MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 31

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 31"

Transkript

1 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření Číslo Poř. opatř. čís Popis realizačních opatření Příprava a přechod orgánů krajů na činnost po vyhlášení krizových stavů, včetně aktivace krizových štábů a jejich servisních prvků Příprava a přechod orgánů určených obcí na činnost po vyhlášení krizových stavů, včetně aktivace krizových štábů a jejich servisních prvků Aktualizace dokumentace a materiálně technická příprava aktivace pracovišť krizových štábů určených obcí Aktivace krizových štábů určených obcí, doplnění styčných pracovníků od určených úřadů, orgánů a institucí Převzetí objektu, prověření stavu připravenosti, organizační a materiálně technická příprava záložních pracovišť krizových štábů určených obcí včetně komunikačních a informačních systémů pracoviště Dle potřeby aktivovat záložní pracoviště krizových štábů určených obcí Dle potřeby zaujmout záložní pracoviště krizových štábů určených obcí Příprava a realizace komunikačních činností včetně aktivace informačních systémů orgánů krizového řízení na úrovni chvaluje, nařizuje Zpracovatel kat. listu Hkr KrÚ, MV tob tob tob tob tob tob Hkr KrÚ Provádí polupracuje Právní norma tav NCR KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV,, MV, MI, ČTÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b z.č.222/1999b.z.č.240/2000b z.č.222/1999b.z.č.240/2000bz.č.1 27/2005b. N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V RAA RAB RAA RAB RAA RAB RAB RAB RAB PAA PAB 1 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

2 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 krajů a obcí Aktivace elektronických komunikačních zařízení a informačních systémů krizového řízení na krajské a obecní úrovni řízení. Realizace opatření k přednostnímu poskytování služeb elektronických komunikací pro orgány krizového řízení Vyhlášení stavu nebezpečí Upřesnění prostorů rizikových a dalších zájmových lokalit na teritoriu státu (velké průmyslové a sídelní aglomerace, okolí jaderných elektráren, velkých chemických aj. provozů, údolí velkých vodních toků a pod velkými údolními nádržemi apod.) tanovení prostorů zvýšeného bezpečnostního dohledu na teritoriu státu Upřesnění nebo stanovení prostorů a objektů důležitých pro obranu státu tanovení prostorů potenciální pozemní bojové činnosti na teritoriu státu Příprava a zamezení nekontrolovanému pohybu a pobytu osob na území ČR Nařízení povinného hlášení přechodné změny pobytu osob Nařízení povinného hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, kde se osoba dočasně zdržuje Přijetí opatření k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti Přijetí bezpečnostních opatření a opatření proti zneužití v oblasti:zbraní a výbušnin,nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření Nařízení zvýšené kontrolní činnosti na úseku zabezpečení skladovaných:střelných zbraní, střeliva, munice a výbušnin, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího HKr MI ÚÚ, KrÚ HKr KrÚ,HKr, tob 2 / 31 MV BI, KrÚ MV MV z.č.127/2005b.z.č.222/1999b.z.č.2 KrÚ,, 39/2000b.z.č.240/2000b.z.č.365/2 MV, MI, ČTÚ 000b. z.č.240/2000b., MV z.č.130/1974b.z.č.18/1997b.z.č.22 (VCNP), 2/1999b.z.č.353/1999b.z.č.239/20 MŽP, MPO, 00b. N,N MMR, MZe,,O, MD, MŽP, V ÚJB, HZ, PČR z.č.283/1991b. z.č.222/1999b.z. č. 153/1994 b.z. č. 154/1994 b. z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b. ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b. O ÚÚ, KrÚ, MV ÚÚ, KrÚ ÚÚ, KrÚ z.č.240/2000b z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. O 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření PAB RCA RCA RCA RCA

3 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 záření,nebezpečných chemických a jiných látek Nařízení k omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva Nařízení přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučení volného pobytu těchto osob mimo věznici Nařízení vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce Zajištění přednostního zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů Příprava a zabezpečení Bezpečnostní informační služby pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Bezpečnostní informační služby pracovními silami a věcnými prostředky a na její zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Bezpečnostní informační službou vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a mobilizačních dodávek Převzetí a využití Bezpečnostní informační službou vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení Úřadu pro zahraniční styky a informace pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Úřadu pro zahraniční styky a informace pracovními silami a věcnými prostředky a na její zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Úřadem pro zahraniční styky a informace vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a ÚÚ, KrÚ M ÚÚ, KrÚ, MPV BI ředitel BI 3 / 31 ÚÚ, KrÚ, MV, MPV, MZd, KrÚ, HR, KrÚ, HR, KrÚ, BI, HR, KrÚ, ředitel BI BI, KrÚ ÚZI ředitel ÚZI MV, HR, KrÚ, MV, HR, KrÚ, MV. HR, KrÚ, z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. z.č.240/2000b. z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.241/2000b. z.č.240/2000b.z.č.241/2000b. O 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření N N N,V O,V,V BAA BAB BAA BAA BAB BAABA B BAA BAA

4 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 mobilizačních dodávek Převzetí a využití Úřadem pro zahraniční styky a informace vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení Vojenského zpravodajství pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Vojenského zpravodajství pracovními silami a věcnými prostředky a na jeho zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Vojenským zpravodajstvím vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a mobilizačních dodávek Převzetí a využití Vojenským zpravodajstvím vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a realizace opatření k doplnění nebo vytvoření určených vojenských útvarů, vojenských zařízení a záchranných praporů Armády ČR (dále jen mobilizované útvary) Organizační a materiálně technická příprava na doplnění mobilizovaných útvarů vojáky ze zálohy a věcnými prostředky Povolání vojáků ze zálohy na výjimečné cvičení k určeným útvarům. Povolání vojáků ze zálohy a dodání věcných prostředků k určeným mobilizovaným útvarům v rámci prověření opatření pro zabezpečení obrany státu. Povolání vojáků ze zálohy k mimořádné službě a dodání věcných prostředků na základě vyhlášení částečné mobilizace k určeným mobilizovaným útvarům, provedení bojového (odborného) stmelení Povolání vojáků ze zálohy k mimořádné službě a dodání věcných prostředků na základě vyhlášení všeobecné mobilizace k určeným mobilizovaným útvarům, provedení bojového (odborného) stmelení MV 4 / 31 HR, KrÚ, HR, KrÚ, HR, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, prezident, prezident, prezident, KrÚ, KrÚ, KrÚ, z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. z.č.240/2000b.z.č.241/2000b. z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. O,V,V O,V z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.585 /2004b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 O,V /1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.585/2004b. O,V z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.585/2004b. O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření BAB BAABA B BAA BAA BAB OCA OCB OCB

5 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Povolání občanů podléhajících branné povinnosti k odvodnímu řízení (v počtech a odbornostech podle nařízení vlády Příprava a zabezpečení vyčlenění vodních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil MZE Prověření technického stavu a funkčnosti odběrných zařízení, požadované kapacity a nezávadnosti vyčleněných zdrojů MZe pitné vody, jejich sledování Organizační a materiálně technická příprava zprovoznění zdrojů pitné vody a odběrných míst. Mze Zprovoznění odběrných zařízení na vodních zdrojích a smluvní předání určených vodních zdrojů vyčleněných pro potřeby ozbrojených sil Příprava a zabezpečení vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Využití civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Upřesnění plánů opatření k vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Organizační a materiálně technická příprava vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Zabezpečení vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Příprava a zabezpečení vyčlenění kapacit veřejné dopravní infrastruktury pro potřeby ozbrojených sil Upřesnění plánů a prověrka stavu připravenosti opatření k zajištění provozu a obnovy veřejné dopravní infrastruktury státu využívané Armádou ČR (vytýčení určené silniční sítě, upřesnění tras pro přepravu nadrozměrné a těžké techniky, zabezpečení výstavby KrÚ,, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 O,V /1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.258/2000b.z.č.274/200 1b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.258/2000b.z.č.274/200 1b.Plán OPÚ z.č.222/1999b.z.č.241/2000b.plán OPÚ z.č.199/1994b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.222/1999b.z.č.241/2000b., vlastníci MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.283/1991b.Plán OPÚ O,V O,V 5 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

6 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Organizační a materiálně technická příprava vytyčování určené silniční sítě Organizační a materiálně technická příprava realizace plánu provizorních úprav na určené železniční a silniční síti a opatření k úpravě úseků silnic a dálnic předurčených pro vzletové a přistávací dráhy Zabezpečení vytyčování určené silniční sítě Zabezpečení realizace plánu provizorních úprav na určené železniční a silniční síti a opatření k úpravě úseků silnic a dálnic předurčených pro vzletové a přistávací dráhy Příprava a zabezpečení přestavby nebo výstavby objektů vojenské dopravní infrastruktury (letiště, vlečky apod.) Upřesnění požadavků na obrannou dopravní infrastrukturu, prověrka jejich stavu a upřesnění plánů jejich úpravy nebo výstavby Organizační a materiálně technická příprava zabezpečení přestavby nebo výstavby objektů vojenské dopravní infrastruktury Příprava a zabezpečení vojenské pozemní přepravy na území státu Prověření připravenosti a funkčnosti národního systému pro plánování, zabezpečení a sledování vojenských přesunů a přeprav, přijetí opatření k navázání trvalé spolupráce s orgány vojenské dopravy sousedních států a upřesnění společných opatření na hraničn MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest, MD, KrÚ,, správci dopravních cest KrÚ,, dodavatelé KrÚ,, dodavatelé KrÚ,, dodavatelé MD, MV, KrÚ MD, MV, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.283/1991b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.z.č.283/1991b.Plán O,V OPÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. Plán OPÚ O,V z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. 6 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

7 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Organizační a materiálně technická příprava přechodu provozovatelů železniční a silniční dopravy na zvláštní režim práce včetně přípravy náhradních pracovišť Organizační a materiálně technická příprava zprovoznění určených nákladcích a vykládacích zařízení (rampy, plochy, nakládací prostředky ) Zabezpečení vytvoření zálohy železničních vozů pro zabezpečení realizace přepravních potřeb ozbrojených sil Zabezpečení zprovoznění určených nakládacích zařízení (rampy, plochy, manipulační prostředky) Příprava a zabezpečení zjednodušeného režimu přechodu sil Armády ČR přes státní hranice MV Upřesnění podmínek zjednodušeného režimu přechodu státní hranice a odbavení sil Armády ČR, prověření stavu využitelnosti a připravenosti pohraničních přechodů, upřesnění úseků státní hranice, které mohou být využity pro přechod státní hranice mimo stálé p Příprava a zabezpečení vyčlenění ubytovacích kapacit a prostorů pro výcvik určených sil Armády ČR Upřesnění požadavků a možností na poskytnutí ubytovacích kapacit a prostorů pro výcvik určených sil Armády ČR Organizační a materiálně technická příprava, převzetí a zprovoznění určených objektů a prostorů pro potřeby ubytování a výcviku Armády ČR včetně jejich případného vyvlastnění Vyvlastnění, převzetí a zprovoznění objektů a prostorů pro potřeby Armády ČR Příprava a zabezpečení předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Organizační a materiálně technická příprava předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Zabezpečení předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Příprava a zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby MD, KrÚ MD, KrÚ MD, KrÚ MD, KrÚ MV 7 / 31 MZV,, KrÚ MZV,, KrÚ MV, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, MZd, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.,V z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.,V z.č.13/1993b.v.č.135/1998b.z.č.28 3/1991b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření EDA MDE MDG MEA,M ED,MEE

8 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Upřesnění požadavků na zdravotnické zabezpečení včetně aktualizace informací o zdravotnické epidemiologické situaci v rizikové lokalitě Organizační a materiálně technická příprava posílení kapacit vojenské zdravotnické služby Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby vojenským personálem včetně využití vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby pracovními silami a věcnými prostředky Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby zdravotnickými pracovnicemi povolanými k mimořádné službě Příprava a zabezpečení vyčlenění kapacit v civilních zdravotnických zařízeních pro potřeby vojenské zdravotnické služby Upřesnění požadavků na využití civilních zdravotnických zařízení a výběr vhodných zařízení Organizační a materiálně technická příprava navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče pro potřeby vojenské zdravotnické služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Zabezpečení navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče pro potřeby vojenské zdravotnické služby Zabezpečení navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče, pro potřeby vojenské zdravotnické služby včetně přidělení a využití pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení vyčlenění civilních zdravotnických odsunových kapacit pro potřeby vojenské zdravotnické služby Organizační a materiálně technická příprava systému zabezpečení odsunu raněných a nemocných MZd MZdO MZd MZd MZd MZd MZd MZd MZd, MZV, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, MZd, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ, MZd, KrÚ, MD, MZd, KrÚ MZd, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.258 /2000b. MEA z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.258 /2000b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V V MED MEE MEE MEA,M ED,MEE MEA MEA z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ MED z.č.222/1999b. Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.20/1996b.z.č.222/ 1999b.z.č.258/2000b. O,V MEE MEB, MEF MEB 8 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

9 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Zabezpečení aktivace válečného systému zabezpečení odsunu raněných a nemocných Upřesnění požadavků, organizační a materiálně technická příprava zabezpečení mimořádných dodávek transfúzních přípravků, ostatních léčiv a zdravotnického materiálu Zabezpečení rozšíření sítě a kapacity transfůzních stanic Zabezpečení zvýšení produkce určených druhů léčiv, medicinálních plynů a ostatního zdravotnického materiálu Příprava a zabezpečení posílení kapacit vojenské veterinární služby Organizační a materiálně technická příprava posílení kapacit vojenské veterinární služby Zabezpečení posílení kapacit vojenské veterinární služby pracovními silami a věcnými prostředky Příprava a zabezpečení vyčleněných kapacit v civilních veterinárních zařízeních pro potřeby vojenské veterinární služby Organizační a materiálně technická příprava navýšení a vyčlenění kapacit veterinárních zařízení pro potřeby vojenské veterinární služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Zabezpečení vyčlenění kapacit veterinárních zařízení pro potřeby vojenské veterinární služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení rozptýlení pozemních sil Armády ČR Upřesnění a rekognoskace potenciálních prostorů rozmístění a pochodových os do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, ukrytí a ochranu vojsk, přípravu vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění Organizační a materiálně technická příprava budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů v prostorech soustředění vojsk mimo mírové posádky a MZd, KrÚ MZd, KrÚ MZd KrÚ MZd KrÚ MZE MZe MZe 9 / 31 z.č.20/1996b.z.č.222/1999b.z.č.25 O,V 8/2000b. MEF z.č.20/1966b.z.č.97/1993b.z.č.222 /1999b.z.č.240/1999b. MEA z.č.240/1999b.z.č.20/1966b. z.č.240/1999b.z.č.79/1997b.z.č.22 2/1999b.z.č.241/2000b. MZe, KrÚ, Vet MZe, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b., Vet MZe, KrÚ, z.č.222/1999b., Vet, KrÚ, Vet, KrÚ,, Vet, KrÚ,, Vet MV, MD, KrÚ, KrÚ, MV, MD, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. O,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření MED MED

10 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 na pochodových osách do Příprava prostorů soustředění vojsk mimo mírové posádky a pochodových os do těchto prostorů, budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, míst odpočinku, objížděk, náhradních přemostění a zesilování mostů Příprava a zabezpečení rozptýlení vzdušných sil Armády ČR Upřesnění a rekognoskace letišť a dalších určených objektů a prostorů, pochodových os a přepravních tras do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, ukrytí a ochranu vojsk Příprava objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob a pochodových os do těchto prostorů, budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk Příprava a zabezpečení rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR Upřesnění a rekognoskace skladových aj. objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR, přepravních tras do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, prostředků a zásob Organizační a materiálně technická příprava rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR do určených skladových aj. objektů a prostorů včetně přípravy k úpravě nebo budování provizorních objektů pro ukrytí prostředků a zásob Příprava objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob, úprava nebo budování provizorních objektů pro ukrytí prostředků a zásob Příprava a zabezpečení vzdušné přepravy určených sil NATO přes teritorium státu Organizační a materiálně technická příprava vojenských a civilních letišť, orgánů řízení letového provozu a letecké pátrací a záchranné služby pro zabezpečení letecké přepravy 10 / 31 MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MD, KrÚ, z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.222/1999b. O,V O,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření GCA,GC B GCA MCD,M CE MCD MCD MDA, GBA, GBB z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. GBA

11 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 sil NATO Zabezpečení podpory při vzdušné přepravě sil NATO přes teritorium ČR a využitím vojenských a určených civilních letišť, zabezpečení pravidelného sledování a hlášení údajů o probíhajících vzdušných přepravách sil NATO. Příprava a zabezpečení pozemní přepravy určených sil NATO přes teritorium státu Aktualizace údajů o kapacitách pro zabezpečení strategické pozemní přepravy Upřesnění dohod o využívání dopravních kapacit, upřesnění a rekognoskace potenciálních os pozemní přepravy, upřesnění požadavků na přípravu objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů, upřesnění kapacitních možností pozemní dopravy Organizační a materiálně technická příprava k zajištění objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů na osách přepravy sil NATO Příprava a zabezpečení rozmístění určených sil NATO na teritoriu státu Upřesnění a rekognoskace potenciálních rozmístění prostorů sil NATO a pochodových os do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, přípravu vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a Organizační a materiálně technická příprava budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů v prostorech rozmístění sil NATO a na pochodových osách do těchto prostorů 11 / 31 MD, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ, správci dopravních cest MD, HR, KrÚ MV, MD, HR, KrÚ, správci dopravních cest z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.,V z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 /1999b.z.č.241/2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 /1999b.z.č.283/1991b. MV, MD, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 HR, KrÚ, /1999b.z.č.283/1991b. správci dopravních cest MV, MD, HR, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření GBB MDA,M DB,MD D MDA MDD

12 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Příprava a zabezpečení materiálně technické podpory sil NATO na teritoriu ČR Upřesnění požadavků a podmínek pro zabezpečení materiálně technické podpory sil NATO na teritoriu ČR, prověření stavu využitelnosti a připravenosti předurčených dodavatelů materiálu a služeb Příprava a zabezpečení zdravotnické podpory sil NATO na teritoriu ČR tanovení podmínek pro zdravotnickou podporu sil NATO na teritoriu ČR, stanovení seznamu zdravotnických zařízení předurčených pro poskytování zdravotnického zabezpečení silám NATO Příprava a zabezpečení zvýšené ostrahy určených objektů důležitých pro obranu státu silami Armády ČR Vytýčení bezpečnostních a ochranných pásem, zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do objektů důležitých pro obranu státu a jejich okolí, omezení provozu na přilehlých komunikacích Příprava a zabezpečení přikrytí určených úseků státní hranice silami Armády ČR Předurčení sil Armády ČR k přikrytí státní hranice, organizační a materiálně technická příprava jejich nasazení, provedení rekognoskace a navázání součinnosti Zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do hraničního pásma, omezení provozu na komunikacích Organizační a materiálně technická příprava provedení stavebních a ženijních úprav k zabezpečení přikrytí státní hranice včetně opatření k uzavření přístupových komunikací Realizace stavebních a ženijních úprav k zabezpečení přikrytí státní hranice včetně opatření k uzavření přístupových komunikací Příprava a zabezpečení obrany ohrožených prostorů na teritoriu státu silami Armády ČR Předurčení sil Armády ČR k bránění určených prostorů, organizační a materiálně technická příprava jejich nasazení, KrÚ, KrÚ, MZd, KrÚ, MZd, KrÚ, KrÚ,, ÚÚ MV, KrÚ KrÚ, MV, KrÚ KrÚ, KrÚ,, ÚÚ MV, KrÚ z.č.20/1996b.z.č.310/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.283/1991b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.283/1991b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. FBA, FBB FBA FAA, FAB FAA FAB FBA,FB B FBA 12 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

13 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 provedení rekognoskace a navázání součinnosti Zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do bráněných prostorů, omezení provozu na komunikacích Příprava a zabezpečení ničení určených objektů a zatarasování určených prostorů na teritoriu státu silami Armády ČR Vytvoření nevýbušných zátarasů na určených dopravních cestách a v určených prostorech Vytvoření výbušných zátarasů na určených na určených dopravních cestách a v určených prostorech Příprava a zabezpečení přechodu Policie ČR na doplnění věcnými prostředky, zabezpečení nezbytných dodávek výrobků, prací a služeb a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava přechodu Policie ČR na tyto činnosti včetně doplnění věcnými prostředky a jejich zabezpečení nezbytnými a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava výběru vhodných objektů, výstavby sběrných a jiných táborů Příprava a zabezpečení vybudování a provozování azylových zařízení Získání a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity zařízení pro zajištění cizinců Získání a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity azylových zařízení Omezení pobytu cizích státních příslušníků na teritoriu ČR Zpřísnění povinného hlášení změny přechodného pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky Zpřísnění povinného hlášení místa trvalého pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky 13 / 31 MV, MD, KrÚ, MV, MZe, MD, KrÚ KrÚ KrÚ PČR MV MV, HR, KrÚ, PČR, KrÚ, MV PČR, KrÚ, MV MV MV z.č.219/1999b.z.č.222/1999b.z.č.2 O,V 83/1991b. z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.2/1969 b. PČR, KrÚ, z.č.325/1999 b., Hyg PČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.240/2000 b., Hyg PČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.222/1999 b., Hyg MZV, PČR, BI, VZ, KrÚ, neupraveno PČR, KrÚ, PČR, KrÚ, neupraveno O,V O,V,V O,V,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

14 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Zpřísnění povinného hlášení místa dočasného pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky Zpřísnění evidence pobytu osob na teritoriu ČR PČR Organizační a materiálně technická příprava zpřísnění evidence pobytu osob na teritoriu státu MV Zavedení povinného hlášení místa trvalého pobytu pro určené skupiny osob nebo určené lokality Zavedení povinného hlášení místa dočasného pobytu pro určené skupiny osob nebo určené lokality Omezení pohybu osob v určených lokalitách na teritoriu ČR z důvodu ochrany vnitřní bezpečnosti státu a veřejného MV pořádku Nařízení omezení nebo zákazu shromažďování na veřejném prostranství včetně pouličních průvodů a manifestací Nařízení evakuace osob a majetku z vymezeného území Nařízení osobám zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo pobývat v přikázaném místě Omezení dalších občanských práv a uložení povinností osobám na teritoriu ČR z důvodu ochrany vnitřní bezpečnosti státu a veřejného pořádku MV Nařízení omezení vlastnických nebo užívacích práv fyzických a právnických osob Nařízení omezení nebo zákazu provozování určitých podnikatelských činností v určitých lokalitách Příprava a realizace mimořádných opatření ke zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem a dodržováním zákonnosti Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava MV PČR PP ČR PČR, KrÚ, neupraveno z.č.133/2000 b. z.č.240/2000 b. z.č.240/2000 b., PČR, ObP, VP, KrÚ,, PČR, ObP, VP, KrÚ, PČR, KrÚ, z.č.240/2000 b., PČR, z.č.222/1999 b. VP, KrÚ,, PČR, AČR, KrÚ,, PČR, z.č.240/2000 b. AČR, KrÚ,, PČR, z.č.240/2000 b. AČR, KrÚ, MV ObP, KrÚ, ObP, KrÚ, z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.326/1999 b. z.č.283/1991 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. O,V O,V O,V,V,V O,V,V,V 14 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

15 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem a dodržováním zákonnosti, včetně doplnění chybějícího personálu, techniky a materiálu, přípravy pře Příprava a zabezpečení zvýšené ostrahy v určených skladech HR a dalších určených skladových objektech Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava zpřísnění ostrahy ve skladech HR a dalších určených skladových objektech včetně doplnění chybějícího personálu, techniky a materiálu, př Příprava a realizace preventivních opatření proti nárůstu terorismu a jiných násilných trestných činů Výběrové povolání recidivistů a dalších problémových osob k pracovní výpomoci a jejich izolace Zabezpečování pořádkové služby v opuštěných a částečně zamořených nebo jinak rizikových lokalitách na teritoriu ČR Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava zabezpečení pořádkové služby k omezení nebo zákazu vstupu a pobytu osob v určených lokalitách na teritoriu ČR včetně doplnění chybějícího Zprovoznění odběrných zařízení na vodních zdrojích a smluvní předání určených vodních zdrojů vyčleněných pro potřeby Policie ČR Příprava a zabezpečení přechodu Vězeňské služby ČR na činnost po vyhlášení krizových stavů včetně doplnění pracovními silami, věcnými prostředky, nezbytnými a mobilizačními dodávkami Přechod Vězeňské služby ČR na činnost po vyhlášení krizových stavů HR MV PČR 15 / 31 PČR, CB, správci objektů PČR, CB, správci objektů MV,, BI, VP, V ČR, KrÚ,, org. finančního dohledu, MV, KrÚ, PČR MV, KrÚ PP ČR MV, KrÚ M M z.č.283/1991 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. z.č.283/1991 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. PP ČR, MZd, z.č.222/1999 b.z.č.241/200 b. KrÚ,M.hl.m.P HY M, V ČR, KrÚ, KrÚ, KrÚ, V ČR, KrÚ, z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b.,v 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

16 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Převzetí a využití Vězeňskou službou ČR vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků, nezbytných a mobilizačních dodávek Příprava a zabezpečení vybudování a provozování provizorních věznic Výběr vhodných objektů pro rozšíření kapacity věznic, organizační a materiálně technická příprava jejich zprovoznění Převzetí a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity věznic Převzetí a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity věznic Příprava a zabezpečení evakuace obyvatelstva M M Upřesnění plánu evakuace obyvatelstva, aktualizace havarijní a krizové dokumentace. Organizační a materiálně technická GŘHZČR příprava evakuace. Výběr vhodných prostor pro umístění osob, zvířat a pro uskladnění materiálu. Přímá evakuace a evakuace s ukrytím bezprostředně ohroženého obyvatelstva ze zón havarijního plánování v okolí velitel zásahu jaderných zařízení. Plánování evakuace ze záplavových území ohrožených přirozenými a zvláštními povodněmi v rámci povodňové ochrany. Evakuace obyvatelstva z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy státního území v souladu s požadavky zajištění obrany státu. M MV GŘHZ Evakuace obyvatelstva z území ohroženého mimořádnou událostí včetně zprovoznění objektů určených pro jejich ubytování a stravování. 16 / 31 KrÚ, V ČR, KrÚ, V ČR, KrÚ, V ČR, KrÚ, z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.2/1969 b.z.č.555/1992 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. V ČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.555/1992 b.z.č.240/2000 b. V ČR, KrÚ, z.č.2/1969 b. z.č.555/1992 b.z.č.222/1999 b. MD, KrÚ, MD, MŠMT, HZ kraje, KrÚ, z.č.239/2000 b. z.č.240/2000 b. Vyhláška č. 380/2002 b. Vyhláška č. 328/2001b. ÚJB, MD, z.č.239/2000 b. Vyhláška č. GŘ HZ ČR, 380/2002 b. Vyhláška č. 328/2001 HZ kraje, b. z.č.18/1997 b. Vyhláška č. KrÚ, 307/2002 b. MŽP, MV,GŘ z.č.239/2000 b. Vyhláška č. HZ ČR, HZ 380/2002 b. z.č.254/2001 b. kraje, KrÚ, MŠMT, MD, MV, MD, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b., MŠMT, z.č.222/1999 b. KrÚ,, HZ kraje, MV, MD, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. MŠMT, GŘ HZ ČR, HZ kraje, KrÚ,,V,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření RFARFB RFA RFB RFA RFB RFB

17 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Upřesnění požadavků zpracování a aktualizace havarijní nebo krizové dokumentace. Organizační a materiálně technická příprava evakuace určených objektů, zřizování zařízení CO pro zajištění evakuace. Mimořádný nácvik evakuace určených objektu Evakuace bezprostředně ohrožených objektů Upřesnění plánů ukrytí obyvatelstva. Prověření funkčnosti technického zařízení stálých úkrytů a systému ochrany podzemních dopravních staveb. Dokončení výstavby a vybavení rozestavěných úkrytů budovaných investičním způsobem v závislosti na stupni rozestavěnosti Zprovoznění stálých úkrytů a ochranných podzemních dopravních systémů (zrušení dvouúčelového využití, doplnění vody, PHM a dalšího vybavení), prověření jejich funkčnosti (kontrola provozuschopnosti technologických zařízení a provedení zkoušky plynotěsnost Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace. Organizační a materiálně technická příprava na zpohotovení improvizovaných úkrytů budovaných svépomocí, včetně přípravy materiálu na utěsnění prostorů a jejich zodolnění. Zpohotovení a zprovoznění improvizovaných úkrytů v určených lokalitách a kontrola jejich funkčnosti. Příprava obyvatelstva při plnění úkolů nouzového přežití Organizační a materiálně technická příprava, školení obyvatelstva k zajištění vzájemné součinnosti. Příprava zřizovatel zřizovatel velitel zásahu GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR MV GŘHZ GŘHZČR 17 / 31 správní úřady, z.č.2/1969 b.z.č.283/1991 b. GŘ HZ ČR, HZ kraje, RFA KrÚ správní úřady, z.č.2/1969 b. GŘ HZ ČR, HZ RFA kraje,krú správní úřady, z.č.2/1969 b. GŘ HZ ČR, HZ RFB kraje,krú správní úřady, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. HZ kraje, Vyhláška č. 328/2001 b. REA KrÚ, správní úřady, z.č.199/1994 b. HZ kraje, REA KrÚ, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. správní úřady, Vyhláška č. 380/2002 b. HZ kraje, KrÚ, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 správní úřady, b.vyhláška č. 380/2002 b. HZ kraje, KrÚ,,, MV, správní úřady, HZ kraje, KrÚ,,, MŠMT, KrÚ,, MŠMT, HZ kraje, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. z.č.20/1994 b. z.č.239/2000 b.z.č.222/1999 b. Vyhláška č Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření REA REA REA

18 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 činnosti dle plánu nouzového přežití obyvatelstva. KrÚ, 328/2001 b Provádění školení obyvatelstva k jeho činnosti za krizových situací a zabezpečení součinnosti se základními složkami integrovaného záchranného systému. GŘHZČR Zpracování nebo aktualizace havarijní popř. krizové dokumentace. Organizační a materiálně technická příprava GŘHZČR oprav veřejných zařízení pro nouzové přežití obyvatelstva. Zabezpečení oprav nezbytných veřejných zařízení pro nouzové přežití obyvatelstva v určených lokalitách. GŘHZČR Zpracování nebo aktualizace havarijní popř.krizové dokumentace. Org. a materiálně technická příprava GŘHZČR zabezpečení nouzového ubytování a stravování. Zabezpečení nouzového ubytování a stravování obyvatelstva v určených lokalitách, popř. s využitím nezbytných dodávek. GŘHZČR Příprava a aktivace systému nouzového zásobování Aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava distribuce dodávek pro nouzové přežití obyvatelstva Zabezpečení distribuce dodávek pro nouzové přežití obyvatelstva v určených lokalitách, popř. s využitím systému nezbytných dodávek. Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava opatření k zabezpečení humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu Aktivace systému zabezpečení humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu v určených lokalitách, popř. s využitím systému nezbytných dodávek. MV GŘ HZ ČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR, MŠMT, KrÚ, HZ kraje, KrÚ, MD, HZ kraje, KrÚ, MV, MD, HZ kraje, KrÚ, KrÚ,,HZ kraje KrÚ, HR,, HZ kraje MZe, KrÚ, HR, MPO, MZe, KrÚ,, MPO, HR MZe, KrÚ,, HZ kraje, MPO, HR KrÚ, HZ kraje, KrÚ, HZ kraje, z.č.239/2000 b.z.č.222/1999 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.239/2000 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. z.č.239/2000 b. REA REARE B REA REARE B QAAQA B z.č.239/2000 b. z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. QAA z.č.239/2000 b. z.č.241/2000 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.239/2000 b. QAB QAA QAB 18 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

19 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Příprava a zabezpečení poskytování bezprostřední humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu formou finančních prostředků Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava opatření k zabezpečení humanitární pomoci formou finančních prostředků postiženému obyvatelstvu Aktivace systému zabezpečení bezprostřední humanitární pomoci formou finančních prostředků postiženému obyvatelstvu v určených lokalitách Příprava a zabezpečení obyvatelstva prostředky individuální ochrany (dále jen PIO) Upřesnění plánů individuální ochrany obyvatelstva Prověření stavu a naplněnosti zásob PIO. Doplnění zásob PIO dodávkami od výrobců pro vybrané kategorie osob. Materiální a technická příprava zabezpečení distribuce PIO z centrálních skladů. Zahájení distribuce PIO obyvatelstvu v určených lokalitách Příprava prostředků improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla Příprava zabezpečení aktivace zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen zařízení CO) Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační, personální a materiálně 1 technická příprava zřízení a aktivace zařízení CO v určených lokalitách Zřízení a aktivace zařízení CO v určených lokalitách Zřizování a použití zařízení CO pro zabezpečení dekontaminace osob, oděvů, terénu a věcných prostředků a pro zjišťování Označování nebezpečných oblastí a zpohotovování předurčených sil k vyhodnocování údajů. MV GŘHZ MF, KrÚ GŘHZČR MF, KrÚ GŘHZČR MF, KrÚ MV GŘHZ GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZ GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR z.č.128/2000 b.z.č.218/2000 b. z.č.128/2000 b.z.č.218/2000 b. KrÚ,, HZ kraje KrÚ,, z.č.239/2000 b.vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, z.č.239/2000 b. Vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, z.č.239/2000b.vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, z.č.239/2000b.vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, Vyhláška č. 380/2002 b. HZ kraje KrÚ, HZ kraje, z.č.160/1992 b.z.č.239/2000 b. KrÚ, HZ Vyhláška č. 380/2002 b. kraje, KrÚ, HZ z.č.239/2000 b. kraje,, KrÚ, HZ kraje,, KrÚ, ÚJB, HZ REARE B REA REARE B REA REARE B REA z.č.239/2000 b. Vyhláška č. 380/2002 b. LEB z.č.239/2000 b. Vyhláška č. 380/2002 b. LEB 19 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

20 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 kraje, Aktualizace seznamu chemických provozů, prověření účinnosti bezpečnostních zařízení a havarijní připravenosti, aktualizace vnějších havarijních plánů. Příprava a zabezpečení omezení potenciální ničivé kapacity zařízení, zásobníků apod. v objektech vyrábějících nebo skladujících ve velkém množství výbušné látky (dále jen provozy s nebezpečím výbuchu) Aktualizace seznamu provozů s nebezpečím výbuchu, prověření účinnosti bezpečnostních zařízení a havarijní připravenosti, aktualizace havarijních plánů. Příprava a zabezpečení omezení ničivých účinků velkých přirozených povodnía zvláštních povodní pod vybranými vodními díly Upřesnění záplavových území na významných vodních tocích, aktualizace povodňových plánů, provedení mimořádných povodňových prohlídek na významných vodních tocích. Zintenzivnění činnosti předpovědní povodňové služby, aktivizace povodňové hlásné služby na významných vodních tocích včetně doplnění potřebnými technickými prostředky. Organizační a materiální příprava ke zvládání povodňových zabezpečovacích prací na významných vodních tocích. GŘHZČR GŘHZ GŘHZČR MŽP, MZe MŽP MŽP, MŽP MŽP ČHMÚ MŽP MŽP Upřesnění požadavků na doplnění účastníků ochrany před povodněmi pracovními silami a věcnými prostředky. MŽP MŽP MV, MŽP, z.č.157/1998 b.z.č.222/1999 b. ÚJB, MPO, z.č.353/1999 b. z.č.239/2000 MD, KrÚ, b.z.č.240/2000 b.z.č. 19/1997 b. HZ kraje MŽP, ČBÚ, MPO, MD, KrÚ, HZ kraje MŽP, ČBÚ, MPO, MD, KrÚ, HZ kraje z.č.61/1988 b.z.č.157/1998 b.z.č.222/1999 b. z.č.353/1999 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. GŘ HZ ČR, KrÚ,,, vlastníci VD, správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., HZ kraje, správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., správci významných LEA LEALEB LEA LEALEB LEA LEALEB LEALEB LEA 20 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. Změna: 498/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12 Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk V Šumperku dne 18.1.2005 Počet listů: 12 DOPORUČENÁ HLAVNÍ OPATŘENÍ OBCÍ A SUBJEKTŮ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KRIZOVÝCH SITUACÍCH Odpovědnost

Více

ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY

ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY Příloha k č. j. : MV-23694-1/PO-2008 Počet listů: 4 ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY Úvod Zkušenosti z řešení mimořádných událostí, a to zejména

Více

Zásady tvorby a metodiky postupu zřizování zařízení civilní ochrany

Zásady tvorby a metodiky postupu zřizování zařízení civilní ochrany Zásady tvorby a metodiky postupu zřizování zařízení civilní ochrany Úvod Jedním z nástrojů pro plnění zákonem stanovených úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva jsou zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity(dále

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Zajišťování obrany v působnosti OÚ ORP

Zajišťování obrany v působnosti OÚ ORP Zajišťování obrany v působnosti OÚ ORP Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany 2015 1 Obsah 1. Právní předpisy řešící oblast zajišťování obrany státu 2. Povinnosti OÚ ORP vyplývající ze

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

PŘEHLED VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ, HAVARIJNÍ, KRIZOVÉ, POŽÁRNÍ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY

PŘEHLED VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ, HAVARIJNÍ, KRIZOVÉ, POŽÁRNÍ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY PŘEHLED VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ, HAVARIJNÍ, KRIZOVÉ, POŽÁRNÍ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY A) Zákony a mezinárodní úmluvy (smlouvy) V MZV 65/1954 Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z 12. srpna

Více

463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

U Č E B N Í O S N OVY

U Č E B N Í O S N OVY MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-729/GŘ-VZ-2007 Praha 27. února 2007 Počet listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Více

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1.

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1. Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Metodika stanoví postup při zpracování krizového plánu

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY zdroj: http://cs.wikipedia.org PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. PĚTIPSY) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K.

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

ÚKOLY PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VELKÉHO ROZSAHU A KRIZOVÝCH SITUACÍ

ÚKOLY PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VELKÉHO ROZSAHU A KRIZOVÝCH SITUACÍ Příloha č. 4 ÚKOLY PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VELKÉHO ROZSAHU A KRIZOVÝCH SITUACÍ ČÁST I. Obecná ustanovení Čl. 1 Tato příloha je vydávána k naplnění úkolů, které městskému úřadu vyplývají

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze

Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze Praha 2015 Preambule Opatření k zavedení přídělového systému při stavu ropné nouze (dále jen Opatření ) byla

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti Plán krizové připravenosti Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace (uvést název PaPFO) V Mariánských Lázních dne 31. března 2014 Schvaluji: Mgr. František Kurka, ředitel

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012 Cenová regulace v oboru vodovody a kanalizace Praha 24. září 2012 Odbor 16 Cenová politika Ministerstvo financí Ing.. Marie Janečková, tel. 257 042 432 marie.janeckova@mfcr.cz Ing. Tomáš Trojek, tel. 257

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

Poznatky ze cvičení BLACKOUT 2014 Ing. Lenka Pivovarová

Poznatky ze cvičení BLACKOUT 2014 Ing. Lenka Pivovarová Poznatky ze cvičení BLACKOUT 2014 Ing. Lenka Pivovarová specialistka krizového managementu krizové plánování Magistrát hl. m. Prahy Cvičení BLACKOUT 2014 rozsáhlý výpadek elektrické energie na území hl.

Více

OBJEKTY V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

OBJEKTY V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Příloha č. 2 KRITÉRIA, STANOVENÁ ÚSTŘEDNÍMI SPRÁVNÍMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ ÚŘADY, K VYHODNOCENÍ OBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU NEBO ZA VÁLEČNÉHO STAVU NAPADENY OBJEKTY V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. NOVÁ TELIB) KA * KA

NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. NOVÁ TELIB) KA * KA NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. NOVÁ TELIB) Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. NOVÁ TELIB) Samostatná

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Organizace požární ochrany je v ČR upravena základními legislativními předpisy: zákony prováděcími předpisy (např. prováděcími vyhláškami k zákonům) pokyny vydanými na úrovni

Více