SNAD BUDE V LÉTĚ TROCHA ČASU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNAD BUDE V LÉTĚ TROCHA ČASU"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 7. červenec Léta Páně ČERVENEC ZÁŘÍ SNAD BUDE V LÉTĚ TROCHA ČASU navštívit příbuzné a přátele, které jsme neviděli od Vánoc či déle. To mi připomíná: Napsal mi přítel, kterého jsem neviděl od střední školy. Obrátil se na mě, abych mu pomohl rozsoudit, zda jsou jeho spirituální prožitky zdravé a teologicky korektní. Vyměnili jsme si pár zpráv a při tom narazili na jeden zajímavý problém. Můj přítel někdy prý mívá pocit, že vše, co se kolem děje, je součástí jedinečného plánu, který má Bůh pro něj přichystán. Celý svět se stává jakýmsi prostorem symbolické komunikace mezi ním a Bohem. A co ho na tom může trápit? Copak je na tom něco špatného? Vždyť, jak mi nedávno napsal jeden učený dogmatik, všechno má svůj skrytý smysl, buď Bohem chtěný nebo Bohem dopuštěný, to je přece základní teze víry v Boha Stvořitele. A přesto se můj přítel obává. Obává se, že z normálních žijících lidí s jejich osudy se pro něj stávají jen jakési kulisy zbožných úvah a realita něco ztrácí. Takové uvažování mu připadá sebestředné. Je asi pravda, že většina dnešních lidí má spíše opačné problémy a bylo by dobře je spíše vybídnout Boha za vším hledat a pak se snažit jeho vůli, která je přece vždy přikázáním lásky, naplnit. Přesto si myslím, že můj přítel hezky vystihl jedno z velkých pokušení věřících. Ano, jako křesťané jsme zváni, abychom hledali smysl a důvěřovali v Boží plán, ale zároveň víme, že svět není jen stínohra symbolů, systém zkoušek a labyrint hádanek s poučením, je to v prvé řadě místo, kde s námi žijí skuteční lidé. A všechno zbožné dumání je málo platné, nevede-li k opravdovému setkání. Nakonec je třeba seběhnout ze své osamělé pozorovací věže a s rozpřaženýma rukama běžet bližním v ústrety. Snad bude v létě trocha času... MP

2 2/ VII IX OHLÉDNUTÍ za minulým měsícem nebo i dál Letem světem Nedělí 2. června jsme zakončili pastorační rok pro děti a mládež. Po dopolední mši svaté jsme se společně poveselili na Agapé s programem pro děti a občerstvením. V pátek 7. června byla slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Eucharistie se slavila jako obvykle v pátek v kostele sv. Václava. V úterý 11. června jsme mohli vyslechnout v kostele sv. Václava koncert Vivat Verdi Hudby hradní stráže a Policie ČR. Zazněly Verdiho skladby: Nabuccodonosor předehra, Árie Filipa z opery Don Carlos, Triumfální pochod z opery Aida, Ave Maria z opery Othello, Va pensiero su l ali dorate z opery Nabucco, Requiem (výběr). Ve středu 12. června se v sále u sv. Václava setkali účastníci pouti do Polska. Při mimořádných nedělních sbírkách na pomoc postiženým povodněmi se vybralo dvakrát přes Kč bylo zasláno na pomoc hostivařské farnosti, korun dostal domov Sue Ryder. V pondělí 17. června se konala mše svatá pro mládež, ve čtvrtek 20. června pak mše svatá pro starší děti. V neděli 23. června se po dopolední mši svaté konala v kostele sv. Václava vernizáž fotografií Pavla Švarce u příležitosti jeho narozenin. V pondělí 24. června byla slavnost narození sv. Jana Křtitele. Na sobotní slavnost sv. Petra a Pavla, tj. 29. července, připadla Svatoprokopská pouť z Chotouně, světcova rodiště, do Sázavy, místa světcova působení a smrti, od které letos uplynulo 960 let. Poutní mši svatou sloužil náš farář SPOLEČENSTVÍ naší farnosti a jeho záležitosti Farní charita Děkujeme za velikou štědrost při sbírce na postižené povodněmi v neděli 9. června t. r. Po 1. nedělní mši sv. bylo vybráno Kč a po druhé Kč. Do farnosti Hostivař a Záběhlice jsme poslali Kč a do domova Sue Ryder Kč. Vděčnost krásně vyjádřili jáhen Josef Bernard a ředitel Matěj Lejsal následující neděli i předtím v ech:... moc dík za podporu, ochotu pomoci i vlastní nápad. Musím říct, že mne Vaše štědrost překvapila a děkuji za ni i za všechny vršovické Pánu.... Ještě jednou děkujeme. Vyřiď to, prosím, všem ve vaší farní charitě i všem farníkům.

3 3/ VII IX... váš štědrý dar mi doslova vyrazil dech! Mnohokrát díky! A rozhodně dorazím poděkovat osobně... Začali, resp. začaly jsme docházet za opuštěnými lidmi v LDN Oblouková. Hledáme další dobrovolníky a dobrovolnice, kteří by také rádi někdy pobyli s někým, kdo je osamělý, kdo potřebuje sdílet, pohladit, popovídat, podržet,..., prostě občas s někým být ať už doma nebo v nějakém zařízení. Ozvěte se prosím Jarušce Dietlové nebo mně. Za fachu Hanka č. účtu farnosti: /0800 pro fachu VS: Návrat k čistému vínu Dovolím si něco poznamenat něco málo k 6. bodu čistého vína tj. k úklidu. Přiznávám se, že nevím, jak je zajišťován úklid u svatého Mikuláše, ale mohu říci, že úklid v kostele sv. Václava žádné problémy díky Bohu nemá. Oněch několik jednotlivců zmíněných ve Vinici tvoří úklidovou skupinu, trochu se o to starám a myslím, že nikdo z nás úklidem v kostele přetížený není. Přitom prostory kostela, lavice, záchody a umývárky aspoň doufám jsou v uspokojivém stavu. Tento soudek čistého vína bych pojmenoval spíše Šetrné (a nebojme se říci uctivé) zacházení se zařízením a vybavením kostela, zejména Sálu a přilehlých prostor. Zařízením a výbavou zde rozumím např.: koberce, výmalba, regulační ventily topení, WC, kuchyňské skříňky, židle, stoly, ozvučovací technika, nádobí, vysavače, nářadí atd. Toto se tedy netýká ani tolik farníků, kteří přijdou v neděli na mši svatou a zase odejdou, ale hlavně všech aktivit a aktivistů (i úklidové party), ať již to vše využívají jakkoli. V našem kostele je vše volně přístupné. V mnohých farnostech takováto benevolence není samozřejmostí. O práci s uklízením nejde to uděláme, vždyť třeba katechety jejich žáčkové také nijak nešetří. Ale zvýšené opotřebení vybavení kostela se nutně promítne do financí. Ale to je již jiný bod. VIN Být tu pro ostatní Náš nový papež, otec František, řekl, že církev tu není jenom pro sebe samotnou, ale pro ostatní lidi. Týká se to nejen vůdčích osobností církve, ale i nás ve Vršovicích. Nesnažme se tuto odpovědnost přesouvat na svého kněze, míří totiž na každého z nás. Myšlenka být tu pro ostatní je krásná a sami cítíme, že je správná. Vždyť Kristus také nechodil jen do chrámů a teologických škol, ale mezi rybáře, řemeslníky a celníky. On, ve své době jediný představitel celé církve, tu přeci skutečně byl pro každého, tedy i pro ne zcela věřící lidi. Tolik se nám to při čtení Nového zákona líbí! Teď se zeptejme sami sebe, jakým způsobem po nás Bůh chce, abychom se otevřeli lidem kolem nás? Jak máme říct té paní, co stojí naproti nám v tramvaji, tomu mladíkovi, který sedává u kostela na schodech a pije krabicové

4 4/ VII IX víno, že Bůh jim dal život a Bůh právě jim nabízí své partnerství a přátelství? Že Bůh je tím, co hledají ve svých slabostech, starostech, bolestech, samotě nebo ne zcela naplněných radostech? Na tyto otázky neexistuje jednotná odpověď. Bůh nás nestvořil stejné a je to dobře. Každý z nás dostal nějaké hřivny, i když na to tak často zapomínáme. A ty hřivny samy nerady leží zakopané půl metru v zemi pod všemi těmi starostmi a radostmi našeho rušného života. Pojďme tedy vzít krumpáč, pořádně prohrábnout svá pískoviště a podívat se, co tam najdeme! Pojďme každý z nás přemýšlet o tom, jakým způsobem můžeme ostatním pomoct, jak jim můžeme říct o Bohu. Možná si pod dojmem všech kauz a afér, skandálů a dennodenních podvodů kolem nás řekneme, že to nemá cenu. Že lidé nechtějí hledat nic jiného než vlastní prospěch a že naše aktivita by byla jen pověstným házením hrachu na stěnu. To ale prosím nechme na Bohu. Hlavně jen neodsuzujme, dokonce ani celníky ani nevěstky. V Novém zákoně se o tom dost píše. Vidíte, jak je i dnes aktuální? Koncem měsíce května proběhly dvě akce, při kterých byla jedinečná šance otevřít naši vršovickou církev lidem kolem nás. Na Noc kostelů přišlo téměř tisíc lidí. Velká většina z nich neudělala kříž u kropenek při vstupu do kostela. Mluvil jsem s některými z nich. Mohu vám dosvědčit, že se nezajímali jen o architekturu a razítko do aršíku. Jasně jsem viděl, že Bůh má v jejich srdcích místo, jenom potřebují k němu najít cestu, možná odstranit nějaké překážky. Druhou akcí byl Večer s Alfou. Chtěli jsme informovat příchozí o kurzech Alfa, ale také jim dát ochutnat, jak vypadá křesťanské společenství. Jaké to je, když se setkají s křesťany, kteří tu jsou pro ně. Jaké to je, když se nahlas mluví o Bohu, o víře, a jestli je to téma srážející člověka někam mimo realitu nebo jestli je víra slučitelná s jejich životem. K velké naší radosti odpovědí bylo poznání, jaké to je, když o víře v Boha nehovoříme my, ale právě naši hosté. Církev, i ta naše vršovická část, je žijící organismus. Má své ruce na práci, nohy k rozšiřování působnosti, hlavu k vymýšlení aktivit, srdce k čerpání energie z modliteb, ústa k promluvám s ostatními atd. Každý z nás jsme nějakou její částí, nějakým kouskem, nikdo nemá všechny tyto dary dohromady. Když se nám podaří nalézt svoji funkci a přispět svým dílem k tomuto úkolu, věřte, že přinese nejen bohaté plody, ale bude požehnáním i pro nás samotné a naši farnost. A tak prosím přemýšlejme o tom, jak v rámci našeho vršovického živoucího organismu dokázat říct ostatním lidem o Bohu. Možná oslovováním svých známých, možná svým podílem na organizování různých setkání, možná přípravou občerstvení na těchto akcích, možná intenzivními modlitbami, možná podporou těch, kteří se již podílejí na podobných aktivitách, možná oslovováním úplně cizích lidí a jejich zvaním na naše akce. Nevím. Neznám vaše hřivny, sám hledám ty své. Proto vám nebudu nic doporučovat, a už vůbec ne podsouvat. To je přeci jenom a jenom mezi každým z nás a Bohem. Michal Žilka

5 5/ VII IX SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI Svatý Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie svátek O rodičích Panny Marie se v Písmu nedočteme zhola nic. Zmínka o nich spolu s jejich jmény se nachází v apokryfním Jakubovu evangeliu. Poslyšme tedy příběh pradávný: V městě Jeruzalémě žil kněz jménem Jáchym spolu s manželkou Annou. Byli to dobří a bohabojní lidé. Jednoho dne šel Jáchym, jak mu velelo jeho kněžské povolání, obětovat do chrámu párek hrdliček. Když přišel do chrámu, velekněz na něho pohlédl značně nevlídně řka: Ty, Jáchyme, obětovat nebudeš! Ale proč? nechápal Jáchym. Jak může Hospodinu obětovat muž, který je dvacet let ženat a nezplodil dosud potomka! To je znamení Hospodinovo! Jste nejspíše hříšníci, že vás tak trestá! (Jak vidno, už tenkrát se našli tací, kteří bezdětného člověka považovali za cosi méněcenného.) Jáchym se velice zarmoutil a ubíral se smuten k domovu. Cestou se stavil na svém poli a trochu pracoval, aby zapomněl na ponížení, kterého se mu dostalo. Náhle uslyšel hlas: Jáchyme! Jáchyme! Ohlédl se a uviděl mladíka, kterého neznal, a ten mu řekl: Nermuť se, brzy se ty i tvá žena dočkáte potomka. Než se udivený Jáchym stačil mladíka zeptat, odkud je a jak to, že jej zná, byl pryč. Snad to byl nějaký sen, uvažoval Jáchym a ubíral se k domovu. Když přicházel do jeruzalémské brány, potkal tam svou ženu Annu. Jáchyme, představ si, co se mi stalo, vyprávěla vzrušeně, zdálo se mi, že ke mně přišel nějaký mládenec a řekl, že naše manželství bude požehnáno! Buď pochválen Hospodin, Bůh Abrahamův! zvolal Jáchym a padl na tvář. To byl jistě posel Hospodinův, který nám zvěstoval tuto radost! Manželé se plni radosti objali a šli domů. Zanedlouho poté Anna otěhotněla a narodila se jí holčička, které rodiče dali jméno Marie. Ta se později zasnoubila s mužem jménem Josef z rodu Davidova, a dále už to známe. Zda se narození svého vnuka dočkali i Jáchym a Anna, není známo. Tolik legenda. Jak to skutečně bylo, se dozvíme až na věčnosti. Úcta k sv. Anně vyvrcholila zejména v 15. a 16. století a jméno Anna je stále velmi oblíbeno. Jáchym byl vždy velmi uctíván ve východní církvi. Anna bývá zobrazována jako starší žena matrona, obvykle jak vyučuje děvčátko Marii, někdy bývá vyučování přítomen i Jáchym; dále s Marií a Ježíškem oběma v dětském věku tzv. sv. Anna samatřetí. Častá je také scéna, jak se s Jáchymem potkávají v bráně. Jáchym je zobrazován jako starší nebo starý muž se svitkem nebo knihou, často má u sebe košík s holuby. Sv. Anna je patronkou Florencie, Innsbrucku a Neapole, dále vdov, matek, soustružníků, mlynářů, kramářů, vzýváme ji za šťastné manželství, požehnání dětí, šťastný porod, za déšť a proti bouřce. Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a obchodníků s plátnem. AK

6 6/ VII IX DIALOG pocitů a rozumu: Malý capart se zajíká srdceryvným pláčem. V ruce drží dřívko od zmrzliny, zvedá ruku k mámě a k tátovi a nechápe, jak je možné, že mu to udělali: Oba si před chvílí přinesli z obchodu tu voňavou studenou věc, oba se do ní pustili a tak se u toho usmívali. A jemu dali rohlík! Obyčejný rohlík, jako pokaždé, když jdou všichni nakupovat. Zahodil ho, protože chtěl také tu věc, která dělá tak hezké úsměvy. Zahodil ho a rozplakal se. Máma mu dala líznout té studené věci, to jo, jenomže mu ji zase hned vzala. A on chtěl mít stejnou jako oni dva. Křičel, až se zajíkal. Nechali ho. V parku prý auta nejezdí, a tak se mu nemůže nic stát. Kousek dál táta odhodil klacík s tím dobrým, Zmrzlina co si strkal do pusy. Sebral ho. Ono to tam už není! Taková nespravedlnost! Zajíká se, nechápe, ukazuje to tátovi i mámě. V uslzených očích můžeme číst obvinění Co jste mi to udělali?! Ptám se: Jak se měli rodičové zachovat? Udělali všechno správně. Měli capartovi koupit zmrzlinu také. Měli si ji raději odepřít oni sami. Měli dítěti koupit zmrzlinu také, při rozbalování jí kus odlomit a zahodit a zbytek mu dát do ruky. Jak byste se zachovali vy? PAS POZVÁNKA Farní den Na neděli 29. září je v plánu farní den a bude pouze jedna mše svatá v 9.30, po které bude následovat Agapé v sále. Večer před tím (v sobotu) budou od u Václava slavnostní nešpory. Srdečně zveme nejen farníky. Setkání manželů ve Štěkni Připravujeme 6. manželské setkání, které bude probíhat od do na zámku Štěkeň. Prosíme, zapište se na arch vzadu v kostele. Počet manželských párů je omezen (cca 20 párů). Bližší informace V. a J. Jeništovi , nebo

7 7/ VII IX ZÁVĚREM... Přemýšlela jsem, jak svoje zamyšlení pojmenovat. Napadlo mě Z pohádky do pohádky. Ale zdá se mi, že pohádky mi nyní budou častou inspirací, tak jsem zvolila jiný název. Píšu o strachu, protože to je zloun zlounů. A píšu o létě, protože léto máme před sebou. Obojí, strach i léto, se krásně spojilo v pohádce, kterou jsem četla našemu nemluvňátku protože máme dítě divokého severu, začala jsem čtením Ronji, dcery loupežníka. Strach je největší záškodník, překrucovač, lhář, a vůbec. Strach obchází kolem a dělá nám život těžký těžší než je, a smutnější. Kvůli strachu můžeme promeškat spoustu krásných chvil. Ronja v pohádce měla moc dobrý nápad, co udělat, aby strach nebyl jejím pánem: snažila se mu odnaučit tím, že se mu bude vystavovat. A tak když měla strach z vody a měla si na ni dávat pozor, schválně k ní chodila. Kde jinde si totiž může na vodu dávat pozor než u vody? Byla by přeci škoda, kdyby si nikdy neužila koupání kvůli strachu z vody, protože voda je príma. Stejně se učila nebojácnosti i v jiných směrech. Učila se postupně, protože cvičení unavuje a s únavou roste i strach. Je tedy třeba opatrnosti. Ponaučení z pohádky: Strach, ať je jakýkoliv a z čehokoliv, může přepadnout každého, ale nemusíme mu propadat. Když se posilníme, dá se s ním docela dobře bojovat. Strach a léto A teď se nám blíží léto. Ronja byla smutná už na začátku léta, kvůli strachu ze zimy. Copak to neznáme i my? Když je něco pěkného, trápíme se proto, že to jednou skončí? Byla by škoda neužít si kvůli strachu pěkných chvil neužít si léta. Proto v sobě začala střádat léto jako včela med, pro jeho krásnou přítomnost i pro chvíle, kdy už bude na ústupu. Jednala tak, jak bychom měli i my sami, když nám nejde radovat se samo: musíme tomu trochu pomoct a nezoufat. Musíme sesbírat to všechno (krásné) do velkého letního klubka a z toho žít. A tak vám přeji, ať je vaše léto krásné, jako obrovská vánočka spletená z východů slunce, z borůvčí plného borůvek (...) z měsíčního světla nad řekou v podvečer hvězdného nebe a lesa v poledním žáru, když slunce svítí na borovice, z losů a divokých koní..., ať se vám podaří vše krásné smotat do obřího radostného letního klubka, které vám vydrží až do příštího léta. Přeji vám též, ať vás Pán ochraňuje na všech vašich letních cestách, a pokud vám není dopřáno odpočinku, ať máte dost sil načerpat radostnou energii i ze všedních dní. Vaše Křepelka na Vinici (Pozn. red.: citace z knihy Ronja, dcera loupežníka, Astrid Lindgrenová)

8 8/ VII IX KALENDÁŘ na červenec srpen Mimořádné akce, změny, výjimky Po Končí pravidelný program, mění se rozpis bohoslužeb Pá Slavnost Cyrila a Metoděje příležitost VÁC k svátosti smíření od 16.30, eucharistie od Pá Pá týden Farní dětský tábor So So týden Farní dovolená v Dolomitech St ODPADÁ příležitost k svátosti smíření FAR a duchovnímu rozhovoru Ne Pá 6 dní Společenství mládeže v Polsku So Mše svatá pro poutníky do Taizé VÁC So Ne 8 dní Pouť do Taizé Prázdninové bohoslužby a svátost smíření (platí od do ) středa svátost smíření / duchovní rozhovor fara neděle svátost smíření / duchovní rozhovor kostel sv. Václava středa eucharistie kostel sv. Mikuláše čtvrtek eucharistie kostel sv. Mikuláše neděle eucharistie kostel sv. Václava Jiný termín svátosti smíření je možné dohodnout s farářem P. St. Górou. Příležitost k setkání s knězem úterý fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Jiný termín je možné dohodnout s farářem P. St. Górou. Farní kancelář pro veřejnost úterý , fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Službu v kanceláři zajišťuje a finanční záležitosti (hl. dary) vyřizuje Eva Hrubá: eva Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na , příspěvky dodávejte nejpozději do středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Anna Tesařová Redakční rada: Stanisław Góra, Martin Peroutka (MP), Jan Rückl (JR), Pavel Švarc (PAS), Alena Králová (AK), Pavel Mikula, Markéta Řečinská. Přispěvatelé: Vít Náměstek (VIN), Hana Rechnerová (Hanka), Michal Žilka. Korektura: Jana Šachlová. Sazba: Slávek Heřman. Tisk: Martin Peroutka, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Blahoslavenství a běda turistů

Blahoslavenství a běda turistů ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal Kněz pro všechny farnost pro všechny Poté, co jsem měl tu čest nastoupit do třebovické farnosti, se mě tu a tam někdo zeptá, jaké to je začínat v nové farnosti. Pro mě je to zkušenost nová a nemůžu říct,

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov.

SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov. BŘEZEN Ř E Z E N 2008 2 0 0 6 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XIX. č. 3 2. března 2008 Cena 7 Kč Poselství postní době 2008 Kristus se pro vás stal chudým (srov. 2 Kor 8,9) Milí

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více