VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36"

Transkript

1 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Třída Předmět Formát přílohy na CD/DVD Číslo v digitálním archívu školy Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Šk. rok: 2011/ ABC, 2012/ AB, 9. ABC Anglický jazyk 2. stupeň PDF MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 Datum Číslo Označení materiálu Jméno vyučujícího hodiny (přílohy) U1 Past simple L. Pavlíková Podpis vyučujícího U1 Minulý čas prostý - pravidelné a nepravidelné slovesa - procvičování Z. Varga U1 Past simple - ago L. Pavlíková U1 Family tree L. Pavlíková Our family - reading L. Pavlíková Neurčitá a záporná zájmena, jejich složené tvary L. Pavlíková Other a jeho tvary J. Kahounová Another,other,the other - Pracovní list J. Kahounová U2 Užití like + ing ve větě L. Pavlíková U2 Porovnání present simple a continuous L. Pavlíková

2 U3 Future with will J. Kahounová U3 Budoucí čas (Future tense) test Z. Varga U3 Předpověď s will J. Kahounová U3 would you like, Do you want? L. Pavlíková U3 Předložky místa L. Pavlíková U4 Předložky času (Prepositions - time expressions) test Z. Varga U4 Past continuous L. Pavlíková U4 Culture - Canada L. Pavlíková U5 London - test Z. Varga U5 Definite articles J. Kahounová U5 Použití přítomného času průběhového k vyjádření budoucnosti L. Pavlíková U5 Udávání směru - procvičování - spojování (Giving directions - practice - match the czech words with english words) Z. Varga U5 Udávání směru - procvičování - doplňování slov (Giving directions - practice - complete the words) Z. Varga Lokalizace místa, směry k navigaci J.Kytýr Rozhovor - popis cesty J.Kytýr

3 U6 Pronouns - opakování J.Kahounová U6 Nepravidelná slovesa a příčestí minulé trpné L. Pavlíková U6 Past participle - test Z. Varga U6 Present perfect (Předpřítomný čas) test Z. Varga U7 Modal verbs J. Kahounová U7 Modální slovesa a jejich opisy L. Pavlíková U7 Should / Shouldn t L. Pavlíková U8 Velká čísla - procvičování - samostatná práce (Large numbers) 34. U8 Every, some, any..složeniny - procvičování ( Every, some, any.. compound - practice) 35. U8 Every, some, any..složeniny - test ( Every, some, any.. compound - test) 36. Reading - The body - práce s textem Z. Varga Z. Varga Z. Varga J. Kahounová Datum Jméno a podpis ředitele Mgr. Milena Prášková

4 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Past simple tense 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 menu: 2 pouţití tvoření procvičení 1 procvičení 2 otázka procvičení 3 otázky zjišťovací a doplňovací zápor procvičení 4 procvičení 5 zopakování pravidel

5 Snímek 3 3 Minulý čas prostý pouţíváme pro děj, který začal a skončil v minulosti. Typická příslovečná určení času: yesterday, in 2011, before/ago, last year MENU Snímek 4 4 Minulý čas prostý tvoříme: podmět+2. slovesný tvar významového slovesa u pravidelných sloves 1. slov. tvar + - ed played needed wanted stopped washed visited cooked carried **pozor na pravopisné změny a na výslovnost MENU u nepravidelných sloves 2. sloupeček come-came be-was, were swim-swum build-built write-wrote sit-sat cut-cut speak-spoke

6 Snímek 5 5 *I visited the United States of America three years ago. *We bought a new car on Monday. *I saw a film yesterday. Complete the sentences with using your vocabularies: Susan.. squash. /play/ World War II.. in 1945./end/ I..in South America before four years./live/ I.that book last year./read/ MENU Snímek 6 6 Write sentences in the simple past using the following words: Yesterday.. Last weekend.. Last summer Last year. Two months ago. Last night.. Yesterday afternoon use: buy, visite, go, be, learn, sleep, swim, watch, play, write, cook MENU

7 Snímek 7 7 otázka: pomocné sloveso DID+podmět+1. slovesný tvar významového slovesa *Did she dance with him? *When did you meet Petr? *Did you have dinner last night? Complete these sentences:.she.a new dress?/buy/ Did her friend..yesterday?/come/.jane.a letter to you.?/write/ MENU Snímek 8 8 Practice past simple: 1. Where were you last week? 2. Where did you go? 3. What was the weather like there? 4. What did you do there? 5. Was Dave there? 6. Did you do anything interesting last week? 7. Who did you eat with yesterday? 8. Who did you meet at the ranch? 9. what did you wear yesterday? 10. What time did you leave? a. I went swimming. b. I met my uncle and aunt. c. Yes, he was. d. We left at half past five. e. Yes, I did. I sang and we had a barbeque. f. I was on vacation. g. I wore a hat. h. I ate with Tom. i. I went to my aunt's ranch. j. It was hot, windy and very dusty. MENU

8 Snímek Otázka zjišťovací- lze odpovědět pouze Ano/Ne: Did I get up? Did I study? Did I have to? Did you get up? Did you study? Did you have to? Na tyto otázky se odpovídá tzv. krátkými odpověďmi (short answers), které se skládají ze tří částí: Ano/ne + zájmeno + pomocné sloveso pro daný čas Did you drink coffee? Yes, I did. No, I didn t. Did Paul drink coffee? Yes, he did. No, he didn t. 2. Druhým typem jsou otázky doplňovací, na které nelze odpovědět Ano/Ne. Začínají tzv. tázacím výrazem (Wh-questions -!! intonace ). When When did you get up? Where Where did he live? What What did they do yesterday? Další tázací výrazy jsou: why, which, who, how, whose MENU Snímek zápor: podmět+didn t+1. slovesný tvar významového slovesa *I DIDN T visite the United States of America three years ago. *We DIDN T buy a new car on Monday. *I DIDN T see a film yesterday. Complete the sentences : Susan....squash. /play/ World War II....in 1945./end/ I.in South America for four years./live/ I..that book last year./read/ MENU

9 Snímek MENU Snímek Vytvořte otázku a zápor: *I live in Benešov. *Petra gets up at five o clock. *Christmas start on 24th December. *It rains a lot. *I buy you a present. *My brothers have dinner. *Your cat runs in the garden. *His parents visite their grandmother. *He studies at university in Prague. *We like learning English. MENU

10 Snímek ZOPAKUJME SI 1. Jaký děj vyjadřuje PAST SIMPLE TENSE? 2. Jak je vytvořen přísudek a)u pravidelných sloves b)u nepravidelných sloves? 3. Kdy používáme DID? Jaké je to sloveso? 4. Jaký slovosled má otázka? 5. Řekněte-napište 5 vět, co jste dělali včera. MENU Snímek zdroje informací: answer%20match.pdf MENU

11 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Past simple Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 14 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8. Téma Past simple Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití - vysvětlit tvoření a použití minulého prostého času 1 vyučovací hodina -výklad a upevňování užití minulého prostého času Pavlíková/AJ/8./1

12 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JISRÁSKOVA 888 ENGLISH II. REGULAR AND IRREGULAR VERBS, 8TH CLASS, PRACTICE Varga Zdeňka Snímek 2 2 Regular and irregular verbs 8th class Practice

13 Snímek 3 3 Snímek 4 4 One verb in each group is regular. Write the past simple forms and tick the regular verb: ( V každé skupině je 1 sloveso pravidelné, určete, které a označte ho R - regular. Napište tvary min. času ): a) COME - LOVE - TAKE - b) HAVE - SHOW - FEEL -

14 Snímek 5 5 One verb in each group is regular. Write the past simple forms and tick the regular verb: ( V každé skupině je 1 sloveso pravidelné, určete, které a označte ho R - regular. Napište tvary min. času ): c) STOP - DRINK - GO - d) BREAK - EAT - FIND - Snímek 6 6 One verb in each group is regular. Write the past simple forms and tick the regular verb: ( V každé skupině je 1 sloveso pravidelné, určete, které a označte ho R - regular. Napište tvary min. času ): e) PLAY - SPEAK - GIVE - f) DO - LIKE - BUY -

15 Snímek 7 7 One verb in each group is regular. Write the past simple forms and tick the regular verb: ( V každé skupině je 1 sloveso pravidelné, určete, které a označte ho R - regular. Napište tvary min. času ): g) VISIT - SIT - BE - h) g) DO - LIKE - BUY - h) VISIT - SIT - Snímek 8 8 One verb in each group is regular. Write the past simple forms and tick the regular verb: ( V každé skupině je 1 sloveso pravidelné, určete, které a označte ho R - regular. Napište tvary min. času ): i) GET - KNOW - CARRY - j) MAKE - WANT - SEE -

16 Snímek 9 9 Answer key: One verb in each group is regular. Write the past simple forms and tick the regular verb: ( V každé skupině je 1 sloveso pravidelné, určete které a označte ho R. Napište tvary minulého času ): a) COME - came LOVE - loved R TAKE - took b) HAVE - had SHOW - showed R FEEL - felt Snímek Answer key: One verb in each group is regular. Write the past simple forms and tick the regular verb: ( V každé skupině je 1 sloveso pravidelné, určete které a označte ho R. Napište tvary minulého času ): c) STOP - stopped R DRINK - drank GO - went d) BREAK - broke EAT - ate USE - used R

17 Snímek 11 Answer key: 11 One verb in each group is regular. Write the past simple forms and tick the regular verb: ( V každé skupině je 1 sloveso pravidelné, určete které a označte ho R. Napište tvary minulého času ): e) PLAY - played R SPEAK - spoke GIVE - gave f) DO - did LIKE - liked R BUY - bought Snímek Answer key: One verb in each group is regular. Write the past simple forms and tick the regular verb: ( V každé skupině je 1 sloveso pravidelné, určete které a označte ho R. Napište tvary minulého času ): g) VISIT - visited R SIT - sat BE - was/were h) GET - got KNOW - knew CARRY - carried R

18 Snímek Answer key: g) VISIT - visited R SIT - BE - sat was/were h) GET - got KNOW - knew CARRY - carried R i) MAKE - made WANT - wanted R SEE - saw Snímek Seznam literatury:

19 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu U1 Minulý čas prostý - pravidelné a nepravidelné slovesa - procvičování Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 14 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití 8.ročník U1 Minulý čas prostý - pravidelné a nepravidelné slovesa - procvičování Rozlišovat, formulovat a užívat tvary minulého času prostého na příkladech při procvičování 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva Varga /CZJ-AJ/8.A,B,C

20 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Past simple AGO 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu: ago x before pouţití ago pouţití before přesně před procvičení 1 procvičení 2 MENU

21 Snímek 3 3 AGO - jak dlouho odteď do minulosti Christmas today before Christmas a week ago BEFORE - jak dlouho z doby v minulosti před minulostí MENU Snímek 4 4 AGO = PŘED nějakou dobou, která se však vztahuje k současnosti=která se počítá doteď: *World War II ended 64 years ago. Slovíčko AGO používáme, když se něco stalo před X minutami, hodinami, dny, týdny, měsíci, roky apod. Přeložit ho můžeme jako "PŘED", ale důležité je, že v angličtině se používá až za číslem: five minutes ago - před pěti minutami an hour ago - před hodinou two days ago - před dvěma dny three months ago - před třemi měsíci ten years ago - před deseti roky MENU

22 Snímek 5 5 BEFORE = PŘED, ale před jakoukoliv činností či dobou bez ohledu na současnost: *He lived here before the war. BEFORE je před nějakým okamţikem, dějem, který se stal. * BEFORE CHRISTMAS před Vánocemi *BEFORE HE ARRIVED - předtím, neţ přišel!!five DAYS BEFORE - pět dní předtím!! (ne před pěti dny, ale předtím) MENU Snímek 6 6 Spojení A WEEK AGO je přesně sedm dní zpátky, tedy to samé jako SEVEN DAYS AGO. Kdyby tedy dnes byl pátek, A WEEK AGO by byl minulý pátek. Stejně tak A MONTH AGO je měsíc zpátky, tedy cca před třiceti dny. A YEAR AGO je zase doba přibliţně před 365 dny. MENU

23 Snímek 7 7 FILL IN: Děj se odehrál o nějaký časový interval zpět od současnosti: - two weeks - five minutes. - seven years. - some time Děj se odehrál před nějakou známou událostí: - BEFORE - BEFORE - BEFORE MENU Snímek 8 8 TRANSLATE : *The movie started ten minutes ago *Před 24 dny jsem se vrátila. *Christmas was two days ago... *5 týdnů předtím byla u nás. *I finished school five years ago. *Před Velikonocemi jsme ho viděli.. MENU

24 Snímek 9 9 zdroje informací: casova-urceni--last-week---the-last-week.html MENU

25 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Past simple-ago Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 9 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8. Téma Past simple-ago Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití - vysvětlit použití ago 1 vyučovací hodina - rozšiřování znalostí o užití ago Pavlíková/AJ/8./2

26 Snímek 1 VY_22_INOVACE_AJP8_3 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Family tree 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 menu: family tree opposite sex snake-family words questions exercise telling about your family 2

27 Snímek 3 The Family great-grandparents grandparents *mother-in-law *step sister *husband father mother uncle aunt brother brother-in-law sister sister-in-law cousin niece nephew *son *daughter MENU *grandchildren 3 Snímek 4 Write down the term for the opposite sex? mum - brother - son - uncle - grandmother - granddaughter - nephew - wife - boyfriend - cousin - MENU 4

28 Snímek 5 Find all family words. wqsisterdgrandmotherjhcousintvauntnpgrandfatherzvuncleyfathermemother words: MENU 5 Snímek 6 Questions: A. jednodušší B. pomocí přivlastňování What's his name? How old is she? What's her job? What's Steve's mother's name? How old is Agatha's husband? What's Susan's job? MENU 6

29 Snímek 7 Fill the correct answer in: MENU 7 Snímek 8 Fill by using your family in, tell about them in the sentences: MENU 8

30 Snímek 9 9 zdroje informací: MENU

31 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Family tree Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 9 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8. Téma Family tree Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití - rozlišit rodinné příslušníky 1 vyučovací hodina - rozšiřování slovní zásoby o rodině Pavlíková/AJ/8./3

32 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 Our family reading Pracovní list pro 8. ročník Mgr. Markéta Bučinská

33 1 VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C ŘEŠENÍ PRÁCE VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C HODNOCENÍ PRACOVNÍHO LISTU VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C SEZNAM LITERATURY... 41

34 VARIANTA A Pracovní list pro 8. ročník Jméno a příjmení: Datum: 1) Read the text and answer the questions. OUR FAMILY Our family has got six members, brother, mum, father, grandmother and grandfather any pets and me. I am Tina. I am sixteen years old. I m short and slim. I have green eyes,a small mouth and long dark brown hair. I love hip hop, football, my friends,my family. I played football. I hate school. I am optimistic.my brother is John. He is thirteen years old. He is short and slim. His eyes are brown and his hair too. He plays football, ice-hockey and table tennis. His hobbies are cars, sport and music. His the most favourite pop ground is U2. He is friendly, energetic and brave.i like him.my mother s name is Carla. She is thirty-seven years old. My mum is short and slim. Her eyes are brown and her hair is dark brown. She is a shop assistant. Her hobby is football. She likes cooking and swimming. My father is Robert. He is thirty-eight years old. He is tall and slim. His eyes are green. He has got short black hair and black beard. He is a teacher. He is friendly and a handsome man.my grandfather is Robert too. He is sixty-three years old. He is tall. He likes watching football.my grandmother is Julia. She is sixty-two years old. She likes working in the garden.we have two dogs.their names are Tom and Jerry. They are three years old. They hate cats and hens. We have a guineapig, a parrot, a tortoise. We are a super family. 1) How many members has this family? 2) Who is the oldest? 3) Write the names of members. 4) Who works as a teacher? 5) What does Mum like? 6) What did Tina play? / 12

35 1 Varianta B Pracovní list pro 8. ročník Jméno a příjmení: Datum: 1) Read the text and answer the questions. OUR FAMILY Our family has got six members, brother, mum, father, grandmother and grandfather any pets and me. I am Tina. I am sixteen years old. I m short and slim. I have green eyes,a small mouth and long dark brown hair. I love hip hop, football, my friends,my family. I played football. I hate school. I am optimistic.my brother is John. He is thirteen years old. He is short and slim. His eyes are brown and his hair too. He plays football, ice-hockey and table tennis. His hobbies are cars, sport and music. His the most favourite pop ground is U2. He is friendly, energetic and brave.i like him.my mother s name is Carla. She is thirty-seven years old. My mum is short and slim. Her eyes are brown and her hair is dark brown. She is a shop assistant. Her hobby is football. She likes cooking and swimming. My father is Robert. He is thirty-eight years old. He is tall and slim. His eyes are green. He has got short black hair and black beard. He is a teacher. He is friendly and a handsome man.my grandfather is Robert too. He is sixty-three years old. He is tall. He likes watching football.my grandmother is Julia. She is sixty-two years old. She likes working in the garden.we have two dogs.their names are Tom and Jerry. They are three years old. They hate cats and hens. We have a guineapig, a parrot, a tortoise. We are a super family. 1) How many pets do they have? 2) Who is the youngest of this family? 3) What does Tina hate? 4) What is brother s the most favourite group? 5) What does grandma like? 6) How old is grandfather? / 12

36 2 Varianta C Jméno a příjmení: Datum: 8. ročník 1) Read the text and answer the questions. OUR FAMILY Our family has got six members, brother, mum, father, grandmother and grandfather any pets and me. I am Tina. I am sixteen years old. I m short and slim. I have green eyes,a small mouth and long dark brown hair. I love hip hop, football, my friends,my family. I played football. I hate school. I am optimistic.my brother is John. He is thirteen years old. He is short and slim. His eyes are brown and his hair too. He plays football, ice-hockey and table tennis. His hobbies are cars, sport and music. His the most favourite pop ground is U2. He is friendly, energetic and brave.i like him.my mother s name is Carla. She is thirty-seven years old. My mum is short and slim. Her eyes are brown and her hair is dark brown. She is a shop assistant. Her hobby is football. She likes cooking and swimming. My father is Robert. He is thirty-eight years old. He is tall and slim. His eyes are green. He has got short black hair and black beard. He is a teacher. He is friendly and a handsome man.my grandfather is Robert too. He is sixty-three years old. He is tall. He likes watching football.my grandmother is Julia. She is sixty-two years old. She likes working in the garden.we have two dogs.their names are Tom and Jerry. They are three years old. They hate cats and hens. We have a guineapig, a parrot, a tortoise. We are a super family. 1) Which sports are in this text? 2) Who is optimistic? 3) Who is energetic? 4) Whose name is Carla? 5) Who are Tom and Jerry? 6) Who is a teacher?

37 / 12 3 Řešení práce 3.1 Varianta A Pracovní list pro 8. ročník Jméno a příjmení: Datum: 1) Read the text and answer the questions. OUR FAMILY Our family has got six members, brother, mum, father, grandmother and grandfather any pets and me. I am Tina. I am sixteen years old. I m short and slim. I have green eyes,a small mouth and long dark brown hair. I love hip hop, football, my friends,my family. I played football. I hate school. I am optimistic.my brother is John. He is thirteen years old. He is short and slim. His eyes are brown and his hair too. He plays football, ice-hockey and table tennis. His hobbies are cars, sport and music. His the most favourite pop ground is U2. He is friendly, energetic and brave.i like him.my mother s name is Carla. She is thirty-seven years old. My mum is short and slim. Her eyes are brown and her hair is dark brown. She is a shop assistant. Her hobby is football. She likes cooking and swimming. My father is Robert. He is thirty-eight years old. He is tall and slim. His eyes are green. He has got short black hair and black beard. He is a teacher. He is friendly and a handsome man.my grandfather is Robert too. He is sixty-three years old. He is tall. He likes watching football.my grandmother is Julia. She is sixty-two years old. She likes working in the garden.we have two dogs.their names are Tom and Jerry. They are three years old. They hate cats and hens. We have a guineapig, a parrot, a tortoise. We are a super family. 1) How many members has this family? This family has six members. 2) Who is the oldest? The oldest is a grandfather. 3) Write the names of members. The names are: Tina, John, Carla, Robert (father), Robert (grandfather), Julia. 4) Who works as a teacher? A father works as a teacher. 5) What does Mum like? Mum likes cooking and swimming. 6) What did Tina play? Tina played football. Total 12 p.

38 3.2 Varianta B Pracovní list pro 8. ročník Jméno a příjmení: Datum: 1) Read the text and answer the questions. OUR FAMILY Our family has got six members, brother, mum, father, grandmother and grandfather any pets and me. I am Tina. I am sixteen years old. I m short and slim. I have green eyes,a small mouth and long dark brown hair. I love hip hop, football, my friends,my family. I played football. I hate school. I am optimistic.my brother is John. He is thirteen years old. He is short and slim. His eyes are brown and his hair too. He plays football, ice-hockey and table tennis. His hobbies are cars, sport and music. His the most favourite pop ground is U2. He is friendly, energetic and brave.i like him.my mother s name is Carla. She is thirty-seven years old. My mum is short and slim. Her eyes are brown and her hair is dark brown. She is a shop assistant. Her hobby is football. She likes cooking and swimming. My father is Robert. He is thirty-eight years old. He is tall and slim. His eyes are green. He has got short black hair and black beard. He is a teacher. He is friendly and a handsome man.my grandfather is Robert too. He is sixty-three years old. He is tall. He likes watching football.my grandmother is Julia. She is sixty-two years old. She likes working in the garden.we have two dogs.their names are Tom and Jerry.They hate cats and hens. We have a guinea-pig, a parrot, a tortoise. We are a super family. 1) How many pets do they have? They have five pets. 2) Who is the youngest of this family? The youngest is John, he is thirteen years old. 3) What does Tina hate? Tina hates school. 4) What is brother s the most favourite group? His the most favourite group is U2. 5) What does grandma like? She likes working in the garden. 6) How old is grandfather? Grandfather is sixty-three years old. Total 12 p.

39 3.3 Varianta C Jméno a příjmení: Datum: 8. ročník 1) Read the text and answer the questions. OUR FAMILY Our family has got six members, brother, mum, father, grandmother and grandfather any pets and me. I am Tina. I am sixteen years old. I m short and slim. I have green eyes,a small mouth and long dark brown hair. I love hip hop, football, my friends,my family. I played football. I hate school. I am optimistic.my brother is John. He is thirteen years old. He is short and slim. His eyes are brown and his hair too. He plays football, ice-hockey and table tennis. His hobbies are cars, sport and music. His the most favourite pop ground is U2. He is friendly, energetic and brave.i like him.my mother s name is Carla. She is thirty-seven years old. My mum is short and slim. Her eyes are brown and her hair is dark brown. She is a shop assistant. Her hobby is football. She likes cooking and swimming. My father is Robert. He is thirty-eight years old. He is tall and slim. His eyes are green. He has got short black hair and black beard. He is a teacher. He is friendly and a handsome man.my grandfather is Robert too. He is sixty-three years old. He is tall. He likes watching football.my grandmother is Julia. She is sixty-two years old. She likes working in the garden.we have two dogs.their names are Tom and Jerry. They are three years old. They hate cats and hens. We have a guineapig, a parrot, a tortoise. We are a super family. 1) Which sports are in this text? There are football, ice-hockey, table tennis, swimming, (hip hop). 2) Who is optimistic? Tina is optimistic. 3) Who is energetic? John is energetic. 4) Whose name is Carla? This is Mum s name. 5) Who are Tom and Jerry? They are dogs. 6) Who is a teacher? A father is a teacher. Total 12 p.

40 4 Hodnocení pracovního listu 4.1 Varianta A Varianta B Varianta C

41 Seznam literatury Tom Hutchinson, Project 3, učebnice angličtiny, Oxford 2004, ISBN Tom Hutchinson, Project 3, pracovní sešit, Oxford 2004, ISBN

42 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Our family reading pracovní list 8.ročník Autor Mgr. Markéta Bučinská Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 10 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití 8. ročník Průběžné opakování učiva pracovní list pro 8.ročník - Our family text Samostatně pracovat s textem, vyhledávat informace 1 vyučovací hodina -opakování učiva lze využít i jako samostatnou písemnou práci Bučinská /AJ 8.16.

43 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Neurčitá a záporná zájmena, jejich sloţené tvary 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu: some any no výběr z určité skupiny zápor složené tvary procvičení some x any procvičení složených tvarů procvičení záporů rekapitulacedoplňte rekapitulacesprávné odpovědi MENU

44 Snímek 3 3 SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ, NĚKTERÝ, NĚKTEŘÍ, NĚKOLIK, TROCHU. Používá se v kladných oznamovacích větách, v nabídkách a v otázkách, na které očekáváme kladnou odpověď. *There are some boys in the playground. *I need some milk. * May I have some tea? * Do you want some ice-cream? * Will you give me some more information? * Give me some bread. MENU Snímek 4 4 ANY Je to neurčité zájmeno. Může se použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Jeho základní význam je: - v kladných oznamovacích větách KTERÝKOLIV, JAKÝKOLIV - v otázkách NĚJAKÝ, NĚKTERÝ (neznáme-li odpověď nebo víme, že bude záporná) - ŽÁDNÝ ve větách se záporným slovesem - nikdy však na začátku věty. *Are there any boys in the playground? *There aren t any boys in the playground. *Do you need any milk? *I don t need any milk. *She can sing any song. *I can answer any of these questions. Any shops weren't closed. - nesprávně!! MENU

45 Snímek 5 5 NO Je to neurčité zájmeno s významem ŽÁDNÝ. Používá se v záporných větách. Protože zájmeno NO je samo o sobě záporné a v anglické větě může být pouze jeden zápor, sloveso příslušné věty je tedy vždy kladné. * There are no boys in the playground. * I need no milk. * They have no money. * No shops were closed. MENU Snímek 6 6 SOME a ANY často používáme ve spojení s předložkou OF při výběru z určité skupiny. Při výběru ze skupiny ve významu žádný můžeme používat i výraz NONE. - Some of his ideas were very interesting. (Některé z jeho nápadů byly velmi zajímavé.) - Didn t she like any of the sweaters? (Cožpak se jí žádný z těch svetrů nelíbil?) - None of their relatives came. (Žádný z jejich příbuzných nepřišel.) - None of us live in Prague. (Nikdo z nás nebydlí v Praze.) MENU

46 Snímek 7 7 Jak přeložíme ŽÁDNÝ: 1. SLOVESO V ZÁPORU + ANY *I haven t any book. Nemám ţádnou knihu. 2. SLOVESO KLADNÉ + NO *I have no book. Nemám ţádnou knihu. 3. SLOVESO KLADNÉ + NONE. /pozor-věta končí slovem none/ *I have none. Nemám ţádnou.!!pozor NA JEDEN ZÁPOR VE VĚTĚ!! MENU Snímek 8 8 STEJNÁ PRAVIDLA A VÝZNAM PLATÍ I PRO SLOŽENÉ TVARY: SOMEBODY (někdo, kdosi) ANYBODY(někdo, N0BODY kdokoli) SOMETHING (něco, cosi) ANYTHING NOTHING SOMEONE (někdo) ANYONE NO ONE SOMEWHERE (někde, kdesi) ANYWHERE NOWHERE SOMEHOW (nějak) ANYHOW SOMETIME (někdy) ANYTIME NEVER SOMEBODY ELSE (někdo jiný) ANYBODY ELSE NOBODY ELSE SOMETHING ELSE (něco jiného) ANYTHING ELSE NOTHING ELSE SOMEWHERE ELSE (někde jinde) ANYWHERE ELSE NOWHERE ELSE MENU

47 Snímek 9 9 ROZHODNĚTE MEZI SOME A ANY 1. There's... chocolate in the cupboard. 2. Do you have... brothers or sisters? 3. Did you make... mistakes? 4. Would you like... cake? 5. I am going to buy... fruit and vegetables. 6. I would like... white paper, please. 7. And do you have... envelopes? 8. I found... money this week. 9. Do you have... of his records? 10. Do you know... of her friends? 11. I don't have... sisters but I have one brother. 12. She hadn't... money, so I left her We don't have... coffee today but we have tea. MENU Snímek DOPLŇTE DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT VÝRAZY some, something, someone, somebody, somewhere, somehow, sometimes 1. Would you like... lunch? 2. He lives... in the north of England is waiting for you outside. 4. I need... money to buy a newspaper. 5. Come here. I want to tell you I walk to school but usually I go by bus. 7. He is coming... tomorrow but we don't know exactly when. 8. I can't find my keys. I know they're... in the room. 9. He says... which I can't understand. MENU

48 Snímek PŘELOŽTE (PODLE MOŽNOSTI OBĚMA MOŽNÝMI ZPŮSOBY) 1. Petr nic neřekl. 2. Minulý rok nikam nejeli. 3. Marie o tom nic neví. 4. Ona není nikde v budově. 5. Nejezdíš nikam bez auta. 6. Neznám nikoho, kdo mluví dánsky. 7. Byl tak překvapený, že nemohl nic říci. 8. Tuto knížku neprodávají nikde v Praze. 9. Nemyslím, že někdo přijde. 10. Nemáme co dělat. 11. Sandra nemá koho milovat. 12. Nemají kam jít. 13. Neměla co říci. 14. Neměli kde sedět. 15. Pán X. nikdy nikomu nepomáhá. 16. Nikdy ničemu nerozumím. MENU Snímek REKAPITULACE - doplňte Druh věty SOME ANY NO NONE Kladná oznamovací Nabídka, žádost Kladná tázací věta Záporná věta s kladným slovesem nějaký, některý, několik, trochu nějaký, některý, několik, trochu žádný (nikdy ne na začátku věty) MENU

49 Snímek REKAPITULACE správné odpovědi Druh věty SOME ANY NO NONE Kladná oznamovací Nabídka, žádost Otázka s kladnou odpovědí Kladná tázací věta Záporná věta s kladným slovesem Záporná věta se záporným slovesem nějaký, některý, několik, trochu nějaký, některý, několik, trochu nějaký, některý, několik, trochu jakýkoliv, kterýkoliv nějaký, některý, několik, trochu žádný (nikdy ne na začátku věty) žádný žádný (na konci věty) MENU Snímek zdroje informací: MENU

50 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Neurčitá a záporná zájmena, jejich složeniny Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 14 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8. Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití Neurčitá a záporná zájmena, jejich složeniny - rozlišit neurčitá a záporná zájmena - vysvětlit jejich použití 1 vyučovací hodina -opakování neurčitých zájmen - rozšiřování učiva jednoho záporu v anglické větě

51 Pavlíková/AJ/8./19

52 Snímek 1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Other a jeho tvary 8.ročník Jana Kahounová Snímek 2 ANOTHER jiný, další, ještě jeden OTHER / OTHERS jiní, druzí, další THE OTHER / THE OTHERS ten druhý, ti ostatní V zásadě lze tyto výrazy použít dvěma způsoby. 1.Jako přídavné jméno (stojí před podstatným jménem, určuje podstatné jméno) I want another glass. I'm not like other people. It's written on the other side. John passed the test but the other students failed. 2.Jako zájmeno (stojí o samotě - podstatné jméno zastupuje) I've finished this bottle. Give me another. Some people like olives, others don't. Oh, you are here! Where are the others? 2

53 Snímek 3 ANOTHER - jiný, další, druhý, ještě jeden Tento výraz je vlastně složený tvar, který se skládá z neurčitého členu a slova other = AN + OTHER. Píše se vždy takto dohromady, nikoliv zvlášť. Lze ho použít před těmi podstatnými jmény, kde je možné použít neurčitý člen. To znamená, že nemůže stát před podstatnými jmény v množném čísle a před podstatnými jmény nepočitatelnými: (a man) - another man (a house) - another house (a houses) - another houses (a money) - another money one apple is green, another (apple) is red, another (apple) is yellow, Can I borrow another book from you?... but that's another story. Come back another day. I want another beer. Zde je slovo ANOTHER použité ve významu 'ještě jeden'. Tento pán si prostě objednává ještě jedno pivo. 3 Snímek 4 OTHER - jiní, druzí, další Samotné OTHER asi nejčastěji uvidíme před podstatnými jmény v množném čísle. Zde má význam 'jiní, druzí, další'. Představte si např. množinu jablek, ve které některá budou červená, jiná zelená, jiná žlutá. THE OTHER - ti ostatní Some apples are green, other apples are red, other apples are yellow. V množném čísle lze THE OTHER použít ve významu 'ostatní' - tedy zbytek nějakého (omezeného) počtu. THE OTHER - ten druhý THE OTHER se v jednotném čísle používá ve významu TEN DRUHÝ (ze dvou). One apple is green, the other are red. 4

54 Snímek 5 Všechny tvary lze také použít jako zájmena, mohou tedy nahrazovat podstatné jméno. ANOTHER může nahrazovat pouze podstatné jméno počitatelné v jednotném čísle. Za nim může následovat zájmeno ONE (ale nemusí). Here's your CD. Can you lend me another (one)? Yes, that joke was funny. Here's another (one). You have three children and you still want another (one)? OTHER jako zájmeno bychom zde použili OTHERS One aplle is green, others are red. Zájmeno OTHERS se často používá ve významu 'other people': Others can do it much better. - Jiní to umí daleko lépe (myšleno 'jiní lidé') THE OTHER Chceme-li použít 'ostatní' jako zájmeno, používáme tvar THE OTHERS There were many dogs. One was black and the others (=the other dogs) were white. 5 Snímek 6 Neexistující tvary a kombinace, která v angličtině nemůžete použít nikdy: another people - ANOTHER se takto s množným číslem nepojí! another money - ANOTHER se nepojí s nepočitatelnými podstatnými jmény! the another, my another, some another - ANOTHER již obsahuje neurčitý člen, a stejně jako nemůžete neurčitý člen kombinovat s jiným členem, přivlastňovacím zájmenem, apod., nelze takto kombinovat ani výraz ANOTHER. others dogs - tvar OTHERS je vždy ve významu zájmene, nemůže za ním tedy už být podstatné jméno. anothers - takový tvar neexistuje it is another / it is other toto je špatně. ANOTHER ani OTHER nemůže takto stát za slovesem být. Jako přídavné jméno jiný použijeme např. slovo different. 6

55 Snímek 7 Zdroj informací: 7

56 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Other a jeho tvary 8.tř Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 7 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití Ročník Neurčitá zájmena Základní tvary neurč.zájmen:another; other, the other, atd. správně je používat i ve tvaru přídavného jména, postavení tvarů ve větě. 1 vyučovací hodina Výukový materiál, shrnutí učiva, opakování Kahounová /AJ/11/51

57 Snímek 1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Another, other, the other Pracovní list 8.ročník Jana Kahounová Snímek 2

58 REMEMBER!!! ANOTHER jiný, další, ještě jeden OTHER / OTHERS jiní, druzí, další THE OTHER / THE OTHERS ten druhý, ti ostatní 2 Snímek 3 PRACOVNÍ LIST 1) I answered the phone but all that was on end was silence. a) another b) other c) the another d) the other 2) The two countries had been at war with one for many years. a) another b) others c) other d) the other 3) Sunday is not nearly as busy as days of the week. a) anothers b) another c) the others d) the other 4) Our team only plays every Sunday and the match usually takes an hour. a) another b) others c) other d) the others 5) I decided to come to you, because I have no friends. a) anothers b) another c) others d) other 6) I have a lot of great books. If you don't like that one, I'll lend you. a) another b) other c) the another d) the other 3

59 Snímek 4 7) I think that the third Jurassic Park movie wasn't as good as. a) anothers b) others c) the others d) the other 8) We soon realized that we couldn't live without each and decided to get married. a) other b) another c) the others d) others 9) He believes in reincarnation and he always speaks about what he was and what he did in life. a) another b) other c) the other d) the others 10) Many people know the 'Golden Rule': "Treat the way you would like to be treated." a) anothers b) others c) other d) the other 4

60 Snímek 5 VYHODNOCENÍ 1) I answered the phone but all that was on end was silence. d) the other = (ten druhý - ze dvou) 2) The two countries had been at war with one for many years. a) another = spojení '(with) ONE ANOTHER' = spolu navzájem 3) Sunday is not nearly as busy as days of the week. d) the other = (všechyn ostatní z nějakého počtu tj. PO - SO) 4) Our team only plays every Sunday and the match usually takes an hour. c) other = (každou druhou neděli) 5) I decided to come to you, because I have no friends. d) other = (žádné jiné ) 6) I have a lot of great books. If you don't like that one, I'll lend you. a) another = (další / ještě jednu / jinou zájmeno) 7) I think that the third Jurassic Park movie wasn't as good as. c) the others = (všechny ostatní zde jako zájmeno) 8) We soon realized that we couldn't live without each and decided to get married. a) other = (jeden bez druhého) 5 Snímek 6

61 9) He believes in reincarnation and he always speaks about what he was and what he did in life. a) another = (jeden z většího počtu / z mnoha) 10) Many people know the 'Golden Rule': "Treat the way you would like to be treated." b) others = (zde je na mysli 'k jiným lidem ; varianta THE OTHERS by zde také mohla být použita.) 6 Snímek 7 Zdroj informací: test--other--another--the-other...html 7

62 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Another, other, the other procvičování 8.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 7 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití 7.-9-ročník Procvičení neurčitých zájmen Správně rozlišit neurčitá zájmena a použít ve větách 1 vyučovací hodina Procvičování, opakování Kahounová /AJ/12/51

63 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Uţití like + -ing ve větě- 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu slovesa s ingovým tvarem GB a US angličtina I like+-ing my friend our teacher questions +answers talking over pictures

64 Snímek 3 3 Slovesa, která se mohou pojit s gerundem/=ingový tvar/: begin can't stand hate like love prefer start Obecně můžeme říci, že slovesa hate, love, like, prefer se obvykle pojí s gerundem, zvlášť jde-li o obecný výrok. Pakliže máme na mysli konkrétní čas či situaci, volíme infinitiv. He hates shopping. (Nesnáší nakupování.) He stopped smoking. (Přestal kouřit.) I love swimming. (Miluji plavání.) menu Snímek 4 4 Vazba LIKE, LOVE a HATE s ingovým tvarem je běžná obzvláště v britské angličtině. Vazba LIKE, LOVE a HATE s infinitivem je běžná obzvláště v americké angličtině. He menu

65 Snímek 5 5 Zkuste si sami o sobě říct, jak moc máte rádi... SPORTS SCHOOL MUSIC WEEKEND ENGLISH WINTER menu Snímek 6 6 Zkuste říct o svém spoluţákovi, jak moc má rád...ptejte se jeden druhého. Ice cream PC games PE TEA ENGLISH EASTER menu

66 Snímek 7 7 Zkuste říct o svém vyučujícím, jak moc má rád.../kolikrát jste uhodli?/ nature art breaks sports snakes cars menu nímek 8 8 Na to, zda má někdo něco rád, se zeptáme jednoduše pomocí otázky: DO YOU LIKE? Do you like summer? Yes, I do. Yes, I like it. Yes, I like summer. No, I don t. No, I don t like it. No, I don t like summer.!!!na takové otázky nelze odpovídat krátce pouze slovesem LIKE!!! menu

67 Snímek 9 9 How do you like? menu Snímek zdroje informací: -like--hate.html 99&q=nem%C3%A1m+r%C3%A1d&gbv=2&oq=nem%C3%A1m+r%C3%A1d& aq=f&aqi=&aql=undefined&gs_sm=e&gs_upl=6393l8499l0l9l9l0l5l5l0l234l5 59l1.2.1l4 menu

68 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Užití like + ing ve větě Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 10 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8 Téma Užití like + ing ve větě Ţák bude umět Časový rozsah 1 vyučovací hodina Formy pouţití - rozlišit užití like+ ing a like+infinitiv - rozšiřování učiva o ingových tvarech - práce s obrázky Pavlíková/AJ/8./24

69

70 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Porovnání: present simple x present continuous 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu: opakování - otázky opakování - odpovědi frekvenční příslovce doplňování do vět 1 doplňování do vět 2 testík správné odpovědi, hodnocení

71 Snímek 3 3 ZOPAKUJME SI: a) Kdy se používá present simple? b) Jaké děje vyjadřuje present continuous? c) Jak se tvoří přísudek v present simple? d) Kolika částmi je tvořen přísudek v present continuous? e) Ke kterým pravopisným změnám dochází při tvoření průběhového tvaru? Uveďte příklady. f) Co jsou frekvenční příslovce, která znáš v angličtině? g) Která další příslovečná určení času lze použít v present simple? h) Jaké je jejich postavení ve větě? i) Který čas vyjadřuje toto grafické znázornění? NOW MENU Snímek 4 4 Správné odpovědi: a) opakovaný děj-pravidelně či nepravidelně fakt b) děj, který právě probíhá nebo plánovaná blízká budoucnost c)1. slovesný tvar/to COME COME/, je-li podmět ve 3. os. č. j., pak k němu přidáme s/-es /he comes, she does, it swims/ d) 2= TO BE + PRŮBĚHOVÝ TVAR /you are coming/ e) odpadnutí němého e: come coming zdvojení koncové souhlásky: swim swimming změkčení koncového y/předchází-li souhláska/: carry carriing změna IE na Y: lie lying f) ukazují na frekvenci děje, stojí před významovým slovesem: always, often, seldom, normally, usually, never, ever, *sometimes g) every.., on Mondays, at the weekends, once a day, twice. h) stojí na konci věty/při zdůraznění času na začátku/ i) present continuous *většinou stojí na konci věty MENU

72 Snímek 5 5 MENU Snímek 6 6? PRESENT SIMPLE OR CONTINUOUS? 1. My brother is a DJ. He (work) at night. 2. He (always / ask) me about something. 3. His parents (paint) the whole apartment and so he (stay) at his grandmother for a few days. 4. "Hi! We (have) a wonderful time here. We (return) on Tuesday. Can you meet us at the airport? The plane (arrive) at 5 pm." MENU

73 Snímek I (meet) my boyfriend's parents on Tuesday. 5. (Tom and Liza play) volleybal now? 1. Many children (wish) to have a pet at home. 4. Lakes (freeze) in winter and people can enjoy skating. 2. Our teacher (prepare) a unit test every month. 3. Say what you want! He (not / listen) to you. najdete chyby v pravopise MENU Snímek 8 8 Pokud zvládnete tento testík, můžete si být jistí, že umíte velmi dobře přítomné časy. Translate: 1. Co děláš každé odpoledne? 2. Píšu sestře dopis. 3. O víkendech nejezdíme na hory. 4. Ráno k tobě přijde a přinese ti sešit. 5. Nespíte? 6. Často na tebe myslíme. 7. Kde bydlíš? 8. Právě přijíždí vlak z Brna. 9. Nikdy to nečtu. MENU

74 Snímek 9 9 control: 1. What do you do every afternoon? 2. I m writing a letter to my sister. 3. At weekends we don t go to the mountains. 4. In the morning he s coming to you and bringing an exercise book. 5. Don t you sleeping? 6. We often thinking of you. 7. Where do you live? 8. The train is coming from Brno. 9. I never read it./i don t ever read it. hodnocení:1=9b 2=8 7 3=6 5 4=4 2 5=1-0 MENU Snímek Zdroje informací: c-pritomne-casy-v-anglictine--cviceni---2.html MENU

75 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Porovnání present simple a continuous Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 10 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8. Téma Porovnání present simple a continuous Ţák bude umět - rozlišit přítomný čas prostý a průběhový Časový rozsah 1 vyučovací hodina Formy pouţití -opakování a upevňování učiva přítomných časů Pavlíková/AJ/8./4

76 Snímek 1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II FUTURE with will 8.ročník Jana Kahounová Snímek 2 V angličtině vlastně neexistuje něco jako 'budoucí čas', je jen několik způsobů vyjádření budoucnosti. Používáme = going to /chystat se/ I m going to change the car. /I am gonna change the car./ NEBO = present continuous We are leaving to Hogwarts at eleven. 2

77 Snímek 3 WILL = pomocné sloveso pro tvorbu budoucnosti a následuje za ním vždy základní tvar významového slovesa. Toto sloveso má pro všechny osoby stejný tvar. I will go - půjdu you will go - půjdeš he/she/it will go - půjde we will go - půjdeme you will go - půjdete they will go půjdou! POZOR! = na vyjádření budoucnosti u slovesa BÝT (budu, budeme, atd) Říkáme totiž: budu brečet - I will cry budu sedět - I will sit budu dělat - I will do... a z toho si student mylně vyvodí závěr, že samotné budu = I will. To je ovšem špatně! SRÁVNĚ TEDY = budu I will be I will at home. I will be at home. 3 Snímek 4 POUŢITÍ: 1) náhlé rozhodnutí = I m tired. I will go to bed. 2) předpověď zaloţená na úsudku, zkušenostech, odhadu = člověk prostě říká svůj názor, co si myslí. I think he will be late. Probably they will lose the match. Č a sto v takových v ě tách bývá I THINK, MAYBE, PROBABLY, PERHAPS, apod. 3) sliby, hrozby, prosby, výhruţky, varování (apod.) I will kill you. I will help you. I will never do it again. / I will not do it again. Will you do it for me? Stažený tvar pro WILL = ll > I ll ; You ll ; He ll; She ll; It ll; We ll; They ll 4

78 Snímek 5 NEGATIVE = se tvoří přidáním částice NOT za pomocné WILL I w i l l n o t h e l p y o u. I w o n t h e l p y o u. T h e y w i l l n o t c o m e. T h e y w o n t c o m e. = stažený tvar WILL + NOT -> WON T QUESTIONS = přesuneme pomocné sloveso před podmět W i l l y o u h e l p me? W h a t w i l l h e d o a t t h e w e e k e n d? 5 Snímek 6 SHRNUTÍ pouţití jednotlivých tvarů pro tvorbu budoucnosti Jste v kavárně a kamarád Petr vám prozradí: "V létě pojedu do Skotska". Je to stručná a jasná věta, oznamující budoucí děj. 1. "I WILL go to Scotland this summer." Anglicky mluvícího člověka (Petra) náhle napadlo, že léto stráví ve Skotsku. Pravděpodobnost, že pojede do Skotska, je celkem nízká (zhruba 30? 40%). 2. "I am GOING TO go to Scotland this summer." Peter už o své dovolené někdy předtím přemýšlel a naplánoval si pobyt ve Skotsku. Chystá se tam. Pravděpodobnost, že tam pojede, je v tomto případě daleko vyšší (zhruba 70%). 3. "I am going to Scotland this summer." Peter už má vše zařízeno. V tomto případě už má koupené letenky, objednaný hotel a dokonce zná i přesný termín pobytu. Pravděpodobnost je (téměř) 100%. 6

79 Snímek 7 Zdroj informací budouci-cas.html 7

80 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Future with will 8.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 7 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití 8.ročník Budoucí čas s použitím will Využívat další tvar pro vyjádření budoucnosti 1 vyučovací hodina Výukový materiál Kahounová /AJ/14 /51

81 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. FUTURE TENSE 8TH CLASS, TEST Varga Zdeňka Snímek 2 2 Future tense 8 th class Test

82 Snímek 3 3 Snímek 4 4 I.Complete the sentences. Put the verbs in brackets into the future. ( Doplň věty. Slovesa v závorkách použij v budoucím čase ): A)... you... ( visit ) your grandparents on Sunday? B) John... ( not buy ) a new car. He doesn t have money. C) Our family... ( go ) to Italy for hodiday next summer. D) Jane doesn t like fish. She... ( not eat ) dinner tomorrow. E)... your brother... ( play ) table tennis next Monday? MARK: / 5

83 Snímek 5 5 II. Write the answers in truth ( Napiš odpovědi podle pravdy ): A) Will your friends come to your house this weekend?.... B) Will it be Sunday tomorrow?.... C) Will you and your family move house this year?.... D) Will your mum be fifty next year?.... MARK:... / 4 Snímek 6 6 III. Complete the text. Put the verbs into the correct tense. Use the future: ( Doplň věty. Slovesa přiřaď ke správné větě v budoucím čase ): not travel land go not come ask A) Astronauts... on Mars. B) People... in flying cars. C) I can t find the museum. I... that lady for help. D) Tomorrow is Saturday. We... to the park. E) I don t like this cinema. I... here again. MARK:.. / 5

84 Snímek 7 7 Key to test: I.Complete the sentences. Put the verbs in brackets into the future. ( Doplň věty. Slovesa v závorkách použij v budoucím čase ): A)...WILL... you VISIT... ( visit ) your grandparents on Sunday? B) John...WON T BUY... ( not buy ) a new car. He doesn t have money. C) Our family.will...go... ( go ) to Italy for hodiday next summer. D) Jane doesn t like fish. She...WON T...EAT... ( not eat ) dinner tomorrow. E)...WILL... your brother.play... ( play ) table tennis next Monday? Snímek 8 Key to test: 8 II. Write the answers in truth ( Napiš odpovědi podle pravdy ): A) Will your friends come to your house this weekend?...yes, THEY WILL COME TO OUR HOUSE THIS WEEKEND. / NO, THEY WON T COME TO OUR HOUSE THIS WEEKEND.... B) Will it be Sunday tomorrow?... YES, IT WILL BE / NO, IT WON T BE.... C) Will you and your family move house this year?... YES, WE WILL MOVE HOUSE THIS YEAR. / NO, WE WON T MOVE HOUSE THIS YEAR.... D) Will your mum be fifty next year?... YES, SHE WILL BE FIFTY NEXT YEAR. / NO, SHE WON T BE FIFTY NEXT YEAR....

85 Snímek 9 Key to test: 9 III. Complete the text. Put the verbs into the correct tense. Use the future: ( Doplň věty. Slovesa přiřaď ke správné větě v budoucím čase ): not travel land go not come ask A) Astronauts WILL LAND... on Mars. B) People.. WON T TRAVEL... in flying cars. C) I can t find the museum. I WILL ASK... that lady for help. D) Tomorrow is Saturday. We. WILL GO... to the park. E) I don t like this cinema. I.. WON T COME... here again. Snímek The classification:

86 Snímek Seznam literatury:

87 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Future tense; 8 th class; test Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 11 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití 8.ročník Kontrola probraného učiva test pro 8.ročník - budoucí čas; věty oznamovací kladné, záporné, otázka a odpověď Rozlišovat, formulovat a užívat tvary budoucího času na příkladech v testu 2 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva Varga /CZJ-AJ/8.A,B,C

88 Snímek 1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Předpověď s will 8.ročník Jana Kahounová Snímek 2 I think (that) = mylím si, že Maybe = možná (AM) Perhaps = možná (BRIT).. will probably = pravděpodobně I don t think (that) = nemyslím si, že 2

89 Snímek 3 EXAMPLE I think (that) people will be healthier in the future. Maybe I ll go out with Linn tonight. Perhaps people will live much longer. It will probably rain. I don t think (that) people will live two hundred years or more. 3 Snímek 4 PRACTICE Complete the sentences. Use I think.. or I don t think.. ; probably ; maybe ; perhaps 1. I m hungry. I something to eat. (buy) 2. We are going to the cinema today. We late home tonight. (be) 3. Peter s party is tonight. there. (go) 4. I feel very tired. I tennis. (play) 5. How many people do you expect at the party? here many people. (be) 4

90 Snímek 5 EVAULATION. Complete the sentences. Use I think.. or I don t think.. ; probably ; maybe ; perhaps 1. I m hungry. I think that I ll buy something to eat. (buy) 2. We are going to the cinema today. We will probably be late home tonight. (be) 3. Peter s party is tonight. Maybe I ll go there. (go) 4. I feel very tired. I don t think I ll play tennis. (play) 5. How many people do you expect at the party? Perhaps here will be many people. (be) (I hope that - doufám, že) 5 Snímek 6 Zdroj informací: HUTCHINSON, T. Project 3. 3.vyd. Oxford: Oxford University press, ISBN , s.33 6

91 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Předpověď s will 8.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití 8.ročník Předpověď budoucnosti za použití will Tvary pro vyjadřování budoucnosti I think, Maybe, Perhaps, probably,použití ve větě za pomocí will. 1 vyučovací hodina Výukový materiál, shrnutí učiva, opakování, procvičování Kahounová /AJ/21/51

92 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Would you like, Do you want.? - 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu want to would like to odpovědi na pozvání would like/love to přijmutí, odmítnutí pozvání questions 1 questions 2 questions 3 questions 4 questions 5 questions 6 answers

93 Snímek 3 3 sloveso "want want = chtít Sloveso want = chtít se pojí vţdy s infinitivem: Příklad: I want to travel around the world. (Chci cestovat kolem světa.) I want to try some new food. (Chci vyzkoušet nové jídlo.) I want to buy a kilo of bananas. (Chci kilo banánů.) Books on running a successful school. menu Snímek 4 4 Jelikoţ "want" není příliš zdvořilé v ţádostech pouţíváme "would like" Sloveso would like = rád bych se pojí vždy s infinitivem: Příklad: I would like to travel around the world. (Chtěl bych / rád bych cestoval kolem světa.) I would like to try some new food. (Chtěl bych / rád bych vyzkoušel nové jídlo.) I would like to buy a kilo of bananas. (Chtěl bych / rád bych kilo banánů.) menu zkrácené tvary slovesa "would like" I would like = I'd like You would like = you'd like He would like = he'd like She would like = she'd like We would like = we'd like They would like = they'd like

94 Snímek 5 5 Vzhledem k tomu, ţe význam slovesa "want" a "would like" si jsou velice podobné, mohu v odpovědi na "do you want" odpovídat "would..." zejména pak ve významu přijmutí nebo odmítnutí pozvání. Příklad: A: Do you want to have lunch with me tomorrow? B: I'd love to. What time should I come? A: Do you want to have lunch with me tomorrow? B: I'd love to, but I have a very important meeting. Maybe some other time. menu Snímek 6 6 Would like/love to znamená, ţe něčemu dáváme přednost právě teď nebo v přesně danou dobu. *like/love = rád/hrozně rád menu

95 Snímek 7 7 přijmutí pozvání: I'd love to. OK. That's a good idea... odmítnutí pozvání a omluvy: I'm sorry, (but I can't. I have to clean my house.) I'd love to, (but I have to go to bed early.) I'd like to, (but...) menu Snímek 8 8 exercise: Question 1 Do you want to go shopping with me on Monday? *I love to, but I need to study. ** I love, but I'm busy. ***I'd love to, but I have to help my mother at home. menu

96 Snímek 9 9 Question 2 2. Do you want to see my sister tomorrow night? *I'd love to, but I'm leaving tonight. **I like her, but not tomorrow. *** Yes, but I'd like. menu Snímek Question 3 A: B: I'd love to, but I'm not feeling well. *Do you like to meet for lunch on Saturday? **Would you like to meet for lunch on Saturday? ***Would you like meet for lunch on Saturday? menu

97 Snímek Question 4 A:? B: I'd love to, but I'm allergic to seafood. *Do you like have dinner at a sushi restaurant with me? **Do you want to have dinner at a sushi restaurant with me? ***Would you like have dinner at a sushi restaurant with me? menu Snímek Question 5 Do you want to go to the movies with me tonight? * I'd love to, but I have to study. **I love to, but I need to study. ***I'd like, but I want to study. menu

98 Snímek Question 6 Do you want to go to Sweden with me next week? *I love, but I don't speak Swedish. **I'd love to, but I don't have any money. ***I'd like, but I don't have a passport. menu Snímek answers: 1. *** 2. * 3. * i ** 4. *** 5. * 6. ** menu

99 Snímek zdroje informací: menu

100 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Would you like?, Do you want? Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 15 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8 Téma Would you like?, Do you want? Ţák bude umět - formulovat nabídku a odmítnutí Časový rozsah 1 vyučovací hodina Formy pouţití - rozšiřování učiva o přijmutí a odmítnutí Pavlíková/AJ/8./29

101 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Předloţky místa- 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu UŢITÍ PŘEDLOŢEK IN ON AT DOPLŇOVÁNÍ DO VĚT DALŠÍ PŘEDLOŢKY DOPLŇOVÁNÍ K OBRÁZKŮM 1 DOPLŇOVÁNÍ K OBRÁZKŮM 2 DOPLŇOVÁNÍ K OBRÁZKŮM 3 SOUTĚŢ DVOJIC POHYBOVÁ AKTIVITA

102 Snímek 3 3 PŘEDLOŽKY MÍSTA (PREPOSITIONS OF PLACE) Předložky místa se používají k upřesnění místa nebo směru. Používají se s podstatnými jmény nebo zájmeny. Předložky nejsou nikdy před slovesem. menu Snímek 4 4 IN používáme pro popis, kde se něco nachází uvnitř (uzavřený prostor) nebo je něčím obklopeno. The horse is in the garden. (Kůň je v zahradě.) Používá se i k vyjádření zeměpisné polohy (města, země, kontinenty.) I used to live in Poland. (Kdysi jsem žil v Polsku.) Používá se u dopravních prostředků malé velikosti (in the car, in the taxi) She is in a taxi. (Je v taxiku.) menu

103 Snímek 5 5 ON - používáme k vyjádření polohy na povrchu. The dog is on the table. (Pes je na stole.) There is a spider on the ceiling. (Na stropě je pavouk.) on také používáme: - k vyjádření polohy v ulicích nebo silnicích - k vyjádření zeměpisné polohy, zejména ostrovů a řek I live on Paris Street. (Bydlím v Pařížské ulici.) -Prague is on the Vltava river. (Praha je na řece Vltavě.) menu Snímek 6 6 AT -používáme ke znázornění specifického místa nebo polohy, pro určitý bod. They are waiting at the bus stop. (Čekají na autobusové zastávce.) I can see him at the window. (Vidím ho u okna.) at také používáme k vyjádření přesného popisu adres I live at No Longenova Street. menu

104 Snímek 7 7 She works London. (Pracuje v Londýně.) There is nobody the room. (V pokoji nikdo není.) The cat is the roof. (Kočka je na střeše.) Sydney is the east coast of Australia. (Sydney je na východním pobřeží Austrálie.) I'll meet you the entrance. (Sejdeme se u vchodu.) I met him a party. (Potkala jsem ho na večírku.) There is a turtle the water. (Ve vodě je želva ) He lives a small island. (Žije na malém ostrově). I used to live 51 Paris Street. (Bydlíval jsem v Pařížské ul. č. 51.) The cat is the box. (Kočka je v krabici.) I left the shopping the car. (Nechala jsem nákup v autě.) There is a geco the wall. (Na stěně je gekon.) Her keys are the bag. (Její klíče jsou v tašce.) správné odpovědi: IN, IN, ON, AT, AT, AT, IN, AT, AT, IN, IN ON, IN menu Snímek 8 8 předložky místa: -in front of, behind, under, over, next to in front of = před In front of the house. (Před domem.) behind = za Behind the house. (Za domem.) under = pod Under the table. (Pod stolem.) over = nad, přes The planes fly over the building. (Letadla létají nad budovou.) next to = vedle The flower shop is next to the restaurant. (Květinářství je vedle restaurace.) menu

105 Snímek 9 9 ON BEHIND Station Plaza is Sims Avenue. A: Where is the cat? B: It's the bars. BEHIND Where is the shark? menu *pod obrázky odpovědi Snímek ON NEXT TO Where is the lion? Where is the cat? NEXT TO ON A: Where is the cat? B: It's the tree. menu Our language school is Anglicka Street. *pod obrázky odpovědi

106 Snímek IN ON UNDER IN FRONT OF Where is the woman? menu *pod obrázky odpovědi Snímek utvořte dvojice - ţák, který je zády k obrázku, říká předloţky v AJ na čas menu

107 Snímek *vezměte si kaţdý svou bílou čtvrtku A 3 *nakreslete na ni širokou lihovkou po obvodu kruh a do něj čtverec *poloţte na zem tak, abyste měli kolem sebe místo na 1 krok *vezměte si tuţku, fix, učebnici/jakékoli 3 menší předměty/-umístěte je na a mimo po obvodu čtvrtky *stoupněte si čelem k vyučujícímu a poslouchejte pokyny: stand in the round next to your pen behind me over the paper at your schoolmate in front of your textbook, menu Snímek zdroje informací: menu

108 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Předložky místa Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 14 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8 Téma Předložky místa Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití - rozlišit předložky místa - formulovat pravidla užití předložek místa 1 vyučovací hodina -výklad užití předložek místa - práce s obrázky - procvičování formou soutěže Pavlíková/AJ/8./28

109 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. PREPOSITIONS TIME EXPRESSIONS; 8 TH CLASS; TEST Varga Zdeňka Snímek 2 2 Prepositions time expressions 8th class Test

110 Snímek 3 3 Snímek 4 4 I. Complete these exprssions with in, at or on: ( Doplň tyto výrazy; použij dané předložky ): 1. 6 June 2. the evening 3. half past two 4. Wednesday September Christmas 9. yesterday 10. night 11. the weekend 12. winter MARK:.../12

111 Snímek 5 5 II. Put in in, at or on: ( Použij tyto předložky a doplň je do vět ): 1. Good bye! See you Friday. 2. Where were you 28 February? 3. I got up 8 o clock this morning. 4. My sister got married May. 5. Let s meet my birthday. 6. We often go to the beach summer. 7. I like to look at the stars night. 8. Jane and I first met Do you often go out the evening? 10. I like getting up early the morning. 11. I ll send you the money today. 12. I usually visit my grandmother the weekend. MARK:.. /12 TOTAL:... / 24 Snímek 6 Key to test: I. Complete these exprssions with in, at or on: ( Doplň tyto výrazy; použij dané předložky ): 1. ON 6 June 2. IN the evening 3. AT half past two 4. ON Wednesday 5. IN IN September 7. AT AT Christmas 9. yesterday 10. AT night 11. AT the weekend 12. IN winter 6

112 Snímek 7 Key to test: II. Put in in, at or on: ( Použij tyto předložky a doplň je do vět ): 7 1. Good bye! See you ON Friday. 2. Where were you ON 28 February? 3. I got up AT 8 o clock this morning. 4. My sister got married IN May. 5. Let s meet ON my birthday. 6. We often go to the beach IN summer. 7. I like to look at the stars AT night. 8. Jane and I first met IN Do you often go out IN the evening? 10. I like getting up early IN the morning. 11. I ll send you the money today. 12. I usually visit my grandmother AT the weekend. Snímek 8 8 The classification:

113 Snímek 9 9 Seznam literatury:

114 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Předložky času; 8th class; test Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 9 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8. Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití Předložky času; test - upevnit učivo o předložkách času na příkladech v testu - rozpoznat správné předložky času ve spojeních a ve větách 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva Varga Z./CZJ-AJ/ 8.A,B,C

115 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Past continuous 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu použití tvoření otázka a zápor procvičení 1 řešení 1 procvičení 2 řešení 2 MENU

116 Snímek 3 3 PRŮBĚHOVÝ MINULÝ ČAS SE POUŽÍVÁ: a) Když současně probíhaly dva paralelní děje, které trvaly stejně dlouho a oba byly vnímány jako proces: - I was reading and they were watching TV. - She was cooking while he was sleeping. - They were looking at John when he was playing tennis. b) Když minulý ukončený děj trval po určitou dobu: - I was reading for some time. - He was cleaning his shoes for a half of an hour. - They were sitting here for two hours. - Were you writing that letter for an hour? - I wasn t working for five hours on Monday. MENU Snímek 4 4 TVOŘENÍ: PODMĚT + PRŮBĚHOVÝ TVAR SLOVESO TO BE V MINULÉM ČASE + VÝZNAMOVÉHO SLOVESA I you she he it we you they was were sleeping coming swimming making writing singing learning watching MENU

117 Snímek 5 5 Otázku tvoříme jako u samostatného slovesa TO BE obrácením slovosledu a zápor přidáním NOT k TO BE. I was reading. Was I reading? I wasn t reading. You were reading. Were you reading? You weren t reading. He was reading. Was he reading? He wasn t reading. We were reading. Were we reading? We weren t reading. You were reading. Were you reading? You weren t reading. They were reading. Were they reading? They weren t reading. MENU Snímek 6 6 PŘELOŽTE MINULÝM PRŮBĚHOVÝM ČASEM: 1. V neděli odpoledne svítilo sluníčko. 2. Mluvili jsme spolu dvě hodiny. 3. Včera večer v osm hodin jsem seděl v kině. 4. Celý večer zpívali. 5. Včera měla Sarah na sobě svůj nový svetr. 6. Studenti poslouchali jeho přednášku. 7. V pátek celý den pršelo. 8. Dnes ráno v deset hodin jsem si četl knihu na zahradě. 9. Dlouho jsme na něj čekali. 10. Celý den na ni myslel. 11. Co jsi dělal v sobotu odpoledne? 12. Co studoval Michael minulý rok? 13. O čem jste si povídali tak dlouho? MENU

118 Snímek The sun was shining on Saturday afternoon. 2. We were speaking together for 2 hours. 3. I was sitting in the cinema yesterday at 8 o clock p.m. 4. They were singing the whole evening. 5. Sarah was wearing her new sweater yesterday. 6. Students were listening to his lesson. 7. It was raining the whole Friday. 8. I was reading the book in the garden at 10 o clock a. m. today. 9. We were waiting for him for a long time. 10. He was thinking of her the whole day. 11. What were you doing on Saturday afternoon? 12. What was Michael studying for last year? 13. What were you telling so long about? MENU Snímek 8 8 b. I met my uncle and aunt. Question and Answer match (Practice simple past) 1. Where were you last week? 2. Where did you go? 3. What was the weather like there? 4. What did you do there? 5. Was Dave there? i. I went to my aunt's ranch. f. I was on vacation. MENU

119 Snímek f 2. i 3. j 4. a nebo b 5. c d) nepatří k žádné větě ****** = ****=2 ***=3 **=4 *=5 MENU Snímek zdroje informací: Question%20and%20answer%20match.pdf MENU

120 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Past continuous Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 10 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8. Téma Past continuous Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití - vysvětlit pravidla pro užití a tvoření minulého průběhového času 1 vyučovací hodina -výklad učiva minulého průběhového času Pavlíková/AJ/8./8

121 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Canada - 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu geography basic facts coins and bills let s play 1st question 1st answer 2nd question 2nd answer 3rd question 3rd answer 4th question 4th answer 5th question 5th answer kanadská francouzština 1 kanadská francouzština 2 neobvyklé názvy VIP zajímavosti Niagara falls

122 Snímek 3 3 Canada is a North American country consisting of ten provinces and three territories. Located in the northern part of the continent, it extends from the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west and northward into the Arctic Ocean. It is the world's second largest country by total area. Canada's common border with the United States to the south and northwest is the longest in the world. menu menu Snímek 4 4 Canada is a federal state with a parliamentary democracy and a constitutional monarchy with Queen Elizabeth II as its head of state. It is a bilingual nation with both English and French as official languages. Capital is Ottawa, the largest city is Toronto. "O Canada" is the national anthem of Canada. menu Population -34,5 milllion in 2011.

123 Snímek 5 5 Canadian coins and bills menu Snímek 6 6 You ve learnet about Canada,. You can find more facts and information on PC. Let s play work in groups, use IE, vocabularies, maps, etc. Answer these questions. Who will be the first that has = mark 1 from you English teeacher. menu

124 Snímek Who was the 1st inhabitants in Canada? menu Snímek The first inhabitants of Canada were native Indian people, primarily the Inuit (Eskimo). menu

125 Snímek Where is spoken French duly? menu Snímek Quebec pupils learn French duly. menu

126 Snímek What s word Canucks? (you can answer in Czech) menu Snímek menu 3. Slangově se někdy Kanaďanům říká Canucks, hodně lidí si myslí, ţe je to označení hanlivé, ale není tomu tak. Pojmenování vzniklo ve Spojených státech a označovalo francouzské Kanaďany, dnes je to označení pro jakéhokoliv Kanaďana. Dokonce existuje i hokejový tým, který si říká The Canucks.

127 Snímek What river is the longest in Canada? Look for it on the map. menu Snímek The Mackenzie-4241 km. menu

128 Snímek Which Canadian lake is by area like a half of the Czech republic? menu Snímek The Great Bear Lake. menu Největší jezero na kanadském území je Velké Medvědí jezero, jeho rozloha činí km², coţ je téměř polovina rozlohy České republiky.

129 Snímek Kanadská francouzština se od té evropské hodně liší. Francouzsky se hovoří například v Quebecu ale vystačíte zde s angličtinou, hlavně ve známých turistických destinacích. Pokud se vypravíte někam na venkov, budou se vám jistě hodit některé často pouţívané fráze. Přeloţte do AJ. Dobrý den Bonjour [bonţůr] Prosím S il vous plait [sil vu ple] Ahoj Salut [salu] Nashledanou Dobrý večer Dobrou noc Au revoir [orevuár] Bon soir [bon suár] Bon nuit [bon nui] Děkuji Není zač Ano Ne Merci De rien [d rian] Oui [wi] Non [no] menu Jak se máte? Dobře Jmenuji se Comment ça va? [coman sa va] Bien/Ca va bien [bian, sa va bian] Je m appelle [ţ mapel] Snímek Mluvíte anglicky? Nemluvím francouzsky Nerozumím Parlez-vous anglais? [parlevu anglé]? Je ne parle pas francais [ţ n parl pa francé]? Je ne comprend pas [ţ n komprán pa]? Ztratil/a jsem se Je suis perdu [ţ sui perdu]? Bydlím v hotelu J habite á l hotel [ţabit alotel ]? Kde je Oú se trouve [ú s trúv]? Kolik to stojí? Combien ca coute? [kombian ca kut]? menu

130 Snímek Neobvyklé názvy, které by vás v Kanadě mohly překvapit: beer parlour označení pro bar nebo pivnici? parkade parkoviště (nejvíce se tak označuje parkoviště na západě země)? washroom gasbar ABM poutine toaleta, umývárny na benzínové pumpě? jiné označení pro benzínku? bankomat, v USA se častěji pouţívá výraz ATM? hranolky s omáčkou a sýrem? menu Snímek Canadian native sons and daughters like: William Shatner, Kiefer Sutherland, Donald Sutherland, Keanu Reeves, James Cameron, Dan Akroyd, Jim Carey, Mike Myers, Christopher Plummer, Michael J. Fox, *Avril Lavigne, Howie Mandel, Barenaked Ladies, Nelly Furtado, *Bryan Adams, The Guess Who, Nickelback, Michael Buble, Alanis Morisette, * * menu

131 Snímek ZAJÍMAVOSTI: menu Tento zajímavý důl můţete najít 300 km severo-východně od Yellowknife v Kanadě. myš Snímek Důl je tak velký a tato oblast tak nepřístupná, ţe má dokonce vlastní letiště s ranvejí dostatečně velkou k tomu, aby na ní mohl přistát Boeing 737. Toto místo také vypadá velice mysticky, kdyţ je voda kolem zmrzlá. menu

132 Snímek Kanadskou měnou je kanadský dolar. Různé mince mají ale různá slangová jména. Proto nebuďte zaskočeni, aţ vám tyto názvy budou říkat třeba v obchodě nebo v baru. Dolaru obecně říkají buck, ale to platí i pro dolar americký, proto aby to odlišili, říkají kanadskému dolaru loonie. Dvoudolarové minci říkají zase toonie. Ve francouzské části říkají dolaru piastre, kanadskému pak huard. menu Snímek Niagarské vodopády Niagarské vodopády jsou jedna z nejnavštěvovanějších lokalit v celé Kanadě i Spojených státech. Nachází se mezi Erijským jezerem a jezerem Ontario na rozhraní Kanady a Spojených států amerických. Mají tvar podkovy a výšku 55 metrů. Na kanadské straně vodopádů je stejnojmenné městečko Niagara Falls, kde stojí dvě vyhlídkové věţe Skylon Tower a Minolta Tower. menu myš

133 Snímek Nejlepší způsob, jak si prohlédnout tyto překrásné vodopády, je zaplatit si vyhlídkovou plavbu lodí, která nese název Maid of the Mist. Kaţdý pasaţér lodi dostane slušivou modrou nebo ţlutou pláštěnku. Plavba probíhá přímo pod vodopády a pasaţéři mají moţnost spatřit krásnou duhu (pokud je slunné počasí), která je vidět skrz kapičky vody odlétávající od vodopádů. menu myš Snímek V zimě zde probíhá festival světel (The Winter Festival of Lights). Slavnosti trvají od listopadu do ledna. Během akce se okolí rozzáří více neţ třemi miliony světly umístěnými přímo na zemi nebo jsou omotány okolo stromů či rovnou v podobě displejů nejznámější je ten s pohádkami od Walta Disneyho. menu

134 Snímek zdroje informací: menu

135 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Canada Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 27 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8 Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití Canada - formulovat vědomosti o kanadě 1 vyučovací hodina - rozšiřování učiva -výklad o Kanadě Pavlíková/AJ/8./9

136 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. LONDON, 8 TH CLASS, TEST Kytýr Jaroslav Snímek 2 2 London 8 th class Test

137 Snímek 3 3 Snímek 4 4 What is it? Label the place? (Co to je? Popiš obrázek.):

138 Snímek 5 Write the names of the places: ( Napiš názvy míst ): Snímek 6 6 Write the names of the places: ( Napiš názvy míst ):

139 Snímek 7 7 Key to test: Write the names of the places: ( Napiš názvy míst ): London Eye Tower Bridge Buckingham Palace The Houses of Parliament Snímek 8 8 Key to test: Write the names of the places: ( Napiš názvy míst ): The Tower of London 10 Downing Street Piccadily Circuss Trafalgar Square

140 Snímek 9 9 Key to test: Write the names of the places: ( Napiš názvy míst ): Hyde Park The Millenium Dome Millenium Bridge St. Paul Cathedral Snímek The classification:

141 Snímek Seznam literatury:

142 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk London; 8 th class; test Jaroslav Kytýr Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 11 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití 8.ročník Kontrola probraného učiva test pro 8.ročník - Londýn - rozlišit, pojmenovat a zapsat názvy míst v Londýně dle obrázků v testu 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva Kytýr /CZJ-AJ/8.A,B,C

143 Snímek 1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Definite articles 8. ročník Jana Kahounová Snímek 2 2

144 Snímek 3 PRACTICE: 3 Snímek 4 PRACTICE: a) the ; b) - ; c) - ; d) the ; e) - ; f) the ; g) the ; h) the ; i) the ; j) - ; k) - ; l) the 4

145 Snímek 5 1. I ' d l i k e t o g o o n h o l i d a y t o _ A u s t r a l i a. a ) b ) t h e 2. I w e n t s k i i n g i n _ A l p s. a ) b ) t h e 3. T h e h i g h e s t m o u n t a i n i n N e w Z e a l a n d i s _ M o u n t C o o k. a ) b ) t h e 4. T h e r e w a s a r o c k c o n c e r t i n _ H y d e P a r k. a ) b ) t h e 5. T h e A m e r i c a n p r e s i d e n t l i v e s i n _ W h i t e H o u s e. a ) b ) t h e 5 Snímek 6 6. T h e y h a d a s m a l l c a b i n n e a r _ L a k e W i n n i p e g. a ) b ) t h e 7. T h e s h i p d i s a p p e a r e d s o m e w h e r e i n _ P a c i f i c. a ) b ) t h e 8. H e w e n t t o s t u d y a t _ H a r v a r d U n i v e r s i t y. a ) b ) t h e 9. _ B u c k i n g h a m P a l a c e i s o n e o f t h e Queen' s m a n y r e s i d e n c e s. a ) b ) t h e 1 0. T h e r e i s a t u n n e l u n d e r _ E n g l i s h C h a n n e l. a ) b ) t h e 6

146 Snímek 7 E V A L U A T I O N : t h e t h e t h e t h e 7 Snímek 8 Zdroj informací PETERS, S., GRÁF, T. Time to talk 2. 1.vyd. Praha: Polyglot, spl.s r.o., 2006 ISBN X, s

147 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Definite articles 8.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 8 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití 8. ročník Určité členy a jejich použití Správně užívat určité členy u vlastních jmen 1 vyučovací hodina Výukový materiál, opakování, procvičování, pracovní list Kahounová /AJ/35 /51

148 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Pouţití přítomného průběhového času k vyjádření budoucnosti - 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2 menu VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI BLÍZKÁ PLÁNOVANÁ BUDOUCNOST UŽITÍ TVOŘENÍ SLOVESA NETVOŘÍCÍ TVAR-ING TVOŘENÍ VĚT+OBRÁZKY ODPOVĚDI NA OTÁZKY, evaluace

149 Snímek 3 3 VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI: 1. PROSTÝ BUDOUCÍ 2. OPISNÝ BUDOUCÍ* *TO BE+GOING TO+1. slovesný tvar/kromě GO a COME/ 3. BLÍZKÁ PLÁNOVANÁ BUDOUCNOST menu Snímek BLÍZKÁ PLÁNOVANÁ BUDOUCNOST Z malé rostlinky vyrostla nádherná květina (budoucnost), kterou VIDÍME a pozorujeme. Přítomnost si podala ruku s budoucností. VÍME téměř na 100 procent, co se stane. Proto pouţijeme "přítomný" průběhový čas (právě probíhající činnost), který posuneme v čase. Obrazně to snad lze vyjádřit slovy, ţe se PŘÍTOMNOST časově posunula do BUDOUCNOSTI. Podíváme-li se znovu na obrázek, vidíme, ţe rostlina zaujímá stejně velký prostor v přítomnosti i budoucnosti. menu

150 Snímek 5 5 Přítomný průběhový čas používáme pro události napevno plánované v blízké budoucnosti. Jedná se o pevné plány, které již nelze změnit (zakoupený lístek do kina, koupená jízdenka na autobus). V angličtině toto označujeme výrazem "near future" tedy "blízká budoucnost. Ve větách je většinou příslovečné určení času-kdy se to stane. menu *She's going to turn 18 next month.(bude jí příští měsíc 18.) *I'm coming to see you next week. (Přijdu se na tebe příští týden podívat.) Snímek 6 6 podmět + tvar slovesa be + -ingový tvar slovesa V sobotu hrajeme v Plzni We are playing in Pilsen on Saturday. Příští týden navštívím tu výstavu. I am visiting the exhibition next week. Nepojedu vlakem. I am not going by train. Co děláš příští neděli? What are you doing next Sunday? menu

151 Snímek 7 slovesa, která běžně netvoří průběhové tvary: want chtít like mít rád belong patřit někam know vědět, znát see vidět menu believe věřit need potřebovat love milovat realise uvědomit si remember pamatovat si, vzpomenout si hear slyšet mean znamenat prefer upřednostňovat hate nenávidět suppose předpokládat forget zapomenout understand rozumět, chápat seem zdát se, jevit se Snímek 8 8 COMPLETE THE SENTENCES BY USING PICTURES AND TEXT: COMB ONE S HAIR WATCH TV TAKE A PHOTO PLAY THE GUITAR HAVE A BATH GO BY BIKE přiřaďte menu

152 Snímek 9 9 Answer, please: What are you doing on Monday? Where is he going tomorrow? Are we visiting our uncle next week? Are they swimming in summer? Who is coming after 2 weeks? autoevaluace: or menu Snímek zdroje informací: -budouci-casy.html 5-pritomny-cas-prubehovy.html menu

153 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Použití přítomného průběhového času k vyjádření budoucnosti Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 10 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8 Téma Použití přítomného průběhového času k vyjádření budoucnosti Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití - rozlišit možnosti vyjádření budoucnosti - formulovat pravidla užití plánované budoucnosti 1 vyučovací hodina - rozšiřování učiva o budoucích časech - procvičení plánované budoucnosti - práce s obrázky Pavlíková/AJ/8./10

154 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. GIVING DIRECTIONS; 8TH CLASS; PRACTICE Varga Zdeňka Snímek 2 2 Giving directions 8th class Practice

155 Snímek 3 3 Snímek 4 4 GO ALONG Match the expressions: ( Spoj dané výrazy ): IT S OPPOSITE THE STATION TURN RIGHT GO OVER GO ROUND NEXT TO GO PAST ON THE CORNER GO UNDER THE BRIDGE. ON THE LEFT ON THE RIGHT TURN LEFT ON THE OTHER SIDE TAKE THE FIRST TURNING GO ROUND THE ROUNDABOUT VEDLE, BLÍZKO, U ZAHNOUT VLEVO PŘEJÍT PŘES NA DRUHÉ STRANĚ JÍT PO (ULICI) NA ROHU ZAHNOUT VPRAVO PROJÍT KOLEM VLEVO ZABOČIT DO PRVNÍ ULICE JÍT KOLEM, JÍT PO (ZAKŘIVENÉ DRÁZE) JÍT POD MOSTEM JÍT PO KRUHOVÉM OBJEZDU. JE TO NAPROTI NÁDRAŽÍ VPRAVO

156 Snímek 5 5 Key to practice: Match the expressions: ( Spoj dané výrazy ): GO ALONG IT S OPPOSITE THE STATION GO ROUND GO OVER TURN RIGHT NEXT TO GO PAST ON THE CORNER GO UNDER THE BRIDGE. ON THE LEFT ON THE RIGHT TURN LEFT ON THE OTHER SIDE TAKE THE FIRST TURNING GO ROUND THE ROUNDABOUT VEDLE, BLÍZKO, U ZAHNOUT VLEVO PŘEJÍT PŘES NA DRUHÉ STRANĚ JÍT PO (ULICI) NA ROHU ZAHNOUT VPRAVO PROJÍT KOLEM VLEVO ZABOČIT DO PRVNÍ ULICE JÍT KOLEM, JÍT PO (ZAKŘIVENÉ DRÁZE) JÍT POD MOSTEM JÍT PO KRUHOVÉM OBJEZDU. JE TO NAPROTI NÁDRAŽÍ VPRAVO Snímek 6 6 Seznam literatury:

157 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Udávání směrů (Giving directions); 8th class; procvičování - spojování aj-čj (practice) Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 6 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8. Téma Udávání směrů (giving directions);procvičování - Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití spojování aj-čj (practice) - rozpoznat a vytvořit dvojice udávání směrů v anglickém a českém jazyce 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva Varga Z./CZJ-AJ/ 8.A,B,C

158 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH II. GIVING DIRECTIONS; 8TH CLASS; PRACTICE Varga Zdeňka Snímek 2 2 Giving directions 8th class Practice

159 Snímek 3 3 Snímek 4 Complete: ( Doplň ): 4 1) T A _ E T _ E S O _ D T _ R N _ 2) _ O O R 3) O _ T H _ O T R S E 4) _ O R O D 5) R N R H T 6) _ O A _ O N _ 7) O H E L T

160 Snímek 5 5 8) O H E C _ R _ E _ 9) _ O _ A S _ 10) _ E _ T T _ 11) _ N T _ E _ I G 12) _ O U N R T H _ B _ I _ G E 13) T _ R _ L _ F _ 14) _ O R O D T H O _ N _ A _ O _ T 15) I _ S O _ P _ S _ T _ T _ E S _ A _ I _ N Snímek 6 Complete: ( Doplň ): 6 1) T A K E T H E S E C O N D T U R N I N G 2) G O O V E R 3) O N T H E O T H E R S I D E 4) G O R O U N D 5) T U R N R I G H T 6) G O A L O N G

161 Snímek 7 7 8) O N T H E C O R N E R 9) G O P A S T 10) N E X T T O 11) O N T H E R I G H T 12) G O U N D E R T H E B R I D G E 13) T U R N L E F T 14) G O R O U N D T H E R O U N D A B O U T 15) I T S O P P O S I T E T H E S T A T I O N Snímek 8 8 Seznam literatury:

162 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk Název vzdělávacího materiálu Udávání směrů (Giving directions); 8th class; procvičování doplňování písmen(practice) Autor Zdeňka Varga Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 8 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8. Téma Udávání směrů (giving directions);procvičování Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití doplňování písmen(practice) - rozpoznat a doplnit správné písmena do anglických názvů směrů - zapamatovat si psanou formu udávání směrů 1 vyučovací hodina - opakování a upevňování učiva - práce s textem Varga Z./CZJ-AJ/ 8.A,B,C

163 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Lokalizace místa, směry k navigaci - 8. r. Mgr. Jaroslav Kytýr Snímek 2 2 základní místní předloţky IN, ON, AT KAM? - TO IN, INTO, ON, ONTO TOWARD/S FROM OUT OF OFF KUDY? - ALONG A/ROUND PAST OVER ACROSS THROUGH VIA

164 Snímek 3 3 Základní místní předložky IN Předložkuin (v) používáme především tehdy, mluvíme-li o prostoru. Něco se tedy nalézá uvnitř něčeho, v nějakém prostoru. in the box (v krabici) in the house (v domě) in the room (v místnosti) in the table (ve stole) in my mouth (v ústech) Předloţku in pouţíváme i tehdy, mluvíme-li o něčem, co je sice na ploše, ale uvnitř nějakých hranic, např. na zahradě, na poli, na vesnici apod. in the garden/field (na zahradě, na poli) in the mountains (na horách - hory bereme jako prostor, oblast) in the village (na vesnici) in the world (na světě - ţe svět není placatý, víme uţ dlouho) in New York, in the USA (v New Yorku, v USA - státy, města apod. bereme jako ohraničenou oblast) in the pan (na pánvi - pánev se bere jako ohraničený prostor, nikoliv jako plocha) menu myš Snímek 4 4 ON Předložku on (na) používáme, pokud se něco nalézá na povrchu něčeho, na ploše. Tento povrch může být vodorovný, svislý, nezáleží na tom. on the table (na stole) on the roof (na střeše) on the floor (na podlaze) on the wall (na zdi) on the hill (na kopci) menu myš

165 Snímek 5 5 PRO POKROČILÉ: On se dále pouţívá u pojmenování ulic (říkáme-li, na které ulici co leţí - zde je moţné pouţít i in) a také pokud něco leţí na silnici, na řece, pobřeţí, dálnici apod.: The shop is on/in Queen Street. The city lies on the Hudson River. in the street (na ulici - na ulici je spousta lidí, na ulici stojí auto atd.) on the street (na ulici - jako bezdomovec, bez peněz, bez přístřeší) in the tree (na stromě - např. kočka je na stromě - nejedná se o plochu stromu ale o prostor v koruně) on the tree (na stromě - např. na stromě rostou jablka) in the picture (na obrázku - je tam namalováno, vyfoceno atd.) on the picture (na obrázku - nalézá se to na povrchu obrázku, např. na něm sedí moucha, nebo je na něm prach atd.) in the corner (v rohu, v koutě - např. v rohu místnosti, v rohu obrázku atd.) on/at the corner (na rohu - např. na rohu ulice atd.) On dále používáme u hromadných dopravních prostředků (v autobuse, ve vlaku, v letadle, na lodi atd.) Zde totiž dopravní prostředek nebereme jako prostor, ale spíše jako palubu, jako plochu, na které lidé cestují. on the bus (v autobuse) on the train (ve vlaku) on the plane (v letadle) on the subway (v metru) on the bike, on the horse (na kole, na koni) ALE: in the car, in the taxi (v autě, v taxíku) menu myš Snímek 6 6 AT Předložka at je daleko složitější než předchozí dvě. Prostor u předložky in i plochu u předložky on si představíme snadno. S předložkou at je to problematičtější. Předložku at používáme pokud spíše než prostor či plochu máme na mysli jeden jediný bod (např. bod na mapě), a nebo danou věc chápeme jako celek (např. školu člověk chápe jako celek včetně tělocvičny, jídelny, bufetu naproti apod.). 1) Zastávky, stanice, letiště V těchto případech máme na mysli bod, ve kterém nasedáme či vysedáme z dopravního prostředku. 2) Místo na mapě, na plánku Podobně jako u předcházejícího příkladu, at pouţíváme i ve spojeních, kterými říkáme, ve kterém místě na mapě apod. něco je. 3) Místo + účel Dále at pouţíváme v některých spojeních, kdy nemáme na mysli pouze místo samotné, ale i účel, ke kterému daná věc slouţí: menu myš

166 Snímek 7 7 4) U babičky Předloţku at můţeme pouţít např. i u studenty oblíbené fráze u babičky, ti ji ale s oblibou říkají špatně, by my grandmother. Říkáme li, u koho jsme (v jeho domě, tam kde on bydlí), pouţíváme at: I spent 2 weeks at my grandmother's (house). 5) Budovy Tuto předloţku pouţijeme i u budov, kde nemáme na mysli tu budovu jako takovou, ale spíše kdyţ říkáme, kde se něco děje. Také se pouţívá s názvy společností (např. She works at Tesco.) We had lunch atthe new restaurant. (v restauraci) It was very hot in the restaurant. (v restauraci - uvnitř budovy) menu Snímek 8 8 Místní předložky KAM? TO Tato předložka je asi nejčastější, do češtiny se překládá různě, nejčastěji jako 'DO, K, NA'. Použijeme ji např. v těchto případech: Kam? - Do Itálie. -to Italy Kam? - Do školy. -to school Kam? - Ke mně. -to me Kam? - K doktorovi. -to the doctor Kam? - Na náměstí. -to the square menu myš

167 Snímek 9 9 POZOR: S podstatným jménem HOME se v tomto případě předložka TO nepoužívá: Kam? - Domů. - home nikoliv to home Kde? - Doma - at home nikoliv jen home Podobně je to např. i se slovem ABROAD (do zahraničí/v zahraničí) POZOR: Sloveso ARRIVE (přijet, dorazit) se používá s předložkami IN, AT, nikoliv TO! We arrived at the bus stop five minutes late. We arrived in Bristol at 10 pm. ALE: We arrived home in time for dinner. menu Snímek IN, INTO, ON, ONTO Nemáme-li na mysli pouze místo jako takové, ale spíše prostor nebo plochu, pouţíváme IN a ON. Kam? - Do stolu. -in the table Kam? - Na stůl. -on the table Kam? - Na zeď. -on the wall Kam? - Do auta. -in the car POZOR: U dopravních prostředků se někdy používá ON, jindy IN. Hromadné dopravní prostředky jsou většinou s předložkou ON (on the bus, on the train, on the plane) a dopravní prostředky pro málo lidí spíše IN (in the car, in the taxi). Dopravní prostředky, na kterých se sedí, používají ON (on the bike, on the motorcycle, on the horse). Zde však může dojít k tomu, že nebude jasné, zda se jedná o odpověď na otázku KDE? - Na stole, nebo KAM? - Na stůl. Pokud chceme zdůraznit SMĚR KAM, používáme INTO (do, dovnitř) a ONTO (na). menu Kam? - Na jeviště. -onto the stage Kam? - Do místnosti. -into the room

168 Snímek TOWARDS, TOWARD Tato předloţka nemluví přímo o tom místě, ale pouze o směru. Přeloţit ji tedy můţeme jako k, ke, směrem k. Kam? - Ke stromu. -to the tree (aţ k němu) Kam? - (směrem) ke stromu. -towards the tree Kam? - Směrem ke kostelu. -towards the church TOWARD i TOWARDS mají stejný význam. menu Snímek ODKUD? FROM Předložku FROM můžeme přeložit jako od, z a je jakoby opakem předložky TO. do školy - to school ze školy - from school k zubaři - to the dentist od zubaře - from the dentist menu

169 Snímek OUT OF Zdůrazňujeme-li směr ven z nějakého prostoru, pouţijeme předloţku OUT OF (ven z). Je to tedy logický opak předloţky IN nebo INTO. ven ze školy (z budovy) -out of the school z auta -out of the car menu Snímek OFF Předložka OFF se používá ve významu z povrchu pryč, je logickým opakem předložky ON nebo ONTO. off the roof off the hook off the wall POZOR: Opět si dejte pozor, když mluvíte o dopravních prostředcích. Platí zde to samé, jako u předložek IN a ON. OFF používáme u hromadných dopravních prostředků (off the bus, off the train, off the plane) a u těch, na kterých se sedí (off the horse, off the bike), a OUT OF používáme u dopravních prostředků pro méně lidí (OUT OF THE CAR, OUT OF THE TAXI). menu

170 Snímek KUDY? ALONG Předložka ALONG se překládá jako po, podél. Používá se při pohybu podél něčeho delšího, např. podél zdi, podél řeky. Také se používá při pohybu něčím delším, např. po ulici, po chodníku atd. along the street along the road along the fence along the wall, along the sidewalk, along the river menu Snímek UP / DOWN Tyto dvě předloţky lze přeloţit jako 'nahoru po (něčem), dolů po (něčem)'. POZOR: Nezaměňujte předložku OFF a DOWN! DOWN je dolů PO něčem, zatímco OFF je dolů Z něčeho. menu Snímek 17

171 17 AROUND, ROUND Tato předložka znamená 'kolem, okolo'. ROUND i AROUND mají stejný význam, AROUND je běžnější v americké angličtině. Používají se např. *around the world *around our village *round the corner Předložka ROUND se také používá např. ve významu 'po městě, po bytě': We walked round the town. I showed him round the house. menu Snímek PAST Předloţku PAST do češtiny překládáme také jako 'kolem'. Zde je to však spíše ve významu 'projít kolem', jako ţe některou věc mineme, ale nejdeme okolo ní (kolem dokola). Tato předloţka se velmi často pouţívá, kdyţ někomu popisujeme cestu - Jděte pořád rovně, projdete kolem kostela... menu

172 Snímek OVER Předložka OVER se překládá jako 'přes, nad'. Znamená, že se něco dostane vrchem přes něco, jako např. míč přes síť, nebo že letadlo přeletí nad domem atd. over the net over the hill a bridge over the river menu Snímek ACROSS Tato předložka, podobně jako předložka OVER, se dá přeložit jako 'přes'. Zde je však spíše ve významu 'napříč', zatímco OVER je spíše 'horem'. Často ji používáme takto: across the street across the river - napříč, jako když se jí třeba brodíme nebo ji přeplaveme ALE: over the river - nad řekou, horem přes řeku, jako když ji třeba přeletí pták, nebo přes ni přejdeme po mostě. Předložky ACROSS a OVER jsou však v mnoha případech zaměnitelné. menu

173 Snímek THROUGH THROUGH se používá ve významu 'skrz', nebo také jako 'přes'. Používá se tehdy, když se něco pohybuje skrze nějaké místo, tedy např. oknem, skrz zeď, lesem, parkem atd. Prostě vejde jednou stranou a vyjde druhou. menu Snímek VIA Tato poslední předloţka, o které se zmíníme, se pouţívá při cestování, kdyţ říkáme, přes jaká města, stanice a zastávky se jede. Překládáme ji opět jako 'přes'. from Prague to New York via Frankfurt menu

174 Snímek try your knowledge: menu Snímek zdroje informací: menu

175 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Lokalizace místa, směry k navigaci Jaroslav Kytýr Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 24 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8 Téma Lokalizace místa, směry k navigaci Ţák bude umět - rozlišit předložky místa Časový rozsah Formy pouţití 1 vyučovací hodina - rozšiřování předložek místa

176 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Rozhovor-popis cesty - 8. r. Mgr. Jaroslav Kytýr Snímek 2 2

177 Snímek 3 3 "Well, get the bus here. Walk the square for about a hundred metres and then turn right.east street. When you get the church, turn right again, and walk the churchyard wall. There is a very tall tree on the left. Go it and then turn left and walk a narrow road the park he river. There is a bridge, so walk it. When you're on the other bank, walk the lake, the railway tracks and the zoo is straight ahead. You can't miss it." Snímek 4 4 Look this map and fill the right prepositions to the sentences in: You can buy some stamps the post office The bank is the post office. The phone box is the post office. The music shop is the bookshop The supermarket is the hotel. and the pub. The bookshop is High Street and Queen Street. The car park is the information office.

178 Snímek 5 5 Complete the dialogue with English tourist-use this picture: Snímek 6 6 Complete the dialogue with English tourist-use the picture:

179 Snímek 7 7 zdroje informací:

180 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Rozhovor-popis cesty Jaroslav Kytýr Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 7 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8 Téma Rozhovor-popis cesty Ţák bude umět -popsat cestu Časový rozsah Formy pouţití -popis obrázku 1 vyučovací hodina

181 Snímek 1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Pronouns opakování 8.ročník Jana Kahounová Snímek 2

182 W H AT T Y P E O F P R O N O U N S D O Y O U K N O W? SUBJECT POSSESSIVE OBJECT I -> my me you -> your you he -> his him she -> her her it -> its it we -> our us they -> their them kdo? co? koho? čeho? pád (komu? čemu? koho? co? kom? čem? kým? čím?) 2

183 Snímek 3 P r a c t i c e P r o j e c t 3 p 5 3 / 6 B Re-write this paragraph. Replace the highlighted words and expressions. Last month, Vicky went to London with Vicky s parents. Vicky and her parents had a great time. Vicky and her parents stayed at The Lancaster Hotel. The Lancaster Hotel was very good. The Lancaster Hotel was near Oxford Street. Vicky wanted to go to all the big shops but Vicky s dad wanted to go on a sightseeing tour. Vicky had Vicky s camera and Vicky took lots of photographs. On Sunday Vicky and her parents went to Greenwich by boat. Vicky and her parents got on the boat at Westminster Bridge and the boat took Vicky and her parents down the river to Greenwich. 3 Snímek 4 E v a u l a t i o n P r o j e c t 3 p 5 3 / 6 B Re-write this paragraph. Replace the highlighted words and expressions. Last month, Vicky went to London with HER parents. THEY had a great time. THEY stayed at The Lancaster Hotel. IT was very good. IT was near Oxford Street. Vicky wanted to go to all the big shops but HER dad wanted to go on a sightseeing tour. Vicky had HER camera and SHE took lots of photographs. On Sunday THEY went to Greenwich by boat. THEY got on the boat at Westminster Bridge and IT took THEM down the river to Greenwich. 4

184 Snímek 5 D E M O N S T R AT I V E P R O N O U N S HERE ZDE THERE TAM 5 Snímek 6 D E M O N S T R AT I V E P R O N O U N S Complete the sentences use THIS / THESE / THAT / THOSE Complete the sentences use HERE / THERE 1. Today is Tom s party. Can I go? 2. were lots of people at the party. 3. Come, please. 4. Can I borrow your book? Yes, it is. 6

185 Snímek 7 D E M O N S T R AT I V E P R O N O U N S that house these postcards those birds this seat These plates Complete the sentences use HERE / THERE 1. Today is Tom s party. Can I go THERE? 2. THERE were lots of people at the party. 3. Come HERE, please. 4. Can I borrow your book? Yes, HERE it is. 7 Snímek 8 Zdroj informací HUTCHINSON, T. Project 3. 3.vyd. Oxford: Oxford University press, ISBN , s.53 MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, ISBN , s.159 kd1m20g/s1600/ingles_grammar_demonstrative_pronoun.gif 8

186 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Anglický jazyk Pronouns 8.tř. Jana Kahounová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PDF (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 8 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití 8.ročník Zájmena osobní, přivlastňovací, předmětná, ukazovací Rozlišit použití zájmen, nahradit podstatná jména správným zájmenem podle druhu ve větě; rozlišit použití ukazovacích zájmen podle jedn.a množ.čísla. 1 vyučovací hodina Shrnutí učiva, procvičování, opakování Kahounová /AJ/33/51

187 Snímek 1 ZŠ Benešov, Jiráskova 888 ANGLICKÝ JAZYK II Nepravidelná slovesa a příčestí minulé trpné - 8. r. Mgr. Lenka Pavlíková Snímek 2 2

188

189 Snímek 3 3 Příčestí minulé /past participle/je vedle infinitivu, tvaru minulého času a ingového tvaru dalším tvarem slovesa, se kterým se v angličtině setkáváme velice často. Používá se při tvoření trpného rodu a dalších gramatických jevů (perfektní časy předpřítomný, předminulý atp.). Minulá příčestí u některých sloves se používají také jako přídavná jména. - We weren t invited. (Nebyli jsme pozvání. Nepozvali nás.) - It will be finished on Monday. (Bude to dokončeno v pondělí.) - She hasn t bought it yet. (Ještě to nekoupila.) - a forgotten song (zapomenutá píseň) - a lost key (ztracený klíč) - spoken English (mluvená angličtina) menu Snímek 4 4 U nepravidelných sloves se příčestí minulé musí učit vždy jako zvláštní tvar. U některých sloves se shoduje s tvarem minulého času, ale u většiny nepravidelných sloves je jiný. menu be was - been become became become buy bought bought eat ate - eaten take took - taken cut cut - cut put - put - put

190 Snímek 5 5 UTVOŘTE PŘÍČESTÍ MINULÉ TRPNÉ OD UVEDENÝCH SLOVES 1. work 11. listen 21. be 31. like 2. go 12. want 22. do 32. study 3. write 13. read 23. walk 33. teach 4. eat 14. know 24. forget 34. receive 5. hope 15. travel 25. look 35. stop 6. use 16. hear 26. carry 36. visit 7. prefer 17. come 27. drink 37. lie 8. marry 18. enter 28. meet 38. have 9. understand 19. knit 29. love 39. play 10. buy 20. learn 30. stay 40. bring menu Snímek 6 6 SPOJTE ANGLICKÉ A ČESKÉ EKVIVALENTY a written test baked fish an opened letter a painted picture a finished story a shop-bought cake malovaný obraz koupený dort dopsaný příběh pečená ryba písemný test malovaný obraz menu

191 Snímek 7 7 PŘELOŽTE S POUŽITÍM MINULÉHO PŘÍČESTÍ /neznámá slovesa vyhledejte ve slovníku/ 1. psaná angličtina 11. pozvaní hosté 2. zavřené dveře 12. zabalené dárky 3. vrácené knihy 13. nepsané pravidlo 4. ojeté (použité) auto 14. zametená podlaha 5. obnošený kabát 15. zapomenutý úkol 6. uznávaný politik 16. utracené peníze 7. změněný člověk 17. snědený oběd 8. naplánovaná schůze 18. zrekonstruovaný dům 9. ženatý muž 19. mluvená angličtina 10. otevřené okno 20. nafocené snímky menu Snímek 8 8 Pokud jde o nepravidelná slovesa, určitě není třeba zmiňovat, ţe se je většinou učíte z tabulek se třemi základními tvary: - infinitive = infinitiv - past simple = minulý čas - past participle = příčestí minulé (trpný tvar) menu

192 Snímek 9 9 POMŮCKA: slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí. pravopis: výslovnost: pro zapamatování: bim-bam-bum menu Snímek Sami vytvořte chybějící tvary: infinitive past simple past participle BEGIN BEGAN začít DRINK DRANK pít RING RANG zvonit SHRINK SHRANK zmenšit se SING SUNG zpívat SINK SUNK klesat SPRING SPRUNG vymrštit se STINK STUNK páchnout SWIM SWUM plavat menu bim-bam-bum

193 Snímek zdroje informací: menu

194 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Pojďte s námi Číslo a název klíčové aktivity II/2 Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor Anglický jazyk Nepravidelná slovesa a příčestí minulé trpné Mgr. Lenka Pavlíková Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD PPT (PDF nebo PPT) Počet listů/snímků 11 Číslo v digitálním archívu MZ 5 / VY_22 školy Anotace Úroveň vzdělání (ročník) 8 Téma Ţák bude umět Časový rozsah Formy pouţití Nepravidelná slovesa a příčestí minulé trpné - rozlišit slovesné tvary 1 vyučovací hodina - rozšiřování učiva o nepravidelných slovesech Pavlíková/AJ/8./11

195 Snímek 1 ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 ENGLISH I. PAST PARTICIPLES; 8 TH CLASS; TEST Varga Zdeňka Snímek 2 2 P 8th class Test

196 Snímek 3 3 Snímek 4 4 Write the past participles of these verbs ( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům ): to buy - to eat - to be - to go - to fly - to break - to do - to get - to come - to give - to drink - to feel - MARK: /12

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Anglický jazyk Tematický okruh Gramatické jevy Téma Present continuous Ročník 1.A Autor Mgr.

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem Školní občasník - 2/2014-15 9. třída Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem 5. 12. 2014 návštěva z nebe i pekla Tento pátek byl tradičně náročný. Všichni ve třídách se obávali o svoje dušičky

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative

Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative Přehled mluvnice ntroduction 0.1 Present simple affirmative Ty S t vis viss Germany every year. a Přítomný čas prostý vyjadřuje děje, které se pravidelně opakují. leave school at four o clock every day.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více