farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově"

Transkript

1 noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe, druhé i Pána Boha dokázali vzít vážně. Našim slovům abychom dali význam tím, že za nimi budou stát naše skutky. Aby slovo nebylo prázdné nebo urážlivé, ale laskavé a dobré. Člověk tak může najít lidskou i královskou důstojnost pro sebe i druhé. K tomu nám může pomoci radostná doba postu. Zkusme tedy každý z nás zvláště v této době dát důležitost tomu, co je pro nás v životě opravdu podstatné. Druhá věc, kterou bych nám chtěl navrhnout, je, že bychom mohli postní pátky a pak třeba první pátky v měsíci (pokud nebude zrovna nějaká farní oslava) prožít jako den, kdy se budeme postit na společné úmysly farnosti. Každý to může pojmout dle svého. Někdo třeba bude jíst jen jedno jídlo, někdo si něco odřekne, někdo se navíc pomodlí. Chtěl bych vám z naší farnosti svěřit v modlitbě především rodiny, snoubence a mladé, kteří hledají své povolání, a jejich těžkosti. Také hledající lidi kolem nás a zvláště Dny víry. Radostné putování! + Jakub

2 2. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 3 Téma: Rok zasvěceného života My tři králové jdeme k vám Život zasvěcený pro evangelium je svědectvím absolutního primátu věčnosti, je poselstvím, a to výmluvnějším než všechna slova, že Bůh sám stačí a že on sám je schopen dát životu a dějinám smysl a naději. V době, kdy se jistoty řítí a zjevně krachuje totalitní namyšlenost moderního rozumu, život zcela svěřený Bohu, bláznivě do Něho zamilovaný, jeví se jako zářící zpráva, zvěst o možné alternativě. Vtělení není jen pohyb od věčnosti k času, ale také jinak nemyslitelná možnost opačného pohybu, pohybu schopného nést do Božího srdce bolest a smrt lidí, úseky času i rozpory dějin. Bruno Forte Jeden ruský básník defi noval řeholníky jako jezera smyslu. Bohatství významu tohoto vyjádření z nich dělá orientační body téměř z povolání. V dnešním zvláště západním světě je člověk obětí kultury charakterizované sekularizací, v níž Bůh stále více mizí z veřejného povědomí, jedinečnost Kristovy postavy bledne a hodnoty utvářené tradicí církve stále více ztrácejí svou účinnost. Tak také pro jedince je víra stále obtížnější; životní plány a způsob života stále více určuje osobní chuť (papež František). V této situaci je více než jindy důležité prorocké svědectví zasvěceného života: potvrzení životem i slovem primátu Boha, jeho přítomnosti v dějinách, existence života po smrti a osobní odpovědnosti za něj. Svědectví potvrzující primát Boha a přesažnost člověka. Proto papež vybízí řeholníky, aby svítilo jejich světlo, i když je to jen malé světlo uprostřed množství pošetilých ohňů: dostává však svou sílu a jas z velké Jitřní hvězdy, vzkříšeného Krista, jehož světlo září chce zářit skrze nás a nikdy nezapadne. Ptám se teď sebe: proč jsem nemiloval jen v mžiku vykvetlé růže, znamení června, měsíc nad mořem? Protože jsem musel milovat růži a spravedlnost, moře a spravedlnost, spravedlnost a světlo. Juan Gonzalo Rose Kdyby proroci pronikli branami noci / a vryli by rány do polí zvyku, / kdyby proroci pronikli branami noci / a hledali by něčí sluch jako domovinu, / sluch lidí, zahlušený kopřivami, / uměl bys naslouchat? Nelly Sachs Když nemůžeš být borovicí na hoře, buď rákosem v údolí, ale buď tím nejlepším malým rákosem na břehu potoka. Když nemůžeš být stromem, buď keřem. Když nemůžeš být dálnicí, buď pěšinou. Když nemůžeš být sluncem, buď hvězdou. Ale buď vždy tím nejlepším, co můžeš být. Martin Luther King Připravil bratr Regalát Začátkem roku proběhl další ročník Tříkrálové sbírky. Letos jsme všichni společně vybrali ,86 CZK, v kasičkách spořilovských koledníků se sešlo celkem CZK. Částka je zase o něco vyšší než v letech předchozích. Zpět k nám do farní charity se vrátí CZK, fi nanční prostředky využijeme k fi nancování péče o seniory tady v regionu. Děkuji všem, kteří se na sbírce aktivně podíleli, vedoucím jednotlivých skupinek, malým i velkým koledníkům a samozřejmě vám všem, kteří jste nám do kasiček přispěli. Již druhým rokem pro naši charitu kromě farníků z chodovské a spořilovské farnosti koledovaly i dva skautské oddíly ze 7. skautského střediska Blaník v Krči, dívčí oddíl Sněhová vločka a chlapecký oddíl Utahové. Ti se letos vydali na tradiční koledu po domcích v okolí Roztylského náměstí. Kluci se rozdělili na několik skupin a vyrazili v podvečer na tradiční koledu s písničkou a křídou. Každá skupinka s sebou měla hudební doprovod kytaru, fl étnu, jedna dokonce klarinet. Kluci chodili po domech, zvonili na dveře a koledovali. Zkušenost byla prý velmi dobrá. Většina obyvatel Spořilova jim otevřela a opravdu do kasiček přispěla. Kluci potom říkali, že dostávali papírové peníze. Kromě toho malí kluci většinou ještě pochvalu, čokoládičku nebo bonbóny. Takže spokojení byli všichni. Utahové akci zakončili u jednoho z vedoucích doma s konvicí horkého čaje, koláčem a hromadou vykoledovaných sladkostí. Kluci potom říkali, že to bylo daleko příjemnější, než koledovat v metru. Vždycky jsem si přála, aby naši koledníci koledovali tímto tradičním způsobem. Tak doufám, že se k Utahům přidají i další skupinky a příští rok jich vyrazí do ulic s požehnáním zase o něco více. Přeji všem pokojný únor. Eva Černá

3 4. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 5 Přinášíme rozhovor s vitální, optimistickou, houževnatou pamětnicí paní Marií Kůstkovou, která se před pětaosmdesáti lety narodila na Spořilově. Jaké bylo vaše dětství, kdy jste se vlastně narodila? Už to bude osmdesát pět let, co jsem se 13. února narodila jako čtvrté dítě do lékařské rodiny Karla Kulhánka na Spořilově. Naši se sem přistěhovali hned FARNÍCI KOLEM NÁS ROZHOVOR S MARIÍ KŮSTKOVOU v roce 1928, a to už měli tři děti Václava, kterému se říkalo Sláva, Jirku a holku Karlu po tátovi. Dětství, ať je, kde je, vždycky je to nejkrásnější. A Spořilov byl nejen kouzelný tím, že to byla enkláva uprostřed přírody na kraji Prahy. Připadala jsem si tady jako ve velké zahradě. Pak tady byl ohromně společenský život všechno žilo kolem sokolovny, kostela a kolem školy. A loutkové divadlo to byla naše láska, malá jsem tam chodila jako divačka a jako dorostenka jsem pak vodila Kašpárka. Pan řídící Nejedlý dělal vlastnoručně loutky i podle vizáží Spořilováků, třeba Kašpárek měl rysy pana Sochra. Potom bych zmínila pana Jiřího Bauera, to byla taky významná osoba kulturní. Vlastně náš ročník hned po válce vzkřísil jak loutkové divadlo, tak i Sokol. Paní Marie, vy jste z katolické rodiny? Všichni jsme katolíci, ale jsem ze smíšeného manželství. Tatínek byl katolík a mamka pravoslavná. Jak tomu říkám, maminka byla válečná kořist první světové války z Ruska, kde byl tatínek jako lékař. Seznámili se v Čeljabinsku a do Československa přijeli v roce 1920 přes Vladivostok již s mým dvouletým bráchou, který se narodil ještě v Rusku v roce Měli jsme dvoje Velikonoce, protože jsme s mamkou chodili i do pravoslavného kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Za rohem byla cukrárna, kde prodávali chalvu, tak to bylo pro nás sváteční. Maminka pocházela z jakých poměrů? Asi se měli dobře, podotýkám ale, že to bylo za cara. Její tatínek byl majitelem restaurace na nádraží. Styk se svou rodinou, co přišla do Československa, neměla, protože tam byli už bolševici, nějakou dobu si psala s jedním bráchou. Už se neviděli a ani o sobě nevěděli. Měli jsme příbuzné vlastně jen z taťkovy strany. Táta začínal po medicíně jako praktický lékař, pak přešel na zubařinu a měl ordinaci v Myslíkové. Když se z Kunratic přestěhovali na Spořilov, tak mamka měla zubařskou praxi u nás na domě jsme měli velikými písmeny napsáno zuby a taťka v Myslíkové. Žili jsme si dobře, měli jsme i soukromého pana učitele na doučování. Na to naši neměli čas, oba hodně pracovali. Pokřtěná jste byla tady u Anežky? To já vám snad ani svoji anabázi se křtem nemůžu moc vyprávět. Mamka, když přišla z porodnice se čtvrtým dítětem, nevěděla, kam dala rodný list, doma se nemohli dohodnout, jestli se mám jmenovat Naděžda po mamce, nebo Marie po tetičce, která s námi bydlela. Čas utíkal, byl fofr, rodiče pracovali v ordinaci, tak si vzpomněli, když už mi bylo asi pět. Ke křtu jsem si došla dolů ještě do kaple sv. Kláry. Měla jsem tedy jenom křestní list z roku 1935, a protože vybombardovali porodnici, kde jsem se narodila, a shořel zrovna ročník 1930, neměla jsem platný doklad o datu narození, což v socialismu vyžadovali. Problém byl, když jsem se vdávala, můj muž musel dát dobrozdání, že jsem se tehdy skutečně narodila a oni to tam dopsali. To jste byla asi jedna z posledních pokřtěných v kapli před vysvěcením kostela. Naši to ještě stihli. Na vysvěcení si nepamatuji, ale samozřejmě jsme sem chodili. Náš krásný kostel. Na nějaký přepych, jak je vidět, zdejší neměli a je ohromný, že za takovou krátkou dobu, když každý musel splácet domek, se to podařilo. Naši přispěli na jedno okno, taťka se samozřejmě se všemi znal, s Jechentálovými jsme byli vzdálená přízeň. Ve škole jsme měli náboženství, učil nás františkán, pater Kunovjánek. Měl ohromný respekt, protože bílou šňůrou, co měl přepásaný hábit, vyplácel na předpažené ruce, když se zlobilo. To byl přísný františkán. Ono je to třeba na ty děti. Nikdo se kvůli tomu nezlobil a jenom na to rádi vzpomínáme. Já nedostala, prosím. A pak jsme dostali půvabnou učitelku, která vyučovala jenom náboženství, nevzpomínám si na jméno, účastnili jsme se pod jejím vedením májových pobožností, organizovala průvody na Boží tělo. Byl to takový náš anděl. Do skauta jsem nechodila, na to už nezbýval čas, ale byla jsem sokolka, dělala balet, pak step, piano, to mi moc nešlo, měla jsem doučování. Bývalo zvykem zvát kněze na nedělní oběd. Maminka se česky výborně naučila, ale někdy byla legrace. To u nás byl právě ten kněz, sváteční tabule, upečená husa a maminka se ho ptala: Dáte si stehýnko nebo biskupa, jé, pardon, arcibiskupa. Už nevím, co si vzal, ale zaručeně to chutnalo. Zmiňovala jste průvody o slavnosti Božího těla. Mám dojem, že byla čtyři zastavení průvodu dole na náměstí se čtyřmi oltáři. foto M. Tučková

4 6. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 7 První svaté přijímání 4. června 1939, vzadu slečna katechetka Rita Nezavdalová a P. Mořic Kunovjánek Nejstarší bráška byl chirurg, mladší v kanceláři, sestra ještě začínala u nás doma jako asistentka v ordinaci rodičů a pak pracovala jako mzdová účetní. V roce 1968 emigrovala se svou rodinou do Švýcarska. Zůstala jsem s maminkou bydlet na Spořilově, pak i s mým mužem a synem. Sestru jste viděla až po roce 1989? Dostali jsme v roce 1977 jako tenisový oddíl Sokola povolení vyjet na spřátelený turnaj k Bodamskému jezeru. Mladší bratr byl velký tenista, jel taky třeba Pavel Roček. Byla jsem nasazená jako druhá dáma, raketu jsem v životě pořádně nedržela, ale byla to záminka, jak se potkat se sestrou a její rodinou. Po roce 1948 jste přestala chodit pravidelně do kostela. Důležité svátky jsem si nenechala ujít půlnoční na Štědrý den, to byl kostel narvaný, ať byla jakákoli doba, a poklonit se Božímu hrobu na Velikonoce. Myslím si, že jestli je k víře člověk vedený z rodiny, pak se vracet nemusí, je v něm, dostal základ. Bohužel častěji, a to je lidský, je to tehdy, když se stane nějaká nepříjemnost, trápení, když si myslíme, že nějaká věc je tak moc důležitá, tak to potom se vracíme a máme kam. Co vás těší, čím se zaměstnáváte, když už nechodíte do divadla? Trvalo dobře rok, než jsem si zvykla na jiný režim. Jezdím k synovi na srub, scházíme se velmi často se zbytkem třídy z gymplu, pokud nám to chodí, víme, kam jdeme a nezabloudíme cestou domů, musíme toho využít. Očekáváte něco v novém roce? V mém věku, jaké představy a nároky? Jestli budu zdravotně jako vloni, tak jen Pán Bůh zaplať. Připravila Michaela Tučková Monstrance se nosila pod nádherným baldachýnem, myslím, že ho nesli čtyři, nevím, jestli se střídali, protože to byla taková pocta. Jak to bylo po Únoru s vaší soukromou lékařskou praxí? To bylo dost jednoduchý, protože to hned chtěli zabavit místnosti v přízemí, kde byla ordinace, že z toho bude bytová jednotka. Jak se to taťka doslechl, tak nechal vybourat jedny dveře, ordinace byla průchodná. Táta pak šel do důchodu a mamka jako dentistka jezdila do Záběhlic. Kudy jste se v životě profesně ubírala? Dá se říct, tak socialisticky. Po maturitě na vršovickém gymnáziu jsem nastoupila do účtárny ve spořilovské výrobně betonových prefabrikátů a pobyla jsem tam skoro třicet let. Dělala jsem pak v mezinárodní ústředně na Žižkově a končila jsem na ministerstvu školství v kanceláři. A nejkrásnější zaměstnání, kde jsem byla jednadvacet let, byla uvaděčka ve Stavovském divadle, přízemí vlevo. Před dvěma lety jsem tam skončila, že jsem stará, jak nám říkali. Jak často musí uvaděčka chodit do práce? Ze začátku téměř každý den. Sobota a neděle dvě představení, někdy i dopoledne, takže tři. A co Vaši sourozenci? Spořilovští zahradníci opakovaně prosí, aby řidiči nevjížděli při parkování svých aut u kostela sv. Anežky za krajnice vozovky na trávníky. Působí jim to mnoho problémů, musí probíhat náročná rekultivace.

5 8. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 9 Podě kování a zprávy z katolické školy v Tartu Milí přátelé! Zdravíme V vás v novém roce a srdečně děkujeme za vaše modlitby a peníze za prodané vánoční pohledy, které nakreslily spořilovské děti pro školu v Tartu. Peníze za vánoční pohlednice použijeme do fondu sociálně slabších dětí. Děti z rodin, které nemohou z nějakých důvodů platit plné školné (nízký příjem, více dětí ve škole, děti z dětského domova), jsou tímto fondem podporovány. Podíl školného, který rodina platí, je u sociálně slabších po dětí různý. Sociální situace v rodinách podléhá změnám a někdy je potřeba pomoc krátkodobější, proto je mnohem praktičtější a pružnější použití fondu, než podpora jednotlivých dětí. Naše katolická škola je vedena jako soukromá škola. Státem je škola fi nancována jen zčásti, což pokryje zhruba náklady na platy učitelů. V novém školním roce ve spolupráci s estonským biskupem a pod záštitou Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze začaly vzdělávací kurzy Doctrina Christiana (Křesťanská nauka) a Sapientia Christiana (O pravé moudrosti). Výuka je koncipována na čtyři roky, probíhá v blocích třikrát ročně v Estonsku a přednášejí převážně lektoři z pražské univerzity (děkan KTFUK Prokop Brož, P. Vojtěch Brož a další). Doctrina Christiana je povinný kurz pro všechny pedagogy Katolické základní devítileté školy a mateřské školy v Tartu, je v něm nabídnuta základní ucelená představa o tom, co je to křesťanství, v čem spočívají základní vědomosti o učení katolické církve. Sapientia Christiana je kurz pro zájemce, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život. V tomto kurzu jde o osobní osvojení tajemství víry a uvedení do perspektivy svátostného života ve společenství církve. Účastníci tohoto kurzu se o letošních Velikonocích zúčastní výukového pobytu v Praze. Další velkou událostí je stavba tělocvičny. První práce začaly v srpnu 2014 archeologickým průzkumem, protože na části pozemku kdysi býval hřbitov, a potom už se budovaly základy. Stavba nám roste před očima. V adventu probíhaly koncerty, školní besídky, adventní bazar jako v jiných letech. V Estonsku je tradice, že na sv. Kateřinu chodí koledníci. Nosí bílé oblečení a přejí dobrou zimu. Dětem se dnes dávají bonbóny, ale dříve, když chodili koledovat chudí lidé, dostali živobytí, aby přežili zimu. Ve škole i školce se konaly různé besídky podle této tradice a také večer k nám domů přicházeli koledníci, většinou žáci ze školy. Před Vánocemi jsme navštívily luteránský dětský domov Kristliku kodu, ve kterém žije 16 dětí od 5 do 18 let. V domově je rodinné prostředí, děti jsou moc pěkně vedeny, jsou velmi slušné a samostatné. Některé z nich jsou také žáky naší školy. V sobotu a neděli samy připravují jídlo, aby se naučily vařit. Učí se hrát na různé hudební nástroje, rády navštěvujeme jejich adventní koncerty. První sníh se svou bílou pokrývkou zkrášlil naše město těsně před Vánocemi. Na Štědrý den po obědě se konala v kostele řecko-katolická bohoslužba, kterou sloužil otec Volodymyr z Tallinnu, v noci byla naše půlnoční mše svatá. Na venkově se prý v minulosti o Vánocích nespávalo v posteli, ale lidé nechávali své lůžko volné pro sv. Rodinu. Na okno dávali lampu, aby k nim Josef s Marií našli cestu. Děkujeme vám za přízeň a přejeme, aby nový rok byl plný naděje a požehnání, nových inspirací, hlubšího chápání Božích záměrů s námi a radostné odvahy k následování Krista. Vaše sestry Neposkvrněného Početí P. M. z Tartu. Pomoci škole v Taru můžete finančním příspěvkem na účet sester v Olomouci: /0800. Variabilni symbol je 333 a do poznámky lze připsat: EE fond.

6 10. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana u Kudrnů, foto Daniel Čáslavka Taizé setkání hostitelů a iniciativy do budoucna V neděli 11. ledna odpoledne proběhlo setkání hostitelů a dalších zájemců, jehož účelem a náplní bylo společně zhodnotit setkání Taizé u nás ve farnosti, sdílet své zkušenosti a názory a připomenout si něco z promluv bratra Aloise, představeného komunity. Celé setkání se neslo v příjemné a radostné atmosféře. Myslím, že to hlavní, co spojovalo nás všechny, byla vděčnost za prožitou zkušenost, za vnitřní obohacení, jež nám setkání přineslo. Konkrétně se mluvilo o objevení hloubky společné modlitby se zpěvy a s chvílí ticha, o radosti z ubytování mladých cizinců o veselostech při vzájemném dorozumívání nebo při objevování odlišností ve stravovacích návycích, o jejich nadšení, ochotě v domácnostech pomoci s běžnými věcmi (vynášení košů, mytí nádobí, venčení psů) atd. Pozitivní zkušenosti daleko převážily misku s těmi negativními, které se také objevily, zvláště zpočátku. Zpravidla se jednalo o informační šumy mezi organizátory, rodinami a účastníky, vše se ale v dobré obrátilo, když se nejasnosti vysvětlily. Součástí setkání bylo také promítání fotek, které jsme měli k dispozici od jednoho ze zahraničních účastníků setkání, a také prezentace několika zajímavých bodů ze závěrečné promluvy bratra Aloise. Bratr Alois v ní nejprve děkoval především všem rodinám, ale také všem společenstvím za vlídné přijetí mladých poutníků. Dále pak mluvil o jednotě křesťanů a o výzvě přinášet světu pokoj, což není možné bez smíření mezi křesťany. Smíření, které v sobě ovšem respektuje a zachovává pluralitu a zároveň počítá s další diskuzí o teologických otázkách. Apeloval při tom na naši křestní identitu jako základnu smíření. Nechal zaznít mimo jiné i tuto otázku k zamyšlení: Neměly by se dnes křesťanské církve odvážit shromáždit se pod jednou střechou dokonce ještě předtím, než bude dosaženo shody v teologických otázkách? Mezi konkrétními návrhy, jak vyjádřit jednotu, zmínil bratr Alois mimo jiné pozvání k respektování autority římského biskupa, který by měl nad touto jednotou bdít, a dále také pozvání k větší eucharistické pohostinnosti pro ty, kdo věří v Kristovu přítomnost. Zdůraznil, že eucharistie není pouze vrchol jednoty, je také cestou k ní. Vyzval křesťanská společenství ke společným aktivitám, především ke společné modlitbě. Všechny promluvy bratra Aloise během setkání je možné si přečíst na stránkách nebo V naší farnosti jsme se na tyto výzvy rozhodli odpovědět společnými modlitbami Taizé, které by se mohly v našem kostele konat jednou za měsíc. Připravovat modlitbu a společně se modlit chceme také s místním společenstvím církve husitské. Domluvili jsme se na tom s jeho představitelem Janem Hlavsou, který byl na našem setkání hostitelů přítomen. První modlitba Taizé na úmysl smíření a jednoty křesťanů bude u nás v sobotu v Všichni jste srdečně zváni, děti jsou taktéž vítány! Budeme rádi za ohlasy, který den a čas by byl pro příští (březnovou) modlitbu nejvhodnější. Své návrhy můžete sdělit našim bratrům, případně mně. S vděčností a nadějí do dalších dní! Markéta Štromerová Svědectví pouť do Filipova Nevím, zdali budu mít dostatek vhodných slov, abych vyjádřil vnitřní uspokojení a klid duše, kterou jsme všichni, zúčastnění poutníci, zažili. Odjezd byl 12. ledna ve 24 hodin od kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích. Příjezd do Filipova se zastávkami ve 3 hodiny a slavná mše sv. začala ve 4 hodiny ráno, tj. čas, kdy došlo 13. ledna 1866 po zjevení Matky Boží k zázračnému uzdravení Magdalény Kadetové, dívky ležící na smrtelné posteli. Od té doby se každoročně v tento čas konají mše svaté. Nejdříve byla ve Filipově postavena malá kaplička a nyní zde stojí překrásná bazilika Panny Marie, která pojme 500 až 600 lidí. Byly objednány dva autobusy, které bylo nutné zaplatit Kč. Poutníci se přihlašovali a pozvánky byly rozneseny do mnoha farností v Praze. Kolik to bylo příslibů a poté zklamání nepojedu. Uvažovalo se o zrušení zájezdu, protože týden před odjezdem bylo přihlášeno 22 poutníků a tři dny před do druhého autobusu jen poutníci dva. Nezbývalo nic jiného než sepnout ruce a prosit Matičku Boží o pomoc. A výsledek? Odjíždělo 67 poutníků, kteří se sami rozdělili do dvou autobusů a požadovaných 250 Kč na osobu tak z vlastních sil mohlo být uhrazeno. Poutníci byli přivítáni panem biskupem Mons. Baxantem a jeho kázání bylo úchvatné. Mimo jiné vyzdvihl místo a význam tohoto setkávání a pouti. Probděli jste celou noc, přiblížili jste se k Pánu Ježíši a spočinuli v jeho náručí. Vždyť také on probděl mnoho nocí na modlitbách a rozmlouval se svým Otcem. Přes všechny nepředstavitelné potíže se zájezd vydařil. Matku Boží nemůžeme nikdy oddělit od Syna. Narušili bychom tak Bohem stanovený pořádek. Jděme tedy k Ježíšovi vždy skrze Marii a nikdy je od sebe neoddělujme. Václav Sixta

7 12. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 13 Cyrilometodě jská pouť 2015 Duchovní téma 34. ročníku: Rodina (především v návaznosti na připravovaný synod o rodině) Vážení přátelé cyrilometodějské pouti! Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také oslovujeme vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit, ale chcete se s námi podílet na modlitbě. Prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence. Modlíme se je na tyto úmysly: Dopoledne: Radostný růženec za církev v České republice, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání. Růženec světla za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany. V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky a odpoledne: Bolestný růženec za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly. Slavný růženec za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka. V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme ubytováni, se modlíme večerní a ranní chvály. Program únorových etap pouti: mše svatá v kostele sv. Václava ve Vršovicích v 18 hod. Setkání veteránů CMP, potom posezení ve farním sále u kostela. I. etapa , zahájení tradiční mší svatou v 9.30 v kostele sv. Klimenta Ubi christianitas incepta est. Celebruje Dr. Jiří Korda, OFS. Trasa: Levý Hradec přívoz Roztoky Troja Letná nábřeží Braník Lhotka, 22 km II. etapa , odchod v 8 hodin ze Lhotky, mše v 11 hodin na Zbraslavi. Trasa: Lhotka Zbraslav Měchenice žel. st. Bojanovice, 24 km Pokud nedojde k přeměření nebo změně tras, pak letos ujdeme na Velehrad rekordních cca 400 km během 17. etap, včetně pětidenní srpnové pouti ( ), která se jde paralelně s moravskou Poutí na Velehrad. Předpokládáme, že na všech etapách bude doprovodné vozidlo zajišťovat přepravu zavazadel. Celkové i aktuální informace jsou na webových stránkách: Ohlédnutí za CMP 2014 V loňském roce jsme během 33. ročníku ve 14 etapách putovali z Levého Hradce na Velehrad čtyřmi diecézemi: pražskou, českobudějovickou, brněnskou a olomouckou. V poslední (srpnové) jsme šli z Netína závěrečných šest etap společně s poutníky 14. moravské poutě na Velehrad. Celkem jsme ušli přes 350 km, v každé etapě byla účast 25 až 30 poutníků. Duchovní téma minulého ročníku bylo Naše matka církev, kterou jsme si jednak připomínali články z Katechismu katolické církve, jednak modlitbami všech čtyř růženců v každé etapě, jak odpovídá tradici poutě. Na Velehrad v poslední etapě v sobotu 24. srpna dorazilo na závěrečnou mši svatou celkem 570 poutníků, kteří se modlili nohama a děkovali a prosili za církev a národ, za rodiny a mír. Bohu díky a také všem, kteří se k nám během cesty připojovali v modlitbách růžence i těm, kteří se na mnoha místech o nás starali. František Reichel, , Závěrečná modlitba: Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.

8 14. strana farní noviny únor 2015 farní noviny únor 2015 strana 15 Pozvání do společenství mládeže Co pro mě znamená přátelství? Můžu vnímat Boha? Ovlivňuje mě reklama? To jsou některá témata, která jsme probírali na dosavadních setkáních spolča mladých. Scházíme se každý čtvrtek v sedm večer pod kostelem. Mohli jste se s námi setkat už na promítání iránského filmu Božské děti. Filmy pro farnost plánujeme pořádat příležitostně i nadále. Občas si vyjedeme někam na výlet Vánoce jsme například oslavili v lese. Chceme také někdy pozvat zajímavého hosta, anebo uspořádat něco netradičního, jako bylo natáčení krátkého animovaného filmu, které proběhlo v prosinci. Zkrátka: Je-li ti 15 až 18 let (plus mínus na každou stranu), přijď se k nám podívat. Ve spolču objevujeme svoje dary a jsme si jistí, že i ty můžeš přispět k pestrosti našich společných chvil. Život i víru může sice prožívat každý sám; v partě mladých lidí to jde ale mnohem líp. bratr Bernard Farní filmový večer Děkujeme bratru Šimonovi a dívkám Anežce a Kláře, že se uskutečnilo promítání v Iránu nejnavštěvovanějšího fi lmu Božské děti, který roku 1997 natočil iránský režisér Majida Majidí. Film nominovaný na Oskara pojednává o sourozenecké lásce Aliho a Zahry, statečnosti chlapce a děvčete, o skutečné hmotné chudobě, o tom, jak se děti snaží si pomoci samy, aby nezatěžovaly už tak ustarané rodiče. Bylo úžasné moci nahlédnout do problémů, které v naší zemi řeší asi málokdo (tedy, že by dvě děti měly k dispozici pro chození do školy jen jeden pár obuvi). Kdo se podívá na internet, docela snadno tam najde i celý obsah fi lmu. Hlavní ovšem je, že jsme tady u svaté Anežky dostali možnost zamýšlet se nad jinou kulturou a dozvědět se i o tom, že v Čechách probíhal festival íránské tvorby, který bychom jinak třeba úplně opominuli. Myslím, že i papež František by měl velkou radost z toho, že se v jedné pražské farnosti uskutečnila taková akce. Jen škoda, že nás nepřišlo víc. Moc doufáme, že se další promítání podobně závažného díla uskuteční co nejdříve. Eva a Jiří Petrusovi Novinky na webu farnosti Masopustní karneval pro rodiče s dětmi 8.2. v 15 hodin zveme všechny děti z okolí do sálu pod kostelem sv. Anežky čekají na vás soutěže, písničky, občerstvení (prosíme přineste nějaké pochutiny) a TOMBOLA Na farním webu farnost-sporilov.cz v lednu přibyla v sekci Historie -> P. Řehoř Vojtěch Mareček stránka věnovaná knize Bohu nejprve buď slouženo Řehoř Vojtěch Mareček člověk, kněz a františkán I. kapitola, životopis otce Řehoře. Ve Fotogalerii jsou nové fotografi e od bratra Regaláta, např. z poutní slavnosti s biskupem K. Herbstem nebo z novokněžského požehnání P. T. Kábeleho. Na stránce Videa si můžete pustit záznam z novoročního Festivalu národů, který se konal v našem kostele během setkání Taizé. Daniel Čáslavka Beseda s Oldřichem Seluckým Místní společenství sekulárních františkánů u kostela sv. Anežky České vás zve v pátek 6. února od 19 hodin (po mši svaté) do sálu kostela na besedu se spisovatelem Oldřichem Seluckým o jeho poslední knize Vzpoura v Assisi (2014), dobrodružném románu pro mládež, odehrávajícím se v době života Františka z Assisi. Oldřich Selucký vystudoval v Praze MFF UK, v Rakousku a ve Francii poté filozofii, teologii a staré jazyky. Mezi lety 1990 až 1993 vyučoval filozofii a etiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jako scenárista se podílel na vytvoření několika dětských animovaných seriálů, je autorem televizních dokumentů a knih Pavel, dobrodruh víry; Strážce ohně a Vojmírova cesta. Farní masopustní veselice se koná farní Masopust. Po mši svaté se sejdeme v sále pod kostelem ke společné oslavě. Postní farní obnova Duo Semplice komorní koncert s poezií 20. února v 19 hodin vás srdečně zveme do kostela sv. Anežky na koncert seskupení Duo semplice. Účinkují: Blanka Suriaková přednes, Lukáš Dobrodinský harfa, Vít Homér fl étna. Na programu skladby autorů: V. Homér, W. Shakespeare, J. S. Bach, J. Kř. Krumpholtz, V. Blodek, F. Halas, J. Hruška, B. Hilse, E. Elgar, P. Claudel, M. Ravel, J. Prevert, J. Ibert proběhne postní farní obnova pod vedením Václava Čápa. Téma: Naše rány zdroj požehnání (Příběh samařské ženy, Jan 4,4-42) aneb Jak se mohou naše rány stát zdrojem požehnání. Do katechumenátu byly slavnostně přijaty při nedělní mši Michaela Pávová a Michaela Nyklíčková. Petra Nyklíčková onemocněla, takže ji tato velká událost teprve čeká po uzdravení.

9 16. strana farní noviny únor oslavíme při mších svatých slavnost Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), svěcení svíček, tento den si připomínáme jako Den zasvěceného života, zvl. v letošním roce, kdy slavíme rok zasvěceného života dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9 hodin v sále pod kostelem při mši v bude pověření a požehnání těm, kdo budou sloužit ve farnosti podáváním sv. přijímání a jeho donášením nemocným farníkům od do probíhá Škola kontemplativní modlitby tichá adorace v v 16 hodin pravidelné setkání františkánských terciářů 6.2. v 19 hodin se uskuteční v sále pod kostelem beseda s Oldřichem Seluckým v se koná modlitební setkání Taizé. Všichni jsou srdečně zváni v 15 hodin zveme všechny děti z okolí na MASOPUSTNÍ KARNEVAL v 16 hodin se koná v Komunitním centru Matky Terezy přednáška P. Ing. Miloslava Fialy Únor 1948 a katolíci se koná FARNÍ MASOPUST. Po mši svaté se sejdeme v sále pod kostelem v hodin velká ministrantská schůzka (valná hromada) cyklus Biblických hodin v ve 14 hodin přijmou Jiří Mataj a Andrea Kornucová v našem kostele svátost manželství bude na Levém Hradci v 9.30 zahájena Cyrilometodějská pouť na Velehrad. STANE SE zveme na kůr všechny, kteří si chtějí zazpívat o třetí neděli na dětské mši svaté. Zkouška se bude tentokrát konat v pátek od v sále pod kostelem. V neděli bude generální zkouška opět od 9 hodin. Vilma Petrusová, zkouška na zpívání malých dětí pod vedením Ivy Ryzové proběhne v neděli od 10 hodin pod kostelem. Iva Ryzová: od do probíhá Škola kontemplativní modlitby v 18 hodin mše svatá u vozíčkářů v Petýrkově ulici Popeleční středa v 19 hodin setkání pastorační rady františkánští terciáři zvou na křížovou cestu na Petříně, sraz u prvního zastavení v 16 hodin, vede P. Michal Pometlo, OFM v 19 hodin Večer hudby a poezie, účinkuje Duo semplice mají děti z Prahy 4 jarní prázdniny. Z tohoto důvodu odpadá středeční výuka náboženství i sobotní cyklus Biblických hodin dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9 hodin v sále pod kostelem od do probíhá Škola kontemplativní modlitby tichá adorace v v 16 hodin setkání františkánských terciářů Pravidelný úklid kostela v 8 hodin, tentokrát v pátek 13. a stránky farnosti číslo účtu farnosti /0800 u České spořitelny Náklad na výtisk: 16 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková seznam.cz, Magdalena Martinovská

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 44 prosinec 2016

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 44 prosinec 2016 školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 44 prosinec 2016 www.zssv.cz Foto: Lenka Zemanová Jako každoročně proběhlo u nás školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo se celkem

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více