v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562"

Transkript

1 v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Tielová, ředitelka školy Kontakty: David Neuvald tel.:

2 Biologie 8. Ročník ZŠ Etologie savců Hlodavci Hmyzozravci Chobotnatci Kytovci Letouni, Chudozubi Lichokopytníci Poznávání savců Primáti RISKUJ- soutěž, savci Savci - pracovní list 2 Savci - pracovní list 3 Savci (Mammalia) Savci (Mammalia)2 Savci- pracovní list 1 Savci- pracovní list s obrázky Savci- test Sudokopytníci Šelmy Šelmy vodní ploutvonožci Přírodopis 7. Ročník ZŠ Kruhoústí, paryby Kruhoústí, paryby - pracovní list 2 Kruhoústí, paryby- pracovní list 1 Obojživelníci Obojživelníci - pracovní list Obojživelníci rozdělení Plazi - pracovní list 1 Plazi - pracovní list 2 Plazi šupinatí Plazi - želvy, krokodýli Ptáci - obecná charakteristika Ptáci - pracovní list 1 Ptáci - všeobecný test RISKUJ Obratlovci RISKUJ - Obratlovci zástupci Ryby Ryby - pracovní list 1 Ryby - pracovní list 2 Ryby - zástupci ryb Ryby- dělení ryb

3 Přírodopis 6. Ročník ZŠ Bezobratlí - pracovní list 1 Bezobratlí - pracovní list 2 Bezobratlí - pracovní list 3 Bezobratlí - všeobecný test Členovci - dělení členovců Členovci - obecná charakteristika Hlavonožci Hlísti - obecná charakteristika Kroužkovci Kroužkovci - všeobecný test KVARTETO Měkkýši Měkkýši - všeobecný test Mlži Ploštěnci - pracovní list Ploštěnci- obecná charakteristika plži RISKUJ Měkkýši Žahavci - obecná charakteristika Žahavci - všeobecný test Český jazyk ročník ZŠ Slovní druhy křížovka Podstatná jména - pracovní list Podstatná jména a jejich druhy, hra Slovesa, pracovní list Přídavná jména, pracovní list Zájmena a jejich druhy, osmisměrka Pravopis, pracovní list Číslovky a jejich druhy, osmisměrka Slovní druhy - shrnutí, prac. list Neohebné slovní druhy, test Pexeso naruby, čeští autoři a díla Autoři stol.-hra Kufr Práce s literár. textem-pohádka v nářečí Autor, kniha, hrdina-přiřazování Básnické texty hravě Pověst - domysli příběh Božena Němcová-práce s fotografiemi Citáty českých spisovatelů Autoři a díla-popletené věty Práce s písňovým textem

4 Matematika a její aplikace 4.-5.ročník ZŠ Počítání s nulou a závorkami - malá i velká násobilka Počítání se závorkami - v oboru čísel Úlohy řešené postřehem I. Úlohy řešené postřehem II. Souřadnice bodů - hra lodě Tabulky a grafy - čtení z tabulek Tabulky a grafy - čtení z grafů SUDOKU Násobení a dělení v oboru čísel Sčítání a odčítání v oboru čísel Numerace do slovní úlohy Desetinná čísla - porovnávání, sčítání o odčítání Numerace v oboru čísel křížovka Desetinná čísla - slovní úlohy Geometrické útvary trojúhelník Slovní úlohy - řešené pomocí tabulek Římské číslice - od 1 do 39 Římské číslice - od 40 do 2500 Tělesa křížovka Tělesa - osmisměrka, rébus Český jazyk 4. ročník ZŠ Tajenky z vyjmenovaných slov Rébusy na vyjmenovaná slova Příbuzná slova po B a L v krabičce Příbuzná slova po M a P v krabičce Příbuzná slova po S,V a Z v krabičce Vyjmenovaná slova ve větách Hra s příbuznými slovy Hádej, kdo jsem Charakteristika vyjmenovaných slov Magický čtverec Dramatizace vyjmenovaných slov Hádanky z vyjmenovaných slov Slovní fotbal Rébusy Básničky Neúplné věty Hra se slovy Křížovka na doplnění přísloví a rčení Křížovka na vyjmenovaná slova po S Křížovky na vyjmenovaná slova po P

5 Informatika I ročník ZŠ Pojmy Schéma Stavba Procesor RAM ROM PAMĚŤ Disk1 Disk2 Klávesnice Myš Monitor Tiskárna Křížovka Test hw Plocha Složky Kopie - přesun Malování1 Malování2 XnView1 XnView2 Informatika II ročník ZŠ Oprava Kopírování Přesun Formát písma Formát odstavce Styly Word Word kopírování Word písmo Word styly Možnosti kopírování - Ouško Formát buněk Suma - průměr Další funkce Funkce když Grafy Excel Excel - formát Excel - funkce Excel - grafy

6 Informatika III ročník ZŠ Test hardware2 Test software Test internet Tabulky Obrázky Zoner Callisto 1 Zoner Callisto 2 Inkspace Gimp PowerPoint Word - tabulka Word obrázky Historie počítačů Program definice Program rozdělení Program licence Internet historie, princip Internet prohlížeče Internet služby Internet vyhledávání Chemie prvky a sloučeniny Alkalické kovy prezentace Koroze kovů prezentace Kovy - pracovní list 2 Kovy prezentace Nekovy - pracovní list 1 Periodická tabulka - pracovní list 5 Prvky - soutěž 1 Prvky - skládanka 1 Prvky - soutěž 2 Prvky (ozon) - pracovní list 3 Prvky a sloučeniny - test 1 Soli - skládanka 1 Soli - prac.list 1 Soli - soutěž 1 Soli - soutěž 2 Soli - test 1 Soli a jejich užití prezentace Stopové prvky - pracovní list 4 Uhlík prezentace Výroba železa-prac.list

7 Fyzika 2. stupeň ZŠ pracovní listy Převádění jednotek Ohmův zákon, příklady Sériové zapojení příklady Sériové zapojení příklady Paralelní zapojení příklady Paralelní zapojení příklady Sérioparalelní zapojení Příkon spotřebiče El. práce, energie Převádění jednotek Magnetismus - opakování učiva Magnetické pole Magnetické pole cívky Střídavý proud Vedení el. proudu Vedení el. proudu Polovodiče Polovodiče Fyzikální veličiny, jednotky Objevy a vynálezy Anglický jazyk ročník ZŠ Animals in ZOO Clothes Are you afraid of Common irregular verbs part I Common irregular verbs part II Countries and nationalities Crosswords seasons, months, days Domestic animals Free Time Furniture Geografické pojmy křížovka Giving personal information Opposites Otázky s do, does Otázky s to be Otázky s to have Present continuous What are you interested in Where is the rabbit - předložky místa Wild animals

8 Dějepis, historie ročník ZŠ Česká kultura koncem 19. století Fašismus na postupu a zápas o ČSR Habsburkové Osobnosti české kultury konce 19. století Osobnosti českého národního obrození Osobnosti doby husitské Osobnosti starověkého Řecka Panovníci v období středověku Přemyslovci TEST Počátek našich dějin TEST Řecko-perské války TEST Starovéké státy TEST Vláda Lucemburků TEST Vláda Marie Terezie a Josefa II Baroko Gotická kultura Humaismus a renesance Klasicismus a romantismus Románská kultura Věda a kultura starověkého Řecka Český jazyk 4. ročník ZŠ Slovní druhy opakování Slovní druhy osmisměrka Slovní druhy - podstatná jména Slovní druhy - slovesa-osmisměrka Slovní druhy - slovesa a podstatné jméno Slovní druhy DOMINO - podstatná jména Slovní druhy DOMINO opakování Slovní druhy PUZZLE opakování Slovní druhy LOVENÍ opakování Slovní druhy - vymysli věty, opakování Podstatná jména - najdi slovo a urči rod Podstatná jména - rod střední osmisměrka Podstatná jména - rod ženský osmisměrka Podstatná jména - rod mužský osmisměrka Podstatná jména - rod střední vzory Podstatná jména - rod ženský vzory Podstatná jména - rod mužský vzory Podstatná jména - rod střední koncovky Podstatná jména - rod ženský koncovky Podstatná jména - rod mužský koncovky

9 Německý jazyk začínáme. Pozdravy Domino barvy Barvy Opakovací test Vánoce Barevné počítání Hra bingo Zvířata Křížovka členové rodiny Labyrint zvířata Přiřazování zvířat Části lidského těla Běhací diktát Třídění slov podle významu Domino Bludiště ovoce a zelenina Určování členů Třídění na ovoce a zeleninu Lidské tělo Velikonoce

10 Inovace a zkvalitnění výuky - materiál pro výuku anglického jazyka Am, Is, Are Am not, Isn t, Aren t Present Simple Present Simple negative Past tense to be Will Past simple Past simple negative Must Can Modal verb Articles Nouns Object pronouns Personal pronouns Word order My, his, her - Possessive adjectives Everybody, everything, everywhere I m going to Past continuous Past continuous tense Present perfect I. Present perfect II. Present perfect III. Prepositions I Present perfect IV. Adverbs Preposition II. Present Conditional I. Adjectives practice. Present Conditional II. Present Conditional III. There is, there are I. There is, there are II. Present continuous Go, Go to Numerals

11 Inovace a zkvalitnění výuky - materiál pro výuku anglického jazyka Greeting Představování Numbers 1-5 Classroom Numbers 6-10 Classroom 2 What s your name Colours Colours, numbers My family My family 2 Pocity Vánoce Vánoce druhá část Hračky Lidské tělo Lidské tělo 2 Opakování a procvičování Opakování a prověřování alentine s day Animals in the zoo Opakování animals Animals in the farm Pozdravy, představování Days of the week Easter Fruit Vegetables Food Abeceda Abeceda druhá část Oblečení 1. část Oblečení druhá část Slovesa Slovesa II.

12 Inovace a zkvalitnění výuky - materiál pro výuku německého jazyka Pozdravy, představování Pozdravy, představování II Barvy, otázky Barvy, otázky II Otázka: Kde bydlíš? Čísla Čísla II Rodina Rodina II Rodina, čísla, barvy Domácí zvířata Domácí zvířata II Vánoce Vánoce II Exotická zvířata Domácí a exotická zvířata Lidské tělo Lidské tělo II Lidské tělo III Ovoce a zelenina Velikonoce Velikonoce II Škola Škola II Škola III Německé internetové stránky Práce s textem (comiks) Roční období Závěrečné opakování I Závěrečné opakování II

13 Inovace a zkvalitnění výuky - materiál pro výuku německého jazyka Pozdravy Představování Písnička Bydlení Četba Rozkaz, zápor Tázací věty 08 Tázací a oznamovací věta, rodina I 09 Tázací a oznamovací věta, rodina II Četba, dramatizace Podstatná jména (školní potřeby), mužský, ženský a střední rod Podstatná jména (školní potřeby), určitý a neurčitý člen Podstatná jména (školní potřeby), určitý a neurčitý člen, číslovky Podstatná jména (školní potřeby), určitý a neurčitý člen, předložka von Podstatná jména (školní potřeby), určitý a neurčitý člen, krátké dialogy Podstatná jména (školní potřeby), určitý a neurčitý člen, dny v týdnu Dny v týdnu, préteritum sein I Dny v týdnu, préteritum sein II Dny v týdnu, préteritum sein, předložky bei, zu Opakování, minidialogy Časování sloves I Časování sloves II Časování sloves III Časování sloves IV Časování sloves, stupňování příslovce gern I Časování sloves, stupňování příslovce gern II Opakování, četba Určování času Minulý čas Telefonování I Telefonování II Pokyny ve škole I Pokyny ve škole II Pokyny ve škole III Opakování Závěrečné opakování

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY CIZÍCH JAZYKŮ Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali:

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

1 1. EU1A ZOOLOGIE Brouci masožraví ING. HUDEC M. III/3/1

1 1. EU1A ZOOLOGIE Brouci masožraví ING. HUDEC M. III/3/1 Hmyz, Obratlovci - Ryby Ročník Třída Předmět Název Tvůrce 1 1. EU1A ZOOLOGIE Brouci masožraví ING. HUDEC M. III/3/1 Návaznost na TP Poznámka 2 1. EU1A ZOOLOGIE Brouci všežraví 1 ING. HUDEC M. III/3/2 3

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více