Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,"

Transkript

1 Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, držíte v rukou (a nebo si je možná čtete v elektronické podobě) další číslo zpravodaje naší vaší základní školy. Od vydání minulého čísla uplynulo jen několik dní a naši mladí redaktoři i jejich starší kolegové přicházejí s další nabídkou článků, které mapují aktivity naší školy. Přejeme Vám příjemné čtení. Velikonoční prázdniny letos rozdělují třetí a čtvrté čtvrtletí. Blíží se tedy závěrečná etapa běhu tohoto školního roku. Na toto období chystáme opět mnoho aktivit školních i mimoškolních. Připravované akce naleznete v plánu akcí na i- klíčence (). Finišují samozřejmě také vzdělávací aktivity: prvňáci krásně čtou a píší, druháci už umí psát i,y po tvrdých a měkkých souhláskách, třeťáci už znají vyjmenovaná slova, čtvrťáci se svojí novou třídní paní učitelkou Sašou trénují shodu přísudku s podmětem. A to jsou jen střípky učiva, které naši žáci zběhle zvládají. Záměrně jsem vynechal pátý ročník, neboť naše nejstarší čekají hned po velikonočních prázdninách přijímací pohovory na Gymnázium Open Gate. Věřím, že se na tuto zkoušku (podobně jako na předchozí její písemnou část) zodpovědně chystají a budou opět úspěšní. Držím jim k tomu palce. V souvislosti se zmiňovaným přijímacím řízením mě ještě napadá, že již po velikonočních prázdninách začne pro žáky čtvrté třídy pravidelné setkávání nad různými testy přijímacích řízení na víceletá gymnázia. Toto procvičování bude probíhat v ranních hodinách a účast na něm bude dobrovolná. Povedou je paní učitelky Petra Kobrová a Saša Děžinská. Čtvrťáky a páťáky navíc ještě čeká v polovině května anglická zkouška KET/PET, na kterou se pravidelně od začátku pololetí připravují. Zkoušky budou probíhat v prostorách naší školy ve spolupráci s jazykovou školou Akcent. Při konzultacích s učiteli, rodiči a žáky, které proběhne v týdnech po velikonočním volnu bude příležitost zhodnotit uplynulé období a stanovit si cíle či se řídit doporučeními na období následující Je vidět, že akcí nás čeká ještě mnoho O Velikonocích tedy načerpejme palivo a s radostí se vydejme vstříc čtvrtému čtvrtletí. Krásné VELIKONOCE všem. Jiří Luka

2 Velikonoce Ve velikonočních svátcích se snoubí hned tři tradice. Původní pohanský význam Velikonoc odkazuje na oslavu jarní rovnodennosti a příchodu jara. Před přibližně 3500 lety dali staršímu svátku jara nový význam Židé svým svátkem Paschy. Židé si v tyto dny připomínají exodus slavné vyjití z egyptského zajetí. Izraelité, kteří žili v Egyptě jako porobený a zotročený národ, byli vyvedeni Mojžíšem do svobodné země. Bůh Hospodin vysvobodil Izraelity skrze mocné zázraky. Když farao odmítl Židy propustit, Bůh seslal na Egypt řadu egyptských ran. Farao byl ale neoblomný a Židy stále odmítal propustit. Při poslední ráně zahynulo vše prvorozené včetně faraonova syna. Jen Izraelité, kteří obětovali beránka a jeho krví označili veřeje domu, byli ušetřeni. Teprve tehdy Egypťané nechali Židy odejít. Židovské velikonoce připomínají právě tuto událost. I mezi naše velikonoční pokrmy se dostal alespoň beránek ze sladkého těsta. Na egyptský exodus navazuje křesťanský obraz Velikonoc připomínající smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Křesťané věří, že tak, jak Bůh osvobodil svůj lid z otroctví Egypta, osvobodil jej skrze Ježíše z područí hříchu a zla. Velikonoce navazují na období čtyřicetidenního půstu, který začíná na Popeleční středu. Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři. Jeho název není odvozen od zelené barvy, jak by se mohlo zdát, ale z německého Greindonnerstag, tedy lkavý čtvrtek. V kostele přestaly zvonit zvony a říkalo se, že odletěly do Říma. Místo nich obcházeli vesnice kluci s řehtačkami. Tento den se doporučuje jíst špenát nebo jiná zelená jídla. Vrcholem Velikonoc je tzv. velikonoční triduum (třídení), tedy pátek, sobota a neděle. Velký pátek, den Ježíšova ukřižování, je v církvi dnem přísného půstu. V lidovém prostředí je tradičně považován za tajemný den, kdy se otevírají skály a vydávají své poklady. Tyto povídačky inspirovaly i K. J. Erbena. Dřív mladé dívky chodily o úsvitu na Velký pátek k vodě, kde se vykoupaly. To jim mělo přinést krásu a svěžest. Zakázaná byla práce na poli, aby se neobracela hlína na božím hrobě. Bílá sobota nese své jméno po bílých oděvech novokřtěnců, kteří přijali tento den křest, ale odkazuje i na zvyk velkého úklidu a bílení obydlí před velkým svátkem. Na noční bohoslužbu lidé přinášeli mazance, barvená vejce a další pokrmy, aby je kněz požehnal. Posledním dnem velikonočního tridua je velikonoční neděle, tedy slavnost vzkříšení. Je to nejvýznamnější den křesťanských Velikonoc. Tento den se slavilo. Lidé jedli různé tradiční pokrmy vejce, velikonoční nádivku, mazance, jehněčí a skopové maso, holoubata.

3 Kdokoli přišel do domu, musel dostat kousek ochutnat. Dnes dodržujeme především zvyky týkající se velikonočního pondělí. To už ke křesťanským Velikonocům nepatří a dodržované zvyky jsou starší, pohanské. Kluci pletou pomlázky z vrbového proutí a vyplácejí dívky, aby jim do žil vlili novou sílu a svěžest. Za to od dívek dostávají barvená vajíčka. Ta patří vůbec k nejstarším velikonočním symbolům. Byla nalezena již v pravěkých pohřebištích. Vejce je symbol života a plodnosti. Jeho barvení tento význam podtrhuje. Velikonoční kraslice jsou zdobeny nejrůznějšími technikami od vyškrabávání, přes lepení slámy či sítiny až po batiku. Symbolické jsou také používané barvy. Velikonočním pondělím Velikonoce zdaleka nekončí. Po slavnosti vzkříšení následuje ještě čtyřicetidenní velikonoční období, vrcholící slavností nanebevstoupení Krista. (hv) Velikonoce slavíme, protože ukřižovali Ježíše. Velikonoce se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Na Velikonoce jíme beránka a vajíčka. O Velikonocích hledáme poklad. V tom pokladu můžou být bonbóny, čokolády a nějaké sladkosti. Kluci pletou pomlázky a holky barví vajíčka, protože ve vajíčkách je schovaný ještě kousek života. Alička N. (2.třída) Easter Adventure The Golden Egg One Easter a boy called Bob went to the Deeptime Forest. Everything was very exciting and he didn t want to go back. but he was lost. He tried North, South, East and West, but he couldn t find the right way. Easter bunny came to see what was going on. Easter bunny led Bob to his Easter bunny hole. They slid down and then went up into town. Easter bunny gave Bob a golden egg. bob looked at the egg and back at the Easter bunny but Easter bunny wasn t there. After that, Bob s family wasn t poor, but nobody ever saw Easter bunny again. Petr K. (Class 4)

4 Easter bunny Once upon a time there was an Easter bunny who lost his eggs. He looked for them everywhere but he couldn t find them! He went throught desert, America, Asia, China, Italy, Thailand, England, Japan and other countries. But when he came back, he remembered that he gave them to children at Easter! Martin M., Ema N.(Class 4) Easter Adventure Once upon a time there was a bunny. The bunny was pink. It was an Easter bunny. Every Easter the bunny hid Easter eggs and the children liked them. They were good! Anitka D., Maria N. (Class 4) Plans for Easter I m going to my grandpa and I m going to fix my car and motorbike. I like to fix cars and motorbikes. When I m big, I m going to ride cars and motorbikes. My grandpa cooks good food. Sometimes, my cousins come and their parents. We build things from wood and play with them. At Easter we get chocolate bunnies and chocolate eggs. I always eat them when I get them but my cousins eat them after Easter. Michal D. (Class 4) Velikonoční dílny Těsně před velikonočními prázdninami ve středu absolvovaly vždy dvě velikonoční dílny. Některé 16. dubna proběhly velikonoční dílny. Celá škola byly zaměřené výtvarně, jiné hudebně nebo byla krásně jarně pestrobarevná. Tento den totiž pohybově. Po obědě jsme se vydali hledat velikonoční děti nechaly uniformy ve skříni a do školy přišly oblečené poklad. Velikonoční hru si pro nás připravili v jarních barvách. Dopoledne se děti rozdělily někteří rodiče. Naštěstí nám přálo i počasí. do skupin napříč třídami a v těchto skupinách Všichni jsme si tento den užili. Svědčí o tom ná- sledující fotky. (hv) Zdobení velikonočních perníčků Na začátku dílny jsme si řekli něco o historii perníčků. Pak jsme si opsali recept, abychom si mohli upéct perníčky i doma. No a pak už jsme začali zdobit. (Michal M. Martin M. 4. tř.) Z celé dílny se mi nejvíce líbilo jedení těch perníčků! (Kateřina R. 5. tř.)

5 Hudební dílna Vítáme jaro V hudební dílně jsme s Petrou zpívali jarní písničky, rytmizovali jsme a hráli na orffovské nástroje. Také jsme si namalovali velké vejce. Na otázku, co se jim líbilo, odpověděla většina dětí, že všechno. Skupinová práce Art We made decorations for Easter. We put sticky things on the balloon. When the glue dries, we will prick the balloon. Only the decoration will be there. You can hang it in the hall. We enjoyed it because it was fun. We are very sticky! Vojta J., Erik V. (Class 5) Easter singing We also talked about Easter, drew pictures and solved some puzzles. We liked singing and drawing pictures., Petr D.(Class 3B ) We liked the code. Evelína D + Karolína M., (Class 2) Taneční dílna Byli jsme ve 2.třídě. Tam jsme tancovali řecké tance s Hankou. Naučila nás čtyři tance chassaposerviko, syrto, o menousis a tsamiko. Bylo to super. Viki M. Julinka (2.třída) Easter sports At this time of year, races on sports day in schools in Ireland and Britain are very popular. The most popular races at Open Gate were the 3-legged race and the sack (bin bag) race. Everyone enjoyed themselves.

6 Jaro Jaro začíná 20., nebo 21. března. Tento den se nazývá rovnodennost, protože den a noc jsou stejně dlouhé. Ráno vychází slunce čím dál dříve a zapadá čím dál později. Den se prodlužuje. O rovnodennosti slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě. Na jaře se začíná oteplovat a teplota se může dostat až nad 15 stupňů Celsia. Na jaře je hodně slunečno, protože hodně září slunce. Také často prší. Na zimu ptáci odlétají do teplých krajin, protože by jim tady byla zima a neměli by potravu. Na jaře přilétají zpátky třeba čápové, vlaštovky a skřivani. Rodí se mláďata a jejich rodiče jim nosí potravu, což jsou třeba červi, žížaly, a ještě různí brouci. Jaro je krásné, když slyšíme, jak pípají ptáci a skákají králíci. Sněženky a bledule jsou první jarní kytky, které na jaře rostou. Později kvetou například pampelišky a fialky. Stromy začínají pučet a kvést. Na jaře se zelená tráva. (kolektiv 2.třídy) Na jaro se vždycky těším, je to krásné období. Všude chodím krokem pěším, užívám si s přáteli. První jarní den Příjemný je všem Venku už je teplo Přesně, jak by mělo Nová mláďátka se rodí, Ovšem dvacátého čtvrtého třetí tak už to na světě je. Už zase prší Pomlázkou nás vyšlehají Počasí je proměnlivé místní kluci z vesnice. Jako kdyby bylo živé Nela U. (5.třída) Všudy všude se to barví, upečeme beránka. Tak jak vás to jaro baví? Snad už letos přijde včas. Julie S. (5.třída)

7 Začíná jaro Začíná jaro a už není chladno. Všude je hmyz a já říkám, zlobivá včelo, hned zmiz. Ptáci jen cvrkají a křídly mávají. A stromy šustí se svým vším listím. Já vidím berušky, mají černé tečky. Já vidím oblohu v kažďoučkém koutku. Julie B. (2.třída) Na jaře vidíme zajíce, srnku, zelené stromy, hmyz, rozmrzlé rybníky a kance. Na jaře mám rád, že můžu na zahradě hrát fotbal a jiné hry. Jaro začíná 21.března. Jaro voní jako hlína, listy, déšť, květiny, tráva a kouř. Na jaře můžu jíst med, pažitku a bylinky. Na jaře se mi líbí zvuk ptáků, hmyzu, šumění stromů a šumění vody. Na jaře dávám ruce do hlíny a je hodně měkká. Jaro je jako ráj, teplo a vůně. Na jaře vylézají zvířata na pastvu. Martin U. (2.třída) Začíná jaro. Já, Tom, jaro přímo miluju! Já mám rád jaro, protože je teplé. A navíc rostou kytičky a létají broučkové a taky hmyz. A nejhezčí je, že po dešti nebo po bouřce poleze duha na oblohu. A nejroztomilejší na jaře je, že se vyklubou mláďátka (kuřata) ven z vajíček. Já jaro miluji taky proto, že chutná jako tráva a po medu. A když jsem v lese, tak tam je strašně moc zvuků, můžeš slyšet třeba ptáčky, brouky, divoké prase a třeba hmyz. A nejlepší je, že se můžeme koupat a vlastně my kluci máme nadvládu nad holkama, protože jsou Velikonoce. Tom J. (2.třída) 21.března začíná jaro. Mám ráda jaro, protože je hezky. Kvetou stromy a květiny. Na jaře v přírodě zpívají ptáčci. Jaro je hezké. Na jaře můžeme plavat, hrát venku hry. Můžeme slyšet medvědy, šumící stromy i šumící trávu. Anetka D. (2.třída) Začíná jaro, je 21.března. Mám rád jaro, protože je teplo. Jsem v bazénu a příroda je zelená. Na jaře v přírodě ptáčci zpívají. Jaro je takové teplé něžné a přírodní. Na jaře můžeme hrát florbal, fotbal, na babu, být v bazéně. Adam L. (2.třída) 21.března začíná jaro. Všude to voní kytkami a trávou. Vždy jsou vidět berušky, cvrčci a kobylky. Rostou kytky, tráva a je vidět duha. Jaro voní po kůře, dešti, hlíně, potocích a chutná po medu. Na jaře můžeme jezdit na kole a na koloběžce. Občas i trochu prší, ale jenom málo. Kája M. (2.třída)

8 Kreslili jsme jaro Johanka H., Julinka B., Viki S., Maty S. 2.třída)

9 Night with Andersen Why is Andersen night called Andersen night? Because Andersen was an excellent writer. He wrote stories. It is his birthday on 2 nd April. Andersen night was a really enjoyable experience because we played lots of games and did lots of fun stuff. First, we went for dinner. Then the students from the senior school gave us socks and we colored them. As we colored the socks, they read a story called Lichožrouti. We had to listen carefully because there was a quiz about the book. The winner of the quiz was given a funny present socks because Lichožrouti ate socks. The students only wore one sock because Lichožrouti only ever eat one sock. After that we played lots of games like charades. It was a little bit scary because there was a big thunderstorm. We had an excellent night because we slept between the book cases. Finally we went to sleep. In the morning we couldn t wait for breakfast because we were really hungry! We liked Andersen night and we would like to go next year again. Tomáš Ch., Pepi E. Viky Š. Kačka Š. and Pavel G., Class 3A

10 Beseda o první pomoci Na konci března k nám přišla paní Chomátová. Připravila si pro nás prezentaci o první pomoci. Ta prezentace byla na tabuli. Ukazovala nám různé polohy. Říkala nám telefonní čísla, na která máme zavolat. Na policii a na hasiče a taky na ambulanci. Ukázala nám, jak zastavit krvácení. Potom nám ukázala, co máme udělat, když máme popáleninu. Když máme omrzlinu, tak máme dát ruce do podpaždí, aby je zahřálo lidské teplo. Když někdo omdlí, máme mu zvednout nohy a opřít je třeba o strom nebo o sloup. Když člověk krvácí, třeba na ruce, tak tu ruku máme dát nad srdíčko. A když krvácí na noze, tak ho položíme na zem, aby ta noha byla taky nad srdíčkem. Potom jsme si to ukazovali na sobě, tak že jsme dělali ty polohy, o kterých jsme se učili. Já jsem si to užil! Maty S. (2.třída) Ve čtvrtek se stalo něco pozoruhodného. Byla tu paní Chomátová a přednášela nám o první pomoci. Nejdřív vám řeknu čísla na záchrannou službu a další důležitá čísla. Záchranná služba je 155, policie 158 a hasiči 150 a ještě tísňová linka 112. Když někdo omdlí, dáme mu nohy na židli. Při úrazu hlavy si lehneme na záda a dáme něco pod hlavu. Při poranění břicha si lehneme na záda a dáme něco pod hlavu a pod nohy. Při poranění hrudníku dáme člověka do polosedu. Autotransfúzní poloha je, když někomu zvednete ruce a nohy. Používá se, když někdo hodně krvácí. Viki M. (2.třída) Den s Mensou V rámci naší spolupráce s Mensou nás navštívil její předseda pan Tomáš Blumenstein se svými kolegyněmi. Ve všech třídách jsme měli možnost si zahrát různé hry logické, deskové i vědomostní. Zkoušeli jsme také luštit rébusy a číselné řady. A protože jsme chytří a šikovní, někteří z nás dostali výtisk časopisu Mensa. (pk) Ve čtvrtek 10.dubna jsme měli návštěvu z Mensy. Je to na logiku. Nejprve měl jeden pán prezentaci a v ní měl otázky, ve kterých měli vyhledávat slova. Každý, kdo uhodl odpověď na otázku, dostal časopis Mensa. Potom jsme přešli do první třídy a tam jsme hráli hry. My jsme hráli piškvorky a vyhráli jsme. Pak jsme ještě hráli různé hry, hry, hry a hry Rosťa J., Matyáš S. (2.třída)

11 Traditional fairy tales 3B The little mermaid Once upon a time there was a mermaid called Ariel. She wanted to marry a prince but she didn t have legs. She wanted legs and she went to a witch. The witch gave her legs, but the witch wanted her voice. Ariel swam to the top of the sea and met a ship. On the ship was a prince. He said that he wanted to marry her but Ariel couldn t say anything. She swam away. She found her voice and swam back to the price and said Yes, I want to marry you. Then they lived happily ever after. (Hans Christian Andersen and Petr D. Class 3B) Hansel and Gretel Once upon a time there was a poor family with children. But they didn t have food any more and the wife said: We don t have food and we must kill the children. But the husband said: I love my children and I don t want to kill them. He was afraid of his wife and he couldn t resist. The children went into the dark forest with dad. Hansel was very smart and he had white stones in his pocket and every meter he dropped the stones. They went into the darker and deeper wood. Then dad said: we can have a rest here. He made a fire. Dad said: I will go and cut some more wood. But the children knew he would not return. The children slept and when they woke up the fire was out. Gretel was crying because she was afraid and because she thought she would never see her dad again. But Hansel said: I dropped the little stones and we can follow the stones! (Brothers Grimm and Jonáš M. and Evelyn P. Class 3B) Hansel and Gretel Once upon a time there was a girl called Gretel and a boy called Hansel. One day their father said You need to go far into the wood. They went to the wood. They saw a nice palace made of gingerbread. They knocked on the door. Little Red Riding Hood opened it. What do you want? she asked. We are lost. Come in! They went in. They had some food. Then they had some sleep. The next day they went to look at the palace. They came to one door and saw Dumbledore. Next door, there was Harry Potter, kissing Sleeping Beauty. Then they found lots of gold and made their way home. (The Brothers Grimm, Charles Perrault, J.K. Rowling + Tereza I., Viktorie B. and Natalka K. Class 3B)

12 Za Praotcem Čechem aneb cesta na Říp V sobotu 12.dubna 2014 jsme jeli na Klíče k branám na horu Říp. Sešli jsme se tady ve škole a autobus nás dovezl před horu Říp. Byla to asi hodina cesty. Jen někteří jeli autobusem, ostatní se s námi sešli před horou. Chvilku jsme šli na úpatí Řípu, no a potom nás čekal ten výstup. Né, že by to bylo tak těžké, ale trochu zamakat jsme museli. Nahoře nás rozdělili do skupin. Každé skupině dali na vypracování list. To, co jsme měli do pracovního listu doplnit, jsme zjistili podle stanovišť, která pro nás učitelé připravili. Pořadí, v jakém jsme stanoviště navštívili, jsme si mohli určit. Po skončení jsme šli dolů, což nebylo tak namáhavé jako výstup nahoru. Tyto Klíče k branám jsem si užila. Kačka R. (5.třída) A jaké postavy poutníci na Řípu potkali? U Metoděje jsme museli rozluštit šifru, praotci Čechovi jsme pomáhali stěhovat výbavu na cestu, u Libuše jsme psali báseň na oslavu Čech, Kazi nás vyzkoušela z poznávání bylin. Vlasta nás naučila vázat uzly a kupec ze solné stezky zkoušel naši paměť. (hv) Praotec Čech na horu Říp vyšel, rozhléd se a jemný hlas uslyšel. Novou vlast zde najdete, pak radovat se budete. Putovali Češi světem, Náš praotec Čech cestou překročil kdejaký mech. Hledal svou vlast krásnou, našel přírodu jasnou. Vystoupil na horu Říp A řekl: Tady nám bude nejlíp. hledali vlast sobě a svým dětem. Stanuli na hoře Říp a řekli: Zde bude nám líp. Čech hledaje vlast Řek na hoře Říp Bratři věřte mi Zde bude nám líp.

13 Když na Říp vyšel Čech, zakopl o mech. Díky tobě, otče vlasti, jsme teď tady všichni šťastni. Hory, řeky, širé pláně jsou teď naše, díky Páně. Praotec Čech dovedl nás sem a z Řípu na nás dýchla zem. Vlast naše česká, je sladká a hezká. Tuto krásnou naši vlast Když našel Čech horu Říp, nemohl to najít líp. Novou vlast zde založili, potom tady dlouho žili. založil Čech a nebyla to slast. Cestou na Říp překonal nejednu past. Jeho bratr Lech nebyl jako Čech, protože se české země lek. I v dnešních dnech roste tady mech, Jako tehdy, kdy sem přišel Čech.

14 Krátce března navštívili OG studenti z Ruska*** 2. dubna se konal již tradiční Book Fair*** 3. dubna proběhla Noc s Andersenem ve spolupráci s knihovnou OG*** 10. dubna se konal Den s Mensou*** 12. dubna jsme v rámci Klíčů k branám putovali na Říp*** 16. dubna proběhly Velikonoční dílny a Velikonoční aktivity připravené ve spolupráci s rodiči*** Zúčastnili jsme se soutěže Matematický klokan.*** Od 1. dubna nastoupila na rodičovskou dovolenou pí učitelka Jitka. Děkujeme za vše dobré a přejeme vše dobré. Třídnictví ve čtvrté třídě přebrala pí učitelka Saša. ***Letošní letní tábor OG proběhne 20. až 31.7., kapacita tábora je již naplněna. Kalendárium - duben dubna 2014 Velikonoční prázdniny dubna 2014 Konzultace pro rodiče a žáky Pátek, 25. dubna 2014 Filmový klub 1. května 2014 Svátek práce 2. května 2014 Ředitelské volno Podrobnější a aktualizované kalendárium na Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (sc) Steven Cartman, (ad) Alexandra Děžinská, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (sl) Šárka Linhová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (lr) Luke Ryan, (rse) Richard Seccombe, (bs) Barbora Sirková, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a žáci Základní školy Open Gate

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ. Význam názvu měsíce února: ztuhlá země se unoří (začíná se nořit ve vodu a bláto)

ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ. Význam názvu měsíce února: ztuhlá země se unoří (začíná se nořit ve vodu a bláto) ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ Význam názvu měsíce února: ztuhlá země se unoří (začíná se nořit ve vodu a bláto) Slovo šéfredaktora Obsah Dvacet osm únorových dní nám rychle vystřídaly dny březnové a s nimi

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři,

Milé čtenářky a milí čtenáři, -e- Milé čtenářky a milí čtenáři, (Úmyslně píši obojí, protože v objednávkách se objevili i muži a tak mohu vesele používat i a ne y) máte před sebou první číslo magazínu pro ženy Tabita. Samozřejmě jsme

Více

Pohádkový festival. Redakce v novém kabátě. Časopis žáků ZŠ Londýnská. Z obsahu čísla. Říjen 2006, sedmé číslo

Pohádkový festival. Redakce v novém kabátě. Časopis žáků ZŠ Londýnská. Z obsahu čísla. Říjen 2006, sedmé číslo H o d i n y Časopis žáků ZŠ Londýnská Říjen 2006, sedmé číslo Pohádkový festival v Jičíně Představení nové redakce Bez čeho by nebyla škola školou Redakce v novém kabátě Noví členové redakce, žáci z volitelného

Více

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Číslo: 53 únor 2013 Z občasníku vybíráme: Úvodník vedení školy Představujeme vyučující anglického jazyka Výsledky SCIO

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

(Ne)tradiční. povolání. V tomto čísle najdete Š K O L N Í Č A S O P I S Z Á K L A D N Í Š K O L Y J I Ž N Í I V. Číslo 140 Duben 2015.

(Ne)tradiční. povolání. V tomto čísle najdete Š K O L N Í Č A S O P I S Z Á K L A D N Í Š K O L Y J I Ž N Í I V. Číslo 140 Duben 2015. Š K O L N Í Č A S O P I S Z Á K L A D N Í Š K O L Y J I Ž N Í I V. Duben 2015 (Ne)tradiční V tomto čísle najdete (Ne)tradiční povolání Ředitelský den Projekty povolání Dubaj Bajky 6. Š Slovo šéfa 2 Obsah

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2012 města Cvikova Ročník 40 DUBEN 2012 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, první jarní dny letošního roku přinesly velmi příjemné a teplé počasí, které láká k prvním

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Zdeněk Liška (1922 Smečno 1983 Praha)

Zdeněk Liška (1922 Smečno 1983 Praha) Červen 2014 ročník XXVI vydává SOKOL MELBOURNE INC. Národní dům - 497 Queensberry St., NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 tel. 0411 143 980 or 0408 088 167 email: kvart@sokolmelbourne.com.au Zdeněk Liška (1922

Více

Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz

Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov. Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz ROČENKA 2012/2013 Gymnázium Pacov Hronova 1079 395 01 Pacov Tel./fax.: 565 44 29 11 e-mail: gpacov@email.cz http://www.gpacov.cz Obsah 2012 2013 Slovo ředitele školy............................................

Více

Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše

Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše Alšík Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše 42013 2014 Alšík se nám zamiloval! Ano, je to tak. Zanedlouho tu bude květen, tedy máj lásky čas. Proto v našem zamilovaném speciálu

Více

CESTA SVĚTEM. Komorní workcamp v zemi, kde nic není nemožné. Úterý na střední škole v Zambii. Zápisníček z workcampu v Mezně

CESTA SVĚTEM. Komorní workcamp v zemi, kde nic není nemožné. Úterý na střední škole v Zambii. Zápisníček z workcampu v Mezně zima 2012 CESTA SVĚTEM Zpravodaj občanského sdružení INEX-SDA Komorní workcamp v zemi, kde nic není nemožné Úterý na střední škole v Zambii Zápisníček z workcampu v Mezně dobrovolná práce v oblasti tvého

Více

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková magazine Letní kurzy Extra silná dávka angličtiny str. 8 9 Gabriela Gunčíková Mluvit cizím jazykem je neskutečně osvobozující str. 6 7 Anglická slovíčka a fráze na dovolenou Lektor Jan Vašourek Deset jedinečných

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE

GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE ALMANACH 60 GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE 1948 2008 Nihil est annis velocius (Ovidius) PhDr. Jiří Vlček ředitel školy abs. 1977 Prolog Hora ruit, čas se řítí, tempora labuntur tacitisque senescimus

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více