$ METODICKÁ$PŘÍRUČKA$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$ METODICKÁ$PŘÍRUČKA$"

Transkript

1 Rok$vzdělávání$-$DVPP$učitelů$ZUŠ$v$JčK$ $v$oblasti$ict$a$kompetencí$učitele$ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.3.06/ $ METODICKÁ$PŘÍRUČKA$ Tato příručka je financována z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky

2

3 Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou metodická příručka, kterou vytvořil kolektiv metodiků v rámci projektu "Rok vzdělávání". Zpracovali témata, se kterými se setkávají ve své každodenní praxi, jediným společným atributem je využití moderních technologií v praxi učitele základní umělecké školy. Deset témat je zaměřeno na hudební obor a dvě doplňují obor výtvarný. Metodici se pokusili připravit materiály jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé uživatele. Přejeme vám, abyste si v metodice našli každý pro sebe co možná nejvíce užitečných informací a námětů a mohli je zakomponovat do své pedagogické činnosti. Za realizátory projektu Adam Jančík, vedoucí metodické skupiny Kateřina Weissová, garant publicity Jakub Weiss, manažer projektu

4 Obsah:$ Praktické využití notačního programu při výuce v ZUŠ 4 Pavel Pavelka Využití notačního programu pro zefektivnění práce souboru v ZUŠ 20 Pavel Pavelka Využití skenovacího programu PhotoScore pro výuku žesťových nástrojů v ZUŠ 28 Stanislav Doule Výroba vlastního výukového materiálu za pomoci programů Sibelius a Cubase a jeho praktické využití při výuce v ZUŠ 39 Stanislav Doule Využití hudebního programu Cubase při výuce elektronických klávesových nástrojů v ZUŠ - realizace hudebního nápadu 52 Tomáš Marhoun Živé akustické nahrávání hudebního nebo pěveckého souboru v ZUŠ 70 Jan Hovorka Výroba hudebního nosiče pro potřeby ZUŠ 78 Jan Hovorka Využití hudebního programu Cubase pro živou interpretaci skladeb 85 Tomáš Marhoun Využití ipadu při výuce v ZUŠ 98 Oto Čekan Hudební nástroje pro interaktivní tabuli 109 Oto Čekan Využití bitmapové grafiky ve výtvarném oboru 116 Olga Michálková Využití vektorové grafiky ve výtvarném oboru 121 Olga Michálková

5 Praktické)využití)notačního)programu)při)výuce)v)ZUŠ) Autor: Pavel Pavelka I.#Hudební#software#v#ZUŠ# Počítačové technologie, a potažmo elektronika jako taková, ovládá snad všechny oblasti lidského snažení. Postupně se prosadila jako nedílná součást i v našem hudebním světě. Pro nás učitele je důležitá jedna věc totiž, aby nás ona zařízení se svými sítěmi virtuálními i reálnými nesvazovala, ale pokud možno nám co nejvíce usnadnila naše hudební snažení. Pro nemalý počet uživatelů je ona hranice (aniž si to sami často uvědomují) velice tenká a nezřetelná. I.1.)Typy)hudebního)software) Hudební software, se kterým může hudebník potenciálně přijít do kontaktu je v zásadě dvojího typu: notační software a software pro záznam a úpravu zvuku. I.1.1.)Charakteristika)a)stručné)srovnání)notačních)programů) Hovoříme-li o oblasti využití IT technologie v ZUŠ, je patrně větší pole působnosti pro první zmiňovanou skupinu, tedy notační programy. Vždyť práce s notovým materiálem je činnost, kterou každodenně vykonává každý učitel v ZUŠ. Nadále bychom se tedy zabývali prací a využitím notačního software. Notačních programů existuje celá řada. Mezi nejznámější patří např. Finále a Sibelius. Oba tyto velké programy nabízí možnost graficky luxusního výsledku. Prakticky nemají technické omezení. V případě programu Sibelius 7 lze ještě užívat výborně znějící sadu virtuálních nástrojů, umožňující si udělat poměrně věrnou zvukovou představu vámi psaného díla. Zákonitě je toto vše vykoupeno nemalými pořizovacími náklady, vyššími nároky na hardware, který vlastníte, a v neposlední řadě i nároky na uživatele samotného. S přihlédnutím ke způsobu využití v ZUŠ, kde většina učitelů nepíše rozsáhlé, graficky náročné partitury (např. moderní vážná hudba) určené ke komerčnímu tisku (včetně bohatých titulních stran, vložených obrazových příloh atd.), je možné, někdy možná i výhodnější, použít některý menší notační program. Jedním z nich je např. Note Worthy Composer. Samozřejmě disponuje veškerými hudebními znaky potřebnými pro notový zápis, se kterým se běžně setkáváme a jeho jistá omezení týkající se grafiky (absence méně tradičních znaků notového písma, nemožnost prokládání notového zápisu obrázky a textovými poli) je kompenzována jednodušší obsluhou, rychlejším zaučením se s programem a minimálními nároky na hardware. Pořizovací cena je (v roce 2012) zhruba desetinová (50 US$ oproti 500 US$). K dostání jsou i dobré notační programy zdarma, zástupcem této kategorie je populární a multiplatformní MuseScore. I.2.)Praktické)příklady)využití)notačních)programů) Příklady oblastí možného využití: úprava sólového partu, vytvoření sólové skladby, úprava pro malé seskupení nástrojů, tvorba materiálu k procvičení specifického technického problému, zmírnění případného fyzického handicapu žáka. 4"

6 . I.2.1.)Úprava)sólového)partu) Při zakoupení hotového notového materiálu lze někdy narazit na party, v nichž je nástroj notován na samé hranici rozsahu, někdy dokonce i mimo ni. O příčinách tohoto jevu se lze pouze domýšlet. Někdy patrně aranžérova nepozornost a někdy je samozřejmě nepříznivá poloha hlasu dána tím, že úprava zachovala původní tóninu, což vzhledem k ladění daného sólového nástroje může vést k nepříjemným výsledkům. Jako příklad lze uvést skladbu The Entertainer vydanou edicí Sax Only švýcarským vydavatelstvím Edition Melodie Anton Peterer. Již na první pohled je patrné, že se jedná o poměrně necitlivě napsaný part altsaxofonu, kdy se nástroj po celou dobu pohybuje při horním okraji rozsahu. Jako nejrychlejší řešení byl zvolen postup, kdy byl originální part oskenován do programu Photoscore Lite Music, následně exportován do programu Sibelius 7 a kritické pasáže byly přetransponovány o oktávu níž. Obrázek 1: Ukázka originálního partu: 5"

7 Obrázek 2: Ukázka partu po přetransponování kritických míst 6"

8 I.2.2.)Vytvoření)a)úprava)not)pro)malé)seskupení) Každý zná situaci, kdy slyšel melodii, skladbu, o které ví, že by byla dobře použitelná pro práci v hodině. Noty buď nejsou vůbec dostupné, nebo v úpravě naprosto neodpovídající aktuální situaci. Všechno na "netu" není. Obrázek 3: Ukázka partitury skladby Hudba Ainur od Jana Hrubého. 7"

9 Obrázek 4: Pro hru samotnou žáci dostali samozřejmě party svého nástroje. Použitý notační program: Note Worthy Composer (NWC). Noty byly napsány na základě poslechu této skladby z CD, protože nikdy nevyšly tiskem. V tomto konkrétním případě byla instrumentace upravena pro altovou zbc.flétnu, irské dudy a housle. Tónina byla oproti originálu upravena podle dud, které jsou v tomto případě vyrobeny v tónině C. Celá instrumentace je proti originálu zjednodušená tak, aby odpovídala schopnostem žáků, pro které byla určena. 8"

10 Další ukázka práce s programem NWC je z klavírní skladby Nokturno autora Dennise Alexandera. Pro zpestření a umožnění spolupráce napříč nástrojovými odděleními (klavíristé mají tradičně omezenou možnost práce v souborech) byla tato skladba obohacena o dva party altové zobcové flétny. V instrumentaci byla použita a rozvinuta jednoduchá melodie skladby, o kterou se střídá klavír s oběma dech. nástroji. Samozřejmě se party dají snadno kdykoliv transponovat dle ladění použitých dechových nástrojů. Obrázek 5: Ukázka partů zbc. fléten I.2.3.)Tvorba)materiálu)k)procvičení)specifického)technického)problému)) Existuje nepřeberné množství notového materiálu, obzvláště v internetových obchodech. Nejen, že běžný učitel nemůže znát obsah všech titulů a vědět tak přesně po čem sáhnout. Nemalá část materiálů je navíc směřována na pokročilejší hráče, nikoliv na začátečníky, se kterými se v ZUŠ učitel setkává. Když žák nemá technický problém, snadno se nějaké cvičení přeskočí. Realita je ale často taková, že se problém vyskytne a drobných cvičení na jeho odstranění se nedostává. S notačním programem lze pak pružně reagovat na situaci a drobná cvičení přímo při hodině rychle vytvořit nebo stávající obměnit. 9"

11 Příklad(z(výuky(bicích(nástrojů( Žák má problém s hrou akcentů nedominantní ruky (častý problém). Nejdříve je procvičena hra akcentů dominantní rukou (v tomto případě pravou). Po procvičení pravé ruky je postupně přidávána hra akcentů levou. 10"

12 Náročnost práce levé ruky je postupně zvyšována. Variací je možno přímo v hodině tvořit, kolik je k procvičení u daného žáka potřeba. Učitel pracuje na PC nebo notebooku, žák čte při hodině notový zápis z velkého sekundárního monitoru. Na konci hodiny obdrží celou probranou látku v tištěné formě k dalšímu domácímu procvičování. 11"

13 Příklad(z(výuky(zobcové(flétny( Obzvláště menší a mladší žáci mají problém s pravou rukou při hře tónu f1, kdy je pravá ruka celá zavřená kromě prostředníku. Školy hry pro tento nástroj se často tomuto problému zvláště nevěnují a výuková látka se rychle ubírá dál. Tento, pro malé děti poměrně komplikovaný hmat, vyžaduje většinou více procvičovacího materiálu, než se běžně ve školách vyskytuje. Pár jednoduchých příkladů: Obrázek 10: Nejprve f1 se sousedními tóny Obrázek 11: f1 se vzdálenějšími tóny a dále v jednoduchých melodiích 12"

14 Obrázek 12: Samozřejmě, že si žák může dle potřeby odnést cvičení v tištěné formě domů k dalšímu procvičování. 13"

15 I.2.4.)Zmírnění)případného)fyzického)handicapu)žáka)) Žák(má(malou(ruku( Jako první vezmeme případ žáka (vycházející z reálně existující situace), který je velmi hudební, v jeho možnostech je zahrát poměrně náročné skladby, ale jeho malý fyzický vzrůst, malá ruka, mu to fakticky znemožňuje. Je buďto nucen užívat skoků, v důsledku snižujících kvalitu jeho výkonu, nebo skladbu nehrát. Efektivním řešením může být kritické pasáže skladby upravit tak, aby byla žákovi hra co nejvíce usnadněna a skladba zároveň ještě zněla věrně svému originálu. Pro příklad vezmeme dvě skladby: Etuda No. 13 Op. 849 Carl Czerny a Presto C. F. E. Bacha. Pro práci opět použijeme notační program Sibelius 7, který umožňuje ve své části Photoscore Lite Music oskenovat již existující notový materiál, následně ho exportovat přímo do notačního programu, kde na notovém materiálu již lze libovolně pracovat. Obrázek 13: Ukázka z Etudy No. 13 Op. 849 Carl Czerny nejprve originální znění 14"

16 . Obrázek 14:Pasáž z etudy tentokrát upravená v pravé ruce tak, aby se žákovi s malým rozpětím ruky lépe hrála Obrázek 15: Ukázka z Presta C.F.E.Bacha část originálu, kdy pedagog ručním zápisem mění rozdělení melodie pro ruce tak, aby byla v rozsahu menší ruky. Zápis ztrácí postupně přehlednost 15"

17 Obrázek 16: Přehledná úprava té samé části Žák(trpí(oční(vadou( Druhý případ je žák (opět příklad reálně existující situace), kterého oční vada handicapuje ve čtení not do té míry, že bez zásahu do notového materiálu fakticky hrát nemůže. Noty se samozřejmě pro snazší čtení dají zvětšit v kopírce. Tento postup ale záhy narazí na své omezené technické limity. Navíc se v praxi prokázalo, že pouhé zvětšení not, kdy je použit např. formát A3 situaci neřeší, protože neúměrně zvětšené a od sebe roztažené znaky notového písma žák vnímá jako celek periferně a v zápisu se neorientuje. Kvalita a ostrost tisku se zvětšováním postupně snižuje. Zvětšování v kopírce se osvědčilo u skladeb v rozsahu max. dvou řádků na papíru klasického formátu. Pokud tomu tak není, je nutné zasáhnout přímo do notového zápisu a noty přeformátovat na stránce úplně. Jako příklad bylo vzato cvičení z Evropské klavírní školy F. Emontse. Opět je použit program Sibelius 7 + Photoscore Lite Music. 16"

18 . Obrázek 17: Nejprve originální verze not tak, jak vyšly tiskem, pro žáka s oční vadou nečitelné 17"

19 Obrázek 18: Nyní oskenovaná, následně zvětšená a v notačním programu přeformátovaná verze not tak, aby byla pro žáka čitelná. Obrázek 19: Jiná varianta formátování 18"

20 Postup přeformátování je samozřejmě daleko pracnější, než prosté zvětšení not v kopírce. V praxi jsou ale patrné jeho výrazné výhody: na obvyklém formátu papíru A4 jsou noty naformátovány tak, aby byly co největší, ale zároveň ještě měly grafickou logiku pro vnímání žákem. Jistou nevýhodu lze spatřovat v rozvržení skladby na více stran, což je ovšem nutnou daní za zachování grafické logiky zápisu. Tímto postupem lze vůbec umožnit žákovi naučit se spojit čtení notového zápisu s hrou. II.#Resume# Závěrem se sluší podotknout, že se někomu mohou zdát výše zmíněné příklady užití zbytečné, někomu možná banálně jednoduché. Jistě je spousta kolegů, kteří počítačovou techniku užívají běžně a daleko sofistikovaněji, než bylo výše uvedeno. Ale stejně tak zbývá početná skupina lidí, kterým mohou výše zmíněné příklady užití posloužit jako inspirace a v jednotlivých případech skutečně v praxi usnadnit nutnou rutinu pracovního života. Je však nutno počítat s tím, že některé postupy jsou časově náročné a je nutné je mít na vyučovací hodiny připravené dopředu (např. úpravy klavírních partů). Je rozumné v tomto nalézt kompromisní cestu, kdy klady převáží nad zápory v podobě časové náročnosti. 19"

21 Využití(notačního(programu(pro(zefektivnění(práce(souboru(v(ZUŠ( Autor: Pavel Pavelka I.#Specifika#fungování#souboru#v#podmínkách#menší#školy# V prostředí menší školy v menším městě je i složení souborů specifické. Nástrojové složení souboru je ne úplně stabilní a těžko se dosahuje tradičního obsazení (např. celého tanečního orchestru). Velká část žáků je přespolních, a tím je ovlivněna možnost jejich docházky na zkoušky souborů. Z toho vyplývá, že za prvé nelze velice často použít zakoupené profesionální aranže, ale učitel je nucen upravovat, či psát aranže souboru přímo na míru, popřípadě je upravovat vzhledem ke složení aktuálně dostupných nástrojů. Za druhé je nucen učitel v maximální míře efektivizovat zkoušení souboru. Učitel všechny členy souboru sám často neučí, takže s nimi nenacvičuje party individuálně a nelze celý kolektiv žáků přetěžovat nadměrným počtem zkoušek. Pomocí notačního programu lze tuto situaci poměrně zásadně zjednodušit: žákovi lze napsat part skladby na míru a lze ho vybavit celou partiturou skladby uloženou ve formátu MIDI jednak s jeho zvýrazněným partem pro instruktážní poslech a za druhé s vypuštěným partem jeho nástroje pro domácí cvičení. Žáci jsou díky tomuto postupu více motivováni. Party jednotlivých nástrojů, obzvláště v bohatších aranžích, někdy postrádají melodickou logiku. Někdy nástroj nehraje od začátku skladby, přidává se až v průběhu - pro žáka je pak v praxi např. 64 taktů často nespočitatelných - a jediná spolehlivá cesta se jeví bezpečně se sluchově orientovat ve skladbě. Nemluvě o tom, že to je hudebnější" přístup, než matematické počítání taktů. Partitura celého souboru uložená ve formátu MIDI je pak žákovi účinným pomocníkem v naposlouchání celé skladby a v následné orientaci v ní. MIDI formát přehraje prakticky jakýkoliv dostupný počítač. Snížená kvalita zvuku MIDI oproti klasickému audio formátu je bohatě vyvážená přínosem v podobě žákovy akceschopnosti na následné zkoušce souboru. Výsledkem výše zmíněných postupů je, že přes často panující nepříznivé podmínky jsou žáci maximálně připraveni pro fungování v souboru. 20#

22 II.#Aranžování#skladeb#pro#soubor# II.1.(Úprava(skladeb(na(míru(žákům( Při zakoupení hotového notového materiálu pro soubor lze někdy narazit na party, v nichž je nástroj notován na samé hranici rozsahu, někdy dokonce i mimo ni. O příčinách tohoto jevu se lze pouze domýšlet. Někdy jde patrně o aranžérovu nepozornost a někdy je samozřejmě nepříznivá poloha hlasu dána tím, že aranžér respektuje původní rozložení hlasů a tóninu, což mladším hudebníkům v ZUŠ může činit problémy. Pokud nechceme celý materiál odložit, nezbývá než se chopit úpravy. Jako příklad lze uvést slavnou Moonlight serenádu. Toto je ukázka úpravy z pera Philippe Marillia vydané nakladatelstvím Hall-Leonard. Skladba jako celek není pro soubor příliš těžká. Problémy činil part 1. Altsaxofonu. Mladší hráč měl ve chvíli, kdy se melodie delší dobu pohybuje kolem tónů d3 - e3 problém jak s ozvem nástroje, tak s intonací, což zásadně kazilo celý dojem ze hry. Navíc v momentu, kdy jsou party zdvojeny, činí v této poloze intonace problém i mnohem zkušenějším hudebníkům. Bylo proto využito kompromisního řešení, umožňujícího skladbu přece jen provozovat - celý part byl oskenován do programu Photoscore Music Lite a následně byly v programu Sibelius kritické pasáže přetransponovány o oktávu níž. 21#

23 Obrázek 2: Výsledek úpravy partu 1. altsaxofonu II.2.(Úprava(skladeb(podle(momentálního(obsazení(souboru(( Učitel pracující se souborem v ZUŠ se patrně nevyhne výkyvům v nástrojovém obsazení souboru a je na ně nucen reagovat. Pro příklad uvádím skladbu Peter Gunn autora Henry Manciniho. V originální verzi hraje sólo alt saxofon. 22#

24 Obrázek 4: Celé znění sóla: Po odchodu hráče hrajícího sólo ze souboru bylo nutno rychle zareagovat na vzniklou situaci. Jako nejvýhodnější řešení v dané chvíli bylo přenést sólo do partu hráče hrajícího part 1. tenorsaxofonu. 23#

25 Obrázek 6: Celé znění sóĺa přepsané do partu tenorsaxofonu: Druhý příklad skladba Old buggy Obrázek 7: Původně hrál soubor skladbu ve složení Alt 1,2, 3, Tenor 1, 2 a Baryton sax 24#

26 Hráč na baryton sax odešel, naopak se vyskytla možnost doplnit soubor o tři trumpety. Výsledný zvuk byl o poznání plnější. Hráči na trumpety byli v souboru naprosto nezkušení, proto jejich party vznikly z větší části kombinací hlasů altek i tenorů tak, aby se noví členové souboru cítili jistěji. III.#Využití#notačního#programu#ve#spojení#s#MIDI# III.1.(Tvorba(materiálu(pro(žákovu(domácí(přípravu(na(hru(v(souboru( Jak již bylo v úvodu zmíněno, lze pomocí notačního programu poměrně úspěšně zefektivnit domácí přípravu žáka pro fungování v souboru. Cesta není v tomto případě až tak složitá. Máme-li skladbu pro soubor zapsánu v partituře, lze ji uložit nejprve jako noty samotné, posléze ji znovu uložit ve formátu MIDI. Tuto možnost většinou nalezneme v nabídce File pod sekcí Export. 25#

27 26#

28 Formát MIDI má některé přednosti i úskalí. V případě, že žák vlastní doma el. klávesový nástroj, lze ho často s úspěchem použít pro reprodukci partituty, kde lze pohodlně měnit tempo, transpozici, popř. vypínat stopy. Pokud MIDI nahrávku reprodukujeme v běžném PC, např. v Mediaplayeru, může se stát, že stopa bicích nástrojů a perkusí nebude fungovat, nebo bude přímo nahrávku rušit. Pro uložení partituty v MIDI formátu za účelem žákova cvičení, je jistější stopu perkusí a bicích vynechat. Záleží na ozkoušení. MIDI lze pohodlně zaslat žákovi i em. Některé nové verze notačních programů, jako např. Sibelius 7, nám poskytují možnost exportovat partituru přímo do formátu wav. V tomto případě problém s přehráváním odpadá. Takový zvukový soubor lze přehrát prakticky kdekoliv. Wav formát pro svůj objem lze ovšem mailem jen obtížně zasílat. Pro domácí cvičení lze použít dvě varianty MIDI (či wav) partitury. Poprvé v plném znění pro poslech celého souboru, podruhé s potlačeným, nebo zcela utlumeným partem daného nástroje pro samotné žákovo cvičení. III.2.(využití(výsledků(notace(v(MIDI(formátu(pro(fungování(taneční(složky(souboru,(či( tanečního(oboru( Na závěr lze uvést konkrétní příklad. Soubor fungující při škole má hudební a taneční složku. Dynamika zkoušení obou částí souboru je naprosto rozdílná, je proto logické, že každá musí zkoušet zvlášť. Pro hudební část je napsán archiv partitur. Je využívána proto možnost všechny partitury hudební části souboru exportovat do MIDI formátu a pak je při zkouškách taneční části používat místo korepetitora. Účelným se v tomto případě jeví používat pouze MIDI formát (ne wav), protože poskytuje pohodlnou možnost korigovat tempo skladby, pouštět části skladeb přímo od konkrétního taktu, popř. užít metronom. MIDI je reprodukováno na el. klávesách, právě pro ony možnosti ovládání. IV.#Resumé# Jestliže nám může notační program, nebo notace ve spojení s MIDI, někdy výrazně pomoci při práci v hodině s jednotlivcem, pak při práci se soubory je to doslova nedocenitelný pomocník. Jestliže při práci s jednotlivcem musí pedagog zvažovat rovnováhu užívání mezi komerčním a vlastnoručně upraveným materiálem, a to kvůli časové náročnosti jeho přípravy, pak při přípravě materiálu pro soubor se naopak rychle objeví časová úspora. Často je to dokonce jediná možnost pro fungování souboru vůbec. Navíc okamžitá možnost sluchové korekce při tvorbě vlastního díla a použití pro domácí přípravu žáka jsou pak těžko něčím nahraditelné. Ukázky použité v této práci se možná mohou někomu zdát směšně jednoduché až triviální. Byly tak vybrány záměrně, aby zde na omezené ploše mohly jednoduše vystihnout samý základ užitečnosti notačního software pro běžnou práci učitele. Vždyť sama práce učitele se skládá v nemalé míře z neustálého řešení přívalu triviálních problémů,...a jak známo: stokrát nic umořilo osla. 27#

29 Využití(skenovacího(programu(PhotoScore(pro(výuku(žesťových(nástrojů( v(zuš( Autor: Stanislav Doule, DiS. I.#Úvod# Pracuji v ZUŠ Prachatice, kde vyučuji žesťové nástroje a často jsem řešil problém, jak žákům zajistit co možná největší výběr přednesových skladeb, aniž bych na jejich získání musel vynaložit větší finanční částky. Jako řešení se nakonec ukázala vlastní úprava nejrůznějších skladeb. Pro začínající trombonisty je k dispozici velice málo krátkých přednesových skladbiček, které mají k dispozici například mladí trumpetisté. Začal jsem tedy s úpravou některých skladeb. V dnešní době jsou již standardním vybavením pro hudebníky profesionály i pedagogy nejrůznější multimediální technologie. Tyto technologie umožní velice efektivně zvládnout problémy, které by bez jejich pomoci zabrali mnohem více času. Má práce se bude zabývat skenovacím programem, který mi umožnil velmi jednoduše zajistit téměř neomezený výběr skladeb, které si nyní mohu ve velice krátkém čase upravit pro individuální potřebu každého žáka. II.#Základní#popis#software#a#potřebný#hardware# Skenovací program PhotoScore 7 umožňuje nejrychlejší skenování not pro možnost jejich pozdějších úprav. Tento program je v částečně omezené verzi součástí notačního programu Sibelius 7. Plnou profesionální verzi lze dodatečně zakoupit. Program PhotoScore Ultimate 7 dokáže oskenovat a rozpoznat tištěnou a dokonce i ručně psanou partituru, včetně obloučků, dynamických znamének, textů, kytarových tabulatur a dalších označení. Takto rozpoznanou partituru je pak dále možné upravovat, transponovat, přehrávat, rozepisovat party a tisknout. Minimální požadavky na systém jsou celkem nenáročné. IMB compatible Pentium III (nebo ekvivalentní procesor AMD), Intel powered Apple Mac s Mac OS X 10.4, 512 MB RAM, Windows Volné místo na disku 40 MB. Adobe Reader 6.0, nebo Apple Preview. Skener a instalovaný ovladač TWAIN nebo WIA. Požadavky na skener nejsou speciální. Nejlepších výsledků se dosahuje při rozlišení 300 dpi. Rozepisování partů a nejrůznější úpravy lze pak provádět přímo v programu Sibelius 7. Jedná se o nejnovější generaci nejlépe prodávaného notačního programu na světě. Program vám umožní změnit hudbu kdykoliv budete chtít. Úpravy partitury lze provádět s využitím standardních funkcí programu Sibelius, jako jsou transpozice, enharmonická záměna, rozepisování do hlasu a dále lze využít Plug-ins, které nabízejí složitější operace, jako melodické úpravy, zjednodušení notace, kontrolu správnosti a další užitečné operace. Úpravy vzhledu lze provádět kdykoliv během práce. Nejnovější verze je náročnější v oblasti počítačového vybavení. Pro maximální využití všech výhod programu! 28!

30 se doporučuje 64bitový operační systém s kompatibilním procesorem, rychlý pevný disk a minimálně 4 GB operační paměti. II.1.#Práce#v#programu#PhotoScore! Předloha nesmí být větší než skener, tedy maximální rozměr je A4. Nejmenší šířka skenované osnovy je 3mm. V ideálním případě by předloha měla být výrazná, čitelná a čistá. Před zahájením skenování si ověřte, je-li váš skener zapnutý a připojený k počítači. Vložte předlohu notového zápisu do skeneru, otevřete program a nejprve zvolte rozhraní pro skenování v závislosti na použité verzi operačního systému a možnostech vašeho skeneru. Z nabídky File vyberte Scenner setup. Zde můžete zvolit jedno ze tří rozhraní v závislosti na tom, jakou kontrolu nad skenerem vyžadujete. Automatic scanning, při tomto rozhraní program automaticky zvolí vhodné nastavení, provede skenování a automaticky upraví oskenovaný obraz. Pokud skener pracuje příliš dlouho, zatrhněte možnost Scan more quickly a skener bude skenovat s nižší kvalitou rozlišení. PhotoScore, pokud je k dispozici toto rozhraní, tak umožní zvolit si minimální výšku osnovy na dané stránce. Pokud používáte deskový skener, je možné zvolit si oblast, kterou chcete oskenovat. Toto je velice užitečné, když skenujete menší formáty. Twain je standardní nastavení, stejné jako u jiných skenovacích programů. Umožňuje dokonalejší nastavení skeneru, například velikost dokumentu, jas, kontrast a rozlišení. Tato volba je vhodná především pro nevýrazně tištěné předlohy.! 29!

31 Pokud chcete skenovat více stránek, oskenujte a rozpoznejte nejdříve jednu vzorovou stránku pro ověření správnosti nastavení skeneru. A pokud je vše v pořádku, pokračujte dál. Po naskenování je na řadě rozpoznávání. Rozpoznávání je proces, kdy program rozpoznává ze skenované předlohy noty a ostatní hudební značky. V levé části obrazovky je panel stránek předlohy, který je rozdělený na dvě části (dva seznamy). Pending Pages (stránky dosud nerozpoznávané) a Read Pages (rozpoznané stránky). V horní části panelu si můžeme zvolit, zda bude program stránku rozpoznávat jako tištěnou (Printed music), nebo ručně psanou (Handwritten music). Pro větší přesnost rozpoznávání je velice důležité provést tuto volbu ještě před skenováním nebo rozpoznáváním notového zápisu. Na panelu je dále také vyobrazen seznam stránek, které jsou oskenovány nebo otevřeny ze souborů PDF, TIFF, nebo BMP, ale zatím nebyly rozpoznávány. Pohybem myši přes tyto položky se zobrazí miniatura dané stránky. Po kliknutí na miniaturu, či název vybrané stránky se v pravé části okna zobrazí původní stránka. Je to velmi užitečné pro kontrolu skenování. Vedle názvu stránky je vpravo zatrhávací políčko Read, je-li toto políčko zelené, čeká tato stránka na rozpoznání. Program bude zatrhnuté stránky (se zeleným políčkem) číst v pořadí shora dolů. Pořadí rozpoznávaných stránek lze kdykoliv změnit tažením myší. Jednotlivé stránky se budou! 30!

32 číst ihned po skenování, či otevření z PDF, TIFF a BMP souborů, je-li v preferencích zatrhnuta volba Read pages after scenning. Po rozpoznání stránky se partitura zobrazí v pravé části okna a zároveň se z horní části Pending Pages přesune do dolní části Read Pages. Pokud chceme stránku odstranit, lze tak učinit kliknutím na Remove. Po rozpoznání notové předlohy je partitura zobrazena v pravé části okna, kde je možné provádět úpravy, opravy a editaci. Horní část okna zobrazuje původní oskenovanou předlohu, spodní část okna pak programem rozpoznanou partituru. Spodní část okna ukazuje i případné chyby rozpoznávání. Původní předloha se automaticky posouvá s posunem myši v dolním okně rozpoznané partitury. Toto ušetří čas a usnadní orientaci oproti porovnávání s tištěnou předlohou. Samotné úpravy i opravy se provedením podobají práci v programu Sibelius. III.#Praktického#využití#skenovacího#programu# Program PhotoScore nabízí velmi dobrou pomoc při práci s notovým materiálem. Já jsem nejvíce uvítal možnost úpravy nejrůznějších skladeb pro výuku na základní umělecké škole, aniž bych musel cokoliv psát v ruce. V tomto ohledu vidím největší přínos tohoto programu. Další obrovskou výhodou je možnost převodu veškerého notového materiálu do digitální podoby a tím si jednoduchým způsobem vytvořit notový archiv. Archiv, který není jen pro čtení, ale který si můžete kdykoliv přehrát, upravit a znovu uložit. Tato možnost by v dnešní době měla být samozřejmostí v každé progresivní škole. Možná se na první pohled zdá, jak musí být složité a zdlouhavé vytvořit takový archiv. Může se samozřejmě vytvořit jednorázově, což zabere sice hodně času v závislosti na množství notového materiálu, ale podle mého názoru, se takový archiv může docela dobře vytvářet průběžně a zároveň s přípravou na hodinu. Příkladem je oskenování jednoduchého přednesu pro trubku, který je třeba transponovat o tercii níž, jelikož rozsah žáka ještě nedosahuje náročnosti tohoto přednesu. Není nic jednoduššího, než přednes včetně klavírního doprovodu oskenovat a ještě v programu PhotoScore jej transponovat do potřebné tóniny. Pro transpozici celé partitury označte celou partituru v horním rámečku, zvolte Transpose.! 31!

33 Poté zvolte interval, o který chcete transponovat a kliknutím na Up/Down, zda o daný interval směrem nahoru, či dolů. Pokud chcete transponovat i předznamenání zvolte Transpose key signature. Nejen že jsme si převedli a uložili tento přednes do digitální podoby, ale zároveň máme vytvořenou i druhou verzi přednesu, kterou si také zarchivujeme a v případě potřeby opět použijeme. III.1.(Skenování(stránek(předlohy(notového(zápisu(a(jejich(následná(úprava(pro(praktické( použití! Nyní si podrobně popíšeme proces skenování a úpravu předlohy, pro následné praktické využití. Zvolil jsem pro tuto ukázku skladbu pro žesťové kvarteto, kterou jsem oskenoval a převedl do programu Sibelius, v němž ji následně upravil do potřebné podoby. Nejprve je nutné se přesvědčit, zda je skener správně propojen s počítačem. Spustíme program PhotoScore. Poté vložíme první stranu předlohy do skeneru, v programu zvolíme rozhraní, v jakém chceme pracovat se skenerem. Já jsem zvolil rozhraní PhotoScore tak, že jsem si otevřel Preferences (předvolby). Lze to udělat přes nabídku File nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+,. Dále si zvolíme způsob rozpoznávání, v levé části okna v Pending Pages zatrhneme možnost Printed music, jelikož skenujeme tištěnou předlohu.! 32!

34 Po těchto základních nastaveních zvolíme tlačítko Scan pages, po kterém se objeví okno, kde vybereme velikost skenované notové osnovy nebo nastavíme rozlišení (dpi), při kterém bude skener pracovat.! 33!

35 Zjistil jsem, že je lepší si osnovu opravdu zhruba přeměřit, než zadáme požadovanou velikost. Když správně zadáme rozměry osnovy, program si pak automaticky zvolí velikost rozlišení. V tomto okně je ještě jedno užitečné tlačítko, které nám nabízí právě rozhraní PhotoScore. Když klikneme na tlačítko Select region to scan, skener oskenuje předlohu a my si pak můžeme přesněji vybrat oblast, kterou chceme rozpoznat programem. Stisknutím levého tlačítka a tahem myší, vytvoříme rámeček, který nám označuje oblast pro rozpoznávání. Chce to trochu cviku na přesnost vytvoření rámečku, ale máme k dispozici neomezené množství oprav, jelikož s každým stisknutím levého tlačítka myši se začne tvořit nový rámeček a teprve, když jsme spokojeni, zvolíme tlačítko Scan selected region. Toto je velmi užitečné při skenování jen některých částí, či hlasů skladby. Poté se objeví předešlé okénko, kde opět zvolíme požadovaný rozměr osnovy a nyní už stiskneme tlačítko Scan. Program nám potom nabízí možnost přejmenování oskenované předlohy, jinak jí přiřadí název v podobě pořadového čísla. Pro lepší orientaci je samozřejmě lepší si stránku pojmenovat tak, aby nám to vyhovovalo. Pak zvolíme Ok.! 34!

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více