Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové"

Transkript

1 brozura100x210.indd 1 3/3/14 1:07 PM

2 Mírový projekt Jiřího z Poděbrad Cultus (Tractatus) pacis představuje jeden z nejvelkolepějších a nejambicióznějších projektů nápravy křesťanstva, jaké kdy poznal středověký svět. Nabídl řešení tří základních problémů nastolení věčného míru mezi křesťany, obrany křesťanské víry proti turecké hrozbě a nového uspořádání Evropy. Starý křesťanský svět by našel novou architekturu v podobě silné nadnárodní organizace, unie evropských států, zajišťující všem trvalý vnitřní mír a obranu proti vnějšímu útoku. Český král nepředložil pouhou vizi, ale do detailů propracovaný návrh, který postihoval všechny podstatné právní aspekty, správní systém organizace, způsob finančního zajištění jejího chodu i obsáhlé a působivé ideologické zdůvodnění. Projekt nevznesl křesťanský filozof odtržený od reálného světa, ale zkušený státník, politik velkého formátu spolu se vzdělaným právníkem a schopným finančním expertem. Projekt na rozdíl od svých předchůdců výrazně zasáhl do reálné politiky, o možnostech jeho realizace český panovník jednal s polským i uherským králem, s benátskou republikou, s ambiciózním burgundským vévodou i nejmocnějším z evropských panovníků francouzským králem Ludvíkem XI. Jiří z Poděbrad velkolepý návrh určený většině Evropy dokázal dokonale sladit i s vlastním prospěchem a zájmy státu, jemuž vládl. Úspěch projektu by znamenal diplomatickou porážku jeho odpůrců, znemožnil by rozpoutat proti Čechům novou válku na náboženském podkladě, neboť vzniklá nadnárodní unie svou podstatou války v rámci křesťanského společenství nejen vylučovala, ale napadanému měla přispět účinnou diplomatickou i vojenskou pomocí. Až příliš radikální se však pro mentalitu tehdejších vládců jevilo překonání tradiční univerzalistické koncepce s ústřední dvojicí papežem a císařem a nadkonfesní křesťanství, kdy se signatáři zavazovali k ochraně víry, nikoli církve. Síla myšlenek tohoto projektu má, měla a bude mít trvalé a významné místo v dějinách Evropy Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Univerzita Hradec Králové brozura100x210.indd 2 3/3/14 1:07 PM

3 Přemýšlíme-li o duchovních tvůrcích myšlenky Evropské unie, nemůžeme z nich vynechat Jiříka z Poděbrad. Lze samozřejmě spekulovat o tom, zda poselství krále obojího lidu bylo více motivováno obavou z obklíčení jeho země nebo obecnou pansofickou filozofií, ale rozhodující je, že tato myšlenka nezapadla a že se v mnoha panevropských hnutích postupně transformovala do stále sílícího proudu za evropskou integraci. Bylo ale zapotřebí dvou ničivých světových válek, abychom si uvědomili, že rozdělená Evropa je přirozenou živnou půdou pro vznik válek dalších, ať už lokálních, jako například na Balkáně, tak celoevropských. V tomto smyslu se s hlubokou úctou skláním před jedním z prvních pokusů o vytvoření Evropské unie. Pokusu, který podnikl právě český král. Miloš Zeman prezident České republiky Foto: Herbert Slavík brozura100x210.indd 3 3/3/14 1:07 PM

4 VÝZNAM 550. VÝROČÍ MÍROVÝCH MISÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD Evropskou unii Češi nepřijímají s velkým nadšením. Přitom by s trochou nadsázky šlo říci, že základy společenství evropských států vznikly na území naší vlasti. Projekt Všeobecné mírové organizace Jiřího z Poděbrad nebyl ničím jiným než prvním významným pokusem nenásilného sjednocení zemí starého kontinentu. Unikátnost myšlenky Jiřího z Poděbrad spočívala v dobrovolné účasti v mírovém svazku za podmínky zachování suverenity jednotlivých panovníků. Tedy myšlenky, která je i dnes platná pro sdružení států, kterému říkáme Evropská unie. A zatímco ji vnímáme hlavně jako prostor volného pohybu osob a zboží, tehdejší mírová mise měla zacíl zajistit pro Evropu tolik potřebný val před nebezpečím nájezdu divokých bojovníků z východu. Starý kontinent nikdy neprožil tak dlouhé a souvislé období v míru jako od druhé světové války. Bezesporu tomu přispívá úzká spolupráce jednotlivých států, která vyvrcholila vznikem Evropské unie. Kdyby myšlenkám Jiřího z Poděbrad bylo před 550 lety více nasloucháno, možná jsme si v historii mohli ušetřit mnoho zničujících válečných konfliktů. Jako Češi můžeme být hrdí, že to byl právě náš král, který rozpoznal potřebnost a smysl evropské spolupráce. Jan Hamáček předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky brozura100x210.indd 4 3/3/14 1:07 PM

5 Výročí 550 let od mírové mise Jiřího z Poděbrad patří mezi významná data letošního roku. Jako malá země uprostřed Evropy jsme jen málokdy v dějinách byli výrazným hybatelem mezinárodní politiky. O to více si musíme připomínat momenty, kterými se české země v pozitivním slova smyslu zapsaly do dějin. Mírová iniciativa Jiřího z Poděbrad mezi takové momenty určitě patří. Nebyla sice příliš úspěšná, ale to především proto, že výrazně předběhla svou dobu. Když se dnes člověk seznamuje s některými představami tohoto českého panovníka o mezinárodní spolupráci nebo řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem, znějí překvapivě moderně. Je tedy zcela na místě být na myšlenku Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu hrdý. Je ale drobet podivné, když na Jiřího z Poděbrad s takovou náklonností vzpomínají někteří čeští nacionalisté. Vždyť jeho mírový pokus se dnes běžně počítá k inspiračním zdrojům procesu evropské integrace. Jiří z Poděbrad patří společně s Karlem IV. mezi ty naše krále, kterých si nejvíce vážíme. Jeho pozice však byla ve srovnání s Otcem vlasti o to obtížnější, že nepocházel z respektované panovnické dynastie a většina Evropy ho pokládala za kacíře. Král Jiří přesto dokázal zdatně manévrovat, udržet se u moci a ještě přicházet s originální zahraničně politickou iniciativou. Hlavní jeho zásluha však tkví v něčem, co už si dnes uvědomujeme jen málo. Jiří z Poděbrad především dokázal v mezinárodně politicky nejisté situaci a při silné domácí katolické opozici reformovat a stabilizovat zemi. Vyvedl ji tak z krize a rozvratu, ve kterých se nacházela už od husitských válek a jejichž rozsah si dnes už ani neumíme představit. A to byl zkrátka unikátní státnický výkon, před kterým bledne většina reformních pokusů zejména z našich novodobých dějin. Milan Štěch předseda Senátu Parlamentu České republiky brozura100x210.indd 5 3/3/14 1:07 PM

6 Jiří z Poděbrad, volený český král, který svou umírněnou a snášenlivou politikou přispěl ke stabilizaci a vzestupu zemí Koruny české po husitských válkách, je rovněž nositelem odvážné myšlenky, založené na mírovém a navýsost demokratickém způsobu sjednocení evropských zemí. Jeho osvícená snaha o sblížení a propojení národů na základě principů rovnosti a společně sdílených hodnot, stejně jako upřednostňování jednání před válečnými konflikty, je vysoce nadčasová. Symbolickým naplněním myšlenek tohoto českého krále jsou demokracii či bezpečnost rozvíjející organizace typu Evropské unie či NATO, jejichž plnohodnotným členem je i Česká republika. Jsem nesmírně hrdý, že to byl právě český panovník, který se odvážil v nelehké a bouřlivé době patnáctého století mírové ideje prosazovat. Jsem přesvědčen, že odkaz, který nám před více než pěti sty lety český král Jiří z Poděbrad zanechal, musí být inspirativní pro každého státníka, kterému není myšlenka rozvoje demokracie a bezpečnosti lhostejná. Věřím, že cestou obrany a posilováním těchto hodnot půjde i současná vláda ČR, která má za cíl zlepšit život občanů v naší zemi a zajistit dobré fungování státu. Bohuslav Sobotka předseda vlády České republiky brozura100x210.indd 6 3/3/14 1:07 PM

7 PRO- GRAM OSLAV brozura100x210.indd 7 3/3/14 1:07 PM

8 PROGRAM OSLAV března l Poděbrady BLESKOVÁ VÝSTAVA ORIGINÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY MÍROVÉ SPOJENECKÉ SMLOUVY Z ROKU 1464 MEZI ČESKÝM KRÁLEM JIŘÍM Z PODĚBRAD A FRANCOUZSKÝM KRÁLEM LUDVÍKEM XI. 12. duben l Poděbrady START MÍROVÉ EXPEDICE PODĚBRADY - PRAHA ŠTRASBURK POD ZÁŠTITOU MÍSTOPŘEDSEDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU OLDŘICHA VLASÁKA SE ZÁVĚREČNÝM PŘEDÁNÍM MÍROVÉHO POSELSTVÍ ČR 15. DUBNA 2014 PŘEDSEDOVI EVROPSKÉHO PARLAMENTU MARTINU SCHULZOVI 23. duben l Poděbrady (den údajného narození krále Jiřího) OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ EXPOZICE - PAMÁTNÍK JIŘÍHO Z PODĚBRAD A SETKÁNÍ STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ MĚST SPOJENÝCH S JIŘÍM Z PODĚBRAD POD ZÁŠTITOU HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE JOSEFA ŘIHÁKA dubna l Poděbrady PODĚBRADSKÉ DNY POEZIE - PREMIÉRA ČTENÍ Z DENÍKU PANOŠE JAROSLAVA, ÚČASTNÍKA VÝPRAVY ČESKÉHO KRÁLE K FRANCOUZSKÉMU KRÁLI 5. květen l Rožmitál pod Třemšínem KOLOKVIUM JIŘÍ Z PODĚBRAD A JEHO RODINA května l Poděbrady (16. května 1464 vyjelo poselstvo do Francie) VYVRCHOLENÍ OSLAV S ŘADOU ODBORNÝCH, SPOLEČENSKÝCH I ZÁBAVNÝCH PROGRAMŮ SPOJENÉ S OSLAVOU 10. VÝROČÍ VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EU brozura100x210.indd 8 3/3/14 1:07 PM

9 7. 8. června l Kunštát PŘÍJEZD KRÁLE JIŘÍHO NA KUNŠTÁT SPOJENÝ SE SVÁTKEM ŘEMESEL 21. červen 2014 l Kunštát OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE PÁNI Z KUNŠTÁTU A JEJICH HRAD 22. červen l 15:00 l 24 měst a obcí České republiky (den prvního setkání českého poselstva s francouzským králem Ludvíkem XI.) POCTA KRÁLI JIŘÍMU, 24 KONCERTŮ NA NÁMĚSTÍCH, TŘÍDÁCH A ULICÍCH JIŘÍHO Z PODĚBRAD. AKCE SPOJENA SE KŘTEM NOVÉ MONOGRAFIE O KRÁLI JIŘÍM PETRA HORY HOŘEJŠE zápis do Guinessovy knihy rekordů července l Poděbrady MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE EVROPSKÝCH ZEMÍ POD ZÁŠTITOU EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE 26. červenec l Poděbrady SPOLEČNÁ BOHOSLUŽBA EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ, ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE A ŽIDOVSKÉ OBCE září l Národní archiv Praha VÝSTAVA ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ - JIŘÍ Z PODĚBRAD, PŘÍTEL MÍRU září l Poděbrady MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - PROJEKT JIŘÍHO Z PODĚBRAD HLEDÁNÍ NOVÉ EVROPY POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JIŘÍHO DRAHOŠE 14. listopad l Poděbrady 100. VÝROČÍ LEGIÍ - POCTA 2. ČESKOSLOVENSKÉMU PĚŠÍMU PLUKU JIŘÍHO Z PODĚBRAD brozura100x210.indd 9 3/3/14 1:07 PM

10 ČESKÉ OSOBNOSTI HOVOŘÍ O JIŘÍM Z PODĚBRAD brozura100x210.indd 10

11 Jiří z Poděbrad se snažil sjednotit nejen české a moravské země, ale i země celé Evropy. Byl respektovaným panovníkem, i když nepocházel z žádného královského, panovnického či jinak urozeného rodu. Jeho úspěch spočíval hlavně v tom, že dokázal ochránit husitské dědictví a husitskou víru před tehdy dominantní katolizací Evropy. Jiří se zasazoval o respektování různých křesťanských proudů a zachování míru v Evropě. Jeho myšlenka společenství národů přežila a dala základ organizacím, jakými jsou dnes OSN nebo EU. O této myšlence přitom jen nemluvil, ale reálně konal. Proto je také příkladem dnešním politikům, kteří více hovoří, než by něco užitečného vykonali. Andrej Babiš místopředseda vlády ČR, ministr financí a předseda hnutí ANO Byl to Jiří z Poděbrad, který se snad jako vůbec první pokusil mírovým způsobem sjednotit Evropu. Není až tak důležité, že šlo hlavně o turecké nebezpečí. Snažil se dostat Čechy z izolace vysláním poselstva z Čech až na konec světa a za to si zaslouží trvalý obdiv a úctu. Už proto, že jsme v posledních letech v situaci právě opačné. Naši nejvyšší představitelé, naše takzvané elity, nás a tuto zemi do izolace dostávají. Svou netolerancí, svými zvláštními kontakty s nejrůznějšími posttotalitními vládci. A také hrabáním si do vlastní kapsy. Lhostejno, zda jde o peníze, či jenom o moc a vliv. Jsou tak pravým opakem Jiřího z Poděbrad, a to je veliká škoda. Věra Čáslavská sportovní gymnastka, čestná předsedkyně Českého olympijského výboru, sedminásobná olympijská vítězka a čtyřnásobná mistryně světa. brozura100x210.indd 11

12 Českým sněmem zvolený král Jiří z Poděbrad vstupuje do velmi složitých historických souvislostí. Tomuto králi dvojího lidu s vynikajícím diplomatickým nadáním se ovšem dařilo mnohé protiklady tehdejší doby překonávat. Díky svému úsilí doma a především v zahraničí dokázal vrátit Čechy, jejichž pověst husitskými válkami v zahraničí velmi utrpěla, zpět do Evropy. Jeho pokus o spojení evropských národů je inspirací i pro dnešní dobu. ThLic. Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český Jiří z Poděbrad nebyl jen husitským králem, ale především králem dvojího lidu většinových husitů a menšinových katolíků. Lépe než ostatní korunované hlavy pochopil, že hlavním úkolem monarchy není mocenské podřízení poddaných vlastní vůli, nýbrž péče o nenásilné soužití lidí rozdílných politických a náboženských orientací. Právě tato schopnost udržovat rovnováhu v rozbouřené době mu umožnila alespoň na čas obnovit mír, prosperitu a kulturní rozkvět českého státu. Osobně velice oceňuji rozhled tohoto českého krále a jeho vztah ke vzdělanosti. Jiří z Poděbrad totiž věděl, že dobře vládnout lze jen tehdy, když se státník obklopí vynikajícími rádci. V tomto ohledu nečinil rozdílu mezi Čechy a cizinci, ani mezi husity a katolíky, ale vybíral si do královské rady velké humanisticky zaměřené osobnosti své doby. Díky této prozíravosti byl schopen předstoupit před křesťanský svět s velkorysým mírovým projektem pro Evropu. Ačkoli tento záměr nemohl v poměrech 15. století uskutečnit, poskytl nám a celému světu živou inspiraci i pro třetí tisíciletí. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. předseda Akademie věd ČR brozura100x210.indd 12

13 Jiří z Poděbrad by byl výraznou osobností v každém století. Jeho ambiciózní povaha schopná prosadit se v domácí i zahraniční konkurenci, kombinovaná s diplomatickou obratností pokud možno s každým vyjít (král dvojího lidu), umocněná vůdcovskými schopnostmi, by z něj udělala klíčového muže i dnes. Jde o člověka překračujícího hranice možného. Jeho snaha vytvořit mírovou unii evropských států by rezonovala se současnými integračními snahami. V neposlední řadě bych v něm viděl člověka, který by prospěl ekumenickému dialogu. Daniel Fajfr předseda Ekumenické rady církví v České republice O Jiříkovi vím docela hodně. Říkáme mu husitský král, byl kališník a druhou manželku měl katoličku. Tím, že nepocházel z královského rodu, měl jak doma, tak především při vyjednávání v zahraničí a hlavně při jednáních s církví velice ztíženou pozici. Přesto díky svým osobnostním vlastnostem, vrozené autoritě a politickým schopnostem dokázal povznést český stát z bídy a do jisté míry ho i dostat z politické izolace, ve které se několik desítek let zmítal. Určitě ho hodnotím jako velice důležitou a kladnou postavu v českých dějinách. Dominik Hašek hokejový brankář, olympijský vítěz Jiří z Poděbrad byl nadčasový panovník, který předběhl svou myšlenkou sjednocení Evropy dobu, ve které žil a panoval. Snažil se udržovat rovnováhu mezi husitským a katolickým panstvem. Ale jelikož doba nepřála těmto myšlenkám, nepovedlo se tuto jeho vizi uskutečnit. Důvod byl v odporu papežské stolice, která by ztratila svůj hlavní vliv na Evropu. Skvělá myšlenka sjednocené Evropy se začala naplňovat bohužel až o 5 století později. Vlastně v době, ve které my všichni žijeme dnes. Jarmila Kratochvílová běžkyně, dvojnásobná mistryně světa a držitelka stále platného světového rekordu na 800 metrů z roku 1983 brozura100x210.indd 13

14 Za studentských let jsem sochu krále Jiřího míjela s vědomím, že se narodil a vládnul v 15. století, vzešel z české šlechty a ke konci vlády přivedl k trůnu Jagellonce. Také jsem si ze školy pamatovala, že byl nejen zkušeným bojovníkem, ale i obratným diplomatem. Teprve po listopadu 1989, kdy historici již nemuseli vykládat dějiny tendenčně, vyšlo najevo, že král Jiří z Poděbrad byl vlastně průkopníkem vize spojené Evropy, což jej staví z dnešního hlediska na piedestal prvního Evropana. Marta Kubišová zpěvačka a občanská aktivistka Obdivuji, jak král Jiří z Poděbrad díky svému politickému, hospodářskému a diplomatickému talentu dokázal provést naši zem těžkými časy. Takovou osobnost bychom dnes potřebovali jako sůl. Jenže my se stále díváme kamsi dopředu, místo abychom se učili v historii. To dokládám to i vzpomínkou téměř osobní. Jako malý chlapec jsem si hrával na půdě hostince v Konojedech, kde Jiří přespal, když jel za svým poručníkem Hyncem Ptáčkem na Rataje. A byl tak spokojen, že jim udělil dědičné právo hostinské. Doklady o tom jsou uloženy v zámku v Kostelci nad Černými lesy. Na půdě hostince byla postel a my jsme si s kluky říkali, že v ní spal sám král. Pravda to asi nebyla. Ale co je podstatné, ze starodávné hospody je dnes truhlárna. Trápí mě, jak lehkomyslně se odpoutáváme od své minulosti, jak snadno zapomínáme. Konáme tím neuvěřitelný hřích. Kéž tyto oslavy pomohou probudit paměť národa. Prof. MUDr. Jan Pirk,Dr.Sc. přednosta kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM brozura100x210.indd 14

15 Bezesporu ten nejlepší král pro nejhorší časy. Když byl po hrůzách husitských válek překvapivě zvolen Jiří z Poděbrad, v Římě i ve Vídni kroutili nesouhlasně hlavou nepříliš urozený, příliš kacířský a příliš tělnatý. A přesto byla jeho volba hvězdnou hodinou našeho národa! Jiří z Poděbrad se stal na desetiletí králem sjednotitelem, králem diplomatem a králem vizionářem, který 500 let před vznikem Evropské unie vyzval k řešení panovnických sporů před evropským soudním dvorem. Ne současníci, ale historie mu dala za pravdu. Jsem si jistý, že by osobnost krále Jiřího slušela i našim moderním dějinám JUDr. Pavel Rychetský předseda Ústavního soudu České republiky Krále Jiřího z Poděbrad považuji za jednu z největších osobností našich dějin, která zůstala ve své době poněkud nedoceněná. Na vrchol moci se dostal nikoliv kvůli svému původu, ale zásluhou svých dovedností, zkušeností a politické moudrosti. Jeho úsilí o evropskou spolupráci zůstalo na dlouhé věky opomenuto a plníme je až v dnešní době. K Jiřímu z Poděbrad mám i vřelý osobní vztah - a to prostřednictvím jeho moudré ženy Johanky z Rožmitálu, která pocházela z kraje mého domova. Johanka byla svému muži vždy dobrým rádcem a pomohla mu v jeho životě překonat nejednu kritickou chvíli. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje brozura100x210.indd 15

16 Král Jiří z Poděbrad musel řešit poněkud problematický stav, ve kterém se ocitl. V tehdejší Evropě byl panovník, který nebyl uznán církví, ve velmi složité situaci a věděl, že izolace by byla velikým ohrožením jak pro Království české, tak i pro něj osobně jako krále. Proto se pokusil posunout se do jiné polohy a zavést, moderně řečeno, jiné mantinely evropské politiky. Svým mírovým projektem, který zajisté předešel svou dobu, umožnil Království českému vymanit se z izolace a spojit se s jinými národy proti Turkům a zároveň odvést pozornost od zvláštností církevní a náboženské situace v Čechách. Důvody, které ho vedly k myšlence jeho poselství, nezmenšují ovšem význam jeho mise. Dnes, kdy leckteré jeho myšlenky jsou uskutečněny, můžeme na něj s povděkem vzpomínat. Víme také, že na evropském projektu musíme po generace pracovat. Ještě se neidentifikujeme s Evropou stejně jako s naší vlastí nebo jako v dřívějších staletích s naší vírou, která umožnila právě společnou identitu i přes různé jazykové a národní odlišnosti. Doufejme, že nutnost větší pospolitosti v Evropě nás povede obdobně do budoucnosti, jako svého času krále Jiřího. Karel Schwarzenberg předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předseda TOP 09 Jiří z Poděbrad a Jiří z Prahy, řečený Suchý, mají stejné křestní jméno, ale dělí je od sebe přes šest set let. Ten první byl král, a dlužno dodat, že pozoruhodný král. Ten druhý je komediant, který by si pokládal za čest, kdyby mohl onomu králi dělat dvorního blázna. Určitě by se o toto místo ucházel, kdyby mu v tom nebránilo těch nešťastných šest set roků. Jiří Suchý legenda českého divadla a literatury brozura100x210.indd 16

17 Když se řekne Jiří z Poděbrad, pokaždé si vzpomenu na krásné lázeňské město Poděbrady. Loni na jaře jsme zde s manželkou strávili dovolenou a během procházek jsme si nemohli nevšimnout jezdecké sochy Jiřího z Poděbrad, ba náměstí. Jistě to musel být významný člověk, když se mu staví sochy, na kterých je zpodobňován v sedu na koni. No a vidíte. Já se koním věnuji celý život a na jediné soše, kterou mi postavili, jsem z úsporných důvodů bez koně. Josef Váňa žokej, trenér a chovatel dostihových koní Král Jiří z Poděbrad byl rozhodně silným panovníkem, měl respekt doma i v zahraničí. Z počátku své vlády se však musel vyrovnávat s obtížným mezinárodně-politickým postavením, kdy se dostal do střetu i s papežem. Snažil se zajistit si pro tento případ spojence mezi evropskými katolickými vládci vytvořením Všeobecné mírové organizace křesťanských panovníků, v níž by se všichni snažili o upevnění trvalého míru na principu národní svrchovanosti států a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem. Důvodem samozřejmě byla i jednota v boji proti Turkům. Tato iniciativa měla velký dopad i na věhlas českého státu v tehdejší Evropě. Při svých aktivitách šířil dobrou pověst Čechů v zahraničí a podnikl v té době ojedinělou diplomatickou misi po evropských zemích. Myšlenky krále Jiřího z Poděbrad jsou stále živé a mnoho podobenství vidíme i v dnešní Evropské unii. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu brozura100x210.indd 17

18 Jiří z Poděbrad je pro mne jednou z největších osobností českých dějin. Osobností, jejíž historický význam a odkaz je stále živou inspirací zejména v dnešních dnech. Je prvním voleným českým králem. Králem, který po bouřlivém období husitských válek sjednocoval, dokázal vládnout obojímu lidu a překonat nebo alespoň zmírnit hluboké společenské schizma. Králem, který navíc vládl s nepochybnou ekonomickou erudicí. Král, který se vyhýbal řešení konfliktů cestou války, ale také dokázal tvrdě hájit zájmy Českého království, když to bylo třeba. Král, který obětoval dynastické ambice svého rodu ve prospěch budoucnosti svého národa. Král který přes své nesporné národní cítění viděl Čechy v evropském kontextu a učinil v dějinách Evropy první pokus o nastolení systému vzájemné spolupráce a vyjednávání, namísto nesmyslných ozbrojených konfliktů. Nezdá se Vám, že nám někdo podobný v současné době chybí? PhDr. Lubomír Zaorálek ministr zahraničních věcí České republiky Osobnost Jiřího z Poděbrad mne vždy velmi oslovovala. V té době to byl po dlouhém čase opět státník, kterého naše zem nesmírně potřebovala. Pohusitské Čechy byly stále v šoku, když přišel ke slovu člověk realistického vidění, bystrý, nesentimentální, činorodý a velmi pracovitý. Společenský a politický vzestup Jiřího z Poděbrad byl strmý, ne vše se mu dařilo, ne všemi byl přijímán s nadšením. Ale řídil se vždy svým heslem: Spíše rozvahou a opatrností než zbraněmi! Ač mu mnozí vyčítali, že nebyl královské krve, v jeho vládě se významně odrážela prosperita a konsolidace vnitřních poměrů v zemi. Idea dvojvěří stála na těžišti jeho snah, ale nepředstavovala jedinou jeho tezi. Měl jasno i v zahraniční politice. Volba Jiřího z Poděbrad za českého krále náleží k památným a důležitým chvílím v dějinách českého národa. Králem se stal člověk, kterého země potřebovala. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc rektor Univerzity Karlovy v Praze brozura100x210.indd 18

19 ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU Prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová, CSc. (UK Praha), Ing. Josef Bacílek (Legionářská obec), PhDr. Jaroslav Boubín, CSc. (Historický ústav Akademie věd), PhDr. Světoslava Danešová (Ministerstvo zahraničních věcí ČR), PhDr. Pavel Douša (Národní muzeum), PhDr. Aleš Dvořák (MŠMT), Ing. Daniel Fajfr (Ekumenická rada církví ČR), Pavel Hlaváč (Zlatý pruh Polabí), PhDr. Jana Hrabětová (Polabské muzeum Poděbrady), Jiří Hrabovský (EWING Public Relations), Mgr. Jakub Charvát (Městské kulturní centrum Poděbrady), Ing. Marie Kabátková (Město Poděbrady), Ing. Lucie Kurková (Městské kulturní centrum Poděbrady), PhDr. Ladislav Langr (Město Poděbrady), Prof.h.c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c. (Svatobor), Ing. Zbyněk Lukavec (Hospodářská komora), Mgr. Martin Matějka Ph.D. (Gymnázium Jiřího z Poděbrad), Andrea Matušková (Evropská komise, zastoupení v ČR), Mgr. Jaromír Novák (Město Poděbrady), PhDr. Alena Pazderová (Národní archiv ČR), JUDr. Josef Rambousek (Lázně Poděbrady), Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové), PhDr. Jan Vinduška (Polabské muzeum Poděbrady), Ing. Daniela Vlková (UK Praha- ÚJOP Poděbrady) Kde jinde by mělo být autentické ohnisko oslav jubilejního výročí slavné mírové mise velkého českého krále Jiřího z Poděbrad než právě v Poděbradech? A kdo jiný by se měl aktivně chopit iniciativy tuto událost důstojně připomenout než město, které od roku 1896 zdobí nádherná jezdecká socha jednoho z nejvýznamnějších českých králů? Právě proto jsme s velkým respektem přistoupili již více než před rokem k přípravám jubilejních oslav a velmi si vážíme, že jsme získali podporu nejvyšších českých politických i odborných kruhů. Postupně se nám podařilo vytvořit inspirativní program, jehož vítaným synergickým efektem je připomenutí souběžných oslav 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Tím víc jsme se s velkou chutí ponořili do příprav. Je skvělé, že výročí unikátního projektu jednoho z prvních českých Evropanů se aktuálně prolíná i s naší současností. A je dvojnásob skvělé, že stále jsou mezi námi lidé, kteří slyší na stále živý odkaz moudrého českého panovníka Jiřího z Poděbrad. PhDr. Ladislav Langr starosta města Poděbrady a předseda organizačního výboru oslav brozura100x210.indd 19

20 PARTNEŘI OSLAV Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo kultury Ministerstvo školství Czech tourism Univerzita Karlova Historický ústav Akademie věd Univerzita Hradec Králové Národní archiv Ekumenická rada církví Evropský parlament mládeže TOP 09 Středočeský kraj Ewing PR Poděbradka a. s. Lázně Poděbrady a.s. Crystal Bohemia a.s. Město Poděbrady Město Kunštát Český rozhlas Česká televize Deníky Bohemia brozura100x210.indd 20

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství.

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. orství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. Klonování Drobné úpravy Jednou z výrazných dominant města Brna je dnes poněkud strohá silueta hradu Špilberka. Jeho původní

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Opinicus international s.r.o.

Opinicus international s.r.o. Opinicus international s.r.o. Strategická analýza Poradenství Influence 1 Strategická analýza Rozumět prostředí Dáme Vám klíče k pochopení událostí. «PRO TOHO, KDO NEVÍ, KAM PLUJE, JE KAŽDÝ VÍTR ŠPATNÝ»

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

20.6. 26.6.2011. u příležitosti 20. výročí zrušení Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk z Československa

20.6. 26.6.2011. u příležitosti 20. výročí zrušení Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk z Československa T Ý D E N S V O B O D Y 20.6. 26.6.2011 u příležitosti 20. výročí zrušení Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk z Československa 21. června 1991 překročil hranice Československa poslední železniční

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Otázka lidské společnosti 2009 2019 Osud nebo naděje?

Otázka lidské společnosti 2009 2019 Osud nebo naděje? Dne 21.- 22.3.2009 se v lázeňském městě Poděbrady uskuteční 1. ročník konference s názvem: Otázka lidské společnosti 2009 2019 Osud nebo naděje? která si klade za cíl hledat výhledy a inspirace pro zlepšení

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZÁPIS z Vědecké rady UHK

ZÁPIS z Vědecké rady UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz ZÁPIS z Vědecké rady UHK ze dne 23. 4. 2008 Přítomni: prof. PhDr. Lubomír Brokl, prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., doc. PhDr.

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více