SNAD BUDE V LÉTĚ TROCHA ČASU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNAD BUDE V LÉTĚ TROCHA ČASU"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 7. červenec Léta Páně ČERVENEC ZÁŘÍ SNAD BUDE V LÉTĚ TROCHA ČASU navštívit příbuzné a přátele, které jsme neviděli od Vánoc či déle. To mi připomíná: Napsal mi přítel, kterého jsem neviděl od střední školy. Obrátil se na mě, abych mu pomohl rozsoudit, zda jsou jeho spirituální prožitky zdravé a teologicky korektní. Vyměnili jsme si pár zpráv a při tom narazili na jeden zajímavý problém. Můj přítel někdy prý mívá pocit, že vše, co se kolem děje, je součástí jedinečného plánu, který má Bůh pro něj přichystán. Celý svět se stává jakýmsi prostorem symbolické komunikace mezi ním a Bohem. A co ho na tom může trápit? Copak je na tom něco špatného? Vždyť, jak mi nedávno napsal jeden učený dogmatik, všechno má svůj skrytý smysl, buď Bohem chtěný nebo Bohem dopuštěný, to je přece základní teze víry v Boha Stvořitele. A přesto se můj přítel obává. Obává se, že z normálních žijících lidí s jejich osudy se pro něj stávají jen jakési kulisy zbožných úvah a realita něco ztrácí. Takové uvažování mu připadá sebestředné. Je asi pravda, že většina dnešních lidí má spíše opačné problémy a bylo by dobře je spíše vybídnout Boha za vším hledat a pak se snažit jeho vůli, která je přece vždy přikázáním lásky, naplnit. Přesto si myslím, že můj přítel hezky vystihl jedno z velkých pokušení věřících. Ano, jako křesťané jsme zváni, abychom hledali smysl a důvěřovali v Boží plán, ale zároveň víme, že svět není jen stínohra symbolů, systém zkoušek a labyrint hádanek s poučením, je to v prvé řadě místo, kde s námi žijí skuteční lidé. A všechno zbožné dumání je málo platné, nevede-li k opravdovému setkání. Nakonec je třeba seběhnout ze své osamělé pozorovací věže a s rozpřaženýma rukama běžet bližním v ústrety. Snad bude v létě trocha času... MP

2 2/ VII IX OHLÉDNUTÍ za minulým měsícem nebo i dál Letem světem Nedělí 2. června jsme zakončili pastorační rok pro děti a mládež. Po dopolední mši svaté jsme se společně poveselili na Agapé s programem pro děti a občerstvením. V pátek 7. června byla slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Eucharistie se slavila jako obvykle v pátek v kostele sv. Václava. V úterý 11. června jsme mohli vyslechnout v kostele sv. Václava koncert Vivat Verdi Hudby hradní stráže a Policie ČR. Zazněly Verdiho skladby: Nabuccodonosor předehra, Árie Filipa z opery Don Carlos, Triumfální pochod z opery Aida, Ave Maria z opery Othello, Va pensiero su l ali dorate z opery Nabucco, Requiem (výběr). Ve středu 12. června se v sále u sv. Václava setkali účastníci pouti do Polska. Při mimořádných nedělních sbírkách na pomoc postiženým povodněmi se vybralo dvakrát přes Kč bylo zasláno na pomoc hostivařské farnosti, korun dostal domov Sue Ryder. V pondělí 17. června se konala mše svatá pro mládež, ve čtvrtek 20. června pak mše svatá pro starší děti. V neděli 23. června se po dopolední mši svaté konala v kostele sv. Václava vernizáž fotografií Pavla Švarce u příležitosti jeho narozenin. V pondělí 24. června byla slavnost narození sv. Jana Křtitele. Na sobotní slavnost sv. Petra a Pavla, tj. 29. července, připadla Svatoprokopská pouť z Chotouně, světcova rodiště, do Sázavy, místa světcova působení a smrti, od které letos uplynulo 960 let. Poutní mši svatou sloužil náš farář SPOLEČENSTVÍ naší farnosti a jeho záležitosti Farní charita Děkujeme za velikou štědrost při sbírce na postižené povodněmi v neděli 9. června t. r. Po 1. nedělní mši sv. bylo vybráno Kč a po druhé Kč. Do farnosti Hostivař a Záběhlice jsme poslali Kč a do domova Sue Ryder Kč. Vděčnost krásně vyjádřili jáhen Josef Bernard a ředitel Matěj Lejsal následující neděli i předtím v ech:... moc dík za podporu, ochotu pomoci i vlastní nápad. Musím říct, že mne Vaše štědrost překvapila a děkuji za ni i za všechny vršovické Pánu.... Ještě jednou děkujeme. Vyřiď to, prosím, všem ve vaší farní charitě i všem farníkům.

3 3/ VII IX... váš štědrý dar mi doslova vyrazil dech! Mnohokrát díky! A rozhodně dorazím poděkovat osobně... Začali, resp. začaly jsme docházet za opuštěnými lidmi v LDN Oblouková. Hledáme další dobrovolníky a dobrovolnice, kteří by také rádi někdy pobyli s někým, kdo je osamělý, kdo potřebuje sdílet, pohladit, popovídat, podržet,..., prostě občas s někým být ať už doma nebo v nějakém zařízení. Ozvěte se prosím Jarušce Dietlové nebo mně. Za fachu Hanka č. účtu farnosti: /0800 pro fachu VS: Návrat k čistému vínu Dovolím si něco poznamenat něco málo k 6. bodu čistého vína tj. k úklidu. Přiznávám se, že nevím, jak je zajišťován úklid u svatého Mikuláše, ale mohu říci, že úklid v kostele sv. Václava žádné problémy díky Bohu nemá. Oněch několik jednotlivců zmíněných ve Vinici tvoří úklidovou skupinu, trochu se o to starám a myslím, že nikdo z nás úklidem v kostele přetížený není. Přitom prostory kostela, lavice, záchody a umývárky aspoň doufám jsou v uspokojivém stavu. Tento soudek čistého vína bych pojmenoval spíše Šetrné (a nebojme se říci uctivé) zacházení se zařízením a vybavením kostela, zejména Sálu a přilehlých prostor. Zařízením a výbavou zde rozumím např.: koberce, výmalba, regulační ventily topení, WC, kuchyňské skříňky, židle, stoly, ozvučovací technika, nádobí, vysavače, nářadí atd. Toto se tedy netýká ani tolik farníků, kteří přijdou v neděli na mši svatou a zase odejdou, ale hlavně všech aktivit a aktivistů (i úklidové party), ať již to vše využívají jakkoli. V našem kostele je vše volně přístupné. V mnohých farnostech takováto benevolence není samozřejmostí. O práci s uklízením nejde to uděláme, vždyť třeba katechety jejich žáčkové také nijak nešetří. Ale zvýšené opotřebení vybavení kostela se nutně promítne do financí. Ale to je již jiný bod. VIN Být tu pro ostatní Náš nový papež, otec František, řekl, že církev tu není jenom pro sebe samotnou, ale pro ostatní lidi. Týká se to nejen vůdčích osobností církve, ale i nás ve Vršovicích. Nesnažme se tuto odpovědnost přesouvat na svého kněze, míří totiž na každého z nás. Myšlenka být tu pro ostatní je krásná a sami cítíme, že je správná. Vždyť Kristus také nechodil jen do chrámů a teologických škol, ale mezi rybáře, řemeslníky a celníky. On, ve své době jediný představitel celé církve, tu přeci skutečně byl pro každého, tedy i pro ne zcela věřící lidi. Tolik se nám to při čtení Nového zákona líbí! Teď se zeptejme sami sebe, jakým způsobem po nás Bůh chce, abychom se otevřeli lidem kolem nás? Jak máme říct té paní, co stojí naproti nám v tramvaji, tomu mladíkovi, který sedává u kostela na schodech a pije krabicové

4 4/ VII IX víno, že Bůh jim dal život a Bůh právě jim nabízí své partnerství a přátelství? Že Bůh je tím, co hledají ve svých slabostech, starostech, bolestech, samotě nebo ne zcela naplněných radostech? Na tyto otázky neexistuje jednotná odpověď. Bůh nás nestvořil stejné a je to dobře. Každý z nás dostal nějaké hřivny, i když na to tak často zapomínáme. A ty hřivny samy nerady leží zakopané půl metru v zemi pod všemi těmi starostmi a radostmi našeho rušného života. Pojďme tedy vzít krumpáč, pořádně prohrábnout svá pískoviště a podívat se, co tam najdeme! Pojďme každý z nás přemýšlet o tom, jakým způsobem můžeme ostatním pomoct, jak jim můžeme říct o Bohu. Možná si pod dojmem všech kauz a afér, skandálů a dennodenních podvodů kolem nás řekneme, že to nemá cenu. Že lidé nechtějí hledat nic jiného než vlastní prospěch a že naše aktivita by byla jen pověstným házením hrachu na stěnu. To ale prosím nechme na Bohu. Hlavně jen neodsuzujme, dokonce ani celníky ani nevěstky. V Novém zákoně se o tom dost píše. Vidíte, jak je i dnes aktuální? Koncem měsíce května proběhly dvě akce, při kterých byla jedinečná šance otevřít naši vršovickou církev lidem kolem nás. Na Noc kostelů přišlo téměř tisíc lidí. Velká většina z nich neudělala kříž u kropenek při vstupu do kostela. Mluvil jsem s některými z nich. Mohu vám dosvědčit, že se nezajímali jen o architekturu a razítko do aršíku. Jasně jsem viděl, že Bůh má v jejich srdcích místo, jenom potřebují k němu najít cestu, možná odstranit nějaké překážky. Druhou akcí byl Večer s Alfou. Chtěli jsme informovat příchozí o kurzech Alfa, ale také jim dát ochutnat, jak vypadá křesťanské společenství. Jaké to je, když se setkají s křesťany, kteří tu jsou pro ně. Jaké to je, když se nahlas mluví o Bohu, o víře, a jestli je to téma srážející člověka někam mimo realitu nebo jestli je víra slučitelná s jejich životem. K velké naší radosti odpovědí bylo poznání, jaké to je, když o víře v Boha nehovoříme my, ale právě naši hosté. Církev, i ta naše vršovická část, je žijící organismus. Má své ruce na práci, nohy k rozšiřování působnosti, hlavu k vymýšlení aktivit, srdce k čerpání energie z modliteb, ústa k promluvám s ostatními atd. Každý z nás jsme nějakou její částí, nějakým kouskem, nikdo nemá všechny tyto dary dohromady. Když se nám podaří nalézt svoji funkci a přispět svým dílem k tomuto úkolu, věřte, že přinese nejen bohaté plody, ale bude požehnáním i pro nás samotné a naši farnost. A tak prosím přemýšlejme o tom, jak v rámci našeho vršovického živoucího organismu dokázat říct ostatním lidem o Bohu. Možná oslovováním svých známých, možná svým podílem na organizování různých setkání, možná přípravou občerstvení na těchto akcích, možná intenzivními modlitbami, možná podporou těch, kteří se již podílejí na podobných aktivitách, možná oslovováním úplně cizích lidí a jejich zvaním na naše akce. Nevím. Neznám vaše hřivny, sám hledám ty své. Proto vám nebudu nic doporučovat, a už vůbec ne podsouvat. To je přeci jenom a jenom mezi každým z nás a Bohem. Michal Žilka

5 5/ VII IX SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI Svatý Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie svátek O rodičích Panny Marie se v Písmu nedočteme zhola nic. Zmínka o nich spolu s jejich jmény se nachází v apokryfním Jakubovu evangeliu. Poslyšme tedy příběh pradávný: V městě Jeruzalémě žil kněz jménem Jáchym spolu s manželkou Annou. Byli to dobří a bohabojní lidé. Jednoho dne šel Jáchym, jak mu velelo jeho kněžské povolání, obětovat do chrámu párek hrdliček. Když přišel do chrámu, velekněz na něho pohlédl značně nevlídně řka: Ty, Jáchyme, obětovat nebudeš! Ale proč? nechápal Jáchym. Jak může Hospodinu obětovat muž, který je dvacet let ženat a nezplodil dosud potomka! To je znamení Hospodinovo! Jste nejspíše hříšníci, že vás tak trestá! (Jak vidno, už tenkrát se našli tací, kteří bezdětného člověka považovali za cosi méněcenného.) Jáchym se velice zarmoutil a ubíral se smuten k domovu. Cestou se stavil na svém poli a trochu pracoval, aby zapomněl na ponížení, kterého se mu dostalo. Náhle uslyšel hlas: Jáchyme! Jáchyme! Ohlédl se a uviděl mladíka, kterého neznal, a ten mu řekl: Nermuť se, brzy se ty i tvá žena dočkáte potomka. Než se udivený Jáchym stačil mladíka zeptat, odkud je a jak to, že jej zná, byl pryč. Snad to byl nějaký sen, uvažoval Jáchym a ubíral se k domovu. Když přicházel do jeruzalémské brány, potkal tam svou ženu Annu. Jáchyme, představ si, co se mi stalo, vyprávěla vzrušeně, zdálo se mi, že ke mně přišel nějaký mládenec a řekl, že naše manželství bude požehnáno! Buď pochválen Hospodin, Bůh Abrahamův! zvolal Jáchym a padl na tvář. To byl jistě posel Hospodinův, který nám zvěstoval tuto radost! Manželé se plni radosti objali a šli domů. Zanedlouho poté Anna otěhotněla a narodila se jí holčička, které rodiče dali jméno Marie. Ta se později zasnoubila s mužem jménem Josef z rodu Davidova, a dále už to známe. Zda se narození svého vnuka dočkali i Jáchym a Anna, není známo. Tolik legenda. Jak to skutečně bylo, se dozvíme až na věčnosti. Úcta k sv. Anně vyvrcholila zejména v 15. a 16. století a jméno Anna je stále velmi oblíbeno. Jáchym byl vždy velmi uctíván ve východní církvi. Anna bývá zobrazována jako starší žena matrona, obvykle jak vyučuje děvčátko Marii, někdy bývá vyučování přítomen i Jáchym; dále s Marií a Ježíškem oběma v dětském věku tzv. sv. Anna samatřetí. Častá je také scéna, jak se s Jáchymem potkávají v bráně. Jáchym je zobrazován jako starší nebo starý muž se svitkem nebo knihou, často má u sebe košík s holuby. Sv. Anna je patronkou Florencie, Innsbrucku a Neapole, dále vdov, matek, soustružníků, mlynářů, kramářů, vzýváme ji za šťastné manželství, požehnání dětí, šťastný porod, za déšť a proti bouřce. Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a obchodníků s plátnem. AK

6 6/ VII IX DIALOG pocitů a rozumu: Malý capart se zajíká srdceryvným pláčem. V ruce drží dřívko od zmrzliny, zvedá ruku k mámě a k tátovi a nechápe, jak je možné, že mu to udělali: Oba si před chvílí přinesli z obchodu tu voňavou studenou věc, oba se do ní pustili a tak se u toho usmívali. A jemu dali rohlík! Obyčejný rohlík, jako pokaždé, když jdou všichni nakupovat. Zahodil ho, protože chtěl také tu věc, která dělá tak hezké úsměvy. Zahodil ho a rozplakal se. Máma mu dala líznout té studené věci, to jo, jenomže mu ji zase hned vzala. A on chtěl mít stejnou jako oni dva. Křičel, až se zajíkal. Nechali ho. V parku prý auta nejezdí, a tak se mu nemůže nic stát. Kousek dál táta odhodil klacík s tím dobrým, Zmrzlina co si strkal do pusy. Sebral ho. Ono to tam už není! Taková nespravedlnost! Zajíká se, nechápe, ukazuje to tátovi i mámě. V uslzených očích můžeme číst obvinění Co jste mi to udělali?! Ptám se: Jak se měli rodičové zachovat? Udělali všechno správně. Měli capartovi koupit zmrzlinu také. Měli si ji raději odepřít oni sami. Měli dítěti koupit zmrzlinu také, při rozbalování jí kus odlomit a zahodit a zbytek mu dát do ruky. Jak byste se zachovali vy? PAS POZVÁNKA Farní den Na neděli 29. září je v plánu farní den a bude pouze jedna mše svatá v 9.30, po které bude následovat Agapé v sále. Večer před tím (v sobotu) budou od u Václava slavnostní nešpory. Srdečně zveme nejen farníky. Setkání manželů ve Štěkni Připravujeme 6. manželské setkání, které bude probíhat od do na zámku Štěkeň. Prosíme, zapište se na arch vzadu v kostele. Počet manželských párů je omezen (cca 20 párů). Bližší informace V. a J. Jeništovi , nebo

7 7/ VII IX ZÁVĚREM... Přemýšlela jsem, jak svoje zamyšlení pojmenovat. Napadlo mě Z pohádky do pohádky. Ale zdá se mi, že pohádky mi nyní budou častou inspirací, tak jsem zvolila jiný název. Píšu o strachu, protože to je zloun zlounů. A píšu o létě, protože léto máme před sebou. Obojí, strach i léto, se krásně spojilo v pohádce, kterou jsem četla našemu nemluvňátku protože máme dítě divokého severu, začala jsem čtením Ronji, dcery loupežníka. Strach je největší záškodník, překrucovač, lhář, a vůbec. Strach obchází kolem a dělá nám život těžký těžší než je, a smutnější. Kvůli strachu můžeme promeškat spoustu krásných chvil. Ronja v pohádce měla moc dobrý nápad, co udělat, aby strach nebyl jejím pánem: snažila se mu odnaučit tím, že se mu bude vystavovat. A tak když měla strach z vody a měla si na ni dávat pozor, schválně k ní chodila. Kde jinde si totiž může na vodu dávat pozor než u vody? Byla by přeci škoda, kdyby si nikdy neužila koupání kvůli strachu z vody, protože voda je príma. Stejně se učila nebojácnosti i v jiných směrech. Učila se postupně, protože cvičení unavuje a s únavou roste i strach. Je tedy třeba opatrnosti. Ponaučení z pohádky: Strach, ať je jakýkoliv a z čehokoliv, může přepadnout každého, ale nemusíme mu propadat. Když se posilníme, dá se s ním docela dobře bojovat. Strach a léto A teď se nám blíží léto. Ronja byla smutná už na začátku léta, kvůli strachu ze zimy. Copak to neznáme i my? Když je něco pěkného, trápíme se proto, že to jednou skončí? Byla by škoda neužít si kvůli strachu pěkných chvil neužít si léta. Proto v sobě začala střádat léto jako včela med, pro jeho krásnou přítomnost i pro chvíle, kdy už bude na ústupu. Jednala tak, jak bychom měli i my sami, když nám nejde radovat se samo: musíme tomu trochu pomoct a nezoufat. Musíme sesbírat to všechno (krásné) do velkého letního klubka a z toho žít. A tak vám přeji, ať je vaše léto krásné, jako obrovská vánočka spletená z východů slunce, z borůvčí plného borůvek (...) z měsíčního světla nad řekou v podvečer hvězdného nebe a lesa v poledním žáru, když slunce svítí na borovice, z losů a divokých koní..., ať se vám podaří vše krásné smotat do obřího radostného letního klubka, které vám vydrží až do příštího léta. Přeji vám též, ať vás Pán ochraňuje na všech vašich letních cestách, a pokud vám není dopřáno odpočinku, ať máte dost sil načerpat radostnou energii i ze všedních dní. Vaše Křepelka na Vinici (Pozn. red.: citace z knihy Ronja, dcera loupežníka, Astrid Lindgrenová)

8 8/ VII IX KALENDÁŘ na červenec srpen Mimořádné akce, změny, výjimky Po Končí pravidelný program, mění se rozpis bohoslužeb Pá Slavnost Cyrila a Metoděje příležitost VÁC k svátosti smíření od 16.30, eucharistie od Pá Pá týden Farní dětský tábor So So týden Farní dovolená v Dolomitech St ODPADÁ příležitost k svátosti smíření FAR a duchovnímu rozhovoru Ne Pá 6 dní Společenství mládeže v Polsku So Mše svatá pro poutníky do Taizé VÁC So Ne 8 dní Pouť do Taizé Prázdninové bohoslužby a svátost smíření (platí od do ) středa svátost smíření / duchovní rozhovor fara neděle svátost smíření / duchovní rozhovor kostel sv. Václava středa eucharistie kostel sv. Mikuláše čtvrtek eucharistie kostel sv. Mikuláše neděle eucharistie kostel sv. Václava Jiný termín svátosti smíření je možné dohodnout s farářem P. St. Górou. Příležitost k setkání s knězem úterý fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Jiný termín je možné dohodnout s farářem P. St. Górou. Farní kancelář pro veřejnost úterý , fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Službu v kanceláři zajišťuje a finanční záležitosti (hl. dary) vyřizuje Eva Hrubá: eva Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na , příspěvky dodávejte nejpozději do středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Anna Tesařová Redakční rada: Stanisław Góra, Martin Peroutka (MP), Jan Rückl (JR), Pavel Švarc (PAS), Alena Králová (AK), Pavel Mikula, Markéta Řečinská. Přispěvatelé: Vít Náměstek (VIN), Hana Rechnerová (Hanka), Michal Žilka. Korektura: Jana Šachlová. Sazba: Slávek Heřman. Tisk: Martin Peroutka, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

HOSTIVAŘSKO-ZÁBĚHLICKÉ

HOSTIVAŘSKO-ZÁBĚHLICKÉ Pravidelné (i o prázdninách) bohoslužby v naší farnosti Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař Neděle 8.00 hod. - mše sv. 11.00 hod. - mše sv. Úterý 18.00 hod. - mše sv. Čtvrtek 18.00

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti Slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti Slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti Slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2014 Pořad bohoslužeb Sokolov Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Ne 8:30 17:00 Svatava Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická adorace ve farním

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

NA CESTĚ. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. června Léta Páně 2011 ČERVEN

NA CESTĚ. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. června Léta Páně 2011 ČERVEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. června Léta Páně 2011 6 ČERVEN NA CESTĚ... v naší době si nikdo nemůže udržet žádné tajemství sám pro sebe. I nejtajnějším rozhovorům lze naslouchat

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více