III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd"

Transkript

1 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ IX.B M Funkce, řešení soustavy, grafické řešení Opakování, funkce, předpis, řešní slovní úlohy Štěpánek 1 VY_32_INOVACE_001_M9B 4/ IX.A M Určení předpisu fce z grafu Rozcvička, úvod, opakování pojmů Štěpánek 2 VY_32_INOVACE_002_M9A 4/ IX.A M Leží bod na grafu, souřadnice bodu Rozcvička, opakování pojmů, rostoucí, klesající, konstantní, bod grafu Štěpánek 3 VY_32_INOVACE_003_M9A 8/ IX.A M Rozbor prověrky Oprava prověrky, graf, předpis, průsečíky Štěpánek 4 VY_32_INOVACE_004_M9A 3/ IX.B M Slovní úlohy, grafické řešení Srovnání grafického a početního řešení slovní úlohy Štěpánek 5 VY_32_INOVACE_005_M9B 4/ IX.A M Slovní úlohy, grafické řešení_2 Srovnání grafického a početního řešení slovní úlohy Štěpánek 6 VY_32_INOVACE_006_M9A 2/ IX.B M Lomené výrazy, řešení prověrky Lomené výrazy, příprava na pololetní písemnou práci Štěpánek 7 VY_32_INOVACE_007_M9B 1/106

2 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ IX.A M Lomené výrazy, procvičování Lomené výrazy, příprava na pololetní písemnou práci Štěpánek 8 VY_32_INOVACE_008_M9A 3/ IX.B M Příprava pololetní práce Opakování na pololetní práci, rovnice, slovní úloha pohyb početně a graficky Štěpánek 9 VY_32_INOVACE_009_M9B 2/ IX.B M Rozbor pololetní práce_a Rozbor jednotlivých příkladů, odstranění nejčastějších chyb Štěpánek 10 VY_32_INOVACE_010_M9B 3/ IX.A M Rozbor pololetní práce_b Rozbor jednotlivých příkladů, odstranění nejčastějších chyb Štěpánek 11 VY_32_INOVACE_011_M9A 2/ IX.B M Rozhodovací prověrka Rozhodovací prověrka a její rozbor Štěpánek 12 VY_32_INOVACE_012_M9B 3/ IX.B M Podobnost procvičení Úvodní část, zopakování a procvičení podobnosti Štěpánek 13 VY_32_INOVACE_013_M9B 2/ IX.B M Dělení úsečky v poměru Naučit žáky změnit a rozdělit úsečku v daném poměru Štěpánek 14 VY_32_INOVACE_014_M9B 2/ IX.B M Změna délky úsečky Procvičení změn délky úsečky, všechny typy Štěpánek 15 VY_32_INOVACE_015_M9B 3/ IX.B M Užití podobnosti Využití podobnosti při řešení příkladů z praxe Štěpánek 16 VY_32_INOVACE_016_M9B 2/106

3 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IX.A M Goniometrické funkce úvod Zopakování základních pojmů pravoúhlého trojúhelníku Štěpánek 17 VY_32_INOVACE_017_M9A 3/ IX.A M Goniometrické funkce kosinus V úvodní části procvičení a zopakování fce sin, výklad cos Štěpánek 18 VY_32_INOVACE_018_M9A 2/ IX.A M Podobnost rozbor prověrky Prověrka na podobnost a její rozbor Štěpánek 19 VY_32_INOVACE_019_M9A 3/ IX.B M Podobnost docvičení Docvičení příkladů na podobnost Štěpánek 20 VY_32_INOVACE_020_M9B 3/ IX.B M Goniometrické funkce tangens Prosvičení a shrnutí goniometrických funkcí, základní úlohy Štěpánek 21 VY_32_INOVACE_021_M9B 2/ V.A Aj Vocabulary 2D procviční slovíček 2. lekce, část D Šipanová 22 VY_32_INOVACE_022_Aj5A 4/ VI.A Aj My school procvičit názvy předmětů, dny a sloveso have got Šipanová 23 VY_32_INOVACE_023_Aj6A 3/ IX.A M Goniometrické funkce Test - ověření znalostí, funkce, tabulky, IT SMART Štěpánek 24 VY_32_INOVACE_024_M9A 2/ IX.B M Goniometrické funkce Test - ověření znalostí, funkce, tabulky,pc učebna Štěpánek 25 VY_32_INOVACE_025_M9B 3/106

4 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IX.A M Goniometrické funkce Využití goniometrických funcí, příklady, použití tabulek, celá hod Štěpánek 26 VY_32_INOVACE_026_M9A 8,9/ I.B Prv Zápis do 1.r. Test - ověření znalostí Bourová 27 VY_32_INOVACE_027_Zápis1A 3/ V.A Aj Zápor slovesa to be Tvoření záporu slovesa být - tvoření, zkrácené tvary, procvičení Šipanová 28 VY_32_INOVACE_028_Aj5A 7/ VII.A Aj Good, bad stupňování procvičení stupňů adjektiv good a bad, důraz na řečové dovednosti Šipanová 29 VY_32_INOVACE_029_Aj7A 2/ IX.A M Goniometrické funkce Řešení slovních úloh Štěpánek 30 VY_32_INOVACE_030_M9A 4/ VI.A Aj My school - opakování zopakování slovní zásoby a obratů k tématu, procvičení 'have got' Šipanová 31 VY_32_INOVACE_031_Aj6A 2/ IX.A M Goniometrické funkce Úvodní část, zopakování a procvičení podobnosti Štěpánek 32 VY_32_INOVACE_032_M9A 4/ V.A Aj Short answers Výklad a procvičení krátkých odpovědí u slovesa 'to be' Šipanová 33 VY_32_INOVACE_033_Aj5A 2/ VI.A Aj Opakování 3. lekce Zopakování učiva 3. lekce, příprava na souhrnný test Šipanová 34 VY_32_INOVACE_034_Aj6A 4/106

5 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ V.A Aj Revision Procvičení probrané látky, důraz na ústní projev. Šipanová 35 VY_32_INOVACE_035_Aj5A 3/ IX.B M Užití goniometrických funkcí Řešení slovních úloh_3 Štěpánek 36 VY_32_INOVACE_036_M9B 2/ IX.B M Užití goniometrických funkcí Řešení slovních úloh_4 Štěpánek 37 VY_32_INOVACE_037_M9B 2/ IX.B M Užití goniometrických funkcí 2/ IX.A M Souhrnná cvičení 3/ IX.B M Souhrnná cvičení Řešení slovních úloh_5 Štěpánek 38 Prosvičení a shrnutí goniometrických funkcí, slovní úlohy, úlohy z praxe Prosvičení a shrnutí goniometrických funkcí, slovní úlohy, úlohy z praxe Štěpánek 39 Štěpánek 40 VY_32_INOVACE_038_M9B VY_32_INOVACE_039_M9A VY_32_INOVACE_040_M9B 2/ IX.B M Opakování vzorců rovinných obrazců Prověrka goniometrické funkce, rozbor Štěpánek 41 VY_32_INOVACE_041_M9B 3/ IX.A M Opakování vzorců rovinných obrazců Prověrka goniometrické funkce, rozbor Štěpánek 42 VY_32_INOVACE_042_M9A 7/ VII.A Aj Entertainment Úvod do tématu, nová slovní zásoba Šipanová 43 VY_32_INOVACE_043_Aj7A 5/106

6 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 4/ V.A Aj Množné číslo Tvoření množného čísla, nepravidelný plurál, pravopisné změny Šipanová 44 VY_32_INOVACE_044_Aj5A 2/ VI.A Aj What's the time? Určování času Šipanová 45 VY_32_INOVACE_045_Aj6A 3/ II.B Prv Jarní svátky Výklad a procvičování jarních svátků-zvyky,data Bourová 46 VY_52_INOVACE_046_PRV2B 4/ II.B Prv Jarní rostliny Výklad a procvičování - byliny dřeviny Bourová 47 VY_52_INOVACE_047_PRV2B 3/ IX.B M Opakování vzorců těles Opakování vzorců, slovní úlohy, skupiny Štěpánek 48 VY_32_INOVACE_048_M9A 3/ II.A M Příprava násobení Výklad učiva Ortmanová 49 VY_32_INOVACE_049_M2A 3/ VI.A F Převody jednotek délky Procvičení převodů Hackl 50 VY_52_INOVACE_050_F6B 3/ VI.A F Převody jednotek objemu Procvičení převodů Hackl 51 VY_52_INOVACE_051_F6B 3/ VI.A F Převody jednotek hmotnosti Procvičení převodů Hackl 52 VY_52_INOVACE_052_F6B 6/106

7 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ I.A Prv Město, vesnice Procvičení rozdílu Borovková 53 VY_52_INOVACE_053_PRV1A 2/ II.B Čj Opakování měkkých a tvrdých slabik Procvičování pravopisu Bourová 54 VY_32 _INOVACE_054_Čj2B 4/ VIII,IX Vv Návrh gotického okna Výtvarné řešení okna Hackl 55 VY_32_INOVACE_055_Vv8 4/ VI.A Aj Určování času určování času, pojmy čtvrt, půl tři čtvrtě Šipanová 56 VY_32_INOVACE_056_Aj6A 2/ I.B Čj b nebo d Procvičování Macáková 57 VY_32_INOVACE_057_ČJ1B 4/ II.A Prv Zvířata-části těla Výklad učiva Ortmanová 58 VY_52_INOVACE_058_PRV2A 4/ II.B Hv Měkké a tvrdé slabiky Nácvik písně Filišteinová 59 VY_32_INOVACE_059_HV2B 2/ IX.B M Jehlany základní pojmy Základní pojmy, vyvození Štěpánek 60 VY_32_INOVACE_060_M9B 2/ I.A Prv Roční období,měsíce Poznávání rozdílů různých ročních dob Borovková 61 VY_52_INOVACE_061_PRV1A 7/106

8 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IX.A M Výška jehlanu Výpočet výšky jehlanu, slovní úlohy Štěpánek 62 VY_32_INOVACE_062_M9A 3/ II.B Prv Setkání se zvířaty Procviččování,savci,ptáci Bourová 63 VY_52_INOVACE_063_PRV2B 3/ IX.B M Povrch jehlanu Výklad, cvičení z učebnice Štěpánek 64 VY_32_INOVACE_064_M9B 2/ II.A Čj Skupiny dě, tě, ně Výklad, procvičováni učiva Ortmanová 65 VY_32_INOVACE_065_ČJ2A 5/ II.A Čj Pohádky K. J. Erbena Procvičování znalostí Ortmanová 66 VY_32_INOVACE_066_ČJ2A 2/ IX.A M Povrch jehlanu cvičení Procvičování vzorců na S, cvičení z učebnice Štěpánek 67 VY_32_INOVACE_067_M9A 2/ III.A M Násobení,dělení Procvičování malé násobilky Smolková 68 VY_32 _INOVACE_068_M3A 4/ III.A Pv Origami Výrobek origami ryba Smolková 69 VY_32 _INOVACE_069_Pv3A 3/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Procvičování vyjmenovaných slov b,l,m Smolková 70 VY_32 _INOVACE_070_Čj3A 8/106

9 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ III.A Prv Voda výklad voda Smolková 71 VY_52_INOVACE_071_Prv3A 5/ III.A Hv Medvědí, noty Nácvik písně, procvičování stupnice C-dur Smolková 72 VY_32 _INOVACE_072_Hv3A 1/ I.A Čj Slabiky di,ti,ni-dy,ty,ny Rozlišování slabik na konkrétních slovech Borovková 73 VY_32_INOVACE_073_Čj1A 5/ VIII.A Př Poranění páteře nervová soustava, opakování, poranění páteře Homutová 74 VY_52_INOVACE_074_Př8A 2/ IX.B M Objem jehlanu Odvození vzorce na objem, řešení úloh Štěpánek 75 VY_32_INOVACE_075_M9B 1/ II.A M Násobky dvou Výklad a procvičování učiva Ortmanová 76 VY_32_INOVACE_076_M2A 3/ II.A Prv Domácí zvířata Vyvození učiva Ortmanová 77 VY_52_INOVACE_077_PRV2A 4/ VI.A Aj Time - listening poslech, procvičování času Šipanová 78 VY_32_INOVACE_078_Aj6A 2/ IX.B M Objem jehlanu Docvičení výpočtu objemu, procvičení na souhrnných cvičeních Štěpánek 79 VY_32_INOVACE_079_M9B 9/106

10 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IX.A M Souhrnná cvičení Docvičení výpočtu objemu, procvičení na souhrnných cvičeních Štěpánek 80 VY_32_INOVACE_080_M9A 2/ II.A Čj Skupiny bě, pě, vě Procvičování učiva Ortmanová 81 VY_32_INOVACE_081_Čj2A 2/ VI.A Aj Speaking activities opakování a procvičování učiva Šipanová 82 VY_32_INOVACE_082_Aj6A 4/ V.A Aj Opakování opakování gramatiky, slovní zásoby Šipanová 83 VY_32_INOVACE_083_Aj5A 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova procvičování vyjmenovaných slov Smolková 84 VY_32_INOVACE_084_Čj3A 3/ III.A M Malá násobilka, písemné +, - procvičování malé násobilky, písemné +,- Smolková 85 VY_32_INOVACE_085_M3A 3/ IX.B M Kužel Vyvození vzorců pro V a S kužele Štěpánek 86 VY_32_INOVACE_086_M9B 2/ IX.A M Kužel, povrch Procvičení vzorce na S na slovních úlohách Štěpánek 87 VY_32_INOVACE_087_M9A 1/ III.A M Malá násobilka Procvičení násobení,dělení Smolková 88 VY_32_INOVACE_088_M3A 10/106

11 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova-v Smolková 89 VY_32_INOVACE_089_Čj3A 3/ III.A Prv Nerosty Seznámení se s nerosty Smolková 90 VY_52_INOVACE_090_Prv3A 3/ III.A Prv Horniny Seznámení se s horninami Smolková 91 VY_52_INOVACE_091_Prv3A 5/ III.A Hv Červený šátečku,noty Nácvik nové písně,procvičování stupnice C-Dur Smolková 92 VY_32_INOVACE_092_Hv3A 2/ II.A ČJ Skupina mě Procvičování učiva Ortmanová 93 VY_32_INOVACE_093_Čj2A 1/ VII.A Aj Vocabulary procvičování slovní zásoby Šipanová 94 VY_32_INOVACE_094_Aj7A 2/ VI.A Aj Unit 4 - vocabulary procvičení slovní zásoby 4. lekce Šipanová 95 VY_32_INOVACE_095_Aj6A 3/ VI.A Př Brouci znaky, významné druhy Šipanová 96 VY_52_INOVACE_096_Př6A 7/ VII.A Aj At The Movies Poslech, práce s textem, úvod do tvorby příslovcí pomocí -ly Šipanová 97 VY_32_INOVACE_097_Aj7A 11/106

12 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ I.A Prv Týden,dny v týdnu Procvičování Borovková 98 VY_52_INOVACE_098_PRV1A 2/ IX.B M Kužel, objem Výklad a procvičení na slovních úlohách Štěpánek 99 VY_32_INOVACE_099_M9B 2/ IX.B M Kužel, souhrnná cvičení Procvičení vzorce na S a V na slovních úlohách Štěpánek 100 VY_32_INOVACE_100_M9B 1/ II.B M Násobilka 2, procvičování Procvičování násobků 2, příkladů a znázorňování Bourová 101 VY_32_INOVACE_101_M2B 1/ IX.B Aj Present Perfect tvoření předpřítomného času Šipanová 102 VY_32_INOVACE_102_Aj9B 2/ V.A Aj My World časování slovesa "to have", užití Šipanová 103 VY_32_INOVACE_105_Aj5A 5/ VI.A Př Brouci opakování probraných, další nejznámější druhy Šipanová 104 VY_52_INOVACE_104_Př6A 1/ II.A M Příprava dělení Výklad učiva Ortmanová 105 VY_32_INOVACE_105_M2A 3/ II.A PRV Chráněná území Poznat chráněná území Ortmanová 106 VY_52_INOVACE_106_PRV2A 12/106

13 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ II.A M Slovní úloha Řešení slovní úlohy Ortmanová 107 VY_32_INOVACE_107_M2A 4/ VI.A Aj My day Můj denní program, části dne Šipanová 108 VY_32_INOVACE_108_Aj6A 3/ IV.A Přv Jehličnaté stromy Znaky jehl.stromů Pultarová 109 VY_52_INOVACE_109_PŘ4A 9_Přv4A 2/ IX.A M Koule, základní pojmy Zavedení dalšího tělesa, základní pojmy, procvičení Štěpánek 110 VY_32_INOVACE_110_M9A 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Předpony vy-,vý- Smolková 111 VY_32_INOVACE_111_Čj3A 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Prověrka Smolková 112 VY_32_INOVACE_112_Čj3A 3/ III.A M Malá násobilka Násobení,dělení Smolková 113 VY_32_INOVACE_113_M3A 2/ IX.A M Koule, základní pojmy Zadání a rozbor prověrky V,S a goniom. fce - tělesa Štěpánek 114 VY_32_INOVACE_114_M9A 3/ II.B Prv Zvířata v Zoo Seznámení se zvířaty žijícími v ZOO Bourová 115 VY_52_INOVACE_115_PRV2B 13/106

14 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ A Prv Souhrnné opakování Test znalostí-1.,2.část Borovková 116 VY_52_INOVACE_116_PRV1A 3/ IX.B M Koule, povrch Vzorec na povrch a procvičení na příkladech Štěpánek 117 VY_32_INOVACE_117_M9B 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Procvičování vyjmenovaných slov Smolková 118 VY_32_INOVACE_118_Čj3A 2/ III.A M Dělení se zbytkem Opakování násobků 2,3,4,dělení se zbytkem Smolková 119 VY_32_INOVACE_119_M3A 2/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Procvičování vyjmenovaných slov Smolková 120 VY_32_INOVACE_120_Čj3A 3/ III.A Prv Neživá příroda Neživá příroda - opakování - test Smolková 121 VY_52_INOVACE_121_Prv3A 5/ III.A Hv Večerníček,noty Nácvik nové písně,procvičování stupnice C-Dur Smolková 122 VY_32_INOVACE_122_Hv3A 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Procvičování vyjmenovaných slov Smolková 123 VY_32_INOVACE_123_Čj3A 3/ III.A M Písemné +,- Opakování písemného +,- Smolková 124 VY_32_INOVACE_124_M3A 14/106

15 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ I.A Prv Jaro v přírodě Výklad s obrázky a videem Borovková 125 VY_52_INOVACE_125_PRV1A 3/ IX.B M Koule, objem Zavedení vzorce a procvičení - slovní úlohy Štěpánek 126 VY_32_INOVACE_126_M9B 2/ VII.A Aj Annie's Song Poslech, práce s textem, výrazové prostředky Šipanová 127 VY_32_INOVACE_127_Aj7A 1/ II.B M Geometrické útvary a tělesa Procvičování útvarů a těles Bourová 128 VY_32_INOVACE_128_M2B 3/ I.B Prv Domácí zvířata a jejich mláďata Procvičování pojmů Macáková 129 VY_52_INOVACE_129_Prv1B 2/ IX.B M Koule, objem Opakování vzorců, slovní úlohy Štěpánek 130 VY_32_INOVACE_130_M9B 3/ II.B Prv AZ kvíz jaro Procvičování pojmů Bourová 131 VY_52_INOVACE_131_PRV2B 2/ II.A Čj Párové souhlásky b-p Procvičování učiva Ortmanová 132 VY_32_INOVACE_132_ČJ2A 1/ II.A M Čtyřúhelník, mnohoúhelník Výklad učiva Ortmanová 133 VY_32_INOVACE_133_M2A 15/106

16 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ II.A M Dělení po částech Procvičování učiva Ortmanová 134 VY_32_INOVACE_134_M2A 1/ VIII.A Ch Opakování halogenidy Opakování Pižl 135 VY_52_INOVACE_135_CH8A 3/ IV.A Vl České království Výklad Pultarová 136 VY_52_INOVACE_136_VL4A 3/ II.B Hv Tři citrónky Nácvik písně Bourová 137 VY_32_INOVACE_137_HV2B 1/ II.A M Dělení dvěma Výklad a procvičování učiva Ortmanová 138 VY_32_INOVACE_138_M2A 1/ III.A Čj Podstatná jména Podstatná jména - úvod Smolková 139 VY_32_INOVACE_139_Čj3A 2/ III.A M Dělení se zbytkem Dělení se zbytkem - procvičování Smolková 140 VY_32_INOVACE_140_M3A 1/ III.A M Dělení se zbytkem Dělení se zbytkem - procvičování Smolková 141 VY_32_INOVACE_141_M3A 2/ III.A ČJ Podstatná jména Podstatná jména - číslo jednotné,množné Smolková 142 VY_32_INOVACE_142_Čj3A 16/106

17 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ I.A Prv Souhrnné opakování 3.,4.část Procvičování formou testových otázek Borovková 143 VY_52_INOVACE_143_PRV1A 3/ IX.B M Komolý jehlan Rozšiřující učivo, základní pojmy Štěpánek 144 VY_32_INOVACE_144_M9B 4/ VI.A F Výpočet hustoty látky tělesa Vysvětlení nové látky Hackl 145 VY_52_INOVACE_145_F6A 4/ VI.A F Výpočet hustoty látky tělesa Slovní úlohy Hackl 146 VY_52_INOVACE_146_F6A 3/ II.A PRV Skrývačky zvířat Procvičování učiva Ortmanová 147 VY_52_INOVACE_147_PRV2A 2/ II.A ČJ Párové souhlásky d-t Procvičování učiva Ortmanová 148 VY_32_INOVACE_148_ČJ2A 3/ II.B PRV Člověk,jaro Opakování Bourová 149 VY_52_INOVACE_149_PRV2B 2/ IX.A M Komolý kužel Rozšiřující učivo, základní pojmy Štěpánek 150 VY_32_INOVACE_150_M9A 3/ VIII.A Z Řeky ČR Výklad Hůrská 151 VY_52_INOVACE_151_Z8A 17/106

18 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IV.A M Zlomky Výklad Pultarová 152 VY_32_INOVACE_152_M4A 3/ III.A Prv Rostliny Živá příroda,rostliny Smolková 153 VY_52_INOVACE_153_Prv3A 1/ III.A Čj Podstatná jména Podstatná jména - číslo jednotné,množné Smolková 154 VY_32_INOVACE_154_Čj3A 2/ III.A M Dělení se zbytkem Násobky 8,9 - slovní úloha Smolková 155 VY_32_INOVACE_155_M3A 5/ III.A Hv Poslech hudby,noty Poznáváme večerníčky,noty Smolková 156 VY_32_INOVACE_156_Hv3A 1/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Prověrka Smolková 157 VY_32_INOVACE_157_Čj3A 3/ III.A M Malá násobilka, písemné +, - Opakování Smolková 158 VY_32_INOVACE_158_M3A 2/ II.A Čj Párové souhlásky ď - ť Procvičování učiva Ortmanová 159 VY_32_INOVACE_159_ČJ2A 1/ II.B M Násobilka 2, procvičování Násobení,dělení Bourová 160 VY_32_INOVACE_160_M2B 18/106

19 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ I.A Hv Když se zamiluje kůň Nácvik nové písně Borovková 161 VY_32_INOVACE_161_HV1A 3/ IV.A Aj Číslovky 1-20,poslech Poslech. Psaní Pultarová 162 VY_32_INOVACE_162_AJ4A 4/ VI.A Aj Our town Opakování Hůrská 163 VY_32_INOVACE_163_AJ6A 3/ IX.A M Komolý jehlan a kužel Opakování různých typů slovních úloh Štěpánek 164 VY_32_INOVACE_164_M9A 2/ IV.A Čj Slovesa, vzory podstatných jmen Procvičování Pultarová 165 VY_32_INOVACE_165_ČJ4A 3/ II.B Prv Předměty a jejich funkce Výklad Bourová 166 VY_52_INOVACE_166_PRV2B 2/ VI.A Aj Present Simple Výklad Šipanová 167 VY_32_INOVACE_167_AJ6A 1/ II.A M Geometrický kvíz Opakování učiva Ortmanová 168 VY_32_INOVACE_168_M2A 3/ I.B Prv Užitek domácích zvířat Procvičování učiva Macáková 169 VY_52_INOVACE_169_Prv1B 19/106

20 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ VIII.A Ch Kyseliny Úvod do tématu Pižl 170 VY_52_INOVACE_170_Ch8A 1/ VIII.A Ch Kyseliny zkoušení Procvičování učiva Pižl 171 VY_52_INOVACE_171_Ch8A 3/ IV.A Aj Anglické číslovky Poslech, psaní Pultarová 172 VY_32_INOVACE_172_AJ4A 2/ IV.A Čj Slovní druhy Procvičování Pultarová 173 VY_32_INOVACE_173_ČJ4A 1/ III.A Čj Podstatná jména Podstatná jména - rody Smolková 174 VY_32_INOVACE_174_Čj3A 2/ III.A M Dělení se zbytkem Procvičování Smolková 175 VY_32_INOVACE_175_M3A 1/ III.A M Dělení se zbytkem Násobky,procvičování Smolková 176 VY_32_INOVACE_176_M3A 3/ III.A Čj Podstatná jména Podstatná jména - číslo,rod Smolková 177 VY_32_INOVACE_177_Čj3A 5/ III.A Tv Zumba Cvičení zumby Smolková 178 VY_32_INOVACE_178_Tv3A 20/106

21 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ III.A M Dělení se zbytkem,písemné +,- Procvičování Smolková 179 VY_32_INOVACE_179_M3A 2/ III.A Čj Vyjmenovaná slova Opakování Smolková 180 VY_32_INOVACE_180_Čj3A 3/ III.A Prv Rostliny Stavba těla Smolková 181 VY_52_INOVACE_181_Prv3A 3/ IX.B M Oprava písemné práce Rozbor a oprava písemné práce Štěpánek 182 VY_32_INOVACE_182_M9B 1/ II.A M Násobky tří Výklad učiva Ortmanová 183 VY_32_INOVACE_183_M2A 3/ VIII.A Z Vodní plochy Procvičování Hůrská 184 VY_52_INOVACE_184_Z8A 2/ II.B M Násobilka 3 Procvičování Bourová 185 VY_32_INOVACE_185_M2B 2/ IV.A Čj Slovní druhy Procvičování Pultarová 186 VY_32_INOVACE_186_ČJ4A 7/ VII.A Aj Are you a TV addict? televize, film, zábava - opakování Šipanová 187 VY_32_INOVACE_187_AJ7A 21/106

22 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ IX.B M Závěrečné opakování geometrie Konstrukce pravidelného pětiúhelníku Štěpánek 188 VY_32_INOVACE_188_M9B 4/ VI.A Aj Present simple - negative výklad Šipanová 189 VY_32_INOVACE_189_AJA 1/ II.A M Dělení 3 Procvičování učiva Ortmanová 190 VY_32_INOVACE_190_M2A 2/ I.A Hv Mravenčí ukolébavka Nácvik nové písně s pohybem Borovková 191 VY_32_INOVACE_191_HV1A 2/ I.A M Geom. obrazce a tělesa Úvod do geometrie,poznávání tvarů a těles Borovková 192 VY_32_INOVACE_192_M1A 1/ III.A M Dělení se zbytkem Procvičování Smolková 193 VY_32_INOVACE_193_M3A 3/ III.A ČJ Podstatná jména Číslo,rod Smolková 194 VY_32_INOVACE_194_Čj3A 1/ III.A M Geometrie Přímka,úsečka,kolmice Smolková 195 VY_32_INOVACE_195_M3A 2/ III.A ČJ Podstatná jména Rod Smolková 196 VY_32_INOVACE_196_Čj3A 22/106

23 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ III.A Prv Rostliny Plody Smolková 197 VY_52_INOVACE_197_Prv3A 1/ III.A ČJ Podstatná jména Číslo Smolková 198 VY_32_INOVACE_198_Čj3A 2/ III.A M Písemné +,- Procvičení Smolková 199 VY_32_INOVACE_199_M3A 5/ III.A Hv Komáři se ženili,noty Nácvik nové písně,procvičování stupnice C-Dur Smolková 200 VY_32_INOVACE_200_Hv3A 1/ III.A Čj Abeceda Opakování Smolková 201 VY_32_INOVACE_201_Čj3A 3/ III.A M Malá násobilka Procvičování Smolková 202 VY_32_INOVACE_202_M3A 6/ IV.A Přv Luční květiny Poznávání rostlin Pultarová 203 VY_52_INOVACE_203_Př4A 3_Přv4A 2/ IX.B M Statistika Opakování učiva 8. ročníku Štěpánek 204 VY_32_INOVACE_204_M9B 4/ VI.A Z Afrika Vyvození pojmů Hůrská 205 VY_52_INOVACE_205_Z6A 23/106

24 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ II.A M Zábavné sčítání Procvičovat sčítání Ortmanová 206 VY_32_INOVACE_206_M2A 2/ II.A Čj Párové souhlásky v-f Procvičovat učivo Ortmanová 207 VY_32_INOVACE_207_ČJ2A 2/ V.A Aj Opakování Opakování slovesa have got Šipanová 208 VY_32_INOVACE_208_AJ5A 4/ VI.A Aj Opakování Opakování přítomného času - kladná věta, zápor Šipanová 209 VY_32_INOVACE_209_AJA 2/ IX.B M Statistika, aritmetický průměr Opakování učiva 8. ročníku Štěpánek 210 VY_32_INOVACE_210_M9B 1/ II.A M Jednotky hmotnosti a objemu Výklad učiva Ortmanová 211 VY_32_INOVACE_211_M2A 2/ IV.A Čj Podmět a přísudek Procvičování Pultarová 212 VY_32_INOVACE_212_ČJ4A 3/ IV.A Vl Lucemburkové Výklad Pultarová 213 VY_52_INOVACE_213_VL4A 2/ IV.A M Procvičování zlomků procvičování Pultarová 214 VY_32_INOVACE_214_M4A 24/106

25 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ IV.A Aj Slovní zásoba procvičování Pultarová 215 VY_32_INOVACE_215_AJ4A 2/ IX.A M Úrok, doba, jistina Základní pojmy, vyvození Štěpánek 216 VY_32_INOVACE_216_M9A 2/ I.A Prv Opakování Hry a soutěže Borovková 217 VY_52_INOVACE_217_PRV1A 3/ IX.B M Úrok, doba, jistina Slovní úlohy Štěpánek 218 VY_32_INOVACE_218_M9B 1/ III.A Čj Slovesa,podstatná jména Poznávání sloves Smolková 219 VY_32_INOVACE_219_Čj3A 1/ III.A M Velká násobilka Násobení Smolková 220 VY_32_INOVACE_220_M3A 3/ III.A Čj Slovesa Osoba,číslo Smolková 221 VY_32_INOVACE_221_Čj3A 2/ III.A Čj Podstatná jména Číslo,rod Smolková 222 VY_32_INOVACE_222_Čj3A 3/ III.A Prv Houby Rozdělení Smolková 223 VY_52_INOVACE_223_Prv3A 25/106

26 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ III.A Čj Slovesa Osoba,číslo Smolková 224 VY_32_INOVACE_224_Čj3A 2/ III.A M Velká násobilka Násobení Smolková 225 VY_32_INOVACE_225_M3A 5/ III.A Hv Tři čuníci Nácvik nové písně,noty Smolková 226 VY_32_INOVACE_226_Hv3A 1/ III.A Čj Podstatná jména Opakování - prověrka Smolková 227 VY_32_INOVACE_227_Čj3A 3/ III.A M Písemné +,-,dělení se zbytkem,velká násobilka Slovní úlohy Smolková 228 VY_32_INOVACE_228_M3A 4/ II.A PRV Stroje a přístroje Výklad učiva Ortmanová 229 VY_52_INOVACE_229_PRV2A 1/ VIII.A Čj Druhy vedlejších vět Vedlejší věty Sklářová 230 VY_32_INOVACE_230_Čj8A 1/ VII.B F Atmosférický tlak opakování Šipanová 231 VY_52_INOVACE_231_F7B 2/ VIII.A Aj Future Present continuous for future Sklářová 232 VY_32_INOVACE_232_Aj8A 26/106

27 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 4/ VI.A F Převody jednotek času Procvičení převodů jednotek Hackl 233 VY_52_INOVACE_233_F6A 2/ IV.A M Numerace Procvičování Pultarová 234 VY_32_INOVACE_234_M4A 3/ IV.A Aj Výslovnost, spelování Procvičování Pultarová 235 VY_32_INOVACE_235_AJ4A 4/ VI.A Aj AJ hry Procvičování Hůrská 236 VY_32_INOVACE_236_AJ6A 2/ II.A ČJ Párové souhlásky z - s Procvičování Ortmanová 237 VY_32_INOVACE_237_ČJ2A 4/ II.A PRV Média Výklad Ortmanová 238 VY_52_INOVACE_238_Prv2A 1/ II.A M Násobky čtyř Výklad a procvičování Ortmanová 239 VY_32_INOVACE_239_M2A 2/ II.A ČJ Párové souhlásky ž - š Procvičování Ortmanová 240 VY_32_INOVACE_240_ČJ2A 6/ VII.A Aj Housework procvičování vazby have to Šipanová 241 VY_32_INOVACE_241_Aj7A 27/106

28 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ VII.A Aj Present simple - negative procvičování Šipanová 242 VY_32_INOVACE_242_Aj6A 2/ IX.B M Úrok z úroku Procvičování na slovních úlohách Štěpánek 243 VY_32_INOVACE_243_M9A 5/ IX.B ČJ Čeští spisovatelé Opakování Hůrská 244 VY_32_INOVACE_244_ČJ9B 3/ IV.A Vl Doba husitská Výklad Pultarová 245 VY_52_INOVACE_245_Vl4A 1/ IV.A M Numerace 2 Procvičování Pultarová 246 VY_32_INOVACE_246_M4A 2/ III.A M Velká násobilka,písemné+ Násobení,písemné + Smolková 247 VY_32_INOVACE_247_M3A 1/ III.A M Velká násobilka,dělení se zbytkem Násobení,dělení se zbytkem Smolková 248 VY_32_INOVACE_248_M3A 3/ III.A Čj Slovesa Osoba,číslo Smolková 249 VY_32_INOVACE_249_Čj3A 1/ III.A M Geometrie Rovnoběžky,kolmice Smolková 250 VY_52_INOVACE_250_M3A 28/106

29 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 3/ III.A Prv Živá příroda-živočichové Rozdělení Smolková 251 VY_52_INOVACE_251_Prv3A 1/ III.A Čj Podstatná jména Číslo,rod Smolková 252 VY_32_INOVACE_252_Čj3A 2/ III.A M Dělení se zbytkem Dělení se zbytkem - procvičování Smolková 253 VY_52_INOVACE_253_M3A 3/ III.A Prv Živočichové Savci Smolková 254 VY_52_INOVACE_254_Prv3A 5/ III.A Hv Koulelo se,koulelo,noty Nácvik nové písně,noty Smolková 255 VY_32_INOVACE_255_Hv3A 3/ III.A M Velká násobilka Násobení Smolková 256 VY_52_INOVACE_256_M3A 3/ IX.B M Druhy čar, technické písmo Základy rýsování, druhy čar, opakování základních úloh Štěpánek 257 VY_52_INOVACE_257_M9B 1/ VII.A Aj Jazykové hry Jazykové hry jako prereading activities Šipanová 258 VY_32_INOVACE_258_Aj7a 1/ I.A M Numerace do 20 Procvičování probraného učiva Borovková 259 VY_52_INOVACE_259_M1A 29/106

30 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 2/ I.A Hv Káča našla ptáče Nácvik nové písně Borovková 260 VY_32_INOVACE_260_HV1A 4/ VI.A Z Severní Afrika Vysvětlení pojmů Hůrská 261 VY_52_INOVACE_261_Z6A 4/ IV.A Přv Rostliny na poli Výklad Pultarová 262 VY_52_INOVACE_262_Př4A 2_Přv4A 5/ IV.A Hv Tancuj, tancuj Zpěv, poslech Pultarová 263 VY_32_INOVACE_263_Hv4A 2/ IV.A Čj vyjmenovaná slova Procvičování Pultarová 264 VY_32_INOVACE_264_Čj4A 2/ II.A Čj Párové souhlásky h-ch Procvičování učiva Ortmanová 265 VY_32_INOVACE_265_ČJ2A 4/ II.A PRV Přišlo léto Výklad učiva Ortmanová 266 VY_52_INOVACE_266_PRV2A 1/ II.A M Násobky 4-slovní úlohy Procvičování učiva Ortmanová 267 VY_52_INOVACE_267_M2A 2/ IX.B M Kótování Rozbor a oprava písemné prověrky Štěpánek 268 VY_52_INOVACE_268_M9B 30/106

31 Datum Třída Předmět Téma Popis náplně 1/ IV.A M Pamětné počítání Procvičování Pultarová 269 VY_52_INOVACE_269_M4A 2/ VI.A Aj Present simple, questions Výklad Šipanová 270 VY_32_INOVACE_270_Aj7A 1/ IX.B HV Divadlo Semafor Výklad Sklářová 271 VY_32_INOVACE_271_HV9 3/ IV.A Vl Husité, křížové výpravy Výklad Pultarová 272 VY_52_INOVACE_272_Vl4A 1/ II.A M Dělení 4 Procvičování učiva Ortmanová 273 VY_52_INOVACE_273_M2A 2/ IX.A M Kótování Prověrka úrok, rozbor, Štěpánek 274 VY_52_INOVACE_274_M9A 3/ VI.A ČJ Autoři,díla Opakování Hůrská 275 VY_32_INOVACE_275_ČJ6A 2/ IV.A ČJ Vyjmenovaná slova po B Procvičování Pultarová 276 VY_32_INOVACE_276_ČJ4A 3/ IV.A AJ Unit 1, slovní zásoba Procvičování Pultarová 277 VY_32_INOVACE_277_AJ4A 31/106

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017 Předmět: Český jazyk Učebnice: nakl. Nová škola Třída: IV. A, B Počet hodin týdně: 5 Vyučující: Mgr. Leoš Karásek, Monika Smejkalová Pozn. S = sloh Nauka

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Záznamový arch matematika

Záznamový arch matematika Záznamový arch matematika Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 105 Pořad Kód TřídaTéma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada čís.sady 9 VY_42_inovace_9_PL2

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Matematika. název materiálu

Matematika. název materiálu Seznam "DUMŮ" V případě zájmu kontaktujte naši školu na e-mailu: zsdll.lk@seznam.cz Matematika 32101 Celá čísla, čísla kladná a záporná, opačná čísla 32102 Celá čísla - Absolutní hodnota 32103 Celá čísla

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Časový a tematický plán ve školním roce: 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce: 2016/2017. Termín Učivo Strana Předmět: Český jazyk Učebnice: Český jazyk pro 5. ročník nakl. Nová škola Třída: 5. A, 5. B Počet hodin celkem / týdně: 5 Vyučující: Mgr. Jana Horažďovská, Mgr. Marie Timrová Pozn.: S = Sloh Opakování

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

Násobíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme, dělíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 4 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 5 3

Násobíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme, dělíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 4 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 5 3 Přehled DUMů Počítač - PC - personal computer 5. Informatika Silvie Lien Části počítače - pexeso 5. Informatika Silvie Lien Využití počítačů a etické zásady 5. Informatika Silvie Lien Vstupní a výstupní

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Základní škola Ruda nad Moravou

Základní škola Ruda nad Moravou Označení šablony (bez čísla materiálu): CJ-A2ST Číslo materiálu 01 02 03 04 05 06 07 Datum Třída Téma hodiny 14.02.2012 6.B Verb have got 14.02.2012 6.B Verb have got 22.02.2012 6.B Řadové číslovky, datum

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Anotace vzdělávacích materiálů

Anotace vzdělávacích materiálů Anotace vzdělávacích materiálů Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace Projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.0010 Duhová škola Název šablony: Jméno zpracovatele: III/2 INOVACE

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika

Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Povinné předměty: Matematika I aritmetika (KMD/MATE1) 2 Matematika 3 aritmetika s didaktikou (KMD/MATE3) 3 Matematika 5 geometrie (KMD/MATE5)

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů ZÁZNAMOVÝ ARCH nově vytvořených/inovovaných materiálů 201 15.1.2013 9.B Vidové dvojice VY_32_INOVACE_02_23 Dušková 202 25.2.2013 9.B Rozbor vět VY_32_INOVACE_02_25 Dušková 203 25.2.2013 9.B Rozbor vět

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY 2. monitorovací zpráva 12. 9. 2012 Předmět: Prvouka Tematická oblast: Prvouka pro 3. ročník Vyučující: Mgr. Zdeňka Valenzová VY_32_INOVACE_101 Orientace v krajině

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky 1 Matematika Matematika Učivo ŠVP výstupy Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20 Určování čísel v řadě do 10, do 20 Pojmy před, za, hned před, hned

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

69-41-L/52 Vlasová kosmetika,

69-41-L/52 Vlasová kosmetika, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, denní formy vzdělávání Vážení rodiče, Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení

Více