MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS"

Transkript

1 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS Adventní doba je začátkem liturgického roku. Každý začátek nám nabízí šanci k novému začátku. Začít nově, obrátit list, využít čas není to snad hluboká touha člověka zasaženého hříchem? Něco udělat ve vztahu s Bohem... Setkal jsem se už s lidmi, kteří mi řekli, když se mluvilo o víře a o Bohu: Já bych klidně věřil, nic proti tomu nemám, ale víš, já na to nemám čas. To mě dost překvapilo, protože kolik času mě stojí věřit v Boha? Vždyť je to jen rozhodnutí vůle a z něj plynoucí jednání. Je to podobné jako bych řekl: Nemám čas být dobrým člověkem či Nemám čas mít rád své bližní; nemám čas dodržovat dopravní předpisy... Přitom čas věnovaný Bohu je nejlépe využitý. Až budeme jednou umírat, poznáme, že to, co jsme věnovali Bohu, je jediné, co přetrvává do věčnosti. pokračování na straně 2

2 Člověk má nepříjemnou vlastnost: odkládat zásadní rozhodnutí, jak jenom to jde. Na otázku Boha si raději nedávat žádnou odpověď, vždyť je stále tolik věcí na práci, na to ostatní je přeci potom dost času. A najednou člověk zjistí, že ta spousta času utekla jako voda a má předstoupit před toho o němž ani neví, zda v něj věří či nikoliv. Najednou je to vše, co bylo tak neodkladné a nutné, pryč, a člověku se tak zoufale nedostává času. Najednou vše vidí v úplně jiné perspektivě a důležitým se stává něco úplně jiného než dosud Ale nevyužitý čas je nenávratně pryč. Poměr mezi vykonanými dobrými a špatnými skutky je už konečný, je definitivně uzavřen a člověku zbývá jen doufat Náš čas je vyměřen od okamžiku zrození a na nás záleží, zda jej bohatě naplníme nebo naopak hloupě promarníme. V tomto smyslu plně platí, že člověk je svého štěstí strůjcem. Vezměme i tento začátek liturgického roku, který zasahuje život celé církve, jako příležitost přesměrování své snahy k tomu, co je v životě opravdu podstatné. SVĚTLO SVATÉ NOCI Co je to za světlo, Světlo Svaté noci, Světlo Betléma? Je to Světlo, které ozařuje každého člověka, které něžně zalévá každé lidské srdce. Světlo nekonečné Boží lásky, která se k nám sklání a proniká všechno a je ve všem. Pastýři, chudí z nejchudších, se sbíhají k onomu velikému Světlu, všechny nebeské zástupy se radují A co se děje na zemi? Kde jsou všichni lidé? Jak to, že jsou hluší a slepí? Každý člověk touží být milován. Touží být dokonale sjednocen s tím, co miluje. Touží být zcela pohroužen do milovaného. Ale zdaleka ne každý čeká na lásku pravou, Lásku nejdokonalejší a nejintenzivnější. A tak vidíme pošetilosti nejrůznějšího druhu. Mnoho lidí například očekává své bytostné naplnění uspokojením pěti tělesných smyslů. Mnoho pošetilců čeká dokonalou lásku od zvířat. Kolik pánů a paniček naprosto nepřiměřeně hýčká své čtyřnohé mazlíčky! Chytřejší jsou ti, kteří čekají dokonalou přátelskou lásku od člověka, ale i to je pošetilost. Protože člověk jakožto tvor ani není schopen dát úplné štěstí druhému člověku A svět je plný nešťastníků, kteří čekají štěstí tam, odkud nemůže přijít. Tady se bere ten chaos, zlo mezi lidmi, nespokojenost, neuspořádané vztahy, deprese, životní krize, pošlapaná lidská práva, atd. Pro sebe jsi nás stvořil, Bože, a nepokojné je srdce člověka, dokud nespočine v Tobě. (srv. Sv. Augustin, Confessione) Přicházelo na svět Světlo. Bylo to Světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. Na světě bylo, svět povstal skrze Ně a bez Něho nepovstalo nic co je. V tom světle je život lidí. To Světlo přišlo do světa, ale svět Ho nepoznal. Do vlastního přišlo, ale vlastní ho nepřijali protože lidé si raději zamilovali tmu. Ale to Světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. (Evangelium sv. Jana). Ať čas vánočních svátků je časem zastavení, nadechnutí a vnitřního světla, které je darem Boží spásy, darem pro nás, žijící ve vymezeném čase. Radost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista do vašich srdcí, vztahů a vašich domovů vám přeje váš duchovní správce P. Martin

3 KOUTEK MINISTRANTSKÝCH DRUŽIN Od 7. do 9. listopadu se měl na faře v Soběnově konat podzimní rytířský tábor Via Legenda Pro malý zájem se však nekonal. Místo něj se 8. listopadu uskutečnila předčasná ministranská schůzka. V některých družinách nebyl dostatek členů, a proto jsme nepostupovali podle našeho hracího plánu a získávali jsme body jako na klasických schůzkách. Na posun v naší hře si proto budeme muset počkat až do jarního tábora, který se snad již uskuteční. Začali jsme modlitbou v kapli a vrhli jsme se na hry, na které bylo více času, protože služby na listopad již byly rozděleny. První hra byla dost pohybová a náročná. Po místnosti byly rozmístěny židle, na kterých jsme seděli. Jedna však byla navíc a na tu si měl jeden z nás (ten, který neseděl na žádné) sednout. My jsme mu v tom měli zabránit. Moc nám to nešlo a jakmile jsme začali se strategií, šlo to ještě hůř. Proto jsme v této hře nedostávali body. Pak na nás čekaly ještě další hry. Na letním táboře dosáhly družiny Šelmberk a Vartemberk zkoušky meče. Bylo v ní několik disciplín, ve kterých jsme meč opravdu potřebovali. Například jsme měli v běhu srazit ze špalků polínka aniž bychom špalky povalili. Obě družiny tuto zkoušku zvládly, i když Vartemberk musel některé zkoušky dělat dvakrát, začež musel platit body stejně jako v autoškole. Po zvládnutí těchto zkoušek měly obě družiny právo nosit rytířský oděv, který si rytíři dávali přes brnění (proti rozpálení), zvaný varkoč. Látku nám darovala paní Šedivá, které moc děkujeme. Již byl ušit zkušební model, který jsme na jednom z nás předvedli. Na příštím táboře se už od sebe členové Vartemberku a Šelmberku bezpečně rozeznají. Vartmberk ho bude mít modrý s erbem a Šelm - berk červený také se svým erbem. Rejtštejn a Volfštejn se ke zkoušce už také blíží a jistě ji také překonají. Další schůzka se uskuteční v sobotu 6. prosince opět v 9 hodin na děkanství ve Velešíně. (maře) Zároveň bychom chtěli na tomto místě poděkovat nejen paní Šedivé za látku na varkoče, ale především paní Netočné ze Soběnova za ušití varkočů pro všechny družiny.

4 CHRÁMOVÝ SBOR A ORCHESTR VELEŠÍN ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ CHRÁMOVÉHO SBORU I v letošním roce je zpíváního pro chrámový sbor tolik, že stihnout k němu ještě ten předvánoční maratón pečení, uklízení a dalších pracovních činností vyžaduje notnou dávku zapření nejen od členů sboru, ale i ostatních rodinných příslušníků. A tak vám nabízíme program vystoupení sboru a doufáme, že se někteří z vás přijdou podívat i na některý koncert, který se koná mimo běžné bohoslužby, neboť každé zpívání má zcela jinou atmosféru. A pokud je krásná hudba umocněná prostorou na příklad kláštera v Českých Budějovicích nebo Zlaté Koruně, bývá vnímán dotek Boží přítomnosti o to intenzivněji. (vj) :oo Koncert k poctě sv. Mikuláše, patrona naší diecéze kostel Velešín varhany Vladimír Roubal, varhaník strahovského kláštera :oo Vránkovy koledy rozsvěcení vánočního stromu ve Velešíně :oo Rybova mše Hej mistře kostel Trhové Sviny :3o Rybova mše Hej mistře kostel Kaplice Rybova mše Hej mistře klášter Č. Budějovice :oo Rybova mše Hej mistře kostel Přepeře :oo Rybova mše Hej mistře kostel Turnov :oo Rybova mše Hej mistře klášter Zlatá Koruna :oo Rybova mše Hej mistře půlnoční mše sv. Velešín :oo Šimíčkova Vánoční mše Hod Boží vánoční Velešín :oo Rybova mše Hej mistře kostel Rudolfov :oo Rybova mše Hej mistře Schwarzenberská hrobka Třeboň PLES ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ Chrámový sbor a orchestr Velešín zve všechny příznivce hudby a dobré zábavy na PLES ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ, který se koná v pátek 23. ledna 2009 v SÁLE U ZLATÉ PODKOVY ve Velešíně. Začátek je v 19:30 hod. Na programu je předtančení, bohatá tombola a půlnoční překvapení. K tanci i k poslechu hraje hudební skupina OBZOR z Borovan. (leko) SETKÁNÍ VARHANÍKŮ, SBORMISTRŮ, KOSTELNÍKŮ, AKOLYTŮ A LEKTORŮ S BISKUPY V sobotu 8. listopadu se jako každý rok konalo Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů, lektorů s biskupy. Setkání, jako vždy, začalo pontifikální mší svatou, letos v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše, kterou celebroval Otec biskup Jiří Paďour spolu s Otcem biskupem Pavlem Posádem. Otec biskup ve své promluvě vyjádřil potěšení ze setkání a poděkoval všem, kteří pomáhají kněžím ve farnostech v jejich každodenní činnosti. Také se zmínil, že by si setkání zasloužilo větší účast z jednotlivých farností katedrála zdaleka nebyla

5 zaplněná. Po mši svaté Otec biskup osobně pozdravil každého účastníka, povzbudil jej v jeho práci pro farnost a diecézi a každý dostal na památku pohlednici z Fatimi nebo Lurd s vepsaným požehnáním Otce biskupa. Po té se jednotlivé skupiny rozešly varhaníci a sbormistři na děkanství, akolyté v sále kláštera Obětování Panny Marie, lektoři v zasedací místnosti na biskupství a kostelníci v refektáři u Petrínů. Varhanické setkání letos vedl místo nemocného prof. K. Fráni mladý K. Ochozka, který v katedrále spolu s K.Fráňou řídí katedrální sbor a hraje na varhany při bohoslužbách ostatní skupiny vedly oba biskupové a P. M. Donnerstag. Při milém pohoštění a šálku dobrého čaje nebo kávy jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti s hraním v jednotlivých farnostech při bohoslužbách, zkušenostmi s udržováním varhan, spolupráci s duchovními a dalšími záležitostmi kolem varhaničení. K. Ochozka přizval prostřednictvím přítomných jednotlivé chrámové sbory k možnosti zpívání při nedělní mši svaté v 10:30 hodin v českobudějovické katedrále. Závěrem bych chtěl podotknout, že setkání není omezeno jen vyjmenovanými skupinami, ale týká se všech, kteří se aktivně podílejí na životě farností a věřím, že příští rok tam z naší farnosti bude více účastníků. (vj) FARNÍ CHARITA Vážení, rok se s rokem sešel a je tu zase čas adventní, čas účtování a sebereflexe. I já bych za Farní charitu Velešín ráda přispěla svou troškou do mlýna a připomněla úspěchy Tříkrálové sbírky 2008, která se mimořádně vyvedla. Část vybraných peněz pomohla udělat radost našemu méně mobilnímu spoluobčanovi, a to přispěním na tolik potřebnou a žádanou zdravotní pomůcku. Druhá část vybraných peněz putovala do boro vanské Borůvky, která tyto peníze použila na nákup zimních pneumatik. Obula jimi své jediné auto, které každý den rozváží své klienty do přilehlých obcí i do méně přístupných míst Novohradských hor. Částka byla tedy rozdělena mezi opravdu potřebné. Za její výši vděčíme především Vám, všem spoluobčanům. DĚKUJEME. Věříme proto, že nám pomůžete udělat radost i v roce následujícím, a to konkrétně 10. ledna 2009, kdy bude Farní charita Velešín za pomoci zdejší farnosti pořádat Tříkrálovou sbírku Tímto bych též chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci předchozího ročníku, hlavně všem malým i větším králům, kteří byli za svou statečnost a trpělivost v závěru roku odměněni alespoň malým dárkem. Klidné Vánoce a šťastný nový rok (mikl) FINANČNÍ PRIMIČNÍ DAR pro novokněze z Velešína P. Petra Hovorku přispět můžete libovolnou částkou na spořící účet zřízený pro tento účel u České spořitelny od do Číslo účtu: / 0800 Variabilní symbol: 9 Konstantní symbol: 0558

6 VINCENSKÉ SPOLEČENSTVÍ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme tímto všem dárcům za jejich dary v podzimní sbírce oděvů a ostatního materiálu. Dodaný materiál byl předán charitnímu objektu ve východočeském Broumově, kde bude dále zpracováván a tříděn v obrovských halách k tomu určených. Dárci, byli jste štědří a tak ještě jednou moc děkujeme. Děkujeme také za Vámi vytříděné a dodané známky k dalšímu použití. Ty budou odeslány do jihoněmeckého Bavorska. Za křesťanské společenství sv. Václava a sv. Vincence z Pauly Pavla Řihoutová PETICE PROTI EUTANÁZII Vincenské společenství sv. Václava ve Velešíně se připojuje k názorům Hnutí pro život ČR, vyjádřeným v nezkráceném článku z , který si můžete celý přečíst na nástěnce před kostelem společně s Peticí proti eutanázii, vydanou taktéž společností Hnutí pro život ČR. Pokud se taktéž ztotožňujete s jejich a našimi názory na danou věc, připojte se milí farníci svými podpisy na podpisové petiční archy umístěné vždy po mši svaté na stolečku mezi lavicemi po čtyři adventní neděle. Po 21. prosinci budou podepsané petiční archy odeslány do Prahy. Předem děkujeme za Vaši ochotu. Za křesťanské společenství sv. Václava a sv. Vincence z Pauly Pavla Řihoutová SCHŮZKY DĚVČAT 8.listopadu se uskutečnila již druhá schůzka holek v tomto školním roce. Tentokrát se nás sešlo opravdu hodně (celých 22). Jelikož mezi námi bylo i pár nováčků, začaly jsme tradičním poznávacím kolečkem, které jsme si trošku zpestřily hrou ZIP-ZAP. Poté následovalo lidské pexeso. Ve dvojicích jsme si vymyslely znamení, které pak dvě z nás odhalovaly. Následovalo trochu malování. Zády k sobě jsme kreslily vždy stejný obrázek, přesto oba obrázky byly rozdílné. Schůzku jsme opět zakončily modlitbou. Starší dívky pak ještě chvíli zůstaly a dívaly se na Exit 316, pořad ČT. Téma bylo velmi zajímavé žít pro druhé. Všem se schůzka líbila a těšíme se již na další, která bude 6. prosince opět ve 14:00. FARNÍ BÁL V pátek 30. ledna se uskuteční tradiční farní ples, tentokrát ve stylu COUNTRY. Hrát nám bude skupina Patrola. Začátek bude v 19 hodin, vstupné 100,- Na programu je kromě dobré zábavy předtančení a další doprovodný program s bohatou tombolou. Další informace budou včas zveřejněny na plakátech.

7 WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI Kontakt pro příspěvky do zpravodaje Portus: Velešín - Společenství rodin (kontakt Jana Vaclíková ) SPOLEČENSTVÍ Besednice - Společenství rodin (kontakt Ludmila Paťhová ), Farní společenství (kontakt Zdeněk Bláha ) PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC A LEDEN VELEŠÍN sobota v 9 hodin schůzka ministrantů na děkanství sobota ve 14 hodin schůzka děvčat na děkanství úterý setkání seniorů s P. Martinem (po mši svaté) na děkanství. Tématem setkání je prohloubení víry a vztahu s Bohem Pravidelné přípravy ke svátosti biřmování budou v těchto termínech: prosinec , leden 9.1. a (10 hodin) Mše svatá pro rodiny s dětmi (setkání na faře po mši svaté) úterý setkání seniorů s P. Martinem (po mši svaté) na děkanství (10 hodin) Mše svatá pro rodiny s dětmi (setkání na faře po mši svaté) BESEDNICE (9.45 hodin) Mše svatá pro děti (9.45 hodin) Mše svatá pro děti ZPOVĚDNÍ DEN SOBĚNOV středa v 16 hodin v kostele PRO ZASMÁNÍ... Doktor, architekt a programátor diskutují o tom, které povolání je starší. Už došli na samý počátek, k Rajské zahradě. Doktor povídá: Lékařská profese je evidentně nejstarší, protože Eva byla stvořena z Adamova žebra a to byl ohromný chirurgický výkon. Architekt zjevně nesouhlasí: Vemte si zahradu samotnou. Předtím byl jen chaos a prázdnota, než Bůh stvořil onu zahradu a celý svět. Takže Bůh musel být architekt. Programátor, který doteď jen poslouchal, se ozývá: To je hezký, ale odkud myslíte, že se vzal ten chaos?! Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se začne modlit: Pane Bože, dej tomu lvu křesťanské city. A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká: Děkuji ti Hospodine za jídlo, které teď přijmu. BESEDNICE středa v 17:30 hodin v kostele VELEŠÍN sobota v 15 hodin na děkanství Po nedělní mši říká synek mámě: Mami, až budu velký, chci být knězem! No, nemám nic proti, ale co tě k tomu tak najednou vede? No, stejně musím každou neděli chodit do kostela a myslím, že bude o dost zábavnější stát a řečnit než sedět a poslouchat....i K ZAMYŠLENÍ ;-) Šla dvacetikoruna do nebe. Svatý Petr u ne - beské brány ji hned viděl a zval ji dál: Pojď dál, tebe já dobře znám! Za nějaký čas se do nebe vypravila také pade - sátikoruna. Svatý Petr, hned jak ji spatřil, poví - dá: No tak pojď také dál, tebe už jsem taky několikrát viděl. Netrvalo dlouho a na cestu do nebe se vydala tisícikoruna. Šine si to důležitě, až narazí u brá - ny na svatého Petra, který ji ale hned zastaví: Co ty se cpeš do nebe? Tebe jsem v kostele jaktěživ neviděl!

8 KATECHETICKÉ OKÉNKO Ahoj děti, přichází doba adventní, kterou máme my, křesťané, využít k přípravě na narození Ježíška. A jak se připravíme? Větší děti ví, že je třeba jít ke svaté zpovědi. Menší třeba budou hodnější na své sourozence a budou více myslet na pomoc ostatním, třeba mamince a tatíkovi a také na společnou motlitbu s nimi. Vánoce vlastně začínají až 25. prosince narozením Ježíška. A proč se tolik radujeme právě z narození Ježíška? Vždyť miminek se denně narodí moc Ježíš je ale Syn samotného Boha, který lidem slíbil, že je vysvobodí od zla a smrti. A tento slib se narozením Ježíška začal plnit. A protože vás také chceme obdarovat, můžete si vyrobit něžného andílka. Kdo nezapomene, může ho přinést ukázat na dětskou mši ve Velešíně. Přejeme vám krásný adventní čas i Vánoce. CO SE ANDĚLOVI NELÍBILO Aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem Vaši katecheté Zdeněk, Lída a Hanka Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině. Jako první se samozřejmě hlásil lev: Jen král je hoden sloužit Králi světa, zavrčel.,,já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!,,jsi příliš hrubý, odmítl ho anděl. Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici. Ty jsi příliš nepoctivá, namítl anděl. Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun! Ty jsi zase moc pyšný, mínil anděl. Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: A co můžete nabídnout vy? Nic, odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. My jsme se nenaučili ničemu jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí. Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem. Konečně se anděl spokojeně usmál: Právě vás jsem potřeboval! (z knihy Bruna Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše)

9 VÁNOČNÍ ANDĚLÍČEK Postup: Nejdříve si andělíčka můžete vybarvit, pak jednotlivé díly vystřihněte a přilepte na výkres nebo karton, tak bude andělíček pevnější. Znovu obstřihněte a připevněte šňůrku na zavěšení. Křídla přišijte dvěma knoflíky podle značek, potom spojte křídla nití a doprostřed ní přivažte šňůrku na tahání. Zatáhnete-li za šňůrku, mává andělíček křídly. Potřeby pro výrobu tahacího vánočního andělíčka: - 2 tvrdší výkresy nebo kartony - bílá pevná nit a jehla - 4 bílé nebo průhledné košilové knoflíky - nůžky - lepidlo (kancelářské nebo Herkules) - pastelky nebo vodovky a štetec na vybarvení andělíčka

10 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA PROSINEC 2008 VELEŠÍN Úterý 17:00 Za Františku a Jiřího Volemanovy, rodiče a sourozence Čtvrtek 17:00 Za Fratiška a Františku Radovy, rodiče a sourozence Pátek 17:00 Za Annu Strapkovou a celou rodinu Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Kateřinu a Františka Talířovy, rodiče a duše v očistci Čtvrtek 17:00 Za Marii Paťhovou a rodiče z obojí strany Pátek 17:00 Za Františka Chovance a rodiče Labajovy Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Annu Holubovou Čtvrtek 17:00 Za Pavla Kukolíka, jeho matku a příbuzné Pátek 17:00 Za P. Jiřího Jeřábka, P. Jaroslava Zrzavého a P. Stanislava Nováka Neděle 8:00 Za farnost Středa 22:00 Za farnost Čtvrtek 8:00 Za farnost Pátek 10:00 Za farnost Pro rodiny s dětmi Neděle 8:00 Za farnost Středa 17:00 Na poděkování Liturgický kalendář PROSINEC Pam. sv. Mikuláše neděle adventní Slav. Neposkvrněného početí P. Marie Svátek Posvěcení lateránské baziliky Pam. sv. Lucie BESEDNICE SOBĚNOV Neděle 9:45 Za Marii Paťhovou Neděle 9:45 Za Petra Drdáka a jeho rodiče, za Vláďu a Blaženku Vachovy a jejich rodiče Neděle 9:45 Za rodinu Řehoutovu: Františka, Marii a rodiče z obojí strany Středa 16:00 Bohoslužba slova před Štědrým večerem Čtvrtek 9:45 Za farnost Neděle 9:45 Za Františka Placha, rodiče z obojí strany, sestru Marii, švagra Jana a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Josefa a Marii Zemanovy, syny Josefa, Františka a celé přátelstvo Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Za Františka Drdáka, bratra, rodiče, za rodiče Hruškovy a děti Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Za Matouše a Marii Holbovy, rodiče, sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Středa 15:00 Bohoslužba slova před Štědrým večerem Čtvrtek 11:00 Za Marii a Jaroslava Jelenovy, rodiče, sourozence z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 17:00 Za Václava a Marii Klimešovy, syna Václava, Josefa Šedivého, jeho rodiče, Jana Martinů a celé přátelstvo neděle adventní neděle adventní Štědrý den BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ Svát. sv. Štěpána Svát. sv. Jana apoštola Svát. sv. Rodiny Od začátku adventní doby budou ve Velešíně mše svaté ve všední dny opět na děkanství v kapli P. Marie Růžencové. Děkuji moc nálezci mého řetízku s medailonky, který jsem ztratila před rokem, možná už i dvěma lety. Vůbec jsem nedoufala, že by se ještě po tak dlouhé době našel. Byla jsem mile překvapena a mám velikou radost z nalezení. Jana Bezděková

11 MŠE SVATÉ A ÚMYSLY NA LEDEN 2009 VELEŠÍN BESEDNICE SOBĚNOV 1.1. Čtvrtek 14:00 Za farnost 4.1. Neděle 8:00 Za farnost 6.1. Úterý 17:00 Za Františka Šedivého, dvoje rodiče a za rodinu Ondřichovu 8.1. Čtvrtek 17:00 Na poděkování 9.1. Pátek 17:00 Za Marii Konrádovou, manžela, rodiče a příbuzenstvo Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Annu Kyselovou a Marii a Karla Janouchovy Čtvrtek 17:00 Za Karla a Terezii Šimkovy a rodiče Pátek 17:00 Za rodiny Kamarýtovu, Kojdlovu, Bůžkovu a Světlíkovu Neděle 8:00 Za farnost 10:00 Za farnost Pro rodiny s dětmi Neděle 8:00 Za farnost Úterý 17:00 Za Martina Pučegla, jeho dvě manželky a za Ladislava Kleina Čtvrtek 17:00 Za Václava a Marii Talířovy a jejich syna Jana Pátek 17:00 Za rodinu Bartekovu, Kujbidovu a Pelánovu 1.1. Čtvrtek 16:00 Za farnost 4.1. Neděle 9:45 Za Jana Vaňka, jeho bratra, jejich rodiče, rodiče Vacíkovy, synovce Jana Douchu a celé přátelstvo Neděle 9:45 Za živé i zemřelé členy rodiny Bláhovy a příbuzné Neděle 9:45 Bohoslužba slova Neděle 9:45 Na úmysl kněze 1.1. Čtvrtek 17:30 Za Františka Šedivého ze Smrhova, rodiče, bratry, sestru, vnuka, za Kašpara a Marii Čurdovy a celé přátelstvo 4.1. Neděle 11:00 Za Jana a Ludmilu Syslovy, syna Jana, rodiče Netočných, syna a celé přátelstvo 7.1. Středa 17:00 Za Marii a Bohumila Markovy, rodiče z obojí strany a celé přátelstvo Neděle 11:00 Za Jana Čurdu, syna Václava, rodiče, sestru, švagra, celé přátelstvo, za Františka Přibyla, dvě manželky, rodiče, za Karla Přibyla, sourozence a celé přátelstvo Středa 17:00 Na úmysl kněze Neděle 11:00 Bohoslužba slova Neděle 11:00 Za rodiče Zikešovy, Františka Šimona, celé přátelstvo, za Albínu a Františka Krtkovy, dceru Alenu a rodiče Středa 17:00 Na úmysl kněze Liturgický kalendář LEDEN 1.1. Slav. Panny Marie, Matky Boží neděle vánoční 6.1. Slav. Zjevení Páně Křest Páně Pam. sv. Antonína, opata neděle v mezidobí Pam. sv. Františka Saleského neděle v mezidobí Pam. sv. Timoteje a Tita Pam. sv. Tomáše Akvinského Pam. sv. Jana Boska Kontakt na duchovního správce farností: P. ThMgr. Martin Bětuňák Náměstí J. V. Kamarýta Velešín Telefon:

12 POŘAD BOHOSLUŽEB VÁNOČNÍ SVÁTKY 2008 Středa Soběnov hod. Bohoslužba slova před Štědrým večerem Besednice hod. Bohoslužba slova před Štědrým večerem Velešín hod. Vigilie Slavnosti Narození Páně - Půlnoční mše svatá Čtvrtek Velešín 8.00 hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Besednice 9.45 hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Narození Páně Hod Boží vánoční (Zasvěcený svátek) Pátek Velešín hod. Svátek sv. Štěpána Mše sv. pro rodiny s dětmi Neděle Velešín 8.00 hod. Svátek Svaté Rodiny Besednice 9.45 hod. Svátek Svaté Rodiny Soběnov hod. Svátek Svaté Rodiny Středa Velešín hod. Mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2008 a svátostné požehnání Čtvrtek 1.1. Velešín hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Besednice hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie (Zasvěcený svátek) Neděle 4.1. Velešín 8.00 hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) Besednice 9.45 hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) Soběnov hod. Slavnost Zjevení Páně Tří králů (Zasvěcený svátek) MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN2009 Na tomto čísle spolupracovali: P. Martin, Zdeněk Vaclík, Jan Nágr, Zdeněk Bláha, Jan Ottenschläger, Jana Vaclíková, Vladimír Jantač, Lenka Kozáková, Michaela Kleinová, Hana Opekarová, Jana Bezděková, Pavla Řihoutová, Martin Řehout, Marie Ondrášková.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

+P ORTUS. prosinec leden. Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov

+P ORTUS. prosinec leden. Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin. Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov +P ORTUS Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov 1 prosinec leden A.D. 2015/16 Živý Betlém / Besednice / 23. 12. v 17 hodin VÁNOČNÍ ČAS Adventní doba nás připravuje na

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry dobroučské farnosti neděle 2. prosince 2012 1. neděle 11/2012 Slovo duchovního správce Advent v Roce víry Letošní advent je pro nás v něčem jiný. Prožíváme jej v Roce víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU Zpracovala Nová Milena, foto ŠMardová-Koulová Jana, Procházková Eva,korekce Ing. Vlach Milé děti, je tu měsíc prosinec. Pro vás děti jeden z nejhezčích měsíců v roce.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. Petra Šolcová SVATÁ RODINA. prosinec leden únor 2013/14

Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov. Petra Šolcová SVATÁ RODINA. prosinec leden únor 2013/14 +P O R T U S Měsíční zpravodaj farností Velešín, Sv. Jan nad Malší, Besednice a Soběnov Petra Šolcová SVATÁ RODINA 1 prosinec leden únor 2013/14 P. Martin SLAVIT VÁNOCE Slavit vánoce neznamená hrát si

Více

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC

KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV KVĚTEN 2008 KVĚTEN - MARIÁNSKÝ MĚSÍC Když se člověk odloučil od Boha, stal se otázkou sám pro sebe. Od té doby otázka o člověku hýbá staletími. Kolik

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

O R T U S To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

O R T U S To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. +P O R T U S PROSINEC 2010 LEDEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jan 1, 5 SVĚTLO V TEMNOTÁCH Michael Leopold

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty

O R T U S Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty +P O R T U S KVĚTEN 2011 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV. JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Hvězdo máje, buď pozdravena Hájek 29.5. v 11 hodin mše svatá se svěcením Mariánské cesty V ČASE VELIKONOC

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV

DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV +P O R T U S DUBEN 2010 MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, SV.JAN NAD MALŠÍ, BESEDNICE A SOBĚNOV Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění! Radostiplné svátky našeho vykoupení a pokojem

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

č. 5/13 Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich ČAS JE KRÁTKÝ

č. 5/13 Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich ČAS JE KRÁTKÝ Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 5/13 ČAS JE KRÁTKÝ Doba adventní a vánoční je pro nás nová životní výzva. Nemusíme mnoho vymýšlet, co všechno máme dělat, ale měli bychom více naslouchat svým

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více