Podnikatelské plánování pro inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské plánování pro inovace"

Transkript

1 Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech

2 Obsah Exekutivní souhrn Základní údaje o předkladateli a podniku Předkladatel Základní údaje o podniku Výrobek / služby Popis výrobku / služby Jedinečné vlastnosti produktu Duševní vlastnictví Trh & marketingová strategie Přehled trhu Cílový trh Cíle marketingu Marketingová strategie Výroba / služby & provoz Finance Kapitálové požadavky, zdroje financování Předpokládaný obrat Detailní předpověď Analýza rizik, analýza citlivosti...10 Dodatky...11

3 Exekutivní souhrn Exekutivní souhrn se zpracovává jako poslední a obsahuje souhrn všech informací uvedených ve vašem podnikatelském plánu. Popis produktu, nápad a klíčové vlastnosti. Výjimečné, odlišující vlastnosti přidaná hodnota. Duševní vlastnictví současný stav (pokud jsou relevantní). Obchodní model jak podnik vytváří obrat a zisk? Fáze vývoje průběžná doba uvedení na trh Marketing & prodej přehled trhu, potřeby cílového trhu a jak je uspokojíme, klíčové elementy marketingové strategie. Strategické aliance & dohody o partnerství Klíčoví členové manažerského týmu Seznam a načasování klíčových milníků (dokončení vývoje, realizace prvních 4 objednávek apod.) Souhrn klíčových rizik a opatření pro jejich eliminaci nebo zmírnění Podrobné požadavky na investice a způsob jejich použití Souhrn finančních projekcí.

4 1. Základní údaje o předkladateli a podniku 1.1 Předkladatel Kontakty jméno, adresa, telefonní číslo, . Stručný souhrn předchozích profesních pozic a zkušeností, současná pozice / zaměstnání. Manažerský tým souhrnná informace o postavení a roli jednotlivých členů. Další důležité údaje původ nápadu, cíle, motivace. Speciální poradci: účetní, auditor, právník, nevýkonní ředitelé. Údaje důležité z hlediska investora / bankéře. 1.2 Základní údaje o podniku Historie podniku do současnosti přehled dosažených úspěchů, milníky. Uveďte podrobnosti: - Datum založení - Sídlo - Právní forma - Podrobnosti o vlastnících / akcionářích - Rozsah produkce - Obsluhované trhy - Klíčoví zákazníci - Hlavní úspěchy - (produkty / trhy / obrat / zisk )

5 2. Výrobek / služby 2.1 Popis výrobku / služby Popište fyzický výrobek nebo službu co je to, jak to funguje pokud možno uveďte ilustrace Shrňte klíčové vlastnosti a rozlišující aspekty produktu proč to musím mít? Image Design Cena Vlastnosti Produkt Vhodnost Záruky Servis Životní styl Jaké jsou jedinečné vlastnosti produktu? Duševní vlastnictví lze produkt patentovat nebo jinak chránit? Shrnutí fází a plánů vývoje. Je produkt rozšiřitelný (může se stát základem platformy, výrobkové řady apod.)? 2.2 Jedinečné vlastnosti produktu Co je jedinečného na produktu ve srovnání s konkurencí? Jaké vlastnosti jsou nejdůležitější pro zákazníka? Které elementy nelze snadno napodobit? Lze srozumitelně informovat zákazníka o jedinečných vlastnostech produktu? Lze vytvořit zapamatovatelnou zprávu o jedinečnosti produktu? Jaké marketingové kanály lze využít pro přitažení zákazníků? 2.3 Duševní vlastnictví Jak chráníte váš produkt? - copyright, průmyslový vzor, ochranná známka, patent, užitný vzor,

6 3. Trh & marketingová strategie 3.1 Přehled trhu Souhrn výsledků podrobného primárního a sekundárního výzkumu Tržní prostředí Demografie Velikost Hlavní konkurenti Trendy Tržní niky Sezónnost Profily a potřeby zákazníků Propagace Náklady na distribuci Předpověď Trh? Růst, stagnace nebo pokles? Externí vlivy Legislativní Ekonomické 3.2 Cílový trh Analyzujte & popište cílové tržní segmenty: Jaká je velikost cílového trhu? Kdo jsou zákazníci? (pohlaví, věk, příjem, ) Kde se nacházejí jsou pro vás dostupní? Jak často váš produkt kupují / používají? Jaké klíčové faktory jsou důležité pro jejich rozhodnutí o koupi? (servis?, cena?, kvalita?, značka?, poměr cena / výkon?, vhodnost?, image?) Jak dlouho trvá takové rozhodnutí? Udržitelná konkurenční výhoda: - Jak splňuje váš produkt potřeby zákazníků?

7 Je možný opakovatelný prodejní cyklus? Analýza bariér vstupu na trh SWOT analýza konkurence. 3.3 Cíle marketingu Rozveďte klíčové cíle marketingu. Příklady: - prodej v počtu kusů v 1. roce - následující nárůst v 2. a 3. roce - % stížností zákazníků (jako míra spokojenosti zákazníků) - doba k dosažení bodu zvratu - % čistého zisku - komercializace nových produktů. Pamatujte, že tyto cíle musí být kvantifikovatelné a dosažitelné. 3.4 Marketingová strategie Uveďte přehled následujících položek: Produktová strategie: - Jedinečnost produktu - Kvalita & vlastnosti - Klíčové požadavky zákazníků (servis, záruky, kvalita, atd.) Stanovení cen: - Cenová strategie - Slevy - Podmínky úvěrů, splatnosti Reklama: - Rozpočet na reklamu - Jaká média / metody? - Jaká bude zpráva? - Jak často? - Za kolik? - Jaké P.R.? - Jaké výsledky očekáváte? - Monitorování účinnosti.

8 Prodeje: - Prodejní proces - Kdo bude prodávat? - Cíle pro nabídky (návštěvy zákazníků, telefonáty, y, direkt mail, ) - Použití prodejních materiálů - Monitorování prodejních procesů (Kdo? Jak?) - Poměr nabídek, na jejichž základě přišly objednávky Distribuce: - Kde? Region / domácí trh / mezinárodní trh? - Jak? Vlastní nebo smluvní? - Jednotkové náklady? - Efektivita? Péče o zákazníka: - Jaká bude podpora zákazníků? - Kdo bude provádět servis? - Monitorování efektivity?

9 4. Výroba / služby & provoz Umístění: místo a vhodnost výrobních / obslužných prostorů Budovy a pozemky: typ, náklady Proces: popis každodenních operací Zařízení: seznam, náklady, požadované úpravy Lidské zdroje: přehled, náklady současné / budoucí, požadavky počet, kvalifikace Výcvik: podrobnosti, požadavky, náklady Harmonogram projektu, milníky

10 5. Finance 5.1 Kapitálové požadavky, zdroje financování Uveďte kapitálové požadavky projektu Uveďte podrobnosti o financování projektu (např. vlastní zdroje, bankovní úvěry, dotace, investice třetích stran) Užití výše uvedených zdrojů (např. zařízení, budovy, zaměstnanci, V&V, pracovní kapitál, ) Uveďte, zda budou potřebné dodatečné zdroje a kdy. 5.2 Předpokládaný obrat Výhled prodeje Procentní růst prodeje v 2. a 3. roce Odpisy fixních aktiv Dodatečné kapitálové investice v 2. a 3. roce Podmínky splatnosti závazků / pohledávek Další důležité údaje (podmínky splatnosti úvěrů, ) 5.3 Detailní předpověď Tok hotovosti, výsledovka a závěrka pro první tři roky provozu 5.4 Analýza rizik, analýza citlivosti Jaká klíčová rizika jsou spojena s rozvojem podniku (např. přístup k finančním zdrojům, opožděný vstup na trh, zastarání produktu, pomalé přijetí trhem, nízká poptávky, další externí vlivy. Jaké jsou plány eliminace či zmírnění rizik? Analýza citlivosti co se stane, pokud dojde ke změně některého klíčového parametru (např. nižší poptávka, nárůst nákladů, )

11 Dodatky Dodatky obsahují informace podporující vaše analýzy a závěry Technická data & výkresy Zprávy konzultantů o produktu a trzích Stav objednávek a poptávek Podpůrné dopisy Auditované účetní výkazy (pro existující podnik) Podrobné životopisy klíčových členů týmu

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci I. Obsah II. Obecná ustanovení... 3 III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 IV. Výběr Proof of concept

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více