SLOVO NA ÚVOD. Vážení a milí,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO NA ÚVOD. Vážení a milí,"

Transkript

1 SLOVO NA ÚVOD Vážení a milí, rok 2013 už je v nedohlednu a my vám přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se u nás za tento rok událo. V průběhu roku jsme navázali řadu nových pracovních přátelství s neziskovkami, firmami a institucemi. Za zmínku stojí například spolupráce s MKC Praha nebo ústeckou propagační firmou Ryto. Základna dobrovolníků je přibližně stejná. Někteří z nedostatku časových kapacit přestávají spolupracovat naplno, ale zůstávají našimi věrnými fanoušky a vypomáhají alespoň občas, další zase naopak s námi navazují novou, intenzivnější spolupráci. První polovina roku se odehrávala ve znamení besed na školách a to především díky partnerství s fairtradovým městem Litoměřice. Zintenzivnili jsme spolupráci s litoměřickou ZŠ U Stadionu, s lovosickým gymnáziem a mnoha dalšími. Stali jsme se dokonce i předmětem průzkumu studentů Masarykovy Univerzity v Brně a velmi nám to prospělo. V září jsme pro naše příznivce připravili druhý ročník afrického festivalu DUN DUN v Polepšovně ducha v Řeži. V září jsme také měli možnost nás prezentovat na výstavě Zahrada Čech, především se solárním vařičem, se kterým máme velké africké plány. Zanedlouho nato následovala další cesta do Keni. Tentokrát jsme se zaměřili na monitoring pravidelně podporovaných dětí a rozvoj spolupráce se školami a řemeslníky. Rok 2013 se pomalu nachýlil ke svému konci a my jsme právě dokončovali transformaci z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Od jsme tedy ShineBean o.p.s.. Věříme, že i v dalším roce společně s vámi prožijeme mnoho pozitivního. Přejeme všem, kteří čtou tyto řádky, abychom našli společnou cestu, jak naplňovat cíle ShineBean o.p.s. těmi nejefektivnějšími cestami. Mnoho zdaru do dalšího roku vám všem přeje Renata Rokůsková ředitelka ShineBean o.p.s

2 OBSAH Slovo na úvod... 1 Poslání, cíle a principy... 3 NAŠE POSLÁNÍ... 3 NAŠE CÍLE... 3 NAŠE PRINCIPY... 3 Struktura sdružení... 5 Činnost sdružení... 6 Realizace projektů... 7 Otevřená škola... 7 Daruj příležitost... 7 Kiumbové... 8 Propagace... 9 Mediální kampaň

3 POSLÁNÍ, CÍLE A PRINCIPY NAŠE POSLÁNÍ Podporujeme lidi žijící v chudobě ke změně od pasivního očekávání pomoci k aktivní zodpovědnosti za zlepšení situace NAŠE CÍLE 1. Inspirace ke změně myšlení a úhlu pohledu v oblasti rozvojové spolupráce, k aktivnímu převzetí osobní zodpovědnosti vůči lidskému společenství a za konstruktivní využívání vlastních možností. 2. Spolupráce zaměřená na odstraňování chudoby a jejích důsledků z globálního hlediska. 3. Podpora vzdělání a celkové vzdělanosti zaměřená na děti, mládež i dospělé ohrožené chudobou. 4. Podpora soběstačnosti, dlouhodobé udržitelnosti ekonomického rozvoje a pomoc při zahájení podnikatelských činností v rozvojových zemích. NAŠE PRINCIPY Jednejme s lidmi tak, jak chceme, aby oni jednali s námi. 1. Vycházíme ze základních lidských potřeb (touha po štěstí, naplněném životu ) a základních lidských hodnot (spravedlnost, pravda, láska, pokora, soucit, odpuštění, tolerance, svoboda, zodpovědnost, poctivost ). Respektování a uplatňování těchto hodnot je otázkou naší osobní cti

4 2. Nechceme zastávat sebestředné postoje, které vedou ke shromažďování majetku a vykořisťování. Naopak, přijímáme zodpovědnost za svoje činy a jejich dopady z globálního hlediska. 3. Přejeme druhým lidem takové dobro, o jaké usilujeme sami pro sebe. 4. Respektujeme platné zákony a nařízení zemí, ve kterých působíme. 5. Nevyvíjíme žádné aktivity, které by bylo možné označit jako korupční, ani se do takových činností žádným způsobem nezapojujeme. 6. Chováme se zodpovědně vůči těm, kterým se snažíme pomoci, i vůči těm, kdo nás podporují. 7. Základním kritériem rozdělování pomoci je míra potřebnosti a vlastní aktivita příjemců. Dodržujeme nestrannost a rovný přístup. 8. Nepřijímáme finanční ani jakékoliv jiné dary od fyzických či právnických osob, o kterých víme, že jednají v rozporu s morálními hodnotami, porušují platné zákony nebo provádějí činnosti, které jsou v rozporu s posláním a cíli sdružení ShineBean. 9. Odmítáme manipulaci, agresi, násilí či zneužívání v jakékoliv formě. 10. Jsme apolitickou organizací. Jsme otevřenou skupinou

5 STRUKTURA SDRUŽENÍ Nejvyšším orgánem ShineBean, o.s. byla v roce 2013 Členská konference sestávající ze všech členů sdružení. Členská konference volila Správní radu a Dozorčí radu. Správní rada následně volila ze svých členů předsedu a místopředsedu ti byli statutárními zástupci sdružení. Organizační a finanční management řídila výkonná ředitelka, zodpovědná Správní radě. Správní rada - v roce 2013 pracovala ve složení: Ing. Bc. Renata Rokůsková předsedkyně Ing. Petr Rokůsek místopředa Mgr. Jitka Tomanová člen Dozorčí rada kontrolní orgán pracoval v r v tomto složení: Ing. Tomáš Pikola Iva Šimralová Haidlová Eva Mrvková vstoupila v platnost transformace na obecně prospěšnou společnost ShineBean o.p.s, která je právním nástupcem ShineBean, o.s. Zakladateli ShineBean o.p.s jsou: Ing. Petr Rokůsek Ing. Bc. Renata Rokůsková Ing. Tomáš Pikola Členy správní rady se stali: Mgr. Jitka Tomanová Mgr. Eva Krutílková Ing. Petr Rokůsek Členy dozorčí rady se stali: Ing. Tomáš Pikola Iva šimralos Haidlová Ing. Hana Morávková Výkonnou ředitelkou byla jmenována Ing. Bc. Renata Rokůsková, která je zároveň statutárním orgánem ShineBean o.p.s - 5 -

6 ČINNOST SDRUŽENÍ / OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Členská konference se sešla v roce x. Sdružení evidovalo 11 členů (Marcela Trejbalová, Eva Mrvková, Eva Krutílková, Iva Šimralová, Hana Morávková, Renata Rokůsková, Tomáš Pikola, Lýdie Raszková, Petr Rokůsek, Jitka Tomanová, Vít Zajíček) Správní rada se sešla 5 x. Post výkonné ředitelky zastávala Renata Rokůsková. V průběhu roku 2013 s námi spolupracovalo cca 30 dobrovolníků. Díky dotacím z ÚP a ČRA jsme zaměstnávali 1 zaměstnance na plný úvazek. V naší partnerské organizaci ShineBean Kenya pracoval jeden zaměstnanec

7 REALIZACE PROJEKTŮ Otevřená škola Cílem projektu je odstranění bariér ze života dětí na cestě ke kvalitnímu vzdělání. Projekt zpřístupňuje vzdělání dětem z chudých rodin, které od nás i nadále dostávají uniformy a kozy. Prodej kůzlat jim pak umožňuje samofinancování dalších nákladů na vzdělání. Přičemž první kůzle předají svému spolužákovi. Tím se násobí řetězec pomoci. Projekt také zvyšuje kvalitu vzdělání pro všechny žáky partnerských základních škol. Zajišťujeme učebnice, vybavení škol a výhledově chceme vzdělávat i místní pedagogy. V roce 2013 se podařilo: Pravidelně jsme podporovali 13 dětí ve studiu, příspívali jsme i na další jejich potřeby (jídlo, léky, ošacení) Všechny pravidelně podporované děti jsme navštívili a připravili jsme monitorovací zprávu V lednu jsme předali 5 ti potřebným dětem v Keni kozy a stejný počet dětí jsme stejným způsobem podpořili v květnu. Do školy Kandiege jsme dovezli učebnice angličtiny a další výukové materiály, od studentů Lovosického gymnázia a Karlínského gymnázia Aktivně spolupracujeme se 3 keňskými školami, s dalšími 2 zůstáváme v přátelském kontaktu Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s novou školou Bar Chando poblíž městečka Usenge Obnovili jsme dopisování mezi žáky českých a keňských škol. Do pilotního projektu se zapojilo skoro 80 dvojic žáků ze školy U Stadionu v Litoměřicích a Bar Chando v Usenge Artworkshop V tomto roce jsme mohli našim příznivcům nabídnout opět o něco rozšířenější sortiment zboží. Kromě dekorativních předmětů z mastku máme v nabídce i široký sortiment šperků. Šperky jsou z různého materiálu, ale převážně z kostí, rohoviny, kokosu a papíru. Nejúspěšnější prodejní akce se opět uskutečnily především na festivalech. Jako nejlepší za celý rok hodnotíme tyto prodejní příležitosti: Africký den v Kroměříži, Se zvířátky na Říp, Africké léto v Botanické zahradě v Praze, Africká tržnice v ZOO Praha a vánoční besídka ve škole U Stadionu

8 V roce 2013 se podařilo: V letošním roce jsme nakoupili dalších ks výrobků Nadále spolupracujeme s 3 výrobními skupinami Kameníci v Tabace, Single mothers a Victourious v Kibeře. Celkem zadáváme práci 35 ti řemeslníkům. Pokračujeme v ukládání 10-ti % nákupní ceny do sociálního fondu Zahájili jsme jednání s řemeslníky v Tabace o realizaci chovu kuřat jako komunitního projektu. Studenti Masarykovy univerzity v Brně pro nás sestavili výborné marketingové plány projektu Arworkshop Výtěžek z prodeje výrobků významně přispívá k realizaci dalších projektů Kiumbové Tento projekt byl realizován v rámci projektu Artworkshop. Na jeho rozvoj nám chyběly kapacity. Africké vyhlídky V roce 2013 se projekt věnovaný globálnímu rozvojovému vzdělávání, prezentacím a výstavám o Keni velmi dobře rozjel. Velkou mírou za to vděčíme městu Litoměřice a spolupráci v rámci projektu Aware and Fair. U široké veřejnosti a především ze strany škol byl opravdu velký zájem. Formou výstavy se nám podařilo prezentovat na různých místech ČR velkoformátové fotografie od světoznámého fotografa Kiena Huong Li dokumentující jeden den keňské dívky Banty. V roce 2013 se podařilo: uspořádali jsme celkem 85 prezentací, z toho 4 pro veřejnost, 6 pro SŠ, 71 pro ZŠ, 4 pro MŠ Zúčastnilo se dětí a 71 dospělých Proběhly 3 výstavy - 8 -

9 Posilujeme společně V roce 2013 jsme soustředili naše síly na posílení kapacit formou širokého spektra spolupráci s mnoha dalšími organizacemi, firmami a institucemi nejrůznějšími formami. Především skrze výměnu informací, odbornou spolupráci, dvoustranné a mnohostranné akce, společné PR a fundraising. Tento projekt byl finančně podpořen z prostředků ČRA. Strategie vzájemně prospěšné spolupráce se nám velmi osvědčila a určitě ji budeme uplatňovat i nadále. V roce 2013 se podařilo: Aktivně a různorodě jsme spolupracovali s desítkami partnerů Získali jsme mnoho užitečných informací, partnery pro dlouhodobou odbornou spolupráci, příležitosti propagace a fundrasingu, organizovali jsme a spolupracovali jsme při realizaci kulturně osvětových akcí a především, rozvinuli jsme síť kontaktů pro následné příležitosti spolupráce Uspořádali jsme 2. ročník festivalu Dun Dun, do jehož realizace se zapojilo 14 partnerů, měli jsme možnost oslovit desítky tisíc návštěvníků výstavy Zahrada Čech díky spolupráci s agenturou Ryto, vedením výstaviště Zahrady Čech, vedení města Litoměřice. Získali jsme odborné partnery pro přípravu plánovaného projektu Solární inovace z oblasti výroby, technické dokumentace, mezinárodní dopravy a zahraničního obchodu partneři Jansen Display, Platon, Ing. Mráz, Mgr. Eva Krutílková, Pavel Činčera a další Získali jsme velmi kvalitní strategické materiály pro rozvoj projektu Artworkshop díky spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně

10 PROPAGACE Mediální kampaň Rozhovory se zástupci nebo informace o společnosti ShineBean zveřejnila v roce 2013 tato média: TISK Deníky Litoměřicka, Ústecka, Děčínska, Kroměřížska Litoměřicko24 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 Pravý Domácí Časopis Zpravodajství Teplicka INTERNET Africké sochy.cz Afro.cz Budejckabrana.cz Etnetera.cz Fairngo.com Gymlovo.cz Litomericko24.cz Tomaszumr.cz TELEVIZE RT Regionální televize Litoměřice Kabelová televize Štětí

11 HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ Rozvaha (v tis. Kč) AKTIVA Stav k Stav k Dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý majetek Krátkodobý majetek Pohledávky Jiné pohledávky Odběratelé 3 14 Krátkodobý finanční majetek Pokladna 1 15 Bankovní účty Úhrn aktiv PASIVA Stav k Stav k Vlastní zdroje Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta min.let Cizí zdroje Krátkodobé závazky Dodavatelé 11 2 Ostatní závazky Zaměstnanci 8 16 Závazky ze soc.a zdr.pojištění 0 8 Daň z příjmů 0 0 Ostatní přímé daně 0 2 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Úhrn pasiv

12 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) NÁKLADY k Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Služby celkem Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Kursové ztráty Jiné ostatní náklady Náklady celkem VÝNOSY k Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Přijaté příspěvky Dary Provozní dotace Dotace MZV Výnosy celkem Daň z příjmů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

13 PODĚKOVÁNÍ Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život. Děkujeme, že společně můžeme přispívat ke vzpomínkám na celý život! Hlavní partneři Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Nano Energies Trade, s.r.o. Jansen Display, s.r.o

14 Dále naše dílo podpořili Financemi: Barathová Kateřina, Bedrníková Michaela, Březinová Martina, Čapková Monika, Černá Milena, Dvořák Miroslav, Fajmon Antonín, Filipová Monika, Fišerová Miluše, Haicová Zdenka, Hermann Petr, Holá Lenka, Horký Bohumil, Kisová Petra, Klenor Karel, Klusák Jaroslav, Koláčková Olga, Kolínková Martina, Kovářová Hana, Křížová Eva, Kubešová, Kučerová Martina, Lejsková Lenka, Lubuská Lucie, Lysá Ludmila, Motyčková Ludmila, Mrvková Eva, Pellichová Jana, Pikola Tomáš, Pražáková Drahomíra, Pyszková Lenka Obare, Rusínová Radmila, Růžičková Iva, Růžičková Jana, Sazeček Jaroslav, Smetanová Petra, Šipka Petr, Švehlová Slavomila, Trejbalová Marcela, Váchová Jana, Vičarová Jana, Wittnerová Marie Apoštolská církev, Bratrská jednota babtistů Litoměřice, Centrum pro rodinu Krupka, ECM Litoměřice, Gymnázium Lovosice, KS Černý Most, KS Žďár nad Sázavou, Ministerstvo zahraničí České republiky, ZŠ Na Valech Litoměřice, ZŠ Pohůrecká České Budějovice, ZŠ Speciální Litoměřice, ZŠ U Stadionu Litoměřice, Vybavením a službami: Jansen Display, s.r.o., Creative Gate Dobrovolnou prací: Čáková Klára, Došková Hana, Hrušková Radka, Chytková Jana, Luňák Lukáš, Martínková Jaroslava, Mrvková Eva, Pavlová Jitka, Pikola Tomáš, Pínová Ivana, Prošek Tomáš, Raszková Lydie, Smolková Lada, Svobodová Kateřina, Šimral Josef, Štolcová Radka, Tomanová Jitka, Tomanová Lucie, Trejbalová Marcela, Vlasáková Milena

15 SLOVO NA ZÁVĚR Rok 2013 byl rokem radostným, dynamickým a rokem nových výzev. ShineBean začíná být organizací, která už má za sebou určitou historii, a profiluje se jako spolehlivá společnost. Zásadní význam pro nás má transformace na obecně prospěšnou společnost, kterou jsme se stali v závěru roku Mohli jsme si vyzkoušet řadu nových věcí a strategií. Někde jsme uspěli, někde jsme se poučili. Rok 2013 nám přinesl mnoho inspirativních setkání s novými lidmi, kteří naši činnost obohatili a kterých si vážíme. Jsme velmi vděční nejen novým partnerům, příznivcům, podporovatelům a přátelům, ale i všem, kdo nás svými sympatiemi provázejí již delší dobu. Přejeme všem příznivcům ShineBeanu, aby je ShineBean ani v příštích letech nezklamal, ale přinášel radost a užitečnou práci nejen v Čechách, ale i v Keni

16 KONTAKT ShineBean o.p.s. Sídlo organizece: Osvobození 839/19; Litoměřice, ČR Web: IČ: Bankovní spojení: UniCredit Bank, Náměstí Republiky, Praha 1 Číslo účtu: / 2700 Číslo účtu veřejné sbírky: / 0300 Výroční zpráva 2013 Text: Renata Rokůsková, Iva Šimralová Haidlová Obrázky: Zuzana Legnerová Jazyková korektura: Ivana Pínová Grafická úprava: Iva Šimralová Haidlová, Josef Šimral

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

zpráva výroční obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži

zpráva výroční obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži zpráva výroční 2010 obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži Vážení přátelé, vážíme si Vašeho zájmu seznámit se s činností společnosti MAJÁK v roce 2010. Oceňujeme také úsilí a činy všech,

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více