Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali..."

Transkript

1 OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků 2002 * Betlémské světlo 2001 * informace a zprávy * příběhy a poezie * názory a náměty * čtení na pokračování Vánoce jsou šťastně za námi, pomyslí si s úlevou mnohý z nás. Naše společnost je přesto chápe jako největší svátky roku. Není však jisté, že lidé kolem nás si uvědomují, co vlastně oslavují. A v záplavě konzumu to často není jasné ani mnohým křesťanům. Jeden kazatel dokonce šokoval rozhlasové posluchače tím, že prohlásil, že pro něho nejsou vánoce tím nejdůležitějším svátkem roku, protože z hlediska jeho víry jsou mnohem podstatnější velikonoce. Někteří posluchači ho po tomto prohlášení měli za tichého blázna, jiní za rouhače. Vánoce jsou přece svátky míru, pokoje, pohody, klidu... a tady si někdo (a ještě tvrdí, že je věřící!) dovolí na to vše zaútočit. Vánoce, ačkoli nám jejich smysl uniká pod nánosem všeho možného, čím je postmoderní společnost schopna je obarvit, jsou však především svátky skutečnosti, že Bůh se stal člověkem. Jsou svátkem vtělení. Obyvatele helénského světa něco takového nemohlo šokovat. Antické dědictví jim přece vyprávělo o bozích, kteří byli tak podobní člověku. A bylo-li třeba, brali na sebe tito bohové lidskou podobu. Rozdíl tu však je. Antická božstva si na lidi hrála, vše bylo "jenom jako". A když je lidská podoba omrzela, šup - našli si jinou, pro danou chvíli lepší (ze školních lavic nám utkvěly v paměti jistě Diovy zálety - tu v podobě zlatého deště, tu v podobě býka či dokonce labutě). Bůh, kterého vyznávají křesťané, to však vzal s vtělením velmi vážně. Není tu žádné "jenom jako", tento Bůh se zkrátka stal člověkem. Člověkem se vším všudy. Nelze sice přesně určit, kdy a kde se narodil, nicméně součástí křesťanské víry je, že se narodil, že přišel do světa jako malé, bezmocné dítě. Tedy jako každé jiné dítě. A pokud dáme trochu do závorky vyprávění o zpěvu andělů nad Betlémem, výsledkem nebude žádná idyla, ale příběh o narození malého bezdomovce, kterého jeho okolí nevítá, příběh o chlévě (a chlévy nejsou optimálním místem pro rození dětí), příběh o bezmoci a starostech. Nejsou tu zázraky, ono mrně se chová jako každý jiný novorozenec, neumí tedy ve chvíli narození téměř nic. Je totálně odkázáno na matku, která o něj bude pečovat. Jednou ho naučí chodit a mluvit. S pomocí lidí kolem sebe bude poznávat svět. Podivný Bůh. Mohl to přece zařídit jinak a lépe. Kde zůstala jeho všemohoucnost? Proč riskoval to, že se ono dítě nedožije dospělosti, nikoli jen pro úklady krále Heroda, ale prostě proto, že dětská úmrtnost byla v té době obrovská? Bůh vzal své vtělení nesmírně vážně. Je na nás, lidech, abychom i my brali vážně důsledky tohoto vtělení. Přišel-li Bůh do tohoto světa, žil-li v něm, těžko pak svět považovat za totálně zkažený a zavrženíhodný. Těžko jej považovat za pouhý nástroj k ukojení potřeb člověka, který lze po libosti drancovat. Přišel-li Bůh do tohoto světa jako dítě, je na nás vzít vážně právo dětí na život. Přišel-li Bůh do tohoto světa jako ten, kdo je odkázán na druhé, je na nás vzít vážně síť našich vztahů k druhým. Přišel-li Bůh do tohoto světa jako běženec, je na nás zamyslet se na údělem těchto lidí. Přišel-li Bůh do tohoto světa jako totálně bezmocný, jako ten, kdo se vydává všanc, není to pro nás příliš velké pokušení? Pokušení natřít sentimentálně na růžovo ony příliš ostré hrany, které by se mohly dotýkat našeho svědomí? 1

2 Pokušení vytvořit z Vánoc jakousi bukolickou idylu? Pokušení přehlušit otázku o podivnosti tohoto Boha konzumem? Pokušení uplatit své svědomí nárazovou dobročinností? Pokušení manipulovat s Bohem dle své libosti? Pro křesťany prvních staletí bylo vtělení nesmírně důležité. Dokonce tak, že jim trvalo pár set let, než se ze sporů s neortodoxními směry vylouplo ono "incarnatus est" v nicejsko-cařihradkém krédu, které volně překládáme "a stal se člověkem". Stali jsme se však lidmi my? Darina Bártová Na svém lednovém jednání Odbor duchovní výchovy jednal zejména o těchto záležitostech: - V třetím ročníku soutěže Stezka písmáků 2002 se bude (na základě doporučení rodičů a vedoucích z r. 2001) soutěžit ve třech kategoriích : nejmladší (do 9 let), mladší (10-12 let), starší (13-16); pro nejmladší bude v každém kole 15 otázek z Malých proroků (starozákonních knih od Ozeáše až po Malachiáše) a 10 otázek ze všech 4 evangelií, pro mladší 15 otázek z 12 Malých proroků, 10 z evangelií a 10 z 1. Knihy královské; starší kromě stejných otázek s mladšími budou mít navíc 5 otázek z 2. epištoly apoštola Pavla ke Korintským a 10 dalších otázek z evangelií. - Odborná činovnická kvalifikace v oboru Myšlenkové základy skautingu a historie u zkušební komise vedené br. Merkurem proběhlo první kolo, které úspěšně absolvovali tito bratři a sestry: Slavomil Janov Nashville, Jaroslav Černý Ursus, Jaroslav Janšta Racek, Michal Bureš Bumerang, Tomáš Vodička Brum, Čeněk Staňa King, Pavel Široký Kočkec a Marie Bémová - Bamba (viz též další informace v tomto čísle ). Během ledna se mohou další zájemci evidovat také u druhé zkušební komise, kterou vede Edy - Semináře pro vedoucí oddílů se zdůrazněnou duchovní výchovou Marek Bárta pořádá pod Výchovným střediskem Gemini v dubnu a květnu dva semináře, jimž je rovněž věnována v tomto čísle vlastní zpráva. Klientská religiozita Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali... 2 Problémy se sektami se u nás tak jako mnoho do té doby neznámých jevů začaly objevovat na počátku devadesátých let 20. století, kdy k nám začaly pronikat sekty, které už si svůj hlavní rozmach zažily v šedesátých a sedmdesátých letech v západních zemích. Naše země se pro ně otevřela jako nový prostor a sekty ho také okamžitě využily, přestože nedosáhly už takové odezvy jako dříve na Západě. S postupným vývojem naší společnosti začaly ztrácet na síle, ale nezmizely úplně. "Pro 90. léta a začátek století je aktuální na rozdr1 od dřívějšího členského způsobu náboženství způsob klientský. Tvoří se jakási jádra, která prodávají více či méně nábožensky zabarvené produkty od ryze náboženských zážitků, osvícení apod. až po produkty na pomezí náboženství a psychologie či psychoterapie. 0 těchto skupinách bychom stěží řekli, že jsou sekty, protože tam člověk přijde a pouze zaplatí za nabízený produkt Nepočítá se s žádným členstvím, žádnou odpovědností, s radikální změnou života, s odchodem do komunity", popisuje současnou situaci Zdeněk Vojtíšek. McDonaldizace náboženství Mohlo by se zdát, že tento klientský způsob není nijak ohrožující a ztrácí charakteristické rysy sekty. Ve skutečnosti se ale sekty pouze začaly chytře přizpůsobovat požadavkům společnosti. Pod vlivem konzumního přístupu k životu začaly také sekty fungovat na

3 konzumním principu. Někteří autoři ho výstižně nazývají "McDonaldizací náboženství". "Klasická sekta (např. moonisté) je náročná. Od člověka se očekává nasazení, změna životních priorit, v novějším pojetí náboženských skupin se očekává pouze přijít a zkonzumovat náboženský zážitek", vysvětluje Zdeněk Vojtíšek. Co je tedy špatného na tom, že přijdete na určitou akci, cvičení či seminář, dostane se vám inzerovaných služeb a vy jdete zase spokojeně domů? Pravda je, že to skutečně nemusí znamenat nic podstatného. Máte totiž opravdu na výběr. Za nabízenou službou stojí ve většině případů užší nábožensky orientovaná skupina, ke které se ale propracujete pouze v případě, že projevíte hlubší zájem. "Např. společnost Jóga v denním životě nabízí kurzy hathajógy v prvním plánu nenáboženské, ale kdybyste měli zájem o duchovní rozměr, tak časem najdete nějakou svíčičku s obrázkem s Mahéšvaránandy, chcete-li, můžete se nechat Mahéšvaránandou zasvětit a stát se třeba i jeho bezprostředním žákem", dává příklad Zdeněk Vojtíšek. Typicky klientskou skupinou byl také Řád chrámu slunce, kterým ve druhé polovině devadesátých let prošli tisíce lidí, aniž by byli ideologií jakkoli zasaženi. Ti, kteří se ale ptali, co stojí za tím, se postupně stali členy nebezpečné sekly, v jejímž rámci došlo k mnoha vraždám a sebevraždám. V novějším pojetí náboženských skupin se očekává pouze přijít a "zkonzumovat" náboženský zážitek. Opatrnosti nikdy nezbývá Přechod na tzv. klientský způsob celou situaci kolem náboženských směrů znepřehlednil a zkomplikoval. K sektě se můžete naprosto nechtěně přiblížit např. při absolvování "psychologického" semináře, přednášky o mimozemských civilizacích, ale i při bezplatné ukázkové hodině angličtiny. Orientace je znesnadněná, ale zároveň trochu svobodnější, do jisté míry si můžete vybrat. Přistupujte tedy k nabízenému vždy kriticky a nezapomínejte na to, že ne vždy musí jít o kvalitu za rozumnou cenu. "Je nezbytné před zásadnějším rozhodnutím vždy dobře přemýšlet a být si vědom toho, že si člověk sám nemusí povšimnout všeho. Dobré je poradit se s nejbližšími lidmi, svěřit se blízkým a když se zeptáte pěti, šesti lidí, co si o tom myslí, získáte většinou obrázek poměrně odpovídající realitě. Lidé mají smysl pro to, aby odhadli, co může být manipulativní, nespolehlivé, falešné. Důležité je, aby člověk, který před podobným rozhodnutím stojí ho neudělal ze dne na den a aby ho neudělal sám," uzavírá Zdeněk Vojtíšek. Literatura: Novotný, T., Vojtíšek, Z.: Základní orientace v nových náboženských směrech; Konečný, P.: Sekta Kontakty: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, Jankovcova 31, Praha 7, tel.: , Poradna pro veřejnost: čtvrtek hod. 3

4 Zevrubnou a velmi inspirativní informaci o této problematice podává stať Problém náboženského sektářství ve výchovné praxi od Ivana O. Štampacha, která je v Čítance pro instruktory. Dozvuky minulého roku O velké radosti V roce 2000, když jsem po roznášení Betlémského světla onemocněl, položil jsem si otázku, zda to není zbytečná práce. Není. Přece jen tři roky vytrvalého úsilí zanechaly nějaké stopy a možná i Pán vyslechl mé volání o pomoc, když roznášení BS přestalo být v silách jednoho organizátora. Tehdy rozpaky vystřídala veliká radost. Všechno s v dobré obrátilo. O Betlémské světlo se letos staralo celé středisko Přístav dobré nadě-je - sám vůdce Honza Kukral jel s námi na nádraží do Kolína a také p. vikář Hronek z římskokatolické farnosti poslal dva mládence Vojtu a Martina, kteří jeli s námi, a co víc, slíbil pomoc i do dalších let. Jak to tedy proběhlo letos? V Kolíně jsme se my Kutnohoráci potkali se skauty z Polabí, ale byli tu i skauti z Dobrovic na Mladoboleslavsku. Vlak přijel na čas a i nádražní rozhlas oznamoval příjezd Betlémského světla. Roznášet jsme od naší klubovny vyšli něco po půl osmé. Některá z vlčat ještě využila letošní nadílky Sněhové královny k pořádné koulovačce. Protože úřady byly zavřené, jdeme domů ke starostovi Květovi Hlavatému, který je zároveň čestným kapitánem našeho přístavu. Proto ani letos světlo nemůžeme přinést do Kulturního a informačního centra. Světlo jsme odnesli letos do chrámu sv. Barbory, klenotu gotické architektury a památce UNESCO, kde bylo k dispozici veřejnosti. Potom jsme se rozdělili do několika skupin a roznášeli světlo do dalších míst. Ještě několikrát jsem oddíl Vyder potkal ve městě. Zvláště ti menší, vlčata a světlušky, byly jak bájní Karafiátovi broučci, kteří svými lucerničkami rozdávají lidem světlo a radost. Psáno dne Tichá noc nového milénia Štědrý večer proběhl, stromeček svítí, dárky jsou rozdány, ručičky hodin směřují k přelomu noci. Bude půlnoční mše! Je třeba se obléci a jít do města. Rtuť teploměru je mírně pod nulou.ulice pokryté čerstvým sněhem zatím nikdo nesolí. Ticho noci narušuje jen zvuk zvonů. Sněhové vločky zvolna poletují vzduchem a pod rozsvícenými lucernami vrhají lehce se pohybující stíny, jako by to byli motýli na letní louce. A pěšinou vyšlapanou napříč náměstím co chvíli přichází skupina lidí. Směřují tam, kde ve tmě lze spíše jen tušit než vidět siluetu kutnohorského kostela Sv. Jakuba. Kostel je zcela zaplněn. Děti se obdivují jesličkám, soška anděla po každé vhozené minci děkovně kývá hlavou. Několik mladých lidí se nepatřičně směje. Inu, nejsme všichni stejní. To už při vůni kadidla posloucháme slova Betlémského příběhu. A také slyšíme v kázání vikáře Hronka o slunovratu, příchodu světla a také o příchodu Betlémského světla, které přinesli skauti a které hoří na oltáři, za zpěvu nám, nám narodil se. Svatá noc pomalu končí - první Štědrá noc třetího tisíciletí. Psáno dne Dalo by se říci i více: náš evangelický p. farář letos poprvé oznámil Betlémské světlo při ohláškách, ale tyto řádky napsané bezprostředně po událostech vystihují pocity a atmosféru. Přeji krásný a požehnaný Nový rok! Ladislav Marek z Kutné Hory Ano, dalo by se říci více: v evangelické sboru v Praze-Nuslích hořelo Betlémské světlo během celé vánoční besídky, při níž děti hrály vánoční hru a ses. farářka je také zvláště připomněla bylo to zvláště vhodné proto, že byli přítomni všichni rodiče a mnoho prarodičů. (Ze sboru ČCE, ve kterém se konala letošní soutěž Stezka písmáků, referuje Kamzík). 4

5 Zkušební komise bratra Merkura pro OČK "Myšlenkové základy skautingu, historie" upozorňuje, že pokračuje v již vyhlášeném zkušebním období 2001/2002. Pro další zájemce vyhlašuje zahájení II. zkušebního období r Informativní setkání s vážnými zájemci se koná 22. února 2002 od do v zasedací síni, 4. patro budovy Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1. Vlastní zkoušky se budou konat v pátek 5. a v sobotu 6. dubna Komise v této souvislosti upozorňuje, že významnou částí zkoušky bude vždy osobní pohovor. Zájemci o získání OČK v tomto oboru zašlou písemnou přihlášku s uvedením údajů podle kap. 7.6 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka do 15. února 2002 na adresu: Miloš Blažek, Panuškova 9, Praha 4 /tel / nebo em na adresu: /tel /. Miloš Blažek-Merkur předseda komise Poznámka: nositelé odborné činovnické kvalifikace především působí jako přednášející a dále jako zkušební komisaři při čekatelských a vůdcovských zkouškách v rámci JUNÁKA Předci mi dýchají na paty Alena Břeňová, únor 2001 Tolik je miluji a nemůžu za to, jednoho po druhém i každého zvlášť. Je to můj rod, moje krev. Svými činy, svou láskou, svými touhami a sny tvořili most mezi mým srdcem a jejich srdci. Světlem mne provázejí na mé pouti životem, jsou tady, i když nemohu být s nimi, jejich přítomnost cítím každou buňkou svého těla, já z masa a kostí, oni jen pára nad hrncem, kterou vítr rozptýlí a už tady není. A přesto jsou tady, jsou živí, tak jako dřív. Jsou se mnou a já s nimi, učím se z jejich moudrosti a dychtím se o nich dozvědět víc. Kým byli, jaké byly jejich tužby a přání? Čím zněla jejich srdce, 5 pro koho dýchali především? Na kom jim záleželo, kdo jim byl lhostejný, kdo s nimi toužil sdílet osud svůj a oni ho nechtěli? Mrazí mě v zádech. Minulost přede mnou tiká a lepí se na paty jako neodbytný mrak, který chce zakrýt slunce. Ne, nechte mě už být. Svým životem sama chci kráčet dál. Být pevným pilířem pro děti své, jim předat poselství věků, které nesu ve svém srdci. Sama to musím udělat. Sama před sebou obstát. Sama, z vás zrozená, vámi milovaná.

6 Odbor duchovní výchovy a Vzdělávací středisko Gemini zvou na víkendový seminář Křesťanský oddíl od A do Z aneb co potřebují umět a znát vedoucí křesťansky orientovaných skautských oddílů duchovní výchova v oddíle metodika vedení práce s Písmem co si mohu dovolit aneb spolupráce s duchovním rádcem rizika a možnosti příprava bohoslužby odznak Liliového kříže náboženské odborky Termín: dubna 2002 Místo: Praha Uzávěrka přihlášek: 20. března 2002 Termín: května 2002 Místo: Praha Uzávěrka přihlášek: 17. dubna 2002 Kontakt: Marek Bárta, TDC Senovážné nám Praha 1 tel.: 0608/029450, V obou případech cena 300 Kč na účastníka. Na seminář volně navazuje duchovní obnova: Alfa a omega duchovního života vedoucích oddílů kde se nalézám? kam směřuji? k čemu mne Bůh volá? rozjímání na biblická témata modlitba a život 6

7 Br. Pavel Trantina-Goblin navštívil při své cestě ve službách Junáka Atény a poslal redakci pěkné fotografie i text, týkající se místa, kde apoštol Pavel kázal Řekům o neznámém Bohu. Svoji fotografickou reportáž doprovodil vysvětlením: Když sv. Pavel přišel do Athén, vybral si pro své kázání skálu hned naproti slavné Akropoli, kde se střetl v disputaci s tehdejšími řeckými učenci. Skála se stala významným křesťanským poutním místem v Řecku. Současný papež Jan Pavel II. na tomto místě o více než 1900 let později sloužil mši, což připomíná bronzová pamětní deska (viz levá část obrázku). Podívejme se, kde v Bibli tento příběh nalezneme Příběh Jaroslava Uhrová V druhé polovině 40. let minulého století jsem jako katechetka obhospodařovala 29 okolních obvodů s počtem asi 300 žáků od 6 do 15 let na Vinohradech a ve Vršovicích, které ještě tehdy neměly samostatný sbor. V té době jsem hýřila mládím, nohy mi běhaly samy, sluch řádně naslouchal (ba, uši jsem měla až za roh, jak se říká) a hlasivky mi mluvily a zpívaly ve velkém rozsahu. Ani těch 300 milovaných dětí nemohlo zdolat mou energii! Za těch časů se odehrála tato příhoda, která mi až dodnes utkvěla v paměti. 7 Bylo to krátce po válce, všeho zboží nedostatek, potraviny, ošacení, obuv - vše jen na lístky. Však moji první nezapomenutelní žáci ze 4.A obecné chlapecké školy ve Strašnicích chodívali do školy převážně bosi. Též v pokrývkách hlavy nebyl valný výběr a děvčata i chlapci nosili většinou uniformní tmavomodrou rádiovku s kšiltem. Zdaleka ne všechny školy měly šatny, takže kabáty se odkládaly na věšáky, umístěné na některé stěně třídy. A tady se právě jednou po vyučování strhla hádka, z níž se vyvinula docela slušná rvačka mezi žákyní Přibíkovou a žákem Šafránkem. Co bylo příčinou sporu? Dva zájemci a pouze jedna čepice, modrá s kšiltem. Oba se s úctyhodnou

8 urputností tahali o svůj majetek. Co teď? Máme metat los a hodit si korunou? To se mi nezdálo vhodné. Nebo si vzít příklad z moudrého krále Šalomouna, který měl přiřknout jedno dítě jedné ze dvou žen, které si obě na ně činily nárok? To nemohu, nejsouc opásána mečem, ledaže bych onen sporný hlavokryt roztrhla vejpůl. I tohle řešení vzápětí zavrhuji. A tak čepici zabavuji a říkám oběma dětem: 'Vyřiďte mamince, že ji prosím, aby mi napsala, jestli vás vypravila do školy s čepicí, a jaká byla.' Tehdy ještě maminky nechodily houfně do práce a proto měly víc času na děti. Příští hodinu držím v ruce lístek: 'Moje dcera měla tmavomodrou čepici s kšiltem. Přibíková, matka.' Sláva! Připadám si v té chvíli moudřejší než sám Šalomoun. S radostí, s jakou bych se ráda zbavila svých provinění, vydávám čepici do rukou majitelky. Žák Šafránek totiž nepřinesl nic. Jenže v další hodině čtu tento vzkaz: 'Paní katechetko! Vydejte mému Najít něco, co se ztratilo, není někdy snadné ale při troše pozornosti?! Pozorný je i skautský oddíl vedený br. Pavlem Coufalem - pomohli při uskutečnění tábora pro děti z tohoto evangelického sboru v Praze, jak v si tomtéž čísle 'Hroznu' pochvaluje dnešní sborová katechetka ses. Eva Šormová. -red- synu čepici, kterou jsem koupila a řádně zaplatila! Čepice byla modrá s kšiltem. Šafránková.' Tak kategorickému imperativu se nedá odporovat - ale vezmi z dlaně chlup! Kde nic není, ani smrt nebere. Ponořena v chmurných myšlenkách, ploužím se toho dne ze školy domů. A resumé mých úvah? Cítím se povinna ze svých hubených katechetských požitků zakoupit čepici novou. Druhého dne kráčím městem a hle: v mém zorném po poskakuje pekařův synek a co nekryje jeho střapatou makovičku, jako ta nezvěstná čepice! Vtom cosi buchne na zem! To je kámen, který mi spadl ze srdce. 'Kdes ji vzal', ptám se. 'Prosím, my jsme ji našli za válem.' Tož tak - za válem... Před mým duševním zrakem se vynořuje pekařská dílna s velkým válem, plným vyválených rohlíků a housek a mezi nimi Šafránkova vyválená tmavomodrá rádiovka s kšiltem... Knížka, kterou bych vám tentokrát ráda doporučila, jsou Příběhy psané životem. Napsal je Pierre Lefevre a vydal Portál za 99,-Kč. Má podtitul Velké pravdy v malých příbězích. Svou úpravou i formátem se shodují s Příběhy pro potěchu duše a Dalšími příběhy pro potěchu duše, které jistě znáte. Knížka je rozdělena do dvou částí Být člověkem a Být křesťanem. V první části se mluví o spravedlnosti, moudrosti, statečnosti a sebeovládání, v druhé je Kredo, Otčenáš, Desatero a svátosti, v závěru jsou příběhy o lásce, Boží lásce a lásce k bližním. hb Láska až k obětování Osvětim roku l94l. Jeden vězeň utekl z koncentračního tábora. Večer předstoupil velitel tábore Fritsch před vězně. Zběh se nenašel, řve. Deset z vás za to zemře v bunkru hladem. Přistoupí k první řadě a každému se ostře podívá do tváře. Konečně zvedne ruku a ukazuje prstem: Tady ten! Bledý jako smrt vystoupí muž z řady. ten a ten a ten - Je jich deset. Deset odsouzenců k smrti. Jeden z nich naříká: Chudák moje žena, chudáci moje děti. Náhle se stane něco neočekávaného. Jeden vězeň vystoupí z řady a stoupne si před Fritsche. Velitel tábora uchopí revolver. Stát! Co chce tahle polská svině?! Vězeň klidně odpoví: Rád bych zemřel místo tohoto odsouzeného! Kdo jsi? Odpověď je krátká: Katolický kněz. Nastane okamžik ticha. Konečně Fritsch chraplavým hlasem rozhodne: Dobrá, jdi s nimi! Tak zemřel františkán Maxmilián Kolbe v pouhých sedmačtyřiceti letech. Muž, který chtěl dobýt svět láskou. Věděl však: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své bratry. 8

9 Napij se vincentky K svatému Vincenci Ferrerskému přišla jednou jedna žena a hořce si stěžovala na svého muže: Je prý takový mrzout a prchlivec, že se s ním už nedá vydržet. Mistr Vincenc by jí přece jen rád dal nějaký prostředek, aby v jejím domě opět zavládl pokoj. Jdi k našemu klášteru, řekl světec, a řekni bratru vrátnému, aby ti dal trochu vody z klášterní studny. Až potom přijde tvůj muž domů, spolkni doušek této vody. Opatrně ji však nejdřív převaluj v ústech. A uvidíš. Žena jednala přesně podle světcova návodu. Když se večer vrátil její muž domů, začala se v něm opět vzmáhat nevole a netrpělivost. Žena se rychle napila tajemné vody a stiskla rty, aby si zázračnou vodu podržela v ústech. A opravdu! Muž brzy zmlkl. Pro dnešek byla bouře rychle zažehnána. Žena vyzkoušela svůj tajný prostředek ještě několikrát: vždycky stejný zázračný úspěch! Její muž byl od té doby jako vyměněný. Začal znovu používat milá slova a chválil dokonce její mírnost a trpělivost. Žena, celá blažená z mužovy proměny, spěchala ke světci a s radostí mu vyprávěla o úspěchu tajemného prostředku. Tenhle zázrak, řekl s úsměvem Vincenc, nezpůsobila voda z naší klášterní studně, milá dcero, nýbrž tvé mlčení. Dřív jsi svého muže dráždila svým odporováním. Tvé mlčení ho umírnilo. Ještě dnes existuje ve Španělsku přísloví: Napij se vincentky! Co myslíte, neměli bychom se jí i my tu a tam také trochu napít? Mohou za to ostatní Jednou šla jedna selka na trh. Chtěla tam prodat máslo a nakoupit rýži. Brzy našla obchodníka s rýží, a tak svou věc rychle vyřídila. Asi po hodině se však celá pobouřená vrátila k obchodníkovi: Poslyšte, vaše kilo rýže váží o padesát gramů méně. Jak je to možné? divil se kupec. Zvážil jsem rýži s kilem másla, které jste mi přinesla! Tři síta Jednou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi: Sokrate, slyšel jsi, co udělal tvůj přítel? To ti musím hned vyprávět. Okamžik, prosím tě, přerušil ho mudrc. Prosel jsi to, co mi chceš říci, třemi síty? Třemi síty? podivil se muž. Ano, můj milý, třemi síty. Podívej se, zdali to, co mi chceš říct, projde třemi síty. První je síto pravdy. Zkoumal jsi všechno, co mi chceš říct, zdali je to pravdivé? Ne, slyšel jsem to vyprávět a. No vidíš! Ale určitě jsi to zkusil s druhým sítem. Je to síto dobroty. Jestlipak to, co mi chceš říct - když už by to neměla být pravda je alespoň dobré? Druhý nato váhavě: Ne, není, naopak Aha! přerušil ho Sokrates. Použijeme tedy aspoň třetí síto a zeptáme se, zdali to, co mi chceš říct a co tě tak rozčílilo, je potřebné! Potřebné to právě není Tedy, usmál se mudrc, jestli to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré nebo potřebné, nech to být a neobtěžuj tím ani sebe, ani mě! Redakce NDS bohužel nestihla připravit a rozdat toto číslo na tradičním semináři ELŠ 12. a 13. ledna 2002 při příležitosti vybírání předplatného od účastníků semináře. Zaslali jsme je tedy poštou. Díky řadě vyšších sponzorských příspěvků a podpoře z Ústředí Junáka nezvyšujeme předplatné ani na rok 2002! 9

10 Náboženská orientace občanů ČR Centrum pro výzkum veřejného mínění při Akademii věd ČR zjišťovalo, do jaké míry se občané ČR hlásí k duchovní a náboženské orientaci. Z porovnání vyplývá: Duchovní a náboženská orientace dotázaného (v %) Hlásí se k věřícím, zúčastňuje se náboženského života Je věřící, ale nezúčastňuje se náboženského života Vyznává duchovní směr, který není uznávaným náboženstvím 5 5 Je nerozhodný, má pochybnosti o tom, zda Bůh existuje Je ateista, nevěří v Boha V březnovém výzkumu CVVM o náboženské příslušnosti občanů ČR bylo mimo jiné uvedeno, že se 73% české populace nehlásí k žádnému vyznání. Srovnáme-li jeho výsledky s výše uvedeným šetřením, všimneme si zdánlivého rozporu v počtu nevěřících osob. Tento zdánlivý rozpor patrně vyplývá z toho, že ve výzkumu šlo o jinak pokládané otázky. Například do počtu občanů bez vyznání (73%), to je těch, kteří se nehlásí k žádné církvi, mohli být zahrnuti i ti, kteří se přesto považují za věřící - na rozdíl od zde uvedených 35 % ateistů, to je těch, kteří se výslovně deklarují jako nevěřící v existenci Boha. (Podle KT č. 23/01) Zpráva o instruktorské lesní škole Collegium 2001 Letos se sešel již třetí ročník frekventantů, kteří vstoupili do věčného kruhu bratří instruktorů svazku ELŠ, aby radostná zvěst skautingu byla předávána dále. Instruktorský sbor se snažil dát nám opravdu vše nejlepší co mohl. Program byl zaměřen duchovně a to nejenom teoreticky, ale myslím, že se tak skutečně i žil. Je příjemné uvědomit si, že vedle všech dovedností a schopností skauta je tu ještě další rozměr, který posiluje ducha a mysl. A právě toto si bezpochyby každý z nás účastníků uvědomil. Nejde přeci jenom o to, abychom měli dokonale propracované programy, abychom dokázali hrát fyzicky náročné hry, zvládat činnosti vrcholných zručností a dovedností. Když se toto nebude odehrávat ve společenství rovnocenného bratrství, tak neporosteme výš, i kdybychom se trénovali sebevíc. Chci tuto školu doporučit i dále. Pokud se bratři přihlásíte, vrátíte se tak trochu k mládí. Collegium je totiž něco jako studentská kolej, kde probíhají mimo jiné i nepovinné přednášky, to jsou brzké ranní a pozdní večerní bloky programu. Ráno se můžete dobrovolně připravit na den buď prostřednictvím mše svaté nebo i jinak s ostatními bratry. Večer vám budou nabídnuty zajímavé debaty, kterým jen ztíží dokážete říci ne. No a v průběhu dne na vás čekají zajímavé diskuse, přednášky, chvilky pro vás samotné a hlavně chvíle, kdy se pobavíte a zasmějete v kolegiu lidí podobného smýšlení jako vy. A to vše zažijete v momentech probouzení naší matky přírody na jarním setkání, budete se probouzet v ránech, kdy sestra rosa dává vláhu zemi a kdy kraj se zahaluje nocí a vy jste uprostřed toho všeho na letním táboře. A vše vyvrcholí na podzimním setkání, ze kterého mám ještě čerstvý zážitek, o který se s vámi teď podělím. Za ranného podzimu se konalo v Praze závěrečné setkání. Když skautsky oděná skupina skautů Collegiátů přicházela na rozlučkový ceremoniál k vyšehradskému chrámu, povšimly si nás cizinky a odhodlaně se s námi chtěli na památku vyfotit. Probíhaly u toho různé komické scény. Nejdřív jako že je vyfotíme my, ale nakonec z toho vyplynulo, že ony se chtějí zvěčnit s námi. Proběhla také dramatická zápůjčka skautských klobouků. To víte, rozumět jim nebylo a než došlo ke stisku spouště, nasmáli jsme se až do vánoc. Ano, právě tak má probíhat otevírání skautingu okolí, radostně a odvážně. Je lépe zažehnout v našem rozválčeném a neklidném světě malé světýlko, než nadávat, že je tma. Proč to neudělat třeba příští rok na slavnostním zahajovacím ohni Collegia? (z podkladů účastníků Collegia -red-) 10

11 SKAUTSKÉ ČTENÍ K TÉMATU SPIRITUALITY NA POKRAČOVÁNÍ Z knihy Drumherum und mittendrin, Special: Spiritualität, autoři: Martin Lätzel, Gustav Denecke, Christine Abel, Matthias Borst, vydal Georgs-Verlag Neuss v r. 2001, "POHLED ZVENČÍ I ZEVNITŘ, zvláštnosti spirituality" přeložila a upravila Anna Velichová Ida. (4. pokračování) Život ve víře - hlavní směry našeho životního názoru Za všemi čtyřmi směry našeho životního názoru stojí jakožto hlavní směr poselství Ježíše Krista, "život z víry". Podívejme se na tyto čtyři základní směry a stanovme v nich spirituální dimenzi. l. Život v naději "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu." /Genesis, 12,1/. Tak jako se Izraelité v důvěře v Boha vydali do nové zaslíbené země, tak také my jakožto skauti a skautky putujeme a snažíme se "opustit svět lepší, než jaký jsme jej předtím nalezli" /Baden-Powell/ Odvažujeme se cesty do nejistoty, objevujeme své talenty a prožíváme plodné a vzájemně si pomáhající společenství s ostatními. Z toho vyrůstá připravenost a odvaha opustit staré představy a jistoty a jít novými cestami. Také při zkušenostech z porážek je naše skautské jednání naplněno Božím příslibem: "chci vám dát naději do budoucnosti" /Jeremjáš, 29,11/. 2. Život ve svobodě "...kde je Duch Páně, tam je svoboda." /Druhý list Korintským, 3,17/. Vlčata i světlušky jsou zvědaví, otevření a připraveni riskovat. Jejich pohled na svět je také objevem a obohacením pro vůdce a vůdkyně. Společné jsme zvědové /scouts/ církve, když v rychle se měnícím světě hledáme a nalézáme možnosti života víry. Přitom se snažíme nevázat se na předchozí zkušenosti, mít svobodu oslovit autority a vyzkoušet něco nového. "Vystaveni různým tlakům, odvažujeme se zasazovat se o svobodu jako jednu ze základních podmínek lidské existence /stanovy DPSG, str.22/. Již vlčata a světlušky dnes podléhají nesčetným tlakům, jichž si často nejsou vědomi. "Život ve svobodě" tedy začíná na úrovni těch nejmladších rozhovorem o smyslu či nesmyslnosti dnešních "norem" a pokračuje až k aktivnímu zasazování se např. o to, aby bylo dětmi dobře přijato dítě z rodiny cizinců, které je v kontaktu se smečkou či rojem. "Chceme být lidmi, kteří říkají, co si myslí, a udělají, co řeknou /stanovy DPSG str. 23/. Právě u světlušek a vlčat je úkolem vůdců a vůdkyň svým vlastním příkladem jim dále předávat tento životni názor a dodávat jim odvahy, aby se zasazovali o svobodu jiných. 3. Život v pravdě "A hle, já jsem s vámi po všecky dny..." /Matouš 28,20/ Jakožto skauti a skautky se nespokojujeme s pravdami a informacemi, které jsou nám předkládány. Chceme se zostřenými smysly pozorovat, co se kolem nás v tomto světě děje. Důvěřujeme Ježíšovu slibu /"jsem s vámi po všecky dny"/ a čerpáme z něj sílu, abychom neustále hledali pravdu a odhalovali ji. Proto hledáme kontakt s ostatními lidmi a jdeme k podstatě věcí. Ve společném rozhovoru získáváme své stanovisko a docházíme k jasným rozhodnutím i k přijatelným dohodám. Přitom jsme zde pro každého a jsme otevření kritice. 4. Život v činné solidaritě "Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův." /Galatským 6,2/. Vedle života v naději, ve svobodě a v pravdě patří život v činné solidaritě k základním rysům našeho životního názoru. "Scouting is doing" znamená, že se skaut nepozná podle programu a vysvětlování svých úmyslů, ale podle činů a jednání. To platí stejně i pro křesťany a pro každé křesťanské společenství. K hodnověrnosti křesťanské církve přispíváme my, skauti a skautky, dvojnásobně. Především uskutečňujeme jakožto vůdci a vůdkyně diakonské působení v práci s mládeží. Skrze náš život pro druhé, skrze vynaložení času a úsilí nabízejí vůdci a vůdkyně mimo sociální prostor rodiny prostor pro zážitky, v němž se světlušky a vlčata učí sociálnímu chování a schopnosti týmové práce. Ostatně praktikujeme v našich oddílech život v činné solidaritě jako aktuální přeměnu myšlenky "dobrého skutku" a tím také předáváme podstatný znak naší církve. Od Ježíše Krista se učíme obracet se k sobě navzájem. Každý člověk je pro nás bratrem čí sestrou. Proto náš skautský svaz zná porozumění pro postižené, utečence a děti ulice i setkávání s lidmi z jiných kultur. A tohle porozumění a pomoc musíme také prožít. (pokračování příště) 11

12 Průvod světla Již druhým rokem se v Brně konal v sobotu 8. prosince 2001 večerní Průvod světla s rozžatými svíčkami, lampióny a loučemi (a za zpěvu tradičních mariánských písní). Má symbolicky připomenout P. Marii jako první SVĚT LO, které se rozzářilo před příchodem Ježíše Krista - jak při homilii připomněl věřícím hlavní celebrant Otec kanovník Jan Kabeláč v zaplněné katedrále sv. Petra a Pavla (koncelebrovali Otec kanovník Josef Pocsl, dva františkánští otcové - P. Augustin Šváček, OFM a bratr Ignác, OFM - dva trvalí jáhnové a řada akolytů a ministrantů z místního církevního společenství). O Průvodu světla referovali také reportéři z brněnské redakce MF-DNES. Je potěšujícím faktem, že od Jubilejního roku (2000) se počet účastníků-světlonošů zvýšil minimálně o 25-30%. Organizátory ze skautské strany byli zpravodajové skautské Duchovní rady brněnské diecéze - br. RNDr. Aleše Mikula a P. Mgr. Pavel Opatřil. Výňatek ze zprávy, uveřejněné v plném znění ve Zpravodaji brněnské diecéze č.53, kterou připravil br. František C i g á n e k - Albi Skautský podzim Plán akcí Diecézního centra mládeže Tradiční diecézní setkání s otcem biskupem v Brně Celostátní setkání mládeže Žďár nad Sázavou Z tohoto Zpravodaje brněnské diecéze dále vyjímáme: Skautský máj I. /pro starší/ Skautský máj II. /pro mladší/ Víkend rodinného skautingu Skautská Šagiho expedice Kontakt: Pavel Opatřil, Blanenská 159, Rájec-Jestřebí, tel.: 0506/ nebo 0608/421415, e- mail: Poznámka: Z pochopitelných důvodů do tohoto čísla, vydávaného až v lednu 2002, nejsou zahrnuty lednové akce brněnské katolické diecéze. Podněty z kursu INTENTIO, o kterém jsme informovali v čísle 101 NÁVRH KODEXU PRAKTICKÉHO POJETÍ DUCHOVNÍHO ROZMĚRU Výchozí teze /dle Doc. Jana Sokola/ zpracoval pro kurs Vladislav Jech-Kamzík a svoji reakci zaslal frekventant kursu br. Jiří Smékal-Zrzek /zkráceno/. (1. Téze:) Náboženství, kultura a civilizace jsou souhrnné názvy pro to, co vytvořila lidská společnost - spojnicí náboženství, kultury a civilizace je lidské společenství, taková společnost, která se těší výhodě společného pozadí, vůči němuž poměřují druhé nejvýraznějším a nejdůležitějším fenoménem, svědčícím o tom společném, je řeč. 12

13 (Definice:) Náboženství původně znamenalo bohoslužbu a mnišství, je to artikulovaný, soustavný, veřejný výkon zbožnosti, týká se toho, co člověka přesahuje a zároveň s čím žije každý sám za sebe, co oslovuje jednotlivého člověka má však nepřehlédnutelnou společenskou stránku, zakládá náboženský provoz, výkon, který se obrací k druhým lidem a zařazuje je do světa. Reakce br. Zrzka: Toto je proti nábožensky založeným lidem. Ať už křesťanství, židovství či islám všichni věří, že Bůh byl dřív než vše ostatní. A pokud vím, tak Bůh = víra = náboženství. Je to tedy moc ateistické. Dát tuto definici jako oficiální versi, tak to se naštvu a řeknu si, že si ze mě dělá autor švandu anebo vůbec neví o náboženství. Náboženství je, když člověk v něco věří a řídí se podle nějakých pravidel (u křesťana je to desatero). Je to služba Bohu ať už u oltáře tak i v civilu. Takový byl jeho význam, tohle to znamená a bude znamenat. Poslední část definice od slov týká se toho je buď nejdokonalejší věta, co jsem slyšel, a přitom jsem to nepochopil, nebo se zde píše, že když něčemu já sám uvěřím, začnu to hlásat druhým a jim se to bude zamlouvat a vezmou si to k srdci, pak z toho vznikne náboženství. A co kult peněz? Říkám kult a ne náboženství, protože kult je to, co se uznává, když to funguje. Náboženství přežije všechno, proto nic, co nemá základy jako skála, nemá šanci. Ano, může se to zvrhnout přinejlepším v sektu, ale to už je předem odsouzeno ke zkáze, jež dříve či později musí přijít. (2. Téze:) Civilizace stojí na kultuře a kultura stojí na náboženství pořádnému náboženství musí jít o to, vytvořit kulturu a pořádné kultuře musí jít o to, vytvořit civilizaci. (Definice:) Kultura znamená to, čeho si člověk váží a o co se člověk musí starat a o co musí pečovat, čemu se musí a má věnovat, je to pěstování jistých duchovních vlastností, schopností, je tím, co je schopno vytvářet určité hodnoty a statky, které jsou schopny se osamostatnit a stát se nástrojem civilizace, co je svým způsobem živé (text, literatura, poezie, divadlo), kde se klade důraz na schopnosti, lidské schopnosti a energii. Civilizace znamená to, co patří k občanství, obci, státu - je to zručné a způsobilé používání něčeho, co civilizace sama nevytvořila, je to něco, co se dá popsat, opsat a uzavřít do nějaké encyklopedie, civilizace má usilovat o to, aby byla přístupná pro každého, samozřejmá, sdělitelná každý řádný spolek, který má své stanovy, je lidské společenství s ručením omezeným. Reakce: Dejme tomu, že s první pasáží o civilizaci souhlasím, ale pak rozhodně ne s tou druhou pasáží. Definuje se zde přímo lidské společenství. Ano, je tady řádný spolek a s ručením omezeným, ale to je slabá náplast. Podle mě je společenství seskupení dvou a více lidí, jež mají nějaký společný zájem a přitom jim stačí jen morálka a cit k druhým toto ani náhodou nejsou ty stanovy. Nabízí se otázka: Co je řádný spolek? Spolek, který je zaregistrován či se snad o něm ví? Nebo spolek, který má řádné vedení? Či snad spolek, jenž má nějaký řádný řád? Znám spolky, které nemají ani jedno a fungují dobře, mají přínos pro okolí i pro sebe. Co pak tyto spolky? Ty nejsou lidské společenství? Upravme si to: Každý spolek, který má své stanovy, je lidské společenství. K tomu malé schéma -- Toto nás učili na kursu, mě u oltáře a tak si myslím, že to není nějaký blábol. Já osobně se s tímto plně ztotožňuji. A že je v tom rozdíl opravdu velký, tak o tom žádná pochybnost. Omlouvám se, jestli jsem napsal, co jsem neměl, nebo překroutil fakta to se klidně mohlo stát. Poznámka: Uveřejněné rekce představují většinu toho, co br. Zrzek poslal a k jejichž uveřejnění dal souhlas (ovšem za přepis odpovídá redakce NDS); jeho další úvahy k roli duchovního rozměru ve skautském vzdělávání otiskneme později. Kamzík 13

14 VŠUDE LZE VIDĚT DŮKAZY EXISTENCE BOŽÍ 14 Někdy až žasnu nad lidskou slepotou, nad lidskou neschopností či spíše neochotou vidět všude kolem sebe jasné důkazy a stopy existence Boží... Pro mne jsou všechny ty úžasné projevy živé i tzv. neživé přírody neklamným - a zároveň nádherným, skvostným - důkazem existence Tvůrce, Svrchovaného Umělce, Stvořitele! Ale mnozí lidé to tak nechtějí vidět, jakoby se báli uznat Boží prapůvod Vesmíru, naší Země, veškerého života... Když poukazuji na některé fascinující jevy v přírodě, ať již u rostlin nebo ptáků a zvířat, hned řeknou, jako by to byl nějaký argument, nějaké vysvětlení: "To je všechno dílo evoluce, je to prostě vývoj hmoty..." Jistě všichni znáte tento druh "vědecké" argumentace, která zablokuje každou diskusi oním nejčastějším zaklínadlem: nic než hmota, vše je jen přirozený (?) projev hmoty! V takové chvíli je třeba se těchto rozumářů důrazně a přímo zeptat: Má-li už sama hmota takové zázračné vlastnosti, že od neživé materie to dovedla až k barvám a vůním orchidejí, nebo k duhovým barvám kolibříků a k milionům jiných jedinečných forem života, až po doslovně omračující schopnosti některých živočichů i rostlin, K D 0 tedy tu hmotu stvořil, K D 0 do ní vdechl vůli žít, K D 0 narýsoval ten dokonalý plán vývoje života, K D 0 určil řád a zákony toho vývojového pohybu ke stále větší dokonalosti? Ano, vše v přírodě se skutečně vyvíjí v průběhu nesmírně dlouho trvajícího času - ale co podle vás bude na konci tohoto vývoje k dokonalosti, kráse a řádu? Což to vše může existovat bez vyššího smyslu? Což by život už dávno neztroskotal, nevyhasl, kdyby zde - a všude - nebděla všemocná ruka Stvořitelova? Už jsem to vícekrát zkusil, takto odpovědět, takto se vzepřít oné obehrané ateistické písničce: "Vše je jen hmota, život vznikl náhodou za náhodně vzniklých podmínek, život nemá vlastně jiný smysl, něž ho v žít a co nejpříjemněji vyžít, atd., atd... " Někteří se aspoň na chvíli nad vyslovenou pravdou zamyslí, někteří dokonce připustí možnost jakési "Vyšší Režie" (na slovo Bůh jsou prostě jakoby alergičtí, nebo stále jsou pod vlivem "pokrokového" názoru, že věřit v Boha je "tmářství"), jiní se zatvrdí či dokonce zlobí: podvědomě cítí, že připustí-li existenci Stvořitele, připustí-li, že náš život má závazný a hluboký smysl, budou muset uznat i odpovědnost za život, za každý náš čin! Ladislav Rusek -Šaman

15 Zpráva z kmene OS Svoji skautskou stezku zakončila generální sekretářka ISGF (Mezinárodního svazu dospělých skautek a skautů) v Bruselu, která se narodila 21. října 1941 a zemřela 10. prosince Všichni věděli, že zápasí s rakovinou, mysleli na ni a modlili se, aby měla sílu vše vydržet. Ze to byla účinná pomoc dosvědčují vlastní slova této sestry: Díky všem za ujištění ze všech kontinentů o nespočetných modlitbách z řad hinduistických, muslimských, pravoslavných, anglikánských, protestantských i katolických, které mi tolik pomohly. Ses. Naic patřila k těm lidem, kteří smrt neoddělují od života proč by jinak sama připravovala slova, která při rozloučení s ní v křesťanském chrámu zazněla? Kromě toho, co jsme už citovali, vybrala také meditaci jejího oblíbeného autora G. Ringleta ze sbírky Lehký stín smrti na tváři. Ocitujeme si je a chvíli nad nimi také my přemýšlejme: Mějme se navzájem rádi. Velké vzdálenosti nebrání být si blízko. Osobní nepřítomnost nepřekáží spoluúčasti. Ocitnout se stranou nezruší sjednocení. Osamění nevylučuje solidaritu. Stíny nezakrývají světlo. Máme-li se navzájem rádi, pak Ti chci přinášet potěšení se starostlivou něhou. A tuto radost, to mi věř, Ti nikdo nedokáže vzít. Věrné skautce Naic Pirard bylo dopřáno zapsat se do mnohých srdcí a ještě dokonce předat svůj úřad jako odkaz své nástupkyni. Myslím, že i ti, kteří opouštějí naše řady, patří ke stejnému rodu, byli stejné krve a přidali by se ke slovům Naic, totiž že ji v životě nesla zásada Vždy připravena dostát svým povinnostem jak nejlépe dovedu. Kamzík Bublejte a vystrkujte klíčky! Přání do dalšího roku. Co vás čeká? Jaký vezme směr vaše stezka roubená heslem "sloužím" a dlážděná službou? S chutí, radostí a touhou po objevování nových krajin se můžete pustit do pravého a pravdivého toulání životem. Ano, není vaší povinností "sloužit" jen ve skautském hnutí jako rádci, vůdcové, správcové Ne každý je povolán k vedení, organizování Všichni jsme povoláni být stále a všude na cestě a být na ní připravený zachycovat stopy a proměňovat je. Ne všichni můžete prožívat svůj věk poutníka, rovera, hraničáře spolu s dalšími v oddíle R&R. Ale radost tohoto putování vám nikdo nemůže vzít. Vy jste v tom až po uši! Už jste byli a byly zaseti a zasety. (A je to tak dobře, protože zrno na kupách začíná zahnívat, je třeba ho rozhodit tvrdí již svatý Dominik.) Jste zasetým zrnem, které čeká růst -boj s hlínou. (Až pak se chtivě po vás dívá mlýn, aby vás rozdrtil a vy, proměněni se znovu spojíte s ostatními zrny, abyste společně se stali pokrmem.) Tak vystrkujte klíčky ze svých slupek, čeká vás slunce, hlína, vzduch, déšť, motýli Už jste byli vmícháni jako kvas do těsta. Již je to neudržitelné, chemické procesy se hlásí o svoje. Bublejte, zvedejte těžké těsto, aby začalo dýchat. Přeji vám otevřené oči a srdce pro nalézání pravdy o svém skautském povolání! Vystrkujte klíčky, bublejte všude! Velká Sůva 15

16 Další pf 2002 do redakce NDS zaslali: Ses. Anna Velichová-Ida, br. Lucio Ongarato z Itálie, br. Michal Vondráček-Dali a br. Mareček z Dobrušky/SSSČR, br. Jar. Květoň-Šedý Vlk, br. Petr Adame předseda Klubu Pathfinder i jeho členové br. Jaroslav Bartoš a Vladimír Polehňa, ses. Sojka z České Lípy, br. Jiří Večeřa-Rolf za redakci časopisu Peregrinus, br. Pavel Petrů-Akéla i kancelář Synodní rady ČCE, br. Ladislav Marek i ses. Marie Vaňková z Konstantinových Lázní a br. František Cigánek-Albi. V tuto chvíli vzdálený člen naší redakce br. Jaroslav Šlosárek-Jerry spolu se svojí manželkou, věrnou pomocnicí při rozesílání NDS, poslali svoje přání obrazem: Celá redakce všem čtenářům a jejich okolí přeje hodně zdraví, dobrých nápadů pro skautskou činnost i pevné přátelské vztahy. NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech * Praha 9, Zelenečská 34, Praha 9, tel. 02/ , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Zuzana Vankeová a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2002 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 100,-Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 45,-Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje. * Bez jazykové korekce. * 16

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Nezištná láska. Láska až k obětování

Nezištná láska. Láska až k obětování Cesta lásky Nezištná láska Když jsem před několika lety daroval krev, seznámil jsem se v nemocnici s malým nemocným děvčátkem Lízou, která potřebovala krev od svého pětiletého bratra. Její bratr totiž

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze Barevné hraní Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com na volné noze Klíčová slova mateřská škola; interaktivní tabule; spolupráce; tvoření; digitální výukové materiály Úvod Pobyt ve školce

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více