6/2009 ROČNÍK 18 (12)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2009 ROČNÍK 18 (12)"

Transkript

1 6/2009 ROČNÍK 18 (12)

2 ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme konzum i nad naše možnosti, poněvadž tak se bohatství (pomaličku) dostane ke všem národům. Také na mezinárodních setkáních hlav států a vlád, ministrů financí, ředitelů bank a kdovíkoho ještě, se mezi úsměvy a objetími nadšeně mluvilo o solidaritě, obchodní expanzi, osmi úžasných cílech nového tisíciletí atd. Nelze si nepovšimnout toho, jak se vše dokázalo změnit. Tváře jsou nyní vážnější, objetí a úsměvy konvenčnější a obvyklé řeči znějí najednou jinak. Mezi nimi můžeme také zaslechnout, nakupujte od Američanů, Italů nebo Francouzů, vždyť se přece nemusí hned jednat o nějaký protekcionismus, to je jen trocha národní hrdosti, kterou se snad nemůže nic pokazit Má vůbec solidarita s chudými tohoto světa, kteří jako první pociťují skutečné projevy krize, vlastně nějaký smysl? Jsme v pokušení si říkat, že je třeba (alespoň někdy) myslet i na svůj domov, udělat vše pro to, abychom se vyhnuli skromnějšímu způsobu života a také co nejvíc zablokovali příliv nelegálních uprchlíků. Krize tu totiž skutečně je, i když ji zatím pociťují jen někteří. Ano, pro mnoho ostatních neexistuje, vždyť to vypadá, jako by se stále stejně utrácelo, luxusní turistická střediska rovněž nezejí prázdnotou a fotbalisté pořád vydělávají Nezačalo snad až příliš dobře fungovat klasické zachraň se, kdo můžeš, ve kterém jsou někteří lidé opravdu mistry? Všichni se naštěstí nenechávají touto mentalitou strhnout, protože v záplavě globalizovaného egoismu existují i ti a není jich málo kteří toho možná moc nenamluví, zato toho hodně udělají. Patří mezi ně světské i náboženské organizace, církve, různá dobrovolnická sdružení i vlády ano i vlády. Krize se pro ně stala novým impulzem k hledání dalších možností, výzvou ke kreativitě. Otec Helder Camara říkal, že když chudí začnou pomáhat chudým, záchrana je nablízku, protože chudí neopouštějí potápějící se loď v záchranných člunech dlouho před tím, než se potopí, ale vezmou do svých rukou nářadí a pokoušejí se ji opravit. Hovoří se o nich málo nebo vůbec, ale jsou to skuteční zachránci těchto znejistělých a potápějících se společností, kteří je bez velkého humbuku a okázalých řečí dají zase dohromady vlastní pilnou prací, osobním nasazením, autentickou láskou, skutečnou solidaritou a pozorností vůči problémům druhých. Doufám a modlím se za to že i mezi čtenáři Nového města je mnoho takových lidí, kteří jsou schopni se znovu pustit do budování společnosti a svým svědectvím se dotýkat srdcí mnoha lidí, protože k tomuto úsilí jsou povoláni všichni. Vera Araujo OBSAH Zachraň se, kdo můžeš! 2/ Benedikt XVI. přijíždí 3/ Pohled na svět se radikálně změnil 4/ Čína před dvaceti lety a dnes 6/ Rodina je společenstvím lidí 8/ Ježíšova přítomnost mezi námi 10/ Komunitní weby 12/ Slovo života 15/ Projekt z dějepisu 16/ Centrum Chiary Lubichové 17/ 40 let Hnutí fokoláre u nás 19/ Skolióza 21/ Vliv, úloha a nebezpečí filmu 22/ Otvírání nových horizontů 24/ Komix 25/ Budu Někdo 26/ Doplňovačka 27/ Mega action 28/ Nadační fond časopisu Nové město vás zve ke spolupráci Chtěli bychom oslovit vás, vážení přátelé, kterým není lhostejné posilování a šíření pozitivních hodnot ve společnosti i prostřednictvím časopisu Nové město, a požádat vás o finanční pomoc pravidelnými nebo jednorázovými příspěvky. Za projevenou důvěru a pomoc srdečně děkujeme. Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: /0100 IČ: , Vondroušova 1150, Praha 6 - Řepy, , m: Správní rada: Ing. Bedřich Votýpka, Helena Votýpková, PhDr. Jaroslav Šturma, Ludmila Šturmová, P. Miroslav Cúth, MUDr. Martin Uher, PhD., Ing. Jana Friedová 2 Nové Město 6/2009

3 Benedikt XVI. přijíždí Vzáří tohoto roku přijede do České republiky 265. nástupce sv. Petra Benedikt XVI., vlastním jménem Josef Ratzinger. Brilantní teolog, myslitel, blízký spolupracovník a hlavní teologický poradce Jana Pavla II. Jako prefekt Kongregace pro nauku víry, kterou vedl 24 let, měl možnost velmi důkladně poznat situaci katolické církve v celém světě. 9. dubna 2005 byl zvolen papežem. Nové poslání ještě více umožnilo, aby jeho mimořádné vzdělání a moudrost se staly otevřeným a dostupným zdrojem inspirace pro celý svět. V době, která se rychle proměňuje i díky výdobytkům lidského rozumu, se papež často vrací k tématu víra a rozum. V současnosti, kdy je náboženství napadáno jako častý zdroj nesváru, řekl při své nedávné cestě do Svaté země: Náboženství se deformuje, když je donuceno sloužit nevědomosti a předsudku, pohrdání, násilí a zneužívání. Nejedná se pak pouze o zvrácené náboženství, ale též o deformaci lidské svobody, omezování a zatemňování mysli. Správnou cestou tedy není omezování náboženství, ale naopak vytvoření prostoru svobody, umožňující spolupráci a vzájemné doplňování světla víry a rozumu. Papež to vyjadřuje takto: Jako úkol před námi stojí výzva, abychom v kontextu víry a pravdy kultivovali rozsáhlý potenciál lidského rozumu. Křesťané skutečně popisují Boha mimo jiné jako tvůrčí Rozum, který pořádá a vede svět. A Bůh nás obdařuje schopností, abychom se na jeho rozumu podíleli a jednali tak v souladu s tím, co je dobré a jako věřící v jednoho Boha víme, že lidský rozum je sám o sobě Božím darem a pozvedá se na vyšší úroveň, je-li osvícen světlem Boží pravdy. Když lidský rozum pokorně svolí, aby byl očištěn vírou, není ve skutečnosti nijak oslaben, ale naopak posílen v odporu vůči předsudkům i ve snaze přesáhnout vlastní omezení. Lidský rozum je tak posílen v závazku sledovat svůj vznešený cíl služby lidstvu, formovat jeho nejhlubší společné touhy a namísto manipulace a omezování povzbuzovat veřejnou diskusi. Ryzí přilnutí k náboženství, kterému je jakékoliv omezování naší mysli vzdáleno, proto rozšiřuje horizonty lidského porozumění. To chrání občanskou společnost před výstřelky nezvladatelného já, které tíhne k absolutizaci toho, co je konečné, a k zastiňování toho, co je nekonečné. Tato slova zaznívají v době, kdy se znepokojením sledujeme politické dění v naší zemi, kde politika často přestává být službou lidem, ale stává se pouze formou arogantní moci a prostředkem dosahování zisku, který není podložen žádnou hodnotou. Benediktova moudrost je balzámem na utrpení mnoha lidí a světlem i výzvou zvláště pro politiky, kteří vyznávají křesťanskou víru. Nejedná se však jen o svět věcí veřejných, pravda, o které papež mluví, dosahuje ke každému upřímnému lidskému srdci. Zdá se, že cesta Benedikta XVI. přichází v době, kdy ji nejvíce potřebujeme. V době, kdy mnozí jsou unaveni neustálými hádkami, hrubostmi, lží a polopravdami. Papežova cesta tak může přinést nové světlo, povzbuzení a orientaci. Benedikt neustále rozvíjí téma svobody a pravdy jako skutečností, které spolu neoddělitelně souvisí, protože jedna bez druhé nemohou být naplněny. Poslechněme si jej ještě jednou: Ryzí přilnutí k náboženství ( ) také umožňuje, aby svoboda byla v souladu s pravdou, a obohacuje kulturu vhledem do všeho, co je pravdivé, dobré a krásné. Máme se tedy na co těšit. Vzpomínám na první návštěvu Jana Pavla II. u nás v roce 1990, kdy kromě jiného řekl nezapomenutelnou větu: Svoboda vnější bez svobody vnitřní budí chaos. Myslím, že jsme se o tom dostatečně přesvědčili. Co nám při své návštěvě České republiky řekne Benedikt XVI.? Pozorně mu naslouchejme. Miroslav Šimáček Foto: archiv Benedikt XVI. ve Svaté zemi. 6/2009 Nové Město 3

4 ČLOVĚK V DNEŠNÍ DOBĚ Když přejíždíte řeku Moravu, cítíte, že překračujete nějakou pomyslnou čáru? Anička: Kdepak, my, obyčejní lidé na obou stranách hranice, jsme si blízcí temperamentem i životním stylem, nemáme bariéry citové ani jazykové. Luboš: Já ani nejsem stoprocentní Slovák už podle,ř v mém jménu je slyšet, že mám moravské kořeny. Mám hodně příbuzných v Uherském Hradišti a ve Strážnici. Víc než Ľubomír jsem pro všechny česky Luboš. Povězte prosím něco o sobě. Jak dlouho jste manželé? Luboš: Svatbu jsme měli před víc než 22 lety, máme tři děvčata ve věku 21, 18 a 12 let. Pocházím ze Skalice, Anička je z Unína a je zdravotní sestra. Já jsem prošel řadou zaměstnání. Kvůli sportu jsem nešel studovat, ale absolvoval jsem po vyučení večerní průmyslovku. Mou životní zálibou je totiž hokej deset let jsem působil jako profesionální hokejista. Pro sportovce je asi těžké zaměřit se na něco jiného Luboš: Když jsem se oženil, měl jsem jiné starosti, řešili jsme bydlení a náš hokejový klub se tehdy rozpadal, bylo tam mnoho problémů. Nebylo těžké odejít. Jenom proto, že jsem šel pracovat do místního zemědělského družstva, se mi podařilo za dva roky postavit svépomocí nový dům. Nejvíc mě práce těšila, když jsem pracoval s lidmi šest let jako řidič sanitky a později jako živnostník prodejce. Před několika lety jsem se vrátil k práci, s níž jsem začínal do strojírenského podniku ve Skalici. Vy jste, Aničko, měla starosti nejen pracovní, ale hlavně mateřské, že? Anička: Jistě, vždyť máme tři děti. Když jsem byla na Pohled na svět se radikálně změnil Na dnešní návštěvu jsme se vypravili do zahraničí, ale nemuseli jsme si kupovat letenku ani strávit noc ve vlaku. Manželé Anna a Ľubomír Masaříkovi totiž bydlí v Uníně u Holíče, na druhém břehu řeky Moravy, a od hranic to k nim máme kousek. L. Masařík s manželkou a dcerami. mateřské dovolené, cítila jsem se někdy na naší malé vesnici sama. A to i v duchovním smyslu. Toužila jsem s někým sdílet, co prožívám, jít čistě, upřímně k Bohu. Když se narodila druhá dcera, pozvala mě kamarádka do Holíče do společenství, kde jsme probírali Slovo života. A jak jste to vnímal vy, Luboši? Na výletě s nejmladší dcerou. Luboš: Já jsem na rozdíl od Aničky vyrostl v nevěřící rodině. Když jsem ji potkal, to se mi i zdávalo o svatých obrázcích, s jakým zápalem mluvila! Neodrazovalo vás to? Luboš: Ale kdeže, vždyť jsem byl zamilovaný až po uši. A tak jsem s ní jezdil na přípravu na svatbu, která byla i mou přípravou na 1. svaté přijímání. Ale to už nebylo jen kvůli Aničce. S panem děkanem jsme dlouho povídali, četl jsem katechismus Po svatbě jsem už chodil do kostela pravidelně, ale bral jsem to povrchně, jako chlap, měl jsem plno jiných starostí a zájmů. Takže na společenství jezdila jen Anička? Luboš: Brzy jsem začal jezdit s ní, byla tam dobrá parta. Jen to duchovno mi stačilo po kapkách. Anička: Pro mě bylo každé setkání velkým svátkem, byla jsem šťastná, protože jsem s překvapením slyšela hovořit o věcech, které jsem cítila v srdci a jinde na ně nenacházela odpověď. Luboš: S mým duchovním životem se postupně začalo trochu něco dít, ale bylo to chvíli nahoru, chvíli zase dolů. Můj život se převrátil vzhůru nohama před dvěma lety. Co se tehdy stalo? Luboš: V létě 2007 se mi objevila zákeřná choroba a já jsem se stal onkologickým pacientem. To je určitě rána, se kterou člověk nepočítá Luboš: Když jsem se to dozvěděl, byl jsem první hodiny v šoku, ale potom se moje vnímání světa otočilo, jako když otočíš přesýpací hodiny. Dřív jsem nikdy nechápal, proč by cesta k Ježíši měla jít skrze kříž, přes bolest, bylo mi nepochopitelné, proč Bůh dopouští určité věci. Najednou byl kříž tady. A já jsem Ježíše chytil pevně kolem krku a držím se ho dodnes. Anička: Účastnila jsem se právě duchovních cvičení, když mi to Luboš zavolal. Bylo to těžké, pořád jsem na něj myslela, ale hodně mi pomohl přítomný kněz. Když jsem se vrátila, nemohla jsem manžela poznat. Během pár dní se radikálně změnil. Mluvil o Ježíši, o nebi, o modlitbě Co pro vás znamená modlitba? Luboš: Potřebuji ji jako vzduch. Dřív, když se Anička chtěla se mnou modlit růženec o jé, desátek a dost. Víc po mně nemohla chtít. Dnes se denně modlím růženec celý, k tomu Korunku k Božímu Milosrdenství, za duše Je toho hodně, ale vůbec to neříkám, abych se tím chlubil. Říkám to ke slávě Boží, aby jiní viděli, co dokáže udělat Pán i s takovým obyčejným chlapiskem jako jsem já. 4 Nové Město 6/2009

5 ČLOVĚK V DNEŠNÍ DOBĚ Na domácí zabíjačce. Rodinná pohoda. Co se pak dělo dál, když jste se dověděl diagnózu? Luboš: Následovala operace bylo to v září 2007 ale objevily se mikrometastáze, takže byla nutná řada chemoterapií. Mnohdy se cítím špatně, mám i temné, těžké chvíle, ale čím více se modlím, tím více důvěřuji. Čím více důvěřuji, tím mám menší strach. Dnes říkám, když jedu na chemoterapii, že odjíždím na exercicie. Často vzpomínám na Jožku Petreka 1, navzájem jsme se za sebe modlili. Už je u Pána, ale naše spojení trvá. Řekli jste o té nemoci ve společenství? Luboš: Ano. Najednou jsme pocítili Boha jako starostlivého Otce, který pečuje o nemocné dítě. Přicházel v podobě nejrůznějších lidí, i do nemocnice, kam mi fokolaríni nosili eucharistii. Anička: Lidé nám volají, píší SMS, zajímají se o nás. Každodenně jsme obdarováni tolika skutky lásky. Kamarád třeba zazvoní, aby s ním šel Luboš do polí na procházku, na společný růženec Další namontoval Lubošovi satelit, aby mohl sledovat svůj oblíbený hokej. Vím, že za nás mnoho lidí denně něco nejrůznějším způsobem obětuje, kněží slouží mše. Cítíme, že jsme neseni modlitbami. A tak bychom rádi touto cestou poděkovali všem, opravdu všem, za pomoc a podporu. Luboš: Je to úžasná Boží matematika. Já pak mohu zase své bolesti obětovat za druhé. Říci o nemoci dětem bylo asi nejtěžší Anička: Patricie a Gabriela už jsou skoro dospělé, těm jsme to vysvětlili hned. Nebylo to pro ně jednoduché, stále se s tím srovnávají. Pomáhá jim, když vidí, jak jejich otec nemoc nese. Luboš: Vysvětlit to nejmladší Marušce, bylo nejtěžší. Jednou, když šla spát, seděl jsem u její postele a vyprávěl:,víš, tento dům jsme stavěli s mamkou dva roky, ale on je postavený jen na písku, protože v Bibli je napsáno, že nebe i země jednou pominou. Ale bude nová země, nový ráj. A kdyby si mě Pán do ráje zavolal, bude to proto, že pro nás budu stavět v nebi jiný barák, to bude stavba mnohem náročnější a bude trvat dlouho, než se za mnou do toho domu dostaneš, ale ten už bude věčný Když onemocní živitel rodiny, je to i zásah do rodinného rozpočtu Luboš: Trápil jsem se, jak vše zvládneme, nejstarší dcera začínala studovat na vysoké škole. A Bůh se postaral. Fota: archiv rodiny Masaříkovy Jednak díky organizaci Dobrý anděl 2, a také díky mnoha nezištným darům. Anička: Například se o jeho operaci dověděla rodina, s níž jsme se letmo poznali na dovolené rodin ve Skalických horách. Napsali nám dopis plný naděje a navrch poslali částku, která pro ně byla určitě dost vysoká. Luboši, jak jste na tom se zdravím aktuálně? Luboš: Za poslední dva roky jsem prodělal mnoho chemoterapií. Mám teď před kontrolou jdu na magnetickou rezonanci a uvidíme, co bude dál Samozřejmě doufáme, že se můj stav zlepší, ale ať je to tak, jak chce Bůh, k jeho slávě. Kdyby mi Bůh dal vybrat, zda chci vrátit svůj život před nemocí, se vším, jak to bylo, nebo zda chci žít svůj současný život s nemocí, vybral bych si přítomnost. Nedávno jsem četl dopis Chiary Lubichové, který v roce 1944 napsala své bývalé žačce. Přesně vyjadřuje to, co cítím v srdci: Ať je veleben Bůh za to, že mne ještě nechává žít! Ale ať je veleben Bůh i za to, když mne zítra zavolá a já zemřu ( ) Když mi Pán otevře cestu na věčnost, budu ho chválit, protože ho konečně budu moci spatřit! ( ) Na ničem nemůžeme lpět, protože vše umírá. Jedině Bůh, který je Láska, v nás může roznítit takový plamen, který bude hořet v tomto životě i po celou věčnost! Ach! Ať je Bůh veleben, že mi to dal pochopit. Ano, teď miluji svůj život, proto, že se jím připravuji na smrt, která je pravým vzkříšením! Za rozhovor děkuje Irena Kyliánová 1. Slovenský fokolarín, měl též nevyléčitelnou nemoc (viz Nové město 10, 2009, str. 4 5). 2. Nezisková organizace na Slovensku, která finančně podporuje onkologické pacienty. 6/2009 Nové Město 5

6 LIDÉ A UDÁLOSTI Před dvaceti lety otřásly světem zprávy o krvavých událostech v Pekingu. O nich i o situaci v současné Číně hovoříme s ing. Rudolfem Fürstem z Ústavu mezinárodních vztahů. Náměstí Nebeského klidu v Pekingu představuje v moderních dějinách komunistické Číny důležité místo Jako císařské město měl Peking určitou historickou koncepci, byl budován v osové souměrnosti a patřil do něho císařský palác. Náměstí Nebeského klidu Tchienan-men ale vzniklo až pod vlivem sovětského totalitního urbanismu v 50. letech zbouráním staré zástavby před Zakázaným městem a části jeho hradeb. Obrovský vzniklý prostor, pozoruhodný svými rozměry, byl určen pro vojenské přehlídky a masová lidová shromáždění, kterým předsedali představitelé komunistické strany. Má charakter čehosi oficiálního a symbolizuje střed města i střed moci celé Číny. Na severu je vchod do Zakázaného města a na jižní straně je postaveno mauzoleum Mao Ce-tunga. V červnu si připomínáme 20 let od tragických událostí, které se odehrály právě na tomto náměstí. V 80. letech se zde konaly protestní demonstrace, které vyvrcholily v roce Začalo to demonstracemi vyjadřujícími sympatie k zemřelému tajemníkovi Chu Jao-pangovi, které posléze přerostly do demonstrací na podporu Gorbačovových reforem v Rusku. Události vyústily do protestní hladovky studentů. Když studenti odmítli náměstí vyklidit a shromažďovalo se jich tam stále větší množství byla použita armáda. 4. června Čína před dvaceti lety a dnes Ing. Rudolf Fürst se začalo do studentů střílet a najíždět tanky, došlo zde k velkému krvavému masakru. Tím byly nejen násilně potlačeny prodemokratické demonstrace, ale současně došlo i k vnitrostranickému převratu. Bylo odstraněno reformní vedení Čao C -Janga a k moci se dostali lidé s konzervativními představami o tom, že ekonomická liberalizace Číny nemůže být doprovázena liberalizací politickou. Jak se s těmito událostmi vypořádali samotní Číňané? Na jedné straně je to něco jako porážka Pražského jara, ale v Číně všechno proběhlo v mnohem drsnější podobě a za cenu lidských obětí. Pro čínskou společnost to představuje trauma, o kterém se dosud nesmí oficiálně hovořit. Reformní tajemník Čao C -Jang dožil v domácím vězení, a když zemřel, nesměl být ani jeho pohřeb velkou veřejnou událostí. Toto téma je z paměti vytěsňováno a nikdo ho nesmí oficiálně Čínský drak. Foto: Ludmila Šturmová Foto: Michele Zanzucchi otevřít, cenzura to nedovoluje. Mezi lidmi je to stále živé téma, ale oficiálně se dělá, jako by se nic nestalo. V tom je specifikum vedení čínské společnosti upnulo se jen k ekonomickým reformám. Společenská atmosféra není taková, aby se lidé nebáli říct to, co si myslí. Co byste řekl k současné politické situaci v Číně? Není to tak, že by tam byl jeden velký diktátor, pak dlouho nic, a potom nějaký zbytek politbyra. Dnešní styl, i když autoritářský, je více konsensuální. Jde o kolektivní vedení, při němž se sice ve straně rozhoduje za zavřenými dveřmi, ale cestou vzájemného kompromisu, aby nedocházelo k tomu, že jedna stranická klika potlačí druhou. Zatím se Číně takto daří uplatnit, aby systém jedné vládnoucí strany byl funkční. Změnila se nějak čínská společnost za uplynulých 20 let? Velice zjevně ekonomicky zbohatla a zliberalizovala se i tím, že už třeba existují soukromá média. Jsou sice pod dohledem, ale ekonomický zájem s sebou přináší určitý větší rozptyl okruhu zájmů. Není zde tuhá diktatura, jakou bychom si představovali. Jde spíše o autoritativní systém tolerující velkou míru na státu nezávislých, individuálních aktivit lidí. Do určité míry se toleruje i větší prostor pro kulturu a pro média. Lidé například nemusí stavět svou osobní kariéru na tom, že budou členy strany. Stačí, když budou mít peníze, nebo když budou podnikat. Ale přitom v Číně není svoboda slova, že? Svoboda slova ne, ale ze strany cenzury je určitá míra tolerance. Cenzura je pružná a volnější, ale má své priority. Větší problém například spatřuje ve vztahu většinové společnosti k etnickým minoritám, které žijí ve strategicky významných oblastech, jako je třeba Tibet. Citlivé téma představuje rovněž otázka Taiwanu. Na druhou stranu věřím, že se cenzuře dá uniknout třeba v oblasti umění nebo při publikování intelektuálních či duchovních myšlenek. Ale záleží na konkrétním případu a také na tom, jak se chová cenzura v daném regionu. Existuje zde disidentské hnutí, ale není tak silné, aby oslovilo dostatečný počet lidí. Nicméně neustálé pokusy o vytváření 6 Nové Město 6/2009

7 LIDÉ A UDÁLOSTI různých politických subjektů nebo internetových databází časopisů tu samozřejmě jsou. V poslední době vydali čínští intelektuálové například obdobu československé Charty 77. Mohl byste říct něco více k duchovní oblasti? Cenzura ohledně náboženství se uvolňuje, tolerován je zejména buddhismus. Zajímavým trendem je i to, jak roste zájem o křesťanství, i když je zde katolická církev stále v poměrně obtížné situaci. Tolerována je oficiální církev, ale podzemní církev, která se hlásí ke globálnímu katolictví a k papeži, je šikanována a omezována. Ale zájem o křesťanství je takový, že se nedá potlačit, protože křesťané se nedají nijak rozpoznat, nenosí nějaké uniformy. Často jde o lidi z velkých měst a s vyšší mírou vzdělání, což je zvlášť zajímavé, protože do té doby křesťanství většinou oslovovalo lidi spíše chudé či rolníky na venkově. Znamená to, že se ke křesťanství začínají hlásit lidé, kteří jsou profesionálně, intelektuálně aktivnější, mají velké společenské kontakty a třeba často cestují. K rozšíření velkého zájmu o křesťanství dochází právě v těchto společenských vrstvách, což je něco kvalitativně nového. Odhaduje se, že křesťanů je 50 až 80 milionů. Takže zde existuje určitá nová otevřenost k tomuto duchovnímu proudu. Čím je tato nová otevřenost dána? Myslím, že je dána potřebou jiné perspektivy než jen výhradní orientace na materiální spotřebu a kariéru i když bych ji nikomu, vzhledem k možnostem a ke zdejší životní úrovni, nechtěl vyčítat. Život v Číně není tak pohodlný jako v Evropě. Pro dialog a sbližování kultur je důležité vzájemné Zbořený katolický kostel v Mianzhu v provincii Sichuan v Číně po zemětřesení v květnu poznání. Jak by se alespoň v hrubých rysech daly přiblížit některé z charakteristik Číňanů? Mně osobně se Číňané jeví jako velmi společenští, praktičtí, racionální, komunikativní a pracovití. V Číně se pracuje víc než třeba u nás. Aby člověk něčeho v ekonomické sféře dosáhl, musí vyvinout větší úsilí. Také si Velká čínská zeď v Badalingu (80 km na sever od centra Pekingu). Foto: archiv Foto: Michele Zanzucchi myslím, že Číňané jsou odolnější, nejsou zvyklí na takové sociální vymoženosti, které máme my v Evropě. Myslím, že bychom si jich měli vážit. A co bychom se od nich měli naučit? Mám dojem, že si neumíme vážit toho, co máme. Teprve v konfrontaci s tím, co Číňané nemají, by podle mě hodně lidí změnilo své názory. Mluvím z vlastní zkušenosti. Když jsem se vrátil z Číny, některé věci jsem začal vidět jinak. Naučil jsem se víc si některých věcí vážit, třeba našeho zdravotnictví, intelektuální svobody, materiálního blahobytu nebo krásné architektury a starých památek, které se nám podařilo zachovat. I v tomto směru mi Čína pomohla uvidět naše věci znovu a jinak, prostě mě to osvěžilo i poučilo. V Číně došlo k velkému ekonomickému rozvoji Ekonomika šla rychle nahoru, ale to neznamená, že by se rovnoměrně zvyšovaly příjmy všech lidí. Společnost se velmi rychle začala sociálně rozvrstvovat, narůstají rozdíly mezi chudobou a bohatstvím. Velké množství lidí žije ve východních bohatých provinciích, ve velkých městech, ale jsou tu i velmi chudé regiony, většinou ve vnitrozemí a na západě, které velký vzestup materiální životní úrovně nezaznamenaly. Na jedné straně jsou ti, kterým dosavadní stav vyhovuje a kteří mají ekonomický zájem na tom, aby byla zachována sociální hierarchie, a na druhé straně roste množství lidí, kteří nezískali nic, jsou frustrovaní a nemají důvod být k režimu příliš loajální. Právě sociální napětí je jednou z potencionálních hrozeb, které by mohly čínskou společnost destabilizovat. Za rozhovor děkuje Ludmila Šturmová 6/2009 Nové Město 7

8 RODINA Rodina je společenstvím lidí Kardinál Ennio Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, během své únorové návštěvy Prahy poskytl Novému městu rozhovor. Pane kardinále, co vás přivedlo k tomu, že jste se začal zajímat o problematiku rodin? Moje speciální zaměření na rodinu vyplynulo z mých pastoračních zkušeností. Viděl jsem nejen mnoho rodinných problémů, ale i mnoho nádherných rodin, které byly schopné udělat hodně dobrého pro ostatní rodiny. Jednou z těchto zkušeností bylo i mé setkání se společenstvím Nových rodin z Hnutí fokoláre. Rovněž v rámci farností jsem se setkával se skupinami rodin, které byly iniciátory nejrůznějších aktivit, připravovaly například snoubence na svátost Kardinál Ennio Antonelli při své návštěvě v Praze. Foto: Tomáš Roule manželství, rodiče na přijetí svátosti křtu dětí, vedly katechetické skupiny, podílely se na duchovním vedení rodin. Těchto realit je mnoho a ukazují, že rodina může být velkým zdrojem dobra. Když jsem se stal ve Florencii biskupem, psal jsem každý rok o Velikonocích rodinám dopis. První rok byl zaměřen na modlitbu v rodině, protože modlitba by měla být počátkem všeho. Druhý rok byl ještě o modlitbě, a to o modlitbě růžence, protože byl právě rok růžence. Třetí dopis byl o výchově, čtvrtý o televizi v rodině, pátý dopis se věnoval tomu, jak by se křesťané měli chovat v pluralitní společnosti k nekřesťanům, poněvadž právě rodiny se s nimi stále setkávají. Šlo v něm o postoj dialogu, aniž by se omezovalo vyznávání křesťanské víry. Další dopis se věnoval postavení rodiny ve společnosti a poslední, z loňského roku, křesťanské lásce v rodině. Obsahoval jakési nové desatero, v němž jsem zformuloval deset bodů jak pěstovat lásku mezi manželi, mezi rodiči a dětmi i vztah s dalšími rodinami v duchu našeho Pána, v duchu evangelia. To je zajímavé. Mohl byste vyjmenovat některá doporučení tohoto dekalogu? Například to, že si mají manželé najít čas, aby byli spolu sami. Aby šli spolu ven, hovořili spolu, vedli dialog. Také aby si navzájem projevovali cit aby to neplatilo jen pro dobu, kdy byli zasnoubeni, ale i později. Nebo aby si dávali dárky V poslední době je i mezi křesťanskými rodinami vyšší počet rozvodů. Je chyba jen na straně manželů? Nemohla by i církev pomoci v prevenci tohoto jevu? Řekl bych, že první snahou je rozvodům předcházet, tedy pěstovat mezi manželi pravou lásku a vytvářet také síť přátelství, aby manželský pár nebyl osamocen, ale měl kolem sebe další spřátelené manželské páry, které by vytvářely jakousi rozšířenou rodinu. Svého času existovaly velké patriarchální rodiny, kde spolu žily jednotlivé rodinné jednotky, a když manželé měli těžkosti, ostatní jim pomáhali. Dnes je možné vytvářet skupiny spřátelených rodin, které si pomáhají nejen v duchovním životě, ale i v konkrétních problémech, které se mohou vyskytnout. Jde o to, aby manželé nebyli sami, když přijdou okamžiky těžkostí, krize. To je jedna věc. Další věc, která mě zarazila, bylo přesvědčení některých lidí, že jsou-li oba partneři dobří, musí být i vztah mezi nimi dobrý, zatímco to vůbec takto automaticky nefunguje. Je třeba pěstovat i vztah. Existuje určitá dynamika vztahu, kterou je třeba poznat, rozvíjet a vést kupředu. To mě velmi oslovilo. Myslím si tedy, že by manželskému páru prospělo i trochu psychologie. Možná právě ve skupinách rodin a snoubenců by bylo dobré se zabývat i těmito tématy. Je třeba vztah pěstovat. Nestačí, aby byli oba dobří a měli vůči sobě důvěru. Je nezbytné vztahu mezi manželi věnovat mimořádnou pozornost, protože rodina není výsledným součtem osob, ale je společenstvím lidí. Je jasné, že když už nastala těžká situace a došlo k rozluce, k rozvodu, musí jim křesťanské společenství zůstat nablízku 8 Nové Město 6/2009

9 RODINA Foto: Stock a pokračovat dál ve vzájemném přátelství a doprovázení. Jak mohou v církvi pracovat a pomáhat ženatí jáhnové a případně jejich rodiny? Podle mého názoru je právě pastorace rodin přednostní oblastí působení ženatých jáhnů. Ve Florencii, před dvěma, třemi lety, jsem jim právě tento úkol dal: Od vás očekávám něco důležitého pro pastoraci rodin. Myslím, že toto je ženatým jáhnům vlastní. Nejde tolik o to vymýšlet stále něco nového, ale vytvářet skupiny rodin, iniciovat jejich setkávání nebo organizovat prázdniny pro rodiny. Právě společný týden dovolené rodin je další iniciativa, která se koná v mnoha farnostech. Například ve Florencii bylo společenství rodin, které organizovala Katolická akce. Během sedmi let, kdy jsem tam působil, toto společenství stále narůstalo. Museli vždycky pronajmout větší hotel, ještě větší, pak dva hotely a teď už je musí pořádat ve více termínech. Tak trochu jako tomu bylo na začátku s Chiarou Lubichovou a Mariapoli. I když ještě neznám v jednotlivých zemích rodinnou situaci zcela dobře, všiml jsem si, že v Latinské Americe je velké množství nejrůznějších iniciativ. Navíc se mi zdá, že jsou velmi slibné a účinné. Existuje zde velké množství různých sdružení, která pracují jak na církevní, tak na občanské rovině. Mohl byste nám některé z nich přiblížit? Určitě chci všechny tyto činnosti dobře poznat, a pak je dát poznat i ostatním. Nevím, jestli znáte sdružení Retrouvaille, které se zrodilo v Kanadě. Jde o rodiny, které zakusily období krize a rozdělení a potom se znovu daly dohromady. Manželské páry, které prošly touto dramatickou, bolestnou zkušeností se stávají apoštoly pro další rodiny v těžkostech. Zvou na víkendy rodiny, které buď už jsou rozdělené, nebo se rozcházejí, ale chtějí proti tomu ještě něco udělat. Jedinou věcí, kterou toto sdružení požaduje, je právě to, aby tyto rodiny chtěly ještě o své situaci diskutovat, aby chtěly hledat nová řešení. Jestliže mají tento postoj, zvou je na víkend, či spíše na určitý počet víkendů. Výsledky bývají obvykle velmi pozitivní. Většinou se rodiny po skončení tohoto období zařadí do běžných rodinných skupin a pokračují po cestě dál s nimi. Zodpovědní animátoři z tohoto sdružení přišli v září za papežem do Castel Gandolfa na audienci. V Římě probíhalo jejich setkání, na němž se jich sešlo asi 400. Zkušenost s iniciativou Retrouvaille jsem do té doby neměl žádnou, ale myslím, že je velmi zajímavá už i tím, že má velmi dobré výsledky. Začala se nyní šířit i v Itálii. Co byste na závěr vzkázal našim rodinám? Křesťanské rodiny bych vyzval k tomu, aby usilovaly stát se s Boží pomocí živým evangeliem, tedy aby naslouchaly Božímu slovu, snažily se ho společně pochopit a pomáhaly si ho vzájemně žít. Aby se sama rodina postupně stala evangeliem. Evangeliem, které mohou číst všichni. Za rozhovor děkuje Jarmila Synková 6/2009 Nové Město 9

10 SPIRITUALITA JEDNOTY POKRAČOVÁNÍ TÉMATU CHIARY LUBICHOVÉ JEŽÍŠ MEZI NÁMI. Chiara Lubichová. Ježíšova přítomnost mezi námi Pro Jana Zlatoústého je podmínkou k tomu, abychom měli Ježíše mezi sebou, milovat tak, jako miloval Ježíš. Teodor Studita vidí vzájemnou lásku jako podmínku pro to, aby byl Ježíš mezi lidmi. Velmi vroucně tě prosím v Pánu, aby ses nestaral jen o svou pevnost (života), ale aby ses staral i o bratry: abys byl jimi milován. A zase ty abys je miloval, takže budeš milován a budeš milovat. Kde je totiž duchovní láska, tam je Kristus uprostřed tak, jak slíbil. 26 Origenes klade jako podmínku pro to, aby byl Ježíš mezi námi, shodu myšlenek a cítění mezi více lidmi, aby se dospělo praví velkolepě ke svornosti, která sjednocuje a obsahuje Božího Syna. 27 Origenes též tvrdí: Kde Kristus vidí dva nebo tři shromážděné ve víře ve svém jménu, tam jde a je uprostřed nich přitažen jejich vírou a podnícen jejich jednomyslností. 28 Podle něho je vždy málo těch, kteří se shromažďují tak, aby Kristus byl přítomen, a mezi příklady, které uvádí, se zmiňuje o Petrovi, Jakubovi a Janovi, jimž proto, že byl mezi nimi soulad, Slovo Boží zjevilo svou slávu ; o Pavlovi a Sosthenovi, kteří se setkali a domluvili se, když posílali první list Korinťanům. A stejně tak Pavel a Timotej, když jim psali druhý list a dokonce se shodli ve třech tenkrát, když Pavel, Sylván a Timotej napsali naučný list Soluňským. 29 Zmiňuje se též o prvních křesťanech, kteří byli jedno srdce a jedna duše, ale dodává: je-li ovšem možné, aby tomu tak bylo mezi mnohými. 30 Z těchto Origenových úvah je zřejmé, jak drahocenné je povolání našeho Hnutí. V něm se rozšířil na mnoho lidí život, o kterém někteří Otcové praví, že je Foto: CSC Audiovisivi životem jen malého počtu lidí, zatímco druzí jej vidí jako povolání celé církve. Buďme tedy vděčni Bohu a přilněme celou duší k vyvolení, které jak vidíme je v dnešním světě ještě tak vzácné. HODNOTA JEŽÍŠOVY PŘÍTOMNOSTI UPROSTŘED NÁS Ale jaká je hodnota Ježíšovy přítomnosti mezi námi? V prvních letech, kdy zanícenost těch, kteří začali, byla tak silná, v synovském a vzrušujícím rozhovoru, který jsem měla s tehdejším monsignorem Montinim, pozdějším papežem, se hovořilo o zvratu hodnot, do kterého často my křesťané upadáme, když uvažujeme o různých pokladech církve. Krátký rozhovor se týkal právě toho, co znamená Ježíš mezi námi, a obsahoval přibližně tyto myšlenky: Jsme-li sjednoceni, Ježíš je mezi námi. A to má cenu. Má to větší cenu než kterýkoli jiný poklad, který může vlastnit naše srdce: větší cenu než matka, otec, bratři, děti. Větší cenu než dům, než práce, než majetek; je to víc než umělecká díla třeba tak velkého města, jako je Řím. Ježíš mezi námi má větší cenu než velkolepé pomníky, než nákladně zbudovaná mauzolea, než všechna nádhera Vatikánu, větší cenu než naše duše! Měla jsem zvláštní radost, když jsem v tyto dny našla u Řehoře Naziánského jednu jeho silnou myšlenku, která obsahuje něco podobného jako zmíněný rozhovor. Ve svém projevu na rozloučenou s Cařihradem, který pronesl za přítomnosti biskupů a lidu, Řehoř praví: Ale ty, Cařihrade, jsi vášnivě miloval fresky, obrazy, umělecky a elegantně tesané kameny, dlouhá sloupořadí a chodby, zářil jsi a blýskal ses zlatem a přitom jsi určitě nevěděl, že tři sjednocení ve jménu Páně platí u Boha za početnější než celé tisíce lidí popírajících božství (tj. více než všichni tvoji obyvatelé). 31 A ohledně hodnoty přítomnosti Ježíše mezi námi si vzpomínám na pár slov, která řekl P. Foresi při své první cestě do Spojených států malé skupince tamních fokolarínů během mše na rozloučenou. Řekl, že viděl mnoho krásných věcí v městě New Yorku, ale že pro něho nejkrásnější ze všech byla ona maličká skupinka fokolarínů, kteří mají Ježíše mezi sebou. JEŽÍŠ MEZI NÁMI JE ZDROJ SVĚTLA Ježíš mezi námi dává světlo. Svatý otec na Genfestu 10 Nové Město 6/2009

11 SPIRITUALITA JEDNOTY (mezinárodní setkání mládeže pořádaná Hnutím fokoláre pozn. překladatele) nám zanechal na památku výzvu, abychom se řídili dvěma větami evangelia, z nichž jedna zní: Jenom jeden je váš Učitel. (Mt 23,10) Svatý otec tím podtrhl to, co bylo naší směrnicí už od počátku. Kdo nám vrhl tak silné světlo na věty evangelia, kdo nám ho ukázal tak nové, převratné, nabité životem? Ježíš uprostřed nás. Origenes praví, že Ježíš přítomný mezi lidmi shromážděnými v jeho jménu je hotov naplňovat světlem srdce těch, kteří chtějí chápat jeho učení 32, čímž chce říci, že jde o osvícení životodárné a plné moudrosti, které zasáhne celého člověka, a ne pouhé osvícení intelektuální. A kdo to byl, kdo během celých dějin Hnutí dával vyniknout obrysům plným světla, které mu daly jeho řád? Kdo dal vznik různým povoláním, ne-li on? Každé povolání je božské, stejně jako každá aplikace téhož ideálu na různé povolané. On stojí za našimi životními normami, za každým naším krokem. A když nevíme, jakým směrem se dát, na koho se obracíme, ne-li na něho, slovy: Pojďte, přiveďme Ježíše do svého středu, abychom pochopili vůli Boží? On jediný je světlo našeho života, řešení každého našeho problému. To věděl i Origenes, když psal: Nedokážeme-li vyřešit nebo vysvětlit nějaký problém, přijďme k Ježíši se vší svorností smýšlení o tom, oč žádáme, protože on je přítomen tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v jeho jménu, a když je přítomen svou mocí a silou, je hotov naplňovat světlem srdce, abychom mohli duší proniknout otázky, o něž nám jde. 33 JEŽÍŠ MEZI NÁMI JE NÁŠ SVÁTEK Když je Ježíš mezi námi, je stálý svátek. Jestli něco charakterizuje naše malá nebo velká shromáždění, je to plnost radosti, která z každého vychází a září na tváři. A často se stává, když se zúčastníme takových setkání, že nás napadá, zda náhodou není nějaký svátek. A naopak se stává, že někdy v neděli, když jsme sami bez společenství bratří, den ztrácí svou záři dne Páně. Ano, protože Ježíš uprostřed několika nebo mnoha shromážděných v jeho jménu je Ježíš slavnostní, Ježíš zmrtvýchvstání, který krom toho, že je na pravici Otcově, přebývá v malých círk- vích, tvořených více křesťany. Jan Zlatoústý praví: I když už je po svatodušních svátcích, není po svátcích; vždyť každé shromáždění je svátek. Z čeho to vyplývá? Přímo ze slov Krista, který praví: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Jestliže je tedy Ježíš přítomen uprostřed shromáždění, jaký větší důkaz ještě chceš, abys poznal, že je svátek? 34 A je-li Ježíš mezi námi, je to svátek pro nás i pro něj. Theofylaktos tvrdí: Vpravdě radostí Boží není nějaké veliké množství lidí, ale když dva nebo tři jsou shromážděni v jeho jménu, tam je uprostřed nich. 35 A jestliže se Bůh raduje tam, kde je jednota, jaký větší ideál bychom mohli uskutečnit, než učinit z vlastního života řetěz dnů, přidávajících k blaženosti, kterou Ježíš požívá, i tuto další radost navíc? Jeho láska k nám, bezmezná, každodenní, která se týká věcí velkých i nejmenších, si to žádá i zasluhuje. (Pokračování) 26. Theodor Studita, Epist. II, (PG 99,1350). 27. Origenes, Comment. in Matth. XIV, l s. (PG 13, 1187). 28. Týž, Comment. in Cantico, 1,3 4a (GCS 8,102). 29. Týž, Comment. in Matth. XIV, l s. (PG 13, ). 30. Tamtéž (PG 13,1186). 31. Sv. Řehoř Naziánský, Orat. 42: Supremum vale (PG 36,467). 32. Origenes, Comment. in Matth. XIII, 15 (PG 13,1131). 33. Tamtéž. 34. Sv. Jan Zlatoústý, De Anna, sermo 5,1 (PG 54,669). 35. Theofylaktos, Expos. in Proph. Os. (PG 126,587). Fota: Tomáš Lech 6/2009 Nové Město 11

12 CITADELA Tak zněl název 14. konference Člověk a média, která se konala 16. dubna v pražském Centru Mariapoli o fenoménu poslední doby sociálních sítích. NEGATIVNÍ DOPADY POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA A SOUDNÍHO ZNALCE nadšený milovník a uživatel moderních informačních technologií, zejména internetu, ale ze Jsem své praxe soudního znalce z oboru sexuologie a klinické psychologie musím i varovat. Dnes sexuální delikvent nečeká s lízátky před školou, ale sedí u počítače a loví hlavně na internetových seznamkách. Chycení oběti v této síti je jen otázka jeho šikovnosti a investovaného času. Takto komentoval své četné zkušenosti PhDr. Slavomil Hubálek, soudní znalec z oboru klinické psychologie a sexuologie. Velká část děvčat, jejichž případy řeším, si problémy přivodila vlastními stránkami, kterými na sebe poutala pozornost. Je známé, že Praha je největší výrobce evropské pornografie. Tisíce děvčat jsou oslovované pozváním na casting: Nechceš jít za pět set na odpoledne jako modelka? Pak obvykle následuje: Nechceš nafotit plavky? A potom: A nechtěla by sis vydělat dva tisíce na fotkách bez plavek? Toto pak už může představovat jen krůček k drogám Uvedl také varující čísla: Naše děti sedí denně u obrazovky déle, než je evropský průměr, který představuje 3 hodiny. V České republice je to již 3 hodiny 45 minut. Tato doba se často používá jako míra toho, jak jsou děti frustrované. Nezapomeňte, že v Praze je více Komunitní weby ŠANCE? NEBEZPEČÍ? GLOBÁLNÍ PŘÁTELSTVÍ? než polovina dětí z rozvedených rodin. Prakticky všechny, se kterými pracuji, do této skupiny patří. A nejhůř jsou na tom jedináčci. Rodičům ještě vzkázal: I když někteří kolegové tvrdí, že i u dětí je třeba respektovat listovní tajemství, já osobně radím kontrolu. Do osmnácti za ně máme zodpovědnost. Že počítači nerozumíme? Když je třeba, naučí se i devadesátiletí lidé objednat si po internetu nákup, léky, úklid Svůj příspěvek Slavomil Hubálek uzavřel výstižným příkladem: Bill Gates, zakladatel Microsoftu, s velkou přísností dovoluje svým dětem sedět u počítače jen hodinu denně. Asi ví proč. POZADÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ RNDr. Tomáš Svoboda, odborník na komunikační a informační technologie, představil téma večera jako profesně zdatný technik, vyrostlý z fascinace detaily překotně se rozvíjejícího oboru. Ve svém příspěvku upozornil na fakt, že jedinec prostřednictvím internetových sociálních sítí vstupuje do nepřestavitelně zaplněného prostoru. Člověk umí udržovat vztahy a orientovat se v množině zhruba lidí, to je množství, které je pro něj ještě komunitou. Internet se však v tomto smyslu chová spíše jako dav, největší v historii, a my máme velký problém se v něm orientovat. Pak stručně představil příklady sociálních sítí. Ke sdílení fotografií slouží platforma Flickr nebo rajče.net, pro sebeprezentaci a sdílení nejrůznějších osobních informací je Facebook, Okurt či signály.cz. Síť profesionálních kontaktů umožňuje udržovat LinkedIn. Posílení již existujících osobních vztahů podporuje například server Texty příspěvků budou k dispozici na Foto: L. G. patterson/ap Spolužáci.cz. K navazování vztahů s novými lidmi, s již výše zmíněnými riziky, slouží různé seznamky. Hovořil též o riziku patologické záměny skutečného života za pouhý virtuální. Lidská pozornost je to nejcennější, co lze získat proto největší mediální podporu mají weby, na kterých se dá vydělat reklamou. Myslím si však, že skutečný život na internetu je v malých komunitách, které někdy můžou vznikat i na velkých davových portálech, často však pomocí nějakých amatérských prostředků. Tam může kvést velmi zajímavý život. ROZJEZD KOMUNITNÍHO PORTÁLU SIGNÁLY.CZ V posledním příspěvku popsal P. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež při České biskupské konferenci, rozjezd úspěšného portálu katolické mládeže signály.cz. Když za mnou v roce 2006 přišli mladí lidé s nápadem předělat náš web na komunitní, nic jsem o tom nevěděl. Než jsme tuto aktivitu rozjeli, navštěvovalo v roce 2002 naše webové stránky koncipované jako nástěnka akcí zhruba 20 lidí za týden, v roce 2004 jsme je povýšili na magazín a návštěvnost stoupla asi na 120 týdně. V roce 2007 jsme signály.cz otevřeli jako aktivní prostor pro mladé. Nyní je navštíví přibližně 8000 lidí každý den. Když ten poutavý příběh úspěšného projektu P. Zatloukal vyprávěl, napadlo mě, že to je mimo jiné mimořádný příklad dobře uchopené role kněze. Úspěch nevznikl díky jeho vynalézavosti a manažerským schopnostem, ale tím, že poskytl silnou oporu mladým k tomu, aby oni sami mohli stavět. Karel Diblík 12 Nové Město 6/2009

13 TEOLOGIE JEDNOTY vatelé, vychovávaní i prostředí ve vztahu existují a přetvářejí se v něm. (Pokračování) Francesco Châtel Škola Abba Nová podoba školy POKRAČOVÁNÍ 6. Už v roce 1961 psala Chiara Lubichová v I 10 punti per il Centro degli educatori (10 bodů pro centrum vychovatelů) pro vznikající centrum výchovy tehdy pojmenované po sv. Janu Boscovi: 1) Uznat otevřeně Ježíše jako jediného Učitele (nevydaný strojopis). 7. Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. (Mt 23,8). 8. Ch. Lubichová, La famiglia e l educazione (Rodina a výchova) v Uno solo il Maestro (Jen jeden je Učitel), Città nuova 9, 1987, str Například v De Magistro sv. Augustina. 10. Augustin říká: Duše má takovou moc se sdílet, že když hovoříme, působíme na ty, kteří nás poslouchají, a ti, kteří se od nás učí, působí zase na nás. Vzájemně se tak prostupujeme: zatímco oni projevují téměř našimi ústy to, co poslouchají, my se určitým způsobem od nich učíme to, co je vyučujeme. (La catechesi /katecheze/ 12.17, a cura di U. Marinucci, Città Nuova, Řím 2005, str. 125). Výchova nerozlučně spojuje dva subjekty, poznamenává Giovanni Gentile, do té míry, že vychovatel a vychovávaný společně tvoří jednoho ducha, který cítí veškerou radost ze společnosti a žádné svízele. (G. Gentile, Sommario di pedagogia come scienza filosofica (Shrnutí pedagogiky jakožto filosofické vědy), sv. I, Pedagogia generale (Obecná pedagogika), Sansoni, Florencie 1970, str. 1). 11. Koncept, který autorka rozvíjela a vícekrát znovu pojednávala, například při přednášce v listopadu roku 2000 u příležitosti udělení čestného doktorátu z pedagogiky na Catholic University of America ve Washingtonu: V naší pedagogice, kde se navzájem pronikají a sjednocují roviny duchovní a lidská (skrze Vtělení), utopie není ani sen, ani iluze, ani nedosažitelný cíl. Je mezi námi, zakoušíme její plody, žijeme-li větu: Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. (srov. Mt 18,20). To umožňuje, aby cíl, ten nejvyšší cíl, se stal skutečností. (Ch. Lubichová, La dottrina spirituale (Duchovní doktrína), Città Nuova, Roma 2006, str ). (Též Nové město 2, 2009, str pozn. red.) 12. E. Lévinas, La traccia dell altro (Stopa druhého), a cura di F. Ciaramelli, Pironti, Neapol 1979, str Prostřednictvím dialogu se uskutečňuje určité překonání, z něhož vysvítá nový fakt: vychovávaný už není vychovatelem, ani vychovatel vychovávaného, ale vychovatel-vychovávaný je s vychovávaným-vychovatelem. Tímto způsobem není vychovatel jen tím, kdo vychovává, ale tím, kdo zatímco vychovává, je i sám v dialogu s vychovávaným vychováván. A vychovávaný, zatímco je vychováván, sám také vychovává. Oba se tak stávají subjekty procesu, v němž společně rostou a v němž nemají už smysl argumenty o autoritě (P. Freire, La pedagogia degli oppressi /Pedagogika utlačovaných/, Mondadori, Milán 1971, str. 94). 14. T. Sorgi, Costruire il sociale, Città Nuova, Řím 1998, str. 82. Postavy takových učitelů můžeme najít už v antice, v Egyptě faraónů, v Konfuciově Číně, v náboženství židovského národa a pak postupně u sofistů, u Sokrata, Platóna, Aristotela, až k Augustinovi, Tomáši Akvinskému V nezištnosti, s níž se pomáhá druhým, a která pramení z odmítnutí těžit z moci vědění, se zrcadlí božská dobrotivost (počínaje mytologickými bohy, kteří darují člověku poznání ohně a konče Otcovou láskou v křesťanství). Jako výluční učitelé se projevují zachránci (Ježíš, Buddha ) a mluvčí (proroci), kteří jsou zároveň svědky toho, co hlásají. Kolem nich se pak vytváří skupina následovníků, které přitahují nejen jejich činy, ale i krása a vznešenost jejich životních ideálů. Zde bychom se mohli odvolat na celou předstředověkou křesťanskou pedagogickou tradici, která nás odkazuje na Boží pedagogiku, v níž se počítá s Božím prvkem, který vdechuje život prvku lidskému. Pedagogem par excellence je Bůh, který ukazuje cestu k pravdě. V postavě učitele, který je zároveň svědkem, vystupuje do popředí potřeba transcendentního (metavýchovného) pedagogického modelu, v němž by se vychovatel nestavěl za katedru, aby vyučoval tak, jako by kázal doktrínu, ale v němž by jako dar předkládal svoji verzi. Tento dar vlastního pohledu by neměl vést k uniformitě, ale ke schopnosti vzbuzovat a hodnotit různé úhly pohledu. Měl by probouzet tvůrčí a aktivní postoje a jednání žáků. VE ŠKOLE UČITELE Chiara Lubichová se do tohoto plodného myšlenkového proudu zapojila, a její text Ježíš Učitel se dá číst nejen z hlediska teologie IV. I. 6/2009 Nové Město 13

14 TEOLOGIE JEDNOTY a s tím spojené zkušenosti, ale jeho obsah nás může v rámci pedagogického výzkumu dovést k novým podnětným předpokladům, což společně může dát vznik nové teorii. Už při prvním čtení vidíme, že je tento text zaměřen předkládat Ježíše Učitele jako vzor. 6 Nejde v něm totiž o abstraktní příklon k předávanému modelu, nýbrž o osobní zkušenost s autentickým, životodárným a do konkrétního času umístěným setkáním s osobou Ježíše. On je Učitelem 7, protože nás svým učením vede, podpírá a udává směr; je také vzorem, protože na fenomenologické a zkušenostní bázi vlastních prožitků a prožitků těch, kteří se vydali cestou tohoto způsobu života, může Chiara Lubichová a její první družky svědčit o jeho podivuhodném spasitelném působení na lidstvo. Vlastnosti Ježíše jako vychovatele jsou fascinující: Sám ztělesňuje to, co učí, konkrétně pomáhá ( ), věří v jejich možnosti, ponechává svobodu a zodpovědnost, neváhá opravovat ( ), když je třeba, ale projevuje vždy milosrdenství Otce, používá živý, konkrétní a stručný jazyk, používá obrazů a dává prostor dialogu, nemá strach převrátit zavedenou hodnotovou stupnici. 8 Toto silné potvrzení kristocentrismu, s nímž vstupuje pedagogika charismatu jednoty Chiary Lubichové na rovinu křesťanské pedagogiky zakotvené v patristické tradici, 9 představuje hned jednu novinku: Kristus, Učitel, Zmrtvýchvstalý, je tím, kdo přebývá mezi obyvateli města. Ježíš Učitel stojící ve středu všeho dění je zde spojován s existencí vztahu, která je zde ústředním bodem vší pedagogické zkušenosti a reflexe moderního světa. Vrhá tím světlo na mnohá klíčová témata současné moderní pedagogiky: na poměr mezi upřednostňováním dítěte a upřednostňováním dospělého, na míru autonomie a heteronomie či svobody a direktivnosti výuky. Toto ústřední postavení existence vztahu je novinkou, která bude vyžadovat hlubší studium, i když dnes se už jeví jako skutečná koperníkovská revoluce, dávající za pravdu novému výchovnému paradigmatu, zakotvenému sice v tradici, ale zároveň silně inovativnímu, schopnému interpretovat témata a odpovídat na současné i budoucí výzvy. Mohli bychom říci, že Lubichová uvádí jakýsi systémový model výzkumu tím, že uznává ontologickou prvořadost vztahu 10, který se uskutečňuje ve dvojí dimenzi, totiž jak k Bohu, tak k bližnímu. V textu se mimo jiné neprezentuje vztah jen jako poměr mezi dvěma subjekty, ale i jako třetí prvek (Ježíš přítomný a živý mezi těmi, kdo se milují), který se stává skutečným Učitelem. 11 VÝCHOVNÝ VZTAH Odleskem této pravdy je Boží blízkost, zahlédnutá ve tváři druhých, v každém bližním. V tomto smyslu se stává tvář bližního důkazem idey Nekonečna, která je v každé lidské bytosti, a tím i důkazem více či méně vědomého vztahu, který má s Bohem každý člověk. Tento vztah se zpřítomňuje právě v konkrétnosti vztahu k bližnímu. Zkušenost, idea nekonečna, píše Emmanuel Lévinas ( ), má své místo ve vztahu k druhým 12, a Martin Buber ( ) zdůrazňuje, že cílem vztahu je kontakt s Ty a že se při takovém setkání dá postřehnout závan věčného života. Když Emmanuel Mounier ( ) hovoří o třech rozměrech vztahujících se k člověku, poukazuje vedle povolání (které způsobuje, že člověk tíhne k jednotě) a vtělení (které ho umísťuje v čase a v prostoru), na komunikaci, která představuje základní vazbu mezi lidmi, jež skrze pouto lásky umožňuje decentralizaci Já v Ty. P. Freire nám výchovu předkládá jako akt dialogu 13 a také mnoho současných teorií staví vztah do středu své vize výchovy a chápou nově dialektiku mezi vychovatelem a vychovávaným. Tommaso Sorgi zdůrazňuje, že tím vzniká nová situace: Sociální realita, která nastane, již není diadická jako na počátku, ale triadická. Je v ní třetí prvek vztah dvou subjektů. Dosáhl totiž vlastní existence, stal se v jistém měřítku psychologickou a sociální entitou (subjektivní i objektivní). ( ) Vztah proniká do prvních dvou osobních realit a dává smysl jejich celku. Není to samozřejmě třetí osoba, ale je to reálné tertium, psychosociální realita, která se staví mezi dva subjekty a na tyto dva subjekty působí (tertium agens). Stává se mezi těmito dvěma realitou, která vznikla a je živena jejich společným jednáním, a s rostoucí hloubkou života jim jako jednotlivcům i jako skupině pomáhá růst a určitým způsobem se realizovat. V určitém slova smyslu je tato realita oba zahrnuje, přetváří, zvnějšku je podmiňuje a zevnitř stimuluje. Aniž by popírala dvě Já, podporuje postupné vzájemné prostoupení ( ) až k vytvoření My, živoucího jednotného, i když ne absolutně homogenního bloku, který není pouhým součtem nebo prostým vztahem dvou lidí, ale společenstvím. 14 PERSPEKTIVY VÝZKUMU Jak z toho vyplývá, výchova nejen potřebuje vztah, ale je vztahem a ve vztahu se realizuje. Všechny subjekty výchovy vycho- II. III. 14 Nové Město 6/2009

15 SLOVO ŽIVOTA Slovo života na červen 2009 JÁ JSEM VINNÝ KMEN, VY JSTE RATOLESTI. KDO ZŮSTÁVÁ VE MNĚ A JÁ V NĚM, TEN NESE MNOHO OVOCE, NEBOŤ BEZE MNE NEMŮŽETE DĚLAT NIC. (JAN 15,5) 1 Představ si větev odlomenou od kmene. Nemá budoucnost, nemá žádnou šanci, neponese plody, uschne a bude spálena. Představ si, jaká duchovní smrt očekává tebe jako křesťana, nezůstaneš-li spojený s Kristem. Je to hrozné pomyšlení! Znamená to, že tvůj život bude naprosto neplodný. I když se budeš od rána do večera pachtit a budeš si myslet, že jsi lidstvu užitečný, i když ti budou přátelé tleskat, tvůj pozemský majetek se rozroste a ty budeš přinášet i značné oběti, bude všechno mít smysl jen pro tebe a jen zde na zemi, ale ne pro Krista a pro věčnost. A právě na tom nejvíce záleží. JÁ JSEM VINNÝ KMEN, VY JSTE RATOLESTI. KDO ZŮSTÁVÁ VE MNĚ A JÁ V NĚM, TEN NESE MNOHO OVOCE, NEBOŤ BEZE MNE NEMŮŽETE DĚLAT NIC. Jak můžeš zůstávat v Kristu a Kristus v tobě? Jak můžeš být zelenou ratolestí, plnou života, která vyrůstá z kmene? Především je třeba, abys věřil v Krista. Ale to nestačí. Víra musí mít konkrétní vliv na tvůj život. Musíš žít v souladu s touto vírou a Ježíšova slova uvádět do praxe. Nesmíš proto opomíjet božské prostředky, které ti Kristus zanechal k tomu, abys s ním dosáhl jednoty nebo tuto jednotu obnovil, jestliže byla porušena. Kristus neuvidí, že jsi v něm pevně zakotven, nebudeš-li usilovat o začlenění do svého církevního společenství, do své místní církve. JÁ JSEM VINNÝ KMEN, VY JSTE RATOLESTI. KDO ZŮSTÁVÁ VE MNĚ A JÁ V NĚM, TEN NESE MNOHO OVOCE, NEBOŤ BEZE MNE NEMŮŽETE DĚLAT NIC. Kdo zůstává ve mně a já v něm. Vidíš, že Kristus hovoří nejen o tvé jednotě s ním, ale i o své jednotě s tebou? Jsi-li s ním sjednocen, Kristus je v tobě, je přítomen v hloubi tvého srdce. Díky tomu se mezi ním a tebou rodí vztah a probíhá rozhovor vzájemné lásky, spolupráce mezi Ježíšem a tebou, jeho učedníkem. Důsledkem toho bude, že poneseš mnoho ovoce, právě tak jako zdravá větev spojená s kmenem plodí chutné hrozny. Kresba: Petr Ettler Nést mnoho ovoce znamená, že budeš obdařen pravou apoštolskou plodností, to je schopností otevírat mnoha lidem srdce pro jedinečná, převratná Kristova slova. Budeš s to dávat lidem sílu se jimi řídit. Nést mnoho ovoce dále znamená, že dáš podnět ke vzniku, nebo sám vybuduješ malá či velká díla. Prostřednictvím darů, které ti Bůh dal, tak budeš pomáhat světu a jeho nejrůznějším potřebám. Mnoho ovoce představuje mnoho, nikoli málo. To může znamenat, že budeš lidstvu, které tě obklopuje, přinášet mnoho dobra a že je povedeš ke vzájemné lásce a společenství. JÁ JSEM VINNÝ KMEN, VY JSTE RATOLESTI. KDO ZŮSTÁVÁ VE MNĚ A JÁ V NĚM, TEN NESE MNOHO OVOCE, NEBOŤ BEZE MNE NEMŮŽETE DĚLAT NIC. Mnoho ovoce však neznamená pouze duchovní a hmotné dobro pro druhé, ale i pro tebe. I tvůj vnitřní růst a osobní posvěcení závisí na tvém spojení s Kristem. Posvěcovat se. Možná, že se ti v současné uspěchané době bude zdát toto slovo něčím zastaralým, zbytečností nebo utopií. Není tomu tak. Dnešní doba pomine a s ní i neúplné, mylné, nahodilé názory. Pravda zůstane. Před 2000 lety apoštol Pavel jasně řekl, že posvěcení je Boží vůlí pro všechny křesťany. Učitelka církve Terezie z Avily si byla jistá, že úplně každý i obyčejný člověk může dospět k nejvyšší kontemplaci. Druhý vatikánský koncil zdůraznil, že ke svatosti je povolán všechen Boží lid. To jsou důvěryhodné zdroje. Proto se snaž, abys ve svém životě také nasbíral mnoho ovoce posvěcení. To se ti podaří jen tehdy, budeš-li sjednocen s Kristem. JÁ JSEM VINNÝ KMEN, VY JSTE RATOLESTI. KDO ZŮSTÁVÁ VE MNĚ A JÁ V NĚM, TEN NESE MNOHO OVOCE, NEBOŤ BEZE MNE NEMŮŽETE DĚLAT NIC. Všiml sis, že Ježíš nevyžaduje rovnou plody, ale že je vidí jako důsledek toho, že s ním zůstáváme spojeni? I ty se můžeš dopustit stejného omylu jako mnozí křesťané, kteří propadají aktivismu a práci pro dobro druhých, aniž by měli čas se zamyslet nad tím, jsou-li spojeni s Kristem a je-li s ním spojeno vše, co konají. Domníváš se, že přinášíš plody, avšak mýlíš se. Nejsou to ty plody, které by v tobě a s tebou mohl přinášet Kristus. 6/2009 Nové Město 15

16 ŽIVOT ZE SLOVA Abychom nesli trvalé ovoce, které má božskou pečeť, je třeba zůstávat ve spojení s Kristem. Čím více budeš spojen s Kristem, tím více plodů budeš přinášet. Sloveso zůstávat, které Ježíš používá, znamená nejen okamžiky, kdy přinášíme plody, ale trvalý stav plodnosti. Znáš-li lidi, kteří takto žijí, víš, že se už i pouhým úsměvem, slovem, běžným každodenním chováním, postojem v nejrůznějších životních situacích dotýkají srdcí lidí, a to někdy tak silně, že lidé znovu naleznou Boha. To platilo o světcích. Ale ani my nesmíme ztrácet odvahu. I obyčejní křesťané mohou přinášet plody. Víš, že studentský svět je dnes zpravidla ovlivněný politikou, a poskytuje tak malý prostor těm, kteří by chtěli být lidstvu užiteční, ale jsou přitom vedeni jinými pohnutkami. V Portugalsku Maria Do Socorro nastoupila po skončení gymnázia na univerzitu. Situace tam nebyla lehká. Mnozí spolužáci se přeli o různé ideologické názory a každý chtěl strhnout na svou stranu ještě nevyhraněné studenty. Maria dobře znala svoji cestu, ačkoli nebylo snadné o ní hovořit. Chtěla následovat Ježíše a zůstat s ním spojená. Spolužáci, kteří o jejím smýšlení nic nevěděli, ji měli za člověka bez vlastních názorů. Někdy pocítila obavu z toho, jak se na ni budou dívat, a to zvláště tehdy, když šla do kostela. Nepřestala tam ale chodit, protože cítila, že musí zůstat s Ježíšem ve spojení. Blížily se Vánoce a Maria si uvědomovala, že někteří ze spolužáků nemohou jet domů, protože bydlí příliš daleko. Navrhla tedy ostatním, aby společně připravili dárky pro ty, kteří nemohou odjet. K jejímu velkému překvapení s tím ihned všichni souhlasili. Později, když se na univerzitě konaly studentské volby, zažila druhé velké překvapení. Právě ona byla zvolena zástupkyní ročníku. Ještě více však užasla, když slyšela, jak říkají: Je logické, že jsi byla zvolena ty, protože jsi jediná, která přesně ví, co chce, a také jak toho může dosáhnout. Někteří se začali zajímat o její ideály a vyjádřili přání žít jako ona. Byl to pěkný plod vytrvalosti Marie Do Socorro v jejím sjednocení s Ježíšem. Chiara Lubichová 1. Slovo života na únor Vyšlo v publikaci Essere la tua Parola. Chiara Lubich e cristiani di tutto il mondo, sv. I, Řím 1980, str Projekt z dějepisu Ve škole jsme dělali projekt z dějepisu a měli jsme vytvořit libovolné skupiny. Já s kamarádkou jsme zůstaly samy a nikdo se k nám nechtěl připojit. Ze začátku jsem se strachovala, jak všechno dopadne, ale pak jsem to odevzdala Bohu. Věděla jsem, že když mu budu důvěřovat, nemusím se ničeho bát. O přestávce nám spolužačka řekla, že paní učitelka k nám přidala dva lidi. Byli super a nevadilo jim, že jsou s námi. Když jsme měli na projektu dále pracovat, jako jediní jsme ještě neměli žádné informace a jenom jsme pozorovali, jak ostatní pracují. Stihli jsme napsat pouze nadpis. Pořád jsem si říkala, že to nemůžeme zvládnout. Zase jsem se svěřila Bohu a byla jsem klidná. Druhý den jsme měli pokračovat. Ve škole nebyl nikdo z mé skupiny. Byla jsem si jistá, že to sama nedokážu, ale věděla jsem, že Bůh to má ve svých rukách. O přestávce přišla kamarádka ze skupiny. Byly jsme sice dvě, ale zdálo se mi to málo. Mýlila jsem se. Když jsme začaly pracovat, šlo nám to najednou rychle. Kamarádka je praktická a systematická, takže jsme toho stihly opravdu hodně. Bylo to až neuvěřitelné. Dva spolužáci ze skupiny byli nemocní a nebylo jisté, jestli přijdou na prezentaci. Nemocná kamarádka měla ještě dodat důležité informace. Nevěděla jsem, jestli to stihne. Pomodlila jsem se. V tu chvíli jsem na to přestala myslet. Když jsem přišla další den do školy, paní učitelka mi dala informace od nemocné kamarádky. Z celého srdce jsem Bohu děkovala! Nakonec jsme stihli všechno dodělat a dostali jsme pochvalu, že jsme vše i přes komplikace zvládli. Věděla jsem, že to není jenom naše zásluha, ale samozřejmě také pomoc od Boha. M. D. Měsíční uzávěrka Pracuji v redakci jednoho měsíčníku. Měli jsme zrovna uzávěrku a s ní bývá spojeno mnoho Foto: Giuseppe Distefano práce a přísné termíny. Nutně jsem potřebovala vyhledat určité podklady pro článek, ale nedařilo se mi najít nic vhodného. Vtom zaklepal na dveře kolega. Prosil o pomoc. I on nestíhal. Měl do druhého dne připravit k vydání jeden text. Část podkladů však měl v angličtině, která nebyla jeho silnou stránkou. Kývla jsem. Dobře jsem věděla, co to znamená, když je někdo v časové tísni, a láska, o které mluví Ježíš, pro mne v tu chvíli znamenala dát stranou svou práci a věnovat se jeho problému. Netušila jsem, že mi to zabere tolik času. Ten den jsem svou práci už nezvládla. Ježíš se však nenechal překonat ve své velkorysosti. Když jsem druhý den zapnula počítač, čekal na mne od kolegy ze zahraničí: dával k dispozici jím zpracovaný materiál. S takovým obsahem a kvalitou, jakou bych si ani ve snu nepředstavila. L. Š. 16 Nové Město 6/2009

17 Z HNUTÍ FOKOLÁRE Centrum Chiary Lubichové Iniciativa, která si klade za cíl zdokumentovat a zachovat pro budoucí generace bohatý odkaz dopisů, dokumentů, audio i videonahrávek Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre. Po odchodu Chiary Lubichové z tohoto světa si stále více uvědomujeme, jak po všech stránkách podivuhodný odkaz nám zakladatelka Hnutí fokoláre zanechala. Jde o nesmírné duchovní dědictví, které má však i svou historickou hodnotu, neboť vypovídá o mnoha originálních a výjimečných událostech a obsahuje množství nejrůznějších dokumentů. První velkou touhou bylo všechny tyto materiály sesbírat, uspořádat, zkatalogizovat, aby se mohly předat badatelům z řad teologů, historiků, ale aby též posloužily budoucím generacím Hnutí, nebo třeba i těm, kdo budou zvědaví na onen nový podivuhodný paprsek světla a moudrosti, který Chiara za 88 let svého života zanechala v různých kulturách a národech a který je zachycen v jejích promluvách, spisech, knihách, audiovizuálních záznamech a fotografiích Do centra Hnutí tak začaly na adresu prezidentky Marie Voce a Eli Folonari, fokolarínky, která žila dlouho po Chiařině boku, přicházet nejrůznější dopisy, y a telefonáty. Osobně přicházeli členové i nečlenové Hnutí a s velkorysým nadšením nabízeli své odborné znalosti z různých oborů z knihovnictví, archivnictví, informatiky, katalogizace, ale i z technik uchovávání dokumentů a jejich rozšiřování a dokonce i z ekonomie. Jako kdyby právě s radostí objevili smysl a důvod svých studií nebo odborných kurzů, kterými prošli. Postupně se před námi otevíral fascinující horizont. Znovu jsme si připomněli, co nám občas Chiara opakovala, totiž že v Hnutí by měly vždy zůstat živé tři skutečnosti: studium zkušeností a daru mimořádného světla z léta 1949, stanovy a archiv (který měl v jejím pojetí široký a podstatný smysl). Tím vším se pomalu začaly vytyčovat obrysy Centra Chiary Lubichové, v němž by se mělo shromáždit obrovské množství již existujícího ma- Chiara Lubichová ve své pracovně. Fota: archiv 6/2009 Nové Město 17

18 Z HNUTÍ FOKOLÁRE Chiara Lubichová a Marco Tecilla, první fokolarín. Recife (Brazílie) v roce V souvislosti se založením Centra Chiary Lubichové bychom chtěli vyzvat všechny, kteří se buď osobně nebo zprostředkovaně seznámili s Chiarou Lubichovou a jejím dílem, aby se rozdělili o své vzpomínky, svědectví, případně korespondenci s ní. Rovněž chceme poprosit ty, kteří stáli u počátků Hnutí fokoláre v naší zemi o zaslání svých vzpomínek a zkušeností na adresu: Nové město, Modletínská 2, Praha 101, teriálu. Přechod od myšlenky k činům byl celkem rychlý a snadný: Nalezli se vhodní lidé, kteří mohli převzít zodpovědnost (zodpovědnou se stala Eli Folonari, jejími pomocníky Silvana Veronesi a Marco Tecilla), ale i řadoví pracovníci, každý se svým specifickým obdarováním. Díky tomu jsme snadno dokázali upřesnit účel a za- měření centra, vytýčit jeho jednotlivé oblasti a také hned zahájit jeho činnost. Dosažení prvních cílů nám dodalo odvahu, a tak jsme o Centru informovali na místních, národních i mezinárodních setkáních. Překvapivou odpovědí nám byly malé i větší dary, které umožňují další činnost centra. Finanční podpora je pro nás vždy konkrétním znamením bezprostředního souhlasu i ochoty se tohoto díla účastnit. První publikací, kterou Centrum Chiary Lubichové vydalo v nakladatelství Città Nuova, byla kniha fotografií Chiara semplicemente (jednoduše Chiara), která ilustruje její celý život. Většinou se jedná o dosud nevydané fo- tografie, které ji lidsky přibližují, protože ji zachycují bez mikrofonů, kamer a pódia. Na snímcích je vidět ve spontánních okamžicích všedních dnů, v prostotě svých vztahů s druhými. Popisky fotografií z nás často činí svědky jejích nejtajnějších myšlenek a hnutí mysli. Mariele Quartana Centrum Chiary Lubichové si klade za cíl zachovat a dávat k dispozici v přítomnosti i budoucnosti bohatý odkaz dopisů, dokumentů, audio i videonahrávek, které po sobě Chiara zanechala. Pro dosažení těchto cílů chce Centrum: Poskytovat podporu všemu, co povede k prohloubení a šíření myšlenek Chiary Lubichové. Organizovat sympozia, stáže, kongresy, setkání, veřejná vystoupení v místním, národním i mezinárodním měřítku, které si kladou za cíl šířit odkaz a životní zkušenost Chiary Lubichové všemi dostupnými komunikačními prostředky. CÍLE Prohlubovat prostřednictvím formačních aktivit další studium všech oborů lidského vědění, odkazu života a myšlenek Chiary Lubichové, podporovat doktorandské práce, jejichž téma se bude týkat její osobnosti, života a názorů. Sbírat svědectví těch, kteří ji znali a sdíleli s ní první kroky Hnutí. Pečovat v součinnosti s nakladatelstvími o vydávání životopisných textů, jejích spisů atd., v prvé řadě s nakladatelstvími Città Nuova ve světě. Postarat se o vytvoření archivu s moderním informačním systémem, který zachová v technicky dokonalé podobě vydané i nevydané spisy, korespondenci, fotografie, audio a video nahrávky, data a dokumenty, týkající se kterékoliv oblasti života Chiary Lubichové. Vytvořit specializovanou knihovnu s díly Chiary Lubichové, včetně cizojazyčných edicí a s knihami autorů, kteří zdůrazňují specifické hodnoty, společenský, kulturní a teologický přínos jejího života. Zařadit do ní i diplomové práce a díla zaměřená tímto směrem či prohlubující myšlenky Chiary Lubichové. Maria Giovanna Rigatelli 18 Nové Město 6/2009

19 Z HNUTÍ FOKOLÁRE Zvláště pamětihodné jsou tři události z roku 1969 návštěva dvou fokolarínek z Vídně o Velikonocích, první Mariapoli na Vranově u Brna a příchod Teresy Cifaldi do tehdejšího Československa. Těmto událostem předcházelo mnoho osobních setkání a kontaktů a v roce 1968 i uskutečnění významné Mariapoli na Slovensku v Tatrách, za účasti Natalie Dallapiccoly, první družky Chiary. Na zpáteční cestě z Tater se Natalia a další účastníci z tehdejšího východního Německa zastavili v Praze u pana biskupa Tomáška. Představili se mu jako členové Hnutí fokoláre a zeptali se ho, co by mohlo Hnutí v Československu udělat pro církev. Biskup Tomášek byl překvapený: Chodí ke mně mnoho lidí a každý říká: Je třeba dělat to, je třeba dělat ono Vy jste první, kdo se ptá, jak církvi pomoci. P. Bohumil Kolář o prvních kontaktech s Hnutím říká: První zmínku o Hnutí fokoláre jsem slyšel v lednu 1968, kdy jsem byl s Karlem Pilíkem na vánočním kurzu pro kněze ve východním Německu. Při zpáteční cestě jsme se v Drážďanech seznámili s P. Joachymem Reineltem, dnes biskupem drážďanské diecéze, který nám vyprávěl o Hnutí. Hned v létě 1968 jsme využili uvolněné politické situace a získali povolení pro cestu do Itálie. Toužili jsme Hnutí poznat zblízka a navázat kontakt. Vycestovali jsme tři kněží K. Pilík, F. Kohlíček a já a také Jaroslav Šturma. Dostali jsme se k poslanci Iginu Giordanimu, který je spoluzakladatelem Hnutí. Přijal nás velice krásně, dlouho s námi povídal a zařídil nám další kontakt. Mohli jsme se zú- 40 let Hnutí fokoláre u nás Letošní rok je to již 40 let, co spiritualita Chiary Lubichové zakořenila v naší zemi a začala přinášet své plody. častnit školy kněží z Hnutí, podívat se do Loppiana, poznat život kněžského fokoláre v Turíně. Jaroslav Šturma říká, že kromě Giordaniho se setkali také s Giuseppe Santanché (Clarim), který v tu dobu pracoval jako lékař v nemocnici v Lipsku. Clari přislíbil, že s námi zůstane v kontaktu i poté, co se vrátíme. Po návratu domů jsme si své dojmy nenechávali pro sebe. Vyprávěli jsme o nich a probouzeli jsme tím zájem. Tehdy už přituhovala normalizace, byl podzim, a tak to byla celkem smutná doba. P. Pavel Jančík byl v roce 1968 jako bohoslovec druhým rokem v semináři. Studoval s Janem Kutáčem, který ho seznámil s Hnutím ve východním Německu. Poznal Clariho a Natálii a oslovilo ho radostné rodinné a bratrské prostředí, které je obklopovalo. Byl překvapen, že o Bohu umí krásně a s nadšením mluvit i laici. Jedna rodina jim dala během Mariapoli k dispozici byt. Když si potřebovali přišít knoflík a hledali jehlu a nit, zjistili, že všechny šuplíky byly otevřeny nic před nimi nebylo zamčeno. Bylo v tom něco prvokřesťanského a zároveň rodinného. Uvědomil si, že si chce tento kontakt udržet. V semináři tehdy poznal Hnutí i nynější plzeňský biskup F. Radkovský. P. Karel Pilík nastoupil do Cesta za poznáním Hnutí fokoláre, Itálie Zleva P. F. Kohlíček, P. K. Pilík, P. B. Kolář, J. Šturma. Děvčata přibývají. duchovní správy v Karlíně 1. listopadu 1968, po letech vězení a práce ve skladu. Právě v ten den pozval Jarmilu a Mirku Zobačovy do jedné rodiny, kde vyprávěl o své cestě do Itálie. Mluvil o lidech nejrůznějších profesí, kteří žijí doslova evangelium a postavili Boha Lásku na první místo ve svém životě. Jarmila vypráví: Cítili jsme se jako v ráji, užaslí z té nádherné vize, která se před námi otevřela ve světě temnoty a beznaděje. Po Vánocích jsem pozvala P. Pilíka do skupiny věřící mládeže, se kterou jsem se tehdy scházela. Nikdo však nebyl osloven tak jako já. A potom přišly Velikonoce P. Pilík napsal: Na Velký pátek roku 1969 přišly ke mně na faru do Karlína dvě fokolarínky. Adéla Santanché a Gerda z Vídně. Uprostřed Velikonoc není pro kněze v duchovní správě snadné přijímat náročné návštěvy. Obě přišly, aby navázaly kontakt. Řekl jsem jim, že by se mohly u mě setkat až večer po liturgických obřadech Velkého Pátku, tedy zhruba po 19 hodině. Obě ochotně souhlasily. Pozval jsem Františka 1, Jindru Synka a Jarmilu tehdy ještě Zobačovou. Snad též Járu Šturmu. Když jsem vycházel z kostela a procházel kolem mládeže, která byla před kostelem, řekl jsem, ale beztoho, že bych 6/2009 Nové Město 19

20 Z HNUTÍ FOKOLÁRE dělal nějakou naléhavou propagandu, že jsou zde dvě děvčata z Hnutí fokoláre, o němž jsem už vícekrát hovořil. Kdo chce, ať přijde. V tu chvíli jsem cítil, že nechci já něco organizovat, ať ukáže sám Pán, koho volá. Setkání bylo nezapomenutelné. Adéla hovořila o své zkušenosti, kterou bych snad dovedl celou detailně zopakovat i s citací řady jejích vět. Bylo to neobyčejné svědectví. Gerda mlčela. Vybízel jsem ji, aby též něco řekla. Řekla jen něco málo. Pochopil jsem později, že jejím úkolem nebylo hovořit, ale vytvářet Adéle jednotu. Způsob, jakým ji vytvářela, nám zůstal hluboko v duši. Toto setkání bylo startem našeho nového života. Začali jsme se pravidelně setkávat: kněží a několik chlapců. Jarmila byla jako děvče sama, ale velmi brzy se děvčata začala množit a i přes všechny chyby, kterých jsme se dopouštěli, se život velmi dynamicky šířil. 2 Jarmila Zobačová (Synková) na to takto vzpomíná: Adéla a Gerda vyprávěly o svém novém životě, ve kterém si zvolily za svůj ideál Boha. Posluchačů bylo sedm, pánové různého věku, mladí jsme byli tři, já jediné děvče. Adéla vypravovala s velkým zápalem, ohnivě, Gerda jí velmi pozorně naslouchala, s tichým úsměvem přikyvovala a neřekla skoro nic. Pro mne to bylo hrozně zajímavé, oslovující, ale dva starší pánové při tom spali. Bylo je moc dobře vidět a nevěděla jsem, co mám dělat. Adéla si všimla mých rozpaků a uklidnila mne: Jen je nechte, asi to potřebují. Viděla jsem, že láska je tu na prvním místě. Adélino vyprávění bylo radostné a strhující, člověk hned dostal chuť to dělat také tak. Ale nejpozoruhodnější byl kontrast a zároveň soulad těch dvou žen. Dva živly: oheň a voda. Šokovaly nás a oslovily. Na cestě domů se mě Jindra na konci žižkovského tunelu zeptal: Tak co, zkusíme to? Tehdy jsme se pro tuto cestu rozhodli. Druhý den u nás doma probíhalo velikonoční gruntování. Já jsem poprvé v životě s plným nasazením milovala ty ostatní pro Boha. Večer jsem byla úplně, ale úplně mrtvá. Ještě že Adéla mluvila Jarmila Synková druhá zleva. i o tom, že je potřeba začínat stále znovu. Dalším účastníkem velkopátečního setkání byl Vladimír Říha: Adéla vyprávěla o svém setkání s Chiarou Lubichovou a o tom, jak podle jejího příkladu začala žít evangelium, milovat svoje nejbližší, sourozence a přátele. Velmi mne to zaujalo. Po několika dnech jsem řekl otci Karlovi: Otče, já bych to Fota: archiv chtěl žít, ale nevím jak. On odpověděl: Já také, tak pojď, začneme spolu. Od této chvíle je tato fara tvým druhým domovem. Protože jsme měli malý byt, chodil jsem se na faru učit a s otcem Karlem jsem trávil mnoho vzácných chvil. Jednou ke mně přišel a řekl: Dostal jsem z ciziny dva froté ručníky, tady ti jeden dávám. A příště zase svetr, který dostal z Francie a který mu byl trochu těsný. Tak jsem poznal žité společenství majetku. Takové byly začátky, které mne naplňovaly radostí a nadšením. Po Velkém pátku odjely Adéla s Gerdou do Českých Budějovic, kde měly kontakt na P. Miloslava Vlka, sekretáře pana biskupa Hloucha. Ten měl možnost poznat Hnutí již o nějaký rok dříve ve východním Německu. Na Bílou sobotu pozval několik děvčat, aby se setkala s Adélou a Gerdou. Mezi nimi byly například Marie Majerová, Anna Smolková, Ludmila Marešová a Marie Koukolová. Ludmila si pamatuje, že se povídalo o Boží vůli. Ptali se, jak ji poznají. Adéla s Gerdou řekly, že se mají rozhodnout pro jednu a že je Bůh přivede na tu cestu, kde je bude chtít mít, budou-li o to prosit. Anna již delší dobu toužila po hlubším duchovním společenství a nyní poznávala, že je to možné. A tak se po Velikonocích v Praze i Budějovicích začala scházet malá společenství, jedno kolem P. Karla Pilíka a druhé kolem P. Miloslava Vlka. (pokračování) Zpracovala Jarmila Synková 1. Jde o P. Františka Kohlíčka (pozn. red.) 2. In: Moje cesta. Z rukopisu otce Karla Pilíka. Připravila Ludmila Hauptvoglová v roce Nové Město 6/2009 Někteří z těch, kdo poznali spiritualitu jednoty. Druhý zleva P. J. Kutáč, P. K. Pilík, bohoslovec J. Graubner

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Fundament a jeho strukturace

Fundament a jeho strukturace Fundament a jeho strukturace Fundamentální teologie ThLic. Mgr. Denisa Červenková Obsah 1. Místo fundamentální teologie v celku teologické reflexe 2. Fundament-základ teologie, jeho strukturace A. Předmět

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více