HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

2 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KAM NA PATNÁCTCE 21. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA KŘÍŽOVKA 34. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 10 Výstava Pavel Michalík Řím a Vatikán Str. 12 Program Klubu seniorů Praha 15 Str. 14 Pokus o překonání rekordu Str. 17 Str. 21 Str. 23 Kulturní přehled Kam na patnáctce Pivo a koňak francouzsko-česká výměna Návštěva japonského instruktora Ryosuke Shimizu Str. 25 Přehled akcí SDČR ZO 10/28 aktivních seniorů Praha 15 Str. 26 Str. 31 Začíná postní doba Po stopách T. G. Masaryka Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 březen 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: Michal Frauenterka předseda redakční rady radní, předseda finančního výboru Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo duben 2014 vyjde Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 Vážení a milí spoluobčané, pravidelně na tomto místě ve vydání Hlasatele se ve svém úvodním slovu mimo jiné zmiňuji o projektech, které zdejší městská část úspěšně dokončila. Jedná se o projekty, které přispívají ke zvýšení kvality života nás občanů žijících na území Městské části Praha 15, ať už v oblasti prostředí pro život, jako je regenerace zelených ploch, výstavba parků, dětských hřišť, ale též prostředí, která navštěvují v rámci předškolní nebo školní docházky naše děti, tedy mateřské a základní školy. V dnešním vydání Hlasatele rád zmíním záměry, které se připravují v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku. Přiznávám, že tak reaguji na četné podněty občanů, kteří se obracejí na nás a upozorňují na drobné krádeže či vandalismus na veřejném majetku. Jde například o odcizování různých kovových součástí např. komunikací (kanalizační poklopy, rošty apod.), ale též o obtěžování zejména seniorů různými rádoby podomními prodejci, kteří nezřídka mohou zneužít jejich důvěry a následně způsobit majetkovou újmu. V návaznosti na shora vyřčené, městská část oslovila hl. m. Prahu s požadavkem na umístění bezpečnostních kamer městského kamerového systému do zvlášť problémových lokalit. Dále se zabýváme záměrem pořídit a instalovat bezpečnostní dveřní řetízky z finančních prostředků městské části pro seniory občany Prahy 15. V neposlední řadě je zvažována a prověřována, z hlediska technického a finančních nákladů, výměna kovových prvků v komunikacích za prvky z jiných materiálů, nevhodných ke zpeněžení ve sběrnách odpadu. Závěrem si dovolím vyjádřit přání a přesvědčení, že projednávaná a navržená opatření se v brzké době podaří naplnit, a tím přispět ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně majetku vás občanů, ale i majetku sloužícího nám všem.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty územní rozvoj doprava jak postupuje příprava nového Metropolitního plánu Tento článek navazuje na článek, který byl otištěn v lednovém vydání Hlasatele, a chce Vás informovat o dalších krocích týkajících se přípravy Metropolitního plánu hl. m. Prahy (MPP), jak jsou nám předkládány, a k nimž se máme možnost vyjadřovat. Do poloviny února byla otevřena diskuse k návrhu nového znění Pražských stavebních předpisů (PSP), jako nezbytné součásti přípravy a tvorby zmiňovaného MPP. Jedná se o předpis, který má nahradit vyhlášku č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu (známou jako OTPP). Stávající OTPP jsou v důvodové zprávě k návrhu nových PSP charakterizovány následujícím způsobem (cituji z důvodové zprávy k tomuto návrhu): Stávající obecně technické požadavky na výstavbu, možná nechtěně, vedou k rozvolnění města. V současném ustanovení pro umísťování staveb podporují solitérní výstavbu s velkými rozestupy. Tradiční kompaktní město, které lépe využívá zastavitelné území a šetří tak náklady na veřejnou dopravu a technickou infrastrukturu, je jen obtížně realizovatelné. Je zřejmé, že změna původních OTPP je nezbytným předpokladem pro přípravu nového MPP (Metropolitního plánu hl. m. Prahy), který vychází z jiné filozofie výstavby města s důrazem na implozi města (zhruba v rozsahu původní Velké Prahy, s rozsáhlým a intenzivním zahušťováním města), což nezbytně vyžaduje nový pohled a možnosti, které dosavadní předpisy neumožňují nebo umožňují jen velmi omezeně. Jedná se zejména o požadavky na prostorové parametry zástavby, odstupy a standardy staveb, proslunění, kapacity parkování apod. (návrh znění Pražských stavebních předpisů včetně důvodové zprávy je k dispozici na adrese Tyto připravované změny se samozřejmě budou dotýkat všech, kteří budou chtít podle nového metropolitního plánu stavby připravovat a následně realizovat, stejně jako těch, kteří se k takovýmto návrhům budou vyjadřovat. Tento návrh, který podmiňuje přípravu MPP, by měl být schválen již v květnu letošního roku.

5 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 Vzhledem k tomu, že v mnoha paragrafech by obtížně konvenoval se stávajícím územním plánem, odkládá se jeho faktická účinnost do (viz 80 tohoto předpisu). Předložený návrh (s výjimkou parkovacích kapacit) jsme samozřejmě připomínkovali, ale pokud nebudeme znát alespoň nějaký nástřel nového MPP, můžeme jen velmi obtížně odhadnout, jak podstatně, případně jen okrajově se budou navrhované změny podílet na přípravě, posuzování a realizaci nových staveb či souboru staveb na území Prahy, resp. na území Prahy 15. Naopak v případě 32 (Kapacity parkování) je však jeho dopad, při znalosti místních poměrů a možností, možné odhadnout už dnes. Základní teze řešení, zpoplatnění parkování ve veřejných prostranstvích, určitě nepovede v okrajových částech Prahy (zóny 05, 06), zejména v sídlištních celcích, ke kýženému efektu. Ve vnitřních částech Prahy to má určitou logiku a může vést k citelnému poklesu individuální dopravy a související poptávky po parkovacích kapacitách. Naopak to ale může současně znamenat další zatížení v okrajových částech města. Snaha o přeorientování určité části uživatelů aut na MHD sice vnitřní Praze ulehčí, ale na okrajové části Prahy tato skutečnost určitě žádný pozitivní vliv mít nebude. Auta tu zkrátka už jednou jsou, a i kdybychom se všichni rozhodli chodit (do centra) pěšky, někde parkovat musí (a to většinou v okrajových částech Prahy)! Vzhledem k výraznému nedostatku vhodných ploch a současně obecně značné nechuti obyvatel k budování nových parkovacích ploch v bezprostředním okolí jejich bydliště nezbývá nic jiného než i nadále důsledně požadovat nezbytné řešení po novém stavebníkovi. Přechod ukazatele základního počtu stání na hrubou podlažní plochu (HPP m²/1 stání) je určitě dobrý počin, ale způsob pro stanovení počtů stání, který vychází z přílohy č. 2 tohoto předpisu, je bohužel vůči stavebníkovi spíše ještě benevolentnější. Problém však asi není primárně v konstrukci této tabulky, ale v naprostém ignorování nárůstu automobilizace, která se od konce minulého století výrazně změnila. Argument o mírném poklesu v posledních letech neobstojí v konfrontaci s enormním nárůstem v prvním desetiletí tohoto století, odkdy platí parametry, které jsou dodnes užívány. Stanovisko, které jsme za Městskou část Praha 15 (včetně vyjádření odborů přenesené státní správy na území správního obvodu Prahy 15) zaslali zpracovateli tohoto předpisu, všechny tyto připomínky a námitky obsahují a musím jen doufat, že budou v jeho konečném znění také zohledněny.

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity Pražský pětiboj Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů za účasti dětí ze škol Prahy 15 Honza Trunda Vašek Uhlíř ZŠ Veronské náměstí Co mají společného sportující děti, Robert Změlík, Roman Šebrle a sportovní hala Sparta? Přece 2. pražský pětiboj všestrannosti, který se konal ve středu 5. února a Patnáctku zde reprezentovali žáci ZŠ Hostivař, ZŠ Nad Přehradou a ZŠ Veronské náměstí. Za podpory svých pedagogů děti bojovaly v pěti disciplínách: trojskok, skákání přes švihadlo, sedy-lehy, dribling a hod medicinbalem. V konkurenci základních škol z celé Prahy, které do pětiboje vyslaly více než 500 žáků, se ZŠ Veronské náměstí umístila na výborném 13. místě, ZŠ Nad Přehradou na 33. a ZŠ Hostivař na 35. místě. Mezi jednotlivci první místo v disciplíně medicinbal získal Vašek Uhlíř ze ZŠ Hostivař hodem v délce 17,80 m. Mezi kluky, ročník 2003, dosáhl Honza Trunda ze ZŠ Veronské náměstí 2. místa za celý Pětiboj. Celého dne se také zúčastnily olympijské legendy, a děti tak mohly získat podpis od legendární běžkyně a držitelky dosud nepřekonaného světového rekordu v běhu na 800 metrů Jarmily Kratochvílové, mistryně světa v trojskoku Šárky Kašpárkové, mistra světa a Evropy, diskaře Imricha Bugára, olympijského vítěze Davida Svobody (kdy s Davidem jsme už měli možnost potkat se na podzim loňského roku při besedě v Sokolovně Hostivař) a jeho bratra Tomáše, mistra světa v biathle a mistryně světa ve sportovním aerobiku Denisy Barešové. Tento hvězdný tým pak doplnil juniorský mistr světa judista Lukáš Krpálek, mnohonásobný

7 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 mistr republiky, badmintonista Petr Koukal, držitelka stříbrné medaile juniorského mistrovství Evropy, sedmibojařka Eliška Klučinová a dvojnásobný vítěz závodu Světového poháru ve snowboardcrossu Michal Novotný. Nechyběl ani herec, moderátor a zdatný sportovec Richard Genzer a AMFORA fotbalista roku, herec a režisér Jakub Kohák. Atmosféra dne byla bezvadná. Děti se, kromě sportu, výborně bavily při exhibici hvězd a mně nezbývá než srdečně pogratulovat k umístění a přát si, aby děti z Patnáctky více a více nacházely cestu na sportoviště a do sportovních klubů a dosahovaly skvělých výsledků, ale především sportovaly pro radost. Maškarní rej Na Šancích V neděli 9. února se restaurace a salonek areálu Na Šancích změnily v zábavné místo pro děti, které jej zaplnily v maskách princezen, rytířů, pirátů, zvířátek a strašidel, aby se společně pobavily na maškarním bále, který uspořádal Měcholupský rarášek ve spolupráci s radnicí Prahy 15. Už krátce po začátku byl sál úplně plný jak dětí, tak i jejich rodičů, kteří pro své děti vyrobili moc krásné masky, a program plný písniček, zábavy a soutěží mohl začít. Zatímco se děti bavily při programu, rodiče si pochutnávali na domácích lívanečcích a dalších specialitách, které jsou v nabídce restaurace Na Šancích. V sále se, jako každý rok, pohybovala porota s úkolem vybrat ty nejhezčí masky, které byly v průběhu odpoledne vyhlášeny a získaly krásné ceny. Otevřeli jsme Speciální pedagogické centrum Díky spolupráci Mateřské školy Milánská 472 Škola hrou se Speciálním pedagogickým centrem (dále SPC) pro děti a žáky s vadami řeči se sídlem v Praze 8 se podařilo uzavřít dohodu o zřízení externího pracoviště právě ve školce Milánská 472. SPC bude nabízet poradenské služby pro děti a žáky s vadami řeči, konzultace s rodiči, návrhy integrace do MŠ a ZŠ, pomoc při přípravě IVP, komplexní vyšetření řeči, diagnostiku a logopedickou péči, depistáž a konzultace v terénu, metodickou pomoc učitelům MŠ a ZŠ, konzultace OŠD a test rizika poruch učení. SPC je otevřeno vždy v pondělí od do hodin a v úterý od do hodin. Vždy je nutno se objednat! Kontaktní telefon: Služby centra jsou přednostně určeny pro děti z Prahy 15.

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory 100. výročí narození V pondělí 27. ledna 2014 oslavila 100. narozeniny paní Marie Jarošová. V tento slavnostní den jsme ji navštívili s gratulací za MČ Praha 15 a předali kytici a malý dáreček. Paní Jarošová je usměvavá a přes svůj věk neztrácí optimismus do dalších dní. Žije v Hostivaři, obklopena svojí rodinou, která jí pomáhá, a tak si v klidu může užívat svého věku. Po přivítání jsme při povídání o jejím životě strávili příjemné chvíle. Paní Jarošové přejeme ještě jednou hodně zdraví! MUDr. Jana Trková

9 Michal Frauenterka radní INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 majetek Praha 15 město ve městě Vážení občané, v tomto roce je tomu 20 let, co vznikla Městská část Praha 15. Stalo se tak spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař. Do našeho správního obvodu patří Městské části Praha - Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. Počet obyvatel v tomto území již dosahuje oficiálně téměř , skutečný počet jistě tuto oficiální statistiku ještě přesahuje. Ke skokovému nárůstu obyvatel zejména v Hostivaři a Horních Měcholupech došlo již relativně dávno, v poslední čtvrtině 20. století. I tento statistický fakt a naše letošní výročí jistě poskytuje prostor k úvaze o budoucnosti. Jistou výjimečnost lze vyvodit i z toho, že žijeme v území, které by podle dnešních zákonů bylo statutárním městem. Těch je mimo Prahy v České republice jen 26. Statutární města jako je Jihlava, Most, Chomutov, Znojmo, Prostějov, a další, jsou svou velikostí podobná rozlohou a počtem obyvatel. Svým posláním a zejména svobodou rozhodování se ovšem od pražských městských částí velmi odlišují. Je to zejména tím, že hl. m. Praha mezi statutární města patří jen de facto, ve skutečnosti se jeho správa řídí zvláštním zákonem. Je krajem i obcí zároveň. Jak vysvětluje členění Prahy wikipedie : Seznam deseti obvodů podle zákona č. 36/1960 Sb., u každého jsou uvedeny městské části, které nyní tvoří území obvodu Praha Správní a samosprávné členění Praha má 57 samosprávných městských částí, které jsou spravovány voleným zastupitelstvem a dále radou, starostou a úřadem městské části. Úřady některých městských částí měly již od ustavení městských částí svěřeny některé z působností státní správy i pro další městské části. Od 1. července 2001 byla tato úroveň působností v celé Praze rozdělena do 22 správních obvodů uvádí-li se v mapách nebo textu v souvislosti s Prahou spojení správní obvod, je tím nejčastěji míněn správní obvod této působnosti a úrovně. Od 1. ledna 2002 je názvem těchto 22 městských částí slovo Praha s příslušnou číslovkou, stejné označení se používá i pro správní obvod jejich rozšířené působnosti. Některé z těchto 22 městských částí mají tuto působnost jen pro své území, jiné i pro další městské části. Území většiny z těchto 22 správních obvodů (všech s výjimkou Prahy 1 až Prahy 3) však není totožné s územními obvody podle zákona o územním členění státu, které byly původně (před rokem 1990) i správními obvody a měly i vlastní sbory (ONV). Vláda i poslanci opakovaně přicházejí s návrhy, aby staré členění bylo zrušeno. Na území Prahy se nachází 901 základních sídelních jednotek. (zdroj: wikipedie). Z tohoto nepříliš přehledného pletence lze na první pohled dovodit, proč nás vždy zajímalo, jak se budou vztahy v Praze dále vyvíjet. Otázkou není, zda se městské části, drtivou většinou odpovídající statutárním městům, mají vyvíjet samostatně. Podstatné je ale, jak? Dlouho kritizujeme, že i když na nás přecházejí další a další pravomoci a naše odpovědnost se velmi přibližuje povinnosti města, naše příjmy, které k nám přes Prahu z daní občanů a firem plynou, nerostou. Co víc, nedosahují ani čtvrtiny toho, co je obvyklým příjmem měst naší velikosti a rozlohy. Důvod, proč to tak je, ale vidím jediný, a tím je vliv. Právo hl. m. Prahy ovlivňovat téměř vše a na činnost městských částí vyhradit ubohých 8 % svých daňových příjmů. Starostové městských částí a v nich volení zastupitelé přece daleko lépe znají své místo, občany, problémy, potřeby a měli by mít právo místní záležitosti více ovlivňovat. To ale nyní není možné bez změny Zákona o hl. m. Praze, ve kterém jsou v jediném postavení zastupitelé jak kraje, tak i obce Praha. Nevím o žádném důvodu, proč by Hlavní město Praha mělo, souběžně s námi ve stejném území udržovat, a to ještě jen část, zeleně a chodníků? Proč by Praha měla, mimo tranzitních (krajských) komunikací, čistit ulice v Praze 15? Proč by Praha měla určovat, jak velký dům bude stát např. v Horních Měcholupech? Těch dalších proč je mnoho. Hlavní město Praha je sice největším, ale přesto především krajským městem, které by prioritně mělo řešit zejména problémy krajského rozsahu a starost o jeho celky přenechat tam, kde jsou schopni rychleji a s větší znalostí zasáhnout. Tím místem jsou městské části. Diskuze o těchto tématech nekončí, ba právě začíná. Praha je zvláštní, je to hlavní město České republiky, je sídlem většiny centrálních úřadů a jeho historické jádro je jedním z nejhezčích v Evropě. Mimo pražské centrum ale žije většina jeho obyvatel, kteří mají své potřeby a svá práva. A o nich se tu nyní vede řeč. Krásné jaro.

10 10 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI Výstava Pavel Michalík - Řím a Vatikán Pavel Michalík vystavuje od 6. března své fotografie a obrazy ve vstupních prostorách radnice. Výstava je nazvána PAVEL MICHALÍK Řím a Vatikán. Pavel se narodil v listopadu Absolvoval speciální školu a dnes se již plně věnuje svým zájmům. Od dětství navštěvuje kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením Oáza (dramatický, hudebně pohybový, keramický a výtvarný kroužek). Aktivně se zúčastňuje speciálních olympiád, soutěží ve fotografování, sportovních her a plaveckých závodů. Výstava potrvá do konce března. Petra Kočková referent kultury a sportu odbor školství, kultury a zdravotnictví

11 Letní tábor s ;; lukostřelbou INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 v krásné krajině české Kanady u rybníka Osika poblíž Nové Bystřice GPS N ', E ' Termíny: 1. běh běh Cena: Kč Kontakt: Jiří Havránek, 724 Jedná se o tábor "skautského střihu". Spaní ve stanech s podsadou ve vlastním áku, na záchod se chodí na latrínu, koupe se ve studené vodě roztopí kotel a je velké koupání ve vodě teplé. Děti se musí postarat o dříví na topení, zásobování pitnou vodou, krátka a dobře děti neudělají to nemají. Vaří kuchař, ale děti se aktivně podílejí na přípravě jídel a kuchyňských pracích škrábání brambor, topení v kamnech, mazání rohlíků, chlebů, vaření čaje, mytí nádobí, motání knedlíků, Jídlo je 5x denně snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. snídani bývá čaj chlebem a pomazánkou (marmeládou, medem, ). K přesnídávce a svačině ovoce, jogurty, sušenky a podobná, snadno "uvařitelná" jídla. Obědy jsou vydatné vařené nebojíme se ani specialit typu kynutých ovocných knedlíků. Ovšem za předpokladu, že děti naloví borůvky. Pokud děti nasbírají borůvek dostatek, může být k vačině orůvkový koláč s drobenkou. Mňammmm!!! Večeře bývají zpravidla studené. Na programu je výuka základů sportovní lukostřelby, základy windsurfingu, kanoistiky terénu a to za pomoci archaických metod a pomůcek jako je mapa, dispozici jsou též horská kola, jejichž prostřednictvím se děti blíže seznámí i se vzdálenějším okolím. Dále uzlování, práce se sekerou, pilou, nožem, vaření na otevřeném ohni a jeho rozdělávání a řadu dalších praktických tábornických dovedností. Veškeré potřebné vybavení, kromě helmy na kola, je zajištěno. Nejbližší elektrická zásuvka je vzdálena dobře 500m vzdušnou čarou, takže během dvou dnů se vybijí baterky všech elektronických zařízení a dětem nezbude, než se aktivně účastnit táborového života. Zároveň to ovšem znamená návrat k předpotopnímu způsobu komunikace s dětmi prostřednictvím pohledů či dopisů. průběhu tábora poskytuji rodičům (a nejen jim) průběžné denní reportáže ohledně táborového života. Krátké článečky a zajímavé obrázky jsou každý večer zveřejňovány na oddílovém facebooku. Ukázky z loňského tábora jsou k tranách letáku Cestu na místo určení počítejte zatím individuálně. Žádám na obci o dotaci na dopravu když to vyjde tak pojedeme hromadně autobusem V případě zájmu co nejdříve pošlete přihlášku, kterou najdete na výše uvedených klubových WEBových stránkách Veškeré potřebné informace pro vyplnění a odeslání přihlášky jsou uvedeny přímo na přihlášce. Kapacita tábora je omezena, takže neváhejte, kdo dřív přijde Už se těším na príma prázdniny Havránek Jiří Uvidíme se na táboře!

12 12 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 Vážení a milí přátelé, měsíc únor a březen 2014 se v našem Klubu seniorů Prahy 15 nese takzvaně ve vzdělávacím duchu prostřednictvím poměrně velkého množství přednášek. Vzhledem k blížícímu se Měsíci bezpečnosti jsme pro naše seniory připravili za pomoci Policie České republiky sérii preventivních přednášek na různá témata. Velký ohlas měly dvě únorové přednášky s názvy: Stop kriminalitě, páchané na seniorech a občanech ZTP a dále pak Senioři a podvodníci. Obě přednášky byly doprovázené i krátkými reportážními filmy a velký ohlas sklidili sami strážníci, kteří seniorům vyprávěli i o svých vlastních zkušenostech, které díky svému povolání a poslání nasbírali. V březnu Vás srdečně zveme do Klubu seniorů na další část vzdělávacího programu PČR, dne 13. března 2014 proběhne od hodin v klubu přednáška na téma Bezpečnost seniorů v dopravě a ve městě za přispění BESIP. V měsíci dubnu pro Vás připravujeme nabídku Preventivních programů pro seniory, které souvisejí s laickou první pomocí a požární prevencí. Pro milovníky historie a dějin máme dobrou zprávu zařazujeme pravidelné naučné výklady a přednášky, jež pro Vás připravuje PhDr. Libuše Zušťáková, která si pro Vás dne 11. března 2014 od hodin připravila zajímavé a místy i pikantní povídání o antickém Římě. Dovolte mi ještě pár informací ze života Klubu seniorů: S potěšením Vám oznamujeme, že Klub seniorů Praha 15 má své nové, oficiální facebookové stránky https://www.facebook.com/csoppraha15, na které se můžete propojit i z oficiálních stránek Na facebookových stránkách budete nacházet informace z aktuálního i již proběhlého dění v našem klubu, včetně obrazové fotogalerie, rádi Vás na Facebooku přivítáme a vítáme i možnost příspěvků, či návrhů, co k dokonalému přehledu na stránkách ještě chybí. Kurz trénování paměti, který začne , je zcela kapacitně obsazen a v současné době není možné přihlásit další zájemce. Další kurz, v případě zájmu, bude spuštěn v měsíci dubnu, informace o jeho otevření naleznete na našich webových či facebookových stránkách, případně kontaktujte, prosím, pro zapsání do dalšího kurzu Kateřina Adametzová, tel Těšíme se na Váš zájem i účast na akcích, Klubem seniorů pořádaných. Kateřina Adametzová Program březen - duben 2014 Úterý 11. března Přednáška z historie Antický Řím od hodin Čtvrtek 13. března přednáška Policie České republiky a BESIP od hodin Přednáška na téma Bezpečnost v dopravě a ve městě. Úterý 18. března Sentimentální Blues, druhá část výběru skladeb 60. a 70. let od hodin Hudební program, který Vám nabídne i možnost písniček na přání v průběhu programu živé vystoupení. Čtvrtek 20. března Zimní spáči přírodopisná přednáška od hodin Která zvířata a proč spí zimním spánkem a co se s nimi v tomto období děje. Úterý 25. března Harmonika Luboše Kryčera od hodin Čtvrtek 27. března recitál Mgr. Václava Vomáčky od hodin Hudba, zpěv, vyprávění Středa 2. dubna Divadlo a vážná hudba od hodin Fantom opery Andrew Lloyd Weber 1. část Úterý 8. dubna Braník Band hodin Hudební představení v Klubu seniorů

13 Obec Baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA Reprezentační ples Slavnostní ples se všemi tradicemi, jako je pocta chlebem a přípomínky všem přítomným hostům v podobě české trikolory, zahájil soused rychtář Miloslav Rýdl přestavením nově zvoleného konšelstva, které nastoupilo v baráčnických svérázech. Po zdravici radního Prahy 15 Michala Frauenterky a Pavla Klímy, rychtáře XXIV. župy Jana Žižky z Trocnova, nastoupil na parket taneční kroužek obce baráčníků a za podpory všech přítomných v sále zazpíval i zatančil zahajovací předtančení na známou vlasteneckou píseň Ta naše písnička česká. K dobré náladě přispěl svými vtipy bývalý kladenský hokejista a dnes úspěšný písničkář pan Lubomír Čužák Rys. K tanci i poslechu hrála již tradičně oblíbená kapela Repete a jako hosté zazpívali Iva Hajnová a Roberto Caporali. Tanec a zábava pokračovala i po půlnoci, kdy si přítomní vyzvedávali své výhry z bohaté nabídky ze hry o ceny. Obec baráčníků děkuje všem příznivcům za podporu a pomoc při organizaci i přispění k dobré zábavě. Konšelstvo Obce baráčníků Horní Měcholupy

14 14 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 ZŠ Hornoměcholupská Hornoměcholupská 873, Praha 15 Pokus o překonání rekordu! tomto roce uplyne 40 let od chvíle, kdy se 1. září poprvé otevřely V dveře Základní školy Hornoměcholupská nejstarší školy sídlištního typu v naší městské části. Mezi akce, kterými si chceme připomenout, že již 40 let připravuje naše základní škola chlapce a děvčata na jejich budoucí život, patří i pokus o překonání rekordu v počtu našich absolventů v jeden den na škole. Základní škola Hornoměcholupská má k dnešnímu dni 2561 absolventů. V sobotu 26. dubna 2014 se tedy sejdeme nejen s našimi absolventy, abychom se společně pokusili tento rekord překonat. Rekord jsme poprvé vytvořili v roce 2010, kdy se na naší škole sešlo více než 300 absolventů. Fotografie jsou z této akce. Později byl rekord překonán na Základní škole Kryry. Zde v jeden den se v roce 2012 sešlo 712 absolventů. V den pokusu o překonání rekordu, tedy v sobotu 26. dubna letošního roku, bude kromě jiného pro návštěvníky připravena prohlídka školy, výstava 40 let školy ve fotografii, kulturní program ve venkovním sportovním areálu, možnost občerstvení ve stáncích a pro nejmenší program akademické malířky Inky Delevové a zpěváka Pavla Štědrého Malované písničky. V pátek před touto akcí se uskuteční Den otevřených dveří a vernisáž již zmíněné výstavy 40 let školy ve fotografii. O podrobnostech všech těchto akcí vás budeme průběžně informovat zejména na našich internetových stránkách i na Mgr. Jiří Doutnáč ředitel ZŠ Hornoměcholupská

15 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA k posílení Bubnování imunity naší školní družině jsme si vyzkoušeli metodu Drum Circle, přišla ze Spojených V států, kde je velmi oblíbená již od sedmdesátých let. Navazuje ale na prapůvodní potřebu lidí po celém světě, a to je komunikace pomocí hudby. Kořeny Drum Circle tedy sahají na úplný začátek lidského společenství. Některé národy bubny nepoužívaly, ale setkání v kruhu, kdy spolu lidé rytmizovali, bylo společné všem kulturám. Tato technika, příbuzná muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, prostředek relaxace a redukce stresu a forma skupinové terapie, mezi jejíž efekty patří například i posílení imunitního systému. Jak to vypadalo? Děti s rodiči seděli v kruhu a hráli na různé druhy perkusních nástrojů (bubny, zvonce, chřestítka apod.) pod vedením koordinátora Petra Šušory. Jarmila Fiurášková vedoucí vychovatelka

16 16 ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA 15 Projekt Svět Na naší škole se uskutečnil ve dnech druhý ročník Projektu Svět. Po dobu jednoho týdne měli žáci 4. až 9. tříd naší školy možnost seznámit se osobně s osmi vysokoškolskými studenty z těchto zemí: Maďarska, Egypta, Brazílie, Austrálie, Číny, Malajsie, Indonésie a Černé Hory. Každý ze stážistů představil svou zemi v pohledu sociální, ekonomické, politické, demografické a kulturní situace. Během týdne prezentací a různých aktivit se žáci seznámili neobvyklou a zábavnou formou se životem a zvyky v jiných zemích. Sledovali prezentace na interaktivní tabuli, zazpívali si národní písničku, zatančili národní tanec, naučili se několik základních slovíček v jazyce stážistů, zkusili si napsat své jméno v jazyce studentů, připravili a ochutnali tradiční jídlo a také získali nové přátele. Cílem projektu bylo rozšíření všeobecného přehledu žáků i s ohledem na mezipředmětové vztahy, uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami. Komunikačním jazykem byla angličtina. Podstatným aspektem je i to, že žáci v reálných situacích zjistí, jak důležité je umět se domluvit anglicky. ZŠ Veronské náměstí Veronské nám. 391, Praha 15 Pro všechny zúčastněné to byl týden plný nových zkušeností a zážitků. Příležitost objevit cizí kulturu, svět. Celý týden se naši žáci těšili do školy na nová setkání a usmívali se. Když jsme se poslední den Projektu loučili se stážisty, litovali jsme, že náš společný čas vypršel. I pro samotné stážisty to byla spousta překvapení, pro ně, z neznámé kultury, zvyků a způsobu myšlení, architektury, jídla, podnebí. Projekt organizuje pod záštitou MŠMT AISEC Praha. Mgr. Petra Polaki

17 Společenské dění v Praze 15 od 8. března do 8. dubna 2014 Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15 KAM NA PATNÁCTCE 17 KAM NA PATNÁCTCE záhadného tvora jménem Yetti. Nechybí středeční školička každý Čt od 15:30 do 16:30 bruslení pro začátečníky. Věrní bruslaři se zařadí do Velké soutěže o zajímavé hlavní ceny. Připravena jsou zábavná sobotní odpoledne plná legrace, soutěží a výher. Pohybový kroužek Lesní dětský klub Doubeček, o. s. Každý čtvrtek jsou vítány děti ve věku od 3 do 7 let na cvičení v lesíku u Hostivařské přehrady, Rommanova ulice. Bude se soutěžit, prolézat, skákat, běhat, hrát pohybové hry. Maminky se mohou mezitím ohřát v klubovně u čaje nebo si aktivně zaběhat, projít se u přehrady, případně si dojít nakoupit J. Bližší informace na tel.: nebo na Vstupné: 60 Kč/hodina, 550 Kč/10 hodin REZERVACE na tel.: So od 14:00 hod. Po stopách Yettiho OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Od 14 hodin budou na ledové ploše probíhat soutěže na bruslích pro děti i dospělé o hodnotné ceny. V prostorách Europarku bude schovaný Yetti a děti jej na základě indicie, kterou získají v půjčovně bruslí, budou hledat. Proběhne losování o hlavní ceny Velké soutěže pro bruslaře. Z ledového fotokoutku si děti i rodiče odnesou zdarma na památku fotogra i s Yettim. Vstupné: ZDARMA Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Kašpárek a strašidla Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč do Ne od 9:00 do 21:00 Ledová plocha OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, I letos se bruslí uvnitř Europarku v teple a suchu, denně od 9 do 21 hodin. Tentokrát se bruslaři vydávají po stopách Vstupné: ZDARMA 15 Praha Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Koloběžka O porouchaném robotovi. Vstupné: ZDARMA Po od 15:30 do 17:30 Na tom našem dvoře Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: První letošní interaktivní setkání se zvířaty našeho statku, přímý kontakt s nimi a prohlídka jejich příbytků. Dozvíte se o jejich důležitých životních potřebách Na závěr si děti vyrobí ovečku z papíru a vlny. Upozornění: za zvířátky půjdeme v 15:30 společně. Způsob platby: na místě. Vhodné pro rodiny s dětmi od 5 do 10 let Vstupné: děti 30 Kč/dospělí 50 Kč REZERVACE na Út od do Pohádkové představení O ZLOBIVÉ PRINCEZNĚ KAROLÍNCE OC Park Hostivař, kinosál Švehlova 32, Praha 10, Divadelní představení pro děti Vstupné: ZDARMA events

18 18 KAM NA PATNÁCTCE Čt od 19:30 hod. Rašákovy rumba koule Restaurace Pod Hrází U břehu 1372/61, Praha 10, Přijďte si posedět a zatančit si se skvělým hudebním seskupením výtečných kytaristů a zpěváků. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá CS DISKO Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Československé hity osmdesátých let. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 14:00 Perníková sobota Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Předvelikonoční tvořivé setkání s vůní perníků. Účastníci se naučí nejen dělat těsto, klasickou bílou polevu a papírové kornoutky, ale seznámí se také s perníkovým kořením a jinými, dnes již méně známými způsoby zdobení perníků. Platba předem. Cena zahrnuje suroviny, materiál, pracovní list, lektorné, čaj nebo kávu. Vhodné pro rodiny s dětmi od 4 let, dospělé zájemce. Vstupné: 320 Kč (dítě, které bude vyrábět s rodiči, zdarma) REZERVACE na Ne od 16:00 hod. Divadélko Frydolín/Zlaté vřeteno Švehlova SOKOLOVNA od 21:00 hod. U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Kamarádi Za pokladem. Vstupné: ZDARMA Út od do Pohádkové představení O ZIMNÍ KRÁLOVNĚ ANEB HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO JARA OC Park Hostivař, kinosál Švehlova 32, Praha 10, Divadelní představení pro děti Vstupné: ZDARMA Pá Video DISCO Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Přijďte si užít večer plný hudby podkreslený promítáním videoklipů. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: Pá od 20:00 hod. Josefská zábava Klub Varta Boloňská 310, Praha 10, tel.: , SDH Horní Měcholupy vás zve na tradiční Josefskou zábavu. Vstupenky v předprodeji každé pondělí v Klubu Varta od 19 do 20 h. Vstupné: 180 Kč REZERVACE na tel.: p. F. Vanc Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK od 21:00 hod. Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Vlaštovka Pohádkové kouzlení. Vstupné: ZDARMA Akce s oranžově označeným datumem s podporou MČ Praha 15

19 Ne Divadélko Frydolín/Červená Karkulka Švehlova SOKOLOVNA od 16:00 hod. U Branek 674, Praha 10, Vstupné: 40 Kč Po od 20:00 hod. NA STOJÁKA/Stand up comedy show Klub Varta Boloňská 310, Praha 10 tel.: , Nenechte si ujít vystoupení Lukáše Pavláska, Karla Hynka a Daniela Čecha ve známé stand up comedy show!!!! Vstupenky pouze v předprodeji u obsluhy restaurace. Vstupné: 160 Kč REZERVACE na tel.: KAM NA PATNÁCTCE 19 Pá od 16:30 do 18:30 Tajemství vody živá voda Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Tento hravý a informativní program připomene, že i voda má svůj mezinárodní den. Na vás čeká řada pokusů, při kterých budete zjišťovat, jak unikátní vlastnosti vody umožňují a ovlivňují existenci života na Zemi. Platba na místě. Vhodné pro všechny zájemce, především pro rodiny s dětmi od 4 let Vstupné: dospělý 50 Kč, děti 30 Kč REZERVACE na Út od 14:00 do 14:45 Pohádkové představení PRINCEZNA NA HRÁŠKU OC Park Hostivař, kinosál Švehlova 32, Praha 10, Divadelní představení pro děti Vstupné: ZDARMA St od 16:00 do 18:00 Slepičky a kuřátka Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Interaktivní odpoledne s našimi slepičkami, a možná i s kuřátky a vajíčky, ze kterých se líhnou. Zavítáte do běžně nepřístupných prostor, kde slepičky nakrmíte; hry, výroba vlastního kuřátka. S sebou: vhodné oblečení a obuv na ven. Platba na místě. Vhodné pro děti od 4 let s rodiči, mládež. Vstupné: dospělý 50 Kč, děti 30 Kč REZERVACE na Pá Prosexband Restaurace Pod Hrází od 19:30 hod. U břehu 1372/61, Praha 10, Patříte-li mezi milovníky COUNTRY, neváhejte a přijďte se pobavit v doprovodu kapely Prosexband. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.:

20 20 KAM NA PATNÁCTCE So od 17:30 hod. Trabantem napříč Afrikou Bar FORMANKA Horolezecká 868, Praha 10-Hostivař Podívejte se s námi kolem světa. Dnes to bude o cestování Afrikou. O nevšední zážitky se s vámi podělí Dan Přibáň. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 10:00 hod. Pražský tajtrlík/x. ročník krajské výběrové přehlídky amatérských loutkových divadel Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, I. blok Od 10:00 hod. slavnostní zahájení přehlídky. Od 10:05 hod. Anička a loupežníci PRAŽSKÝ SOKOLÍČEK, od 3 let. Od 11:00 hod. Dlouhý, Široký a Bystrozraký Papírová pohádka KVD DAMU PRVÁCI, od 4 let. II. blok - Od14:30 hod. Jogín a Svatební košile ZUŠ HOSTIVAŘ, od 5 let. Od 15:00 hod. Námořnická pohádka venku nebo Detektivní pohádka v divadle (podle počasí) Divadélko Máma a táta, od 3 let. III. blok Od 17:00 hod. O věrném milování Aucassina a Nicolety - Divadelní studio Kampak, od 8 let. Od 18:00 hod. Bylo nebylo Tate Iyumni, od 8 let. Od 20:00 hod. Zakončení přehlídky a vyhlášení cen a doporučení na 62. loutkářskou Chrudim Vstupné: 40 Kč/jeden Blok Ne od 9:00 do 15:00 Mateřídouškové výlety za dobrodružstvím Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 32/1, Praha 15, , tel.: Vyražte s námi na výpravy plné dobrodružství a her pro ty nejmenší. Vhodné pro školkové děti. Pro děti do 3 let doporučujeme krosničku apod. Doprava bude hlavně vlakem nebo autobusem. Upozornění: nutné přihlášení na webu či u lektorky prostřednictvím u: .cz nebo telefonicky či sms zprávou na Způsob platby: na místě. Vhodné pro děti ve věku 3 8 let za doprovodu rodičů Vstupné: 80 Kč (na rodinu) + jízdné REZERVACE na Ne od 11:00, 14:00, 16:00 Divadélko pro děti OC EUROPARK Nákupní 389/3, Praha 10, Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Dráček O červené Karkulce. Vstupné: ZDARMA Čt od 20:00 hod. COUNTRY METRO Restaurace Pod Hrází U břehu 1372/61, Praha 10, Přijďte si poslechnout a zatančit si s jednou z dalších výborných country kapel Metro. Vstupné: ZDARMA REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 12:00 Velikonoční dílničky pro rodiče s dětmi Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Výroba velikonočních dekorací a přáníček. Rezervace nutná! Vstupné: 80 Kč (dítě s rodičem) REZERVACE na tel.: So od 9:00 do 12:00 Velikonoční motání Švehlova SOKOLOVNA U Branek 674, Praha 10, Výroba velikonočních dekorací pro velké děti a dospělé. Rezervace nutná! Vstupné: 80 Kč REZERVACE na tel.: změna programu vyhrazena zhotovitel programu neručí za správnost informací od pořadatelů akcí

Pražský pětiboj všestrannosti

Pražský pětiboj všestrannosti Pražský pětiboj všestrannosti Sraz před školou byl velmi brzy, již v 6:40 ráno. Nikdo nezaspal a tak jsme do areálu Sparty v Podvinném mlýně dorazili s mírným předstihem. Čekala nás zde soutěž v Pražském

Více

TOULCŮV DVŮR AKCE BŘEZEN 2014. Sobota 1. 3. 2014 / Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. / 13:00 17:00

TOULCŮV DVŮR AKCE BŘEZEN 2014. Sobota 1. 3. 2014 / Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. / 13:00 17:00 TOULCŮV DVŮR AKCE BŘEZEN 2014 Sobota 1. 3. 2014 / Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. / 13:00 17:00 Setkání masek při oslavě konce masopustního období. Představení tradičních masek, průvod starou

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Aktivní senioři Praha 15 v roce 2015

Aktivní senioři Praha 15 v roce 2015 Ze života v Praze 15 Aktivní senioři Praha 15 v roce 2015 Rok 2015 jsme zahájili návštěvou pražských muzeí. Navštívili jsme muzeum Židovské, Poštovní a nevynechali ani Zemědělské muzeum. Zajímavá byla

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

TOULCŮV DVŮR AKCE DUBEN 2014

TOULCŮV DVŮR AKCE DUBEN 2014 TOULCŮV DVŮR AKCE DUBEN 2014 Úterý 1.4.2014 / Včelařský kroužek pro děti / 16:00 17:30 Pojďte s námi poznat tajuplný svět v dutinách stromů a úlech. Nahlédneme do fascinujícího života včel a poznáme aktivity,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více