HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KAM NA PATNÁCTCE 21. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 10 Výstava Pavel Michalík Řím a Vatikán Str. 12 Program Klubu seniorů Praha 15 Str. 14 Pokus o překonání rekordu Str. 17 Str. 21 Str. 23 Kulturní přehled Kam na patnáctce Pivo a koňak francouzsko-česká výměna Návštěva japonského instruktora Ryosuke Shimizu Str. 25 Přehled akcí SDČR ZO 10/28 aktivních seniorů Praha 15 Str. 26 Str. 31 Začíná postní doba Po stopách T. G. Masaryka Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 březen 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Michal Frauenterka předseda redakční rady radní, předseda finančního výboru Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo duben 2014 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Vážení a milí spoluobčané, pravidelně na tomto místě ve vydání Hlasatele se ve svém úvodním slovu mimo jiné zmiňuji o projektech, které zdejší městská část úspěšně dokončila. Jedná se o projekty, které přispívají ke zvýšení kvality života nás občanů žijících na území Městské části Praha 15, ať už v oblasti prostředí pro život, jako je regenerace zelených ploch, výstavba parků, dětských hřišť, ale též prostředí, která navštěvují v rámci předškolní nebo školní docházky naše děti, tedy mateřské a základní školy. V dnešním vydání Hlasatele rád zmíním záměry, které se připravují v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku. Přiznávám, že tak reaguji na četné podněty občanů, kteří se obracejí na nás a upozorňují na drobné krádeže či vandalismus na veřejném majetku. Jde například o odcizování různých kovových součástí např. komunikací (kanalizační poklopy, rošty apod.), ale též o obtěžování zejména seniorů různými rádoby podomními prodejci, kteří nezřídka mohou zneužít jejich důvěry a následně způsobit majetkovou újmu. V návaznosti na shora vyřčené, městská část oslovila hl. m. Prahu s požadavkem na umístění bezpečnostních kamer městského kamerového systému do zvlášť problémových lokalit. Dále se zabýváme záměrem pořídit a instalovat bezpečnostní dveřní řetízky z finančních prostředků městské části pro seniory občany Prahy 15. V neposlední řadě je zvažována a prověřována, z hlediska technického a finančních nákladů, výměna kovových prvků v komunikacích za prvky z jiných materiálů, nevhodných ke zpeněžení ve sběrnách odpadu. Závěrem si dovolím vyjádřit přání a přesvědčení, že projednávaná a navržená opatření se v brzké době podaří naplnit, a tím přispět ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně majetku vás občanů, ale i majetku sloužícího nám všem.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty územní rozvoj doprava jak postupuje příprava nového Metropolitního plánu Tento článek navazuje na článek, který byl otištěn v lednovém vydání Hlasatele, a chce Vás informovat o dalších krocích týkajících se přípravy Metropolitního plánu hl. m. Prahy (MPP), jak jsou nám předkládány, a k nimž se máme možnost vyjadřovat. Do poloviny února byla otevřena diskuse k návrhu nového znění Pražských stavebních předpisů (PSP), jako nezbytné součásti přípravy a tvorby zmiňovaného MPP. Jedná se o předpis, který má nahradit vyhlášku č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu (známou jako OTPP). Stávající OTPP jsou v důvodové zprávě k návrhu nových PSP charakterizovány následujícím způsobem (cituji z důvodové zprávy k tomuto návrhu): Stávající obecně technické požadavky na výstavbu, možná nechtěně, vedou k rozvolnění města. V současném ustanovení pro umísťování staveb podporují solitérní výstavbu s velkými rozestupy. Tradiční kompaktní město, které lépe využívá zastavitelné území a šetří tak náklady na veřejnou dopravu a technickou infrastrukturu, je jen obtížně realizovatelné. Je zřejmé, že změna původních OTPP je nezbytným předpokladem pro přípravu nového MPP (Metropolitního plánu hl. m. Prahy), který vychází z jiné filozofie výstavby města s důrazem na implozi města (zhruba v rozsahu původní Velké Prahy, s rozsáhlým a intenzivním zahušťováním města), což nezbytně vyžaduje nový pohled a možnosti, které dosavadní předpisy neumožňují nebo umožňují jen velmi omezeně. Jedná se zejména o požadavky na prostorové parametry zástavby, odstupy a standardy staveb, proslunění, kapacity parkování apod. (návrh znění Pražských stavebních předpisů včetně důvodové zprávy je k dispozici na adrese Tyto připravované změny se samozřejmě budou dotýkat všech, kteří budou chtít podle nového metropolitního plánu stavby připravovat a následně realizovat, stejně jako těch, kteří se k takovýmto návrhům budou vyjadřovat. Tento návrh, který podmiňuje přípravu MPP, by měl být schválen již v květnu letošního roku.

5 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 Vzhledem k tomu, že v mnoha paragrafech by obtížně konvenoval se stávajícím územním plánem, odkládá se jeho faktická účinnost do (viz 80 tohoto předpisu). Předložený návrh (s výjimkou parkovacích kapacit) jsme samozřejmě připomínkovali, ale pokud nebudeme znát alespoň nějaký nástřel nového MPP, můžeme jen velmi obtížně odhadnout, jak podstatně, případně jen okrajově se budou navrhované změny podílet na přípravě, posuzování a realizaci nových staveb či souboru staveb na území Prahy, resp. na území Prahy 15. Naopak v případě 32 (Kapacity parkování) je však jeho dopad, při znalosti místních poměrů a možností, možné odhadnout už dnes. Základní teze řešení, zpoplatnění parkování ve veřejných prostranstvích, určitě nepovede v okrajových částech Prahy (zóny 05, 06), zejména v sídlištních celcích, ke kýženému efektu. Ve vnitřních částech Prahy to má určitou logiku a může vést k citelnému poklesu individuální dopravy a související poptávky po parkovacích kapacitách. Naopak to ale může současně znamenat další zatížení v okrajových částech města. Snaha o přeorientování určité části uživatelů aut na MHD sice vnitřní Praze ulehčí, ale na okrajové části Prahy tato skutečnost určitě žádný pozitivní vliv mít nebude. Auta tu zkrátka už jednou jsou, a i kdybychom se všichni rozhodli chodit (do centra) pěšky, někde parkovat musí (a to většinou v okrajových částech Prahy)! Vzhledem k výraznému nedostatku vhodných ploch a současně obecně značné nechuti obyvatel k budování nových parkovacích ploch v bezprostředním okolí jejich bydliště nezbývá nic jiného než i nadále důsledně požadovat nezbytné řešení po novém stavebníkovi. Přechod ukazatele základního počtu stání na hrubou podlažní plochu (HPP m²/1 stání) je určitě dobrý počin, ale způsob pro stanovení počtů stání, který vychází z přílohy č. 2 tohoto předpisu, je bohužel vůči stavebníkovi spíše ještě benevolentnější. Problém však asi není primárně v konstrukci této tabulky, ale v naprostém ignorování nárůstu automobilizace, která se od konce minulého století výrazně změnila. Argument o mírném poklesu v posledních letech neobstojí v konfrontaci s enormním nárůstem v prvním desetiletí tohoto století, odkdy platí parametry, které jsou dodnes užívány. Stanovisko, které jsme za Městskou část Praha 15 (včetně vyjádření odborů přenesené státní správy na území správního obvodu Prahy 15) zaslali zpracovateli tohoto předpisu, všechny tyto připomínky a námitky obsahují a musím jen doufat, že budou v jeho konečném znění také zohledněny.

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity Pražský pětiboj Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů za účasti dětí ze škol Prahy 15 Honza Trunda Vašek Uhlíř ZŠ Veronské náměstí Co mají společného sportující děti, Robert Změlík, Roman Šebrle a sportovní hala Sparta? Přece 2. pražský pětiboj všestrannosti, který se konal ve středu 5. února a Patnáctku zde reprezentovali žáci ZŠ Hostivař, ZŠ Nad Přehradou a ZŠ Veronské náměstí. Za podpory svých pedagogů děti bojovaly v pěti disciplínách: trojskok, skákání přes švihadlo, sedy-lehy, dribling a hod medicinbalem. V konkurenci základních škol z celé Prahy, které do pětiboje vyslaly více než 500 žáků, se ZŠ Veronské náměstí umístila na výborném 13. místě, ZŠ Nad Přehradou na 33. a ZŠ Hostivař na 35. místě. Mezi jednotlivci první místo v disciplíně medicinbal získal Vašek Uhlíř ze ZŠ Hostivař hodem v délce 17,80 m. Mezi kluky, ročník 2003, dosáhl Honza Trunda ze ZŠ Veronské náměstí 2. místa za celý Pětiboj. Celého dne se také zúčastnily olympijské legendy, a děti tak mohly získat podpis od legendární běžkyně a držitelky dosud nepřekonaného světového rekordu v běhu na 800 metrů Jarmily Kratochvílové, mistryně světa v trojskoku Šárky Kašpárkové, mistra světa a Evropy, diskaře Imricha Bugára, olympijského vítěze Davida Svobody (kdy s Davidem jsme už měli možnost potkat se na podzim loňského roku při besedě v Sokolovně Hostivař) a jeho bratra Tomáše, mistra světa v biathle a mistryně světa ve sportovním aerobiku Denisy Barešové. Tento hvězdný tým pak doplnil juniorský mistr světa judista Lukáš Krpálek, mnohonásobný

7 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 mistr republiky, badmintonista Petr Koukal, držitelka stříbrné medaile juniorského mistrovství Evropy, sedmibojařka Eliška Klučinová a dvojnásobný vítěz závodu Světového poháru ve snowboardcrossu Michal Novotný. Nechyběl ani herec, moderátor a zdatný sportovec Richard Genzer a AMFORA fotbalista roku, herec a režisér Jakub Kohák. Atmosféra dne byla bezvadná. Děti se, kromě sportu, výborně bavily při exhibici hvězd a mně nezbývá než srdečně pogratulovat k umístění a přát si, aby děti z Patnáctky více a více nacházely cestu na sportoviště a do sportovních klubů a dosahovaly skvělých výsledků, ale především sportovaly pro radost. Maškarní rej Na Šancích V neděli 9. února se restaurace a salonek areálu Na Šancích změnily v zábavné místo pro děti, které jej zaplnily v maskách princezen, rytířů, pirátů, zvířátek a strašidel, aby se společně pobavily na maškarním bále, který uspořádal Měcholupský rarášek ve spolupráci s radnicí Prahy 15. Už krátce po začátku byl sál úplně plný jak dětí, tak i jejich rodičů, kteří pro své děti vyrobili moc krásné masky, a program plný písniček, zábavy a soutěží mohl začít. Zatímco se děti bavily při programu, rodiče si pochutnávali na domácích lívanečcích a dalších specialitách, které jsou v nabídce restaurace Na Šancích. V sále se, jako každý rok, pohybovala porota s úkolem vybrat ty nejhezčí masky, které byly v průběhu odpoledne vyhlášeny a získaly krásné ceny. Otevřeli jsme Speciální pedagogické centrum Díky spolupráci Mateřské školy Milánská 472 Škola hrou se Speciálním pedagogickým centrem (dále SPC) pro děti a žáky s vadami řeči se sídlem v Praze 8 se podařilo uzavřít dohodu o zřízení externího pracoviště právě ve školce Milánská 472. SPC bude nabízet poradenské služby pro děti a žáky s vadami řeči, konzultace s rodiči, návrhy integrace do MŠ a ZŠ, pomoc při přípravě IVP, komplexní vyšetření řeči, diagnostiku a logopedickou péči, depistáž a konzultace v terénu, metodickou pomoc učitelům MŠ a ZŠ, konzultace OŠD a test rizika poruch učení. SPC je otevřeno vždy v pondělí od do hodin a v úterý od do hodin. Vždy je nutno se objednat! Kontaktní telefon: Služby centra jsou přednostně určeny pro děti z Prahy 15.

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory 100. výročí narození V pondělí 27. ledna 2014 oslavila 100. narozeniny paní Marie Jarošová. V tento slavnostní den jsme ji navštívili s gratulací za MČ Praha 15 a předali kytici a malý dáreček. Paní Jarošová je usměvavá a přes svůj věk neztrácí optimismus do dalších dní. Žije v Hostivaři, obklopena svojí rodinou, která jí pomáhá, a tak si v klidu může užívat svého věku. Po přivítání jsme při povídání o jejím životě strávili příjemné chvíle. Paní Jarošové přejeme ještě jednou hodně zdraví! MUDr. Jana Trková

9 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 majetek Praha 15 město ve městě Vážení občané, v tomto roce je tomu 20 let, co vznikla Městská část Praha 15. Stalo se tak spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař. Do našeho správního obvodu patří Městské části Praha - Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. Počet obyvatel v tomto území již dosahuje oficiálně téměř , skutečný počet jistě tuto oficiální statistiku ještě přesahuje. Ke skokovému nárůstu obyvatel zejména v Hostivaři a Horních Měcholupech došlo již relativně dávno, v poslední čtvrtině 20. století. I tento statistický fakt a naše letošní výročí jistě poskytuje prostor k úvaze o budoucnosti. Jistou výjimečnost lze vyvodit i z toho, že žijeme v území, které by podle dnešních zákonů bylo statutárním městem. Těch je mimo Prahy v České republice jen 26. Statutární města jako je Jihlava, Most, Chomutov, Znojmo, Prostějov, a další, jsou svou velikostí podobná rozlohou a počtem obyvatel. Svým posláním a zejména svobodou rozhodování se ovšem od pražských městských částí velmi odlišují. Je to zejména tím, že hl. m. Praha mezi statutární města patří jen de facto, ve skutečnosti se jeho správa řídí zvláštním zákonem. Je krajem i obcí zároveň. Jak vysvětluje členění Prahy wikipedie : Seznam deseti obvodů podle zákona č. 36/1960 Sb., u každého jsou uvedeny městské části, které nyní tvoří území obvodu Praha Správní a samosprávné členění Praha má 57 samosprávných městských částí, které jsou spravovány voleným zastupitelstvem a dále radou, starostou a úřadem městské části. Úřady některých městských částí měly již od ustavení městských částí svěřeny některé z působností státní správy i pro další městské části. Od 1. července 2001 byla tato úroveň působností v celé Praze rozdělena do 22 správních obvodů uvádí-li se v mapách nebo textu v souvislosti s Prahou spojení správní obvod, je tím nejčastěji míněn správní obvod této působnosti a úrovně. Od 1. ledna 2002 je názvem těchto 22 městských částí slovo Praha s příslušnou číslovkou, stejné označení se používá i pro správní obvod jejich rozšířené působnosti. Některé z těchto 22 městských částí mají tuto působnost jen pro své území, jiné i pro další městské části. Území většiny z těchto 22 správních obvodů (všech s výjimkou Prahy 1 až Prahy 3) však není totožné s územními obvody podle zákona o územním členění státu, které byly původně (před rokem 1990) i správními obvody a měly i vlastní sbory (ONV). Vláda i poslanci opakovaně přicházejí s návrhy, aby staré členění bylo zrušeno. Na území Prahy se nachází 901 základních sídelních jednotek. (zdroj: wikipedie). Z tohoto nepříliš přehledného pletence lze na první pohled dovodit, proč nás vždy zajímalo, jak se budou vztahy v Praze dále vyvíjet. Otázkou není, zda se městské části, drtivou většinou odpovídající statutárním městům, mají vyvíjet samostatně. Podstatné je ale, jak? Dlouho kritizujeme, že i když na nás přecházejí další a další pravomoci a naše odpovědnost se velmi přibližuje povinnosti města, naše příjmy, které k nám přes Prahu z daní občanů a firem plynou, nerostou. Co víc, nedosahují ani čtvrtiny toho, co je obvyklým příjmem měst naší velikosti a rozlohy. Důvod, proč to tak je, ale vidím jediný, a tím je vliv. Právo hl. m. Prahy ovlivňovat téměř vše a na činnost městských částí vyhradit ubohých 8 % svých daňových příjmů. Starostové městských částí a v nich volení zastupitelé přece daleko lépe znají své místo, občany, problémy, potřeby a měli by mít právo místní záležitosti více ovlivňovat. To ale nyní není možné bez změny Zákona o hl. m. Praze, ve kterém jsou v jediném postavení zastupitelé jak kraje, tak i obce Praha. Nevím o žádném důvodu, proč by Hlavní město Praha mělo, souběžně s námi ve stejném území udržovat, a to ještě jen část, zeleně a chodníků? Proč by Praha měla, mimo tranzitních (krajských) komunikací, čistit ulice v Praze 15? Proč by Praha měla určovat, jak velký dům bude stát např. v Horních Měcholupech? Těch dalších proč je mnoho. Hlavní město Praha je sice největším, ale přesto především krajským městem, které by prioritně mělo řešit zejména problémy krajského rozsahu a starost o jeho celky přenechat tam, kde jsou schopni rychleji a s větší znalostí zasáhnout. Tím místem jsou městské části. Diskuze o těchto tématech nekončí, ba právě začíná. Praha je zvláštní, je to hlavní město České republiky, je sídlem většiny centrálních úřadů a jeho historické jádro je jedním z nejhezčích v Evropě. Mimo pražské centrum ale žije většina jeho obyvatel, kteří mají své potřeby a svá práva. A o nich se tu nyní vede řeč. Krásné jaro.

10 10 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Výstava Pavel Michalík - Řím a Vatikán Pavel Michalík vystavuje od 6. března své fotografie a obrazy ve vstupních prostorách radnice. Výstava je nazvána PAVEL MICHALÍK Řím a Vatikán. Pavel se narodil v listopadu Absolvoval speciální školu a dnes se již plně věnuje svým zájmům. Od dětství navštěvuje kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením Oáza (dramatický, hudebně pohybový, keramický a výtvarný kroužek). Aktivně se zúčastňuje speciálních olympiád, soutěží ve fotografování, sportovních her a plaveckých závodů. Výstava potrvá do konce března. Petra Kočková referent kultury a sportu odbor školství, kultury a zdravotnictví

11 Letní tábor s ;; lukostřelbou INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 v krásné krajině české Kanady u rybníka Osika poblíž Nové Bystřice GPS N ', E ' Termíny: 1. běh běh Cena: Kč Kontakt: Jiří Havránek, 724 Jedná se o tábor "skautského střihu". Spaní ve stanech s podsadou ve vlastním áku, na záchod se chodí na latrínu, koupe se ve studené vodě roztopí kotel a je velké koupání ve vodě teplé. Děti se musí postarat o dříví na topení, zásobování pitnou vodou, krátka a dobře děti neudělají to nemají. Vaří kuchař, ale děti se aktivně podílejí na přípravě jídel a kuchyňských pracích škrábání brambor, topení v kamnech, mazání rohlíků, chlebů, vaření čaje, mytí nádobí, motání knedlíků, Jídlo je 5x denně snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. snídani bývá čaj chlebem a pomazánkou (marmeládou, medem, ). K přesnídávce a svačině ovoce, jogurty, sušenky a podobná, snadno "uvařitelná" jídla. Obědy jsou vydatné vařené nebojíme se ani specialit typu kynutých ovocných knedlíků. Ovšem za předpokladu, že děti naloví borůvky. Pokud děti nasbírají borůvek dostatek, může být k vačině orůvkový koláč s drobenkou. Mňammmm!!! Večeře bývají zpravidla studené. Na programu je výuka základů sportovní lukostřelby, základy windsurfingu, kanoistiky terénu a to za pomoci archaických metod a pomůcek jako je mapa, dispozici jsou též horská kola, jejichž prostřednictvím se děti blíže seznámí i se vzdálenějším okolím. Dále uzlování, práce se sekerou, pilou, nožem, vaření na otevřeném ohni a jeho rozdělávání a řadu dalších praktických tábornických dovedností. Veškeré potřebné vybavení, kromě helmy na kola, je zajištěno. Nejbližší elektrická zásuvka je vzdálena dobře 500m vzdušnou čarou, takže během dvou dnů se vybijí baterky všech elektronických zařízení a dětem nezbude, než se aktivně účastnit táborového života. Zároveň to ovšem znamená návrat k předpotopnímu způsobu komunikace s dětmi prostřednictvím pohledů či dopisů. průběhu tábora poskytuji rodičům (a nejen jim) průběžné denní reportáže ohledně táborového života. Krátké článečky a zajímavé obrázky jsou každý večer zveřejňovány na oddílovém facebooku. Ukázky z loňského tábora jsou k tranách letáku Cestu na místo určení počítejte zatím individuálně. Žádám na obci o dotaci na dopravu když to vyjde tak pojedeme hromadně autobusem V případě zájmu co nejdříve pošlete přihlášku, kterou najdete na výše uvedených klubových WEBových stránkách Veškeré potřebné informace pro vyplnění a odeslání přihlášky jsou uvedeny přímo na přihlášce. Kapacita tábora je omezena, takže neváhejte, kdo dřív přijde Už se těším na príma prázdniny Havránek Jiří Uvidíme se na táboře!

12 12 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 Vážení a milí přátelé, měsíc únor a březen 2014 se v našem Klubu seniorů Prahy 15 nese takzvaně ve vzdělávacím duchu prostřednictvím poměrně velkého množství přednášek. Vzhledem k blížícímu se Měsíci bezpečnosti jsme pro naše seniory připravili za pomoci Policie České republiky sérii preventivních přednášek na různá témata. Velký ohlas měly dvě únorové přednášky s názvy: Stop kriminalitě, páchané na seniorech a občanech ZTP a dále pak Senioři a podvodníci. Obě přednášky byly doprovázené i krátkými reportážními filmy a velký ohlas sklidili sami strážníci, kteří seniorům vyprávěli i o svých vlastních zkušenostech, které díky svému povolání a poslání nasbírali. V březnu Vás srdečně zveme do Klubu seniorů na další část vzdělávacího programu PČR, dne 13. března 2014 proběhne od hodin v klubu přednáška na téma Bezpečnost seniorů v dopravě a ve městě za přispění BESIP. V měsíci dubnu pro Vás připravujeme nabídku Preventivních programů pro seniory, které souvisejí s laickou první pomocí a požární prevencí. Pro milovníky historie a dějin máme dobrou zprávu zařazujeme pravidelné naučné výklady a přednášky, jež pro Vás připravuje PhDr. Libuše Zušťáková, která si pro Vás dne 11. března 2014 od hodin připravila zajímavé a místy i pikantní povídání o antickém Římě. Dovolte mi ještě pár informací ze života Klubu seniorů: S potěšením Vám oznamujeme, že Klub seniorů Praha 15 má své nové, oficiální facebookové stránky https://www.facebook.com/csoppraha15, na které se můžete propojit i z oficiálních stránek Na facebookových stránkách budete nacházet informace z aktuálního i již proběhlého dění v našem klubu, včetně obrazové fotogalerie, rádi Vás na Facebooku přivítáme a vítáme i možnost příspěvků, či návrhů, co k dokonalému přehledu na stránkách ještě chybí. Kurz trénování paměti, který začne , je zcela kapacitně obsazen a v současné době není možné přihlásit další zájemce. Další kurz, v případě zájmu, bude spuštěn v měsíci dubnu, informace o jeho otevření naleznete na našich webových či facebookových stránkách, případně kontaktujte, prosím, pro zapsání do dalšího kurzu Kateřina Adametzová, tel Těšíme se na Váš zájem i účast na akcích, Klubem seniorů pořádaných. Kateřina Adametzová Program březen - duben 2014 Úterý 11. března Přednáška z historie Antický Řím od hodin Čtvrtek 13. března přednáška Policie České republiky a BESIP od hodin Přednáška na téma Bezpečnost v dopravě a ve městě. Úterý 18. března Sentimentální Blues, druhá část výběru skladeb 60. a 70. let od hodin Hudební program, který Vám nabídne i možnost písniček na přání v průběhu programu živé vystoupení. Čtvrtek 20. března Zimní spáči přírodopisná přednáška od hodin Která zvířata a proč spí zimním spánkem a co se s nimi v tomto období děje. Úterý 25. března Harmonika Luboše Kryčera od hodin Čtvrtek 27. března recitál Mgr. Václava Vomáčky od hodin Hudba, zpěv, vyprávění Středa 2. dubna Divadlo a vážná hudba od hodin Fantom opery Andrew Lloyd Weber 1. část Úterý 8. dubna Braník Band hodin Hudební představení v Klubu seniorů

13 Obec Baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Reprezentační ples Slavnostní ples se všemi tradicemi, jako je pocta chlebem a přípomínky všem přítomným hostům v podobě české trikolory, zahájil soused rychtář Miloslav Rýdl přestavením nově zvoleného konšelstva, které nastoupilo v baráčnických svérázech. Po zdravici radního Prahy 15 Michala Frauenterky a Pavla Klímy, rychtáře XXIV. župy Jana Žižky z Trocnova, nastoupil na parket taneční kroužek obce baráčníků a za podpory všech přítomných v sále zazpíval i zatančil zahajovací předtančení na známou vlasteneckou píseň Ta naše písnička česká. K dobré náladě přispěl svými vtipy bývalý kladenský hokejista a dnes úspěšný písničkář pan Lubomír Čužák Rys. K tanci i poslechu hrála již tradičně oblíbená kapela Repete a jako hosté zazpívali Iva Hajnová a Roberto Caporali. Tanec a zábava pokračovala i po půlnoci, kdy si přítomní vyzvedávali své výhry z bohaté nabídky ze hry o ceny. Obec baráčníků děkuje všem příznivcům za podporu a pomoc při organizaci i přispění k dobré zábavě. Konšelstvo Obce baráčníků Horní Měcholupy

14 14 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 ZŠ Hornoměcholupská Hornoměcholupská 873, Praha 15 Pokus o překonání rekordu! tomto roce uplyne 40 let od chvíle, kdy se 1. září poprvé otevřely V dveře Základní školy Hornoměcholupská nejstarší školy sídlištního typu v naší městské části. Mezi akce, kterými si chceme připomenout, že již 40 let připravuje naše základní škola chlapce a děvčata na jejich budoucí život, patří i pokus o překonání rekordu v počtu našich absolventů v jeden den na škole. Základní škola Hornoměcholupská má k dnešnímu dni 2561 absolventů. V sobotu 26. dubna 2014 se tedy sejdeme nejen s našimi absolventy, abychom se společně pokusili tento rekord překonat. Rekord jsme poprvé vytvořili v roce 2010, kdy se na naší škole sešlo více než 300 absolventů. Fotografie jsou z této akce. Později byl rekord překonán na Základní škole Kryry. Zde v jeden den se v roce 2012 sešlo 712 absolventů. V den pokusu o překonání rekordu, tedy v sobotu 26. dubna letošního roku, bude kromě jiného pro návštěvníky připravena prohlídka školy, výstava 40 let školy ve fotografii, kulturní program ve venkovním sportovním areálu, možnost občerstvení ve stáncích a pro nejmenší program akademické malířky Inky Delevové a zpěváka Pavla Štědrého Malované písničky. V pátek před touto akcí se uskuteční Den otevřených dveří a vernisáž již zmíněné výstavy 40 let školy ve fotografii. O podrobnostech všech těchto akcí vás budeme průběžně informovat zejména na našich internetových stránkách i na Mgr. Jiří Doutnáč ředitel ZŠ Hornoměcholupská

15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA k posílení Bubnování imunity naší školní družině jsme si vyzkoušeli metodu Drum Circle, přišla ze Spojených V států, kde je velmi oblíbená již od sedmdesátých let. Navazuje ale na prapůvodní potřebu lidí po celém světě, a to je komunikace pomocí hudby. Kořeny Drum Circle tedy sahají na úplný začátek lidského společenství. Některé národy bubny nepoužívaly, ale setkání v kruhu, kdy spolu lidé rytmizovali, bylo společné všem kulturám. Tato technika, příbuzná muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, prostředek relaxace a redukce stresu a forma skupinové terapie, mezi jejíž efekty patří například i posílení imunitního systému. Jak to vypadalo? Děti s rodiči seděli v kruhu a hráli na různé druhy perkusních nástrojů (bubny, zvonce, chřestítka apod.) pod vedením koordinátora Petra Šušory. Jarmila Fiurášková vedoucí vychovatelka

16 16 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Projekt Svět Na naší škole se uskutečnil ve dnech druhý ročník Projektu Svět. Po dobu jednoho týdne měli žáci 4. až 9. tříd naší školy možnost seznámit se osobně s osmi vysokoškolskými studenty z těchto zemí: Maďarska, Egypta, Brazílie, Austrálie, Číny, Malajsie, Indonésie a Černé Hory. Každý ze stážistů představil svou zemi v pohledu sociální, ekonomické, politické, demografické a kulturní situace. Během týdne prezentací a různých aktivit se žáci seznámili neobvyklou a zábavnou formou se životem a zvyky v jiných zemích. Sledovali prezentace na interaktivní tabuli, zazpívali si národní písničku, zatančili národní tanec, naučili se několik základních slovíček v jazyce stážistů, zkusili si napsat své jméno v jazyce studentů, připravili a ochutnali tradiční jídlo a také získali nové přátele. Cílem projektu bylo rozšíření všeobecného přehledu žáků i s ohledem na mezipředmětové vztahy, uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami. Komunikačním jazykem byla angličtina. Podstatným aspektem je i to, že žáci v reálných situacích zjistí, jak důležité je umět se domluvit anglicky. ZŠ Veronské náměstí Veronské nám. 391, Praha 15 Pro všechny zúčastněné to byl týden plný nových zkušeností a zážitků. Příležitost objevit cizí kulturu, svět. Celý týden se naši žáci těšili do školy na nová setkání a usmívali se. Když jsme se poslední den Projektu loučili se stážisty, litovali jsme, že náš společný čas vypršel. I pro samotné stážisty to byla spousta překvapení, pro ně, z neznámé kultury, zvyků a způsobu myšlení, architektury, jídla, podnebí. Projekt organizuje pod záštitou MŠMT AISEC Praha. Mgr. Petra Polaki

17 Společenské dění v Praze 15 od 8. března do 8. dubna 2014 Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15 KAM NA PATNÁCTCE 17 KAM NA PATNÁCTCE záhadného tvora jménem Yetti. Nechybí středeční školička každý Čt od 15:30 do 16:30 bruslení pro začátečníky. Věrní bruslaři se zařadí do Velké soutěže o zajímavé hlavní ceny. Připravena jsou zábavná sobotní odpoledne plná legrace, soutěží a výher. Pohybový kroužek Lesní dětský klub Doubeček, o. s. Každý čtvrtek jsou vítány děti ve věku od 3 do 7 let na cvičení v lesíku u Hostivařské přehrady, Rommanova ulice. Bude se soutěžit, prolézat, skákat, běhat, hrát pohybové hry. Maminky se mohou mezitím ohřát v klubovně u čaje nebo si aktivně zaběhat, projít se u přehrady, případně si dojít nakoupit J. Bližší informace na tel.: nebo na Vstupné: 60 Kč/hodina, 550 Kč/10 hodin REZERVACE na tel.: So od 14:00 hod. Po stopách Yettiho OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Od 14 hodin budou na ledové ploše probíhat soutěže na bruslích pro děti i dospělé o hodnotné ceny. V prostorách Europarku bude schovaný Yetti a děti jej na základě indicie, kterou získají v půjčovně bruslí, budou hledat. Proběhne losování o hlavní ceny Velké soutěže pro bruslaře. Z ledového fotokoutku si děti i rodiče odnesou zdarma na památku fotogra i s Yettim. Vstupné: ZDARMA Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Kašpárek a strašidla Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč do Ne od 9:00 do 21:00 Ledová plocha OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, I letos se bruslí uvnitř Europarku v teple a suchu, denně od 9 do 21 hodin. Tentokrát se bruslaři vydávají po stopách Vstupné: ZDARMA 15 Praha Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Koloběžka O porouchaném robotovi. Vstupné: ZDARMA Po od 15:30 do 17:30 Na tom našem dvoře Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: První letošní interaktivní setkání se zvířaty našeho statku, přímý kontakt s nimi a prohlídka jejich příbytků. Dozvíte se o jejich důležitých životních potřebách Na závěr si děti vyrobí ovečku z papíru a vlny. Upozornění: za zvířátky půjdeme v 15:30 společně. Způsob platby: na místě. Vhodné pro rodiny s dětmi od 5 do 10 let Vstupné: děti 30 Kč/dospělí 50 Kč REZERVACE na Út od do Pohádkové představení O ZLOBIVÉ PRINCEZNĚ KAROLÍNCE OC Park Hostivař, kinosál Švehlova 32, Praha 10, Divadelní představení pro děti Vstupné: ZDARMA events

18 18 KAM NA PATNÁCTCE Čt od 19:30 hod. Rašákovy rumba koule Restaurace Pod Hrází U břehu 1372/61, Praha 10, Přijďte si posedět a zatančit si se skvělým hudebním seskupením výtečných kytaristů a zpěváků. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá CS DISKO Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Československé hity osmdesátých let. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 14:00 Perníková sobota Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Předvelikonoční tvořivé setkání s vůní perníků. Účastníci se naučí nejen dělat těsto, klasickou bílou polevu a papírové kornoutky, ale seznámí se také s perníkovým kořením a jinými, dnes již méně známými způsoby zdobení perníků. Platba předem. Cena zahrnuje suroviny, materiál, pracovní list, lektorné, čaj nebo kávu. Vhodné pro rodiny s dětmi od 4 let, dospělé zájemce. Vstupné: 320 Kč (dítě, které bude vyrábět s rodiči, zdarma) REZERVACE na Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Zlaté vřeteno Švehlova SOKOLOVNA od 21:00 hod. U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Kamarádi Za pokladem. Vstupné: ZDARMA Út od do Pohádkové představení O ZIMNÍ KRÁLOVNĚ ANEB HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO JARA OC Park Hostivař, kinosál Švehlova 32, Praha 10, Divadelní představení pro děti Vstupné: ZDARMA Pá Video DISCO Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Přijďte si užít večer plný hudby podkreslený promítáním videoklipů. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá od 20:00 hod. Josefská zábava Klub Varta Boloňská 310, Praha 10, tel.: , SDH Horní Měcholupy vás zve na tradiční Josefskou zábavu. Vstupenky v předprodeji každé pondělí v Klubu Varta od 19 do 20 h. Vstupné: 180 Kč REZERVACE na tel.: p. F. Vanc Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK od 21:00 hod. Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Vlaštovka Pohádkové kouzlení. Vstupné: ZDARMA Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15

19 Ne Divadélko Frydolín/Červená Karkulka Švehlova SOKOLOVNA od 16:00 hod. U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč Po od 20:00 hod. NA STOJÁKA/Stand up comedy show Klub Varta Boloňská 310, Praha 10 tel.: , Nenechte si ujít vystoupení Lukáše Pavláska, Karla Hynka a Daniela Čecha ve známé stand up comedy show!!!! Vstupenky pouze v předprodeji u obsluhy restaurace. Vstupné: 160 Kč REZERVACE na tel.: KAM NA PATNÁCTCE 19 Pá od 16:30 do 18:30 Tajemství vody živá voda Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Tento hravý a informativní program připomene, že i voda má svůj mezinárodní den. Na vás čeká řada pokusů, při kterých budete zjišťovat, jak unikátní vlastnosti vody umožňují a ovlivňují existenci života na Zemi. Platba na místě. Vhodné pro všechny zájemce, především pro rodiny s dětmi od 4 let Vstupné: dospělý 50 Kč, děti 30 Kč REZERVACE na Út od 14:00 do 14:45 Pohádkové představení PRINCEZNA NA HRÁŠKU OC Park Hostivař, kinosál Švehlova 32, Praha 10, Divadelní představení pro děti Vstupné: ZDARMA St od 16:00 do 18:00 Slepičky a kuřátka Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Interaktivní odpoledne s našimi slepičkami, a možná i s kuřátky a vajíčky, ze kterých se líhnou. Zavítáte do běžně nepřístupných prostor, kde slepičky nakrmíte; hry, výroba vlastního kuřátka. S sebou: vhodné oblečení a obuv na ven. Platba na místě. Vhodné pro děti od 4 let s rodiči, mládež. Vstupné: dospělý 50 Kč, děti 30 Kč REZERVACE na Pá Prosexband Restaurace Pod Hrází od 19:30 hod. U břehu 1372/61, Praha 10, Patříte-li mezi milovníky COUNTRY, neváhejte a přijďte se pobavit v doprovodu kapely Prosexband. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.:

20 20 KAM NA PATNÁCTCE So od 17:30 hod. Trabantem napříč Afrikou Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Podívejte se s námi kolem světa. Dnes to bude o cestování Afrikou. O nevšední zážitky se s vámi podělí Dan Přibáň. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 10:00 hod. Pražský tajtrlík/x. ročník krajské výběrové přehlídky amatérských loutkových divadel Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, I. blok Od 10:00 hod. slavnostní zahájení přehlídky. Od 10:05 hod. Anička a loupežníci PRAŽSKÝ SOKOLÍČEK, od 3 let. Od 11:00 hod. Dlouhý, Široký a Bystrozraký Papírová pohádka KVD DAMU PRVÁCI, od 4 let. II. blok - Od14:30 hod. Jogín a Svatební košile ZUŠ HOSTIVAŘ, od 5 let. Od 15:00 hod. Námořnická pohádka venku nebo Detektivní pohádka v divadle (podle počasí) Divadélko Máma a táta, od 3 let. III. blok Od 17:00 hod. O věrném milování Aucassina a Nicolety - Divadelní studio Kampak, od 8 let. Od 18:00 hod. Bylo nebylo Tate Iyumni, od 8 let. Od 20:00 hod. Zakončení přehlídky a vyhlášení cen a doporučení na 62. loutkářskou Chrudim Vstupné: 40 Kč/jeden Blok Ne od 9:00 do 15:00 Mateřídouškové výlety za dobrodružstvím Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Vyražte s námi na výpravy plné dobrodružství a her pro ty nejmenší. Vhodné pro školkové děti. Pro děti do 3 let doporučujeme krosničku apod. Doprava bude hlavně vlakem nebo autobusem. Upozornění: nutné přihlášení na webu či u lektorky prostřednictvím u: .cz nebo telefonicky či sms zprávou na Způsob platby: na místě. Vhodné pro děti ve věku 3 8 let za doprovodu rodičů Vstupné: 80 Kč (na rodinu) + jízdné REZERVACE na Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Dráček O červené Karkulce. Vstupné: ZDARMA Čt od 20:00 hod. COUNTRY METRO Restaurace Pod Hrází U břehu 1372/61, Praha 10, Přijďte si poslechnout a zatančit si s jednou z dalších výborných country kapel Metro. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 12:00 Velikonoční dílničky pro rodiče s dětmi Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Výroba velikonočních dekorací a přáníček. Rezervace nutná! Vstupné: 80 Kč (dítě s rodičem) REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 12:00 Velikonoční motání Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Výroba velikonočních dekorací pro velké děti a dospělé. Rezervace nutná! Vstupné: 80 Kč REZERVACE na tel.: změna programu vyhrazena zhotovitel programu neručí za správnost informací od pořadatelů akcí

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 PF 2010 FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

DETAŠOVANÉ ÚŘADY V PRAZE ČEKÁ STĚHOVÁNÍ A RUŠENÍ

DETAŠOVANÉ ÚŘADY V PRAZE ČEKÁ STĚHOVÁNÍ A RUŠENÍ Ročník 7 jaro 2015 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Zpravodaj o životě v mikroregionu Střední Polabí Budova detašovaného pracoviště na náměstí Republiky v Praze POHODLNÝ PŘÍSTUP K ÚŘEDNÍM SLUŽBÁM KONČÍ

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více