Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,"

Transkript

1 Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, držíte v rukou (a nebo si je možná čtete v elektronické podobě) další číslo zpravodaje naší vaší základní školy. Od vydání minulého čísla uplynulo jen několik dní a naši mladí redaktoři i jejich starší kolegové přicházejí s další nabídkou článků, které mapují aktivity naší školy. Přejeme Vám příjemné čtení. Velikonoční prázdniny letos rozdělují třetí a čtvrté čtvrtletí. Blíží se tedy závěrečná etapa běhu tohoto školního roku. Na toto období chystáme opět mnoho aktivit školních i mimoškolních. Připravované akce naleznete v plánu akcí na i- klíčence (). Finišují samozřejmě také vzdělávací aktivity: prvňáci krásně čtou a píší, druháci už umí psát i,y po tvrdých a měkkých souhláskách, třeťáci už znají vyjmenovaná slova, čtvrťáci se svojí novou třídní paní učitelkou Sašou trénují shodu přísudku s podmětem. A to jsou jen střípky učiva, které naši žáci zběhle zvládají. Záměrně jsem vynechal pátý ročník, neboť naše nejstarší čekají hned po velikonočních prázdninách přijímací pohovory na Gymnázium Open Gate. Věřím, že se na tuto zkoušku (podobně jako na předchozí její písemnou část) zodpovědně chystají a budou opět úspěšní. Držím jim k tomu palce. V souvislosti se zmiňovaným přijímacím řízením mě ještě napadá, že již po velikonočních prázdninách začne pro žáky čtvrté třídy pravidelné setkávání nad různými testy přijímacích řízení na víceletá gymnázia. Toto procvičování bude probíhat v ranních hodinách a účast na něm bude dobrovolná. Povedou je paní učitelky Petra Kobrová a Saša Děžinská. Čtvrťáky a páťáky navíc ještě čeká v polovině května anglická zkouška KET/PET, na kterou se pravidelně od začátku pololetí připravují. Zkoušky budou probíhat v prostorách naší školy ve spolupráci s jazykovou školou Akcent. Při konzultacích s učiteli, rodiči a žáky, které proběhne v týdnech po velikonočním volnu bude příležitost zhodnotit uplynulé období a stanovit si cíle či se řídit doporučeními na období následující Je vidět, že akcí nás čeká ještě mnoho O Velikonocích tedy načerpejme palivo a s radostí se vydejme vstříc čtvrtému čtvrtletí. Krásné VELIKONOCE všem. Jiří Luka

2 Velikonoce Ve velikonočních svátcích se snoubí hned tři tradice. Původní pohanský význam Velikonoc odkazuje na oslavu jarní rovnodennosti a příchodu jara. Před přibližně 3500 lety dali staršímu svátku jara nový význam Židé svým svátkem Paschy. Židé si v tyto dny připomínají exodus slavné vyjití z egyptského zajetí. Izraelité, kteří žili v Egyptě jako porobený a zotročený národ, byli vyvedeni Mojžíšem do svobodné země. Bůh Hospodin vysvobodil Izraelity skrze mocné zázraky. Když farao odmítl Židy propustit, Bůh seslal na Egypt řadu egyptských ran. Farao byl ale neoblomný a Židy stále odmítal propustit. Při poslední ráně zahynulo vše prvorozené včetně faraonova syna. Jen Izraelité, kteří obětovali beránka a jeho krví označili veřeje domu, byli ušetřeni. Teprve tehdy Egypťané nechali Židy odejít. Židovské velikonoce připomínají právě tuto událost. I mezi naše velikonoční pokrmy se dostal alespoň beránek ze sladkého těsta. Na egyptský exodus navazuje křesťanský obraz Velikonoc připomínající smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Křesťané věří, že tak, jak Bůh osvobodil svůj lid z otroctví Egypta, osvobodil jej skrze Ježíše z područí hříchu a zla. Velikonoce navazují na období čtyřicetidenního půstu, který začíná na Popeleční středu. Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři. Jeho název není odvozen od zelené barvy, jak by se mohlo zdát, ale z německého Greindonnerstag, tedy lkavý čtvrtek. V kostele přestaly zvonit zvony a říkalo se, že odletěly do Říma. Místo nich obcházeli vesnice kluci s řehtačkami. Tento den se doporučuje jíst špenát nebo jiná zelená jídla. Vrcholem Velikonoc je tzv. velikonoční triduum (třídení), tedy pátek, sobota a neděle. Velký pátek, den Ježíšova ukřižování, je v církvi dnem přísného půstu. V lidovém prostředí je tradičně považován za tajemný den, kdy se otevírají skály a vydávají své poklady. Tyto povídačky inspirovaly i K. J. Erbena. Dřív mladé dívky chodily o úsvitu na Velký pátek k vodě, kde se vykoupaly. To jim mělo přinést krásu a svěžest. Zakázaná byla práce na poli, aby se neobracela hlína na božím hrobě. Bílá sobota nese své jméno po bílých oděvech novokřtěnců, kteří přijali tento den křest, ale odkazuje i na zvyk velkého úklidu a bílení obydlí před velkým svátkem. Na noční bohoslužbu lidé přinášeli mazance, barvená vejce a další pokrmy, aby je kněz požehnal. Posledním dnem velikonočního tridua je velikonoční neděle, tedy slavnost vzkříšení. Je to nejvýznamnější den křesťanských Velikonoc. Tento den se slavilo. Lidé jedli různé tradiční pokrmy vejce, velikonoční nádivku, mazance, jehněčí a skopové maso, holoubata.

3 Kdokoli přišel do domu, musel dostat kousek ochutnat. Dnes dodržujeme především zvyky týkající se velikonočního pondělí. To už ke křesťanským Velikonocům nepatří a dodržované zvyky jsou starší, pohanské. Kluci pletou pomlázky z vrbového proutí a vyplácejí dívky, aby jim do žil vlili novou sílu a svěžest. Za to od dívek dostávají barvená vajíčka. Ta patří vůbec k nejstarším velikonočním symbolům. Byla nalezena již v pravěkých pohřebištích. Vejce je symbol života a plodnosti. Jeho barvení tento význam podtrhuje. Velikonoční kraslice jsou zdobeny nejrůznějšími technikami od vyškrabávání, přes lepení slámy či sítiny až po batiku. Symbolické jsou také používané barvy. Velikonočním pondělím Velikonoce zdaleka nekončí. Po slavnosti vzkříšení následuje ještě čtyřicetidenní velikonoční období, vrcholící slavností nanebevstoupení Krista. (hv) Velikonoce slavíme, protože ukřižovali Ježíše. Velikonoce se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Na Velikonoce jíme beránka a vajíčka. O Velikonocích hledáme poklad. V tom pokladu můžou být bonbóny, čokolády a nějaké sladkosti. Kluci pletou pomlázky a holky barví vajíčka, protože ve vajíčkách je schovaný ještě kousek života. Alička N. (2.třída) Easter Adventure The Golden Egg One Easter a boy called Bob went to the Deeptime Forest. Everything was very exciting and he didn t want to go back. but he was lost. He tried North, South, East and West, but he couldn t find the right way. Easter bunny came to see what was going on. Easter bunny led Bob to his Easter bunny hole. They slid down and then went up into town. Easter bunny gave Bob a golden egg. bob looked at the egg and back at the Easter bunny but Easter bunny wasn t there. After that, Bob s family wasn t poor, but nobody ever saw Easter bunny again. Petr K. (Class 4)

4 Easter bunny Once upon a time there was an Easter bunny who lost his eggs. He looked for them everywhere but he couldn t find them! He went throught desert, America, Asia, China, Italy, Thailand, England, Japan and other countries. But when he came back, he remembered that he gave them to children at Easter! Martin M., Ema N.(Class 4) Easter Adventure Once upon a time there was a bunny. The bunny was pink. It was an Easter bunny. Every Easter the bunny hid Easter eggs and the children liked them. They were good! Anitka D., Maria N. (Class 4) Plans for Easter I m going to my grandpa and I m going to fix my car and motorbike. I like to fix cars and motorbikes. When I m big, I m going to ride cars and motorbikes. My grandpa cooks good food. Sometimes, my cousins come and their parents. We build things from wood and play with them. At Easter we get chocolate bunnies and chocolate eggs. I always eat them when I get them but my cousins eat them after Easter. Michal D. (Class 4) Velikonoční dílny Těsně před velikonočními prázdninami ve středu absolvovaly vždy dvě velikonoční dílny. Některé 16. dubna proběhly velikonoční dílny. Celá škola byly zaměřené výtvarně, jiné hudebně nebo byla krásně jarně pestrobarevná. Tento den totiž pohybově. Po obědě jsme se vydali hledat velikonoční děti nechaly uniformy ve skříni a do školy přišly oblečené poklad. Velikonoční hru si pro nás připravili v jarních barvách. Dopoledne se děti rozdělily někteří rodiče. Naštěstí nám přálo i počasí. do skupin napříč třídami a v těchto skupinách Všichni jsme si tento den užili. Svědčí o tom ná- sledující fotky. (hv) Zdobení velikonočních perníčků Na začátku dílny jsme si řekli něco o historii perníčků. Pak jsme si opsali recept, abychom si mohli upéct perníčky i doma. No a pak už jsme začali zdobit. (Michal M. Martin M. 4. tř.) Z celé dílny se mi nejvíce líbilo jedení těch perníčků! (Kateřina R. 5. tř.)

5 Hudební dílna Vítáme jaro V hudební dílně jsme s Petrou zpívali jarní písničky, rytmizovali jsme a hráli na orffovské nástroje. Také jsme si namalovali velké vejce. Na otázku, co se jim líbilo, odpověděla většina dětí, že všechno. Skupinová práce Art We made decorations for Easter. We put sticky things on the balloon. When the glue dries, we will prick the balloon. Only the decoration will be there. You can hang it in the hall. We enjoyed it because it was fun. We are very sticky! Vojta J., Erik V. (Class 5) Easter singing We also talked about Easter, drew pictures and solved some puzzles. We liked singing and drawing pictures., Petr D.(Class 3B ) We liked the code. Evelína D + Karolína M., (Class 2) Taneční dílna Byli jsme ve 2.třídě. Tam jsme tancovali řecké tance s Hankou. Naučila nás čtyři tance chassaposerviko, syrto, o menousis a tsamiko. Bylo to super. Viki M. Julinka (2.třída) Easter sports At this time of year, races on sports day in schools in Ireland and Britain are very popular. The most popular races at Open Gate were the 3-legged race and the sack (bin bag) race. Everyone enjoyed themselves.

6 Jaro Jaro začíná 20., nebo 21. března. Tento den se nazývá rovnodennost, protože den a noc jsou stejně dlouhé. Ráno vychází slunce čím dál dříve a zapadá čím dál později. Den se prodlužuje. O rovnodennosti slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě. Na jaře se začíná oteplovat a teplota se může dostat až nad 15 stupňů Celsia. Na jaře je hodně slunečno, protože hodně září slunce. Také často prší. Na zimu ptáci odlétají do teplých krajin, protože by jim tady byla zima a neměli by potravu. Na jaře přilétají zpátky třeba čápové, vlaštovky a skřivani. Rodí se mláďata a jejich rodiče jim nosí potravu, což jsou třeba červi, žížaly, a ještě různí brouci. Jaro je krásné, když slyšíme, jak pípají ptáci a skákají králíci. Sněženky a bledule jsou první jarní kytky, které na jaře rostou. Později kvetou například pampelišky a fialky. Stromy začínají pučet a kvést. Na jaře se zelená tráva. (kolektiv 2.třídy) Na jaro se vždycky těším, je to krásné období. Všude chodím krokem pěším, užívám si s přáteli. První jarní den Příjemný je všem Venku už je teplo Přesně, jak by mělo Nová mláďátka se rodí, Ovšem dvacátého čtvrtého třetí tak už to na světě je. Už zase prší Pomlázkou nás vyšlehají Počasí je proměnlivé místní kluci z vesnice. Jako kdyby bylo živé Nela U. (5.třída) Všudy všude se to barví, upečeme beránka. Tak jak vás to jaro baví? Snad už letos přijde včas. Julie S. (5.třída)

7 Začíná jaro Začíná jaro a už není chladno. Všude je hmyz a já říkám, zlobivá včelo, hned zmiz. Ptáci jen cvrkají a křídly mávají. A stromy šustí se svým vším listím. Já vidím berušky, mají černé tečky. Já vidím oblohu v kažďoučkém koutku. Julie B. (2.třída) Na jaře vidíme zajíce, srnku, zelené stromy, hmyz, rozmrzlé rybníky a kance. Na jaře mám rád, že můžu na zahradě hrát fotbal a jiné hry. Jaro začíná 21.března. Jaro voní jako hlína, listy, déšť, květiny, tráva a kouř. Na jaře můžu jíst med, pažitku a bylinky. Na jaře se mi líbí zvuk ptáků, hmyzu, šumění stromů a šumění vody. Na jaře dávám ruce do hlíny a je hodně měkká. Jaro je jako ráj, teplo a vůně. Na jaře vylézají zvířata na pastvu. Martin U. (2.třída) Začíná jaro. Já, Tom, jaro přímo miluju! Já mám rád jaro, protože je teplé. A navíc rostou kytičky a létají broučkové a taky hmyz. A nejhezčí je, že po dešti nebo po bouřce poleze duha na oblohu. A nejroztomilejší na jaře je, že se vyklubou mláďátka (kuřata) ven z vajíček. Já jaro miluji taky proto, že chutná jako tráva a po medu. A když jsem v lese, tak tam je strašně moc zvuků, můžeš slyšet třeba ptáčky, brouky, divoké prase a třeba hmyz. A nejlepší je, že se můžeme koupat a vlastně my kluci máme nadvládu nad holkama, protože jsou Velikonoce. Tom J. (2.třída) 21.března začíná jaro. Mám ráda jaro, protože je hezky. Kvetou stromy a květiny. Na jaře v přírodě zpívají ptáčci. Jaro je hezké. Na jaře můžeme plavat, hrát venku hry. Můžeme slyšet medvědy, šumící stromy i šumící trávu. Anetka D. (2.třída) Začíná jaro, je 21.března. Mám rád jaro, protože je teplo. Jsem v bazénu a příroda je zelená. Na jaře v přírodě ptáčci zpívají. Jaro je takové teplé něžné a přírodní. Na jaře můžeme hrát florbal, fotbal, na babu, být v bazéně. Adam L. (2.třída) 21.března začíná jaro. Všude to voní kytkami a trávou. Vždy jsou vidět berušky, cvrčci a kobylky. Rostou kytky, tráva a je vidět duha. Jaro voní po kůře, dešti, hlíně, potocích a chutná po medu. Na jaře můžeme jezdit na kole a na koloběžce. Občas i trochu prší, ale jenom málo. Kája M. (2.třída)

8 Kreslili jsme jaro Johanka H., Julinka B., Viki S., Maty S. 2.třída)

9 Night with Andersen Why is Andersen night called Andersen night? Because Andersen was an excellent writer. He wrote stories. It is his birthday on 2 nd April. Andersen night was a really enjoyable experience because we played lots of games and did lots of fun stuff. First, we went for dinner. Then the students from the senior school gave us socks and we colored them. As we colored the socks, they read a story called Lichožrouti. We had to listen carefully because there was a quiz about the book. The winner of the quiz was given a funny present socks because Lichožrouti ate socks. The students only wore one sock because Lichožrouti only ever eat one sock. After that we played lots of games like charades. It was a little bit scary because there was a big thunderstorm. We had an excellent night because we slept between the book cases. Finally we went to sleep. In the morning we couldn t wait for breakfast because we were really hungry! We liked Andersen night and we would like to go next year again. Tomáš Ch., Pepi E. Viky Š. Kačka Š. and Pavel G., Class 3A

10 Beseda o první pomoci Na konci března k nám přišla paní Chomátová. Připravila si pro nás prezentaci o první pomoci. Ta prezentace byla na tabuli. Ukazovala nám různé polohy. Říkala nám telefonní čísla, na která máme zavolat. Na policii a na hasiče a taky na ambulanci. Ukázala nám, jak zastavit krvácení. Potom nám ukázala, co máme udělat, když máme popáleninu. Když máme omrzlinu, tak máme dát ruce do podpaždí, aby je zahřálo lidské teplo. Když někdo omdlí, máme mu zvednout nohy a opřít je třeba o strom nebo o sloup. Když člověk krvácí, třeba na ruce, tak tu ruku máme dát nad srdíčko. A když krvácí na noze, tak ho položíme na zem, aby ta noha byla taky nad srdíčkem. Potom jsme si to ukazovali na sobě, tak že jsme dělali ty polohy, o kterých jsme se učili. Já jsem si to užil! Maty S. (2.třída) Ve čtvrtek se stalo něco pozoruhodného. Byla tu paní Chomátová a přednášela nám o první pomoci. Nejdřív vám řeknu čísla na záchrannou službu a další důležitá čísla. Záchranná služba je 155, policie 158 a hasiči 150 a ještě tísňová linka 112. Když někdo omdlí, dáme mu nohy na židli. Při úrazu hlavy si lehneme na záda a dáme něco pod hlavu. Při poranění břicha si lehneme na záda a dáme něco pod hlavu a pod nohy. Při poranění hrudníku dáme člověka do polosedu. Autotransfúzní poloha je, když někomu zvednete ruce a nohy. Používá se, když někdo hodně krvácí. Viki M. (2.třída) Den s Mensou V rámci naší spolupráce s Mensou nás navštívil její předseda pan Tomáš Blumenstein se svými kolegyněmi. Ve všech třídách jsme měli možnost si zahrát různé hry logické, deskové i vědomostní. Zkoušeli jsme také luštit rébusy a číselné řady. A protože jsme chytří a šikovní, někteří z nás dostali výtisk časopisu Mensa. (pk) Ve čtvrtek 10.dubna jsme měli návštěvu z Mensy. Je to na logiku. Nejprve měl jeden pán prezentaci a v ní měl otázky, ve kterých měli vyhledávat slova. Každý, kdo uhodl odpověď na otázku, dostal časopis Mensa. Potom jsme přešli do první třídy a tam jsme hráli hry. My jsme hráli piškvorky a vyhráli jsme. Pak jsme ještě hráli různé hry, hry, hry a hry Rosťa J., Matyáš S. (2.třída)

11 Traditional fairy tales 3B The little mermaid Once upon a time there was a mermaid called Ariel. She wanted to marry a prince but she didn t have legs. She wanted legs and she went to a witch. The witch gave her legs, but the witch wanted her voice. Ariel swam to the top of the sea and met a ship. On the ship was a prince. He said that he wanted to marry her but Ariel couldn t say anything. She swam away. She found her voice and swam back to the price and said Yes, I want to marry you. Then they lived happily ever after. (Hans Christian Andersen and Petr D. Class 3B) Hansel and Gretel Once upon a time there was a poor family with children. But they didn t have food any more and the wife said: We don t have food and we must kill the children. But the husband said: I love my children and I don t want to kill them. He was afraid of his wife and he couldn t resist. The children went into the dark forest with dad. Hansel was very smart and he had white stones in his pocket and every meter he dropped the stones. They went into the darker and deeper wood. Then dad said: we can have a rest here. He made a fire. Dad said: I will go and cut some more wood. But the children knew he would not return. The children slept and when they woke up the fire was out. Gretel was crying because she was afraid and because she thought she would never see her dad again. But Hansel said: I dropped the little stones and we can follow the stones! (Brothers Grimm and Jonáš M. and Evelyn P. Class 3B) Hansel and Gretel Once upon a time there was a girl called Gretel and a boy called Hansel. One day their father said You need to go far into the wood. They went to the wood. They saw a nice palace made of gingerbread. They knocked on the door. Little Red Riding Hood opened it. What do you want? she asked. We are lost. Come in! They went in. They had some food. Then they had some sleep. The next day they went to look at the palace. They came to one door and saw Dumbledore. Next door, there was Harry Potter, kissing Sleeping Beauty. Then they found lots of gold and made their way home. (The Brothers Grimm, Charles Perrault, J.K. Rowling + Tereza I., Viktorie B. and Natalka K. Class 3B)

12 Za Praotcem Čechem aneb cesta na Říp V sobotu 12.dubna 2014 jsme jeli na Klíče k branám na horu Říp. Sešli jsme se tady ve škole a autobus nás dovezl před horu Říp. Byla to asi hodina cesty. Jen někteří jeli autobusem, ostatní se s námi sešli před horou. Chvilku jsme šli na úpatí Řípu, no a potom nás čekal ten výstup. Né, že by to bylo tak těžké, ale trochu zamakat jsme museli. Nahoře nás rozdělili do skupin. Každé skupině dali na vypracování list. To, co jsme měli do pracovního listu doplnit, jsme zjistili podle stanovišť, která pro nás učitelé připravili. Pořadí, v jakém jsme stanoviště navštívili, jsme si mohli určit. Po skončení jsme šli dolů, což nebylo tak namáhavé jako výstup nahoru. Tyto Klíče k branám jsem si užila. Kačka R. (5.třída) A jaké postavy poutníci na Řípu potkali? U Metoděje jsme museli rozluštit šifru, praotci Čechovi jsme pomáhali stěhovat výbavu na cestu, u Libuše jsme psali báseň na oslavu Čech, Kazi nás vyzkoušela z poznávání bylin. Vlasta nás naučila vázat uzly a kupec ze solné stezky zkoušel naši paměť. (hv) Praotec Čech na horu Říp vyšel, rozhléd se a jemný hlas uslyšel. Novou vlast zde najdete, pak radovat se budete. Putovali Češi světem, Náš praotec Čech cestou překročil kdejaký mech. Hledal svou vlast krásnou, našel přírodu jasnou. Vystoupil na horu Říp A řekl: Tady nám bude nejlíp. hledali vlast sobě a svým dětem. Stanuli na hoře Říp a řekli: Zde bude nám líp. Čech hledaje vlast Řek na hoře Říp Bratři věřte mi Zde bude nám líp.

13 Když na Říp vyšel Čech, zakopl o mech. Díky tobě, otče vlasti, jsme teď tady všichni šťastni. Hory, řeky, širé pláně jsou teď naše, díky Páně. Praotec Čech dovedl nás sem a z Řípu na nás dýchla zem. Vlast naše česká, je sladká a hezká. Tuto krásnou naši vlast Když našel Čech horu Říp, nemohl to najít líp. Novou vlast zde založili, potom tady dlouho žili. založil Čech a nebyla to slast. Cestou na Říp překonal nejednu past. Jeho bratr Lech nebyl jako Čech, protože se české země lek. I v dnešních dnech roste tady mech, Jako tehdy, kdy sem přišel Čech.

14 Krátce března navštívili OG studenti z Ruska*** 2. dubna se konal již tradiční Book Fair*** 3. dubna proběhla Noc s Andersenem ve spolupráci s knihovnou OG*** 10. dubna se konal Den s Mensou*** 12. dubna jsme v rámci Klíčů k branám putovali na Říp*** 16. dubna proběhly Velikonoční dílny a Velikonoční aktivity připravené ve spolupráci s rodiči*** Zúčastnili jsme se soutěže Matematický klokan.*** Od 1. dubna nastoupila na rodičovskou dovolenou pí učitelka Jitka. Děkujeme za vše dobré a přejeme vše dobré. Třídnictví ve čtvrté třídě přebrala pí učitelka Saša. ***Letošní letní tábor OG proběhne 20. až 31.7., kapacita tábora je již naplněna. Kalendárium - duben dubna 2014 Velikonoční prázdniny dubna 2014 Konzultace pro rodiče a žáky Pátek, 25. dubna 2014 Filmový klub 1. května 2014 Svátek práce 2. května 2014 Ředitelské volno Podrobnější a aktualizované kalendárium na Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (sc) Steven Cartman, (ad) Alexandra Děžinská, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (sl) Šárka Linhová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (lr) Luke Ryan, (rse) Richard Seccombe, (bs) Barbora Sirková, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a žáci Základní školy Open Gate

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál

Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál Autor: Kateřina Mařanová Partnerské zařízení: Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Poznámka: kopírovat

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoční novinky pro Vaše rodinky Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Tramper could feel the stony road through the holes in his boots. A newspaper blew by, Tramper picked it up and sat down to cover the holes in his boots with

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náš zpravodaj Březen 2015

Náš zpravodaj Březen 2015 Třetí vydání Jedna, dvě, tři! Nastalo jaro, přicházejí Velikonoce a my se můžeme pochlubit třetím vydáním Našeho zpravodaje. Na úvod jej můžeme popsat přídavnými jmény: jarní, lehké, radostné. Trochu se

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

III_ Roleplay Chapter 1.doc III_ Roleplay Chapter 2.doc III_ Roleplay Chapter 3.doc. Počet příloh: 3 Název příloh:

III_ Roleplay Chapter 1.doc III_ Roleplay Chapter 2.doc III_ Roleplay Chapter 3.doc. Počet příloh: 3 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Roleplay Pořadové číslo: III_2-11-53 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Nejchladnější místo na zemi Vyučující: Mgr. Milena Polášková

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

VY_22_INOVACE_68 A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT)

VY_22_INOVACE_68 A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT) VY_22_INOVACE_68 A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT) 1/ Choose or complete the

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY PRVNÍ TYP: GIVE IT TO ME DRUHÝ TYP: BUY IT FOR ME They gave me the book. Dali mi tu knihu. They bought me the book. Koupili mi tu knihu. They gave the book to me. Dali

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Ashley s camera VY_22_INOVACE_05

Ashley s camera VY_22_INOVACE_05 Ashley s camera VY INOVACE_05 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Ashley s camera P3 U7D Ashley s camera. ( new camera) Do the crossword. What did

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více