MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS Adventní doba je začátkem liturgického roku. Každý začátek nám nabízí šanci k novému začátku. Začít nově, obrátit list, využít čas není to snad hluboká touha člověka zasaženého hříchem? Něco udělat ve vztahu s Bohem... Setkal jsem se už s lidmi, kteří mi řekli, když se mluvilo o víře a o Bohu: Já bych klidně věřil, nic proti tomu nemám, ale víš, já na to nemám čas. To mě dost překvapilo, protože kolik času mě stojí věřit v Boha? Vždyť je to jen rozhodnutí vůle a z něj plynoucí jednání. Je to podobné jako bych řekl: Nemám čas být dobrým člověkem či Nemám čas mít rád své bližní; nemám čas dodržovat dopravní předpisy... Přitom čas věnovaný Bohu je nejlépe využitý. Až budeme jednou umírat, poznáme, že to, co jsme věnovali Bohu, je jediné, co přetrvává do věčnosti. pokračování na straně 2

2 Člověk má nepříjemnou vlastnost: odkládat zásadní rozhodnutí, jak jenom to jde. Na otázku Boha si raději nedávat žádnou odpověď, vždyť je stále tolik věcí na práci, na to ostatní je přeci potom dost času. A najednou člověk zjistí, že ta spousta času utekla jako voda a má předstoupit před toho o němž ani neví, zda v něj věří či nikoliv. Najednou je to vše, co bylo tak neodkladné a nutné, pryč, a člověku se tak zoufale nedostává času. Najednou vše vidí v úplně jiné perspektivě a důležitým se stává něco úplně jiného než dosud Ale nevyužitý čas je nenávratně pryč. Poměr mezi vykonanými dobrými a špatnými skutky je už konečný, je definitivně uzavřen a člověku zbývá jen doufat Náš čas je vyměřen od okamžiku zrození a na nás záleží, zda jej bohatě naplníme nebo naopak hloupě promarníme. V tomto smyslu plně platí, že člověk je svého štěstí strůjcem. Vezměme i tento začátek liturgického roku, který zasahuje život celé církve, jako příležitost přesměrování své snahy k tomu, co je v životě opravdu podstatné. SVĚTLO SVATÉ NOCI Co je to za světlo, Světlo Svaté noci, Světlo Betléma? Je to Světlo, které ozařuje každého člověka, které něžně zalévá každé lidské srdce. Světlo nekonečné Boží lásky, která se k nám sklání a proniká všechno a je ve všem. Pastýři, chudí z nejchudších, se sbíhají k onomu velikému Světlu, všechny nebeské zástupy se radují A co se děje na zemi? Kde jsou všichni lidé? Jak to, že jsou hluší a slepí? Každý člověk touží být milován. Touží být dokonale sjednocen s tím, co miluje. Touží být zcela pohroužen do milovaného. Ale zdaleka ne každý čeká na lásku pravou, Lásku nejdokonalejší a nejintenzivnější. A tak vidíme pošetilosti nejrůznějšího druhu. Mnoho lidí například očekává své bytostné naplnění uspokojením pěti tělesných smyslů. Mnoho pošetilců čeká dokonalou lásku od zvířat. Kolik pánů a paniček naprosto nepřiměřeně hýčká své čtyřnohé mazlíčky! Chytřejší jsou ti, kteří čekají dokonalou přátelskou lásku od člověka, ale i to je pošetilost. Protože člověk jakožto tvor ani není schopen dát úplné štěstí druhému člověku A svět je plný nešťastníků, kteří čekají štěstí tam, odkud nemůže přijít. Tady se bere ten chaos, zlo mezi lidmi, nespokojenost, neuspořádané vztahy, deprese, životní krize, pošlapaná lidská práva, atd. Pro sebe jsi nás stvořil, Bože, a nepokojné je srdce člověka, dokud nespočine v Tobě. (srv. Sv. Augustin, Confessione) Přicházelo na svět Světlo. Bylo to Světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. Na světě bylo, svět povstal skrze Ně a bez Něho nepovstalo nic co je. V tom světle je život lidí. To Světlo přišlo do světa, ale svět Ho nepoznal. Do vlastního přišlo, ale vlastní ho nepřijali protože lidé si raději zamilovali tmu. Ale to Světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. (Evangelium sv. Jana). Ať čas vánočních svátků je časem zastavení, nadechnutí a vnitřního světla, které je darem Boží spásy, darem pro nás, žijící ve vymezeném čase. Radost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista do vašich srdcí, vztahů a vašich domovů vám přeje váš duchovní správce P. Martin

3 KOUTEK MINISTRANTSKÝCH DRUŽIN Od 7. do 9. listopadu se měl na faře v Soběnově konat podzimní rytířský tábor Via Legenda Pro malý zájem se však nekonal. Místo něj se 8. listopadu uskutečnila předčasná ministranská schůzka. V některých družinách nebyl dostatek členů, a proto jsme nepostupovali podle našeho hracího plánu a získávali jsme body jako na klasických schůzkách. Na posun v naší hře si proto budeme muset počkat až do jarního tábora, který se snad již uskuteční. Začali jsme modlitbou v kapli a vrhli jsme se na hry, na které bylo více času, protože služby na listopad již byly rozděleny. První hra byla dost pohybová a náročná. Po místnosti byly rozmístěny židle, na kterých jsme seděli. Jedna však byla navíc a na tu si měl jeden z nás (ten, který neseděl na žádné) sednout. My jsme mu v tom měli zabránit. Moc nám to nešlo a jakmile jsme začali se strategií, šlo to ještě hůř. Proto jsme v této hře nedostávali body. Pak na nás čekaly ještě další hry. Na letním táboře dosáhly družiny Šelmberk a Vartemberk zkoušky meče. Bylo v ní několik disciplín, ve kterých jsme meč opravdu potřebovali. Například jsme měli v běhu srazit ze špalků polínka aniž bychom špalky povalili. Obě družiny tuto zkoušku zvládly, i když Vartemberk musel některé zkoušky dělat dvakrát, začež musel platit body stejně jako v autoškole. Po zvládnutí těchto zkoušek měly obě družiny právo nosit rytířský oděv, který si rytíři dávali přes brnění (proti rozpálení), zvaný varkoč. Látku nám darovala paní Šedivá, které moc děkujeme. Již byl ušit zkušební model, který jsme na jednom z nás předvedli. Na příštím táboře se už od sebe členové Vartemberku a Šelmberku bezpečně rozeznají. Vartmberk ho bude mít modrý s erbem a Šelm - berk červený také se svým erbem. Rejtštejn a Volfštejn se ke zkoušce už také blíží a jistě ji také překonají. Další schůzka se uskuteční v sobotu 6. prosince opět v 9 hodin na děkanství ve Velešíně. (maře) Zároveň bychom chtěli na tomto místě poděkovat nejen paní Šedivé za látku na varkoče, ale především paní Netočné ze Soběnova za ušití varkočů pro všechny družiny.

4 CHRÁMOVÝ SBOR A ORCHESTR VELEŠÍN ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ CHRÁMOVÉHO SBORU I v letošním roce je zpíváního pro chrámový sbor tolik, že stihnout k němu ještě ten předvánoční maratón pečení, uklízení a dalších pracovních činností vyžaduje notnou dávku zapření nejen od členů sboru, ale i ostatních rodinných příslušníků. A tak vám nabízíme program vystoupení sboru a doufáme, že se někteří z vás přijdou podívat i na některý koncert, který se koná mimo běžné bohoslužby, neboť každé zpívání má zcela jinou atmosféru. A pokud je krásná hudba umocněná prostorou na příklad kláštera v Českých Budějovicích nebo Zlaté Koruně, bývá vnímán dotek Boží přítomnosti o to intenzivněji. (vj) :oo Koncert k poctě sv. Mikuláše, patrona naší diecéze kostel Velešín varhany Vladimír Roubal, varhaník strahovského kláštera :oo Vránkovy koledy rozsvěcení vánočního stromu ve Velešíně :oo Rybova mše Hej mistře kostel Trhové Sviny :3o Rybova mše Hej mistře kostel Kaplice Rybova mše Hej mistře klášter Č. Budějovice :oo Rybova mše Hej mistře kostel Přepeře :oo Rybova mše Hej mistře kostel Turnov :oo Rybova mše Hej mistře klášter Zlatá Koruna :oo Rybova mše Hej mistře půlnoční mše sv. Velešín :oo Šimíčkova Vánoční mše Hod Boží vánoční Velešín :oo Rybova mše Hej mistře kostel Rudolfov :oo Rybova mše Hej mistře Schwarzenberská hrobka Třeboň PLES ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ Chrámový sbor a orchestr Velešín zve všechny příznivce hudby a dobré zábavy na PLES ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ, který se koná v pátek 23. ledna 2009 v SÁLE U ZLATÉ PODKOVY ve Velešíně. Začátek je v 19:30 hod. Na programu je předtančení, bohatá tombola a půlnoční překvapení. K tanci i k poslechu hraje hudební skupina OBZOR z Borovan. (leko) SETKÁNÍ VARHANÍKŮ, SBORMISTRŮ, KOSTELNÍKŮ, AKOLYTŮ A LEKTORŮ S BISKUPY V sobotu 8. listopadu se jako každý rok konalo Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů, lektorů s biskupy. Setkání, jako vždy, začalo pontifikální mší svatou, letos v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše, kterou celebroval Otec biskup Jiří Paďour spolu s Otcem biskupem Pavlem Posádem. Otec biskup ve své promluvě vyjádřil potěšení ze setkání a poděkoval všem, kteří pomáhají kněžím ve farnostech v jejich každodenní činnosti. Také se zmínil, že by si setkání zasloužilo větší účast z jednotlivých farností katedrála zdaleka nebyla

5 zaplněná. Po mši svaté Otec biskup osobně pozdravil každého účastníka, povzbudil jej v jeho práci pro farnost a diecézi a každý dostal na památku pohlednici z Fatimi nebo Lurd s vepsaným požehnáním Otce biskupa. Po té se jednotlivé skupiny rozešly varhaníci a sbormistři na děkanství, akolyté v sále kláštera Obětování Panny Marie, lektoři v zasedací místnosti na biskupství a kostelníci v refektáři u Petrínů. Varhanické setkání letos vedl místo nemocného prof. K. Fráni mladý K. Ochozka, který v katedrále spolu s K.Fráňou řídí katedrální sbor a hraje na varhany při bohoslužbách ostatní skupiny vedly oba biskupové a P. M. Donnerstag. Při milém pohoštění a šálku dobrého čaje nebo kávy jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti s hraním v jednotlivých farnostech při bohoslužbách, zkušenostmi s udržováním varhan, spolupráci s duchovními a dalšími záležitostmi kolem varhaničení. K. Ochozka přizval prostřednictvím přítomných jednotlivé chrámové sbory k možnosti zpívání při nedělní mši svaté v 10:30 hodin v českobudějovické katedrále. Závěrem bych chtěl podotknout, že setkání není omezeno jen vyjmenovanými skupinami, ale týká se všech, kteří se aktivně podílejí na životě farností a věřím, že příští rok tam z naší farnosti bude více účastníků. (vj) FARNÍ CHARITA Vážení, rok se s rokem sešel a je tu zase čas adventní, čas účtování a sebereflexe. I já bych za Farní charitu Velešín ráda přispěla svou troškou do mlýna a připomněla úspěchy Tříkrálové sbírky 2008, která se mimořádně vyvedla. Část vybraných peněz pomohla udělat radost našemu méně mobilnímu spoluobčanovi, a to přispěním na tolik potřebnou a žádanou zdravotní pomůcku. Druhá část vybraných peněz putovala do boro vanské Borůvky, která tyto peníze použila na nákup zimních pneumatik. Obula jimi své jediné auto, které každý den rozváží své klienty do přilehlých obcí i do méně přístupných míst Novohradských hor. Částka byla tedy rozdělena mezi opravdu potřebné. Za její výši vděčíme především Vám, všem spoluobčanům. DĚKUJEME. Věříme proto, že nám pomůžete udělat radost i v roce následujícím, a to konkrétně 10. ledna 2009, kdy bude Farní charita Velešín za pomoci zdejší farnosti pořádat Tříkrálovou sbírku Tímto bych též chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci předchozího ročníku, hlavně všem malým i větším králům, kteří byli za svou statečnost a trpělivost v závěru roku odměněni alespoň malým dárkem. Klidné Vánoce a šťastný nový rok (mikl) FINANČNÍ PRIMIČNÍ DAR pro novokněze z Velešína P. Petra Hovorku přispět můžete libovolnou částkou na spořící účet zřízený pro tento účel u České spořitelny od do Číslo účtu: / 0800 Variabilní symbol: 9 Konstantní symbol: 0558

6 VINCENSKÉ SPOLEČENSTVÍ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme tímto všem dárcům za jejich dary v podzimní sbírce oděvů a ostatního materiálu. Dodaný materiál byl předán charitnímu objektu ve východočeském Broumově, kde bude dále zpracováván a tříděn v obrovských halách k tomu určených. Dárci, byli jste štědří a tak ještě jednou moc děkujeme. Děkujeme také za Vámi vytříděné a dodané známky k dalšímu použití. Ty budou odeslány do jihoněmeckého Bavorska. Za křesťanské společenství sv. Václava a sv. Vincence z Pauly Pavla Řihoutová PETICE PROTI EUTANÁZII Vincenské společenství sv. Václava ve Velešíně se připojuje k názorům Hnutí pro život ČR, vyjádřeným v nezkráceném článku z , který si můžete celý přečíst na nástěnce před kostelem společně s Peticí proti eutanázii, vydanou taktéž společností Hnutí pro život ČR. Pokud se taktéž ztotožňujete s jejich a našimi názory na danou věc, připojte se milí farníci svými podpisy na podpisové petiční archy umístěné vždy po mši svaté na stolečku mezi lavicemi po čtyři adventní neděle. Po 21. prosinci budou podepsané petiční archy odeslány do Prahy. Předem děkujeme za Vaši ochotu. Za křesťanské společenství sv. Václava a sv. Vincence z Pauly Pavla Řihoutová SCHŮZKY DĚVČAT 8.listopadu se uskutečnila již druhá schůzka holek v tomto školním roce. Tentokrát se nás sešlo opravdu hodně (celých 22). Jelikož mezi námi bylo i pár nováčků, začaly jsme tradičním poznávacím kolečkem, které jsme si trošku zpestřily hrou ZIP-ZAP. Poté následovalo lidské pexeso. Ve dvojicích jsme si vymyslely znamení, které pak dvě z nás odhalovaly. Následovalo trochu malování. Zády k sobě jsme kreslily vždy stejný obrázek, přesto oba obrázky byly rozdílné. Schůzku jsme opět zakončily modlitbou. Starší dívky pak ještě chvíli zůstaly a dívaly se na Exit 316, pořad ČT. Téma bylo velmi zajímavé žít pro druhé. Všem se schůzka líbila a těšíme se již na další, která bude 6. prosince opět ve 14:00. FARNÍ BÁL V pátek 30. ledna se uskuteční tradiční farní ples, tentokrát ve stylu COUNTRY. Hrát nám bude skupina Patrola. Začátek bude v 19 hodin, vstupné 100,- Na programu je kromě dobré zábavy předtančení a další doprovodný program s bohatou tombolou. Další informace budou včas zveřejněny na plakátech.

7 WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI Kontakt pro příspěvky do zpravodaje Portus: Velešín - Společenství rodin (kontakt Jana Vaclíková ) SPOLEČENSTVÍ Besednice - Společenství rodin (kontakt Ludmila Paťhová ), Farní společenství (kontakt Zdeněk Bláha ) PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC A LEDEN VELEŠÍN sobota v 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství sobota ve 14 hodin schůzka děvčat na děkanství úterý setkání seniorů s P. Martinem (po mši svaté) na děkanství. Tématem setkání je prohloubení víry a vztahu s Bohem Pravidelné přípravy ke svátosti biřmování budou v těchto termínech: prosinec , leden 9.1. a (10 hodin) Mše svatá pro rodiny s dětmi (setkání na faře po mši svaté) úterý setkání seniorů s P. Martinem (po mši svaté) na děkanství (10 hodin) Mše svatá pro rodiny s dětmi (setkání na faře po mši svaté) BESEDNICE (9.45 hodin) Mše svatá pro děti (9.45 hodin) Mše svatá pro děti ZPOVĚDNÍ DEN SOBĚNOV středa v 16 hodin v kostele PRO ZASMÁNÍ... Doktor, architekt a programátor diskutují o tom, které povolání je starší. Už došli na samý počátek, k Rajské zahradě. Doktor povídá: Lékařská profese je evidentně nejstarší, protože Eva byla stvořena z Adamova žebra a to byl ohromný chirurgický výkon. Architekt zjevně nesouhlasí: Vemte si zahradu samotnou. Předtím byl jen chaos a prázdnota, než Bůh stvořil onu zahradu a celý svět. Takže Bůh musel být architekt. Programátor, který doteď jen poslouchal, se ozývá: To je hezký, ale odkud myslíte, že se vzal ten chaos?! Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se začne modlit: Pane Bože, dej tomu lvu křesťanské city. A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká: Děkuji ti Hospodine za jídlo, které teď přijmu. BESEDNICE středa v 17:30 hodin v kostele VELEŠÍN sobota v 15 hodin na děkanství Po nedělní mši říká synek mámě: Mami, až budu velký, chci být knězem! No, nemám nic proti, ale co tě k tomu tak najednou vede? No, stejně musím každou neděli chodit do kostela a myslím, že bude o dost zábavnější stát a řečnit než sedět a poslouchat....i K ZAMYŠLENÍ ;-) Šla dvacetikoruna do nebe. Svatý Petr u ne - beské brány ji hned viděl a zval ji dál: Pojď dál, tebe já dobře znám! Za nějaký čas se do nebe vypravila také pade - sátikoruna. Svatý Petr, hned jak ji spatřil, poví - dá: No tak pojď také dál, tebe už jsem taky několikrát viděl. Netrvalo dlouho a na cestu do nebe se vydala tisícikoruna. Šine si to důležitě, až narazí u brá - ny na svatého Petra, který ji ale hned zastaví: Co ty se cpeš do nebe? Tebe jsem v kostele jaktěživ neviděl!

8 KATECHETICKÉ OKÉNKO Ahoj děti, přichází doba adventní, kterou máme my, křesťané, využít k přípravě na narození Ježíška. A jak se připravíme? Větší děti ví, že je třeba jít ke svaté zpovědi. Menší třeba budou hodnější na své sourozence a budou více myslet na pomoc ostatním, třeba mamince a tatíkovi a také na společnou motlitbu s nimi. Vánoce vlastně začínají až 25. prosince narozením Ježíška. A proč se tolik radujeme právě z narození Ježíška? Vždyť miminek se denně narodí moc Ježíš je ale Syn samotného Boha, který lidem slíbil, že je vysvobodí od zla a smrti. A tento slib se narozením Ježíška začal plnit. A protože vás také chceme obdarovat, můžete si vyrobit něžného andílka. Kdo nezapomene, může ho přinést ukázat na dětskou mši ve Velešíně. Přejeme vám krásný adventní čas i Vánoce. CO SE ANDĚLOVI NELÍBILO Aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem Vaši katecheté Zdeněk, Lída a Hanka Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině. Jako první se samozřejmě hlásil lev: Jen král je hoden sloužit Králi světa, zavrčel.,,já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!,,jsi příliš hrubý, odmítl ho anděl. Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici. Ty jsi příliš nepoctivá, namítl anděl. Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun! Ty jsi zase moc pyšný, mínil anděl. Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: A co můžete nabídnout vy? Nic, odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. My jsme se nenaučili ničemu jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí. Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem. Konečně se anděl spokojeně usmál: Právě vás jsem potřeboval! (z knihy Bruna Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše)

9 VÁNOČNÍ ANDĚLÍČEK Postup: Nejdříve si andělíčka můžete vybarvit, pak jednotlivé díly vystřihněte a přilepte na výkres nebo karton, tak bude andělíček pevnější. Znovu obstřihněte a připevněte šňůrku na zavěšení. Křídla přišijte dvěma knoflíky podle značek, potom spojte křídla nití a doprostřed ní přivažte šňůrku na tahání. Zatáhnete-li za šňůrku, mává andělíček křídly. Potřeby pro výrobu tahacího vánočního andělíčka: - 2 tvrdší výkresy nebo kartony - bílá pevná nit a jehla - 4 bílé nebo průhledné košilové knoflíky - nůžky - lepidlo (kancelářské nebo Herkules) - pastelky nebo vodovky a štetec na vybarvení andělíčka

10 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA PROSINEC 2008 VELEŠÍN Úterý 17:00 Za Františku a Jiřího Volemanovy, rodiče a sourozence Čtvrtek 17:00 Za Fratiška a Františku Radovy, rodiče a sourozence Pátek 17:00 Za Annu Strapkovou a celou rodinu Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Kateřinu a Františka Talířovy, rodiče a duše v očistci Čtvrtek 17:00 Za Marii Paťhovou a rodiče z obojí strany Pátek 17:00 Za Františka Chovance a rodiče Labajovy Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Annu Holubovou Čtvrtek 17:00 Za Pavla Kukolíka, jeho matku a příbuzné Pátek 17:00 Za P. Jiřího Jeřábka, P. Jaroslava Zrzavého a P. Stanislava Nováka Neděle 8:00 Za farnost Středa 22:00 Za farnost Čtvrtek 8:00 Za farnost Pátek 10:00 Za farnost Pro rodiny s dětmi Neděle 8:00 Za farnost Středa 17:00 Na poděkování Liturgický kalendář PROSINEC Pam. sv. Mikuláše neděle adventní Slav. Neposkvrněného početí P. Marie Svátek Posvěcení lateránské baziliky Pam. sv. Lucie BESEDNICE SOBĚNOV Neděle 9:45 Za Marii Paťhovou Neděle 9:45 Za Petra Drdáka a jeho rodiče, za Vláďu a Blaženku Vachovy a jejich rodiče Neděle 9:45 Za rodinu Řehoutovu: Františka, Marii a rodiče z obojí strany Středa 16:00 Bohoslužba slova před Štědrým večerem Čtvrtek 9:45 Za farnost Neděle 9:45 Za Františka Placha, rodiče z obojí strany, sestru Marii, švagra Jana a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Josefa a Marii Zemanovy, syny Josefa, Františka a celé přátelstvo Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Za Františka Drdáka, bratra, rodiče, za rodiče Hruškovy a děti Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Za Matouše a Marii Holbovy, rodiče, sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Středa 15:00 Bohoslužba slova před Štědrým večerem Čtvrtek 11:00 Za Marii a Jaroslava Jelenovy, rodiče, sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 17:00 Za Václava a Marii Klimešovy, syna Václava, Josefa Šedivého, jeho rodiče, Jana Martinů a celé přátelstvo neděle adventní neděle adventní Štědrý den BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ Svát. sv. Štěpána Svát. sv. Jana apoštola Svát. sv. Rodiny Od začátku adventní doby budou ve Velešíně mše svaté ve všední dny opět na děkanství v kapli P. Marie Růžencové. Děkuji moc nálezci mého řetízku s medailonky, který jsem ztratila před rokem, možná už i dvěma lety. Vůbec jsem nedoufala, že by se ještě po tak dlouhé době našel. Byla jsem mile překvapena a mám velikou radost z nalezení. Jana Bezděková

11 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA LEDEN 2009 VELEŠÍN BESEDNICE SOBĚNOV 1.1. Čtvrtek 14:00 Za farnost 4.1. Neděle 8:00 Za farnost 6.1. Úterý 17:00 Za Františka Šedivého, dvoje rodiče a za rodinu Ondřichovu 8.1. Čtvrtek 17:00 Na poděkování 9.1. Pátek 17:00 Za Marii Konrádovou, manžela, rodiče a příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Annu Kyselovou a Marii a Karla Janouchovy Čtvrtek 17:00 Za Karla a Terezii Šimkovy a rodiče Pátek 17:00 Za rodiny Kamarýtovu, Kojdlovu, Bůžkovu a Světlíkovu Neděle 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost Pro rodiny s dětmi Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Martina Pučegla, jeho dvě manželky a za Ladislava Kleina Čtvrtek 17:00 Za Václava a Marii Talířovy a jejich syna Jana Pátek 17:00 Za rodinu Bartekovu, Kujbidovu a Pelánovu 1.1. Čtvrtek 16:00 Za farnost 4.1. Neděle 9:45 Za Jana Vaňka, jeho bratra, jejich rodiče, rodiče Vacíkovy, synovce Jana Douchu a celé přátelstvo Neděle 9:45 Za živé i zemřelé členy rodiny Bláhovy a příbuzné Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Na úmysl kněze 1.1. Čtvrtek 17:30 Za Františka Šedivého ze Smrhova, rodiče, bratry, sestru, vnuka, za Kašpara a Marii Čurdovy a celé přátelstvo 4.1. Neděle 11:00 Za Jana a Ludmilu Syslovy, syna Jana, rodiče Netočných, syna a celé přátelstvo 7.1. Středa 17:00 Za Marii a Bohumila Markovy, rodiče z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Jana Čurdu, syna Václava, rodiče, sestru, švagra, celé přátelstvo, za Františka Přibyla, dvě manželky, rodiče, za Karla Přibyla, sourozence a celé přátelstvo Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za rodiče Zikešovy, Františka Šimona, celé přátelstvo, za Albínu a Františka Krtkovy, dceru Alenu a rodiče Středa 17:00 Na úmysl kněze Liturgický kalendář LEDEN 1.1. Slav. Panny Marie, Matky Boží neděle vánoční 6.1. Slav. Zjevení Páně Křest Páně Pam. sv. Antonína, opata neděle v mezidobí Pam. sv. Františka Saleského neděle v mezidobí Pam. sv. Timoteje a Tita Pam. sv. Tomáše Akvinského Pam. sv. Jana Boska Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon:

12 POŘAD BOHOSLUŽEB VÁNOČNÍ SVÁTKY 2008 Středa Soběnov hod. Bohoslužba slova před Štědrým večerem Besednice hod. Bohoslužba slova před Štědrým večerem Velešín hod. Vigilie Slavnosti Narození Páně - Půlnoční mše svatá Čtvrtek Velešín 8.00 hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Besednice 9.45 hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Pátek Velešín hod. Svátek sv. Štěpána Mše sv. pro rodiny s dětmi Neděle Velešín 8.00 hod. Svátek Svaté Rodiny Besednice 9.45 hod. Svátek Svaté Rodiny Soběnov hod. Svátek Svaté Rodiny Středa Velešín hod. Mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2008 a svátostné požehnání Čtvrtek 1.1. Velešín hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Besednice hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Neděle 4.1. Velešín 8.00 hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) Besednice 9.45 hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN2009 Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger, Jana Vaclíková, Vladimír Jantač, Lenka Kozáková, Michaela Kleinová, Hana Opekarová, Jana Bezděková, Pavla Řihoutová, Martin Řehout, Marie Ondrášková.

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2008 KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka o člověku hýbá staletími. Kolik

Více

O R T U S To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

O R T U S To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. +P O R T U S PROSINEC 2010 LEDEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jan 1, 5 SVĚTLO V TEMNOTÁCH Michael Leopold

Více

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty +P O R T U S KVĚTEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty V ČASE VELIKONOC

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2009 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ Celá řeč o Ježíšově nanebevstoupení je plná symbolů, které je třeba správně pochopit. Po těch slovech byl před jejich

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

24. FARNÍ SPOLEČENSKÝ PLES

24. FARNÍ SPOLEČENSKÝ PLES ÚVODNÍ SLOVO POZVÁNÍ Přátelé, zdravím vás v tomto předvánočním čase jménem zdejší Římskokatolické farnosti. Stojíme na prahu Vánoc a po roce znovu vstupujeme do času, který nás volá k setkání, k naslouchání,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! Pro maminky s předškolními dětmi 06.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek 20.12.2012 9.

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! Pro maminky s předškolními dětmi 06.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek 20.12.2012 9. ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! Pro maminky s předškolními dětmi 06.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek 20.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek Náboženství pro dospělé Pondělí 10.12.2012 20.00 hod 12/2012 PROSINEC

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PASTÝŘSKÝ LIST K POSTNÍ DOBĚ

PASTÝŘSKÝ LIST K POSTNÍ DOBĚ MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV BŘEZEN 2008 PASTÝŘSKÝ LIST K POSTNÍ DOBĚ Zahájili jsme dobu velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, a prosíme, abychom hlouběji pronikli

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

DŮM S O C I Á L N Í P É Č E K R A L O V I C E, P. O.

DŮM S O C I Á L N Í P É Č E K R A L O V I C E, P. O. DŮM S O C I Á L N Í P É Č E K R A L O V I C E, P. O. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE, IČO 49748190, www.dspkralovice.cz 373 301 111, fax 373 301 112, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz OBČASNÍK 3/14 NÁŠ

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 Prožíváme hezkou vánoční dobu. Během tohoto liturgického údobí se setkáváme s různými postavami Starého i Nového Zákona. Adventní dobu zahajuje Jan Křtitel,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

3duben +P ORTUS. květen červen 2015. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 3duben květen červen 2015 Petra Šolcová Poslední večeře Páně (detail: Ježíš s Petrem a Janem) DAR MEŠNÍ OBĚTI Začátek

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2březen. Petra Šolcová Sv. JIŘÍ. duben

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. 2březen. Petra Šolcová Sv. JIŘÍ. duben +P O R T U S Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 2březen duben 2014 Petra Šolcová Sv. JIŘÍ POSVÁTNÁ POSTNÍ DOBA Postní období, do kterého vstupujeme, nás vybízí k

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více