ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

2 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské školy. Přestože mně začíná přímá práce s dětmi až v 7.30 hodin, už v šest ráno vyjíždím na kole s nadšením a taškami, které jsou plné pedagogické dokumentace do školky. Scházení Rozsvítím, vyvětrám a začíná moje běžné ráno v mateřské škole. Přichystám výtvarný materiál a výkresy do výtvarného koutku. Připravím si obrazový materiál pro didaktickou činnost. Připravím noty, cédéčka a také pomůcky a prostěradla pro plánovanou dramatizaci. Nezůstávám dlouho sama a už přicházejí první známé tváře. V šatně se s dětmi pozdravím a těším se na půl osmou. Mě čeká ještě v rámci integrace individuální logopedická práce. Pomůcky a materiály do logopedie jsem si připravila o Vánocích, takže nic nebrání tomu si v sedm hodin vyzvednout jednoho předškoláčka v sousední třídě. Individuální práce Máme toho spoustu, co si řekneme. Musíme však pomalu a zřetelně. Krátce si povídáme o Vánocích. Pak dýcháme do peříček a sněhových vloček, cvičíme jazýček, napodobujeme různé zvuky a provádíme známá cvičení. Nesmí chybět ani hra Na ozvěnu, abychom procvičili písmenko Ř, které nám před Vánocemi vyklouzlo. A půlhodinka je pryč. Již slyším v šatně další známé dětské hlasy. Už se těším. Ranní hry O půl osmé jsme konečně v naší třídě. Konstruování, stavby z kostek, auta, zásobování obchodu kaštany to je doména chlapců. Kuchyňka, kočárky, skládačky, divadélko je záležitost holčiček, ale i chlapci občas ztvární roli tatínka. Několik holčiček si kreslí, další děti si prohlížejí knížky. Také se mi podařilo vhodně zmotivovat děti k navlékání písmenek na barevné drátky a tak rozvíjet jemnou motoriku, výslovnost hlásek, skládání písmenek a velmi důležitou vzájemnou spolupráci dětí při hledání písmenek. Kolem osmé hodiny ranní se ještě některé děti posílí bylinným čajem při říkadle Kdo chce pevné zdraví mít a začíná intenzivní práce ve výtvarné části třídy. Asi deset dětí usedá ke stolku, aby výtvarně zachytily svůj prožitek z Vánoc, zkrátka ten nejkrásnější vánoční stromeček a dáreček, který měly právě ony doma. Nechybí slovní komutace, která je tak důležitá. Výtvarné práce samozřejmě putují na výstavu. Čas rychle běží, některé děti se střídají při kresbě, některé se vracejí k započatým činnostem, snaživá děvčata vyrábějí královské koruny. S dětmi, které navštěvují logopedii, ještě cvičíme jazýček a pusinku, to abychom nezapomněly na logopedickou chvilku. Začínám pomalu a postupně uklízet hračky, děti se přidávají a už se ozývá známé říkadlo Otevřeme hraček skrýš. Je dobře, že jsme nezapomněli, že hotové stavby nebouráme a dáváme na výstavu, nedokončené stavby a výrobky dáme stranou, abychom pak mohly pokračovat v započatých činnostech. 2 strana 2 Školní časopis

3 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze Základní našich školy žákůvlčnov Svačina Nastává pro mnohé děti příjemné přerušení dopoledne a chvíle posezení u dobré svačinky, samozřejmě s dodržením kulturních a hygienických zásad. Většina dětí po svačince plynule přecházejí do herny, pro některé ještě poslední sousto svačiny a svižně v rytmu písničky do herny. Ranní kruh a řízená činnost V herně se pozdravíme s naší stonožkou Dájou, říkadlem a známou písničkou Naše školka. Tradičně doplníme kalendář počasí, roční období, den a datum. Čeká nás totiž oblíbený komunitní kruh, kde každý kdo bude mít kamínek v ruce, se krátce podělí o prožitky z Vánoc. Protože naše povídání v komunitním kruhu je naším společným tajemstvím, mohu pouze obecně konstatovat, že někteří rodiče by neuvěřili, jak pěkně a výstižně dokážou jejich ratolesti sdělovat své zážitky. Následuje řetězec slov Dostal jsem od Ježíška práce s obrázky, kde sleduji gramatiku užívání 4. pádu ve slovech a hlavně cvičíme paměť. Třídíme hračky dle začínajícího písmene a nechybí ani pohybová hra Na stromeček aby ti temperamentnější se trochu vyřádili. Jelikož naše Vánoční posezení v herně musíme patřičně zakončit, zbývá ještě koledování vždyť je 6. ledna. Koruny pro tři krále vyrobila děvčata ve hrách. Koruny s písmenky napovídají, jak se králové asi jmenují. Vytvoříme trojici, pani učitelka pomůže s prostěradlem, kterým každého krále zabalí a najednou jsou z kamarádů králové. Děti se smějí, mají radost a společně koledujeme. Moc se nám to líbí. Ještě se vystřídáme. Když na zahradě zahlédnu mladší kamarády, uvědomím si, že jsem přestala sledovat čas. Přislíbím dětem, že si budeme koledovat i zítra. Zakončíme náš ranní kruh, uklidíme. Ten nejrychlejší chlapec již stojí s pokorou u dveří s klasickým dotazem: Půjdeme na zahradu? Samozřejmě, že jsem nic jiného neměla naplánováno. Nemohu jim přece zkazit radost. Pobyt venku Zahrada totiž znamená volný pohyb, pohybové a námětové hry, setkání se sourozenci, dostatečnou relaxaci. Jen musím mírnit energii a temperament některých chlapců. Samozřejmě, že jsme také pozorovali změny v přírodě, kreslili na tabule a sbírali šišky. Počasí, nezvykle teplé na toto roční období nám umožnilo dostatečný pohyb a relaxaci i vyhladovění. Oběd TEREZKA KONÍČKOVÁ, MŠ Co bude dnes k obědu? To již většina dětí ví od rána. Je to pro ně totiž velmi důležitá informace, kterou jim maminka, babička nebo tatínek sdělí hned ráno, ještě dříve, než je přivede do třídy. Mnohé děti si oběd vychutnají. Velké porce chutného jídla by jim mohl závidět leckterý z tatínků. Po obědě pak rozloučení s kamarády, kteří odcházejí po o a je čas na pohádku a zklidnění ve voňavých peřinkách. 3 Školní časopis strana 3

4 Z Mateřské školy Vlčnov Individuální logopedická péče Po pohádce a velmi krátkém odpočinku již začíná individuální logopedická prevence. Na děti čeká veliké zrcadlo a logopedický hrošík. Pravidelně začínáme dechovým cvičením, cvičením jazýčku, rtů, nápodobou zvuků, fonačním cvičením. Pak následuje cvičení cílené hlásky zpíváme písničku na jisté slabiky, hrajeme si na zvířata, polohujeme ústa dle obrázků. Nechybí ani opakování slovíček a fixace vyvozené hlásky ve slovech a větách. Právě dnes, protože jsme fixovali hlásku C, jsme mohli využít říkadlo Cinky, cinky a využít i grafomotorické ztvárnění kývavého pohybu zvonku. Ale to již musíme končit, protože se přiblížila třináctá hodina a většina dětí vstává. Dvě děvčata ještě čeká se mnou kroužek Šikula Šikula. ( Pro každé dítě s odkladem školní docházky je vypracován individuální vzdělávací program tak, aby nedošlo ke stagnaci dítěte. Program je zkrátka šitý každému dítěti na míru. Snažíme se rozvíjet a posilovat již získané vědomosti a dovednosti a dorovnávat případné nedostatky. Jednou za dva týdny věnujeme třicet minut každému dítěti s odkladem školní docházky). Obě dvě děvčata jsou již připravena. Samozřejmě, že každé holčičce se věnuji třicet minut. Povídáme si, posiluji řečový projev ve všech jazykových rovinách, třídíme hračky do pravé a levé poličky, počítáme je, srovnáváme množství a ani nezapomínáme na cvičení prstíků, správný úchop tužky a grafomotorická cvičení. Obě dvě děvčata jsou velmi šikovná, pracují s chutí, jistě si zasloužily obrázek i tiskátko. Odpolední zájmové činnosti Jsou podobné jako ty ranní. Děti více relaxují a my se snažíme zábavnou formou o všestranný rozvoj dítěte. Nejlepší odměnou je, když slyším: Mami, proč jdeš tak brzy, já ještě nechci domů. Tak podobně probíhají i další dny, na první pohled skoro všechny stejné, ale přece je každý jiný a neopakovatelný. Zejména díky dětem, které jsou vynalézavé a neustále překvapují. Ráda bych připomněla všem rodičům předškolních dětí, aby toto období dítěte nepodceňovali a věnovali svým dětem náležitou péči. Cituji z prosincového časopisu Mensy České republiky. Výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let, z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Proto je velmi důležité významnou pozornost věnovat předškolnímu věku. Při této příležitosti bych ráda poděkovala všem rodičům za jejich spolupráci. Rovněž děkuji všem rodičům čtvrté třídy, kteří nás podpořili sponzorsky. Rodičům - Simonka Gažiho - výtvarný materiál - Dominička a Nelinky Ježkových dva kusy stavebnice LEGO - Šimonka Koníčka vánoční balíčky a společenskou hru TWISTER - Adrianky Podškubkové výtvarný materiál - Vendulky Smrtkové dva kusy stavebnice DUPLO - Jolanky Šimkové - sladkosti na Drakiádu. Jarmila Podškubková 4 strana 4 Školní časopis

5 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze Základní našich školy žákůvlčnov Logopedie u dětí 4. třídy I v naší čtvrté třídě jsou děti, které nechce poslouchat jazýček. Proto se denně a pravidelně věnuji logopedické prevenci formou logopedických chvilek, po obědě pak cílené individuální logopedické péči s konkrétním dítětem. Během logopedických chvilek provádím dechová cvičení, artikulační cvičení, gymnastiku mluvidel, správné polohování úst - vše motivuji a děláme zábavnou formou. Oblíbenou součástí bývá rytmizace říkadel, spojení pohybu s hudbou, různé melodicko - rytmické a sluchové hry. Ve školce také rádi tvoříme, malujeme a snažíme se o podnětné prostředí pro komunikaci. Usiluji o vytvoření plnohodnotného prostředí, aby byly děti uspokojeny z hlediska svých potřeb a zájmů, zkrátka aby byly v pohodě. Cílenou individuální logopedickou péči nám garantuje logopedka ze SPC Brno Mgr. Světlana Vaňková. V měsíci září bylo zařazeno do individuální logopedické péče 13 dětí ze čtvrté třídy. V měsíci listopadu provedla logopedka supervizi a pozitivně zhodnotila výsledky v oblasti logopedie. Pěti dětem byla ukončena individuální logopedická péče pro již napravenou výslovnost. V současnosti je zařazeno do individuální logopedické péče čtvrté třídy pouze 8 dětí. Snažíme se denně pilně cvičit. V logopedických složkách mají děti pro motivaci kalendáře s okénky, kde si zaznamenávají každé cvičení v domácím prostředí. O tom, že intenzivní logopedická cvičení nejsou jednoduchá pro děti ani jejich rodiče vím. Máme tady totiž různá lákadla v podobě televize, tabletu a počítačových her. Pevně však věřím, že na jaře, kdy logopedka provede supervizi, se procento dětí se špatnou výslovností ze čtvrté třídy ještě sníží. Nezáleží to pouze na mně, ale i na Vás rodičích. Na tom, jak dokážeme děti zmotivovat, na důslednosti a pečlivosti při logopedických cvičeních. Vždyť nám jde o jeden společný cíl rozvíjet kvalitní řečový projev od nejútlejšího věku a předcházet tak poruchám řeči. Končím slovy oblíbeného a velmi významného dětského psychologa prof. Matějčka, který ve své publikaci doporučuje rodičům: Logopedická cvičení provádět s citem, rozvahou a náležitou vytrvalostí. Jarmila Podškubková Poděkování Začátkem ledna navštívily děti čtvrté třídy mateřské školy místní knihovnu. Paní Kolajová připravila pro děti poutavou besedu o dětské knize. Děti pěkně spolupracovaly a za odměnu se podívaly na pohádku O pejskovi a kočičce. Děkují děti a učitelky 4. třídy MŠ. PAVLÍNKA SKŘÍDLOVSKÁ, MŠ 5 GABRIELA KONÍČKOVÁ, 7. A Školní časopis strana 5

6 Z Mateřské školy Vlčnov Malí keramici v MŠ I v letošním školním roce je o tvoření z keramické hlíny v MŠ stále velký zájem. Zapsáno je 27 dětí ze 4. třídy a 25 dětí ze 3. třídy. Tvoření z keramické hlíny je pro děti velmi atraktivní činnost, protože hlína je tvárná a proces výroby je velmi zajímavý. Při práci s hlínou se v podstatě ocitáme ve spojení s přírodními živly. Voda propůjčí měkké hlíně tvárlivost, zatímco díky ohni (pečení v peci) získává trvanlivost. Při tvarování hlíny rukama dávají děti průchod myšlenkám vytvářením nejrůznějších stop. Kluci i holky se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, s jejím zpracováním, s různými technikami jako je tvoření z plátů, z kuliček, z válečků, vymačkávání z hroudy hlíny i plastické tvoření kachlíků. Výrobky děti zdobí kreslením do hlíny, otiskováním tiskátek nebo pomocí ozdobných válečků. Rozvíjí tak svou nápaditost, myšlení a tvůrčí schopnosti. Během 1. pololetí dokázaly děti samostatně zhotovit několik krásných výrobků např. ptáčky, podkovičky, zvonky, misky, kapříky i kočky. Největší radost dětem vždy udělá, jak výrobek vytáhneme z pece a uvidí ho v celé své kráse. Ivana Večeřová Logopedická prevence ve 3. třídě mateřské školy V letošním školním roce 2013/2014 se nám v naší MŠ podařilo zřídit již druhou logopedickou pracovnu. Vybavili jsme ji novými logopedickými pomůckami a novým nábytkem. K dalšímu zkvalitňování výuky v rámci logopedické prevence dojde díky schválení logopedického projektu. Máme zájem zakoupit další, velmi atraktivní pomůcky a literaturu pro naše děti. V měsíci říjnu proběhla návštěva pracovnice z SPC Uherské Hradiště, které nám garantovalo supervizi naší logopedické prevence. Dvě děti s již správnou výslovností byly vyřazeny a v současné době navštěvuje logopedii 10 velmi šikovných dětí 4 chlapci a 6 děvčátek. Pracujeme formou kolektivních a individuálních chvilek, ve kterých se snažíme, aby byly pro děti originální a velmi zajímavé. S pomůckami nám také pomáhají rodiče dětí, kteří zakoupili svým dětem drobné logopedické pomůcky, které si každý ukládá do svého košíčku. V rámci kolektivní činnosti aktivita rozvíjí zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci prostorovou a časoprostorovou orientaci rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu hygienu mluvidel sociální dovednosti slovní zásobu mluvní apetit Kolektivní intervence dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost. 6 strana 6 Školní časopis

7 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze Základní našich školy žákůvlčnov Cílem je náprava komunikativních dovedností tempo řeči slovní pohotovost plynulost řeči celkový mluvní projev V rámci individuálních logopedických chvilek dostává každé dítě úkoly k procvičení jednotlivých hlásek. Logopedická prevence v mateřské škole je důležitou součástí pedagogické činnosti. Snažíme se významně přispívat k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti dětí. V období 3-7 let je rozvoj řeči nejdynamičtější a nejdůležitější. Dětí v předškolním věku s nesprávným či opožděným vývojem řeči narůstá. Cvičení s Tomíkem Michaela Gubischová, 3. třída MŠ Na začátku školního roku 2013/2014 se Mateřská škola rozhodla otevřít nový kroužek pro děti 2. třídy a to Cvičení s Tomíkem. Cvičení probíhá každý druhý týden od 13:30 do 15:00 ve školní budově na prvním stupni v relaxační místnosti. S dětmi cvičíme minut podle náročnosti cviků a pozornosti dětí. Děti do cvičení v žádném případě nenutíme, pokud nechce dítě cvičit, tak se dívá na své kamarády. Každé cvičení probíhá specifickým způsobem. Takže se dítě nenudí a nikdy neví, co budeme další hodinu dělat. Snažíme se, aby se děti nejenom protáhly, ale i pobavily, zahrály si různé společenské i pohybové hry a naučily se správně dýchat, relaxovat a odpočívat. Důraz je tím kladen především na správnou metodiku cvičení a rozvoj pohybových schopností dítěte. K dispozici máme velké balóny na cvičení, žíněnky, lavičku, žebřiny, molitanové kostky a další pomůcky k pohybovým aktivitám, které si přenášíme z mateřské školy. K dětem je přistupováno individuálně, cvičí po skupinkách o maximálním počtu 5-6 dětí. Pokud se jedná o pohybové hry, které vyžadují více dětí, skupinky se spojují. Doufáme, že dětem nebude nikdy nepříjemné cvičit a že si vždy najdou chvilku na to, aby se proběhly venku se svými kamarády, zahrály nějakou společenskou, nebo míčovou hru. Podporujme naše děti ve sportu, aby i další generace zažily takové krásné dětství plné pohybu, jako jsme ho zažili i my. Marie Mikuláštíková Veselé pískání s flétničkou Aničkou Součástí předškolní vzdělávací výchovy v MŠ je hra na zobcovou flétnu. Výuka se koná vždy v úterý v budově ZŠ, kde se děti zároveň adaptují na prostředí, které budou v příštích letech navštěvovat. Děti jsou rozděleny do dvou skupin. Lichý týden je určen 3. třídě. Do skupinky se přihlásilo 10 dětí. Sudý týden náleží 4. třídě s počtem dětí 11. Kroužek je zaměřen na pískání a rozvoj základních hudebních znalostí a dovednost, které jsou potřebné ke zvládnutí jednoduchých 7 Školní časopis strana 7

8 Z Mateřské školy Vlčnov písniček. Děti se od začátku učí pojmenovat jednotlivé tóny, seznamují se s notami klučičími a holčičími (nota h Hubert, nota a Amálka, nota g Gabriel ), později snáze zvládnou hru podle notového záznamu. Hudebnost dětí je rozvíjena formou pěveckých a instrumentálních činností (hra na flétnu, sólový a sborový zpěv, rytmizace písní a hudebních říkadel). Každou hodinu děti obdrží pracovní listy, které je provázejí formou omalovánek během celého školního roku. Ke zlepšení hudebních dovedností dětí přispívá i cvičení s rodiči v domácím prostředí. Hra na flétnu je doporučována i lékaři jako podpůrná léčba astmatických onemocnění a dalších dechových obtíží. Proto vkládám důležitá dechová cvičení pro nácvik správného dýchání do bříška. Děti se učí zapojovat zádové svaly při nádechu a učí se prodlužovat výdechovou fázi. Tím, že se děti učí hrát na flétničku, získávají i něco navíc, a to lásku k hudbě, kterou tak samy provozují. Lucie Pešlová Každý začátek je těžký Dovolte nám, abychom se představili. Zatím je nás ve třídě 25 dětí 13 děvčátek a 12 kluků. Všichni nám říkají MALÁČCI, protože jsme tady v Mateřské škole ve Vlčnově nejmladší a nejmenší. Vždyť někteří kamarádi ještě neoslavili ani 3 roky. Do školky jsme se všichni moc těšili. Ale bez maminek to nebylo ono. A tak nám bývalo na začátku moc smutno a chtělo se nám často plakat. Ještě, že jsme tam měli ty naše dvě paní učitelky. Utíraly nám očička a nosíky a trpělivě čekaly na každé naše pousmání. Jinak se nám naše třída moc líbila- všude na nás čekaly veselé barevné obrázky, panenky, kočárky, autíčka, velká autodráha, stavebničky, pastelky, kuchyňka a spousta jiných hraček to všechno paní učitelky připravily jen a jen pro nás. A ještě jedno překvapení na nás čekalo kamarád krteček. Byl moc hodný a se vším nám pomáhal. Dali jsme se s ním hned do práce. Učil nás poznat svoji značku, umývat si ruce, utírat si je do ručníku, oblékat se, obouvat si papučky a boty, skládat si pyžamko, uklízet hračky a spoustu jiných důležitých věcí - že si ve školce nemůžeme dělat, co chceme, že musíme poslouchat paní učitelky a také naše společně vytvořená pravidla VŠICHNI JSME KAMARÁDI A MÁME SE RÁDI NAŠE NOŽKY CHODÍ PO MATEŘSKÉ ŠKOLE POMALU A OPATRNĚ a KAŽDÁ HRAČKA MÁ SVÉ MÍSTO. Někdy se nám ještě moc nedaří. Punčošky ne a ne vklouznout na správnou nožku, mikina má malou díru na hlavičku a boty s papučkami se nám často toulají, kdo ví kde. Některým kamarádům se do oblékání ještě vůbec nechce a to potom paní učitelky neví, komu pomáhat první. Ale moc rádi společně zpíváme, cvičíme, tancujeme, zkoušíme malovat, posloucháme pohádky, hrajeme si na divadlo, povídáme si, prohlížíme knížky, oslavujeme narozeniny a svátky a někdy i zlobíme. Brzy budeme určitě tak šikovní jako naši starší kamarádi z ostatních tříd. 8 strana 8 Školní časopis

9 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze Základní našich školy žákůvlčnov Teď už se moc těšíme na tři naše nové kamarády, kteří za námi přijdou do MŠ poprvé. Přivítáme je naší vítací básní: DOBRÉ RÁNO, KAMARÁDI, VŠICHNI SE TU MÁME RÁDI. V NAŠÍ TŘÍDĚ S KRTEČKEM POPŘEJEM SI HEZKÝ DEN. Těšíme se na všechny krásné dny a slibujeme: PLAKAT UŽ RADĚJI NEBUDEME! Dana Mikulcová NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA POKROČILA OPĚT O KOUSEK DÁL Když se my starší ohlížíme za uplynulými léty prožitými s dětmi v MŠ, je zcela určitě vidět velký kus poctivě odvedené práce. Práce s dětmi není ani jeden den stejná. Děti vnáší do každodenního života mateřské školy kreativitu a pestrost tím, že jsou před očima vyrůstajícími a rozvíjejícími se osobnostmi. Moderní doba však vnáší do života také negativní stránky, kdy rodičům často v jejich pracovním nasazení zbývá málo času na povídání, pohádky a hry s dětmi. Vysedávání u počítače, či u pohádek v televizi dítě sice zabaví, ale jsou to činnosti pasivní, dítě s nikým nekomunikuje. Jak se ukazuje i v naší mateřské škole, má čím dál více dětí špatnou výslovnost. Výchovně-vzdělávací program pro předškolní vzdělávání podporuje všestranný harmonický rozvoj dítěte a tím i rozvoj všech řečových rovin. Mnohé děti s opožděným vývojem řeči se rozmluví, až když nastoupí do školky. Snažíme se u dětí rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, pracovní, hudební a výtvarné činnosti. Toto vše patří také k logopedické prevenci. Abychom ještě více zkvalitnili logopedickou prevenci, využili jsme nabídky Ministerstva školství, které vyhlásilo rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Náš projekt jsme nazvali POVÍDÁME, ZPÍVÁME, NA NUDU ČAS NEMÁME. V projektu jsme se zaměřili na vybavení nové logopedické pracovny, abychom získali další prostory pro individuální práci s dětmi, a také na vybavení tříd pomůckami pro rozvoj komunikačních schopností. Již v prosinci jsme z ministerstva školství dostali zprávu, že jsme uspěli. Ale až v polovině měsíce ledna nám přišlo oznámení, že finanční dotace naší mateřské škole bude přidělena v plné výši, kterou jsme od MŠMT požadovali. Můžeme vybavit logopedickou pracovnu nejnovějšími logopedickými pomůckami a literaturou určenou k logopedické prevenci. Do tříd mateřské školy dokoupíme paravánky, maňásky a sady hudebních nástrojů. K řešení vysokého počtu dětí, které jsou zařazeny do individuální logopedické péče, jsme našli řešení v účasti na projektu pro podporu logopedické prevence a na vyřešení personální otázky. Tím bylo zařazení našich pedagogů ke studiu pro přípravu logopedických asistentek. V současné době máme v naší mateřské škole již čtyři logopedické asistentky. Tím budeme schopni organizačně zvládnout pod vedením našeho garanta SPC Brno vyšší počet dětí, které potřebují logopedickou péči. V jiném projektu, který nám byl nabídnut, jsme se zaměřili na práci s nadanými dětmi. Dvě děti naší mateřské školy se zařadily mezi děti, které se v Soutěži s úkoly pro chytré hlavičky předškoláků Úkoly čmeldy Pepíka pokusily obstát. Naše děti se dostaly i do druhého kola soutěže. V tomto roce se určitě opět zúčastníme. Vždyť před sebou máme další kalendářní rok a s ním řadu akcí a činností, které jsme si naplánovali a na které se i s dětmi moc těšíme. Markéta Píšková, zástupkyně řed. pro MŠ 9 Školní časopis strana 9

10 Z Mateřské školy Vlčnov Využití interaktivní tabule ve výuce na prvním stupni Ve vzdělávání dětí velmi záleží na způsobu výuky. Snahou asi každého učitele je připravovat pro své žáky hodiny co možná nejzajímavější a nejpřitažlivější. Technologický a informační vývoj jde stále dopředu i v oblasti vzdělávání a nabízí učitelům možnosti, jak žákům učivo co nejvíce přiblížit a výuku zefektivnit. Na naší základní škole ve Vlčnově, podobně jako na většině škol v naší republice, se již několik let využívají ve výuce interaktivní tabule. Díky možnosti čerpání finančních prostředků z EU byly tyto moderní pomůcky nakoupeny a nainstalovány v několika učebnách. Není to jen elektronická tabule na psaní nebo promítací plátno. Jde o názornou pomůckou pro oživení celého vyučovacího procesu, umožňuje probíraná témata poznávat více smysly, čímž významně napomáhá k vnímání a zpracovávání nových informací. Jistě by z těchto nových přístupů k výuce měl radost i sám Komenský. Interaktivní tabuli zpravidla nevyužívá učitel v průběhu celé hodiny. Někdy je výhodná na úvod do problematiky učiva, jindy pro závěrečné opakování a shrnutí látky. Umožňuje probíranou látku rozšířit o informace s použitím nejrůznějších zdrojů, které lze propojit vzájemnými odkazy. Už i naši prvňáčci si práci na této tabuli vyzkoušeli a rychle oblíbili. Díky menším zábranám při práci s informačními technologiemi zvládají malé děti ovládání tabule lépe než mnozí dospělí. Do výuky vnáší tolik potřebný prvek uvolnění, hry, ale i soutěže a týmové spolupráce. Žáci se v tomto věku rádi předvádí, jsou ochotni vystoupit před ostatními a ukázat co umí. Při rozsvícení interaktivní tabule zbystří i ti největší neposedové a všichni se s radostí a aktivně zapojují do všech činností. Tabule sama o sobě neposkytuje a nenabízí žádná zázračná řešení. Vždy bude na prvním místě osobnost a pedagogická erudice samotného učitele. Tabule, jako i jiné používané pomůcky, vždy zůstanou jenom důležitými prostředky ke zkvalitnění výuky. Mgr. Jitka Kučerová Pozorujeme ptáčky na krmítku V prvouce jsme se v první třídě učili o tom, jak zvířata přečkávají nevlídné období zimy. Poznávali jsme také ptáky stěhovavé i přezimující v naší krajině. Právě ptáci, kteří neodlétají do teplých krajin, nás zajímali nejvíce. I v zimě prohledávají kmeny a větve dřevin. Přitom ničí přezimující škodlivý hmyz. Tím jsou pro člověka velmi užiteční. Tatínek Martina Tykala nám na okno třídy vyrobil krásné dřevěné krmítko. Každé ráno nasypeme ptáčkům. Celé dopoledne přilétají na okno. O přestávkách je pozorujeme a učíme se je poznávat. Mezi prvními přilétají každé ráno na krmítko 10 strana 10 Školní časopis

11 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov sýkory koňadry, zvonci zelení, pěnkavy, kosi, někdy přiletí i malá sýkora modřinka nebo babka a brhlík. Vrabců na krmítko moc nelétá. Někdy se objeví i velké hejno stehlíků. To pak na krmítku skoro nic nezůstane a musíme rychle semínka dosypat. Nejvhodnějším krmivem jsou olejnatá semena - slunečnicová, sezamová, lněná, maková, proso nebo drcené ořechy. Můžeme jim přilepšit i lojem, vnitřním sádlem nebo kouskem masa. Ptáčci si v zimě naši péči určitě zasluhují. Doufáme, že se jim u okna naší třídy zalíbí a na jaře si v naší školní zahradě postaví hnízdečka a vysedí mláďata. Budeme je moct pozorovat i na jaře a v létě. Všichni se těšíme, až nám na jaře ptáčci vesele zazpívají! Vánoční besídka Žáci 1. A V pátek 20. prosince jsme si v 1. B třídě uspořádali vánoční besídku. Pod malým vánočním stromečkem jsme našli dárečky od svých spolužáků, které se nám velmi líbily. Třídou zněly koledy a my jsme ochutnávali vánoční cukroví, které nám upekly naše maminky a babičky.vánoce jsou spojeny s pohádkami, jednu nám paní učitelka přečetla. Ve vestibulu školy nám starší spolužáci předvedli programy s vánočními náměty. Na závěr jsme si zazpívali koledy. Vánoční besídka se nám moc líbila. Žáci 1. B třídy a třídní učitelka Eva Surá Ze života třídy 2. A Ani jsme se nenadáli a už jsme druháci. A co máme nejraději? Když se naše třída promění v místnost plnou kouzel, strašidel, čarodějnic, jiných bytostí a učí je sama čarodějnice. Tak jsme oslavili svátek Halloween. Vyzdobili jsme si třídu, dlabali dýně, seznámili jsme se s historií a symboly Halloweenu, povídali jsme si o svátku Dušiček, který se u nás slaví 2. listopadu. V matematice jsme řešili tajenku, abychom se dozvěděli, jak se čarodějnice jmenuje. Taky jsme počítali, kolik kostlivců a čarodějnic přišlo na oslavu. V českém jazyku jsme v dýních určovali druhy vět, dýně řadili podle abecedy a četli strašidelné čtení. V Hv jsme zpívali písně o Strašidlech a Čarodějnici, zahráli si hru 11 Školní časopis strana 11

12 Z Mateřské školy Vlčnov patřící k tomuto svátku Apple Pass. V hodině Tv jsme soutěžili ve sběru dýní, využili jsme vršky od PET lahví. Halloweenská třída zavítala i do ostatních tříd I. stupně, kde svým kamarádům přednesla halloweenské básničky. Celý den jsme zakončili sladkou odměnou, pochutnali jsme si na různých dobrůtkách vyrobených z různých lektvarů, které nám připravily maminky. Za to jim moc děkujeme. Jak je vidět, i v kouzelném světě duchů a nadpřirozených bytostí jsou vědomosti nutné. Čertovská škola na další proměnu naší třídy. Vánoce v 2. B Na Mikuláše přišli učenliví žáci 2.A do školy v netradičním oblečení. Na tabuli je čekal pozdrav a vzkaz od čertíka Bertíka. Plnili jsme různé úkoly: Čertovské počítání a Čertovské psaní. Taky k nám zavítal Mikuláš se svou družinou. V knize hříchů měl vše napsáno, kdo zlobí, kdo se pilně učí. Čertíci Mikulášovi zazpívali písničku a řekli básničku. Za odměnu, když slíbí, že nebudou zlobit, že se polepší, budou se pilně učit, anděl obdaroval všechny balíčkem plným cukrovinek. Večer všichni obstáli před návštěvou velkých pekelníků, nikdo neskončil v pytli ani v pekle. Netradiční forma výuky se dětem velmi líbila a těší se Mgr. Hrdličková Zdeňka, 2. A I my, letos už druháci, jsme se těšili na Vánoce. Připravili jsme si odpoledne prezentaci jako náš dárek pod stromeček. Věřím, že žáci příjemně potěšili své nejbližší. Společně jsme si nazdobili krásný voňavý stromeček. Nechyběly ani drobné dárečky a výborné cukroví. Maminky, moc děkujeme! 12 strana 12 Školní časopis

13 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov A jak se žáci měli o prázdninách? Ráda bych poděkovala rodičům za jejich každodenní přípravu, trpělivost a spolupráci. Jitka Milošová MY TŘEŤÁCI Co jsme zvládli v tomto pololetí? Kromě učení ještě spoustu dalších činností. Navštívili jsme místní knihovnu i galerii, prošli jsme výukovým programem Les a aktivně jsme se zúčastnili všech společných akcí školy od Podzimního dne po Vánoční dílnu. V prosinci jsme nacvičili vánoční prezentaci pro naše blízké. Představili jsme se coby zdatní zpěváci, muzikanti i tanečníci. Krátkým vstupem jsme přispěli i ke koledování ve vestibulu. V tomto školním roce máme za sebou již tři návštěvy ve středisku HELP v Uherském Hradišti. Ptáte se, proč tam jezdíme? No přece, abychom byli všichni spolu dobří kamarádi a každý se u nás ve třídě cítil příjemně. Nesmíme zapomenout ani na naši paní učitelku, aby i jí s námi bylo dobře. Teď se zrovna snažíme trénovat trpělivost a kamarádské chování. Našim cílem je klid a pohoda ve třídě. V lednu jsme pořádně makali, abychom měli co nejlepší vysvědčení. Tak nám držte palce a hurá do druhého pololetí! Kateřina Knotková a žáci 3. A 13 Školní časopis strana 13

14 Z Mateřské školy Vlčnov MODERNÍ TANCE I v letošním školním pracuje při škole kroužek Moderní tance. Navštěvují ho děvčata od první do čtvrté třídy. Ukázku činnosti kroužku jsme předvedly v listopadu na Dni otevřených dveří. Děvčátka vystoupila i na Mikulášském odpoledni v Klubu sportu a kultury. Obě vystoupení měla mezi diváky velký ohlas. Věřím, že i ve druhém pololetí nám tancování půjde opět výborně a s radostí, tak jako doposud. Chtěla bych poděkovat našim tanečnicím za vzornou docházku a nadšení, s jakým každé úterý přicházejí. Čtvrťačkám děkuji za pomoc při vedení kroužku. Vždy přijdou s nějakou novou písničkou a novým nápadem. Buď tanec vymyslí samy nebo ho okoukají z internetu a pak nás ho naučí a moc se jim to daří! Takže děvčata, ať je pro nás i druhé pololetí stejně úspěšné jako to první. No a vy se můžete těšit na naše vystoupení v květnu na Školní akademii a možná, kdo ví, i dříve, pokud bude příležitost. Kateřina Knotková Logopedická péče v základní škole I v letošním školním roce pokračují děti, kterým nebyla ukončena individuální logopedická prevence v mateřské škole, v logopedické péči v základní škole. Uvedenou logopedickou péči garantuje SPC Brno, logopedka Mgr. Světlana Vaňková. Většinou se jedná o žáky, kteří mají již z mateřské školy vyvozené všechny hlásky. Uvedené hlásky je třeba procvičit, zafixovat a používat je při četbě a v běžné řeči. Začátkem školního roku bylo zařazeno do individuální logopedické péče osm žáků. Šest žáků první třídy a dva žáci druhé třídy. Pravidelně každý čtvrtek se snažíme formou her, zábavných cvičení a četby cvičit výslovnost a řečový projev komplexně. O tom, že se nám to alespoň částečně daří, nás přesvědčila paní logopedka, která dvěma žákům ukončila individuální logopedickou péči. V současnosti navštěvuje individuální logopedii šest žáků. Pevně věřím, že v případě důsledných cvičení a snahy žáků a jejich rodičů dojde k nápravě výslovnosti i u dalších žáků. Necháme se překvapit. Na jaře pani logopedka totiž posoudí píli moji, žáků i jejich rodičů. Přeji nám všem hodně sil při logohrátkách. Jarmila Podškubková 14 strana 14 Školní časopis

15 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov Pár postřehů zevnitř Žít v dnešní mediálně přehlcené době není pro mnohé z nás snadný úkol. Zvláště, když máte na stránkách školního zpravodaje přijít s něčím, co tu ještě nebylo. Když sečtu informace a zprávy, které rodiče a veřejnost mohli získat při Dnu otevřených dveří, třídních schůzkách, prezentacích, akcích nebo na webu školy, tak to pro korespondenta vypadá skoro beznadějně. Mohl bych sice napsat, třeba za svoji 4. A, že jsme bez úhony zvládli dopravní výchovu v Uherském Brodě, celkem úspěšně jsme se ponořili do nových disciplín vlastivědy a přírodovědy, nepotýkáme se s vysokou absencí (prozatím), atp. Jenže to neudělám, moc by Vás to asi nebavilo a to je důležité, aby to bavilo. Chci tento příspěvek pojmout v mírně bulvárním (i když bulvár nesnáším) duchu očima pozorovatele zevnitř. Tak to berte, prosím, jen přiměřeně vážně Co přineslo 1. pololetí ve 4. A.? - hudebním pěveckým hitem N 1 byla vánoční pecka Cesta - přesto dětský popěvek Když jsem já sloužil kupodivu stále neztrácí na oblibě - vyrovnaný čtenářský souboj v popularitě svedly Boříkovy nové lapálie a Staré řecké báje a pověsti - o největší rozruch ve třídě se postaraly mouchy, bezostyšně si tam poletující v půli ledna - vánoční prázdniny byly rekordně dlouhé přesto podle ohlasů krátké - na druhý pokus se úspěšně rozběhl chov třídního mazlíčka křeček Roxy se má skvěle - v tělesné výchově všichni skočíme roznožku, někteří i skrčku a učíme se házenou - dívčím fenoménem jsou moderní tance všeho druhu - je občas žákům těžké vysvětlit, že sled ročních období podzim jaro zima není normální - třídní oslava mých jmenin byla příjemným překvapením děkuji! - kdyby ze světa zmizelo mluvené slovo, vymřela by vzápětí celá naše třída (neumíme nemluvit) - náš pravidelně nejtěžší úkol = rozdělení do družstev na míčové hry v tělocviku A jen pro pořádek, milí čtvrťáci: Hlavou státu není Praděd, na záchod se chodí o přestávce, ponožky nejsou sportovní obuv, pastelky kreslí líp než gelovky, vlastní jména píšeme s velkým písmenem nejen v diktátu, ale i ve vlastivědném testu, bez pití se dá vydržet i víc než 5 minut, rozcvička není zbytečnost Do druhého pololetí nám proto přeji co nejvíc pokroků, radostí, zajímavostí a školní pohody! Německý jazyk Zdeněk Stašek Na naší škole byla v letošním školním roce (v ročníku) zavedena výuka německého jazyka. Němčina je rodnou řečí asi 100 milionů Evropanů. Po angličtině je tedy němčina nejdůležitějším jazykem v Evropě. Německo je největší členský stát EU, důležitý obchodní partner České republiky, významné sídlo mezinárodních podniků a atraktivní pracoviště pro české zaměstnance. V ČR má své zastoupení mnoho německých firem, které nabízejí zajímavé pracovní příležitosti. Německo a Rakousko jsou sousední státy ČR a německy mluvící turisté navštěvují ČR. 15 Školní časopis strana 15

16 Z Mateřské školy Vlčnov Tyto a další důvody vedou k tomu, že se němčina volí jako druhý povinný vyučovací jazyk. K výuce používáme moderní učebnici a pracovní sešit vydané nakladatelstvím FRAUS, poslechové texty na CD, internetové stránky, které se týkají německy mluvících zemí, procvičování slovní zásoby a gramatických jevů. Žáci se již naučili pozdravy, číslovky, barvy, dny v týdnu, umí sdělit základní informace o sobě, své rodině a kamarádovi, porozumět krátkému textu, vyplnit jednoduchý formulář. Své znalosti uplatňují v rozhovorech a písemných textech. Učí se také pracovat se slovníkem. Učivo je doplňováno zábavnými projekty fotografie z projektů Ich a Mein Freund jsou umístěny na webových stránkách naší školy. PAVEL VRÁGA 7.A Cílem je, aby žáci dosáhli v němčině úrovně A1, což je základní znalost jazyka - schopnost rozumět jednoduchým větám jak ve čtené, tak i v psané formě, povyprávět o sobě, své rodině, zájmech a napsat krátký v němčině. Zavedení výuky dalšího cizího jazyka na naší škole významně přispívá k rozšíření celkového rozhledu žáka. I když nelze očekávat, že žáci budou umět oba jazyky stejně dobře, je důležité, že budou mít širší jazykové vybavení pro své budoucí uplatnění. Na této adrese si mohou žáci i jejich rodiče prověřit úroveň znalostí jazyka formou testů, křížovek nebo doplňovacích cvičení, přečíst si pohádku nebo příběh: Eva Matějová Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR Naše škola se zapojila do celostátní soutěže o hledání mladých a talentovaných chemiků. Této soutěže se zúčastnili žáci 9. A třídy, kteří vypracovávali test školního kola. Do 1. krajského kola na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí se podařilo postoupit 3 našim žákům: Martině Šmídové, Vendule Stuchlíkové a Petru Mošťkovi. Toto kolo bylo zaměřené na teoretické znalosti. Z tohoto kola postoupilo 30 nejlepších řešitelů do kola druhého, které bylo již zaměřeno na praktické a početní chemické dovednosti. V tomto kole měla naše škola 2 zástupce - Petra Mošťka, Vendulu 16 strana 16 Školní časopis

17 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov Stuchlíkovou. Pokud se našim žákům podaří uspět, čeká je 4. června celorepublikové kolo, které se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko technologické Univerzity Pardubice. Držme jim tedy pěsti. Radka Rožková PŘÍRODOVĚDNÉ PROJEKTY PŘÍRODOPIS 6. ročníky: Projekt Houby 7. A: Projekt Plazi 8. A: Projekt Máme rádi zvířata 9. A: Projekt Nerosty ZEMĚPIS 6. ročníky: Projekt Vesmír 7. A: Projekt Afrika 8. A: Projekt Německy mluvící země 9. A: Projekt Světová náboženství CHEMIE 8. A: Projekt Oheň 9. A: Projekt Obnovitelné zdroje energie Radka Rožková Fotografická soutěž Kabinet informatiky ve spolupráci s vedením školy vyhlašuje pro žáky druhého stupně fotografickou soutěž s názvem Proměny Vlčnova. Úkolem soutěžících bude prolistovat s rodiči rodinná alba, případně navštívit babičky, příbuzné nebo známé a požádat je o zapůjčení starých fotografií, které zachycují různé části Vlčnova. Čím starší fotografie budou, tím lépe. Tyto fotografie je 17 Školní časopis strana 17

18 Z Mateřské školy Vlčnov potřeba naskenováním převést do elektronické podoby (možno ve škole). Dále se soutěžící pokusí co nejpřesněji najít místo, odkud kdysi dávno fotograf snímek pořídil a vyfotí ze stejného místa stejný záběr tak, jak vypadá dnes. Obě fotografie (starou i novou) soutěžící odešle mailem na adresu do 30. dubna Každý soutěžící může poslat maximálně tři dvojice fotografií. Fotografie posoudí porota ve složení: Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy, Mgr. Romana Sojková, zástupkyně ředitelky školy, RNDr. Mgr. Antonín Zeller, učitel informatiky a Mgr. Šárka Lukášová, učitelka výtvarné výchovy. Zdařilé práce budou vystaveny na nástěnce ve vestibulu školy a zveřejněny na webových stránkách školy a v červnovém školním zpravodaji. Zároveň vyzýváme zájemce z řad rodičů, podnikatelů či veřejnosti, kteří by chtěli podpořit soutěž sponzorským darem, aby kontaktovali pořadatele prostřednictvím mailu Sponzorské dary poslouží jako odměny soutěžícím a jména sponzorů budou zveřejněna spolu s vítěznými pracemi. 18 Antonín Zeller Školní družina S prvním zazvoněním se v letošním roce otevřely i dveře naší školní družiny. Tak jako v předcházejících letech jsou žáci rozděleni do dvou oddělení podle věku. Celkem navštěvuje obě oddělení 57 žáků. Kromě výchovné a vzdělávací činnosti je pro děti připraven pestrý program. K vyplnění odpočinkového času přispívají spontánní hry s náročnými pohybovými prvky, soutěžení, kvízy atd. Pro tvořivé děti a jejich šikovné ruce je připraveno velké množství různorodých materiálů, ze kterých mají možnost vyrobit dárek pro kamaráda, příbuzné či sobě. Zmíníme se o několika akcích, které již proběhly a současně i těch, které ještě budou následovat. Závěrem měsíce září se ve spolupráci s MŠ uskutečnila Drakiáda. Na počátku října v rámci Týdne knihoven si pro nás paní Marie Kolajová v místní knihovně přichystala soutěžní literární kvízy a hádanky. Za splnění úkolů byly děti odměněny malou pozorností, která je potěšila. Současně jim bylo umožněno, aby si vyrobily pexeso a záložku. Děkujeme paní knihovnici za odpoledne plné her a spolupráci během celého pololetí. Aby si děti vytvořily představu o tom, jak se vyrábí nábytek, byla jim umožněna exkurze přímo ve výrobě nábytku firmy pana Mlýnka. Provozem je provedla paní Mlýnková, která jim současně poskytla hezký a podrobný výklad o výrobě nábytku-kuchyní. Další exkurze se konala na rodinné farmě Tykalů, kde byly děti mile přivítány a byla jim poskytnuta prohlídka celé farmy s ukázkou zemědělské techniky. Tu si mohly dopodrobna prohlédnout. Počátkem listopadu se konal již pátý ročník akce Podzimní den spojený s výstavou plodů zeleniny a ovoce, které si každé z dětí mohlo přinést ze zahrádek, které mají doma. Součástí akce byly soutěže, tvorba výrobků a ochutnávka upečených sladkostí s jablky od maminek. Těm patří poděkování. V témže měsíci jsme se účastnili okrskové soutěže v recitaci. Krásné třetí místo v soutěži obsadil Šimon Pešl. Prosinec jako každoročně jsme začali pečením a zdobením perníčků. Následovala akce Mikulášské odpoledne spojené s nadílkou dárků. Závěrem roku bylo Koledování, kde v krátkém pásmu děti pro své rodiče připravily básně, písně s vánoční tématikou. Posléze předávaly dárečky kamarádům i rodičům.co ještě připravujeme? V rámci uhersko-brodského okrsku ŠD se bude konat výtvarná soutěž, Brodský zpěváček, Dopravní soutěž a Atletická olympiáda. V měsíci únoru budeme taktéž pořádat karneval. V březnu či dubnu nás čeká Noc s Andersenem s možností přespání ve ŠD. Mezi poslední akce je zařazena oslava Dne dětí, která je velmi oblíbená. Jana Mouralová a Anna Mošťková strana 18 Školní časopis

19 Ze Z Mateřské Základní školy školy Vlčnov Vlčnov Od Ze Základní našich žáků školy Vlčnov VERONIKA MACKOVÁ, 8. A Zájmové kroužky při ŠD Keramický kroužek Tento kroužek při ŠD navštěvuje celkem 23 žáků třídy. Seznamují se s vlastnostmi keramické hlíny a jejím zpracováním. Tak vznikají originální dílka z hliněných válečků, vykrajováním z plátů či vymačkáváním z hroudy hlíny. Dětem nechybí snaha, trpělivost, pečlivost a fantazie. Naše podzimní a vánoční tvoření se jim povedlo a s chutí jsme se nyní pustili do výroby oblíbených zvířátek a postaviček. Výtvarný kroužek Kroužek je určen pro malé výtvarníky, tvůrčí děti a jejich šikovné ruce. Mají zde možnost pracovat s různými materiály, například textilem, přírodninami. Děti mají skvělou fantazii a následně díky jejich zručnosti vzniknou velmi zajímavé díla. Mezi výrobky, které si zhotovily, stojí za zmínku například ozdobné vázičky, dárkové krabičky z papíru, prostírání či trička, na která kreslily různé motivy. Dramatický kroužek Tento kroužek navštěvují žáci, kteří mají zájem o literaturu, divadlo. Učí se zde správnou výslovnost, vyjadřování, procvičují si paměť básničkami, krátkými hereckými rolemi. V rámci kampaně na podporu četby knih se žáci z našeho kroužku účastnili projektu Čtenář na jevišti. Cílem tohoto projektu bylo čtení nahlas v podobě scénického čtení. Úkolem bylo zpracovat do podoby scénického čtení knihu, či povídku. Žáci se vrhli do práce s velkým nadšením, zkoušeli připravenou inscenaci. Poté byla tato inscenace natočena a zaslána porotě k vyhodnocení. Pořadatelé zaslali žákům osvědčení o účasti a za práci je odměnili drobnými pozornostmi. Využijeme zde možnosti k poděkování panu Bartoškovi, který žákům inscenaci natočil a zpracoval k odeslání porotě. Jana Mouralová a Anna Mošťková MICHAELA BLAHOVÁ, 3. A CTIBOR MLÝNEK, 5. A KATEŘINA MALUŠOVÁ, 7. A 19 Školní časopis strana 19

20 Z Mateřské školy Vlčnov Přivolávání Paní Zimy Následující texty vznikly v hodinách slohu ve třídě 5. A. Všechny mají něco společného. Zachycují představy jednotlivých žáků o postavě, jejíž vládnutí se jako by letošní rok ne a ne uskutečnit. Každý z žáků popisoval svou Sněhovou královnu, popř. Paní Zimu, jak nejlépe dokázal. V hodině výtvarné výchovy navíc páťáci ztvárnili svoje Paní Zimy v jejich celé modrobílé kráse. Tak třeba se vládkyně ledu, chladu a sněhu ustrne a tu skutečnou bílou zimu ještě předvede. Sněhová královna Je bílá jako sníh a má dlouhé bílé vlasy. Její šaty jsou světle modré až bílé. Boty jsou též bílé a jejich podpatky jsou rampouchy. Z rampouchů má i krásný náhrdelník a uši jí zdobí náušnice ze sněhových vloček. Sněhová královna se objevuje hlavně v prosinci, lednu a únoru. Její jméno je Amanda Tisíciletá. Je jí 100 roků, ale dožívá se až tisíce let. Na zemi má dalších 9 pomocnic, všechny ostatní už vyhynuly, což znamená, že patří mezi ohrožené druhy. Její vládnutí se střídá podle toho, jakou má náladu. Když špatnou, udělá hroznou vichřici, když dobrou jen trochu sněží. 20 Hana MOŠŤKOVÁ Sněhová královna, nazývaná též Zimeta, přichází nejčastěji v zimě nebo na konci podzimu. Můžete ji vidět na obloze, je totiž tím nejrychlejším černým mrakem, ze kterého padají vločky sněhu. Zimeta má oči tmavě modré, šaty dlouhé až po zem a boty na velkém podpatku z ledu. Vlasy má také dlouhé a v nich více barevných pramínků. Její pleť je úplně bílá a studená, jen líčka jsou bledě červená. Říká se, že kdo vstoupí do jejího království, zmrzne, a proto tam nesmí žádný člověk. Nela NEKOLOVÁ Sněhová královna je už velmi stará, ani pořádnou zimu už pomalu neudělá. Říkají jí někdy stará pomalá sněhová královna. Zimu totiž někdy dělá hrozně pomalu. Sněhová královna má krásné dlouhé šaty, které jsou vyrobeny z kožichu ledního medvěda. Boty má křehké z rampouchů a ledu. Sněhová královna kdysi chtěla být zase mladá. Jednou jí řekla ježibaba, ať si dojde do křišťálové jeskyně, tam, ať utrhne ten nejvyšší rampouch a ať se z něho napije. Sněhová královna vyrazila, utrhla nejvyšší rampouch, napila se a byla zase mladá a krásná. Od té doby uplynulo už mnoho let, a tak na zimu zase čekáme předlouho, z královny je totiž opět stará pomalá královna. Sandra HODULÍKOVÁ Sněhová královna se ukazuje, jen když je sníh nebo když mrzne. V zimě dělá velký nepořádek, ale má to i své výhody, můžeme bobovat a lyžovat. Je celá bílá a má vlasy až po pás. Oči má jako led. Chodí bosa a když jde, není ji vůbec slyšet. Po zimě se vrací domů na Severní pól. Jakub MOŠTĚK a Pavel MINARČÍK Sněhové královny jsou dvě, jedna štíhlá hodná Snouvinka, druhá tlustá zlá Závěja. Snouvinka má bílé třpytivé vlasy a bílý tlustý kabát, nosí třpytivé elasťáky. Pleť má bílou a světlomodré oči, mívá bílou rtěnku a náušnice z rampouchů. Závěja má modré šaty, kudrnaté bílé vlasy a tmavě červené oči. Snouvinka a Závěja jsou sestry, Snouvinka bydlí na Severním pólu a Závěja na Jižním. Snouvinka pomáhá zvířátkům. Když je zima, dává nejhodnějšímu členu rodiny dárek, zato Závěja vytváří velké závěje sněhu. Karolína SLUNEČKOVÁ a Klára KYRYCHOVÁ Je bílá jako sníh, má krásné dlouhé vlasy, kde na boku už prosvítají šediny. Její pravé jméno je Angelika Prastará, ale má ještě mnoho dalších jmen, jako třeba Amanda, Kathrin, Johanna a mnoho dalších. Nosí krásné bílo- šedivobéžové šaty s puntíky. Angelika Prastará má i manžela, který se strana 20 Školní časopis

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Číslo rozhodnutí MSMT- 6742-9/2014 ze dne 29. 3. 2014 NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Zpracovaly a ukázku provedly Jarmila Nekolová, Lenka Teichmannová, Dagmar Binarová. Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Logohrátky s pohádkou Ukázka logopedické prevence 12.4.2016

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Občasník ZŠ Bravantice říjen ročník. říjen 2016

Občasník ZŠ Bravantice říjen ročník. říjen 2016 Občasník ZŠ Bravantice říjen 2016 4. + 5. ročník 1 říjen 2016 Ahoj holky a kluci, ani jsme se nenadáli a první dva měsíce tohoto školního roku jsou za námi! Máme za sebou spoustu zajímavých aktivit, kterých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Služby osobní asistence v Centru FILIPOVKA 01 Puzzle písmena Puzzle s písmenky slouží k procvičování abecedy a skládání slov. Děti se tak učí formou hry. 02 Puzzle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016 Albrechtícek Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Prosinec 2016 Aktuální dění v MŠ Albrechtická Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období vánoční svátky. V našem vánočněnovoročním vydání Albrechtíčku

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více