$ METODICKÁ$PŘÍRUČKA$

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$ METODICKÁ$PŘÍRUČKA$"

Transkript

1 Rok$vzdělávání$-$DVPP$učitelů$ZUŠ$v$JčK$ $v$oblasti$ict$a$kompetencí$učitele$ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.3.06/ $ METODICKÁ$PŘÍRUČKA$ Tato příručka je financována z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky

2

3 Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou metodická příručka, kterou vytvořil kolektiv metodiků v rámci projektu "Rok vzdělávání". Zpracovali témata, se kterými se setkávají ve své každodenní praxi, jediným společným atributem je využití moderních technologií v praxi učitele základní umělecké školy. Deset témat je zaměřeno na hudební obor a dvě doplňují obor výtvarný. Metodici se pokusili připravit materiály jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé uživatele. Přejeme vám, abyste si v metodice našli každý pro sebe co možná nejvíce užitečných informací a námětů a mohli je zakomponovat do své pedagogické činnosti. Za realizátory projektu Adam Jančík, vedoucí metodické skupiny Kateřina Weissová, garant publicity Jakub Weiss, manažer projektu

4 Obsah:$ Praktické využití notačního programu při výuce v ZUŠ 4 Pavel Pavelka Využití notačního programu pro zefektivnění práce souboru v ZUŠ 20 Pavel Pavelka Využití skenovacího programu PhotoScore pro výuku žesťových nástrojů v ZUŠ 28 Stanislav Doule Výroba vlastního výukového materiálu za pomoci programů Sibelius a Cubase a jeho praktické využití při výuce v ZUŠ 39 Stanislav Doule Využití hudebního programu Cubase při výuce elektronických klávesových nástrojů v ZUŠ - realizace hudebního nápadu 52 Tomáš Marhoun Živé akustické nahrávání hudebního nebo pěveckého souboru v ZUŠ 70 Jan Hovorka Výroba hudebního nosiče pro potřeby ZUŠ 78 Jan Hovorka Využití hudebního programu Cubase pro živou interpretaci skladeb 85 Tomáš Marhoun Využití ipadu při výuce v ZUŠ 98 Oto Čekan Hudební nástroje pro interaktivní tabuli 109 Oto Čekan Využití bitmapové grafiky ve výtvarném oboru 116 Olga Michálková Využití vektorové grafiky ve výtvarném oboru 121 Olga Michálková

5 Praktické)využití)notačního)programu)při)výuce)v)ZUŠ) Autor: Pavel Pavelka I.#Hudební#software#v#ZUŠ# Počítačové technologie, a potažmo elektronika jako taková, ovládá snad všechny oblasti lidského snažení. Postupně se prosadila jako nedílná součást i v našem hudebním světě. Pro nás učitele je důležitá jedna věc totiž, aby nás ona zařízení se svými sítěmi virtuálními i reálnými nesvazovala, ale pokud možno nám co nejvíce usnadnila naše hudební snažení. Pro nemalý počet uživatelů je ona hranice (aniž si to sami často uvědomují) velice tenká a nezřetelná. I.1.)Typy)hudebního)software) Hudební software, se kterým může hudebník potenciálně přijít do kontaktu je v zásadě dvojího typu: notační software a software pro záznam a úpravu zvuku. I.1.1.)Charakteristika)a)stručné)srovnání)notačních)programů) Hovoříme-li o oblasti využití IT technologie v ZUŠ, je patrně větší pole působnosti pro první zmiňovanou skupinu, tedy notační programy. Vždyť práce s notovým materiálem je činnost, kterou každodenně vykonává každý učitel v ZUŠ. Nadále bychom se tedy zabývali prací a využitím notačního software. Notačních programů existuje celá řada. Mezi nejznámější patří např. Finále a Sibelius. Oba tyto velké programy nabízí možnost graficky luxusního výsledku. Prakticky nemají technické omezení. V případě programu Sibelius 7 lze ještě užívat výborně znějící sadu virtuálních nástrojů, umožňující si udělat poměrně věrnou zvukovou představu vámi psaného díla. Zákonitě je toto vše vykoupeno nemalými pořizovacími náklady, vyššími nároky na hardware, který vlastníte, a v neposlední řadě i nároky na uživatele samotného. S přihlédnutím ke způsobu využití v ZUŠ, kde většina učitelů nepíše rozsáhlé, graficky náročné partitury (např. moderní vážná hudba) určené ke komerčnímu tisku (včetně bohatých titulních stran, vložených obrazových příloh atd.), je možné, někdy možná i výhodnější, použít některý menší notační program. Jedním z nich je např. Note Worthy Composer. Samozřejmě disponuje veškerými hudebními znaky potřebnými pro notový zápis, se kterým se běžně setkáváme a jeho jistá omezení týkající se grafiky (absence méně tradičních znaků notového písma, nemožnost prokládání notového zápisu obrázky a textovými poli) je kompenzována jednodušší obsluhou, rychlejším zaučením se s programem a minimálními nároky na hardware. Pořizovací cena je (v roce 2012) zhruba desetinová (50 US$ oproti 500 US$). K dostání jsou i dobré notační programy zdarma, zástupcem této kategorie je populární a multiplatformní MuseScore. I.2.)Praktické)příklady)využití)notačních)programů) Příklady oblastí možného využití: úprava sólového partu, vytvoření sólové skladby, úprava pro malé seskupení nástrojů, tvorba materiálu k procvičení specifického technického problému, zmírnění případného fyzického handicapu žáka. 4"

6 . I.2.1.)Úprava)sólového)partu) Při zakoupení hotového notového materiálu lze někdy narazit na party, v nichž je nástroj notován na samé hranici rozsahu, někdy dokonce i mimo ni. O příčinách tohoto jevu se lze pouze domýšlet. Někdy patrně aranžérova nepozornost a někdy je samozřejmě nepříznivá poloha hlasu dána tím, že úprava zachovala původní tóninu, což vzhledem k ladění daného sólového nástroje může vést k nepříjemným výsledkům. Jako příklad lze uvést skladbu The Entertainer vydanou edicí Sax Only švýcarským vydavatelstvím Edition Melodie Anton Peterer. Již na první pohled je patrné, že se jedná o poměrně necitlivě napsaný part altsaxofonu, kdy se nástroj po celou dobu pohybuje při horním okraji rozsahu. Jako nejrychlejší řešení byl zvolen postup, kdy byl originální part oskenován do programu Photoscore Lite Music, následně exportován do programu Sibelius 7 a kritické pasáže byly přetransponovány o oktávu níž. Obrázek 1: Ukázka originálního partu: 5"

7 Obrázek 2: Ukázka partu po přetransponování kritických míst 6"

8 I.2.2.)Vytvoření)a)úprava)not)pro)malé)seskupení) Každý zná situaci, kdy slyšel melodii, skladbu, o které ví, že by byla dobře použitelná pro práci v hodině. Noty buď nejsou vůbec dostupné, nebo v úpravě naprosto neodpovídající aktuální situaci. Všechno na "netu" není. Obrázek 3: Ukázka partitury skladby Hudba Ainur od Jana Hrubého. 7"

9 Obrázek 4: Pro hru samotnou žáci dostali samozřejmě party svého nástroje. Použitý notační program: Note Worthy Composer (NWC). Noty byly napsány na základě poslechu této skladby z CD, protože nikdy nevyšly tiskem. V tomto konkrétním případě byla instrumentace upravena pro altovou zbc.flétnu, irské dudy a housle. Tónina byla oproti originálu upravena podle dud, které jsou v tomto případě vyrobeny v tónině C. Celá instrumentace je proti originálu zjednodušená tak, aby odpovídala schopnostem žáků, pro které byla určena. 8"

10 Další ukázka práce s programem NWC je z klavírní skladby Nokturno autora Dennise Alexandera. Pro zpestření a umožnění spolupráce napříč nástrojovými odděleními (klavíristé mají tradičně omezenou možnost práce v souborech) byla tato skladba obohacena o dva party altové zobcové flétny. V instrumentaci byla použita a rozvinuta jednoduchá melodie skladby, o kterou se střídá klavír s oběma dech. nástroji. Samozřejmě se party dají snadno kdykoliv transponovat dle ladění použitých dechových nástrojů. Obrázek 5: Ukázka partů zbc. fléten I.2.3.)Tvorba)materiálu)k)procvičení)specifického)technického)problému)) Existuje nepřeberné množství notového materiálu, obzvláště v internetových obchodech. Nejen, že běžný učitel nemůže znát obsah všech titulů a vědět tak přesně po čem sáhnout. Nemalá část materiálů je navíc směřována na pokročilejší hráče, nikoliv na začátečníky, se kterými se v ZUŠ učitel setkává. Když žák nemá technický problém, snadno se nějaké cvičení přeskočí. Realita je ale často taková, že se problém vyskytne a drobných cvičení na jeho odstranění se nedostává. S notačním programem lze pak pružně reagovat na situaci a drobná cvičení přímo při hodině rychle vytvořit nebo stávající obměnit. 9"

11 Příklad(z(výuky(bicích(nástrojů( Žák má problém s hrou akcentů nedominantní ruky (častý problém). Nejdříve je procvičena hra akcentů dominantní rukou (v tomto případě pravou). Po procvičení pravé ruky je postupně přidávána hra akcentů levou. 10"

12 Náročnost práce levé ruky je postupně zvyšována. Variací je možno přímo v hodině tvořit, kolik je k procvičení u daného žáka potřeba. Učitel pracuje na PC nebo notebooku, žák čte při hodině notový zápis z velkého sekundárního monitoru. Na konci hodiny obdrží celou probranou látku v tištěné formě k dalšímu domácímu procvičování. 11"

13 Příklad(z(výuky(zobcové(flétny( Obzvláště menší a mladší žáci mají problém s pravou rukou při hře tónu f1, kdy je pravá ruka celá zavřená kromě prostředníku. Školy hry pro tento nástroj se často tomuto problému zvláště nevěnují a výuková látka se rychle ubírá dál. Tento, pro malé děti poměrně komplikovaný hmat, vyžaduje většinou více procvičovacího materiálu, než se běžně ve školách vyskytuje. Pár jednoduchých příkladů: Obrázek 10: Nejprve f1 se sousedními tóny Obrázek 11: f1 se vzdálenějšími tóny a dále v jednoduchých melodiích 12"

14 Obrázek 12: Samozřejmě, že si žák může dle potřeby odnést cvičení v tištěné formě domů k dalšímu procvičování. 13"

15 I.2.4.)Zmírnění)případného)fyzického)handicapu)žáka)) Žák(má(malou(ruku( Jako první vezmeme případ žáka (vycházející z reálně existující situace), který je velmi hudební, v jeho možnostech je zahrát poměrně náročné skladby, ale jeho malý fyzický vzrůst, malá ruka, mu to fakticky znemožňuje. Je buďto nucen užívat skoků, v důsledku snižujících kvalitu jeho výkonu, nebo skladbu nehrát. Efektivním řešením může být kritické pasáže skladby upravit tak, aby byla žákovi hra co nejvíce usnadněna a skladba zároveň ještě zněla věrně svému originálu. Pro příklad vezmeme dvě skladby: Etuda No. 13 Op. 849 Carl Czerny a Presto C. F. E. Bacha. Pro práci opět použijeme notační program Sibelius 7, který umožňuje ve své části Photoscore Lite Music oskenovat již existující notový materiál, následně ho exportovat přímo do notačního programu, kde na notovém materiálu již lze libovolně pracovat. Obrázek 13: Ukázka z Etudy No. 13 Op. 849 Carl Czerny nejprve originální znění 14"

16 . Obrázek 14:Pasáž z etudy tentokrát upravená v pravé ruce tak, aby se žákovi s malým rozpětím ruky lépe hrála Obrázek 15: Ukázka z Presta C.F.E.Bacha část originálu, kdy pedagog ručním zápisem mění rozdělení melodie pro ruce tak, aby byla v rozsahu menší ruky. Zápis ztrácí postupně přehlednost 15"

17 Obrázek 16: Přehledná úprava té samé části Žák(trpí(oční(vadou( Druhý případ je žák (opět příklad reálně existující situace), kterého oční vada handicapuje ve čtení not do té míry, že bez zásahu do notového materiálu fakticky hrát nemůže. Noty se samozřejmě pro snazší čtení dají zvětšit v kopírce. Tento postup ale záhy narazí na své omezené technické limity. Navíc se v praxi prokázalo, že pouhé zvětšení not, kdy je použit např. formát A3 situaci neřeší, protože neúměrně zvětšené a od sebe roztažené znaky notového písma žák vnímá jako celek periferně a v zápisu se neorientuje. Kvalita a ostrost tisku se zvětšováním postupně snižuje. Zvětšování v kopírce se osvědčilo u skladeb v rozsahu max. dvou řádků na papíru klasického formátu. Pokud tomu tak není, je nutné zasáhnout přímo do notového zápisu a noty přeformátovat na stránce úplně. Jako příklad bylo vzato cvičení z Evropské klavírní školy F. Emontse. Opět je použit program Sibelius 7 + Photoscore Lite Music. 16"

18 . Obrázek 17: Nejprve originální verze not tak, jak vyšly tiskem, pro žáka s oční vadou nečitelné 17"

19 Obrázek 18: Nyní oskenovaná, následně zvětšená a v notačním programu přeformátovaná verze not tak, aby byla pro žáka čitelná. Obrázek 19: Jiná varianta formátování 18"

20 Postup přeformátování je samozřejmě daleko pracnější, než prosté zvětšení not v kopírce. V praxi jsou ale patrné jeho výrazné výhody: na obvyklém formátu papíru A4 jsou noty naformátovány tak, aby byly co největší, ale zároveň ještě měly grafickou logiku pro vnímání žákem. Jistou nevýhodu lze spatřovat v rozvržení skladby na více stran, což je ovšem nutnou daní za zachování grafické logiky zápisu. Tímto postupem lze vůbec umožnit žákovi naučit se spojit čtení notového zápisu s hrou. II.#Resume# Závěrem se sluší podotknout, že se někomu mohou zdát výše zmíněné příklady užití zbytečné, někomu možná banálně jednoduché. Jistě je spousta kolegů, kteří počítačovou techniku užívají běžně a daleko sofistikovaněji, než bylo výše uvedeno. Ale stejně tak zbývá početná skupina lidí, kterým mohou výše zmíněné příklady užití posloužit jako inspirace a v jednotlivých případech skutečně v praxi usnadnit nutnou rutinu pracovního života. Je však nutno počítat s tím, že některé postupy jsou časově náročné a je nutné je mít na vyučovací hodiny připravené dopředu (např. úpravy klavírních partů). Je rozumné v tomto nalézt kompromisní cestu, kdy klady převáží nad zápory v podobě časové náročnosti. 19"

21 Využití(notačního(programu(pro(zefektivnění(práce(souboru(v(ZUŠ( Autor: Pavel Pavelka I.#Specifika#fungování#souboru#v#podmínkách#menší#školy# V prostředí menší školy v menším městě je i složení souborů specifické. Nástrojové složení souboru je ne úplně stabilní a těžko se dosahuje tradičního obsazení (např. celého tanečního orchestru). Velká část žáků je přespolních, a tím je ovlivněna možnost jejich docházky na zkoušky souborů. Z toho vyplývá, že za prvé nelze velice často použít zakoupené profesionální aranže, ale učitel je nucen upravovat, či psát aranže souboru přímo na míru, popřípadě je upravovat vzhledem ke složení aktuálně dostupných nástrojů. Za druhé je nucen učitel v maximální míře efektivizovat zkoušení souboru. Učitel všechny členy souboru sám často neučí, takže s nimi nenacvičuje party individuálně a nelze celý kolektiv žáků přetěžovat nadměrným počtem zkoušek. Pomocí notačního programu lze tuto situaci poměrně zásadně zjednodušit: žákovi lze napsat part skladby na míru a lze ho vybavit celou partiturou skladby uloženou ve formátu MIDI jednak s jeho zvýrazněným partem pro instruktážní poslech a za druhé s vypuštěným partem jeho nástroje pro domácí cvičení. Žáci jsou díky tomuto postupu více motivováni. Party jednotlivých nástrojů, obzvláště v bohatších aranžích, někdy postrádají melodickou logiku. Někdy nástroj nehraje od začátku skladby, přidává se až v průběhu - pro žáka je pak v praxi např. 64 taktů často nespočitatelných - a jediná spolehlivá cesta se jeví bezpečně se sluchově orientovat ve skladbě. Nemluvě o tom, že to je hudebnější" přístup, než matematické počítání taktů. Partitura celého souboru uložená ve formátu MIDI je pak žákovi účinným pomocníkem v naposlouchání celé skladby a v následné orientaci v ní. MIDI formát přehraje prakticky jakýkoliv dostupný počítač. Snížená kvalita zvuku MIDI oproti klasickému audio formátu je bohatě vyvážená přínosem v podobě žákovy akceschopnosti na následné zkoušce souboru. Výsledkem výše zmíněných postupů je, že přes často panující nepříznivé podmínky jsou žáci maximálně připraveni pro fungování v souboru. 20#

22 II.#Aranžování#skladeb#pro#soubor# II.1.(Úprava(skladeb(na(míru(žákům( Při zakoupení hotového notového materiálu pro soubor lze někdy narazit na party, v nichž je nástroj notován na samé hranici rozsahu, někdy dokonce i mimo ni. O příčinách tohoto jevu se lze pouze domýšlet. Někdy jde patrně o aranžérovu nepozornost a někdy je samozřejmě nepříznivá poloha hlasu dána tím, že aranžér respektuje původní rozložení hlasů a tóninu, což mladším hudebníkům v ZUŠ může činit problémy. Pokud nechceme celý materiál odložit, nezbývá než se chopit úpravy. Jako příklad lze uvést slavnou Moonlight serenádu. Toto je ukázka úpravy z pera Philippe Marillia vydané nakladatelstvím Hall-Leonard. Skladba jako celek není pro soubor příliš těžká. Problémy činil part 1. Altsaxofonu. Mladší hráč měl ve chvíli, kdy se melodie delší dobu pohybuje kolem tónů d3 - e3 problém jak s ozvem nástroje, tak s intonací, což zásadně kazilo celý dojem ze hry. Navíc v momentu, kdy jsou party zdvojeny, činí v této poloze intonace problém i mnohem zkušenějším hudebníkům. Bylo proto využito kompromisního řešení, umožňujícího skladbu přece jen provozovat - celý part byl oskenován do programu Photoscore Music Lite a následně byly v programu Sibelius kritické pasáže přetransponovány o oktávu níž. 21#

23 Obrázek 2: Výsledek úpravy partu 1. altsaxofonu II.2.(Úprava(skladeb(podle(momentálního(obsazení(souboru(( Učitel pracující se souborem v ZUŠ se patrně nevyhne výkyvům v nástrojovém obsazení souboru a je na ně nucen reagovat. Pro příklad uvádím skladbu Peter Gunn autora Henry Manciniho. V originální verzi hraje sólo alt saxofon. 22#

24 Obrázek 4: Celé znění sóla: Po odchodu hráče hrajícího sólo ze souboru bylo nutno rychle zareagovat na vzniklou situaci. Jako nejvýhodnější řešení v dané chvíli bylo přenést sólo do partu hráče hrajícího part 1. tenorsaxofonu. 23#

25 Obrázek 6: Celé znění sóĺa přepsané do partu tenorsaxofonu: Druhý příklad skladba Old buggy Obrázek 7: Původně hrál soubor skladbu ve složení Alt 1,2, 3, Tenor 1, 2 a Baryton sax 24#

26 Hráč na baryton sax odešel, naopak se vyskytla možnost doplnit soubor o tři trumpety. Výsledný zvuk byl o poznání plnější. Hráči na trumpety byli v souboru naprosto nezkušení, proto jejich party vznikly z větší části kombinací hlasů altek i tenorů tak, aby se noví členové souboru cítili jistěji. III.#Využití#notačního#programu#ve#spojení#s#MIDI# III.1.(Tvorba(materiálu(pro(žákovu(domácí(přípravu(na(hru(v(souboru( Jak již bylo v úvodu zmíněno, lze pomocí notačního programu poměrně úspěšně zefektivnit domácí přípravu žáka pro fungování v souboru. Cesta není v tomto případě až tak složitá. Máme-li skladbu pro soubor zapsánu v partituře, lze ji uložit nejprve jako noty samotné, posléze ji znovu uložit ve formátu MIDI. Tuto možnost většinou nalezneme v nabídce File pod sekcí Export. 25#

27 26#

28 Formát MIDI má některé přednosti i úskalí. V případě, že žák vlastní doma el. klávesový nástroj, lze ho často s úspěchem použít pro reprodukci partituty, kde lze pohodlně měnit tempo, transpozici, popř. vypínat stopy. Pokud MIDI nahrávku reprodukujeme v běžném PC, např. v Mediaplayeru, může se stát, že stopa bicích nástrojů a perkusí nebude fungovat, nebo bude přímo nahrávku rušit. Pro uložení partituty v MIDI formátu za účelem žákova cvičení, je jistější stopu perkusí a bicích vynechat. Záleží na ozkoušení. MIDI lze pohodlně zaslat žákovi i em. Některé nové verze notačních programů, jako např. Sibelius 7, nám poskytují možnost exportovat partituru přímo do formátu wav. V tomto případě problém s přehráváním odpadá. Takový zvukový soubor lze přehrát prakticky kdekoliv. Wav formát pro svůj objem lze ovšem mailem jen obtížně zasílat. Pro domácí cvičení lze použít dvě varianty MIDI (či wav) partitury. Poprvé v plném znění pro poslech celého souboru, podruhé s potlačeným, nebo zcela utlumeným partem daného nástroje pro samotné žákovo cvičení. III.2.(využití(výsledků(notace(v(MIDI(formátu(pro(fungování(taneční(složky(souboru,(či( tanečního(oboru( Na závěr lze uvést konkrétní příklad. Soubor fungující při škole má hudební a taneční složku. Dynamika zkoušení obou částí souboru je naprosto rozdílná, je proto logické, že každá musí zkoušet zvlášť. Pro hudební část je napsán archiv partitur. Je využívána proto možnost všechny partitury hudební části souboru exportovat do MIDI formátu a pak je při zkouškách taneční části používat místo korepetitora. Účelným se v tomto případě jeví používat pouze MIDI formát (ne wav), protože poskytuje pohodlnou možnost korigovat tempo skladby, pouštět části skladeb přímo od konkrétního taktu, popř. užít metronom. MIDI je reprodukováno na el. klávesách, právě pro ony možnosti ovládání. IV.#Resumé# Jestliže nám může notační program, nebo notace ve spojení s MIDI, někdy výrazně pomoci při práci v hodině s jednotlivcem, pak při práci se soubory je to doslova nedocenitelný pomocník. Jestliže při práci s jednotlivcem musí pedagog zvažovat rovnováhu užívání mezi komerčním a vlastnoručně upraveným materiálem, a to kvůli časové náročnosti jeho přípravy, pak při přípravě materiálu pro soubor se naopak rychle objeví časová úspora. Často je to dokonce jediná možnost pro fungování souboru vůbec. Navíc okamžitá možnost sluchové korekce při tvorbě vlastního díla a použití pro domácí přípravu žáka jsou pak těžko něčím nahraditelné. Ukázky použité v této práci se možná mohou někomu zdát směšně jednoduché až triviální. Byly tak vybrány záměrně, aby zde na omezené ploše mohly jednoduše vystihnout samý základ užitečnosti notačního software pro běžnou práci učitele. Vždyť sama práce učitele se skládá v nemalé míře z neustálého řešení přívalu triviálních problémů,...a jak známo: stokrát nic umořilo osla. 27#

29 Využití(skenovacího(programu(PhotoScore(pro(výuku(žesťových(nástrojů( v(zuš( Autor: Stanislav Doule, DiS. I.#Úvod# Pracuji v ZUŠ Prachatice, kde vyučuji žesťové nástroje a často jsem řešil problém, jak žákům zajistit co možná největší výběr přednesových skladeb, aniž bych na jejich získání musel vynaložit větší finanční částky. Jako řešení se nakonec ukázala vlastní úprava nejrůznějších skladeb. Pro začínající trombonisty je k dispozici velice málo krátkých přednesových skladbiček, které mají k dispozici například mladí trumpetisté. Začal jsem tedy s úpravou některých skladeb. V dnešní době jsou již standardním vybavením pro hudebníky profesionály i pedagogy nejrůznější multimediální technologie. Tyto technologie umožní velice efektivně zvládnout problémy, které by bez jejich pomoci zabrali mnohem více času. Má práce se bude zabývat skenovacím programem, který mi umožnil velmi jednoduše zajistit téměř neomezený výběr skladeb, které si nyní mohu ve velice krátkém čase upravit pro individuální potřebu každého žáka. II.#Základní#popis#software#a#potřebný#hardware# Skenovací program PhotoScore 7 umožňuje nejrychlejší skenování not pro možnost jejich pozdějších úprav. Tento program je v částečně omezené verzi součástí notačního programu Sibelius 7. Plnou profesionální verzi lze dodatečně zakoupit. Program PhotoScore Ultimate 7 dokáže oskenovat a rozpoznat tištěnou a dokonce i ručně psanou partituru, včetně obloučků, dynamických znamének, textů, kytarových tabulatur a dalších označení. Takto rozpoznanou partituru je pak dále možné upravovat, transponovat, přehrávat, rozepisovat party a tisknout. Minimální požadavky na systém jsou celkem nenáročné. IMB compatible Pentium III (nebo ekvivalentní procesor AMD), Intel powered Apple Mac s Mac OS X 10.4, 512 MB RAM, Windows Volné místo na disku 40 MB. Adobe Reader 6.0, nebo Apple Preview. Skener a instalovaný ovladač TWAIN nebo WIA. Požadavky na skener nejsou speciální. Nejlepších výsledků se dosahuje při rozlišení 300 dpi. Rozepisování partů a nejrůznější úpravy lze pak provádět přímo v programu Sibelius 7. Jedná se o nejnovější generaci nejlépe prodávaného notačního programu na světě. Program vám umožní změnit hudbu kdykoliv budete chtít. Úpravy partitury lze provádět s využitím standardních funkcí programu Sibelius, jako jsou transpozice, enharmonická záměna, rozepisování do hlasu a dále lze využít Plug-ins, které nabízejí složitější operace, jako melodické úpravy, zjednodušení notace, kontrolu správnosti a další užitečné operace. Úpravy vzhledu lze provádět kdykoliv během práce. Nejnovější verze je náročnější v oblasti počítačového vybavení. Pro maximální využití všech výhod programu! 28!

30 se doporučuje 64bitový operační systém s kompatibilním procesorem, rychlý pevný disk a minimálně 4 GB operační paměti. II.1.#Práce#v#programu#PhotoScore! Předloha nesmí být větší než skener, tedy maximální rozměr je A4. Nejmenší šířka skenované osnovy je 3mm. V ideálním případě by předloha měla být výrazná, čitelná a čistá. Před zahájením skenování si ověřte, je-li váš skener zapnutý a připojený k počítači. Vložte předlohu notového zápisu do skeneru, otevřete program a nejprve zvolte rozhraní pro skenování v závislosti na použité verzi operačního systému a možnostech vašeho skeneru. Z nabídky File vyberte Scenner setup. Zde můžete zvolit jedno ze tří rozhraní v závislosti na tom, jakou kontrolu nad skenerem vyžadujete. Automatic scanning, při tomto rozhraní program automaticky zvolí vhodné nastavení, provede skenování a automaticky upraví oskenovaný obraz. Pokud skener pracuje příliš dlouho, zatrhněte možnost Scan more quickly a skener bude skenovat s nižší kvalitou rozlišení. PhotoScore, pokud je k dispozici toto rozhraní, tak umožní zvolit si minimální výšku osnovy na dané stránce. Pokud používáte deskový skener, je možné zvolit si oblast, kterou chcete oskenovat. Toto je velice užitečné, když skenujete menší formáty. Twain je standardní nastavení, stejné jako u jiných skenovacích programů. Umožňuje dokonalejší nastavení skeneru, například velikost dokumentu, jas, kontrast a rozlišení. Tato volba je vhodná především pro nevýrazně tištěné předlohy.! 29!

31 Pokud chcete skenovat více stránek, oskenujte a rozpoznejte nejdříve jednu vzorovou stránku pro ověření správnosti nastavení skeneru. A pokud je vše v pořádku, pokračujte dál. Po naskenování je na řadě rozpoznávání. Rozpoznávání je proces, kdy program rozpoznává ze skenované předlohy noty a ostatní hudební značky. V levé části obrazovky je panel stránek předlohy, který je rozdělený na dvě části (dva seznamy). Pending Pages (stránky dosud nerozpoznávané) a Read Pages (rozpoznané stránky). V horní části panelu si můžeme zvolit, zda bude program stránku rozpoznávat jako tištěnou (Printed music), nebo ručně psanou (Handwritten music). Pro větší přesnost rozpoznávání je velice důležité provést tuto volbu ještě před skenováním nebo rozpoznáváním notového zápisu. Na panelu je dále také vyobrazen seznam stránek, které jsou oskenovány nebo otevřeny ze souborů PDF, TIFF, nebo BMP, ale zatím nebyly rozpoznávány. Pohybem myši přes tyto položky se zobrazí miniatura dané stránky. Po kliknutí na miniaturu, či název vybrané stránky se v pravé části okna zobrazí původní stránka. Je to velmi užitečné pro kontrolu skenování. Vedle názvu stránky je vpravo zatrhávací políčko Read, je-li toto políčko zelené, čeká tato stránka na rozpoznání. Program bude zatrhnuté stránky (se zeleným políčkem) číst v pořadí shora dolů. Pořadí rozpoznávaných stránek lze kdykoliv změnit tažením myší. Jednotlivé stránky se budou! 30!

32 číst ihned po skenování, či otevření z PDF, TIFF a BMP souborů, je-li v preferencích zatrhnuta volba Read pages after scenning. Po rozpoznání stránky se partitura zobrazí v pravé části okna a zároveň se z horní části Pending Pages přesune do dolní části Read Pages. Pokud chceme stránku odstranit, lze tak učinit kliknutím na Remove. Po rozpoznání notové předlohy je partitura zobrazena v pravé části okna, kde je možné provádět úpravy, opravy a editaci. Horní část okna zobrazuje původní oskenovanou předlohu, spodní část okna pak programem rozpoznanou partituru. Spodní část okna ukazuje i případné chyby rozpoznávání. Původní předloha se automaticky posouvá s posunem myši v dolním okně rozpoznané partitury. Toto ušetří čas a usnadní orientaci oproti porovnávání s tištěnou předlohou. Samotné úpravy i opravy se provedením podobají práci v programu Sibelius. III.#Praktického#využití#skenovacího#programu# Program PhotoScore nabízí velmi dobrou pomoc při práci s notovým materiálem. Já jsem nejvíce uvítal možnost úpravy nejrůznějších skladeb pro výuku na základní umělecké škole, aniž bych musel cokoliv psát v ruce. V tomto ohledu vidím největší přínos tohoto programu. Další obrovskou výhodou je možnost převodu veškerého notového materiálu do digitální podoby a tím si jednoduchým způsobem vytvořit notový archiv. Archiv, který není jen pro čtení, ale který si můžete kdykoliv přehrát, upravit a znovu uložit. Tato možnost by v dnešní době měla být samozřejmostí v každé progresivní škole. Možná se na první pohled zdá, jak musí být složité a zdlouhavé vytvořit takový archiv. Může se samozřejmě vytvořit jednorázově, což zabere sice hodně času v závislosti na množství notového materiálu, ale podle mého názoru, se takový archiv může docela dobře vytvářet průběžně a zároveň s přípravou na hodinu. Příkladem je oskenování jednoduchého přednesu pro trubku, který je třeba transponovat o tercii níž, jelikož rozsah žáka ještě nedosahuje náročnosti tohoto přednesu. Není nic jednoduššího, než přednes včetně klavírního doprovodu oskenovat a ještě v programu PhotoScore jej transponovat do potřebné tóniny. Pro transpozici celé partitury označte celou partituru v horním rámečku, zvolte Transpose.! 31!

33 Poté zvolte interval, o který chcete transponovat a kliknutím na Up/Down, zda o daný interval směrem nahoru, či dolů. Pokud chcete transponovat i předznamenání zvolte Transpose key signature. Nejen že jsme si převedli a uložili tento přednes do digitální podoby, ale zároveň máme vytvořenou i druhou verzi přednesu, kterou si také zarchivujeme a v případě potřeby opět použijeme. III.1.(Skenování(stránek(předlohy(notového(zápisu(a(jejich(následná(úprava(pro(praktické( použití! Nyní si podrobně popíšeme proces skenování a úpravu předlohy, pro následné praktické využití. Zvolil jsem pro tuto ukázku skladbu pro žesťové kvarteto, kterou jsem oskenoval a převedl do programu Sibelius, v němž ji následně upravil do potřebné podoby. Nejprve je nutné se přesvědčit, zda je skener správně propojen s počítačem. Spustíme program PhotoScore. Poté vložíme první stranu předlohy do skeneru, v programu zvolíme rozhraní, v jakém chceme pracovat se skenerem. Já jsem zvolil rozhraní PhotoScore tak, že jsem si otevřel Preferences (předvolby). Lze to udělat přes nabídku File nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+,. Dále si zvolíme způsob rozpoznávání, v levé části okna v Pending Pages zatrhneme možnost Printed music, jelikož skenujeme tištěnou předlohu.! 32!

34 Po těchto základních nastaveních zvolíme tlačítko Scan pages, po kterém se objeví okno, kde vybereme velikost skenované notové osnovy nebo nastavíme rozlišení (dpi), při kterém bude skener pracovat.! 33!

35 Zjistil jsem, že je lepší si osnovu opravdu zhruba přeměřit, než zadáme požadovanou velikost. Když správně zadáme rozměry osnovy, program si pak automaticky zvolí velikost rozlišení. V tomto okně je ještě jedno užitečné tlačítko, které nám nabízí právě rozhraní PhotoScore. Když klikneme na tlačítko Select region to scan, skener oskenuje předlohu a my si pak můžeme přesněji vybrat oblast, kterou chceme rozpoznat programem. Stisknutím levého tlačítka a tahem myší, vytvoříme rámeček, který nám označuje oblast pro rozpoznávání. Chce to trochu cviku na přesnost vytvoření rámečku, ale máme k dispozici neomezené množství oprav, jelikož s každým stisknutím levého tlačítka myši se začne tvořit nový rámeček a teprve, když jsme spokojeni, zvolíme tlačítko Scan selected region. Toto je velmi užitečné při skenování jen některých částí, či hlasů skladby. Poté se objeví předešlé okénko, kde opět zvolíme požadovaný rozměr osnovy a nyní už stiskneme tlačítko Scan. Program nám potom nabízí možnost přejmenování oskenované předlohy, jinak jí přiřadí název v podobě pořadového čísla. Pro lepší orientaci je samozřejmě lepší si stránku pojmenovat tak, aby nám to vyhovovalo. Pak zvolíme Ok.! 34!

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

1 SIBELIUS 7 FIRST Program Sibelius First slouží k práci s partiturou. Umožňuje vytvoření partitury, její editaci, transpozici, vytváření rozličných hudebních značek pro výraz, techniku přednesu, akordové

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra

Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Metodologická příručka, která umožní dětem s mentální retardací a autismem využívat informační

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML Petr Broûa ï z klady HTML ï kask dovè styly ï JavaScript ï objektovè programov nì ï dynamickè HTML Petr Broža Programování WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Praha 2000 Petr Broûa ï formul

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010 Obsah Josef Pecinovský Pinnacle Studio 14 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3931. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První

Více

KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek

KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek Duben 2013 1. Reforma ZUV ve vztahu k výuce hry na kontrabas

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ (studijní materiál 2) Obsah 8 Opakování 10 WWW stránky jídelen 12 Jak vytvořit www stránku 14 Hledání na internetu pro pokročilé 16 Internetové objednávky stravy 23

Více

Microsoft Expression Web. Průvodce produktem

Microsoft Expression Web. Průvodce produktem Microsoft Expression Web Průvodce produktem OBSAH Úvod... 3 Představujeme Expression Web... 4 Komu je Expression Web určen... 5 Hlavní ideje Expression Webu... 6 Přehled podle funkcí... 7 Webové stránky

Více

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko ÚVODNÍ SKRIPTA (nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovo úvodem...3 1.11 Některé další hudební zkratky a způsoby

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více