PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013. MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány"

Transkript

1 PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK MgA. Petra Košťálová Vedoucí pracoviště Lány

2 CHARAKTERISTIK A ZAŘÍZENÍ Pracoviště Lány působí v Brně Bohunicích a vzniklo v roce 1995 jako druhé pracoviště Lužánek střediska volného času. Od začátku svého působení se zaměřuje spíše na mladé rodiny s malými dětmi především předškolního a mladšího školního věku. Mladé rodiny s malými dětmi jsou naší nejsilnější cílovou skupinou, jejímž požadavkům přizpůsobujeme nabídku. V tomto směru úzce spolupracujeme s obyvateli MČ Brno-Bohunice, s místními školami a především s ÚMČ Brno- Bohunice. Nabízíme výtvarné, hudební, taneční a pohybové (v menší míře i přírodovědné) kroužky pro děti i dospělé, výukové programy pro školy a aktivit y pro rodiče s malými dětmi. Pracoviště Lány je strukturováno na oddělení: Výtvarné oddělení, Hudebně taneční oddělení, Pohybové oddělení - jeho součástí jsou i Baby-kluby pro rodiče s dětmi, Oddělení příroda. V nabídce máme také doplňkovou činnost: Miniškolka Maceška (dopolední blok s programem pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů) a Herna - aktivity pro rodiče s dětmi. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Pracoviště Lány provozuje svou činnost v pronajaté budově na ulici Lány 3 v Brně-Bohunicích. ÚMČ Brno-Bohunice nám pronajímá část budovy za symbolickou cenu 99,- Kč za rok a poskytuje roční dotaci na energie ( ,- Kč) i na zájmovou činnost (20.000,- Kč). Budova je rozdělena na přízemí, první patro a podkroví. V budově se nachází i pobočka KJM po domluvě s vedením KJM je možné využívat sál v přízemí, kde se odehrávají především pohybové a taneční kroužky. Dále využíváme tři učebny v prvním patře (Maceška, Herna, Hudebna) a jednu učebnu v podkroví (Výtvarný ateliér). K dispozici máme také dvě menší místnosti, které slouží jako kanceláře a kuchyňku sloužící jako zázemí pro pracovníky. Budova je v současné době plně vytížena, denně nabízíme činnost od 8.00 do hod. V době provozu pracoviště Lány mohou naši klienti využívat také dvůr, kde díky podpoře MČ Brno -Bohunice vzniklo v roce 2010 hřiště s herními prvky pro naše nejmenší, je určeno především dětem od 2 do 6 let. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ : Na pracovišti Lány v současné době zaměstnáváme 7 kmenových zaměstnanců (z toho 2 na MD) a desítky externích pracovníků. Všichni kmenoví zaměstnanci mají pedagogické vzdělání. Bohužel se nám nepodařilo udržet místo pro technického pracovníka. MGA. PETRA KO Š ŤÁ LO VÁ - VEDO UC Í PRA C O VI Š TĚ, I NTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G - vede Pohybové oddělení, jehož součástí je Baby-klub aktivity pro rodiče s dětmi 2

3 - zajišťuje kontakt s ÚMČ Brno-Bohunice a propagaci pobočky - dosažené vzdělání: SPgŠ Kroměříž, DiFa JAMU Brno (obor DV) - další vzdělávání: Zdravotník zotavovacích akcí, počítačová gramotnost, motivace a hodnocení pracovníků, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD MGR. A NDREA KA MENI C KÁ INTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G - vede Výtvarné oddělení - dosažené vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola Brno, PF MU - další vzdělávání: akreditované kurzy v oboru keramika, počítačová gramotnost, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD MGR. Z UZA NA DEL FA VERO N ĚMC O VÁ I NTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G - vede Hudební oddělení - dosažené vzdělání: PdF MU, obor NŠ - další vzdělávání: kurz zpěvu instituce Serafín, kurz dějin hudebních nástrojů, - Školení HV LT, Zdravotník zotavovacích akcí, Hospodář zotavovacích akcí, - počítačová gramotnost, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD VERO NI KA N O VÁ KO VÁ INTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G VO LNÉHO Č A S U - vede aktivity pro děti od 2 let a jejich rodiče(baby-kluby, akce pro veřejnost) - dosažené vzdělání: Gymnázium Brno-Křenová, Sociálně-právní akademie - další vzdělávání: Pedagogické minimum, Kurz Hlavního vedoucího, - Zdravotník zotavovacích akcí, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD MGR. P ETRA GO C ZA LO VÁ I NTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G VO LNÉHO Č A S U - vede aktivity pro děti od 2 let a jejich rodiče (Baby-kluby, akce pro veřejnost) - propagační činnost pobočky (aktualizace webových stránek, zadávání akcí, tvorba letáků) - dosažené vzdělání: SPŠCH Brno, PřF MU Brno obor učitelství pro SŠ (M, CH) - další vzdělávání: ČASPV cvičitel III. třídy pro předškolní děti a rodiče s dětmi, - Zdravotník zotavovacích akcí, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD 3

4 ZAMĚŘENÍ PRACOVIŠTĚ DLOUHOD OBÁ KONCEPCE, CÍLE A ÚKOLY Motto: Doma je tam, kde si pověsím klobouk. (Karel Čapek) Při stanovování vize, cílů a úkolů pracoviště vycházíme ze zadání na rok 2013: Pracoviště Lány 860 Normativní výkon Počítají se PT, PA a LČ za šk. Rok 2012/2013 a kroužky k Mzdový rozpočet ,00 Kč Firemní daně ,00 Kč Udržet podíl normativních klientů Podmínky Uspořádat celkem 18 PT za rok VIZE PRACOVIŠTĚ LÁNY: Naším přáním je, aby se u nás zákazníci cítili jako doma a mohli spolu prožívat pěkné chvíle při různých zájmových i vzdělávacích aktivitách a hrách. Většinu akti vit a činností se snažíme koncipovat tak, aby se akcí mohla účastnit celá rodina. V projektech jednotlivých oddělení se snažíme zajistit návaznost u všech činností, tzn. aby účastníci měli možnost pokračovat a navázat v kterémkoliv věku - např. dítě může přejít z Baby klubu do Macešky, z Macešky do všeobecných kroužků pro předškoláky, postupně pak nabízíme odborněji vedené aktivity (hra na hudební nástroj, složitější výtvarné techniky, moderní a výrazový tanec ). Návaznost se tak stala naším hlavním cílem, který je zahrnut do všech projektů jednotlivých oddělení každý vedoucí oddělení má povinnost zařadit takové činnosti, aby na sebe navazovaly a postupně rozvíjely osobnost dítěte. Naše zaměření je tedy všeobecné, děti i rodiče si u nás mohou vybrat z pestré nabídky činností. 4

5 AKTUÁLNÍ CÍLE A ÚKOLY PRACOVIŠTĚ : - Stále dbát na propracovanou image a lákavou nabídku, dostatečnou propagaci a prezentaci činnosti pracoviště. - Dávat důraz na smysluplnost všeho co děláme a návaznost jednotlivých aktivit. - Zapojovat do společného plánování a realizace akcí i externí pracovníky. - Zefektivnit získávání zpětné vazby od účastníků akcí, využít možnost získat zpětnou vazbu na sociálních sítích, celkově posílit propagaci a spolupráci s médii. - Stále se věnovat vzdělávání interních i externích pracovníků, dbát na zaškolení nových pracovníků v oblasti pedagogické dokumentace. - Udržet, příp. mírně navýšit počet účastníků zájmové činnosti a tím získat finanční prostředky na pokrytí výdajů, dbát na ziskovost akcí. - Ověřit v praxi plánované nové akce pro veřejnost a získat dotaci od MMB. - Vydat metodiku v oblasti předškolního vzdělávání. FORMY VZDĚLÁVÁ NÍ: PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ ČINNOST, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÝUKOVÉ PROGRAMY ODBORNÁ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST HO DNO TÍ C Í KRI TÉRI A : PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST - pravidelná docházka dětí, viditelný zájem účastníků, udržení nebo navýšení počtu účastníků - účast na doprovodných a pobytových akcích - odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucího pracovníka - zpětná vazba (dotazníky, hospitace, diskuse ) - kvalita projektu pro danou činnost, dodržení stanovených standardů - splnění stanovených cílů pro danou oblast (viz. projekty jednotlivých oddělení) 5

6 PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST - dostatečná příprava dle platných standardů, organizační plán, finanční rozvaha - dostatečný zájem (počet účastníků) - kvalitní a dostačující propagace - kvalifikovaní vedoucí akce dodržení podmínek standardů, příslušná školení (Zdravotník zotavovacích akcí, školení HLV, školení BOZP) - opakovatelnost akce, tradice - získání účastníků pro pravidelnou zájmovou činnost - zpětná vazba vyhodnocení akce - fotodokumentace, příp. vystoupení pro rodiče POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ ČINNOST, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - dostatečná příprava dle platných standardů, organizační plán, finanční rozvaha - dostatečný zájem počet účastníků, kladný hospodářský výsledek - kvalitní a dostačující propagace - kvalifikovaní vedoucí akce dodržení standardů, příslušná školení (Kurz první pomoci,školení HLV, školení BOZP ) - opakovatelnost akce, tradice, získání účastníků pro pravidelnou činnost - zpětná vazba vyhodnocení akce - fotodokumentace, příp. vystoupení pro rodiče VÝUKOVÉ PROGRAMY - viditelný zájem u učitelů ZŠ i MŠ - počet výukových programů a počet účastníků - zpětná vazba od účastníků i pracovníků (dotazník, hospitace) - dodržení platných standardů - dostatečná kvalifikace a pedagogická způsobilost lektorů - dostatečná propagace - fotodokumentace 6

7 ODBORNÁ ČINNOST - seznam účastníků, presenční listina - dostatečný zájem účastníků, naplněná kapacita - presenční listina - evidence vystavených osvědčení u akreditovaných kurzů - vlastní hodnocení akce pořadatelem (závěrečná zpráva) - hodnocení od účastníků zpětná vazba (dotazníky, rozhovor, anketa ) - fotodokumentace 7

8 ODDĚLENÍ VÝTVARNÝCH AKTIVIT GARANT: MGR. ANDREA KAMENICKÁ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: A NDREA KA MENI C KÁ Interní pracovník, vedoucí oddělení, pedagog MGR. BA RBO RA SI BLÍ KO VÁ Externí pracovník, pedagog, Dosažené vzdělání: Gymnázium Zlín, PF Ostravská univerzita Zlín, Ostravská univerzita v Ostravě (učitelství 2.st.), FF MU (Dějiny umění) KRYŠ TO F KA MENI C KÝ Externí pracovník, student FSS MU Dosažené vzdělání: Německé zemské gymnázium Brno CHARAKTERISTIK A ODDĚLENÍ: Výtvarné oddělení zajišťuje výtvarné aktivity od roku Zaměřuje se na klienty od předškolních dětí po dospělé a to prostřednictvím spíše výtvarných než rukodělných aktivit v návaznosti jak na staré, tak moderní umění. Výtvarné oddělení si klade za cíl rozvíjet talent výtvarně nadaných klientů (dětí i dospělých), ale také rozvíjet zájem o výtvarnou oblast u klientů bez zvláštního výtvarného nadání. CÍLE A ÚKOLY ODDĚLENÍ : - zajistit dostatečnou nabídku činností pro všechny věkové kategorie - udržet objem činností ve stávajícím rozsahu, příp. zvýšit počet klientů - zajistit návaznost všech činností (zachování kontinuity) - zajistit dostatečnou nabídku výukových programů pro školy - nabídnout vzdělávání dospělých v upravené podobě (akreditované kurzy) - zlepšit propagaci oddělení prostřednictvím fotografií na firemním webu - zajistit výtvarné pojetí akcí pro veřejnost a aktuální výzdobu interiéru pracoviště Lány - průběžné úpravy prostor ateliéru, obnovit výstavní činnost 8

9 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, MÍSTO REALIZACE: Většina aktivit se realizuje ve Výtvarném ateliéru pracoviště Lány, což je kombinace výtvarné a keramické dílny. Toto spojení dává možnost začlenit keramiku do výtvarných kroužků a dalších aktivit. Oddělení využívá též sklepní prostory, kde jsou umístěny keramické pece. Zájmová činnost je prováděna za úplatu. Oddělení má tak k dispozici vlastní finanční prostředky, které po zdanění (odvod na provoz pobočky + Luž. daň) využívá k zakoupení potřebného materiálu a k proplacení dohod externích pracovníků. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ LETNÍ ČINNOST, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÝUKOVÉ PROGRAMY ODBORNÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELN Á: VÝTVARNÉ KROUŽKY VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY VÝTVARKA I., II., III. BAREVNÁ KNÍŽKA KERAMICKÉ KROUŽKY KERAMIKA I., II. KLUB PŘÁTEL KERAMIKY I., II. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ akreditovaný kurz ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ: VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ VÝTVARNÉ POJETÍ AKCÍ PRO VEŘEJNOST (výzdoba interiérů, výroba kostýmů, masek a kulis) 9

10 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: TÝDEN V ATELIÉRU I., II. PRÁZDNINOVÝ KURZ TEXTILNÍHO VÝTVARNICTVÍ KERAMICKÝ TÝDEN VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MŠ MALÝ KERAMIK VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ HRY S HLÍNOU ODBRORNÁ ČINNOST: KURZY PRO DOSPĚLÉ AKREDITOVANÝ KURZ PRO UČITELE A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY SVĚT HLÍNY ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ: VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 4 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné oblasti, naučit děti výtvarným technikám na úrovni věku, rozvoj motorických schopností se zřetelem k budoucímu nástupu do školy. 10

11 A NO TA C E Ve výtvarném kroužku pro předškoláky se již nejmenší děti seznámí se základními technikami výtvarné tvorby a nejrůznějšími výtvarnými materiály. OBS A H Kresba, malba, grafické techniky, prostorová tvorba z hlíny a dalších materiálů, práce s recyklovaným materiálem METO DY PRÁ C E Ukázky, vysvětlování, rozhovor, práce s obrazem, výtvarná hra, experiment VÝS TUP PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor si děti osvojí základní techniky výtvarné tvorby, naučí se pracovat s různorodými výtvarnými materiály a seznámí se s novými pojmy základní i odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě se děti naučí orientovat v prostoru i v čase, zorganizovat si práci tak, aby ji dokončily. Dále se učí pracovat ve skupině, osvojují si zásady spolupráce a respektují potřeby ostatních (kompetence pracovní, komunikační a kompetence k řešení problémů) VÝTVARKA I., II., III. GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 7 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné oblasti, naučit děti výtvarným technikám na úrovni věku, rozvoj motorických schopností. 11

12 A NO TA C E: Ve výtvarném kroužku se děti seznámí s novými pojmy z odborné terminologie, osvojí si nejzákladnější výtvarné techniky a naučí se pracovat s různým výtvarným materiálem. OBS A H: Kresba, malba, grafické techniky, prostorová tvorba z hlíny a dalších materiálů, práce s recyklovaným materiálem METO DY PRÁ C E: Ukázky, vysvětlování, rozhovor, práce s obrazem, výtvarná hra, výtvarný experiment VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor si děti osvojí základní techniky výtvarné tvorby, naučí se pracovat s různorodými výtvarnými materiály a seznámí se s novými pojmy základní odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě se děti naučí orientovat v prostoru i v čase a zorganizovat si práci tak, aby ji dokončily. Dále se učí pracovat ve skupině, osvojují si zásady spolupráce a respektují potřeby ostatních (kompetence pracovní, komunikační a kompetence k řešení problémů) BAREVNÁ KNÍŽKA GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 9 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné oblasti a literatuře, seznámit děti s různými postupy vzniku knihy a možnostmi, jak může kniha vypadat. 12

13 A NO TA C E: Při zájmové činnosti se děti seznámí s pojmy z odborné terminologie výtvarné i literární, naučí se vytvořit jednoduché typy knižních vazeb, rozvinou tvořivý vztah k výtvarné oblasti i k literatuře. OBS A H: Kresba, malba, grafika ve vztahu ke knize, tvorba komiksu, knižní vazba, práce s knihařskými materiály. METO DY PRÁ C E: Ukázka, vysvětlování, rozhovor, práce s knihou, práce s obrazem. VÝS TUPY PRO KLI ENTY Z dovedností použitelných pro obor: Děti si osvojí různé techniky výtvarné tvorby související s knihou, naučí se pracovat s různorodými výtvarnými materiály a seznámí se s novými pojmy základní odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě: Děti se naučí aktivněji vyhledávat knihy a literaturu v tradiční podobě a také získají kladný vztah k řemeslu. Dále se učí pracovat ve skupině, osvojují si zásady spolupráce a respektují potřeby ostatních (kompetence pracovní, komunikační a kompetence k řešení problémů). KERAMIKA I., II., KLUB PŘÁTEL KERAMIKY I., II. GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér, v letních měsících zahrada DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 5 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné činnosti prostřednictvím prostorové tvorby z hlíny, pracovní návyky a schopnost práce ve skupině. 13

14 A NOTA C E: Keramické kroužky jsou zájmovým útvarem, ve kterém se účastníci s nejrůznějšími technikami zpracování keramické hmoty i s technikami dekorování keramiky. OBS A H: seznámení se základními způsoby zpracování hlíny modelování z volné ruky modelování z bloku hlíny práce s plátem hlíny jednoduché dekorovací techniky METO DY PRÁ C E: Ukázka, vysvětlování, práce s obrazem a projektová výuka VÝS TUPY PRO KLI ENTY Z dovedností použitelných pro obor účastníci zvládnou na úrovni adekvátní věku výše uvedené techniky práce s hlínou i dekorovací techniky, naučí se používat potřebné nástroje a seznámí s pojmy odborné technologie. Z dovedností použitelných v běžném životě si děti osvojí práci ve skupině a orientaci v prostoru i v čase. Postupně si osvojí způsob práce na takové úrovni, že mohou pracovat projektově a sami si organizují svou práci volí vhodné techniky a postupy, aby bylo možné práci úspěšně dokončit. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 18 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dospívajících a dospělých účastníků, tvořivý přístup k výtvarné činnosti prostřednictvím prostorové tvorby z hlíny i prostřednictvím dalších technik práce 14

15 s hlínou. Naučit tak účastníky základním metodám tvorby z hlíny a seznámit je s různými způsoby dekorování keramiky. Učit také samostatnosti při rozhodování a práci na vlastních projektech. A NO TA C E: Keramika pro dospívající a dospělé účastníky je otevřeným zájmovým útvarem, v němž se klienti mohou realizovat do značné míry dle vlastních představ. Činnost může působit jako výuka i jako relaxace.účastníci pracují na vlastních návrzích a konzultují s lektorem možné postupy, přičemž se učí dodržovat potřebné technologické zásady. OBS A H: prohlubování a rozšiřování základních způsobů zpracování hlíny modelování z bloku hlíny modelování z volné ruky práce s plátem hlíny stavěná keramika z kousků hlíny formulovaná keramika točení na kruhu osvojení různých dekódovacích technik METO DY P RÁ C E: Ukázka, vysvětlování, práce s obrazem a projektová výuka VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Dovednosti použitelné pro obor: Klienti se naučí používat všechny výše uvedené techniky a procvičí si jejich nejrůznější kombinace, vhodně dekorují, naučí se vytvořit návrh tak, aby byl funkční, dodržují technologické zásady, jsou seznámeni s odbornou literaturou Z dovedností použitelných pro běžný život se účastníci učí pracovat na vlastním projektu, přičemž procvičují všechny dostupné techniky práce a samostatně nebo po konzultaci s lektorem se rozhodují pro nejvhodnější postup. Tím si osvojují kompetence pracovní, komunikační, kompetenci k řešení problémů a kompetenci k učení. 15

16 HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY ZÁ JMO VÝC H Č I NNO S TÍ VÝTVA RNÉHO O DDĚLENÍ P RO DĚTI PŘEDŠ KO LNÍ HO VĚKU A Š KO LNÍ HO (V PŘÍ PA DĚ NO RMA TI VNÍ C H VÝKO NŮ) VĚKU: K VALITATIVNÍ: - pravidelná docházka dětí, viditelný zájem účastníků, zachování nebo navýšení počtu normativních i jiných účastníků - odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržení platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků především normativních - kladný hospodářský výsledek HO DNO TÍ C Í I NDI KÁ TO RY ZÁ JMO VÝC H Č I NNO S TÍ PRO DO S PĚLÉ ÚČ A S TNÍ KY: K VALITATIVNÍ: - dostatečná kvalifikace vedoucích kroužků, zájem o obor, průběžné vzdělávání - organizace výstav a galerií K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ: VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : členové kroužků + veřejnost 16

17 VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí i dospělých tvořivý přístup ke skutečnosti prostřednictvím různých výtvarných technik, na které jsou jednotlivé dílny zaměřeny, samostatné rozhodování, kladný vztah k tradičním i netradičním řemeslným aktivitám. A NO TA C E: Výtvarné dílny jsou zaměřeny vždy na konkrétní činnost především z oblasti užité tvorby, na její výsledek. Je to ochutnávka činnosti, které mohou probíhat v kroužcích oddělení, ale i nezávisle na nich. OBS A H: Keramika Textilní techniky Práce s korálky Tvorba předmětů z kůže Velikonoční výtvarné činnosti METO DY PRÁ C E Ukázky, vysvětlování, práce s obrazem VÝS TUP PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor se účastníci naučí používat výše uvedené techniky a procvičí si jejich nejrůznější kombinace. Dále se naučí dodržovat nutné technologické zásady a jsou seznámeni s odbornou literaturou. Z dovedností použitelných v běžném životě se účastníci naučí pracovat na vlastním projektu, přičemž procvičují adekvátní dostupné techniky práce a samostatně nebo po konzult aci s lektorem se rozhodují pro nejvhodnější postup. Tím si osvojují kompetence pracovní, komunikační, kompetenci k řešení problémů a kompetenci k učení. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - dostatečná kvalifikace vedoucích, zájem o obor, průběžné vzdělávání - organizace výstav 17

18 K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků především normativních - kladný hospodářský výsledek PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: TÝDEN V ATELIÉRU I., II. PRÁZDNINOVÝ KURZ TEXTILNÍHO VÝTVARNICTVÍ KERAMICKÝ TÝDEN GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Pracoviště Lány a nejbližší okolí, výtvarný ateliér, zahrada, přírodní prostor DO BA REA LI ZA C E: červenec-srpen 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : Děti ve věku 7-12 let VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Umožnit dětem aktivní a smysluplné trávení volného času v době školních prázdnin, nenásilnou formou rozvíjet jejich vztah k výtvarné oblasti. A NO TA C E: Výtvarné příměstské tábory s různým zaměřením nabízejí dětem smysluplné využití volného času a jejich rodičům pomáhají řešit problém s umístěním dětí v době prázdnin OBSAH: seznámení s různými výtvarnými materiály a jejich zpracování na úrovni adekvátní věku dětí výtvarné aktivity v ateliéru i ve venkovním přírodním prostoru vznik viditelného výsledku vlastní práce návštěva muzea, galerie, výstavy kratší výlety sloužící k výtvarnému účelu 18

19 VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor se děti naučí pracovat s různými výtvarnými materiály a vyzkouší si různé techniky práce malba, kresba, jednoduché grafické techniky Seznámí se s různými pracovními pomůckami a nástroji a naučí se je správně používat. Osvojí si nové pojmy s odborné technologie Z dovedností použitelných v běžném životě se děti se učí smysluplně a aktivně trávit svůj volný čas, pracují na svém rozvoji, seznamují se s novými pojmy a učí se nové poznatky použít v praxi. Učí se také pracovat ve skupině, spolupracovat a respektovat potřeby druhých. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, - průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - počet účastníků s ohledem na normativní financování - kladný hospodářský výsledek VÝUKOVÉ PROGRAMY MALÝ KERAMIK GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : předškolní děti navštěvující poslední ročník MŠ 19

20 VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Seznámení s možnostmi tvorby z hlíny, rozvoj jemné motoriky, rozvíjení tvořivosti, prostorové představivosti a pracovních návyků. A NO TA C E: Děti se postupně seznámí s možnostmi prostorové tvorby z hlíny a dekorování tradičními materiály, rozvinou jemnou motoriku, prostorové vnímání, tvořivost, schopnost soustředit se, osvojí si nové pojmy a jednoduchou odbornou terminologii. OBS A H: Jednoduché modelovací techniky (modelování z plátu, vymačkávání, nalepovaný reliéf) základní dekorovací techniky barevná dekorace (malba engobou, namáčení v glazuře, malování barvítky, vysypávání sklem), plastická dekorace (nalepování, kresba do hlíny) základní odborná terminologie METO DY PRÁ C E: Vysvětlování, názorná ukázka, rozhovor, diskuse, praktická práce základní technické postupy a techniky dekorování VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných v oboru se děti naučí vytvořit jednoduchý objekt dle pokynů vedoucího, aplikovat s pomocí vedoucího dekor a dodržet technologická i hygienická pravidla. Správně používá pracovní nástroje a osvojí si základní pojmy odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě si děti osvojí orientaci v prostoru i čase, naučí se plánovat práci tak, aby ji zdárně dokončily. Navzájem spolupracují a komunikují, učí se také řešit vzniklé problémy rozvíjí tak kompetence sociální a komunikační i kompetenci k učení a kompetenci k řešení problémů. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - Odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, - průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi 20

21 - pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek - zapojení nových členů do pravidelné činnosti s ohledem na normativní financování HRY S HLÍNOU GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : děti a mládež se základních a středních škol včetně škol speciálních VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Osvojení dostupných technik práce s keramickou hlínou, rozvoj prostorové představivosti a řemeslné tvořivosti. Orientace v základní odborné terminologii rozvoj citu pro přírodní materiál v návaznosti na školní výuku v různých předmětech. A NO TA C E: Nabízený program probíhá formou tvořivé dílny, ve které mají děti možnost vyzkoušet nejrůznější techniky práce s hlínou a dekorovacími materiály OBS A H: Seznámení s materiálem a s možnostmi jeho zpracování Modelování z plátu (reliéfy, prostorové objekty) stavěná keramika z kousků hlíny formovaná keramika točení na kruhu dekorování plastické i barevné (engoby, glazury, oxidy kovů, barvy do syrové glazury, sklo, různé kombinace uvedencýcch technik) 21

22 METODY PRÁ C E: Vysvětlování, názorná ukázka, rozhovor, diskuse, praktická práce základní technické postupy a techniky dekorování VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných v oboru se žáci naučí zpracovat hlínu v potřebné kvalitě pro konkrétní výrobek a používat různé pracovní nástroje. Naučí se pracovat s jednoduchým kresebným návrhem a chápat nutnost dodržování technologických zásad při práci s hlínou. Osvojí si různé dekorovací techniky a jejich kombinace, rozvinou svou prostorovou představivost i technické schopnosti. Seznámí se s novými pojmy z odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě si děti osvojí orientaci v prostoru i čase, naučí se plánovat práci tak, aby ji zdárně dokončily. Navzájem spolupracují a komunikují, učí se také řešit vzniklé problémy rozvíjí tak kompetence sociální a komunikační i kompetenci k učení a kompetenci k řešení problémů. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - Odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, - průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi - pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek - zapojení nových členů do pravidelné činnosti s ohledem na normativní financování ODBORNÁ ČINNOST KURZ SVĚT HLÍNY GA RA NT: Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér 22

23 DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : Pedagogové a pracovníci v pomáhajících profesích, kteří se se svými klienty věnují práci s keramikou VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Účastníci kurzu si osvojí základní techniky práce s materiálem a tuto schopnost budou využívat ve své praxi, čímž rozvíjí nejen své schopnosti, ale i schopnosti svých svěřenců. Tím je podporován zájem o výtvarný obor u široké veřejnosti. A NO TA C E: Vzdělávací akreditovaný kurz pro učitele je keramický kurz, který je zaměřen na technologické aspekty keramické tvorby v souladu s potřebami pedagogické praxe. Kurz tvoří deset na sebe navazujících lekcí, v nichž se pravidelně střídá modelování a dekorování, zahrnuje i doplňkové dekorovací techniky. Každý pětihodinový blok obsahuje jednu hodinu teorie OBS A H: modelovací techniky (modelování z monobloku hlíny, keramika stavěná z plátů, keramika stavěná z kousků, formovaná keramika, základy točení na kruhu, základy odlévání forem) dekorovací techniky (dekorování engobami, příprava glazur a jejich použití,dekorování oxidy kovů, využití skla pro dekoraci) doplňkové dekorovací techniky (drátování nádob, keramika a proutí) METO DY PRÁ C E: Vysvětlování, názorná ukázka, rozhovor, diskuse, praktická práce základní technické postupy práce s hlínou a techniky dekorování VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Účastníci kurzu si osvojí základy odborné technologie, což jim umožní pokračovat účelným způsobem ve svých pracovních aktivitách a dále se specializovat. 23

24 HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, průběžné vzdělávání zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek 24

25 ODDĚLENÍ HUDEBNÍCH AKTIVIT GA RA NT: MGR. ZUZA NA DEL FA VERO PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: ELI Š KA KO KTO VÁ Externí pracovník, studentka gymnázia, Taneční škola BA RBO RA PETERKO VÁ Externí pracovník, studentka SŠ, Taneční škola SA BI NA SPI Š Á KO VÁ Externí pracovník, studentka SŠ, kytara KA RO LI NA STRNA DO VÁ Externí pracovník, studentka SŠ, 11 let hra na klavír TA MA RA KUNČ A RO VÁ Externí pracovník, studentka VŠ, 13 let hra na klavír VERO NI KA L US KO VÁ Externí pracovník, studentka PdF MU Brno (speciální pedagogika, výchova ke zdraví), ZUŠ flétna JA N Š O BÁŇ Externí pracovník, ZUŠ klavír, kytara P A TRI C I E KUDELO VÁ Externí pracovník, ZUŠ flétna, klarinet, saxofon L UKÁ Š MA YER Externí pracovník, ZUŠ kytara VO JTĚC H BA REŠ Externí pracovník, student JAMU, kytara L ENKA STO LA ŘO VÁ Externí pracovník, 5 let taneční obor L UDMI LA CHVÁ TA LO VÁ Externí pracovník, 12 let hra na klavír 25

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Program na školní rok 2011-2012

Program na školní rok 2011-2012 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2011-2012 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 19, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení KUŘÁTKA - Hudebně dramatický kroužek Mgr. Rajtrová Aktuální počet zapojených ţáků: 12 1 hodina / 2x týdně Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Program na školní rok 2014-2015

Program na školní rok 2014-2015 Tvořivá a keramická dílna Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí n.l., p.o. Program na školní rok 2014-2015 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011:

INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011: INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011: TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA - pro děti od 3 do 5 let Děti se učí vnímat hudbu, rytmus a melodii. Naučí se vyjdřovat hudbu pohybem, cvičit ve formacích a

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU A ŠKOLNÍ KLUB

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU A ŠKOLNÍ KLUB Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU A ŠKOLNÍ KLUB Č.j. 359/14 Spisový znak: 1.2.2 Vydal:

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í H O K L U B U Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 0 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název Programu... 3

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více