$ METODICKÁ$PŘÍRUČKA$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$ METODICKÁ$PŘÍRUČKA$"

Transkript

1 Rok$vzdělávání$-$DVPP$učitelů$ZUŠ$v$JčK$ $v$oblasti$ict$a$kompetencí$učitele$ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.3.06/ $ METODICKÁ$PŘÍRUČKA$ Tato příručka je financována z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky

2

3 Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou metodická příručka, kterou vytvořil kolektiv metodiků v rámci projektu "Rok vzdělávání". Zpracovali témata, se kterými se setkávají ve své každodenní praxi, jediným společným atributem je využití moderních technologií v praxi učitele základní umělecké školy. Deset témat je zaměřeno na hudební obor a dvě doplňují obor výtvarný. Metodici se pokusili připravit materiály jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé uživatele. Přejeme vám, abyste si v metodice našli každý pro sebe co možná nejvíce užitečných informací a námětů a mohli je zakomponovat do své pedagogické činnosti. Za realizátory projektu Adam Jančík, vedoucí metodické skupiny Kateřina Weissová, garant publicity Jakub Weiss, manažer projektu

4 Obsah:$ Praktické využití notačního programu při výuce v ZUŠ 4 Pavel Pavelka Využití notačního programu pro zefektivnění práce souboru v ZUŠ 20 Pavel Pavelka Využití skenovacího programu PhotoScore pro výuku žesťových nástrojů v ZUŠ 28 Stanislav Doule Výroba vlastního výukového materiálu za pomoci programů Sibelius a Cubase a jeho praktické využití při výuce v ZUŠ 39 Stanislav Doule Využití hudebního programu Cubase při výuce elektronických klávesových nástrojů v ZUŠ - realizace hudebního nápadu 52 Tomáš Marhoun Živé akustické nahrávání hudebního nebo pěveckého souboru v ZUŠ 70 Jan Hovorka Výroba hudebního nosiče pro potřeby ZUŠ 78 Jan Hovorka Využití hudebního programu Cubase pro živou interpretaci skladeb 85 Tomáš Marhoun Využití ipadu při výuce v ZUŠ 98 Oto Čekan Hudební nástroje pro interaktivní tabuli 109 Oto Čekan Využití bitmapové grafiky ve výtvarném oboru 116 Olga Michálková Využití vektorové grafiky ve výtvarném oboru 121 Olga Michálková

5 Praktické)využití)notačního)programu)při)výuce)v)ZUŠ) Autor: Pavel Pavelka I.#Hudební#software#v#ZUŠ# Počítačové technologie, a potažmo elektronika jako taková, ovládá snad všechny oblasti lidského snažení. Postupně se prosadila jako nedílná součást i v našem hudebním světě. Pro nás učitele je důležitá jedna věc totiž, aby nás ona zařízení se svými sítěmi virtuálními i reálnými nesvazovala, ale pokud možno nám co nejvíce usnadnila naše hudební snažení. Pro nemalý počet uživatelů je ona hranice (aniž si to sami často uvědomují) velice tenká a nezřetelná. I.1.)Typy)hudebního)software) Hudební software, se kterým může hudebník potenciálně přijít do kontaktu je v zásadě dvojího typu: notační software a software pro záznam a úpravu zvuku. I.1.1.)Charakteristika)a)stručné)srovnání)notačních)programů) Hovoříme-li o oblasti využití IT technologie v ZUŠ, je patrně větší pole působnosti pro první zmiňovanou skupinu, tedy notační programy. Vždyť práce s notovým materiálem je činnost, kterou každodenně vykonává každý učitel v ZUŠ. Nadále bychom se tedy zabývali prací a využitím notačního software. Notačních programů existuje celá řada. Mezi nejznámější patří např. Finále a Sibelius. Oba tyto velké programy nabízí možnost graficky luxusního výsledku. Prakticky nemají technické omezení. V případě programu Sibelius 7 lze ještě užívat výborně znějící sadu virtuálních nástrojů, umožňující si udělat poměrně věrnou zvukovou představu vámi psaného díla. Zákonitě je toto vše vykoupeno nemalými pořizovacími náklady, vyššími nároky na hardware, který vlastníte, a v neposlední řadě i nároky na uživatele samotného. S přihlédnutím ke způsobu využití v ZUŠ, kde většina učitelů nepíše rozsáhlé, graficky náročné partitury (např. moderní vážná hudba) určené ke komerčnímu tisku (včetně bohatých titulních stran, vložených obrazových příloh atd.), je možné, někdy možná i výhodnější, použít některý menší notační program. Jedním z nich je např. Note Worthy Composer. Samozřejmě disponuje veškerými hudebními znaky potřebnými pro notový zápis, se kterým se běžně setkáváme a jeho jistá omezení týkající se grafiky (absence méně tradičních znaků notového písma, nemožnost prokládání notového zápisu obrázky a textovými poli) je kompenzována jednodušší obsluhou, rychlejším zaučením se s programem a minimálními nároky na hardware. Pořizovací cena je (v roce 2012) zhruba desetinová (50 US$ oproti 500 US$). K dostání jsou i dobré notační programy zdarma, zástupcem této kategorie je populární a multiplatformní MuseScore. I.2.)Praktické)příklady)využití)notačních)programů) Příklady oblastí možného využití: úprava sólového partu, vytvoření sólové skladby, úprava pro malé seskupení nástrojů, tvorba materiálu k procvičení specifického technického problému, zmírnění případného fyzického handicapu žáka. 4"

6 . I.2.1.)Úprava)sólového)partu) Při zakoupení hotového notového materiálu lze někdy narazit na party, v nichž je nástroj notován na samé hranici rozsahu, někdy dokonce i mimo ni. O příčinách tohoto jevu se lze pouze domýšlet. Někdy patrně aranžérova nepozornost a někdy je samozřejmě nepříznivá poloha hlasu dána tím, že úprava zachovala původní tóninu, což vzhledem k ladění daného sólového nástroje může vést k nepříjemným výsledkům. Jako příklad lze uvést skladbu The Entertainer vydanou edicí Sax Only švýcarským vydavatelstvím Edition Melodie Anton Peterer. Již na první pohled je patrné, že se jedná o poměrně necitlivě napsaný part altsaxofonu, kdy se nástroj po celou dobu pohybuje při horním okraji rozsahu. Jako nejrychlejší řešení byl zvolen postup, kdy byl originální part oskenován do programu Photoscore Lite Music, následně exportován do programu Sibelius 7 a kritické pasáže byly přetransponovány o oktávu níž. Obrázek 1: Ukázka originálního partu: 5"

7 Obrázek 2: Ukázka partu po přetransponování kritických míst 6"

8 I.2.2.)Vytvoření)a)úprava)not)pro)malé)seskupení) Každý zná situaci, kdy slyšel melodii, skladbu, o které ví, že by byla dobře použitelná pro práci v hodině. Noty buď nejsou vůbec dostupné, nebo v úpravě naprosto neodpovídající aktuální situaci. Všechno na "netu" není. Obrázek 3: Ukázka partitury skladby Hudba Ainur od Jana Hrubého. 7"

9 Obrázek 4: Pro hru samotnou žáci dostali samozřejmě party svého nástroje. Použitý notační program: Note Worthy Composer (NWC). Noty byly napsány na základě poslechu této skladby z CD, protože nikdy nevyšly tiskem. V tomto konkrétním případě byla instrumentace upravena pro altovou zbc.flétnu, irské dudy a housle. Tónina byla oproti originálu upravena podle dud, které jsou v tomto případě vyrobeny v tónině C. Celá instrumentace je proti originálu zjednodušená tak, aby odpovídala schopnostem žáků, pro které byla určena. 8"

10 Další ukázka práce s programem NWC je z klavírní skladby Nokturno autora Dennise Alexandera. Pro zpestření a umožnění spolupráce napříč nástrojovými odděleními (klavíristé mají tradičně omezenou možnost práce v souborech) byla tato skladba obohacena o dva party altové zobcové flétny. V instrumentaci byla použita a rozvinuta jednoduchá melodie skladby, o kterou se střídá klavír s oběma dech. nástroji. Samozřejmě se party dají snadno kdykoliv transponovat dle ladění použitých dechových nástrojů. Obrázek 5: Ukázka partů zbc. fléten I.2.3.)Tvorba)materiálu)k)procvičení)specifického)technického)problému)) Existuje nepřeberné množství notového materiálu, obzvláště v internetových obchodech. Nejen, že běžný učitel nemůže znát obsah všech titulů a vědět tak přesně po čem sáhnout. Nemalá část materiálů je navíc směřována na pokročilejší hráče, nikoliv na začátečníky, se kterými se v ZUŠ učitel setkává. Když žák nemá technický problém, snadno se nějaké cvičení přeskočí. Realita je ale často taková, že se problém vyskytne a drobných cvičení na jeho odstranění se nedostává. S notačním programem lze pak pružně reagovat na situaci a drobná cvičení přímo při hodině rychle vytvořit nebo stávající obměnit. 9"

11 Příklad(z(výuky(bicích(nástrojů( Žák má problém s hrou akcentů nedominantní ruky (častý problém). Nejdříve je procvičena hra akcentů dominantní rukou (v tomto případě pravou). Po procvičení pravé ruky je postupně přidávána hra akcentů levou. 10"

12 Náročnost práce levé ruky je postupně zvyšována. Variací je možno přímo v hodině tvořit, kolik je k procvičení u daného žáka potřeba. Učitel pracuje na PC nebo notebooku, žák čte při hodině notový zápis z velkého sekundárního monitoru. Na konci hodiny obdrží celou probranou látku v tištěné formě k dalšímu domácímu procvičování. 11"

13 Příklad(z(výuky(zobcové(flétny( Obzvláště menší a mladší žáci mají problém s pravou rukou při hře tónu f1, kdy je pravá ruka celá zavřená kromě prostředníku. Školy hry pro tento nástroj se často tomuto problému zvláště nevěnují a výuková látka se rychle ubírá dál. Tento, pro malé děti poměrně komplikovaný hmat, vyžaduje většinou více procvičovacího materiálu, než se běžně ve školách vyskytuje. Pár jednoduchých příkladů: Obrázek 10: Nejprve f1 se sousedními tóny Obrázek 11: f1 se vzdálenějšími tóny a dále v jednoduchých melodiích 12"

14 Obrázek 12: Samozřejmě, že si žák může dle potřeby odnést cvičení v tištěné formě domů k dalšímu procvičování. 13"

15 I.2.4.)Zmírnění)případného)fyzického)handicapu)žáka)) Žák(má(malou(ruku( Jako první vezmeme případ žáka (vycházející z reálně existující situace), který je velmi hudební, v jeho možnostech je zahrát poměrně náročné skladby, ale jeho malý fyzický vzrůst, malá ruka, mu to fakticky znemožňuje. Je buďto nucen užívat skoků, v důsledku snižujících kvalitu jeho výkonu, nebo skladbu nehrát. Efektivním řešením může být kritické pasáže skladby upravit tak, aby byla žákovi hra co nejvíce usnadněna a skladba zároveň ještě zněla věrně svému originálu. Pro příklad vezmeme dvě skladby: Etuda No. 13 Op. 849 Carl Czerny a Presto C. F. E. Bacha. Pro práci opět použijeme notační program Sibelius 7, který umožňuje ve své části Photoscore Lite Music oskenovat již existující notový materiál, následně ho exportovat přímo do notačního programu, kde na notovém materiálu již lze libovolně pracovat. Obrázek 13: Ukázka z Etudy No. 13 Op. 849 Carl Czerny nejprve originální znění 14"

16 . Obrázek 14:Pasáž z etudy tentokrát upravená v pravé ruce tak, aby se žákovi s malým rozpětím ruky lépe hrála Obrázek 15: Ukázka z Presta C.F.E.Bacha část originálu, kdy pedagog ručním zápisem mění rozdělení melodie pro ruce tak, aby byla v rozsahu menší ruky. Zápis ztrácí postupně přehlednost 15"

17 Obrázek 16: Přehledná úprava té samé části Žák(trpí(oční(vadou( Druhý případ je žák (opět příklad reálně existující situace), kterého oční vada handicapuje ve čtení not do té míry, že bez zásahu do notového materiálu fakticky hrát nemůže. Noty se samozřejmě pro snazší čtení dají zvětšit v kopírce. Tento postup ale záhy narazí na své omezené technické limity. Navíc se v praxi prokázalo, že pouhé zvětšení not, kdy je použit např. formát A3 situaci neřeší, protože neúměrně zvětšené a od sebe roztažené znaky notového písma žák vnímá jako celek periferně a v zápisu se neorientuje. Kvalita a ostrost tisku se zvětšováním postupně snižuje. Zvětšování v kopírce se osvědčilo u skladeb v rozsahu max. dvou řádků na papíru klasického formátu. Pokud tomu tak není, je nutné zasáhnout přímo do notového zápisu a noty přeformátovat na stránce úplně. Jako příklad bylo vzato cvičení z Evropské klavírní školy F. Emontse. Opět je použit program Sibelius 7 + Photoscore Lite Music. 16"

18 . Obrázek 17: Nejprve originální verze not tak, jak vyšly tiskem, pro žáka s oční vadou nečitelné 17"

19 Obrázek 18: Nyní oskenovaná, následně zvětšená a v notačním programu přeformátovaná verze not tak, aby byla pro žáka čitelná. Obrázek 19: Jiná varianta formátování 18"

20 Postup přeformátování je samozřejmě daleko pracnější, než prosté zvětšení not v kopírce. V praxi jsou ale patrné jeho výrazné výhody: na obvyklém formátu papíru A4 jsou noty naformátovány tak, aby byly co největší, ale zároveň ještě měly grafickou logiku pro vnímání žákem. Jistou nevýhodu lze spatřovat v rozvržení skladby na více stran, což je ovšem nutnou daní za zachování grafické logiky zápisu. Tímto postupem lze vůbec umožnit žákovi naučit se spojit čtení notového zápisu s hrou. II.#Resume# Závěrem se sluší podotknout, že se někomu mohou zdát výše zmíněné příklady užití zbytečné, někomu možná banálně jednoduché. Jistě je spousta kolegů, kteří počítačovou techniku užívají běžně a daleko sofistikovaněji, než bylo výše uvedeno. Ale stejně tak zbývá početná skupina lidí, kterým mohou výše zmíněné příklady užití posloužit jako inspirace a v jednotlivých případech skutečně v praxi usnadnit nutnou rutinu pracovního života. Je však nutno počítat s tím, že některé postupy jsou časově náročné a je nutné je mít na vyučovací hodiny připravené dopředu (např. úpravy klavírních partů). Je rozumné v tomto nalézt kompromisní cestu, kdy klady převáží nad zápory v podobě časové náročnosti. 19"

21 Využití(notačního(programu(pro(zefektivnění(práce(souboru(v(ZUŠ( Autor: Pavel Pavelka I.#Specifika#fungování#souboru#v#podmínkách#menší#školy# V prostředí menší školy v menším městě je i složení souborů specifické. Nástrojové složení souboru je ne úplně stabilní a těžko se dosahuje tradičního obsazení (např. celého tanečního orchestru). Velká část žáků je přespolních, a tím je ovlivněna možnost jejich docházky na zkoušky souborů. Z toho vyplývá, že za prvé nelze velice často použít zakoupené profesionální aranže, ale učitel je nucen upravovat, či psát aranže souboru přímo na míru, popřípadě je upravovat vzhledem ke složení aktuálně dostupných nástrojů. Za druhé je nucen učitel v maximální míře efektivizovat zkoušení souboru. Učitel všechny členy souboru sám často neučí, takže s nimi nenacvičuje party individuálně a nelze celý kolektiv žáků přetěžovat nadměrným počtem zkoušek. Pomocí notačního programu lze tuto situaci poměrně zásadně zjednodušit: žákovi lze napsat part skladby na míru a lze ho vybavit celou partiturou skladby uloženou ve formátu MIDI jednak s jeho zvýrazněným partem pro instruktážní poslech a za druhé s vypuštěným partem jeho nástroje pro domácí cvičení. Žáci jsou díky tomuto postupu více motivováni. Party jednotlivých nástrojů, obzvláště v bohatších aranžích, někdy postrádají melodickou logiku. Někdy nástroj nehraje od začátku skladby, přidává se až v průběhu - pro žáka je pak v praxi např. 64 taktů často nespočitatelných - a jediná spolehlivá cesta se jeví bezpečně se sluchově orientovat ve skladbě. Nemluvě o tom, že to je hudebnější" přístup, než matematické počítání taktů. Partitura celého souboru uložená ve formátu MIDI je pak žákovi účinným pomocníkem v naposlouchání celé skladby a v následné orientaci v ní. MIDI formát přehraje prakticky jakýkoliv dostupný počítač. Snížená kvalita zvuku MIDI oproti klasickému audio formátu je bohatě vyvážená přínosem v podobě žákovy akceschopnosti na následné zkoušce souboru. Výsledkem výše zmíněných postupů je, že přes často panující nepříznivé podmínky jsou žáci maximálně připraveni pro fungování v souboru. 20#

22 II.#Aranžování#skladeb#pro#soubor# II.1.(Úprava(skladeb(na(míru(žákům( Při zakoupení hotového notového materiálu pro soubor lze někdy narazit na party, v nichž je nástroj notován na samé hranici rozsahu, někdy dokonce i mimo ni. O příčinách tohoto jevu se lze pouze domýšlet. Někdy jde patrně o aranžérovu nepozornost a někdy je samozřejmě nepříznivá poloha hlasu dána tím, že aranžér respektuje původní rozložení hlasů a tóninu, což mladším hudebníkům v ZUŠ může činit problémy. Pokud nechceme celý materiál odložit, nezbývá než se chopit úpravy. Jako příklad lze uvést slavnou Moonlight serenádu. Toto je ukázka úpravy z pera Philippe Marillia vydané nakladatelstvím Hall-Leonard. Skladba jako celek není pro soubor příliš těžká. Problémy činil part 1. Altsaxofonu. Mladší hráč měl ve chvíli, kdy se melodie delší dobu pohybuje kolem tónů d3 - e3 problém jak s ozvem nástroje, tak s intonací, což zásadně kazilo celý dojem ze hry. Navíc v momentu, kdy jsou party zdvojeny, činí v této poloze intonace problém i mnohem zkušenějším hudebníkům. Bylo proto využito kompromisního řešení, umožňujícího skladbu přece jen provozovat - celý part byl oskenován do programu Photoscore Music Lite a následně byly v programu Sibelius kritické pasáže přetransponovány o oktávu níž. 21#

23 Obrázek 2: Výsledek úpravy partu 1. altsaxofonu II.2.(Úprava(skladeb(podle(momentálního(obsazení(souboru(( Učitel pracující se souborem v ZUŠ se patrně nevyhne výkyvům v nástrojovém obsazení souboru a je na ně nucen reagovat. Pro příklad uvádím skladbu Peter Gunn autora Henry Manciniho. V originální verzi hraje sólo alt saxofon. 22#

24 Obrázek 4: Celé znění sóla: Po odchodu hráče hrajícího sólo ze souboru bylo nutno rychle zareagovat na vzniklou situaci. Jako nejvýhodnější řešení v dané chvíli bylo přenést sólo do partu hráče hrajícího part 1. tenorsaxofonu. 23#

25 Obrázek 6: Celé znění sóĺa přepsané do partu tenorsaxofonu: Druhý příklad skladba Old buggy Obrázek 7: Původně hrál soubor skladbu ve složení Alt 1,2, 3, Tenor 1, 2 a Baryton sax 24#

26 Hráč na baryton sax odešel, naopak se vyskytla možnost doplnit soubor o tři trumpety. Výsledný zvuk byl o poznání plnější. Hráči na trumpety byli v souboru naprosto nezkušení, proto jejich party vznikly z větší části kombinací hlasů altek i tenorů tak, aby se noví členové souboru cítili jistěji. III.#Využití#notačního#programu#ve#spojení#s#MIDI# III.1.(Tvorba(materiálu(pro(žákovu(domácí(přípravu(na(hru(v(souboru( Jak již bylo v úvodu zmíněno, lze pomocí notačního programu poměrně úspěšně zefektivnit domácí přípravu žáka pro fungování v souboru. Cesta není v tomto případě až tak složitá. Máme-li skladbu pro soubor zapsánu v partituře, lze ji uložit nejprve jako noty samotné, posléze ji znovu uložit ve formátu MIDI. Tuto možnost většinou nalezneme v nabídce File pod sekcí Export. 25#

27 26#

28 Formát MIDI má některé přednosti i úskalí. V případě, že žák vlastní doma el. klávesový nástroj, lze ho často s úspěchem použít pro reprodukci partituty, kde lze pohodlně měnit tempo, transpozici, popř. vypínat stopy. Pokud MIDI nahrávku reprodukujeme v běžném PC, např. v Mediaplayeru, může se stát, že stopa bicích nástrojů a perkusí nebude fungovat, nebo bude přímo nahrávku rušit. Pro uložení partituty v MIDI formátu za účelem žákova cvičení, je jistější stopu perkusí a bicích vynechat. Záleží na ozkoušení. MIDI lze pohodlně zaslat žákovi i em. Některé nové verze notačních programů, jako např. Sibelius 7, nám poskytují možnost exportovat partituru přímo do formátu wav. V tomto případě problém s přehráváním odpadá. Takový zvukový soubor lze přehrát prakticky kdekoliv. Wav formát pro svůj objem lze ovšem mailem jen obtížně zasílat. Pro domácí cvičení lze použít dvě varianty MIDI (či wav) partitury. Poprvé v plném znění pro poslech celého souboru, podruhé s potlačeným, nebo zcela utlumeným partem daného nástroje pro samotné žákovo cvičení. III.2.(využití(výsledků(notace(v(MIDI(formátu(pro(fungování(taneční(složky(souboru,(či( tanečního(oboru( Na závěr lze uvést konkrétní příklad. Soubor fungující při škole má hudební a taneční složku. Dynamika zkoušení obou částí souboru je naprosto rozdílná, je proto logické, že každá musí zkoušet zvlášť. Pro hudební část je napsán archiv partitur. Je využívána proto možnost všechny partitury hudební části souboru exportovat do MIDI formátu a pak je při zkouškách taneční části používat místo korepetitora. Účelným se v tomto případě jeví používat pouze MIDI formát (ne wav), protože poskytuje pohodlnou možnost korigovat tempo skladby, pouštět části skladeb přímo od konkrétního taktu, popř. užít metronom. MIDI je reprodukováno na el. klávesách, právě pro ony možnosti ovládání. IV.#Resumé# Jestliže nám může notační program, nebo notace ve spojení s MIDI, někdy výrazně pomoci při práci v hodině s jednotlivcem, pak při práci se soubory je to doslova nedocenitelný pomocník. Jestliže při práci s jednotlivcem musí pedagog zvažovat rovnováhu užívání mezi komerčním a vlastnoručně upraveným materiálem, a to kvůli časové náročnosti jeho přípravy, pak při přípravě materiálu pro soubor se naopak rychle objeví časová úspora. Často je to dokonce jediná možnost pro fungování souboru vůbec. Navíc okamžitá možnost sluchové korekce při tvorbě vlastního díla a použití pro domácí přípravu žáka jsou pak těžko něčím nahraditelné. Ukázky použité v této práci se možná mohou někomu zdát směšně jednoduché až triviální. Byly tak vybrány záměrně, aby zde na omezené ploše mohly jednoduše vystihnout samý základ užitečnosti notačního software pro běžnou práci učitele. Vždyť sama práce učitele se skládá v nemalé míře z neustálého řešení přívalu triviálních problémů,...a jak známo: stokrát nic umořilo osla. 27#

29 Využití(skenovacího(programu(PhotoScore(pro(výuku(žesťových(nástrojů( v(zuš( Autor: Stanislav Doule, DiS. I.#Úvod# Pracuji v ZUŠ Prachatice, kde vyučuji žesťové nástroje a často jsem řešil problém, jak žákům zajistit co možná největší výběr přednesových skladeb, aniž bych na jejich získání musel vynaložit větší finanční částky. Jako řešení se nakonec ukázala vlastní úprava nejrůznějších skladeb. Pro začínající trombonisty je k dispozici velice málo krátkých přednesových skladbiček, které mají k dispozici například mladí trumpetisté. Začal jsem tedy s úpravou některých skladeb. V dnešní době jsou již standardním vybavením pro hudebníky profesionály i pedagogy nejrůznější multimediální technologie. Tyto technologie umožní velice efektivně zvládnout problémy, které by bez jejich pomoci zabrali mnohem více času. Má práce se bude zabývat skenovacím programem, který mi umožnil velmi jednoduše zajistit téměř neomezený výběr skladeb, které si nyní mohu ve velice krátkém čase upravit pro individuální potřebu každého žáka. II.#Základní#popis#software#a#potřebný#hardware# Skenovací program PhotoScore 7 umožňuje nejrychlejší skenování not pro možnost jejich pozdějších úprav. Tento program je v částečně omezené verzi součástí notačního programu Sibelius 7. Plnou profesionální verzi lze dodatečně zakoupit. Program PhotoScore Ultimate 7 dokáže oskenovat a rozpoznat tištěnou a dokonce i ručně psanou partituru, včetně obloučků, dynamických znamének, textů, kytarových tabulatur a dalších označení. Takto rozpoznanou partituru je pak dále možné upravovat, transponovat, přehrávat, rozepisovat party a tisknout. Minimální požadavky na systém jsou celkem nenáročné. IMB compatible Pentium III (nebo ekvivalentní procesor AMD), Intel powered Apple Mac s Mac OS X 10.4, 512 MB RAM, Windows Volné místo na disku 40 MB. Adobe Reader 6.0, nebo Apple Preview. Skener a instalovaný ovladač TWAIN nebo WIA. Požadavky na skener nejsou speciální. Nejlepších výsledků se dosahuje při rozlišení 300 dpi. Rozepisování partů a nejrůznější úpravy lze pak provádět přímo v programu Sibelius 7. Jedná se o nejnovější generaci nejlépe prodávaného notačního programu na světě. Program vám umožní změnit hudbu kdykoliv budete chtít. Úpravy partitury lze provádět s využitím standardních funkcí programu Sibelius, jako jsou transpozice, enharmonická záměna, rozepisování do hlasu a dále lze využít Plug-ins, které nabízejí složitější operace, jako melodické úpravy, zjednodušení notace, kontrolu správnosti a další užitečné operace. Úpravy vzhledu lze provádět kdykoliv během práce. Nejnovější verze je náročnější v oblasti počítačového vybavení. Pro maximální využití všech výhod programu! 28!

30 se doporučuje 64bitový operační systém s kompatibilním procesorem, rychlý pevný disk a minimálně 4 GB operační paměti. II.1.#Práce#v#programu#PhotoScore! Předloha nesmí být větší než skener, tedy maximální rozměr je A4. Nejmenší šířka skenované osnovy je 3mm. V ideálním případě by předloha měla být výrazná, čitelná a čistá. Před zahájením skenování si ověřte, je-li váš skener zapnutý a připojený k počítači. Vložte předlohu notového zápisu do skeneru, otevřete program a nejprve zvolte rozhraní pro skenování v závislosti na použité verzi operačního systému a možnostech vašeho skeneru. Z nabídky File vyberte Scenner setup. Zde můžete zvolit jedno ze tří rozhraní v závislosti na tom, jakou kontrolu nad skenerem vyžadujete. Automatic scanning, při tomto rozhraní program automaticky zvolí vhodné nastavení, provede skenování a automaticky upraví oskenovaný obraz. Pokud skener pracuje příliš dlouho, zatrhněte možnost Scan more quickly a skener bude skenovat s nižší kvalitou rozlišení. PhotoScore, pokud je k dispozici toto rozhraní, tak umožní zvolit si minimální výšku osnovy na dané stránce. Pokud používáte deskový skener, je možné zvolit si oblast, kterou chcete oskenovat. Toto je velice užitečné, když skenujete menší formáty. Twain je standardní nastavení, stejné jako u jiných skenovacích programů. Umožňuje dokonalejší nastavení skeneru, například velikost dokumentu, jas, kontrast a rozlišení. Tato volba je vhodná především pro nevýrazně tištěné předlohy.! 29!

31 Pokud chcete skenovat více stránek, oskenujte a rozpoznejte nejdříve jednu vzorovou stránku pro ověření správnosti nastavení skeneru. A pokud je vše v pořádku, pokračujte dál. Po naskenování je na řadě rozpoznávání. Rozpoznávání je proces, kdy program rozpoznává ze skenované předlohy noty a ostatní hudební značky. V levé části obrazovky je panel stránek předlohy, který je rozdělený na dvě části (dva seznamy). Pending Pages (stránky dosud nerozpoznávané) a Read Pages (rozpoznané stránky). V horní části panelu si můžeme zvolit, zda bude program stránku rozpoznávat jako tištěnou (Printed music), nebo ručně psanou (Handwritten music). Pro větší přesnost rozpoznávání je velice důležité provést tuto volbu ještě před skenováním nebo rozpoznáváním notového zápisu. Na panelu je dále také vyobrazen seznam stránek, které jsou oskenovány nebo otevřeny ze souborů PDF, TIFF, nebo BMP, ale zatím nebyly rozpoznávány. Pohybem myši přes tyto položky se zobrazí miniatura dané stránky. Po kliknutí na miniaturu, či název vybrané stránky se v pravé části okna zobrazí původní stránka. Je to velmi užitečné pro kontrolu skenování. Vedle názvu stránky je vpravo zatrhávací políčko Read, je-li toto políčko zelené, čeká tato stránka na rozpoznání. Program bude zatrhnuté stránky (se zeleným políčkem) číst v pořadí shora dolů. Pořadí rozpoznávaných stránek lze kdykoliv změnit tažením myší. Jednotlivé stránky se budou! 30!

32 číst ihned po skenování, či otevření z PDF, TIFF a BMP souborů, je-li v preferencích zatrhnuta volba Read pages after scenning. Po rozpoznání stránky se partitura zobrazí v pravé části okna a zároveň se z horní části Pending Pages přesune do dolní části Read Pages. Pokud chceme stránku odstranit, lze tak učinit kliknutím na Remove. Po rozpoznání notové předlohy je partitura zobrazena v pravé části okna, kde je možné provádět úpravy, opravy a editaci. Horní část okna zobrazuje původní oskenovanou předlohu, spodní část okna pak programem rozpoznanou partituru. Spodní část okna ukazuje i případné chyby rozpoznávání. Původní předloha se automaticky posouvá s posunem myši v dolním okně rozpoznané partitury. Toto ušetří čas a usnadní orientaci oproti porovnávání s tištěnou předlohou. Samotné úpravy i opravy se provedením podobají práci v programu Sibelius. III.#Praktického#využití#skenovacího#programu# Program PhotoScore nabízí velmi dobrou pomoc při práci s notovým materiálem. Já jsem nejvíce uvítal možnost úpravy nejrůznějších skladeb pro výuku na základní umělecké škole, aniž bych musel cokoliv psát v ruce. V tomto ohledu vidím největší přínos tohoto programu. Další obrovskou výhodou je možnost převodu veškerého notového materiálu do digitální podoby a tím si jednoduchým způsobem vytvořit notový archiv. Archiv, který není jen pro čtení, ale který si můžete kdykoliv přehrát, upravit a znovu uložit. Tato možnost by v dnešní době měla být samozřejmostí v každé progresivní škole. Možná se na první pohled zdá, jak musí být složité a zdlouhavé vytvořit takový archiv. Může se samozřejmě vytvořit jednorázově, což zabere sice hodně času v závislosti na množství notového materiálu, ale podle mého názoru, se takový archiv může docela dobře vytvářet průběžně a zároveň s přípravou na hodinu. Příkladem je oskenování jednoduchého přednesu pro trubku, který je třeba transponovat o tercii níž, jelikož rozsah žáka ještě nedosahuje náročnosti tohoto přednesu. Není nic jednoduššího, než přednes včetně klavírního doprovodu oskenovat a ještě v programu PhotoScore jej transponovat do potřebné tóniny. Pro transpozici celé partitury označte celou partituru v horním rámečku, zvolte Transpose.! 31!

33 Poté zvolte interval, o který chcete transponovat a kliknutím na Up/Down, zda o daný interval směrem nahoru, či dolů. Pokud chcete transponovat i předznamenání zvolte Transpose key signature. Nejen že jsme si převedli a uložili tento přednes do digitální podoby, ale zároveň máme vytvořenou i druhou verzi přednesu, kterou si také zarchivujeme a v případě potřeby opět použijeme. III.1.(Skenování(stránek(předlohy(notového(zápisu(a(jejich(následná(úprava(pro(praktické( použití! Nyní si podrobně popíšeme proces skenování a úpravu předlohy, pro následné praktické využití. Zvolil jsem pro tuto ukázku skladbu pro žesťové kvarteto, kterou jsem oskenoval a převedl do programu Sibelius, v němž ji následně upravil do potřebné podoby. Nejprve je nutné se přesvědčit, zda je skener správně propojen s počítačem. Spustíme program PhotoScore. Poté vložíme první stranu předlohy do skeneru, v programu zvolíme rozhraní, v jakém chceme pracovat se skenerem. Já jsem zvolil rozhraní PhotoScore tak, že jsem si otevřel Preferences (předvolby). Lze to udělat přes nabídku File nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+,. Dále si zvolíme způsob rozpoznávání, v levé části okna v Pending Pages zatrhneme možnost Printed music, jelikož skenujeme tištěnou předlohu.! 32!

34 Po těchto základních nastaveních zvolíme tlačítko Scan pages, po kterém se objeví okno, kde vybereme velikost skenované notové osnovy nebo nastavíme rozlišení (dpi), při kterém bude skener pracovat.! 33!

35 Zjistil jsem, že je lepší si osnovu opravdu zhruba přeměřit, než zadáme požadovanou velikost. Když správně zadáme rozměry osnovy, program si pak automaticky zvolí velikost rozlišení. V tomto okně je ještě jedno užitečné tlačítko, které nám nabízí právě rozhraní PhotoScore. Když klikneme na tlačítko Select region to scan, skener oskenuje předlohu a my si pak můžeme přesněji vybrat oblast, kterou chceme rozpoznat programem. Stisknutím levého tlačítka a tahem myší, vytvoříme rámeček, který nám označuje oblast pro rozpoznávání. Chce to trochu cviku na přesnost vytvoření rámečku, ale máme k dispozici neomezené množství oprav, jelikož s každým stisknutím levého tlačítka myši se začne tvořit nový rámeček a teprve, když jsme spokojeni, zvolíme tlačítko Scan selected region. Toto je velmi užitečné při skenování jen některých částí, či hlasů skladby. Poté se objeví předešlé okénko, kde opět zvolíme požadovaný rozměr osnovy a nyní už stiskneme tlačítko Scan. Program nám potom nabízí možnost přejmenování oskenované předlohy, jinak jí přiřadí název v podobě pořadového čísla. Pro lepší orientaci je samozřejmě lepší si stránku pojmenovat tak, aby nám to vyhovovalo. Pak zvolíme Ok.! 34!

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

1 Co program AudioScore umí? AUDIO SCORE ULTIMATE Metodika práce Program AudioScore umí rozpoznat noty polyfonní hudby s maximálně 16-ti notami hranými současně. Pro získání nejlepších výsledků je třeba

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

1 SIBELIUS FIRST 7 AVID Sibelius First je nerychlejší a nejjednodušší volba pro každého, kdo chce tvořit nebo sdílet hudbu od hudebních skladatelů přes učitele, až po studenty. Dokonce, ce, pokud jste

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál REMARK Perfektně popsaný záznam Uživatelský manuál áudified AUDIFIED REMARK Uživatelský Manuál 2 Obsah Úvod 3 Prostředí programu 3 Nastavení programu 4 Karta Audio 4 Karta Export a přenos 5 Karta Obecné

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty

Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty V této lekci budete probírat některé z efektů programu Corel Photo-Paint X3. Cílem této lekce bude zaujmout žáky zajímavými možnostmi úprav hotových

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

DUM 03 téma: Tvary - objekty

DUM 03 téma: Tvary - objekty DUM 03 téma: Tvary - objekty ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 3 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Jak si nastavit

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

1 Notační program Sibelius 7 v hudebním vzdělávání Proč notační program? Využití notačního programu k zápisu not, ale i pro jeho další velice užitečné funkce, je u mnoha hudebníků, pedagogů i studentů

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu

Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu Microsoft Office 2007 Záhlaví a zápatí Tvorba obsahu Microsoft WORD 2007 1.1.2011 Obsah Záhlaví a zápatí... 1 Tvorba záhlaví a zápatí... 1 Číslování stránek... 1 Práce s oddíly... 2 Vytvoření oddílů...

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Vytváření DVD s DVDStyler

Vytváření DVD s DVDStyler Vytváření DVD s DVDStyler 21. 8. 2009 Jan Drábek Multimédia 26352 DVDStyler je multiplatformní program (ano, funguje i na Windows) pro vytváření profesionálně vypadajících DVD i interaktivních DVD menu.

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Spouštěni Program je možné spustit pomocí souboru kuzelky.exe který je uložen v hlavním adresáři programu, tzn. C:\kuzelky nebo jej spustíme pomoci ikony

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

INFORMATIKA MS WORD TVORBA VLASTNÍHO STYLU

INFORMATIKA MS WORD TVORBA VLASTNÍHO STYLU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D10_Z_WORD_VL_STYL.docx Informatika MS Word Styly, tvorba vlastního stylu INFORMATIKA

Více

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část )

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část ) Projekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Metodika je zpracována v rámci projektu OP RLZ, výtisk je neprodejný,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Windows 7 instalace krok za krokem

Windows 7 instalace krok za krokem Windows 7 instalace krok za krokem Než začneme instalovat Než vložíme instalační DVD do mechaniky, měli bychom se prvně přesvědčit, zda máme jako první bootovací mechaniku právě DVD-ROMku a ne např. hard

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Skenování s programem MP Navigator EX

Skenování s programem MP Navigator EX Kapitola 2 2 Skenování s programem MP Navigator EX Aplikace MP Navigator EX je nejjednodušším skenovacím programem, který se dodává současně se skenery Canon. Je velmi jednoduchý, jeho ovládání je intuitivní

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více