MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS Adventní doba je začátkem liturgického roku. Každý začátek nám nabízí šanci k novému začátku. Začít nově, obrátit list, využít čas není to snad hluboká touha člověka zasaženého hříchem? Něco udělat ve vztahu s Bohem... Setkal jsem se už s lidmi, kteří mi řekli, když se mluvilo o víře a o Bohu: Já bych klidně věřil, nic proti tomu nemám, ale víš, já na to nemám čas. To mě dost překvapilo, protože kolik času mě stojí věřit v Boha? Vždyť je to jen rozhodnutí vůle a z něj plynoucí jednání. Je to podobné jako bych řekl: Nemám čas být dobrým člověkem či Nemám čas mít rád své bližní; nemám čas dodržovat dopravní předpisy... Přitom čas věnovaný Bohu je nejlépe využitý. Až budeme jednou umírat, poznáme, že to, co jsme věnovali Bohu, je jediné, co přetrvává do věčnosti. pokračování na straně 2

2 Člověk má nepříjemnou vlastnost: odkládat zásadní rozhodnutí, jak jenom to jde. Na otázku Boha si raději nedávat žádnou odpověď, vždyť je stále tolik věcí na práci, na to ostatní je přeci potom dost času. A najednou člověk zjistí, že ta spousta času utekla jako voda a má předstoupit před toho o němž ani neví, zda v něj věří či nikoliv. Najednou je to vše, co bylo tak neodkladné a nutné, pryč, a člověku se tak zoufale nedostává času. Najednou vše vidí v úplně jiné perspektivě a důležitým se stává něco úplně jiného než dosud Ale nevyužitý čas je nenávratně pryč. Poměr mezi vykonanými dobrými a špatnými skutky je už konečný, je definitivně uzavřen a člověku zbývá jen doufat Náš čas je vyměřen od okamžiku zrození a na nás záleží, zda jej bohatě naplníme nebo naopak hloupě promarníme. V tomto smyslu plně platí, že člověk je svého štěstí strůjcem. Vezměme i tento začátek liturgického roku, který zasahuje život celé církve, jako příležitost přesměrování své snahy k tomu, co je v životě opravdu podstatné. SVĚTLO SVATÉ NOCI Co je to za světlo, Světlo Svaté noci, Světlo Betléma? Je to Světlo, které ozařuje každého člověka, které něžně zalévá každé lidské srdce. Světlo nekonečné Boží lásky, která se k nám sklání a proniká všechno a je ve všem. Pastýři, chudí z nejchudších, se sbíhají k onomu velikému Světlu, všechny nebeské zástupy se radují A co se děje na zemi? Kde jsou všichni lidé? Jak to, že jsou hluší a slepí? Každý člověk touží být milován. Touží být dokonale sjednocen s tím, co miluje. Touží být zcela pohroužen do milovaného. Ale zdaleka ne každý čeká na lásku pravou, Lásku nejdokonalejší a nejintenzivnější. A tak vidíme pošetilosti nejrůznějšího druhu. Mnoho lidí například očekává své bytostné naplnění uspokojením pěti tělesných smyslů. Mnoho pošetilců čeká dokonalou lásku od zvířat. Kolik pánů a paniček naprosto nepřiměřeně hýčká své čtyřnohé mazlíčky! Chytřejší jsou ti, kteří čekají dokonalou přátelskou lásku od člověka, ale i to je pošetilost. Protože člověk jakožto tvor ani není schopen dát úplné štěstí druhému člověku A svět je plný nešťastníků, kteří čekají štěstí tam, odkud nemůže přijít. Tady se bere ten chaos, zlo mezi lidmi, nespokojenost, neuspořádané vztahy, deprese, životní krize, pošlapaná lidská práva, atd. Pro sebe jsi nás stvořil, Bože, a nepokojné je srdce člověka, dokud nespočine v Tobě. (srv. Sv. Augustin, Confessione) Přicházelo na svět Světlo. Bylo to Světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. Na světě bylo, svět povstal skrze Ně a bez Něho nepovstalo nic co je. V tom světle je život lidí. To Světlo přišlo do světa, ale svět Ho nepoznal. Do vlastního přišlo, ale vlastní ho nepřijali protože lidé si raději zamilovali tmu. Ale to Světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. (Evangelium sv. Jana). Ať čas vánočních svátků je časem zastavení, nadechnutí a vnitřního světla, které je darem Boží spásy, darem pro nás, žijící ve vymezeném čase. Radost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista do vašich srdcí, vztahů a vašich domovů vám přeje váš duchovní správce P. Martin

3 KOUTEK MINISTRANTSKÝCH DRUŽIN Od 7. do 9. listopadu se měl na faře v Soběnově konat podzimní rytířský tábor Via Legenda Pro malý zájem se však nekonal. Místo něj se 8. listopadu uskutečnila předčasná ministranská schůzka. V některých družinách nebyl dostatek členů, a proto jsme nepostupovali podle našeho hracího plánu a získávali jsme body jako na klasických schůzkách. Na posun v naší hře si proto budeme muset počkat až do jarního tábora, který se snad již uskuteční. Začali jsme modlitbou v kapli a vrhli jsme se na hry, na které bylo více času, protože služby na listopad již byly rozděleny. První hra byla dost pohybová a náročná. Po místnosti byly rozmístěny židle, na kterých jsme seděli. Jedna však byla navíc a na tu si měl jeden z nás (ten, který neseděl na žádné) sednout. My jsme mu v tom měli zabránit. Moc nám to nešlo a jakmile jsme začali se strategií, šlo to ještě hůř. Proto jsme v této hře nedostávali body. Pak na nás čekaly ještě další hry. Na letním táboře dosáhly družiny Šelmberk a Vartemberk zkoušky meče. Bylo v ní několik disciplín, ve kterých jsme meč opravdu potřebovali. Například jsme měli v běhu srazit ze špalků polínka aniž bychom špalky povalili. Obě družiny tuto zkoušku zvládly, i když Vartemberk musel některé zkoušky dělat dvakrát, začež musel platit body stejně jako v autoškole. Po zvládnutí těchto zkoušek měly obě družiny právo nosit rytířský oděv, který si rytíři dávali přes brnění (proti rozpálení), zvaný varkoč. Látku nám darovala paní Šedivá, které moc děkujeme. Již byl ušit zkušební model, který jsme na jednom z nás předvedli. Na příštím táboře se už od sebe členové Vartemberku a Šelmberku bezpečně rozeznají. Vartmberk ho bude mít modrý s erbem a Šelm - berk červený také se svým erbem. Rejtštejn a Volfštejn se ke zkoušce už také blíží a jistě ji také překonají. Další schůzka se uskuteční v sobotu 6. prosince opět v 9 hodin na děkanství ve Velešíně. (maře) Zároveň bychom chtěli na tomto místě poděkovat nejen paní Šedivé za látku na varkoče, ale především paní Netočné ze Soběnova za ušití varkočů pro všechny družiny.

4 CHRÁMOVÝ SBOR A ORCHESTR VELEŠÍN ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ CHRÁMOVÉHO SBORU I v letošním roce je zpíváního pro chrámový sbor tolik, že stihnout k němu ještě ten předvánoční maratón pečení, uklízení a dalších pracovních činností vyžaduje notnou dávku zapření nejen od členů sboru, ale i ostatních rodinných příslušníků. A tak vám nabízíme program vystoupení sboru a doufáme, že se někteří z vás přijdou podívat i na některý koncert, který se koná mimo běžné bohoslužby, neboť každé zpívání má zcela jinou atmosféru. A pokud je krásná hudba umocněná prostorou na příklad kláštera v Českých Budějovicích nebo Zlaté Koruně, bývá vnímán dotek Boží přítomnosti o to intenzivněji. (vj) :oo Koncert k poctě sv. Mikuláše, patrona naší diecéze kostel Velešín varhany Vladimír Roubal, varhaník strahovského kláštera :oo Vránkovy koledy rozsvěcení vánočního stromu ve Velešíně :oo Rybova mše Hej mistře kostel Trhové Sviny :3o Rybova mše Hej mistře kostel Kaplice Rybova mše Hej mistře klášter Č. Budějovice :oo Rybova mše Hej mistře kostel Přepeře :oo Rybova mše Hej mistře kostel Turnov :oo Rybova mše Hej mistře klášter Zlatá Koruna :oo Rybova mše Hej mistře půlnoční mše sv. Velešín :oo Šimíčkova Vánoční mše Hod Boží vánoční Velešín :oo Rybova mše Hej mistře kostel Rudolfov :oo Rybova mše Hej mistře Schwarzenberská hrobka Třeboň PLES ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ Chrámový sbor a orchestr Velešín zve všechny příznivce hudby a dobré zábavy na PLES ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ, který se koná v pátek 23. ledna 2009 v SÁLE U ZLATÉ PODKOVY ve Velešíně. Začátek je v 19:30 hod. Na programu je předtančení, bohatá tombola a půlnoční překvapení. K tanci i k poslechu hraje hudební skupina OBZOR z Borovan. (leko) SETKÁNÍ VARHANÍKŮ, SBORMISTRŮ, KOSTELNÍKŮ, AKOLYTŮ A LEKTORŮ S BISKUPY V sobotu 8. listopadu se jako každý rok konalo Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů, lektorů s biskupy. Setkání, jako vždy, začalo pontifikální mší svatou, letos v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše, kterou celebroval Otec biskup Jiří Paďour spolu s Otcem biskupem Pavlem Posádem. Otec biskup ve své promluvě vyjádřil potěšení ze setkání a poděkoval všem, kteří pomáhají kněžím ve farnostech v jejich každodenní činnosti. Také se zmínil, že by si setkání zasloužilo větší účast z jednotlivých farností katedrála zdaleka nebyla

5 zaplněná. Po mši svaté Otec biskup osobně pozdravil každého účastníka, povzbudil jej v jeho práci pro farnost a diecézi a každý dostal na památku pohlednici z Fatimi nebo Lurd s vepsaným požehnáním Otce biskupa. Po té se jednotlivé skupiny rozešly varhaníci a sbormistři na děkanství, akolyté v sále kláštera Obětování Panny Marie, lektoři v zasedací místnosti na biskupství a kostelníci v refektáři u Petrínů. Varhanické setkání letos vedl místo nemocného prof. K. Fráni mladý K. Ochozka, který v katedrále spolu s K.Fráňou řídí katedrální sbor a hraje na varhany při bohoslužbách ostatní skupiny vedly oba biskupové a P. M. Donnerstag. Při milém pohoštění a šálku dobrého čaje nebo kávy jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti s hraním v jednotlivých farnostech při bohoslužbách, zkušenostmi s udržováním varhan, spolupráci s duchovními a dalšími záležitostmi kolem varhaničení. K. Ochozka přizval prostřednictvím přítomných jednotlivé chrámové sbory k možnosti zpívání při nedělní mši svaté v 10:30 hodin v českobudějovické katedrále. Závěrem bych chtěl podotknout, že setkání není omezeno jen vyjmenovanými skupinami, ale týká se všech, kteří se aktivně podílejí na životě farností a věřím, že příští rok tam z naší farnosti bude více účastníků. (vj) FARNÍ CHARITA Vážení, rok se s rokem sešel a je tu zase čas adventní, čas účtování a sebereflexe. I já bych za Farní charitu Velešín ráda přispěla svou troškou do mlýna a připomněla úspěchy Tříkrálové sbírky 2008, která se mimořádně vyvedla. Část vybraných peněz pomohla udělat radost našemu méně mobilnímu spoluobčanovi, a to přispěním na tolik potřebnou a žádanou zdravotní pomůcku. Druhá část vybraných peněz putovala do boro vanské Borůvky, která tyto peníze použila na nákup zimních pneumatik. Obula jimi své jediné auto, které každý den rozváží své klienty do přilehlých obcí i do méně přístupných míst Novohradských hor. Částka byla tedy rozdělena mezi opravdu potřebné. Za její výši vděčíme především Vám, všem spoluobčanům. DĚKUJEME. Věříme proto, že nám pomůžete udělat radost i v roce následujícím, a to konkrétně 10. ledna 2009, kdy bude Farní charita Velešín za pomoci zdejší farnosti pořádat Tříkrálovou sbírku Tímto bych též chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci předchozího ročníku, hlavně všem malým i větším králům, kteří byli za svou statečnost a trpělivost v závěru roku odměněni alespoň malým dárkem. Klidné Vánoce a šťastný nový rok (mikl) FINANČNÍ PRIMIČNÍ DAR pro novokněze z Velešína P. Petra Hovorku přispět můžete libovolnou částkou na spořící účet zřízený pro tento účel u České spořitelny od do Číslo účtu: / 0800 Variabilní symbol: 9 Konstantní symbol: 0558

6 VINCENSKÉ SPOLEČENSTVÍ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme tímto všem dárcům za jejich dary v podzimní sbírce oděvů a ostatního materiálu. Dodaný materiál byl předán charitnímu objektu ve východočeském Broumově, kde bude dále zpracováván a tříděn v obrovských halách k tomu určených. Dárci, byli jste štědří a tak ještě jednou moc děkujeme. Děkujeme také za Vámi vytříděné a dodané známky k dalšímu použití. Ty budou odeslány do jihoněmeckého Bavorska. Za křesťanské společenství sv. Václava a sv. Vincence z Pauly Pavla Řihoutová PETICE PROTI EUTANÁZII Vincenské společenství sv. Václava ve Velešíně se připojuje k názorům Hnutí pro život ČR, vyjádřeným v nezkráceném článku z , který si můžete celý přečíst na nástěnce před kostelem společně s Peticí proti eutanázii, vydanou taktéž společností Hnutí pro život ČR. Pokud se taktéž ztotožňujete s jejich a našimi názory na danou věc, připojte se milí farníci svými podpisy na podpisové petiční archy umístěné vždy po mši svaté na stolečku mezi lavicemi po čtyři adventní neděle. Po 21. prosinci budou podepsané petiční archy odeslány do Prahy. Předem děkujeme za Vaši ochotu. Za křesťanské společenství sv. Václava a sv. Vincence z Pauly Pavla Řihoutová SCHŮZKY DĚVČAT 8.listopadu se uskutečnila již druhá schůzka holek v tomto školním roce. Tentokrát se nás sešlo opravdu hodně (celých 22). Jelikož mezi námi bylo i pár nováčků, začaly jsme tradičním poznávacím kolečkem, které jsme si trošku zpestřily hrou ZIP-ZAP. Poté následovalo lidské pexeso. Ve dvojicích jsme si vymyslely znamení, které pak dvě z nás odhalovaly. Následovalo trochu malování. Zády k sobě jsme kreslily vždy stejný obrázek, přesto oba obrázky byly rozdílné. Schůzku jsme opět zakončily modlitbou. Starší dívky pak ještě chvíli zůstaly a dívaly se na Exit 316, pořad ČT. Téma bylo velmi zajímavé žít pro druhé. Všem se schůzka líbila a těšíme se již na další, která bude 6. prosince opět ve 14:00. FARNÍ BÁL V pátek 30. ledna se uskuteční tradiční farní ples, tentokrát ve stylu COUNTRY. Hrát nám bude skupina Patrola. Začátek bude v 19 hodin, vstupné 100,- Na programu je kromě dobré zábavy předtančení a další doprovodný program s bohatou tombolou. Další informace budou včas zveřejněny na plakátech.

7 WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI Kontakt pro příspěvky do zpravodaje Portus: Velešín - Společenství rodin (kontakt Jana Vaclíková ) SPOLEČENSTVÍ Besednice - Společenství rodin (kontakt Ludmila Paťhová ), Farní společenství (kontakt Zdeněk Bláha ) PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC A LEDEN VELEŠÍN sobota v 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství sobota ve 14 hodin schůzka děvčat na děkanství úterý setkání seniorů s P. Martinem (po mši svaté) na děkanství. Tématem setkání je prohloubení víry a vztahu s Bohem Pravidelné přípravy ke svátosti biřmování budou v těchto termínech: prosinec , leden 9.1. a (10 hodin) Mše svatá pro rodiny s dětmi (setkání na faře po mši svaté) úterý setkání seniorů s P. Martinem (po mši svaté) na děkanství (10 hodin) Mše svatá pro rodiny s dětmi (setkání na faře po mši svaté) BESEDNICE (9.45 hodin) Mše svatá pro děti (9.45 hodin) Mše svatá pro děti ZPOVĚDNÍ DEN SOBĚNOV středa v 16 hodin v kostele PRO ZASMÁNÍ... Doktor, architekt a programátor diskutují o tom, které povolání je starší. Už došli na samý počátek, k Rajské zahradě. Doktor povídá: Lékařská profese je evidentně nejstarší, protože Eva byla stvořena z Adamova žebra a to byl ohromný chirurgický výkon. Architekt zjevně nesouhlasí: Vemte si zahradu samotnou. Předtím byl jen chaos a prázdnota, než Bůh stvořil onu zahradu a celý svět. Takže Bůh musel být architekt. Programátor, který doteď jen poslouchal, se ozývá: To je hezký, ale odkud myslíte, že se vzal ten chaos?! Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se začne modlit: Pane Bože, dej tomu lvu křesťanské city. A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká: Děkuji ti Hospodine za jídlo, které teď přijmu. BESEDNICE středa v 17:30 hodin v kostele VELEŠÍN sobota v 15 hodin na děkanství Po nedělní mši říká synek mámě: Mami, až budu velký, chci být knězem! No, nemám nic proti, ale co tě k tomu tak najednou vede? No, stejně musím každou neděli chodit do kostela a myslím, že bude o dost zábavnější stát a řečnit než sedět a poslouchat....i K ZAMYŠLENÍ ;-) Šla dvacetikoruna do nebe. Svatý Petr u ne - beské brány ji hned viděl a zval ji dál: Pojď dál, tebe já dobře znám! Za nějaký čas se do nebe vypravila také pade - sátikoruna. Svatý Petr, hned jak ji spatřil, poví - dá: No tak pojď také dál, tebe už jsem taky několikrát viděl. Netrvalo dlouho a na cestu do nebe se vydala tisícikoruna. Šine si to důležitě, až narazí u brá - ny na svatého Petra, který ji ale hned zastaví: Co ty se cpeš do nebe? Tebe jsem v kostele jaktěživ neviděl!

8 KATECHETICKÉ OKÉNKO Ahoj děti, přichází doba adventní, kterou máme my, křesťané, využít k přípravě na narození Ježíška. A jak se připravíme? Větší děti ví, že je třeba jít ke svaté zpovědi. Menší třeba budou hodnější na své sourozence a budou více myslet na pomoc ostatním, třeba mamince a tatíkovi a také na společnou motlitbu s nimi. Vánoce vlastně začínají až 25. prosince narozením Ježíška. A proč se tolik radujeme právě z narození Ježíška? Vždyť miminek se denně narodí moc Ježíš je ale Syn samotného Boha, který lidem slíbil, že je vysvobodí od zla a smrti. A tento slib se narozením Ježíška začal plnit. A protože vás také chceme obdarovat, můžete si vyrobit něžného andílka. Kdo nezapomene, může ho přinést ukázat na dětskou mši ve Velešíně. Přejeme vám krásný adventní čas i Vánoce. CO SE ANDĚLOVI NELÍBILO Aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem Vaši katecheté Zdeněk, Lída a Hanka Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině. Jako první se samozřejmě hlásil lev: Jen král je hoden sloužit Králi světa, zavrčel.,,já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!,,jsi příliš hrubý, odmítl ho anděl. Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici. Ty jsi příliš nepoctivá, namítl anděl. Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun! Ty jsi zase moc pyšný, mínil anděl. Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: A co můžete nabídnout vy? Nic, odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. My jsme se nenaučili ničemu jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí. Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem. Konečně se anděl spokojeně usmál: Právě vás jsem potřeboval! (z knihy Bruna Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše)

9 VÁNOČNÍ ANDĚLÍČEK Postup: Nejdříve si andělíčka můžete vybarvit, pak jednotlivé díly vystřihněte a přilepte na výkres nebo karton, tak bude andělíček pevnější. Znovu obstřihněte a připevněte šňůrku na zavěšení. Křídla přišijte dvěma knoflíky podle značek, potom spojte křídla nití a doprostřed ní přivažte šňůrku na tahání. Zatáhnete-li za šňůrku, mává andělíček křídly. Potřeby pro výrobu tahacího vánočního andělíčka: - 2 tvrdší výkresy nebo kartony - bílá pevná nit a jehla - 4 bílé nebo průhledné košilové knoflíky - nůžky - lepidlo (kancelářské nebo Herkules) - pastelky nebo vodovky a štetec na vybarvení andělíčka

10 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA PROSINEC 2008 VELEŠÍN Úterý 17:00 Za Františku a Jiřího Volemanovy, rodiče a sourozence Čtvrtek 17:00 Za Fratiška a Františku Radovy, rodiče a sourozence Pátek 17:00 Za Annu Strapkovou a celou rodinu Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Kateřinu a Františka Talířovy, rodiče a duše v očistci Čtvrtek 17:00 Za Marii Paťhovou a rodiče z obojí strany Pátek 17:00 Za Františka Chovance a rodiče Labajovy Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Annu Holubovou Čtvrtek 17:00 Za Pavla Kukolíka, jeho matku a příbuzné Pátek 17:00 Za P. Jiřího Jeřábka, P. Jaroslava Zrzavého a P. Stanislava Nováka Neděle 8:00 Za farnost Středa 22:00 Za farnost Čtvrtek 8:00 Za farnost Pátek 10:00 Za farnost Pro rodiny s dětmi Neděle 8:00 Za farnost Středa 17:00 Na poděkování Liturgický kalendář PROSINEC Pam. sv. Mikuláše neděle adventní Slav. Neposkvrněného početí P. Marie Svátek Posvěcení lateránské baziliky Pam. sv. Lucie BESEDNICE SOBĚNOV Neděle 9:45 Za Marii Paťhovou Neděle 9:45 Za Petra Drdáka a jeho rodiče, za Vláďu a Blaženku Vachovy a jejich rodiče Neděle 9:45 Za rodinu Řehoutovu: Františka, Marii a rodiče z obojí strany Středa 16:00 Bohoslužba slova před Štědrým večerem Čtvrtek 9:45 Za farnost Neděle 9:45 Za Františka Placha, rodiče z obojí strany, sestru Marii, švagra Jana a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Josefa a Marii Zemanovy, syny Josefa, Františka a celé přátelstvo Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Za Františka Drdáka, bratra, rodiče, za rodiče Hruškovy a děti Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Za Matouše a Marii Holbovy, rodiče, sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Středa 15:00 Bohoslužba slova před Štědrým večerem Čtvrtek 11:00 Za Marii a Jaroslava Jelenovy, rodiče, sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 17:00 Za Václava a Marii Klimešovy, syna Václava, Josefa Šedivého, jeho rodiče, Jana Martinů a celé přátelstvo neděle adventní neděle adventní Štědrý den BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ Svát. sv. Štěpána Svát. sv. Jana apoštola Svát. sv. Rodiny Od začátku adventní doby budou ve Velešíně mše svaté ve všední dny opět na děkanství v kapli P. Marie Růžencové. Děkuji moc nálezci mého řetízku s medailonky, který jsem ztratila před rokem, možná už i dvěma lety. Vůbec jsem nedoufala, že by se ještě po tak dlouhé době našel. Byla jsem mile překvapena a mám velikou radost z nalezení. Jana Bezděková

11 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA LEDEN 2009 VELEŠÍN BESEDNICE SOBĚNOV 1.1. Čtvrtek 14:00 Za farnost 4.1. Neděle 8:00 Za farnost 6.1. Úterý 17:00 Za Františka Šedivého, dvoje rodiče a za rodinu Ondřichovu 8.1. Čtvrtek 17:00 Na poděkování 9.1. Pátek 17:00 Za Marii Konrádovou, manžela, rodiče a příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Annu Kyselovou a Marii a Karla Janouchovy Čtvrtek 17:00 Za Karla a Terezii Šimkovy a rodiče Pátek 17:00 Za rodiny Kamarýtovu, Kojdlovu, Bůžkovu a Světlíkovu Neděle 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost Pro rodiny s dětmi Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Martina Pučegla, jeho dvě manželky a za Ladislava Kleina Čtvrtek 17:00 Za Václava a Marii Talířovy a jejich syna Jana Pátek 17:00 Za rodinu Bartekovu, Kujbidovu a Pelánovu 1.1. Čtvrtek 16:00 Za farnost 4.1. Neděle 9:45 Za Jana Vaňka, jeho bratra, jejich rodiče, rodiče Vacíkovy, synovce Jana Douchu a celé přátelstvo Neděle 9:45 Za živé i zemřelé členy rodiny Bláhovy a příbuzné Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Na úmysl kněze 1.1. Čtvrtek 17:30 Za Františka Šedivého ze Smrhova, rodiče, bratry, sestru, vnuka, za Kašpara a Marii Čurdovy a celé přátelstvo 4.1. Neděle 11:00 Za Jana a Ludmilu Syslovy, syna Jana, rodiče Netočných, syna a celé přátelstvo 7.1. Středa 17:00 Za Marii a Bohumila Markovy, rodiče z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Jana Čurdu, syna Václava, rodiče, sestru, švagra, celé přátelstvo, za Františka Přibyla, dvě manželky, rodiče, za Karla Přibyla, sourozence a celé přátelstvo Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za rodiče Zikešovy, Františka Šimona, celé přátelstvo, za Albínu a Františka Krtkovy, dceru Alenu a rodiče Středa 17:00 Na úmysl kněze Liturgický kalendář LEDEN 1.1. Slav. Panny Marie, Matky Boží neděle vánoční 6.1. Slav. Zjevení Páně Křest Páně Pam. sv. Antonína, opata neděle v mezidobí Pam. sv. Františka Saleského neděle v mezidobí Pam. sv. Timoteje a Tita Pam. sv. Tomáše Akvinského Pam. sv. Jana Boska Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon:

12 POŘAD BOHOSLUŽEB VÁNOČNÍ SVÁTKY 2008 Středa Soběnov hod. Bohoslužba slova před Štědrým večerem Besednice hod. Bohoslužba slova před Štědrým večerem Velešín hod. Vigilie Slavnosti Narození Páně - Půlnoční mše svatá Čtvrtek Velešín 8.00 hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Besednice 9.45 hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Pátek Velešín hod. Svátek sv. Štěpána Mše sv. pro rodiny s dětmi Neděle Velešín 8.00 hod. Svátek Svaté Rodiny Besednice 9.45 hod. Svátek Svaté Rodiny Soběnov hod. Svátek Svaté Rodiny Středa Velešín hod. Mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2008 a svátostné požehnání Čtvrtek 1.1. Velešín hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Besednice hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Neděle 4.1. Velešín 8.00 hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) Besednice 9.45 hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN2009 Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger, Jana Vaclíková, Vladimír Jantač, Lenka Kozáková, Michaela Kleinová, Hana Opekarová, Jana Bezděková, Pavla Řihoutová, Martin Řehout, Marie Ondrášková.

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Milí přátelé, možná už v této chvíli přemýšlíme, co budeme dělat

Více

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer!

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer! SILOE želivský farní list Církev to jsme my všichni. Kněží i laici. Nejsme opuštěné ostrovy. Máme odpovědnost jeden za druhého. Probuď se, člověče! Pro tebe se Bůh stal člověkem. Probuď se, spáči, vstaň

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Blahoslavenství a běda turistů

Blahoslavenství a běda turistů ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Vánoce 2014 a Nový rok 2015

Vánoce 2014 a Nový rok 2015 Vánoce 2014 a Nový rok 2015 v kostele sv. Tomáše v Brně 4 Příleˇzitost ke svátosti smíření bude v našem kostele: 17. 12. 19. 12. (od středy do pátku) vˇzdy od 15.30 do 18 hodin a 22. 12. 23. 12. (v pondělí

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více