MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 31"

Transkript

1 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření Číslo Poř. opatř. čís Popis realizačních opatření Příprava a přechod orgánů krajů na činnost po vyhlášení krizových stavů, včetně aktivace krizových štábů a jejich servisních prvků Příprava a přechod orgánů určených obcí na činnost po vyhlášení krizových stavů, včetně aktivace krizových štábů a jejich servisních prvků Aktualizace dokumentace a materiálně technická příprava aktivace pracovišť krizových štábů určených obcí Aktivace krizových štábů určených obcí, doplnění styčných pracovníků od určených úřadů, orgánů a institucí Převzetí objektu, prověření stavu připravenosti, organizační a materiálně technická příprava záložních pracovišť krizových štábů určených obcí včetně komunikačních a informačních systémů pracoviště Dle potřeby aktivovat záložní pracoviště krizových štábů určených obcí Dle potřeby zaujmout záložní pracoviště krizových štábů určených obcí Příprava a realizace komunikačních činností včetně aktivace informačních systémů orgánů krizového řízení na úrovni chvaluje, nařizuje Zpracovatel kat. listu Hkr KrÚ, MV tob tob tob tob tob tob Hkr KrÚ Provádí polupracuje Právní norma tav NCR KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV, KrÚ, HZ, MV,, MV, MI, ČTÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b z.č.222/1999b.z.č.240/2000b z.č.222/1999b.z.č.240/2000bz.č.1 27/2005b. N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V N, N, O, V RAA RAB RAA RAB RAA RAB RAB RAB RAB PAA PAB 1 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

2 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 krajů a obcí Aktivace elektronických komunikačních zařízení a informačních systémů krizového řízení na krajské a obecní úrovni řízení. Realizace opatření k přednostnímu poskytování služeb elektronických komunikací pro orgány krizového řízení Vyhlášení stavu nebezpečí Upřesnění prostorů rizikových a dalších zájmových lokalit na teritoriu státu (velké průmyslové a sídelní aglomerace, okolí jaderných elektráren, velkých chemických aj. provozů, údolí velkých vodních toků a pod velkými údolními nádržemi apod.) tanovení prostorů zvýšeného bezpečnostního dohledu na teritoriu státu Upřesnění nebo stanovení prostorů a objektů důležitých pro obranu státu tanovení prostorů potenciální pozemní bojové činnosti na teritoriu státu Příprava a zamezení nekontrolovanému pohybu a pobytu osob na území ČR Nařízení povinného hlášení přechodné změny pobytu osob Nařízení povinného hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, kde se osoba dočasně zdržuje Přijetí opatření k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti Přijetí bezpečnostních opatření a opatření proti zneužití v oblasti:zbraní a výbušnin,nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření Nařízení zvýšené kontrolní činnosti na úseku zabezpečení skladovaných:střelných zbraní, střeliva, munice a výbušnin, jaderných materiálů a zdrojů ionizujícího HKr MI ÚÚ, KrÚ HKr KrÚ,HKr, tob 2 / 31 MV BI, KrÚ MV MV z.č.127/2005b.z.č.222/1999b.z.č.2 KrÚ,, 39/2000b.z.č.240/2000b.z.č.365/2 MV, MI, ČTÚ 000b. z.č.240/2000b., MV z.č.130/1974b.z.č.18/1997b.z.č.22 (VCNP), 2/1999b.z.č.353/1999b.z.č.239/20 MŽP, MPO, 00b. N,N MMR, MZe,,O, MD, MŽP, V ÚJB, HZ, PČR z.č.283/1991b. z.č.222/1999b.z. č. 153/1994 b.z. č. 154/1994 b. z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b. ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b ÚÚ, KrÚ, z.č.240/2000b. O ÚÚ, KrÚ, MV ÚÚ, KrÚ ÚÚ, KrÚ z.č.240/2000b z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. O 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření PAB RCA RCA RCA RCA

3 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 záření,nebezpečných chemických a jiných látek Nařízení k omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva Nařízení přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučení volného pobytu těchto osob mimo věznici Nařízení vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce Zajištění přednostního zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů Příprava a zabezpečení Bezpečnostní informační služby pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Bezpečnostní informační služby pracovními silami a věcnými prostředky a na její zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Bezpečnostní informační službou vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a mobilizačních dodávek Převzetí a využití Bezpečnostní informační službou vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení Úřadu pro zahraniční styky a informace pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Úřadu pro zahraniční styky a informace pracovními silami a věcnými prostředky a na její zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Úřadem pro zahraniční styky a informace vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a ÚÚ, KrÚ M ÚÚ, KrÚ, MPV BI ředitel BI 3 / 31 ÚÚ, KrÚ, MV, MPV, MZd, KrÚ, HR, KrÚ, HR, KrÚ, BI, HR, KrÚ, ředitel BI BI, KrÚ ÚZI ředitel ÚZI MV, HR, KrÚ, MV, HR, KrÚ, MV. HR, KrÚ, z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.240/2000b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. z.č.240/2000b. z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.241/2000b. z.č.240/2000b.z.č.241/2000b. O 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření N N N,V O,V,V BAA BAB BAA BAA BAB BAABA B BAA BAA

4 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 mobilizačních dodávek Převzetí a využití Úřadem pro zahraniční styky a informace vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení Vojenského zpravodajství pracovními silami, věcnými prostředky a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, zpracování nebo aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava na doplnění Vojenského zpravodajství pracovními silami a věcnými prostředky a na jeho zabezpečení mobilizačními dodávkami Převzetí a využití Vojenským zpravodajstvím vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků a mobilizačních dodávek Převzetí a využití Vojenským zpravodajstvím vyžádaných pracovních sil a věcných prostředků Příprava a realizace opatření k doplnění nebo vytvoření určených vojenských útvarů, vojenských zařízení a záchranných praporů Armády ČR (dále jen mobilizované útvary) Organizační a materiálně technická příprava na doplnění mobilizovaných útvarů vojáky ze zálohy a věcnými prostředky Povolání vojáků ze zálohy na výjimečné cvičení k určeným útvarům. Povolání vojáků ze zálohy a dodání věcných prostředků k určeným mobilizovaným útvarům v rámci prověření opatření pro zabezpečení obrany státu. Povolání vojáků ze zálohy k mimořádné službě a dodání věcných prostředků na základě vyhlášení částečné mobilizace k určeným mobilizovaným útvarům, provedení bojového (odborného) stmelení Povolání vojáků ze zálohy k mimořádné službě a dodání věcných prostředků na základě vyhlášení všeobecné mobilizace k určeným mobilizovaným útvarům, provedení bojového (odborného) stmelení MV 4 / 31 HR, KrÚ, HR, KrÚ, HR, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, prezident, prezident, prezident, KrÚ, KrÚ, KrÚ, z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. z.č.240/2000b.z.č.241/2000b. z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. O,V,V O,V z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.585 /2004b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 O,V /1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.585/2004b. O,V z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.585/2004b. O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření BAB BAABA B BAA BAA BAB OCA OCB OCB

5 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Povolání občanů podléhajících branné povinnosti k odvodnímu řízení (v počtech a odbornostech podle nařízení vlády Příprava a zabezpečení vyčlenění vodních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil MZE Prověření technického stavu a funkčnosti odběrných zařízení, požadované kapacity a nezávadnosti vyčleněných zdrojů MZe pitné vody, jejich sledování Organizační a materiálně technická příprava zprovoznění zdrojů pitné vody a odběrných míst. Mze Zprovoznění odběrných zařízení na vodních zdrojích a smluvní předání určených vodních zdrojů vyčleněných pro potřeby ozbrojených sil Příprava a zabezpečení vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Využití civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Upřesnění plánů opatření k vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Organizační a materiálně technická příprava vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Zabezpečení vyčlenění civilních opravárenských kapacit pro potřeby ozbrojených sil Příprava a zabezpečení vyčlenění kapacit veřejné dopravní infrastruktury pro potřeby ozbrojených sil Upřesnění plánů a prověrka stavu připravenosti opatření k zajištění provozu a obnovy veřejné dopravní infrastruktury státu využívané Armádou ČR (vytýčení určené silniční sítě, upřesnění tras pro přepravu nadrozměrné a těžké techniky, zabezpečení výstavby KrÚ,, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci, MZd, KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci KrÚ,, vlastníci, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 O,V /1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.258/2000b.z.č.274/200 1b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.258/2000b.z.č.274/200 1b.Plán OPÚ z.č.222/1999b.z.č.241/2000b.plán OPÚ z.č.199/1994b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.222/1999b.z.č.241/2000b., vlastníci MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.283/1991b.Plán OPÚ O,V O,V 5 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

6 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Organizační a materiálně technická příprava vytyčování určené silniční sítě Organizační a materiálně technická příprava realizace plánu provizorních úprav na určené železniční a silniční síti a opatření k úpravě úseků silnic a dálnic předurčených pro vzletové a přistávací dráhy Zabezpečení vytyčování určené silniční sítě Zabezpečení realizace plánu provizorních úprav na určené železniční a silniční síti a opatření k úpravě úseků silnic a dálnic předurčených pro vzletové a přistávací dráhy Příprava a zabezpečení přestavby nebo výstavby objektů vojenské dopravní infrastruktury (letiště, vlečky apod.) Upřesnění požadavků na obrannou dopravní infrastrukturu, prověrka jejich stavu a upřesnění plánů jejich úpravy nebo výstavby Organizační a materiálně technická příprava zabezpečení přestavby nebo výstavby objektů vojenské dopravní infrastruktury Příprava a zabezpečení vojenské pozemní přepravy na území státu Prověření připravenosti a funkčnosti národního systému pro plánování, zabezpečení a sledování vojenských přesunů a přeprav, přijetí opatření k navázání trvalé spolupráce s orgány vojenské dopravy sousedních států a upřesnění společných opatření na hraničn MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest MD, MV, KrÚ,, správci dopravních cest, MD, KrÚ,, správci dopravních cest KrÚ,, dodavatelé KrÚ,, dodavatelé KrÚ,, dodavatelé MD, MV, KrÚ MD, MV, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.z.č.283/1991b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.z.č.283/1991b.Plán O,V OPÚ z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b. Plán OPÚ O,V z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. 6 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

7 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Organizační a materiálně technická příprava přechodu provozovatelů železniční a silniční dopravy na zvláštní režim práce včetně přípravy náhradních pracovišť Organizační a materiálně technická příprava zprovoznění určených nákladcích a vykládacích zařízení (rampy, plochy, nakládací prostředky ) Zabezpečení vytvoření zálohy železničních vozů pro zabezpečení realizace přepravních potřeb ozbrojených sil Zabezpečení zprovoznění určených nakládacích zařízení (rampy, plochy, manipulační prostředky) Příprava a zabezpečení zjednodušeného režimu přechodu sil Armády ČR přes státní hranice MV Upřesnění podmínek zjednodušeného režimu přechodu státní hranice a odbavení sil Armády ČR, prověření stavu využitelnosti a připravenosti pohraničních přechodů, upřesnění úseků státní hranice, které mohou být využity pro přechod státní hranice mimo stálé p Příprava a zabezpečení vyčlenění ubytovacích kapacit a prostorů pro výcvik určených sil Armády ČR Upřesnění požadavků a možností na poskytnutí ubytovacích kapacit a prostorů pro výcvik určených sil Armády ČR Organizační a materiálně technická příprava, převzetí a zprovoznění určených objektů a prostorů pro potřeby ubytování a výcviku Armády ČR včetně jejich případného vyvlastnění Vyvlastnění, převzetí a zprovoznění objektů a prostorů pro potřeby Armády ČR Příprava a zabezpečení předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Organizační a materiálně technická příprava předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Zabezpečení předání objektů uvolňovaných Armádou ČR Příprava a zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby MD, KrÚ MD, KrÚ MD, KrÚ MD, KrÚ MV 7 / 31 MZV,, KrÚ MZV,, KrÚ MV, KrÚ, KrÚ, KrÚ, KrÚ, MZd, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.,V z.č.222/1999b.z.č.240/2000b.z.č.2 41/2000b.,V z.č.13/1993b.v.č.135/1998b.z.č.28 3/1991b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření EDA MDE MDG MEA,M ED,MEE

8 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Upřesnění požadavků na zdravotnické zabezpečení včetně aktualizace informací o zdravotnické epidemiologické situaci v rizikové lokalitě Organizační a materiálně technická příprava posílení kapacit vojenské zdravotnické služby Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby vojenským personálem včetně využití vojenských lázeňských a rekreačních zařízení Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby pracovními silami a věcnými prostředky Zabezpečení posílení kapacit vojenské zdravotnické služby zdravotnickými pracovnicemi povolanými k mimořádné službě Příprava a zabezpečení vyčlenění kapacit v civilních zdravotnických zařízeních pro potřeby vojenské zdravotnické služby Upřesnění požadavků na využití civilních zdravotnických zařízení a výběr vhodných zařízení Organizační a materiálně technická příprava navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče pro potřeby vojenské zdravotnické služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Zabezpečení navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče pro potřeby vojenské zdravotnické služby Zabezpečení navýšení a vyčlenění lůžkové a provozní kapacity poskytovatelů neodkladné a následné nemocniční péče, pro potřeby vojenské zdravotnické služby včetně přidělení a využití pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení vyčlenění civilních zdravotnických odsunových kapacit pro potřeby vojenské zdravotnické služby Organizační a materiálně technická příprava systému zabezpečení odsunu raněných a nemocných MZd MZdO MZd MZd MZd MZd MZd MZd MZd, MZV, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, MZd, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ,, KrÚ, MZd, KrÚ, MD, MZd, KrÚ MZd, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.258 /2000b. MEA z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.258 /2000b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.222/1999b.z.č.585/2004b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ O,V V MED MEE MEE MEA,M ED,MEE MEA MEA z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.plán OPÚ MED z.č.222/1999b. Plán OPÚ z.č.2/1969b.z.č.20/1996b.z.č.222/ 1999b.z.č.258/2000b. O,V MEE MEB, MEF MEB 8 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

9 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Zabezpečení aktivace válečného systému zabezpečení odsunu raněných a nemocných Upřesnění požadavků, organizační a materiálně technická příprava zabezpečení mimořádných dodávek transfúzních přípravků, ostatních léčiv a zdravotnického materiálu Zabezpečení rozšíření sítě a kapacity transfůzních stanic Zabezpečení zvýšení produkce určených druhů léčiv, medicinálních plynů a ostatního zdravotnického materiálu Příprava a zabezpečení posílení kapacit vojenské veterinární služby Organizační a materiálně technická příprava posílení kapacit vojenské veterinární služby Zabezpečení posílení kapacit vojenské veterinární služby pracovními silami a věcnými prostředky Příprava a zabezpečení vyčleněných kapacit v civilních veterinárních zařízeních pro potřeby vojenské veterinární služby Organizační a materiálně technická příprava navýšení a vyčlenění kapacit veterinárních zařízení pro potřeby vojenské veterinární služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Zabezpečení vyčlenění kapacit veterinárních zařízení pro potřeby vojenské veterinární služby včetně využití předurčených pracovních sil a věcných prostředků Příprava a zabezpečení rozptýlení pozemních sil Armády ČR Upřesnění a rekognoskace potenciálních prostorů rozmístění a pochodových os do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, ukrytí a ochranu vojsk, přípravu vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění Organizační a materiálně technická příprava budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů v prostorech soustředění vojsk mimo mírové posádky a MZd, KrÚ MZd, KrÚ MZd KrÚ MZd KrÚ MZE MZe MZe 9 / 31 z.č.20/1996b.z.č.222/1999b.z.č.25 O,V 8/2000b. MEF z.č.20/1966b.z.č.97/1993b.z.č.222 /1999b.z.č.240/1999b. MEA z.č.240/1999b.z.č.20/1966b. z.č.240/1999b.z.č.79/1997b.z.č.22 2/1999b.z.č.241/2000b. MZe, KrÚ, Vet MZe, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b., Vet MZe, KrÚ, z.č.222/1999b., Vet, KrÚ, Vet, KrÚ,, Vet, KrÚ,, Vet MV, MD, KrÚ, KrÚ, MV, MD, KrÚ, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. O,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření MED MED

10 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 na pochodových osách do Příprava prostorů soustředění vojsk mimo mírové posádky a pochodových os do těchto prostorů, budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, míst odpočinku, objížděk, náhradních přemostění a zesilování mostů Příprava a zabezpečení rozptýlení vzdušných sil Armády ČR Upřesnění a rekognoskace letišť a dalších určených objektů a prostorů, pochodových os a přepravních tras do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, ukrytí a ochranu vojsk Příprava objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob a pochodových os do těchto prostorů, budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk Příprava a zabezpečení rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR Upřesnění a rekognoskace skladových aj. objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR, přepravních tras do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro rozmístění, prostředků a zásob Organizační a materiálně technická příprava rozptýlení logistických prostředků a zásob Armády ČR do určených skladových aj. objektů a prostorů včetně přípravy k úpravě nebo budování provizorních objektů pro ukrytí prostředků a zásob Příprava objektů a prostorů pro rozptýlení logistických prostředků a zásob, úprava nebo budování provizorních objektů pro ukrytí prostředků a zásob Příprava a zabezpečení vzdušné přepravy určených sil NATO přes teritorium státu Organizační a materiálně technická příprava vojenských a civilních letišť, orgánů řízení letového provozu a letecké pátrací a záchranné služby pro zabezpečení letecké přepravy 10 / 31 MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MV, MD, KrÚ, MD, KrÚ, MD, KrÚ, z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.222/1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.222/1999b. O,V O,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření GCA,GC B GCA MCD,M CE MCD MCD MDA, GBA, GBB z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b. GBA

11 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 sil NATO Zabezpečení podpory při vzdušné přepravě sil NATO přes teritorium ČR a využitím vojenských a určených civilních letišť, zabezpečení pravidelného sledování a hlášení údajů o probíhajících vzdušných přepravách sil NATO. Příprava a zabezpečení pozemní přepravy určených sil NATO přes teritorium státu Aktualizace údajů o kapacitách pro zabezpečení strategické pozemní přepravy Upřesnění dohod o využívání dopravních kapacit, upřesnění a rekognoskace potenciálních os pozemní přepravy, upřesnění požadavků na přípravu objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů, upřesnění kapacitních možností pozemní dopravy Organizační a materiálně technická příprava k zajištění objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů na osách přepravy sil NATO Příprava a zabezpečení rozmístění určených sil NATO na teritoriu státu Upřesnění a rekognoskace potenciálních rozmístění prostorů sil NATO a pochodových os do těchto prostorů, upřesnění požadavků na budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, přípravu vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a Organizační a materiálně technická příprava budování objektů pro ukrytí a ochranu vojsk, vykládkových prostorů, objížděk, míst odpočinku, náhradních přemostění a zesilování mostů v prostorech rozmístění sil NATO a na pochodových osách do těchto prostorů 11 / 31 MD, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ, správci dopravních cest MD, HR, KrÚ MV, MD, HR, KrÚ, správci dopravních cest z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.241 /2000b.,V z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 /1999b.z.č.241/2000b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 /1999b.z.č.283/1991b. MV, MD, z.č.2/1969b.z.č.222/1999b.z.č.310 HR, KrÚ, /1999b.z.č.283/1991b. správci dopravních cest MV, MD, HR, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ, MV, MD, HR, KrÚ z.č.2/1969b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.222/1999b Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření GBB MDA,M DB,MD D MDA MDD

12 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Příprava a zabezpečení materiálně technické podpory sil NATO na teritoriu ČR Upřesnění požadavků a podmínek pro zabezpečení materiálně technické podpory sil NATO na teritoriu ČR, prověření stavu využitelnosti a připravenosti předurčených dodavatelů materiálu a služeb Příprava a zabezpečení zdravotnické podpory sil NATO na teritoriu ČR tanovení podmínek pro zdravotnickou podporu sil NATO na teritoriu ČR, stanovení seznamu zdravotnických zařízení předurčených pro poskytování zdravotnického zabezpečení silám NATO Příprava a zabezpečení zvýšené ostrahy určených objektů důležitých pro obranu státu silami Armády ČR Vytýčení bezpečnostních a ochranných pásem, zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do objektů důležitých pro obranu státu a jejich okolí, omezení provozu na přilehlých komunikacích Příprava a zabezpečení přikrytí určených úseků státní hranice silami Armády ČR Předurčení sil Armády ČR k přikrytí státní hranice, organizační a materiálně technická příprava jejich nasazení, provedení rekognoskace a navázání součinnosti Zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do hraničního pásma, omezení provozu na komunikacích Organizační a materiálně technická příprava provedení stavebních a ženijních úprav k zabezpečení přikrytí státní hranice včetně opatření k uzavření přístupových komunikací Realizace stavebních a ženijních úprav k zabezpečení přikrytí státní hranice včetně opatření k uzavření přístupových komunikací Příprava a zabezpečení obrany ohrožených prostorů na teritoriu státu silami Armády ČR Předurčení sil Armády ČR k bránění určených prostorů, organizační a materiálně technická příprava jejich nasazení, KrÚ, KrÚ, MZd, KrÚ, MZd, KrÚ, KrÚ,, ÚÚ MV, KrÚ KrÚ, MV, KrÚ KrÚ, KrÚ,, ÚÚ MV, KrÚ z.č.20/1996b.z.č.310/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.283/1991b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b.z.č.283/1991b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.2/1969b.z.č.219/1999b.z.č.222 /1999b. z.č.219/1999b.z.č.222/1999b. FBA, FBB FBA FAA, FAB FAA FAB FBA,FB B FBA 12 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

13 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 provedení rekognoskace a navázání součinnosti Zpřísnění režimu nebo zákaz vstupu do bráněných prostorů, omezení provozu na komunikacích Příprava a zabezpečení ničení určených objektů a zatarasování určených prostorů na teritoriu státu silami Armády ČR Vytvoření nevýbušných zátarasů na určených dopravních cestách a v určených prostorech Vytvoření výbušných zátarasů na určených na určených dopravních cestách a v určených prostorech Příprava a zabezpečení přechodu Policie ČR na doplnění věcnými prostředky, zabezpečení nezbytných dodávek výrobků, prací a služeb a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, aktualizace krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava přechodu Policie ČR na tyto činnosti včetně doplnění věcnými prostředky a jejich zabezpečení nezbytnými a mobilizačními dodávkami Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava výběru vhodných objektů, výstavby sběrných a jiných táborů Příprava a zabezpečení vybudování a provozování azylových zařízení Získání a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity zařízení pro zajištění cizinců Získání a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity azylových zařízení Omezení pobytu cizích státních příslušníků na teritoriu ČR Zpřísnění povinného hlášení změny přechodného pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky Zpřísnění povinného hlášení místa trvalého pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky 13 / 31 MV, MD, KrÚ, MV, MZe, MD, KrÚ KrÚ KrÚ PČR MV MV, HR, KrÚ, PČR, KrÚ, MV PČR, KrÚ, MV MV MV z.č.219/1999b.z.č.222/1999b.z.č.2 O,V 83/1991b. z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.2/1969 b. PČR, KrÚ, z.č.325/1999 b., Hyg PČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.240/2000 b., Hyg PČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.222/1999 b., Hyg MZV, PČR, BI, VZ, KrÚ, neupraveno PČR, KrÚ, PČR, KrÚ, neupraveno O,V O,V,V O,V,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

14 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Zpřísnění povinného hlášení místa dočasného pobytu pro příslušníky zahraničního rizikového subjektu aj. cizí státní příslušníky Zpřísnění evidence pobytu osob na teritoriu ČR PČR Organizační a materiálně technická příprava zpřísnění evidence pobytu osob na teritoriu státu MV Zavedení povinného hlášení místa trvalého pobytu pro určené skupiny osob nebo určené lokality Zavedení povinného hlášení místa dočasného pobytu pro určené skupiny osob nebo určené lokality Omezení pohybu osob v určených lokalitách na teritoriu ČR z důvodu ochrany vnitřní bezpečnosti státu a veřejného MV pořádku Nařízení omezení nebo zákazu shromažďování na veřejném prostranství včetně pouličních průvodů a manifestací Nařízení evakuace osob a majetku z vymezeného území Nařízení osobám zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo pobývat v přikázaném místě Omezení dalších občanských práv a uložení povinností osobám na teritoriu ČR z důvodu ochrany vnitřní bezpečnosti státu a veřejného pořádku MV Nařízení omezení vlastnických nebo užívacích práv fyzických a právnických osob Nařízení omezení nebo zákazu provozování určitých podnikatelských činností v určitých lokalitách Příprava a realizace mimořádných opatření ke zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem a dodržováním zákonnosti Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava MV PČR PP ČR PČR, KrÚ, neupraveno z.č.133/2000 b. z.č.240/2000 b. z.č.240/2000 b., PČR, ObP, VP, KrÚ,, PČR, ObP, VP, KrÚ, PČR, KrÚ, z.č.240/2000 b., PČR, z.č.222/1999 b. VP, KrÚ,, PČR, AČR, KrÚ,, PČR, z.č.240/2000 b. AČR, KrÚ,, PČR, z.č.240/2000 b. AČR, KrÚ, MV ObP, KrÚ, ObP, KrÚ, z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.326/1999 b. z.č.283/1991 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. O,V O,V O,V,V,V O,V,V,V 14 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

15 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ zvýšení dohledu nad veřejným pořádkem a dodržováním zákonnosti, včetně doplnění chybějícího personálu, techniky a materiálu, přípravy pře Příprava a zabezpečení zvýšené ostrahy v určených skladech HR a dalších určených skladových objektech Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava zpřísnění ostrahy ve skladech HR a dalších určených skladových objektech včetně doplnění chybějícího personálu, techniky a materiálu, př Příprava a realizace preventivních opatření proti nárůstu terorismu a jiných násilných trestných činů Výběrové povolání recidivistů a dalších problémových osob k pracovní výpomoci a jejich izolace Zabezpečování pořádkové služby v opuštěných a částečně zamořených nebo jinak rizikových lokalitách na teritoriu ČR Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava zabezpečení pořádkové služby k omezení nebo zákazu vstupu a pobytu osob v určených lokalitách na teritoriu ČR včetně doplnění chybějícího Zprovoznění odběrných zařízení na vodních zdrojích a smluvní předání určených vodních zdrojů vyčleněných pro potřeby Policie ČR Příprava a zabezpečení přechodu Vězeňské služby ČR na činnost po vyhlášení krizových stavů včetně doplnění pracovními silami, věcnými prostředky, nezbytnými a mobilizačními dodávkami Přechod Vězeňské služby ČR na činnost po vyhlášení krizových stavů HR MV PČR 15 / 31 PČR, CB, správci objektů PČR, CB, správci objektů MV,, BI, VP, V ČR, KrÚ,, org. finančního dohledu, MV, KrÚ, PČR MV, KrÚ PP ČR MV, KrÚ M M z.č.283/1991 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. z.č.283/1991 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. PP ČR, MZd, z.č.222/1999 b.z.č.241/200 b. KrÚ,M.hl.m.P HY M, V ČR, KrÚ, KrÚ, KrÚ, V ČR, KrÚ, z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b.,v 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

16 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Převzetí a využití Vězeňskou službou ČR vyžádaných pracovních sil, věcných prostředků, nezbytných a mobilizačních dodávek Příprava a zabezpečení vybudování a provozování provizorních věznic Výběr vhodných objektů pro rozšíření kapacity věznic, organizační a materiálně technická příprava jejich zprovoznění Převzetí a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity věznic Převzetí a zprovoznění vhodných objektů pro rozšíření kapacity věznic Příprava a zabezpečení evakuace obyvatelstva M M Upřesnění plánu evakuace obyvatelstva, aktualizace havarijní a krizové dokumentace. Organizační a materiálně technická GŘHZČR příprava evakuace. Výběr vhodných prostor pro umístění osob, zvířat a pro uskladnění materiálu. Přímá evakuace a evakuace s ukrytím bezprostředně ohroženého obyvatelstva ze zón havarijního plánování v okolí velitel zásahu jaderných zařízení. Plánování evakuace ze záplavových území ohrožených přirozenými a zvláštními povodněmi v rámci povodňové ochrany. Evakuace obyvatelstva z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy státního území v souladu s požadavky zajištění obrany státu. M MV GŘHZ Evakuace obyvatelstva z území ohroženého mimořádnou událostí včetně zprovoznění objektů určených pro jejich ubytování a stravování. 16 / 31 KrÚ, V ČR, KrÚ, V ČR, KrÚ, V ČR, KrÚ, z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.2/1969 b.z.č.555/1992 b.z.č.222/1999 b.z.č.240/2000 b. V ČR, KrÚ, z.č.2/1969 b.z.č.555/1992 b.z.č.240/2000 b. V ČR, KrÚ, z.č.2/1969 b. z.č.555/1992 b.z.č.222/1999 b. MD, KrÚ, MD, MŠMT, HZ kraje, KrÚ, z.č.239/2000 b. z.č.240/2000 b. Vyhláška č. 380/2002 b. Vyhláška č. 328/2001b. ÚJB, MD, z.č.239/2000 b. Vyhláška č. GŘ HZ ČR, 380/2002 b. Vyhláška č. 328/2001 HZ kraje, b. z.č.18/1997 b. Vyhláška č. KrÚ, 307/2002 b. MŽP, MV,GŘ z.č.239/2000 b. Vyhláška č. HZ ČR, HZ 380/2002 b. z.č.254/2001 b. kraje, KrÚ, MŠMT, MD, MV, MD, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b., MŠMT, z.č.222/1999 b. KrÚ,, HZ kraje, MV, MD, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. MŠMT, GŘ HZ ČR, HZ kraje, KrÚ,,V,V O,V 4.2. Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření RFARFB RFA RFB RFA RFB RFB

17 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Upřesnění požadavků zpracování a aktualizace havarijní nebo krizové dokumentace. Organizační a materiálně technická příprava evakuace určených objektů, zřizování zařízení CO pro zajištění evakuace. Mimořádný nácvik evakuace určených objektu Evakuace bezprostředně ohrožených objektů Upřesnění plánů ukrytí obyvatelstva. Prověření funkčnosti technického zařízení stálých úkrytů a systému ochrany podzemních dopravních staveb. Dokončení výstavby a vybavení rozestavěných úkrytů budovaných investičním způsobem v závislosti na stupni rozestavěnosti Zprovoznění stálých úkrytů a ochranných podzemních dopravních systémů (zrušení dvouúčelového využití, doplnění vody, PHM a dalšího vybavení), prověření jejich funkčnosti (kontrola provozuschopnosti technologických zařízení a provedení zkoušky plynotěsnost Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace. Organizační a materiálně technická příprava na zpohotovení improvizovaných úkrytů budovaných svépomocí, včetně přípravy materiálu na utěsnění prostorů a jejich zodolnění. Zpohotovení a zprovoznění improvizovaných úkrytů v určených lokalitách a kontrola jejich funkčnosti. Příprava obyvatelstva při plnění úkolů nouzového přežití Organizační a materiálně technická příprava, školení obyvatelstva k zajištění vzájemné součinnosti. Příprava zřizovatel zřizovatel velitel zásahu GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR MV GŘHZ GŘHZČR 17 / 31 správní úřady, z.č.2/1969 b.z.č.283/1991 b. GŘ HZ ČR, HZ kraje, RFA KrÚ správní úřady, z.č.2/1969 b. GŘ HZ ČR, HZ RFA kraje,krú správní úřady, z.č.2/1969 b. GŘ HZ ČR, HZ RFB kraje,krú správní úřady, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. HZ kraje, Vyhláška č. 328/2001 b. REA KrÚ, správní úřady, z.č.199/1994 b. HZ kraje, REA KrÚ, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. správní úřady, Vyhláška č. 380/2002 b. HZ kraje, KrÚ, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 správní úřady, b.vyhláška č. 380/2002 b. HZ kraje, KrÚ,,, MV, správní úřady, HZ kraje, KrÚ,,, MŠMT, KrÚ,, MŠMT, HZ kraje, z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. z.č.20/1994 b. z.č.239/2000 b.z.č.222/1999 b. Vyhláška č Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření REA REA REA

18 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 činnosti dle plánu nouzového přežití obyvatelstva. KrÚ, 328/2001 b Provádění školení obyvatelstva k jeho činnosti za krizových situací a zabezpečení součinnosti se základními složkami integrovaného záchranného systému. GŘHZČR Zpracování nebo aktualizace havarijní popř. krizové dokumentace. Organizační a materiálně technická příprava GŘHZČR oprav veřejných zařízení pro nouzové přežití obyvatelstva. Zabezpečení oprav nezbytných veřejných zařízení pro nouzové přežití obyvatelstva v určených lokalitách. GŘHZČR Zpracování nebo aktualizace havarijní popř.krizové dokumentace. Org. a materiálně technická příprava GŘHZČR zabezpečení nouzového ubytování a stravování. Zabezpečení nouzového ubytování a stravování obyvatelstva v určených lokalitách, popř. s využitím nezbytných dodávek. GŘHZČR Příprava a aktivace systému nouzového zásobování Aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava distribuce dodávek pro nouzové přežití obyvatelstva Zabezpečení distribuce dodávek pro nouzové přežití obyvatelstva v určených lokalitách, popř. s využitím systému nezbytných dodávek. Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava opatření k zabezpečení humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu Aktivace systému zabezpečení humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu v určených lokalitách, popř. s využitím systému nezbytných dodávek. MV GŘ HZ ČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR, MŠMT, KrÚ, HZ kraje, KrÚ, MD, HZ kraje, KrÚ, MV, MD, HZ kraje, KrÚ, KrÚ,,HZ kraje KrÚ, HR,, HZ kraje MZe, KrÚ, HR, MPO, MZe, KrÚ,, MPO, HR MZe, KrÚ,, HZ kraje, MPO, HR KrÚ, HZ kraje, KrÚ, HZ kraje, z.č.239/2000 b.z.č.222/1999 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.239/2000 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. z.č.239/2000 b. REA REARE B REA REARE B QAAQA B z.č.239/2000 b. z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. QAA z.č.239/2000 b. z.č.241/2000 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b.z.č.241/2000 b. z.č.239/2000 b. QAB QAA QAB 18 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

19 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/ Příprava a zabezpečení poskytování bezprostřední humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu formou finančních prostředků Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační a materiálně technická příprava opatření k zabezpečení humanitární pomoci formou finančních prostředků postiženému obyvatelstvu Aktivace systému zabezpečení bezprostřední humanitární pomoci formou finančních prostředků postiženému obyvatelstvu v určených lokalitách Příprava a zabezpečení obyvatelstva prostředky individuální ochrany (dále jen PIO) Upřesnění plánů individuální ochrany obyvatelstva Prověření stavu a naplněnosti zásob PIO. Doplnění zásob PIO dodávkami od výrobců pro vybrané kategorie osob. Materiální a technická příprava zabezpečení distribuce PIO z centrálních skladů. Zahájení distribuce PIO obyvatelstvu v určených lokalitách Příprava prostředků improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla Příprava zabezpečení aktivace zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen zařízení CO) Upřesnění požadavků, aktualizace nebo zpracování krizové aj. dokumentace, organizační, personální a materiálně 1 technická příprava zřízení a aktivace zařízení CO v určených lokalitách Zřízení a aktivace zařízení CO v určených lokalitách Zřizování a použití zařízení CO pro zabezpečení dekontaminace osob, oděvů, terénu a věcných prostředků a pro zjišťování Označování nebezpečných oblastí a zpohotovování předurčených sil k vyhodnocování údajů. MV GŘHZ MF, KrÚ GŘHZČR MF, KrÚ GŘHZČR MF, KrÚ MV GŘHZ GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZ GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR GŘHZČR z.č.128/2000 b.z.č.218/2000 b. z.č.128/2000 b.z.č.218/2000 b. KrÚ,, HZ kraje KrÚ,, z.č.239/2000 b.vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, z.č.239/2000 b. Vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, z.č.239/2000b.vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, z.č.239/2000b.vyhláška č. HZ kraje 380/2002 b. KrÚ,, Vyhláška č. 380/2002 b. HZ kraje KrÚ, HZ kraje, z.č.160/1992 b.z.č.239/2000 b. KrÚ, HZ Vyhláška č. 380/2002 b. kraje, KrÚ, HZ z.č.239/2000 b. kraje,, KrÚ, HZ kraje,, KrÚ, ÚJB, HZ REARE B REA REARE B REA REARE B REA z.č.239/2000 b. Vyhláška č. 380/2002 b. LEB z.č.239/2000 b. Vyhláška č. 380/2002 b. LEB 19 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

20 MĚTKÝ ÚŘAD OTROV Část B4.24 Krizového plánu TAROTA MĚTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 kraje, Aktualizace seznamu chemických provozů, prověření účinnosti bezpečnostních zařízení a havarijní připravenosti, aktualizace vnějších havarijních plánů. Příprava a zabezpečení omezení potenciální ničivé kapacity zařízení, zásobníků apod. v objektech vyrábějících nebo skladujících ve velkém množství výbušné látky (dále jen provozy s nebezpečím výbuchu) Aktualizace seznamu provozů s nebezpečím výbuchu, prověření účinnosti bezpečnostních zařízení a havarijní připravenosti, aktualizace havarijních plánů. Příprava a zabezpečení omezení ničivých účinků velkých přirozených povodnía zvláštních povodní pod vybranými vodními díly Upřesnění záplavových území na významných vodních tocích, aktualizace povodňových plánů, provedení mimořádných povodňových prohlídek na významných vodních tocích. Zintenzivnění činnosti předpovědní povodňové služby, aktivizace povodňové hlásné služby na významných vodních tocích včetně doplnění potřebnými technickými prostředky. Organizační a materiální příprava ke zvládání povodňových zabezpečovacích prací na významných vodních tocích. GŘHZČR GŘHZ GŘHZČR MŽP, MZe MŽP MŽP, MŽP MŽP ČHMÚ MŽP MŽP Upřesnění požadavků na doplnění účastníků ochrany před povodněmi pracovními silami a věcnými prostředky. MŽP MŽP MV, MŽP, z.č.157/1998 b.z.č.222/1999 b. ÚJB, MPO, z.č.353/1999 b. z.č.239/2000 MD, KrÚ, b.z.č.240/2000 b.z.č. 19/1997 b. HZ kraje MŽP, ČBÚ, MPO, MD, KrÚ, HZ kraje MŽP, ČBÚ, MPO, MD, KrÚ, HZ kraje z.č.61/1988 b.z.č.157/1998 b.z.č.222/1999 b. z.č.353/1999 b. z.č.239/2000 b.z.č.240/2000 b. GŘ HZ ČR, KrÚ,,, vlastníci VD, správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., HZ kraje, správci významných vodních toků KrÚ,, z. č. 254/2001 b., správci významných LEA LEALEB LEA LEALEB LEA LEALEB LEALEB LEA 20 / Přehled úkolů vyplývajících ze eznamu opatření

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12 Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk V Šumperku dne 18.1.2005 Počet listů: 12 DOPORUČENÁ HLAVNÍ OPATŘENÍ OBCÍ A SUBJEKTŮ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KRIZOVÝCH SITUACÍCH Odpovědnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO. č. situace str. ZVLÁŠTNOSTI PROVÁDĚNÍ EVAKUACE V RÁMCI POVODŇOVÉ OCHRANY

EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO. č. situace str. ZVLÁŠTNOSTI PROVÁDĚNÍ EVAKUACE V RÁMCI POVODŇOVÉ OCHRANY C4 EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO č. situace str. 1 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ EVAKUACE 1 2 ZABEZPEČENÍ EVAKUACE 2 3 DRUHY EVAKUACE 3 4 ROZSAH EVAKUAČNÍCH OPATŘENÍ 4 5 ORGÁNY PRO ŘÍZENÍ EVAKUACE 5 6 ČINNOST KRIZOVÉHO

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008 ZÓNA 2008 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 4 Č.j. MV-72509-1/PO-2008 Výtisk číslo: Schvaluji: ministr

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU

IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU IDENTIFICATION HUMAN RESOURCES TO OBTAINING POPULATION PROTECTION PERSONAL IN THE EVENT

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech pplk. Ing. Libor Folwarczny, mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Evakuace osob

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY zdroj: http://cs.wikipedia.org PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. PĚTIPSY) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. NOVÁ TELIB) KA * KA

NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. NOVÁ TELIB) KA * KA NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. NOVÁ TELIB) Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. NOVÁ TELIB) Samostatná

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 6. května 2011 Cena Kč 39, O B S A H : 118. Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993

Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993 Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 6. ledna 1993 č.1 Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993 Přehled legislativní úkolů období 1. leden - 31. leden 1993 1. MH - Návrh novely zákona

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ ČNV ONK Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR Správa státních hmotných rezerv Kancelář Správy P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ Obsah vystoupení 1. Bezpečnostní rada státu důležité dokumenty

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI...4 2. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE...

1. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU NASVĚDČUJÍCÍMU ESKALACI K ROPNÉ NOUZI...4 2. ČINNOSTI A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ STAVU ROPNÉ NOUZE... Zpracování Plánu opatření při ropné nouzi (dále jen Plán ) vychází z ustanovení 9 odst. 1 písmeno g) zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících

Více

Humanitární pomoc ČR do zahraničí

Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc České republiky Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.8.2013 do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb.m.s. 240/2000 Sb. - krizový zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

240/2000 Sb. ZÁKON. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

240/2000 Sb. ZÁKON. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 240/2000 Sb. ZÁKON o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1)Tento zákon

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Prostředky pro zvládání krizových situací

Prostředky pro zvládání krizových situací ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015 Prostředky pro zvládání krizových situací nprap. Milan Vojtěch - vrchní inspektor KŘ a OO, ÚO HZS Ústí nad Labem Odpovědnost za varování v obci Zákon č.239/2000 Sb.

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

ZÁKON 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000. o krizovém řízení a o změně některých zákonů. (krizový zákon)

ZÁKON 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000. o krizovém řízení a o změně některých zákonů. (krizový zákon) ZÁKON 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ POSTUP PŘI ZŘIZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ CIVILNÍ OCHRANY A PŘI ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ JEJICH PERSONÁLU

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ POSTUP PŘI ZŘIZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ CIVILNÍ OCHRANY A PŘI ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ JEJICH PERSONÁLU 380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra stanoví podle 35 odst. 2 a 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Podání žádosti na tomto formuláři není povinné Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ]

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ] Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 380/2002 Sb. - poslední stav textu 380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 153/2010 Sb. Změna: 430/2010 Sb. 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Koncepce ochrany obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Hasičský záchranný sbor Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Č.j.:HSKV-857/PCNP-2008 Karlovy Vary, 9. června 2008 Počet listů: 13 Přílohy:1/3 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2 M e t o d i c k á p o m ů c k a Ministerstva vnitra ( č.j.: PO -1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003 ) kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních

Více