ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Studium pro dospělé Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ HUDEBNÍ OBOR Vzdělávací oblast: Recepce a reflexe hudby Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na violu Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na klarinet Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na tenor (baryton) Studijní zaměření Hra na tubu Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na basovou kytaru Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Hra na akordeon Povinně volitelné předměty

3 Vyučovací předmět: Čtyřruční hra...81 Vyučovací předmět: Interpretační seminář...81 Vyučovací předmět: Komorní hra - klávesy...82 Vyučovací předmět: Komorní hra smyčcové nástroje...83 Vyučovací předmět: Hudecká muzika (HUMUZ)...84 Vyučovací předmět: Komorní hra dechové nástroje...85 Vyučovací předmět: Komorní hra - kytary...86 Vyučovací předmět: Komorní hra basová kytara...87 Vyučovací předmět: Komorní zpěv...87 Vyučovací předmět: Komorní hra - akordeon VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření - VÝTVARNÁ TVORBA VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření TANEC I Studijní zaměření TANEC II ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁSADY A ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ Oblasti vlastního hodnocení školy

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Předkladatel: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova Šlapanice, Riegrova 17 IČO: Ředitelka školy: Mgr. Hana Richterová Telefon: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Telefon: Platnost dokumentu od: Datum vydání: kulaté razítko Mgr. Hana Richterová, ředitelka Gymnázia a Základní umělecké školy ve Šlapanicích 3

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Počet oborů, velikost Žáci se mohou vzdělávat v těchto třech uměleckých oborech: hudební taneční výtvarný Ve všech uměleckých oborech nabízíme výuku: v přípravném studiu pro děti od 5 let v základním studiu I. stupně pro děti a mládež od 7 let v základním studiu II. stupně pro mládež od 14 let ve studiu pro dospělé od 19 let (horní věková hranice neomezena) Výuka probíhá: individuálně - v hudebním oboru je to hra na: klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, kontrabas, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, baskřídlovku, tubu a také se zde vyučuje sólový zpěv kolektivně - především v tanečním a výtvarném oboru. V hudebním oboru jako: hudební nauka, komorní hra, hudecká muzika, interpretační seminář Studium pro dospělé Je organizováno v souladu s Vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č.71/2005 Sb. O zařazení dospělého žáka do tohoto studia rozhoduje ředitel školy. Vzdělávací obsah jednotlivých vyučovacích předmětů vypracuje učitel pro každého žáka. Hodinové dotace odpovídají učebním plánům pro základní studium II. stupně Historie a současnost Škola byla původně založena v roce 1947 jako Městský hudební ústav, později přejmenovaný na Hudební školu a v roce 1961 na Lidovou školu umění. V roce 1990 byly všechny Lidové školy umění přejmenovány na Základní umělecké školy. K poslední změně v názvu došlo v roce 2006, kdy zřizovatel v rámci optimalizace sloučil školu se zdejším Gymnáziem a vznikla tak nová instituce, pod společným názvem Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17, Šlapanice, Riegrova 17. Škola je díky své poloze a integrované dopravě snadno dostupná jak pro děti ze Šlapanic a okolí, tak pro brněnské žáky. ZUŠ zajišťuje umělecké vzdělávání nejen ve Šlapanicích, ale i v místech poskytovaného vzdělávání - v Bílovicích nad Svitavou, v Blažovicích, v Podolí a v Újezdu u Brna. Ve všech těchto obcích se naši žáci aktivně zapojují do společenského života Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor Základní umělecké školy ve Šlapanicích je plně kvalifikovaný, věkově pestrý od mladých až po zkušené. Všichni se aktivně podíleli na tvorbě a realizaci tohoto školního vzdělávacího programu. Škola má průměrně 20 zaměstnanců, z nichž nadpoloviční většinu tvoří ženy. 4

6 2.5. Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Z pravidelných, periodicky se opakujících akcí na regionální úrovni je možno jmenovat: různá kulturní vystoupení ve spolupráci s městskými úřady (Šlapanice, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Podolí a Újezd u Brna) výchovné koncerty pro mateřské školy ze širokého okolí žákovské koncerty vystoupení dětí z tanečního oboru (ve spolupráci s hudebním oborem) stálá výstava prací žáků výtvarného oboru (v prostorách školy) Naše škola v současné době nerealizuje žádné mezinárodní projekty Vybavení školy a její podmínky Škola vytváří odpovídající podmínky pro zajištění kvalitní výuky základního uměleckého vzdělávání. Má prostorově i akusticky vhodné učebny, také taneční sál, který je též využíván jako sál koncertní. Škola je vybavena některými hudebními nástroji, které žákům na jeden rok zapůjčuje zdarma. Ve většině učeben je pianino. V roce 2009 byla dokončena výstavba podkrovního ateliéru, do nějž byl kompletně přesunut výtvarný obor. Ateliér je vybaven tak, aby byla zabezpečena pestrost výuky výtvarného oboru. K výbavě krom jiného patří hrnčířský kruh, keramická pec, malířské stojany, běžná sedací místa pro žáky a další. Potřeby nutné ke kvalitnímu uměleckému vzdělávání jsou průběžně obnovovány a doplňovány. 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Prioritou naší školy je především kvalitní umělecké vzdělávání. Naším cílem není pouze příprava žáků na uměleckou dráhu, ale spíše výchova citově bohatých osobností, které jsou schopny sebevyjádření v umělecké oblasti Zaměření školy Škola je zaměřena na: vzdělávání žáků ve zvoleném uměleckém oboru poskytování co nejširší vzdělávací nabídky, pokud možno ve všech žánrech intenzivní spolupráci učitelů a žáků individuální i kolektivní výuku vzájemnou spolupráci všech tří uměleckých oborů komplexní umělecko-kulturní výchovu žáků Škola podporuje žáky nejen při jejich základním uměleckém vzdělávání, ale i při řadě aktivit s tímto vzděláváním souvisejících Vize školy Z tohoto hlediska považujeme za podstatné: vést žáky k praktickému uměleckému uplatnění v amatérských souborech vybavit žáky schopnostmi kolektivní spolupráce a komunikace vést žáky k celoživotnímu vzdělávání se 5

7 klást důraz na prezentaci školy na veřejnosti vytvářet co nejlepší podmínky pro žáky, kteří se chtějí připravovat ke studiu na vyšších typech uměleckých a pedagogických škol vychovávat kulturní generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém regionu 6

8 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie představují soubor společně uplatňovaných postupů, jejichž cílem je vybavit žáka klíčovými kompetencemi, tj. souhrnem vědomostí, dovedností a postojů, důležitých pro jeho umělecký i osobnostní rozvoj. Utváření těchto klíčových kompetencí (kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně sociální a kompetence kulturní) je zaměřeno především na rozvoj schopností žáka tvořit, vnímat a interpretovat umělecké dílo, umožňují mu vytvářet si pozitivní vztah nejen k umění a kultuře, ale také ke svému sociálnímu prostředí a k celé společnosti vůbec. Snahou pedagogů naší školy je vybavit žáka kompetencemi na takové úrovni, která je pro něj v dané chvíli dosažitelná. Jako správný směr k dosažení klíčových kompetencí jsme na naší škole zvolili tyto strategie: všechny metody a formy práce přizpůsobujeme věku a mentálnímu vývoji žáka učíme žáka řemeslu k rozvíjení žákovy kreativity a umělecké představivosti využíváme kromě tradičních metod také přístupné audiovizuální prostředky snažíme se, aby učení bylo vedeno zábavnou formou postoje žáka a jeho umělecké zrání ovlivňujeme také svým osobním příkladem vedeme žáka k sebehodnocení a umožňujeme mu srovnávání s výkony spolužáků vedeme žáka k týmové spolupráci a zodpovědnosti za společné umělecké dílo, tím podporujeme rozvoj jeho sociálních dovedností a schopnost vzájemné kooperace pravidelně hodnotíme žákův výkon a motivujeme ho tak k lepším výkonům a k soustavné domácí přípravě pozitivní motivací posilujeme žákovu cílevědomost klademe důraz na vytváření osobního vztahu se žákem, s jeho rodiči se snažíme intenzivně komunikovat snažíme se, aby žák chápal uměleckou tvorbu jako prostor ke komunikaci a k sebevyjádření učíme žáka vnímat umění jako zdroj emocionálního prožitku organizujeme různá vystoupení, kterými naše studenty aktivně zapojujeme do kulturního dění v regionu 7

9 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 5.1. HUDEBNÍ OBOR V hudebním oboru se žáci prostřednictvím soustavného teoretického a praktického vzdělávání učí chápat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace. Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných oblastí Hudební interpretace a tvorba a Recepce a reflexe hudby. V oblasti Hudební interpretace a tvorba je žákovi umožněno osvojit si hru na hudební nástroj nebo se věnovat sólovému zpěvu. Žák získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí jako sólista nebo hráč v hudebním kolektivu. Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby (u nás především předmět Hudební nauka) se zaměřuje na komplexní rozvoj hudebně-teoretických znalostí žáků. Hudební obor je v naší škole realizován přípravným studiem, základním studiem prvního a druhého stupně a také studiem pro dospělé. Na konci každého školního roku se konají postupové zkoušky a všichni žáci se dle svých schopností také účastní různých koncertů a projektů školy. V 7. ročníku I. stupně a ve 4. ročníku II. stupně vykonají žáci absolventskou zkoušku nebo hrají na absolventském koncertu Vzdělávací oblast: Recepce a reflexe hudby Tato vzdělávací oblast je na ZUŠ Šlapanice naplňována ve vyučovacích předmětech Přípravná hudební výchova a Hudební nauka, v menší míře také ve vyučovacích předmětech jednotlivých studijních zaměření. Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova Tento vyučovací předmět je zaměřen na přirozené rozvíjení hudebnosti dětí, na vytváření smyslu pro povinnost, systematičnost v domácí přípravě a kolektivní spolupráci. Zvláštní akcent je kladen na hravost, tvořivost a získávání pozitivního vztahu k hudbě. Vzdělávací obsah předmětu: Přípravná hudební výchova rozvíjení rytmického a harmonického cítění rozvíjení tonálního cítění a intonace základní hlasová výchova rozvíjení dělené pozornosti, hudební paměti a představivosti orientace v grafickém záznamu hudebního díla osvojování si hudebních pojmů a označení seznamování s hudebními nástroji aktivní poslech hudby s následnou reflexí rozvíjení schopnosti vyjádřit vlastní názor na danou skladbu rozvíjení hudební tvořivosti (aktivní muzicírování) na principech Orfovy školy hudebně pohybová výchova (vyjádření hudby pohybem, taktování, jednoduché taneční kroky) probouzení estetického cítění sledování kulturního dění (koncerty, hudební festivaly, opery, muzikály ) osvojování si vhodného chování a vystupování na koncertech a jiných kulturních akcích 8

10 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravná hudební výchova opakuje a tvoří jednoduché rytmické modely, ovládá rytmus, metrum a těžkou dobu, rozliší dvoudobé a třídobé metrum umí chůzí rozlišit střídání čtvrťových, půlových a osminových not, reaguje na změny tempa (a dynamiky) ovládá taktování ve dvoučtvrťovém a tříčtvrťovém taktu zná notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou i stejné pomlky rozlišuje tóny vysoké a hluboké, pozná melodie známých písní, určí, kdy melodie stoupá a klesá intonuje, pohybově znázorňuje a zapíše do not jednoduché melodie a realizuje je na melodické bicí nástroje rozpozná vhodný harmonický doprovod, užívá (a pohybově znázorní) pojmy tónika a dominanta zná a zapíše houslový klíč a elementární hudební znaky zná noty g g2 a umí je zapsat poznává podle vzhledu i zvuku nejrozšířenější hudební nástroje, především ty, jejichž výuku škola nabízí umí soustředěně vyslechnout krátkou hudební nahrávku a vyjádřit, jak na něj hudba zapůsobila (slovně, výtvarně, pohybem) spolu s ostatními žáky se aktivně zúčastní hudebních vystoupení v rámci koncertů ZUŠ Vyučovací předmět: Hudební nauka Předmět hudební nauka je realizován v pěti jednoletých, na sebe navazujících oddílech. Žák může v případě nutnosti společně s učitelem zvolit způsob rozložení těchto pěti oddílů do sedmi let studia prvního stupně. Přerušení kontinuity výuky je možné maximálně na jeden školní rok. Pokud žák ze závažných důvodů nemůže vyučovací předmět hudební nauka navštěvovat, pracuje podle studijního plánu a v pololetí a na konci školního roku složí zkoušku. Vzdělávací obsah předmětu: Hudební nauka rozvíjení rytmického cítění rozvíjení tonálního cítění a intonace, základní hlasová výchova rozvíjení harmonického cítění, pochopení harmonických funkcí, tvorba jednoduchého doprovodu rozvíjení dělené pozornosti, hudební paměti a představivosti orientace v grafickém záznamu hudebního díla osvojování si hudebních pojmů, označení, názvosloví seznámení s hudebními formami seznámení s vývojem hudby, charakteristickými znaky jednotlivých hudebních epoch seznámení s hudebními nástroji, rozdělení hudebních nástrojů i lidských hlasů do skupin, poznávání různých hudebních (nástrojových i hlasových) uskupení aktivní poslech hudby s následnou reflexí, rozvíjení schopnosti hodnocení hudebního díla rozvíjení hudební tvořivosti (aktivní muzicírování) na principech Orfovy školy hudebně pohybová výchova (vyjádření hudby pohybem, taktování, jednoduché taneční kroky) probouzení estetického cítění sledování kulturního dění (koncerty, hudební festivaly, opery, muzikály ) Tento předmět je určen všem studijním zaměřením hudebního oboru. 9

11 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hudební nauka 1. ročník se orientuje v grafickém záznamu hudebního díla a svým způsobem jej realizuje chápe pojmy notová osnova, klíč, nota, pomlka apod. zná noty v houslovém klíči v rozsahu g c3 i s posuvkami a má povědomí o basovém klíči zná stupnice C dur, G dur, D dur, A dur, E dur, F dur a jejich trojzvuky, rozumí pojmu tónina ovládá notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou, šestnáctinovou, notu čtvrťovou s tečkou, takty 4/4, 3/4, 2/4, 3/8 a 6/8 sluchem rozezná tónorod písně rytmicky a intonačně reprodukuje jednoduchý notový zápis, zaznamená jednoduchou hudební myšlenku vytváří vlastní rytmické a melodické útvary chápe a užívá dynamická znaménka (p, mf, f, crescendo, decrescendo) zná základní tempové názvosloví a pojmy jako repetice, koruna, ligatura aj. propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi 2. ročník čte noty v houslovém klíči v rozsahu g c3 a pasivně ovládá basový klíč rozumí stavbě durových stupnic a jejich tónických kvintakordů C dur, G dur, D dur, A dur, E dur, F dur, B dur, Es dur, As dur zná základní intervaly a jejich zápis sluchem rozezná celý tón a půltón a základní intervaly od primy po kvintu ovládá délky not a pomlk, takty 4/4, 3/4, 2/4, 3/8 a 6/8 chápe a užívá dynamická znaménka (pp ff) se orientuje v rozdělení lidských hlasů zná základní dechové, smyčcové a bicí nástroje, rozpozná je podle vzhledu i zvukové nahrávky umí soustředěně vyslechnout krátké hudební dílo a vyjádřit, jak na něj hudba zapůsobila 3. ročník zná noty v houslovém klíči v rozsahu g c3, pasivně ovládá basový klíč a tříčárkovanou oktávu v houslovém klíči zná stupnici a moll, e moll, h moll, fis moll, cis moll, d moll, g moll, c moll, f moll - aiolskou, harmonickou a melodickou zná tónické kvintakordy a jejich obraty ovládá hlavní stupně ve stupnici, paralelní stupnice a stejnojmenné stupnice umí zapsat intervaly čisté a velké a rozlišit je sluchem transponuje jednoduchou melodii do jiné tóniny zná základní hudební nástroje a jejich rozdělení, rozpozná je podle vzhledu i zvukové nahrávky má povědomí o životě a díle našich nejznámějších hudebních skladatelů 4. ročník zná oktávy (subkontra oktáva pětičárkovaná oktáva), dvojité posuvky rozumí stavbě stupnic dur i moll, tónických akordů i jejich obratů ovládá enharmonickou záměnu i enharmonicky záměnné stupnice určuje i tvoří intervaly 10

12 chápe význam harmonických funkcí a vytvoří jednoduchý doprovod se orientuje v základních hudebních uskupeních, rozdělení lidských hlasů i hudebních nástrojů do skupin a dokáže je identifikovat má základní povědomí o světových hudebních skladatelích z období baroka a klasicismu umí zařadit významné české skladatele časově i geograficky, má povědomí o jejich tvorbě na základě svých zkušeností vyjadřuje své názory na znějící hudbu a umí je zdůvodnit 5. ročník rozumí stavbě stupnic a akordů dur i moll, chápe vztahy v kvart-kvintovém kruhu, ovládá enharmonickou záměnu určuje i tvoří intervaly včetně zvětšených a zmenšených umí vytvořit jednoduchý harmonický doprovod s využitím akordických značek má základní povědomí o výstavbě skladeb, orientuje se v jednotlivých hudebních formách chápe souvislosti vývoje hudby, rozpozná charakteristické znaky hudebního vyjadřování v jednotlivých epochách umí zařadit významné světové i české skladatele časově i geograficky, má povědomí o jejich tvorbě aktivně poslouchá hudbu, orientuje se v jejich druzích a ve způsobech její interpretace propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi, chápe význam tohoto spojení 11

13 Studijní zaměření Hra na klavír Charakteristika: Studium je rozděleno do dvou stupňů. První stupeň je sedmiletý, druhý čtyřletý. Žák zde získává základní pianistické dovednosti, které uplatní v oblasti sólové i komorní hry. Hra na klavír je ideálním prostředkem k rozvoji osobnosti dítěte. Žák při hře zapojuje a rozvíjí svalovou činnost i jemnou prstovou motoriku. Učí se koordinaci těla a rukou, koncentraci a sebeovládání. Získává širší kulturní rozhled, prohlubuje se jeho citové vnímání. Celkově se kultivuje jeho osobnost. Studiu prvního stupně předchází Přípravné studium hry na klavír, které může být na ZUŠ Šlapanice realizováno ve dvou variantách: Přípravné studium hry na klavír Varianta 1: dvouleté přípravné studium Hře na klavír se může dítě věnovat již v předškolním věku. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy pedagog využívá k práci se žákem hudební hry, říkadla, hádanky a brzy také písně, které žák hraje nejprve podle sluchu, později podle not. Hlavním cílem pedagoga je probudit v dětech hudební cítění, navodit sluchovou a rytmickou představivost, rozvíjet jejich hudební paměť i tvořivost, vše v jednotě se zvládnutím základních prvků klavírní hry. Tento předmět navštěvují žáci od 5 let. Učební plán: 1. ročník 2. ročník Přípravné studium hry na klavír 1 1 PHV 1 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium hry na klavír 1. ročník umí správně sedět u klavíru, má uvolněné držení těla a přirozený tvar ruky se orientuje na klaviatuře dokáže hrát úhozy portamento a staccato hraje podle sluchu jednoduchá říkadla a písně v pětiprstové poloze 2. ročník se orientuje v jednoduchém notovém zápisu dokáže hrát legato rozlišuje p a f při hře lidových písní plynule střídá pravou a levou ruku jednoduché písně doprovodí pomocí dudácké kvinty Varianta 2: jednoleté přípravné studium Předmět mohou navštěvovat žáci od 6 let. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy pedagog využívá k práci se žákem hudební hry, říkadla, hádanky a brzy také písně, které žák hraje nejprve podle sluchu, později podle not. Hlavním cílem pedagoga je probudit v dětech hudební cítění, navodit sluchovou a rytmickou představivost, rozvíjet jejich hudební paměť i tvořivost, vše v jednotě se zvládnutím základních prvků klavírní hry. 12

14 Učební plán: 1. pololetí 2. pololetí Přípravné studium hry na klavír 1 1 PHV 1 1 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium hry na klavír umí správně sedět u klavíru, má uvolněné držení těla a přirozený tvar ruky se orientuje na klaviatuře rozlišuje p a f hraje podle sluchu jednoduchá říkadla a písně v pětiprstové poloze při hře lidových písní plynule střídá pravou a levou ruku dokáže hrát úhozy portamento, staccato a legato se orientuje v jednoduchém notovém zápisu ZÁKLADNÍ STUDIUM - I. STUPEŇ Učební plán: Hra na klavír Hudební nauka Volitelné předměty: Čtyřruční hra Interpretační seminář Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na klavír 1. ročník umí správně sedět u klavíru, má uvolněné držení těla a přirozený tvar ruky dokáže hrát úhozy portamento, staccato i legato rozumí notovému zápisu - rytmickým hodnotám not a pomlk, taktu a jeho členění čte noty v houslovém i basovém klíči v přiměřeném rozsahu umí hrát oběma rukama současně hraje cvičení na přípravu stupnic a akordů hraje dvojhmaty rozezná melodii a doprovod zná základní dynamická a tempová označení a využívá je při hře zahraje snadnou lidovou píseň, kterou si doprovodí T, D 2. ročník hraje durové stupnice každou rukou zvlášť podle svých technických možností hraje durové stupnice od bílých kláves dohromady v protipohybu hraje tónický kvintakord s obraty - každou rukou zvlášť hraje tercie legato 13

15 používá při hře pedál zahraje jednoduchou polyfonní skladbu užívá sluchovou sebekontrolu jak při interpretaci skladeb, tak v elementární improvizaci hraje lidové písně s doprovodem T, S, D hraje čtyřručně s učitelem zahraje jednoduchou skladbu zpaměti 3. ročník hraje melodické ozdoby (příraz, nátryl) hraje durové stupnice rovným pohybem i protipohybem, mollové každou rukou zvlášť hraje tónický kvintakord s obraty k dané stupnici dohromady hraje technická cvičení a etudy v rytmických i úhozových variantách používá synkopický i rovný pedál podle návodu učitele rozliší různé druhy skladeb (menuet, pochod, valčík) zahraje přednesovou skladbu zpaměti vnímá náladu skladby a je schopen vyjádřit tuto náladu elementárními výrazovými prostředky doprovodí jednoduchou lidovou píseň pomocí T, S, D hraje čtyřručně se spolužákem nebo s učitelem 4. ročník hraje durové i mollové stupnice dohromady v rovném pohybu hraje přípravná cvičení ke hře čtyřhlasého akordu zvládá hru jednoduchých melodických ozdob umí rozlišit hudební styly baroko, klasicismus a romantismus a dokáže je reprodukovat podle svých schopností zahraje zpaměti náročnější přednesovou skladbu se podle svých možností zapojí do komorní hry nebo hraje čtyřručně se spolužákem používá základních harmonických funkcí při tvorbě doprovodu k jednoduchým lidovým písním 5. ročník hraje durové a mollové stupnice v rovném pohybu přes tři oktávy hraje čtyřhlasé akordy a obraty každou rukou zvlášť hraje cvičení na přípravu oktáv zvládá prstovou techniku umí zahrát základní melodické ozdoby (skupinku, mordent, trylek, obal) uplatňuje výrazové schopnosti v přednesu skladeb barokních, klasických, romantických i soudobých zahraje jednoduchou skladbu z listu interpretuje přednesové skladby na koncertních vystoupeních 6. ročník hraje durové a mollové stupnice kombinovaným způsobem hraje ke stupnicím čtyřhlasé akordy s obraty tenuto, staccato a rozloženě hraje velký rozklad kvintakordu a obraty každou rukou zvlášť umí pracovat s dynamikou ve skladbě, snaží se vystihnout obsah, charakter a náladu skladby hraje náročnější skladby z období baroka, klasicismu, romantismu i skladby soudobých autorů 14

16 hraje podle individuálního zájmu a schopností populární a jazzové skladby hodnotí výkony svoje i druhých 7. ročník propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu a podílí se na jejím výběru uplatňuje sluchovou sebekontrolu využívá podle stupně své vyspělosti zvukových možností nástroje interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, využívá dynamiku, tempová rozlišení, vhodnou artikulaci, frázování, agogiku zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu se aktivně účastní čtyřruční nebo komorní hry Přípravné studium hry na klavír - před II. stupněm základního studia Do přípravného studia II. stupně jsou na základě talentové zkoušky přijímáni žáci od čtrnácti let. Tito studenti mají minimální nebo vůbec žádnou hudební průpravu (případně mohli studovat v odlišném studijním zaměření), přičemž docházku do tohoto přípravného ročníku mohou zahájit i bez předchozího absolvování I. stupně. V tom případě plní očekávané výstupy I. stupně. Tyto jsou definovány v tematickém plánu, který může být rozpracován na delší časový úsek než jeden školní rok. Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium hry na klavír předvede získané dovednosti a nástrojovou techniku na úrovni očekávaných výstupů I. stupně, v míře jakou dovolí jeho individuální možnosti interpretuje repertoár adekvátní jeho věku, schopnostem a hudebnímu zaměření; uplatní zde dosažené technické a výrazové prostředky ZÁKLADNÍ STUDIUM - II. STUPEŇ Učební plán: I. II. III. IV. Hra na klavír Volitelné předměty: Čtyřruční hra Interpretační seminář Učební osnovy předmětu: Hra na klavír I. ročník hraje stupnice durové a mollové kombinovaným způsobem v rychlém tempu 15

17 hraje k daným stupnicím čtyřhlasé akordy, velký rozklad kvintakordu a jeho obratů a dominantní septakord zvládá hru náročnějších etud uvede příklady skladeb významných světových a českých autorů různých stylových období a žánrů II. ročník dokáže samostatně tvořit prstoklad hraje doprovody k písním podle sluchu i akordových značek zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu interpretuje přednesové skladby různých stylových období a žánrů na koncertních vystoupeních III. ročník využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých představ se aktivně podílí na výběru studovaných skladeb má vypěstovaný vztah ke svému nástroji hraje čtyřručně, spolupracuje při komorní hře IV. ročník má vytvořen názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů, tento svůj názor zformuluje a vyjádří při hře zpaměti využívá znalosti o výrazu, harmonii, formě a obsahu hrané skladby ukončí studium veřejným absolventským koncertem 16

18 Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje se uplatňují jednak jako sólový nástroj a pro své zvukové a technické možnosti je vhodné je využít také k doprovodu jiných nástrojů či zpěvu nebo jako součást nejrůznějších hudebních souborů. Při výuce hry na elektronické klávesové nástroje si žák osvojí základy klavírní hry, naučí se využívat široké technické možnosti nástroje, které umožňují interpretovat skladby nejrůznějších období a stylů klasické klavírní literatury i skladby z oblasti populární a jazzové hudby. Žáci se vyučují individuálně nebo ve skupině dvou až tří žáků. Studiu prvního stupně předchází Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje, které může být na ZUŠ Šlapanice realizováno ve dvou variantách: Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje Varianta 1: dvouleté přípravné studium Hře na elektronické klávesové nástroje se může dítě věnovat již v předškolním věku, tento předmět mohou navštěvovat žáci od 5 let. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy pedagog využívá k práci se žákem hudební hry, říkadla, hádanky a písně, které žák hraje nejprve podle sluchu, později podle not. Učební plán: 1. ročník 2. ročník Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje 1 1 PHV 1 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje 1. ročník umí správně sedět u nástroje, má uvolněné držení těla a přirozený tvar ruky se orientuje na klaviatuře dokáže hrát úhozy portamento a staccato hraje jednoduché lidové písně pomocí pětiprstové techniky pravé ruky 2. ročník se orientuje v jednoduchém notovém zápisu dokáže hrát legato hraje podle sluchu na základě písniček a říkadel při hře lidových písní plynule střídá pravou a levou ruku jednoduché písně doprovodí pomocí automatického doprovodu Varianta 2: jednoleté přípravné studium Předmět mohou navštěvovat žáci od 6 let. Výuka probíhá zábavnou formou, kdy pedagog využívá k práci se žákem hudební hry, říkadla, hádanky a brzy také písně, které žák hraje nejprve podle sluchu, později podle not. 17

19 Učební plán: 1. pololetí 2. pololetí Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje 1 1 PHV 1 1 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje zvládá správné sezení u nástroje orientuje se na klaviatuře rozlišuje pomalá a rychlá tempa hraje jednoduché lidové písně pomocí pětiprstové techniky pravé ruky ZÁKLADNÍ STUDIUM - I. STUPEŇ Učební plán: Hra na elektronické klávesové nástroje Hudební nauka Komorní hra ročník ovládá základní obsluhu nástroje je schopen uvolnění a správného postavení obou rukou zvládá pětiprstovou techniku pravé ruky využívá doprovodu v levé ruce podle základních akordových značek (C, F, G) jednoprstovou technikou hraje durové stupnice C, G a F + T 5 pravou a levou rukou zvlášť 2. ročník ovládá základní obsluhu nástroje požívá hru legata a staccata zvládá jednohlasý doprovod melodické linky levou rukou za pomoci rytmicko -harmonického doprovodu nástroje pomocí základních akordových značek (C, F, G) akordickou technikou hraje durové stupnice do dvou # a dvou b protipohybem a T 5 dohromady 3. ročník využívá základních harmonických funkcí při doprovodu skladeb (T 5 a jeho obraty a D 7 ) hraje durové stupnice do čtyř # a čtyř b protipohybem a T 5 (tenuto, staccato) 4. ročník je schopen samostatné obsluhy nástroje 18

20 hraje náročnější skladby různých žánrů hraje skladbu menšího rozsahu zpaměti doprovodí skladbu dle akordových značek (dur, moll, D 7 ) se orientuje v houslovém i basovém klíči hraje durové a mollové stupnice do čtyř # a čtyř b protipohybem a T 5 (tenuto, staccato a rozloženě) se účastní komorní nebo souborové hry 5. ročník má na repertoáru skladby různých žánrů jazz, rock, pop je schopen hry zpaměti a hry z listu prohlubuje hru z listu a hru dle akordových značek buduje širší a rozmanitější repertoár s většími nároky na technickou dovednost hraje durové a mollové stupnice do šesti # a šesti b protipohybem a T 5 (tenuto, staccato a rozloženě) 6. ročník interpretuje skladby různých žánrů včetně správného výrazu je schopen zahrát více skladeb zpaměti zvládá hru dvojhmatů prohlubuje technickou a výrazovou dovednost dbá na sluchovou sebekontrolu hraje všechny durové a mollové stupnice protipohybem a T 5 (tenuto, staccato a rozloženě) 7. ročník prohlubuje správnou interpretaci skladeb různých žánrů využívá veškeré zvukové a technologické možnosti nástroje uplatňuje sluchovou sebekontrolu zvládá hru z listu ukončí I. stupeň absolventským koncertem Přípravné studium hry na elektronické klávesové nástroje - před II. stupněm základního studia Do přípravného studia II. stupně jsou na základě talentové zkoušky přijímáni žáci od čtrnácti let. Tito studenti mají minimální nebo vůbec žádnou hudební průpravu (případně mohli studovat v odlišném studijním zaměření), přičemž docházku do tohoto přípravného ročníku mohou zahájit i bez předchozího absolvování I. stupně. V tom případě plní očekávané výstupy I. stupně. Tyto jsou definovány v tematickém plánu, který může být rozpracován na delší časový úsek než jeden školní rok. 19

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel:

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel: 1. Identifikační údaje ŠVP ZUŠ Kyjov Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Kyjov Adresa školy Jungmannova 292 Kyjov IČO:

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠVP Cesta k umění Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Počet oborů, velikost... 5 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo Náměstí 1, Nová Paka, 50901 Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... - 2-2. Charakteristika školy... - 3-2.1. Počet oborů, velikost... - 3-2.2.

Více

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 Školní vzdělávací program 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy...5 2.1 Počet oborů, velikost školy...5 2.2 Historie a současnost...5

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOSKOVICE ZUŠ Boskovice: škola motivace, realizace, obohacení a tvoření Obsah Obsah... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet

Více

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi)

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) Základní umělecké školy Doksy ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) OBSAH. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2. Počet oborů 2.2 Celková kapacita školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 HISTORIE

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Pozořicích Motto školy Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10, BAJKALSKÁ 11 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HARMONY DOLNÍ BŘEŽANY Obsah: strana: 1. Identifikační údaje školy 4 2. Charakteristika školy 5 3. Zaměření školy a její vize 6 4. Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Umění je součástí života OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1.

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2. 1. Počet oborů, velikost... 4 2. 2. Historie, současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Motto: " Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat." (Johann Wolfgang von Goethe)

Motto:  Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat. (Johann Wolfgang von Goethe) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: " Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat." (Johann Wolfgang von Goethe) OBSAH 1. Identifikační údaje 3 1. 1 Předkladatel 3 1. 2 Zřizovatel 3 1. 3 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STAŇKOV UMĚLECKÝ PROŽITEK OBOHACUJE ŽIVOT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY OBSAH 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel, zřizovatel, platnost dokumentu 3 2 Charakteristika školy 4 2. 1 Historie a současnost školy 4 2. 2 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE UMĚNÍ JE NEJKRÁSNĚJŠÍ PRŮVODCE ŽIVOTEM ČLOVĚKA 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2.Charakteristika školy... 4 2. 1. Struktura vzdělávání... 4 2. 2. Historie a současnost... 4 2.

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 1 Základní umělecká škola Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko Tel. 773627084, 516833900 e-mail: zusjevicko@seznam.cz www.zusjevicko.cz Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 2 Obsah

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERNOŠICE, okres Praha západ PŘÁTELSKOU CESTOU ZA UMĚNÍM Kresba: Matyáš Hrouda 2 Prohlášení Prohlašujeme, že jsme zpracovali Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Opočno,Trčkovo náměstí 10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: Není dobrý učitel ten, který vás naučí hrát noty, tančit, malovat, přednášet, ale ten, který vás naučí hrát noty, tančit,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecká škola J i l e m n i c e OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy: Historie školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Akce, spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. 0 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Charlotty Masarykové 1.2 PŘEDKLADATEL Základní umělecká škola Charlotty Masarykové Půlkruhová

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 5-2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... - 7-2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST... - 7-2.2 HISTORIE A SOUČASNOST... - 8-2.3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání Mgr. Magda Marková Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. Dolní Břežany Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání V Dolních Břežanech dne 2.4.2011 zpracovala: Mgr. Magda Marková Obsah:

Více