Kontakty: Praha, Studio antropologického výzkumu Anthropictures. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakty: Praha, 12. 4. 2013 Studio antropologického výzkumu Anthropictures. www.anthropictures.cz. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2"

Transkript

1

2 Kontakty: Ing. Pavel Borecký Mgr. et Mgr. Pavla Burgos Mgr. Lukáš Hanus Mgr. Markéta Slavková Praha, Studio antropologického výzkumu Anthropictures KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2

3 KOMUNITNÍ MONITORING: Antropologický průzkum neformálních komunitních aktivit a komunitních skupin na území Prahy 14. Doba řešení projektu Klíčová slova: komunita, neformální komunity, soudržnost, aktivizace, komunitní chování Krátká anotace Výzkum je v rámci všech mikroregionů Prahy 14 zaměřen na: 1) identifikaci neformálních komunitních aktivit občanů Prahy 14 2) identifikaci potřeb těchto skupin (komunit) 3) identifikaci klíčových míst styku těchto (skupin) komunit, které jim napomáhají kolektivně uspokojovat jejich společenské potřeby 4) identifikaci společenského chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem Výzkum se soustředil na identifikování současných neformálních sdružení a skupin jednotlivců všech věkových skupin na Praze 14 a míst jejich společenského styku. Neformální komunitní aktivity jsou zde chápány jako aktivity fungující na bázi lidské a místní blízkosti vyplývající z kolektivně sdílených potřeb. Toto úsilí není přímo organizováno žádnou oficiální institucí s právní formou, není financováno oficiálními dotačními cestami, i když může být s organizovanými iniciativami v intenzivním kontaktu. Kritériem neformálního komunitního chování je jeho autenticita a nezávislost na vnější finanční či organizační podpoře. Výzkum se tedy logicky zaměří pouze na společenské aktivity, které jsou v daných oblastech živé ve sledovaném období, a vykazují rysy možného komunitního rozvoje. Komunitní aktivity budou sledovány jak v jednotlivých pracovně vymezených mikroregionech, tak i jimi napříč. Jako formalizované komunitní chování, jehož monitoring není součástí této analýzy, jsou považovány jeho projevy ústící ke vzniku registrovaných organizací, s vnitřní strukturou, pravidly a registrovanými členy. Typicky například občanská sdružení, státní instituce (školy, školky), tělovýchovné jednoty atd. Formální organizace však často generují vznik neformálních sdružení a naopak. Sledovali jsme proto i formální instituce, ale pouze v dalších neformálních aktivitách, které vznikají na podkladě známosti vytvořené ve formální instituci. Cílem výzkumu bylo najít propojující komunitní potenciál v rámci těch mikroregionů, které mají společný styk a sdílejí společné zájmy, aktivity, cíle. V rámci sledovaného komunitního chování byly zohledněny všechny aktivity vykazující znaky společenské aktivace (tedy občanské, sportovní, umělecké, politické, hudební, revitalizační a další). Jsou jimi ty aktivity, které se realizují na jiném než příbuzenském základě, rozvíjejí vazby mezi obyvateli žijícími v jednom místě a mají přímý vliv na chování obyvatel Prahy 14. Neformální aktivity obyvatel jsou zřejmé nejvíce participantům samotným. Hůře se ale diagnostikují z veřejných projevů, protože projevy neformálních komunitních aktivit zpravidla nemají uniformní, KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 3

4 kodifikovanou či pravidelnou formu. Pro Zkoumání těchto jevů jsme si vybrali přímou metodu práce s lidmi ve sledovaných mikroregionech. Základem výzkumu bylo terénní pozorování v jednotlivých mikroregionech v trvání několika týdnů (dle velikosti lokality). To umožní pochopit motivace lidí ke komunitní aktivizaci přímo, bez nutnosti sledovat pouze jejich projevy. Metodika přímé práce s lidmi v terénu za použití především neformálních rozhovorů a BEING THERE přístupu obecně přináší velkou přesnost v identifikaci jednotlivých aktivit a především pochopení jejich existence. Po prvotní identifikaci těchto aktivit byla zjištěna místa jejich realizace a následně provedeny řízené rozhovory s účastníky identifikovaných akcí (členy komunit ). Celé terénní pozorování bylo doplněno analýzou dostupných materiálů spojených s komunitním životem v jednotlivých mikroregionech (dokumentace událostí, výskyty a prohlášení v tisku atd.). Detailní charakteristika a přínos projektu Komunitní chování obyvatel mikroregionů Prahy 14 bylo identifikováno (sledováno) ve dvou hlavních podobách: 1) Aktivizované komunitní chování (neformální): - Zahrnuje skupiny jednotlivců, kteří prokazatelně a konkrétně kolektivně spolupracují na uspokojování svých potřeb. Toto chování má vztah k potřebám kolektivu, v tomto případě obyvatel žijících v dané lokalitě (či několika lokalitách) v Praze 14. Např. komunita zahrádkářů ze zahrádkářské kolonie Jahodnice. - Jednotlivci se podle potřeby sdružují do formálních či neformálních sdružení s tím že důraz je v tomto výzkumném projektu kladen především na ta neformální, za plného vědomí vzájemné propojenosti formálních a neformálních forem kolektivního lokálního komunitního života. Např. jedna konkrétní komunita sousedů sdružených sice v zahrádkářském svazu, znajících se ze zahrádkářské kolonie, potřebou jejich intenzivního styku je ale jejich přátelství, zájem o kaktusy apod. To dohromady vytváří důležitou solidární síť lidí, kteří jsou si schopni pomoci, když je potřeba. 2) Společenské chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem - Jedná se o formy chování, které se v jisté lokalitě ve zvýšené míře vyskytují, ale nejsou prozatím součástí žádných formálních nebo neformálních komunitních aktivit. Např. turistika v oblasti suchého poldru Čihadla. - Obyvatelé tímto chováním uspokojují své potřeby především individuálně, ale pro sledovaný mikroregion jsou typické. Dá se říci, že jsou součástí identity místa, ale prozatím neplní funkci společenské svorky, kterou se ale mohou bez většího úsilí stát. Např. se jedná o turistiku, která se v lokalitě odehrává, protože je zrovna v módě chodit do Čihadel, ale na vycházku nevyráží skupinka, ale spíše se děje v partnerských párech, s rodinou či individuálně. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 4

5 - Jejich typickým znakem je spontaneita jejich užívání, kontakt s krajinou (urbánní, rurální, jinou), minimální regulovanost. - Aktivity vyvěrají z charakteru místa, nebo z kulturního jevu, který se zde vyskytuje (např. venčení psů tzv. pejskaři, venkovní sportovní aktivity odehrávající se ve veřejném prostoru (cyklistika, skate, joggování, rybaření atd.), umělecké aktivity ve veřejném prostoru (graffiti, street art), sociálně adaptační aktivity ve veřejném prostoru, jimiž si lidé nacházejí cestu k veřejnému prostoru i za cenu jeho destrukce; nebo přeměny, na které nepanuje celospolečenská shoda; nebo chování, které vyvěrá z frustrace či sociálního vyloučení. Metody výzkumu Výzkum byl proveden ve všech územních katastrech Prahy 14, pracovně označených jako mikroregiony. Rozděleny byly podle jednotlivých historicky vzniklých území na: 1) Aloisov 2) Černý Most I. a II. 3) Hloubětín 4) Hostavice 5) Hutě-Kyje (včetně pomístní oblasti Rajská zahrada) 6) Jahodnice 7) Kyje 8) Lehovec Metodologie: Výzkum byl vypracován pomocí technik kvalitativního výzkumu. Teoreticky vychází z předpokladů kulturní a sociální antropologie. Pracuje se subjektivně vnímanými sociálními konstrukcemi respondentů. Informace analyzuje v rámci hodnocení samotných respondentů, tedy v emic perspektivě. Byl kombinací rešerší dostupných sekundárních materiálů, zúčastněného pozorování ve výzkumném terénu, formální i neformálních rozhovorů. Hlavní část zúčastněného pozorování forem společenského komunitního života terénním pracovníkem trval 3 týdny + 1 týden pro každý mikroregion (viz. 1 8). Terénní pracovník působil v místě, stýkal se s místními, sbíral maximum možných informací za účelem pochopení motivací a charakteru komunitního života v daných lokalitách. Výzkum respektoval etický kodex sociálního výzkumníka tak, aby ochránil respondenty výzkumu, zadavatele výzkumu, výzkumníka samého. Všechny informace uvedené ve výstupech výzkumu byly respondenty udány na základě informovaného souhlasu. Tzn., že respondent byl jasně informován o tom, kdo výzkumník je (člen studia antropologického výzkumu Anthropictures), kdo je zadavatel výzkumu (Praha 14 kulturní p. o.), a že bude anonymizována (případně nepoužita) jakákoliv informace respondentem sdělená, pokud o to on sám požádá. Ale také ve všech případech kdy výzkumník zjistí, že je v konfliktu s jakýmkoliv bodem etického kodexu. Všechny informace byly zpracovány a zveřejněny v souladu s platnou českou legislativou týkající se ochrany osobních údajů. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 5

6 Výzkum byl zpracován v tuhém zimním období února a března 2013, což do jisté míry ovlivnilo identifikaci projevů aktivizovaného i potencionálního komunitního chování ve veřejném prostoru. Výstupy 1) Seznam identifikovaných neformálních komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. - Charakteristiku komunitní aktivity včetně naplňované potřeby, jež je zde příčinou vzniku komunitní aktivity. - Uvedení kontaktní osoby a kontaktu na klíčovou osobu (na základě informovaného souhlasu). - Odhad počtů aktivních členů formující komunitu - Lokalizaci aktivizovaného chování v souvislosti s náplní této aktivity (např. Rybáři se scházejí u rybníka, v klubovně, v restauraci apod.) 2) Seznam identifikovaných POTENCIONÁLNÍCH NEAKTIVIZOVANÝCH komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. - Charakteristika potencionální ne-aktivizované komunitní aktivity. - Lokalizace této aktivity. 3) SHRNUTÍ identifikovaných neformálních komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. 4) SHRNUTÍ identifikovaných POTENCIONÁLNÍCH NEAKTIVIZOVANÝCH komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. 5) Seznam fotografií klíčových lokalit (míst) důležitých nebo charakteristických pro identifikované neformální komunitní aktivity v každém jednotlivém mikroregionu zvlášť. 6) Seznam fotografií klíčových lokalit (míst) důležitých nebo charakteristických pro identifikované POTENCIONÁLNĚ NEAKTIVIZOVANÉ komunitní aktivity v každém jednotlivém mikroregionu zvlášť. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 6

7 Mikroregion čiselný kód Aktivizované komunitní skupiny Aloisov KOM-001 Společenský život kolem restaurace U Eriky Aloisov KOM-002 Skupina místních starších pánů v restauraci U Eriky Aloisov KOM-003 Skupina rybářů kolem restaurace U Eriky Aloisov KOM-004 Dětské hřiště vedle restaurace U Eriky Aloisov KOM-005 Společenský život kolem restaurace Hostince u Švejka Aloisov KOM-006 Skupinka místní z okolí mládeže Aloisov KOM-007 HL Ghetto - Tomáš Rampouch (pasíř/kovář) Černý Most KOM-008 Kroužek deskových her Černý Most KOM-009 Tuningové srazy Černý Most KOM-010 Parta od Tenisového centra Černý Most Černý Most KOM-011 Parta cizinci Černý Most KOM-012 Parta z Vlčkova náměstí Černý Most KOM-013 Vnitroblokové party Černý Most KOM-014 Kapely z Jahody Černý Most KOM-015 Graffiti komunita Černý Most KOM-016 Šipkaři z Chlumecké Černý Most KOM-017 Fotbal u ZŠ Vybíralova Černý Most KOM-018 Nohejbalový tým Stop Zevling Černý Most KOM-019 Malá kopaná v Hanspaulské lize Černý Most KOM-020 Taneční kroužek Ľoli ruža Černý Most KOM-021 Parkouristé Černý Most KOM-022 Skateboarding u Plechárny Černý Most KOM-023 Scootering u Plechárny Černý Most KOM-024 Rapová skupina Černý Most KOM-025 U kovboje v Čeňku Černý Most KOM-026 Klub cizinců při MC Klubíčko Černý Most KOM-027 MC Klubíčko kavárny, sborový zpěv a tvůrčí dílny Černý Most KOM-028 Křesťanské společenství Černý Most KOM-029 Anglický klub Církve bratrské Černý Most KOM-030 vietnamská komunita Černý Most KOM-031 tělesně hendikepovaní obyvatelé Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín KOM-032 HL Ghetto - Skateboarding a snowboarding KOM-033 Přátelská skupina pana Raška napojená na o. s. Starý Hloubětín KOM-034 Přátelská skupina rodin kolem ulice V Chaloupkách KOM-035 Sportovci při TJ Slavoj KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 7

8 Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hostavice Hostavice Hostavice Hostavice Hostavice Hostavice Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje KOM-036 Společenský život kolem bazénu KOM-037 Skupina aktivních architektů A1 KOM-038 Římsko-katolická farnost u kostela sv. Jiří KOM-039 Náboženská společnost svědkové Jehovovi KOM-040 Iniciativa za odebrání nebezpečného psa KOM-041 Společenský život kolem cukrárny Havana KOM-042 Sousedé kolem cukrárny Kolibřík KOM-043 Společenský život kolem Hostince v Chaloupkác KOM-044 Společenský život kolem restaurace U Matěje KOM-045 Společenský život kolem restaurace, baru, nonstopu Zipo KOM-046 Společenský život kolem restaurace Atlanta KOM-047 Společenský život kolem restaurace Na staré hospodě KOM-048 Společenský život kolem obchodu a posezení Víno Párty KOM-049 Společenský život kolem čínské restaurace KOM-050 Společenský život kolem hospody Pivnice Žralok KOM-051 Sousedé z nonstopu v ubytovně Areál Hloubětín KOM-052 Společenský život kolem hospody U Kardinála KOM-053 Skupinky zevlujících teenagerů KOM-054 Lidé bez domova - bezdomovci KOM-055 Drogově závislí KOM-056 Komunita sousedů z ulice Lucinková (Sousedské dny) KOM-057 Komunita sousedů kolem ulice Postlova KOM-058 Komunita sousedů kolem ulice Jansova KOM-059 Společenství kolem Dakar baru Hummer Komunitní aktivizace v kauze výstavby skladovací haly společnosti Coca-Cola KOM-060 Company KOM-061 Společenství kondičních běžců v oblasti Čihadel a okolí KOM-062 Skupina kolem restaurace Na Hrádku KOM-063 Aktivní manželé Černí a Vobořilovi KOM-064 Zahrádkářky z řad Českého zahrádkářského svaz ZO Kyje - Hutě KOM-065 Zahrádkáři z řad Český zahrádkářského svazu ZO Bažantnice II KOM-066 Sousedská komunita v oblasti pod ZO Bažantnice II před Hájenkou KOM-067 Sousedská komunita v oblasti za ZO Bažantnice II za Hájenkou KOM-068 Třešňovka Homeless farm KOM-069 Skupina maminek s dětmi KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 8

9 Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje KOM-070 Muslimská skupina KOM-071 Akční senioři KOM-072 Skupina kolem časopisu Frnk KOM-073 Klub Minigolf na Hutích KOM-074 Sdružení Za Hutě krásnější KOM-075 Sportovci KOM-076 Squash Metráčci KOM-077 Komunita proti automatické tlakové stanici pro posílení vody v ulici Lipnická Jahodnice KOM-078 Hosté (štamgasti) hostince u Baštýře Jahodnice KOM-079 TJ Sokol Jahodnice Jahodnice KOM-080 Komunita maminek z bytového areálu Jahodnice Skanska byty Jahodnice KOM-081 Společenství vlastníků bytových jednotek v Nové Jahodnici Jahodnice KOM-082 Původní komunita zahrádkářské kolonie Jahodnice I. a II. Skupina mladých rodin s dětmi z bytového resortu Skanska mající zahrádku Jahodnice KOM-083 v Zahrádkářské kolonii Jahodnice I. a II. Jahodnice KOM-084 Mládež z Jahodnice Jahodnice KOM-085 Skupina rodičů kolem MŠ Jahodnice a dětského hřiště v ulici Kostlivého Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec KOM-086 Šipkaři v hospodě Plzeňka KOM-087 Hospoda Plzeňka KOM-088 Restaurace Pohoda (bývalý Šuplík) KOM-089 Hospůdka u Laktosu KOM-090 J. R. Bowling KOM-091 Farní obec při kostelu sv. Bartoloměje KOM-092 ZŠ Šimanovská aktivizace nespokojených rodičů KOM-093 Restaurace Šimanda KOM-094 Kynologové na cvičišti u Čihadel KOM-095 Komunita sociálních bytů (byty pro osoby v hmotné nouzi) Broumarská Zahrádkářská kolonie Za Horou a zahrádkářská kolonie u Střelnice poblíž ulice KOM-096 Oborská KOM-097 Sportovní sdružení fungující při TJ Sokol Kyje KOM-098 Kulturní dům Kyje KOM-099 Skupina obyvatel Lehovce kolem obchodu U Stehlíků KOM-100 Skupina obyvatel Lehovce kolem paní Aničky KOM-101 Skupin přátel a sousedů kolem rodiny Polánků KOM-102 Společenský život kolem restaurace U Skřetů KOM-103 Fotbalové zápasy na Školáku (hřiště ZŠ Chvaletická) KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 9

10 Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec KOM-104 Společeský život kolem restaurace Sochi KOM-105 Společenský život kolem restaurace U Kuchařů a Hotelu Diana KOM-106 Skupinka štamgastů v restauraci U Zlatého lva KOM-107 Romská komunita z Lehovce KOM-108 Sběrači využitelných surovin KOM-109 Lidé bez domova - bezdomovci KOM-110 Sportovní hala v ulici Kardašovská KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 10

11 Mikroregion čiselný kód Neaktivizované komunitní chování Aloisov KOM-111 Procházky kolem Kyjského rybníka Aloisov KOM-112 Rybáři Aloisov KOM-113 Běžci Aloisov KOM-114 Cyklisté Aloisov KOM-115 Pejskaři Aloisov KOM-116 Bruslaři Aloisov KOM-117 Ornitologické aktivity Aloisov KOM-118 Krmení nutrií Aloisov KOM-119 Hosté restaurace U Eriky Černý Most KOM-120 Cikne Čhave, o. s. Černý Most KOM-121 Přespolní běh Černý Most KOM-122 Běžkování Černý Most KOM-123 Rusky mluvící obyvatelé Černý Most KOM-124 Hospodské karetní hry Černý Most KOM-125 Chovatelé psů Černý Most KOM-126 Koupání v nádrži u rybníku Čeněk Černý Most KOM-127 Kultura nájemního bydlení Černý Most KOM-128 Sdružení přátel škol Černý Most KOM-129 Péče o veřejný prostor Černý Most KOM-130 Modeláři Komunity z východní Evropy kolem Ruského Hloubětín KOM-131 obchodu Hloubětín KOM-132 Pejskaři Hloubětín KOM-133 Vietnamci Hloubětín KOM-134 Neaktivizovaní rodiče s dětmi Hloubětín KOM-135 Běžci a cyklisté Hloubětín KOM-136 Senioři Hloubětín KOM-137 Čtenáři-knihovna Hloubětín KOM-138 Graffiti, sprejerství Bezdomovci se sběrným papírem (a občas Hloubětín KOM-139 i jinými sběrnými surovinami) Hostavice KOM-140 Starousedlíci v Hostavicích Hostavice KOM-141 Maminky s malými dětmi Kiosek U splavu a společenské využití oblasti Hostavice KOM-142 Klánovice-Čihadla Hutě-Kyje KOM-143 Sběrači papíru a barevných kovů Hutě-Kyje KOM-144 Cirkusáci a kolotočáři KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 11

12 Hutě-Kyje KOM-145 Pejskaři Hutě-Kyje KOM-146 Ukrajinská menšina Hutě-Kyje KOM-147 Vietnamská menšina Hutě-Kyje KOM-148 Pramen Hutě-Kyje KOM-149 Sport Centrum Pro-6 Hutě-Kyje KOM-150 Dětský klub Myšáci mini školka Hutě-Kyje KOM-151 Tělocvična MB Gym Hutě-Kyje KOM-152 Bývalý pískový důl Bílý kůň Jahodnice KOM-153 Pejskaři Jahodnice KOM-154 Zahradničení v kolonii Jahodnice Kyje KOM-155 Obyvatelé z Kyjí původem z Vietnamu Kyje KOM-156 Rybáři Kyjský rybník Komunita přátel tuningu (zušlechťování Kyje KOM-157 osobních automobilů) Kyje KOM-158 Dětské hřiště u ZŠ Šimanovská Kyje KOM-159 Turistika Kyje KOM-160 Pejskaři Lehovec KOM-161 Lehovec KOM-162 Pejskaři Lehovec KOM-163 Neaktivizovaní fotbalisté Lehovec KOM-164 Běžci Lehovec KOM-165 Neaktivizované maminky s dětmi Lehovec KOM-166 Handicapovaní obyvatelé Lehovec KOM-167 Železniční modeláři, obchod Model Loko Lehovec KOM-168 Graffiti, sprejerství Lehovec KOM-169 Vietnamské potraviny 1, 2, 3 KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 12

13 Obsah Doba řešení projektu... 3 Krátká anotace... 3 Detailní charakteristika a přínos projektu ) Aktivizované komunitní chování (neformální): ) Společenské chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem... 4 Metody výzkumu... 5 Výstupy... 6 SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Aloisov SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Aloisov Společenský život kolem restaurace U Eriky Skupina místních starších pánů v restauraci U Eriky Skupina rybářů kolem restaurace U Eriky Dětské hřiště vedle restaurace U Eriky Společenský život kolem restaurace Hostince u Švejka Skupinka místní mládeže z okolí HL Ghetto Tomáš Rampouch (pasíř/kovář) SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Aloisov SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Aloisov Procházky kolem Kyjského rybníka Rybáři Běžci Cyklisté Pejskaři Lední bruslaři Ornitologické aktivity Krmení nutrií Hosté restaurace U Eriky SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Černý Most SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Černý Most Kroužek deskových her Parta od Tenisového centra Černý Most Tuningové srazy Parta cizinci KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 13

14 Parta z Vlčkova náměstí Vnitroblokové party Kapely z Jahody Šipkaři z Chlumecké Fotbal u ZŠ Vybíralova Nohejbalový tým Stop Zevling Malá kopaná v Hanspaulské lize Taneční kroužek Ľoli ruža Parkouristé Skateboarding u Plechárny Scootering u Plechárny Rapová skupina U kovboje v Čeňku Klub cizinců při MC Klubíčko MC Klubíčko kavárny, sborový zpěv a tvůrčí dílny Křesťanské společenství Anglický klub Církve bratrské Vietnamská komunita Tělesně handicapovaní obyvatelé SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Černý Most SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Černý Most Cikne Čhave, o. s Přespolní běh Běžkování Rusky mluvící obyvatelé Hospodské karetní hry Chovatelé psů Koupání v nádrži u rybníku Čeněk Kultura nájemního bydlení Sdružení přátel škol Péče o veřejný prostor Modeláři Příloha Projekt vnitroblok KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 14

15 SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Hloubětín SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Hloubětín HL Ghetto Skateboarding a snowboarding Přátelská skupina pana Raška napojená na o. s. Starý Hloubětín Přátelská skupina rodin kolem ulice V Chaloupkách Sportovci při TJ Slavoj Společenský život kolem bazénu Skupina aktivních architektů A Římsko-katolická farnost u kostela sv. Jiří Náboženská společnost svědci Jehovovi Iniciativa za odebrání nebezpečného psa Společenský život kolem cukrárny Havana Sousedé kolem cukrárny Kolibřík Společenský život kolem Hostince v Chaloupkách Společenský život kolem restaurace U Matěje Společenský život kolem restaurace, baru, nonstopu Zipo Společenský život kolem restaurace Atlanta Společenský život kolem restaurace Na staré hospodě Společenský život kolem obchodu a posezení Víno- Párty Společenský život kolem čínské restaurace Sousedé z nonstopu v ubytovně Areál Hloubětín Společenský život kolem hospody U Kardinála Skupinky zevlujících teenagerů Lidé bez domova Bezdomovci Drogově závislí SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Hloubětín SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Hloubětín Komunity z východní Evropy kolem Ruského obchodu Pejskaři Vietnamci Neaktivizovaní rodiče s dětmi Běžci a cyklisté Čtenáři knihovna Graffiti, sprejerství KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 15

16 Bezdomovci se sběrným papírem (a občas i jinými sběrnými surovinami) SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Hostavice SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Hostavice Komunita sousedů z ulice Lucinková (Sousedské dny) Komunita sousedů kolem ulice Postlova Komunita sousedů kolem ulice Jansova Společenství kolem Dakar baru Hummer Komunitní aktivizace v kauze výstavby skladovací haly společnosti Coca-Cola Company Společenství kondičních běžců v oblasti Čihadel a okolí SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Hostavice SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Hostavice Starousedlíci v Hostavicích Maminky s malými dětmi Kiosek U splavu a společenské využití oblasti Klánovice-Čihadla SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Hutě SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Hutě Skupina kolem restaurace Na Hrádku Aktivní manželé Černí a Vobořilovi Zahrádkářky z řad Českého zahrádkářského svaz ZO Kyje Hutě Zahrádkáři z řad Český zahrádkářského svazu ZO Bažantnice II Sousedská komunita v oblasti pod ZO Bažantnice II před Hájenkou Sousedská komunita v oblasti za ZO Bažantnice II za Hájenkou Třešňovka Homeless farm Skupina maminek s dětmi Muslimská skupina Akční senioři Skupina kolem časopisu Frnk Klub Minigolf na Hutích Sdružení Za Hutě krásnější Sportovci Squash Metráčci Komunita proti automatické tlakové stanici pro posílení vody v ulici Lipnická SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Hutě SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Hutě KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 16

17 Sběrači papíru a barevných kovů Cirkusáci a kolotočáři Pejskaři Ukrajinská menšina Vietnamská menšina Pramen Sport Centrum Pro Dětský klub Myšáci mini školka Bývalý pískový důl Bílý kůň SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Jahodnice SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Jahodnice Hosté (štamgasti) hostince u Baštýře TJ Sokol Jahodnice Společenství vlastníků bytových jednotek v Nové Jahodnici Původní komunita zahrádkářské kolonie Jahodnice I. a II Skupina mladých rodin s dětmi z bytového resortu Skanska mající zahrádku v Zahrádkářské kolonii Jahodnice I. a II Mládež z Jahodnice Skupina rodičů kolem MŠ Jahodnice a dětského hřiště v ulici Kostlivého SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Jahodnice SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Jahodnice Zahradničení v kolonii Jahodnice Pejskaři SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Kyje SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Kyje Šipkaři v hospodě Plzeňka Hospoda Plzeňka Restaurace Pohoda (bývalý Šuplík) Hospůdka u Laktosu J. R. Bowling Farní obec při kostele sv. Bartoloměje SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Kyje SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Kyje Obyvatelé z Kyjí původem z Vietnamu KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 17

18 Rybáři Kyjský rybník Komunita přátel tuningu (zušlechťování osobních automobilů) Dětské hřiště u ZŠ Šimanovská Turistika Pejskaři SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Lehovec SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Lehovec Skupina obyvatel Lehovce kolem obchodu U Stehlíků Skupina obyvatel Lehovce kolem paní Aničky Skupin přátel a sousedů kolem rodiny Polánků Společenský život kolem restaurace U Skřetů Fotbalové zápasy na Školáku (hřiště ZŠ Chvaletická) Společeský život kolem restaurace Sochi Společenský život kolem restaurace U Kuchařů a Hotelu Diana Skupinka štamgastů v restauraci U Zlatého lva Romská komunita z Lehovce Sběrači využitelných surovin Lidé bez domova Bezdomovci Sportovní hala v ulici Kardašovská SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Lehovec SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Lehovec Pejskaři Neaktivizovaní fotbalisté Běžci Neaktivizované maminky s dětmi Handicapovaní obyvatelé Železniční modeláři, obchod Model Loko Graffiti, sprejerství Vietnamské potraviny 1, 2, Příloha: mapa Aloisov Příloha: mapa Černý Most Příloha: mapa Hloubětín Příloha: mapa Hostavice KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 18

19 Příloha: mapa Hutě Příloha: mapa Jahodnice KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 19

20 ALOISOV SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Aloisov MIKROREGION: Aloisov Výzkumník: Markéta Slavková Aloisov je relativně malá, klidná čtvrť rodinných domků, která je situovaná na severním břehu Kyjského rybníka mezi Hloubětínem a Kyjemi. Jméno Aloisov tato oblast nese od počátku 19. století, kdy zde byla založena Aloisem z Lichtenštejna vesnice pod stejným jménem. Současný Aloisov je ovšem spíše znám jako Kyje - Praha 9, na základě oficiálního označení ulic. Prostor Aloisova je tvořen pouze několika ulicemi, z nichž nejdelší je Tálínská, ve která se nachází většina zdejších domů. Paralelně s Tálínskou kolem břehu vede ulice U Rybníka, která se line mezi rodinnými domky a krajem Kyjského rybníka, který je hojně využíván místními rybáři. Specifické prostorové rozmístění a atraktivní přírodní prostředí Aloisova se silně odráží i v rámci zdejšího společenského života, který se úzce váže k cyklu turistické sezony. V teplých jarních, obzvláště letních a některých podzimních dnech je okolí Aloisova plné skupin různých věkových kategorií, které zde provozují rozličné volnočasové aktivity. K velké kumulaci osob rovněž dochází v zimních měsících, kdy se rybník stává velmi oblíbenou bruslařskou plochou nejen pro osoby z blízkého okolí, ale i z centra Prahy. Aloisov je tedy místem vysoké mobility osob, z nichž většinu tvoří lidé, kteří oblast pouze navštěvují a menšinu ti, kteří zde bydlí. Toto prostředí má velký komunitní potenciál, který je ovšem v mnohém nenaplněn, a to se týká aktivizovaného i neaktivizovaného komunitního chování. V Aloisově jsem identifikovala pouze několik aktivizovaných komunit, přičemž většina je soukromého charakteru. V rámci těchto skupin se mi nepodařilo najít osoby, které by měly aktivní zájem o spolupráci s městskou částí Prahy 14. Hlavním důvodem je skutečnost, že tento výzkum probíhal v době, kdy je výskyt aktivních osob v této oblasti velice malý a společenský život se koncentruje do vnitřních, v tomto případě spíše soukromých prostor. Zároveň pro Aloisov platí stejně jako pro Hloubětín a Lehovec jistá skepse k aktivnímu přístupu ke spolupráci s městskou částí, respektive v ní nevidí budoucnost. Dalším důvodem může být turistický charakter lokality, kdy často dochází k jisté unavenosti místních obyvatel ze sezonní přelidněnosti životního prostoru. Výsledkem čehož bývá uzavření se do soukromého života. Výjimku tvoří obyvatel Aloisova Tomáš Rampouch napojený na aktivizovanou skupinu HL Ghetto (viz Hloubětín), který by se rád aktivně podílel na kultivaci veřejného prostoru v rámci potenciální spolupráce s městskou částí. Většina aktivizovaných skupin Aloisov vyhledává kvůli jeho atraktivním přírodnímu charakteru. Komunitně aktivizované skupiny zde chodí na: A) procházky (se psy i bez) B) rybaří C) jezdí na kole D) bruslí a E) sdružují se v místních dvou restauracích. Ačkoliv některé tyto aktivity jsou provozovány určitými menšími aktivizovanými komunitami, ve velké většině se jedná o neaktivizované komunitní chování. Centrum společenského dění Aloisova je restaurace U Eriky na západním okraji Kyjského rybníka. Majitelkou hospody je Erika Hochmanová - dnes známá místní osobnost, která dává celému místu osobitou tvář a charakter. Erika Hochmanová nyní rovněž otevřela druhou restauraci v Jahodnici U Eriky 2. Restaurace je zároveň jednou z nejpopulárnějších z celé oblasti Aloisova, Hloubětína i Lehovce a nabízí zázemí aktivizovaným i neaktivizovaným skupinám ze širokého okolí. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 20

Tým komunitních koordinátorů (TKK)

Tým komunitních koordinátorů (TKK) Návrh projektu Tým komunitních koordinátorů (TKK) naslouchat propojovat pomáhat ladit Kdo je komunitní koordinátor? Komunitní koordinátor je terénní výzkumník sociální vědec, který na základě antropologického

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s.

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. Lokální kreativní centrum a zóna pro život na sídlišti Černý Most Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. černý most Tradiční představa o životě na sídlišti je negativní. To platí také o pražském sídlišti

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Praha 14 kulturní Závěrečná zpráva, 2013 Praha 14 kulturní Praha 14 má nadúrovňový tubus metra, románský kostel sv. Bartoloměje z třináctého století, ojedinělý Pražský zlom, dva největší rybníky v Praze,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

1 sídliště. Rodina vlastní automobil a nedávno si pořídila psa. Nabízí se otázka, co s bytem? Nechat nebo prodat?

1 sídliště. Rodina vlastní automobil a nedávno si pořídila psa. Nabízí se otázka, co s bytem? Nechat nebo prodat? 1 sídliště Pětičlenná rodina zdědila v... byt po rodičích a v tuto chvíli se rozmýšlí, zda si byt nechá či jej prodá a za získané peníze koupí byt v jiné lokalitě. Byt se nachází na adrese: Rodina vlastní

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ KRYTÉ PROSTORY PROVOZOVNA: Popovice 379, tel.: (+420) 724 390 839 e-mail: info@amfikbukovina.cz RESTAURACE Kapacita: 40 míst + 40 míst terasa Příjemné posezení na letní

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ 1. Záměr Trail running / Singltrek centrum v Chuchelském háji je určeno pro sportovce všech věkových kategorií se zaměřením na běh, cyklistiku a běh na lyžích. Cílem tohoto centra

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Akční plán 2015-2016 1. Úvod Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Průběžná monitorovací zpráva leden --- březen 2015

Průběžná monitorovací zpráva leden --- březen 2015 Průběžná monitorovací zpráva leden --- březen 2015 Tým komunitních koordinátorů Anthropictures z. s. Text neprošel profesionální jazykovou korekturou. 2 Celkové zhodnocení První čtvrtina roku 2015 přinesla

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč Text DAŇOVÉ PŘÍJMY Příloha č. 1 rozpočet na rozpočet na Správní poplatky 3 620,00 3 980,00 Místní poplatky 5 220,00 5 620,00 Daň z nemovitých věcí 22 500,00 23 000,00 Daňové příjmy celkem 31 340,00 32

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

Kam za zábavou přímo v Hostivaři?

Kam za zábavou přímo v Hostivaři? Kam za zábavou přímo v Hostivaři? http://www.parkhostivar.cz/ Obchodní centrum Park Hostivař nejen centrálním obchodním střediskem v Hostivaři, co se nákupů týče, ale také příjemným místem aktivního odpočinku.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více