Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali..."

Transkript

1 OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků 2002 * Betlémské světlo 2001 * informace a zprávy * příběhy a poezie * názory a náměty * čtení na pokračování Vánoce jsou šťastně za námi, pomyslí si s úlevou mnohý z nás. Naše společnost je přesto chápe jako největší svátky roku. Není však jisté, že lidé kolem nás si uvědomují, co vlastně oslavují. A v záplavě konzumu to často není jasné ani mnohým křesťanům. Jeden kazatel dokonce šokoval rozhlasové posluchače tím, že prohlásil, že pro něho nejsou vánoce tím nejdůležitějším svátkem roku, protože z hlediska jeho víry jsou mnohem podstatnější velikonoce. Někteří posluchači ho po tomto prohlášení měli za tichého blázna, jiní za rouhače. Vánoce jsou přece svátky míru, pokoje, pohody, klidu... a tady si někdo (a ještě tvrdí, že je věřící!) dovolí na to vše zaútočit. Vánoce, ačkoli nám jejich smysl uniká pod nánosem všeho možného, čím je postmoderní společnost schopna je obarvit, jsou však především svátky skutečnosti, že Bůh se stal člověkem. Jsou svátkem vtělení. Obyvatele helénského světa něco takového nemohlo šokovat. Antické dědictví jim přece vyprávělo o bozích, kteří byli tak podobní člověku. A bylo-li třeba, brali na sebe tito bohové lidskou podobu. Rozdíl tu však je. Antická božstva si na lidi hrála, vše bylo "jenom jako". A když je lidská podoba omrzela, šup - našli si jinou, pro danou chvíli lepší (ze školních lavic nám utkvěly v paměti jistě Diovy zálety - tu v podobě zlatého deště, tu v podobě býka či dokonce labutě). Bůh, kterého vyznávají křesťané, to však vzal s vtělením velmi vážně. Není tu žádné "jenom jako", tento Bůh se zkrátka stal člověkem. Člověkem se vším všudy. Nelze sice přesně určit, kdy a kde se narodil, nicméně součástí křesťanské víry je, že se narodil, že přišel do světa jako malé, bezmocné dítě. Tedy jako každé jiné dítě. A pokud dáme trochu do závorky vyprávění o zpěvu andělů nad Betlémem, výsledkem nebude žádná idyla, ale příběh o narození malého bezdomovce, kterého jeho okolí nevítá, příběh o chlévě (a chlévy nejsou optimálním místem pro rození dětí), příběh o bezmoci a starostech. Nejsou tu zázraky, ono mrně se chová jako každý jiný novorozenec, neumí tedy ve chvíli narození téměř nic. Je totálně odkázáno na matku, která o něj bude pečovat. Jednou ho naučí chodit a mluvit. S pomocí lidí kolem sebe bude poznávat svět. Podivný Bůh. Mohl to přece zařídit jinak a lépe. Kde zůstala jeho všemohoucnost? Proč riskoval to, že se ono dítě nedožije dospělosti, nikoli jen pro úklady krále Heroda, ale prostě proto, že dětská úmrtnost byla v té době obrovská? Bůh vzal své vtělení nesmírně vážně. Je na nás, lidech, abychom i my brali vážně důsledky tohoto vtělení. Přišel-li Bůh do tohoto světa, žil-li v něm, těžko pak svět považovat za totálně zkažený a zavrženíhodný. Těžko jej považovat za pouhý nástroj k ukojení potřeb člověka, který lze po libosti drancovat. Přišel-li Bůh do tohoto světa jako dítě, je na nás vzít vážně právo dětí na život. Přišel-li Bůh do tohoto světa jako ten, kdo je odkázán na druhé, je na nás vzít vážně síť našich vztahů k druhým. Přišel-li Bůh do tohoto světa jako běženec, je na nás zamyslet se na údělem těchto lidí. Přišel-li Bůh do tohoto světa jako totálně bezmocný, jako ten, kdo se vydává všanc, není to pro nás příliš velké pokušení? Pokušení natřít sentimentálně na růžovo ony příliš ostré hrany, které by se mohly dotýkat našeho svědomí? 1

2 Pokušení vytvořit z Vánoc jakousi bukolickou idylu? Pokušení přehlušit otázku o podivnosti tohoto Boha konzumem? Pokušení uplatit své svědomí nárazovou dobročinností? Pokušení manipulovat s Bohem dle své libosti? Pro křesťany prvních staletí bylo vtělení nesmírně důležité. Dokonce tak, že jim trvalo pár set let, než se ze sporů s neortodoxními směry vylouplo ono "incarnatus est" v nicejsko-cařihradkém krédu, které volně překládáme "a stal se člověkem". Stali jsme se však lidmi my? Darina Bártová Na svém lednovém jednání Odbor duchovní výchovy jednal zejména o těchto záležitostech: - V třetím ročníku soutěže Stezka písmáků 2002 se bude (na základě doporučení rodičů a vedoucích z r. 2001) soutěžit ve třech kategoriích : nejmladší (do 9 let), mladší (10-12 let), starší (13-16); pro nejmladší bude v každém kole 15 otázek z Malých proroků (starozákonních knih od Ozeáše až po Malachiáše) a 10 otázek ze všech 4 evangelií, pro mladší 15 otázek z 12 Malých proroků, 10 z evangelií a 10 z 1. Knihy královské; starší kromě stejných otázek s mladšími budou mít navíc 5 otázek z 2. epištoly apoštola Pavla ke Korintským a 10 dalších otázek z evangelií. - Odborná činovnická kvalifikace v oboru Myšlenkové základy skautingu a historie u zkušební komise vedené br. Merkurem proběhlo první kolo, které úspěšně absolvovali tito bratři a sestry: Slavomil Janov Nashville, Jaroslav Černý Ursus, Jaroslav Janšta Racek, Michal Bureš Bumerang, Tomáš Vodička Brum, Čeněk Staňa King, Pavel Široký Kočkec a Marie Bémová - Bamba (viz též další informace v tomto čísle ). Během ledna se mohou další zájemci evidovat také u druhé zkušební komise, kterou vede Edy - Semináře pro vedoucí oddílů se zdůrazněnou duchovní výchovou Marek Bárta pořádá pod Výchovným střediskem Gemini v dubnu a květnu dva semináře, jimž je rovněž věnována v tomto čísle vlastní zpráva. Klientská religiozita Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali... 2 Problémy se sektami se u nás tak jako mnoho do té doby neznámých jevů začaly objevovat na počátku devadesátých let 20. století, kdy k nám začaly pronikat sekty, které už si svůj hlavní rozmach zažily v šedesátých a sedmdesátých letech v západních zemích. Naše země se pro ně otevřela jako nový prostor a sekty ho také okamžitě využily, přestože nedosáhly už takové odezvy jako dříve na Západě. S postupným vývojem naší společnosti začaly ztrácet na síle, ale nezmizely úplně. "Pro 90. léta a začátek století je aktuální na rozdr1 od dřívějšího členského způsobu náboženství způsob klientský. Tvoří se jakási jádra, která prodávají více či méně nábožensky zabarvené produkty od ryze náboženských zážitků, osvícení apod. až po produkty na pomezí náboženství a psychologie či psychoterapie. 0 těchto skupinách bychom stěží řekli, že jsou sekty, protože tam člověk přijde a pouze zaplatí za nabízený produkt Nepočítá se s žádným členstvím, žádnou odpovědností, s radikální změnou života, s odchodem do komunity", popisuje současnou situaci Zdeněk Vojtíšek. McDonaldizace náboženství Mohlo by se zdát, že tento klientský způsob není nijak ohrožující a ztrácí charakteristické rysy sekty. Ve skutečnosti se ale sekty pouze začaly chytře přizpůsobovat požadavkům společnosti. Pod vlivem konzumního přístupu k životu začaly také sekty fungovat na

3 konzumním principu. Někteří autoři ho výstižně nazývají "McDonaldizací náboženství". "Klasická sekta (např. moonisté) je náročná. Od člověka se očekává nasazení, změna životních priorit, v novějším pojetí náboženských skupin se očekává pouze přijít a zkonzumovat náboženský zážitek", vysvětluje Zdeněk Vojtíšek. Co je tedy špatného na tom, že přijdete na určitou akci, cvičení či seminář, dostane se vám inzerovaných služeb a vy jdete zase spokojeně domů? Pravda je, že to skutečně nemusí znamenat nic podstatného. Máte totiž opravdu na výběr. Za nabízenou službou stojí ve většině případů užší nábožensky orientovaná skupina, ke které se ale propracujete pouze v případě, že projevíte hlubší zájem. "Např. společnost Jóga v denním životě nabízí kurzy hathajógy v prvním plánu nenáboženské, ale kdybyste měli zájem o duchovní rozměr, tak časem najdete nějakou svíčičku s obrázkem s Mahéšvaránandy, chcete-li, můžete se nechat Mahéšvaránandou zasvětit a stát se třeba i jeho bezprostředním žákem", dává příklad Zdeněk Vojtíšek. Typicky klientskou skupinou byl také Řád chrámu slunce, kterým ve druhé polovině devadesátých let prošli tisíce lidí, aniž by byli ideologií jakkoli zasaženi. Ti, kteří se ale ptali, co stojí za tím, se postupně stali členy nebezpečné sekly, v jejímž rámci došlo k mnoha vraždám a sebevraždám. V novějším pojetí náboženských skupin se očekává pouze přijít a "zkonzumovat" náboženský zážitek. Opatrnosti nikdy nezbývá Přechod na tzv. klientský způsob celou situaci kolem náboženských směrů znepřehlednil a zkomplikoval. K sektě se můžete naprosto nechtěně přiblížit např. při absolvování "psychologického" semináře, přednášky o mimozemských civilizacích, ale i při bezplatné ukázkové hodině angličtiny. Orientace je znesnadněná, ale zároveň trochu svobodnější, do jisté míry si můžete vybrat. Přistupujte tedy k nabízenému vždy kriticky a nezapomínejte na to, že ne vždy musí jít o kvalitu za rozumnou cenu. "Je nezbytné před zásadnějším rozhodnutím vždy dobře přemýšlet a být si vědom toho, že si člověk sám nemusí povšimnout všeho. Dobré je poradit se s nejbližšími lidmi, svěřit se blízkým a když se zeptáte pěti, šesti lidí, co si o tom myslí, získáte většinou obrázek poměrně odpovídající realitě. Lidé mají smysl pro to, aby odhadli, co může být manipulativní, nespolehlivé, falešné. Důležité je, aby člověk, který před podobným rozhodnutím stojí ho neudělal ze dne na den a aby ho neudělal sám," uzavírá Zdeněk Vojtíšek. Literatura: Novotný, T., Vojtíšek, Z.: Základní orientace v nových náboženských směrech; Konečný, P.: Sekta Kontakty: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, Jankovcova 31, Praha 7, tel.: , Poradna pro veřejnost: čtvrtek hod. 3

4 Zevrubnou a velmi inspirativní informaci o této problematice podává stať Problém náboženského sektářství ve výchovné praxi od Ivana O. Štampacha, která je v Čítance pro instruktory. Dozvuky minulého roku O velké radosti V roce 2000, když jsem po roznášení Betlémského světla onemocněl, položil jsem si otázku, zda to není zbytečná práce. Není. Přece jen tři roky vytrvalého úsilí zanechaly nějaké stopy a možná i Pán vyslechl mé volání o pomoc, když roznášení BS přestalo být v silách jednoho organizátora. Tehdy rozpaky vystřídala veliká radost. Všechno s v dobré obrátilo. O Betlémské světlo se letos staralo celé středisko Přístav dobré nadě-je - sám vůdce Honza Kukral jel s námi na nádraží do Kolína a také p. vikář Hronek z římskokatolické farnosti poslal dva mládence Vojtu a Martina, kteří jeli s námi, a co víc, slíbil pomoc i do dalších let. Jak to tedy proběhlo letos? V Kolíně jsme se my Kutnohoráci potkali se skauty z Polabí, ale byli tu i skauti z Dobrovic na Mladoboleslavsku. Vlak přijel na čas a i nádražní rozhlas oznamoval příjezd Betlémského světla. Roznášet jsme od naší klubovny vyšli něco po půl osmé. Některá z vlčat ještě využila letošní nadílky Sněhové královny k pořádné koulovačce. Protože úřady byly zavřené, jdeme domů ke starostovi Květovi Hlavatému, který je zároveň čestným kapitánem našeho přístavu. Proto ani letos světlo nemůžeme přinést do Kulturního a informačního centra. Světlo jsme odnesli letos do chrámu sv. Barbory, klenotu gotické architektury a památce UNESCO, kde bylo k dispozici veřejnosti. Potom jsme se rozdělili do několika skupin a roznášeli světlo do dalších míst. Ještě několikrát jsem oddíl Vyder potkal ve městě. Zvláště ti menší, vlčata a světlušky, byly jak bájní Karafiátovi broučci, kteří svými lucerničkami rozdávají lidem světlo a radost. Psáno dne Tichá noc nového milénia Štědrý večer proběhl, stromeček svítí, dárky jsou rozdány, ručičky hodin směřují k přelomu noci. Bude půlnoční mše! Je třeba se obléci a jít do města. Rtuť teploměru je mírně pod nulou.ulice pokryté čerstvým sněhem zatím nikdo nesolí. Ticho noci narušuje jen zvuk zvonů. Sněhové vločky zvolna poletují vzduchem a pod rozsvícenými lucernami vrhají lehce se pohybující stíny, jako by to byli motýli na letní louce. A pěšinou vyšlapanou napříč náměstím co chvíli přichází skupina lidí. Směřují tam, kde ve tmě lze spíše jen tušit než vidět siluetu kutnohorského kostela Sv. Jakuba. Kostel je zcela zaplněn. Děti se obdivují jesličkám, soška anděla po každé vhozené minci děkovně kývá hlavou. Několik mladých lidí se nepatřičně směje. Inu, nejsme všichni stejní. To už při vůni kadidla posloucháme slova Betlémského příběhu. A také slyšíme v kázání vikáře Hronka o slunovratu, příchodu světla a také o příchodu Betlémského světla, které přinesli skauti a které hoří na oltáři, za zpěvu nám, nám narodil se. Svatá noc pomalu končí - první Štědrá noc třetího tisíciletí. Psáno dne Dalo by se říci i více: náš evangelický p. farář letos poprvé oznámil Betlémské světlo při ohláškách, ale tyto řádky napsané bezprostředně po událostech vystihují pocity a atmosféru. Přeji krásný a požehnaný Nový rok! Ladislav Marek z Kutné Hory Ano, dalo by se říci více: v evangelické sboru v Praze-Nuslích hořelo Betlémské světlo během celé vánoční besídky, při níž děti hrály vánoční hru a ses. farářka je také zvláště připomněla bylo to zvláště vhodné proto, že byli přítomni všichni rodiče a mnoho prarodičů. (Ze sboru ČCE, ve kterém se konala letošní soutěž Stezka písmáků, referuje Kamzík). 4

5 Zkušební komise bratra Merkura pro OČK "Myšlenkové základy skautingu, historie" upozorňuje, že pokračuje v již vyhlášeném zkušebním období 2001/2002. Pro další zájemce vyhlašuje zahájení II. zkušebního období r Informativní setkání s vážnými zájemci se koná 22. února 2002 od do v zasedací síni, 4. patro budovy Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1. Vlastní zkoušky se budou konat v pátek 5. a v sobotu 6. dubna Komise v této souvislosti upozorňuje, že významnou částí zkoušky bude vždy osobní pohovor. Zájemci o získání OČK v tomto oboru zašlou písemnou přihlášku s uvedením údajů podle kap. 7.6 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka do 15. února 2002 na adresu: Miloš Blažek, Panuškova 9, Praha 4 /tel / nebo em na adresu: /tel /. Miloš Blažek-Merkur předseda komise Poznámka: nositelé odborné činovnické kvalifikace především působí jako přednášející a dále jako zkušební komisaři při čekatelských a vůdcovských zkouškách v rámci JUNÁKA Předci mi dýchají na paty Alena Břeňová, únor 2001 Tolik je miluji a nemůžu za to, jednoho po druhém i každého zvlášť. Je to můj rod, moje krev. Svými činy, svou láskou, svými touhami a sny tvořili most mezi mým srdcem a jejich srdci. Světlem mne provázejí na mé pouti životem, jsou tady, i když nemohu být s nimi, jejich přítomnost cítím každou buňkou svého těla, já z masa a kostí, oni jen pára nad hrncem, kterou vítr rozptýlí a už tady není. A přesto jsou tady, jsou živí, tak jako dřív. Jsou se mnou a já s nimi, učím se z jejich moudrosti a dychtím se o nich dozvědět víc. Kým byli, jaké byly jejich tužby a přání? Čím zněla jejich srdce, 5 pro koho dýchali především? Na kom jim záleželo, kdo jim byl lhostejný, kdo s nimi toužil sdílet osud svůj a oni ho nechtěli? Mrazí mě v zádech. Minulost přede mnou tiká a lepí se na paty jako neodbytný mrak, který chce zakrýt slunce. Ne, nechte mě už být. Svým životem sama chci kráčet dál. Být pevným pilířem pro děti své, jim předat poselství věků, které nesu ve svém srdci. Sama to musím udělat. Sama před sebou obstát. Sama, z vás zrozená, vámi milovaná.

6 Odbor duchovní výchovy a Vzdělávací středisko Gemini zvou na víkendový seminář Křesťanský oddíl od A do Z aneb co potřebují umět a znát vedoucí křesťansky orientovaných skautských oddílů duchovní výchova v oddíle metodika vedení práce s Písmem co si mohu dovolit aneb spolupráce s duchovním rádcem rizika a možnosti příprava bohoslužby odznak Liliového kříže náboženské odborky Termín: dubna 2002 Místo: Praha Uzávěrka přihlášek: 20. března 2002 Termín: května 2002 Místo: Praha Uzávěrka přihlášek: 17. dubna 2002 Kontakt: Marek Bárta, TDC Senovážné nám Praha 1 tel.: 0608/029450, V obou případech cena 300 Kč na účastníka. Na seminář volně navazuje duchovní obnova: Alfa a omega duchovního života vedoucích oddílů kde se nalézám? kam směřuji? k čemu mne Bůh volá? rozjímání na biblická témata modlitba a život 6

7 Br. Pavel Trantina-Goblin navštívil při své cestě ve službách Junáka Atény a poslal redakci pěkné fotografie i text, týkající se místa, kde apoštol Pavel kázal Řekům o neznámém Bohu. Svoji fotografickou reportáž doprovodil vysvětlením: Když sv. Pavel přišel do Athén, vybral si pro své kázání skálu hned naproti slavné Akropoli, kde se střetl v disputaci s tehdejšími řeckými učenci. Skála se stala významným křesťanským poutním místem v Řecku. Současný papež Jan Pavel II. na tomto místě o více než 1900 let později sloužil mši, což připomíná bronzová pamětní deska (viz levá část obrázku). Podívejme se, kde v Bibli tento příběh nalezneme Příběh Jaroslava Uhrová V druhé polovině 40. let minulého století jsem jako katechetka obhospodařovala 29 okolních obvodů s počtem asi 300 žáků od 6 do 15 let na Vinohradech a ve Vršovicích, které ještě tehdy neměly samostatný sbor. V té době jsem hýřila mládím, nohy mi běhaly samy, sluch řádně naslouchal (ba, uši jsem měla až za roh, jak se říká) a hlasivky mi mluvily a zpívaly ve velkém rozsahu. Ani těch 300 milovaných dětí nemohlo zdolat mou energii! Za těch časů se odehrála tato příhoda, která mi až dodnes utkvěla v paměti. 7 Bylo to krátce po válce, všeho zboží nedostatek, potraviny, ošacení, obuv - vše jen na lístky. Však moji první nezapomenutelní žáci ze 4.A obecné chlapecké školy ve Strašnicích chodívali do školy převážně bosi. Též v pokrývkách hlavy nebyl valný výběr a děvčata i chlapci nosili většinou uniformní tmavomodrou rádiovku s kšiltem. Zdaleka ne všechny školy měly šatny, takže kabáty se odkládaly na věšáky, umístěné na některé stěně třídy. A tady se právě jednou po vyučování strhla hádka, z níž se vyvinula docela slušná rvačka mezi žákyní Přibíkovou a žákem Šafránkem. Co bylo příčinou sporu? Dva zájemci a pouze jedna čepice, modrá s kšiltem. Oba se s úctyhodnou

8 urputností tahali o svůj majetek. Co teď? Máme metat los a hodit si korunou? To se mi nezdálo vhodné. Nebo si vzít příklad z moudrého krále Šalomouna, který měl přiřknout jedno dítě jedné ze dvou žen, které si obě na ně činily nárok? To nemohu, nejsouc opásána mečem, ledaže bych onen sporný hlavokryt roztrhla vejpůl. I tohle řešení vzápětí zavrhuji. A tak čepici zabavuji a říkám oběma dětem: 'Vyřiďte mamince, že ji prosím, aby mi napsala, jestli vás vypravila do školy s čepicí, a jaká byla.' Tehdy ještě maminky nechodily houfně do práce a proto měly víc času na děti. Příští hodinu držím v ruce lístek: 'Moje dcera měla tmavomodrou čepici s kšiltem. Přibíková, matka.' Sláva! Připadám si v té chvíli moudřejší než sám Šalomoun. S radostí, s jakou bych se ráda zbavila svých provinění, vydávám čepici do rukou majitelky. Žák Šafránek totiž nepřinesl nic. Jenže v další hodině čtu tento vzkaz: 'Paní katechetko! Vydejte mému Najít něco, co se ztratilo, není někdy snadné ale při troše pozornosti?! Pozorný je i skautský oddíl vedený br. Pavlem Coufalem - pomohli při uskutečnění tábora pro děti z tohoto evangelického sboru v Praze, jak v si tomtéž čísle 'Hroznu' pochvaluje dnešní sborová katechetka ses. Eva Šormová. -red- synu čepici, kterou jsem koupila a řádně zaplatila! Čepice byla modrá s kšiltem. Šafránková.' Tak kategorickému imperativu se nedá odporovat - ale vezmi z dlaně chlup! Kde nic není, ani smrt nebere. Ponořena v chmurných myšlenkách, ploužím se toho dne ze školy domů. A resumé mých úvah? Cítím se povinna ze svých hubených katechetských požitků zakoupit čepici novou. Druhého dne kráčím městem a hle: v mém zorném po poskakuje pekařův synek a co nekryje jeho střapatou makovičku, jako ta nezvěstná čepice! Vtom cosi buchne na zem! To je kámen, který mi spadl ze srdce. 'Kdes ji vzal', ptám se. 'Prosím, my jsme ji našli za válem.' Tož tak - za válem... Před mým duševním zrakem se vynořuje pekařská dílna s velkým válem, plným vyválených rohlíků a housek a mezi nimi Šafránkova vyválená tmavomodrá rádiovka s kšiltem... Knížka, kterou bych vám tentokrát ráda doporučila, jsou Příběhy psané životem. Napsal je Pierre Lefevre a vydal Portál za 99,-Kč. Má podtitul Velké pravdy v malých příbězích. Svou úpravou i formátem se shodují s Příběhy pro potěchu duše a Dalšími příběhy pro potěchu duše, které jistě znáte. Knížka je rozdělena do dvou částí Být člověkem a Být křesťanem. V první části se mluví o spravedlnosti, moudrosti, statečnosti a sebeovládání, v druhé je Kredo, Otčenáš, Desatero a svátosti, v závěru jsou příběhy o lásce, Boží lásce a lásce k bližním. hb Láska až k obětování Osvětim roku l94l. Jeden vězeň utekl z koncentračního tábora. Večer předstoupil velitel tábore Fritsch před vězně. Zběh se nenašel, řve. Deset z vás za to zemře v bunkru hladem. Přistoupí k první řadě a každému se ostře podívá do tváře. Konečně zvedne ruku a ukazuje prstem: Tady ten! Bledý jako smrt vystoupí muž z řady. ten a ten a ten - Je jich deset. Deset odsouzenců k smrti. Jeden z nich naříká: Chudák moje žena, chudáci moje děti. Náhle se stane něco neočekávaného. Jeden vězeň vystoupí z řady a stoupne si před Fritsche. Velitel tábora uchopí revolver. Stát! Co chce tahle polská svině?! Vězeň klidně odpoví: Rád bych zemřel místo tohoto odsouzeného! Kdo jsi? Odpověď je krátká: Katolický kněz. Nastane okamžik ticha. Konečně Fritsch chraplavým hlasem rozhodne: Dobrá, jdi s nimi! Tak zemřel františkán Maxmilián Kolbe v pouhých sedmačtyřiceti letech. Muž, který chtěl dobýt svět láskou. Věděl však: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své bratry. 8

9 Napij se vincentky K svatému Vincenci Ferrerskému přišla jednou jedna žena a hořce si stěžovala na svého muže: Je prý takový mrzout a prchlivec, že se s ním už nedá vydržet. Mistr Vincenc by jí přece jen rád dal nějaký prostředek, aby v jejím domě opět zavládl pokoj. Jdi k našemu klášteru, řekl světec, a řekni bratru vrátnému, aby ti dal trochu vody z klášterní studny. Až potom přijde tvůj muž domů, spolkni doušek této vody. Opatrně ji však nejdřív převaluj v ústech. A uvidíš. Žena jednala přesně podle světcova návodu. Když se večer vrátil její muž domů, začala se v něm opět vzmáhat nevole a netrpělivost. Žena se rychle napila tajemné vody a stiskla rty, aby si zázračnou vodu podržela v ústech. A opravdu! Muž brzy zmlkl. Pro dnešek byla bouře rychle zažehnána. Žena vyzkoušela svůj tajný prostředek ještě několikrát: vždycky stejný zázračný úspěch! Její muž byl od té doby jako vyměněný. Začal znovu používat milá slova a chválil dokonce její mírnost a trpělivost. Žena, celá blažená z mužovy proměny, spěchala ke světci a s radostí mu vyprávěla o úspěchu tajemného prostředku. Tenhle zázrak, řekl s úsměvem Vincenc, nezpůsobila voda z naší klášterní studně, milá dcero, nýbrž tvé mlčení. Dřív jsi svého muže dráždila svým odporováním. Tvé mlčení ho umírnilo. Ještě dnes existuje ve Španělsku přísloví: Napij se vincentky! Co myslíte, neměli bychom se jí i my tu a tam také trochu napít? Mohou za to ostatní Jednou šla jedna selka na trh. Chtěla tam prodat máslo a nakoupit rýži. Brzy našla obchodníka s rýží, a tak svou věc rychle vyřídila. Asi po hodině se však celá pobouřená vrátila k obchodníkovi: Poslyšte, vaše kilo rýže váží o padesát gramů méně. Jak je to možné? divil se kupec. Zvážil jsem rýži s kilem másla, které jste mi přinesla! Tři síta Jednou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi: Sokrate, slyšel jsi, co udělal tvůj přítel? To ti musím hned vyprávět. Okamžik, prosím tě, přerušil ho mudrc. Prosel jsi to, co mi chceš říci, třemi síty? Třemi síty? podivil se muž. Ano, můj milý, třemi síty. Podívej se, zdali to, co mi chceš říct, projde třemi síty. První je síto pravdy. Zkoumal jsi všechno, co mi chceš říct, zdali je to pravdivé? Ne, slyšel jsem to vyprávět a. No vidíš! Ale určitě jsi to zkusil s druhým sítem. Je to síto dobroty. Jestlipak to, co mi chceš říct - když už by to neměla být pravda je alespoň dobré? Druhý nato váhavě: Ne, není, naopak Aha! přerušil ho Sokrates. Použijeme tedy aspoň třetí síto a zeptáme se, zdali to, co mi chceš říct a co tě tak rozčílilo, je potřebné! Potřebné to právě není Tedy, usmál se mudrc, jestli to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré nebo potřebné, nech to být a neobtěžuj tím ani sebe, ani mě! Redakce NDS bohužel nestihla připravit a rozdat toto číslo na tradičním semináři ELŠ 12. a 13. ledna 2002 při příležitosti vybírání předplatného od účastníků semináře. Zaslali jsme je tedy poštou. Díky řadě vyšších sponzorských příspěvků a podpoře z Ústředí Junáka nezvyšujeme předplatné ani na rok 2002! 9

10 Náboženská orientace občanů ČR Centrum pro výzkum veřejného mínění při Akademii věd ČR zjišťovalo, do jaké míry se občané ČR hlásí k duchovní a náboženské orientaci. Z porovnání vyplývá: Duchovní a náboženská orientace dotázaného (v %) Hlásí se k věřícím, zúčastňuje se náboženského života Je věřící, ale nezúčastňuje se náboženského života Vyznává duchovní směr, který není uznávaným náboženstvím 5 5 Je nerozhodný, má pochybnosti o tom, zda Bůh existuje Je ateista, nevěří v Boha V březnovém výzkumu CVVM o náboženské příslušnosti občanů ČR bylo mimo jiné uvedeno, že se 73% české populace nehlásí k žádnému vyznání. Srovnáme-li jeho výsledky s výše uvedeným šetřením, všimneme si zdánlivého rozporu v počtu nevěřících osob. Tento zdánlivý rozpor patrně vyplývá z toho, že ve výzkumu šlo o jinak pokládané otázky. Například do počtu občanů bez vyznání (73%), to je těch, kteří se nehlásí k žádné církvi, mohli být zahrnuti i ti, kteří se přesto považují za věřící - na rozdíl od zde uvedených 35 % ateistů, to je těch, kteří se výslovně deklarují jako nevěřící v existenci Boha. (Podle KT č. 23/01) Zpráva o instruktorské lesní škole Collegium 2001 Letos se sešel již třetí ročník frekventantů, kteří vstoupili do věčného kruhu bratří instruktorů svazku ELŠ, aby radostná zvěst skautingu byla předávána dále. Instruktorský sbor se snažil dát nám opravdu vše nejlepší co mohl. Program byl zaměřen duchovně a to nejenom teoreticky, ale myslím, že se tak skutečně i žil. Je příjemné uvědomit si, že vedle všech dovedností a schopností skauta je tu ještě další rozměr, který posiluje ducha a mysl. A právě toto si bezpochyby každý z nás účastníků uvědomil. Nejde přeci jenom o to, abychom měli dokonale propracované programy, abychom dokázali hrát fyzicky náročné hry, zvládat činnosti vrcholných zručností a dovedností. Když se toto nebude odehrávat ve společenství rovnocenného bratrství, tak neporosteme výš, i kdybychom se trénovali sebevíc. Chci tuto školu doporučit i dále. Pokud se bratři přihlásíte, vrátíte se tak trochu k mládí. Collegium je totiž něco jako studentská kolej, kde probíhají mimo jiné i nepovinné přednášky, to jsou brzké ranní a pozdní večerní bloky programu. Ráno se můžete dobrovolně připravit na den buď prostřednictvím mše svaté nebo i jinak s ostatními bratry. Večer vám budou nabídnuty zajímavé debaty, kterým jen ztíží dokážete říci ne. No a v průběhu dne na vás čekají zajímavé diskuse, přednášky, chvilky pro vás samotné a hlavně chvíle, kdy se pobavíte a zasmějete v kolegiu lidí podobného smýšlení jako vy. A to vše zažijete v momentech probouzení naší matky přírody na jarním setkání, budete se probouzet v ránech, kdy sestra rosa dává vláhu zemi a kdy kraj se zahaluje nocí a vy jste uprostřed toho všeho na letním táboře. A vše vyvrcholí na podzimním setkání, ze kterého mám ještě čerstvý zážitek, o který se s vámi teď podělím. Za ranného podzimu se konalo v Praze závěrečné setkání. Když skautsky oděná skupina skautů Collegiátů přicházela na rozlučkový ceremoniál k vyšehradskému chrámu, povšimly si nás cizinky a odhodlaně se s námi chtěli na památku vyfotit. Probíhaly u toho různé komické scény. Nejdřív jako že je vyfotíme my, ale nakonec z toho vyplynulo, že ony se chtějí zvěčnit s námi. Proběhla také dramatická zápůjčka skautských klobouků. To víte, rozumět jim nebylo a než došlo ke stisku spouště, nasmáli jsme se až do vánoc. Ano, právě tak má probíhat otevírání skautingu okolí, radostně a odvážně. Je lépe zažehnout v našem rozválčeném a neklidném světě malé světýlko, než nadávat, že je tma. Proč to neudělat třeba příští rok na slavnostním zahajovacím ohni Collegia? (z podkladů účastníků Collegia -red-) 10

11 SKAUTSKÉ ČTENÍ K TÉMATU SPIRITUALITY NA POKRAČOVÁNÍ Z knihy Drumherum und mittendrin, Special: Spiritualität, autoři: Martin Lätzel, Gustav Denecke, Christine Abel, Matthias Borst, vydal Georgs-Verlag Neuss v r. 2001, "POHLED ZVENČÍ I ZEVNITŘ, zvláštnosti spirituality" přeložila a upravila Anna Velichová Ida. (4. pokračování) Život ve víře - hlavní směry našeho životního názoru Za všemi čtyřmi směry našeho životního názoru stojí jakožto hlavní směr poselství Ježíše Krista, "život z víry". Podívejme se na tyto čtyři základní směry a stanovme v nich spirituální dimenzi. l. Život v naději "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu." /Genesis, 12,1/. Tak jako se Izraelité v důvěře v Boha vydali do nové zaslíbené země, tak také my jakožto skauti a skautky putujeme a snažíme se "opustit svět lepší, než jaký jsme jej předtím nalezli" /Baden-Powell/ Odvažujeme se cesty do nejistoty, objevujeme své talenty a prožíváme plodné a vzájemně si pomáhající společenství s ostatními. Z toho vyrůstá připravenost a odvaha opustit staré představy a jistoty a jít novými cestami. Také při zkušenostech z porážek je naše skautské jednání naplněno Božím příslibem: "chci vám dát naději do budoucnosti" /Jeremjáš, 29,11/. 2. Život ve svobodě "...kde je Duch Páně, tam je svoboda." /Druhý list Korintským, 3,17/. Vlčata i světlušky jsou zvědaví, otevření a připraveni riskovat. Jejich pohled na svět je také objevem a obohacením pro vůdce a vůdkyně. Společné jsme zvědové /scouts/ církve, když v rychle se měnícím světě hledáme a nalézáme možnosti života víry. Přitom se snažíme nevázat se na předchozí zkušenosti, mít svobodu oslovit autority a vyzkoušet něco nového. "Vystaveni různým tlakům, odvažujeme se zasazovat se o svobodu jako jednu ze základních podmínek lidské existence /stanovy DPSG, str.22/. Již vlčata a světlušky dnes podléhají nesčetným tlakům, jichž si často nejsou vědomi. "Život ve svobodě" tedy začíná na úrovni těch nejmladších rozhovorem o smyslu či nesmyslnosti dnešních "norem" a pokračuje až k aktivnímu zasazování se např. o to, aby bylo dětmi dobře přijato dítě z rodiny cizinců, které je v kontaktu se smečkou či rojem. "Chceme být lidmi, kteří říkají, co si myslí, a udělají, co řeknou /stanovy DPSG str. 23/. Právě u světlušek a vlčat je úkolem vůdců a vůdkyň svým vlastním příkladem jim dále předávat tento životni názor a dodávat jim odvahy, aby se zasazovali o svobodu jiných. 3. Život v pravdě "A hle, já jsem s vámi po všecky dny..." /Matouš 28,20/ Jakožto skauti a skautky se nespokojujeme s pravdami a informacemi, které jsou nám předkládány. Chceme se zostřenými smysly pozorovat, co se kolem nás v tomto světě děje. Důvěřujeme Ježíšovu slibu /"jsem s vámi po všecky dny"/ a čerpáme z něj sílu, abychom neustále hledali pravdu a odhalovali ji. Proto hledáme kontakt s ostatními lidmi a jdeme k podstatě věcí. Ve společném rozhovoru získáváme své stanovisko a docházíme k jasným rozhodnutím i k přijatelným dohodám. Přitom jsme zde pro každého a jsme otevření kritice. 4. Život v činné solidaritě "Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův." /Galatským 6,2/. Vedle života v naději, ve svobodě a v pravdě patří život v činné solidaritě k základním rysům našeho životního názoru. "Scouting is doing" znamená, že se skaut nepozná podle programu a vysvětlování svých úmyslů, ale podle činů a jednání. To platí stejně i pro křesťany a pro každé křesťanské společenství. K hodnověrnosti křesťanské církve přispíváme my, skauti a skautky, dvojnásobně. Především uskutečňujeme jakožto vůdci a vůdkyně diakonské působení v práci s mládeží. Skrze náš život pro druhé, skrze vynaložení času a úsilí nabízejí vůdci a vůdkyně mimo sociální prostor rodiny prostor pro zážitky, v němž se světlušky a vlčata učí sociálnímu chování a schopnosti týmové práce. Ostatně praktikujeme v našich oddílech život v činné solidaritě jako aktuální přeměnu myšlenky "dobrého skutku" a tím také předáváme podstatný znak naší církve. Od Ježíše Krista se učíme obracet se k sobě navzájem. Každý člověk je pro nás bratrem čí sestrou. Proto náš skautský svaz zná porozumění pro postižené, utečence a děti ulice i setkávání s lidmi z jiných kultur. A tohle porozumění a pomoc musíme také prožít. (pokračování příště) 11

12 Průvod světla Již druhým rokem se v Brně konal v sobotu 8. prosince 2001 večerní Průvod světla s rozžatými svíčkami, lampióny a loučemi (a za zpěvu tradičních mariánských písní). Má symbolicky připomenout P. Marii jako první SVĚT LO, které se rozzářilo před příchodem Ježíše Krista - jak při homilii připomněl věřícím hlavní celebrant Otec kanovník Jan Kabeláč v zaplněné katedrále sv. Petra a Pavla (koncelebrovali Otec kanovník Josef Pocsl, dva františkánští otcové - P. Augustin Šváček, OFM a bratr Ignác, OFM - dva trvalí jáhnové a řada akolytů a ministrantů z místního církevního společenství). O Průvodu světla referovali také reportéři z brněnské redakce MF-DNES. Je potěšujícím faktem, že od Jubilejního roku (2000) se počet účastníků-světlonošů zvýšil minimálně o 25-30%. Organizátory ze skautské strany byli zpravodajové skautské Duchovní rady brněnské diecéze - br. RNDr. Aleše Mikula a P. Mgr. Pavel Opatřil. Výňatek ze zprávy, uveřejněné v plném znění ve Zpravodaji brněnské diecéze č.53, kterou připravil br. František C i g á n e k - Albi Skautský podzim Plán akcí Diecézního centra mládeže Tradiční diecézní setkání s otcem biskupem v Brně Celostátní setkání mládeže Žďár nad Sázavou Z tohoto Zpravodaje brněnské diecéze dále vyjímáme: Skautský máj I. /pro starší/ Skautský máj II. /pro mladší/ Víkend rodinného skautingu Skautská Šagiho expedice Kontakt: Pavel Opatřil, Blanenská 159, Rájec-Jestřebí, tel.: 0506/ nebo 0608/421415, e- mail: Poznámka: Z pochopitelných důvodů do tohoto čísla, vydávaného až v lednu 2002, nejsou zahrnuty lednové akce brněnské katolické diecéze. Podněty z kursu INTENTIO, o kterém jsme informovali v čísle 101 NÁVRH KODEXU PRAKTICKÉHO POJETÍ DUCHOVNÍHO ROZMĚRU Výchozí teze /dle Doc. Jana Sokola/ zpracoval pro kurs Vladislav Jech-Kamzík a svoji reakci zaslal frekventant kursu br. Jiří Smékal-Zrzek /zkráceno/. (1. Téze:) Náboženství, kultura a civilizace jsou souhrnné názvy pro to, co vytvořila lidská společnost - spojnicí náboženství, kultury a civilizace je lidské společenství, taková společnost, která se těší výhodě společného pozadí, vůči němuž poměřují druhé nejvýraznějším a nejdůležitějším fenoménem, svědčícím o tom společném, je řeč. 12

13 (Definice:) Náboženství původně znamenalo bohoslužbu a mnišství, je to artikulovaný, soustavný, veřejný výkon zbožnosti, týká se toho, co člověka přesahuje a zároveň s čím žije každý sám za sebe, co oslovuje jednotlivého člověka má však nepřehlédnutelnou společenskou stránku, zakládá náboženský provoz, výkon, který se obrací k druhým lidem a zařazuje je do světa. Reakce br. Zrzka: Toto je proti nábožensky založeným lidem. Ať už křesťanství, židovství či islám všichni věří, že Bůh byl dřív než vše ostatní. A pokud vím, tak Bůh = víra = náboženství. Je to tedy moc ateistické. Dát tuto definici jako oficiální versi, tak to se naštvu a řeknu si, že si ze mě dělá autor švandu anebo vůbec neví o náboženství. Náboženství je, když člověk v něco věří a řídí se podle nějakých pravidel (u křesťana je to desatero). Je to služba Bohu ať už u oltáře tak i v civilu. Takový byl jeho význam, tohle to znamená a bude znamenat. Poslední část definice od slov týká se toho je buď nejdokonalejší věta, co jsem slyšel, a přitom jsem to nepochopil, nebo se zde píše, že když něčemu já sám uvěřím, začnu to hlásat druhým a jim se to bude zamlouvat a vezmou si to k srdci, pak z toho vznikne náboženství. A co kult peněz? Říkám kult a ne náboženství, protože kult je to, co se uznává, když to funguje. Náboženství přežije všechno, proto nic, co nemá základy jako skála, nemá šanci. Ano, může se to zvrhnout přinejlepším v sektu, ale to už je předem odsouzeno ke zkáze, jež dříve či později musí přijít. (2. Téze:) Civilizace stojí na kultuře a kultura stojí na náboženství pořádnému náboženství musí jít o to, vytvořit kulturu a pořádné kultuře musí jít o to, vytvořit civilizaci. (Definice:) Kultura znamená to, čeho si člověk váží a o co se člověk musí starat a o co musí pečovat, čemu se musí a má věnovat, je to pěstování jistých duchovních vlastností, schopností, je tím, co je schopno vytvářet určité hodnoty a statky, které jsou schopny se osamostatnit a stát se nástrojem civilizace, co je svým způsobem živé (text, literatura, poezie, divadlo), kde se klade důraz na schopnosti, lidské schopnosti a energii. Civilizace znamená to, co patří k občanství, obci, státu - je to zručné a způsobilé používání něčeho, co civilizace sama nevytvořila, je to něco, co se dá popsat, opsat a uzavřít do nějaké encyklopedie, civilizace má usilovat o to, aby byla přístupná pro každého, samozřejmá, sdělitelná každý řádný spolek, který má své stanovy, je lidské společenství s ručením omezeným. Reakce: Dejme tomu, že s první pasáží o civilizaci souhlasím, ale pak rozhodně ne s tou druhou pasáží. Definuje se zde přímo lidské společenství. Ano, je tady řádný spolek a s ručením omezeným, ale to je slabá náplast. Podle mě je společenství seskupení dvou a více lidí, jež mají nějaký společný zájem a přitom jim stačí jen morálka a cit k druhým toto ani náhodou nejsou ty stanovy. Nabízí se otázka: Co je řádný spolek? Spolek, který je zaregistrován či se snad o něm ví? Nebo spolek, který má řádné vedení? Či snad spolek, jenž má nějaký řádný řád? Znám spolky, které nemají ani jedno a fungují dobře, mají přínos pro okolí i pro sebe. Co pak tyto spolky? Ty nejsou lidské společenství? Upravme si to: Každý spolek, který má své stanovy, je lidské společenství. K tomu malé schéma -- Toto nás učili na kursu, mě u oltáře a tak si myslím, že to není nějaký blábol. Já osobně se s tímto plně ztotožňuji. A že je v tom rozdíl opravdu velký, tak o tom žádná pochybnost. Omlouvám se, jestli jsem napsal, co jsem neměl, nebo překroutil fakta to se klidně mohlo stát. Poznámka: Uveřejněné rekce představují většinu toho, co br. Zrzek poslal a k jejichž uveřejnění dal souhlas (ovšem za přepis odpovídá redakce NDS); jeho další úvahy k roli duchovního rozměru ve skautském vzdělávání otiskneme později. Kamzík 13

14 VŠUDE LZE VIDĚT DŮKAZY EXISTENCE BOŽÍ 14 Někdy až žasnu nad lidskou slepotou, nad lidskou neschopností či spíše neochotou vidět všude kolem sebe jasné důkazy a stopy existence Boží... Pro mne jsou všechny ty úžasné projevy živé i tzv. neživé přírody neklamným - a zároveň nádherným, skvostným - důkazem existence Tvůrce, Svrchovaného Umělce, Stvořitele! Ale mnozí lidé to tak nechtějí vidět, jakoby se báli uznat Boží prapůvod Vesmíru, naší Země, veškerého života... Když poukazuji na některé fascinující jevy v přírodě, ať již u rostlin nebo ptáků a zvířat, hned řeknou, jako by to byl nějaký argument, nějaké vysvětlení: "To je všechno dílo evoluce, je to prostě vývoj hmoty..." Jistě všichni znáte tento druh "vědecké" argumentace, která zablokuje každou diskusi oním nejčastějším zaklínadlem: nic než hmota, vše je jen přirozený (?) projev hmoty! V takové chvíli je třeba se těchto rozumářů důrazně a přímo zeptat: Má-li už sama hmota takové zázračné vlastnosti, že od neživé materie to dovedla až k barvám a vůním orchidejí, nebo k duhovým barvám kolibříků a k milionům jiných jedinečných forem života, až po doslovně omračující schopnosti některých živočichů i rostlin, K D 0 tedy tu hmotu stvořil, K D 0 do ní vdechl vůli žít, K D 0 narýsoval ten dokonalý plán vývoje života, K D 0 určil řád a zákony toho vývojového pohybu ke stále větší dokonalosti? Ano, vše v přírodě se skutečně vyvíjí v průběhu nesmírně dlouho trvajícího času - ale co podle vás bude na konci tohoto vývoje k dokonalosti, kráse a řádu? Což to vše může existovat bez vyššího smyslu? Což by život už dávno neztroskotal, nevyhasl, kdyby zde - a všude - nebděla všemocná ruka Stvořitelova? Už jsem to vícekrát zkusil, takto odpovědět, takto se vzepřít oné obehrané ateistické písničce: "Vše je jen hmota, život vznikl náhodou za náhodně vzniklých podmínek, život nemá vlastně jiný smysl, něž ho v žít a co nejpříjemněji vyžít, atd., atd... " Někteří se aspoň na chvíli nad vyslovenou pravdou zamyslí, někteří dokonce připustí možnost jakési "Vyšší Režie" (na slovo Bůh jsou prostě jakoby alergičtí, nebo stále jsou pod vlivem "pokrokového" názoru, že věřit v Boha je "tmářství"), jiní se zatvrdí či dokonce zlobí: podvědomě cítí, že připustí-li existenci Stvořitele, připustí-li, že náš život má závazný a hluboký smysl, budou muset uznat i odpovědnost za život, za každý náš čin! Ladislav Rusek -Šaman

15 Zpráva z kmene OS Svoji skautskou stezku zakončila generální sekretářka ISGF (Mezinárodního svazu dospělých skautek a skautů) v Bruselu, která se narodila 21. října 1941 a zemřela 10. prosince Všichni věděli, že zápasí s rakovinou, mysleli na ni a modlili se, aby měla sílu vše vydržet. Ze to byla účinná pomoc dosvědčují vlastní slova této sestry: Díky všem za ujištění ze všech kontinentů o nespočetných modlitbách z řad hinduistických, muslimských, pravoslavných, anglikánských, protestantských i katolických, které mi tolik pomohly. Ses. Naic patřila k těm lidem, kteří smrt neoddělují od života proč by jinak sama připravovala slova, která při rozloučení s ní v křesťanském chrámu zazněla? Kromě toho, co jsme už citovali, vybrala také meditaci jejího oblíbeného autora G. Ringleta ze sbírky Lehký stín smrti na tváři. Ocitujeme si je a chvíli nad nimi také my přemýšlejme: Mějme se navzájem rádi. Velké vzdálenosti nebrání být si blízko. Osobní nepřítomnost nepřekáží spoluúčasti. Ocitnout se stranou nezruší sjednocení. Osamění nevylučuje solidaritu. Stíny nezakrývají světlo. Máme-li se navzájem rádi, pak Ti chci přinášet potěšení se starostlivou něhou. A tuto radost, to mi věř, Ti nikdo nedokáže vzít. Věrné skautce Naic Pirard bylo dopřáno zapsat se do mnohých srdcí a ještě dokonce předat svůj úřad jako odkaz své nástupkyni. Myslím, že i ti, kteří opouštějí naše řady, patří ke stejnému rodu, byli stejné krve a přidali by se ke slovům Naic, totiž že ji v životě nesla zásada Vždy připravena dostát svým povinnostem jak nejlépe dovedu. Kamzík Bublejte a vystrkujte klíčky! Přání do dalšího roku. Co vás čeká? Jaký vezme směr vaše stezka roubená heslem "sloužím" a dlážděná službou? S chutí, radostí a touhou po objevování nových krajin se můžete pustit do pravého a pravdivého toulání životem. Ano, není vaší povinností "sloužit" jen ve skautském hnutí jako rádci, vůdcové, správcové Ne každý je povolán k vedení, organizování Všichni jsme povoláni být stále a všude na cestě a být na ní připravený zachycovat stopy a proměňovat je. Ne všichni můžete prožívat svůj věk poutníka, rovera, hraničáře spolu s dalšími v oddíle R&R. Ale radost tohoto putování vám nikdo nemůže vzít. Vy jste v tom až po uši! Už jste byli a byly zaseti a zasety. (A je to tak dobře, protože zrno na kupách začíná zahnívat, je třeba ho rozhodit tvrdí již svatý Dominik.) Jste zasetým zrnem, které čeká růst -boj s hlínou. (Až pak se chtivě po vás dívá mlýn, aby vás rozdrtil a vy, proměněni se znovu spojíte s ostatními zrny, abyste společně se stali pokrmem.) Tak vystrkujte klíčky ze svých slupek, čeká vás slunce, hlína, vzduch, déšť, motýli Už jste byli vmícháni jako kvas do těsta. Již je to neudržitelné, chemické procesy se hlásí o svoje. Bublejte, zvedejte těžké těsto, aby začalo dýchat. Přeji vám otevřené oči a srdce pro nalézání pravdy o svém skautském povolání! Vystrkujte klíčky, bublejte všude! Velká Sůva 15

16 Další pf 2002 do redakce NDS zaslali: Ses. Anna Velichová-Ida, br. Lucio Ongarato z Itálie, br. Michal Vondráček-Dali a br. Mareček z Dobrušky/SSSČR, br. Jar. Květoň-Šedý Vlk, br. Petr Adame předseda Klubu Pathfinder i jeho členové br. Jaroslav Bartoš a Vladimír Polehňa, ses. Sojka z České Lípy, br. Jiří Večeřa-Rolf za redakci časopisu Peregrinus, br. Pavel Petrů-Akéla i kancelář Synodní rady ČCE, br. Ladislav Marek i ses. Marie Vaňková z Konstantinových Lázní a br. František Cigánek-Albi. V tuto chvíli vzdálený člen naší redakce br. Jaroslav Šlosárek-Jerry spolu se svojí manželkou, věrnou pomocnicí při rozesílání NDS, poslali svoje přání obrazem: Celá redakce všem čtenářům a jejich okolí přeje hodně zdraví, dobrých nápadů pro skautskou činnost i pevné přátelské vztahy. NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech * Praha 9, Zelenečská 34, Praha 9, tel. 02/ , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Zuzana Vankeová a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2002 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 100,-Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 45,-Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje. * Bez jazykové korekce. * 16

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s.

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Výroční zpráva 2015 Organizační struktura okresu Vedení okresu Předseda ORJ Radek Konečný Místopředseda Jiří Hodek Výchovní zpravodajové Matěj Rádsetoulal

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více