Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,"

Transkript

1 Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, držíte v rukou (a nebo si je možná čtete v elektronické podobě) další číslo zpravodaje naší vaší základní školy. Od vydání minulého čísla uplynulo jen několik dní a naši mladí redaktoři i jejich starší kolegové přicházejí s další nabídkou článků, které mapují aktivity naší školy. Přejeme Vám příjemné čtení. Velikonoční prázdniny letos rozdělují třetí a čtvrté čtvrtletí. Blíží se tedy závěrečná etapa běhu tohoto školního roku. Na toto období chystáme opět mnoho aktivit školních i mimoškolních. Připravované akce naleznete v plánu akcí na i- klíčence (). Finišují samozřejmě také vzdělávací aktivity: prvňáci krásně čtou a píší, druháci už umí psát i,y po tvrdých a měkkých souhláskách, třeťáci už znají vyjmenovaná slova, čtvrťáci se svojí novou třídní paní učitelkou Sašou trénují shodu přísudku s podmětem. A to jsou jen střípky učiva, které naši žáci zběhle zvládají. Záměrně jsem vynechal pátý ročník, neboť naše nejstarší čekají hned po velikonočních prázdninách přijímací pohovory na Gymnázium Open Gate. Věřím, že se na tuto zkoušku (podobně jako na předchozí její písemnou část) zodpovědně chystají a budou opět úspěšní. Držím jim k tomu palce. V souvislosti se zmiňovaným přijímacím řízením mě ještě napadá, že již po velikonočních prázdninách začne pro žáky čtvrté třídy pravidelné setkávání nad různými testy přijímacích řízení na víceletá gymnázia. Toto procvičování bude probíhat v ranních hodinách a účast na něm bude dobrovolná. Povedou je paní učitelky Petra Kobrová a Saša Děžinská. Čtvrťáky a páťáky navíc ještě čeká v polovině května anglická zkouška KET/PET, na kterou se pravidelně od začátku pololetí připravují. Zkoušky budou probíhat v prostorách naší školy ve spolupráci s jazykovou školou Akcent. Při konzultacích s učiteli, rodiči a žáky, které proběhne v týdnech po velikonočním volnu bude příležitost zhodnotit uplynulé období a stanovit si cíle či se řídit doporučeními na období následující Je vidět, že akcí nás čeká ještě mnoho O Velikonocích tedy načerpejme palivo a s radostí se vydejme vstříc čtvrtému čtvrtletí. Krásné VELIKONOCE všem. Jiří Luka

2 Velikonoce Ve velikonočních svátcích se snoubí hned tři tradice. Původní pohanský význam Velikonoc odkazuje na oslavu jarní rovnodennosti a příchodu jara. Před přibližně 3500 lety dali staršímu svátku jara nový význam Židé svým svátkem Paschy. Židé si v tyto dny připomínají exodus slavné vyjití z egyptského zajetí. Izraelité, kteří žili v Egyptě jako porobený a zotročený národ, byli vyvedeni Mojžíšem do svobodné země. Bůh Hospodin vysvobodil Izraelity skrze mocné zázraky. Když farao odmítl Židy propustit, Bůh seslal na Egypt řadu egyptských ran. Farao byl ale neoblomný a Židy stále odmítal propustit. Při poslední ráně zahynulo vše prvorozené včetně faraonova syna. Jen Izraelité, kteří obětovali beránka a jeho krví označili veřeje domu, byli ušetřeni. Teprve tehdy Egypťané nechali Židy odejít. Židovské velikonoce připomínají právě tuto událost. I mezi naše velikonoční pokrmy se dostal alespoň beránek ze sladkého těsta. Na egyptský exodus navazuje křesťanský obraz Velikonoc připomínající smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Křesťané věří, že tak, jak Bůh osvobodil svůj lid z otroctví Egypta, osvobodil jej skrze Ježíše z područí hříchu a zla. Velikonoce navazují na období čtyřicetidenního půstu, který začíná na Popeleční středu. Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři. Jeho název není odvozen od zelené barvy, jak by se mohlo zdát, ale z německého Greindonnerstag, tedy lkavý čtvrtek. V kostele přestaly zvonit zvony a říkalo se, že odletěly do Říma. Místo nich obcházeli vesnice kluci s řehtačkami. Tento den se doporučuje jíst špenát nebo jiná zelená jídla. Vrcholem Velikonoc je tzv. velikonoční triduum (třídení), tedy pátek, sobota a neděle. Velký pátek, den Ježíšova ukřižování, je v církvi dnem přísného půstu. V lidovém prostředí je tradičně považován za tajemný den, kdy se otevírají skály a vydávají své poklady. Tyto povídačky inspirovaly i K. J. Erbena. Dřív mladé dívky chodily o úsvitu na Velký pátek k vodě, kde se vykoupaly. To jim mělo přinést krásu a svěžest. Zakázaná byla práce na poli, aby se neobracela hlína na božím hrobě. Bílá sobota nese své jméno po bílých oděvech novokřtěnců, kteří přijali tento den křest, ale odkazuje i na zvyk velkého úklidu a bílení obydlí před velkým svátkem. Na noční bohoslužbu lidé přinášeli mazance, barvená vejce a další pokrmy, aby je kněz požehnal. Posledním dnem velikonočního tridua je velikonoční neděle, tedy slavnost vzkříšení. Je to nejvýznamnější den křesťanských Velikonoc. Tento den se slavilo. Lidé jedli různé tradiční pokrmy vejce, velikonoční nádivku, mazance, jehněčí a skopové maso, holoubata.

3 Kdokoli přišel do domu, musel dostat kousek ochutnat. Dnes dodržujeme především zvyky týkající se velikonočního pondělí. To už ke křesťanským Velikonocům nepatří a dodržované zvyky jsou starší, pohanské. Kluci pletou pomlázky z vrbového proutí a vyplácejí dívky, aby jim do žil vlili novou sílu a svěžest. Za to od dívek dostávají barvená vajíčka. Ta patří vůbec k nejstarším velikonočním symbolům. Byla nalezena již v pravěkých pohřebištích. Vejce je symbol života a plodnosti. Jeho barvení tento význam podtrhuje. Velikonoční kraslice jsou zdobeny nejrůznějšími technikami od vyškrabávání, přes lepení slámy či sítiny až po batiku. Symbolické jsou také používané barvy. Velikonočním pondělím Velikonoce zdaleka nekončí. Po slavnosti vzkříšení následuje ještě čtyřicetidenní velikonoční období, vrcholící slavností nanebevstoupení Krista. (hv) Velikonoce slavíme, protože ukřižovali Ježíše. Velikonoce se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Na Velikonoce jíme beránka a vajíčka. O Velikonocích hledáme poklad. V tom pokladu můžou být bonbóny, čokolády a nějaké sladkosti. Kluci pletou pomlázky a holky barví vajíčka, protože ve vajíčkách je schovaný ještě kousek života. Alička N. (2.třída) Easter Adventure The Golden Egg One Easter a boy called Bob went to the Deeptime Forest. Everything was very exciting and he didn t want to go back. but he was lost. He tried North, South, East and West, but he couldn t find the right way. Easter bunny came to see what was going on. Easter bunny led Bob to his Easter bunny hole. They slid down and then went up into town. Easter bunny gave Bob a golden egg. bob looked at the egg and back at the Easter bunny but Easter bunny wasn t there. After that, Bob s family wasn t poor, but nobody ever saw Easter bunny again. Petr K. (Class 4)

4 Easter bunny Once upon a time there was an Easter bunny who lost his eggs. He looked for them everywhere but he couldn t find them! He went throught desert, America, Asia, China, Italy, Thailand, England, Japan and other countries. But when he came back, he remembered that he gave them to children at Easter! Martin M., Ema N.(Class 4) Easter Adventure Once upon a time there was a bunny. The bunny was pink. It was an Easter bunny. Every Easter the bunny hid Easter eggs and the children liked them. They were good! Anitka D., Maria N. (Class 4) Plans for Easter I m going to my grandpa and I m going to fix my car and motorbike. I like to fix cars and motorbikes. When I m big, I m going to ride cars and motorbikes. My grandpa cooks good food. Sometimes, my cousins come and their parents. We build things from wood and play with them. At Easter we get chocolate bunnies and chocolate eggs. I always eat them when I get them but my cousins eat them after Easter. Michal D. (Class 4) Velikonoční dílny Těsně před velikonočními prázdninami ve středu absolvovaly vždy dvě velikonoční dílny. Některé 16. dubna proběhly velikonoční dílny. Celá škola byly zaměřené výtvarně, jiné hudebně nebo byla krásně jarně pestrobarevná. Tento den totiž pohybově. Po obědě jsme se vydali hledat velikonoční děti nechaly uniformy ve skříni a do školy přišly oblečené poklad. Velikonoční hru si pro nás připravili v jarních barvách. Dopoledne se děti rozdělily někteří rodiče. Naštěstí nám přálo i počasí. do skupin napříč třídami a v těchto skupinách Všichni jsme si tento den užili. Svědčí o tom ná- sledující fotky. (hv) Zdobení velikonočních perníčků Na začátku dílny jsme si řekli něco o historii perníčků. Pak jsme si opsali recept, abychom si mohli upéct perníčky i doma. No a pak už jsme začali zdobit. (Michal M. Martin M. 4. tř.) Z celé dílny se mi nejvíce líbilo jedení těch perníčků! (Kateřina R. 5. tř.)

5 Hudební dílna Vítáme jaro V hudební dílně jsme s Petrou zpívali jarní písničky, rytmizovali jsme a hráli na orffovské nástroje. Také jsme si namalovali velké vejce. Na otázku, co se jim líbilo, odpověděla většina dětí, že všechno. Skupinová práce Art We made decorations for Easter. We put sticky things on the balloon. When the glue dries, we will prick the balloon. Only the decoration will be there. You can hang it in the hall. We enjoyed it because it was fun. We are very sticky! Vojta J., Erik V. (Class 5) Easter singing We also talked about Easter, drew pictures and solved some puzzles. We liked singing and drawing pictures., Petr D.(Class 3B ) We liked the code. Evelína D + Karolína M., (Class 2) Taneční dílna Byli jsme ve 2.třídě. Tam jsme tancovali řecké tance s Hankou. Naučila nás čtyři tance chassaposerviko, syrto, o menousis a tsamiko. Bylo to super. Viki M. Julinka (2.třída) Easter sports At this time of year, races on sports day in schools in Ireland and Britain are very popular. The most popular races at Open Gate were the 3-legged race and the sack (bin bag) race. Everyone enjoyed themselves.

6 Jaro Jaro začíná 20., nebo 21. března. Tento den se nazývá rovnodennost, protože den a noc jsou stejně dlouhé. Ráno vychází slunce čím dál dříve a zapadá čím dál později. Den se prodlužuje. O rovnodennosti slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě. Na jaře se začíná oteplovat a teplota se může dostat až nad 15 stupňů Celsia. Na jaře je hodně slunečno, protože hodně září slunce. Také často prší. Na zimu ptáci odlétají do teplých krajin, protože by jim tady byla zima a neměli by potravu. Na jaře přilétají zpátky třeba čápové, vlaštovky a skřivani. Rodí se mláďata a jejich rodiče jim nosí potravu, což jsou třeba červi, žížaly, a ještě různí brouci. Jaro je krásné, když slyšíme, jak pípají ptáci a skákají králíci. Sněženky a bledule jsou první jarní kytky, které na jaře rostou. Později kvetou například pampelišky a fialky. Stromy začínají pučet a kvést. Na jaře se zelená tráva. (kolektiv 2.třídy) Na jaro se vždycky těším, je to krásné období. Všude chodím krokem pěším, užívám si s přáteli. První jarní den Příjemný je všem Venku už je teplo Přesně, jak by mělo Nová mláďátka se rodí, Ovšem dvacátého čtvrtého třetí tak už to na světě je. Už zase prší Pomlázkou nás vyšlehají Počasí je proměnlivé místní kluci z vesnice. Jako kdyby bylo živé Nela U. (5.třída) Všudy všude se to barví, upečeme beránka. Tak jak vás to jaro baví? Snad už letos přijde včas. Julie S. (5.třída)

7 Začíná jaro Začíná jaro a už není chladno. Všude je hmyz a já říkám, zlobivá včelo, hned zmiz. Ptáci jen cvrkají a křídly mávají. A stromy šustí se svým vším listím. Já vidím berušky, mají černé tečky. Já vidím oblohu v kažďoučkém koutku. Julie B. (2.třída) Na jaře vidíme zajíce, srnku, zelené stromy, hmyz, rozmrzlé rybníky a kance. Na jaře mám rád, že můžu na zahradě hrát fotbal a jiné hry. Jaro začíná 21.března. Jaro voní jako hlína, listy, déšť, květiny, tráva a kouř. Na jaře můžu jíst med, pažitku a bylinky. Na jaře se mi líbí zvuk ptáků, hmyzu, šumění stromů a šumění vody. Na jaře dávám ruce do hlíny a je hodně měkká. Jaro je jako ráj, teplo a vůně. Na jaře vylézají zvířata na pastvu. Martin U. (2.třída) Začíná jaro. Já, Tom, jaro přímo miluju! Já mám rád jaro, protože je teplé. A navíc rostou kytičky a létají broučkové a taky hmyz. A nejhezčí je, že po dešti nebo po bouřce poleze duha na oblohu. A nejroztomilejší na jaře je, že se vyklubou mláďátka (kuřata) ven z vajíček. Já jaro miluji taky proto, že chutná jako tráva a po medu. A když jsem v lese, tak tam je strašně moc zvuků, můžeš slyšet třeba ptáčky, brouky, divoké prase a třeba hmyz. A nejlepší je, že se můžeme koupat a vlastně my kluci máme nadvládu nad holkama, protože jsou Velikonoce. Tom J. (2.třída) 21.března začíná jaro. Mám ráda jaro, protože je hezky. Kvetou stromy a květiny. Na jaře v přírodě zpívají ptáčci. Jaro je hezké. Na jaře můžeme plavat, hrát venku hry. Můžeme slyšet medvědy, šumící stromy i šumící trávu. Anetka D. (2.třída) Začíná jaro, je 21.března. Mám rád jaro, protože je teplo. Jsem v bazénu a příroda je zelená. Na jaře v přírodě ptáčci zpívají. Jaro je takové teplé něžné a přírodní. Na jaře můžeme hrát florbal, fotbal, na babu, být v bazéně. Adam L. (2.třída) 21.března začíná jaro. Všude to voní kytkami a trávou. Vždy jsou vidět berušky, cvrčci a kobylky. Rostou kytky, tráva a je vidět duha. Jaro voní po kůře, dešti, hlíně, potocích a chutná po medu. Na jaře můžeme jezdit na kole a na koloběžce. Občas i trochu prší, ale jenom málo. Kája M. (2.třída)

8 Kreslili jsme jaro Johanka H., Julinka B., Viki S., Maty S. 2.třída)

9 Night with Andersen Why is Andersen night called Andersen night? Because Andersen was an excellent writer. He wrote stories. It is his birthday on 2 nd April. Andersen night was a really enjoyable experience because we played lots of games and did lots of fun stuff. First, we went for dinner. Then the students from the senior school gave us socks and we colored them. As we colored the socks, they read a story called Lichožrouti. We had to listen carefully because there was a quiz about the book. The winner of the quiz was given a funny present socks because Lichožrouti ate socks. The students only wore one sock because Lichožrouti only ever eat one sock. After that we played lots of games like charades. It was a little bit scary because there was a big thunderstorm. We had an excellent night because we slept between the book cases. Finally we went to sleep. In the morning we couldn t wait for breakfast because we were really hungry! We liked Andersen night and we would like to go next year again. Tomáš Ch., Pepi E. Viky Š. Kačka Š. and Pavel G., Class 3A

10 Beseda o první pomoci Na konci března k nám přišla paní Chomátová. Připravila si pro nás prezentaci o první pomoci. Ta prezentace byla na tabuli. Ukazovala nám různé polohy. Říkala nám telefonní čísla, na která máme zavolat. Na policii a na hasiče a taky na ambulanci. Ukázala nám, jak zastavit krvácení. Potom nám ukázala, co máme udělat, když máme popáleninu. Když máme omrzlinu, tak máme dát ruce do podpaždí, aby je zahřálo lidské teplo. Když někdo omdlí, máme mu zvednout nohy a opřít je třeba o strom nebo o sloup. Když člověk krvácí, třeba na ruce, tak tu ruku máme dát nad srdíčko. A když krvácí na noze, tak ho položíme na zem, aby ta noha byla taky nad srdíčkem. Potom jsme si to ukazovali na sobě, tak že jsme dělali ty polohy, o kterých jsme se učili. Já jsem si to užil! Maty S. (2.třída) Ve čtvrtek se stalo něco pozoruhodného. Byla tu paní Chomátová a přednášela nám o první pomoci. Nejdřív vám řeknu čísla na záchrannou službu a další důležitá čísla. Záchranná služba je 155, policie 158 a hasiči 150 a ještě tísňová linka 112. Když někdo omdlí, dáme mu nohy na židli. Při úrazu hlavy si lehneme na záda a dáme něco pod hlavu. Při poranění břicha si lehneme na záda a dáme něco pod hlavu a pod nohy. Při poranění hrudníku dáme člověka do polosedu. Autotransfúzní poloha je, když někomu zvednete ruce a nohy. Používá se, když někdo hodně krvácí. Viki M. (2.třída) Den s Mensou V rámci naší spolupráce s Mensou nás navštívil její předseda pan Tomáš Blumenstein se svými kolegyněmi. Ve všech třídách jsme měli možnost si zahrát různé hry logické, deskové i vědomostní. Zkoušeli jsme také luštit rébusy a číselné řady. A protože jsme chytří a šikovní, někteří z nás dostali výtisk časopisu Mensa. (pk) Ve čtvrtek 10.dubna jsme měli návštěvu z Mensy. Je to na logiku. Nejprve měl jeden pán prezentaci a v ní měl otázky, ve kterých měli vyhledávat slova. Každý, kdo uhodl odpověď na otázku, dostal časopis Mensa. Potom jsme přešli do první třídy a tam jsme hráli hry. My jsme hráli piškvorky a vyhráli jsme. Pak jsme ještě hráli různé hry, hry, hry a hry Rosťa J., Matyáš S. (2.třída)

11 Traditional fairy tales 3B The little mermaid Once upon a time there was a mermaid called Ariel. She wanted to marry a prince but she didn t have legs. She wanted legs and she went to a witch. The witch gave her legs, but the witch wanted her voice. Ariel swam to the top of the sea and met a ship. On the ship was a prince. He said that he wanted to marry her but Ariel couldn t say anything. She swam away. She found her voice and swam back to the price and said Yes, I want to marry you. Then they lived happily ever after. (Hans Christian Andersen and Petr D. Class 3B) Hansel and Gretel Once upon a time there was a poor family with children. But they didn t have food any more and the wife said: We don t have food and we must kill the children. But the husband said: I love my children and I don t want to kill them. He was afraid of his wife and he couldn t resist. The children went into the dark forest with dad. Hansel was very smart and he had white stones in his pocket and every meter he dropped the stones. They went into the darker and deeper wood. Then dad said: we can have a rest here. He made a fire. Dad said: I will go and cut some more wood. But the children knew he would not return. The children slept and when they woke up the fire was out. Gretel was crying because she was afraid and because she thought she would never see her dad again. But Hansel said: I dropped the little stones and we can follow the stones! (Brothers Grimm and Jonáš M. and Evelyn P. Class 3B) Hansel and Gretel Once upon a time there was a girl called Gretel and a boy called Hansel. One day their father said You need to go far into the wood. They went to the wood. They saw a nice palace made of gingerbread. They knocked on the door. Little Red Riding Hood opened it. What do you want? she asked. We are lost. Come in! They went in. They had some food. Then they had some sleep. The next day they went to look at the palace. They came to one door and saw Dumbledore. Next door, there was Harry Potter, kissing Sleeping Beauty. Then they found lots of gold and made their way home. (The Brothers Grimm, Charles Perrault, J.K. Rowling + Tereza I., Viktorie B. and Natalka K. Class 3B)

12 Za Praotcem Čechem aneb cesta na Říp V sobotu 12.dubna 2014 jsme jeli na Klíče k branám na horu Říp. Sešli jsme se tady ve škole a autobus nás dovezl před horu Říp. Byla to asi hodina cesty. Jen někteří jeli autobusem, ostatní se s námi sešli před horou. Chvilku jsme šli na úpatí Řípu, no a potom nás čekal ten výstup. Né, že by to bylo tak těžké, ale trochu zamakat jsme museli. Nahoře nás rozdělili do skupin. Každé skupině dali na vypracování list. To, co jsme měli do pracovního listu doplnit, jsme zjistili podle stanovišť, která pro nás učitelé připravili. Pořadí, v jakém jsme stanoviště navštívili, jsme si mohli určit. Po skončení jsme šli dolů, což nebylo tak namáhavé jako výstup nahoru. Tyto Klíče k branám jsem si užila. Kačka R. (5.třída) A jaké postavy poutníci na Řípu potkali? U Metoděje jsme museli rozluštit šifru, praotci Čechovi jsme pomáhali stěhovat výbavu na cestu, u Libuše jsme psali báseň na oslavu Čech, Kazi nás vyzkoušela z poznávání bylin. Vlasta nás naučila vázat uzly a kupec ze solné stezky zkoušel naši paměť. (hv) Praotec Čech na horu Říp vyšel, rozhléd se a jemný hlas uslyšel. Novou vlast zde najdete, pak radovat se budete. Putovali Češi světem, Náš praotec Čech cestou překročil kdejaký mech. Hledal svou vlast krásnou, našel přírodu jasnou. Vystoupil na horu Říp A řekl: Tady nám bude nejlíp. hledali vlast sobě a svým dětem. Stanuli na hoře Říp a řekli: Zde bude nám líp. Čech hledaje vlast Řek na hoře Říp Bratři věřte mi Zde bude nám líp.

13 Když na Říp vyšel Čech, zakopl o mech. Díky tobě, otče vlasti, jsme teď tady všichni šťastni. Hory, řeky, širé pláně jsou teď naše, díky Páně. Praotec Čech dovedl nás sem a z Řípu na nás dýchla zem. Vlast naše česká, je sladká a hezká. Tuto krásnou naši vlast Když našel Čech horu Říp, nemohl to najít líp. Novou vlast zde založili, potom tady dlouho žili. založil Čech a nebyla to slast. Cestou na Říp překonal nejednu past. Jeho bratr Lech nebyl jako Čech, protože se české země lek. I v dnešních dnech roste tady mech, Jako tehdy, kdy sem přišel Čech.

14 Krátce března navštívili OG studenti z Ruska*** 2. dubna se konal již tradiční Book Fair*** 3. dubna proběhla Noc s Andersenem ve spolupráci s knihovnou OG*** 10. dubna se konal Den s Mensou*** 12. dubna jsme v rámci Klíčů k branám putovali na Říp*** 16. dubna proběhly Velikonoční dílny a Velikonoční aktivity připravené ve spolupráci s rodiči*** Zúčastnili jsme se soutěže Matematický klokan.*** Od 1. dubna nastoupila na rodičovskou dovolenou pí učitelka Jitka. Děkujeme za vše dobré a přejeme vše dobré. Třídnictví ve čtvrté třídě přebrala pí učitelka Saša. ***Letošní letní tábor OG proběhne 20. až 31.7., kapacita tábora je již naplněna. Kalendárium - duben dubna 2014 Velikonoční prázdniny dubna 2014 Konzultace pro rodiče a žáky Pátek, 25. dubna 2014 Filmový klub 1. května 2014 Svátek práce 2. května 2014 Ředitelské volno Podrobnější a aktualizované kalendárium na Vydává ZŠ Open Gate: (eb) Eva Branichová, (sc) Steven Cartman, (ad) Alexandra Děžinská, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (sl) Šárka Linhová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (lr) Luke Ryan, (rse) Richard Seccombe, (bs) Barbora Sirková, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a žáci Základní školy Open Gate

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) The Light Stručná anotace učební jednotky Žáci budou ve skupině sestavovat příběh z částí textu

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

In school. Centropa. Ve škole. www.centropa.org www.centropa.hu www.centropa.org/at INTERVIEWEE: DOTAZOVANÝ: PHOTO TAKEN IN: MÍSTO VZNIKU: YEAR:

In school. Centropa. Ve škole. www.centropa.org www.centropa.hu www.centropa.org/at INTERVIEWEE: DOTAZOVANÝ: PHOTO TAKEN IN: MÍSTO VZNIKU: YEAR: In school Ve škole Ruth Goetzova Ruth Goetzová Prague Praha 1920s 20. léta 20. století This picture of me was taken in the 1st or 2nd grade of elementary school. Before I started attending school, my governess

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

3.VY_32_INOVACE_AJ_UMB3, Různá užití časů minulých.notebook. September 08, 2013

3.VY_32_INOVACE_AJ_UMB3, Různá užití časů minulých.notebook. September 08, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Introduction: Past tenses Methodology Sources 2 Past Simple Present Perfect Past Perfect Past Continuous Once upon a time, there was a little girl who lived

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více