Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky"

Transkript

1

2 Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013

3 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher Barickman, Andrea Jandejsková Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Ondřej Jirásek Technický redaktor: Jiří Matoušek Title of the original German edition: English in 24 Stunden by Compact Verlag GmbH, Munich. Objednávky knih: bezplatná linka ISBN Vydalo nakladatelství Edika v Brně roku 2013 ve společnosti Albatros Media a. s. se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4. Číslo publikace Albatros Media a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 1. vydání

4 Pokyny pro uživatele Pokyny pro uživatele Angličtina za 24 dnů je kurz pro samouky, kterým budete rychle a spolehlivě zasvěceni do jazyka. Díky didaktickému zpracování a stoupajícímu stupni obtížnosti je tato kniha vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří začínají již po několikáté. Ve 24 kapitolách se pracuje s nejdůležitějšími tématy všedního dne. Ať už je to na nádraží, při nákupu, v bance nebo u lékaře ke každé situaci najdete nejdůležitější fráze, potřebnou slovní zásobu a gramatické základy. Každá lekce obsahuje vzorové texty a příklady dialogů, které vám zprostředkují důležitá slovíčka k danému tématu. V zajímavých infoboxech najdete informace týkající se jazyka, které poukazují na zvláštnosti a speciální případy. V rámci lekce si na základě pestrých cvičení můžete zopakovat, či upevnit to, co jste se již naučili. Na základě přiřazování, překladových cvičení, hádanek a otázek k textu, jakož i na základě gramatiky si procvičíte naučenou látku a řešení můžete vpisovat rovnou do knihy. Na CD naleznete nahrané nejdůležitější dialogy k poslechu, ke společnému přeříkání a čtení současně s nahrávkou. Nejprve si texty jen poslechněte. Poté si je společně s nahrávkou přeříkejte, abyste získali počáteční cit pro nový jazyk a naučili se správně vyslovovat. Do třetice byste měli přikročit k tomu, že budete společně s nahrávkou číst dialogy, abyste byli schopni spojit psané s výslovností. Nespěchejte při učení! Postupujte raději po menších částech, ale zato pravidelně! Mnoho úspěchů! iii

5 Obsah Pokyny pro uživatele iii 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat A První setkání B Můžu se představit? C Problémy s porozuměním Popisujeme sebe nebo ostatní A Viděl jste moji matku? B Byl velmi atraktivní C Přijímací pohovor Rodina a přátelé A Jak to bylo dříve? B První seznámení C Musím ti něco říct! Potraviny A Na trhu B V supermarketu C Hm chutné! Oblečení A Jakou velikost? B V obuvi C Maškarní párty Doma A Trochu té domácnosti B Na zahradě C Zábava v kuchyni Schůzky a termíny A Máte volno jindy? B Domluvit se na večeři telefonát C Zrušit obchodní schůzku po telefonu Jdeme ven A V restauraci B V baru C V kavárně Na cestách A Letíme do Londýna B Jaká byla cesta? C Ve vlaku iv

6 Obsah 10 Dovolená a cestování A Zkrátka záviděníhodný B The Big Apple C Hotel nebo kemp? Státy a národnosti A Světoběžník B Šťastné shledání C Odkud jsi? Ve městě A Po stopách Shakespeara B Cesta do práce C Vpravo nebo vlevo? Prostředí a příroda A Předpověď počasí B V botanické zahradě C V zoo Záliby a volný čas A Sport B Jaká je tvoje oblíbená hudba? C Na literárním sedánku Svátky a slavnosti A Vánoce doma B O Velikonocích C Krásná svatba U lékaře A Kde to bolí? B Rady o výživě C Případ nouze Pošta a banka A Zřizování účtu B Stížnost v bance C Na poště Komunikace A Generační konflikty B Ochrana životního prostředí C Plánování rozpočtu V kanceláři A Nová firemní budova B Nová kancelář C První jednání v

7 Obsah 20 Povolání a další vzdělávání A Nabídka pracovních míst B Žádost o místo Telefon A Jsem rád, že tě zase slyším! B Účet za telefon C Nechci být rušen Korespondence A Co jsi zažil? B Navazování obchodních kontaktů C Písemná stížnost Média A Vždy být dobře informován B Časopisy C Televize a rádio Technika A Počítač B Internet C První mobil Slovní zásoba Řešení cvičení Poznámky vi

8 1

9 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat A První setkání Sarah náhodně potká Simona v jednom londýnském parku. Zná ho jen od vidění. Sarah: Hello, how do you do? Simon: Fine, thanks. And you? Sarah: Great! My name is Sarah Mayes. Simon: I'm Simon. It is nice to meet you. Sarah: Are you from London? Simon: No, actually I grew up in South Africa. In the capital, Capetown. Where are you from? Sarah: I grew up right here in London. Do you live here now? Simon: I've been living in London for six years. Sarah: What do you do? Simon: I'm a pianist. And you? Sarah: I work in a bank. Slovíčka actually vlastně to be from pocházet z capital hlavní město to do dělat for six years už šest let great skvělý to grow up vyrůstat to introduce someone představit koho to live bydlet my pleasure je mi potěšením now teď of z; použití ve vazbě 2. p. South Africa Jižní Afrika what co where kde to work pracovat Fine, thanks! Děkuji, dobře! Hello! Ahoj!/ Dobrý den! Hi! Ahoj! How are you? (US) Jak se máš/máte? How do you do? (GB) Jak se máš/máte? I'm /I am Jsem I would like Chtěl(a) bych It's nice to meet you. Těší mě, že tě/vás poznávám. My name is Jmenuji se Where are you from? Odkud jsi? Gramatika Psaní malých písmen V angličtině se slova píší zpravidla malými písmeny, pokud nestojí na začátku věty a pokud se nejedná o vlastní jména. Slovesa to be, to have a to do Slovesa to be (být), to have (mít) a to do (dělat) patří k nejdůležitějším a nejčastějším slovesům. Vedle tak zvaných long forms / dlouhých tvarů, standardních tvarů v psané řeči, jsou short forms / zkrácené tvary u některých sloves důležitým znakem mluveného projevu. Infinitiv sloves se v angličtině tvoří vždy s to. Sloveso to be být I am you are he/she/it is we are you are they are 2

10 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 1 Zkrácené tvary: I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're Sloveso to have mít I have you have he/she/it has we have you have they have Zkrácené tvary: I've, you've, he's, she's, it's, we've, you've, they've Sloveso to do dělat I do you do he/she/it does we do you do they do Zvláštnost: U to do není používání zkrácených tvarů v normálním mluveném projevu běžné. Druhy vět Nejdůležitějšími druhy vět v angličtině jsou věty oznamovací (.), tázací (?) a rozkazovací (!). V mluvené řeči poznáme tázací věty kromě změněného slovosledu i podle toho, že mluvčí stoupá hlasem, aby na sebe upoutal pozornost poslouchajícího a aby mu naznačil, že očekává odpověď. Takto se v angličtině tvoří oznamovací věta: PO (podmět) Přís (přísudek) Př (předmět) I love the atmosphere. She works in London now. He grew up with nice parents. They live in London. Peter arrives at the hotel. Podmět vyjadřuje, kdo nebo co něco dělá, nebo je. Přísudek vyjadřuje, co se dělá, co se děje, co je. Předmět vyjadřuje, komu je děj adresován. Při tvoření otázek umístíme příslušný tvar slovesa to do v konkrétní osobě v simple present/ přítomný čas jednoduchý (do/does) avsimple past/ minulý čas jednoduchý (did) před podmět. Pomocné slov. Podmět Plnovýznamové slov. Does Pete work here? Do you like football? Did he grow up in London? Did they live in New York? U vět, které obsahují tvar pomocného slovesa to be, se přehazuje podmět a přísudek: Pomoc. slov. Podmět Pomoc. slov. Předmět I am a pianist. Am I a pianist? She is a good girl. Is she a good girl? Tázací zájmena: Otázky se také často tvoří pomocí tázacích zájmen. Who (kdo) (otázka na osoby/subjekty) Who is that boy over there? Kdo je tamten chlapec naproti? Whose (čí) (otázka na vlastnictví/komu co patří) V odpovědi na otázku s whose musí stát přivlastňovací zájmeno, např. mine (můj, moje), yours (tvůj, váš, Váš), his (jeho), hers (její) 3

11 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat Whose bike is this? Čí je to kolo? It's mine. Je moje. Where (kde/odkud) Where are you? Kde jsi? What (co) Pomocí co se ptáme na věci. Můžeme se zeptat na podmět či předmět věty. What are you doing? Co teď děláš? Which (jaký, jaká, jaké) Pomocí which se ptáme na věci nebo osoby omezeného množství. Which colour do you prefer, blue or red? Jakou barvu máš raději, modrou nebo červenou? How (kolik) How many cows have they got? Kolik krav mají? How much milk have you got? Kolik mléka máte? How many eggs do you need for the cake? Kolik vajec potřebuješ na ten koláč? Infobox How much/how many How much se používá u otázek s podstatným jménem v jednotném čísle nebo u podstatných jmen, která nelze určit přesným číslem. How many se používá u otázek v souvislosti s podstatnými jmény v množném čísle. Genitiv se s Pokud chceme vyjádřit, že někdo nebo něco patří jisté osobě, používáme genitiv se s. Pokud mluvíme o jednotlivé osobě, připojíme v jednotném čísle s. Př.: Sandra's books Sandřiny knihy. her brother's bike Kolo jejího bratra. Pokud mluvíme o více osobách, připojíme za tvar množného čísla. Př.: These are my friends' stamps. To jsou známky mých přátel. This is the Greens' house. To je dům Greenových/rodiny Greenovy. U nepravidelných tvarů množného čísla se za tvar množného čísla připojí s. Př.: The men's cars are too fast. Auta těch mužů jsou příliš rychlá. The children's parents are young. Rodiče těch dětí jsou mladí. Cvičení 1: Tvořte otázky! Použijte naučená tázací zájmena! 1. _ are you from? I'm from Germany. 2. _ do you live? I live in London. 3. is your name? My name is John Stuart. 4

12 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 1 4. _ are you? I'm fine, thank you. 5. _ did you grow up? I grew up in Capetown. 6. _ you from London? No, I'm from Oxford. Cvičení 2: Doplňte do mezery vhodné slovo! (fine, meet, suburb, grew, capital, from, years, are) 1. She has been living in London for six _. 2. What _ you doing? 3. I live in a _ of the capital. 4. It is nice to _ you. 5. Sarah _ up in London. 6. I'm _, thanks. 7. Capetown is the of South Africa. 8. Where are you _? Cvičení 3: Najděte nejvhodnější odpověď! 1. How are you? a. I grew up in Oxford. 5. Where did you grow up? e. I'm fine, thanks. 6. Are you Sarah Mayes? f. No, I live in Manchester. 7. How long have you lived in London? g. No, I'm not. 8. Are you from the capital? h. My name's Steven Higgins. Cvičení 4: Doplňte do mezery správný tvar sloves to be, to have a to do! 1. She going to the theatre. (to be) 2. He a flat (byt). (to have) 3. We in London. (to be) 4. he work at a bank? (to do) 5. I from Capetown. (to be) 6. They a bank. (to have) 7. It a nice day. (to be) 8. He a pianist. (to be) 9. you know the capital of South Africa? (to do) 2. Where are you from? b. Yes, I'm from a suburb (předměstí) of the capital. 3. What is your name? c. I'am from South Africa. 4. Do you live here in London? d. I've lived here for six years. Cvičení 5: Jaký je správný slovosled v angličtině? 1. likes music John 2. Does Linda go to London next summer? 5

13 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 3. pianist am a I 4. father your from is South Africa? 5. likes my mother jazz music B Můžu se představit? Simon a Sára se potkají v jazz clubu The Blue Note. Po několika minutách si ke stolu přisedne Sářin přítel Steven. Simon: Nice to meet you again. Sarah: Yes, it's great to see you. Simon: Are you enjoying the music? Sarah: I love jazz. Is it your first time here? Simon: Actually, I work here. Sarah: That's right! You said you play the piano. Simon: Correct. At 10:00 it's my turn. Sarah: Simon, I'd like to introduce you to my boyfriend, Steven. Steven, this is Simon. Steven: Pleased to meet you. Simon: The pleasure is mine. Do you like jazz, too? Steven: Oh yes, I do. I like it a lot. Sarah: Steven and I met at the bank, where we both work. Simon: It's great that you both could come tonight. I have to warm up. Maybe I'll see you after the show? Sarah and Steven: Sure! Break a leg! Slovíčka after po to be right mít pravdu to enjoy vychutnat si, líbit se to have to muset to introduce somebody představit koho to like mít rád maybe možná music hudba nice hezký piano klavír to play hrát to say říkat said řekl to warm up rozehřát to work pracovat you both vy oba Break a leg! Zlom vaz! I would like to Rád bych... Is it your first time Jsi tady poprvé? here? It is my turn. Jsem na řadě Pleased to meet you. Těší mě, že tě poznávám Sure! Určitě! The pleasure is mine. Nápodobně. Gramatika Osobní zájmena Zájmena jsou neodmyslitelnou součástí věty. Osobní zájmeno je podmětem ve větě. Když mluvíme o věcech nebo zvířatech, která nemají jméno, používáme it. 6

14 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 1 I you he/she/it we you they já ty/vy on/ona/ono my vy oni Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací zájmeno stojí vždy před podstatným jménem. Vyjadřuje vlastnictví. my your his/her/its our your their můj (moje) tvůj (tvoje) jeho/její/jeho náš (naše) váš (vaše) jejich Pokud nechceme opakovat podstatné jméno, můžeme použít následující tvary. mine yours his/hers/its ours yours theirs Př.: That is Paul's apple. It is his. To je Paulovo jablko. Je jeho. (Paulovo) Zájmena nemusí být ve větě pouze podmětem, ale i předmětem. V angličtině existuje pro přímý předmět (koho nebo co) a pro nepřímý předmět jen jeden tvar. me you him/her/it us you them mně tobě/vám jemu/jí nám vám jim Cvičení 6: Doplňte vhodné zájmeno! 1. This is Susan's book. It's (její) book. It's _ (její). 2. Can (ty) bring (mně) _ (tvoji) book? I've lost _ (moji). 3. Have a look at (jejich) car. (oni) have damaged (to = auto) in an accident. 4. Sally has lost _ (Petrovu a Zuzaninu) book. 5. (on) must go and buy a ticket, (jeho) daughter has lost _ (jeho). Cvičení 7: Vyberte správnou odpověď! 1. Do you like London? a. No, I'm not from here. b. Yes, I like it. 2. Does she like meeting new people? a. Yes, she does. b. No, she doesn't. 3. Do they like walking in the park? a. No, they prefer to swim. b. Yes, they like to swim. 7

15 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 4. Do you prefer coffee to tea? a. Yes, I do. b. No, I don't like milk. 5. Does he prefer football to tennis? a. Yes, he prefers tennis. b. Yes, he prefers football. Cvičení 8: Přeložte věty do angličtiny! Dbejte přitom na slovosled! 1. Rád chodím do divadla. 2. Jsi na řadě. 3. Líbí se vám ta hudba? 4. Chtěl bych vám představit svého (mého) přítele. 5. Máte rád jazzovou hudbu? 6. Snad se uvidíme později. 7. Hraji na klavír. 8. Zlom vaz! 9. Je mi potěšením. C Problémy s porozuměním Simon volá Susan, aby si trochu popovídali a aby se dozvěděl jistou informaci. Chtěl by jít do divadla. Sarah: Hi Simon, how are you? Simon: Fine, thanks. And you? Sarah: Very well, thank you. Simon: I have a question for you. Do you know where I can buy theatre tickets? Sarah: At the counter at Piccadilly Circus. Simon: Excuse me? I didn't catch that. Can you repeat it, please? Sarah: At the counter at Piccadilly Circus. Are you going to see a show? Simon: I'm sorry. Can you say that again, please? Sarah: Are you going to see a show!? Simon: Yes. I want to see "Chicago". Sarah: This is a terrible connection. Could you speak more clearly? Simon: Pardon me? Sarah: this is a terrible connection! Simon: Ok, let's talk about it later. Sarah: Goodbye! Slovíčka at the counter to be sorry to buy bought bought to catch something clear connection to have a question to know knew known u okénka být líto koupit rozumět/ slyšet zřetelně, jasně spojení mít dotaz vědět 8

16 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 1 terrible strašný the day of the den (čeho) performance představení this tento/tato/toto that tamten/tamta/tamto to get something fam rozumět čemu Could you speak more Můžete mluvit clearly? zřetelněji? Excuse me? Omluvte mě. Let us (let's) Co takhle Pardon me? Prosím? Sloveso to have to Sloveso to have to tvoří výpověď. Něco se musí udělat. Př.: I have to go. She has to write. Musím jít. Musí psát. Cvičení 9: Něčemu jste nerozuměli. Vyberte správnou odpověď! 1. Něco jste přeslechli. a. Could you repeat that? b. Are you sure? Infobox Britská angličtina / americká angličtina je světový jazyk, kterým se mluví v různých oblastech různě. Hlavní rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou jsou ve výslovnosti (např. odlišná výslovnost hlásky r ), dále v psaní a slovní zásobě. Př.: theater (US) theatre (GB) How are you? (US) How do you do? (GB) Gramatika Budoucí čas pomocí "going to" Going to vyjadřuje, že je nějaká akce v budoucnu pevně naplánovaná, nebo se jedná o pevný úmysl. Jedná se o náhradní tvar budoucího času. Př.: I am going to go to the theatre. Mám v plánu jít do divadla. They are going to have dinner at 7.30 p.m. Hodlají večeřet v hod. She is going to introduce us to her boyfriend. Hodlá nám představit svého přítele. 2. Chcete, aby mluvčí něco zopakoval. a. How do you do? b. Excuse me? 3. Chcete říci, že vám někdo nerozuměl. a. Pardon me, you understand me. b. I'm sorry, I didn't catch that. 4. Chcete se omluvit. a. I'm sorry. b. Do you know? Cvičení 10: Seřaďte slova správně! 1. going theatre are you the to? 2. catch I that didn't. 3. connection is this a terrible. 9

17 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 4. see are going you show to the? 5. running I in the like park. 6. meeting fancy you again. 7. introduce has to she boyfriend her. Cvičení 11: Tvořte správné věty! Pracujte podle vzoru! Vzor: (to walk in the park) I'm going to walk in the park. 1. (to see a show) 2. (to make a connection) 3. (to listen to music) 4. (to go to the bank) 5. (to live in London) 6. (to understand a conversation) Infobox: How are you? (US) resp. How do you do? (GB) patří k frázím při zdravení a neměli bychom je chápat jako osobní otázku! 10

18 Popisujeme sebe nebo ostatní 2 A Viděl jste moji matku? Matka Mary přijede na návštěvu. Při nakupování se ztratí v obchodním domě. Mary se ptá pokladního, jestli ji neviděl. Mary: Excuse me, have you seen a woman walking through here? Salesman: What does she look like? Mary: She's about fifty five years old, and she has got blue eyes. Salesman: What colour is her hair? Mary: She's got short hair, it's dark but going grey. Salesman: What's she wearing? Mary: Well, she's wearing a pair of jeans, a red shirt and green glasses. Salesman: Ah yes, she is in the changing rooms. Mary: Thank you! Mum, there you are! What are you doing? Mother: I'm trying on these black trousers. Mary: They look great on you! Mother: Thank you. I think I'll buy them. Slovíčka bald blond changing room colour dark department store dog fifty five years old glasses pl going grey into plešatý blond převlékací kabinka barva tmavý obchodní dům pes pětapadesátiletá brýle šedivět dovnitř to look vypadat to look for hledat co mum máma old starý a pair of trousers kalhoty to sell sold sold prodávat shirt košile these tyto/tito those tamty/tamti to think thought myslet thought to try on zkusit, vyzkoušet visiting na návštěvě to wear wore worn nosit, mít na sobě woman žena young mladý Ah, yes. Ach, ano. There you are! Tady jsi! They look great! Skvěle ti padnou! What are you doing? Co děláš? What colour is? Jakou barvu má? What does she look Jak vypadá? like? Infobox Barvy black černá blue modrá brown hnědá green zelená orange oranžová red červená white bílá yellow žlutá 11

19 2 Popisujeme sebe nebo ostatní Gramatika Členy Člen určitý Člen určitý je v angličtině vždy the jak v jednotném, tak v množném čísle. Výslovnost: Pokud slovo, které následuje bezprostředně za členem, začíná na samohlásku, musíme člen určitý vyslovovat jako [thi]. Člen neurčitý Člen neurčitý je před souhláskami a, před samohláskami an. a dog nějaký pes a cake nějaký dort a picture nějaký obraz an apple nějaké jablko an idea nějaká myšlenka an egg nějaké vejce V některých případech se ohledně členu používají pevná spojení. to play the guitar hrát na kytaru to listen to the radio poslouchat rádio to have a cold mít rýmu to be in a hurry být ve spěchu to be at school být ve škole after breakfast po snídani Tvoření množného čísla podstatných jmen Pokud chceme vytvořit množné číslo podstatného jména, přidáme za tvar jednotného čísla -s. one girl one book one hand two girls five books two hands Zvláštnosti v psaní a výslovnosti Pokud jednotné číslo končí sykavkou (-s, -ss, -sh, -ch, -x), pak je množné číslo tvořeno jako sykavka + -es. Př.: one bus one class one match one box one fish two buses two classes two matches two boxes two fishes Pokud jednotné číslo končí na souhlásku + y, pak je tvar množného čísla souhláska + -ies. one family one country two families two countries Pokud končí jednotné číslo na samohlásku + y, pak je tvar množného čísla samohláska + -ys. one boy one day two boys two days Mimo to existuje několik nepravidelných tvarů množného čísla: a pair of pants (US) a pair of trousers (GB) a pair of glasses a pair of scissors kalhoty kalhoty brýle nůžky Cvičení 1: Opravte chybná slova v každé větě! Vypište celou větu! 1. I is shopping in the mall. 12

20 Popisujeme sebe nebo ostatní 2 2. On nice days, the sky is black. 3. Sam is trying at a shirt. 4. Karen is wearing a jeans. 5. How does she look like? 6. She went in the changing room. Cvičení 2: Popište osobu celou větou! Př.: Sam's hair is black. He is wearing a brown tie (kravata). 1. Mary's hair blond shirt red 2. Mother's hair brown green pants 3. Steve's hair black grey trousers 4. Jake's hair red blue jeans Cvičení 3: Doplňte do mezery správný neurčitý člen! 1. The young man is wearing shirt. 2. The woman is walking through department store. 3. The girl is looking for answer. 4. The man has _ old dog. 5. She is buying _ orange pair of trousers. 6. They are taking _ European holiday (dovolená). Cvičení 4: Přeložte! 1. Jeho vlasy šediví. 2. Vyzkouší si tu košili. 3. Co děláš? B Byl velmi atraktivní Mary se domluví se svou kamarádkou Katherine na posezení u kávy. Diskutují o vlastnostech, které se jim na lidech líbí. Mary: Tell me, how was your blind date last night? Katherine: Not bad. He was quite attractive. Mary: What's his name? Katherine: His name is John Forbes. Mary: What does he look like? Katherine: He is tall, thin, and has light brown hair. Mary: He sounds quite handsome. Does he have a good personality? Katherine: Absolutely. He was very polite. He was intelligent, funny, and curious. He asked a lot of questions. He was really nice. 13

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Chit Chat 1 - Lekce 5

Chit Chat 1 - Lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a face obličej a mouth ústa a nose nos an ear ucho

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 9 9 8 2 U k á z k a k n i h

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Czenglish 1 ( )

Czenglish 1 ( ) 1 1 I am Czech. Jsem Češka. 2 I am Czech. Jsem Čech. 3 Is he English? Je to Angličan? 4 He is English. Je Angličan. 5 She is English. Je Angličanka. 6 What is it? Co to je? 7 It is a good book. Je to dobrá

Více

ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA

ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/808 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA Pečlivě přečtěte následující pokyny, pak podle nich jednotlivá cvičení vypracujte. 1. Vyberte vždy jedno slovo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Skripta k poslechovému kurzu

Skripta k poslechovému kurzu Skripta k poslechovému kurzu Obsah Slovesa pro začátečníky blok první slovní zásoba poslouchejte!... 2 Slovesa pro začátečníky blok první slovní zásoba přeložte!... 3 Slovesa pro začátečníky blok první

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Věty k překladu From Introduction, Project 2

Věty k překladu From Introduction, Project 2 Věty k překladu From Introduction, Project 2 Introduction - translation practice 1. Dobrý den paní Webbová. Dobré ráno George. Jak se máš? Hello, Mrs Webb. Good morning, George. How are you? 2. Mám se

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

The apple is the plate. The apple is the cup.

The apple is the plate. The apple is the cup. 1. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) in (B) next to (D) between (E) on The apple is the plate. 2. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) next to (B) around (D) between (E) in The cup is

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.05 Ověř si své znalosti (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí

Více