MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS Adventní doba je začátkem liturgického roku. Každý začátek nám nabízí šanci k novému začátku. Začít nově, obrátit list, využít čas není to snad hluboká touha člověka zasaženého hříchem? Něco udělat ve vztahu s Bohem... Setkal jsem se už s lidmi, kteří mi řekli, když se mluvilo o víře a o Bohu: Já bych klidně věřil, nic proti tomu nemám, ale víš, já na to nemám čas. To mě dost překvapilo, protože kolik času mě stojí věřit v Boha? Vždyť je to jen rozhodnutí vůle a z něj plynoucí jednání. Je to podobné jako bych řekl: Nemám čas být dobrým člověkem či Nemám čas mít rád své bližní; nemám čas dodržovat dopravní předpisy... Přitom čas věnovaný Bohu je nejlépe využitý. Až budeme jednou umírat, poznáme, že to, co jsme věnovali Bohu, je jediné, co přetrvává do věčnosti. pokračování na straně 2

2 Člověk má nepříjemnou vlastnost: odkládat zásadní rozhodnutí, jak jenom to jde. Na otázku Boha si raději nedávat žádnou odpověď, vždyť je stále tolik věcí na práci, na to ostatní je přeci potom dost času. A najednou člověk zjistí, že ta spousta času utekla jako voda a má předstoupit před toho o němž ani neví, zda v něj věří či nikoliv. Najednou je to vše, co bylo tak neodkladné a nutné, pryč, a člověku se tak zoufale nedostává času. Najednou vše vidí v úplně jiné perspektivě a důležitým se stává něco úplně jiného než dosud Ale nevyužitý čas je nenávratně pryč. Poměr mezi vykonanými dobrými a špatnými skutky je už konečný, je definitivně uzavřen a člověku zbývá jen doufat Náš čas je vyměřen od okamžiku zrození a na nás záleží, zda jej bohatě naplníme nebo naopak hloupě promarníme. V tomto smyslu plně platí, že člověk je svého štěstí strůjcem. Vezměme i tento začátek liturgického roku, který zasahuje život celé církve, jako příležitost přesměrování své snahy k tomu, co je v životě opravdu podstatné. SVĚTLO SVATÉ NOCI Co je to za světlo, Světlo Svaté noci, Světlo Betléma? Je to Světlo, které ozařuje každého člověka, které něžně zalévá každé lidské srdce. Světlo nekonečné Boží lásky, která se k nám sklání a proniká všechno a je ve všem. Pastýři, chudí z nejchudších, se sbíhají k onomu velikému Světlu, všechny nebeské zástupy se radují A co se děje na zemi? Kde jsou všichni lidé? Jak to, že jsou hluší a slepí? Každý člověk touží být milován. Touží být dokonale sjednocen s tím, co miluje. Touží být zcela pohroužen do milovaného. Ale zdaleka ne každý čeká na lásku pravou, Lásku nejdokonalejší a nejintenzivnější. A tak vidíme pošetilosti nejrůznějšího druhu. Mnoho lidí například očekává své bytostné naplnění uspokojením pěti tělesných smyslů. Mnoho pošetilců čeká dokonalou lásku od zvířat. Kolik pánů a paniček naprosto nepřiměřeně hýčká své čtyřnohé mazlíčky! Chytřejší jsou ti, kteří čekají dokonalou přátelskou lásku od člověka, ale i to je pošetilost. Protože člověk jakožto tvor ani není schopen dát úplné štěstí druhému člověku A svět je plný nešťastníků, kteří čekají štěstí tam, odkud nemůže přijít. Tady se bere ten chaos, zlo mezi lidmi, nespokojenost, neuspořádané vztahy, deprese, životní krize, pošlapaná lidská práva, atd. Pro sebe jsi nás stvořil, Bože, a nepokojné je srdce člověka, dokud nespočine v Tobě. (srv. Sv. Augustin, Confessione) Přicházelo na svět Světlo. Bylo to Světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. Na světě bylo, svět povstal skrze Ně a bez Něho nepovstalo nic co je. V tom světle je život lidí. To Světlo přišlo do světa, ale svět Ho nepoznal. Do vlastního přišlo, ale vlastní ho nepřijali protože lidé si raději zamilovali tmu. Ale to Světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. (Evangelium sv. Jana). Ať čas vánočních svátků je časem zastavení, nadechnutí a vnitřního světla, které je darem Boží spásy, darem pro nás, žijící ve vymezeném čase. Radost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista do vašich srdcí, vztahů a vašich domovů vám přeje váš duchovní správce P. Martin

3 KOUTEK MINISTRANTSKÝCH DRUŽIN Od 7. do 9. listopadu se měl na faře v Soběnově konat podzimní rytířský tábor Via Legenda Pro malý zájem se však nekonal. Místo něj se 8. listopadu uskutečnila předčasná ministranská schůzka. V některých družinách nebyl dostatek členů, a proto jsme nepostupovali podle našeho hracího plánu a získávali jsme body jako na klasických schůzkách. Na posun v naší hře si proto budeme muset počkat až do jarního tábora, který se snad již uskuteční. Začali jsme modlitbou v kapli a vrhli jsme se na hry, na které bylo více času, protože služby na listopad již byly rozděleny. První hra byla dost pohybová a náročná. Po místnosti byly rozmístěny židle, na kterých jsme seděli. Jedna však byla navíc a na tu si měl jeden z nás (ten, který neseděl na žádné) sednout. My jsme mu v tom měli zabránit. Moc nám to nešlo a jakmile jsme začali se strategií, šlo to ještě hůř. Proto jsme v této hře nedostávali body. Pak na nás čekaly ještě další hry. Na letním táboře dosáhly družiny Šelmberk a Vartemberk zkoušky meče. Bylo v ní několik disciplín, ve kterých jsme meč opravdu potřebovali. Například jsme měli v běhu srazit ze špalků polínka aniž bychom špalky povalili. Obě družiny tuto zkoušku zvládly, i když Vartemberk musel některé zkoušky dělat dvakrát, začež musel platit body stejně jako v autoškole. Po zvládnutí těchto zkoušek měly obě družiny právo nosit rytířský oděv, který si rytíři dávali přes brnění (proti rozpálení), zvaný varkoč. Látku nám darovala paní Šedivá, které moc děkujeme. Již byl ušit zkušební model, který jsme na jednom z nás předvedli. Na příštím táboře se už od sebe členové Vartemberku a Šelmberku bezpečně rozeznají. Vartmberk ho bude mít modrý s erbem a Šelm - berk červený také se svým erbem. Rejtštejn a Volfštejn se ke zkoušce už také blíží a jistě ji také překonají. Další schůzka se uskuteční v sobotu 6. prosince opět v 9 hodin na děkanství ve Velešíně. (maře) Zároveň bychom chtěli na tomto místě poděkovat nejen paní Šedivé za látku na varkoče, ale především paní Netočné ze Soběnova za ušití varkočů pro všechny družiny.

4 CHRÁMOVÝ SBOR A ORCHESTR VELEŠÍN ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ CHRÁMOVÉHO SBORU I v letošním roce je zpíváního pro chrámový sbor tolik, že stihnout k němu ještě ten předvánoční maratón pečení, uklízení a dalších pracovních činností vyžaduje notnou dávku zapření nejen od členů sboru, ale i ostatních rodinných příslušníků. A tak vám nabízíme program vystoupení sboru a doufáme, že se někteří z vás přijdou podívat i na některý koncert, který se koná mimo běžné bohoslužby, neboť každé zpívání má zcela jinou atmosféru. A pokud je krásná hudba umocněná prostorou na příklad kláštera v Českých Budějovicích nebo Zlaté Koruně, bývá vnímán dotek Boží přítomnosti o to intenzivněji. (vj) :oo Koncert k poctě sv. Mikuláše, patrona naší diecéze kostel Velešín varhany Vladimír Roubal, varhaník strahovského kláštera :oo Vránkovy koledy rozsvěcení vánočního stromu ve Velešíně :oo Rybova mše Hej mistře kostel Trhové Sviny :3o Rybova mše Hej mistře kostel Kaplice Rybova mše Hej mistře klášter Č. Budějovice :oo Rybova mše Hej mistře kostel Přepeře :oo Rybova mše Hej mistře kostel Turnov :oo Rybova mše Hej mistře klášter Zlatá Koruna :oo Rybova mše Hej mistře půlnoční mše sv. Velešín :oo Šimíčkova Vánoční mše Hod Boží vánoční Velešín :oo Rybova mše Hej mistře kostel Rudolfov :oo Rybova mše Hej mistře Schwarzenberská hrobka Třeboň PLES ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ Chrámový sbor a orchestr Velešín zve všechny příznivce hudby a dobré zábavy na PLES ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ, který se koná v pátek 23. ledna 2009 v SÁLE U ZLATÉ PODKOVY ve Velešíně. Začátek je v 19:30 hod. Na programu je předtančení, bohatá tombola a půlnoční překvapení. K tanci i k poslechu hraje hudební skupina OBZOR z Borovan. (leko) SETKÁNÍ VARHANÍKŮ, SBORMISTRŮ, KOSTELNÍKŮ, AKOLYTŮ A LEKTORŮ S BISKUPY V sobotu 8. listopadu se jako každý rok konalo Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů, lektorů s biskupy. Setkání, jako vždy, začalo pontifikální mší svatou, letos v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše, kterou celebroval Otec biskup Jiří Paďour spolu s Otcem biskupem Pavlem Posádem. Otec biskup ve své promluvě vyjádřil potěšení ze setkání a poděkoval všem, kteří pomáhají kněžím ve farnostech v jejich každodenní činnosti. Také se zmínil, že by si setkání zasloužilo větší účast z jednotlivých farností katedrála zdaleka nebyla

5 zaplněná. Po mši svaté Otec biskup osobně pozdravil každého účastníka, povzbudil jej v jeho práci pro farnost a diecézi a každý dostal na památku pohlednici z Fatimi nebo Lurd s vepsaným požehnáním Otce biskupa. Po té se jednotlivé skupiny rozešly varhaníci a sbormistři na děkanství, akolyté v sále kláštera Obětování Panny Marie, lektoři v zasedací místnosti na biskupství a kostelníci v refektáři u Petrínů. Varhanické setkání letos vedl místo nemocného prof. K. Fráni mladý K. Ochozka, který v katedrále spolu s K.Fráňou řídí katedrální sbor a hraje na varhany při bohoslužbách ostatní skupiny vedly oba biskupové a P. M. Donnerstag. Při milém pohoštění a šálku dobrého čaje nebo kávy jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti s hraním v jednotlivých farnostech při bohoslužbách, zkušenostmi s udržováním varhan, spolupráci s duchovními a dalšími záležitostmi kolem varhaničení. K. Ochozka přizval prostřednictvím přítomných jednotlivé chrámové sbory k možnosti zpívání při nedělní mši svaté v 10:30 hodin v českobudějovické katedrále. Závěrem bych chtěl podotknout, že setkání není omezeno jen vyjmenovanými skupinami, ale týká se všech, kteří se aktivně podílejí na životě farností a věřím, že příští rok tam z naší farnosti bude více účastníků. (vj) FARNÍ CHARITA Vážení, rok se s rokem sešel a je tu zase čas adventní, čas účtování a sebereflexe. I já bych za Farní charitu Velešín ráda přispěla svou troškou do mlýna a připomněla úspěchy Tříkrálové sbírky 2008, která se mimořádně vyvedla. Část vybraných peněz pomohla udělat radost našemu méně mobilnímu spoluobčanovi, a to přispěním na tolik potřebnou a žádanou zdravotní pomůcku. Druhá část vybraných peněz putovala do boro vanské Borůvky, která tyto peníze použila na nákup zimních pneumatik. Obula jimi své jediné auto, které každý den rozváží své klienty do přilehlých obcí i do méně přístupných míst Novohradských hor. Částka byla tedy rozdělena mezi opravdu potřebné. Za její výši vděčíme především Vám, všem spoluobčanům. DĚKUJEME. Věříme proto, že nám pomůžete udělat radost i v roce následujícím, a to konkrétně 10. ledna 2009, kdy bude Farní charita Velešín za pomoci zdejší farnosti pořádat Tříkrálovou sbírku Tímto bych též chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci předchozího ročníku, hlavně všem malým i větším králům, kteří byli za svou statečnost a trpělivost v závěru roku odměněni alespoň malým dárkem. Klidné Vánoce a šťastný nový rok (mikl) FINANČNÍ PRIMIČNÍ DAR pro novokněze z Velešína P. Petra Hovorku přispět můžete libovolnou částkou na spořící účet zřízený pro tento účel u České spořitelny od do Číslo účtu: / 0800 Variabilní symbol: 9 Konstantní symbol: 0558

6 VINCENSKÉ SPOLEČENSTVÍ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme tímto všem dárcům za jejich dary v podzimní sbírce oděvů a ostatního materiálu. Dodaný materiál byl předán charitnímu objektu ve východočeském Broumově, kde bude dále zpracováván a tříděn v obrovských halách k tomu určených. Dárci, byli jste štědří a tak ještě jednou moc děkujeme. Děkujeme také za Vámi vytříděné a dodané známky k dalšímu použití. Ty budou odeslány do jihoněmeckého Bavorska. Za křesťanské společenství sv. Václava a sv. Vincence z Pauly Pavla Řihoutová PETICE PROTI EUTANÁZII Vincenské společenství sv. Václava ve Velešíně se připojuje k názorům Hnutí pro život ČR, vyjádřeným v nezkráceném článku z , který si můžete celý přečíst na nástěnce před kostelem společně s Peticí proti eutanázii, vydanou taktéž společností Hnutí pro život ČR. Pokud se taktéž ztotožňujete s jejich a našimi názory na danou věc, připojte se milí farníci svými podpisy na podpisové petiční archy umístěné vždy po mši svaté na stolečku mezi lavicemi po čtyři adventní neděle. Po 21. prosinci budou podepsané petiční archy odeslány do Prahy. Předem děkujeme za Vaši ochotu. Za křesťanské společenství sv. Václava a sv. Vincence z Pauly Pavla Řihoutová SCHŮZKY DĚVČAT 8.listopadu se uskutečnila již druhá schůzka holek v tomto školním roce. Tentokrát se nás sešlo opravdu hodně (celých 22). Jelikož mezi námi bylo i pár nováčků, začaly jsme tradičním poznávacím kolečkem, které jsme si trošku zpestřily hrou ZIP-ZAP. Poté následovalo lidské pexeso. Ve dvojicích jsme si vymyslely znamení, které pak dvě z nás odhalovaly. Následovalo trochu malování. Zády k sobě jsme kreslily vždy stejný obrázek, přesto oba obrázky byly rozdílné. Schůzku jsme opět zakončily modlitbou. Starší dívky pak ještě chvíli zůstaly a dívaly se na Exit 316, pořad ČT. Téma bylo velmi zajímavé žít pro druhé. Všem se schůzka líbila a těšíme se již na další, která bude 6. prosince opět ve 14:00. FARNÍ BÁL V pátek 30. ledna se uskuteční tradiční farní ples, tentokrát ve stylu COUNTRY. Hrát nám bude skupina Patrola. Začátek bude v 19 hodin, vstupné 100,- Na programu je kromě dobré zábavy předtančení a další doprovodný program s bohatou tombolou. Další informace budou včas zveřejněny na plakátech.

7 WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI Kontakt pro příspěvky do zpravodaje Portus: Velešín - Společenství rodin (kontakt Jana Vaclíková ) SPOLEČENSTVÍ Besednice - Společenství rodin (kontakt Ludmila Paťhová ), Farní společenství (kontakt Zdeněk Bláha ) PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC A LEDEN VELEŠÍN sobota v 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství sobota ve 14 hodin schůzka děvčat na děkanství úterý setkání seniorů s P. Martinem (po mši svaté) na děkanství. Tématem setkání je prohloubení víry a vztahu s Bohem Pravidelné přípravy ke svátosti biřmování budou v těchto termínech: prosinec , leden 9.1. a (10 hodin) Mše svatá pro rodiny s dětmi (setkání na faře po mši svaté) úterý setkání seniorů s P. Martinem (po mši svaté) na děkanství (10 hodin) Mše svatá pro rodiny s dětmi (setkání na faře po mši svaté) BESEDNICE (9.45 hodin) Mše svatá pro děti (9.45 hodin) Mše svatá pro děti ZPOVĚDNÍ DEN SOBĚNOV středa v 16 hodin v kostele PRO ZASMÁNÍ... Doktor, architekt a programátor diskutují o tom, které povolání je starší. Už došli na samý počátek, k Rajské zahradě. Doktor povídá: Lékařská profese je evidentně nejstarší, protože Eva byla stvořena z Adamova žebra a to byl ohromný chirurgický výkon. Architekt zjevně nesouhlasí: Vemte si zahradu samotnou. Předtím byl jen chaos a prázdnota, než Bůh stvořil onu zahradu a celý svět. Takže Bůh musel být architekt. Programátor, který doteď jen poslouchal, se ozývá: To je hezký, ale odkud myslíte, že se vzal ten chaos?! Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se začne modlit: Pane Bože, dej tomu lvu křesťanské city. A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká: Děkuji ti Hospodine za jídlo, které teď přijmu. BESEDNICE středa v 17:30 hodin v kostele VELEŠÍN sobota v 15 hodin na děkanství Po nedělní mši říká synek mámě: Mami, až budu velký, chci být knězem! No, nemám nic proti, ale co tě k tomu tak najednou vede? No, stejně musím každou neděli chodit do kostela a myslím, že bude o dost zábavnější stát a řečnit než sedět a poslouchat....i K ZAMYŠLENÍ ;-) Šla dvacetikoruna do nebe. Svatý Petr u ne - beské brány ji hned viděl a zval ji dál: Pojď dál, tebe já dobře znám! Za nějaký čas se do nebe vypravila také pade - sátikoruna. Svatý Petr, hned jak ji spatřil, poví - dá: No tak pojď také dál, tebe už jsem taky několikrát viděl. Netrvalo dlouho a na cestu do nebe se vydala tisícikoruna. Šine si to důležitě, až narazí u brá - ny na svatého Petra, který ji ale hned zastaví: Co ty se cpeš do nebe? Tebe jsem v kostele jaktěživ neviděl!

8 KATECHETICKÉ OKÉNKO Ahoj děti, přichází doba adventní, kterou máme my, křesťané, využít k přípravě na narození Ježíška. A jak se připravíme? Větší děti ví, že je třeba jít ke svaté zpovědi. Menší třeba budou hodnější na své sourozence a budou více myslet na pomoc ostatním, třeba mamince a tatíkovi a také na společnou motlitbu s nimi. Vánoce vlastně začínají až 25. prosince narozením Ježíška. A proč se tolik radujeme právě z narození Ježíška? Vždyť miminek se denně narodí moc Ježíš je ale Syn samotného Boha, který lidem slíbil, že je vysvobodí od zla a smrti. A tento slib se narozením Ježíška začal plnit. A protože vás také chceme obdarovat, můžete si vyrobit něžného andílka. Kdo nezapomene, může ho přinést ukázat na dětskou mši ve Velešíně. Přejeme vám krásný adventní čas i Vánoce. CO SE ANDĚLOVI NELÍBILO Aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem Vaši katecheté Zdeněk, Lída a Hanka Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině. Jako první se samozřejmě hlásil lev: Jen král je hoden sloužit Králi světa, zavrčel.,,já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!,,jsi příliš hrubý, odmítl ho anděl. Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici. Ty jsi příliš nepoctivá, namítl anděl. Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun! Ty jsi zase moc pyšný, mínil anděl. Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: A co můžete nabídnout vy? Nic, odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. My jsme se nenaučili ničemu jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí. Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem. Konečně se anděl spokojeně usmál: Právě vás jsem potřeboval! (z knihy Bruna Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše)

9 VÁNOČNÍ ANDĚLÍČEK Postup: Nejdříve si andělíčka můžete vybarvit, pak jednotlivé díly vystřihněte a přilepte na výkres nebo karton, tak bude andělíček pevnější. Znovu obstřihněte a připevněte šňůrku na zavěšení. Křídla přišijte dvěma knoflíky podle značek, potom spojte křídla nití a doprostřed ní přivažte šňůrku na tahání. Zatáhnete-li za šňůrku, mává andělíček křídly. Potřeby pro výrobu tahacího vánočního andělíčka: - 2 tvrdší výkresy nebo kartony - bílá pevná nit a jehla - 4 bílé nebo průhledné košilové knoflíky - nůžky - lepidlo (kancelářské nebo Herkules) - pastelky nebo vodovky a štetec na vybarvení andělíčka

10 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA PROSINEC 2008 VELEŠÍN Úterý 17:00 Za Františku a Jiřího Volemanovy, rodiče a sourozence Čtvrtek 17:00 Za Fratiška a Františku Radovy, rodiče a sourozence Pátek 17:00 Za Annu Strapkovou a celou rodinu Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Kateřinu a Františka Talířovy, rodiče a duše v očistci Čtvrtek 17:00 Za Marii Paťhovou a rodiče z obojí strany Pátek 17:00 Za Františka Chovance a rodiče Labajovy Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Annu Holubovou Čtvrtek 17:00 Za Pavla Kukolíka, jeho matku a příbuzné Pátek 17:00 Za P. Jiřího Jeřábka, P. Jaroslava Zrzavého a P. Stanislava Nováka Neděle 8:00 Za farnost Středa 22:00 Za farnost Čtvrtek 8:00 Za farnost Pátek 10:00 Za farnost Pro rodiny s dětmi Neděle 8:00 Za farnost Středa 17:00 Na poděkování Liturgický kalendář PROSINEC Pam. sv. Mikuláše neděle adventní Slav. Neposkvrněného početí P. Marie Svátek Posvěcení lateránské baziliky Pam. sv. Lucie BESEDNICE SOBĚNOV Neděle 9:45 Za Marii Paťhovou Neděle 9:45 Za Petra Drdáka a jeho rodiče, za Vláďu a Blaženku Vachovy a jejich rodiče Neděle 9:45 Za rodinu Řehoutovu: Františka, Marii a rodiče z obojí strany Středa 16:00 Bohoslužba slova před Štědrým večerem Čtvrtek 9:45 Za farnost Neděle 9:45 Za Františka Placha, rodiče z obojí strany, sestru Marii, švagra Jana a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Josefa a Marii Zemanovy, syny Josefa, Františka a celé přátelstvo Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Za Františka Drdáka, bratra, rodiče, za rodiče Hruškovy a děti Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Za Matouše a Marii Holbovy, rodiče, sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Středa 15:00 Bohoslužba slova před Štědrým večerem Čtvrtek 11:00 Za Marii a Jaroslava Jelenovy, rodiče, sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 17:00 Za Václava a Marii Klimešovy, syna Václava, Josefa Šedivého, jeho rodiče, Jana Martinů a celé přátelstvo neděle adventní neděle adventní Štědrý den BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ Svát. sv. Štěpána Svát. sv. Jana apoštola Svát. sv. Rodiny Od začátku adventní doby budou ve Velešíně mše svaté ve všední dny opět na děkanství v kapli P. Marie Růžencové. Děkuji moc nálezci mého řetízku s medailonky, který jsem ztratila před rokem, možná už i dvěma lety. Vůbec jsem nedoufala, že by se ještě po tak dlouhé době našel. Byla jsem mile překvapena a mám velikou radost z nalezení. Jana Bezděková

11 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA LEDEN 2009 VELEŠÍN BESEDNICE SOBĚNOV 1.1. Čtvrtek 14:00 Za farnost 4.1. Neděle 8:00 Za farnost 6.1. Úterý 17:00 Za Františka Šedivého, dvoje rodiče a za rodinu Ondřichovu 8.1. Čtvrtek 17:00 Na poděkování 9.1. Pátek 17:00 Za Marii Konrádovou, manžela, rodiče a příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Annu Kyselovou a Marii a Karla Janouchovy Čtvrtek 17:00 Za Karla a Terezii Šimkovy a rodiče Pátek 17:00 Za rodiny Kamarýtovu, Kojdlovu, Bůžkovu a Světlíkovu Neděle 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost Pro rodiny s dětmi Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Martina Pučegla, jeho dvě manželky a za Ladislava Kleina Čtvrtek 17:00 Za Václava a Marii Talířovy a jejich syna Jana Pátek 17:00 Za rodinu Bartekovu, Kujbidovu a Pelánovu 1.1. Čtvrtek 16:00 Za farnost 4.1. Neděle 9:45 Za Jana Vaňka, jeho bratra, jejich rodiče, rodiče Vacíkovy, synovce Jana Douchu a celé přátelstvo Neděle 9:45 Za živé i zemřelé členy rodiny Bláhovy a příbuzné Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Na úmysl kněze 1.1. Čtvrtek 17:30 Za Františka Šedivého ze Smrhova, rodiče, bratry, sestru, vnuka, za Kašpara a Marii Čurdovy a celé přátelstvo 4.1. Neděle 11:00 Za Jana a Ludmilu Syslovy, syna Jana, rodiče Netočných, syna a celé přátelstvo 7.1. Středa 17:00 Za Marii a Bohumila Markovy, rodiče z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Jana Čurdu, syna Václava, rodiče, sestru, švagra, celé přátelstvo, za Františka Přibyla, dvě manželky, rodiče, za Karla Přibyla, sourozence a celé přátelstvo Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za rodiče Zikešovy, Františka Šimona, celé přátelstvo, za Albínu a Františka Krtkovy, dceru Alenu a rodiče Středa 17:00 Na úmysl kněze Liturgický kalendář LEDEN 1.1. Slav. Panny Marie, Matky Boží neděle vánoční 6.1. Slav. Zjevení Páně Křest Páně Pam. sv. Antonína, opata neděle v mezidobí Pam. sv. Františka Saleského neděle v mezidobí Pam. sv. Timoteje a Tita Pam. sv. Tomáše Akvinského Pam. sv. Jana Boska Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon:

12 POŘAD BOHOSLUŽEB VÁNOČNÍ SVÁTKY 2008 Středa Soběnov hod. Bohoslužba slova před Štědrým večerem Besednice hod. Bohoslužba slova před Štědrým večerem Velešín hod. Vigilie Slavnosti Narození Páně - Půlnoční mše svatá Čtvrtek Velešín 8.00 hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Besednice 9.45 hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Pátek Velešín hod. Svátek sv. Štěpána Mše sv. pro rodiny s dětmi Neděle Velešín 8.00 hod. Svátek Svaté Rodiny Besednice 9.45 hod. Svátek Svaté Rodiny Soběnov hod. Svátek Svaté Rodiny Středa Velešín hod. Mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2008 a svátostné požehnání Čtvrtek 1.1. Velešín hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Besednice hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Neděle 4.1. Velešín 8.00 hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) Besednice 9.45 hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN2009 Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger, Jana Vaclíková, Vladimír Jantač, Lenka Kozáková, Michaela Kleinová, Hana Opekarová, Jana Bezděková, Pavla Řihoutová, Martin Řehout, Marie Ondrášková.

ADVENT - DOBA OČEKÁVÁNÍ

ADVENT - DOBA OČEKÁVÁNÍ Měsíční zpravodaj farností Velešín, Besednice a Soběnov Prosinec 2007 ADVENT - DOBA OČEKÁVÁNÍ Advent slovo, které nás naplňuje příjemnými vzpomínkami na dobu nabitou energií blížících se Vánoc času, který

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4 Příběh Vánoc...5 Příspěvek uživatelky...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4 Příběh Vánoc...5 Příspěvek uživatelky... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4 Příběh Vánoc....5 Příspěvek uživatelky...6 Chtěla bych Vám popřát především klidné prožití vánočních

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

+P ORTUS. prosinec leden. Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

+P ORTUS. prosinec leden. Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 1 prosinec leden A.D. 2015/16 Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin VÁNOČNÍ ČAS Adventní doba nás připravuje na

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry dobroučské farnosti neděle 2. prosince 2012 1. neděle 11/2012 Slovo duchovního správce Advent v Roce víry Letošní advent je pro nás v něčem jiný. Prožíváme jej v Roce víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU Zpracovala Nová Milena, foto ŠMardová-Koulová Jana, Procházková Eva,korekce Ing. Vlach Milé děti, je tu měsíc prosinec. Pro vás děti jeden z nejhezčích měsíců v roce.

Více