Kontakty: Praha, Studio antropologického výzkumu Anthropictures. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakty: Praha, 12. 4. 2013 Studio antropologického výzkumu Anthropictures. www.anthropictures.cz. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2"

Transkript

1

2 Kontakty: Ing. Pavel Borecký Mgr. et Mgr. Pavla Burgos Mgr. Lukáš Hanus Mgr. Markéta Slavková Praha, Studio antropologického výzkumu Anthropictures KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2

3 KOMUNITNÍ MONITORING: Antropologický průzkum neformálních komunitních aktivit a komunitních skupin na území Prahy 14. Doba řešení projektu Klíčová slova: komunita, neformální komunity, soudržnost, aktivizace, komunitní chování Krátká anotace Výzkum je v rámci všech mikroregionů Prahy 14 zaměřen na: 1) identifikaci neformálních komunitních aktivit občanů Prahy 14 2) identifikaci potřeb těchto skupin (komunit) 3) identifikaci klíčových míst styku těchto (skupin) komunit, které jim napomáhají kolektivně uspokojovat jejich společenské potřeby 4) identifikaci společenského chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem Výzkum se soustředil na identifikování současných neformálních sdružení a skupin jednotlivců všech věkových skupin na Praze 14 a míst jejich společenského styku. Neformální komunitní aktivity jsou zde chápány jako aktivity fungující na bázi lidské a místní blízkosti vyplývající z kolektivně sdílených potřeb. Toto úsilí není přímo organizováno žádnou oficiální institucí s právní formou, není financováno oficiálními dotačními cestami, i když může být s organizovanými iniciativami v intenzivním kontaktu. Kritériem neformálního komunitního chování je jeho autenticita a nezávislost na vnější finanční či organizační podpoře. Výzkum se tedy logicky zaměří pouze na společenské aktivity, které jsou v daných oblastech živé ve sledovaném období, a vykazují rysy možného komunitního rozvoje. Komunitní aktivity budou sledovány jak v jednotlivých pracovně vymezených mikroregionech, tak i jimi napříč. Jako formalizované komunitní chování, jehož monitoring není součástí této analýzy, jsou považovány jeho projevy ústící ke vzniku registrovaných organizací, s vnitřní strukturou, pravidly a registrovanými členy. Typicky například občanská sdružení, státní instituce (školy, školky), tělovýchovné jednoty atd. Formální organizace však často generují vznik neformálních sdružení a naopak. Sledovali jsme proto i formální instituce, ale pouze v dalších neformálních aktivitách, které vznikají na podkladě známosti vytvořené ve formální instituci. Cílem výzkumu bylo najít propojující komunitní potenciál v rámci těch mikroregionů, které mají společný styk a sdílejí společné zájmy, aktivity, cíle. V rámci sledovaného komunitního chování byly zohledněny všechny aktivity vykazující znaky společenské aktivace (tedy občanské, sportovní, umělecké, politické, hudební, revitalizační a další). Jsou jimi ty aktivity, které se realizují na jiném než příbuzenském základě, rozvíjejí vazby mezi obyvateli žijícími v jednom místě a mají přímý vliv na chování obyvatel Prahy 14. Neformální aktivity obyvatel jsou zřejmé nejvíce participantům samotným. Hůře se ale diagnostikují z veřejných projevů, protože projevy neformálních komunitních aktivit zpravidla nemají uniformní, KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 3

4 kodifikovanou či pravidelnou formu. Pro Zkoumání těchto jevů jsme si vybrali přímou metodu práce s lidmi ve sledovaných mikroregionech. Základem výzkumu bylo terénní pozorování v jednotlivých mikroregionech v trvání několika týdnů (dle velikosti lokality). To umožní pochopit motivace lidí ke komunitní aktivizaci přímo, bez nutnosti sledovat pouze jejich projevy. Metodika přímé práce s lidmi v terénu za použití především neformálních rozhovorů a BEING THERE přístupu obecně přináší velkou přesnost v identifikaci jednotlivých aktivit a především pochopení jejich existence. Po prvotní identifikaci těchto aktivit byla zjištěna místa jejich realizace a následně provedeny řízené rozhovory s účastníky identifikovaných akcí (členy komunit ). Celé terénní pozorování bylo doplněno analýzou dostupných materiálů spojených s komunitním životem v jednotlivých mikroregionech (dokumentace událostí, výskyty a prohlášení v tisku atd.). Detailní charakteristika a přínos projektu Komunitní chování obyvatel mikroregionů Prahy 14 bylo identifikováno (sledováno) ve dvou hlavních podobách: 1) Aktivizované komunitní chování (neformální): - Zahrnuje skupiny jednotlivců, kteří prokazatelně a konkrétně kolektivně spolupracují na uspokojování svých potřeb. Toto chování má vztah k potřebám kolektivu, v tomto případě obyvatel žijících v dané lokalitě (či několika lokalitách) v Praze 14. Např. komunita zahrádkářů ze zahrádkářské kolonie Jahodnice. - Jednotlivci se podle potřeby sdružují do formálních či neformálních sdružení s tím že důraz je v tomto výzkumném projektu kladen především na ta neformální, za plného vědomí vzájemné propojenosti formálních a neformálních forem kolektivního lokálního komunitního života. Např. jedna konkrétní komunita sousedů sdružených sice v zahrádkářském svazu, znajících se ze zahrádkářské kolonie, potřebou jejich intenzivního styku je ale jejich přátelství, zájem o kaktusy apod. To dohromady vytváří důležitou solidární síť lidí, kteří jsou si schopni pomoci, když je potřeba. 2) Společenské chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem - Jedná se o formy chování, které se v jisté lokalitě ve zvýšené míře vyskytují, ale nejsou prozatím součástí žádných formálních nebo neformálních komunitních aktivit. Např. turistika v oblasti suchého poldru Čihadla. - Obyvatelé tímto chováním uspokojují své potřeby především individuálně, ale pro sledovaný mikroregion jsou typické. Dá se říci, že jsou součástí identity místa, ale prozatím neplní funkci společenské svorky, kterou se ale mohou bez většího úsilí stát. Např. se jedná o turistiku, která se v lokalitě odehrává, protože je zrovna v módě chodit do Čihadel, ale na vycházku nevyráží skupinka, ale spíše se děje v partnerských párech, s rodinou či individuálně. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 4

5 - Jejich typickým znakem je spontaneita jejich užívání, kontakt s krajinou (urbánní, rurální, jinou), minimální regulovanost. - Aktivity vyvěrají z charakteru místa, nebo z kulturního jevu, který se zde vyskytuje (např. venčení psů tzv. pejskaři, venkovní sportovní aktivity odehrávající se ve veřejném prostoru (cyklistika, skate, joggování, rybaření atd.), umělecké aktivity ve veřejném prostoru (graffiti, street art), sociálně adaptační aktivity ve veřejném prostoru, jimiž si lidé nacházejí cestu k veřejnému prostoru i za cenu jeho destrukce; nebo přeměny, na které nepanuje celospolečenská shoda; nebo chování, které vyvěrá z frustrace či sociálního vyloučení. Metody výzkumu Výzkum byl proveden ve všech územních katastrech Prahy 14, pracovně označených jako mikroregiony. Rozděleny byly podle jednotlivých historicky vzniklých území na: 1) Aloisov 2) Černý Most I. a II. 3) Hloubětín 4) Hostavice 5) Hutě-Kyje (včetně pomístní oblasti Rajská zahrada) 6) Jahodnice 7) Kyje 8) Lehovec Metodologie: Výzkum byl vypracován pomocí technik kvalitativního výzkumu. Teoreticky vychází z předpokladů kulturní a sociální antropologie. Pracuje se subjektivně vnímanými sociálními konstrukcemi respondentů. Informace analyzuje v rámci hodnocení samotných respondentů, tedy v emic perspektivě. Byl kombinací rešerší dostupných sekundárních materiálů, zúčastněného pozorování ve výzkumném terénu, formální i neformálních rozhovorů. Hlavní část zúčastněného pozorování forem společenského komunitního života terénním pracovníkem trval 3 týdny + 1 týden pro každý mikroregion (viz. 1 8). Terénní pracovník působil v místě, stýkal se s místními, sbíral maximum možných informací za účelem pochopení motivací a charakteru komunitního života v daných lokalitách. Výzkum respektoval etický kodex sociálního výzkumníka tak, aby ochránil respondenty výzkumu, zadavatele výzkumu, výzkumníka samého. Všechny informace uvedené ve výstupech výzkumu byly respondenty udány na základě informovaného souhlasu. Tzn., že respondent byl jasně informován o tom, kdo výzkumník je (člen studia antropologického výzkumu Anthropictures), kdo je zadavatel výzkumu (Praha 14 kulturní p. o.), a že bude anonymizována (případně nepoužita) jakákoliv informace respondentem sdělená, pokud o to on sám požádá. Ale také ve všech případech kdy výzkumník zjistí, že je v konfliktu s jakýmkoliv bodem etického kodexu. Všechny informace byly zpracovány a zveřejněny v souladu s platnou českou legislativou týkající se ochrany osobních údajů. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 5

6 Výzkum byl zpracován v tuhém zimním období února a března 2013, což do jisté míry ovlivnilo identifikaci projevů aktivizovaného i potencionálního komunitního chování ve veřejném prostoru. Výstupy 1) Seznam identifikovaných neformálních komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. - Charakteristiku komunitní aktivity včetně naplňované potřeby, jež je zde příčinou vzniku komunitní aktivity. - Uvedení kontaktní osoby a kontaktu na klíčovou osobu (na základě informovaného souhlasu). - Odhad počtů aktivních členů formující komunitu - Lokalizaci aktivizovaného chování v souvislosti s náplní této aktivity (např. Rybáři se scházejí u rybníka, v klubovně, v restauraci apod.) 2) Seznam identifikovaných POTENCIONÁLNÍCH NEAKTIVIZOVANÝCH komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. - Charakteristika potencionální ne-aktivizované komunitní aktivity. - Lokalizace této aktivity. 3) SHRNUTÍ identifikovaných neformálních komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. 4) SHRNUTÍ identifikovaných POTENCIONÁLNÍCH NEAKTIVIZOVANÝCH komunitních aktivit pro každý jednotlivý mikroregion zvlášť. 5) Seznam fotografií klíčových lokalit (míst) důležitých nebo charakteristických pro identifikované neformální komunitní aktivity v každém jednotlivém mikroregionu zvlášť. 6) Seznam fotografií klíčových lokalit (míst) důležitých nebo charakteristických pro identifikované POTENCIONÁLNĚ NEAKTIVIZOVANÉ komunitní aktivity v každém jednotlivém mikroregionu zvlášť. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 6

7 Mikroregion čiselný kód Aktivizované komunitní skupiny Aloisov KOM-001 Společenský život kolem restaurace U Eriky Aloisov KOM-002 Skupina místních starších pánů v restauraci U Eriky Aloisov KOM-003 Skupina rybářů kolem restaurace U Eriky Aloisov KOM-004 Dětské hřiště vedle restaurace U Eriky Aloisov KOM-005 Společenský život kolem restaurace Hostince u Švejka Aloisov KOM-006 Skupinka místní z okolí mládeže Aloisov KOM-007 HL Ghetto - Tomáš Rampouch (pasíř/kovář) Černý Most KOM-008 Kroužek deskových her Černý Most KOM-009 Tuningové srazy Černý Most KOM-010 Parta od Tenisového centra Černý Most Černý Most KOM-011 Parta cizinci Černý Most KOM-012 Parta z Vlčkova náměstí Černý Most KOM-013 Vnitroblokové party Černý Most KOM-014 Kapely z Jahody Černý Most KOM-015 Graffiti komunita Černý Most KOM-016 Šipkaři z Chlumecké Černý Most KOM-017 Fotbal u ZŠ Vybíralova Černý Most KOM-018 Nohejbalový tým Stop Zevling Černý Most KOM-019 Malá kopaná v Hanspaulské lize Černý Most KOM-020 Taneční kroužek Ľoli ruža Černý Most KOM-021 Parkouristé Černý Most KOM-022 Skateboarding u Plechárny Černý Most KOM-023 Scootering u Plechárny Černý Most KOM-024 Rapová skupina Černý Most KOM-025 U kovboje v Čeňku Černý Most KOM-026 Klub cizinců při MC Klubíčko Černý Most KOM-027 MC Klubíčko kavárny, sborový zpěv a tvůrčí dílny Černý Most KOM-028 Křesťanské společenství Černý Most KOM-029 Anglický klub Církve bratrské Černý Most KOM-030 vietnamská komunita Černý Most KOM-031 tělesně hendikepovaní obyvatelé Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín KOM-032 HL Ghetto - Skateboarding a snowboarding KOM-033 Přátelská skupina pana Raška napojená na o. s. Starý Hloubětín KOM-034 Přátelská skupina rodin kolem ulice V Chaloupkách KOM-035 Sportovci při TJ Slavoj KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 7

8 Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hloubětín Hostavice Hostavice Hostavice Hostavice Hostavice Hostavice Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje KOM-036 Společenský život kolem bazénu KOM-037 Skupina aktivních architektů A1 KOM-038 Římsko-katolická farnost u kostela sv. Jiří KOM-039 Náboženská společnost svědkové Jehovovi KOM-040 Iniciativa za odebrání nebezpečného psa KOM-041 Společenský život kolem cukrárny Havana KOM-042 Sousedé kolem cukrárny Kolibřík KOM-043 Společenský život kolem Hostince v Chaloupkác KOM-044 Společenský život kolem restaurace U Matěje KOM-045 Společenský život kolem restaurace, baru, nonstopu Zipo KOM-046 Společenský život kolem restaurace Atlanta KOM-047 Společenský život kolem restaurace Na staré hospodě KOM-048 Společenský život kolem obchodu a posezení Víno Párty KOM-049 Společenský život kolem čínské restaurace KOM-050 Společenský život kolem hospody Pivnice Žralok KOM-051 Sousedé z nonstopu v ubytovně Areál Hloubětín KOM-052 Společenský život kolem hospody U Kardinála KOM-053 Skupinky zevlujících teenagerů KOM-054 Lidé bez domova - bezdomovci KOM-055 Drogově závislí KOM-056 Komunita sousedů z ulice Lucinková (Sousedské dny) KOM-057 Komunita sousedů kolem ulice Postlova KOM-058 Komunita sousedů kolem ulice Jansova KOM-059 Společenství kolem Dakar baru Hummer Komunitní aktivizace v kauze výstavby skladovací haly společnosti Coca-Cola KOM-060 Company KOM-061 Společenství kondičních běžců v oblasti Čihadel a okolí KOM-062 Skupina kolem restaurace Na Hrádku KOM-063 Aktivní manželé Černí a Vobořilovi KOM-064 Zahrádkářky z řad Českého zahrádkářského svaz ZO Kyje - Hutě KOM-065 Zahrádkáři z řad Český zahrádkářského svazu ZO Bažantnice II KOM-066 Sousedská komunita v oblasti pod ZO Bažantnice II před Hájenkou KOM-067 Sousedská komunita v oblasti za ZO Bažantnice II za Hájenkou KOM-068 Třešňovka Homeless farm KOM-069 Skupina maminek s dětmi KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 8

9 Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje Hutě-Kyje KOM-070 Muslimská skupina KOM-071 Akční senioři KOM-072 Skupina kolem časopisu Frnk KOM-073 Klub Minigolf na Hutích KOM-074 Sdružení Za Hutě krásnější KOM-075 Sportovci KOM-076 Squash Metráčci KOM-077 Komunita proti automatické tlakové stanici pro posílení vody v ulici Lipnická Jahodnice KOM-078 Hosté (štamgasti) hostince u Baštýře Jahodnice KOM-079 TJ Sokol Jahodnice Jahodnice KOM-080 Komunita maminek z bytového areálu Jahodnice Skanska byty Jahodnice KOM-081 Společenství vlastníků bytových jednotek v Nové Jahodnici Jahodnice KOM-082 Původní komunita zahrádkářské kolonie Jahodnice I. a II. Skupina mladých rodin s dětmi z bytového resortu Skanska mající zahrádku Jahodnice KOM-083 v Zahrádkářské kolonii Jahodnice I. a II. Jahodnice KOM-084 Mládež z Jahodnice Jahodnice KOM-085 Skupina rodičů kolem MŠ Jahodnice a dětského hřiště v ulici Kostlivého Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Kyje Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec KOM-086 Šipkaři v hospodě Plzeňka KOM-087 Hospoda Plzeňka KOM-088 Restaurace Pohoda (bývalý Šuplík) KOM-089 Hospůdka u Laktosu KOM-090 J. R. Bowling KOM-091 Farní obec při kostelu sv. Bartoloměje KOM-092 ZŠ Šimanovská aktivizace nespokojených rodičů KOM-093 Restaurace Šimanda KOM-094 Kynologové na cvičišti u Čihadel KOM-095 Komunita sociálních bytů (byty pro osoby v hmotné nouzi) Broumarská Zahrádkářská kolonie Za Horou a zahrádkářská kolonie u Střelnice poblíž ulice KOM-096 Oborská KOM-097 Sportovní sdružení fungující při TJ Sokol Kyje KOM-098 Kulturní dům Kyje KOM-099 Skupina obyvatel Lehovce kolem obchodu U Stehlíků KOM-100 Skupina obyvatel Lehovce kolem paní Aničky KOM-101 Skupin přátel a sousedů kolem rodiny Polánků KOM-102 Společenský život kolem restaurace U Skřetů KOM-103 Fotbalové zápasy na Školáku (hřiště ZŠ Chvaletická) KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 9

10 Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec Lehovec KOM-104 Společeský život kolem restaurace Sochi KOM-105 Společenský život kolem restaurace U Kuchařů a Hotelu Diana KOM-106 Skupinka štamgastů v restauraci U Zlatého lva KOM-107 Romská komunita z Lehovce KOM-108 Sběrači využitelných surovin KOM-109 Lidé bez domova - bezdomovci KOM-110 Sportovní hala v ulici Kardašovská KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 10

11 Mikroregion čiselný kód Neaktivizované komunitní chování Aloisov KOM-111 Procházky kolem Kyjského rybníka Aloisov KOM-112 Rybáři Aloisov KOM-113 Běžci Aloisov KOM-114 Cyklisté Aloisov KOM-115 Pejskaři Aloisov KOM-116 Bruslaři Aloisov KOM-117 Ornitologické aktivity Aloisov KOM-118 Krmení nutrií Aloisov KOM-119 Hosté restaurace U Eriky Černý Most KOM-120 Cikne Čhave, o. s. Černý Most KOM-121 Přespolní běh Černý Most KOM-122 Běžkování Černý Most KOM-123 Rusky mluvící obyvatelé Černý Most KOM-124 Hospodské karetní hry Černý Most KOM-125 Chovatelé psů Černý Most KOM-126 Koupání v nádrži u rybníku Čeněk Černý Most KOM-127 Kultura nájemního bydlení Černý Most KOM-128 Sdružení přátel škol Černý Most KOM-129 Péče o veřejný prostor Černý Most KOM-130 Modeláři Komunity z východní Evropy kolem Ruského Hloubětín KOM-131 obchodu Hloubětín KOM-132 Pejskaři Hloubětín KOM-133 Vietnamci Hloubětín KOM-134 Neaktivizovaní rodiče s dětmi Hloubětín KOM-135 Běžci a cyklisté Hloubětín KOM-136 Senioři Hloubětín KOM-137 Čtenáři-knihovna Hloubětín KOM-138 Graffiti, sprejerství Bezdomovci se sběrným papírem (a občas Hloubětín KOM-139 i jinými sběrnými surovinami) Hostavice KOM-140 Starousedlíci v Hostavicích Hostavice KOM-141 Maminky s malými dětmi Kiosek U splavu a společenské využití oblasti Hostavice KOM-142 Klánovice-Čihadla Hutě-Kyje KOM-143 Sběrači papíru a barevných kovů Hutě-Kyje KOM-144 Cirkusáci a kolotočáři KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 11

12 Hutě-Kyje KOM-145 Pejskaři Hutě-Kyje KOM-146 Ukrajinská menšina Hutě-Kyje KOM-147 Vietnamská menšina Hutě-Kyje KOM-148 Pramen Hutě-Kyje KOM-149 Sport Centrum Pro-6 Hutě-Kyje KOM-150 Dětský klub Myšáci mini školka Hutě-Kyje KOM-151 Tělocvična MB Gym Hutě-Kyje KOM-152 Bývalý pískový důl Bílý kůň Jahodnice KOM-153 Pejskaři Jahodnice KOM-154 Zahradničení v kolonii Jahodnice Kyje KOM-155 Obyvatelé z Kyjí původem z Vietnamu Kyje KOM-156 Rybáři Kyjský rybník Komunita přátel tuningu (zušlechťování Kyje KOM-157 osobních automobilů) Kyje KOM-158 Dětské hřiště u ZŠ Šimanovská Kyje KOM-159 Turistika Kyje KOM-160 Pejskaři Lehovec KOM-161 Lehovec KOM-162 Pejskaři Lehovec KOM-163 Neaktivizovaní fotbalisté Lehovec KOM-164 Běžci Lehovec KOM-165 Neaktivizované maminky s dětmi Lehovec KOM-166 Handicapovaní obyvatelé Lehovec KOM-167 Železniční modeláři, obchod Model Loko Lehovec KOM-168 Graffiti, sprejerství Lehovec KOM-169 Vietnamské potraviny 1, 2, 3 KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 12

13 Obsah Doba řešení projektu... 3 Krátká anotace... 3 Detailní charakteristika a přínos projektu ) Aktivizované komunitní chování (neformální): ) Společenské chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem... 4 Metody výzkumu... 5 Výstupy... 6 SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Aloisov SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Aloisov Společenský život kolem restaurace U Eriky Skupina místních starších pánů v restauraci U Eriky Skupina rybářů kolem restaurace U Eriky Dětské hřiště vedle restaurace U Eriky Společenský život kolem restaurace Hostince u Švejka Skupinka místní mládeže z okolí HL Ghetto Tomáš Rampouch (pasíř/kovář) SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Aloisov SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Aloisov Procházky kolem Kyjského rybníka Rybáři Běžci Cyklisté Pejskaři Lední bruslaři Ornitologické aktivity Krmení nutrií Hosté restaurace U Eriky SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Černý Most SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Černý Most Kroužek deskových her Parta od Tenisového centra Černý Most Tuningové srazy Parta cizinci KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 13

14 Parta z Vlčkova náměstí Vnitroblokové party Kapely z Jahody Šipkaři z Chlumecké Fotbal u ZŠ Vybíralova Nohejbalový tým Stop Zevling Malá kopaná v Hanspaulské lize Taneční kroužek Ľoli ruža Parkouristé Skateboarding u Plechárny Scootering u Plechárny Rapová skupina U kovboje v Čeňku Klub cizinců při MC Klubíčko MC Klubíčko kavárny, sborový zpěv a tvůrčí dílny Křesťanské společenství Anglický klub Církve bratrské Vietnamská komunita Tělesně handicapovaní obyvatelé SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Černý Most SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Černý Most Cikne Čhave, o. s Přespolní běh Běžkování Rusky mluvící obyvatelé Hospodské karetní hry Chovatelé psů Koupání v nádrži u rybníku Čeněk Kultura nájemního bydlení Sdružení přátel škol Péče o veřejný prostor Modeláři Příloha Projekt vnitroblok KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 14

15 SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Hloubětín SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Hloubětín HL Ghetto Skateboarding a snowboarding Přátelská skupina pana Raška napojená na o. s. Starý Hloubětín Přátelská skupina rodin kolem ulice V Chaloupkách Sportovci při TJ Slavoj Společenský život kolem bazénu Skupina aktivních architektů A Římsko-katolická farnost u kostela sv. Jiří Náboženská společnost svědci Jehovovi Iniciativa za odebrání nebezpečného psa Společenský život kolem cukrárny Havana Sousedé kolem cukrárny Kolibřík Společenský život kolem Hostince v Chaloupkách Společenský život kolem restaurace U Matěje Společenský život kolem restaurace, baru, nonstopu Zipo Společenský život kolem restaurace Atlanta Společenský život kolem restaurace Na staré hospodě Společenský život kolem obchodu a posezení Víno- Párty Společenský život kolem čínské restaurace Sousedé z nonstopu v ubytovně Areál Hloubětín Společenský život kolem hospody U Kardinála Skupinky zevlujících teenagerů Lidé bez domova Bezdomovci Drogově závislí SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Hloubětín SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Hloubětín Komunity z východní Evropy kolem Ruského obchodu Pejskaři Vietnamci Neaktivizovaní rodiče s dětmi Běžci a cyklisté Čtenáři knihovna Graffiti, sprejerství KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 15

16 Bezdomovci se sběrným papírem (a občas i jinými sběrnými surovinami) SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Hostavice SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Hostavice Komunita sousedů z ulice Lucinková (Sousedské dny) Komunita sousedů kolem ulice Postlova Komunita sousedů kolem ulice Jansova Společenství kolem Dakar baru Hummer Komunitní aktivizace v kauze výstavby skladovací haly společnosti Coca-Cola Company Společenství kondičních běžců v oblasti Čihadel a okolí SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Hostavice SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Hostavice Starousedlíci v Hostavicích Maminky s malými dětmi Kiosek U splavu a společenské využití oblasti Klánovice-Čihadla SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Hutě SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Hutě Skupina kolem restaurace Na Hrádku Aktivní manželé Černí a Vobořilovi Zahrádkářky z řad Českého zahrádkářského svaz ZO Kyje Hutě Zahrádkáři z řad Český zahrádkářského svazu ZO Bažantnice II Sousedská komunita v oblasti pod ZO Bažantnice II před Hájenkou Sousedská komunita v oblasti za ZO Bažantnice II za Hájenkou Třešňovka Homeless farm Skupina maminek s dětmi Muslimská skupina Akční senioři Skupina kolem časopisu Frnk Klub Minigolf na Hutích Sdružení Za Hutě krásnější Sportovci Squash Metráčci Komunita proti automatické tlakové stanici pro posílení vody v ulici Lipnická SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Hutě SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Hutě KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 16

17 Sběrači papíru a barevných kovů Cirkusáci a kolotočáři Pejskaři Ukrajinská menšina Vietnamská menšina Pramen Sport Centrum Pro Dětský klub Myšáci mini školka Bývalý pískový důl Bílý kůň SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Jahodnice SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Jahodnice Hosté (štamgasti) hostince u Baštýře TJ Sokol Jahodnice Společenství vlastníků bytových jednotek v Nové Jahodnici Původní komunita zahrádkářské kolonie Jahodnice I. a II Skupina mladých rodin s dětmi z bytového resortu Skanska mající zahrádku v Zahrádkářské kolonii Jahodnice I. a II Mládež z Jahodnice Skupina rodičů kolem MŠ Jahodnice a dětského hřiště v ulici Kostlivého SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Jahodnice SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Jahodnice Zahradničení v kolonii Jahodnice Pejskaři SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Kyje SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Kyje Šipkaři v hospodě Plzeňka Hospoda Plzeňka Restaurace Pohoda (bývalý Šuplík) Hospůdka u Laktosu J. R. Bowling Farní obec při kostele sv. Bartoloměje SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Kyje SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Kyje Obyvatelé z Kyjí původem z Vietnamu KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 17

18 Rybáři Kyjský rybník Komunita přátel tuningu (zušlechťování osobních automobilů) Dětské hřiště u ZŠ Šimanovská Turistika Pejskaři SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Lehovec SEZNAM: Aktivizované komunitní skupiny Lehovec Skupina obyvatel Lehovce kolem obchodu U Stehlíků Skupina obyvatel Lehovce kolem paní Aničky Skupin přátel a sousedů kolem rodiny Polánků Společenský život kolem restaurace U Skřetů Fotbalové zápasy na Školáku (hřiště ZŠ Chvaletická) Společeský život kolem restaurace Sochi Společenský život kolem restaurace U Kuchařů a Hotelu Diana Skupinka štamgastů v restauraci U Zlatého lva Romská komunita z Lehovce Sběrači využitelných surovin Lidé bez domova Bezdomovci Sportovní hala v ulici Kardašovská SHRNUTÍ: Neaktivizované komunitní chování Lehovec SEZNAM: Neaktivizované komunitní chování Lehovec Pejskaři Neaktivizovaní fotbalisté Běžci Neaktivizované maminky s dětmi Handicapovaní obyvatelé Železniční modeláři, obchod Model Loko Graffiti, sprejerství Vietnamské potraviny 1, 2, Příloha: mapa Aloisov Příloha: mapa Černý Most Příloha: mapa Hloubětín Příloha: mapa Hostavice KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 18

19 Příloha: mapa Hutě Příloha: mapa Jahodnice KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 19

20 ALOISOV SHRNUTÍ: Aktivizované komunitní skupiny Aloisov MIKROREGION: Aloisov Výzkumník: Markéta Slavková Aloisov je relativně malá, klidná čtvrť rodinných domků, která je situovaná na severním břehu Kyjského rybníka mezi Hloubětínem a Kyjemi. Jméno Aloisov tato oblast nese od počátku 19. století, kdy zde byla založena Aloisem z Lichtenštejna vesnice pod stejným jménem. Současný Aloisov je ovšem spíše znám jako Kyje - Praha 9, na základě oficiálního označení ulic. Prostor Aloisova je tvořen pouze několika ulicemi, z nichž nejdelší je Tálínská, ve která se nachází většina zdejších domů. Paralelně s Tálínskou kolem břehu vede ulice U Rybníka, která se line mezi rodinnými domky a krajem Kyjského rybníka, který je hojně využíván místními rybáři. Specifické prostorové rozmístění a atraktivní přírodní prostředí Aloisova se silně odráží i v rámci zdejšího společenského života, který se úzce váže k cyklu turistické sezony. V teplých jarních, obzvláště letních a některých podzimních dnech je okolí Aloisova plné skupin různých věkových kategorií, které zde provozují rozličné volnočasové aktivity. K velké kumulaci osob rovněž dochází v zimních měsících, kdy se rybník stává velmi oblíbenou bruslařskou plochou nejen pro osoby z blízkého okolí, ale i z centra Prahy. Aloisov je tedy místem vysoké mobility osob, z nichž většinu tvoří lidé, kteří oblast pouze navštěvují a menšinu ti, kteří zde bydlí. Toto prostředí má velký komunitní potenciál, který je ovšem v mnohém nenaplněn, a to se týká aktivizovaného i neaktivizovaného komunitního chování. V Aloisově jsem identifikovala pouze několik aktivizovaných komunit, přičemž většina je soukromého charakteru. V rámci těchto skupin se mi nepodařilo najít osoby, které by měly aktivní zájem o spolupráci s městskou částí Prahy 14. Hlavním důvodem je skutečnost, že tento výzkum probíhal v době, kdy je výskyt aktivních osob v této oblasti velice malý a společenský život se koncentruje do vnitřních, v tomto případě spíše soukromých prostor. Zároveň pro Aloisov platí stejně jako pro Hloubětín a Lehovec jistá skepse k aktivnímu přístupu ke spolupráci s městskou částí, respektive v ní nevidí budoucnost. Dalším důvodem může být turistický charakter lokality, kdy často dochází k jisté unavenosti místních obyvatel ze sezonní přelidněnosti životního prostoru. Výsledkem čehož bývá uzavření se do soukromého života. Výjimku tvoří obyvatel Aloisova Tomáš Rampouch napojený na aktivizovanou skupinu HL Ghetto (viz Hloubětín), který by se rád aktivně podílel na kultivaci veřejného prostoru v rámci potenciální spolupráce s městskou částí. Většina aktivizovaných skupin Aloisov vyhledává kvůli jeho atraktivním přírodnímu charakteru. Komunitně aktivizované skupiny zde chodí na: A) procházky (se psy i bez) B) rybaří C) jezdí na kole D) bruslí a E) sdružují se v místních dvou restauracích. Ačkoliv některé tyto aktivity jsou provozovány určitými menšími aktivizovanými komunitami, ve velké většině se jedná o neaktivizované komunitní chování. Centrum společenského dění Aloisova je restaurace U Eriky na západním okraji Kyjského rybníka. Majitelkou hospody je Erika Hochmanová - dnes známá místní osobnost, která dává celému místu osobitou tvář a charakter. Erika Hochmanová nyní rovněž otevřela druhou restauraci v Jahodnici U Eriky 2. Restaurace je zároveň jednou z nejpopulárnějších z celé oblasti Aloisova, Hloubětína i Lehovce a nabízí zázemí aktivizovaným i neaktivizovaným skupinám ze širokého okolí. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 20

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 2 2. Výsledky 2

Více

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s.

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. Lokální kreativní centrum a zóna pro život na sídlišti Černý Most Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. černý most Tradiční představa o životě na sídlišti je negativní. To platí také o pražském sídlišti

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy v tis. Kč. PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč. REKAPITULACE PŘÍJMŮ v tis.

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy v tis. Kč. PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč. REKAPITULACE PŘÍJMŮ v tis. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - PŘÍJMY Příloha č. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Text rozpočet na Správní poplatky 4 180,00 4 045,00 Místní poplatky 5 740,00 5 743,00 Daň z nemovitých věcí 25 000,00 25 000,00 Daňové příjmy

Více

Tým komunitních koordinátorů (TKK)

Tým komunitních koordinátorů (TKK) Návrh projektu Tým komunitních koordinátorů (TKK) naslouchat propojovat pomáhat ladit Kdo je komunitní koordinátor? Komunitní koordinátor je terénní výzkumník sociální vědec, který na základě antropologického

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Vypracovala: Barbora Bírová

Vypracovala: Barbora Bírová Vypracovala: Barbora Bírová barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 2 Úvod Další setkání Komunitní

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok Schválený rozpočet na rok 2016 Text rozpočet na rozpočet na Správní poplatky 3 980,00 4 180,00 Místní poplatky 5 620,00 5 740,00 Daň z nemovitých věcí 23 000,00 25 000,00 Daňové příjmy celkem 32 600,00 34 920,00 Text rozpočet na rozpočet

Více

Vypracovala: Barbora Bírová. barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP

Vypracovala: Barbora Bírová. barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP Vypracovala: Barbora Bírová barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 2 Iniciační setkání pro

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Analýza současného stavu a kvality pražských fotbalových hřišť vč. jejich zázemí

Analýza současného stavu a kvality pražských fotbalových hřišť vč. jejich zázemí Analýza současného stavu a kvality pražských fotbalových hřišť vč. jejich zázemí A. CÍL A DŮVODY PRO PROVEDENÍ ANALÝZY Společnost KPMG Česká republika, s.r.o. na základě zadání od Pražského fotbalového

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např. Stříbrný

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Vypracovala: Barbora Bírová

Vypracovala: Barbora Bírová Vypracovala: Barbora Bírová barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 2 Iniciační setkání pro

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY A JEJICH PROSTOR. PhDr. Marie Šedá, PhDr. Vít Richter, Mgr. Vladana Pillerová

VEŘEJNÉ KNIHOVNY A JEJICH PROSTOR. PhDr. Marie Šedá, PhDr. Vít Richter, Mgr. Vladana Pillerová VEŘEJNÉ KNIHOVNY A JEJICH PROSTOR PhDr. Marie Šedá, PhDr. Vít Richter, Mgr. Vladana Pillerová O osudu knihoven v obcích rozhodují ti, kteří tam pracují. Knihovny mají potenciál stát se kulturním centrem,

Více

Vypracovala: Barbora Bírová. barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP

Vypracovala: Barbora Bírová. barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP Vypracovala: Barbora Bírová barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 2 Iniciační setkání pro

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Obsah prezentace SKUTEČNÝ STAV PARKU VIDOULE RODINNÉ BYDLENÍ VOLNOČASOVÝ PARK VIDOULE Obecné informace Bruslařská dráha Naučná stezka Dětská hřiště Multifunkční

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření PLÁNOVANÁ KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRÁLNÍ VEŘEJNÉ PLOCHY V ČIMICÍCH, KTERÁ SE NACHÁZÍ SEVERNĚ OD ČIMICKÉHO RYBNÍKA A OBEPÍNÁ NÁKUPNÍ STŘEDISKO DRAHÁŇ Budova nespadá do

Více

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci.

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. 2. Možnost vyplnění dalších připomínek k problémům území

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Praha,

Praha, Praha, 24. 11. 2016 1 Malá městská část (8500 obyvatel). Sídlo správního obvodu (20 tis. obyvatel). Rozkládá se na levém břehu Berounky. Leží na jihozápadě Prahy. 2 Celkový pohled na Radotín 3 4 Školství

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ Svaz měst a obcí ČR 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI Obec: Hovorčovice Adresa: Revoluční 33 Hovorčovice 250 64 pošta Měšice Starosta: Jiří Novák Kontakt: telefon 283

Více

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015

Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015 Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň Představení konceptu zadání, 1. října 2015 Robert Sedlák robert.sedlak@nap.cz Zadání pro rekonstrukci náměstí setkání s místními partnery plánovací setkání s veřejností anketa

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO 8.1 HRADECKO - stávající struktura bytových a rodinných - realizovaná výstavba nových bytů v bytových domech v okolních obcích - dobrá dopravní dostupnost - atraktivní prostředí pro trvalé bydlení - dostatečné

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL VESEC SPORT A ZÁBAVA JAKO NA DLANI AREÁL VESEC Areál vybudovaný pro pořádání MS 2009 v klasických lyžařských disciplínách Unikátní plocha na okraji Liberce pro trávení volného

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření

Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření Hlavní řešitel: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn

Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí. Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn Informační list o města Horšovský Týn Prioritní oblast: Technická infrastruktura ochrana životního prostředí Projekt: Protipovodňové opatření města Horšovský Týn (nositel ) Hlavním cílem je zajistit protipovodňové

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

SEZNAM míst pro umístění odpadkových košů na m. č. Praha 14 aktualizace 2015 ČÍSLO ULICE UMÍSTĚNÍ

SEZNAM míst pro umístění odpadkových košů na m. č. Praha 14 aktualizace 2015 ČÍSLO ULICE UMÍSTĚNÍ SEZNAM míst pro umístění odpadkových košů na m. č. Praha 14 aktualizace 2015 ČÍSLO ULICE UMÍSTĚNÍ 1 Anderleho je na zábradlí hráze u schodů k Aloisovskému rybníku směr Pospíchalova ul. zábradlí 2 Babylonská

Více

Libčice. Náměty a dotazy občanů

Libčice. Náměty a dotazy občanů Libčice Náměty a dotazy občanů Reakce na náměty a dotazy občanů Především chceme poděkovat za Vaší iniciativu a zájem o další rozvoj obce, který jste projevili zhruba 150 registrovanými dotazy. Velice

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Zařazení projektů ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009-2015 Integrovaný plán rozvoje města Jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města Cílem - zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů

Více

Vypracovala: Barbora Bírová

Vypracovala: Barbora Bírová Vypracovala: Barbora Bírová barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 2 Úvod Další setkání Komunitní

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více