HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KAM NA PATNÁCTCE 21. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 10 Výstava Pavel Michalík Řím a Vatikán Str. 12 Program Klubu seniorů Praha 15 Str. 14 Pokus o překonání rekordu Str. 17 Str. 21 Str. 23 Kulturní přehled Kam na patnáctce Pivo a koňak francouzsko-česká výměna Návštěva japonského instruktora Ryosuke Shimizu Str. 25 Přehled akcí SDČR ZO 10/28 aktivních seniorů Praha 15 Str. 26 Str. 31 Začíná postní doba Po stopách T. G. Masaryka Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 březen 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Michal Frauenterka předseda redakční rady radní, předseda finančního výboru Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo duben 2014 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Vážení a milí spoluobčané, pravidelně na tomto místě ve vydání Hlasatele se ve svém úvodním slovu mimo jiné zmiňuji o projektech, které zdejší městská část úspěšně dokončila. Jedná se o projekty, které přispívají ke zvýšení kvality života nás občanů žijících na území Městské části Praha 15, ať už v oblasti prostředí pro život, jako je regenerace zelených ploch, výstavba parků, dětských hřišť, ale též prostředí, která navštěvují v rámci předškolní nebo školní docházky naše děti, tedy mateřské a základní školy. V dnešním vydání Hlasatele rád zmíním záměry, které se připravují v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku. Přiznávám, že tak reaguji na četné podněty občanů, kteří se obracejí na nás a upozorňují na drobné krádeže či vandalismus na veřejném majetku. Jde například o odcizování různých kovových součástí např. komunikací (kanalizační poklopy, rošty apod.), ale též o obtěžování zejména seniorů různými rádoby podomními prodejci, kteří nezřídka mohou zneužít jejich důvěry a následně způsobit majetkovou újmu. V návaznosti na shora vyřčené, městská část oslovila hl. m. Prahu s požadavkem na umístění bezpečnostních kamer městského kamerového systému do zvlášť problémových lokalit. Dále se zabýváme záměrem pořídit a instalovat bezpečnostní dveřní řetízky z finančních prostředků městské části pro seniory občany Prahy 15. V neposlední řadě je zvažována a prověřována, z hlediska technického a finančních nákladů, výměna kovových prvků v komunikacích za prvky z jiných materiálů, nevhodných ke zpeněžení ve sběrnách odpadu. Závěrem si dovolím vyjádřit přání a přesvědčení, že projednávaná a navržená opatření se v brzké době podaří naplnit, a tím přispět ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně majetku vás občanů, ale i majetku sloužícího nám všem.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty územní rozvoj doprava jak postupuje příprava nového Metropolitního plánu Tento článek navazuje na článek, který byl otištěn v lednovém vydání Hlasatele, a chce Vás informovat o dalších krocích týkajících se přípravy Metropolitního plánu hl. m. Prahy (MPP), jak jsou nám předkládány, a k nimž se máme možnost vyjadřovat. Do poloviny února byla otevřena diskuse k návrhu nového znění Pražských stavebních předpisů (PSP), jako nezbytné součásti přípravy a tvorby zmiňovaného MPP. Jedná se o předpis, který má nahradit vyhlášku č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu (známou jako OTPP). Stávající OTPP jsou v důvodové zprávě k návrhu nových PSP charakterizovány následujícím způsobem (cituji z důvodové zprávy k tomuto návrhu): Stávající obecně technické požadavky na výstavbu, možná nechtěně, vedou k rozvolnění města. V současném ustanovení pro umísťování staveb podporují solitérní výstavbu s velkými rozestupy. Tradiční kompaktní město, které lépe využívá zastavitelné území a šetří tak náklady na veřejnou dopravu a technickou infrastrukturu, je jen obtížně realizovatelné. Je zřejmé, že změna původních OTPP je nezbytným předpokladem pro přípravu nového MPP (Metropolitního plánu hl. m. Prahy), který vychází z jiné filozofie výstavby města s důrazem na implozi města (zhruba v rozsahu původní Velké Prahy, s rozsáhlým a intenzivním zahušťováním města), což nezbytně vyžaduje nový pohled a možnosti, které dosavadní předpisy neumožňují nebo umožňují jen velmi omezeně. Jedná se zejména o požadavky na prostorové parametry zástavby, odstupy a standardy staveb, proslunění, kapacity parkování apod. (návrh znění Pražských stavebních předpisů včetně důvodové zprávy je k dispozici na adrese Tyto připravované změny se samozřejmě budou dotýkat všech, kteří budou chtít podle nového metropolitního plánu stavby připravovat a následně realizovat, stejně jako těch, kteří se k takovýmto návrhům budou vyjadřovat. Tento návrh, který podmiňuje přípravu MPP, by měl být schválen již v květnu letošního roku.

5 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 Vzhledem k tomu, že v mnoha paragrafech by obtížně konvenoval se stávajícím územním plánem, odkládá se jeho faktická účinnost do (viz 80 tohoto předpisu). Předložený návrh (s výjimkou parkovacích kapacit) jsme samozřejmě připomínkovali, ale pokud nebudeme znát alespoň nějaký nástřel nového MPP, můžeme jen velmi obtížně odhadnout, jak podstatně, případně jen okrajově se budou navrhované změny podílet na přípravě, posuzování a realizaci nových staveb či souboru staveb na území Prahy, resp. na území Prahy 15. Naopak v případě 32 (Kapacity parkování) je však jeho dopad, při znalosti místních poměrů a možností, možné odhadnout už dnes. Základní teze řešení, zpoplatnění parkování ve veřejných prostranstvích, určitě nepovede v okrajových částech Prahy (zóny 05, 06), zejména v sídlištních celcích, ke kýženému efektu. Ve vnitřních částech Prahy to má určitou logiku a může vést k citelnému poklesu individuální dopravy a související poptávky po parkovacích kapacitách. Naopak to ale může současně znamenat další zatížení v okrajových částech města. Snaha o přeorientování určité části uživatelů aut na MHD sice vnitřní Praze ulehčí, ale na okrajové části Prahy tato skutečnost určitě žádný pozitivní vliv mít nebude. Auta tu zkrátka už jednou jsou, a i kdybychom se všichni rozhodli chodit (do centra) pěšky, někde parkovat musí (a to většinou v okrajových částech Prahy)! Vzhledem k výraznému nedostatku vhodných ploch a současně obecně značné nechuti obyvatel k budování nových parkovacích ploch v bezprostředním okolí jejich bydliště nezbývá nic jiného než i nadále důsledně požadovat nezbytné řešení po novém stavebníkovi. Přechod ukazatele základního počtu stání na hrubou podlažní plochu (HPP m²/1 stání) je určitě dobrý počin, ale způsob pro stanovení počtů stání, který vychází z přílohy č. 2 tohoto předpisu, je bohužel vůči stavebníkovi spíše ještě benevolentnější. Problém však asi není primárně v konstrukci této tabulky, ale v naprostém ignorování nárůstu automobilizace, která se od konce minulého století výrazně změnila. Argument o mírném poklesu v posledních letech neobstojí v konfrontaci s enormním nárůstem v prvním desetiletí tohoto století, odkdy platí parametry, které jsou dodnes užívány. Stanovisko, které jsme za Městskou část Praha 15 (včetně vyjádření odborů přenesené státní správy na území správního obvodu Prahy 15) zaslali zpracovateli tohoto předpisu, všechny tyto připomínky a námitky obsahují a musím jen doufat, že budou v jeho konečném znění také zohledněny.

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity Pražský pětiboj Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů za účasti dětí ze škol Prahy 15 Honza Trunda Vašek Uhlíř ZŠ Veronské náměstí Co mají společného sportující děti, Robert Změlík, Roman Šebrle a sportovní hala Sparta? Přece 2. pražský pětiboj všestrannosti, který se konal ve středu 5. února a Patnáctku zde reprezentovali žáci ZŠ Hostivař, ZŠ Nad Přehradou a ZŠ Veronské náměstí. Za podpory svých pedagogů děti bojovaly v pěti disciplínách: trojskok, skákání přes švihadlo, sedy-lehy, dribling a hod medicinbalem. V konkurenci základních škol z celé Prahy, které do pětiboje vyslaly více než 500 žáků, se ZŠ Veronské náměstí umístila na výborném 13. místě, ZŠ Nad Přehradou na 33. a ZŠ Hostivař na 35. místě. Mezi jednotlivci první místo v disciplíně medicinbal získal Vašek Uhlíř ze ZŠ Hostivař hodem v délce 17,80 m. Mezi kluky, ročník 2003, dosáhl Honza Trunda ze ZŠ Veronské náměstí 2. místa za celý Pětiboj. Celého dne se také zúčastnily olympijské legendy, a děti tak mohly získat podpis od legendární běžkyně a držitelky dosud nepřekonaného světového rekordu v běhu na 800 metrů Jarmily Kratochvílové, mistryně světa v trojskoku Šárky Kašpárkové, mistra světa a Evropy, diskaře Imricha Bugára, olympijského vítěze Davida Svobody (kdy s Davidem jsme už měli možnost potkat se na podzim loňského roku při besedě v Sokolovně Hostivař) a jeho bratra Tomáše, mistra světa v biathle a mistryně světa ve sportovním aerobiku Denisy Barešové. Tento hvězdný tým pak doplnil juniorský mistr světa judista Lukáš Krpálek, mnohonásobný

7 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 mistr republiky, badmintonista Petr Koukal, držitelka stříbrné medaile juniorského mistrovství Evropy, sedmibojařka Eliška Klučinová a dvojnásobný vítěz závodu Světového poháru ve snowboardcrossu Michal Novotný. Nechyběl ani herec, moderátor a zdatný sportovec Richard Genzer a AMFORA fotbalista roku, herec a režisér Jakub Kohák. Atmosféra dne byla bezvadná. Děti se, kromě sportu, výborně bavily při exhibici hvězd a mně nezbývá než srdečně pogratulovat k umístění a přát si, aby děti z Patnáctky více a více nacházely cestu na sportoviště a do sportovních klubů a dosahovaly skvělých výsledků, ale především sportovaly pro radost. Maškarní rej Na Šancích V neděli 9. února se restaurace a salonek areálu Na Šancích změnily v zábavné místo pro děti, které jej zaplnily v maskách princezen, rytířů, pirátů, zvířátek a strašidel, aby se společně pobavily na maškarním bále, který uspořádal Měcholupský rarášek ve spolupráci s radnicí Prahy 15. Už krátce po začátku byl sál úplně plný jak dětí, tak i jejich rodičů, kteří pro své děti vyrobili moc krásné masky, a program plný písniček, zábavy a soutěží mohl začít. Zatímco se děti bavily při programu, rodiče si pochutnávali na domácích lívanečcích a dalších specialitách, které jsou v nabídce restaurace Na Šancích. V sále se, jako každý rok, pohybovala porota s úkolem vybrat ty nejhezčí masky, které byly v průběhu odpoledne vyhlášeny a získaly krásné ceny. Otevřeli jsme Speciální pedagogické centrum Díky spolupráci Mateřské školy Milánská 472 Škola hrou se Speciálním pedagogickým centrem (dále SPC) pro děti a žáky s vadami řeči se sídlem v Praze 8 se podařilo uzavřít dohodu o zřízení externího pracoviště právě ve školce Milánská 472. SPC bude nabízet poradenské služby pro děti a žáky s vadami řeči, konzultace s rodiči, návrhy integrace do MŠ a ZŠ, pomoc při přípravě IVP, komplexní vyšetření řeči, diagnostiku a logopedickou péči, depistáž a konzultace v terénu, metodickou pomoc učitelům MŠ a ZŠ, konzultace OŠD a test rizika poruch učení. SPC je otevřeno vždy v pondělí od do hodin a v úterý od do hodin. Vždy je nutno se objednat! Kontaktní telefon: Služby centra jsou přednostně určeny pro děti z Prahy 15.

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory 100. výročí narození V pondělí 27. ledna 2014 oslavila 100. narozeniny paní Marie Jarošová. V tento slavnostní den jsme ji navštívili s gratulací za MČ Praha 15 a předali kytici a malý dáreček. Paní Jarošová je usměvavá a přes svůj věk neztrácí optimismus do dalších dní. Žije v Hostivaři, obklopena svojí rodinou, která jí pomáhá, a tak si v klidu může užívat svého věku. Po přivítání jsme při povídání o jejím životě strávili příjemné chvíle. Paní Jarošové přejeme ještě jednou hodně zdraví! MUDr. Jana Trková

9 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 majetek Praha 15 město ve městě Vážení občané, v tomto roce je tomu 20 let, co vznikla Městská část Praha 15. Stalo se tak spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař. Do našeho správního obvodu patří Městské části Praha - Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. Počet obyvatel v tomto území již dosahuje oficiálně téměř , skutečný počet jistě tuto oficiální statistiku ještě přesahuje. Ke skokovému nárůstu obyvatel zejména v Hostivaři a Horních Měcholupech došlo již relativně dávno, v poslední čtvrtině 20. století. I tento statistický fakt a naše letošní výročí jistě poskytuje prostor k úvaze o budoucnosti. Jistou výjimečnost lze vyvodit i z toho, že žijeme v území, které by podle dnešních zákonů bylo statutárním městem. Těch je mimo Prahy v České republice jen 26. Statutární města jako je Jihlava, Most, Chomutov, Znojmo, Prostějov, a další, jsou svou velikostí podobná rozlohou a počtem obyvatel. Svým posláním a zejména svobodou rozhodování se ovšem od pražských městských částí velmi odlišují. Je to zejména tím, že hl. m. Praha mezi statutární města patří jen de facto, ve skutečnosti se jeho správa řídí zvláštním zákonem. Je krajem i obcí zároveň. Jak vysvětluje členění Prahy wikipedie : Seznam deseti obvodů podle zákona č. 36/1960 Sb., u každého jsou uvedeny městské části, které nyní tvoří území obvodu Praha Správní a samosprávné členění Praha má 57 samosprávných městských částí, které jsou spravovány voleným zastupitelstvem a dále radou, starostou a úřadem městské části. Úřady některých městských částí měly již od ustavení městských částí svěřeny některé z působností státní správy i pro další městské části. Od 1. července 2001 byla tato úroveň působností v celé Praze rozdělena do 22 správních obvodů uvádí-li se v mapách nebo textu v souvislosti s Prahou spojení správní obvod, je tím nejčastěji míněn správní obvod této působnosti a úrovně. Od 1. ledna 2002 je názvem těchto 22 městských částí slovo Praha s příslušnou číslovkou, stejné označení se používá i pro správní obvod jejich rozšířené působnosti. Některé z těchto 22 městských částí mají tuto působnost jen pro své území, jiné i pro další městské části. Území většiny z těchto 22 správních obvodů (všech s výjimkou Prahy 1 až Prahy 3) však není totožné s územními obvody podle zákona o územním členění státu, které byly původně (před rokem 1990) i správními obvody a měly i vlastní sbory (ONV). Vláda i poslanci opakovaně přicházejí s návrhy, aby staré členění bylo zrušeno. Na území Prahy se nachází 901 základních sídelních jednotek. (zdroj: wikipedie). Z tohoto nepříliš přehledného pletence lze na první pohled dovodit, proč nás vždy zajímalo, jak se budou vztahy v Praze dále vyvíjet. Otázkou není, zda se městské části, drtivou většinou odpovídající statutárním městům, mají vyvíjet samostatně. Podstatné je ale, jak? Dlouho kritizujeme, že i když na nás přecházejí další a další pravomoci a naše odpovědnost se velmi přibližuje povinnosti města, naše příjmy, které k nám přes Prahu z daní občanů a firem plynou, nerostou. Co víc, nedosahují ani čtvrtiny toho, co je obvyklým příjmem měst naší velikosti a rozlohy. Důvod, proč to tak je, ale vidím jediný, a tím je vliv. Právo hl. m. Prahy ovlivňovat téměř vše a na činnost městských částí vyhradit ubohých 8 % svých daňových příjmů. Starostové městských částí a v nich volení zastupitelé přece daleko lépe znají své místo, občany, problémy, potřeby a měli by mít právo místní záležitosti více ovlivňovat. To ale nyní není možné bez změny Zákona o hl. m. Praze, ve kterém jsou v jediném postavení zastupitelé jak kraje, tak i obce Praha. Nevím o žádném důvodu, proč by Hlavní město Praha mělo, souběžně s námi ve stejném území udržovat, a to ještě jen část, zeleně a chodníků? Proč by Praha měla, mimo tranzitních (krajských) komunikací, čistit ulice v Praze 15? Proč by Praha měla určovat, jak velký dům bude stát např. v Horních Měcholupech? Těch dalších proč je mnoho. Hlavní město Praha je sice největším, ale přesto především krajským městem, které by prioritně mělo řešit zejména problémy krajského rozsahu a starost o jeho celky přenechat tam, kde jsou schopni rychleji a s větší znalostí zasáhnout. Tím místem jsou městské části. Diskuze o těchto tématech nekončí, ba právě začíná. Praha je zvláštní, je to hlavní město České republiky, je sídlem většiny centrálních úřadů a jeho historické jádro je jedním z nejhezčích v Evropě. Mimo pražské centrum ale žije většina jeho obyvatel, kteří mají své potřeby a svá práva. A o nich se tu nyní vede řeč. Krásné jaro.

10 10 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Výstava Pavel Michalík - Řím a Vatikán Pavel Michalík vystavuje od 6. března své fotografie a obrazy ve vstupních prostorách radnice. Výstava je nazvána PAVEL MICHALÍK Řím a Vatikán. Pavel se narodil v listopadu Absolvoval speciální školu a dnes se již plně věnuje svým zájmům. Od dětství navštěvuje kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením Oáza (dramatický, hudebně pohybový, keramický a výtvarný kroužek). Aktivně se zúčastňuje speciálních olympiád, soutěží ve fotografování, sportovních her a plaveckých závodů. Výstava potrvá do konce března. Petra Kočková referent kultury a sportu odbor školství, kultury a zdravotnictví

11 Letní tábor s ;; lukostřelbou INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 v krásné krajině české Kanady u rybníka Osika poblíž Nové Bystřice GPS N ', E ' Termíny: 1. běh běh Cena: Kč Kontakt: Jiří Havránek, 724 Jedná se o tábor "skautského střihu". Spaní ve stanech s podsadou ve vlastním áku, na záchod se chodí na latrínu, koupe se ve studené vodě roztopí kotel a je velké koupání ve vodě teplé. Děti se musí postarat o dříví na topení, zásobování pitnou vodou, krátka a dobře děti neudělají to nemají. Vaří kuchař, ale děti se aktivně podílejí na přípravě jídel a kuchyňských pracích škrábání brambor, topení v kamnech, mazání rohlíků, chlebů, vaření čaje, mytí nádobí, motání knedlíků, Jídlo je 5x denně snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. snídani bývá čaj chlebem a pomazánkou (marmeládou, medem, ). K přesnídávce a svačině ovoce, jogurty, sušenky a podobná, snadno "uvařitelná" jídla. Obědy jsou vydatné vařené nebojíme se ani specialit typu kynutých ovocných knedlíků. Ovšem za předpokladu, že děti naloví borůvky. Pokud děti nasbírají borůvek dostatek, může být k vačině orůvkový koláč s drobenkou. Mňammmm!!! Večeře bývají zpravidla studené. Na programu je výuka základů sportovní lukostřelby, základy windsurfingu, kanoistiky terénu a to za pomoci archaických metod a pomůcek jako je mapa, dispozici jsou též horská kola, jejichž prostřednictvím se děti blíže seznámí i se vzdálenějším okolím. Dále uzlování, práce se sekerou, pilou, nožem, vaření na otevřeném ohni a jeho rozdělávání a řadu dalších praktických tábornických dovedností. Veškeré potřebné vybavení, kromě helmy na kola, je zajištěno. Nejbližší elektrická zásuvka je vzdálena dobře 500m vzdušnou čarou, takže během dvou dnů se vybijí baterky všech elektronických zařízení a dětem nezbude, než se aktivně účastnit táborového života. Zároveň to ovšem znamená návrat k předpotopnímu způsobu komunikace s dětmi prostřednictvím pohledů či dopisů. průběhu tábora poskytuji rodičům (a nejen jim) průběžné denní reportáže ohledně táborového života. Krátké článečky a zajímavé obrázky jsou každý večer zveřejňovány na oddílovém facebooku. Ukázky z loňského tábora jsou k tranách letáku Cestu na místo určení počítejte zatím individuálně. Žádám na obci o dotaci na dopravu když to vyjde tak pojedeme hromadně autobusem V případě zájmu co nejdříve pošlete přihlášku, kterou najdete na výše uvedených klubových WEBových stránkách Veškeré potřebné informace pro vyplnění a odeslání přihlášky jsou uvedeny přímo na přihlášce. Kapacita tábora je omezena, takže neváhejte, kdo dřív přijde Už se těším na príma prázdniny Havránek Jiří Uvidíme se na táboře!

12 12 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 Vážení a milí přátelé, měsíc únor a březen 2014 se v našem Klubu seniorů Prahy 15 nese takzvaně ve vzdělávacím duchu prostřednictvím poměrně velkého množství přednášek. Vzhledem k blížícímu se Měsíci bezpečnosti jsme pro naše seniory připravili za pomoci Policie České republiky sérii preventivních přednášek na různá témata. Velký ohlas měly dvě únorové přednášky s názvy: Stop kriminalitě, páchané na seniorech a občanech ZTP a dále pak Senioři a podvodníci. Obě přednášky byly doprovázené i krátkými reportážními filmy a velký ohlas sklidili sami strážníci, kteří seniorům vyprávěli i o svých vlastních zkušenostech, které díky svému povolání a poslání nasbírali. V březnu Vás srdečně zveme do Klubu seniorů na další část vzdělávacího programu PČR, dne 13. března 2014 proběhne od hodin v klubu přednáška na téma Bezpečnost seniorů v dopravě a ve městě za přispění BESIP. V měsíci dubnu pro Vás připravujeme nabídku Preventivních programů pro seniory, které souvisejí s laickou první pomocí a požární prevencí. Pro milovníky historie a dějin máme dobrou zprávu zařazujeme pravidelné naučné výklady a přednášky, jež pro Vás připravuje PhDr. Libuše Zušťáková, která si pro Vás dne 11. března 2014 od hodin připravila zajímavé a místy i pikantní povídání o antickém Římě. Dovolte mi ještě pár informací ze života Klubu seniorů: S potěšením Vám oznamujeme, že Klub seniorů Praha 15 má své nové, oficiální facebookové stránky https://www.facebook.com/csoppraha15, na které se můžete propojit i z oficiálních stránek Na facebookových stránkách budete nacházet informace z aktuálního i již proběhlého dění v našem klubu, včetně obrazové fotogalerie, rádi Vás na Facebooku přivítáme a vítáme i možnost příspěvků, či návrhů, co k dokonalému přehledu na stránkách ještě chybí. Kurz trénování paměti, který začne , je zcela kapacitně obsazen a v současné době není možné přihlásit další zájemce. Další kurz, v případě zájmu, bude spuštěn v měsíci dubnu, informace o jeho otevření naleznete na našich webových či facebookových stránkách, případně kontaktujte, prosím, pro zapsání do dalšího kurzu Kateřina Adametzová, tel Těšíme se na Váš zájem i účast na akcích, Klubem seniorů pořádaných. Kateřina Adametzová Program březen - duben 2014 Úterý 11. března Přednáška z historie Antický Řím od hodin Čtvrtek 13. března přednáška Policie České republiky a BESIP od hodin Přednáška na téma Bezpečnost v dopravě a ve městě. Úterý 18. března Sentimentální Blues, druhá část výběru skladeb 60. a 70. let od hodin Hudební program, který Vám nabídne i možnost písniček na přání v průběhu programu živé vystoupení. Čtvrtek 20. března Zimní spáči přírodopisná přednáška od hodin Která zvířata a proč spí zimním spánkem a co se s nimi v tomto období děje. Úterý 25. března Harmonika Luboše Kryčera od hodin Čtvrtek 27. března recitál Mgr. Václava Vomáčky od hodin Hudba, zpěv, vyprávění Středa 2. dubna Divadlo a vážná hudba od hodin Fantom opery Andrew Lloyd Weber 1. část Úterý 8. dubna Braník Band hodin Hudební představení v Klubu seniorů

13 Obec Baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Reprezentační ples Slavnostní ples se všemi tradicemi, jako je pocta chlebem a přípomínky všem přítomným hostům v podobě české trikolory, zahájil soused rychtář Miloslav Rýdl přestavením nově zvoleného konšelstva, které nastoupilo v baráčnických svérázech. Po zdravici radního Prahy 15 Michala Frauenterky a Pavla Klímy, rychtáře XXIV. župy Jana Žižky z Trocnova, nastoupil na parket taneční kroužek obce baráčníků a za podpory všech přítomných v sále zazpíval i zatančil zahajovací předtančení na známou vlasteneckou píseň Ta naše písnička česká. K dobré náladě přispěl svými vtipy bývalý kladenský hokejista a dnes úspěšný písničkář pan Lubomír Čužák Rys. K tanci i poslechu hrála již tradičně oblíbená kapela Repete a jako hosté zazpívali Iva Hajnová a Roberto Caporali. Tanec a zábava pokračovala i po půlnoci, kdy si přítomní vyzvedávali své výhry z bohaté nabídky ze hry o ceny. Obec baráčníků děkuje všem příznivcům za podporu a pomoc při organizaci i přispění k dobré zábavě. Konšelstvo Obce baráčníků Horní Měcholupy

14 14 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 ZŠ Hornoměcholupská Hornoměcholupská 873, Praha 15 Pokus o překonání rekordu! tomto roce uplyne 40 let od chvíle, kdy se 1. září poprvé otevřely V dveře Základní školy Hornoměcholupská nejstarší školy sídlištního typu v naší městské části. Mezi akce, kterými si chceme připomenout, že již 40 let připravuje naše základní škola chlapce a děvčata na jejich budoucí život, patří i pokus o překonání rekordu v počtu našich absolventů v jeden den na škole. Základní škola Hornoměcholupská má k dnešnímu dni 2561 absolventů. V sobotu 26. dubna 2014 se tedy sejdeme nejen s našimi absolventy, abychom se společně pokusili tento rekord překonat. Rekord jsme poprvé vytvořili v roce 2010, kdy se na naší škole sešlo více než 300 absolventů. Fotografie jsou z této akce. Později byl rekord překonán na Základní škole Kryry. Zde v jeden den se v roce 2012 sešlo 712 absolventů. V den pokusu o překonání rekordu, tedy v sobotu 26. dubna letošního roku, bude kromě jiného pro návštěvníky připravena prohlídka školy, výstava 40 let školy ve fotografii, kulturní program ve venkovním sportovním areálu, možnost občerstvení ve stáncích a pro nejmenší program akademické malířky Inky Delevové a zpěváka Pavla Štědrého Malované písničky. V pátek před touto akcí se uskuteční Den otevřených dveří a vernisáž již zmíněné výstavy 40 let školy ve fotografii. O podrobnostech všech těchto akcí vás budeme průběžně informovat zejména na našich internetových stránkách i na Mgr. Jiří Doutnáč ředitel ZŠ Hornoměcholupská

15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA k posílení Bubnování imunity naší školní družině jsme si vyzkoušeli metodu Drum Circle, přišla ze Spojených V států, kde je velmi oblíbená již od sedmdesátých let. Navazuje ale na prapůvodní potřebu lidí po celém světě, a to je komunikace pomocí hudby. Kořeny Drum Circle tedy sahají na úplný začátek lidského společenství. Některé národy bubny nepoužívaly, ale setkání v kruhu, kdy spolu lidé rytmizovali, bylo společné všem kulturám. Tato technika, příbuzná muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, prostředek relaxace a redukce stresu a forma skupinové terapie, mezi jejíž efekty patří například i posílení imunitního systému. Jak to vypadalo? Děti s rodiči seděli v kruhu a hráli na různé druhy perkusních nástrojů (bubny, zvonce, chřestítka apod.) pod vedením koordinátora Petra Šušory. Jarmila Fiurášková vedoucí vychovatelka

16 16 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Projekt Svět Na naší škole se uskutečnil ve dnech druhý ročník Projektu Svět. Po dobu jednoho týdne měli žáci 4. až 9. tříd naší školy možnost seznámit se osobně s osmi vysokoškolskými studenty z těchto zemí: Maďarska, Egypta, Brazílie, Austrálie, Číny, Malajsie, Indonésie a Černé Hory. Každý ze stážistů představil svou zemi v pohledu sociální, ekonomické, politické, demografické a kulturní situace. Během týdne prezentací a různých aktivit se žáci seznámili neobvyklou a zábavnou formou se životem a zvyky v jiných zemích. Sledovali prezentace na interaktivní tabuli, zazpívali si národní písničku, zatančili národní tanec, naučili se několik základních slovíček v jazyce stážistů, zkusili si napsat své jméno v jazyce studentů, připravili a ochutnali tradiční jídlo a také získali nové přátele. Cílem projektu bylo rozšíření všeobecného přehledu žáků i s ohledem na mezipředmětové vztahy, uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami. Komunikačním jazykem byla angličtina. Podstatným aspektem je i to, že žáci v reálných situacích zjistí, jak důležité je umět se domluvit anglicky. ZŠ Veronské náměstí Veronské nám. 391, Praha 15 Pro všechny zúčastněné to byl týden plný nových zkušeností a zážitků. Příležitost objevit cizí kulturu, svět. Celý týden se naši žáci těšili do školy na nová setkání a usmívali se. Když jsme se poslední den Projektu loučili se stážisty, litovali jsme, že náš společný čas vypršel. I pro samotné stážisty to byla spousta překvapení, pro ně, z neznámé kultury, zvyků a způsobu myšlení, architektury, jídla, podnebí. Projekt organizuje pod záštitou MŠMT AISEC Praha. Mgr. Petra Polaki

17 Společenské dění v Praze 15 od 8. března do 8. dubna 2014 Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15 KAM NA PATNÁCTCE 17 KAM NA PATNÁCTCE záhadného tvora jménem Yetti. Nechybí středeční školička každý Čt od 15:30 do 16:30 bruslení pro začátečníky. Věrní bruslaři se zařadí do Velké soutěže o zajímavé hlavní ceny. Připravena jsou zábavná sobotní odpoledne plná legrace, soutěží a výher. Pohybový kroužek Lesní dětský klub Doubeček, o. s. Každý čtvrtek jsou vítány děti ve věku od 3 do 7 let na cvičení v lesíku u Hostivařské přehrady, Rommanova ulice. Bude se soutěžit, prolézat, skákat, běhat, hrát pohybové hry. Maminky se mohou mezitím ohřát v klubovně u čaje nebo si aktivně zaběhat, projít se u přehrady, případně si dojít nakoupit J. Bližší informace na tel.: nebo na Vstupné: 60 Kč/hodina, 550 Kč/10 hodin REZERVACE na tel.: So od 14:00 hod. Po stopách Yettiho OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Od 14 hodin budou na ledové ploše probíhat soutěže na bruslích pro děti i dospělé o hodnotné ceny. V prostorách Europarku bude schovaný Yetti a děti jej na základě indicie, kterou získají v půjčovně bruslí, budou hledat. Proběhne losování o hlavní ceny Velké soutěže pro bruslaře. Z ledového fotokoutku si děti i rodiče odnesou zdarma na památku fotogra i s Yettim. Vstupné: ZDARMA Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Kašpárek a strašidla Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč do Ne od 9:00 do 21:00 Ledová plocha OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, I letos se bruslí uvnitř Europarku v teple a suchu, denně od 9 do 21 hodin. Tentokrát se bruslaři vydávají po stopách Vstupné: ZDARMA 15 Praha Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Koloběžka O porouchaném robotovi. Vstupné: ZDARMA Po od 15:30 do 17:30 Na tom našem dvoře Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: První letošní interaktivní setkání se zvířaty našeho statku, přímý kontakt s nimi a prohlídka jejich příbytků. Dozvíte se o jejich důležitých životních potřebách Na závěr si děti vyrobí ovečku z papíru a vlny. Upozornění: za zvířátky půjdeme v 15:30 společně. Způsob platby: na místě. Vhodné pro rodiny s dětmi od 5 do 10 let Vstupné: děti 30 Kč/dospělí 50 Kč REZERVACE na Út od do Pohádkové představení O ZLOBIVÉ PRINCEZNĚ KAROLÍNCE OC Park Hostivař, kinosál Švehlova 32, Praha 10, Divadelní představení pro děti Vstupné: ZDARMA events

18 18 KAM NA PATNÁCTCE Čt od 19:30 hod. Rašákovy rumba koule Restaurace Pod Hrází U břehu 1372/61, Praha 10, Přijďte si posedět a zatančit si se skvělým hudebním seskupením výtečných kytaristů a zpěváků. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá CS DISKO Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Československé hity osmdesátých let. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 14:00 Perníková sobota Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Předvelikonoční tvořivé setkání s vůní perníků. Účastníci se naučí nejen dělat těsto, klasickou bílou polevu a papírové kornoutky, ale seznámí se také s perníkovým kořením a jinými, dnes již méně známými způsoby zdobení perníků. Platba předem. Cena zahrnuje suroviny, materiál, pracovní list, lektorné, čaj nebo kávu. Vhodné pro rodiny s dětmi od 4 let, dospělé zájemce. Vstupné: 320 Kč (dítě, které bude vyrábět s rodiči, zdarma) REZERVACE na Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Zlaté vřeteno Švehlova SOKOLOVNA od 21:00 hod. U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Kamarádi Za pokladem. Vstupné: ZDARMA Út od do Pohádkové představení O ZIMNÍ KRÁLOVNĚ ANEB HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO JARA OC Park Hostivař, kinosál Švehlova 32, Praha 10, Divadelní představení pro děti Vstupné: ZDARMA Pá Video DISCO Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Přijďte si užít večer plný hudby podkreslený promítáním videoklipů. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá od 20:00 hod. Josefská zábava Klub Varta Boloňská 310, Praha 10, tel.: , SDH Horní Měcholupy vás zve na tradiční Josefskou zábavu. Vstupenky v předprodeji každé pondělí v Klubu Varta od 19 do 20 h. Vstupné: 180 Kč REZERVACE na tel.: p. F. Vanc Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK od 21:00 hod. Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Vlaštovka Pohádkové kouzlení. Vstupné: ZDARMA Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15

19 Ne Divadélko Frydolín/Červená Karkulka Švehlova SOKOLOVNA od 16:00 hod. U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč Po od 20:00 hod. NA STOJÁKA/Stand up comedy show Klub Varta Boloňská 310, Praha 10 tel.: , Nenechte si ujít vystoupení Lukáše Pavláska, Karla Hynka a Daniela Čecha ve známé stand up comedy show!!!! Vstupenky pouze v předprodeji u obsluhy restaurace. Vstupné: 160 Kč REZERVACE na tel.: KAM NA PATNÁCTCE 19 Pá od 16:30 do 18:30 Tajemství vody živá voda Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Tento hravý a informativní program připomene, že i voda má svůj mezinárodní den. Na vás čeká řada pokusů, při kterých budete zjišťovat, jak unikátní vlastnosti vody umožňují a ovlivňují existenci života na Zemi. Platba na místě. Vhodné pro všechny zájemce, především pro rodiny s dětmi od 4 let Vstupné: dospělý 50 Kč, děti 30 Kč REZERVACE na Út od 14:00 do 14:45 Pohádkové představení PRINCEZNA NA HRÁŠKU OC Park Hostivař, kinosál Švehlova 32, Praha 10, Divadelní představení pro děti Vstupné: ZDARMA St od 16:00 do 18:00 Slepičky a kuřátka Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Interaktivní odpoledne s našimi slepičkami, a možná i s kuřátky a vajíčky, ze kterých se líhnou. Zavítáte do běžně nepřístupných prostor, kde slepičky nakrmíte; hry, výroba vlastního kuřátka. S sebou: vhodné oblečení a obuv na ven. Platba na místě. Vhodné pro děti od 4 let s rodiči, mládež. Vstupné: dospělý 50 Kč, děti 30 Kč REZERVACE na Pá Prosexband Restaurace Pod Hrází od 19:30 hod. U břehu 1372/61, Praha 10, Patříte-li mezi milovníky COUNTRY, neváhejte a přijďte se pobavit v doprovodu kapely Prosexband. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.:

20 20 KAM NA PATNÁCTCE So od 17:30 hod. Trabantem napříč Afrikou Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Podívejte se s námi kolem světa. Dnes to bude o cestování Afrikou. O nevšední zážitky se s vámi podělí Dan Přibáň. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 10:00 hod. Pražský tajtrlík/x. ročník krajské výběrové přehlídky amatérských loutkových divadel Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, I. blok Od 10:00 hod. slavnostní zahájení přehlídky. Od 10:05 hod. Anička a loupežníci PRAŽSKÝ SOKOLÍČEK, od 3 let. Od 11:00 hod. Dlouhý, Široký a Bystrozraký Papírová pohádka KVD DAMU PRVÁCI, od 4 let. II. blok - Od14:30 hod. Jogín a Svatební košile ZUŠ HOSTIVAŘ, od 5 let. Od 15:00 hod. Námořnická pohádka venku nebo Detektivní pohádka v divadle (podle počasí) Divadélko Máma a táta, od 3 let. III. blok Od 17:00 hod. O věrném milování Aucassina a Nicolety - Divadelní studio Kampak, od 8 let. Od 18:00 hod. Bylo nebylo Tate Iyumni, od 8 let. Od 20:00 hod. Zakončení přehlídky a vyhlášení cen a doporučení na 62. loutkářskou Chrudim Vstupné: 40 Kč/jeden Blok Ne od 9:00 do 15:00 Mateřídouškové výlety za dobrodružstvím Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Vyražte s námi na výpravy plné dobrodružství a her pro ty nejmenší. Vhodné pro školkové děti. Pro děti do 3 let doporučujeme krosničku apod. Doprava bude hlavně vlakem nebo autobusem. Upozornění: nutné přihlášení na webu či u lektorky prostřednictvím u: .cz nebo telefonicky či sms zprávou na Způsob platby: na místě. Vhodné pro děti ve věku 3 8 let za doprovodu rodičů Vstupné: 80 Kč (na rodinu) + jízdné REZERVACE na Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Dráček O červené Karkulce. Vstupné: ZDARMA Čt od 20:00 hod. COUNTRY METRO Restaurace Pod Hrází U břehu 1372/61, Praha 10, Přijďte si poslechnout a zatančit si s jednou z dalších výborných country kapel Metro. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 12:00 Velikonoční dílničky pro rodiče s dětmi Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Výroba velikonočních dekorací a přáníček. Rezervace nutná! Vstupné: 80 Kč (dítě s rodičem) REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 12:00 Velikonoční motání Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Výroba velikonočních dekorací pro velké děti a dospělé. Rezervace nutná! Vstupné: 80 Kč REZERVACE na tel.: změna programu vyhrazena zhotovitel programu neručí za správnost informací od pořadatelů akcí

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ŠAMANKA - červnové akce

ŠAMANKA - červnové akce ŠAMANKA - červnové akce Datum Čas akce místnost bližší informace 1.6.15 1.6.15 Kytarový recitál Lubomíra Dočkala O cestě do pralesa (nejen) pro Nejen klasická koncertní kytara, ale například i interpretace

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho PROPOZICE 21. 22. 9. 2012 Stadion Evžena Rošického, Praha, Strahov

pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho PROPOZICE 21. 22. 9. 2012 Stadion Evžena Rošického, Praha, Strahov pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho PROPOZICE 21. 22. 9. 2012 Stadion Evžena Rošického, Praha, Strahov VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel Adresa pořadatele a sportovní kanceláře

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Kam za zábavou přímo v Hostivaři?

Kam za zábavou přímo v Hostivaři? Kam za zábavou přímo v Hostivaři? http://www.parkhostivar.cz/ Obchodní centrum Park Hostivař nejen centrálním obchodním střediskem v Hostivaři, co se nákupů týče, ale také příjemným místem aktivního odpočinku.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více