English training session Anglická tréninková jednotka. A) Welcome

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "English training session Anglická tréninková jednotka. A) Welcome"

Transkript

1 English training session Anglická tréninková jednotka A) Welcome Hello boys, how are you. Is everything fine? Do you have some problems? Ahoj kluci, jak se vede. Je všechno v pořádku? Máte nějaké problémy? Welcome to the training session. Hopefully you are OK. Does anyone of you have some health troubles? Vítejte na tréninkové jednotce. Doufám, že jste OK. Má někdo z vás nějaké zdravotní obtíže? Hi girls. Does anyone have some troubles? Except finance. If not, so let s go working! Ahoj holky, má někdo nějaké potíže, kromě finančních? Jestliže ne, pojďme pracovat! B) Introduction You are great players. You are a strong team. And now you have a special coach. Vy jste skvělí hráči. Vy jste silný tým. A teď máte mimořádného trenéra. As you can see. We must do more training. We must be more disciplined. We must be more dedicated. Jak můžete sami vidět. Musíme víc trénovat. Musíme zlepšit disciplínu. Musíme být více oddaní.

2 C) Focus Today we will focus on: a) practising one touch passing b) practising one on one dribbling c) practising ball control d) transition from defence to offense e) man marking f) pressing and attacking of opponent g) combinations of three players h) combination in middle part of the field i) starting an attack j) shooting and finishing k) improving co-operation of defense and offense l) a) procvičování přihrávek jedním dotykem b) procvičení vedení 1:1 c) procvičování ovládání míče d) přechod z obrany do útoku e) osobní bránění f) presování a napadání soupeře g) kombinace tří hráčů h) kombinace ve střední části hry (hřiště) i) zakládání útoku j) střelbu a zakončování k) zlepšení spolupráce obrany a útoku (Practise = cvičit / Practice = cvičení / ve fotbale se však pro cvičení užívá Exercise nebo Drill D) Warm-up Make couples! Make triples! Make group of four! Make group of five and play four on one. Let s make two teams of seven players. Goalkeepers can go individually. Udělejte dvojice. Udělejte trojice. Udělujte čtveřice, Udělejte bago. Udělejme dva týmy po sedmi. Brankáři můžou jít individuálně. We will start with laps around the field. We start by stretching with asistent coach. Take your balls and run to other side. Make a line, use the whole half of the field. Make two rows. One row here, other row here. Začneme dvěma kolečky kolem hřiště. Začneme strečinkem s asistentem. Vezměte si kopačáky a běžte na druhou stranu. Udělejte řadu, užijte celou polovinu hřiště (neboli to slavné roztáhněte se na celou půlku ). Udělejte dvě řady. Jedna řada tady, druhá tady.

3 I need green and blue bibs. Bring me that cone. Bring me all cones. We play in this area. Pass ball by hand. Pass ball by head. Play by foot, goal is by one touch kick. Potřebuju zelené a modré rozlišováky. Dones mi tamten kužel. Dones mi všechny kužely. Hrajeme v tomto prostoru. Přihrávej rukou. Přihrávej hlavou. Hrajeme nohama, gól z jednoho doteku (kick = kop). Ad c) In the warm-up concentrate on ball control. - Control the ball by inside foot - Control the ball by outside foot - Control the ball by right foot only - Put your sole of the foot on the ball and roll him. - Use your instep to receive the ball - Use your thigh to receive the ball - Use your chest to stop the ball - Cut the ball by inside foot - Cut the ball to the opposite direction - Ovládej míč placírkou - Ovládej míč šajtlí (vnější nohou) - Ovládej míč pouze pravou nohou - Polož chodidlo na balon a roluj s nim (chodidlo = sole of the foot) - Zpracuj si balon nártem (Doslovný překlad: Použij nárt k přijmutí míče) - Zpracuj si balon stehnem - Zpracuj si balon na prsa (chest = hruď) - Zasekni balon placírkou - Zasekni balon do protisměru Coach shouts: Pass and move! Everybody is running! Don t hide yourself! Pure pass! Keep going! Concentrate yourself! You are stupid or not listening. Přihraj a bež! Každý se hýbá (běhá)! Neschovávej se! Špatná přihrávka! Pokračuj! Koncentruj se! Buď jsi blbej nebo neposloucháš. Player shouts: Pass me! Watch your back. Alone! Shoot! Play to the right. Play to the left. What the fucking training is that?! Přihraj! Pozor záda! Sám! Vystřel! Hraj doprava, hraj doleva. Co je to za zasraný (vulg.) trénink?!

4 E) Main part Come together. Everybody come here. That is fine. Let s change the exercise. Pojďme dohromady. Pojďte všichni sem. Tak dobrý, změníme cvičení. You two, bring hurdles. You three, bring the bag with balls. You six, go and bring the goal. Vy dva, přineste překážky. Vy tři přineste vak s kopačáky. Vás šest, běžte a přineste bránu. Now we will play a game to improve charging. Now we will play a game to improve fast start of attacking. Now we will play a game to improve finishing. Now we will play a game to speed-up the combination. Now we will play a game to slow-down the opponent attack. Now we will play a game to work on set pieces. Nyní budeme hrát hru na zlepšení napadání. Nyní budeme hrát hru na zlepšení rychlého založení útoku. Nyní budeme hrát hru na zlepšení zakončování. Nyní budeme hrát hru na zrychlení kombinace. Nyní budeme hrát hru na zpomalení útoku soupeře. Nyní budeme hrát hru a pracovat na standardkách. The next exercise is a simple combination in triples. You can see three cones. There you can see two defenders. Here you can see asistant coach with balls. Další cvičení a je jednoduchá kombinace ve trojicích. Můžete vidět tři kužely. ( Můžete ) Támhle vidíte dva obránce. Tady vidíte asistenta s kopačákama. Player A receives the ball and passes to player B. Player B passes to player C. Player C makes double-pass with player A and pass to the wing to B. Player B gives a cross ball A and C go for finishing by head. Hráč A dostane balon a přihrává hráči B. Hráč B přihrává hráči C. Hráč C si narazí s A a přihrává do křídla na B. Hráč B dá centr A a C jdou do zakončení hlavou. (Pozor na gramatiku ve třetí osobě. Petr goes, ale Petr and Paul go. V prvním případě jde o číslo jednoduché ve třetí osobě (goes), druhý případ je v množném čísle (go).)

5 The last exercise will be attacking situation six on four. You can see three zones. Right side, left side and central area. In centre you have one touch. On sides you must have two touches. Four defenders in zonal formation. Attacking players, two on sides, four in centre. The goal stand after cross ball. Poslední cvičení bude útočná situace 6 na 4. Vidíte tři zóny. Pravá strana, levá strana a střední prostor. Ve středu máte jeden dotek. Na stranách musíte mít dva doteky. Ctyři obránce v zónovém rozestavení. Útočící hráči, dva na stranách, čtyři ve středu. Gól platí po centru. F) Warm-down To close a session make one lap without shoes. To finish training, everybody makes three stretching exercises. Let s make some exercises for strength. Doslova: Abychom uzavřeli jednotku, udělejte jedno kolo bez bot. K ukončení tréninku, každý udělá tři strečinková cvičení. Udělejme několik cvičení na sílu. Program of the week is in the dressing room. Regeneration is compulsory for everybody. One ball is missing. Program týdne je v šatně. Regenerace je povinná pro všechny. Chybí jeden balon. I am stasfied with your co-operation. Thank you for good training session. I am afraid thath you were not concentrated today. Excelent strike! Wonderfull header! Brilliant save! World class finish! Textbook technique! Rebound! Skvělá střela! Výborná hlavička! Nádherný zákrok brankáře! Světové zakončení! Učebnicová technika! Doraž! Unbelievable! Missed chance. Lack of fitness. Lack of concentration. Exactly! Neuvěřitelné! Promarněná šance. Nedostatek kondice (slabá kondice) Nedostatek koncentrace. Přesně tak.

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy) POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY Modifikace ( úpravy) Předpokládá se, že každý subjekt, který jedná v souladu s Asociací, bude považovat Pravidla hry za daná a bude se jimi řídit. Pravidla mohou být upravena,

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Základní anglické fráze: Angličtina na cesty

Základní anglické fráze: Angličtina na cesty Základní anglické fráze: Angličtina na cesty Cestování Nápisy Informační kancelář Úschovna zavazadel Ztráty a nálezy Čekárna Jízdenky Zastávka autobusů Autobusová stanice Železniční stanice Stanice metra

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Manuál k programu TASBS

Manuál k programu TASBS Manuál k programu TASBS TASBS = The Automated ScoreBook for Baseball/ Softball Lenka Richterová 2013/2014 Obsah Game Scoring... 3 Orientace v programu... 3 Play-by-Play Scoring... 4 Způsob zapisování útočných

Více

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

53rd Ostrava Golden Spike

53rd Ostrava Golden Spike Florence Kiplagat (KEN) 20000 Metres W FLASH QUOTES The coach of Florence Kiplagat Mr. Canova said after she did not finish the race: She did not have any problems before the race, she was perfectly prepared

Více

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE What the World Bank is a poverty alleviation agency, that s our main call, and we do that by two means. One is projects, so we finance projects.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

A ČINNOST POMOCNÝCH ROZHODČÍCH

A ČINNOST POMOCNÝCH ROZHODČÍCH Český svaz ledního hokeje, komise rozhodčích POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁPISU O UTKÁNÍ A ČINNOST POMOCNÝCH ROZHODČÍCH Tyto pokyny vycházejí z Pravidel ledního hokeje 2010-2014 a Příručky IIHF pro pomocné rozhodčí

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Tmavomodrý svět (Dark-Blue World)

Tmavomodrý svět (Dark-Blue World) Tmavomodrý svět 1 Tmavomodrý svět (Dark-Blue World) Script Commentary David S. Danaher, Associate Professor Slavic Languages and Literatures University of Wisconsin-Madison Revisions

Více