farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově"

Transkript

1 noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe, druhé i Pána Boha dokázali vzít vážně. Našim slovům abychom dali význam tím, že za nimi budou stát naše skutky. Aby slovo nebylo prázdné nebo urážlivé, ale laskavé a dobré. Člověk tak může najít lidskou i královskou důstojnost pro sebe i druhé. K tomu nám může pomoci radostná doba postu. Zkusme tedy každý z nás zvláště v této době dát důležitost tomu, co je pro nás v životě opravdu podstatné. Druhá věc, kterou bych nám chtěl navrhnout, je, že bychom mohli postní pátky a pak třeba první pátky v měsíci (pokud nebude zrovna nějaká farní oslava) prožít jako den, kdy se budeme postit na společné úmysly farnosti. Každý to může pojmout dle svého. Někdo třeba bude jíst jen jedno jídlo, někdo si něco odřekne, někdo se navíc pomodlí. Chtěl bych vám z naší farnosti svěřit v modlitbě především rodiny, snoubence a mladé, kteří hledají své povolání, a jejich těžkosti. Také hledající lidi kolem nás a zvláště Dny víry. Radostné putování! + Jakub

2 2. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 3 Téma: Rok zasvěceného života My tři králové jdeme k vám Život zasvěcený pro evangelium je svědectvím absolutního primátu věčnosti, je poselstvím, a to výmluvnějším než všechna slova, že Bůh sám stačí a že on sám je schopen dát životu a dějinám smysl a naději. V době, kdy se jistoty řítí a zjevně krachuje totalitní namyšlenost moderního rozumu, život zcela svěřený Bohu, bláznivě do Něho zamilovaný, jeví se jako zářící zpráva, zvěst o možné alternativě. Vtělení není jen pohyb od věčnosti k času, ale také jinak nemyslitelná možnost opačného pohybu, pohybu schopného nést do Božího srdce bolest a smrt lidí, úseky času i rozpory dějin. Bruno Forte Jeden ruský básník defi noval řeholníky jako jezera smyslu. Bohatství významu tohoto vyjádření z nich dělá orientační body téměř z povolání. V dnešním zvláště západním světě je člověk obětí kultury charakterizované sekularizací, v níž Bůh stále více mizí z veřejného povědomí, jedinečnost Kristovy postavy bledne a hodnoty utvářené tradicí církve stále více ztrácejí svou účinnost. Tak také pro jedince je víra stále obtížnější; životní plány a způsob života stále více určuje osobní chuť (papež František). V této situaci je více než jindy důležité prorocké svědectví zasvěceného života: potvrzení životem i slovem primátu Boha, jeho přítomnosti v dějinách, existence života po smrti a osobní odpovědnosti za něj. Svědectví potvrzující primát Boha a přesažnost člověka. Proto papež vybízí řeholníky, aby svítilo jejich světlo, i když je to jen malé světlo uprostřed množství pošetilých ohňů: dostává však svou sílu a jas z velké Jitřní hvězdy, vzkříšeného Krista, jehož světlo září chce zářit skrze nás a nikdy nezapadne. Ptám se teď sebe: proč jsem nemiloval jen v mžiku vykvetlé růže, znamení června, měsíc nad mořem? Protože jsem musel milovat růži a spravedlnost, moře a spravedlnost, spravedlnost a světlo. Juan Gonzalo Rose Kdyby proroci pronikli branami noci / a vryli by rány do polí zvyku, / kdyby proroci pronikli branami noci / a hledali by něčí sluch jako domovinu, / sluch lidí, zahlušený kopřivami, / uměl bys naslouchat? Nelly Sachs Když nemůžeš být borovicí na hoře, buď rákosem v údolí, ale buď tím nejlepším malým rákosem na břehu potoka. Když nemůžeš být stromem, buď keřem. Když nemůžeš být dálnicí, buď pěšinou. Když nemůžeš být sluncem, buď hvězdou. Ale buď vždy tím nejlepším, co můžeš být. Martin Luther King Připravil bratr Regalát Začátkem roku proběhl další ročník Tříkrálové sbírky. Letos jsme všichni společně vybrali ,86 CZK, v kasičkách spořilovských koledníků se sešlo celkem CZK. Částka je zase o něco vyšší než v letech předchozích. Zpět k nám do farní charity se vrátí CZK, fi nanční prostředky využijeme k fi nancování péče o seniory tady v regionu. Děkuji všem, kteří se na sbírce aktivně podíleli, vedoucím jednotlivých skupinek, malým i velkým koledníkům a samozřejmě vám všem, kteří jste nám do kasiček přispěli. Již druhým rokem pro naši charitu kromě farníků z chodovské a spořilovské farnosti koledovaly i dva skautské oddíly ze 7. skautského střediska Blaník v Krči, dívčí oddíl Sněhová vločka a chlapecký oddíl Utahové. Ti se letos vydali na tradiční koledu po domcích v okolí Roztylského náměstí. Kluci se rozdělili na několik skupin a vyrazili v podvečer na tradiční koledu s písničkou a křídou. Každá skupinka s sebou měla hudební doprovod kytaru, fl étnu, jedna dokonce klarinet. Kluci chodili po domech, zvonili na dveře a koledovali. Zkušenost byla prý velmi dobrá. Většina obyvatel Spořilova jim otevřela a opravdu do kasiček přispěla. Kluci potom říkali, že dostávali papírové peníze. Kromě toho malí kluci většinou ještě pochvalu, čokoládičku nebo bonbóny. Takže spokojení byli všichni. Utahové akci zakončili u jednoho z vedoucích doma s konvicí horkého čaje, koláčem a hromadou vykoledovaných sladkostí. Kluci potom říkali, že to bylo daleko příjemnější, než koledovat v metru. Vždycky jsem si přála, aby naši koledníci koledovali tímto tradičním způsobem. Tak doufám, že se k Utahům přidají i další skupinky a příští rok jich vyrazí do ulic s požehnáním zase o něco více. Přeji všem pokojný únor. Eva Černá

3 4. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 5 Přinášíme rozhovor s vitální, optimistickou, houževnatou pamětnicí paní Marií Kůstkovou, která se před pětaosmdesáti lety narodila na Spořilově. Jaké bylo vaše dětství, kdy jste se vlastně narodila? Už to bude osmdesát pět let, co jsem se 13. února narodila jako čtvrté dítě do lékařské rodiny Karla Kulhánka na Spořilově. Naši se sem přistěhovali hned FARNÍCI KOLEM NÁS ROZHOVOR S MARIÍ KŮSTKOVOU v roce 1928, a to už měli tři děti Václava, kterému se říkalo Sláva, Jirku a holku Karlu po tátovi. Dětství, ať je, kde je, vždycky je to nejkrásnější. A Spořilov byl nejen kouzelný tím, že to byla enkláva uprostřed přírody na kraji Prahy. Připadala jsem si tady jako ve velké zahradě. Pak tady byl ohromně společenský život všechno žilo kolem sokolovny, kostela a kolem školy. A loutkové divadlo to byla naše láska, malá jsem tam chodila jako divačka a jako dorostenka jsem pak vodila Kašpárka. Pan řídící Nejedlý dělal vlastnoručně loutky i podle vizáží Spořilováků, třeba Kašpárek měl rysy pana Sochra. Potom bych zmínila pana Jiřího Bauera, to byla taky významná osoba kulturní. Vlastně náš ročník hned po válce vzkřísil jak loutkové divadlo, tak i Sokol. Paní Marie, vy jste z katolické rodiny? Všichni jsme katolíci, ale jsem ze smíšeného manželství. Tatínek byl katolík a mamka pravoslavná. Jak tomu říkám, maminka byla válečná kořist první světové války z Ruska, kde byl tatínek jako lékař. Seznámili se v Čeljabinsku a do Československa přijeli v roce 1920 přes Vladivostok již s mým dvouletým bráchou, který se narodil ještě v Rusku v roce Měli jsme dvoje Velikonoce, protože jsme s mamkou chodili i do pravoslavného kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Za rohem byla cukrárna, kde prodávali chalvu, tak to bylo pro nás sváteční. Maminka pocházela z jakých poměrů? Asi se měli dobře, podotýkám ale, že to bylo za cara. Její tatínek byl majitelem restaurace na nádraží. Styk se svou rodinou, co přišla do Československa, neměla, protože tam byli už bolševici, nějakou dobu si psala s jedním bráchou. Už se neviděli a ani o sobě nevěděli. Měli jsme příbuzné vlastně jen z taťkovy strany. Táta začínal po medicíně jako praktický lékař, pak přešel na zubařinu a měl ordinaci v Myslíkové. Když se z Kunratic přestěhovali na Spořilov, tak mamka měla zubařskou praxi u nás na domě jsme měli velikými písmeny napsáno zuby a taťka v Myslíkové. Žili jsme si dobře, měli jsme i soukromého pana učitele na doučování. Na to naši neměli čas, oba hodně pracovali. Pokřtěná jste byla tady u Anežky? To já vám snad ani svoji anabázi se křtem nemůžu moc vyprávět. Mamka, když přišla z porodnice se čtvrtým dítětem, nevěděla, kam dala rodný list, doma se nemohli dohodnout, jestli se mám jmenovat Naděžda po mamce, nebo Marie po tetičce, která s námi bydlela. Čas utíkal, byl fofr, rodiče pracovali v ordinaci, tak si vzpomněli, když už mi bylo asi pět. Ke křtu jsem si došla dolů ještě do kaple sv. Kláry. Měla jsem tedy jenom křestní list z roku 1935, a protože vybombardovali porodnici, kde jsem se narodila, a shořel zrovna ročník 1930, neměla jsem platný doklad o datu narození, což v socialismu vyžadovali. Problém byl, když jsem se vdávala, můj muž musel dát dobrozdání, že jsem se tehdy skutečně narodila a oni to tam dopsali. To jste byla asi jedna z posledních pokřtěných v kapli před vysvěcením kostela. Naši to ještě stihli. Na vysvěcení si nepamatuji, ale samozřejmě jsme sem chodili. Náš krásný kostel. Na nějaký přepych, jak je vidět, zdejší neměli a je ohromný, že za takovou krátkou dobu, když každý musel splácet domek, se to podařilo. Naši přispěli na jedno okno, taťka se samozřejmě se všemi znal, s Jechentálovými jsme byli vzdálená přízeň. Ve škole jsme měli náboženství, učil nás františkán, pater Kunovjánek. Měl ohromný respekt, protože bílou šňůrou, co měl přepásaný hábit, vyplácel na předpažené ruce, když se zlobilo. To byl přísný františkán. Ono je to třeba na ty děti. Nikdo se kvůli tomu nezlobil a jenom na to rádi vzpomínáme. Já nedostala, prosím. A pak jsme dostali půvabnou učitelku, která vyučovala jenom náboženství, nevzpomínám si na jméno, účastnili jsme se pod jejím vedením májových pobožností, organizovala průvody na Boží tělo. Byl to takový náš anděl. Do skauta jsem nechodila, na to už nezbýval čas, ale byla jsem sokolka, dělala balet, pak step, piano, to mi moc nešlo, měla jsem doučování. Bývalo zvykem zvát kněze na nedělní oběd. Maminka se česky výborně naučila, ale někdy byla legrace. To u nás byl právě ten kněz, sváteční tabule, upečená husa a maminka se ho ptala: Dáte si stehýnko nebo biskupa, jé, pardon, arcibiskupa. Už nevím, co si vzal, ale zaručeně to chutnalo. Zmiňovala jste průvody o slavnosti Božího těla. Mám dojem, že byla čtyři zastavení průvodu dole na náměstí se čtyřmi oltáři. foto M. Tučková

4 6. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 7 První svaté přijímání 4. června 1939, vzadu slečna katechetka Rita Nezavdalová a P. Mořic Kunovjánek Nejstarší bráška byl chirurg, mladší v kanceláři, sestra ještě začínala u nás doma jako asistentka v ordinaci rodičů a pak pracovala jako mzdová účetní. V roce 1968 emigrovala se svou rodinou do Švýcarska. Zůstala jsem s maminkou bydlet na Spořilově, pak i s mým mužem a synem. Sestru jste viděla až po roce 1989? Dostali jsme v roce 1977 jako tenisový oddíl Sokola povolení vyjet na spřátelený turnaj k Bodamskému jezeru. Mladší bratr byl velký tenista, jel taky třeba Pavel Roček. Byla jsem nasazená jako druhá dáma, raketu jsem v životě pořádně nedržela, ale byla to záminka, jak se potkat se sestrou a její rodinou. Po roce 1948 jste přestala chodit pravidelně do kostela. Důležité svátky jsem si nenechala ujít půlnoční na Štědrý den, to byl kostel narvaný, ať byla jakákoli doba, a poklonit se Božímu hrobu na Velikonoce. Myslím si, že jestli je k víře člověk vedený z rodiny, pak se vracet nemusí, je v něm, dostal základ. Bohužel častěji, a to je lidský, je to tehdy, když se stane nějaká nepříjemnost, trápení, když si myslíme, že nějaká věc je tak moc důležitá, tak to potom se vracíme a máme kam. Co vás těší, čím se zaměstnáváte, když už nechodíte do divadla? Trvalo dobře rok, než jsem si zvykla na jiný režim. Jezdím k synovi na srub, scházíme se velmi často se zbytkem třídy z gymplu, pokud nám to chodí, víme, kam jdeme a nezabloudíme cestou domů, musíme toho využít. Očekáváte něco v novém roce? V mém věku, jaké představy a nároky? Jestli budu zdravotně jako vloni, tak jen Pán Bůh zaplať. Připravila Michaela Tučková Monstrance se nosila pod nádherným baldachýnem, myslím, že ho nesli čtyři, nevím, jestli se střídali, protože to byla taková pocta. Jak to bylo po Únoru s vaší soukromou lékařskou praxí? To bylo dost jednoduchý, protože to hned chtěli zabavit místnosti v přízemí, kde byla ordinace, že z toho bude bytová jednotka. Jak se to taťka doslechl, tak nechal vybourat jedny dveře, ordinace byla průchodná. Táta pak šel do důchodu a mamka jako dentistka jezdila do Záběhlic. Kudy jste se v životě profesně ubírala? Dá se říct, tak socialisticky. Po maturitě na vršovickém gymnáziu jsem nastoupila do účtárny ve spořilovské výrobně betonových prefabrikátů a pobyla jsem tam skoro třicet let. Dělala jsem pak v mezinárodní ústředně na Žižkově a končila jsem na ministerstvu školství v kanceláři. A nejkrásnější zaměstnání, kde jsem byla jednadvacet let, byla uvaděčka ve Stavovském divadle, přízemí vlevo. Před dvěma lety jsem tam skončila, že jsem stará, jak nám říkali. Jak často musí uvaděčka chodit do práce? Ze začátku téměř každý den. Sobota a neděle dvě představení, někdy i dopoledne, takže tři. A co Vaši sourozenci? Spořilovští zahradníci opakovaně prosí, aby řidiči nevjížděli při parkování svých aut u kostela sv. Anežky za krajnice vozovky na trávníky. Působí jim to mnoho problémů, musí probíhat náročná rekultivace.

5 8. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 9 Podě kování a zprávy z katolické školy v Tartu Milí přátelé! Zdravíme V vás v novém roce a srdečně děkujeme za vaše modlitby a peníze za prodané vánoční pohledy, které nakreslily spořilovské děti pro školu v Tartu. Peníze za vánoční pohlednice použijeme do fondu sociálně slabších dětí. Děti z rodin, které nemohou z nějakých důvodů platit plné školné (nízký příjem, více dětí ve škole, děti z dětského domova), jsou tímto fondem podporovány. Podíl školného, který rodina platí, je u sociálně slabších po dětí různý. Sociální situace v rodinách podléhá změnám a někdy je potřeba pomoc krátkodobější, proto je mnohem praktičtější a pružnější použití fondu, než podpora jednotlivých dětí. Naše katolická škola je vedena jako soukromá škola. Státem je škola fi nancována jen zčásti, což pokryje zhruba náklady na platy učitelů. V novém školním roce ve spolupráci s estonským biskupem a pod záštitou Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze začaly vzdělávací kurzy Doctrina Christiana (Křesťanská nauka) a Sapientia Christiana (O pravé moudrosti). Výuka je koncipována na čtyři roky, probíhá v blocích třikrát ročně v Estonsku a přednášejí převážně lektoři z pražské univerzity (děkan KTFUK Prokop Brož, P. Vojtěch Brož a další). Doctrina Christiana je povinný kurz pro všechny pedagogy Katolické základní devítileté školy a mateřské školy v Tartu, je v něm nabídnuta základní ucelená představa o tom, co je to křesťanství, v čem spočívají základní vědomosti o učení katolické církve. Sapientia Christiana je kurz pro zájemce, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život. V tomto kurzu jde o osobní osvojení tajemství víry a uvedení do perspektivy svátostného života ve společenství církve. Účastníci tohoto kurzu se o letošních Velikonocích zúčastní výukového pobytu v Praze. Další velkou událostí je stavba tělocvičny. První práce začaly v srpnu 2014 archeologickým průzkumem, protože na části pozemku kdysi býval hřbitov, a potom už se budovaly základy. Stavba nám roste před očima. V adventu probíhaly koncerty, školní besídky, adventní bazar jako v jiných letech. V Estonsku je tradice, že na sv. Kateřinu chodí koledníci. Nosí bílé oblečení a přejí dobrou zimu. Dětem se dnes dávají bonbóny, ale dříve, když chodili koledovat chudí lidé, dostali živobytí, aby přežili zimu. Ve škole i školce se konaly různé besídky podle této tradice a také večer k nám domů přicházeli koledníci, většinou žáci ze školy. Před Vánocemi jsme navštívily luteránský dětský domov Kristliku kodu, ve kterém žije 16 dětí od 5 do 18 let. V domově je rodinné prostředí, děti jsou moc pěkně vedeny, jsou velmi slušné a samostatné. Některé z nich jsou také žáky naší školy. V sobotu a neděli samy připravují jídlo, aby se naučily vařit. Učí se hrát na různé hudební nástroje, rády navštěvujeme jejich adventní koncerty. První sníh se svou bílou pokrývkou zkrášlil naše město těsně před Vánocemi. Na Štědrý den po obědě se konala v kostele řecko-katolická bohoslužba, kterou sloužil otec Volodymyr z Tallinnu, v noci byla naše půlnoční mše svatá. Na venkově se prý v minulosti o Vánocích nespávalo v posteli, ale lidé nechávali své lůžko volné pro sv. Rodinu. Na okno dávali lampu, aby k nim Josef s Marií našli cestu. Děkujeme vám za přízeň a přejeme, aby nový rok byl plný naděje a požehnání, nových inspirací, hlubšího chápání Božích záměrů s námi a radostné odvahy k následování Krista. Vaše sestry Neposkvrněného Početí P. M. z Tartu. Pomoci škole v Taru můžete finančním příspěvkem na účet sester v Olomouci: /0800. Variabilni symbol je 333 a do poznámky lze připsat: EE fond.

6 10. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana u Kudrnů, foto Daniel Čáslavka Taizé setkání hostitelů a iniciativy do budoucna V neděli 11. ledna odpoledne proběhlo setkání hostitelů a dalších zájemců, jehož účelem a náplní bylo společně zhodnotit setkání Taizé u nás ve farnosti, sdílet své zkušenosti a názory a připomenout si něco z promluv bratra Aloise, představeného komunity. Celé setkání se neslo v příjemné a radostné atmosféře. Myslím, že to hlavní, co spojovalo nás všechny, byla vděčnost za prožitou zkušenost, za vnitřní obohacení, jež nám setkání přineslo. Konkrétně se mluvilo o objevení hloubky společné modlitby se zpěvy a s chvílí ticha, o radosti z ubytování mladých cizinců o veselostech při vzájemném dorozumívání nebo při objevování odlišností ve stravovacích návycích, o jejich nadšení, ochotě v domácnostech pomoci s běžnými věcmi (vynášení košů, mytí nádobí, venčení psů) atd. Pozitivní zkušenosti daleko převážily misku s těmi negativními, které se také objevily, zvláště zpočátku. Zpravidla se jednalo o informační šumy mezi organizátory, rodinami a účastníky, vše se ale v dobré obrátilo, když se nejasnosti vysvětlily. Součástí setkání bylo také promítání fotek, které jsme měli k dispozici od jednoho ze zahraničních účastníků setkání, a také prezentace několika zajímavých bodů ze závěrečné promluvy bratra Aloise. Bratr Alois v ní nejprve děkoval především všem rodinám, ale také všem společenstvím za vlídné přijetí mladých poutníků. Dále pak mluvil o jednotě křesťanů a o výzvě přinášet světu pokoj, což není možné bez smíření mezi křesťany. Smíření, které v sobě ovšem respektuje a zachovává pluralitu a zároveň počítá s další diskuzí o teologických otázkách. Apeloval při tom na naši křestní identitu jako základnu smíření. Nechal zaznít mimo jiné i tuto otázku k zamyšlení: Neměly by se dnes křesťanské církve odvážit shromáždit se pod jednou střechou dokonce ještě předtím, než bude dosaženo shody v teologických otázkách? Mezi konkrétními návrhy, jak vyjádřit jednotu, zmínil bratr Alois mimo jiné pozvání k respektování autority římského biskupa, který by měl nad touto jednotou bdít, a dále také pozvání k větší eucharistické pohostinnosti pro ty, kdo věří v Kristovu přítomnost. Zdůraznil, že eucharistie není pouze vrchol jednoty, je také cestou k ní. Vyzval křesťanská společenství ke společným aktivitám, především ke společné modlitbě. Všechny promluvy bratra Aloise během setkání je možné si přečíst na stránkách nebo V naší farnosti jsme se na tyto výzvy rozhodli odpovědět společnými modlitbami Taizé, které by se mohly v našem kostele konat jednou za měsíc. Připravovat modlitbu a společně se modlit chceme také s místním společenstvím církve husitské. Domluvili jsme se na tom s jeho představitelem Janem Hlavsou, který byl na našem setkání hostitelů přítomen. První modlitba Taizé na úmysl smíření a jednoty křesťanů bude u nás v sobotu v Všichni jste srdečně zváni, děti jsou taktéž vítány! Budeme rádi za ohlasy, který den a čas by byl pro příští (březnovou) modlitbu nejvhodnější. Své návrhy můžete sdělit našim bratrům, případně mně. S vděčností a nadějí do dalších dní! Markéta Štromerová Svědectví pouť do Filipova Nevím, zdali budu mít dostatek vhodných slov, abych vyjádřil vnitřní uspokojení a klid duše, kterou jsme všichni, zúčastnění poutníci, zažili. Odjezd byl 12. ledna ve 24 hodin od kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích. Příjezd do Filipova se zastávkami ve 3 hodiny a slavná mše sv. začala ve 4 hodiny ráno, tj. čas, kdy došlo 13. ledna 1866 po zjevení Matky Boží k zázračnému uzdravení Magdalény Kadetové, dívky ležící na smrtelné posteli. Od té doby se každoročně v tento čas konají mše svaté. Nejdříve byla ve Filipově postavena malá kaplička a nyní zde stojí překrásná bazilika Panny Marie, která pojme 500 až 600 lidí. Byly objednány dva autobusy, které bylo nutné zaplatit Kč. Poutníci se přihlašovali a pozvánky byly rozneseny do mnoha farností v Praze. Kolik to bylo příslibů a poté zklamání nepojedu. Uvažovalo se o zrušení zájezdu, protože týden před odjezdem bylo přihlášeno 22 poutníků a tři dny před do druhého autobusu jen poutníci dva. Nezbývalo nic jiného než sepnout ruce a prosit Matičku Boží o pomoc. A výsledek? Odjíždělo 67 poutníků, kteří se sami rozdělili do dvou autobusů a požadovaných 250 Kč na osobu tak z vlastních sil mohlo být uhrazeno. Poutníci byli přivítáni panem biskupem Mons. Baxantem a jeho kázání bylo úchvatné. Mimo jiné vyzdvihl místo a význam tohoto setkávání a pouti. Probděli jste celou noc, přiblížili jste se k Pánu Ježíši a spočinuli v jeho náručí. Vždyť také on probděl mnoho nocí na modlitbách a rozmlouval se svým Otcem. Přes všechny nepředstavitelné potíže se zájezd vydařil. Matku Boží nemůžeme nikdy oddělit od Syna. Narušili bychom tak Bohem stanovený pořádek. Jděme tedy k Ježíšovi vždy skrze Marii a nikdy je od sebe neoddělujme. Václav Sixta

7 12. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 13 Cyrilometodě jská pouť 2015 Duchovní téma 34. ročníku: Rodina (především v návaznosti na připravovaný synod o rodině) Vážení přátelé cyrilometodějské pouti! Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také oslovujeme vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit, ale chcete se s námi podílet na modlitbě. Prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence. Modlíme se je na tyto úmysly: Dopoledne: Radostný růženec za církev v České republice, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání. Růženec světla za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany. V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky a odpoledne: Bolestný růženec za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly. Slavný růženec za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka. V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme ubytováni, se modlíme večerní a ranní chvály. Program únorových etap pouti: mše svatá v kostele sv. Václava ve Vršovicích v 18 hod. Setkání veteránů CMP, potom posezení ve farním sále u kostela. I. etapa , zahájení tradiční mší svatou v 9.30 v kostele sv. Klimenta Ubi christianitas incepta est. Celebruje Dr. Jiří Korda, OFS. Trasa: Levý Hradec přívoz Roztoky Troja Letná nábřeží Braník Lhotka, 22 km II. etapa , odchod v 8 hodin ze Lhotky, mše v 11 hodin na Zbraslavi. Trasa: Lhotka Zbraslav Měchenice žel. st. Bojanovice, 24 km Pokud nedojde k přeměření nebo změně tras, pak letos ujdeme na Velehrad rekordních cca 400 km během 17. etap, včetně pětidenní srpnové pouti ( ), která se jde paralelně s moravskou Poutí na Velehrad. Předpokládáme, že na všech etapách bude doprovodné vozidlo zajišťovat přepravu zavazadel. Celkové i aktuální informace jsou na webových stránkách: Ohlédnutí za CMP 2014 V loňském roce jsme během 33. ročníku ve 14 etapách putovali z Levého Hradce na Velehrad čtyřmi diecézemi: pražskou, českobudějovickou, brněnskou a olomouckou. V poslední (srpnové) jsme šli z Netína závěrečných šest etap společně s poutníky 14. moravské poutě na Velehrad. Celkem jsme ušli přes 350 km, v každé etapě byla účast 25 až 30 poutníků. Duchovní téma minulého ročníku bylo Naše matka církev, kterou jsme si jednak připomínali články z Katechismu katolické církve, jednak modlitbami všech čtyř růženců v každé etapě, jak odpovídá tradici poutě. Na Velehrad v poslední etapě v sobotu 24. srpna dorazilo na závěrečnou mši svatou celkem 570 poutníků, kteří se modlili nohama a děkovali a prosili za církev a národ, za rodiny a mír. Bohu díky a také všem, kteří se k nám během cesty připojovali v modlitbách růžence i těm, kteří se na mnoha místech o nás starali. František Reichel, , Závěrečná modlitba: Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.

8 14. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 15 Pozvání do společenství mládeže Co pro mě znamená přátelství? Můžu vnímat Boha? Ovlivňuje mě reklama? To jsou některá témata, která jsme probírali na dosavadních setkáních spolča mladých. Scházíme se každý čtvrtek v sedm večer pod kostelem. Mohli jste se s námi setkat už na promítání iránského filmu Božské děti. Filmy pro farnost plánujeme pořádat příležitostně i nadále. Občas si vyjedeme někam na výlet Vánoce jsme například oslavili v lese. Chceme také někdy pozvat zajímavého hosta, anebo uspořádat něco netradičního, jako bylo natáčení krátkého animovaného filmu, které proběhlo v prosinci. Zkrátka: Je-li ti 15 až 18 let (plus mínus na každou stranu), přijď se k nám podívat. Ve spolču objevujeme svoje dary a jsme si jistí, že i ty můžeš přispět k pestrosti našich společných chvil. Život i víru může sice prožívat každý sám; v partě mladých lidí to jde ale mnohem líp. bratr Bernard Farní filmový večer Děkujeme bratru Šimonovi a dívkám Anežce a Kláře, že se uskutečnilo promítání v Iránu nejnavštěvovanějšího fi lmu Božské děti, který roku 1997 natočil iránský režisér Majida Majidí. Film nominovaný na Oskara pojednává o sourozenecké lásce Aliho a Zahry, statečnosti chlapce a děvčete, o skutečné hmotné chudobě, o tom, jak se děti snaží si pomoci samy, aby nezatěžovaly už tak ustarané rodiče. Bylo úžasné moci nahlédnout do problémů, které v naší zemi řeší asi málokdo (tedy, že by dvě děti měly k dispozici pro chození do školy jen jeden pár obuvi). Kdo se podívá na internet, docela snadno tam najde i celý obsah fi lmu. Hlavní ovšem je, že jsme tady u svaté Anežky dostali možnost zamýšlet se nad jinou kulturou a dozvědět se i o tom, že v Čechách probíhal festival íránské tvorby, který bychom jinak třeba úplně opominuli. Myslím, že i papež František by měl velkou radost z toho, že se v jedné pražské farnosti uskutečnila taková akce. Jen škoda, že nás nepřišlo víc. Moc doufáme, že se další promítání podobně závažného díla uskuteční co nejdříve. Eva a Jiří Petrusovi Novinky na webu farnosti Masopustní karneval pro rodiče s dětmi 8.2. v 15 hodin zveme všechny děti z okolí do sálu pod kostelem sv. Anežky čekají na vás soutěže, písničky, občerstvení (prosíme přineste nějaké pochutiny) a TOMBOLA Na farním webu farnost-sporilov.cz v lednu přibyla v sekci Historie -> P. Řehoř Vojtěch Mareček stránka věnovaná knize Bohu nejprve buď slouženo Řehoř Vojtěch Mareček člověk, kněz a františkán I. kapitola, životopis otce Řehoře. Ve Fotogalerii jsou nové fotografi e od bratra Regaláta, např. z poutní slavnosti s biskupem K. Herbstem nebo z novokněžského požehnání P. T. Kábeleho. Na stránce Videa si můžete pustit záznam z novoročního Festivalu národů, který se konal v našem kostele během setkání Taizé. Daniel Čáslavka Beseda s Oldřichem Seluckým Místní společenství sekulárních františkánů u kostela sv. Anežky České vás zve v pátek 6. února od 19 hodin (po mši svaté) do sálu kostela na besedu se spisovatelem Oldřichem Seluckým o jeho poslední knize Vzpoura v Assisi (2014), dobrodružném románu pro mládež, odehrávajícím se v době života Františka z Assisi. Oldřich Selucký vystudoval v Praze MFF UK, v Rakousku a ve Francii poté filozofii, teologii a staré jazyky. Mezi lety 1990 až 1993 vyučoval filozofii a etiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jako scenárista se podílel na vytvoření několika dětských animovaných seriálů, je autorem televizních dokumentů a knih Pavel, dobrodruh víry; Strážce ohně a Vojmírova cesta. Farní masopustní veselice se koná farní Masopust. Po mši svaté se sejdeme v sále pod kostelem ke společné oslavě. Postní farní obnova Duo Semplice komorní koncert s poezií 20. února v 19 hodin vás srdečně zveme do kostela sv. Anežky na koncert seskupení Duo semplice. Účinkují: Blanka Suriaková přednes, Lukáš Dobrodinský harfa, Vít Homér fl étna. Na programu skladby autorů: V. Homér, W. Shakespeare, J. S. Bach, J. Kř. Krumpholtz, V. Blodek, F. Halas, J. Hruška, B. Hilse, E. Elgar, P. Claudel, M. Ravel, J. Prevert, J. Ibert proběhne postní farní obnova pod vedením Václava Čápa. Téma: Naše rány zdroj požehnání (Příběh samařské ženy, Jan 4,4-42) aneb Jak se mohou naše rány stát zdrojem požehnání. Do katechumenátu byly slavnostně přijaty při nedělní mši Michaela Pávová a Michaela Nyklíčková. Petra Nyklíčková onemocněla, takže ji tato velká událost teprve čeká po uzdravení.

9 16. strana farní noviny únor oslavíme při mších svatých slavnost Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), svěcení svíček, tento den si připomínáme jako Den zasvěceného života, zvl. v letošním roce, kdy slavíme rok zasvěceného života dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9 hodin v sále pod kostelem při mši v bude pověření a požehnání těm, kdo budou sloužit ve farnosti podáváním sv. přijímání a jeho donášením nemocným farníkům od do probíhá Škola kontemplativní modlitby tichá adorace v v 16 hodin pravidelné setkání františkánských terciářů 6.2. v 19 hodin se uskuteční v sále pod kostelem beseda s Oldřichem Seluckým v se koná modlitební setkání Taizé. Všichni jsou srdečně zváni v 15 hodin zveme všechny děti z okolí na MASOPUSTNÍ KARNEVAL v 16 hodin se koná v Komunitním centru Matky Terezy přednáška P. Ing. Miloslava Fialy Únor 1948 a katolíci se koná FARNÍ MASOPUST. Po mši svaté se sejdeme v sále pod kostelem v hodin velká ministrantská schůzka (valná hromada) cyklus Biblických hodin v ve 14 hodin přijmou Jiří Mataj a Andrea Kornucová v našem kostele svátost manželství bude na Levém Hradci v 9.30 zahájena Cyrilometodějská pouť na Velehrad. STANE SE zveme na kůr všechny, kteří si chtějí zazpívat o třetí neděli na dětské mši svaté. Zkouška se bude tentokrát konat v pátek od v sále pod kostelem. V neděli bude generální zkouška opět od 9 hodin. Vilma Petrusová, zkouška na zpívání malých dětí pod vedením Ivy Ryzové proběhne v neděli od 10 hodin pod kostelem. Iva Ryzová: od do probíhá Škola kontemplativní modlitby v 18 hodin mše svatá u vozíčkářů v Petýrkově ulici Popeleční středa v 19 hodin setkání pastorační rady františkánští terciáři zvou na křížovou cestu na Petříně, sraz u prvního zastavení v 16 hodin, vede P. Michal Pometlo, OFM v 19 hodin Večer hudby a poezie, účinkuje Duo semplice mají děti z Prahy 4 jarní prázdniny. Z tohoto důvodu odpadá středeční výuka náboženství i sobotní cyklus Biblických hodin dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9 hodin v sále pod kostelem od do probíhá Škola kontemplativní modlitby tichá adorace v v 16 hodin setkání františkánských terciářů Pravidelný úklid kostela v 8 hodin, tentokrát v pátek 13. a stránky farnosti číslo účtu farnosti /0800 u České spořitelny Náklad na výtisk: 16 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková seznam.cz, Magdalena Martinovská

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 56 NA ÚVOD POSTNÍ DOBA PROČ SE TRÁPIT? Tak už je to tu zase. Postní doba se svým půstem a odříkáním. Nemohlo to ještě chvíli počkat? Co vlastně může člověka

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

noviny duben 2007 Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn

noviny duben 2007 Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn fa r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l ově, r o č n í k Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn duben 2007 noviny IX 2.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více