Pomůcky: papíry a tužky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomůcky: papíry a tužky"

Transkript

1 HRY Soubor Hry je doplňkový materiál pro výuku anglického jazyka a rozšiřuje učebnicovou sadu Angličtina pro 5. ročník základní školy nakladatelství Didaktis. Předkládáme vám návrhy her tak, jak by mohly doplňovat volný čas, který vám ve výuce zbývá, nebo zpestřit vyučování další výtvarnou/pohybovou aktivitou. Každá hra je uvozena číslem kapitoly, ke které se váže, následuje slovní zásoba, příp. gramatika, která bude procvičována, a popis vybrané hry s jejím názvem. Přejeme zábavné hodiny angličtiny! Chapter 2 sporty hudební nástroje obálky, tvrdé kartičky, psací potřeby Piktogram Děti nakreslí na kartičky slovní zásobu probíraného tématu tak, že na jedné straně mají jednoduchou kresbu a na druhé její popis, např. nakreslené housle a popis violin. Kartičky si děti vkládají do nadepsaných obálek (Musical Instruments a Sports). Kartičky mohou být využity při opakování nebo jako pomůcka k jiným hrám (Bingo, Kimova hra atd.). Takové kartičky můžete s dětmi připravit ke každému tématu v učebnici. Chapter 3 jídlo, pití papíry a tužky Draw the sun Rozdělte děti do skupin a každé skupině dejte papír velikosti A4. Zavolejte si zástupce každé skupiny a pošeptejte jim slovo (bottle) nebo slovní spojení (a bottle of milk). Zástupci ho své skupině mlčky kreslí a ostatní členové skupinky hádají, o které slovo se jedná. Chapter 4 barvy Čáp ztratil čepičku Určete jednoho žáka, který bude chodit po třídě a říkat anglicky básničku. Po odrecitování zavelí barvu. Ostatní děti se musí co nejrychleji chytit věci, která tuto barvu má. Pokud Čáp chytne spolužáka, který se barvy nedrží, role si vymění. Varianta: Lze procvičit slovní zásobu barev, oblečení nebo částí těla. Chapter 5 školní předměty tvrdé kartičky formátu A5, psací potřeby Pravda a lež Děti nakreslí na kartičky formátu A5 z jedné strany veselý a z druhé strany zamračený obličej. Říkejte nahlas věty o tom, co dělají na jednotlivých hodinách, některé věty říkejte záměrně s chybou, např. We sing in History. Děti zvedají zamračený obličej, pokud uděláte chybu, a naopak. Varianta: Můžete procvičit i gramatiku, např. We sings on Music. / He play football in PE. Chapter 6 školní potřeby kartičky se slovíčky, klobouk/krabice Bingo Žáci nakreslí na kartičky slovní zásobu k tématu školní pomůcky. Do sešitu si namalují tabulku se šesti nebo více políčky. Do každého políčka napíšou jedno slovo ze stejného tématu. Slovíčka budete losovat z klobouku/krabice. Pokud žák uslyší slovo, které má ve své tabulce, škrtne si je. Kdo má první vyškrtaná všechna slova, zvolá Bingo! a vyhrává.

2 Chapter 7 pokyny a zákazy Simon says Dávejte žákům pokyny, jak se mají chovat a co mají dělat ve třídě během hodiny. Žáci musí plnit všechny pokyny, které uvedete frází Simon says. Pokud frázi vynecháte, žáci pokyn splnit nesmí. Simon says: Put away your books. Děti pokyn splní. Close your eyes. Děti pokyn nesplní. Chapter 8 povolání Šibenice Napište na tabuli slovo z tématu povolání, ale místo písmen udělejte pomlčky. Děti hádají písmenka (hláskují). Pokud písmenko ve slově není, nakreslíte dětem podstavec šibenice. Po každém špatně tipovaném písmenu dokreslíte část šibenice. V momentě, kdy je šibenice celá, jsou děti oběšenci. Pokud slovo uhodnou dříve, vyměníte si role a tajenku zadává dítě, které slovo uhodlo. Chapter 10 dny v týdny Kimova hra Napište na tabuli všechny dny v týdnu, ale zamíchejte pořadí (např. Wednesday, Saturday, Monday, Friday, Thursday, Sunday, Tuesday). Děti mají 1 minutu, aby si pořadí slov zapamatovaly. Slova z tabule smažte a dejte dětem další minutu na to, aby slova ve stejném pořadí napsaly do sešitu. Varianta: Můžete procvičit i slovní zásobu k tématu domácí práce (např. empty the bin, wash the dishes, make breakfast, iron the clothes, water the plants, walk the dog, tidy up). Chapter 11 osobní hygiena Read my lips Stoupněte si před děti tak, aby vám dobře viděly na ústa. Artikulujte bez použití hlasu. Říkejte slova či slovní spojení z tématu osobní hygiena (např. wash your hands, brush your teeth, comb your hair). Děti vám odezírají ze rtů a snaží se slovo či slovní spojení určit. Chapter 12 sporty Létající balon Rozdělte žáky do skupin. Na tabuli nakreslete pro každou skupinu jeden létající balon držený šesti lany. Napište na tabuli první a poslední písmeno slova z tématu sport/fotbal (např. kick, catch, goalkeeper, glove, goal; jump, run, swim, ski, basketball, volleyball, bike, gym atd.). Skupiny hádají, o které slovo jde. Kdo tipuje špatně, tomu umažte jedno lano z jeho balonu. Prohrává ten, komu uletí balon. Chapter 13 zvířata světadíly obrázkové kartičky Hide-and-seek Žáci nakreslí na kartičky slovní zásobu k tématu zvířata (domácí i divoká). Rozdělte žáky do dvou skupin. Každá skupina dostane sadu obrázkových karet jednoho z témat. Obě skupiny poschovávají své karty různě po třídě. Poté začnou hledat karty druhé skupiny a snaží se je zkompletovat. Varianta: Můžete vytvořit i třetí skupinu slovíček se slovní zásobou světadílů.

3 Chapter 14 zvířata Nakresli pomalu Žák kreslí na tabuli velmi pomalu obrys zvířete. Ostatní tipují, co to je. Ten, kdo uhodne, vystřídá kreslícího spolužáka. Chapter 15 kuchyně Autobus První žák řekne slovo z tématu kuchyně (vybavení, spotřebiče), např. kettle. Druhý žák ho zopakuje a přidá další, např. dishwasher. Vznikne tak řetězec několika slov. Kdo splete byť jedno slovo, vypadává. Chapter 16 dům/byt/hrad Tichá pošta Sedněte si s dětmi do kruhu. Pošeptejte sousedovi slovo z tématu bydlení/dům/byt/hrad (např. cellar, downstairs, floor, bathroom, castle) ten ho pošle svému sousedovi atd. Poslední dítě řekne nahlas, které slovo k němu přišlo. Posoudíte, jestli je původní. Místo slov můžete posílat i celé věty, např. The bedroom is upstairs. Chapter 17 poloha budovy ve městě Pravda a lež Děti nakreslí na kartičky formátu A5 z jedné strany veselý a z druhé strany zamračený obličej. Říkejte nahlas věty o poloze jednotlivých budov na plánku ve cvičení 3 na str. 41 (při pohledu seshora), některé záměrně s chybou, např. The museum is behind the library. The bookshop is next to the church, on the right. Děti zvedají zamračený obličej, pokud uděláte chybu, a naopak. Pokud zvednou zamračený obličej, větu musí opravit tak, aby odpovídala plánku. Chapter 18 popis cesty Simon says Udělejte z lavic město tak, aby tam bylo několik křižovatek. Děti si stoupnou na kraj města (klidně na různá místa ze všech stran). Budete jim dávat pokyny, kudy mají jít. Žáci musí plnit všechny pokyny, které uvedete frází Simon says. Pokud frázi vynecháte, žáci pokyn splnit nesmí. Simon says: Go straight ahead. Děti pokyn splní. Turn left. Děti pokyn nesplní. Chapter 19 dopravní prostředky papíry a tužky Draw the sun Rozdělte děti do skupin a každé skupině dejte papír velikosti A4. Zavolejte si zástupce každé skupiny a pošeptejte jim slovo z tématu dopravní prostředky (spaceship, ship, boat, train, bus, bike, car, taxi, helicopter, plane, horse, underground). Zástupci ho své skupině mlčky kreslí a ostatní členové skupinky hádají, o které slovo se jedná. Kreslicí diktát Diktujte žákům slova z tématu dopravní prostředky (spaceship, ship, boat, train, bus, bike, car, taxi, helicopter, plane, horse, underground), žáci mají za úkol je nakreslit. Diktáty vyberte a zkontrolujte (jako klasické diktáty).

4 Chapter 20 cesta vlakem nákup jízdenky Mazací hra Napište na tabuli devět (3 3) slovíček a slovních spojení týkajících se cestování vlakem: single ticket, get on, platform, get off, return ticket, railway station, come back, leave, travel by train. Žáci se snaží zapamatovat si slovíčka a slovní spojení během 1 minuty. Vyzvěte žáky, ať zavřou oči a jedno slovo nebo slovní spojení smažte. Děti tipují, co chybí. Děti opět zavřou oči. Umažte další slovo či slovní spojení. Pokračujte, dokud nezmizí všechna slova a slovní spojení. Na konci děti zkusí doplnit všechna slova a slovní spojení na jejich původní místo. Chapter 21 otázka What are you doing? přítomný čas průběhový v jednotném čísle Tichá pošta Sedněte si s dětmi do kruhu. Pošeptejte sousedovi větu v přítomném čase průběhovém (v jednotném čísle). Použijte slovní zásobu ze cvičení 3 na str. 49. Můžete obměňovat kladné věty zápornými i otázkami, např. He is playing tennis. I m not painting. Is she singing? Váš soused větu pošle svému sousedovi atd. Poslední dítě řekne nahlas, která věta k němu přišla. Posoudíte, jestli je původní. Chapter 22 řadové číslovky 1 10 Autobus První žák řekne libovolnou řadovou číslovku, např. seventh. Druhý žák ji zopakuje a přidá další, např. second. Nesmí však říct číslovku, která následuje v číselné řadě (tj. nesmí říct eighth). Vznikne tak řetězec několika řadových číslovek. Kdo splete ve vyjmenovávání byť jedno slovo, vypadává. nemoci Šibenice Napište na tabuli slovo z tématu nemoci, ale místo písmen udělejte pomlčky. Děti hádají písmenka (hláskují). Pokud písmenko ve slově není, nakreslíte dětem podstavec šibenice. Po každém špatně tipovaném písmenu dokreslíte část šibenice. V momentě, kdy je šibenice celá, jsou děti oběšenci. Pokud slovo uhodnou dříve, vyměníte si role a tajenku zadává dítě, které slovo uhodlo. Chapter 23 datum měsíce Kimova hra Napište na tabuli vybraných devět měsíců, ale zamíchejte jejich pořadí (např. July, March, November, June, January, August, October, April, February). Děti mají 1 minutu, aby si pořadí slov zapamatovaly. Slova z tabule smažte a dejte dětem další minutu na to, aby slova ve stejném pořadí napsaly do sešitu. Na konci mohou děti měsíce napsat i v chronologickém pořadí. řadové číslovky Maluj na záda První žák píše druhému na záda číslo, kterým naznačí, kolikátého v měsíci je. Pokud druhý žák tipne správně a řekne celou větu, např. It s the fifteenth., žáci si role vymění.

5 Chapter 24 otázka What are you doing? Activity Napište na kartičky několik vět (aspoň 15) v přítomném čase průběhovém (např. podle cvičení 3 na str. 49). Vyrobte několik sad takových kartiček podle počtu skupin (viz níže). Použijte všechny osoby v j. č. i mn. č., např. They are running. She is playing tennis. We are singing. I am walking the dog. Rozdělte děti do malých skupin a dejte každé skupině sadu kartiček. Děti mají 30 sekund na to, aby si přečetly věty na kartičkách. Potom si kartičky vezme jeden ze skupiny a zamíchá je. Během 1 minuty se snaží předvést pantomimou co nejvíce vět podle kartiček tak, aby je jeho spoluhráči byli schopni uhodnout. Ti musí správně uhodnout osobu (I, you, he, she, we, you, they) a činnost a říct celou větu v přítomném čase průběhovém. Vyhrává skupina, která řekne nejvíce vět správně. Chapter 25 Gramatika a slovní zásoba: otázka Where were you yesterday? předložkové vazby at my grandmother s, at school, in the garden Tichá pošta Sedněte si s dětmi do kruhu. Pošeptejte sousedovi větu v minulém čase: I was / He was / She was at/in (the) yesterday., např. He was at his grandmother s yesterday. Ten ho pošle svému sousedovi atd. Poslední dítě řekne nahlas, která věta k němu přišla. Posoudíte, jestli je původní. Chapter 26 Gramatika a slovní zásoba: otázka Was he in the park yesterday? veřejná prostranství Read my lips Stoupněte si před děti tak, aby vám dobře viděly na ústa. Artikulujte bez použití hlasu. Říkejte věty v minulém čase podle obrázků ve cvičení 3 na str. 61 (např. I was in the mountains.). Děti vám odezírají ze rtů a snaží se větu určit. Musí ji však říct ve druhé osobě: You were in the mountains. Chapter 27 kulturní/sportovní události Létající balon Rozdělte žáky do skupin. Na tabuli nakreslete pro každou skupinu jeden létající balon držený šesti lany. Napište na tabuli první a poslední písmeno slova z tématu historický turnaj a kulturní/sportovní události (např. sword, costume, musical, festival atd.). Skupiny hádají, o které slovo jde. Kdo tipuje špatně, tomu umažte jedno lano z jeho balonu. Prohrává ten, komu uletí balon. Chapter 28 Gramatika a slovní zásoba: otázka When were you born? osobní údaje Kdo je to? Sedněte si s dětmi do kruhu. Každé z nich napíše na papír své údaje: datum narození (Date of birth), místo narození (Place of birth), výšku v centimetrech (Height) a váhu v kilogramech (Weight), jako kdyby vyplňoval dotazník. Během psaní s nikým nemluví a neukazují obsah svého papíru. Papíry všichni složí a odevzdají vám je. Papíry zamíchejte v klobouku a obejděte všechny děti v kruhu. Každý si vytáhne jeden papírek (ne ten svůj) a rozbalí ho. Všichni popořadě čtou uvedené údaje nahlas v podobě vět, např. He or she was born on/in He or she is cm tall and weighs kilos. Děti tipují, o koho jde. Poznámka: Jelikož při čtení údajů nevíte, o koho jde, používejte podmět he or she.

6 Chapter 29 zranění Autobus První žák řekne slovo z tématu nemoci a zranění, např. bruise. Druhý žák ho zopakuje a přidá další, např. headache. Vznikne tak řetězec několika slov. Kdo splete byť jedno slovo, vypadává. otázka What did you do yesterday? Pravda a lež Děti nakreslí na kartičky formátu A5 z jedné strany veselý a z druhé strany zamračený obličej. Říkejte nahlas věty v minulém čase, některé záměrně s chybou (s nesprávným tvarem slovesa), např. He plays football yesterday. I were at home last weekend. Děti zvedají zamračený obličej, pokud uděláte chybu, a naopak. Pokud zvednou zamračený obličej, větu musí opravit tak, aby odpovídala plánku. Chapter 30 otázka Did you? Tichá pošta s pantomimou Rozdělte děti do skupin. Zavolejte si zástupce každé skupiny a pošeptejte jim větu v minulém čase, např. I played the piano. Zástupci ji své skupině předvedou pantomimou a ostatní členové skupinky hádají, o jakou činnost se jedná. Své odpovědi však musí formulovat jako otázky, např. Did you play the piano? Chapter 31 nepravidelná slovesa Bingo Žáci si do sešitu namalují tabulku s devíti nebo více políčky. Do každého políčka napíšou jedno sloveso v minulém čase (pravidelná i nepravidelná z kapitol 29 31). Říkejte celé věty v minulém čase, např. I visited my grandparents yesterday. Jane walked in the park last Sunday. We went to Oxford last weekend. Pokud žák uslyší sloveso, které má ve své tabulce, škrtne si je. Kdo má první vyškrtaná všechna slovesa, zvolá Bingo! a vyhrává. Chapter 32 přítomný versus minulý čas Kdo je to? Děti na papírek napíšou jen své jméno. Každý si vylosuje jméno svého spolužáka, které nikomu nesděluje, a připraví si o něm krátkou prezentaci. Ostatní tipují, o koho jde. Na tabuli můžete napsat několik vět, aby děti používaly různé časy, např: He/She is (tall). He/She s got (blue eyes). He/She likes He/She doesn t like He/She s good at He/She was born in He/She played basketball last week.

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola.

hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola. HRY S ČESKÝM JAZYKEM Vendula MIKULÍKOVÁ Abstrakt: Článek se zaměřuje na vyuţití her ve výuce českého jazyka. Popisuje 3 typy jednoduchých her týkajících se jazykového vyučování, které byly předloţeny ţákům

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha e-mail: kropackovajana@seznam.cz

Více

Metodické listy. Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí 10 12 roků

Metodické listy. Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí 10 12 roků Metodické listy Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí 10 12 roků Podpůrný metodický materiál pro učitele anglického jazyka Vypracovala: Mgr. Helena Daňková, metodička kabinetu anglického jazyka,

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos ZÁSOBNÍK HER vzniklý v rámci řešení projektu FRVŠ Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností (Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) Zásobník

Více

Vlastnosti a obrábění kovů

Vlastnosti a obrábění kovů Vlastnosti a obrábění kovů Materiál byl vytvořen v rámci projektu TechSpo, zaměřeného na na podporu a motivaci žáků k zájmu o technické předměty. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního

Více

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Část 2 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Přehled aktivit Úroveň Obecná lidská práva Bezpečnost Děti Demokracie Diskr. a xenofobie Globalizace Chudoba Média Mír a násilí Občanství

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více