III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd"

Transkript

1 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ IX.B M Funkce, řešení soustavy, grafické řešení Opakování, funkce, předpis, řešní slovní úlohy Štěpánek 1 VY_32_INOVACE_001_M9B 4/ IX.A M Určení předpisu fce z grafu Rozcvička, úvod, opakování pojmů Štěpánek 2 VY_32_INOVACE_002_M9A 4/ IX.A M Leží bod na grafu, souřadnice bodu Rozcvička, opakování pojmů, rostoucí, klesající, konstantní, bod grafu Štěpánek 3 VY_32_INOVACE_003_M9A 8/ IX.A M Rozbor prověrky Oprava prověrky, graf, předpis, průsečíky Štěpánek 4 VY_32_INOVACE_004_M9A 3/ IX.B M Slovní úlohy, grafické řešení Srovnání grafického a početního řešení slovní úlohy Štěpánek 5 VY_32_INOVACE_005_M9B 4/ IX.A M Slovní úlohy, grafické řešení_2 Srovnání grafického a početního řešení slovní úlohy Štěpánek 6 VY_32_INOVACE_006_M9A 2/ IX.B M Lomené výrazy, řešení prověrky Lomené výrazy, příprava na pololetní písemnou práci Štěpánek 7 VY_32_INOVACE_007_M9B 1/106

2 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ IX.A M Lomené výrazy, procvičování Lomené výrazy, příprava na pololetní písemnou práci Štěpánek 8 VY_32_INOVACE_008_M9A 3/ IX.B M Příprava pololetní práce Opakování na pololetní práci, rovnice, slovní úloha pohyb početně a graficky Štěpánek 9 VY_32_INOVACE_009_M9B 2/ IX.B M Rozbor pololetní práce_a Rozbor jednotlivých příkladů, odstranění nejčastějších chyb Štěpánek 10 VY_32_INOVACE_010_M9B 3/ IX.A M Rozbor pololetní práce_b Rozbor jednotlivých příkladů, odstranění nejčastějších chyb Štěpánek 11 VY_32_INOVACE_011_M9A 2/ IX.B M Rozhodovací prověrka Rozhodovací prověrka a její rozbor Štěpánek 12 VY_32_INOVACE_012_M9B 3/ IX.B M Podobnost procvičení Úvodní část, zopakování a procvičení podobnosti Štěpánek 13 VY_32_INOVACE_013_M9B 2/ IX.B M Dělení úsečky v poměru Naučit žáky změnit a rozdělit úsečku v daném poměru Štěpánek 14 VY_32_INOVACE_014_M9B 2/ IX.B M Změna délky úsečky Procvičení změn délky úsečky, všechny typy Štěpánek 15 VY_32_INOVACE_015_M9B 3/ IX.B M Užití podobnosti Využití podobnosti při řešení příkladů z praxe Štěpánek 16 VY_32_INOVACE_016_M9B 2/106

3 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IX.A M Goniometrické funkce úvod Zopakování základních pojmů pravoúhlého trojúhelníku Štěpánek 17 VY_32_INOVACE_017_M9A 3/ IX.A M Goniometrické funkce kosinus V úvodní části procvičení a zopakování fce sin, výklad cos Štěpánek 18 VY_32_INOVACE_018_M9A 2/ IX.A M Podobnost rozbor prověrky Prověrka na podobnost a její rozbor Štěpánek 19 VY_32_INOVACE_019_M9A 3/ IX.B M Podobnost docvičení Docvičení příkladů na podobnost Štěpánek 20 VY_32_INOVACE_020_M9B 3/ IX.B M Goniometrické funkce tangens Prosvičení a shrnutí goniometrických funkcí, základní úlohy Štěpánek 21 VY_32_INOVACE_021_M9B 2/ V.A Aj Vocabulary 2D procviční slovíček 2. lekce, část D Šipanová 22 VY_32_INOVACE_022_Aj5A 4/ VI.A Aj My school procvičit názvy předmětů, dny a sloveso have got Šipanová 23 VY_32_INOVACE_023_Aj6A 3/ IX.A M Goniometrické funkce Test - ověření znalostí, funkce, tabulky, IT SMART Štěpánek 24 VY_32_INOVACE_024_M9A 2/ IX.B M Goniometrické funkce Test - ověření znalostí, funkce, tabulky,pc učebna Štěpánek 25 VY_32_INOVACE_025_M9B 3/106

4 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IX.A M Goniometrické funkce Využití goniometrických funcí, příklady, použití tabulek, celá hod Štěpánek 26 VY_32_INOVACE_026_M9A 8,9/ I.B Prv Zápis do 1.r. Test - ověření znalostí Bourová 27 VY_32_INOVACE_027_Zápis1A 3/ V.A Aj Zápor slovesa to be Tvoření záporu slovesa být - tvoření, zkrácené tvary, procvičení Šipanová 28 VY_32_INOVACE_028_Aj5A 7/ VII.A Aj Good, bad stupňování procvičení stupňů adjektiv good a bad, důraz na řečové dovednosti Šipanová 29 VY_32_INOVACE_029_Aj7A 2/ IX.A M Goniometrické funkce Řešení slovních úloh Štěpánek 30 VY_32_INOVACE_030_M9A 4/ VI.A Aj My school - opakování zopakování slovní zásoby a obratů k tématu, procvičení 'have got' Šipanová 31 VY_32_INOVACE_031_Aj6A 2/ IX.A M Goniometrické funkce Úvodní část, zopakování a procvičení podobnosti Štěpánek 32 VY_32_INOVACE_032_M9A 4/ V.A Aj Short answers Výklad a procvičení krátkých odpovědí u slovesa 'to be' Šipanová 33 VY_32_INOVACE_033_Aj5A 2/ VI.A Aj Opakování 3. lekce Zopakování učiva 3. lekce, příprava na souhrnný test Šipanová 34 VY_32_INOVACE_034_Aj6A 4/106

5 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ V.A Aj Revision Procvičení probrané látky, důraz na ústní projev. Šipanová 35 VY_32_INOVACE_035_Aj5A 3/ IX.B M Užití goniometrických funkcí Řešení slovních úloh_3 Štěpánek 36 VY_32_INOVACE_036_M9B 2/ IX.B M Užití goniometrických funkcí Řešení slovních úloh_4 Štěpánek 37 VY_32_INOVACE_037_M9B 2/ IX.B M Užití goniometrických funkcí 2/ IX.A M Souhrnná cvičení 3/ IX.B M Souhrnná cvičení Řešení slovních úloh_5 Štěpánek 38 Prosvičení a shrnutí goniometrických funkcí, slovní úlohy, úlohy z praxe Prosvičení a shrnutí goniometrických funkcí, slovní úlohy, úlohy z praxe Štěpánek 39 Štěpánek 40 VY_32_INOVACE_038_M9B VY_32_INOVACE_039_M9A VY_32_INOVACE_040_M9B 2/ IX.B M Opakování vzorců rovinných obrazců Prověrka goniometrické funkce, rozbor Štěpánek 41 VY_32_INOVACE_041_M9B 3/ IX.A M Opakování vzorců rovinných obrazců Prověrka goniometrické funkce, rozbor Štěpánek 42 VY_32_INOVACE_042_M9A 7/ VII.A Aj Entertainment Úvod do tématu, nová slovní zásoba Šipanová 43 VY_32_INOVACE_043_Aj7A 5/106

6 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 4/ V.A Aj Množné číslo Tvoření množného čísla, nepravidelný plurál, pravopisné změny Šipanová 44 VY_32_INOVACE_044_Aj5A 2/ VI.A Aj What's the time? Určování času Šipanová 45 VY_32_INOVACE_045_Aj6A 3/ II.B Prv Jarní svátky Výklad a procvičování jarních svátků-zvyky,data Bourová 46 VY_52_INOVACE_046_PRV2B 4/ II.B Prv Jarní rostliny Výklad a procvičování - byliny dřeviny Bourová 47 VY_52_INOVACE_047_PRV2B 3/ IX.B M Opakování vzorců těles Opakování vzorců, slovní úlohy, skupiny Štěpánek 48 VY_32_INOVACE_048_M9A 3/ II.A M Příprava násobení Výklad učiva Ortmanová 49 VY_32_INOVACE_049_M2A 3/ VI.A F Převody jednotek délky Procvičení převodů Hackl 50 VY_52_INOVACE_050_F6B 3/ VI.A F Převody jednotek objemu Procvičení převodů Hackl 51 VY_52_INOVACE_051_F6B 3/ VI.A F Převody jednotek hmotnosti Procvičení převodů Hackl 52 VY_52_INOVACE_052_F6B 6/106

7 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ I.A Prv Město, vesnice Procvičení rozdílu Borovková 53 VY_52_INOVACE_053_PRV1A 2/ II.B Čj Opakování měkkých a tvrdých slabik Procvičování pravopisu Bourová 54 VY_32 _INOVACE_054_Čj2B 4/ VIII,IX Vv Návrh gotického okna Výtvarné řešení okna Hackl 55 VY_32_INOVACE_055_Vv8 4/ VI.A Aj Určování času určování času, pojmy čtvrt, půl tři čtvrtě Šipanová 56 VY_32_INOVACE_056_Aj6A 2/ I.B Čj b nebo d Procvičování Macáková 57 VY_32_INOVACE_057_ČJ1B 4/ II.A Prv Zvířata-části těla Výklad učiva Ortmanová 58 VY_52_INOVACE_058_PRV2A 4/ II.B Hv Měkké a tvrdé slabiky Nácvik písně Filišteinová 59 VY_32_INOVACE_059_HV2B 2/ IX.B M Jehlany základní pojmy Základní pojmy, vyvození Štěpánek 60 VY_32_INOVACE_060_M9B 2/ I.A Prv Roční období,měsíce Poznávání rozdílů různých ročních dob Borovková 61 VY_52_INOVACE_061_PRV1A 7/106

8 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IX.A M Výška jehlanu Výpočet výšky jehlanu, slovní úlohy Štěpánek 62 VY_32_INOVACE_062_M9A 3/ II.B Prv Setkání se zvířaty Procviččování,savci,ptáci Bourová 63 VY_52_INOVACE_063_PRV2B 3/ IX.B M Povrch jehlanu Výklad, cvičení z učebnice Štěpánek 64 VY_32_INOVACE_064_M9B 2/ II.A Čj Skupiny dě, tě, ně Výklad, procvičováni učiva Ortmanová 65 VY_32_INOVACE_065_ČJ2A 5/ II.A Čj Pohádky K. J. Erbena Procvičování znalostí Ortmanová 66 VY_32_INOVACE_066_ČJ2A 2/ IX.A M Povrch jehlanu cvičení Procvičování vzorců na S, cvičení z učebnice Štěpánek 67 VY_32_INOVACE_067_M9A 2/ III.A M Násobení,dělení Procvičování malé násobilky Smolková 68 VY_32 _INOVACE_068_M3A 4/ III.A Pv Origami Výrobek origami ryba Smolková 69 VY_32 _INOVACE_069_Pv3A 3/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Procvičování vyjmenovaných slov b,l,m Smolková 70 VY_32 _INOVACE_070_Čj3A 8/106

9 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ III.A Prv Voda výklad voda Smolková 71 VY_52_INOVACE_071_Prv3A 5/ III.A Hv Medvědí, noty Nácvik písně, procvičování stupnice C-dur Smolková 72 VY_32 _INOVACE_072_Hv3A 1/ I.A Čj Slabiky di,ti,ni-dy,ty,ny Rozlišování slabik na konkrétních slovech Borovková 73 VY_32_INOVACE_073_Čj1A 5/ VIII.A Př Poranění páteře nervová soustava, opakování, poranění páteře Homutová 74 VY_52_INOVACE_074_Př8A 2/ IX.B M Objem jehlanu Odvození vzorce na objem, řešení úloh Štěpánek 75 VY_32_INOVACE_075_M9B 1/ II.A M Násobky dvou Výklad a procvičování učiva Ortmanová 76 VY_32_INOVACE_076_M2A 3/ II.A Prv Domácí zvířata Vyvození učiva Ortmanová 77 VY_52_INOVACE_077_PRV2A 4/ VI.A Aj Time - listening poslech, procvičování času Šipanová 78 VY_32_INOVACE_078_Aj6A 2/ IX.B M Objem jehlanu Docvičení výpočtu objemu, procvičení na souhrnných cvičeních Štěpánek 79 VY_32_INOVACE_079_M9B 9/106

10 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IX.A M Souhrnná cvičení Docvičení výpočtu objemu, procvičení na souhrnných cvičeních Štěpánek 80 VY_32_INOVACE_080_M9A 2/ II.A Čj Skupiny bě, pě, vě Procvičování učiva Ortmanová 81 VY_32_INOVACE_081_Čj2A 2/ VI.A Aj Speaking activities opakování a procvičování učiva Šipanová 82 VY_32_INOVACE_082_Aj6A 4/ V.A Aj Opakování opakování gramatiky, slovní zásoby Šipanová 83 VY_32_INOVACE_083_Aj5A 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova procvičování vyjmenovaných slov Smolková 84 VY_32_INOVACE_084_Čj3A 3/ III.A M Malá násobilka, písemné +, - procvičování malé násobilky, písemné +,- Smolková 85 VY_32_INOVACE_085_M3A 3/ IX.B M Kužel Vyvození vzorců pro V a S kužele Štěpánek 86 VY_32_INOVACE_086_M9B 2/ IX.A M Kužel, povrch Procvičení vzorce na S na slovních úlohách Štěpánek 87 VY_32_INOVACE_087_M9A 1/ III.A M Malá násobilka Procvičení násobení,dělení Smolková 88 VY_32_INOVACE_088_M3A 10/106

11 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova-v Smolková 89 VY_32_INOVACE_089_Čj3A 3/ III.A Prv Nerosty Seznámení se s nerosty Smolková 90 VY_52_INOVACE_090_Prv3A 3/ III.A Prv Horniny Seznámení se s horninami Smolková 91 VY_52_INOVACE_091_Prv3A 5/ III.A Hv Červený šátečku,noty Nácvik nové písně,procvičování stupnice C-Dur Smolková 92 VY_32_INOVACE_092_Hv3A 2/ II.A ČJ Skupina mě Procvičování učiva Ortmanová 93 VY_32_INOVACE_093_Čj2A 1/ VII.A Aj Vocabulary procvičování slovní zásoby Šipanová 94 VY_32_INOVACE_094_Aj7A 2/ VI.A Aj Unit 4 - vocabulary procvičení slovní zásoby 4. lekce Šipanová 95 VY_32_INOVACE_095_Aj6A 3/ VI.A Př Brouci znaky, významné druhy Šipanová 96 VY_52_INOVACE_096_Př6A 7/ VII.A Aj At The Movies Poslech, práce s textem, úvod do tvorby příslovcí pomocí -ly Šipanová 97 VY_32_INOVACE_097_Aj7A 11/106

12 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ I.A Prv Týden,dny v týdnu Procvičování Borovková 98 VY_52_INOVACE_098_PRV1A 2/ IX.B M Kužel, objem Výklad a procvičení na slovních úlohách Štěpánek 99 VY_32_INOVACE_099_M9B 2/ IX.B M Kužel, souhrnná cvičení Procvičení vzorce na S a V na slovních úlohách Štěpánek 100 VY_32_INOVACE_100_M9B 1/ II.B M Násobilka 2, procvičování Procvičování násobků 2, příkladů a znázorňování Bourová 101 VY_32_INOVACE_101_M2B 1/ IX.B Aj Present Perfect tvoření předpřítomného času Šipanová 102 VY_32_INOVACE_102_Aj9B 2/ V.A Aj My World časování slovesa "to have", užití Šipanová 103 VY_32_INOVACE_105_Aj5A 5/ VI.A Př Brouci opakování probraných, další nejznámější druhy Šipanová 104 VY_52_INOVACE_104_Př6A 1/ II.A M Příprava dělení Výklad učiva Ortmanová 105 VY_32_INOVACE_105_M2A 3/ II.A PRV Chráněná území Poznat chráněná území Ortmanová 106 VY_52_INOVACE_106_PRV2A 12/106

13 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ II.A M Slovní úloha Řešení slovní úlohy Ortmanová 107 VY_32_INOVACE_107_M2A 4/ VI.A Aj My day Můj denní program, části dne Šipanová 108 VY_32_INOVACE_108_Aj6A 3/ IV.A Přv Jehličnaté stromy Znaky jehl.stromů Pultarová 109 VY_52_INOVACE_109_PŘ4A 9_Přv4A 2/ IX.A M Koule, základní pojmy Zavedení dalšího tělesa, základní pojmy, procvičení Štěpánek 110 VY_32_INOVACE_110_M9A 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Předpony vy-,vý- Smolková 111 VY_32_INOVACE_111_Čj3A 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Prověrka Smolková 112 VY_32_INOVACE_112_Čj3A 3/ III.A M Malá násobilka Násobení,dělení Smolková 113 VY_32_INOVACE_113_M3A 2/ IX.A M Koule, základní pojmy Zadání a rozbor prověrky V,S a goniom. fce - tělesa Štěpánek 114 VY_32_INOVACE_114_M9A 3/ II.B Prv Zvířata v Zoo Seznámení se zvířaty žijícími v ZOO Bourová 115 VY_52_INOVACE_115_PRV2B 13/106

14 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ A Prv Souhrnné opakování Test znalostí-1.,2.část Borovková 116 VY_52_INOVACE_116_PRV1A 3/ IX.B M Koule, povrch Vzorec na povrch a procvičení na příkladech Štěpánek 117 VY_32_INOVACE_117_M9B 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Procvičování vyjmenovaných slov Smolková 118 VY_32_INOVACE_118_Čj3A 2/ III.A M Dělení se zbytkem Opakování násobků 2,3,4,dělení se zbytkem Smolková 119 VY_32_INOVACE_119_M3A 2/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Procvičování vyjmenovaných slov Smolková 120 VY_32_INOVACE_120_Čj3A 3/ III.A Prv Neživá příroda Neživá příroda - opakování - test Smolková 121 VY_52_INOVACE_121_Prv3A 5/ III.A Hv Večerníček,noty Nácvik nové písně,procvičování stupnice C-Dur Smolková 122 VY_32_INOVACE_122_Hv3A 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Procvičování vyjmenovaných slov Smolková 123 VY_32_INOVACE_123_Čj3A 3/ III.A M Písemné +,- Opakování písemného +,- Smolková 124 VY_32_INOVACE_124_M3A 14/106

15 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ I.A Prv Jaro v přírodě Výklad s obrázky a videem Borovková 125 VY_52_INOVACE_125_PRV1A 3/ IX.B M Koule, objem Zavedení vzorce a procvičení - slovní úlohy Štěpánek 126 VY_32_INOVACE_126_M9B 2/ VII.A Aj Annie's Song Poslech, práce s textem, výrazové prostředky Šipanová 127 VY_32_INOVACE_127_Aj7A 1/ II.B M Geometrické útvary a tělesa Procvičování útvarů a těles Bourová 128 VY_32_INOVACE_128_M2B 3/ I.B Prv Domácí zvířata a jejich mláďata Procvičování pojmů Macáková 129 VY_52_INOVACE_129_Prv1B 2/ IX.B M Koule, objem Opakování vzorců, slovní úlohy Štěpánek 130 VY_32_INOVACE_130_M9B 3/ II.B Prv AZ kvíz jaro Procvičování pojmů Bourová 131 VY_52_INOVACE_131_PRV2B 2/ II.A Čj Párové souhlásky b-p Procvičování učiva Ortmanová 132 VY_32_INOVACE_132_ČJ2A 1/ II.A M Čtyřúhelník, mnohoúhelník Výklad učiva Ortmanová 133 VY_32_INOVACE_133_M2A 15/106

16 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ II.A M Dělení po částech Procvičování učiva Ortmanová 134 VY_32_INOVACE_134_M2A 1/ VIII.A Ch Opakování halogenidy Opakování Pižl 135 VY_52_INOVACE_135_CH8A 3/ IV.A Vl České království Výklad Pultarová 136 VY_52_INOVACE_136_VL4A 3/ II.B Hv Tři citrónky Nácvik písně Bourová 137 VY_32_INOVACE_137_HV2B 1/ II.A M Dělení dvěma Výklad a procvičování učiva Ortmanová 138 VY_32_INOVACE_138_M2A 1/ III.A Čj Podstatná jména Podstatná jména - úvod Smolková 139 VY_32_INOVACE_139_Čj3A 2/ III.A M Dělení se zbytkem Dělení se zbytkem - procvičování Smolková 140 VY_32_INOVACE_140_M3A 1/ III.A M Dělení se zbytkem Dělení se zbytkem - procvičování Smolková 141 VY_32_INOVACE_141_M3A 2/ III.A ČJ Podstatná jména Podstatná jména - číslo jednotné,množné Smolková 142 VY_32_INOVACE_142_Čj3A 16/106

17 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ I.A Prv Souhrnné opakování 3.,4.část Procvičování formou testových otázek Borovková 143 VY_52_INOVACE_143_PRV1A 3/ IX.B M Komolý jehlan Rozšiřující učivo, základní pojmy Štěpánek 144 VY_32_INOVACE_144_M9B 4/ VI.A F Výpočet hustoty látky tělesa Vysvětlení nové látky Hackl 145 VY_52_INOVACE_145_F6A 4/ VI.A F Výpočet hustoty látky tělesa Slovní úlohy Hackl 146 VY_52_INOVACE_146_F6A 3/ II.A PRV Skrývačky zvířat Procvičování učiva Ortmanová 147 VY_52_INOVACE_147_PRV2A 2/ II.A ČJ Párové souhlásky d-t Procvičování učiva Ortmanová 148 VY_32_INOVACE_148_ČJ2A 3/ II.B PRV Člověk,jaro Opakování Bourová 149 VY_52_INOVACE_149_PRV2B 2/ IX.A M Komolý kužel Rozšiřující učivo, základní pojmy Štěpánek 150 VY_32_INOVACE_150_M9A 3/ VIII.A Z Řeky ČR Výklad Hůrská 151 VY_52_INOVACE_151_Z8A 17/106

18 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IV.A M Zlomky Výklad Pultarová 152 VY_32_INOVACE_152_M4A 3/ III.A Prv Rostliny Živá příroda,rostliny Smolková 153 VY_52_INOVACE_153_Prv3A 1/ III.A Čj Podstatná jména Podstatná jména - číslo jednotné,množné Smolková 154 VY_32_INOVACE_154_Čj3A 2/ III.A M Dělení se zbytkem Násobky 8,9 - slovní úloha Smolková 155 VY_32_INOVACE_155_M3A 5/ III.A Hv Poslech hudby,noty Poznáváme večerníčky,noty Smolková 156 VY_32_INOVACE_156_Hv3A 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Prověrka Smolková 157 VY_32_INOVACE_157_Čj3A 3/ III.A M Malá násobilka, písemné +, - Opakování Smolková 158 VY_32_INOVACE_158_M3A 2/ II.A Čj Párové souhlásky ď - ť Procvičování učiva Ortmanová 159 VY_32_INOVACE_159_ČJ2A 1/ II.B M Násobilka 2, procvičování Násobení,dělení Bourová 160 VY_32_INOVACE_160_M2B 18/106

19 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ I.A Hv Když se zamiluje kůň Nácvik nové písně Borovková 161 VY_32_INOVACE_161_HV1A 3/ IV.A Aj Číslovky 1-20,poslech Poslech. Psaní Pultarová 162 VY_32_INOVACE_162_AJ4A 4/ VI.A Aj Our town Opakování Hůrská 163 VY_32_INOVACE_163_AJ6A 3/ IX.A M Komolý jehlan a kužel Opakování různých typů slovních úloh Štěpánek 164 VY_32_INOVACE_164_M9A 2/ IV.A Čj Slovesa, vzory podstatných jmen Procvičování Pultarová 165 VY_32_INOVACE_165_ČJ4A 3/ II.B Prv Předměty a jejich funkce Výklad Bourová 166 VY_52_INOVACE_166_PRV2B 2/ VI.A Aj Present Simple Výklad Šipanová 167 VY_32_INOVACE_167_AJ6A 1/ II.A M Geometrický kvíz Opakování učiva Ortmanová 168 VY_32_INOVACE_168_M2A 3/ I.B Prv Užitek domácích zvířat Procvičování učiva Macáková 169 VY_52_INOVACE_169_Prv1B 19/106

20 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ VIII.A Ch Kyseliny Úvod do tématu Pižl 170 VY_52_INOVACE_170_Ch8A 1/ VIII.A Ch Kyseliny zkoušení Procvičování učiva Pižl 171 VY_52_INOVACE_171_Ch8A 3/ IV.A Aj Anglické číslovky Poslech, psaní Pultarová 172 VY_32_INOVACE_172_AJ4A 2/ IV.A Čj Slovní druhy Procvičování Pultarová 173 VY_32_INOVACE_173_ČJ4A 1/ III.A Čj Podstatná jména Podstatná jména - rody Smolková 174 VY_32_INOVACE_174_Čj3A 2/ III.A M Dělení se zbytkem Procvičování Smolková 175 VY_32_INOVACE_175_M3A 1/ III.A M Dělení se zbytkem Násobky,procvičování Smolková 176 VY_32_INOVACE_176_M3A 3/ III.A Čj Podstatná jména Podstatná jména - číslo,rod Smolková 177 VY_32_INOVACE_177_Čj3A 5/ III.A Tv Zumba Cvičení zumby Smolková 178 VY_32_INOVACE_178_Tv3A 20/106

21 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ III.A M Dělení se zbytkem,písemné +,- Procvičování Smolková 179 VY_32_INOVACE_179_M3A 2/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Opakování Smolková 180 VY_32_INOVACE_180_Čj3A 3/ III.A Prv Rostliny Stavba těla Smolková 181 VY_52_INOVACE_181_Prv3A 3/ IX.B M Oprava písemné práce Rozbor a oprava písemné práce Štěpánek 182 VY_32_INOVACE_182_M9B 1/ II.A M Násobky tří Výklad učiva Ortmanová 183 VY_32_INOVACE_183_M2A 3/ VIII.A Z Vodní plochy Procvičování Hůrská 184 VY_52_INOVACE_184_Z8A 2/ II.B M Násobilka 3 Procvičování Bourová 185 VY_32_INOVACE_185_M2B 2/ IV.A Čj Slovní druhy Procvičování Pultarová 186 VY_32_INOVACE_186_ČJ4A 7/ VII.A Aj Are you a TV addict? televize, film, zábava - opakování Šipanová 187 VY_32_INOVACE_187_AJ7A 21/106

22 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IX.B M Závěrečné opakování geometrie Konstrukce pravidelného pětiúhelníku Štěpánek 188 VY_32_INOVACE_188_M9B 4/ VI.A Aj Present simple - negative výklad Šipanová 189 VY_32_INOVACE_189_AJA 1/ II.A M Dělení 3 Procvičování učiva Ortmanová 190 VY_32_INOVACE_190_M2A 2/ I.A Hv Mravenčí ukolébavka Nácvik nové písně s pohybem Borovková 191 VY_32_INOVACE_191_HV1A 2/ I.A M Geom. obrazce a tělesa Úvod do geometrie,poznávání tvarů a těles Borovková 192 VY_32_INOVACE_192_M1A 1/ III.A M Dělení se zbytkem Procvičování Smolková 193 VY_32_INOVACE_193_M3A 3/ III.A ČJ Podstatná jména Číslo,rod Smolková 194 VY_32_INOVACE_194_Čj3A 1/ III.A M Geometrie Přímka,úsečka,kolmice Smolková 195 VY_32_INOVACE_195_M3A 2/ III.A ČJ Podstatná jména Rod Smolková 196 VY_32_INOVACE_196_Čj3A 22/106

23 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ III.A Prv Rostliny Plody Smolková 197 VY_52_INOVACE_197_Prv3A 1/ III.A ČJ Podstatná jména Číslo Smolková 198 VY_32_INOVACE_198_Čj3A 2/ III.A M Písemné +,- Procvičení Smolková 199 VY_32_INOVACE_199_M3A 5/ III.A Hv Komáři se ženili,noty Nácvik nové písně,procvičování stupnice C-Dur Smolková 200 VY_32_INOVACE_200_Hv3A 1/ III.A Čj Abeceda Opakování Smolková 201 VY_32_INOVACE_201_Čj3A 3/ III.A M Malá násobilka Procvičování Smolková 202 VY_32_INOVACE_202_M3A 6/ IV.A Přv Luční květiny Poznávání rostlin Pultarová 203 VY_52_INOVACE_203_Př4A 3_Přv4A 2/ IX.B M Statistika Opakování učiva 8. ročníku Štěpánek 204 VY_32_INOVACE_204_M9B 4/ VI.A Z Afrika Vyvození pojmů Hůrská 205 VY_52_INOVACE_205_Z6A 23/106

24 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ II.A M Zábavné sčítání Procvičovat sčítání Ortmanová 206 VY_32_INOVACE_206_M2A 2/ II.A Čj Párové souhlásky v-f Procvičovat učivo Ortmanová 207 VY_32_INOVACE_207_ČJ2A 2/ V.A Aj Opakování Opakování slovesa have got Šipanová 208 VY_32_INOVACE_208_AJ5A 4/ VI.A Aj Opakování Opakování přítomného času - kladná věta, zápor Šipanová 209 VY_32_INOVACE_209_AJA 2/ IX.B M Statistika, aritmetický průměr Opakování učiva 8. ročníku Štěpánek 210 VY_32_INOVACE_210_M9B 1/ II.A M Jednotky hmotnosti a objemu Výklad učiva Ortmanová 211 VY_32_INOVACE_211_M2A 2/ IV.A Čj Podmět a přísudek Procvičování Pultarová 212 VY_32_INOVACE_212_ČJ4A 3/ IV.A Vl Lucemburkové Výklad Pultarová 213 VY_52_INOVACE_213_VL4A 2/ IV.A M Procvičování zlomků procvičování Pultarová 214 VY_32_INOVACE_214_M4A 24/106

25 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ IV.A Aj Slovní zásoba procvičování Pultarová 215 VY_32_INOVACE_215_AJ4A 2/ IX.A M Úrok, doba, jistina Základní pojmy, vyvození Štěpánek 216 VY_32_INOVACE_216_M9A 2/ I.A Prv Opakování Hry a soutěže Borovková 217 VY_52_INOVACE_217_PRV1A 3/ IX.B M Úrok, doba, jistina Slovní úlohy Štěpánek 218 VY_32_INOVACE_218_M9B 1/ III.A Čj Slovesa,podstatná jména Poznávání sloves Smolková 219 VY_32_INOVACE_219_Čj3A 1/ III.A M Velká násobilka Násobení Smolková 220 VY_32_INOVACE_220_M3A 3/ III.A Čj Slovesa Osoba,číslo Smolková 221 VY_32_INOVACE_221_Čj3A 2/ III.A Čj Podstatná jména Číslo,rod Smolková 222 VY_32_INOVACE_222_Čj3A 3/ III.A Prv Houby Rozdělení Smolková 223 VY_52_INOVACE_223_Prv3A 25/106

26 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ III.A Čj Slovesa Osoba,číslo Smolková 224 VY_32_INOVACE_224_Čj3A 2/ III.A M Velká násobilka Násobení Smolková 225 VY_32_INOVACE_225_M3A 5/ III.A Hv Tři čuníci Nácvik nové písně,noty Smolková 226 VY_32_INOVACE_226_Hv3A 1/ III.A Čj Podstatná jména Opakování - prověrka Smolková 227 VY_32_INOVACE_227_Čj3A 3/ III.A M Písemné +,-,dělení se zbytkem,velká násobilka Slovní úlohy Smolková 228 VY_32_INOVACE_228_M3A 4/ II.A PRV Stroje a přístroje Výklad učiva Ortmanová 229 VY_52_INOVACE_229_PRV2A 1/ VIII.A Čj Druhy vedlejších vět Vedlejší věty Sklářová 230 VY_32_INOVACE_230_Čj8A 1/ VII.B F Atmosférický tlak opakování Šipanová 231 VY_52_INOVACE_231_F7B 2/ VIII.A Aj Future Present continuous for future Sklářová 232 VY_32_INOVACE_232_Aj8A 26/106

27 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 4/ VI.A F Převody jednotek času Procvičení převodů jednotek Hackl 233 VY_52_INOVACE_233_F6A 2/ IV.A M Numerace Procvičování Pultarová 234 VY_32_INOVACE_234_M4A 3/ IV.A Aj Výslovnost, spelování Procvičování Pultarová 235 VY_32_INOVACE_235_AJ4A 4/ VI.A Aj AJ hry Procvičování Hůrská 236 VY_32_INOVACE_236_AJ6A 2/ II.A ČJ Párové souhlásky z - s Procvičování Ortmanová 237 VY_32_INOVACE_237_ČJ2A 4/ II.A PRV Média Výklad Ortmanová 238 VY_52_INOVACE_238_Prv2A 1/ II.A M Násobky čtyř Výklad a procvičování Ortmanová 239 VY_32_INOVACE_239_M2A 2/ II.A ČJ Párové souhlásky ž - š Procvičování Ortmanová 240 VY_32_INOVACE_240_ČJ2A 6/ VII.A Aj Housework procvičování vazby have to Šipanová 241 VY_32_INOVACE_241_Aj7A 27/106

28 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ VII.A Aj Present simple - negative procvičování Šipanová 242 VY_32_INOVACE_242_Aj6A 2/ IX.B M Úrok z úroku Procvičování na slovních úlohách Štěpánek 243 VY_32_INOVACE_243_M9A 5/ IX.B ČJ Čeští spisovatelé Opakování Hůrská 244 VY_32_INOVACE_244_ČJ9B 3/ IV.A Vl Doba husitská Výklad Pultarová 245 VY_52_INOVACE_245_Vl4A 1/ IV.A M Numerace 2 Procvičování Pultarová 246 VY_32_INOVACE_246_M4A 2/ III.A M Velká násobilka,písemné+ Násobení,písemné + Smolková 247 VY_32_INOVACE_247_M3A 1/ III.A M Velká násobilka,dělení se zbytkem Násobení,dělení se zbytkem Smolková 248 VY_32_INOVACE_248_M3A 3/ III.A Čj Slovesa Osoba,číslo Smolková 249 VY_32_INOVACE_249_Čj3A 1/ III.A M Geometrie Rovnoběžky,kolmice Smolková 250 VY_52_INOVACE_250_M3A 28/106

29 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ III.A Prv Živá příroda-živočichové Rozdělení Smolková 251 VY_52_INOVACE_251_Prv3A 1/ III.A Čj Podstatná jména Číslo,rod Smolková 252 VY_32_INOVACE_252_Čj3A 2/ III.A M Dělení se zbytkem Dělení se zbytkem - procvičování Smolková 253 VY_52_INOVACE_253_M3A 3/ III.A Prv Živočichové Savci Smolková 254 VY_52_INOVACE_254_Prv3A 5/ III.A Hv Koulelo se,koulelo,noty Nácvik nové písně,noty Smolková 255 VY_32_INOVACE_255_Hv3A 3/ III.A M Velká násobilka Násobení Smolková 256 VY_52_INOVACE_256_M3A 3/ IX.B M Druhy čar, technické písmo Základy rýsování, druhy čar, opakování základních úloh Štěpánek 257 VY_52_INOVACE_257_M9B 1/ VII.A Aj Jazykové hry Jazykové hry jako prereading activities Šipanová 258 VY_32_INOVACE_258_Aj7a 1/ I.A M Numerace do 20 Procvičování probraného učiva Borovková 259 VY_52_INOVACE_259_M1A 29/106

30 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ I.A Hv Káča našla ptáče Nácvik nové písně Borovková 260 VY_32_INOVACE_260_HV1A 4/ VI.A Z Severní Afrika Vysvětlení pojmů Hůrská 261 VY_52_INOVACE_261_Z6A 4/ IV.A Přv Rostliny na poli Výklad Pultarová 262 VY_52_INOVACE_262_Př4A 2_Přv4A 5/ IV.A Hv Tancuj, tancuj Zpěv, poslech Pultarová 263 VY_32_INOVACE_263_Hv4A 2/ IV.A Čj vyjmenovaná slova Procvičování Pultarová 264 VY_32_INOVACE_264_Čj4A 2/ II.A Čj Párové souhlásky h-ch Procvičování učiva Ortmanová 265 VY_32_INOVACE_265_ČJ2A 4/ II.A PRV Přišlo léto Výklad učiva Ortmanová 266 VY_52_INOVACE_266_PRV2A 1/ II.A M Násobky 4-slovní úlohy Procvičování učiva Ortmanová 267 VY_52_INOVACE_267_M2A 2/ IX.B M Kótování Rozbor a oprava písemné prověrky Štěpánek 268 VY_52_INOVACE_268_M9B 30/106

31 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ IV.A M Pamětné počítání Procvičování Pultarová 269 VY_52_INOVACE_269_M4A 2/ VI.A Aj Present simple, questions Výklad Šipanová 270 VY_32_INOVACE_270_Aj7A 1/ IX.B HV Divadlo Semafor Výklad Sklářová 271 VY_32_INOVACE_271_HV9 3/ IV.A Vl Husité, křížové výpravy Výklad Pultarová 272 VY_52_INOVACE_272_Vl4A 1/ II.A M Dělení 4 Procvičování učiva Ortmanová 273 VY_52_INOVACE_273_M2A 2/ IX.A M Kótování Prověrka úrok, rozbor, Štěpánek 274 VY_52_INOVACE_274_M9A 3/ VI.A ČJ Autoři,díla Opakování Hůrská 275 VY_32_INOVACE_275_ČJ6A 2/ IV.A ČJ Vyjmenovaná slova po B Procvičování Pultarová 276 VY_32_INOVACE_276_ČJ4A 3/ IV.A AJ Unit 1, slovní zásoba Procvičování Pultarová 277 VY_32_INOVACE_277_AJ4A 31/106

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY CIZÍCH JAZYKŮ Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali:

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více