SLOVO NA ÚVOD. Vážení a milí,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO NA ÚVOD. Vážení a milí,"

Transkript

1 SLOVO NA ÚVOD Vážení a milí, rok 2013 už je v nedohlednu a my vám přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se u nás za tento rok událo. V průběhu roku jsme navázali řadu nových pracovních přátelství s neziskovkami, firmami a institucemi. Za zmínku stojí například spolupráce s MKC Praha nebo ústeckou propagační firmou Ryto. Základna dobrovolníků je přibližně stejná. Někteří z nedostatku časových kapacit přestávají spolupracovat naplno, ale zůstávají našimi věrnými fanoušky a vypomáhají alespoň občas, další zase naopak s námi navazují novou, intenzivnější spolupráci. První polovina roku se odehrávala ve znamení besed na školách a to především díky partnerství s fairtradovým městem Litoměřice. Zintenzivnili jsme spolupráci s litoměřickou ZŠ U Stadionu, s lovosickým gymnáziem a mnoha dalšími. Stali jsme se dokonce i předmětem průzkumu studentů Masarykovy Univerzity v Brně a velmi nám to prospělo. V září jsme pro naše příznivce připravili druhý ročník afrického festivalu DUN DUN v Polepšovně ducha v Řeži. V září jsme také měli možnost nás prezentovat na výstavě Zahrada Čech, především se solárním vařičem, se kterým máme velké africké plány. Zanedlouho nato následovala další cesta do Keni. Tentokrát jsme se zaměřili na monitoring pravidelně podporovaných dětí a rozvoj spolupráce se školami a řemeslníky. Rok 2013 se pomalu nachýlil ke svému konci a my jsme právě dokončovali transformaci z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Od jsme tedy ShineBean o.p.s.. Věříme, že i v dalším roce společně s vámi prožijeme mnoho pozitivního. Přejeme všem, kteří čtou tyto řádky, abychom našli společnou cestu, jak naplňovat cíle ShineBean o.p.s. těmi nejefektivnějšími cestami. Mnoho zdaru do dalšího roku vám všem přeje Renata Rokůsková ředitelka ShineBean o.p.s

2 OBSAH Slovo na úvod... 1 Poslání, cíle a principy... 3 NAŠE POSLÁNÍ... 3 NAŠE CÍLE... 3 NAŠE PRINCIPY... 3 Struktura sdružení... 5 Činnost sdružení... 6 Realizace projektů... 7 Otevřená škola... 7 Daruj příležitost... 7 Kiumbové... 8 Propagace... 9 Mediální kampaň

3 POSLÁNÍ, CÍLE A PRINCIPY NAŠE POSLÁNÍ Podporujeme lidi žijící v chudobě ke změně od pasivního očekávání pomoci k aktivní zodpovědnosti za zlepšení situace NAŠE CÍLE 1. Inspirace ke změně myšlení a úhlu pohledu v oblasti rozvojové spolupráce, k aktivnímu převzetí osobní zodpovědnosti vůči lidskému společenství a za konstruktivní využívání vlastních možností. 2. Spolupráce zaměřená na odstraňování chudoby a jejích důsledků z globálního hlediska. 3. Podpora vzdělání a celkové vzdělanosti zaměřená na děti, mládež i dospělé ohrožené chudobou. 4. Podpora soběstačnosti, dlouhodobé udržitelnosti ekonomického rozvoje a pomoc při zahájení podnikatelských činností v rozvojových zemích. NAŠE PRINCIPY Jednejme s lidmi tak, jak chceme, aby oni jednali s námi. 1. Vycházíme ze základních lidských potřeb (touha po štěstí, naplněném životu ) a základních lidských hodnot (spravedlnost, pravda, láska, pokora, soucit, odpuštění, tolerance, svoboda, zodpovědnost, poctivost ). Respektování a uplatňování těchto hodnot je otázkou naší osobní cti

4 2. Nechceme zastávat sebestředné postoje, které vedou ke shromažďování majetku a vykořisťování. Naopak, přijímáme zodpovědnost za svoje činy a jejich dopady z globálního hlediska. 3. Přejeme druhým lidem takové dobro, o jaké usilujeme sami pro sebe. 4. Respektujeme platné zákony a nařízení zemí, ve kterých působíme. 5. Nevyvíjíme žádné aktivity, které by bylo možné označit jako korupční, ani se do takových činností žádným způsobem nezapojujeme. 6. Chováme se zodpovědně vůči těm, kterým se snažíme pomoci, i vůči těm, kdo nás podporují. 7. Základním kritériem rozdělování pomoci je míra potřebnosti a vlastní aktivita příjemců. Dodržujeme nestrannost a rovný přístup. 8. Nepřijímáme finanční ani jakékoliv jiné dary od fyzických či právnických osob, o kterých víme, že jednají v rozporu s morálními hodnotami, porušují platné zákony nebo provádějí činnosti, které jsou v rozporu s posláním a cíli sdružení ShineBean. 9. Odmítáme manipulaci, agresi, násilí či zneužívání v jakékoliv formě. 10. Jsme apolitickou organizací. Jsme otevřenou skupinou

5 STRUKTURA SDRUŽENÍ Nejvyšším orgánem ShineBean, o.s. byla v roce 2013 Členská konference sestávající ze všech členů sdružení. Členská konference volila Správní radu a Dozorčí radu. Správní rada následně volila ze svých členů předsedu a místopředsedu ti byli statutárními zástupci sdružení. Organizační a finanční management řídila výkonná ředitelka, zodpovědná Správní radě. Správní rada - v roce 2013 pracovala ve složení: Ing. Bc. Renata Rokůsková předsedkyně Ing. Petr Rokůsek místopředa Mgr. Jitka Tomanová člen Dozorčí rada kontrolní orgán pracoval v r v tomto složení: Ing. Tomáš Pikola Iva Šimralová Haidlová Eva Mrvková vstoupila v platnost transformace na obecně prospěšnou společnost ShineBean o.p.s, která je právním nástupcem ShineBean, o.s. Zakladateli ShineBean o.p.s jsou: Ing. Petr Rokůsek Ing. Bc. Renata Rokůsková Ing. Tomáš Pikola Členy správní rady se stali: Mgr. Jitka Tomanová Mgr. Eva Krutílková Ing. Petr Rokůsek Členy dozorčí rady se stali: Ing. Tomáš Pikola Iva šimralos Haidlová Ing. Hana Morávková Výkonnou ředitelkou byla jmenována Ing. Bc. Renata Rokůsková, která je zároveň statutárním orgánem ShineBean o.p.s - 5 -

6 ČINNOST SDRUŽENÍ / OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Členská konference se sešla v roce x. Sdružení evidovalo 11 členů (Marcela Trejbalová, Eva Mrvková, Eva Krutílková, Iva Šimralová, Hana Morávková, Renata Rokůsková, Tomáš Pikola, Lýdie Raszková, Petr Rokůsek, Jitka Tomanová, Vít Zajíček) Správní rada se sešla 5 x. Post výkonné ředitelky zastávala Renata Rokůsková. V průběhu roku 2013 s námi spolupracovalo cca 30 dobrovolníků. Díky dotacím z ÚP a ČRA jsme zaměstnávali 1 zaměstnance na plný úvazek. V naší partnerské organizaci ShineBean Kenya pracoval jeden zaměstnanec

7 REALIZACE PROJEKTŮ Otevřená škola Cílem projektu je odstranění bariér ze života dětí na cestě ke kvalitnímu vzdělání. Projekt zpřístupňuje vzdělání dětem z chudých rodin, které od nás i nadále dostávají uniformy a kozy. Prodej kůzlat jim pak umožňuje samofinancování dalších nákladů na vzdělání. Přičemž první kůzle předají svému spolužákovi. Tím se násobí řetězec pomoci. Projekt také zvyšuje kvalitu vzdělání pro všechny žáky partnerských základních škol. Zajišťujeme učebnice, vybavení škol a výhledově chceme vzdělávat i místní pedagogy. V roce 2013 se podařilo: Pravidelně jsme podporovali 13 dětí ve studiu, příspívali jsme i na další jejich potřeby (jídlo, léky, ošacení) Všechny pravidelně podporované děti jsme navštívili a připravili jsme monitorovací zprávu V lednu jsme předali 5 ti potřebným dětem v Keni kozy a stejný počet dětí jsme stejným způsobem podpořili v květnu. Do školy Kandiege jsme dovezli učebnice angličtiny a další výukové materiály, od studentů Lovosického gymnázia a Karlínského gymnázia Aktivně spolupracujeme se 3 keňskými školami, s dalšími 2 zůstáváme v přátelském kontaktu Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s novou školou Bar Chando poblíž městečka Usenge Obnovili jsme dopisování mezi žáky českých a keňských škol. Do pilotního projektu se zapojilo skoro 80 dvojic žáků ze školy U Stadionu v Litoměřicích a Bar Chando v Usenge Artworkshop V tomto roce jsme mohli našim příznivcům nabídnout opět o něco rozšířenější sortiment zboží. Kromě dekorativních předmětů z mastku máme v nabídce i široký sortiment šperků. Šperky jsou z různého materiálu, ale převážně z kostí, rohoviny, kokosu a papíru. Nejúspěšnější prodejní akce se opět uskutečnily především na festivalech. Jako nejlepší za celý rok hodnotíme tyto prodejní příležitosti: Africký den v Kroměříži, Se zvířátky na Říp, Africké léto v Botanické zahradě v Praze, Africká tržnice v ZOO Praha a vánoční besídka ve škole U Stadionu

8 V roce 2013 se podařilo: V letošním roce jsme nakoupili dalších ks výrobků Nadále spolupracujeme s 3 výrobními skupinami Kameníci v Tabace, Single mothers a Victourious v Kibeře. Celkem zadáváme práci 35 ti řemeslníkům. Pokračujeme v ukládání 10-ti % nákupní ceny do sociálního fondu Zahájili jsme jednání s řemeslníky v Tabace o realizaci chovu kuřat jako komunitního projektu. Studenti Masarykovy univerzity v Brně pro nás sestavili výborné marketingové plány projektu Arworkshop Výtěžek z prodeje výrobků významně přispívá k realizaci dalších projektů Kiumbové Tento projekt byl realizován v rámci projektu Artworkshop. Na jeho rozvoj nám chyběly kapacity. Africké vyhlídky V roce 2013 se projekt věnovaný globálnímu rozvojovému vzdělávání, prezentacím a výstavám o Keni velmi dobře rozjel. Velkou mírou za to vděčíme městu Litoměřice a spolupráci v rámci projektu Aware and Fair. U široké veřejnosti a především ze strany škol byl opravdu velký zájem. Formou výstavy se nám podařilo prezentovat na různých místech ČR velkoformátové fotografie od světoznámého fotografa Kiena Huong Li dokumentující jeden den keňské dívky Banty. V roce 2013 se podařilo: uspořádali jsme celkem 85 prezentací, z toho 4 pro veřejnost, 6 pro SŠ, 71 pro ZŠ, 4 pro MŠ Zúčastnilo se dětí a 71 dospělých Proběhly 3 výstavy - 8 -

9 Posilujeme společně V roce 2013 jsme soustředili naše síly na posílení kapacit formou širokého spektra spolupráci s mnoha dalšími organizacemi, firmami a institucemi nejrůznějšími formami. Především skrze výměnu informací, odbornou spolupráci, dvoustranné a mnohostranné akce, společné PR a fundraising. Tento projekt byl finančně podpořen z prostředků ČRA. Strategie vzájemně prospěšné spolupráce se nám velmi osvědčila a určitě ji budeme uplatňovat i nadále. V roce 2013 se podařilo: Aktivně a různorodě jsme spolupracovali s desítkami partnerů Získali jsme mnoho užitečných informací, partnery pro dlouhodobou odbornou spolupráci, příležitosti propagace a fundrasingu, organizovali jsme a spolupracovali jsme při realizaci kulturně osvětových akcí a především, rozvinuli jsme síť kontaktů pro následné příležitosti spolupráce Uspořádali jsme 2. ročník festivalu Dun Dun, do jehož realizace se zapojilo 14 partnerů, měli jsme možnost oslovit desítky tisíc návštěvníků výstavy Zahrada Čech díky spolupráci s agenturou Ryto, vedením výstaviště Zahrady Čech, vedení města Litoměřice. Získali jsme odborné partnery pro přípravu plánovaného projektu Solární inovace z oblasti výroby, technické dokumentace, mezinárodní dopravy a zahraničního obchodu partneři Jansen Display, Platon, Ing. Mráz, Mgr. Eva Krutílková, Pavel Činčera a další Získali jsme velmi kvalitní strategické materiály pro rozvoj projektu Artworkshop díky spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně

10 PROPAGACE Mediální kampaň Rozhovory se zástupci nebo informace o společnosti ShineBean zveřejnila v roce 2013 tato média: TISK Deníky Litoměřicka, Ústecka, Děčínska, Kroměřížska Litoměřicko24 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 Pravý Domácí Časopis Zpravodajství Teplicka INTERNET Africké sochy.cz Afro.cz Budejckabrana.cz Etnetera.cz Fairngo.com Gymlovo.cz Litomericko24.cz Tomaszumr.cz TELEVIZE RT Regionální televize Litoměřice Kabelová televize Štětí

11 HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ Rozvaha (v tis. Kč) AKTIVA Stav k Stav k Dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý majetek Krátkodobý majetek Pohledávky Jiné pohledávky Odběratelé 3 14 Krátkodobý finanční majetek Pokladna 1 15 Bankovní účty Úhrn aktiv PASIVA Stav k Stav k Vlastní zdroje Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta min.let Cizí zdroje Krátkodobé závazky Dodavatelé 11 2 Ostatní závazky Zaměstnanci 8 16 Závazky ze soc.a zdr.pojištění 0 8 Daň z příjmů 0 0 Ostatní přímé daně 0 2 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Úhrn pasiv

12 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) NÁKLADY k Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Služby celkem Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady Kursové ztráty Jiné ostatní náklady Náklady celkem VÝNOSY k Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Přijaté příspěvky Dary Provozní dotace Dotace MZV Výnosy celkem Daň z příjmů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

13 PODĚKOVÁNÍ Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život. Děkujeme, že společně můžeme přispívat ke vzpomínkám na celý život! Hlavní partneři Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Nano Energies Trade, s.r.o. Jansen Display, s.r.o

14 Dále naše dílo podpořili Financemi: Barathová Kateřina, Bedrníková Michaela, Březinová Martina, Čapková Monika, Černá Milena, Dvořák Miroslav, Fajmon Antonín, Filipová Monika, Fišerová Miluše, Haicová Zdenka, Hermann Petr, Holá Lenka, Horký Bohumil, Kisová Petra, Klenor Karel, Klusák Jaroslav, Koláčková Olga, Kolínková Martina, Kovářová Hana, Křížová Eva, Kubešová, Kučerová Martina, Lejsková Lenka, Lubuská Lucie, Lysá Ludmila, Motyčková Ludmila, Mrvková Eva, Pellichová Jana, Pikola Tomáš, Pražáková Drahomíra, Pyszková Lenka Obare, Rusínová Radmila, Růžičková Iva, Růžičková Jana, Sazeček Jaroslav, Smetanová Petra, Šipka Petr, Švehlová Slavomila, Trejbalová Marcela, Váchová Jana, Vičarová Jana, Wittnerová Marie Apoštolská církev, Bratrská jednota babtistů Litoměřice, Centrum pro rodinu Krupka, ECM Litoměřice, Gymnázium Lovosice, KS Černý Most, KS Žďár nad Sázavou, Ministerstvo zahraničí České republiky, ZŠ Na Valech Litoměřice, ZŠ Pohůrecká České Budějovice, ZŠ Speciální Litoměřice, ZŠ U Stadionu Litoměřice, Vybavením a službami: Jansen Display, s.r.o., Creative Gate Dobrovolnou prací: Čáková Klára, Došková Hana, Hrušková Radka, Chytková Jana, Luňák Lukáš, Martínková Jaroslava, Mrvková Eva, Pavlová Jitka, Pikola Tomáš, Pínová Ivana, Prošek Tomáš, Raszková Lydie, Smolková Lada, Svobodová Kateřina, Šimral Josef, Štolcová Radka, Tomanová Jitka, Tomanová Lucie, Trejbalová Marcela, Vlasáková Milena

15 SLOVO NA ZÁVĚR Rok 2013 byl rokem radostným, dynamickým a rokem nových výzev. ShineBean začíná být organizací, která už má za sebou určitou historii, a profiluje se jako spolehlivá společnost. Zásadní význam pro nás má transformace na obecně prospěšnou společnost, kterou jsme se stali v závěru roku Mohli jsme si vyzkoušet řadu nových věcí a strategií. Někde jsme uspěli, někde jsme se poučili. Rok 2013 nám přinesl mnoho inspirativních setkání s novými lidmi, kteří naši činnost obohatili a kterých si vážíme. Jsme velmi vděční nejen novým partnerům, příznivcům, podporovatelům a přátelům, ale i všem, kdo nás svými sympatiemi provázejí již delší dobu. Přejeme všem příznivcům ShineBeanu, aby je ShineBean ani v příštích letech nezklamal, ale přinášel radost a užitečnou práci nejen v Čechách, ale i v Keni

16 KONTAKT ShineBean o.p.s. Sídlo organizece: Osvobození 839/19; Litoměřice, ČR Web: IČ: Bankovní spojení: UniCredit Bank, Náměstí Republiky, Praha 1 Číslo účtu: / 2700 Číslo účtu veřejné sbírky: / 0300 Výroční zpráva 2013 Text: Renata Rokůsková, Iva Šimralová Haidlová Obrázky: Zuzana Legnerová Jazyková korektura: Ivana Pínová Grafická úprava: Iva Šimralová Haidlová, Josef Šimral

Slovo na úvod. Vážení a milí,

Slovo na úvod. Vážení a milí, Slovo na úvod Vážení a milí, přinášíme Vám výroční zprávu o činnosti obecně prospěšné společnosti ShineBean o.p.s. za rok 2014. Jednalo se již o 7. rok naší existence. Jsme velmi rádi, že můžeme kontinuálně

Více

ShineBean o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

ShineBean o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ShineBean o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Slovo na úvod Vážení a milí příznivci, podporovateé, přátelé, přinášíme Vám výroční zprávu o činnosti obecně prospěšné společnosti ShineBean o.p.s. za rok 2015.

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Iskérka obecně prospěšná společnost

Iskérka obecně prospěšná společnost Iskérka obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje: Iskérka obecně prospěšná společnost Sídlo sdružení: Chodská 534 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Telefon: 774 274 800 E-mail: info@iskerka.cz

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Iskérka obecně prospěšná společnost

Iskérka obecně prospěšná společnost Iskérka obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje: Iskérka obecně prospěšná společnost Sídlo sdružení: Chodská 534 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Telefon: 774 274 800, 774 064 753 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více