Nástavbový kurz ovládání počítače I. Windows

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástavbový kurz ovládání počítače I. Windows"

Transkript

1 1. Windows Nástavbový kurz ovládání počítače I. Windows 1. 1 Nabídka Start Veškeré nejdůležitější operace ve Windows se realizují přes tlačítko Start. Po kliknutí na něj se zobrazí následující seznam (obr. 1). pozn. V rozbalené nabídce Start vidíme, že vpravo u některých názvů je šipka. Tato šipka je jedním ze základních standardů operačního systému Windows a znamená, že pod tímto názvem se skrývá další nabídka (jakoby analogie kapitol a podkapitol v knize). Tato nabídka se zpřístupní po pouhém najetí kurzorem myši na příslušný název. V případě, že nelze nabídku rozbalit směrem doleva kvůli omezení obrazovkou, rozbalí se automaticky směrem doprava. obr Programy Jakmile šipkou myši najedeme na nápis Programy, zobrazí se seznam všech programů, které jsou v počítači nainstalovány a které lze spustit. Tyto programy lze spustit pouhým kliknutím na jejich ikonu Dokumenty Jakmile šipkou myši najedeme na nápis Dokumenty, zobrazí se seznam posledních 15 v počítači otevřených dokumentů (tj. textových souborů, obrázků, WWW stránek atd.). Tyto dokumenty lze otevřít přímo z této nabídky tak, že na jejich název klikneme jednou levým tlačítkem myši Nastavení Jakmile šipkou myši najedeme na nápis Nastavení zobrazí se seznam systémových komponent, u kterých lze změnit nastavení tak, aby co nejlépe vyhovovalo uživateli (obr. 2). Změna systémových nastavení nebude v rámci tohoto kurzu vysvětlena. obr Hledat (Najít) Jakmile šipkou myši najedeme na nápis Hledat popř. Najít (záleží na použité verzi operačního systému Windows) můžeme provádět rychlé hledání souborů a jejich složek, okolních počítačů atd. (obr. 3). Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

2 Hledat se dá standardně v těchto oblastech: - Soubory či složky... - Počítač - V síti Internet... Zbývající oblasti hledání uvedené na obr. 3 nejsou tak časté a souvisejí s použitými programy. obr. 3 Hledání souborů či složek se uplatní převážně tehdy, jestliže uživatel náhodou zapomene, kam uložil nějakou informaci tj. např. soubor, obrázek atd. V následujícím postupu bude popsána posloupnost kroků vedoucích k nalezení určitého souboru. Postup pro hledání složky je ekvivalentní. 1. V nabídce Najít klikneme na Soubory či složky a objeví se následující okno (obr. 4). Pomocí karty Název a umístění lze na příslušném počítačovém disku vyhledat jakýkoliv soubor nebo složku. Seznam všech počítačových disků, na kterých lze hledat, se zobrazí po kliknutí na šipku vedle nápisu Kde hledat nebo po kliknutí na nápis Procházet. 2. Do okna Název se napíše název hledaného souboru včetně tečky a příslušné koncovky (viz. poznámka uvedená níže). Jestliže např. budu chtít hledat na disku S soubor s názvem ukazka, napíšu do příslušného rámečku slovo ukazka, z nabídky Kde hledat vyberu disk S a kliknu na tlačítko Najít teď. Následně počítač začne na disku S hledat všechny soubory, jejichž název je ukazka bez ohledu na to, jakou mají tyto soubory koncovku (obr. 5). Kliknutím na tlačítko Stop kdykoliv během hledání lze toto hledání ukončit. Výsledek hledání je přehledně zobrazen v dolní časti okna i se všemi podstatnými informacemi o souboru, jako je jeho kompletní název s koncovkou, umístění, velikost a datum poslední změny souboru. Kliknutím na tlačítko Nové hledání se výsledky hledání tj. nalezené soubory odstraní. obr. 4 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

3 obr. 5 Zadá-li se soubor určený k hledání včetně příslušné koncovky, je výsledkem hledání nalezení konkrétního souboru (obr. 6). Z uvedených výsledků hledání je navíc zřejmé, že počítač hledá soubory bez ohledu na to, zda je počáteční písmeno souboru velké nebo malé. obr. 6 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

4 pozn. 1: Každý počítačový soubor obsahuje určitý název (ve Windows 95 a vyšší verzi to může být až skupina 250 znaků), který je tečkou oddělen od třípísmenné koncovky. Podle této koncovky se dá velmi snadno poznat o jaký typ souboru se jedná, např. soubory ke spouštění programů mají koncovku exe nebo bat, textové soubory mají koncovku txt (textový editor T602, Write, Poznámkový blok), sam (textový editor AmiPro), doc (textový editor WordPad, Microsoft Word) atd. Při práci s jakýmkoliv programem je dobré mít alespoň orientační přehled nejen o tom, kam ukládám dokumenty v tomto programu vytvořené, ale také o tom, s jakou koncovkou jsou tyto dokumenty ukládány. pozn. 2: Lze hledat také soubory pouze pomocí koncovky. K tomu stačí do kolonky Název uvést místo názvu souboru znak * (nachází se na numerické části klávesnice nad číslem 9) (obr. 7). Výsledkem hledání je potom výpis všech souborů s příslušnou koncovkou nacházejících se na daném disku. obr Kliknutím na kartu Poslední změna se zobrazí okno pro hledání souborů a složek pomocí datumu (obr. 8). Toto hledání je založeno na tom, že počítač vyhledává soubory, které byly v určitém časovém intervalu změněny. Po zatržení Najít soubory vytvořené nebo změněné si lze vybrat mezi hledáním souborů změněných v určitém časovém rozmezí (po zatržení nabídky mezi se zadá konkrétní časové rozmezí) nebo během posledních měsíců popř. během posledních dnů. Toto hledání tady není závislé na koncovce souboru. 4. Speciální hledání lze provést kliknutím na kartu Upřesnit. Po kliknutí na tuto kartu se zobrazí okno (obr. 9). Toto speciální hledání spočívá v tom, že pomocí okna Typ lze vybrat typ vyhledávaného souboru, který lze doplnit také omezující informací vzhledem k velikosti tohoto souboru. Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

5 obr. 8 obr Nápověda Po kliknutí myší (jedno kliknutí levým tlačítkem) na nápis Nápověda se spustí nápověda, s jejíž pomocí lze odstranit některé běžné problémy ve Windows, získat informace o provádění konkrétních operací ve Windows atd. Podrobné použití nápovědy je popsáno v prvním úvodním kurzu použití počítače (viz. manuál Základní znalosti nutné k obsluze ) Spustit Po kliknutí myší (jedno kliknutí levým tlačítkem) na nápis Spustit se objeví okno (obr. 10), s jehož pomocí lze spustit konkrétní program nebo otevřít složku. obr. 10 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

6 Tento způsob otevírání programů, souborů a složek není tak častý a používá se v případě, že uživatel zná dokonale cestu k příslušnému programu, souboru nebo složce. pozn.: Pomocí cesty lze nejpřesněji popsat umístění souboru (dokumentu, programu, složky) na počítači nebo v počítačové síti. Tato cesta obsahuje jednotku (disketa, pevný disk, jednotka CD-ROM, popř. jiné disky v počítačové síti), na které se hledaný objekt nachází. Úplná cesta je určena písmenem diskové jednotky, za které je vložena dvojtečka (:) a zpětné lomítko (\). Tato cesta musí dále obsahovat všechny složky, které je potřeba pro nalezení dokumentu otevřít. Např. cesta s:\pokus\test\zkouska.doc znamená, že soubor zkouska.doc se nachází na disku S v adresáři Pokus a podadresáři Test. Jednotlivé cesty mohou mít i více podadresářů. Postup pro otevření souboru nebo složky je následující: Do příslušného okna je nutné zadat kompletní cestu k souboru nebo složce a pro jejich otevření kliknout na tlačítko OK. Postup pro otevření programu je následující: Do příslušného okna je nutné zadat kompletní cestu k programu a pro jeho otevření kliknout na tlačítko OK Vypnout Po kliknutí na tlačítko Vypnout se objeví následující okno (obr. 11). Zatržením (tj. kliknutím do) příslušného bílého kolečka u jednotlivých názvů a kliknutím na tlačítko Ano se provede jedna z následujících instrukcí: vypnutí počítače - provádí se při ukončení práce na počítači restartování počítače - provádí se při změně určitých systémových nastavení nebo při zatuhnutí počítače restartování počítače v systému MS-DOS, - provádí se při přechodu z operačního systému Windows do operačního systému MS-DOS zavření (ukončení) všech programů a přihlášení nového uživatele - provádí se při změně uživatele počítače, kdy každý uživatel má své vlastní nastavení a v rámci zabezpečení osobních dat před zneužitím obr. 11 Rámeček na obr. 11 lze zrušit kliknutím na tlačítko Ne popř. stisknutím klávesy Esc. Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

7 1. 2 Plocha počítače Po standardní instalaci operačního systému Windows se na pracovní ploše (obrazovce) objeví následující ikony Tento počítač, Okolní počítače a Koš Tento počítač Kliknutím na ikonu Tento počítač (obr. 12) se zobrazí ikony všech disků (pevné, síťové), ze kterých může počítač čerpat data, ikona ovládacích panelů a ikona tiskáren (obr. 13). obr. 12 obr. 13 Počítačové disky Standardně se objeví vždy ve výčtu zobrazovaných disků disk A (disketa 3,5 ) a disk C (pevný disk příslušného počítače). Doplňkově se mohou zobrazit také další disky jako např. disk B (disketa 5,25 ), disk E (CD-ROM mechanika) popř. společné síťové disky (disk S, disk U atd.). Dvojitým rychlým kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu příslušného disku lze pak získat přehled všech jeho složek a souborů. Ovládací panely Dvojitým rychlým kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu Ovládací panely se zobrazí ikony pro ovládání některých speciálních systémových částí operačního systému Windows (obr. 14). Pro běžného uživatele je znalost těchto systémových záležitostí zbytečná, neboť vyžaduje podrobnou znalost problematiky. Tiskárny Dvojitým rychlým kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu Tiskárny se zobrazí výčet všech tiskáren, na kterých lze z daného počítače tisknout (obr. 15). Většinou je k počítači připojena jen jedna tiskárna. Dvojitým rychlým kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu příslušné tiskárny se vždy zobrazí panel pro její obsluhu (obr. 16). Dvojitým rychlým kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu Přidat tiskárnu se zobrazí průvodce pro přidání nové tiskárny. Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

8 obr. 14 obr. 15 obr. 16 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

9 Kliknutím na nápis Tiskárna v okně konkrétní tiskárny se zobrazí následující možnosti (obr. 17): Pozastavit tisk - pomocí tohoto příkazu lze tisk dokumentu kdykoliv zastavit a později znovu spustit Vyprázdnit tiskovou frontu - pomocí tohoto příkazu lze odstranit všechny dokumenty, které byly odeslány k tisku Nastavit jako výchozí - pomocí tohoto příkazu lze nastavit tiskárnu tak, že na ni budou odesílány veškeré dokumenty k tisku (o výběru jiné tiskárny k tisku bude konkrétní zmínka později) Vlastnosti - pomocí tohoto příkazu lze získat podrobnější informace o kvalitě tisku, použitém papíru k tisku, použitém druhu písma atd. obr. 17 Kliknutím na nápis Dokument v okně konkrétní tiskárny se zobrazí následující možnosti (obr. 18): Pozastavit tisk - po kliknutí na určitý dokument lze pomocí tohoto příkazu tisk dokumentu kdykoliv zastavit a později znovu spustit opětovným kliknutím na tento příkaz Stornovat tisk - pomocí tohoto příkazu lze tisk dokumentu, který byl odeslán k tisku, zrušit obr. 18 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

10 Kliknutím na nápis Zobrazit v okně konkrétní tiskárny se zobrazí možnost pro vypnutí nebo zapnutí Stavové řádky, která informuje o tom, kolik dokumentů čeká na tisk. Kliknutím na nápis Nápověda v okně konkrétní tiskárny se zobrazí nápověda pro tisk Okolní počítače Kliknutím na ikonu Okolní počítače (obr. 19) se zobrazí seznam všech počítačů, které jsou s daným počítačem propojeny v síti (obr. 20). obr. 19 obr. 21 obr Koš Koš slouží k dočasné úschově souborů, které byly odstraněny (o tom, jak soubor odstranit, bude zmínka později). Kliknutím na ikonu Koš (obr. 21) se zobrazí seznam všech souborů, které byly od posledního vysypání koše odstraněny (obr. 22). U těchto zobrazených souborů se vždy objeví jejich název, původní umístění, kdy byly tyto soubory odstraněny, o jaký typ souboru se jedná a jaká je jejich velikost. Výhodou koše je, že soubory, které byly odstraněny, lze s jeho pomocí obnovit. Koš je tedy dobré před každým vysypáním důkladně překontrolovat, zda obsahuje jen ty soubory, které se mají opravdu odstranit. obr. 22 Má-li se celý koš vysypat, je nutné postupovat následujícím způsobem. Kliknutím na nápis Soubor se zobrazí možnost Vysypat koš (obr. 23). Po kliknutí na tuto nabídku tj. Vysypat koš se objeví okno (obr. 24) s informací o tom, zda se opravdu všechny položky v koši mají odstranit. Kliknutím na tlačítko Ano se obsah koše odstraní, kliknutím na tlačítko Ne zůstane obsah koše zachován. Má-li se koš vysypat jen zčásti tj. chceme-li některé položky zachovat, je nutné postupovat následujícím způsobem. Nejprve jedním kliknutím levým tlačítkem myši soubor, se kterým chceme příslušné úpravy provádět, zvýrazníme (soubor bude mít modrý podklad). Následně klikneme na nápis Soubor a objeví se následující nabídka (obr. 25): Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

11 Obnovit - po kliknutí na tento příkaz se soubor z koše přesune na své původní místo na disku tj. pomocí tohoto příkazu lze zrekonstruovat omylem smazané soubory Vysypat koš - po kliknutí na tento příkaz se obsah celého koše odstraní Odstranit - po kliknutí na tento příkaz se odstraní z koše jen označený soubor a žádný jiný Vlastnosti - po kliknutí na tento příkaz se zobrazí vlastnosti označeného souboru, mimo jiné také, kdy byl soubor vytvořen a kdy byl odstraněn obr. 23 obr. 24 obr Vytvoření složky nebo zástupce na ploše Jakýkoliv program lze ve Windows spustit přes nabídku Start Programy nebo přímo dvojitým rychlým kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu příslušného programu umístěnou na ploše. Spouštění programů přímo z plochy je samozřejmě jednoduší a v této kapitole si ukážeme jak ikonu programu umístit na plochu (tzn. že na plochu umístíme zástupce programu, s jehož pomocí lze program kdykoliv spustit). Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

12 Při vytvoření zástupce programu na ploše postupujeme následujícím způsobem: 1. Pravým tlačítkem myši klikneme jednou kdekoliv na plochu (mimo jakoukoliv ikonu) a objeví se tabulka na obr. 26. obr. 26 obr Z nabídky Nový objekt (obr. 27) vybereme možnost zástupce a objeví se okno (obr. 28). obr Do bílého textového pole se zadá kompletní cesta popisující umístění programu. Jedním kliknutím levým tlačítkem myši na nápis Procházet se objeví seznam všech počítačových disků a souborů na nich umístěných, což pomůže uživateli k zadání příslušné cesty k programu v případě, že ji nezná. (pozn. Spouštěcí soubory všech programů pod Windows mají příponu exe tj. tvar.exe.) V případě hledání položky na disku stačí na její název dvakrát rychle kliknout levým tlačítkem myši a automaticky se příslušná cesta napíše do bílého okna na obr Po zadání příslušné cesty se akce potvrdí jedním kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko Další (obr. 29), vybere nebo napíše se název pro zástupce (obr. 30) a vše se ukončí jedním kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko Dokončit. Poté se příslušný zástupce objeví na ploše. Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

13 obr. 29 obr. 30 Na ploše můžeme také mít zástupce dokumentu, obrázku, zvuku atd. Jakmile pak na tohoto zástupce klikneme dvakrát rychle po sobě levým tlačítkem myši, otevře se automaticky program, který s příslušným zástupcem pracuje. Při vytvoření zástupce dokumentu popř. obrázku na ploše postupujeme následujícím způsobem: 1. Pravým tlačítkem myši klikneme jednou kdekoliv na plochu (mimo jakoukoliv ikonu) a objeví se tabulka na obr V nabídce Nový objekt (obr. 27) klikneme jednou levým tlačítkem myši na konkrétní typ objektu, jehož zástupce chceme vytvořit. Klikneme-li např. na textový dokument, dokument Microsoft Word, rastrový obrázek nebo list aplikace Microsoft Excel objeví se na ploše tyto ikony (obr. 31). Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

14 obr Dvojitým rychlým kliknutím levým tlačítkem myši na příslušnou ikonu se otevře program, jehož zástupce je na ploše umístěn. Kliknutím na textový dokument.txt se otevře Poznámkový blok ve Windows, kliknutím na dokument Microsoft Word.doc se otevře Microsoft Word, kliknutím na rastrový obrázek.bmp se otevře Malování ve Windows a kliknutím na list aplikace Microsoft Excel.xls se otevře Microsoft Excel. 4. Nabídka zástupců, které lze tímto způsobem umístit na plochu, je dána množstvím programů v počítači. Ve většině případů se při instalaci nového programu objeví také odkaz na něj (viz. obr. 27). Na plochu můžeme také umístit složku, která nám může sloužit k úschově našich souborů. Tato složka může mít libovolný název stejně jako obyčejná kancelářská složka, do které se ukládají dokumenty. Zvolí-li se pro složky vhodné názvy, lze velice snadno pracovat s počítačovými dokumenty, které jsou do nich umísťovány. Budu-li chtít např. někam ukládat korespondenci s fy. XYZ, pojmenuji složku s touto korespondencí nejspíš Korespondence fy. XYZ a ne třeba Dovolená. Při vytvoření složky na ploše postupujeme následujícím způsobem: 1. Pravým tlačítkem myši klikneme jednou kdekoliv na plochu (mimo jakoukoliv ikonu) a objeví se tabulka na obr Z nabídky Nový objekt (obr. 27) vybereme možnost složka a objeví se ikona Nová složka (obr. 32). Nápis Nová složka se objeví zvýrazněn modře a lze jej ihned přejmenovat na jakýkoliv jiný, který bude co nejlépe vystihovat obsah složky. obr Práce s objektem Jestliže klikneme jednou pravým tlačítkem myši na jakýkoliv objekt na obrazovce monitoru, zobrazí se větší množství příkazů, které lze s objektem provádět (obr. 33). Standardně lze s objektem provádět následující operace: Otevřít Odeslat Vyjmout Kopírovat Vytvořit zástupce Odstranit Přejmenovat Vlastnosti Otevřít Kliknutím na nápis Otevřít lze daný objekt otevřít a začít s nim pracovat. U programu má tento příkaz stejný význam jako dvojité rychlé kliknutí levým tlačítkem myši na ikonu tohoto programu. U různých dokumentů si lze pomocí tohoto příkazu ušetřit čas s jejich Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

15 otevíráním, neboť není nutné otevřít nejprve program, ve kterém lze daný dokument upravovat, a pak příslušný dokument; program a dokument jsou otevřeny automaticky. obr. 33 obr. 34 Odeslat Kliknutím na nápis Odeslat se objeví okno (obr. 34) s následujícími možnostmi: Disketa 3,5 (A) provede se odeslání (překopírování) objektu na disketovou mechaniku 3,5, která má význam disku A Disketa 5,25 (B) provede se odeslání (překopírování) objektu na disketovou mechaniku 5,25, která má význam disku B Plocha jako zástupce provede se odeslání (překopírování) objektu na plochu, kde bude mít význam zástupce Příjemce pošty provede se odeslání (překopírování) objektu na libovolnou elektronickou adresu pomocí Internetu Vyjmout Kliknutím na nápis Vyjmout lze daný objekt odstranit a vložit na jiné místo např. na jiný disk, do jiné složky atd. Kopírovat Kliknutím na nápis Kopírovat lze daný objekt překopírovat na jiné místo např. na jiný disk, do jiné složky atd. Rozdíl mezi příkazy Vyjmout a Kopírovat je v tom, že po použití příkazu Kopírovat jsou výsledkem akce dva naprosto stejné soubory, které se liší pouze umístěním na disku. Při použití příkazu Vyjmout mám pořád jeden a tentýž soubor, u kterého měním pouze jeho umístění. Vytvořit zástupce Kliknutím na nápis Vytvořit zástupce se vytvoří zástupce daného objektu (viz. kap ). Pomocí tohoto příkazu lze na rozdíl od klasického způsobu vytváření zástupce na ploše, vytvořit také zástupce mimo plochu např. ve složkách. Odstranit Kliknutím na nápis Odstranit se daný objekt odstraní (obr. 35) do koše (viz. kap ). Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

16 Přejmenovat Kliknutím na nápis Přejmenovat lze název objektu přejmenovat. Název objektu se nejprve modře zvýrazní, což znamená, že jeho název lze změnit. Po změně názvu je nutné pro jeho potvrzení kliknout levým tlačítkem myši kdekoliv na volné místo na ploše. obr. 35 Vlastnosti Kliknutím na nápis Vlastnosti lze získat veškeré podrobné informace o daném objektu (obr. 36) jako je jeho typ, umístění, velikost, název pro operační systém MS-DOS (na rozdíl od operačního systému Windows 95 a vyšší verze není schopen MS-DOS pracovat s názvy souborů, které jsou delší než osm znaků a proto je zkracuje), datum vytvoření, poslední změny a atributy. U textových souborů lze pomocí karty Souhrnné informace a Statistické údaje získat další podrobnosti (obr. 37). Zvláštní kapitolu zde tvoří tzv. Atributy. Po zatržení možnosti jen ke čtení je ostatním uživatelům znemožněno se souborem jakkoliv manipulovat např. jej přepsat. obr Průzkumník Průzkumník slouží v operačním systému Windows k práci se složkami a jejich soubory. V případě, že je Průzkumník zastoupen zástupcem na ploše, lze jej otevřít přímo dvojitým rychlým kliknutím na jeho ikonu (obr. 38). Jinak jej lze otevřít pomocí nabídky Start. Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

17 obr. 37 obr. 38 obr. 39 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

18 Základní informace Po otevření Průzkumníku se vždy objeví následující okno (obr. 39). Toto okno je rozděleno na dvě základní části, přičemž v levé časti je vždy zobrazen seznam všech počítačových disků, které jsou k danému počítači připojeny, a ikony Plocha, Tento počítač, Okolní počítače a Koš. Jedním kliknutím levým tlačítkem myši na příslušný počítačový disk popř. ikonu se zobrazí v pravé části Průzkumníku seznam všech objektů, které se na tomto disku nacházejí. Informace o tom, který počítačový disk je prozkoumáván se nachází hned nad pravou částí okna (navíc je název tohoto disku zvýrazněn modře). Při prozkoumávání vlastností příslušného disku se v pravé části dole zobrazuje informace o počtů objektů v pravé části okna a o tom, kolik místa je disku volného. Velmi důležitými objekty v levé části okna Průzkumníku jsou znaménka + a u jednotlivých disků. Postupným klikáním (jedno kliknutí levým tlačítkem myši) na znaménko + se objeví vždy podsložky, které jsou v dané složce umístěny. Tento postup se dá přirovnat k pohybu veverky po stromě, která nejprve vyleze na kmen a postupně se pohybuje po silnějších větvích (složkách) směrem k větvím slabším (podsložky, soubory). Její přesun ze silné na slabou větev je symbolizován kliknutím na znaménko +. Změní-li se znaménko + na znaménko znamená to, že daná složka již žádnou podsložku nemá a obsah celé této složky tj. její podsložky se zobrazí v levé části Průzkumníku. Jestliže chci v pravé části Průzkumníku zobrazit obsah celé složky tj. její podsložky a ostatní soubory, které v podsložkách nejsou, musím na název této složky v levé části Průzkumníku jednou kliknout levým tlačítkem myši Vytvoření nové složky popř. zástupce Pomocí tlačítka Soubor lze následujícím postupem vytvářet velmi přehledně složky a podsložky na disku popř. v jakémkoliv adresáři. Levým tlačítkem myši klikneme nejprve jednou na disk, na kterém chceme mít nově vytvořenou složku umístěnu, nebo adresář, do kterého chceme vložit podadresář. Tímto postupem se daný objekt zvýrazní (zmodrá) (obr. 40 a obr. 41). obr. 40 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

19 obr. 41 Pouhým najetím na název Nový objekt se rozbalí příslušná nabídka, ve které se vybere (jedním kliknutím levým tlačítkem myši) příkaz složka. Tato složka se následně objeví na příslušném místě (obr. 42) pod názvem Nová složka, který je modře zvýrazněn. Název Nová složka lze ihned přepsat na jiný. obr. 42 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

20 Obdobně lze postupem Soubor Nový objekt vytvořit kdekoliv zástupce programu, dokumentu atd. (viz. kapitola Vytvoření složky nebo zástupce na ploše) Vymazání adresáře popř. zástupce Chceme-li jakýkoliv objekt z disku popř. adresáře vymazat, postupujeme následujícím způsobem. Nejprve na daný objekt jednou klikneme levým tlačítkem myši a objekt se modře zvýrazní. Následně na klávesnici klikneme na klávesu Delete a objeví se následující okno (obr. 43). Kliknutím na tlačítko Ano se objekt odstraní do koše (viz. kapitola Koš). Kliknutím na tlačítko Ne popř. stisknutím klávesy Esc se akce s mazáním objektu zruší. obr Kopírování objektů mezi adresáři Při kopírování objektů (složek, souborů) mezi disky popř. mezi adresáři postupujeme následujícím způsobem. Nejprve na daný objekt, který chceme kopírovat jednou klikneme levým tlačítkem myši a objekt se modře zvýrazní. Poté na tento objekt jednou klineme pravým tlačítkem myši a objeví se následující nabídka (obr. 44). Jedním kliknutím levým tlačítkem myši na nápis Kopírovat se vybraný objekt zkopíruje do tzv. schránky. Pravým tlačítkem myši jednou klikneme na disk popř. složku, do kterých chceme vybraný objekt zkopírovat, objekt se modře zvýrazní a objeví se stejná nabídka pro práci s objektem jako při úvodním kopírování (obr. 44). Jedním kliknutím levým tlačítkem myši na nápis Vložit se objekt zkopíruje na nové místo. Chcete-li celý postup při kopírování urychlit, lze postupovat také následujícím způsobem. Jedním kliknutím levým tlačítkem myši na příslušný objekt určený ke kopírování se objekt modře zvýrazní, poté stiskneme současně klávesy Ctrl a C a objekt se zkopíruje do schránky. Levým tlačítkem myši klikneme na místo, kam se má objekt zkopírovat, a poté současně stiskneme klávesy Ctrl a V, čímž se objekt vloží na nové místo. Výsledkem kopírování jsou tedy dva naprosto stejné objekty na různých místech. V případě, že se podaří zkopírovat soubor do stejného adresáře, je na toto uživatel upozorněn hlášením o vytvoření kopie (obr. 45 složka Zapalky a složka Kopie ZAPALKY ). Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

21 obr. 44 obr Přejmenování složky popř. souboru Chceme-li jakýkoliv objekt umístěný v počítači přejmenovat, postupujeme následujícím způsobem. Na tento objekt jednou klikneme pravým tlačítkem myši a objeví se okno (obr. 44). Kliknutím na nápis Přejmenovat se objekt modře zvýrazní a jeho název lze přepsat. Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

22 Přesun složky popř. souboru Chceme-li jakýkoliv objekt umístěný v počítači přesunout na jiné místo, postupujeme následujícím způsobem. Na tento objekt jednou klikneme pravým tlačítkem myši a objeví se okno (obr. 44). Kliknutím na nápis Vyjmout se objekt vyjme a vloží do schránky. Pravým tlačítkem myši jednou klikneme na disk popř. složku, do kterých chceme vybraný objekt vložit, objekt se modře zvýrazní a objeví se stejná nabídka pro práci s objektem jako při úvodním vyjmutí (obr. 44). Jedním kliknutím levým tlačítkem myši na nápis Vložit se objekt vloží na nové místo. Chcete-li celý postup při přesouvání urychlit, lze postupovat také následujícím způsobem. Jedním kliknutím levým tlačítkem myši na příslušný objekt určený k přesunu se objekt modře zvýrazní, poté stiskneme současně klávesy Ctrl a X a objekt se vloží do schránky. Levým tlačítkem myši klikneme na místo, kam se má objekt přesunout, a poté současně stiskneme klávesy Ctrl a V, čímž se objekt vloží na nové místo Práce s více objekty najednou Chceme-li provést stejnou operaci s několika objekty, které se nacházejí ve stejném adresáři pod sebou, najednou, je zbytečné tuto operaci provádět s každým objektem zvlášť. Následujícím postupem je možné označit k provedení příslušné operace několik objektů najednou. V Průzkumníku kliknu jednou levým tlačítkem myši na ten objekt, který je umístěn nejvíce nahoře (popř. dole). Poté jedním prstem držím klávesu Shift a druhým prstem klikám na šipku pro pohyb směrem dolů tj. (popř. nahoru tj. ). Při tomto pohybu se příslušné objekty modře zvýrazní a v okamžiku, kdy již daný objekt zvýraznit nechci, pustím klávesu Shift. Rychleji lze postupovat tak, že na první objekt kliknu jednou levým tlačítkem myši, kliknu na klávesu Shift, kterou podržím, a následně kliknu na poslední objekt. Tímto postupem se označí všechny objekty mezi těmi, na které jsem klikl myší. S takto označenými objekty (obr. 46) lze provádět všechny operace jako je kopírování, vkládání a mazání. Jestliže chci označit všechny objekty v dané složce, stačí jedním prstem držet klávesu Ctrl a druhým prstem kliknout na klávesu A. Pro značení více objektů na přeskáčku je dobré postupovat následovně. Prstem držíme klávesu Ctrl a levým tlačítkem myši klikáme na příslušné objekty, které chceme označit. pozn. (pro zdatného uživatele): V případě, že chci přesunout více objektů najednou, lze postupovat následujícím způsobem. V levé části Průzkumníku si rozbalím větve tak, aby se mi objevil cíl mého přesunu. Objekty v pravé části okna Průzkumníku označím postupem uvedeným výše. Poté na takto označené objekty kliknu levým tlačítkem myši, toto tlačítko držím a pohybuji se kurzorem myši (šipkou) po obrazovce směrem na cíl přesunu. V okamžiku, kdy mi tento cíl zmodrá, levé tlačítko uvolním a objekty se přesunou. Při přesouvání těchto objektů se mi na obrazovce zobrazuje jejich obrys (obr. 47). Takto lze samozřejmě postupovat také při přesunu jediného objektu Nápis Úpravy Kliknutím na nápis Úpravy v okně Průzkumníku se zobrazí následující nabídka (obr. 48): Zpět Přesunout Vyjmout Ctrl+X Kopírovat Ctrl+C Vložit Ctrl+V Vybrat vše Ctrl+A Invertovat výběr Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

23 obr. 46 obr. 47 V této nabídce se objevuje seznam klávesových zkratek pro rychlé provádění některých příkazů, o kterých bylo hovořeno již dříve. Novým velmi důležitým příkazem je Zpět Přesunout. Pomocí příkazu Zpět se lze vrátit postupně o několik operací prováděných v Průzkumníku zpět. Vyplatí se to především tehdy, jestliže uživatel provedl Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

24 některý úpravy omylem. Postupným klikáním na nápis Zpět se názvy těchto úprav objevují a lze se rozhodnout o kolik kroků je nutné se vrátit zpět. Pomocí tlačítka Invertovat výběr lze také označit objekty. Pomocí současného držení kláves Shift a šipek, označím objekt nebo skupinu objektů (obr. 49). Po kliknutí na nápis Invertovat výběr se označí zbylá skupina objektů původně neoznačená (obr. 50). obr. 48 obr. 49 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

25 obr Zobrazit Kliknutím na nápis Zobrazit v okně Průzkumníku se zobrazí následující nabídka (obr. 51): Panel nástrojů Stavový řádek Velké ikony Malé ikony Seznam Detaily Seřadit ikony Vyrovnat ikony Obnovit Možnosti Kliknutím na nápis Panel nástrojů (objeví se vlevo od názvu zaškrtávací čára podobně jako je u Stavového řádku ) se v horní části Průzkumníku objeví nová část obsahující ikony pro rychlou práci v Průzkumníku (obr. 52). Tyto ikony mají význam příkazů uvedených pod jednotlivými hesly v záhlaví, tj. např. ikona pro kopírování, mazání. Význam konkrétní ikony se objeví poté, co na obrys této ikony najedeme kurzorem myši. Vlevo od těchto ikon je také políčko pro rychlý pohyb mezi disky v počítači. Většina těchto ikon má význam pouze pro profesionálního uživatele a v běžné práci ji většina uživatelů nepoužívá. Kliknutím na nápis Stavový řádek se zapíná nebo vypíná informační rámeček v zápatí Průzkumníku informující o počtu souborů, volném místě na disku atd. Kliknutím na nápis Velké ikony se v pravé části Průzkumníku zobrazí všechny složky ve formě velkých ikon (obr. 53). Kliknutím na nápis Malé ikony se v pravé části Průzkumníku zobrazí všechny složky ve formě malých ikon (obr. 54). Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

26 obr. 51 obr. 52 Kliknutím na nápis Seznam se v pravé části Průzkumníku zobrazí seznam všech složek a souborů (obr. 55). Kliknutím na nápis Detaily se v pravé části Průzkumníku zobrazí seznam všech složek a souborů včetně podrobných informací (obr. 52). Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

27 obr. 53 obr. 54 O aktuálním způsobu zobrazení složek a souborů je uživatel informován přímo na obrazovce vzhledem jednotlivých objektů a příslušný typ zobrazení je v nabídkové liště Průzkumníku označen černou tečkou vlevo od objektu (viz. obr. 51 Detaily ). Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

28 obr. 55 Kliknutím na nápis Seřadit ikony se objeví přehled čtyř základních možností pro seřazení ikon v okně (obr. 56). Ikony je možno seřadit následujícími způsoby: podle názvu - Po kliknutí na tento nápis se všechny ikony seřadí vzestupně podle abecedy (od A do Ž), přičemž nejprve se podle abecedy seřadí všechny složky a poté všechny soubory, které nejsou ve složkách. podle typu - Po kliknutí na tento nápis se všechny ikony seřadí podle svého typu, přičemž složky zůstanou seřazeny podle abecedy a zbývající soubory, které ve složkách nejsou, se seřadí do skupin pod sebe podle druhu tj. např. dokumenty ve Wordu, webovské dokumenty, obrázky atd. podle velikosti - Po kliknutí na tento nápis se všechny soubory, které nejsou ve složkách seřadí podle velikosti od nejmenšího k největšímu (obr. 57). podle data - Po kliknutí na tento nápis se všechny složky a soubory, které nejsou ve složkách, seřadí podle data svého vytvoření od nejpozději vytvořených k nejdříve vytvořeným, přičemž každá skupiny se seřadí zvlášť. Jestliže jsou v Průzkumníku zobrazeny např. velké ikony, lze s těmito ikonami libovolně pohybovat po obrazovce v příslušném okně. Kliknutím na nápis Vyrovnat ikony lze tyto různě nevzhledně uspořádané ikony vyrovnat přehledně do sloupců. Nápisy Obnovit a Možnosti nejsou z hlediska běžného užívání počítače nijak významné. Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

29 obr. 56 obr. 57 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

30 Nástroje Kliknutím na nápis Nástroje v okně Průzkumníku se zobrazí následující nabídka (obr. 58): Najít Připojit síťovou jednotku Odpojit síťovou jednotku Přejít Jak je již vidět z obr. 58 nabídka u nápisu Najít je stejná jako nabídka u nápisu Najít pře tlačítko Start (viz. kapitola 1. 1 Nabídka Start). Nápisy Připojit síťovou jednotku a Odpojit síťovou jednotku se objevují jen v případě více počítačových disků. obr. 58 Po kliknutí na nápis Přejít se objeví okno (obr. 59), s jehož pomocí lze přejít do libovolné složky, adresáře, disku. Funkce tohoto okna je obdobná jako funkce nápisu Najít v nabídce Start. Cíl přechodu se zapíše do příslušného bílého políčka. obr. 59 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

31 1. 5 Složka Jakoukoliv složku lze vytvořit přímo na pracovní ploše (viz. kap ) nebo pomocí Průzkumníku kdekoliv jinde (viz. kap ). Kliknutím na libovolnou složku umístěnou na ploše se zobrazí okno (obr. 60). V horní části tohoto okna se vždy zobrazí následující menu: Soubor Úpravy Zobrazit Nápověda Význam těchto jednotlivých hesel je stejný jako význam hesel vysvětlených v kapitole obr. 60 Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

32 Obsah 1. Windows Nabídka Start Programy Dokumenty Nastavení Hledat (Najít) Nápověda Spustit Vypnout Plocha počítače Tento počítač Okolní počítače Koš Vytvoření složky nebo zástupce na ploše Práce s objektem Průzkumník Základní informace Vytvoření nové složky popř. zástupce Vymazání adresáře popř. zástupce Kopírování objektů mezi adresáři Přejmenování složky popř. souboru Přesun složky popř. souboru Práce s více objekty najednou Nápis Úpravy Zobrazit Nástroje Složka Robert Weinlich pro VN verze 1.0 (9/99)

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

ORGANIZACE DAT V PROSTŘEDÍ MS WINDOWS 10

ORGANIZACE DAT V PROSTŘEDÍ MS WINDOWS 10 ORGANIZACE DAT V PROSTŘEDÍ MS WINDOWS 10 Disky, složky, soubory 1. Disky a) označují se písmenem a dvojtečkou A:, B: disketové jednotky C:,... pevné místní disky (někdy disk rozdělený na více oddílů) D:,...

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Správa souborů soubor, stromová struktura. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

Správa souborů soubor, stromová struktura. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Správa souborů soubor, stromová struktura Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Soubor pojmenovaná uspořádaná skupina dat uložená na nějakém datovém médiu (související data uložená

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

František Hudek. duben 2013

František Hudek. duben 2013 VY_32_INOVACE_FH11_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Teď když víme jak soubor či složku nalézt, umíme rozlišit jedno od druhého a známe pravidla jejich pojmenovávání, můžeme si ukázat, jak se se soubory a složkami pracuje. Vytvoření

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Formulář pro křížový filtr

Formulář pro křížový filtr Formulář pro křížový filtr Formulář pro křížový filtr je určen zejména autorům křížovek a má sloužit jako pomůcka při jejich tvorbě. Levé části formuláře dominuje tzv. šablona, což je síť 20 krát 20 políček

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Tvorba a editace textu v dokumentu Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.4 WORD - psaní a úpravy textu I. Tematická oblast

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

K1 Základy práce. Mgr. Radek Maca. Makovského 436 Nové Město na Moravě tel /

K1 Základy práce. Mgr. Radek Maca. Makovského 436 Nové Město na Moravě tel / Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K1 Základy práce Mgr. Radek Maca Windows9x - 1 ČÁSTI POČÍTAČOVÉHO PRACOVIŠTĚ HARDWARE 230

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Práce s programem MPVaK

Práce s programem MPVaK Práce s programem MPVaK Tato informace popisuje postup práce s programem "MPVaK Vybrané údaje z majetkové a Vybrané údaje z provozní evidence. Jsou v ní popsány nejdůležitější úlohy, které budete s programem

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami. VY_32_INOVACE_FH02 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Správce souborů - Total Commander (TC) Pozn.: Klávesové zkratky jsou vyznačeny modře Popis okna programu aneb co kde najdu

Správce souborů - Total Commander (TC) Pozn.: Klávesové zkratky jsou vyznačeny modře Popis okna programu aneb co kde najdu Správce souborů - Total Commander (TC) Pozn.: Klávesové zkratky jsou vyznačeny modře Popis okna programu aneb co kde najdu Všimněte si rozdílu mezi aktivním a neaktivním oknem. Aktivní okno má zvýrazněný

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel VY_32_INOVACE_FH05_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

(IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/

(IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/ Word 2010 Kurz 6 1. Propojování dokumentů MS Office 1 2. Vodoznak 3 3. Hypertextový odkaz 4 4. Osnova 5 5. Hlavní a vnořené dokumenty 7 Propojování dokumentů MS Office Program Word umožňuje kromě vložení

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

Úvod. Popis a funkce programu HESLO.

Úvod. Popis a funkce programu HESLO. Úvod Popis a funkce programu HESLO. Program HESLO Vám umožňuje mít všechna Vaše hesla do emailových serverů, bankovnictví a jiné důležité údaje (PIN, PUK apod.) pod jedním přístupovým heslem, v jednom

Více

Soubory, složky a hledání ve Windows

Soubory, složky a hledání ve Windows Kapitola 3 Soubory, složky a hledání ve Windows 3 Soubory a složky jsou základními organizačními jednotkami vašich dat. Souborem jednoduše rozumíme například textový dokument, obrázek či hudební skladbu.

Více

Total Commander Word egon. Základy práce se souborovým managerem Total Commander

Total Commander Word egon. Základy práce se souborovým managerem Total Commander Total Commander Word 2007 - egon Základy práce se souborovým managerem Total Commander Jan Málek 4.11.2010 Total Commander Total Commander je program pro správu souborů, následovník rozšířeného Windows

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Škola internetu pro třetí generaci

Škola internetu pro třetí generaci Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 6. Program Microsoft Word Jan Tandler Březen 2005 OBSAH: Program

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

1. Aplikační a systémové opravy Odkaz na Nahlížení do KN (Info ČÚZK) Tisk mapy... 4

1. Aplikační a systémové opravy Odkaz na Nahlížení do KN (Info ČÚZK) Tisk mapy... 4 1 Novinky v aplikaci AMEServer verze 2.2.5 1. Aplikační a systémové opravy... 3 Novinky v aplikaci AMEServer verze 2.2.4 1. Aplikační a systémové opravy... 3 Novinky v aplikaci AMEServer verze 2.2.3 1.

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček Operační systém Windows VY_32_INOVACE_10_1_01_AP Operační systém Základní prostředí pro práci na počítači Spouštíme z něj další programy (aplikace) kancelářské aplikace

Více

aneb Kde jen ten soubor může být?

aneb Kde jen ten soubor může být? SOUBOROVÝ MANAŽER aneb Kde jen ten soubor může být? Souborové manažery nebo také správci souborů jsou programy, které umožňují provádět správu souborů, adresářů a disků (např. spouštění, kopírování, přesouvání,

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

CTRL+C kopírovat CTRL+V vložit DELETE odstranit. CTRL při přetažení položky zkopírovat vybranou položku. F2 přejmenovat vybranou položku

CTRL+C kopírovat CTRL+V vložit DELETE odstranit. CTRL při přetažení položky zkopírovat vybranou položku. F2 přejmenovat vybranou položku Obecné klávesové zkratky CTRL+C kopírovat CTRL+V vložit DELETE odstranit CTRL při přetažení položky zkopírovat vybranou položku F2 přejmenovat vybranou položku CTRL+ŠIPKA DOLEVA předchozího slova CTRL+ŠIPKA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby Anotace Zdroje CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_117_ IVT_OUTLOOK_09

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více