MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 31

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 31"

Transkript

1 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření Číslo Poř. opatř. čís Popis realizačních opatření Příprava a přechod orgánů krajů na činnost po vyhlášení krizových stavů, včetně aktivace krizových štábů a jejich servisních prvků Příprava a přechod orgánů určených obcí na činnost po vyhlášení krizových stavů, včetně aktivace krizových štábů a jejich servisních prvků Aktualizace dokumentace a materiálně technická příprava aktivace pracovišť krizových štábů určených obcí Aktivace krizových štábů určených obcí, doplnění styčných pracovníků od určených úřadů, orgánů a institucí Převzetí objektu, prověření stavu připravenosti, organizační a materiálně technická příprava záložních pracovišť krizových štábů určených obcí včetně komunikačních a informačních systémů pracoviště Dle potřeby aktivovat záložní pracoviště krizových štábů určených obcí Dle potřeby zaujmout záložní pracoviště krizových štábů určených obcí Příprava a realizace komunikačních činností včetně aktivace informačních systémů orgánů krizového řízení na úrovni chvaluje, nařizuje Zpracovatel kat. listu Hkr KrÚ, MV tob tob tob tob tob tob Hkr KrÚ Provádí polupracuje Právní norma tav NCR KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV,, MV, MI, ČTÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b z.č.222/1999b.z.č.240/2000b z.č.222/1999b.z.č.240/2000bz.č.1 27/2005b. N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V RAA RAB RAA RAB RAA RAB RAB RAB RAB PAA PAB 1 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

2 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 krajů a obcí Aktivace elektronických komunikačních zařízení a informačních systémů krizového řízení na krajské a obecní úrovni řízení. Realizace opatření k přednostnímu poskytování služeb elektronických komunikací pro orgány krizového řízení Vyhlášení stavu nebezpečí Upřesnění prostorů rizikových a dalších zájmových lokalit na teritoriu státu (velké průmyslové a sídelní aglomerace, okolí jaderných elektráren, velkých chemických aj. provozů, údolí velkých vodních toků a pod velkými údolními nádržemi apod.) tanovení prostorů zvýšeného bezpečnostního dohledu na teritoriu státu Upřesnění nebo stanovení prostorů a objektů důležitých pro obranu státu tanovení prostorů potenciální pozemní bojové činnosti na teritoriu státu Příprava a zamezení nekontrolovanému pohybu a pobytu osob na území ČR Nařízení povinného hlášení přechodné změny pobytu osob Nařízení povinného hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, kde se osoba dočasně zdržuje Přijetí opatření k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti Přijetí bezpečnostních opatření a opatření proti zneužití v oblasti:zbraní a výbušnin,nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření Nařízení zvýšené kontrolní činnosti na úseku zabezpečení skladovaných:střelných zbraní, střeliva, munice a výbušnin, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího HKr MI ÚÚ, KrÚ HKr KrÚ,HKr, tob 2 / 31 MV BI, KrÚ MV MV z.č.127/2005b.z.č.222/1999b.z.č.2 KrÚ,, 39/2000b.z.č.240/2000b.z.č.365/2 MV, MI, ČTÚ 000b. z.č.240/2000b., MV z.č.130/1974b.z.č.18/1997b.z.č.22 (VCNP), 2/1999b.z.č.353/1999b.z.č.239/20 MŽP, MPO, 00b. N,N MMR, MZe,,O, MD, MŽP, V ÚJB, HZ, PČR z.č.283/1991b. z.č.222/1999b.z. č. 153/1994 b.z. č. 154/1994 b. z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b. ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b. O ÚÚ, KrÚ, MV ÚÚ, KrÚ ÚÚ, KrÚ z.č.240/2000b z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. O 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření PAB RCA RCA RCA RCA

3 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 záření,nebezpečných chemických a jiných látek Nařízení k omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva Nařízení přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučení volného pobytu těchto osob mimo věznici Nařízení vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce Zajištění přednostního zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů Příprava a zabezpečení Bezpečnostní informační služby pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Bezpečnostní informační služby pracovními silami a věcnými prostředky a na její zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Bezpečnostní informační službou vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a mobilizačních dodávek Převzetí a využití Bezpečnostní informační službou vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení Úřadu pro zahraniční styky a informace pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Úřadu pro zahraniční styky a informace pracovními silami a věcnými prostředky a na její zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Úřadem pro zahraniční styky a informace vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a ÚÚ, KrÚ M ÚÚ, KrÚ, MPV BI ředitel BI 3 / 31 ÚÚ, KrÚ, MV, MPV, MZd, KrÚ, HR, KrÚ, HR, KrÚ, BI, HR, KrÚ, ředitel BI BI, KrÚ ÚZI ředitel ÚZI MV, HR, KrÚ, MV, HR, KrÚ, MV. HR, KrÚ, z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. z.č.240/2000b. z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.241/2000b. z.č.240/2000b.z.č.241/2000b. O 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření N N N,V O,V,V BAA BAB BAA BAA BAB BAABA B BAA BAA

4 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 mobilizačních dodávek Převzetí a využití Úřadem pro zahraniční styky a informace vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení Vojenského zpravodajství pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Vojenského zpravodajství pracovními silami a věcnými prostředky a na jeho zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Vojenským zpravodajstvím vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a mobilizačních dodávek Převzetí a využití Vojenským zpravodajstvím vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a realizace opatření k doplnění nebo vytvoření určených vojenských útvarů, vojenských zařízení a záchranných praporů Armády ČR (dále jen mobilizované útvary) Organizační a materiálně technická příprava na doplnění mobilizovaných útvarů vojáky ze zálohy a věcnými prostředky Povolání vojáků ze zálohy na výjimečné cvičení k určeným útvarům. Povolání vojáků ze zálohy a dodání věcných prostředků k určeným mobilizovaným útvarům v rámci prověření opatření pro zabezpečení obrany státu. Povolání vojáků ze zálohy k mimořádné službě a dodání věcných prostředků na základě vyhlášení částečné mobilizace k určeným mobilizovaným útvarům, provedení bojového (odborného) stmelení Povolání vojáků ze zálohy k mimořádné službě a dodání věcných prostředků na základě vyhlášení všeobecné mobilizace k určeným mobilizovaným útvarům, provedení bojového (odborného) stmelení MV 4 / 31 HR, KrÚ, HR, KrÚ, HR, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, prezident, prezident, prezident, KrÚ, KrÚ, KrÚ, z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. z.č.240/2000b.z.č.241/2000b. z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. O,V,V O,V z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.585 /2004b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 O,V /1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.585/2004b. O,V z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.585/2004b. O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření BAB BAABA B BAA BAA BAB OCA OCB OCB

5 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Povolání občanů podléhajících branné povinnosti k odvodnímu řízení (v počtech a odbornostech podle nařízení vlády Příprava a zabezpečení vyčlenění vodních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil MZE Prověření technického stavu a funkčnosti odběrných zařízení, požadované kapacity a nezávadnosti vyčleněných zdrojů MZe pitné vody, jejich sledování Organizační a materiálně technická příprava zprovoznění zdrojů pitné vody a odběrných míst. Mze Zprovoznění odběrných zařízení na vodních zdrojích a smluvní předání určených vodních zdrojů vyčleněných pro potřeby ozbrojených sil Příprava a zabezpečení vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Využití civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Upřesnění plánů opatření k vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Organizační a materiálně technická příprava vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Zabezpečení vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Příprava a zabezpečení vyčlenění kapacit veřejné dopravní infrastruktury pro potřeby ozbrojených sil Upřesnění plánů a prověrka stavu připravenosti opatření k zajištění provozu a obnovy veřejné dopravní infrastruktury státu využívané Armádou ČR (vytýčení určené silniční sítě, upřesnění tras pro přepravu nadrozměrné a těžké techniky, zabezpečení výstavby KrÚ,, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 O,V /1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.258/2000b.z.č.274/200 1b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.258/2000b.z.č.274/200 1b.Plán OPÚ z.č.222/1999b.z.č.241/2000b.plán OPÚ z.č.199/1994b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.222/1999b.z.č.241/2000b., vlastníci MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.283/1991b.Plán OPÚ O,V O,V 5 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

6 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Organizační a materiálně technická příprava vytyčování určené silniční sítě Organizační a materiálně technická příprava realizace plánu provizorních úprav na určené železniční a silniční síti a opatření k úpravě úseků silnic a dálnic předurčených pro vzletové a přistávací dráhy Zabezpečení vytyčování určené silniční sítě Zabezpečení realizace plánu provizorních úprav na určené železniční a silniční síti a opatření k úpravě úseků silnic a dálnic předurčených pro vzletové a přistávací dráhy Příprava a zabezpečení přestavby nebo výstavby objektů vojenské dopravní infrastruktury (letiště, vlečky apod.) Upřesnění požadavků na obrannou dopravní infrastrukturu, prověrka jejich stavu a upřesnění plánů jejich úpravy nebo výstavby Organizační a materiálně technická příprava zabezpečení přestavby nebo výstavby objektů vojenské dopravní infrastruktury Příprava a zabezpečení vojenské pozemní přepravy na území státu Prověření připravenosti a funkčnosti národního systému pro plánování, zabezpečení a sledování vojenských přesunů a přeprav, přijetí opatření k navázání trvalé spolupráce s orgány vojenské dopravy sousedních států a upřesnění společných opatření na hraničn MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest, MD, KrÚ,, správci dopravních cest KrÚ,, dodavatelé KrÚ,, dodavatelé KrÚ,, dodavatelé MD, MV, KrÚ MD, MV, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.283/1991b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.z.č.283/1991b.Plán O,V OPÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. Plán OPÚ O,V z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. 6 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

7 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Organizační a materiálně technická příprava přechodu provozovatelů železniční a silniční dopravy na zvláštní režim práce včetně přípravy náhradních pracovišť Organizační a materiálně technická příprava zprovoznění určených nákladcích a vykládacích zařízení (rampy, plochy, nakládací prostředky ) Zabezpečení vytvoření zálohy železničních vozů pro zabezpečení realizace přepravních potřeb ozbrojených sil Zabezpečení zprovoznění určených nakládacích zařízení (rampy, plochy, manipulační prostředky) Příprava a zabezpečení zjednodušeného režimu přechodu sil Armády ČR přes státní hranice MV Upřesnění podmínek zjednodušeného režimu přechodu státní hranice a odbavení sil Armády ČR, prověření stavu využitelnosti a připravenosti pohraničních přechodů, upřesnění úseků státní hranice, které mohou být využity pro přechod státní hranice mimo stálé p Příprava a zabezpečení vyčlenění ubytovacích kapacit a prostorů pro výcvik určených sil Armády ČR Upřesnění požadavků a možností na poskytnutí ubytovacích kapacit a prostorů pro výcvik určených sil Armády ČR Organizační a materiálně technická příprava, převzetí a zprovoznění určených objektů a prostorů pro potřeby ubytování a výcviku Armády ČR včetně jejich případného vyvlastnění Vyvlastnění, převzetí a zprovoznění objektů a prostorů pro potřeby Armády ČR Příprava a zabezpečení předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Organizační a materiálně technická příprava předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Zabezpečení předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Příprava a zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby MD, KrÚ MD, KrÚ MD, KrÚ MD, KrÚ MV 7 / 31 MZV,, KrÚ MZV,, KrÚ MV, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, MZd, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.,V z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.,V z.č.13/1993b.v.č.135/1998b.z.č.28 3/1991b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření EDA MDE MDG MEA,M ED,MEE

8 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Upřesnění požadavků na zdravotnické zabezpečení včetně aktualizace informací o zdravotnické epidemiologické situaci v rizikové lokalitě Organizační a materiálně technická příprava posílení kapacit vojenské zdravotnické služby Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby vojenským personálem včetně využití vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby pracovními silami a věcnými prostředky Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby zdravotnickými pracovnicemi povolanými k mimořádné službě Příprava a zabezpečení vyčlenění kapacit v civilních zdravotnických zařízeních pro potřeby vojenské zdravotnické služby Upřesnění požadavků na využití civilních zdravotnických zařízení a výběr vhodných zařízení Organizační a materiálně technická příprava navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče pro potřeby vojenské zdravotnické služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Zabezpečení navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče pro potřeby vojenské zdravotnické služby Zabezpečení navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče, pro potřeby vojenské zdravotnické služby včetně přidělení a využití pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení vyčlenění civilních zdravotnických odsunových kapacit pro potřeby vojenské zdravotnické služby Organizační a materiálně technická příprava systému zabezpečení odsunu raněných a nemocných MZd MZdO MZd MZd MZd MZd MZd MZd MZd, MZV, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, MZd, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ, MZd, KrÚ, MD, MZd, KrÚ MZd, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.258 /2000b. MEA z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.258 /2000b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V V MED MEE MEE MEA,M ED,MEE MEA MEA z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ MED z.č.222/1999b. Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.20/1996b.z.č.222/ 1999b.z.č.258/2000b. O,V MEE MEB, MEF MEB 8 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

9 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Zabezpečení aktivace válečného systému zabezpečení odsunu raněných a nemocných Upřesnění požadavků, organizační a materiálně technická příprava zabezpečení mimořádných dodávek transfúzních přípravků, ostatních léčiv a zdravotnického materiálu Zabezpečení rozšíření sítě a kapacity transfůzních stanic Zabezpečení zvýšení produkce určených druhů léčiv, medicinálních plynů a ostatního zdravotnického materiálu Příprava a zabezpečení posílení kapacit vojenské veterinární služby Organizační a materiálně technická příprava posílení kapacit vojenské veterinární služby Zabezpečení posílení kapacit vojenské veterinární služby pracovními silami a věcnými prostředky Příprava a zabezpečení vyčleněných kapacit v civilních veterinárních zařízeních pro potřeby vojenské veterinární služby Organizační a materiálně technická příprava navýšení a vyčlenění kapacit veterinárních zařízení pro potřeby vojenské veterinární služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Zabezpečení vyčlenění kapacit veterinárních zařízení pro potřeby vojenské veterinární služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení rozptýlení pozemních sil Armády ČR Upřesnění a rekognoskace potenciálních prostorů rozmístění a pochodových os do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, ukrytí a ochranu vojsk, přípravu vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění Organizační a materiálně technická příprava budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů v prostorech soustředění vojsk mimo mírové posádky a MZd, KrÚ MZd, KrÚ MZd KrÚ MZd KrÚ MZE MZe MZe 9 / 31 z.č.20/1996b.z.č.222/1999b.z.č.25 O,V 8/2000b. MEF z.č.20/1966b.z.č.97/1993b.z.č.222 /1999b.z.č.240/1999b. MEA z.č.240/1999b.z.č.20/1966b. z.č.240/1999b.z.č.79/1997b.z.č.22 2/1999b.z.č.241/2000b. MZe, KrÚ, Vet MZe, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b., Vet MZe, KrÚ, z.č.222/1999b., Vet, KrÚ, Vet, KrÚ,, Vet, KrÚ,, Vet MV, MD, KrÚ, KrÚ, MV, MD, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. O,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření MED MED

10 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 na pochodových osách do Příprava prostorů soustředění vojsk mimo mírové posádky a pochodových os do těchto prostorů, budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, míst odpočinku, objížděk, náhradních přemostění a zesilování mostů Příprava a zabezpečení rozptýlení vzdušných sil Armády ČR Upřesnění a rekognoskace letišť a dalších určených objektů a prostorů, pochodových os a přepravních tras do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, ukrytí a ochranu vojsk Příprava objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob a pochodových os do těchto prostorů, budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk Příprava a zabezpečení rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR Upřesnění a rekognoskace skladových aj. objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR, přepravních tras do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, prostředků a zásob Organizační a materiálně technická příprava rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR do určených skladových aj. objektů a prostorů včetně přípravy k úpravě nebo budování provizorních objektů pro ukrytí prostředků a zásob Příprava objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob, úprava nebo budování provizorních objektů pro ukrytí prostředků a zásob Příprava a zabezpečení vzdušné přepravy určených sil NATO přes teritorium státu Organizační a materiálně technická příprava vojenských a civilních letišť, orgánů řízení letového provozu a letecké pátrací a záchranné služby pro zabezpečení letecké přepravy 10 / 31 MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MD, KrÚ, z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.222/1999b. O,V O,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření GCA,GC B GCA MCD,M CE MCD MCD MDA, GBA, GBB z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. GBA

11 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 sil NATO Zabezpečení podpory při vzdušné přepravě sil NATO přes teritorium ČR a využitím vojenských a určených civilních letišť, zabezpečení pravidelného sledování a hlášení údajů o probíhajících vzdušných přepravách sil NATO. Příprava a zabezpečení pozemní přepravy určených sil NATO přes teritorium státu Aktualizace údajů o kapacitách pro zabezpečení strategické pozemní přepravy Upřesnění dohod o využívání dopravních kapacit, upřesnění a rekognoskace potenciálních os pozemní přepravy, upřesnění požadavků na přípravu objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů, upřesnění kapacitních možností pozemní dopravy Organizační a materiálně technická příprava k zajištění objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů na osách přepravy sil NATO Příprava a zabezpečení rozmístění určených sil NATO na teritoriu státu Upřesnění a rekognoskace potenciálních rozmístění prostorů sil NATO a pochodových os do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, přípravu vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a Organizační a materiálně technická příprava budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů v prostorech rozmístění sil NATO a na pochodových osách do těchto prostorů 11 / 31 MD, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ, správci dopravních cest MD, HR, KrÚ MV, MD, HR, KrÚ, správci dopravních cest z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.,V z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 /1999b.z.č.241/2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 /1999b.z.č.283/1991b. MV, MD, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 HR, KrÚ, /1999b.z.č.283/1991b. správci dopravních cest MV, MD, HR, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření GBB MDA,M DB,MD D MDA MDD

12 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Příprava a zabezpečení materiálně technické podpory sil NATO na teritoriu ČR Upřesnění požadavků a podmínek pro zabezpečení materiálně technické podpory sil NATO na teritoriu ČR, prověření stavu využitelnosti a připravenosti předurčených dodavatelů materiálu a služeb Příprava a zabezpečení zdravotnické podpory sil NATO na teritoriu ČR tanovení podmínek pro zdravotnickou podporu sil NATO na teritoriu ČR, stanovení seznamu zdravotnických zařízení předurčených pro poskytování zdravotnického zabezpečení silám NATO Příprava a zabezpečení zvýšené ostrahy určených objektů důležitých pro obranu státu silami Armády ČR Vytýčení bezpečnostních a ochranných pásem, zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do objektů důležitých pro obranu státu a jejich okolí, omezení provozu na přilehlých komunikacích Příprava a zabezpečení přikrytí určených úseků státní hranice silami Armády ČR Předurčení sil Armády ČR k přikrytí státní hranice, organizační a materiálně technická příprava jejich nasazení, provedení rekognoskace a navázání součinnosti Zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do hraničního pásma, omezení provozu na komunikacích Organizační a materiálně technická příprava provedení stavebních a ženijních úprav k zabezpečení přikrytí státní hranice včetně opatření k uzavření přístupových komunikací Realizace stavebních a ženijních úprav k zabezpečení přikrytí státní hranice včetně opatření k uzavření přístupových komunikací Příprava a zabezpečení obrany ohrožených prostorů na teritoriu státu silami Armády ČR Předurčení sil Armády ČR k bránění určených prostorů, organizační a materiálně technická příprava jejich nasazení, KrÚ, KrÚ, MZd, KrÚ, MZd, KrÚ, KrÚ,, ÚÚ MV, KrÚ KrÚ, MV, KrÚ KrÚ, KrÚ,, ÚÚ MV, KrÚ z.č.20/1996b.z.č.310/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.283/1991b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.283/1991b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. FBA, FBB FBA FAA, FAB FAA FAB FBA,FB B FBA 12 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

13 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 provedení rekognoskace a navázání součinnosti Zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do bráněných prostorů, omezení provozu na komunikacích Příprava a zabezpečení ničení určených objektů a zatarasování určených prostorů na teritoriu státu silami Armády ČR Vytvoření nevýbušných zátarasů na určených dopravních cestách a v určených prostorech Vytvoření výbušných zátarasů na určených na určených dopravních cestách a v určených prostorech Příprava a zabezpečení přechodu Policie ČR na doplnění věcnými prostředky, zabezpečení nezbytných dodávek výrobků, prací a služeb a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava přechodu Policie ČR na tyto činnosti včetně doplnění věcnými prostředky a jejich zabezpečení nezbytnými a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava výběru vhodných objektů, výstavby sběrných a jiných táborů Příprava a zabezpečení vybudování a provozování azylových zařízení Získání a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity zařízení pro zajištění cizinců Získání a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity azylových zařízení Omezení pobytu cizích státních příslušníků na teritoriu ČR Zpřísnění povinného hlášení změny přechodného pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky Zpřísnění povinného hlášení místa trvalého pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky 13 / 31 MV, MD, KrÚ, MV, MZe, MD, KrÚ KrÚ KrÚ PČR MV MV, HR, KrÚ, PČR, KrÚ, MV PČR, KrÚ, MV MV MV z.č.219/1999b.z.č.222/1999b.z.č.2 O,V 83/1991b. z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.2/1969 b. PČR, KrÚ, z.č.325/1999 b., Hyg PČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.240/2000 b., Hyg PČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.222/1999 b., Hyg MZV, PČR, BI, VZ, KrÚ, neupraveno PČR, KrÚ, PČR, KrÚ, neupraveno O,V O,V,V O,V,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

14 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Zpřísnění povinného hlášení místa dočasného pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky Zpřísnění evidence pobytu osob na teritoriu ČR PČR Organizační a materiálně technická příprava zpřísnění evidence pobytu osob na teritoriu státu MV Zavedení povinného hlášení místa trvalého pobytu pro určené skupiny osob nebo určené lokality Zavedení povinného hlášení místa dočasného pobytu pro určené skupiny osob nebo určené lokality Omezení pohybu osob v určených lokalitách na teritoriu ČR z důvodu ochrany vnitřní bezpečnosti státu a veřejného MV pořádku Nařízení omezení nebo zákazu shromažďování na veřejném prostranství včetně pouličních průvodů a manifestací Nařízení evakuace osob a majetku z vymezeného území Nařízení osobám zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo pobývat v přikázaném místě Omezení dalších občanských práv a uložení povinností osobám na teritoriu ČR z důvodu ochrany vnitřní bezpečnosti státu a veřejného pořádku MV Nařízení omezení vlastnických nebo užívacích práv fyzických a právnických osob Nařízení omezení nebo zákazu provozování určitých podnikatelských činností v určitých lokalitách Příprava a realizace mimořádných opatření ke zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem a dodržováním zákonnosti Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava MV PČR PP ČR PČR, KrÚ, neupraveno z.č.133/2000 b. z.č.240/2000 b. z.č.240/2000 b., PČR, ObP, VP, KrÚ,, PČR, ObP, VP, KrÚ, PČR, KrÚ, z.č.240/2000 b., PČR, z.č.222/1999 b. VP, KrÚ,, PČR, AČR, KrÚ,, PČR, z.č.240/2000 b. AČR, KrÚ,, PČR, z.č.240/2000 b. AČR, KrÚ, MV ObP, KrÚ, ObP, KrÚ, z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.326/1999 b. z.č.283/1991 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. O,V O,V O,V,V,V O,V,V,V 14 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

15 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem a dodržováním zákonnosti, včetně doplnění chybějícího personálu, techniky a materiálu, přípravy pře Příprava a zabezpečení zvýšené ostrahy v určených skladech HR a dalších určených skladových objektech Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava zpřísnění ostrahy ve skladech HR a dalších určených skladových objektech včetně doplnění chybějícího personálu, techniky a materiálu, př Příprava a realizace preventivních opatření proti nárůstu terorismu a jiných násilných trestných činů Výběrové povolání recidivistů a dalších problémových osob k pracovní výpomoci a jejich izolace Zabezpečování pořádkové služby v opuštěných a částečně zamořených nebo jinak rizikových lokalitách na teritoriu ČR Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava zabezpečení pořádkové služby k omezení nebo zákazu vstupu a pobytu osob v určených lokalitách na teritoriu ČR včetně doplnění chybějícího Zprovoznění odběrných zařízení na vodních zdrojích a smluvní předání určených vodních zdrojů vyčleněných pro potřeby Policie ČR Příprava a zabezpečení přechodu Vězeňské služby ČR na činnost po vyhlášení krizových stavů včetně doplnění pracovními silami, věcnými prostředky, nezbytnými a mobilizačními dodávkami Přechod Vězeňské služby ČR na činnost po vyhlášení krizových stavů HR MV PČR 15 / 31 PČR, CB, správci objektů PČR, CB, správci objektů MV,, BI, VP, V ČR, KrÚ,, org. finančního dohledu, MV, KrÚ, PČR MV, KrÚ PP ČR MV, KrÚ M M z.č.283/1991 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. z.č.283/1991 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. PP ČR, MZd, z.č.222/1999 b.z.č.241/200 b. KrÚ,M.hl.m.P HY M, V ČR, KrÚ, KrÚ, KrÚ, V ČR, KrÚ, z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b.,v 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

16 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Převzetí a využití Vězeňskou službou ČR vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků, nezbytných a mobilizačních dodávek Příprava a zabezpečení vybudování a provozování provizorních věznic Výběr vhodných objektů pro rozšíření kapacity věznic, organizační a materiálně technická příprava jejich zprovoznění Převzetí a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity věznic Převzetí a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity věznic Příprava a zabezpečení evakuace obyvatelstva M M Upřesnění plánu evakuace obyvatelstva, aktualizace havarijní a krizové dokumentace. Organizační a materiálně technická GŘHZČR příprava evakuace. Výběr vhodných prostor pro umístění osob, zvířat a pro uskladnění materiálu. Přímá evakuace a evakuace s ukrytím bezprostředně ohroženého obyvatelstva ze zón havarijního plánování v okolí velitel zásahu jaderných zařízení. Plánování evakuace ze záplavových území ohrožených přirozenými a zvláštními povodněmi v rámci povodňové ochrany. Evakuace obyvatelstva z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy státního území v souladu s požadavky zajištění obrany státu. M MV GŘHZ Evakuace obyvatelstva z území ohroženého mimořádnou událostí včetně zprovoznění objektů určených pro jejich ubytování a stravování. 16 / 31 KrÚ, V ČR, KrÚ, V ČR, KrÚ, V ČR, KrÚ, z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.2/1969 b.z.č.555/1992 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. V ČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.555/1992 b.z.č.240/2000 b. V ČR, KrÚ, z.č.2/1969 b. z.č.555/1992 b.z.č.222/1999 b. MD, KrÚ, MD, MŠMT, HZ kraje, KrÚ, z.č.239/2000 b. z.č.240/2000 b. Vyhláška č. 380/2002 b. Vyhláška č. 328/2001b. ÚJB, MD, z.č.239/2000 b. Vyhláška č. GŘ HZ ČR, 380/2002 b. Vyhláška č. 328/2001 HZ kraje, b. z.č.18/1997 b. Vyhláška č. KrÚ, 307/2002 b. MŽP, MV,GŘ z.č.239/2000 b. Vyhláška č. HZ ČR, HZ 380/2002 b. z.č.254/2001 b. kraje, KrÚ, MŠMT, MD, MV, MD, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b., MŠMT, z.č.222/1999 b. KrÚ,, HZ kraje, MV, MD, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. MŠMT, GŘ HZ ČR, HZ kraje, KrÚ,,V,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření RFARFB RFA RFB RFA RFB RFB

17 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Upřesnění požadavků zpracování a aktualizace havarijní nebo krizové dokumentace. Organizační a materiálně technická příprava evakuace určených objektů, zřizování zařízení CO pro zajištění evakuace. Mimořádný nácvik evakuace určených objektu Evakuace bezprostředně ohrožených objektů Upřesnění plánů ukrytí obyvatelstva. Prověření funkčnosti technického zařízení stálých úkrytů a systému ochrany podzemních dopravních staveb. Dokončení výstavby a vybavení rozestavěných úkrytů budovaných investičním způsobem v závislosti na stupni rozestavěnosti Zprovoznění stálých úkrytů a ochranných podzemních dopravních systémů (zrušení dvouúčelového využití, doplnění vody, PHM a dalšího vybavení), prověření jejich funkčnosti (kontrola provozuschopnosti technologických zařízení a provedení zkoušky plynotěsnost Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace. Organizační a materiálně technická příprava na zpohotovení improvizovaných úkrytů budovaných svépomocí, včetně přípravy materiálu na utěsnění prostorů a jejich zodolnění. Zpohotovení a zprovoznění improvizovaných úkrytů v určených lokalitách a kontrola jejich funkčnosti. Příprava obyvatelstva při plnění úkolů nouzového přežití Organizační a materiálně technická příprava, školení obyvatelstva k zajištění vzájemné součinnosti. Příprava zřizovatel zřizovatel velitel zásahu GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR MV GŘHZ GŘHZČR 17 / 31 správní úřady, z.č.2/1969 b.z.č.283/1991 b. GŘ HZ ČR, HZ kraje, RFA KrÚ správní úřady, z.č.2/1969 b. GŘ HZ ČR, HZ RFA kraje,krú správní úřady, z.č.2/1969 b. GŘ HZ ČR, HZ RFB kraje,krú správní úřady, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. HZ kraje, Vyhláška č. 328/2001 b. REA KrÚ, správní úřady, z.č.199/1994 b. HZ kraje, REA KrÚ, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. správní úřady, Vyhláška č. 380/2002 b. HZ kraje, KrÚ, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 správní úřady, b.vyhláška č. 380/2002 b. HZ kraje, KrÚ,,, MV, správní úřady, HZ kraje, KrÚ,,, MŠMT, KrÚ,, MŠMT, HZ kraje, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. z.č.20/1994 b. z.č.239/2000 b.z.č.222/1999 b. Vyhláška č Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření REA REA REA

18 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 činnosti dle plánu nouzového přežití obyvatelstva. KrÚ, 328/2001 b Provádění školení obyvatelstva k jeho činnosti za krizových situací a zabezpečení součinnosti se základními složkami integrovaného záchranného systému. GŘHZČR Zpracování nebo aktualizace havarijní popř. krizové dokumentace. Organizační a materiálně technická příprava GŘHZČR oprav veřejných zařízení pro nouzové přežití obyvatelstva. Zabezpečení oprav nezbytných veřejných zařízení pro nouzové přežití obyvatelstva v určených lokalitách. GŘHZČR Zpracování nebo aktualizace havarijní popř.krizové dokumentace. Org. a materiálně technická příprava GŘHZČR zabezpečení nouzového ubytování a stravování. Zabezpečení nouzového ubytování a stravování obyvatelstva v určených lokalitách, popř. s využitím nezbytných dodávek. GŘHZČR Příprava a aktivace systému nouzového zásobování Aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava distribuce dodávek pro nouzové přežití obyvatelstva Zabezpečení distribuce dodávek pro nouzové přežití obyvatelstva v určených lokalitách, popř. s využitím systému nezbytných dodávek. Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava opatření k zabezpečení humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu Aktivace systému zabezpečení humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu v určených lokalitách, popř. s využitím systému nezbytných dodávek. MV GŘ HZ ČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR, MŠMT, KrÚ, HZ kraje, KrÚ, MD, HZ kraje, KrÚ, MV, MD, HZ kraje, KrÚ, KrÚ,,HZ kraje KrÚ, HR,, HZ kraje MZe, KrÚ, HR, MPO, MZe, KrÚ,, MPO, HR MZe, KrÚ,, HZ kraje, MPO, HR KrÚ, HZ kraje, KrÚ, HZ kraje, z.č.239/2000 b.z.č.222/1999 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.239/2000 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. z.č.239/2000 b. REA REARE B REA REARE B QAAQA B z.č.239/2000 b. z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. QAA z.č.239/2000 b. z.č.241/2000 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.239/2000 b. QAB QAA QAB 18 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

19 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Příprava a zabezpečení poskytování bezprostřední humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu formou finančních prostředků Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava opatření k zabezpečení humanitární pomoci formou finančních prostředků postiženému obyvatelstvu Aktivace systému zabezpečení bezprostřední humanitární pomoci formou finančních prostředků postiženému obyvatelstvu v určených lokalitách Příprava a zabezpečení obyvatelstva prostředky individuální ochrany (dále jen PIO) Upřesnění plánů individuální ochrany obyvatelstva Prověření stavu a naplněnosti zásob PIO. Doplnění zásob PIO dodávkami od výrobců pro vybrané kategorie osob. Materiální a technická příprava zabezpečení distribuce PIO z centrálních skladů. Zahájení distribuce PIO obyvatelstvu v určených lokalitách Příprava prostředků improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla Příprava zabezpečení aktivace zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen zařízení CO) Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační, personální a materiálně 1 technická příprava zřízení a aktivace zařízení CO v určených lokalitách Zřízení a aktivace zařízení CO v určených lokalitách Zřizování a použití zařízení CO pro zabezpečení dekontaminace osob, oděvů, terénu a věcných prostředků a pro zjišťování Označování nebezpečných oblastí a zpohotovování předurčených sil k vyhodnocování údajů. MV GŘHZ MF, KrÚ GŘHZČR MF, KrÚ GŘHZČR MF, KrÚ MV GŘHZ GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZ GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR z.č.128/2000 b.z.č.218/2000 b. z.č.128/2000 b.z.č.218/2000 b. KrÚ,, HZ kraje KrÚ,, z.č.239/2000 b.vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, z.č.239/2000 b. Vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, z.č.239/2000b.vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, z.č.239/2000b.vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, Vyhláška č. 380/2002 b. HZ kraje KrÚ, HZ kraje, z.č.160/1992 b.z.č.239/2000 b. KrÚ, HZ Vyhláška č. 380/2002 b. kraje, KrÚ, HZ z.č.239/2000 b. kraje,, KrÚ, HZ kraje,, KrÚ, ÚJB, HZ REARE B REA REARE B REA REARE B REA z.č.239/2000 b. Vyhláška č. 380/2002 b. LEB z.č.239/2000 b. Vyhláška č. 380/2002 b. LEB 19 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

20 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 kraje, Aktualizace seznamu chemických provozů, prověření účinnosti bezpečnostních zařízení a havarijní připravenosti, aktualizace vnějších havarijních plánů. Příprava a zabezpečení omezení potenciální ničivé kapacity zařízení, zásobníků apod. v objektech vyrábějících nebo skladujících ve velkém množství výbušné látky (dále jen provozy s nebezpečím výbuchu) Aktualizace seznamu provozů s nebezpečím výbuchu, prověření účinnosti bezpečnostních zařízení a havarijní připravenosti, aktualizace havarijních plánů. Příprava a zabezpečení omezení ničivých účinků velkých přirozených povodnía zvláštních povodní pod vybranými vodními díly Upřesnění záplavových území na významných vodních tocích, aktualizace povodňových plánů, provedení mimořádných povodňových prohlídek na významných vodních tocích. Zintenzivnění činnosti předpovědní povodňové služby, aktivizace povodňové hlásné služby na významných vodních tocích včetně doplnění potřebnými technickými prostředky. Organizační a materiální příprava ke zvládání povodňových zabezpečovacích prací na významných vodních tocích. GŘHZČR GŘHZ GŘHZČR MŽP, MZe MŽP MŽP, MŽP MŽP ČHMÚ MŽP MŽP Upřesnění požadavků na doplnění účastníků ochrany před povodněmi pracovními silami a věcnými prostředky. MŽP MŽP MV, MŽP, z.č.157/1998 b.z.č.222/1999 b. ÚJB, MPO, z.č.353/1999 b. z.č.239/2000 MD, KrÚ, b.z.č.240/2000 b.z.č. 19/1997 b. HZ kraje MŽP, ČBÚ, MPO, MD, KrÚ, HZ kraje MŽP, ČBÚ, MPO, MD, KrÚ, HZ kraje z.č.61/1988 b.z.č.157/1998 b.z.č.222/1999 b. z.č.353/1999 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. GŘ HZ ČR, KrÚ,,, vlastníci VD, správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., HZ kraje, správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., správci významných LEA LEALEB LEA LEALEB LEA LEALEB LEALEB LEA 20 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

KRIZOVÁ OPATŘENÍ KOMPETENCE K JEJICH NAŘIZOVÁNÍ

KRIZOVÁ OPATŘENÍ KOMPETENCE K JEJICH NAŘIZOVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY leden 2013 aktualizace březen 2014 KRIZOVÁ OPATŘENÍ KOMPETENCE K JEJICH NAŘIZOVÁNÍ Kontakt: Ing. Aleš Boňatovský tel. 466 026

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN OBSAH A: INFORMAČNÍ ČÁST ÚVOD... 2 INFORMAČNÍ ČÁST... 3 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JE TEMELÍN... 3 2. VÝSLEDKY ANALÝZ MOŽNÝCH RADIAČNÍCH HAVÁRIÍ A MOŽNÝCH

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6. Aktuáln lní otázky strategické úrovně bezpečnosti z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.2008

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

13. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje října 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í. Bezpečnostní rady Pardubického kraje

13. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje října 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í. Bezpečnostní rady Pardubického kraje 13. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje - 31. října 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í Bezpečnostní rady Pardubického kraje BRPK / 81 / 2012 ze dne 31. října 2012 Vzory rozhodnutí hejtmana

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY MIGRAČNÍ VLNY VELKÉHO ROZSAHU

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY MIGRAČNÍ VLNY VELKÉHO ROZSAHU KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY 10.7. MIGRAČNÍ VLNY VELKÉHO ROZSAHU OBSAH A. OBECNÁ ČÁST strana 1. Stručný popis krizové situace na území ORP... 3 2. Možné dopady vzniklé krizové situace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Oprávnění Zákon č. 240/2000 Sb. Vláda Poznámka Omezení: - práva na nedotknutelnost osoby a obydlí při evakuaci z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí METODICKÁ POMŮCKA pro management

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel

Více

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Působí dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Policii tvoří: a) Policejní prezidium

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y III. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2007 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ..................................................... 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...........................................

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 POSTUP PRO ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH OPATŘENÍ v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Havarijní plánování Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Přednáška

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 48 Příloha č. 5 k zákonu č. 457/23 Sb. státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 Kancelář prezidenta republiky 144 22 1 Rozvoj

Více

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek Obec a její finanční zabezpečení krizových situací Aleš Kudlák Město Písek 1 Motta: Neštěstí (povodeň) nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není povodní zaskočen. Protipovodňové

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 Kódové označení: T OOB - 16 Praha 25. července 2013 listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Příloha č. 1. Přehled vybrané odborné terminologie z krizové legislativy. Legislativa Termín Definice

Příloha č. 1. Přehled vybrané odborné terminologie z krizové legislativy. Legislativa Termín Definice Přehled vybrané odborné terminologie z krizové legislativy Příloha č. 1 Legislativa Termín Definice 241/2000 Sb. 241/2000 Sb. 241/2000 Sb. 222/1999 Sb. 240/2000 Sb. 240/2000 Sb. 239/2000 Sb. 239/2000 Sb.

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače

Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších usnesení

Více

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 1 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Krajské ředitelství policie Zlínského kraje J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín telefon - ústředna: 974 661 111 fax: 974 661 670 datová schránka: w6thp3w e-mail:

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Písek, duben 2015

Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Písek, duben 2015 Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek Písek, duben 2015 Motta: Neštěstí nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není událostí zaskočen. Finanční

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Zdroj: DALOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA

Zdroj:  DALOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA Zdroj: www.mapy.cz DALOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DALOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Samostatná příloha civilní ochrany

Více

I. SPRÁVNÍ ÚŘADY PŘEDURČENÉ K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MZP 2005 S OHLEDEM NA KOMPETENCE STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY:

I. SPRÁVNÍ ÚŘADY PŘEDURČENÉ K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MZP 2005 S OHLEDEM NA KOMPETENCE STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY: S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI NA PALUBĚ LETADLA PŘISTÁVAJÍCÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ SP STUDIO, s.r.o., architektonická kancelář, Český Krumlov, Rybářská8 Tel.: 380711315, fax 380712674, E-mail: sp.studio@telecom.cz ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ DOLOŽKA CO Datum: 07/2004 Číslo zakázky:

Více

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 4/4/2013 Praha, Regionservis, Hotel

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

Zásady tvorby a metodiky postupu zřizování zařízení civilní ochrany

Zásady tvorby a metodiky postupu zřizování zařízení civilní ochrany Zásady tvorby a metodiky postupu zřizování zařízení civilní ochrany Úvod Jedním z nástrojů pro plnění zákonem stanovených úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva jsou zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity(dále

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

STATUT Krizového štábu ORP Rosice

STATUT Krizového štábu ORP Rosice STATUT Krizového štábu ORP Rosice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Rosice (dále jen Štáb ) je stálým pracovním orgánem starosty obce s rozšířenou působností k řešení

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12 Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk V Šumperku dne 18.1.2005 Počet listů: 12 DOPORUČENÁ HLAVNÍ OPATŘENÍ OBCÍ A SUBJEKTŮ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KRIZOVÝCH SITUACÍCH Odpovědnost

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY HLAVA II OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY. 2 Koncepce požární ochrany kraje

ČÁST PRVNÍ HLAVA I DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY HLAVA II OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY. 2 Koncepce požární ochrany kraje 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

Zajišťování obrany v působnosti OÚ ORP

Zajišťování obrany v působnosti OÚ ORP Zajišťování obrany v působnosti OÚ ORP Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany 2015 1 Obsah 1. Právní předpisy řešící oblast zajišťování obrany státu 2. Povinnosti OÚ ORP vyplývající ze

Více

VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN. ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. VRÁTNO) KA * KA

VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN. ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. VRÁTNO) KA * KA VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. VRÁTNO) ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. VRÁTNO) ODŮVODNĚNÍ

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY

ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY Příloha k č. j. : MV-23694-1/PO-2008 Počet listů: 4 ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY Úvod Zkušenosti z řešení mimořádných událostí, a to zejména

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

C.1. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYUŽITELNÝCH PŘI PŘÍPRAVĚ NA KRIZOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ

C.1. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYUŽITELNÝCH PŘI PŘÍPRAVĚ NA KRIZOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ C.1. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYUŽITELNÝCH PŘI PŘÍPRAVĚ NA KRIZOVÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ Uvedený přehled právních předpisů je jen orientační. U všech uvedených právních předpisů je třeba brát do úvahy

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. Změna: 498/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

PŘEHLED VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ, HAVARIJNÍ, KRIZOVÉ, POŽÁRNÍ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY

PŘEHLED VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ, HAVARIJNÍ, KRIZOVÉ, POŽÁRNÍ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY PŘEHLED VYBRANÉ BEZPEČNOSTNÍ, HAVARIJNÍ, KRIZOVÉ, POŽÁRNÍ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY A) Zákony a mezinárodní úmluvy (smlouvy) V MZV 65/1954 Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z 12. srpna

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Krizové řízení Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém

Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém Forma státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 Město Hostivice Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 ze dne 26. října 2009, kterou se vydává požární řád města Hostivice Zastupitelstvo města Hostivice vydává podle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) zákona č.

Více