovala a analyzovala dlouhodobé i aktuální problémy odpovídajících segmentů našeho finančního trhu. Zabývala se právním i ekonomickým prostředím, ve kterém jsou realizovány finanční obchody, napomáhala šíření informací o finančních produktech využitelných pro financování investic i provozu podnikatelských subjektů a potřeb domácností. Pokračovala v aktivní účasti v evropských federacích nebankovních poskytovatelů finančních produktů Leaseurope, Eurofinas a EU Factoring. V souladu se stanovami a se závěry členských schůzí přispívala k vytváření podmínek pro další rozvoj nebankovního financování. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA Vývoj nebankovního finančního trhu v roce 2014 Finanční obchody probíhaly v roce 2014 v podmínkách ekonomického oživení, obnoveného růstu investic a postupného zvyšování výdajů domácností. Za této situace se objem prostředků poskytnutých členskými společnostmi na financování investic, provozu podniků i spotřeby meziročně zvýšil a byla posílena úloha finančních produktů členských společností ČLFA na finančním trhu a jejich podíl při financování ekonomiky. Členské společnosti ČLFA poskytly v roce 2014 leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 135,3 mld. Kč (o 11,95 mld. Kč více, než v roce 2013). Na financování investic a provozu podnikatelských subjektů poskytly 98,35 mld. Kč, na financování zboží a služeb pro domácnosti 36,95 mld. Kč. Uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů, na

6 Česká leasingová a finanční asociace konci roku 2014 spravovaly aktivních leasingových a úvěrových smluv. Částkou 22,41 mld. Kč financovaly technologie a částkou 62,93 mld. Kč silniční dopravní prostředky. V roce 2014 financovaly 41 % nově registrovaných osobních aut. Vývoj nebankovního financování podnikatelských subjektů Po obnovení růstu investic a nárůstu nových životaschopných podnikatelských projektů došlo v roce 2014 k meziročnímu zvýšení objemu leasingu movitých věcí. Členské společnosti ČLFA předaly v průběhu roku do leasingového užívání stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) za 42,13 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení u největších 15 společností o 17,1 %. S podnikatelskými subjekty uzavřely celkem nových smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků pro podnikatele. Dlouhodobě přitom roste podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic v roce 2014 dosáhl již 43,7 %. Z hlediska komoditního zaměření nadále dominoval leasing osobních aut (31,4 %), leasing nákladních vozů (32,6 %) a leasing strojů a zařízení (23,7 %). Na konci r probíhaly leasingy movitých věcí pro podnikatele na základě aktivních leasingových smluv uzavřených členskými společnostmi ČLFA. V roce 2014 došlo k opětovnému růstu leasingu nemovitostí. Jeho objem se meziročně zvýšil (z nízké základny předchozích let) o 59,4 %. Členské společnosti ČLFA předaly do leasingového užívání 29 nemovitostí v souhrnu pořizovacích cen 3,22 mld. Kč. V souladu s dosavadními trendy pokračoval v roce 2014 růst nebankovních úvěrů pro podnikatele. Členské společnosti ČLFA v roce 2014 poskytly podnikatelským subjektům nových úvěrů (z toho 162 úvěrů na pořízení nemovitostí) v celkové výši 40,03 mld. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení objemu těchto úvěrů o 15,7 % v případě vedoucích patnácti společností. Pokračoval růst podílu úvěrového financování na obchodech členských společností ČLFA. Také factoringové obchody v roce 2014 rostly. Na členy ČLFA byly postoupeny pohledávky celkem za 155,12 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 13,2 %. Objem prostředků poskytnutých členskými společnostmi ČLFA v rámci factoringových obchodů dosáhl k 31. prosinci ,06 mld. Kč. Podobně jako v minulých letech dominoval regresní factoring. Vývoj nebankovního financování spotřebitelů Členské společnosti ČLFA se v roce 2014 významně podílely na financování potřeb domácností. Uzavřely smluv o spotřebitelských úvěrech, v jejichž rámci poskytly domácnostem celkem 34,94 mld. Kč (o 1,5 % více, než v předchozím roce). Podílely se na tom celkem rovnoměrně osobní půjčky (31,7 %), revolvingové úvěry (36,5 %) i financování v místě prodeje (31,8 %). V roce 2014 se zvýšil objem spotřebitelského leasingu a jeho podíl při podpoře odbytu a uspokojování potřeb domácností. Členské společnosti ČLFA uzavřely se spotřebiteli nových smluv o leasingu a krátkodobých pronájmech, na jejichž základě předaly do užívání spotřebitelům movité věci (především osobní vozy) v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 2,02 mld. Kč o 37,6 % více, než v předchozím roce. ČLFA plní své poslání podle stanov K rozvoji nebankovního financování přispívá v rámci svého mandátu i ČLFA. Usiluje o zlepšování právního rámce finančních produktů poskytovaných členskými společnostmi, včetně daňového režimu leasingu, nebankovních úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu. V roce 2014 se soustavně zapojovala do jednání o změnách platných právních předpisů, včetně návrhů novel daňových zákonů, návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a návrhu vyhlášky o registraci vozidel. Napomáhala členským společnostem při výkladu a aplikaci nového občanského zákoníku. Zajistila externí analýzy k regulaci členských společností ČLFA a jejich finančních produktů a k souladu metodiky statistik ČLFA s předpisy na ochranu hospodářské soutěže. Pokračovala v úsilí o umožnění daňových opravných položek k pohledávkám nebankovních finančních institucí z poskytnutých úvěrů a půjček. V rámci Leaseurope a Eurofinas se podílela na přípravě stanovisek evropské komunity poskytovatelů leasingu a spotřebitelských úvěrů k legislativním záměrům Evropské komise, včetně návrhu nové směrnice EU o pojišťovacích zprostředkovatelích, návrhu nařízení EU k ochraně osobních údajů a návrhu nové směrnice EU proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Prostřednictvím Leaseurope se aktivně podílela na jednání o obsahu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. 6

7 Výroční zpráva 2014 Předsedkyně představenstva ČLFA působila v období jako zástupkyně asociací ze střední a východní Evropy v Radě Leaseurope. ČLFA zpracovává statistiky obchodních výsledků i vybraných finančních údajů členských společností, které představují jedinečný zdroj informací z příslušných segmentů našeho finančního trhu nejen pro členské společnosti, ale i pro orgány státu, finanční analytiky a média. Prostřednictvím expertních výborů zajišťuje výměnu názorů, informací i zkušeností k aktuálním problémům finančních produktů a podnikatelského prostředí. Šíří informace o finančních produktech pro podnikatelské subjekty i spotřebitele v médiích. Prostřednictvím plnění Etického kodexu ČLFA působí aktivně v seberegulaci poskytovatelů finančních produktů. ČLFA účinně zastupuje společné zájmy členských společnosti ve 7 vztahu ke státním orgánům, k veřejnosti i ke sdružením jiných poskytovatelů finančních služeb či klientů, napomáhá rozvoji i kultivaci našeho finančního trhu. Aktivním členstvím v evropských sdruženích poskytovatelů leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu se podílí na ovlivňování evropského rámce pro rozvoj těchto produktů, zajišťuje přístup k odpovídajícím informacím i jejich využití na našem trhu. Toto poslání asociace úspěšně plnila i v roce Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA

8 Česká leasingová a finanční asociace Leasing Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) , ,0 84,5 96,0 97,0 99,3 96,6 100,5 106,4 95, ,0 32,0 46,0 63,0 63,5 44,2 47,0 46,4 37,9 38,5 44, ,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v roce 2014 podle komodit 2,3 % 3,8 % 0,1 % 0 1 % 32,6 % 1,4 % Zaměření podnikatelských úvěrů členů ČLFA v roce 2014 podle komodit %,, 11,2 % 6,9 % 1 % 39,2 % movitosti nemovitosti 1. osobní automobily - 31,4 % 2. motocykly - 0,1 % 3. užitkové automobily 0,1 % - 3,6 % 34. nákladní automobily- 32,6 % 5. autobusy, trolejbusy - 2,3 32,6 %% 56. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 3,8 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 2,3 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) - 23,7 % 10. ostatní komodity - 0,1 % 0,1 % 1 1. osobní automobily - 39,2 % 2. motocykly - 0,3 % 3. užitkové automobily - 6,9 % 4. nákladní automobily - 11,2 % 5. autobusy, trolejbusy - 4,6 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,2 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 0,8 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) - 33,2 % 10. ostatní komodity - 0,7 % 11. služby a neidentifikované komodity - 0,2 % 12. nemovitosti - 2,6 %

9 Výroční zpráva 2014 Podnikatelské úvěry Vývoj podnikatelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) ,7 26,9 27,3 30,4 32,9 35,4 40, , , ,8 2,3 3,8 4,0 5, Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingových společností ,3 % 91,6 % 88,3 % 82,6 % 77,3 % 76,1 % 70 63,9 % ,1 % 47,5 % 40,7 % 37,0 % 36,0 % 37,5 % 20,4 % 4,0 / 7,7 % 11,4 % 12,6 % 13,0 % 21,8 % 2,5 / 4,2 % 4,0 / 4,4 % 15,7 % 16,9 % 16,5 % 10,1 % 10,9 % 6,0 % ,2 % 29,3% 24,5 % ,2 % 48,6 % 28,5% 28,9% 22,3 % 22,5 % finanční leasing úvěry operativní leasing

10 Česká leasingová a finanční asociace Factoring Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) , ,1 134,0 128,2 130,6 145, ,8 104,8 99,7 111, Factoringový produkt v roce 2014 Směrování factoringu v roce ,2 % regresní factoring - 62,2 % bezregresní factoring - 37,8 % tuzemský - 70,7 % exportní - 26,1 % importní - 3,2 %

11 Výroční zpráva 2014 Spotřebitelské úvěry Vývoj spotřebitelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) 60 54, , ,5 36,6 41,1 38,0 34,2 34,2 34,4 34, , ,2 15,0 18, Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v roce 2014 % 36,5 % osobní půjčky - 31,7 % revolvingové úvěry - 36,5 % financování v místě prodeje - 31,8 %

12 Česká leasingová a finanční asociace Činnost ČLFA Ze zprávy představenstva ČLFA pro členskou schůzi konanou 30. března 2015 Byla zaměřena na naplňování cílů vymezených ve stanovách asociace. Představenstvo přitom usilovalo především o plnění priorit schválených členskou schůzí ČLFA 31. března Týkaly se zlepšování podmínek pro poskytování leasingu, úvěrů pro podnikatelské subjekty i spotřebitele a factoringu. V legislativní oblasti usilovala ČLFA především o odstranění diskriminačních prvků v daňovém rámci nebankovních finančních produktů a o racionální regulaci finančních institucí a jejich produktů. K prosazení těchto cílů zajistila: zadala PwC vypracování studie o regulaci členských společností ČLFA a jejich finančních produktů a prosazovala její závěry v jednání s MF, ČNB, s dalšími orgány státu i s ČBA jednala s MF (s podporou PwC) o možnosti daňových opravných položek k pohledávkám z úvěrů nebankovních institucí prosazovala respektování potřeb praxe při novém vymezení finančního leasingu v novele ZDP vjednání s MF a ČAP prosazovala zohlednění modelů pojištění financovaných věcí v praxi členských společností ČLFA v návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích vkonsultacích k diskusnímu materiálu MF k implementaci směrnice EU o residenčních hypotékách prosazovala žádoucí změny zákona o spotřebitelském úvěru vkonsultacích k diskusnímu materiálu MF o regulaci vstupu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na finanční trh prosazovala zejm. sjednocení dohledu u ČNB, licenční systém a nerozšiřování na úvěry pro podnikatelské subjekty na všech dostupných fórech, včetně semináře PS k problémům lichvy, vystupovala proti stropům na RPSN vjednání s GFŘ usilovala o respektování specifik produktů ČLFA, včetně factoringu, v opatřeních přijímaných v rámci institutu nespolehlivého plátce DPH, včetně ručení za nespolehlivého plátce ČLFA aktivně vystupovala v zájmu optimálního právního rámce pro nebankovní finanční produkty i v dalších oblastech: působila aktivně při úpravě postupů při registraci a evidenci vozidel, zajistila seminář MD pro členské společnosti financující silniční vozidla účastnila se aktivit nevládních subjektů (včetně HK, Svazu měst a obcí, Asociace inkasních agentur a České asociace věřitelů) proti zavedení teritoriality při ustavování soudních exekutorů účastnila se jednání evropské leasingové komunity k obsahu připravovaného nového mezinárodního standardu pro leasing. K prosazování priorit ČLFA v legislativní oblasti i stanovisek asociace k výkladu a k aplikaci platných právních předpisů jednalo představenstvo ČLFA opakovaně s představiteli legislativy a exekutivy včetně: zpravodajů některých sněmovních tisků a dalších poslanců k návrhům změn zákonů relevantních pro produkty ČLFA ministra financí k úloze finančních produktů ČLFA náměstkyně ministra financí a dalších představitelů MF k daňovým otázkám náměstka ministra financí a dalších představitelů MF k regulaci finančních institucí a jejich produktů, zejm. úvěrů pro spotřebitele pracovníků oddělení MF pro legislativu pojišťovnictví k novele zákona o pojišťění odpovědnosti za škody z provozu vozidel viceguvernéra ČNB a dalších představitelů ČNB k regulaci, k rovným podmínkám pro aktivity nebankovních finančních institucí a k rizikovosti nebankovního financování ředitelky samostatného odboru ochrany spotřebitele ČNB k výkladu a aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru ředitele odboru silničních vozidel a ředitele legislativního odboru MD k návrhu vyhlášky o registraci vozidel, k jejímu výkladu a aplikaci zástupce ředitele FAÚ k respektování specifik finančních produktů ČLFA v připravované novele zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu ústředního ředitele ČOI k výkladu a aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru. Legislativní a další cíle ČLFA byly koordinovány a prosazovány ve spolupráci s dalšími zájmovými sdruženími. nezastupitelná byla spolupráce s ČBA (např. při jednání o návrhu na stropy RPSN, o postupu v regulaci finančního trhu, při přípravě dohody FATCA k postupu finančních institucí k daňovým residentům USA ivkonsultacích k legislativě EU) sčap bylo jednáno k problémům ve styku s ČKP a k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Bylo sjednáno Memorandum o vstupu do databází ČKP k identifikaci nepojištěných vozidel ssda byly konsultovány legislativní návrhy týkající se podmínek provozu na pozemních komunikacích a překážek prodejů i financování aut byla rozšířena spolupráce s Asociací malých a středních podniků v zájmu zlepšování podmínek pro využívání produktů ČLFA těmito podnikatelskými subjekty a k využívání produktů ČLFA při čerpání dotačních titulů živnostníky, malými a středními podniky ČLFA byla aktivním členem Platformy pro odpovědné finance sdružující státní orgány, spotřebitelská sdružení i finanční asociace sledující finanční produkty pro domácnosti. V rámci seberegulace se orgány ČLFA zabývaly mj. podnětem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a ČNB k televizní reklamě jedné z členských společností a tiskovým výstupem další členské společnosti ke změně jejího postupu při financování ojetin. Dalšího posunu bylo dosaženo i v oblasti mediálního působení ČLFA zaměřeného na podporu a propagaci finančních produktů nabízených členy asociace: bylo postupováno podle mediální strategie vymezující komunikační cíle a tematické okruhy a klíčová témata mediálních aktivit asociace, ČLFA, cílové skupiny a příslušné komunikační nástroje vúnoru 2015 uspořádala ČLFA tiskovou konferenci k vývoji nebankovního financování v roce 2014 vmediích bylo publikováno 15 tiskových zpráv ČLFA a řada článků se stanovisky asociace k aktuálním otázkám vývoje a regulace nebankovních finančních produktů. Od loňské členské schůze do konce února bylo k těmto stanoviskům otištěno v našich médiích přes 300 textů více, než v předchozím období. Představitelky a představitelé ČLFA vystoupili opakovaně k produktům asociace v televizních i rozhlasových relacích. 12

13 Výroční zpráva 2014 Došlo k dalšímu posunu v organizaci vnitřního chodu ČLFA. Do přípravy stanovisek asociace byly ve větší míře zapojeny expertní výbory. Analyzovaly aktuální potřeby nebankovního finančního trhu a dávaly představenstvu, častěji než v minulých letech, podněty k odpovídajícím stanoviskům. Osvědčilo se zřízení Výboru pro financování podnikatelů a Výboru pro operativní leasing vozidel a přerozdělení působnosti jejich předchůdců (Výboru pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky a Výboru pro financování automobilů do 3,5 t) v dubnu Byla rozšířena spolupráce s externími odborníky při sestavení výstupů ČLFA a při jejich prosazování, včetně podkladů pro legislativní iniciativy asociace. Pro členské společnosti byl ve spolupráci s KPMG připraven další seminář k výkladu a aplikaci nového občanského zákoníku. Představenstvo usilovalo o využívání členství ČLFA v Leaseurope, Eurofinas a EUF. Představenstvo ČLFA bylo nuceno s ohledem na limity rozpočtu asociace a vysoké náklady členství v Eurofinas i při vědomí jeho přínosů vypovědět toto členství k 31. prosinci V Radě Leaseurope působila do října 2014 jako představitelka asociací ze SVE Ing. J. Tapšíková. Plnění priorit schválených členskou schůzí i aktuální otázky vývoje legislativy i ekonomiky konsultovalo představenstvo 30. září 2014 na pracovním setkání s vedoucími představiteli členských společností a 8. ledna 2015 na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů. Na listopadové schůzi schválilo představenstvo provizorní rozpočet ČLFA na rok Asociace pokračovala ve shromažďování, v analýze a v publikaci statistik. Na základě podnětů několika členských společností byla zadána AK Havel, Holásek a Partneři studie ke slučitelnosti metodiky statistik Č LFA se zákonem na ochranu hospodářské soutěže Do shromažďování a sdílení vybraných finančních statistik se zapojilo 22 členských společností. 13 V uplynulém období došlo k prohloubení systému a odbornosti v práci expertních výborů ČLFA. Byla zaměřena na aktuální potřeby asociace, zejm. při sledování a ovlivňování legislativních změn. Legislativně-právní výbor se zaměřil zejm. na tyto otázky: aplikace nového OZ příprava na aplikaci novelizovaného zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, příprava návrhu vyhlášky o registraci vozidel, příprava na její aplikaci žádoucí změny v zákoně o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, včetně zrušení příspěvku pro ČKP za nepojištěná vozidla návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích připravované změny v zákoně o ochraně spotřebitele a v zákoně o spotřebitelském úvěru autorské poplatky za veřejnou produkci autorádií v leasovaných vozech vyjmutí členských společností a jejich produktů z režimu FATCA podněty ČLFA pro anketu Zákon roku judikatura relevantní pro produkty členských společností podněty z Právního výboru Leaseurope a Právního a politického výboru Eurofinas. Výbor pro daně a účetnictví průběžně posuzoval stanoviska a návrhy ČLFA k daňovým novelám, zejm. k ZDP a ZDPH. Jednal také o dalších otázkách daňového a účetního režimu, týkajících se produktů nabízených členy asociace: analyzoval relevantní změny daňových zákonů a jejich dopady pro poskytovatele nebankovních finančních produktů, včetně nové úpravy daňového režimu převodních cen a úpravy režimu nespolehlivého plátce DPH. posuzoval příslušné závěry Koordinačního výboru MF k výkladu a aplikaci některých daňových zákonů sledoval přípravu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing projednával podněty z práce Účetního a daňového výboru Leaseurope. Výbor pro statistiku projednával a schvaloval čtvrtletní a celoroční zprávy o stavu a vývoji trhu a další statistické výstupy zabýval se metodikou vykazování pohledávek se selháním u finančních produktů ČLFA a projednal agregovaný výstup k této otázce za produkty ČLFA pro ČNB posoudil dopady studie AK Havel, Holásek a Partneři k souladu metodiky statistik ČLFA se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Výbor pro financování spotřebitelů projednával tyto otázky: výklad a aplikace zákona o spotřebitelském úvěru stanovisko ČLFA ke konzultačnímu materiálu MF k implementaci směrnice EU o residenčních hypotékách a ke konzultačnímu materiálu MF k regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů praxe dozorových orgánů při ověřování schopnosti klienta splatit spotřebitelský úvěr mediální stanoviska ČLFA k problematice nebankovních finančních produktů pro spotřebitele podněty z Platformy pro odpovědně finance podněty z Právního a politického výboru Eurofinas. Výbor pro operativní leasing vozidel jednal o těchto otázkách: ovývoji v segmentu operativního leasingu vozidel onávrhu vyhlášky k registraci vozidel a o její aplikaci ospolupráci se SDA při vyřizování škodních událostí v servisech (koncept Fair-Play) ovývoji ve vybavení vozidel telekomunikační technikou ovyužívání elektronických servisních knížek opodnětech z Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope. Výbor pro financování podnikatelů se zabýval těmito otázkami: sledoval trendy při financování výrobních prostředků zabýval se využitím dotačních titulů při financování podnikatelských investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva jednal o návrhu vyhlášky k registraci vozidel a o její aplikaci sledoval jednání o návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích připravil workshop k aktuálním problémům financování vozidel, který proběhl 24. června 2014 jednal k právnímu režimu věcí, které mohou být považovány za součást nemovitosti, v režimu NOZ jednal o podnětech z Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope. Práci expertních výborů negativně ovlivňovala menší aktivita některých členů a častá neúčast některých členů výborů na jejich schůzích. Asociace napomáhala v období od minulé členské schůze prosazování společných zájmů členských společností a rozvoji leasingu, nebankovních úvěrů, splátkových prodejů a factoringu v České republice.

14 Česká leasingová a finanční asociace Představenstvo ČLFA předsedkyně představenstva místopředsedkyně představenstva místopředseda představenstva Ing. Jiřina Tapšíková, MBA Mgr. Blažena Valkošáková Ing. Tomáš Morávek jednatelka finanční ředitelka předseda představenstva ŠkoFIN s.r.o. CETELEM ČR, a.s. ČSOB Factoring, a.s. 14 člen představenstva člen představenstva člen představenstva Ing. Libor Bosák Ing. Jaromír Hájek Ing. Jiří Matula předseda představenstva generální ředitel předseda představenstva ČSOB Leasing, a.s. LeasePlan Česká republika, s.r.o. UniCredit Leasing CZ, a.s.

15 Výroční zpráva 2014 Výbory ČLFA Expertní výbory ČLFA Legislativně-právní výbor Předseda Mgr. Paed.Dr. Vratislav Kejdana GE Money Auto, s.r.o. Výbor pro operativní leasing vozidel Předseda Ing. Lubomír Sikora ALD Automotive s.r.o. 15 Statistický výbor Předseda Ing. Tomáš Veverka s Autoleasing, a.s. Výbor pro daně a účetnictví Předsedkyně Ing. Milena Veselá SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Výbor pro financování spotřebitelů Předsedkyně Mgr. Andrea Zatloukalová Home Credit, a.s. Výbor pro financování podnikatelů Předsedkyně Ing. Marta Slažanská ČSOB Leasing, a.s. Rozhodčí komise AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Home Credit, a.s. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Erste Leasing, a.s. TRANSFINANCE, a.s. Revizorka účtů Ing. Květa Najmanová Generální tajemník JUDr. Jiří Pulz, CSc.

16 Česká leasingová a finanční asociace Seznam členů ČLFA (k ) AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Factoring KB, a.s. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. ALD Automotive s.r.o. FCE Credit, s.r.o. s Autoleasing, a.s. ARCHER SHERIDAN, s.r.o. ARVAL CZ s.r.o. Bibby Financial Services, a.s. BOHEMIA, s.r.o. BUSINESS LEASE s.r.o. CETELEM ČR, a.s. COFIDIS s.r.o. Česká finanční, spol. s r.o. ČSOB Factoring, a.s. ČSOB Leasing, a.s. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. ECONOCOM Czech Republic, s.r.o. GE Money Auto, s.r.o. GE Money Leasing, s.r.o. dříve VB Leasing CZ, spol. s r.o. GRENKELEASING s.r.o. Home Credit a.s. IKB Leasing ČR s.r.o. IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. KPMG Česká republika, s.r.o. LeasePlan Česká republika, s.r.o. LEASETREND s.r.o. Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Oberbank Leasing spol. s r.o. SCANIA FINANCE Czech Republic, spol. s r.o. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. ŠkoFIN s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. TRANSFINANCE a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. UNILEASING, a.s. VB Real Estate Services Czechia s.r.o. VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. VLTAVÍN leas, a.s. 16 Erste Group Immorent ČR s.r.o. Erste Leasing, a.s. ESSOX, s.r.o. Factoring České spořitelny, a.s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Provident Financial s.r.o. PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

17 Výroční zpráva 2014 Kontakty na členy ČLFA AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Sládkova 309/II, Jindřichův Hradec Tel.: , , , Fax: Ředitel-jednatel: Ing. Josef Drnek Jednatel: Mgr. Ing. Tomáš Drnek 17 ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1, Praha 10 Tel.: Fax: Generální ředitel: Pavel Fořt ARCHER SHERIDAN, s.r.o. Bavorská 2780/2, Praha 5-Stodůlky Tel.: Fax: Ředitel: Michal Kotrba ARVAL CZ s.r.o. Na Pankráci 1683/127, Praha 4 Tel.: Fax: Generální ředitel: Gregor Bilik Bibby Financial Services, a.s. Hlinky 118, Brno Tel.: Fax: Předseda představenstva: Gary Davies Členové představenstva: Ing. Michal Gabriel, MBA, Ing. Petr Novák, MBA, Christopher Parle

18 Česká leasingová a finanční asociace BOHEMIA, s.r.o. Kollárovo nám. 7, Olomouc Tel.: , Fax: Ředitel: Ing. Miroslav Křeček BUSINESS LEASE s.r.o. Radlická 714/113a, Praha 5 Tel.: Fax: Ředitel: Elias Drakopoulos CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, Praha 5 Tel.: Fax: Předseda představenstva: Charles Mc Arthur Místopředseda představenstva a generální ředitel: Emmanuel Bourg 18 COFIDIS s.r.o. Bucharova 1423/6, Praha 5 Tel.: Fax: Jednatelé: Thomas Kudela, Luc Bertrand Salus Česká finanční, spol. s r.o. Kolovratská 2020, Říčany u Prahy Tel.: Fax: Jednatel: Mgr. Otakar Bělohradský ČSOB Factoring, a.s. Benešovská 2538/40, Praha 10 Tel.: Fax: Předseda představenstva: Ing. Tomáš Morávek

19 Výroční zpráva ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60, Praha 4 Tel.: Fax: Předseda představenstva: Ing. Libor Bosák Místopředseda představenstva: Ing. Josef Rosenkranz Člen představenstva: Ing. Rudolf Kypta Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. Antala Staška 2027/79, Praha 4-Krč Tel.: Fax: Jednatelé: Uta Reichel, Radan Havelka ECONOCOM Czech Republic, s.r.o. Anděl Park, Radlická 14/3201, Praha 5 Tel.: Fax: Jednatelé: Philippe Olivier Segui, Bruno Raymond Léon Lemaistre Erste Group Immorent ČR s.r.o. Budějovická 1518/13a, Praha 4 Tel.: Fax: Jednatelé: Ing. Tomáš Velemínský, Ing. Jiří Drbohlav Erste Leasing, a.s. Horní náměstí 264/18, Znojmo Tel.: Fax: Předsedkyně představenstva a generální ředitelka: Radmila Jakubová Místopředseda představenstva: Ing. Karel Machytka Prokuristé: Ing. Jan Balík, Ing. Aleš Cejpek 1ECO001_PanoRollup_850x2105.ai 1 07/03/11 11:52

20 Česká leasingová a finanční asociace ESSOX, s.r.o. Senovážné nám. 231/7, České Budějovice Tel.: Fax: Jednatel: Renaud Stern Prokuristé: Ing. Luděk Čermák, Ing. Mária Kováčiková Factoring České spořitelny, a.s. Budějovická 1518/13B, Praha 4 Tel.: Fax: Předsedkyně představenstva a generální ředitelka: Radmila Jakubová Místopředseda představenstva: Ing. Karel Machytka Factoring KB, a.s. nám. Junkových 2772/1, Praha 5 Tel.: Fax: Předseda představenstva a ředitel společnosti: Ing. Miloslav Kukla 20 FCE Credit, s.r.o. Karolinská 654/2, Praha 8 Tel.: , infolinka: Fax: , 398 Ředitel: Ing. Vladan Rojíček Provozní ředitel: Ing. Pavel Krušina GE Money Auto, s.r.o. Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Tel.: , Fax: , Jednatelé: Sean Morrissey, Carl Normann Vökt

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Příloha č. 1: Seznam členů České leasingové a finanční asociace

Příloha č. 1: Seznam členů České leasingové a finanční asociace Příloha č. 1: Seznam členů České leasingové a finanční asociace Název společnosti Město AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Jindřichův Hradec ALD Automotive s.r.o. Praha 10 ARCHER SHERIDAN, s.r.o. Praha 5 ARVAL

Více

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

V roce 2014 se našim členům dařilo

V roce 2014 se našim členům dařilo č.1/215 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 215 V roce 214 se našim členům dařilo Členské společnosti ČLFA loni poskytly klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 135,3

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015 Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák: Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym:

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym: POPIS ČÍSELNÍKU : BA0001 : Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2015 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2015 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. )

Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2015 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2015 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZINGOVOM TRHU 1 ČSOB Leasing* 424 757 2 UniCredit Leasing

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Schvalování nezajištěných úvěrů. Grym Vojtěch Senior Underwriter

Schvalování nezajištěných úvěrů. Grym Vojtěch Senior Underwriter Schvalování nezajištěných úvěrů Grym Vojtěch Senior Underwriter Co nás dnes čeká Od záměru k půjčce Odhad rizika Co všechno hraje roli Úvěrové registry Co bych měl vědět, než si půjčím Úvěrový trh Od záměru

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Štěpán Litera bankovní management, investiční

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VERZE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0291/2016/KS-22883/2016/840/ASm Brno: 30. 5. 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0291/2016/KS,

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.8.2007

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.8.2007 I. Obecné údaje: Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.8.2007 1.Název účetní jednotky SOLID CZECH s.r.o. 2.Sídlo Hořická 28, Hradec Králové 3.Právní forma Společnost s ručením omezením 4.IČO

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Konference Brno Holiday Inn 26.10. 2011 Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás a Vaše kolegy srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma : Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální.

Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální. Náš leasingový č.1/08 magazín České leasingové a finanční asociace vydaní: červenec 08 trh dospěl Nelze vyzdvihnout jen jednu prioritu. Představenstvo má stanoveny úkoly týkající se jednak působení asociace

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Uživatelé NRKI

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Uživatelé NRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti poskytující

Více

Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Jan Rozum Bankovní management Vedoucí práce:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

neomezeno-equa bankrefinancování hypotékysleva z poplatku za IČO 03753760, výpis z podnikatelska rychla půjčka raiffeisen bank

neomezeno-equa bankrefinancování hypotékysleva z poplatku za IČO 03753760, výpis z podnikatelska rychla půjčka raiffeisen bank podnikatelska rychla půjčka raiffeisen bank cz. To chce Vincentku a klid footercarouselcon půjčka raiffeisen bank cz. Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Produkty

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko - správní fakulta POROVNÁNÍ ALTERNATIVNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko - správní fakulta POROVNÁNÍ ALTERNATIVNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko - správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ ALTERNATIVNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ COMPARING DIFFERENT WAYS OF FINANCIAL ALTERNATIVES Diplomová práce

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Výroční zpráva. l infolinka

Výroční zpráva.  l infolinka Výroční zpráva 2014 www.gemoneyleasing.cz l infolinka 800 181 800 Vyrostli jsme s Vámi Seznamte se s GE Money Leasing: všestranný a spolehlivý partner, odborník na financování i rozvoj Vašeho podnikání,

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Úspěchy & Plány Ministerstva financí

Úspěchy & Plány Ministerstva financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Výpis z historie vozidla

Výpis z historie vozidla Stránka č. 1 z 6 Systém AUTOTRACER Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 24. října 2016 č. 942

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 24. října 2016 č. 942 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. října 2016 č. 942 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 30. září 2016 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 27. října 2016 Čj. 2276/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA. Ing. Josef Mikulík, CSc. předseda správní rady

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA. Ing. Josef Mikulík, CSc. předseda správní rady TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Ing. Josef Mikulík, CSc. předseda správní rady Silniční doprava základní podmínka ekonomického i sociálního rozvoje v Evropě i u nás. Vedle pozitivních přínosů

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

S 107/ /03 V Brně dne 21. července 2003

S 107/ /03 V Brně dne 21. července 2003 S 107/03-2669/03 V Brně dne 21. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 107/03, zahájeném dne 13. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Příprava na legislativní změny a zkoušky odborné způsobilosti úvěrový specialista

Příprava na legislativní změny a zkoušky odborné způsobilosti úvěrový specialista Hlavní cíle programu Úspěšným absolvováním programu získají účastníci pokročilé odborné znalosti, které jim umožní zpracovávat sofistikovaná řešení v rámci uvěrových smluv. Díky kurzu si osvojí veškeré

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit

Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit č.1/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 2011 Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit V letošním roce se zamýšlíme nad výsledky již dvacetiletého působení zájmového sdružení

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

XX. celostátní finanční konference PROGRAM. ČTVRTEK 2. listopadu Registrace

XX. celostátní finanční konference PROGRAM. ČTVRTEK 2. listopadu Registrace PROGRAM ČTVRTEK 2. listopadu 2017 8.00 9.30 Registrace 9.30 12.30 BLOK I: sál Meridian Aktuální otázky činnosti obcí a měst 12.30 13.45 Přestávka na oběd BLOK IIa: sál Meridian Daňové příjmy a národní

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

IV. Ministerstvo financí ČR Odbor 27 Finanční trhy I Oddělení Bankovnictví

IV. Ministerstvo financí ČR Odbor 27 Finanční trhy I Oddělení Bankovnictví IV. Ministerstvo financí ČR Odbor 27 Finanční trhy I Oddělení Bankovnictví Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 1) Popis technicko-organizačního zabezpečení volební kampaně pro mimořádné volby do PS PČR v roce 2013 Pro

Více

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003

S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 S 211/03-4318/03 V Brně dne 28. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 211/03, zahájeném dne 29. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

XX. CELOSTÁTNÍ FINANČNÍ KONFERENCE

XX. CELOSTÁTNÍ FINANČNÍ KONFERENCE XX. CELOSTÁTNÍ FINANČNÍ KONFERENCE PROGRAM 2. a 3. listopadu 2017 Clarion Congress Hotel Prague Svaz měst a obcí České republiky, pobočný spolek ČTVRTEK 2. listopadu 2017 8.00 9.30 Registrace 9.30 12.30

Více