DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha"

Transkript

1 *crdux008xsou* CRDUX008XSOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-14/Ce V Praze dne 4. září 2015 Č. j.: DUCR-48653/15/Ce Telefon: Oprávněná úřední osoba: Čejchan Jaroslav Ing. R O Z H O D N U T Í Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona pro stavbu dráhy s t a v e b n í p o v o l e n í Česká Lípa, Nový Bor, Zákupy, Mimoň, Stružnice, Skalice u České Lípy, Okrouhlá, Provodín Modernizace ŽST Česká Lípa v rozsahu: PS ŽST Česká Lípa hl.n., SZZ PS výh. Žizníkov, SZZ PS ŽST Zákupy, SZZ PS ŽST Mimoň, doplnění technologie SZZ PS Srní u Č.L. - Česká Lípa hl.n., TZZ PS Srní u Č.L. Žizníkov, TZZ PS Česká Lípa hl.n. Nový Bor, TZZ PS Stružnice - Česká Lípa hl.n., TZZ PS Česká Lípa hl.n. Žizníkov, TZZ PS Žizníkov Zákupy, TZZ PS Zajištění přenosu kódu vlakového zabezpečovače PS Srní u Č.L. - Česká Lípa hl.n., TK PS ŽST Česká Lípa hl.n., místní kabelizace PS ŽST Česká Lípa hl.n., úpravy stávajících kabelů PS Česká Lípa hl.n. Nový Bor,DOK, TK PS Stružnice - Česká Lípa hl.n.,dok,tk PS výh. Žizníkov, místní kabelizace PS ŽST Zákupy, místní kabelizace PS Česká Lípa hl.n. Zákupy,DOK, TK PS Česká Lípa hl.n. Zákupy, přenosový systém PS ŽST Česká Lípa hl.n., TZ PS ŽST Česká Lípa hl.n., EZS PS ŽST Česká Lípa hl.n., ASHS 1 /38

2 PS ŽST Česká Lípa hl.n., sdělovací zařízení PS výh. Žizníkov, TZ PS výh. Žizníkov, EZS PS výh. Žizníkov, ASHS PS výh. Žizníkov, sdělovací zařízení PS ŽST Zákupy, TZ PS ŽST Zákupy, EZS PS ŽST Zákupy, ASHS PS ŽST Zákupy, sdělovací zařízení PS ŽST Česká Lípa hl.n., rozhlasové zařízení PS ŽST Česká Lípa hl.n., informační systém PS ŽST Česká Lípa hl.n., kamerový systém PS zast. Česká Lípa střelnice, rozhlasové zařízení PS zast. Česká Lípa střelnice, informační systém PS zast. Skalice u Č.L., rozhlasové zařízení PS zast. Česká Lípa Holý vrch, rozhlasové zařízení PS zast. Česká Lípa Holý vrch, informační systém PS výh. Žizníkov, kamerový systém PS výh. Žizníkov, demontáž stávajícího rozhlasového zařízení PS zast. Vlčí Důl Dobranov, rozhlasové zařízení PS ŽST Zákupy, kamerový systém PS Česká Lípa hl.n. Zákupy, TRS, MRS PS ŽST Česká Lípa hl.n., dispečerské pracoviště PS Česká Lípa hl.n. Zákupy, dálková diagnostika DDTS ŽDC PS ED SŽDC Pardubice, doplnění DDTS ŽDC PS ŽST Česká Lípa, DŘT PS ŽST Česká Lípa, TS 22/0,4kV, DŘT PS ED SŽDC Pardubice, doplnění DŘT PS ŽST Česká Lípa hl.n., TS22/0,4kV, technologie, část ČEZDi PS ŽST Česká Lípa hl.n., TS22/0,4kV, technologie, část SŽDC PS ŽST Česká Lípa hl.n., TS22/0,4kV, vlastní spotřeba PS ŽST Česká Lípa hl.n., rozvodna nn, technologie PS ŽST Česká Lípa hl.n., náhradní zdroj, technologie PS ŽST Česká Lípa hl.n., rozvaděč zajištěné sítě, technologie PS ŽST Česká Lípa hl.n., výtahy PS ŽST Česká Lípa hl.n., výtahy, západní výstup - Město SO Srní u Č.L. - Česká Lípa hl.n., úpravy železničního svršku SO ŽST Česká Lípa hl.n., železniční svršek SO výstroj trati SO ŽST Česká Lípa hl.n., železniční spodek SO Česká Lípa hl.n. Nový Bor, úpravy železničního svršku SO Stružnice - Česká Lípa hl.n., úpravy železničního svršku SO Česká Lípa hl.n. výh.žizníkov, úpravy železničního svršku SO výh.žizníkov, úpravy železničního svršku SO Žizníkov Zákupy, úpravy železničního svršku SO ŽST Zákupy, úpravy železničního svršku SO ŽST Zákupy, úpravy železničního spodku SO ŽST Česká Lípa hl.n., nástupiště SO Srní u Č.L. - Česká Lípa hl.n., stavební úpravy přejezdů SO Česká Lípa hl.n. Nový Bor, stavební úpravy přejezdů SO Stružnice - Česká Lípa hl.n., stavební úpravy přejezdů SO Česká Lípa hl.n. Žizníkov, stavební úpravy přejezdů 2 /38

3 SO ŽST Česká Lípa hl.n., žel. most v km 45,087 (podchod) SO ŽST Česká Lípa hl.n., žel. most v km 45,087 (podchod), západní výstup- Město SO ŽST Česká Lípa hl.n., žel. most v ev. km 45,384 (ul. Mánesova) SO ŽST Česká Lípa hl.n., žel. most v ev. km 45,470 (ul. Dubická) SO ŽST Česká Lípa hl.n., demolice lávky pro pěší v ev. km 44,913 SO Srní u Č.L. - Česká Lípa hl.n., stavební úpravy mostů a propustků SO Stružnice - Česká Lípa hl.n., stavební úpravy mostů a propustků SO Žizníkov Zákupy, stavební úpravy mostů a propustků SO ŽST Česká Lípa hl.n., staniční budova, napojení splaškové kanalizace SO ŽST Česká Lípa hl.n., staniční budova, napojení dešťové kanalizace SO ŽST Česká Lípa hl.n., staniční budova, napojení vodovodu SO ŽST Česká Lípa hl.n., demontáž vodovodů v kolejišti SO ŽST Česká Lípa hl.n., staniční budova, napojení plynovodu SO ŽST Česká Lípa hl.n., staniční budova, napojení plynovodu, část RWE SO ŽST Česká Lípa hl.n., úpravy komunikací SO ŽST Česká Lípa hl.n., staniční budova, část pro odbavení cestujících SO ŽST Česká Lípa hl.n., stavební úpravy VB pro umístění technologií SO ŽST Česká Lípa hl.n., stavební úpravy trafostanice TS 22/0,4kV SO ŽST Česká Lípa hl.n., úprava rampy u koleje č. 4 SO výh. Žizníkov, stavební úpravy ve VB SO ŽST Česká Lípa hl.n., zastřešení nástupišť SO ŽST Česká Lípa hl.n., orientační systém pro cestující SO ŽST Česká Lípa hl.n., EOV SO výh. Žizníkov, EOV SO ŽST Zákupy, EOV SO Srní u Č.L. - Česká Lípa hl.n., přípojky nn pro RD SO ŽST Česká Lípa hl.n., úprava rozvodu NN a osvětlení SO ŽST Česká Lípa hl.n., osvětlení podchodu SO ŽST Česká Lípa hl.n., osvětlení podchodu, západní výstup-město SO ŽST Česká Lípa hl.n., úprava kabelového vedení 22kV ČEZ SO Česká Lípa hl.n. Nový Bor, přípojky nn pro RD SO Stružnice - Česká Lípa hl.n., přípojky nn pro RD SO ŽST Zákupy, přípojka NN pro zab. zař. SO ŽST Česká Lípa hl.n., TS 22/0,4kV, vnější uzemnění Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, 1955/278, Praha 9, IČ: Sokolovská Zástupce stavebníka: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha, IČ: Umístění stavby: Stavba je umístěna na pozemcích p.č v k.ú. Božíkov, p.č. 300 v k.ú. Častolovice u České Lípy, p.č. 1075/57, 4742/1, 4743, 4842, 4866, 5012, 5361/1, 1075/24, 1075/25, 3494/1, 4712/1, 4715/1, 4865, 4941/1, 4947/3, 4989, 4994, 5020/1, 2988, 1075/1, 1075/45, 1075/46, 1075/55, 1075/56, 1075/58, 1075/65, 1373, 1375/2, 1394, 1859, 1860, 2990, 2991/1, 2991/4, 4078, 4080, 4772/4, 4937, 4947/4, 4947/5, 4947/6, 4995, 4996, 5368, 5370, 5375, 5623, 5624, 5625 v k.ú. Česká Lípa, p.č. 728/1, 526/1, 526/2, 696/7, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 728/6 v k.ú. Dobranov, p.č. 434/1, 434/2, 463, 464, 465, 504 v k.ú. Dolní Libchava, p.č. 786/1, 786/3, 786/4, 786/5, 792/1, 786/6, 786/2, 788, 790, 792/2, 792/3, 793/1, 793/2 v k.ú. Heřmaničky u Dobranova, p.č. 151 v k.ú. Lada, p.č. 76/3 v k.ú. Manušice, p.č. 4400/2, 4400/1 v k.ú. Mimoň, p.č. 2387, 2392/1, 3 /38

4 2285 v k.ú. Nový Bor, p.č. 521, 537 v k.ú. Okrouhlá u Nového Boru, p.č. 521/13, 521/15, 521/17, 521/19, 521/29, 586/28, 420/10, 420/7, 521/1, 521/10, 521/12, 521/14, 521/16, 586/16, 586/27, 586/29, 586/30, 586/31, 586/32, 586/33, 586/34, 586/35, 586/4, 631/9, 674, 676, 691/5 v k.ú. Okřešice u České Lípy, p.č. 2153/18, 2153/19, 2153/4, 2832, 2833, 2839 v k.ú. Skalice u České Lípy, p.č. 42/1, 42/23 v k.ú. Srní u České Lípy, p.č. 306, 308, 398, 531, 729/3, 979, 729/1, 749, 95 v k.ú. Stružnice, p.č. 224/2, 225/3, 90, 224/1, 224/4, 225/1, 225/2, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2 v k.ú. Vítkov u Dobranova, p.č. 1194, 2343/2, 2358, 2360/2, 2343/1, 2343/3, 2360/1, 2360/5 v k.ú. Zákupy, p.č. 963/3, 1034, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1038/1, 1038/20, 1038/21, 1038/4, st.234, 420/16, 508/9, 520/13, 520/20, 520/22, 520/25, 520/30, 520/31, 616/5, 644/4, 719/10, 719/11, 719/12, 719/14, 719/15, 719/3, 719/8, 719/9, 1035/4, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 1037/6, 1037/8, 1038/10, 1038/11, 1038/12, 1038/13, 1038/14, 1038/15, 1038/17, 1038/18, 1038/2, 1038/22, 1038/23, 1038/24, 1038/25, 1038/26, 1038/3, 1038/5, 1038/6, 1038/7, 1038/8, 1038/9, 517/8, 572/6, 701/18, 1038/16 v k.ú. Žizníkov. Stručný popis stavby: Obsahem stavby je přestavba žst. Česká Lípa. V rámci stavby budou revitalizovány i některé návazné úseky, na kterých bude posléze zvýšena rychlost vlaků. Jedná se zejména o zvýšení rychlosti v úseku Stružnice Česká Lípa Holý vrch na až 100 km/h a Česká Lípa Zákupy na až 120 km/h. Dále bude zvýšena rychlost i na úseku Srní u Č.L. Česká Lípa. Dojde ke sjednocení dvou částí, na které je v současné době žst. Česká Lípa rozdělena, a celý prostor určený cestujícím bude navíc přiblížen k centru města o přibližně 250 m. Podchod k nástupištím bude vybudován pod celým kolejištěm a umožní tak napojení další městské infrastruktury, které spojí dvě železnicí rozdělené části města. Stavba zároveň obsahuje také nové zabezpečovací zařízení jak ve stanici, tak v sousedních traťových úsecích s výjimkou trati ve směru na Lovosice. Technické řešení umožní řízení železničního provozu dálkově z dispečerského stanoviště. Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška ) a ustanoveními stavebního zákona. 3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 4 /38

5 podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. 13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. 15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady. 17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací. 19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 20. Stavebník dodrží podmínky stanovené v souhrnném stanovisku, závazném stanovisku a stanovisku Městský úřad Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, č.j.mucl/ 19256/2015 z , č.j.mucl/138119/2014 ze , č.j. MUCL/ /2014 z , č.j. MUCL/135785/2014, č.j.mucl/14224/2015 ze , č.j.mucl/13522/2015 ze a v souhrnném stanovisku Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, č.j. MUCL/14357/2015 z : Musí být dodrženy podmínky stavby, které byly projednány a odsouhlaseny na jednáních konaných dne a mezi investorem, zpracovatelem, DI PČR a městem Česká Lípa Pro dopravu kameniva od dodavatele na stavbu bude použito výhradně železniční dopravy Upozorňujeme, že v průběhu roku 2016 bude probíhat rekonstrukce mostu event.č na silnici I/9. V roce 2016 tedy bude uzavřena část silnice za mimoúrovňovým křížením se silnicí II/262 směrem na Nový Bor. Lze také předpokládat mimořádné 5 /38

6 dopravní zatížení této mimoúrovňové křižovatky a dále pak po obou okružních křižovatek pod nemocnicí, kde povedou objízdné trasy Ke sjezdu z I/9 ve směru od Prahy je nutné používat již prvního sjezdu v České Lípě do ulice Jaroslava Seiferta, k nájezdu následně využívat ulici Vrchlického Nesouhlasíme s využitím trasy přes most v Hrnčířské ulici přes řeku Ploučnici. Tento most je ve špatném technickém stavu a má sníženou nosnost K dopravě materiálu k poslednímu mostu na Rumburském zhlaví (v Dubické ulici) není možné používat trasu přes Kozákovu a Dubickou ulici. Most nemá dostatečnou světlou výšku pro průjezd nákladních vozidel a ulice Dubická je v tomto úseku jednosměrná. Snížený průjezdný profil je i pod mostem v Mánesově ulici Pro průjezd nákladních vozidel k místům umístěným u těchto mostů požadujeme využívat trasu přes silnici I/9 ve směru na Sosnovou a dále přes průmyslovou zónu ulice U Obecního lesa a Dubickou Dopravní trasy budou upraveny tak, aby se minimalizovalo využití Bulharské ulice pro dopravu nákladními vozidly (max. 15 nákladních vozidel denně, doprava Bulharskou ulicí nebude probíhat v tyto doby dny pracovního volna a pracovní dny 0:00-9:00, 14:00-16:00,18:00-24:00) Hlavní dopravní trasu požadujeme umístit do průmyslové zóny, tj. přes areál společnosti Žoska, příp. přes areál ČD, DKV Praha do ulice Tovární, Dubické a U Obecního lesa Před zahájením prací zajistí zhotovitel za přítomnosti zástupce města Česká Lípa provedení pasportu místních komunikací, které budou pro stavbu využívány, a to za účelem určení míry opotřebení a zjištění vad těchto komunikací. Po ukončení stavby zajistí zhotovitel za účasti zástupce města Česká Lípa prohlídku stavu výše uvedených komunikací. Zhotovitel je následně povinen na své náklady odstranit všechny závady na uvedených komunikacích, které nově vznikly v době od zahájení po ukončení stavby Minimálně 30 dní před zahájením prací investor požádá u oddělení technické správy majetku o stanovisko k povolení zvláštního užívání komunikace a zeleně Na místní komunikaci, či jiném veřejném prostoru nebude bez souhlasu vlastníka skladován žádný stavební ani jiný materiál V případě znečištění nebo poškození komunikace stavbou, bude toto neprodleně odstraňováno, případně škoda uhrazena vlastníku komunikace Před započetím prací si žadatel nechá vytyčit veškerá podzemní zařízení v prostoru budoucího staveniště. V případě souběhu a křížení nově pokládaných inženýrských sítí se sítěmi stávajícími, bude vše předem projednáno se zástupcem vlastníka stávajících sítí Upozorňujeme, že platí zákres sítí, který jste obdrželi v 10/2013 pod MUCL/99965/2013. Je nutné vytyčit zařízení veřejného osvětlení a dále respektovat tak, aby nedošlo k jeho poškození Před započetím prací bude prostor, v němž dojde k zásahu do místní komunikace a zeleně protokolárně předán správci komunikace a zeleně. Protokol bude obsahovat přesný popis stavu povrchu zásahem dotčené komunikace zeleně a bude obsahovat zákres inženýrských sítí v majetku města uložených v zasažené části komunikace a zeleně Při realizaci prací bude respektována norma ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Všechny stromy budou zajištěny proti oděru kmenů stroji a nebudou zasypávány žádným materiálem, kořeny budou ošetřeny hladkým řezem ostrým nástrojem Všechny zásahy do vzrostlé zeleně budou konzultovány se správcem městské zeleně. Pokácet lze pouze dřeviny povolené OŽP. 6 /38

7 V případě odstranění dřevin vysadí žadatel na vlastní náklady dle pokynů dřeviny nové a písemně předá správci zeleně Staveniště bude řádným způsobem označeno a zabezpečeno a bude udržováno v čistotě a pořádku Žadatel uvede do původního stavu veškerou zeleň zasaženou činností související se stavbou (vyježděné koleje rýhy od kontejneru a od skládaného materiálu) na náklady investora Veškeré práce při realizaci výkopů, zásypů rýh, opravách povrchů včetně provedení kontrolních zkoušek budou prováděny dle příslušných právních a technických předpisů a norem, především se budou řídit technickými podmínkami vydanými Ministerstvem dopravy TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací Před provedením konečné úpravy povrchu místní komunikace bude ke kontrole skladby a míry zhutnění opravované části komunikace přizván zástupce vlastníka. Bez souhlasu vlastníka komunikace se správným provedením spodních konstrukčních vrstev nesmí žadatel provést konečnou úpravu povrchu, přičemž veškeré škody tímto vzniklé jdou na vrub žadatele Po ukončení prací bude protokolárně předán opravený úsek místní komunikace a zeleně zpět správcům komunikace a zeleně. Protokol bude obsahovat veškerá ujednání o zárukách za provedenou opravu, případně další ujednání o odstranění možných vad provedené opravy Na případné vedení inženýrských sítí v pozemcích města musí být uzavřena smlouva o služebnosti inženýrské sítě. Kontaktní osoba: Dana Ševčíková Investorem bude provedeno geodetické zaměření polohopisu a výškopisu inženýrské sítě uložené v pozemcích města Česká Lípa a toto zaměření bude v digitální podobě předáno odboru rozvoje, majetku a investic Stavební (bourací, zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění odstraňovaných objektů, zkrápění staveniště, zakrytí stavebních sutí při přepravě, čištění kol stavebních mechanizmů a nákladních automobilů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.) Zvláštní pozornost musí být věnována manipulaci s demontovaným izolačním materiálem s obsahem azbestu tak, aby nedocházelo k úletu azbestového prachu a azbestových vláken do ovzduší Demontované dřevěné pražce nesmí být likvidovány spalováním Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu(stavební odpad ani výkopová zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací Záměr bude realizován dle předloženého zákresu a situace stavby a dle předložené projektové dokumentace Na lesním pozemku nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad, výkopová zemina apod.) Záměr bude realizován s umístěním podle předloženého projektu a zákresu. Nedojde k žádnému jinému (novému) dotčení lesních pozemků V případě, že si stavba vyžádá provedení uzavírky místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, požádá zhotovitel o povolení uzavírky s uvedením objízdné trasy podle ust. 24 zákona č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Rozhodnutí o této uzavírce bude vydávat místně a věcně příslušný silniční správní úřad, kterým je Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy a občanskosprávních agend. 7 /38

8 Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů a to přednostně k opětovnému použití (např. železniční pražce, smýcená dřevní hmota) a k recyklaci (např. stavební suť, beton z demolic, kovové odpady a další). Nevyužité zeminy musí být jako odpad předány osobě oprávněné k převzetí příslušného odpadu, popř. s nimi musí být nakládáno v souladu s 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. S odpady obsahujícími azbest bude nakládáno v souladu s 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 21. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve stanovisku, závazném stanovisku Městský úřad Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor, č.j.muno 9247/2015 OD-52.2 ze , č.j.muno 25669/2014 OD-52.2 z , č.j.muno 9245/2015/ZS z a ve vyjádření Město Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor, č.j.52642/2013 z : Odpady vzniklé stavbou musí být vytříděny a jednotlivé druhy využity příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě Odpady vzniklé stavbou budou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., (katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů K užívání stavby budou předloženy doklady o předání odpadu z výstavby oprávněné osobě včetně uvedeného množství (např. výkopová zemina, znečištěné dřevěné pražce, stavební odpady apod.) V případě nutnosti užití silničního pozemku silnice III. třídy číslo ve Skalici u České Lípy k realizaci stavby nebo omezení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na ní požádá zhotovitel, vlastnící oprávnění k provozování předmětu činnosti, dle 25 zákona č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích u zdejšího Odboru dopravy o povolení ke zvláštnímu užívání silnice, popř. k uzavírce provozu V místech železničních přejezdů v ul. B.Egermanna, G.Svobody a ul. Žižkova dochází ke křížení našeho zařízení (veřejné osvětlení). Je nutno si nechat toto vedení vytyčit a v místě křížení neprovádět žádné strojní výkopy. Vytyčení provádí firma COMPAG CZ s.r.o., p. Klečka Stavbou též nesmí dojít k poškození vedení ani majetku města, pokud dojde k jakémukoliv poškození, stavebník toto nahlásí na OSM MěÚ Nový Bor a opraví poškozený majetek na své vlastní náklady. Odstraněnou závadu protokolárně předá OSM MěÚ Nový Bor. 22. Stavebník dodrží podmínky stanovené v závazném stanovisku Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, č.j.kulk 28090/2014/Ža z ,: Provozovatel povede ve stanoveném rozsahu provozní evidenci o provozu zdroje znečišťování ovzduší podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen vyhláška č. 415 ) Stacionární zdroje znečišťování ovzduší nelze provozovat bez předchozího vydání povolení orgánu ochrany ovzduší k jeho uvedení do provozu dle platných právních předpisů na úseku ochrany ovzduší Provozovatel požádá orgán ochrany ovzduší o příslušné závazné stanovisko v případě, kdy dojde ke změně na zdroji, která bude mít vliv na kvalitu ovzduší v okolí zdroje. 23. Stavebník dodrží podmínky stanovené v závazném stanovisku Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64, Liberec, č.j.khslb 03609/2015 z : Budou respektovány závěry vyplývající z Akustického posouzení hluk ze stavební činnosti: Modernizace žst. Česká Lípa v rozsahu zásadních organizačních opatření: 8 /38

9 Stavební a zemní práce budou probíhat pouze v denní době od 6,00 do 22,00 hodin přičemž během ranní hodiny od 6:00-7:00 hodin a během večerní hodiny od 21:00-22:00 se nebudou v prostoru žst. a ZS 2, ZS 3 a ZS 4 provozovat nejhlučnější stroje jako jsou traťové stroje a zemní kolové stroje. Pracovní doba by měla být přizpůsobena a koordinována s ohledem na odloučené pracoviště SOŠ a SOU ul. Dubická 985/36 umístěné v blízkosti posuzované rekonstrukce mostu (SO ) tzn. nejhlučnější práce provádět mimo dobu vyučování a informovat školu o plánování prací Před zahájením užívání stavby bude měřením ve zkušebním provozu prokázán soulad s ust. 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tzn. protokolem o měření bude dokladováno prokazatelné dodržení limitů hluku u nejbližších chráněných prostorů ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (v obci Česká Lípa u chráněných venkovních prostor staveb v ulici Alšova 826/14, Dubická 931/43, Mánesova 848, Mánesova 937, Bulharská 844/18, 5. května 1267/76, 5. května 1201/55), v obci Okřešice č.p. 22 a v obci Dobranov část obce Vítkov u Dobrmanova č.p Před zahájením užívání stavby bude měřením dokladována vyhovující intenzita realizovaného umělého osvětlení na pracovních místech v souladu s 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve spojení s normativními požadavky dané ČSN EN Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů. 24. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve stanovisku Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava 1, č.j z : U navrhovaných objektů musí být respektovány základní prvky bezbariérového užívání staveb podle bodu 1 přílohy č.1 vyhl. č. 398/2009 Sb Zpevněné plochy, přístupové komunikace k bezbariérovým vstupům do objektů včetně přístupu ze stávajících vyhrazených stání pro vozidla zdravotně postižených osob provést podle bodu 1 přílohy č.2 vyhl. č. 398/2009 Sb Přechody pro chodce a místa pro přecházení provést podle bodu 2 přílohy č.2 vyhl. č. 398/2009 Sb Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici provést podle bodu 3, přílohy č.2 vyhl. č. 398/2009 Sb Bezbariérové vstupy do objektů a vchodové dveře provést podle bodu 1 přílohy č.3 vyhl. č. 398/2009 Sb Hygienické zařízení pro imobilní provést podle bodu 5 přílohy č.3 vyhl. č. 398/2009 Sb Schodiště provést podle bodu 2 přílohy č.1 vyhl. č. 398/2009 Sb Výtahy provést podle bodu 3, přílohy č.1 vyhl. č. 398/2009 Sb Povrch pochozích ploch provést se sníženou kluzkostí povrchu podle bodu přílohy č.1 vyhl. č. 398/2009 Sb. 25. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310, Liberec, č.j.39/ /9.9 z : Související stavební práce (pokládky kabelů zabezpečovací techniky, úpravy želez. svršku) kříží na dvou místech silnici I/9. Silniční doprava je zde vedena mimoúrovňově (nad kolejištěm) po mostech evid. č (u Č.Lípy) a 9-055D (u N.Boru) Při pracích nesmí dojít k zásahu do konstrukce těchto, či jejich zpevněných svahů. 9 /38

10 26. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové, č.j.8301/2014 ze : Požadujeme úpravu fasády (nátěr) celého objektu stávající výpravní budovy s č.p.842 na p.č k.ú. Česká Lípa, nejen 1. nadzemního podlaží Zahájení a ukončení realizace stavby na pozemcích v majetku ČD, a.s. požadujeme písemně oznámit na místní správu Liberec (p. Vdovičík, tel , ) V prostoru přímé stavby se nacházení inženýrské sítě v naší správě na pozemcích a v objektech. Za účelem přesného vytýčení tras IS, příp. stanovení způsobu jejich ochrany kontaktovat zástupce místní správy Liberec. Stavbou nesmí dojít k porušení stávajících sítí a omezení jejich funkčnosti Zásahy do objektů ČD, a.s. je nutné předem konzultovat s místní správou Liberec Zasažené pozemky a objekty ČD, a.s. budou po skončení akce uvedeny do původního stavu a uklizeny převzetí zástupcem místní správy Liberec Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti a zařízení v majetku ČD, a.s. Za případné škody na majetku %CD, a.s. odpovídá a hradí je investor stavby O předání a převzetí nemovitostí ČD, a.s. budou vyhotoveny písemné protokoly Likvidaci příp. odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma zhotovitel dané stavby Vybrané plochy pro zřízení staveniště bude možné využívat pouze na základě nájemní smlouvy uzavřené s RSM HK majetkové oddělení Ing. Sejpková, tel , Případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat. 27. Stavebník dodrží podmínek stanovených ve stanovisku Lesy ČR, s.p., Správa toku - oblast povodí Ohře, Dr.Vrbenského 2874/1, Teplice, č.j. LCR956/000499/2015 z : Celá stavba dle projektové dokumentace zůstane v majetku jejího investora (SŽDC, s.o.) V průběhu prací nedojde ke znečištění vodních toků nebo poškození koryt toků. Stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryt v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za poškození stavby či její části vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně. 28. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve stanovisku Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, č.j /2015 z : Pro rekonstrukci propustků a mostků na vodních tocích či v jejich blízkosti bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín k vyjádření. Poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření. To vše před zahájením stavebních prací U nové splaškové kanalizace (IS pro odbavovací budovu) bude provedena a dokladována zkouška těsnosti podle ČSN v celém rozsahu. 10 /38

11 28.3. Zahájení a ukončení prací na rekonstrukci propustků (u toků v naší správě) bude včas nahlášeno na provozní středisko Povodí Ohře s.p. v České Lípě, Litoměřická 91, Česká Lípa Dubice Ivana Kolínská (tel ) Stavbou poškozené opevnění koryta toku bude uvedeno zpět do náležitého stavu Koryto toku nebude znečištěno přebytečným stavebním materiálem. Veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn Provedení propustků (u toků v naší správě) bude po dokončení písemně odsouhlaseno pracovníkem provozního střediska Povodí Ohře s.p. v České Lípě (kontakt viz výše). 29. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve stanovisku Českolipská teplárenská a.s., Liberecká 132, Česká Lípa, č.j.fh/v-42/2014 z : V místě střetu se stavbou je nutno řešit křížení či souběh se zařízením ve správě společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., dle zákona č. 458/2000 Sb., a ČSN V případě přejíždění technikou přes toto zařízení je nutné zabezpečit místo přechodu proti možnému zborcení a poškození zařízení již při provádění přípravných prací (přejezdové plechy apod.) V místech, kde bude stavba v blízkosti tohoto zařízení, požadujeme při provádění zemních prací a před záhozem vždy účast pověřeného pracovníka naší společnosti, který provede posouzení a zápis do předávacího protokolu, stavebního deníku apod., kde zkontroluje, případně určí způsob ochrany našeho zařízení Před provedením výkopových prací nechat vytýčit technologické zařízení v naší správě pověřenými pracovníky naší společnosti Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit pověřeným pracovníkům naší společnosti termín zahájení prací a to min. 7 dní předem Při provádění zemních prací nenarušit teplárenské zařízení, při jeho odkrytí musí být zabezpečeno proti poškození Veškeré škody na zařízení ve správě společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., případně třetích osob, způsobené zemními, stavebními a montážními pracemi v souvislosti s jejich prováděním, odstraní investor na vlastní náklady v co nejkratším možném termínu Pověřenými pracovníky za společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. jsou ved. výroby pan René Heide, tel a technik topných kanálů pan František Horyna, tel Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření UPC Česká republika, a.s., Závišova 502/5, Praha 4, č.j.e009424/14 z : Ve staveništi stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) a jeho ochranné pásmo Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal žádost, je v kolizi s VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava či přeložení VVKS. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS případně přeložení musí být podána nejpozději před začátkem realizace stavby. Požádat společnost UPC o stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS nebo případně podmínek k přeložení VVKS lze prostřednictvím pověřené osoby Jaroslav Růžička, tel , (dále jen POS). Stavebník zajistí vytýčení a vyznačení PKVKS na místě stavby. 11 /38

12 30.3. Stavebníkovi, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení Pro účely přeložení VVKS je stavebník povinen uzavřít se společností UPC stanovenou dohodu a smlouvu Splnit podmínky všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC: I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo k zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností se VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinnosti. 4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS. II.Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS 1. Započetí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba UPC Česká republika, s.r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět. Vytýčení Vám zajistí odborná firma: SUP-TECHNIK s.r.o. Ing.Jozef Velčický, tel , 3. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či jejím narušení stavebník zastaví činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. 5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka 12 /38

13 provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30 cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy. 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC. 7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch apod. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS. 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnost na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVVKS. 13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace nad trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS. III. Práce v budovách a odstraňování budov 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS. 2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebník, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 2. V případě, že pro činnosti stavebník, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS. 3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace otevřeného plamene a podobných technologií. 13 /38

14 31. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, č.j.o /otpcli/ko z : Provozovatel technické infrastruktury souhlasí s odvedením pouze splaškových vod z objektu do stoky KA 250 v ulici Bulharská bez předčištění. Požaduje dodržet limity kanalizačního řadu pro obec Česká Lípa Přípojka bude provedena z PVC 200 o celkové délce 48 m a bude osazena jedna revizní šachta. Napojení bude provedeno odbočkou na stoce Dešťové vody budou likvidovány odvedením do vsakovacích rýh (SO ), nesmí být zaústěny do kanalizační stoky zakončené čistírnou odpadních vod Lze souhlasit s realizací za předpokladu dodržení ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inženýrských sítí Při umístění vůči jakýmkoliv stavbám včetně pilířků HUP, kiosků NN, sloupů osvětlení, opěrných zdí, oplocení atd., je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme dodržet příslušné ČSN ve vztahu k vysazování vzrostlých porostů Provozovatel technické infrastruktury požaduje být přizván ke každému dotyku s jím provozovaným vodohospodářským zařízením ke kontrole potrubí kan. přípojky před záhozem a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Dále požaduje s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci a vytýčení st. VH zařízení v terénu před předáním staveniště. Na základě objednávky provede kanalizační provoz, kontaktní osoba pí. Neubauerová tel Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude provedeno za účasti provozu kanalizací Realizace přípojky bude prováděna: Po sepsání žádosti o zřízení kan. přípojky na útvaru TPČ Severočeských vodovodů a kanalizaci a.s. Teplice, středisko Česká Lípa, Újezd 1400 / Černá, Rozum, Kopřivová pondělí 8,00-16,30 h, středa 8,00-16,30 h, ostatní dny po tel. dohodě (povolení z úřadu s sebou), Uzavření smlouvy o odvedení odp.vod na obchodním útvaru Severočeských vodovodů a kanalizaci a.s. Teplice, středisko Česká Lípa, Dohody na termínu provádění s příslušným provozem Severočeských vodovodů a kanalizaci a.s. Teplice. Na základě tohoto dohledu při výstavbě bude vydáno příslušným provozem kan. potvrzení o tech. stavu přípojky Realizace přípojky bude prováděna za dohledu příslušného provozu Před podáním žádosti o vydání souhlasu s užíváním stavby nebo do 30 dnů po dokončení stavby investor na technický úsek v České Lípě doloží: Geodetické zaměření skutečného provedení přípojky do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že sítě budou zaměřeny před zakrytím), Potvrzení o stavu kanalizační přípojky včetně zápisu o provedené kontrole obsypu a záhozu kan. přípojky (vystaví na místě provoz kanalizací), Souhlas vlastníka pozemku na veřejném prostranství, kde je umístěna přípojka s uvedením pozemku do původního stavu. 32. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve stanoviscích RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, č.j z a č.j z : Přípojka bude provedena z materiálu PE 100 SDR 11 o průměru 63 s ochranným pláštěm. Přípojka bude ukončena ve sloupku na hranici soukromého pozemku plnoprůchodnou přechodkou PE d63/ocel DN 50 s plnoprůchodným hlavním 14 /38

15 uzávěrem plynu DN 50 opatřeným zátkou. Přípojka bude ve skříni HUP ukotvená za kovovou část přechodky PE/ocel v instalačním rámu nebo schváleným typovým držákem jistícím přípojku proti protočení bez pryžové výstelky. Skříň sloupku pro umístění hlavního uzávěru plynu a plynoměru bude trvale volně přístupná z veřejného prostranství. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn min. 0.6 m nad budoucím terénem. Tlaková zkouška bude provedena podle TPG zkušebním tlakem nejméně 6,0 baru. Přípojka bude opatřena signalizačním vodičem o min. průřezu 2,5 mm² s izolací CYY. Signalizační vodič bude na ocelové potrubí plynovodu přivařen aluminotermicky. Signalizační vodič nesmí být vodivě propojen s odběrným plynovým zařízením Stavba musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na stanovené internetové adrese. Zhotovitel obdrží při registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou Stavbu PZ (mimo samostatně budované plynovodní přípojky) a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na internetové adrese RWE Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDC se vpuštěním plynu Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, č.j z včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ Rekonstrukci trati provádět tak, aby nebyl nutný zásah na VTL plynovodu nebo jeho příslušenství (uzávěr, chránička, čichačky, orientační sloupky a vývody POCH nebo KVO) Bude zachován volný pruh v trase plynovodů o min. šířce jejich ochranných pásem, tj. 4 m na každou stranu V ochranném pásmu VTL plynovodů nebudou instalovány žádné konstrukční prvky, tj. sloupy, domky, návěstidla, propustky, opěrné zdi atp V místě křížení plynovodů zachovat stávající šířku trati Technologické prefabrikované domky umístit do vzdálenosti 15 m od plynovodu Nová nástupiště a nádražní objekty budou umístěny mimo BP VTL plynovodů Nové kabelové vedení při křížení vést nad VTL plynovody a jejich chráničkami a kolmo Kabel bude uložen do betonového žlabu nebo chráničky o délce přesahující min. 2 m obrys plynovodní chráničky na každou stranu Při křížení kabelu s plynovodem bude dodržena nejmenší svislá vzdálenost mezi povrchem žlabu kabelového vedení a chráničky plynovod. potrubí min. 0,3 m. 15 /38

16 Případné sloupy trolejového vedení, signalizace, sloupy osvětlení, el.skříně apod. musí být osazeny ve vzdálenosti větší než 4 m od VTL plynovodu, tj. mimo ochranné pásmo Případné uzemnění stožárů a sloupů bude provedeno min. 10 m od potrubí VTL plynovodu, nebo na jeho odvrácenou stranu Navrhnout a zrealizovat svedení dešťové vody a opatření proti vyplavení zeminy nad plynovody V případě trativodu bude jeho dno min 0,5 m nad plynovodem, nebo jeho chráničkou Stávající příkopy v místě křížení s VTL plynovodem neprohlubovat, aby bylo zachováno stávající krytí plynovodu Dno příkopové rýhy nesmí být hlouběji než 0,8 m nad plynovodem V případě kácení stromů a odřezávání jednotlivých částí jejich pád nasměrovat mimo trasu plynovodu a tím ochránit potrubí plynovodu proti poškození Stromy a jejich odstraněné části neskladovat na plynovodu V místě křížení jsou na VTL plynovodech z výstavby osazeny ocel.chráničky s nadzem.přísluš.(tzv.čichačkami a vývody protikorozní ochrany POCH).Jejich hloubku uložení a místo ukončení lze zjistit ručně kopanými sondami stavebníkem před započetím zemních prací za dozoru provozovatele PZ Výstavbou nesmí být poškozeno podzemní a nadzemní příslušenství plynovodů, tj. chráničky, čichačky, orientační sloupky a vývody POCH nebo KVO Zahájení a ukončení stavebních prací oznámit předem provozovateli plynárenského zařízení Před zahájením prací vytýčit VTL plynovody. Jejich hloubku lze ověřit ručně kopanými sondami za dozoru provozovatel PZ Kontrola podmínek RWE, křížení a provedených prací dle PD viz Plynovody nesmí být poškozeny ani obnaženy Matriál skladovat mimo ochranné pásmo plynovodů Zachovat stávající krytí plynovodů Do místa přejezdu plynovodů uložit panely V místě křížení kabelů a žel. svršku a spodku s VTL plynovodem provádět odkrytí zeminy ručně bez použití mechanizmů, min. 3 m na každou stranu od plynovodu V průběhu výstavby budou zástupci provozovatele plynár.zařízení kontrolovat její průběh se zaměřením na práce vykonávané v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu V zájmovém území se nachází nefunkční VTL plynovody, které nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Jeho polohu lze ověřit pouze ručně kopanými sondami. Při provádění prací požadujeme ve vyznačeném prostoru dbát zvýšené opatrnosti. Pracovníci provádějící stavební práce musí být o této skutečnosti prokazatelně seznámeni Bude respektováno ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodů dle zákona č. 458/2000 Sb Veškeré změny stavební činnosti a zásahu na PZ nutno předem projednat a písemně odsouhlasit s provozovatelem plynárenského zařízení Organizace, která bude provádět realizaci stavby bude prokazatelně seznámena s podmínkami RWE k provádění stavby Při realizaci výše uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení: Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto 16 /38

17 podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení Bude dodržena ČSN , TPG tab. 8, zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně dalších předpisů související s uvedenou stavbou Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka splněna, nesmí být použita bezvýkopová technologie Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 17 /38

18 Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 33. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve stanovisku Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, č.j.pos-15/ve z : V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Minimálně 14 dnů před zahájením demoličních prací na objektu skladu je nutné, aby stavebník kontaktoval našeho pracovníka (p.jiří Kmoch tel ), který provede odborné odpojení rozvaděče a zakončení přípojného kabelu Při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole pracovníka kabelové údržby naší společnosti (p.kodýtek tel ). O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudaci stavby Dodržet podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 18 /38

19 uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Podmínek ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m. 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., s telefonním číslem , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo Práce v objektech a odstraňování objektů 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 19 /38

20 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 20 /38

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00901ah* CRDUX00901AH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0736/14-9/Kr V Praze dne 10. září 2015 Č. j.: DUCR-52006/15/Kr Telefon: +420 972

Více

Úřad městyse Čechtice, stavební úřad ROZHODNUTÍ. Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice.

Úřad městyse Čechtice, stavební úřad ROZHODNUTÍ. Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice. Úřad městyse Čechtice, stavební úřad Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice.cz SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: DATUM: Výst./330-267-87/2012/ Výst./330-267-87/2012/4

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0043812/10/E 0051976/10/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 15.7.2010 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140 Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140 Č.j.2595/08-No V Rajhradě, 4.3.2009 Vyřizuje: Novotný stavebník Jana Daňková

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0023we4* CRDUX0023WE4 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0255/10-9/Im V Praze dne 13. září 2010 Č. j.: DUCR-46138/10/Im Telefon: +420 602 668

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/21028/2013 V Poličce, dne 7.11. 2013 Č.j.: MP/21035/2013/OD/UZ12/B Vyřizuje: David

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.: 115/2916/2011-Pe Č.j. : MU-3543/2011 Vyřizuje : Ing.Kristýna Pekařová Karolinka, dne 6.9.2011

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18142/2014 Spisová značka:

Více

*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F

*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F *CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0508/09-16/Ds V Olomouci dne 5. ledna 2010 Č. j.: DUCR-371/10/Ds Telefon:

Více

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže 1. Předmět díla Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelového

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Městský úřad Uherský Ostroh odbor výstavby a ŽP R O Z H O D N U T Í. č. 14-SP-840/2011

Městský úřad Uherský Ostroh odbor výstavby a ŽP R O Z H O D N U T Í. č. 14-SP-840/2011 Městský úřad Uherský Ostroh odbor výstavby a ŽP Č.j.: SÚ-MIK-14- SP-840/2011 Uherský Ostroh, dne 10. června 2011 Oprávněná úřední osoba: MIKLÍČKOVÁ JARMILA, tel.: 572 430 531, e-mail.: jmiklickova.su@uhostroh.cz

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 219, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více