ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013"

Transkript

1 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY PILOTNÍ ŠKOLY HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ PRŮBĚH VÝUKY V DIGITÁLNÍ A NEDIGITÁLNÍ TŘÍDĚ ROZHOVORY SE ŽÁKY ZÁVĚR PŘÍLOHA: 2 PŘÍKLADY NEVYUŽITÝCH UČEBNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V MATEMATICE (V ANGLIČTINĚ) 25 ZPRÁVU ZPRACOVALY: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. vedoucí týmu a garance za předmět český jazyk Mgr. Martina Hovorková garance za předmět anglický jazyk Mgr. Jaroslava Kloboučková garance za předmět fyzika Doc. RNDr. Naďa Vondrová (Stehlíková), Ph.D. garance za předmět matematika ZPRACOVÁNO: SRPEN 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 1

2 1. ÚVOD Pedagogická fakulta jako odborný garant projektu Vzdělání 21 realizovala průzkum zaměřený na analýzu výuky s cílem ověřit možnosti a meze zapojení některých ICT technologií do výuky na základní škole. Jedná se o šetření, které probíhalo od září 2009 ve vybraných školách vždy ve dvou paralelních třídách standardně vybavených a ve třídách plně digitalizovaných. V digitalizovaných třídách měli žáci a učitelé k dispozici elektronické učebnice a interaktivní tabule a každý žák měl svůj netbook. Hlavním cílem práce týmu odborníků z Pedagogické fakulty UK v Praze bylo zjišťování a ověřování smysluplného využití vybraných moderních informačních technologií ve třídách od 6. do 9. ročníku na základní škole (v průběhu čtyř let). Předložená zpráva se týká především sledování 9. ročníků ZŠ v níže uvedených pilotních školách ve školním roce 2012/13 a zároveň hodnocení práce v projektu za celé období. Školní rok 2012/13 jsme zahájili předložením harmonogramu aktivit školám zapojeným do projektu Vzdělání 21. Ředitelé škol měli možnost se k harmonogramu vyjádřit a v září ho schválili. V harmonogramu je popsáno, co by se v rámci projektu mělo v průběhu školního roku dít, aby se na to škola mohla zavčasu připravit. Cílem návrhu harmonogramu bylo zajistit, aby bylo možné naplánované aktivity řádně a včas realizovat. Harmonogram se stal východiskem naší další společné práce v projektu. Závěrečná zpráva mapuje situaci ve třech následujících školách - ZŠ L. Kuby, České Budějovice, ZŠ Praha 4 Kunratice, ZŠ T. G. Masaryka, Česká Kamenice. 2. POUŽITÉ ZKRATKY IT interaktivní tabule NTB netbook 3. PILOTNÍ ŠKOLY Pilotní školy v číslech školní rok 2012/2013(65 učitelů žáků) ZŠ L. Kuby, České Budějovice ZŠ Praha 4-Kunratice ZŠ T. G. Masaryka, Česká Kamenice ZŠ Mládeže 3, Znojmo ZŠ Leandra Čecha, Nové M. na Moravě 10. základní škola Plzeň 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Termín Aktivita Zúčastněné osoby do Zaslání návrhu harmonogramu vedení škol ředitelé škol splněno ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 2

3 do Potvrzení harmonogramu řediteli, zaslání případných připomínek ředitelé a koordinátoři škol splněno do Odevzdání deníku hodin učiteli (minimálně za měsíc listopad)* do Odevzdání videonahrávek hodin (minimálně 4 hodiny za předmět v digit. třídě a 4 v nedigit. třídě) koordinátoři, učitelé viz tabulka koordinátoři, učitelé viz tabulka do Realizace ohniskových skupin se žáky ředitelé, koordinátoři, tým PedF splněno do Odevzdání deníků hodin učiteli (minimálně za měsíc únor)* koordinátoři, učitelé Viz tabulka do Rozhovory s učiteli za jednotlivé předměty koordinátoři, učitelé, tým PedF změněno na formu dotazníku do Odevzdání deníků hodin učiteli (minimálně za měsíc duben)* koordinátoři, učitelé viz tabulka Testování žáků z předmětů matematika, fyzika, angličtina, český jazyk koordinátoři, učitelé, tým PedF splněno z předmětů matematika, angličtina, český jazyk do 3 týdnů po odevzdání vypracovaných testů Zpětná vazba z testování tým PedF splněno do Odevzdání videonahrávek hodin (minimálně 4 hodiny za předmět v digit. třídě a 4 v nedigit. třídě) ředitelé, učitelé viz tabulka průběžně Náslechy týmu PedF ve výuce podle dohody s učiteli učitelé, tým PedF splněno září 2013 Závěrečné zhodnocení projektu *Za každé ze tří období nejméně 20 zápisů, pro fyziku nejméně 10 (malý počet hodin týdně) Přehled odevzdaných materiálů za předmět angličtina, český jazyk, fyzika a matematika školní rok 2012/13 Deníky hodin požadováno: min. za listopad, únor, duben (3 krát 20 záznamů, tj. 60 v každé třídě) Nahrané hodiny požadováno: 8 v digitální a 8 v nedigitální třídě Kunratice angličtina: dig. 0, nedig. 22 angličtina: dig. 0, nedig. 0 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 3

4 český jazyk: dig.0. nedig.0 matematika: dig. 16, nedig. 17 fyzika: dig. 8, nedig. 7 České Budějovice angličtina: dig. 40, nedig. 40 český jazyk: dig.40, nedig.40 matematika: dig. 0, nedig. 0 fyzika: dig. 10, nedig. 10 Česká Kamenice angličtina: dig. 13, nedig. 10 český jazyk: dig.15, nedig.16 matematika: dig. 18, nedig. 16 fyzika: dig. 0, nedig. 0 český jazyk: dig.0, nedig.0 matematika: dig. 1, nedig. 0 angličtina: dig. 0, nedig. 0 český jazyk: dig.3, nedig.3 matematika dig. 0, nedig. 0 angličtina: dig. 1, nedig. 0 český jazyk: dig.1, nedig.1 matematika: dig. 2, nedig. 1 Z tabulky je patrné, že jsme od škol nezískali dostatečný počet nových materiálů. To se promítlo i do zprávy. Deníky hodin jsme nově nevyhodnotili a ponecháváme loňské výsledky (vzhledem k tomu, že učitelé používali netbooky v letošním školním roce minimálně, by stejně nové vyhodnocení nebylo relevantní). Nové podrobnější vyhodnocení videozáznamů jsme provedli pouze v matematice, a doplnili tak loňské vyhodnocení. Velký prostor necháváme výsledkům rozhovorů se žáky, které probíhaly formou ohniskových skupin a přinesly podle našeho názoru zajímavé výsledky z pohledu žáků. Rozhovory byly nahrávány na videokameru, přepsány do protokolů a následně vyhodnoceny. Dotazník pro učitele byl po poradě s AV Media zadán i vyhodnocen touto firmou, proto se k němu ve zprávě nijak nevyjadřujeme. 5. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ Výsledky testování znalostí žáků za předměty anglický jazyk, český jazyka a matematika jsou zpracovány jednotným způsobem: popis posledního testu a tabulka výsledků za všechny dosud psané testy (tj. od 6. do 9. ročníku). Pro klíčové předměty český jazyk a matematika jsou výsledky více rozpracovány. Všechny testy pro 9. ročníky byly zadávány učiteli příslušných předmětů v písemné podobě v průběhu května 2013 a opraveny týmem PedF UK. Při přípravě testů byla zohledněna látka probraná na všech školách do cca dubna Test pro fyziku byl sestaven a pilotován na nezařazené základní škole, avšak z důvodů technických problémů s ovou adresou nebylo jeho zadání včas zasláno do jednotlivých škol. Zdravotní problémy garantky za předmět fyzika v závěru školního roku způsobily skutečnost, že nebylo možno získat adekvátní výstupy testování z jednotlivých škol. 5.1 ANGLICKÝ JAZYK Test z anglického jazyka obsahoval 12 úloh, z nichž čtyři byly přiřazovací, čtyři s výběrem odpovědi, jedna uspořádací a tři úlohy byly otevřené. Maximální počet bodů byl 30. Úlohy testují nejen učivo 9. ročníku, ale i ročníků předchozích (vycházíme z učebnice Angličtina Way to Win 6 9). Test ověřuje znalost slovní zásoby, gramatiky a tematických okruhů, prověřuje dovednost porozumět čtenému textu a odpovědět na otázky k tomuto textu a schopnost napsat několik vět na dané téma. Rozložení úloh v testu je takovéto: 3 úlohy testující slovní zásobu z 9. ročníku (předložky, frázová slovesa, slovíčka); 7 úloh na gramatiku čtyři úlohy z učiva 9. ročníku (časové věty, nepřímá řeč, předminulý čas prostý, trpný rod), jedna úloha z 8. ročníku (podmínkové věty), jedna úloha ze 7. roč. (much x many), jedna úloha na slovesné časy ze 6. až 8. ročníku (testuje všechny časy probrané v těchto ročnících); 2 úlohy ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 4

5 vyžadují samostatnou tvorbu z 9. roč. (čtení textu s porozuměním a otázky k textu, vytvoření několika vět s použitím modálních sloves). Vypracovaný test odevzdali učitelé za všechny třídy všech tří sledovaných základních škol, tj. máme k dispozici test ze sedmi vyučovacích skupin, tří digitálních a čtyř nedigitálních (sedm různých učitelů). Nejlepší dosažený výsledek byl 28,5 bodu, nejhorší 2 body. Test vypracovalo celkem 100 žáků a žákyň, z toho 49 v digitálních a 51 v nedigitálních třídách. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky za všechny dosud psané testy v procentech. Šedivě je vyznačen nadprůměrný výsledek (vzhledem k průměrné úspěšnosti, které dosáhli všichni testovaní žáci). V závorce je uveden počet žáků, kteří test psali (průměry se vztahují jen k těm žákům, kteří test psali). Poznámka k ZŠ Kunratice: Výuka v digitální třídě se nelišila od běžné výuky. Učitelka netbooky nepoužívala. Leden Červen Květen Květen Květen České Budějovice Digitální A 60,31 % Nedigitální B 65,06 % 44,0 % (18) 40,7 % (11) 56,75 % (16) 52,13 % (16) 62,12 % (17) 59,50 % (16) 58,02 % (16) 40,95 % (14) Česká Kamenice Digitální B Nedigitální A 57,66 % 46,23 % 41,6 % (19) 31,5 % (13) 38,36 % (22) 45,41 % (17) 69,14 % (21) 45,09 % (22) 43,82 % (17) 30,44 % (15) Praha Kunratice Digitální A 57,80 % Nedigitální B 59,11 % 46,4 % (13) 47,3 % (12) 37,68 % (19) 47,6 % (20) 65,23 % (13) 59,83 % (24) 52,81 % (16) 42,03 % (22) Průměr všechny třídy 57,70 % 41,9 % 46,32 % 60,15 % 44,68 % 5.2 ČESKÝ JAZYK Test z českého jazyka sestával z 15 úloh a bylo za něj možné získat 126 bodů. V testu jsou zastoupeny úlohy morfologické, syntaktické, ortografické, lexikální a sémantické. Důraz byl kladen zejména na ověření správné aplikace osvojených vědomostí v daných oborech např. skloňování číslovek, časování sloves, interpunkce v souladu se syntaktickými pravidly, grafické znázorňování souvětí. Převážnou část testu tvoří úlohy s praktickým využitím (např. správné tvary číslovek (dvěma/třemi), správné tvary podmiňovacího způsobu (bys/bychom), nahrazování přejatých slov domácími, vhodná interpunkce (přímo do textu), pravopis), dále pak úlohy rozvíjející jazykový cit a kreativitu. Žák tak při řešení úloh uplatňuje nejen dovednosti reproduktivní, ale i dovednosti produktivní. Test ověřuje dovednost řešení problémů, kvalitu práce s informacemi a logické myšlení. Před vlastním zadáním testu v pilotních školách jsme test ověřili na vzorku žáků 9. ročníků z jiné školy. Test byl zadán ve všech třech školách. Celkem test vypracovalo 111 žáků, z toho 64 žáků v digitálních a 47 žáků v nedigitálních třídách. V následující tabulce jsou výsledky za všechny dosud psané testy v procentech. Šedivě je vyznačen nadprůměrný výsledek (vzhledem k průměrné úspěšnosti, které dosáhli všichni testovaní žáci). V závorce je uveden počet žáků, kteří test psali (průměry se vztahují jen k těm žákům, kteří test psali). ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 5

6 Leden Červen Květen Květen Květen České Budějovice Digitální A Nedigitální B 43,76% (17) 38,00 % (10) 52,14 % (17) 40,45 % (10) 57,27 % (17) 44,75 % (10) 67,16 % (16) 55,10 % (6) 69,27 % (15) 54,60 % (5) Česká Kamenice Digitální B Nedigitální A 30,44 % (18) 27,69 % (13) 36,62 % (18) 27,69 % (13) 58,81 % (18) 27,69 % (13) 60,08 % (17) 43,31 % (11) 41,64 % (15) 36,43 % (10) Praha Kunratice Digitální A Nedigitální B 33,20 % (15) 42,00 % (10) 33,18 % (15) 35,00 % (10) 45,28 % (15) 48,18 % (10) 68,08 % (14) 73,18 % (7) 56,88 % (12) 62,70 % (6) Průměr všechny třídy 35,69 % (83) 41,61 % (83) 51,06 % (83) 62,14 % (71) 53,07 % (62) Vyhodnocení testů z českého jazyka za celé období v letech Uvedené grafy ukazují vývoj průměrů jednotlivých tříd za všechny psané testy z českého jazyka. Zeleně je vyznačen průměr pro všech šest tříd. České Budějovice český jazyk Česká Kamenice český jazyk Kunratice český jazyk ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 6

7 Z grafů je patrné, že výsledky se ve všech třech školách liší. Je však třeba zdůraznit, že grafy nelze interpretovat absolutně. Za prvé není ošetřeno, že na začátku projektu byly výsledky obou tříd srovnatelné. Za druhé výsledky následných testů mohou být ovlivněny tím, že např. při psaní testu chybí nejslabší či naopak nejsilnější žáci. Z grafů je snad možné vyčíst jen to, zda se rozdíly, které byly mezi digitální a nedigitální třídou v prvním testu, zvětšily či zmenšily. 5.3 FYZIKA V následující tabulce jsou dány výsledky za všechny dosud psané testy v procentech. Šedivě je vyznačen nadprůměrný výsledek (vzhledem k průměrné úspěšnosti, které dosáhli všichni testovaní žáci). V závorce je uveden počet žáků, kteří test psali (průměry se vztahují jen k těm žákům, kteří test psali). Leden Červen Květen Květen České Budějovice Digitální A Nedigitální B 51,6 % (22) 54,6 % (16) 31 % (22) 17,5 % (19) 30,00 % (15) 25,98 % (17) 45,25 % (16) 36,84 % (19) Česká Kamenice Digitální B Nedigitální A 46,5 % (22) 42,6 % (23) 25,5 % (23) 20,1 % (21) 67,32 % (19) 51,10 % (19) 68,17 % (23) 33,39 % (23) Praha Kunratice Digitální A Nedigitální B 48,7 % (22) 57,3 % (21) 22 % (15) 22,5 % (13) 48,09 % (24) 53,60 % (22) 50,91 % (22) 43,33 % (15) Průměr všechny třídy 50,22 % (126) 23,1 % (113) 46,02 % (116) 46,32 % (118) 5.4 MATEMATIKA Test z matematiky pro 9. ročník sestával z otevřených úloh, které byly vybrány z oblasti geometrie i aritmetiky a algebry a týkaly se témat probíraných v 9. ročníku. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 7

8 V následující tabulce jsou dány výsledky za všechny dosud psané testy v procentech. Šedivě je vyznačen nadprůměrný výsledek (vzhledem k průměrné úspěšnosti, které dosáhli všichni testovaní žáci). V závorce je uveden počet žáků, kteří test psali (průměry se vztahují jen k těm žákům, kteří test psali). Leden 2010 Červen 2010 Květen 2011 Květen 2012 Květen 2013 Digitální A 46,52 % 42,61 % 43,3 % 38,08 % 41,4 % České Budějovice Nedigitální B (20) 38,70 % (17) (20) 35,22 % (14) (21) 25,5 % (18) (22) 34,33 % (17) (21) 22,5 % (15) Digitální B 45,65 % 33,48 % 41,1 % 47,5 % 23,3 % Česká Kamenice (24) Nedigitální A 34,78 % (24) 22,61 % (22) 27,2 % (20) 47,0 % (24) 21,3 % (22) (22) (20) (21) (20) Praha Kunratice Digitální A Nedigitální B 59,13 % (20) 64,35 % (19) 46,96 % (14) 57,39 % (9) 35,0 % (17) 48,8 % (15) 61,71 % (20) 58,13 % (19) 45,9 % (21) 41,3 % (14) Průměr všechny třídy 48,19 % 39,71 % 36,82 % 48,06 % 32,6 % Nejdříve uvedeme grafy, které ukazují vývoj průměrů jednotlivých tříd za všechny psané testy z matematiky. Zeleně je vyznačen průměr pro všech šest tříd. České Budějovice - matematika Česká Kamenice - matematika Praha Kunratice - matematika ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 8

9 Porovnání výsledků testů z matematiky Výsledky se ve všech třech školách liší např. v Českých Budějovicích se pomyslné nůžky mezi oběma třídami na konci testování rozšiřují ve prospěch digitální třídy, zatímco v České Kamenici se tyto výsledky naopak přiblížily. Digitální třída v Kunraticích měla v prvních třech testováních horší výsledky než v posledních dvou, kdy předstihla nedigitální třídu. Je však třeba zdůraznit, že grafy nelze interpretovat absolutně. Za prvé není ošetřeno, že na začátku projektu byly výsledky obou tříd srovnatelné. Za druhé výsledky následných testů mohou být ovlivněny tím, že např. při psaní testu chybí nejslabší či naopak nejsilnější žáci. Proto jsme se rozhodli najít skupinu žáků v obou třídách, jejichž výsledky byly v prvním testu (tedy na začátku projektu, když ještě nebyly používány netbooky) srovnatelné, a sledovat jejich výsledky v následujících testech. Počet žáků, kteří psali všechny testy, není bohužel velký. Je to dáno tím, že v době psaní testu žáci chyběli či že ze třídy úplně odešli na jinou školu. U každého žáka, který psal všechny testy, byl nalezen průměrný výsledek všech testů a dále byly vypočítány průměry za všechny testy u všech vybraných žáků. Z těchto vybraných žáků byli pak jak u digitální, tak u nedigitální třídy vybráni žáci tak, aby jejich průměrný výsledek z prvního testu a směrodatná odchylka vzhledem k výsledkům celé třídy byly ve stejné škole podobné (viz tabulka pro matematiku níže). U Kunratic se jedná o tři testy jeden v 6. ročníku, jeden v 8. ročníku a jeden v 9. ročníku. Zbylé dva testy jsme museli vyloučit, protože pak by se počet žáků, kteří psali všechny testy, ještě snížil. Matematika Počet vybraných žáků Prům. výsl. souboru vybraných žáků u 1. testu Směrodatná odchylka České Budějovice Digitální A 9 (pět testů) 55,6 8,1 Nedigitální B 7 (pět testů) 55,9 12,6 Česká Kamenice Digitální B Nedigitální A Praha Kunratice Digitální A Nedigitální B 13 (pět testů) 10 (pět testů) 10 (tři testy, 6., 8. a 9. ročník) 10 (tři testy, 6., 8. a 9. ročník) 40,1 17,5 40,9 14,6 70,9 7,5 68,3 12,9 Vývoj výsledků pro vybranou skupinu žáků v každé ze škol je vidět z grafů. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 9

10 České Budějovice, matematika, 5 testů Česká Kamenice, matematika, 5 testů Kunratice, matematika, 3 testy Porovnáme-li tyto grafy s grafy pro průměr celé třídy, vidíme, že situace se u všech škol liší. To potvrzuje výše řečené, že nelze výsledky brát absolutně. Zatímco v Českých Budějovicích a Kunraticích byly výsledky digitální třídy na konci projektu lepší, v Kamenici dosahovaly obě skupiny žáků srovnatelných výsledků. Bohužel ani v prvních dvou případech nemůžeme říci, že výuka pomocí netbooků přispěla ke zlepšení výsledků žáků v digitální třídě. Do hry se dostává příliš mnoho faktorů, které nedokážeme eliminovat. Navíc, jak vyplynulo z rozhovorů s žáky (viz níže), v letošním školním roce byly netbooky v digitálních třídách nejen v matematice používány pouze sporadicky. Nemá tedy význam vázat na jejich použití zlepšení či zhoršení výkonu žáků. Ve zprávě z roku 2012 byly podobné grafy vypracovány i pro ostatní předměty. Ukázalo se, že někdy se výsledky vybraných skupin žáků z oboru tříd postupně sbližují a jindy se rozcházejí. Rozdíly ve znalostech žáků lze tedy těžko přisuzovat výuce pomocí netbooků, jde spíše o jiné vlivy museli bychom jít na úroveň jednotlivých škol a tříd a zjišťovat další proměnné charakteristiky dané třídy, vztah mezi učitelem a příslušnou třídou, podmínky při psaní testů apod. Proto jsme od zpracování grafů pro vybrané skupiny žáků letos upustili a pro zajímavost uvedli jen grafy pro matematiku. 6. PRŮBĚH VÝUKY V DIGITÁLNÍ A NEDIGITÁLNÍ TŘÍDĚ Pro odbornou veřejnost je zajímavé zjistit, jak vlastně výuka v digitální třídě probíhá. Čím se liší od běžné výuky, zda učitelé nějak mění své výukové přístupy, zda používají jiné materiály apod. Průběh výuky jsme zjišťovali třemi způsoby. Za prvé, osobní hospitací v některých hodinách počet hospitací je však samozřejmě omezen. Za druhé, analýzou videozáznamů hodin v obou typech tříd, které nám poskytly školy či které jsme pořídili sami. I zde je však počet hodin značně omezen (zejména vzhledem k tomu, že školy nám během trvání projektu poskytly jen velmi málo záznamů). Proto jsme již v prvním roce projektu školy požádali, aby učitelé jednotlivých předmětů vyplňovali tzv. deníky hodin. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 10

11 Deníky hodin jsou podrobně vyhodnoceny ve zprávě z roku V letošním roce jsme získali jen málo deníků hodin ze tří základních pilotních škol, navíc, jak se ukázalo z rozhovorů se žáky i z našich hospitací, netbooky se v tomto školním roce používaly minimálně. Tedy nemělo smysl data znovu vyhodnocovat. Ze zprávy za rok 2012 vyjímáme pouze shrnutí výsledků. Procenta se vztahují k procentu hodin, v nichž se daný jev objevil. Digitální třída Nejprve sledujeme využívání interaktivní tabule (dále IT) v hodinách. Celkově byla použita v 89 % hodin, nejvíce v angličtině (100 %). V rámci hodiny učitelé používali IT průměrně 24 minut, srovnatelně ve všech sledovaných předmětech, nejvíce v českém jazyce (27 minut). Nejvíce byla IT celkově za všechny předměty využita pro prezentaci nové látky (61 %) a pro opakování (54 %), nejméně pro testy pro žáky (8 %) a mezipředmětové vztahy (12 %). Pokud rozebereme jednotlivé předměty, v angličtině učitelé využili IT nejčastěji pro prezentaci nové látky, stejně tak ve fyzice; v českém jazyce a v matematice pro opakování. Nejméně se IT využila pro mezipředmětový vztah ve všech předmětech kromě češtiny, tam byla pro mezipředmětový vztah naopak využita velmi často (48 %). Nejčastěji učitelé používali vlastní materiály (70 %), méně často i-učebnice Fraus pro daný předmět (59 %), nejméně často i-učebnice Fraus pro jiný předmět (3 %). Toto zjištění je ve shodě se zjištěním, že se IT málo využívala pro mezipředmětové vztahy. Výše uvedenému rozložení neodpovídá pouze český jazyk, kde je vyšší procento použití i-učebnice oproti vlastním materiálům. Interaktivní tabuli používali jak učitelé, tak žáci rozložení za všechny předměty 69 % ku 31 % je zhruba stejné ve všech jednotlivých předmětech. Dalším sledovaným jevem je využívání netbooků v hodinách. Byly využity v 66 % průměrně za všechny předměty, nejvíce v angličtině, nejméně v matematice. Průměrně s nimi žáci pracovali 17 minut v hodině srovnatelnou dobu ve všech předmětech. Pokud byl netbook použit, bylo to zejména za účelem opakování (45 %) či prezentace nové látky (42 %), nejméně pro domácí úkol (7 %) a mezipředmětové vztahy (2 %). Tomuto rozložení neodpovídá využití netbooků v angličtině, kde byly využity nejvíce pro procvičení nové látky a testy pro žáky, a v matematice nejvíce pro opakování a testy pro žáky. Nejčastěji předkládali učitelé na netboocích žákům vlastní materiály (68 %) a prezentovali i-učebnice Fraus z daného předmětu (45 %), nejméně i-učebnice Fraus z jiného předmětu (1 %). Opět se potvrzuje nevyužití technologií pro mezipředmětové vztahy. Nejvyšší poměr vlastních materiálů je v angličtině (80 %), naopak opačný poměr je u českého jazyka, kde byly více využívány i-učebnice Fraus než vlastní materiály učitelů. Co se týče způsobu použití netbooků, nejvíce byly využity pro individuální práci na úlohách se společnou kontrolou (68 %), nejméně pro práci ve dvojicích nebo skupinách. Tomuto rozložení neodpovídá angličtina, kde jednoznačně nejvyšší podíl tvoří individuální práce se společnou kontrolou (84 %) a netbooky nebyly podle sledovaných deníků vůbec využity pro čtení textu ani práci na internetu. Minimálně žáci na netboocích prováděli zápis z hodiny ve všech předmětech (pouze 7 %) vůbec nevyužito v angličtině a fyzice. Co se týče papírových materiálů, i přes digitalizaci výuky byly nadále využívány nejvíce sešity pro zápis (78 %). Tištěné učebnice byly využívány zhruba ve třetině případů; nejčastěji v angličtině. V angličtině byly také hojně využívány pracovní sešity (60 %). Technické problémy se vyskytly ve 24 % hodin z celkového počtu hodin, nejvíce je uvádějí učitelé českého jazyka, nejméně matematiky. Průměrný počet minut s technickými problémy je ovšem pouze 6 minut. Nedigitální třída Využívání interaktivních tabulí se nijak významně neliší v digitální a nedigitální třídě, ať se jedná o procento hodin, kdy byly IT využity, dobu v rámci hodiny, nebo o účel jejich použití a typ materiálu. Srovnatelný je způsob využití tabulí v jednotlivých sledovaných předmětech. Interaktivní tabule byla využita v 75 % hodin, srovnatelně ve všech čtyřech sledovaných předmětech; v rámci hodiny průměrně 25 minut. IT byla využita zejména pro prezentaci nové látky (61 %) a pro opakování (53 %), nejméně pro mezipředmětové vztahy (4 %) a testy pro žáky (5 %). Toto rozložení odpovídá účelu používání IT v digitální třídě. Pro jednotlivé předměty platí toto rozložení pro angličtinu a fyziku, v českém jazyce a matematice se IT nejvíce využívala pro opakování a o něco méně pro prezentaci nové látky. V matematice není zaznamenán ani jeden případ využití pro mezipředmětové vztahy a testy pro žáky. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 11

12 Materiálem používaným na interaktivní tabuli byly zejména i-učebnice Fraus pro daný předmět (62 %) a vlastní materiály učitelů (59 %), nejméně stejně jako v digitální třídě i-učebnice Fraus pro jiný předmět (2 %). Procentuální rozložení odpovídá v angličtině a českém jazyce, liší se ve fyzice a matematice, kde převažuje využití vlastních materiálů nad využitím i-učebnice Fraus. Tabuli používali ve většině případů učitelé i žáci (62 %), pouze u angličtiny hlavně učitelé VÝUKA (ZEJMÉNA) V DIGITÁLNÍ TŘÍDĚ VIDĚNÁ (ZEJMÉNA) PROSTŘEDNICTVÍM VIDEOZÁZNAMŮ Deníky hodin poskytují určitý makro-pohled na výuku v digitálních třídách, zatímco detailnější pohled přinášejí videozáznamy hodin. Podrobně jsou zpracovány videozáznamy z hodin matematiky, proto bude též výuce tohoto předmětu v rámci projektu věnována největší pozornost Výuka matematiky Ve zprávě z roku 2012 je podrobně rozebrána výuka v digitálních a nedigitálních třídách na základě analýz videozáznamů hodin (celkem 23, z toho 15 v digitálních třídách, ze tří původních pilotních škol). Zde uvedeme pouze shrnutí výsledků. Interaktivní tabule se využívala více než v polovině epizod (tedy částí hodiny, v nichž byla využita IT pro jasně ohraničený účel např. řešení jedné úlohy) pro zavedení nové látky. To je dáno zejména názorností IT a možnostmi internetu, i-učebnic a softwarů. Učitel může vyhledávat na internetu a využívat aktuální informace, propojovat výuku s reálným světem mimo školu (mimo jiné prostřednictvím internetu), využívá také množství obrázků, matematických appletů, her apod. IT se daleko méně používala k procvičování učiva, žáci většinou procvičovali každý sám do sešitů. Na IT se většinou prováděla pouze kontrola úlohy, kterou žáci řešili, a v tomto případě se IT využila jako klasická psací tabule. Nejčastěji používaným materiálem v případě epizod s IT i s netbooky (dále NTB) byla i-učebnice Fraus. Zajímavé je, že z celkového počtu 16 epizod, ve kterých byla na NTB využita i-učebnice Fraus, v 15 byla využita jen jako náhrada tištěné učebnice, to znamená, že žáci četli z NTB jen zadání úlohy a pracovali do svých školních či pracovní sešitů. Internet a jiné programy (MS Excel, Cabri, Geogebra aj.) se ve sledovaných hodinách objevily sporadicky. Učitelé hojně využívali grafické prvky i-učebnice obrázky, videa, animace apod., stejně jako možnost otevření a zvětšení jednotlivých zadání úloh, obrázků, poznámek a definic přes celou IT. Bylo možné skrýt ostatní text a nechat na IT jednu úlohu či definici, kterou si žáci přepsali do sešitu. Učitelé do i-učebnice na IT často dopisovali či zvýrazňovali některou část zadání úlohy. Možnost vložených vlastních poznámek do i-učebnice se neobjevila. V případě, že učitel chtěl využít vlastní úlohy, definice nebo jiný materiál, vytvořil si vlastní prezentaci v programu SMART Notebook. Jelikož i- učebnice obsahuje v jednom rámečku i dvě a více definic či důležitých vět, je vhodnější, aby učitel tyto věty rozdělil do více samostatných odkazů, které by mohl využívat nezávisle na sobě. V případě, že jsou definice v i-učebnici spojeny, učitel je nucen vytvořit si vlastní prezentaci tak, aby žákům ukázal jen to, co opravdu chce. Učitelé také často využívali elektronickou podobu pracovního sešitu, přes odkaz z i-učebnice otevřeli příslušnou stránkou pracovního sešitu. Na IT byla poté stejná strana, jako měli žáci ve svých pracovních sešitech. Učitelé v analyzovaných hodinách nevyužívali možnost propojení i-učebnic a tedy rychlého přechodu z jedné učebnice do jiné, ani neotevírali webové stránky, na něž odkazovala i-učebnice. Tyto stránky většinou obsahují další zajímavé úlohy, mohly by sloužit pro procvičování a v případě zájmu žáků pro řešení zajímavých a netradičních úloh. V jednotlivých epizodách pracoval s IT pouze učitel v celkem 63 %, což odpovídá tomu, že IT se využívala převážně k zavedení nové látky. Ve 40 % epizod pracoval učitel u IT společně se žáky, u tabule se vystřídalo v celkovém počtu 88 epizod využívajících IT 82 žáků. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 12

13 Výuka matematiky v digitální třídě Nyní se podíváme jen na výuku v digitální třídě. Bylo analyzováno celkem 15 videozáznamů z hodin matematiky v digitálních třídách ze 6. a 7. ročníku. Videozáznamy byly z různého období školního roku, ale ve všech byly použity NTB. Epizod, v nichž byly použity NTB, bylo 34. V polovině z nich se NTB používaly jen jako náhrada tištěné učebnice žáci si četli zadání nebo jiný text v i-učebnici. Ve druhé polovině epizod byl potenciál NTB využit lépe: pro matematické applety (7 epizod, App1-7), pro prezentaci ve Smart Notebooku (4 epizody, Sm1-4), pro práci v MS Excelu (2 epizody, Ex1-2), v programu GeoGebra (1 epizoda, Gg4), pro využití internetu (2 epizody, In1, In2), pro interaktivní úkoly v i-učebnici (1 epizoda, Et1). Abychom zjistili, do jaké míry NTB pomáhají žákům v získávání matematických vědomostí, podívali jsme se na to, co vlastně žáci v jednotlivých epizodách na NTB dělali: Žáci hráli hru, v níž stříleli z kanónu ve skutečnosti odhadovali velikosti úhlů (App1, App6). Zakrývali části čtverce o 100 čtverečcích, aby modelovali zlomky (App2). Hledali prvočíselné rozklady čísel (App3, viz obrázek). Přesunovali karty se zlomky, aby vznikly ekvivalentní zlomky (App4, Hráli hru, v níž museli řešit úlohy se zlomky (App5). Procvičovali dělení se zbytkem (App7). Žáci rozdělovali čísla do tří sloupců: prvočísla, složená čísla, ostatní (Sm1). Umisťovali znaménko nerovnosti mezi zlomky (Sm2). Označovali vrcholy, strany a úhly v trojúhelnících (Sm3). Vypracovali test týkající se shodnosti trojúhelníků, v němž mohli přesunovat objekty (Sm4). Žáci vyhledávali slovo volby, aby našli různé diagramy (In1). Vypracovali online test týkající se trojúhelníků a jejich vlastností (In2). Žáci vytvořili tabulku, která automaticky počítala výdaje za výlet pro měnící se počet lidí (Ex1). Vytvářeli násobky čísel, aby našli nejmenší společný násobek (Ex2). Žáci se dívali na animaci v Cabri, která se týkala vlastností střední příčky trojúhelníka (Et1). Žáci konstruovali trojúhelník (Gg1). Všechny applety kromě dvou se nám jeví jako dobře vybrané a didakticky vhodné. Applet App4 (viz obr. vpravo) neumožnil žákům udělat chybu, a tak, aby vytvořili dvojice ekvivalentních zlomků, stačilo pohybovat kartou s jedním zlomkem nad ostatními kartami, až se obě karty k sobě přimkly. Z videozáznamu je jasné, že řada žáků tento trik objevila. V hodině, kde byla epizoda App7, se probírala krychle a na konci učitel náhle nechal žáky procvičovat dělení se zbytkem. Podle našeho názoru by se dal použít některý z řady appletů, který se týká 3D geometrie. V této třídě se použití appletů procvičujících aritmetické dovednosti bez ohledu na probírané téma objevovalo častěji (jak jsme vyrozuměli z náslechů a od žáků). ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 13

14 NTB umožňují též diferenciaci práce žáků. Kromě appletů, které do jisté míry umožňují žákům pracovat vlastním tempem a vybrat si úroveň obtížnosti úkolu, jsme ve videozáznamech ani při násleších nebyli svědkem toho, že by žáci pracovali na diferencovaných úkolech. Zdá se, že učitelé spojují práci na NTB s prací na IT (což potvrzuje poznatek získaný z deníků). NTB se používaly bez IT jen ve 3 epizodách. Jinak učitelé zpravidla promítali totéž, co měli žáci na svých NTB, na IT. To jim umožnilo rychleji vysvětlit úkol a žáci se rychleji zorientovali. Nyní se podíváme, do jaké míry učitelé využívají nástroje, které zvyšují didaktický potenciál netbooků. V 87 % hodin učitelé někdy v průběhu hodiny zobrazili obrazovky NTB žáků na svém počítači nebo na IT. To jim umožnilo monitorovat postup práce žáků a podle toho volit tempo výuky a také zajistit, aby všichni skutečně dělali to, co měli. Ve 40 % hodin žáci vypracovali úkol jen na NTB (bez sešitu) a ve 13 % hodin poslali svou práci učiteli např. prostřednictvím wi-fi. Ve 47 % hodin učitel poslal žákům soubor s úkolem přes wi-fi nebo přes vlastní web, což urychlilo práci. Jeden z učitelů blokoval monitory NTB nápisem vyzývající žáky, aby se dívali dopředu, kdykoli potřeboval získat jejich pozornost. Způsob implementace úlohy pomocí netbooků Zatímco ve zprávě z roku 2012 byly výsledky analýzy 15 videozáznamů z hodin matematiky, letos jsme pracovali s 18 videozáznamy z hodin matematiky (tedy třemi novými videi, více jsme ze škol bohužel nedostali), v nichž bylo celkem 39 epizod s netbooky. Zaměřili jsme se na dvě proměnné, které podle výsledků didakticko matematických výzkumů nejvíce ovlivňují výsledky žáků v matematice: typ úlohy, kterou žáci řeší, a způsob, jakým je úloha v hodině implementována (jak učitel organizuje práci žáků na úloze, jakou roli jim přisoudí, jaký prostor jim při řešení úlohy dá). Přitom jsme brali v úvahu to, do jaké míry bylo v této implementaci využito potenciálu netbooků. Z hlediska použitých úloh byly výsledky následující: Ve 21 epizodách byly použity tradiční školské úlohy, které by se daly stejně dobře řešit bez netbooků. Netbooky pouze nahradily tradiční řešení na papíru. V 10 epizodách byly použity počítačově orientované úlohy, v nichž docházelo k rozvoji dovednosti práce s počítačem prostřednictvím řešení matematických úloh. Pouze 2 epizody obsahovaly smíšené úlohy, u nichž počítač výrazně zjednodušil řešení nebo bylo toto řešení názornější a pochopitelnější. Z hlediska žákova podílu na řešení úloh byly výsledky následující: V 1 epizodě žáci hráli roli diváků pouze pozorovali to, k čemu docházelo na obrazovce počítače, nepoužívali žádné nástroje počítače. Ve 20 epizodách hráli žáci roli uživatelů tedy používali nástroje netbooků podle instrukcí učitele nebo učebnice. Např. dosazovali čísla do prezentace ve Smart Notebooku, kterou připravil učitel, používali matematický applet na procvičování početních algoritmů. Netbook jakoby nahradil pracovní list s úlohami na procvičení s tím, že navíc byla k dispozici zpětná vazba. V 5 epizodách hráli žáci roli aktivních uživatelů netbook byl pro ně důležitým nástrojem, používali aktivně software pro hledání řešení, např. pro různé výpočty, geometrické konstrukce, vykreslování grafů, pro hledání vztahů, experimentování a tvorbu hypotéz. Úlohu zadal učitel, který také určil, jaký nástroj notebooku bude pro řešení využit, ovšem žáci hledali řešení sami, činili svá vlastní rozhodnutí. Třináct epizod nebylo klasifikováno z hlediska použitých úloh a žákovy role v řešení úlohy. V 11 z nich žáci pouze četli zadání úlohy na obrazovce počítače a netbook pro řešení vůbec nepoužili, v jedné epizodě něco hledali na internetu a v další poslali prostřednictvím notebooku soubor s úkolem učiteli. Identifikovali jsme celkem 7 epizod, v nichž byl využit potenciálně podnětný problém, v jehož řešení mohl počítač hrát důležitou roli, ovšem v hodině nebyl z různých důvodů tento potenciál využit. Dvě z těchto epizod jsme podrobně popsali v odborném článku (autorky Robová, Vondrová). Tento popis v angličtině jsme zařadili na konec tohoto souboru; jsou to dvě podrobné ilustrace nevyužití potenciálu úlohy vždy transkript a náš komentář. Pokud příjemci zprávy seznají, že by to bylo pro ně využitelné, přeložíme to. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 14

15 6.1.2 Výuka angličtiny Jak je uvedeno výše, nemáme za letošní rok žádný nový videozáznam z hodin angličtiny, navíc z rozhovorů se žáky vyplynulo, že učitelé netbooky prakticky nepoužívali. Proto ponecháváme shrnutí, které bylo ve zprávě za rok Interaktivní tabule byla nejčastěji používána pro procvičování nové látky a opakování, v menším počtu případů k prezentaci nové látky, výjimečně jako pouhá náhrada tištěné učebnice. Účel použití netbooků se nedá zobecnit, protože máme k dispozici pouze tři nahrávky z digitálních tříd s NTB; na těchto záznamech jsou netbooky použity pro zopakování a procvičení látky prostřednictvím samostatných úkolů. Materiálem použitým na interaktivní tabuli byla ve valné většině sledovaných případů i-učebnice Fraus. Pouze někteří učitelé používali vlastní materiály. Internet nebyl v analyzovaných hodinách použit při práci v hodině vůbec. Většinou na tabuli pracoval nejen učitel, ale i žáci. Doba použití interaktivní tabule v hodině se liší hodinu od hodiny, záleží, jaké aktivity učitel se žáky provádí. Někdy využívají tabuli téměř celou vyučovací hodinu, jindy je to jen pár minut Výuka českého jazyka Za školní rok 2012/13 máme k dispozici celkem 8 videozáznamů 4 z digitální třídy a 4 z nedigitální třídy. Na základě analýzy videozáznamů vyučovacích hodin českého jazyka lze konstatovat, že interaktivní tabule je nejčastěji využívána jako pomůcka k prezentaci látky ve statické podobě. Tak se vytrácí prvek interaktivity a smysl interaktivních elektronických výukových materiálů, které poskytují i-učebnice či další elektronické výukové zdroje. K nejčastějším aktivitám, ve kterých se IT využívá, patří opakování a procvičování učiva, vyhledávání informací na internetu, prezentace nového učiva učitelem, prezentace tématu referátu ze strany žáků, a zadávání domácího úkolu. Pokud učitel používá vlastní výukové materiály, pak se jedná převážně o powerpointové prezentace učiva, nejčastěji bylo využito ve výuce literatury. Dílčím způsobem je tabule využívána pro podporu motivace žáků, např. byla použita připravená křížovka k řešenému tématu, ovšem ve statické formě. Lze konstatovat, že s interaktivní tabulí pracovali častěji žáci než učitel. Využití notebooků nebylo v analyzovaných hodinách časté. Žáci jej ponejvíce využívali pro zápis nového učiva, namísto běžného sešitu, dále pro vypracování cvičení z i-učebnice či zpracování domácího úkolu. 6.2 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A NEVYUŽITÉ PŘÍLEŽITOSTI Za smysluplné způsoby využití IT a NTB jsou označeny takové, které vedou k aktivní činnosti žáků, obsahují skutečnou interaktivitu mezi žáky, učitelem a učební látkou prostřednictvím techniky, pomáhají hlubšímu porozumění látky, vedou k nekonzumní názornosti, rozvíjejí tvořivost žáků, podporují zkušenostní a činnostní charakter výuky. Text v této části do značné míry kopíruje zprávu z roku Nové příklady dobré praxe se nepodařilo popsat (i z toho důvodu, že se netbooky letos prakticky nepoužívaly). Nevyužité příležitosti jsou podrobněji popsány v oddíle věnovaném matematice a v příloze na konci tohoto souboru (text v angličtině) Anglický jazyk Interaktivní tabule byla v několika případech dobře využita pro kontrolu samostatné práce žáků kontrolu usnadňuje a urychluje, protože učitel si správné řešení připraví sám předem nebo využije správné řešení, které je obsaženo v i-učebnici nebo ve cvičení ve Smart Notebooku. V několika případech bylo v hodině vhodně použito video. Jedním způsobem bylo užití videa jako motivačního prostředku v úvodu hodiny, a to buď pro zopakování již probrané látky, nebo uvození látky nové. Dobrou praxí je nejen video žákům pustit, ale pracovat s ním. Možností je několik, zadat úkol, který žáci vypracovávají v průběhu sledování videa, následně po zhlédnutí videa zodpovědět otázky týkající se obsahu a další otázky cílené na žáky samé atd. Gramatika s písní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 15

16 Zajímavou aktivitou bylo procvičení nové látky budoucí čas pomocí will prostřednictvím písně Lady Gaga: Paparazzi. Píseň byla puštěna i se slovy. Žáci měli za úkol zvednout ruku vždy, když uslyší will/won t. Aktivita žáky bavila a zároveň si upevňovali novou látku. Bohužel tímto aktivita skončila a v hodině chyběla zpětná vazba, shrnutí apod. Dalším vhodným využitím videa byla píseň Celine Dion: All by myself. Byla použita na podporu prezentace nové látky zvratná zájmena. Během sledování videa žáci odpovídali na otázku: What is she doing by herself? Aktivitu na konci hodiny žáci nestihli dokončit, možná by následovala zpětná vazba. Opakování slovní zásoby s videem Jinou ukázkou dobré praxe bylo video koncipované jako prohlížení alba s fotkami, přičemž žáci v průběhu sledování videa pojmenovávali obrázky zapisovali do sešitu anglické názvy lidí, předmětů, míst, která viděli. V tomto případě následovala i zpětná vazba po skončení videa chodili žáci po jednom k tabuli, zapisovali slovíčka z videa a učitel kontroloval správnost vypracování úkolu. Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou s pomocí videa Dalším vhodným příkladem bylo dokreslení látky o rozdílech mezi britskou a americkou angličtinou pomocí videa, kde Britka a Američanka prezentovaly rozdíly mezi variantami angličtiny žáci měli možnost vidět slovíčka napsaná a zároveň slyšet od rodilých mluvčích správnou výslovnost jak britskou, tak americkou. Slabinou v tomto případě bylo, že nahrávka byla dosti nekvalitní. Cvičení ve Smart Notebooku jako východisko k výkladu nové látky Žáci společně s učitelkou vypracovávají cvičení z i-učebnice Fraus spojují k sobě vždy dvě části souvětí s if, poté překládají vzniklá souvětí. Na základě cvičení pak vyvozují pravidlo pro podmínkové vedlejší věty (ve vedlejší větě po if je přítomný čas), teprve pak si čtou pravidlo v gramatice v učebnici shrnují společně novou gramatiku. Práce s poslechem Výbornou ukázkou práce s poslechem byla hodina, kdy se žáci učili hledat informace ve slyšeném textu. Při poslechu měli hledat odpovědi na předem zadané otázky. Otázky nejprve prošli a porozuměli jim. Učitelka pak pustila několikrát poslech, přičemž při každém poslechu žáci hledali v mluveném projevu určitou informaci. Pak učitelka prezentovala novou slovní zásobu, která se v textu objevila měla předem připraveno v písemné podobě pro tabuli anglická slovíčka s českým překladem. Po několika kolech poslechů, kdy všichni vyhledali veškeré informace, pustila učitelka poslech naposledy, a to celý bez přerušení, a zároveň otevřela na interaktivní tabuli psaný přepis textu poslechu. Na závěr učitelka zjišťovala, zda všichni žáci všemu rozumějí, a prošla ještě obtížnější slova v psaném textu. Při poslechu též doplňovala informace o památkách v Londýně, o kterých text pojednával. Procvičování slovní zásoby Pěknou ukázkou práce se slovní zásobou je cvičení v interaktivní učebnici Fraus, které učitelka vhodně využila pro aktivizaci žáků. Cvičení, kde žáci přiřazovali k anglickým slovíčkům české ekvivalenty, vypracovávali společně na interaktivní tabuli, kdy jeden žák po druhém chodili k tabuli a překlad přiřadili. Žáci pracovali se zájmem a procvičili slovní zásobu probírané lekce. My environmentally friendly house V rámci opakování tématu Životní prostředí (a gramatiky there is/are, budoucího času) učitelka zadala žákům samostatnou práci, kterou vypracovávali na netboocích. Do zaslaného souboru zpracovali odpovědi na otázky a nakreslili obrázek ekologického domu, který by si v budoucnu představovali. Společně pak zkontrolovali vypracované soubory na interaktivní tabuli. Podobně žáci pracovali v jiné hodině se souborem poslaným do netbooků a samostatně vypracovali otázky na téma My own future. Po zpracování souboru a odeslání učitelce opět proběhla společná kontrola s pomocí interaktivní tabule. Problémem při těchto aktivitách bylo, že učitelka musela soubor žákům poslat několikrát, protože někdo nebyl v době odesílání ještě připojen, někomu soubor nepřišel atd. Nevyužité příležitosti Někteří učitelé pracují se cvičeními v interaktivní učebnici Fraus na interaktivní tabuli, ale nepracují s nimi dobře. Valná většina cvičení z učebnice i pracovního sešitu je připravena jako cvičení ve Smart Notebooku / ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 16

17 Activ Studiu, ale to bohužel někteří učitelé nevědí. Pracují se cvičeními pouze v i-učebnici tak, že je označí a zvětší, čímž se ztrácí skutečná interaktivita. Při výuce jazyka je nesporně vhodné používat kvalitní překladové slovníky, nejlépe cílené na věkovou skupinu, která se jazyk učí. Děti by se při výuce jazyka měly naučit se slovníky pracovat. Z videonahrávek a náslechů je patrné, že pouze někteří učitelé slovníky v hodině se žáky používají. Při využívání informačních technologií, jako jsou interaktivní tabule a netbooky, se nabízí použití elektronických slovníků z Nakladatelství Fraus, které splňují několik požadavků: jsou cíleny přímo na žáky podle věkových skupin (slovník pro 1. stupeň ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ, pro SŠ), vyhledávání v nich je rychlé, jsou spolehlivé, na jejich vzniku se podíleli rodilí mluvčí, slovíčka jsou namluvena rodilými mluvčími, takže je kdykoli možné zkontrolovat si správnou výslovnost, obsahují další doplňující informace, vizualizaci, procvičení v podobě interaktivních her. Většina učitelů ze sledovaných tříd bohužel o těchto slovnících neví, takže je nevyužívá, ačkoliv jejich potenciál je dost značný a nabízí se použití na netboocích i na tabuli. V jedné ze sledovaných tříd jsme byli svědky použití slovníků tištěných, v jiné si žáci při samostatné práci mohli chodit hledat neznámá slovíčka na učitelčin notebook používali ovšem internetový slovník Český jazyk Na základě analýzy videí a pozorování výuky je třeba konstatovat, že není vždy dostatečně využita řada možností, které ICT pro kvalitní výuku českého jazyka poskytují. Přesto jsme našli několik příkladů dobré praxe. V jednom případě byla podnětně využita ilustrace z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka jako hádanka, o jakou knihu se jedná. Postupně se odkrýval obrázek z knihy po částech. Jednalo se o dílčí aktivitu k podpoře motivace žáků. V několika případech bylo v hodině vhodně použito video. Jedním způsobem bylo užití videa jako motivačního prostředku k výuce o spisovateli Jaroslavu Haškovi a jeho knize Osudy dobrého vojáka Švejka. Jednalo se o shlédnutí části filmu Dobrý voják Švejk v hodině literatury. Bohužel z videozáznamu nebylo vidět, zda se s podněty z videa ve výuce nějak dále pracovalo. Dalším příkladem dobré praxe bylo využití strukturovaného názorného výkladu pomocí interaktivní tabule s připraveným postupně odkrývaným zápisem k tématu příslovce. Zápis na interaktivní tabuli průběžně doplňoval výklad učitele a velmi dobře vedl myšlení žáků. Často je funkčně využívána interaktivní tabule na procvičování učiva z mluvnice. Jedná se o různá přiřazovací či doplňovací cvičení. Lze zobecnit, že není dostatečně realizována potence interaktivity ve výuce mateřského jazyka. Zobecníme-li poznatky z analyzované výuky, je třeba upozornit na následující nevyužité možnosti nejen ve výuce českého jazyka. Individualizace práce žáků Technologie umožňují a podporují vyučování orientované na žáka. Vzhledem k tomu, že žák je aktérem procesů učení, výuka se orientuje na jeho možnosti, schopnosti, ale i bariéry vývoje. Domníváme se, že ve výuce chybí podpora individuálních schopností žáků, ale zároveň i respekt k jejich mezím. Učitelé nevyužívají dostatečně možnosti diferencovat výuku vzhledem k možnostem každého žáka např. v procesu procvičování látky. Lze doporučit využívání systému cvičení, úkolů či testových úloh v jazyce, které procvičují určité jevy, jež by jednotlivým žákům pomohly v porozumění a procvičení obtížného učiva, eliminaci či předcházení chybám apod. Podpora názornosti S využitím IT a NTB lze mnohem více uplatňovat zásadu názornosti ve výuce českého jazyka, neboť učivo lze lépe vizualizovat, je možné využívat animace apod. Text psaný přímo ve výuce lze snadno uložit a sdílet prostřednictvím internetu se žáky. V jazyce je vhodné využívat zvukových nahrávek, tedy podporovat sluchovou názornost. Lze využít nahrávek uměleckých textů ve výuce literatury či slohu. Poslech lze využít pro podporu a rozvoj koncentrace žáků, tedy zacílení jejich pozornosti, ale také pro zjišťování úrovně porozumění slyšenému textu. Vizuální obraz a poslech mluveného slova může pomáhat např. žákům, kteří mají menší schopnost abstrakce. Či naopak, vizualizace a poslech může podporovat vyšší míru abstrakce. Počítačová vizualizace umožňuje vizualizovat logické vazby mezi jednotlivými prvky učiva v jazyce, doplňovat vizualizovaný systém učiva o zvukový komentář, o počítačovou simulaci a animaci či videosekvenci. V jazyce ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 17

18 lze rozvíjet komunikativní dovednosti žáků prostřednictvím vyprávění na základě shlédnutého filmu, či na základě poslechu mluveného slova, lze popsat animaci, videosekvenci apod. To je zároveň cesta, která podporuje emocionálně motivační dimenzi výuky. Žák dostává příležitost prožít děj, příběh apod. a komunikovat o tom se spolužáky. Rychlá zpětná vazba pro každého žáka ICT umožňují poskytnout žákům bezprostřední zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že počítač poskytuje žákovi zpětnou vazbu velmi diskrétně, skupina slabších žáků se tedy nemusí obávat zveřejnění neúspěchu před celou třídou, nebojí se dělat chyby, čímž se snižuje strach a úzkost. To platí nejen ve výuce českého jazyka. Typografická pravidla pro psaní textů Při tvorbě psaného textu na netbooku je třeba žáky vést k dodržování základní typografické normy, případně k efektivnímu využívání stylů, zalamování textů, vkládání multimediálních objektů, tvorbě indexu apod. Jedná se o to, aby zvládli komplexní využití programů na PC pro řešení úkolů nejen v českém jazyce. Využití různých organizačních forem Interaktivní tabule i netbook umožňují zařazovat do výuky různorodé způsoby organizace, které podporují aktivizaci žáků, motivaci, komunikativní dovednosti, sdílení poznatků a zkušeností, zkušenostní a činnostní orientaci výuky, řešení problémových úloh ve skupině apod. Jedná se např. o práci ve dvojicích, skupinovou práci či výměnu role učitel žák. Ve výuce českého jazyka je mnoho příležitostí, jak překonávat jednostranně frontální práci. Žáci mohou pracovat v centrech aktivit, která jsou zaměřená na různá témata z jazyka, pracují ve skupinách s připravenými materiály, např. pracovními listy, které dostanou od učitele elektronicky přímo do svého netbooku. Lze využít výměny role učitel žák, kdy žáci velmi rádi pracují v roli učitele u interaktivní tabule a vedou ostatní žáky. Příklady inspirativní praxe - využití NTB v hodinách českého jazyka, případně dalších předmětů Tvorba systemizovaných tematických jazykových databank Cíle: Rozvoj dovednosti práce s informacemi třídění, srovnávání, systemizace; Rozvoj kritického myšlení; Rozvoj dovednosti systematizace poznatků; Rozvoj schopnosti porozumění pojmům, dovednost pracovat s pojmy. Během celého školního roku či výuky na 2. stupni ZŠ lze vést žáky k vytváření tematických databank, např.: slovníček jazykových pojmů (slova jednoznačná, mnohoznačná, sousloví, rčení, synonyma, homonyma, termíny ) slovníček literárních pojmů (pohádka, bajka, personifikace ) databanka tvořivých nápadů různého charakteru Tvorba elektronického třídního či školního časopisu Korespondence elektronické psaní dopisů mezi žáky, třídami, spřátelenými školami v zahraničí je inspirováno podněty Freinetovy pedagogiky Tvorba vlastních e-knih, psaní příběhů, pohádek, vtipů apod. Tvorba jazykového e-portfolia, zakládání slohových prací žáků, testů, písemných prací, referátů, které mapují vývoj žáka, jeho pokrok v českém jazyce Vytváření blogů na určitá témata podle zájmu žáků Náměty na konkrétní aktivity v oblasti komunikační a slohové výchovy Výměna netbooks, aktivita Popis: nejprve se dohodnout na konkrétních bodech, které má práce obsahovat, a připravit základní charakteristiku popisu. Každý žák do svého NTB napíše pouze téma (věc, kterou bude někdo popisovat), úkolem žáků je potom náhodně si vybrat NTB a reagovat na zadané téma napsat popis, po dokončení se NTB vrátí k původnímu majiteli; ten má pak za úkol zaměřit se při kontrole na ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 18

19 zadaná kritéria (budou vypsaná třeba na tabuli) a na základě těchto kritérií napíše pod práci vlastní hodnocení, jako třetí bude číst práci učitel Hra na galerii: popis uměleckého díla učitel stanoví téma, např. stavební sloh, a žáci mají za úkol najít k danému tématu na internetu vhodný obrázek a vytvořit krátký text, který by mohl viset v galerii pod tímto dílem (název, autor, kdy, kde, nějaký příběh obrazu jak vznikal, kde vznikl, zajímavost, unikátnost ), potom žáci procházejí třídou jako galerií a prohlížejí si jednotlivé exponáty. Následuje diskuze o dílech, co je zaujalo apod. Charakteristika: žáci napíší charakteristiku spolužáka (nepoužijí jeho jméno), úkolem žáků je číst práce ostatních a pokusit se najít sám sebe. Aktivity lze využít také jako podnět pro osobnostní a sociální výchovu. Životopis: během první hodiny žáci vypracují inzerát na téma Firma hledá zaměstnance, upřesní pozici, místo, odměny, výhody, požadavky a kontakt, kam mají zájemci zasílat CV. Na další vyučovací hodiny vyučující všechny inzeráty vytiskne a připevní na tabuli, která simuluje úřad práce. Žáci mají za úkol vybrat si pro sebe vhodné zaměstnání a odeslat vlastní životopis, vžijí se do role o uchazeče o zaměstnání. Následně lze zorganizovat ve výuce reakce zaměstnavatele Fyzika Zapojování elektrických obvodů Žáci mají k dispozici program pro užívání elektrických součástek a jejich zapojování do elektrického obvodu. Program umožňuje i ověření, zda obvodem prochází proud, je možné změřit velikost tohoto proudu i napětí v každé části obvodu. Žáci velmi rychle manipulují s objekty, využívají interaktivity, ověří si nefunkčnost při zkratovém zapojení. Využívají program také k různému (sériovému a paralelnímu) zapojování tří a více stejných součástek k odstupňování velikosti protékajícího proudu regulace napětí ve vařiči. Základní jednotky SI Učitel má připravené v jednom odstavci základní i odvozené fyzikální jednotky, v druhém odstavci odpovídající fyzikální veličiny a odpovídající situace ve třetím odstavci. Žáci přiřazují k sobě odpovídající trojice Matematika Netbooky umožňují pracovat s některými úlohami zajímavějším a efektivnějším způsobem. Např. využití programu MS Excel v jedné z hodin při hledání společných násobků a nejmenších společných násobků daných čísel je určitě vhodné. Vyhledávání násobků bylo snadné, rychlé a přehledné. Žáci označili jednou barvou společné násobky daných čísel a jinou barvou jejich nejmenší společný násobek. Pokud si žáci vyzkoušeli v některé z předchozích hodin také počítání násobků zpaměti, ocení, že tento program zefektivňuje práci. IT mimo jiné usnadňuje kontrolu samostatné práce žáků ve sledovaných hodinách učitel otevřel úlohy v i- učebnici na IT, kde se objevila i jejich řešení. Problém s kontrolou na IT nastal, když v jedné z hodin učitel žákům zadal jiné označení trojúhelníku, než měl v prezentaci. Docházelo pak ke zbytečným zmatkům. Odhad velikosti úhlu V hodinách matematiky se velmi osvědčily matematické applety, při kterých si žáci procvičují odhad velikosti úhlu. V jedné z epizod žáci nadšeně odhadovali velikost úhlu a odměnou za správný odhad jim bylo sestřelení mimozemšťana (http://www.innovationslearning.co.uk/subjects/maths /activities/year6/angles/game.asp). Dalším appletem na odhad velikosti úhlu nejen do 180 stupňů, ale až do 360 stupňů, je applet, ve kterém opička hledá banány (http://www.oswego.org/ocsdweb/games/bananahunt/bhunt.html). ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 19

20 Dělitelnost dvěma násobky čísla 2 V jedné z epizod učitel na IT zvětšil tabulku s čísly od 1 do 100 v i-učebnici Fraus. Žáci se postupně střídali u tabule a vybarvovali násobky čísel (v tomto případě čísla 2, ale použití je univerzální), žáci poté hledali společné znaky (znaky dělitelnosti) vybarvených čísel. Nejmenší společný násobek V další z epizod řešili žáci zajímavou úlohu, ve které byly dány řecké sloupy, od sebe vzdálené vždy 45 m, a jejich úkolem bylo nahradit tyto sloupy jinými, jejichž vzdálenost bude 60 m. Otázkou je, ve kterých vzdálenostech od výchozího bodu nemusí být sloupy nahrazovány. Žáci manipulovali s jednotlivými sloupy a pomocí připraveného virtuálního pravítka měřili vzdálenosti mezi nimi a zjišťovali, které sloupy zůstanou na svém místě. Úloha je velmi atraktivní a pro žáky smysluplná. Geometrické programy Jako ukázku dobré praxe dále zmíníme využití geometrických programů, které umožňují pohyb jednotlivých objektů, a žákům se tak otevírá nový svět geometrie, ve kterém můžou lépe pochopit souvislosti a zákonitosti objektů, které jsou na sobě závislé. V jedné hodině pracoval žák na IT s programem Didakta Geometrie, který obsahuje 20 konstrukčních úloh rozdělených podle náročnosti, a konstruoval trojúhelník zadáváním jednotlivých kroků postupu konstrukce. V jiné hodině učitel využil programu Cabri a připravenou úlohu z i-učebnice šlo o trojúhelník a jeho střední příčku. Učitel pohyboval vrcholy trojúhelníka, a tím trojúhelník zvětšoval a zmenšoval a žáci pozorovali, jakým způsobem se mění poloha jeho střední příčky. V tomto případě program Cabri pomohl žákům, aby sami objevili vlastnosti střední příčky v trojúhelníku. Problém nastal ve chvíli, kdy měli žáci sami narýsovat střední příčku trojúhelníku do svých školních sešitů, většina žáků si místo kružítkem naměřila středy stran trojúhelníku pravítkem. To by se nemuselo stát, pokud by učitel předvedl konstrukci na tabuli. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 STRANA 20

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 TŘETÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 TŘETÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 TŘETÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH DOKUMENTU: ÚVOD... 2 POUŽITÉ ZKRATKY... 2 PILOTNÍ ŠKOLY... 2 MONITORING VÝUKY: DENÍKY VÝUKOVÝCH

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika IV-2-M-I-1-9.r. Lineární funkce Mgr. Zdeňka Žejdlíková PhDr.Ivan Bušek, RNDr. Marie Kubínová,CSc.,doc. RNDr. Jarmila Novotná, Sbírka úloh z matematiky,csc.,nakladatelství Prometheus 1995, ISBN 80-7196-132-9

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více