Církve a sekty. Náboženství na mapě světa i mimo ni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církve a sekty. Náboženství na mapě světa i mimo ni"

Transkript

1 Církve a sekty Náboženství na mapě světa i mimo ni

2 Důvody zájmu z o tuto oblast 20. století dobou poklesu zájmu z o náboženství,, nábon boženství se ztrácelo z veřejn ejného prostoru: sekularizace, indiference, atheismus Nová vlna zájmu z o nábon boženství jde světem: časté téma v médim diích S S novou přítomnostp tomností náboženství na scéně světa se spojují naděje, ale i obavy

3 Orientace ve světě náboženství Jsme nepřipraveni se s tématem t náboženství vyrovnávat: vat: dlouhodobá ztráta ta kontaktu, chybějící informace, nedůvěra Důsledky: - komercializace nábon boženství; ; ztráta ta identity, náhrada amatérskou psychoterapií - chování náboženských subjektů jako v situaci ohrožen ení: : fanatismus, extremismus, sektářstv ství

4 Náboženství na mapě světa I.

5 Náboženství na mapě světa II.

6 Náboženství a organizace I. Eurocentrické pojetí náboženství: : vzdáleným náboženstvím m se připisujp ipisují podobné rysy a na základě toho se pak srovnávaj vají (např.. jako evolučně nižší nebo naopak naivně jako dokonalejší ší ) Schematický přehled p všem v nábon boženstvím připisuje posvátn tné texty, doktrínu, organizaci, obřady apod.

7 Náboženství a organizace II. Hinduismus žádná společná organizace, žádná procedura vstupu, žádná kriteria příslup slušnosti, žádná centráln lní autorita; jen novodobé spolky pod koloniáln lním m vlivem Buddhismus organizována na jen Sangha (mniši i a okruh kolem nich); prakticky žádná organizace laiků; ; příslup slušnost kulturní a geografická; přijetí útočiště není vstupem do nábon boženské organizace

8 Náboženství a organizace III. Judaismus organizovány ny jednotlivé obce, samosprávn vné,, volně sdruženy na národnn rodním m a názorovém m principu; organizován n rabinát, rabíni ale ne vedoucími obcí Islám sunnitský v islámských zemích prakticky ztotožněn n se sekulárn rní společnost ností (obec, stát); t); studovaní odborníci v různých r zemích různr zné role, různá míra vlivu; šíitský islám m více v organizován

9 Náboženství a organizace IV. Křesťanství jasná procedura vstupu (křest), pevné hranice, organizační struktura a nábon boženské autority (různ zné modely) Církev shromáždění Pána; původnp vodně dynamická, procesuáln lní,, postupně se upevňuje; uje; větvenv tvení a konflikty církvc rkví

10 Církevní mapa Evropy

11 Církev a sekta ze sociologického hlediska Církev bez ohledu na vyznání: náboženská organizace těsně propojená s veřejným životem a kulturou Sekta též bez ohledu na vyznání,, nábon boženská organizace s jasně vymezenými hranicemi, s dobrovolným členství,, v izolaci nebo opozici Potíže e s touto terminologií v religionistice

12 Křesťanské církve ve světě I. Římskokatolická církev - největší náboženská organizace světa, miliarda členů,, původnp vodní oblasti jih a západ Evropy, později Amerika a misijní oblasti - mohutná centralizovaná organizace, subjekt mezinárodn rodního práva (kvazi státn tní útvar)

13 Křesťanské církve ve světě II. Pravoslavné církve - dědictví původní společné církve na Východě,, postupné šířen ení i na Západ Z - společenstv enství sobě rovných na sobě nezávislých církvc rkví - asi 350 milionů

14 Křesťanské církve ve světě III. Tradiční církve reformačního typu - vazba na světovou reformaci v 16. století - domov v západnz padním světě,, misijní šířen ení - kolem 250 milionů - luteráni, reformovaní, anglikáni ni

15 Křesťanské církve ve světě IV. Další větvení reformačního křesťanství - vazba na radikáln lní skupiny v době reformace - evangelikáln lní princip - dynamická rostoucí část křesťanstva, kolem 300 milionů - např.. baptisté, adventisté,, metodisté, letniční

16 Církev a sekta právn vní rozdíl? Populárn rní mínění: : církev c je státem tem uznána, na, sekta nikoli Státn tní uznání patří k vrchnostenskému státu tu Všechna nábon boženství působí nezávisle na státě; ; na náboženské sdružov ování stát t nemá vliv (čl.( 15 a 16 Listiny) Možnost registrace a akreditace za zákonem z stanovených podmínek Nepřímá souvislost: kvalitativní předpokloady podle 5 zákona z č.. 3/2002 Sb.

17 Registrované náboženské společnosti v ČR R I. Církev římskokatolická ,8% Českobratrská církev evangelická ,1% Církev československá husitská ,0% Náb.. společnost Svědkov dkové Jehovovi ,2 % Pravoslavná církev v českých zemích ,2% Evangelická církev a.v. v ČR R ,1% Slezská evangelická církev a.v ,1% Církev bratrská ,1% Církev adventistů sedmého dne ,1%

18 Registrované náboženské společnosti v ČR R II. Církev řeckokatolická ,1% Křesťanské sbory ,1% Luterská evangelická církev a.v. v ČR R ,1% Apoštolsk tolská církev ,0% Bratrská jednota baptistů ,0% Jednota bratrská ,0% Evangelická církev metodistická ,0% Starokatolická církev v ČR R ,0% Federace židovských obcí v ČR R ,0% Církev Ježíš íše e Krista svatých posledních dnů ,0% Novoapoštolsk tolská církev v ČR R 449 0,0% Náboženská společnost českých unitářů 302 0,0%

19 Registrované náboženské společnosti v ČR R III. Registrace po účinnosti zákona z č.. 3/2002 Sb, bez akreditace, počet členů není znám: 1. Obec křesk esťanů 2. Křesťanská společenstv enství 3. Česká hinduistická náboženská společnost 4. Mezinárodn rodní společenstv enství pro vědomv domí Kršny (Haré Kršna) 5. Ústředí muslimských obcí 6. Buddhismus diamantové cesty linie Karma Kagjü 7. Ruská pravoslavná církev podvorje 8. Višva Nirmala Dharma 9. Církev živého Boha

20 Význam výrazů církev a sekta Církev pojem pochází z křesk esťanství; ; nábon boženská společnost křesk esťanů,, univerzáln lní i partikulárn rní,, bez ohledu na název n (např.. Jednota bratrská nemá slovo církev v názvu); n mimokřes esťanská uskupení, která sama přijala p název n církev : Církev C sjednocení,, Scientologická církev Sekta původ výrazu: společnost následovnn sledovníků nějakého učenu ení; ; později: oddělen lená náboženská skupina; vnímáno no úkorně; ; emocionáln lně zatížen ené slovo; etiketa v sociologickém m smyslu

21 Žurnalistické pojetí sekty

22 Výraz sekta jako výraz náboženské nesnášenlivosti Širší veřejnost a žurnalisté mají svá nereflektovaná kriteria pro zařazení náboženské skupiny mezi sekty. Musí jít o společnost: - novou (novou v daném prostředí) - početně malou - atypickou, alternativní

23 Náboženský extremismus I. (sektářstv ství) Krajní náboženské projevy ohrožuj ují sociáln lní vazby, osobní svobodu, duševn evní a tělesnt lesné zdraví nebo i život Vyskytují se napříč náboženským spektrem bez ohledu na vyznání (judaismus, křesťanství,, islám, hinduismus, buddhismus atd.); u nábon boženských společenstv enství zavedených i nových, velkých i malých

24 Náboženský extremismus II. (sektářství) Znaky náboženského sektářství: - autoritářství (přerůstání autority v moc) - fundamentalismus, v krajním případě degenerující ve fanatismus - uzavřenost, výlučnost - selekce informací

25 Náboženský extremismus III (vazba na politiku) Vazba výlučných, nesnáš ášenlivých křesk esťanských směrů na diktátorsk torské režimy (klérofa rofašismus) a na militaristické tendence stále živá tendence Islámský fundamentalismus jako reakce na koloniáln lní vliv, na modernismus a liberalismus, wahhábismus, spojení s protikoloniáln lním politickým bojem a bojem Palestinců o vlast Židovské extremní skupiny v souvislosti s konfliktem s Palestinci Fundamentalismus okrajově i na dálnd lném m Východě

26 Reakce na nábon boženské sektářstv ství I. Snaha o státn tní represi: zákazy, z omezení, ostrakizace (např.. Berufsverbot v některých n spolkových zemích Německa) N Reakce etablovaných církvc rkví: : polemika, pomluvy, kontrakultovní aktivity, deprogramování Žurnalistická skandalizace: fabulace rizik

27 Reakce na náboženské sektářství II. Odborné studium tematiky: religionistická pracoviště, zejm. HTF Praha, FF Pardubice Odborná společnost: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (konference, semináře, přednášky, poradenství, knihovna, výstřižková služba, pomoc studentům) Periodikum: Dingir (religionistický časopis o současné náboženské scéně)

28 Reakce na náboženské sektářství III. Dingir nejen téma sektářství pravidelné rubriky tematický blok články popisné, sympatizující i kritické vychází XI. Ročník k dostání v některých knihkupectvích

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Matoušek, Oldřich Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení / Oldřich Matoušek a kol. Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jakub RÁM. Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jakub RÁM. Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Jakub RÁM Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992

VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992 VOLEBNÍ PROGRAM ODS SVOBODA A PROSPERITA volby do PSP ČR 1992 1. Dopis Václava Klause 2. Kdo jsme a co chceme 3. Právní stát 4. Ekonomická reforma 5. Zahraniční politika 6. Zemědělství a venkov 7. Sociální

Více

VÍRA V PLURALITNÍ SPOLEČNOSTI Zdeněk Vojtíšek

VÍRA V PLURALITNÍ SPOLEČNOSTI Zdeněk Vojtíšek VÍRA V PLURALITNÍ SPOLEČNOSTI Zdeněk Vojtíšek Pojem pluralita (nebo též pluralismus ) obvykle používáme pro označení situace, kdy v rámci jedné společnosti a v podmínkách alespoň rámcového smíru a vzájemné

Více

Ústřední vývojové trendy současné české religiozity 9

Ústřední vývojové trendy současné české religiozity 9 NEŠPOR, Z., R., Ústřední vývojové trendy současné české religiozity, in: NEŠPOR, Z., R. (ed.), Jaká víra? Současná česká religiozita / spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství, Sociologický

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Jakou mají budoucnost suverenita, národní a teritoriální stát? Josef Plocek

Jakou mají budoucnost suverenita, národní a teritoriální stát? Josef Plocek Jakou mají budoucnost suverenita, národní a teritoriální stát? Josef Plocek Dieter von Kiehl uveřejnil v novinách Das Parlament článek Das Ende des Territorialstaats alter Prägung. Staaten sind zu klein

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Leuenberské texty, sešit 6 Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Předmluva vydavatele Církev a Izrael příspěvek reformačních

Více

Tuto práci recenzovali: Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Tuto práci recenzovali: Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Tuto práci recenzovali: Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Tento text vznikl v rámci grantového projektu Proměny socioekonomických hodnot v procesu přibližování České republiky k Evropské

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR Text byl vytvořen společnými silami členů a členek Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY

KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY Miroslav Nožina, Filip Kraus KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI JUDR. IGOR TOMEŠ CONSULTING MALEŠICKÁ 13, 130 00 PRAHA 3 Projekt výzkumu a vývoje VaV ZVZ87, č. projektu HS 106/03 ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ PÉČE Závěrečná

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce SYSTÉM PRÁVNICKÝCH OSOB Eduard Zboran 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval

Více