MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 31

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 31"

Transkript

1 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření Číslo Poř. opatř. čís Popis realizačních opatření Příprava a přechod orgánů krajů na činnost po vyhlášení krizových stavů, včetně aktivace krizových štábů a jejich servisních prvků Příprava a přechod orgánů určených obcí na činnost po vyhlášení krizových stavů, včetně aktivace krizových štábů a jejich servisních prvků Aktualizace dokumentace a materiálně technická příprava aktivace pracovišť krizových štábů určených obcí Aktivace krizových štábů určených obcí, doplnění styčných pracovníků od určených úřadů, orgánů a institucí Převzetí objektu, prověření stavu připravenosti, organizační a materiálně technická příprava záložních pracovišť krizových štábů určených obcí včetně komunikačních a informačních systémů pracoviště Dle potřeby aktivovat záložní pracoviště krizových štábů určených obcí Dle potřeby zaujmout záložní pracoviště krizových štábů určených obcí Příprava a realizace komunikačních činností včetně aktivace informačních systémů orgánů krizového řízení na úrovni chvaluje, nařizuje Zpracovatel kat. listu Hkr KrÚ, MV tob tob tob tob tob tob Hkr KrÚ Provádí polupracuje Právní norma tav NCR KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV,, MV, MI, ČTÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b z.č.222/1999b.z.č.240/2000b z.č.222/1999b.z.č.240/2000bz.č.1 27/2005b. N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V RAA RAB RAA RAB RAA RAB RAB RAB RAB PAA PAB 1 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

2 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 krajů a obcí Aktivace elektronických komunikačních zařízení a informačních systémů krizového řízení na krajské a obecní úrovni řízení. Realizace opatření k přednostnímu poskytování služeb elektronických komunikací pro orgány krizového řízení Vyhlášení stavu nebezpečí Upřesnění prostorů rizikových a dalších zájmových lokalit na teritoriu státu (velké průmyslové a sídelní aglomerace, okolí jaderných elektráren, velkých chemických aj. provozů, údolí velkých vodních toků a pod velkými údolními nádržemi apod.) tanovení prostorů zvýšeného bezpečnostního dohledu na teritoriu státu Upřesnění nebo stanovení prostorů a objektů důležitých pro obranu státu tanovení prostorů potenciální pozemní bojové činnosti na teritoriu státu Příprava a zamezení nekontrolovanému pohybu a pobytu osob na území ČR Nařízení povinného hlášení přechodné změny pobytu osob Nařízení povinného hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, kde se osoba dočasně zdržuje Přijetí opatření k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti Přijetí bezpečnostních opatření a opatření proti zneužití v oblasti:zbraní a výbušnin,nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření Nařízení zvýšené kontrolní činnosti na úseku zabezpečení skladovaných:střelných zbraní, střeliva, munice a výbušnin, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího HKr MI ÚÚ, KrÚ HKr KrÚ,HKr, tob 2 / 31 MV BI, KrÚ MV MV z.č.127/2005b.z.č.222/1999b.z.č.2 KrÚ,, 39/2000b.z.č.240/2000b.z.č.365/2 MV, MI, ČTÚ 000b. z.č.240/2000b., MV z.č.130/1974b.z.č.18/1997b.z.č.22 (VCNP), 2/1999b.z.č.353/1999b.z.č.239/20 MŽP, MPO, 00b. N,N MMR, MZe,,O, MD, MŽP, V ÚJB, HZ, PČR z.č.283/1991b. z.č.222/1999b.z. č. 153/1994 b.z. č. 154/1994 b. z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b. ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b. O ÚÚ, KrÚ, MV ÚÚ, KrÚ ÚÚ, KrÚ z.č.240/2000b z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. O 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření PAB RCA RCA RCA RCA

3 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 záření,nebezpečných chemických a jiných látek Nařízení k omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva Nařízení přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučení volného pobytu těchto osob mimo věznici Nařízení vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce Zajištění přednostního zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů Příprava a zabezpečení Bezpečnostní informační služby pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Bezpečnostní informační služby pracovními silami a věcnými prostředky a na její zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Bezpečnostní informační službou vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a mobilizačních dodávek Převzetí a využití Bezpečnostní informační službou vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení Úřadu pro zahraniční styky a informace pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Úřadu pro zahraniční styky a informace pracovními silami a věcnými prostředky a na její zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Úřadem pro zahraniční styky a informace vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a ÚÚ, KrÚ M ÚÚ, KrÚ, MPV BI ředitel BI 3 / 31 ÚÚ, KrÚ, MV, MPV, MZd, KrÚ, HR, KrÚ, HR, KrÚ, BI, HR, KrÚ, ředitel BI BI, KrÚ ÚZI ředitel ÚZI MV, HR, KrÚ, MV, HR, KrÚ, MV. HR, KrÚ, z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. z.č.240/2000b. z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.241/2000b. z.č.240/2000b.z.č.241/2000b. O 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření N N N,V O,V,V BAA BAB BAA BAA BAB BAABA B BAA BAA

4 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 mobilizačních dodávek Převzetí a využití Úřadem pro zahraniční styky a informace vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení Vojenského zpravodajství pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Vojenského zpravodajství pracovními silami a věcnými prostředky a na jeho zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Vojenským zpravodajstvím vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a mobilizačních dodávek Převzetí a využití Vojenským zpravodajstvím vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a realizace opatření k doplnění nebo vytvoření určených vojenských útvarů, vojenských zařízení a záchranných praporů Armády ČR (dále jen mobilizované útvary) Organizační a materiálně technická příprava na doplnění mobilizovaných útvarů vojáky ze zálohy a věcnými prostředky Povolání vojáků ze zálohy na výjimečné cvičení k určeným útvarům. Povolání vojáků ze zálohy a dodání věcných prostředků k určeným mobilizovaným útvarům v rámci prověření opatření pro zabezpečení obrany státu. Povolání vojáků ze zálohy k mimořádné službě a dodání věcných prostředků na základě vyhlášení částečné mobilizace k určeným mobilizovaným útvarům, provedení bojového (odborného) stmelení Povolání vojáků ze zálohy k mimořádné službě a dodání věcných prostředků na základě vyhlášení všeobecné mobilizace k určeným mobilizovaným útvarům, provedení bojového (odborného) stmelení MV 4 / 31 HR, KrÚ, HR, KrÚ, HR, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, prezident, prezident, prezident, KrÚ, KrÚ, KrÚ, z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. z.č.240/2000b.z.č.241/2000b. z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. O,V,V O,V z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.585 /2004b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 O,V /1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.585/2004b. O,V z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.585/2004b. O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření BAB BAABA B BAA BAA BAB OCA OCB OCB

5 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Povolání občanů podléhajících branné povinnosti k odvodnímu řízení (v počtech a odbornostech podle nařízení vlády Příprava a zabezpečení vyčlenění vodních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil MZE Prověření technického stavu a funkčnosti odběrných zařízení, požadované kapacity a nezávadnosti vyčleněných zdrojů MZe pitné vody, jejich sledování Organizační a materiálně technická příprava zprovoznění zdrojů pitné vody a odběrných míst. Mze Zprovoznění odběrných zařízení na vodních zdrojích a smluvní předání určených vodních zdrojů vyčleněných pro potřeby ozbrojených sil Příprava a zabezpečení vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Využití civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Upřesnění plánů opatření k vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Organizační a materiálně technická příprava vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Zabezpečení vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Příprava a zabezpečení vyčlenění kapacit veřejné dopravní infrastruktury pro potřeby ozbrojených sil Upřesnění plánů a prověrka stavu připravenosti opatření k zajištění provozu a obnovy veřejné dopravní infrastruktury státu využívané Armádou ČR (vytýčení určené silniční sítě, upřesnění tras pro přepravu nadrozměrné a těžké techniky, zabezpečení výstavby KrÚ,, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 O,V /1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.258/2000b.z.č.274/200 1b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.258/2000b.z.č.274/200 1b.Plán OPÚ z.č.222/1999b.z.č.241/2000b.plán OPÚ z.č.199/1994b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.222/1999b.z.č.241/2000b., vlastníci MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.283/1991b.Plán OPÚ O,V O,V 5 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

6 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Organizační a materiálně technická příprava vytyčování určené silniční sítě Organizační a materiálně technická příprava realizace plánu provizorních úprav na určené železniční a silniční síti a opatření k úpravě úseků silnic a dálnic předurčených pro vzletové a přistávací dráhy Zabezpečení vytyčování určené silniční sítě Zabezpečení realizace plánu provizorních úprav na určené železniční a silniční síti a opatření k úpravě úseků silnic a dálnic předurčených pro vzletové a přistávací dráhy Příprava a zabezpečení přestavby nebo výstavby objektů vojenské dopravní infrastruktury (letiště, vlečky apod.) Upřesnění požadavků na obrannou dopravní infrastrukturu, prověrka jejich stavu a upřesnění plánů jejich úpravy nebo výstavby Organizační a materiálně technická příprava zabezpečení přestavby nebo výstavby objektů vojenské dopravní infrastruktury Příprava a zabezpečení vojenské pozemní přepravy na území státu Prověření připravenosti a funkčnosti národního systému pro plánování, zabezpečení a sledování vojenských přesunů a přeprav, přijetí opatření k navázání trvalé spolupráce s orgány vojenské dopravy sousedních států a upřesnění společných opatření na hraničn MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest, MD, KrÚ,, správci dopravních cest KrÚ,, dodavatelé KrÚ,, dodavatelé KrÚ,, dodavatelé MD, MV, KrÚ MD, MV, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.283/1991b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.z.č.283/1991b.Plán O,V OPÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. Plán OPÚ O,V z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. 6 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

7 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Organizační a materiálně technická příprava přechodu provozovatelů železniční a silniční dopravy na zvláštní režim práce včetně přípravy náhradních pracovišť Organizační a materiálně technická příprava zprovoznění určených nákladcích a vykládacích zařízení (rampy, plochy, nakládací prostředky ) Zabezpečení vytvoření zálohy železničních vozů pro zabezpečení realizace přepravních potřeb ozbrojených sil Zabezpečení zprovoznění určených nakládacích zařízení (rampy, plochy, manipulační prostředky) Příprava a zabezpečení zjednodušeného režimu přechodu sil Armády ČR přes státní hranice MV Upřesnění podmínek zjednodušeného režimu přechodu státní hranice a odbavení sil Armády ČR, prověření stavu využitelnosti a připravenosti pohraničních přechodů, upřesnění úseků státní hranice, které mohou být využity pro přechod státní hranice mimo stálé p Příprava a zabezpečení vyčlenění ubytovacích kapacit a prostorů pro výcvik určených sil Armády ČR Upřesnění požadavků a možností na poskytnutí ubytovacích kapacit a prostorů pro výcvik určených sil Armády ČR Organizační a materiálně technická příprava, převzetí a zprovoznění určených objektů a prostorů pro potřeby ubytování a výcviku Armády ČR včetně jejich případného vyvlastnění Vyvlastnění, převzetí a zprovoznění objektů a prostorů pro potřeby Armády ČR Příprava a zabezpečení předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Organizační a materiálně technická příprava předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Zabezpečení předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Příprava a zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby MD, KrÚ MD, KrÚ MD, KrÚ MD, KrÚ MV 7 / 31 MZV,, KrÚ MZV,, KrÚ MV, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, MZd, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.,V z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.,V z.č.13/1993b.v.č.135/1998b.z.č.28 3/1991b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření EDA MDE MDG MEA,M ED,MEE

8 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Upřesnění požadavků na zdravotnické zabezpečení včetně aktualizace informací o zdravotnické epidemiologické situaci v rizikové lokalitě Organizační a materiálně technická příprava posílení kapacit vojenské zdravotnické služby Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby vojenským personálem včetně využití vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby pracovními silami a věcnými prostředky Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby zdravotnickými pracovnicemi povolanými k mimořádné službě Příprava a zabezpečení vyčlenění kapacit v civilních zdravotnických zařízeních pro potřeby vojenské zdravotnické služby Upřesnění požadavků na využití civilních zdravotnických zařízení a výběr vhodných zařízení Organizační a materiálně technická příprava navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče pro potřeby vojenské zdravotnické služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Zabezpečení navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče pro potřeby vojenské zdravotnické služby Zabezpečení navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče, pro potřeby vojenské zdravotnické služby včetně přidělení a využití pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení vyčlenění civilních zdravotnických odsunových kapacit pro potřeby vojenské zdravotnické služby Organizační a materiálně technická příprava systému zabezpečení odsunu raněných a nemocných MZd MZdO MZd MZd MZd MZd MZd MZd MZd, MZV, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, MZd, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ, MZd, KrÚ, MD, MZd, KrÚ MZd, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.258 /2000b. MEA z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.258 /2000b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V V MED MEE MEE MEA,M ED,MEE MEA MEA z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ MED z.č.222/1999b. Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.20/1996b.z.č.222/ 1999b.z.č.258/2000b. O,V MEE MEB, MEF MEB 8 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

9 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Zabezpečení aktivace válečného systému zabezpečení odsunu raněných a nemocných Upřesnění požadavků, organizační a materiálně technická příprava zabezpečení mimořádných dodávek transfúzních přípravků, ostatních léčiv a zdravotnického materiálu Zabezpečení rozšíření sítě a kapacity transfůzních stanic Zabezpečení zvýšení produkce určených druhů léčiv, medicinálních plynů a ostatního zdravotnického materiálu Příprava a zabezpečení posílení kapacit vojenské veterinární služby Organizační a materiálně technická příprava posílení kapacit vojenské veterinární služby Zabezpečení posílení kapacit vojenské veterinární služby pracovními silami a věcnými prostředky Příprava a zabezpečení vyčleněných kapacit v civilních veterinárních zařízeních pro potřeby vojenské veterinární služby Organizační a materiálně technická příprava navýšení a vyčlenění kapacit veterinárních zařízení pro potřeby vojenské veterinární služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Zabezpečení vyčlenění kapacit veterinárních zařízení pro potřeby vojenské veterinární služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení rozptýlení pozemních sil Armády ČR Upřesnění a rekognoskace potenciálních prostorů rozmístění a pochodových os do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, ukrytí a ochranu vojsk, přípravu vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění Organizační a materiálně technická příprava budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů v prostorech soustředění vojsk mimo mírové posádky a MZd, KrÚ MZd, KrÚ MZd KrÚ MZd KrÚ MZE MZe MZe 9 / 31 z.č.20/1996b.z.č.222/1999b.z.č.25 O,V 8/2000b. MEF z.č.20/1966b.z.č.97/1993b.z.č.222 /1999b.z.č.240/1999b. MEA z.č.240/1999b.z.č.20/1966b. z.č.240/1999b.z.č.79/1997b.z.č.22 2/1999b.z.č.241/2000b. MZe, KrÚ, Vet MZe, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b., Vet MZe, KrÚ, z.č.222/1999b., Vet, KrÚ, Vet, KrÚ,, Vet, KrÚ,, Vet MV, MD, KrÚ, KrÚ, MV, MD, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. O,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření MED MED

10 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 na pochodových osách do Příprava prostorů soustředění vojsk mimo mírové posádky a pochodových os do těchto prostorů, budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, míst odpočinku, objížděk, náhradních přemostění a zesilování mostů Příprava a zabezpečení rozptýlení vzdušných sil Armády ČR Upřesnění a rekognoskace letišť a dalších určených objektů a prostorů, pochodových os a přepravních tras do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, ukrytí a ochranu vojsk Příprava objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob a pochodových os do těchto prostorů, budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk Příprava a zabezpečení rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR Upřesnění a rekognoskace skladových aj. objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR, přepravních tras do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, prostředků a zásob Organizační a materiálně technická příprava rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR do určených skladových aj. objektů a prostorů včetně přípravy k úpravě nebo budování provizorních objektů pro ukrytí prostředků a zásob Příprava objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob, úprava nebo budování provizorních objektů pro ukrytí prostředků a zásob Příprava a zabezpečení vzdušné přepravy určených sil NATO přes teritorium státu Organizační a materiálně technická příprava vojenských a civilních letišť, orgánů řízení letového provozu a letecké pátrací a záchranné služby pro zabezpečení letecké přepravy 10 / 31 MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MD, KrÚ, z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.222/1999b. O,V O,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření GCA,GC B GCA MCD,M CE MCD MCD MDA, GBA, GBB z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. GBA

11 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 sil NATO Zabezpečení podpory při vzdušné přepravě sil NATO přes teritorium ČR a využitím vojenských a určených civilních letišť, zabezpečení pravidelného sledování a hlášení údajů o probíhajících vzdušných přepravách sil NATO. Příprava a zabezpečení pozemní přepravy určených sil NATO přes teritorium státu Aktualizace údajů o kapacitách pro zabezpečení strategické pozemní přepravy Upřesnění dohod o využívání dopravních kapacit, upřesnění a rekognoskace potenciálních os pozemní přepravy, upřesnění požadavků na přípravu objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů, upřesnění kapacitních možností pozemní dopravy Organizační a materiálně technická příprava k zajištění objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů na osách přepravy sil NATO Příprava a zabezpečení rozmístění určených sil NATO na teritoriu státu Upřesnění a rekognoskace potenciálních rozmístění prostorů sil NATO a pochodových os do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, přípravu vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a Organizační a materiálně technická příprava budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů v prostorech rozmístění sil NATO a na pochodových osách do těchto prostorů 11 / 31 MD, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ, správci dopravních cest MD, HR, KrÚ MV, MD, HR, KrÚ, správci dopravních cest z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.,V z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 /1999b.z.č.241/2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 /1999b.z.č.283/1991b. MV, MD, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 HR, KrÚ, /1999b.z.č.283/1991b. správci dopravních cest MV, MD, HR, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření GBB MDA,M DB,MD D MDA MDD

12 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Příprava a zabezpečení materiálně technické podpory sil NATO na teritoriu ČR Upřesnění požadavků a podmínek pro zabezpečení materiálně technické podpory sil NATO na teritoriu ČR, prověření stavu využitelnosti a připravenosti předurčených dodavatelů materiálu a služeb Příprava a zabezpečení zdravotnické podpory sil NATO na teritoriu ČR tanovení podmínek pro zdravotnickou podporu sil NATO na teritoriu ČR, stanovení seznamu zdravotnických zařízení předurčených pro poskytování zdravotnického zabezpečení silám NATO Příprava a zabezpečení zvýšené ostrahy určených objektů důležitých pro obranu státu silami Armády ČR Vytýčení bezpečnostních a ochranných pásem, zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do objektů důležitých pro obranu státu a jejich okolí, omezení provozu na přilehlých komunikacích Příprava a zabezpečení přikrytí určených úseků státní hranice silami Armády ČR Předurčení sil Armády ČR k přikrytí státní hranice, organizační a materiálně technická příprava jejich nasazení, provedení rekognoskace a navázání součinnosti Zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do hraničního pásma, omezení provozu na komunikacích Organizační a materiálně technická příprava provedení stavebních a ženijních úprav k zabezpečení přikrytí státní hranice včetně opatření k uzavření přístupových komunikací Realizace stavebních a ženijních úprav k zabezpečení přikrytí státní hranice včetně opatření k uzavření přístupových komunikací Příprava a zabezpečení obrany ohrožených prostorů na teritoriu státu silami Armády ČR Předurčení sil Armády ČR k bránění určených prostorů, organizační a materiálně technická příprava jejich nasazení, KrÚ, KrÚ, MZd, KrÚ, MZd, KrÚ, KrÚ,, ÚÚ MV, KrÚ KrÚ, MV, KrÚ KrÚ, KrÚ,, ÚÚ MV, KrÚ z.č.20/1996b.z.č.310/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.283/1991b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.283/1991b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. FBA, FBB FBA FAA, FAB FAA FAB FBA,FB B FBA 12 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

13 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 provedení rekognoskace a navázání součinnosti Zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do bráněných prostorů, omezení provozu na komunikacích Příprava a zabezpečení ničení určených objektů a zatarasování určených prostorů na teritoriu státu silami Armády ČR Vytvoření nevýbušných zátarasů na určených dopravních cestách a v určených prostorech Vytvoření výbušných zátarasů na určených na určených dopravních cestách a v určených prostorech Příprava a zabezpečení přechodu Policie ČR na doplnění věcnými prostředky, zabezpečení nezbytných dodávek výrobků, prací a služeb a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava přechodu Policie ČR na tyto činnosti včetně doplnění věcnými prostředky a jejich zabezpečení nezbytnými a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava výběru vhodných objektů, výstavby sběrných a jiných táborů Příprava a zabezpečení vybudování a provozování azylových zařízení Získání a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity zařízení pro zajištění cizinců Získání a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity azylových zařízení Omezení pobytu cizích státních příslušníků na teritoriu ČR Zpřísnění povinného hlášení změny přechodného pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky Zpřísnění povinného hlášení místa trvalého pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky 13 / 31 MV, MD, KrÚ, MV, MZe, MD, KrÚ KrÚ KrÚ PČR MV MV, HR, KrÚ, PČR, KrÚ, MV PČR, KrÚ, MV MV MV z.č.219/1999b.z.č.222/1999b.z.č.2 O,V 83/1991b. z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.2/1969 b. PČR, KrÚ, z.č.325/1999 b., Hyg PČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.240/2000 b., Hyg PČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.222/1999 b., Hyg MZV, PČR, BI, VZ, KrÚ, neupraveno PČR, KrÚ, PČR, KrÚ, neupraveno O,V O,V,V O,V,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

14 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Zpřísnění povinného hlášení místa dočasného pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky Zpřísnění evidence pobytu osob na teritoriu ČR PČR Organizační a materiálně technická příprava zpřísnění evidence pobytu osob na teritoriu státu MV Zavedení povinného hlášení místa trvalého pobytu pro určené skupiny osob nebo určené lokality Zavedení povinného hlášení místa dočasného pobytu pro určené skupiny osob nebo určené lokality Omezení pohybu osob v určených lokalitách na teritoriu ČR z důvodu ochrany vnitřní bezpečnosti státu a veřejného MV pořádku Nařízení omezení nebo zákazu shromažďování na veřejném prostranství včetně pouličních průvodů a manifestací Nařízení evakuace osob a majetku z vymezeného území Nařízení osobám zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo pobývat v přikázaném místě Omezení dalších občanských práv a uložení povinností osobám na teritoriu ČR z důvodu ochrany vnitřní bezpečnosti státu a veřejného pořádku MV Nařízení omezení vlastnických nebo užívacích práv fyzických a právnických osob Nařízení omezení nebo zákazu provozování určitých podnikatelských činností v určitých lokalitách Příprava a realizace mimořádných opatření ke zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem a dodržováním zákonnosti Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava MV PČR PP ČR PČR, KrÚ, neupraveno z.č.133/2000 b. z.č.240/2000 b. z.č.240/2000 b., PČR, ObP, VP, KrÚ,, PČR, ObP, VP, KrÚ, PČR, KrÚ, z.č.240/2000 b., PČR, z.č.222/1999 b. VP, KrÚ,, PČR, AČR, KrÚ,, PČR, z.č.240/2000 b. AČR, KrÚ,, PČR, z.č.240/2000 b. AČR, KrÚ, MV ObP, KrÚ, ObP, KrÚ, z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.326/1999 b. z.č.283/1991 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. O,V O,V O,V,V,V O,V,V,V 14 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI...4 2. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE...

1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI...4 2. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE... Zpracování Plánu opatření při ropné nouzi (dále jen Plán ) vychází z ustanovení 9 odst. 1 písmeno g) zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2 M e t o d i c k á p o m ů c k a Ministerstva vnitra ( č.j.: PO -1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003 ) kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN 2013 Vážení občané, držíte v rukou brožuru, kterou pro Vás vydává pracovník krizového řízení Městského úřadu v Lanškrouně. Je určena

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více