SUNNY CANADIAN SCHOOL NABÍZÍ ZDARMA SLUŽBY / SUNNY CANADIAN OFFERS FREE SERVICES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUNNY CANADIAN SCHOOL NABÍZÍ ZDARMA SLUŽBY / SUNNY CANADIAN OFFERS FREE SERVICES"

Transkript

1 říloha 5. vydání/attachement for Issue 5 září/september 2012 SUNNY CANADIAN SCHOOL NABÍZÍ ZDARMA SLUŽBY / SUNNY CANADIAN OFFERS FREE SERVICES KNIŽNÍ KLUB/ BOOK CLUB Věková kategorie: třída Klub bude otevřen jeden den v týdnu po vyučování pro vypůjčování knih či čtení, dvakrát týdně během vyučování pro besedy a čtenářské dílny. Klub nabízí relaxaci i práci v klidném a příjemném prostředí. Dětem bude k dispozici i internet. Lektorka: Milena Urbanová Učitelka prvního stupně, absolventka mnoha kurzů zaměřených na kritické myšlení a rozvoj čtenářství Age group: Gr 1 7 The after school reader s club wil be opened once a week. Children can borrow # books or read magazines. Twice a weak there will be opened workshops or disscusions through the lessons. The quiet cosy library offeres internet, too. Instructor: Milena Urbanová Es Teacher with lot of experience with Critical thinking and Reading technics. LOGOPEDIE/ LOGOPEDY Věková kategorie: předškoláci Individuální náprava výslovnosti Lektorka: Hana Manková Absolventka Pedagogické fakulty UK, obor speciální pedagogika, státní zkouška z logopedie, dlouholetá logopedická praxe. Age group: mostly prefirsts Speach therapy Instructor: Hana Manková Charles University Faculty of Education special education, State exam from speech therapy, Many years of experience in field of logopedy. 1

2 VÝUKA JAZYKŮ/ EXTRA LANGUAGES EXTRA ANGLIČTINA ZAČÁTEČNÍCI NEBO STŘEDNĚ POKROČILÍ/ EXTRA ENGLISH (BEGINNERS), EXTRA ENGLISH (PRE-INTERMEDIATE) PONDĚLÍ/MONDAY 15,30 16,30 STŘEDNĚ POKROČILÍ/ PRE-INTERMEDIATE STŘEDA/ WEDNESDAY 15,30 16,30 ZAČÁTEČNÍCI/ BEGINNERS ČTVRTEK/THURSDAY 15,30 16,30 STŘEDNĚ POKROČILÍ/ PRE-INTERMEDIATE PÁTEK/ FRIDAY 12,30 13,30 ZAČÁTEČNÍCI/ BEGINNERS Věková kategorie: třída Zvláštní hodiny zaměřené na urychlení procesu učení anglického jazyka. Náplní budou anglické hry a komunikace v angličtině, ne psaní úkolů z hodin angličtiny či příprava na testy. Lektorka: Carolyn Brown Plovoucí učitel angličtiny na ZŠ Sunny Canadiann, bakalářský titul z logopedie. Age group: Grade 1-6 Extra instruction after school to accelerate the English learning process. Instruction is focused on fun games and communicative activities rather than homework assistance and test preparation. Instructor: Carrie Brown ELL teacher at Sunny Canadian, Bachelor's degree in Speech-language pathology (Logopedia). EXTRA FRANCOUZŠTINA/ EXTRA FRENCH PÁTEK ,00 / FRIDAY 13,00 14,00 Věková kategorie: 8 13 let Kroužek má za úkol doplňovat a prohlubovat učivo francouzštiny žáků, kteří zvolili tento jazyk od 3. třídy ZŠ. Procvičují jednotlivá témata probíraná v rámci školní výuky, ale zároveň si rozšiřují svou slovní zásobu a mají možnost vzájemné komunikace v cizím jazyce. Extra francouzština je doporučována obzvláště nově příchozím žákům do tříd s francouzštinou. Lektorka: Michaela Kašparová Učitelka francouzštiny v Sunny Canadian School. Age group: 8 13 years Extra French complement and improve the French curriculum of these students who have chosen this language from the 3rd grade. Students practise the topics discussed in the context of school education. They also expand their vocabulary and have a great chance to communicate with each other in the foreign language. 2

3 Extra French is recommended especially to newly arrived pupils in the classes with French. Instructor: Michaela Kašparová Teacher of French in Sunny Canadian School. EXTRA NĚMČINA/ EXTRA GERMAN ČTVRTEK 15,30 16,30/ THURSDAY 15,30 16,30 Věková kategorie: ročník Žáci 3. a 4. ročníků se mohou setkávat s německým jazykem prostřednictvím kreativní metody nesoucí název Jazyková animace. Cílem je odbourání prvotních jazykových bariér začátečníka, strachu z mluvení s chybami. Žáci si osvojí novou slovní zásobu a rozpovídají se prostřednictvím pohybu, dynamiky a vlastní iniciativy. Lektorka: Michaela Franková Absolventka Pedagogické fakulty UK, obor učitelství 1. stupně se specializací na německý jazyk. Age group: Gr 3 4 Pupils Gr 3 and 4 can learn the German language through creative methods bearing the name of language animation. Primary goal is eliminating language barriers beginner, fear of speaking with errors. Students will learn new vocabulary. Instructor: Michaela Franková Graduated from the Charles University, majoring in teaching first degree with a specialization in German language. ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY A MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK S ČESKÝM LEKTOREM/ EXTRA ENGLISH FOR PRESCHOOLERS AND YOUNG LEARNERS WITH A CZECH TEACHER Věková kategorie: 5 8 let Procvičování slovní zásoby, anglické písně a hry, aktivity zaměřené na poslech a mluvení. Lektorka: Pavla Žižková Absolventka Pedagogické fakulty se zaměřením na 1. stupeň se specializací na anglický jazyk, dvouletá praxe v anglické mateřské školce, vedení kroužků angličtiny, soukromé doučování anglického jazyka. Age group: 5 10 years Practising an English vocabulary; English songs and games; listening and speaking activities. Instructor: Pavla Žižková Primary school teaching with specialization on English language ČEŠTINA PRO CIZINCE/ CZECH FOR FOREIGNERS 3

4 Věková kategorie: třída Gramatický a stylistický trénink za účelem dosažení vyšší textové gramotnosti. Nutné pro absolvování všech tyol vyšších zkoušek konaných v ČJ. Práce s učebnicemi pro cizince a s různými typy textů. Lektorka: Magdalena Jiříková Učitelka češtiny s 25 lety praxe, 16 ket výuky češtiny pro cizince, v současné době účast v týmu státních maturit jako autor testových úloh a centrální hodnotitel písemných prací. Age group: Gr 1 5 Grammatical and stylistic training to achieve higher literacy text. Working with text books for foreigners with different types of texts. Instructor: Magdalena Jiříková Czech teacher with 25 years experience, 16 years of teaching Czech for foreigners, currently participate in the team as the author of the state graduation test and the central task assessor written work. ČEŠTINA PRO CIZINCE / CZECH FOR FOREIGNERS / ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ Věková kategorie: třída Kroužek češtiny poslouží dětem jako pomoc s výukou cizího jazyka ve škole, procvičování gramatiky a běžné konverzace, poznání tradicí a zvyků v České republice. Výuka bude vedena v češtině, lektorkou s dlouhodobou praxí, mluvící plynně anglicky a rusky. Age group: Gr 1 5 You can find here a suitable Czech for Foreigners course for children to help them in their studying Czech at school, to practise grammar and to get experience in daily conversation. They would come in touch with traditions and habits in the Czech republic. The language will be taught in Czech by the teacher speaking English and Russian fluently..instructor: Nina Ludvíková A native Russian speaker, since 1991 lives in the Czech Republic. A graduate of Moscow University in biology and Charles University in pedagogy and psychology, she defended her state exam in English. For many years, is dedicated to teaching children the language in English, Russian and Czech, leads a number of language courses for children and adults. RUSKÝ JAZYK PRO ZAČÁTEČNÍKY/ RUSSIAN LANGUAGE FOR BEGINNERS 4

5 Věková kategorie: třída V kroužku ruského jazyka budou mít žáci možnost náslechu a konverzace s rodilým mluvčím, což pomáhá rychlejšímu a trvalejšímu zvládání jazyka. Během kurzu budou děti postupně seznámeni s ruskou abecedou, čtením a psaním. Poznají i ruské tradice a kulturu. Předchozí zkušenost s ruštinou není nutná. Age group: Gr 1 5 Russian for beginners will be taught by listening to short conversations and comunication with the native speaker. Because children will be permanently in touch with Russian, their progress will be quite fast. Children will get known Russian alphabet, get some reading and writing skills. They will come in touch with Russian tradition and culture. Previous language experience is not required. Instructor: Nina Ludvíková A native Russian speaker, since 1991 lives in the Czech Republic. A graduate of Moscow University in biology and Charles University in pedagogy and psychology, she defended her state exam in English. For many years, is dedicated to teaching children the language in English, Russian and Czech, leads a number of language courses for children and adults. RUSKÝ JAZYK PRO RUSKY MLUVÍCÍ DĚTI/ RUSSIAN FOR RUSSIAN SPEAKING CHILDREN Věková kategorie: třída Mluví vaše dítě rusky od narození? Chtěli byste, aby také poznávalo jazyk do větší hloubky, trénovalo gramatické jevy a postupně si rozšiřovalo slovní zásobu na širší než tu, kterou běžně používáte doma? Chcete, aby Vaše dítě více poznávalo ruské tradice, zvyky a kulturu? Age group: Gr 2 5 Is Russian your children s mother tongue? If they are good at this language and need to keep up their knowledge only, this course is suatable for them. They can get deeper knowledge in grammar and extend their vocabulary. We will come in touch with Russian habits and traditions to bring children wide recognition of this culture. Instructor: Nina Ludvíková A native Russian speaker, since 1991 lives in the Czech Republic. A graduate of Moscow University in biology and Charles University in pedagogy and psychology, she defended her state exam in English. For many years, is dedicated to teaching children the language in English, Russian and Czech, leads a number of language courses for children and adults. 5

6 KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ DOMÁCÍ FITTNES/ HOME FITNESS Formování postavy v domácích, ale zcela plnohodnotných podmínkách, za asistence školeného a zkušeného instruktora. Lektor: Libor Skala Absolvent Fitness Institutu TONUS, instruktor fitness se zavedenou praxí. Shaping problematic woman body parties with the educated and experienced instructor at your home. Instructor: Libor Skala Graduate of Fitness Institut TONUS, fitness instruktor with well-established clientele. RUSKÝ JAZYK V kroužku ruského jazyka budou mít klienti možnost náslechu a konverzace s rodilým mluvčím, což pomáhá rychlejšímu a trvalejšímu zvládání jazyka. Během kurzu budou klienti postupně seznámeni s ruskou abecedou, čtením a psaním. Poznají i ruské tradice a kulturu. Předchozí zkušenost s ruštinou není nutná. ANGLICKÝ JAZYK/ EXTRA ENGLISH PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS / IN CASE OF INTEREST PLEASE CONTACT US FOR MORE DETAILS 6

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M. 27. 28. listopadu 2013 Pedagogická fakulta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více