PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013. MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány"

Transkript

1 PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK MgA. Petra Košťálová Vedoucí pracoviště Lány

2 CHARAKTERISTIK A ZAŘÍZENÍ Pracoviště Lány působí v Brně Bohunicích a vzniklo v roce 1995 jako druhé pracoviště Lužánek střediska volného času. Od začátku svého působení se zaměřuje spíše na mladé rodiny s malými dětmi především předškolního a mladšího školního věku. Mladé rodiny s malými dětmi jsou naší nejsilnější cílovou skupinou, jejímž požadavkům přizpůsobujeme nabídku. V tomto směru úzce spolupracujeme s obyvateli MČ Brno-Bohunice, s místními školami a především s ÚMČ Brno- Bohunice. Nabízíme výtvarné, hudební, taneční a pohybové (v menší míře i přírodovědné) kroužky pro děti i dospělé, výukové programy pro školy a aktivit y pro rodiče s malými dětmi. Pracoviště Lány je strukturováno na oddělení: Výtvarné oddělení, Hudebně taneční oddělení, Pohybové oddělení - jeho součástí jsou i Baby-kluby pro rodiče s dětmi, Oddělení příroda. V nabídce máme také doplňkovou činnost: Miniškolka Maceška (dopolední blok s programem pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů) a Herna - aktivity pro rodiče s dětmi. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Pracoviště Lány provozuje svou činnost v pronajaté budově na ulici Lány 3 v Brně-Bohunicích. ÚMČ Brno-Bohunice nám pronajímá část budovy za symbolickou cenu 99,- Kč za rok a poskytuje roční dotaci na energie ( ,- Kč) i na zájmovou činnost (20.000,- Kč). Budova je rozdělena na přízemí, první patro a podkroví. V budově se nachází i pobočka KJM po domluvě s vedením KJM je možné využívat sál v přízemí, kde se odehrávají především pohybové a taneční kroužky. Dále využíváme tři učebny v prvním patře (Maceška, Herna, Hudebna) a jednu učebnu v podkroví (Výtvarný ateliér). K dispozici máme také dvě menší místnosti, které slouží jako kanceláře a kuchyňku sloužící jako zázemí pro pracovníky. Budova je v současné době plně vytížena, denně nabízíme činnost od 8.00 do hod. V době provozu pracoviště Lány mohou naši klienti využívat také dvůr, kde díky podpoře MČ Brno -Bohunice vzniklo v roce 2010 hřiště s herními prvky pro naše nejmenší, je určeno především dětem od 2 do 6 let. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ : Na pracovišti Lány v současné době zaměstnáváme 7 kmenových zaměstnanců (z toho 2 na MD) a desítky externích pracovníků. Všichni kmenoví zaměstnanci mají pedagogické vzdělání. Bohužel se nám nepodařilo udržet místo pro technického pracovníka. MGA. PETRA KO Š ŤÁ LO VÁ - VEDO UC Í PRA C O VI Š TĚ, I NTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G - vede Pohybové oddělení, jehož součástí je Baby-klub aktivity pro rodiče s dětmi 2

3 - zajišťuje kontakt s ÚMČ Brno-Bohunice a propagaci pobočky - dosažené vzdělání: SPgŠ Kroměříž, DiFa JAMU Brno (obor DV) - další vzdělávání: Zdravotník zotavovacích akcí, počítačová gramotnost, motivace a hodnocení pracovníků, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD MGR. A NDREA KA MENI C KÁ INTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G - vede Výtvarné oddělení - dosažené vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola Brno, PF MU - další vzdělávání: akreditované kurzy v oboru keramika, počítačová gramotnost, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD MGR. Z UZA NA DEL FA VERO N ĚMC O VÁ I NTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G - vede Hudební oddělení - dosažené vzdělání: PdF MU, obor NŠ - další vzdělávání: kurz zpěvu instituce Serafín, kurz dějin hudebních nástrojů, - Školení HV LT, Zdravotník zotavovacích akcí, Hospodář zotavovacích akcí, - počítačová gramotnost, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD VERO NI KA N O VÁ KO VÁ INTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G VO LNÉHO Č A S U - vede aktivity pro děti od 2 let a jejich rodiče(baby-kluby, akce pro veřejnost) - dosažené vzdělání: Gymnázium Brno-Křenová, Sociálně-právní akademie - další vzdělávání: Pedagogické minimum, Kurz Hlavního vedoucího, - Zdravotník zotavovacích akcí, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD MGR. P ETRA GO C ZA LO VÁ I NTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G VO LNÉHO Č A S U - vede aktivity pro děti od 2 let a jejich rodiče (Baby-kluby, akce pro veřejnost) - propagační činnost pobočky (aktualizace webových stránek, zadávání akcí, tvorba letáků) - dosažené vzdělání: SPŠCH Brno, PřF MU Brno obor učitelství pro SŠ (M, CH) - další vzdělávání: ČASPV cvičitel III. třídy pro předškolní děti a rodiče s dětmi, - Zdravotník zotavovacích akcí, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD 3

4 ZAMĚŘENÍ PRACOVIŠTĚ DLOUHOD OBÁ KONCEPCE, CÍLE A ÚKOLY Motto: Doma je tam, kde si pověsím klobouk. (Karel Čapek) Při stanovování vize, cílů a úkolů pracoviště vycházíme ze zadání na rok 2013: Pracoviště Lány 860 Normativní výkon Počítají se PT, PA a LČ za šk. Rok 2012/2013 a kroužky k Mzdový rozpočet ,00 Kč Firemní daně ,00 Kč Udržet podíl normativních klientů Podmínky Uspořádat celkem 18 PT za rok VIZE PRACOVIŠTĚ LÁNY: Naším přáním je, aby se u nás zákazníci cítili jako doma a mohli spolu prožívat pěkné chvíle při různých zájmových i vzdělávacích aktivitách a hrách. Většinu akti vit a činností se snažíme koncipovat tak, aby se akcí mohla účastnit celá rodina. V projektech jednotlivých oddělení se snažíme zajistit návaznost u všech činností, tzn. aby účastníci měli možnost pokračovat a navázat v kterémkoliv věku - např. dítě může přejít z Baby klubu do Macešky, z Macešky do všeobecných kroužků pro předškoláky, postupně pak nabízíme odborněji vedené aktivity (hra na hudební nástroj, složitější výtvarné techniky, moderní a výrazový tanec ). Návaznost se tak stala naším hlavním cílem, který je zahrnut do všech projektů jednotlivých oddělení každý vedoucí oddělení má povinnost zařadit takové činnosti, aby na sebe navazovaly a postupně rozvíjely osobnost dítěte. Naše zaměření je tedy všeobecné, děti i rodiče si u nás mohou vybrat z pestré nabídky činností. 4

5 AKTUÁLNÍ CÍLE A ÚKOLY PRACOVIŠTĚ : - Stále dbát na propracovanou image a lákavou nabídku, dostatečnou propagaci a prezentaci činnosti pracoviště. - Dávat důraz na smysluplnost všeho co děláme a návaznost jednotlivých aktivit. - Zapojovat do společného plánování a realizace akcí i externí pracovníky. - Zefektivnit získávání zpětné vazby od účastníků akcí, využít možnost získat zpětnou vazbu na sociálních sítích, celkově posílit propagaci a spolupráci s médii. - Stále se věnovat vzdělávání interních i externích pracovníků, dbát na zaškolení nových pracovníků v oblasti pedagogické dokumentace. - Udržet, příp. mírně navýšit počet účastníků zájmové činnosti a tím získat finanční prostředky na pokrytí výdajů, dbát na ziskovost akcí. - Ověřit v praxi plánované nové akce pro veřejnost a získat dotaci od MMB. - Vydat metodiku v oblasti předškolního vzdělávání. FORMY VZDĚLÁVÁ NÍ: PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ ČINNOST, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÝUKOVÉ PROGRAMY ODBORNÁ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST HO DNO TÍ C Í KRI TÉRI A : PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST - pravidelná docházka dětí, viditelný zájem účastníků, udržení nebo navýšení počtu účastníků - účast na doprovodných a pobytových akcích - odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucího pracovníka - zpětná vazba (dotazníky, hospitace, diskuse ) - kvalita projektu pro danou činnost, dodržení stanovených standardů - splnění stanovených cílů pro danou oblast (viz. projekty jednotlivých oddělení) 5

6 PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST - dostatečná příprava dle platných standardů, organizační plán, finanční rozvaha - dostatečný zájem (počet účastníků) - kvalitní a dostačující propagace - kvalifikovaní vedoucí akce dodržení podmínek standardů, příslušná školení (Zdravotník zotavovacích akcí, školení HLV, školení BOZP) - opakovatelnost akce, tradice - získání účastníků pro pravidelnou zájmovou činnost - zpětná vazba vyhodnocení akce - fotodokumentace, příp. vystoupení pro rodiče POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ ČINNOST, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - dostatečná příprava dle platných standardů, organizační plán, finanční rozvaha - dostatečný zájem počet účastníků, kladný hospodářský výsledek - kvalitní a dostačující propagace - kvalifikovaní vedoucí akce dodržení standardů, příslušná školení (Kurz první pomoci,školení HLV, školení BOZP ) - opakovatelnost akce, tradice, získání účastníků pro pravidelnou činnost - zpětná vazba vyhodnocení akce - fotodokumentace, příp. vystoupení pro rodiče VÝUKOVÉ PROGRAMY - viditelný zájem u učitelů ZŠ i MŠ - počet výukových programů a počet účastníků - zpětná vazba od účastníků i pracovníků (dotazník, hospitace) - dodržení platných standardů - dostatečná kvalifikace a pedagogická způsobilost lektorů - dostatečná propagace - fotodokumentace 6

7 ODBORNÁ ČINNOST - seznam účastníků, presenční listina - dostatečný zájem účastníků, naplněná kapacita - presenční listina - evidence vystavených osvědčení u akreditovaných kurzů - vlastní hodnocení akce pořadatelem (závěrečná zpráva) - hodnocení od účastníků zpětná vazba (dotazníky, rozhovor, anketa ) - fotodokumentace 7

8 ODDĚLENÍ VÝTVARNÝCH AKTIVIT GARANT: MGR. ANDREA KAMENICKÁ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: A NDREA KA MENI C KÁ Interní pracovník, vedoucí oddělení, pedagog MGR. BA RBO RA SI BLÍ KO VÁ Externí pracovník, pedagog, Dosažené vzdělání: Gymnázium Zlín, PF Ostravská univerzita Zlín, Ostravská univerzita v Ostravě (učitelství 2.st.), FF MU (Dějiny umění) KRYŠ TO F KA MENI C KÝ Externí pracovník, student FSS MU Dosažené vzdělání: Německé zemské gymnázium Brno CHARAKTERISTIK A ODDĚLENÍ: Výtvarné oddělení zajišťuje výtvarné aktivity od roku Zaměřuje se na klienty od předškolních dětí po dospělé a to prostřednictvím spíše výtvarných než rukodělných aktivit v návaznosti jak na staré, tak moderní umění. Výtvarné oddělení si klade za cíl rozvíjet talent výtvarně nadaných klientů (dětí i dospělých), ale také rozvíjet zájem o výtvarnou oblast u klientů bez zvláštního výtvarného nadání. CÍLE A ÚKOLY ODDĚLENÍ : - zajistit dostatečnou nabídku činností pro všechny věkové kategorie - udržet objem činností ve stávajícím rozsahu, příp. zvýšit počet klientů - zajistit návaznost všech činností (zachování kontinuity) - zajistit dostatečnou nabídku výukových programů pro školy - nabídnout vzdělávání dospělých v upravené podobě (akreditované kurzy) - zlepšit propagaci oddělení prostřednictvím fotografií na firemním webu - zajistit výtvarné pojetí akcí pro veřejnost a aktuální výzdobu interiéru pracoviště Lány - průběžné úpravy prostor ateliéru, obnovit výstavní činnost 8

9 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, MÍSTO REALIZACE: Většina aktivit se realizuje ve Výtvarném ateliéru pracoviště Lány, což je kombinace výtvarné a keramické dílny. Toto spojení dává možnost začlenit keramiku do výtvarných kroužků a dalších aktivit. Oddělení využívá též sklepní prostory, kde jsou umístěny keramické pece. Zájmová činnost je prováděna za úplatu. Oddělení má tak k dispozici vlastní finanční prostředky, které po zdanění (odvod na provoz pobočky + Luž. daň) využívá k zakoupení potřebného materiálu a k proplacení dohod externích pracovníků. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ LETNÍ ČINNOST, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÝUKOVÉ PROGRAMY ODBORNÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELN Á: VÝTVARNÉ KROUŽKY VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY VÝTVARKA I., II., III. BAREVNÁ KNÍŽKA KERAMICKÉ KROUŽKY KERAMIKA I., II. KLUB PŘÁTEL KERAMIKY I., II. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ akreditovaný kurz ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ: VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ VÝTVARNÉ POJETÍ AKCÍ PRO VEŘEJNOST (výzdoba interiérů, výroba kostýmů, masek a kulis) 9

10 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: TÝDEN V ATELIÉRU I., II. PRÁZDNINOVÝ KURZ TEXTILNÍHO VÝTVARNICTVÍ KERAMICKÝ TÝDEN VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MŠ MALÝ KERAMIK VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ HRY S HLÍNOU ODBRORNÁ ČINNOST: KURZY PRO DOSPĚLÉ AKREDITOVANÝ KURZ PRO UČITELE A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY SVĚT HLÍNY ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ: VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 4 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné oblasti, naučit děti výtvarným technikám na úrovni věku, rozvoj motorických schopností se zřetelem k budoucímu nástupu do školy. 10

11 A NO TA C E Ve výtvarném kroužku pro předškoláky se již nejmenší děti seznámí se základními technikami výtvarné tvorby a nejrůznějšími výtvarnými materiály. OBS A H Kresba, malba, grafické techniky, prostorová tvorba z hlíny a dalších materiálů, práce s recyklovaným materiálem METO DY PRÁ C E Ukázky, vysvětlování, rozhovor, práce s obrazem, výtvarná hra, experiment VÝS TUP PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor si děti osvojí základní techniky výtvarné tvorby, naučí se pracovat s různorodými výtvarnými materiály a seznámí se s novými pojmy základní i odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě se děti naučí orientovat v prostoru i v čase, zorganizovat si práci tak, aby ji dokončily. Dále se učí pracovat ve skupině, osvojují si zásady spolupráce a respektují potřeby ostatních (kompetence pracovní, komunikační a kompetence k řešení problémů) VÝTVARKA I., II., III. GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 7 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné oblasti, naučit děti výtvarným technikám na úrovni věku, rozvoj motorických schopností. 11

12 A NO TA C E: Ve výtvarném kroužku se děti seznámí s novými pojmy z odborné terminologie, osvojí si nejzákladnější výtvarné techniky a naučí se pracovat s různým výtvarným materiálem. OBS A H: Kresba, malba, grafické techniky, prostorová tvorba z hlíny a dalších materiálů, práce s recyklovaným materiálem METO DY PRÁ C E: Ukázky, vysvětlování, rozhovor, práce s obrazem, výtvarná hra, výtvarný experiment VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor si děti osvojí základní techniky výtvarné tvorby, naučí se pracovat s různorodými výtvarnými materiály a seznámí se s novými pojmy základní odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě se děti naučí orientovat v prostoru i v čase a zorganizovat si práci tak, aby ji dokončily. Dále se učí pracovat ve skupině, osvojují si zásady spolupráce a respektují potřeby ostatních (kompetence pracovní, komunikační a kompetence k řešení problémů) BAREVNÁ KNÍŽKA GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 9 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné oblasti a literatuře, seznámit děti s různými postupy vzniku knihy a možnostmi, jak může kniha vypadat. 12

13 A NO TA C E: Při zájmové činnosti se děti seznámí s pojmy z odborné terminologie výtvarné i literární, naučí se vytvořit jednoduché typy knižních vazeb, rozvinou tvořivý vztah k výtvarné oblasti i k literatuře. OBS A H: Kresba, malba, grafika ve vztahu ke knize, tvorba komiksu, knižní vazba, práce s knihařskými materiály. METO DY PRÁ C E: Ukázka, vysvětlování, rozhovor, práce s knihou, práce s obrazem. VÝS TUPY PRO KLI ENTY Z dovedností použitelných pro obor: Děti si osvojí různé techniky výtvarné tvorby související s knihou, naučí se pracovat s různorodými výtvarnými materiály a seznámí se s novými pojmy základní odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě: Děti se naučí aktivněji vyhledávat knihy a literaturu v tradiční podobě a také získají kladný vztah k řemeslu. Dále se učí pracovat ve skupině, osvojují si zásady spolupráce a respektují potřeby ostatních (kompetence pracovní, komunikační a kompetence k řešení problémů). KERAMIKA I., II., KLUB PŘÁTEL KERAMIKY I., II. GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér, v letních měsících zahrada DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 5 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné činnosti prostřednictvím prostorové tvorby z hlíny, pracovní návyky a schopnost práce ve skupině. 13

14 A NOTA C E: Keramické kroužky jsou zájmovým útvarem, ve kterém se účastníci s nejrůznějšími technikami zpracování keramické hmoty i s technikami dekorování keramiky. OBS A H: seznámení se základními způsoby zpracování hlíny modelování z volné ruky modelování z bloku hlíny práce s plátem hlíny jednoduché dekorovací techniky METO DY PRÁ C E: Ukázka, vysvětlování, práce s obrazem a projektová výuka VÝS TUPY PRO KLI ENTY Z dovedností použitelných pro obor účastníci zvládnou na úrovni adekvátní věku výše uvedené techniky práce s hlínou i dekorovací techniky, naučí se používat potřebné nástroje a seznámí s pojmy odborné technologie. Z dovedností použitelných v běžném životě si děti osvojí práci ve skupině a orientaci v prostoru i v čase. Postupně si osvojí způsob práce na takové úrovni, že mohou pracovat projektově a sami si organizují svou práci volí vhodné techniky a postupy, aby bylo možné práci úspěšně dokončit. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 18 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dospívajících a dospělých účastníků, tvořivý přístup k výtvarné činnosti prostřednictvím prostorové tvorby z hlíny i prostřednictvím dalších technik práce 14

15 s hlínou. Naučit tak účastníky základním metodám tvorby z hlíny a seznámit je s různými způsoby dekorování keramiky. Učit také samostatnosti při rozhodování a práci na vlastních projektech. A NO TA C E: Keramika pro dospívající a dospělé účastníky je otevřeným zájmovým útvarem, v němž se klienti mohou realizovat do značné míry dle vlastních představ. Činnost může působit jako výuka i jako relaxace.účastníci pracují na vlastních návrzích a konzultují s lektorem možné postupy, přičemž se učí dodržovat potřebné technologické zásady. OBS A H: prohlubování a rozšiřování základních způsobů zpracování hlíny modelování z bloku hlíny modelování z volné ruky práce s plátem hlíny stavěná keramika z kousků hlíny formulovaná keramika točení na kruhu osvojení různých dekódovacích technik METO DY P RÁ C E: Ukázka, vysvětlování, práce s obrazem a projektová výuka VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Dovednosti použitelné pro obor: Klienti se naučí používat všechny výše uvedené techniky a procvičí si jejich nejrůznější kombinace, vhodně dekorují, naučí se vytvořit návrh tak, aby byl funkční, dodržují technologické zásady, jsou seznámeni s odbornou literaturou Z dovedností použitelných pro běžný život se účastníci učí pracovat na vlastním projektu, přičemž procvičují všechny dostupné techniky práce a samostatně nebo po konzultaci s lektorem se rozhodují pro nejvhodnější postup. Tím si osvojují kompetence pracovní, komunikační, kompetenci k řešení problémů a kompetenci k učení. 15

16 HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY ZÁ JMO VÝC H Č I NNO S TÍ VÝTVA RNÉHO O DDĚLENÍ P RO DĚTI PŘEDŠ KO LNÍ HO VĚKU A Š KO LNÍ HO (V PŘÍ PA DĚ NO RMA TI VNÍ C H VÝKO NŮ) VĚKU: K VALITATIVNÍ: - pravidelná docházka dětí, viditelný zájem účastníků, zachování nebo navýšení počtu normativních i jiných účastníků - odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržení platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků především normativních - kladný hospodářský výsledek HO DNO TÍ C Í I NDI KÁ TO RY ZÁ JMO VÝC H Č I NNO S TÍ PRO DO S PĚLÉ ÚČ A S TNÍ KY: K VALITATIVNÍ: - dostatečná kvalifikace vedoucích kroužků, zájem o obor, průběžné vzdělávání - organizace výstav a galerií K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ: VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : členové kroužků + veřejnost 16

17 VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí i dospělých tvořivý přístup ke skutečnosti prostřednictvím různých výtvarných technik, na které jsou jednotlivé dílny zaměřeny, samostatné rozhodování, kladný vztah k tradičním i netradičním řemeslným aktivitám. A NO TA C E: Výtvarné dílny jsou zaměřeny vždy na konkrétní činnost především z oblasti užité tvorby, na její výsledek. Je to ochutnávka činnosti, které mohou probíhat v kroužcích oddělení, ale i nezávisle na nich. OBS A H: Keramika Textilní techniky Práce s korálky Tvorba předmětů z kůže Velikonoční výtvarné činnosti METO DY PRÁ C E Ukázky, vysvětlování, práce s obrazem VÝS TUP PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor se účastníci naučí používat výše uvedené techniky a procvičí si jejich nejrůznější kombinace. Dále se naučí dodržovat nutné technologické zásady a jsou seznámeni s odbornou literaturou. Z dovedností použitelných v běžném životě se účastníci naučí pracovat na vlastním projektu, přičemž procvičují adekvátní dostupné techniky práce a samostatně nebo po konzult aci s lektorem se rozhodují pro nejvhodnější postup. Tím si osvojují kompetence pracovní, komunikační, kompetenci k řešení problémů a kompetenci k učení. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - dostatečná kvalifikace vedoucích, zájem o obor, průběžné vzdělávání - organizace výstav 17

18 K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků především normativních - kladný hospodářský výsledek PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: TÝDEN V ATELIÉRU I., II. PRÁZDNINOVÝ KURZ TEXTILNÍHO VÝTVARNICTVÍ KERAMICKÝ TÝDEN GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Pracoviště Lány a nejbližší okolí, výtvarný ateliér, zahrada, přírodní prostor DO BA REA LI ZA C E: červenec-srpen 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : Děti ve věku 7-12 let VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Umožnit dětem aktivní a smysluplné trávení volného času v době školních prázdnin, nenásilnou formou rozvíjet jejich vztah k výtvarné oblasti. A NO TA C E: Výtvarné příměstské tábory s různým zaměřením nabízejí dětem smysluplné využití volného času a jejich rodičům pomáhají řešit problém s umístěním dětí v době prázdnin OBSAH: seznámení s různými výtvarnými materiály a jejich zpracování na úrovni adekvátní věku dětí výtvarné aktivity v ateliéru i ve venkovním přírodním prostoru vznik viditelného výsledku vlastní práce návštěva muzea, galerie, výstavy kratší výlety sloužící k výtvarnému účelu 18

19 VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor se děti naučí pracovat s různými výtvarnými materiály a vyzkouší si různé techniky práce malba, kresba, jednoduché grafické techniky Seznámí se s různými pracovními pomůckami a nástroji a naučí se je správně používat. Osvojí si nové pojmy s odborné technologie Z dovedností použitelných v běžném životě se děti se učí smysluplně a aktivně trávit svůj volný čas, pracují na svém rozvoji, seznamují se s novými pojmy a učí se nové poznatky použít v praxi. Učí se také pracovat ve skupině, spolupracovat a respektovat potřeby druhých. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, - průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - počet účastníků s ohledem na normativní financování - kladný hospodářský výsledek VÝUKOVÉ PROGRAMY MALÝ KERAMIK GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : předškolní děti navštěvující poslední ročník MŠ 19

20 VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Seznámení s možnostmi tvorby z hlíny, rozvoj jemné motoriky, rozvíjení tvořivosti, prostorové představivosti a pracovních návyků. A NO TA C E: Děti se postupně seznámí s možnostmi prostorové tvorby z hlíny a dekorování tradičními materiály, rozvinou jemnou motoriku, prostorové vnímání, tvořivost, schopnost soustředit se, osvojí si nové pojmy a jednoduchou odbornou terminologii. OBS A H: Jednoduché modelovací techniky (modelování z plátu, vymačkávání, nalepovaný reliéf) základní dekorovací techniky barevná dekorace (malba engobou, namáčení v glazuře, malování barvítky, vysypávání sklem), plastická dekorace (nalepování, kresba do hlíny) základní odborná terminologie METO DY PRÁ C E: Vysvětlování, názorná ukázka, rozhovor, diskuse, praktická práce základní technické postupy a techniky dekorování VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných v oboru se děti naučí vytvořit jednoduchý objekt dle pokynů vedoucího, aplikovat s pomocí vedoucího dekor a dodržet technologická i hygienická pravidla. Správně používá pracovní nástroje a osvojí si základní pojmy odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě si děti osvojí orientaci v prostoru i čase, naučí se plánovat práci tak, aby ji zdárně dokončily. Navzájem spolupracují a komunikují, učí se také řešit vzniklé problémy rozvíjí tak kompetence sociální a komunikační i kompetenci k učení a kompetenci k řešení problémů. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - Odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, - průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi 20

21 - pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek - zapojení nových členů do pravidelné činnosti s ohledem na normativní financování HRY S HLÍNOU GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : děti a mládež se základních a středních škol včetně škol speciálních VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Osvojení dostupných technik práce s keramickou hlínou, rozvoj prostorové představivosti a řemeslné tvořivosti. Orientace v základní odborné terminologii rozvoj citu pro přírodní materiál v návaznosti na školní výuku v různých předmětech. A NO TA C E: Nabízený program probíhá formou tvořivé dílny, ve které mají děti možnost vyzkoušet nejrůznější techniky práce s hlínou a dekorovacími materiály OBS A H: Seznámení s materiálem a s možnostmi jeho zpracování Modelování z plátu (reliéfy, prostorové objekty) stavěná keramika z kousků hlíny formovaná keramika točení na kruhu dekorování plastické i barevné (engoby, glazury, oxidy kovů, barvy do syrové glazury, sklo, různé kombinace uvedencýcch technik) 21

22 METODY PRÁ C E: Vysvětlování, názorná ukázka, rozhovor, diskuse, praktická práce základní technické postupy a techniky dekorování VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných v oboru se žáci naučí zpracovat hlínu v potřebné kvalitě pro konkrétní výrobek a používat různé pracovní nástroje. Naučí se pracovat s jednoduchým kresebným návrhem a chápat nutnost dodržování technologických zásad při práci s hlínou. Osvojí si různé dekorovací techniky a jejich kombinace, rozvinou svou prostorovou představivost i technické schopnosti. Seznámí se s novými pojmy z odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě si děti osvojí orientaci v prostoru i čase, naučí se plánovat práci tak, aby ji zdárně dokončily. Navzájem spolupracují a komunikují, učí se také řešit vzniklé problémy rozvíjí tak kompetence sociální a komunikační i kompetenci k učení a kompetenci k řešení problémů. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - Odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, - průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi - pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek - zapojení nových členů do pravidelné činnosti s ohledem na normativní financování ODBORNÁ ČINNOST KURZ SVĚT HLÍNY GA RA NT: Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér 22

23 DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : Pedagogové a pracovníci v pomáhajících profesích, kteří se se svými klienty věnují práci s keramikou VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Účastníci kurzu si osvojí základní techniky práce s materiálem a tuto schopnost budou využívat ve své praxi, čímž rozvíjí nejen své schopnosti, ale i schopnosti svých svěřenců. Tím je podporován zájem o výtvarný obor u široké veřejnosti. A NO TA C E: Vzdělávací akreditovaný kurz pro učitele je keramický kurz, který je zaměřen na technologické aspekty keramické tvorby v souladu s potřebami pedagogické praxe. Kurz tvoří deset na sebe navazujících lekcí, v nichž se pravidelně střídá modelování a dekorování, zahrnuje i doplňkové dekorovací techniky. Každý pětihodinový blok obsahuje jednu hodinu teorie OBS A H: modelovací techniky (modelování z monobloku hlíny, keramika stavěná z plátů, keramika stavěná z kousků, formovaná keramika, základy točení na kruhu, základy odlévání forem) dekorovací techniky (dekorování engobami, příprava glazur a jejich použití,dekorování oxidy kovů, využití skla pro dekoraci) doplňkové dekorovací techniky (drátování nádob, keramika a proutí) METO DY PRÁ C E: Vysvětlování, názorná ukázka, rozhovor, diskuse, praktická práce základní technické postupy práce s hlínou a techniky dekorování VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Účastníci kurzu si osvojí základy odborné technologie, což jim umožní pokračovat účelným způsobem ve svých pracovních aktivitách a dále se specializovat. 23

24 HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, průběžné vzdělávání zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek 24

25 ODDĚLENÍ HUDEBNÍCH AKTIVIT GA RA NT: MGR. ZUZA NA DEL FA VERO PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: ELI Š KA KO KTO VÁ Externí pracovník, studentka gymnázia, Taneční škola BA RBO RA PETERKO VÁ Externí pracovník, studentka SŠ, Taneční škola SA BI NA SPI Š Á KO VÁ Externí pracovník, studentka SŠ, kytara KA RO LI NA STRNA DO VÁ Externí pracovník, studentka SŠ, 11 let hra na klavír TA MA RA KUNČ A RO VÁ Externí pracovník, studentka VŠ, 13 let hra na klavír VERO NI KA L US KO VÁ Externí pracovník, studentka PdF MU Brno (speciální pedagogika, výchova ke zdraví), ZUŠ flétna JA N Š O BÁŇ Externí pracovník, ZUŠ klavír, kytara P A TRI C I E KUDELO VÁ Externí pracovník, ZUŠ flétna, klarinet, saxofon L UKÁ Š MA YER Externí pracovník, ZUŠ kytara VO JTĚC H BA REŠ Externí pracovník, student JAMU, kytara L ENKA STO LA ŘO VÁ Externí pracovník, 5 let taneční obor L UDMI LA CHVÁ TA LO VÁ Externí pracovník, 12 let hra na klavír 25

PROJEKT POBOČKY LÁNY NA ROK 2012

PROJEKT POBOČKY LÁNY NA ROK 2012 PROJEKT POBOČKY LÁNY NA ROK 2012 Garant projektu: MgA. Petra Košťálová Brno, listopad 2011 1 PROJEKT POBOČKY CVČ LÁNY PRO ROK 2012 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Pobočka CVČ Lány působí v Brně Bohunicích a vznikla

Více

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Mgr. et Mgr. Lucie Stará vedoucí pracoviště Lány

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Mgr. et Mgr. Lucie Stará vedoucí pracoviště Lány PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Mgr. et Mgr. Lucie Stará vedoucí pracoviště Lány ... 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 5 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY... 5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ... 6 EXTERNÍ

Více

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2015

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2015 PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2015 Mgr. Lucie Stará vedoucí pracoviště Lány OBSAH CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 5 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY... 5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ... 6 VIZE PRACOVIŠTĚ LÁNY... 9 AKTUÁLNÍ

Více

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017. Mgr. et Mgr. Lucie Stará vedoucí pracoviště Lány

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017. Mgr. et Mgr. Lucie Stará vedoucí pracoviště Lány PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Mgr. et Mgr. Lucie Stará vedoucí pracoviště Lány ... 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 5 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY... 5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ... 6 EXTERNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY

Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY KERAMIKA Věková skupina: 6 14 let Délka kroužku: 2 hod. Doba trvání: září - červen Vzhledem k bezpečnosti - používání nářadí a elektrických, hrnčířských kruhů

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Předmět: Tvořivá dílna

Předmět: Tvořivá dílna Předmět: Tvořivá dílna Charakteristika předmětu tvořivá dílna 2. stupeň Předmět Volitelná tvořivá dílna vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto předmětu přispěje k rozvoji kreativity,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

Š K O L N Í VZ D Ě L Á V C Í P R O G R A M

Š K O L N Í VZ D Ě L Á V C Í P R O G R A M Š K O L N Í VZ D Ě L Á V C Í P R O G R A M Středisko volného času Fokus, Nový Jičín Příloha č. 1 - Metodické plány kroužků a kurzů Ukázky metodických plánu pravidelné činnosti několika činností se zaměřením

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Výchovně vzdělávací cíl. základy pravidel, základy střelby na branku, nácvik obrany prostoru, a smysl pro fair play

Výchovně vzdělávací cíl. základy pravidel, základy střelby na branku, nácvik obrany prostoru, a smysl pro fair play VZDĚLÁVACÍ BLAT: portovní výchova FLRBAL, I čekávané výstupy je schopen správně hrát a dodržovat pravidla hry při tréninku florbalu je činnost zaměřena na kondiční cvičení, protažení připravit dítě na

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla tréninků podpora zdravé soutěživosti zlepšování kondice, schopností

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o. Adresa: Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1 Identifikátor: 600 001 822 Termín konání orientační

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Příloha č.1. A. Esteticko-výchovná oblast. Výchovně vzdělávací cíle

Příloha č.1. A. Esteticko-výchovná oblast. Výchovně vzdělávací cíle Příloha č.1 Zájmové útvary: Keramické, výtvarné, street dance, moderndance, fotografický, modelář, rybářský, břišní tance, předškolák, tanečky s Péťou, Pastelka, jazykové, Dětská televize. 1. Pravidelná

Více