Společenství. Dušičkové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství. Dušičkové"

Transkript

1 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7 WEB FARNOSTI S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI ZPRÁVAMI:

2 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Památka všech věrných zemřelých či lidově dušičky je dnem, kdy se církev modlí za zemřelé. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Jako památku ji zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo ( 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. Proč se ale vůbec slaví tato památka, když přece při každé mši svaté na zemřelé vzpomínáme, prosíme za ně nebo za ně necháme odsloužit mši svatou? Částečnou odpověď můžeme nalézt v kryptě kapucínského kláštera, kde je umístěn nápis: Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy. Ano, v kryptě, na hřbitově nebo na pohřbu si člověk zřetelněji uvědomuje, co ho nevyhnutelně čeká. S tím souvisí také otázka po smyslu života a co bude po smrti. Tedy památka všech věrných zemřelých není jenom příležitostí více než jindy se modlit za příbuzné a známé, kteří zesnuli, ale také se zamyslet nad svou smrtí a nad svým životem. A právě zde se může osvědčit naše víra. Ze všech stran totiž slyšíme, že po smrti nic není a život má smysl jen v užívání si a zisku. Jak čelit takovým názorům? Vždyť přece z té druhé strany se prý nikdo nevrátil, aby nám řekl, co nás čeká po smrti. My však víme, že jeden člověk se vrátil. Byl mrtev, a zase žije a už nikdy neumře. Tím člověkem byl Boží Syn Ježíš Kristus, který se nechal zabít, abychom my mohli žít spolu s ním v nebeské slávě navěky. Kristovou krví jsme vykoupeni všichni, ale ne všichni docházejí spásy, protože jednoduše nechtějí. Ti, kteří chtějí žít s Bohem navěky, ale brání jim v tom ještě něco, tak ti se očišťují a připravují na život s Bohem v očistci. Když se modlíme za zemřelé, tak se modlíme právě za ně, abychom jim pomohli rychleji se očistit. Za koho se tedy modlit a za koho už ne? Kdo bude spasen a kdo ne? Tak to ví jenom Bůh, který může odpustit těsně před smrtí i tomu nejtěžšímu zločinci, když uzná a lituje své hříchy. Proto má smysl modlit se za všechny zemřelé, i když zemřeli v pověsti svatosti. Odpustky pro zesnulé Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony: přijetí svátosti smíření - stačí přijmout v několikadenním rozmezí, přijetí Eucharistie ten den, modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba). Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Navíc lze pro zesnulé získat částečné odpustky kterýkoliv jiný den za podmínek, které platí pro listopadový oktáv (zpověď, eucharistie, modlitba za papeže a zemřelé), a také zbožnou invokací Odpočinutí věčné dej zemřelým, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. Dále i recitací ranních chval či nešpor officia za zesnulé. Abychom mohli získat plnomocné odpustky duším v očistci, bude v pondělí , úterý a středu u sv. Anny od do příležitost ke svátosti smíření a bohoslužby zde budou každý den v o. Marcel, o. Karel, jáhen Jan -2-

3 Biřmování - svátost, ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého Od září probíhá v naší farnosti příprava na biřmování. Této přípravy se účastní 50 kandidátů. Scházíme se pravidelně co 14 dnů vždy ve čtvrtek. Setkání začíná mší svatou, od 18,15 hod probíhá přednáška v kostele, které se může zúčastnit kdokoliv. Po přednášce se rozcházíme do 4 skupinek, ve kterých probíráme vyslechnuté téma a přemýšlíme nad připravenými otázkami. Setkání končí ve 20 hod společnou modlitbou opět v kostele. Velice děkujeme všem, kteří tuto přípravu podporují svojí modlitbou. Všichni ji moc potřebujeme, abychom byli otevřeni k Božímu hlasu, aby příprava přinesla své plody do jednotlivých životů, ale také do celé naší farnosti. vedoucí skupinek biřmovanců o. Marcel, o. Karel, o. Jan, Hanka ČEKÁ NÁS JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK KONCERTU DUCHOVNÍ HUDBY V předvečer slavnosti Ježíše Krista Krále v sobotu 19. listopadu v h. se v našem kostele sv.anny rozezní varhany, aby už podesáté zahájily koncert duchovní hudby. Tuto pěknou tradici jsme započali v listopadu jubilejního roku 2000, a protože v roce 2008 a 2009 se koncerty nekonaly, máme letos desátý ročník. Desítka, to je první jubileum, a tak jsme si na letošním programu chtěli dát obzvlášť záležet a měli jsme v plánu pozvat si hosty z řad renomovaných profesionálních umělců našeho regionu. Ale jak se říká, člověk míní a Pán Bůh mění. I když v tomto případě naše plány změnila spíše kulturní komise Magistrátu města Havířova, která souboru Canticorum pro letošní rok neposkytla vůbec žádnou finanční dotaci. A bez peněz můžeme na profesionály zapomenout, takže jsme se vrátili k našim skromným začátkům a připravili program, ve kterém vystoupí pouze amatéři a studenti. Obrátili jsme se na ty, kteří se vám v minulých letech líbili a mají naše koncerty rádi bez ohledu na výši honoráře. Samozřejmě ale posluchačům představíme i něco nového např. výborný smíšený sbor Chorus Ostrava s dirigentem Janem Mlčochem. A jaký tedy letošní program bude? Myslím, že moc pěkný a že se nám minimálně podaří udržet tu úroveň, na kterou jsme si z minulých ročníků zvykli. Úvodem se můžeme těšit na krátkou promluvu našeho pana faráře o. Marcela, pak zazní varhanní skladba v podání Ivety Bubíkové. Sborový zpěv představí pořádající ženský pěvecký sbor CANTICORUM Havířov pod vedením Vítězslava Soukupa, nebude scházet samozřejmě naše Schola sv. Anny a již zmíněný Chorus Ostrava. Ty, kteří mají rádi sólový zpěv, jistě potěší sopranistka Magda Bártková. Orchestrální skladbu přednesou posluchači ostravské konzervatoře ve hře na trubku Jiří Soukup, Jakub Doležal a Tomáš Dabrowski. Já se opět ujmu role moderátorky a vy budete určitě jako vždy skvělým a vnímavým publikem. No a všichni dohromady snad připravíme krásnou a důstojnou oslavu našemu Králi. Tak určitě přijďte, těšíme se na vás! Vstupné je jako vždy dobrovolné. Alena Nečasová **************** Poděkování: Pavlu Oravčíkovi za upevnění korpusu Krista na kříž před kostelem u sv. Anny **************** -3-

4 Kam míříš, Hanko? (O dobrovolné službě v Bulharsku) Ve středu 5. října odjela věnovat se bulharským romským dětem a všemu, co s touto službou souvisí, do bulharského města Stara Zagora Hanka Krusberská. Hanka vystudovala Vyšší odbornou školu Caritas v kombinaci s teologickou fakultou obor Charitativní a sociální práce. To bylo bakalářské studium. Nyní pokračuje v magisterském oboru Sociální politika a práce. Stara Zagora je průmyslové město s univerzitou, ale také s velkou romskou čtvrtí Lozenec čítající asi 30 tisíc Romů. Právě to je cíl její cesty. V pondělí před odjezdem jsme s Hankou setkali, abychom si povídali o očekávané práci a smylu cesty do Stare Zagory. - Jakou máš zkušenost s romskými dětmi? Něco z Ostravy od saleziánů a také jsem byla pomocná vychovatelka ve školce na Vesničce soužití. Děti jsou zde rozhodně živější. Není to nic jednoduchého, ale o to větší radost je pak z výsledků. Ještě jsem byla na praxi a později dobrovolničila v ostravském Don Boscu ve středisku a další zkušenosti jsou třeba z Centromu vítkovická neziskovka fungující ve vyloučené romské lokalitě. - Co Tě vede k cestě do Bulharska? Původně to mělo být Mexiko. Pak se Mexiko změnilo na Bulharsko.J To ale není hlavní motivací cesty. Mám ráda práci s dětmi a připadá mi, že to, co a jak dělají salesiáni v Bulharsku, má smysl. Mám radost, když se z na první pohled problémového dítěte po tom, co mu věnuju svůj čas a zájem, vyklube parádní kluk nebo holka s radostnýma očima. - V minulých dnech probíhaly v Bulharsku nepokoje. Nebojíš se jich? Myslím, že nepokoje nejsou v oblasti, kam jedeme. - Na jak dlouho tam jedeš? - Na rok. - Zmínili jsme se, že budeš pracovat v romské čtvrti Staré Zagory. Co si představit pod bulharskou romskou čtvrtí? Romské čtvrti v Bulharsku se nazývají Machaly. Jsou to uzavřené čtvrti a bývá běžné, že se mnozí obyvatelé z machaly nedostanou nikdy ven. Jsou tam i romské školy. Jinak lze Machaly srovnávat s chudinskými slumy třeba v Indii. Život je zde hodně dynamický, ale jako by se v něčem zastavil. - A vztahy mezi Bulhary a Romy? Jsou obdobné jako u nás. Akorát Bulhaři jsou víc nacionalističtí. - V Čechách i na Moravě mnohé romské rodiny ujíždějí na návykových látkách, jako je toulen nebo třeba plyn do zapalovačů. Jak je tomu v Bulharsku? I tam je hodně čichačů, ale Romové se tam spíše potýkají s klasickou kriminalitou krádeže, loupeže Ale také jsou problémem sňatky v raném věku. - Jedeš do Staré Zagory se saleziány. Jedná se o nový projekt, nebo je tato podzimní cesta pokračováním něčeho už započatého? Saleziáni v Machale pracují asi 3 roky a mají zde pronajaty místnosti. Cílem je vybudování volnočasového střediska s kaplí. V tomto středisku pak budou probíhat rekvalifikační kurzy, biblické hodiny, kroužky, prostě všechno, co romské děti zaměstná. Ale není to jen práce s dětmi z ulice. Jsou to taky tábory a pomoc v běžném životě. Podílíme se na práci ve farnostech, v komunitě saleziánů a spolupracujeme s animátory. -4-

5 - Jak to ty děti vnímají? Máš o tom nějaké zprávy? V Bulharsku si romské děti mnohem víc váží toho, když pro ně někdo něco dělá. Projevují hodně náklonnosti a nadšení, často zvou salesiány nebo dobrovolníky na návštěvy do svých rodin - Kde budeš ubytovaná? Saleziáni pro nás pronajímají byt. Ten je ve městě asi půl hodiny pěšky od Machaly. - Takže to nebude 24 hodin denně v jednom zátahu. Vím, že se ráno vychází a pozdě večer vrací na přespání. - Budeš mít i nějaké volno? Neděle jsou pracovní, ale pondělky jsou volné. Čekám, že ten den bude opravdu volný a večer mše svatá. Nevylučuji však práci na dodělávkách z celého týdne.j - Co pak? Až přijedeš zpátky? Mám v plánu dodělat školu a aspoň chvíli pracovat v oboru. Ale kdo víj -Vrátím se úplně na začátek k Tvé představě o Tvém působení na děti v Machale. Nehrozí, že by třeba něco nesplnilo Tvá očekávání a Ty bys byla zklamaná? Na základě různých zkušenosti nemám nějaká přehnaně vysoká očekávání. O to víc mě pak překvapí a potěší, když dojde ke změně k lepšímu nebo se něco povede. V téhle práci je třeba být hodně pružná a otevřená k lidem a mít je ráda. To lidi a o to víc děti většinou poznají, jestli s nimi jsi kvůli nim nebo kvůli sobě. - Držím palce, ať vnímáš smysl svého působení v Machale a ať se vrátíš v pořádku. Budeme na Tebe myslet a modlit se....asi.j Marek Světnička Dobrovolná služba v Bulharsku Naši dobrovolníci pomáhají v misii českých salesiánů. Působí především v Kazanlaku a Staré Zagoře. Dobrovolníkem se může stát člověk, který dosáhl 18 let. Může poznat jinou kulturu, zažít život v komunitě a přispívat svou prací na pomoc dětem a mladým lidem v Bulharsku. Dobrovolná služba může být krátkodobá (červenec s letními tábory), nebo dlouhodobá (říjen-srpen). Dlouhodobá misie může být podpořena programem EU. **************** Využíváte křesťanská media? Mezi mnoha televizními a rozhlasovými stanicemi si rádi vybíráme poslech těch našich křesťanských. Proč našich? Líbí se nám, jsme spokojeni s mnoha jejich pořady, které jinde neuvidíme a neuslyšíme, a podle svého uznání a svých možností přispíváme na jejich provoz. Někdo 2000 Kč za rok, někdo 50 Kč měsíčně. Chci připomenout, že pokud nemáte možnost posílat dary levně elektronicky, můžete je posílat přes kamarádku Proglasu a TV NOE. Tuto službu již mnoho let využívá přes 70 posluchaček a posluchačů. Pokud mi předáte dar s lístkem, na kterém bude uvedeno: komu, kolik a od koho, neměla bych ani při své děravé paměti doručení poplést. Kamarádka Proglasu a Kamarádka NOE Irena Světničková -5-

6 ZPRÁVY A OZNÁMENÍ - Návštěva o. biskupa jsme v kostele sv. Anny přivítali Mons. F. V. Lobkowicze při jeho pastorační návštěvě farnosti, kde společně s o. Marcelem a o. Karlem celebroval večerní mši sv. A pak následovala kající pobožnost za služebníky církve, pravidelně každý první čtvrtek v měsíci se v našem farním společenství konajcíí adorace za kněze. Otec biskup přednesl v modlitbě úmysly za celou církev - za papeže, biskupy, kněze a jáhny a závěr slavnostního obřadu byl ukončen svátostným požehnáním. - Uvítání jáhna Jana Zelenky - Před prázdninami přivítali účastníci nedělní bohoslužby u sv. Markéty novou duchovní posilu Jana Zelenku, který bude v havířovské farnosti vykonávat jáhenskou praxi. A v prvních dnech měsíce září, po jeho návratu z pracovní návštěvy zámoří, se s ním seznámili i věřící v kostele sv. Anny. Také za naše mu přejeme, aby se mu v našem městě líbilo, i mnoho síly a radosti na jeho další cestě ke kněžství. - Svatováclavská tradice - Pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka vyzýval svým listem věřící českých a moravských diecézí, aby se přičinili o znovuobnovení duchovního rozměru svatováclavské tradice a k naléhavým modlitbám za naši zemi. A to právě nyní, v době neklidu a zmatku, jež nás obklopují všude ve společnosti a veřejném životě. Jeho přáním bylo, aby v předvečer svátku našeho národního patrona sv. Václava po eucharistické slavnosti a prosebné modlitbě za vlast v chrámech zazněla spolu se svatováclavským chorálem i česká národní hymna. - Děkanátní pouť ve Frýdku se konala pouť karvinského děkanátu v chrámu Navštívení Panny Marie. Věřící se zde shromažďují ke společným modlitbám v první sobotu v měsíci, která je vyhrazena prosbám za nová povolání ke kněžství, zasvěcenému životu a za křesťanské rodiny, aby žily v opravdovém křesťanském duchu, a tak se stávaly dobrou půdou pro duchovní povolání. (Tato tradice setkávání začala v bazilice minor na mariánském poutním místě ve Frýdku a katolíci ze západní části ostravsko-opavské diecéze se obdobně scházejí na poutním místě Cvilín u Krnova.).. Součástí programu, jehož se zúčastnilo i mnoho farníků z Havířova, byla pobožnost růžence, díkůvzdání i prosby při adoraci a pak následovala slavnostní liturgie, kterou celebroval Mons. Martin David, biskupský generální vikář, spolu s kněžími našeho děkanátu. - Beseda s účastníky SDM v Madridu po večerní bohoslužbě u sv. Anny připravili havířovští účastníci Světových dní mládeže pro farní společenství vizuální prezentaci této významné církevní akce. Martin Kučera a Tomáš Grepl přítomné velmi poutavě informovali o programu Světových dní, o setkání se Sv. otcem při večerní vigilii i slavnostní bohoslužbě následující den, kdy se na madridském letišti sešly dva miliony mladých věřících z celého světa. Vzpomínali i na český program s katechezemi našich biskupů a na další pěkné zážitky při pobytu v různých městech Španělska. (Diváci ČT a zejména TV NOE mohli alespoň částečně zakusit radostnou atmosféru a nadšení, které panovalo mezi mladými křesťany). - Blahopřání k narozeninám - Za naše i jménem všech farníků gratulujeme o. Marcelu Krajzlovi k jeho 40. narozeninám s přáním hojnosti Božího požehnání - zdraví, pokoje a radosti do dalších let kněžského života. Z. K. -6-

7 Poděkování Už několikátý rok se jednou měsíčně scházíme (v počtu asi kolem 25) my, ženy dříve narozené, k rozjímání nad některým tématem katechismu s panem farářem Karlem Jaškem ve středisku Dona Boska. V poslední době nás vždy otec Karel mile přivítá v útulném prostředí fary na Šumbarku. Začínáme modlitbou růžence v kostele a pak se shromáždíme k naslouchání připraveného námětu. Na poutavé podání panem farářem se už dopředu těšíme. Je dobré, že nám tímto pravidelným způsobem katechismus přibližuje. Určitě máme potom i doma o čem přemýšlet. Naše setkávání nám umožňuje lépe se mezi sebou poznávat a také se družně pobavit. Nezapomínáme ani poblahopřát, pokud některá z nás slaví právě své osobní jubileum, a v modlitbách vzpomínat při mši svaté na naše zemřelé. Občas se scházíme s ostatními ženami pletařkami obvazů pro malomocné a těší nás, že pravidellně můžeme odeslat pořádný balík upletených obvazů potřeným nemocným. Jsme též v duchovním spojení s panem Mirkem Kadlecem, bývalým naším kaplanem, působícím nyní ve Vidnavě. Některé z nás docházejí na přednášky Akademie pro třetí věk na biskupství v Ostravě. Letošní třetí ročník začíná ve čtvrtek 20. října. Na zajímavé přednášky zveme i Vás ostatní. Neboť, jak říká básník: Kdo chvíli stál, už stojí opodál Chceme i nadále docházet k rozjímavému naslouchání slova Božího na Šumbarskou faru. A Vám, pane faráři Jašku, chceme těmito řádky poděkovat za Váš čas nám věnovaný a hlavně za Vaše krásné a pro nás tolik potřebné duchovní vedení. Za nás všechny Alena Balcarová Dovolená maminek v Jablunkově Ve dnech se nás postupně pět maminek, a dokonce i jedna babička, spolu s deseti předškolními dětmi, ubytovalo v klášteře u sester alžbětinek v Jablunkově. Počasí bylo nádherné, děti si užily spoustu her a písniček. V úterý se na nás přijel podívat i otec Karel, který pro nás ve zdejší kapli sloužil mši sv. V modlitbách jsme nezapomněli ani na obyvatele Havířova, kteří byli vytopeni přívalovým deštěm. Odpoledne jsme vyrazili do lesa, kde jsme stavěli domečky skřítkům, hledali jelena Cestou zpět si děti zchladily své unavené nožky v řece a osvěženi jsme pomalu šlapali dál. Ve středu se v klášteře vyorávaly brambory. Děti se svezly na vlečce malého traktoru do klášterní zahrady a obdivovaly velký traktor, který brambory vyorával. Pak jsme měli možnost podívat se na zdejší prasátka, krávy, ovce, kozy, husy, slepice; také nás sestřičky provedly klášterním domovem pro seniory, kde se děti pohoupaly na houpačce a povozily na koupací židli pro staré babičky. Večer jsme šli do farního kostela Božího Těla v Jablunkově na mši sv., kde nás zdejší pan farář povzbudil, že děti, i když mši sv. nerozumí a také trochu ruší, do kostela patří, a každému z nich udělil křížek a obdaroval svatým obrázkem. Moc tedy děkujeme sestřičkám, že nám umožnily pobyt v klášteře, kde jsme si mohli v tak krásném prostředí odpočinout a popovídat. I když jsme s dětmi nebyli ukázkově tiší, vždy nás kolemjdoucí sestřičky obdarovaly krásným úsměvem. Dík také Hance, která nám vše zprostředkovala, také za kulturní a duchovní program, kterým nás provázela. Moc se nám tam líbilo! Mamka Jitka s dětmi -7-

8 Jak si nás Bůh vedl aneb Antiochia 2011 Kromě počtu se náš tým vyznačoval také tím, že všichni byli naprostí nováčci (až na mou maličkost, otce Radka a Janči, která si svou antiošáckou premiéru odbyla v Rudné). Proto také naše působení provázelo nadšení a úsměv na rtech. Byli jsme naprosto nekonfliktní tým, který se dokázal na všem domluvit, proto si také myslím, že se náš elán přenášel na místní obyvatele. Ti nás přijímali s úsměvem a otevřeností, a to nejen místní farníci, ale i ti z řad nevěřících. A ještě jedna zajímavost byli jsme doslova československý tým, jedna dívčina byla totiž ze slovenského Rájce. Veškerá naše činnost se nesla v poklidném rytmu. Většina našich dní se skládala z návštěv po babičkách, her s dětmi na hřišti a příležitostné pomoci v domácnosti. V tomto posledním případě se mi při pom o c i s mytím oken povedlo navázat upřímné přátelství s nevěřící rodinou, což pokládám za největší úspěch mé Antiochie. Nedělali jsme žádné velké akce, ačkoli jsme na to měli, ale prostě to tak vyplynulo. Větší akce byly nakonec jen dvě: první bylo posezení pro seniory a druhou pak výlet do Podhoří spojený s hledáním pokladu. U tohoto výletu se trochu pozastavím, poněvadž se s ním pojí zajímavý příběh. Na tuto akci jsme se docela dost připravovali. Skupinky kolařů se v předchozích dnech vydávaly hledat nejvhodnější trasu, takže okolí poznaly dokonale. A přesto úkol vést jednu ze skupinek padl na mne I přes svou znalost okolí se mně a mé skupince, kterou tvořili čtyři kluci, podařilo hned u prvního fáborku zabloudit Dostali jsme se bohužel do nitra vojenského prostoru, a tak nepomohl ani mobilní telefon a posléze ani výstup na hřeben, poněvadž se kolem nás rozprostíraly kopečky Oderských vrchů. Musela jsem nakonec spoléhat pouze na svůj orientační smysl a pokusit se dostat na nejbližší silnici. Naštěstí se nám to podařilo, Budíček, za pět minut nástup před ubytovnu! Tak toto mohlo zaznívat před několika lety na místě, kde jsme bydleli během našeho letního působení v Loučce. Místo toho jsme se každé ráno scházeli ve čtvrt na osm k ranním chválám. Letošní Antiochia se totiž odehrávala v malé vesničce na samotném okraji vojenského újezdu Libava, v Loučce, což je místní část Lipníku nad Bečvou. Tato obec nedisponuje farou (v sedmdesátých letech byla dána do světského užívání), a tak nám místní JZD dalo k užívání bývalý objekt Armády ČR. Byla to hájenka vzdálená od posledního domu asi tři kilometry na úplné samotě. Tato lokace předurčila celý průběh našeho misijního úsilí po pravdě byla to mizérie. Představte si, že máte všechny věci na hájovně, ale celý den jste dobré čtyři kilometry mimo. Problémem se tak mohl stát i obyčejný déšť či dokonce účast na mši svaté. Ale o tom není tato má vzpomínka na letošní Antiochii Než vás však provedu průběhem našeho působení, musím se omluvit, že v loňském roce nic o Antiochii nezaznělo. Vězte však, že i loni se do jedné malé vesnice v podhůří Jeseníků sjely skupinky mladých lidí, kteří se nebáli mluvit o Bohu. Byla v Rudné pod Pradědem, farnosti otce Marka Žukowského. Důvodem toho, že o této akci v loňském nepadlo ani písmeno, byla má indispozice na konci prázdnin. Mnozí jistě víte, že jsem si nešťastně zlomila pravou ruku. A tak to chci napravit letos a seznámit vás s naším dílem letošním. Tak jako v několika předchozích letech jsem byla na turnusu A, a tak se náš tým snažil antiošácké působení ve farnosti rozjet. Byli jsme v tomto létě nejpočetnějším turnusem. Konečné číslo se zastavilo na čísle jedenáct. Čtyři kluci (no tedy tři kluci a vedoucí, jímž byl kněz P. Radomír Šidleja, který je zároveň duchovním pastýřem farnosti Loučka) a sedm děvčat. -8-

9 ale to už jsme měli v nohách dobrých pět, šest kilometrů. Dostali jsme k tzv. radarům a odtud už hravě trefili do Loučky. V osadě Slavkov však nastala krize, poněvadž děti nebyly na tento nenadálý výlet připraveny. Ozývaly se prosby, ať zavolám mamince, pláč a trucování. Autobus nám k naší smůle ujel před hodinou a půl, ale naštěstí se našli dobří lidé, kteří děti svezli ke čtyři kilometry vzdálené hájovně. Já jsem tu štreku šlapala sama Výlet nakonec dopadl dobře a děti odjížděly s nadšením (i když měly v nohách místo čtyř kilometrů deset a já čtrnáct :-)), poněvadž jsme si u bazénu udělali táborák a opekli si klobásy. Další nemilou událostí, která nás k závěru našeho turnusu postihla, byla náhlá příhoda břišní, která postihla Janču, a tak jsem s ní strávila celé páteční odpoledne v hranické nemocnici, kde si ji nakonec i nechali. Jak se vyjádřil otec Radek, byly pro mne poslední dva dny turnusu nejtěžší a nejnáročnější. Nejdřív jsem se s dětmi ztratila na území, kde jsme neměli co dělat, a následně Janička, o kterou jsem měla nesmírný strach. Navzdory bolesti a strachu tyto zkušenosti pokládám za nejpřínosnější. Tato Antiochie mi totiž dala velmi důležitou zkušenost pocítila jsem totiž sílu Božího vedení, ať to bylo ve chvíli, kdy jsem měla před celou farností říci vlastní smysl Antiochie, či ve chvíli, kdy jsem pro Radkovu nemoc vedla celý náš tým. Poznala jsem, jak je nesmírně důležité důvěřovat Bohu. K tomu sloužily ony dva okamžiky bloudění v lesích a Jančina nemoc Zažili jsme i úsměvné chvilky, např. v pondělí 4. července dorazil k naší hájovně fekální vůz a vysál obsah bazénu, jenž jsme měli před domem. Po návratu ve večerních hodinách byl již připraven k použití. Nakonec jsme se v něm koupali jen dvakrát, protože ke konci turnusu se z něj stal brčálovník Druhou úsměvnou kapitolou byla kopající sprcha v koupelně Po poradě se známým elektrikářem jsem zakázala koupání v inkriminované sprše. Předseda JZD nám na naši žádost poslal elektrikáře, aby se na ni podíval. Závěr zněl, že sprcha je naprosto v pořádku. A hned při prvním sprchování po týdenní pauze nás zkopala, i když jsme se jí vůbec nedotkli. Můj závěr zní: baterie byla pod stálým napětím, příčina však zůstala neobjasněna Pár slov k bydlení, jež bylo naznačeno již v úvodu: spali jsme na hájence, ale jinak veškerá naše činnost probíhala v sokolovně, jež byla relativně ve středu obce. Měli jsme tam celkem pohodové zázemí (tedy alespoň nějaké ty stoly, židle a kuchyň, což na hájovně nebylo, pač vojáci si odvezli i háčky na ručníky :-)). K duchovnímu programu místo bohoslužeb slova, jež se slavily v předchozích letech, jsme měli skoro denně mši svatou. Náš turnus tak pokládám za promodlený, protože jsme vlastně hned v počátcích zavedli modlitbu v kostele ve chvílích, kdy nebylo, jak se říká, co dělat. Zprvu jen před svatostánkem (k zavedení došlo během mého vedení a já samozřejmě nemohu vystavit Nejsvětější svátost) a po Radkově návratu i před Nejsvětější svátostí. Modlili jsme i denní modlitbu církve a samozřejmě modlitbu Anděl Páně ráno a v poledne. Jediné, co mi trochu chybělo, byla absence společné adorace. Holt jsme nemohli mít všechno A tímto končím svou vzpomínku na letní Antiochii, která mi doopravdy hodně dala (ostatně jako každý rok :-)). Prosím vás tedy o modlitbu za toto misijní dílo a moje poslední slova jsou adresována Bohu slovy žalmu: Dej mi poznat své cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Ž 25, 4 5 Eva Křupalová -9-

10 Světové dny mládeže v Madridu Po návratu se mě někteří lidé ptali, jak jsem se tam měla. Spontánně ze mě vždycky vyšlo: Přežili jsme! Pouť na Světové dny mládeže v Madridu byla hodně náročná hlavně kvůli vysokým teplotám během přípravného týdne tam bývalo v 10 hodin v noci (takže určitě ve stínu!) kolem 34, v sobotu na Quatro Vientos před setkáním se Svatým otcem dokonce 47, ale nepředbíhejme. Na SDM do Madridu jsem jela pracovně, proto jsem zažila mnoho věcí z jiného pohledu, ale zároveň jsem neměla možnost zúčastnit se velkých společných akcí, jako byla zahajovací mše sv., uvítání Sv. otce nebo páteční křížová cesta. Do Madridu jsem letěla letadlem, abych nemusela strávit 2 noci v autobuse. Ušetřilo to moje špatná záda a bylo to dokonce mnohem levnější. Letenka byla ale na a ostatní účastníci přípravného týmu měli dojet do Madridu až Proto se mi moje kolegyně snažila sehnat ubytování. Zkoušela to přes jistou sestru Moniku, která měla mít v Madridu na starosti ubytování mladých ve 4. vikariátě, v němž mělo být ubytováno také 1600 mladých z ČR. Sestra nejprve napsala, že u nich v jejich formačním domě mohu být , tedy do začátku setkání, a pak napsala, že můžu zůstat až do , kdy jsem měla podle plánu z Madridu odjet. Byl to opravdu Boží dar, že jsem měla v Madridu svoji malinkou světničku, kterou jsem používala i jako kancelář, a hned vedle koupelnu (jaký přepych!), to vše kousek od metra a blízko českého místa katechezí. Do českého centra jsem to ale měla půl hodiny metrem. Můj běžný program v průběhu setkání byl podobný: dopoledne do 9.45 h. dojet na místo katechezí - tam jsem první den viděla jako svůj nejdůležitější úkol zprovoznit záchody, na kterých netekla voda. V následujících dnech jsem měla na starosti prodej triček a řešení či přebírání všech možných příspěvků. V klidu jsem se zúčastnila každý den jen mše svaté, po ní opět vyřizování všeho možného a cesta na oběd. To už bylo cca 14 hodin. Obědy i večeře měli Španělé vymyšleny velmi dobře ve spoustě restaurací či bufetů po celém Madridu. Brzy jsme zjistila, že mimo hlavní ulice a dokonce kousek od mého místa ubytování jsou dvě zastrčené restaurace, ve kterých je velmi málo lidí a žádná fronta. Proto jsem pak na obědy chodila hlavně tam. Kolem 16. hod. jsem se pak zastavila doma a zpracovala všechny účty z minulého dne a z dopoledne, spočítala peníze a vydala se do českého centra. To už bylo kolem 18. hodiny. Zde jsem vyřizovala všechno kolem financí, přebírala peníze, proplácela paragony, občas i chvíli psala na počítači. Ten byl umístěn na chodbě ve 3. patře, kde bylo jen chabé větrání. Proto jsem si vždycky dala v šatech slabou sprchu a pak během minut vše rychle vyřídila, dokud mě aspoň trochu chladily schnoucí šaty. Kolem 23. hodiny začínala porada, které jsem se zúčastňovala jen na chvíli. Ve jsem totiž musela odejít na metro, abych do půlnoci dojela do domů, kam mě pouštěla pro prozvonění mobilem jedna ze sester. V jeden večer to byl program ve městě z nějakého důvodu delší - jsem byla domluvena, že dojdu až před 1 hodinou. I v těch pozdních hodinách jsem se ve městě cítila bezpečně, protože na ulici bylo ještě dost lidí, většinou účastníků setkání. V metru jsem ale i o půlnoci potkávala rodiny s malými dětmi, které byly i v tuto pozdní hodinu plné života. V Madridu je totiž stejné časové pásmo jako u nás, slunce tam však vychází asi o 2 hodiny později. Přes den je velké horko, takže normálně se žije až po setmění. Po ránu, když je chládek (24 ), tak se dobře spí, na ulici je proto do půl deváté pusto-prázdno. Malé obchody se otevírají v 9, velké v 10 h

11 Ne vždy a všude však bylo bezpečno. V přípravném týdnu jsme v neděli šli do kostela ve čtvrti, kde měli být ubytováni mladí z ČR. Mši sv. v češtině jsme měli mít v 11 hodin. Pře ní jsem si potřebovlal odskočit, a tak jsem se zeptala místního animátora, kam můžu jít. Ten odpověděl, že WC v kostele jsou zavřená a že musím jedině do blízkého baru, ale že tam nesmím jít sama. A přibral pro zajištění bezpečnosti k doprovodu ještě jednoho našeho vysokého kněze, takže mě do baru k oné místnůsce doprovodili dva chlapi. Milé bylo pro mě zjištění, že se nejen se sestrami v klášteře, které částečně uměly italsky, ale i s prostými lidmi domluvím svojí lámanou italštinou. Většinou jsem dost dobře vysvětlila, co chci, nebo se srozumitelně zeptala. Pokud byla odpověď jednoduchá, tak jsem rozuměla, když mi začali něco vysvětlovat, tak už bylo mé rozumění menší. Někdy jsem si říkala, co je mým úkolem v tom davu lidí, kdy člověk přežívá hrozné horko a má dost co dělat se sebou. Snažila jsem se především v našem českém národním centru, kde to bylo dost hektické a mí kolegové pořád něco zařizovali, vyřizovali a byli nevrlí, být přívětivá a například paragony proplácet kdykoli, kdekoli a ochotně. A všímat si maličkostí - čím by se dalo pobyt zpříjemnit. Možná se mi to občas i trochu dařilo. Bohu díky! - Maj *************** Nástěnky v kostele opět bez prachu Vážení a milí farníci od sv. Anny, před nedávnou dobou jsem byla pověřena k netradičnímu úkolu: k tvorbě nástěnek v kostele i před kostelem. Ráda jsem tento úkol přijala, snad i proto, že nástěnky se v našem kostele (kromě několika výjimek) prostě dlouho nedělaly. Uvědomuji si, že tento úkol mi tak trochu připomíná Ježíšova slova: Některá semena padla na okraj cesty. Nástěnka je totiž taky takový okraj cesty - mohou si ji všimnout ti, kdo jdou kolem, může je něco oslovit či dokonce zasáhnout, ale zároveň je vystavena i těm, kteří projdou kolem, aniž by si vůbec všimli, že ve vitríně pár kroků od nich něco je. A tak mě docela brzy po začátku mé služby přepadl pocit marnosti. Má to vůbec smysl dělat v našem kostele nástěnky? Najde se vůbec někdo, kdo je bude chtít číst? A všimne si vůbec někdo, že nástěnka je už jiná než před měsícem? Jistě, pocit marnosti je zřejmě nutný, je asi i součástí oné slanosti, o které mluví P. Ježíš. Ale přesto, milí farníci: nástěnky v kostele prostě už zase jsou a vždy k 1. nového měsíce budou obměňovány. Budou také různě zaměřené: ta od sakristie vpravo bude celoročně věnována hlavně těm, kdo se připravují na svátost biřmování, ale nejen jim, protože Ducha svatého očekává celá farnost, vitrína vlevo od úklidové místnosti bude věnována některému světci, jehož památka či svátek se v tom měsíci slaví, v měsíci říjnu byla věnována sv. Terezii od Dítěte Ježíše a v listopadu je věnována sv. Karlu Boromejskému. a nástěnka vzadu u zpovědnice otce Karla se bude týkat svátosti smíření. Nástěnka venku před kostelem pak bude kromě nových úmyslů obsahovat i nedělní myšlenku na den, budou to krátké úryvky z některého liturgického textu dané neděle. To jen tak na okraj, abyste věděli, jaké nástěnky v kostele jsou. Berme svůj kostel jako svůj domov, kde i nástěnky chtějí být proto, abychom se v něm cítili jako doma. A protože každá služba v církvi je otevřená názorům a pohledům druhých, prosím, ozvěte se a napište, co se Vám zdá, či nezdá, popř. Váš názor, příspěvek, apod. Budu za to moc vděčná. Srdečně Vás zdraví Markéta Anežka Smejkalová, seznam.cz

12 Tak jsem si dobře vypůjčil (ve farní knihovně): Joseph Ratzinger BENEDIKT XVI.: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ (druhé vydání 2008, 250 stran) Tak jenom stručně: Kniha soustřeďuje v několika kapitolách pohledy na tajemství Ježíše v událostech od křtu Páně po událost Proměnění. Jak píše autor: Pro moje pojetí Ježíše to především znamená, že evangeliím důvěřuji. Samozřejmě s předpokladem všeho toho, co nám říká koncil a moderní exegeze o literárních žánrech, o záměru výpovědi, o kontextu evangelií v křesťanských obcích a o jejich promlouvání v této živé souvislosti. Toto vše jsem bral v úvahu jak nejlépe jsem uměl a přesto jsem se snažil představit evangelijního Ježíše jako skutečného, jako historického Ježíše v pravém slova smyslu. Jsem přesvědčen a doufám, že i čtenář uvidí, že tato postava je mnohem logičtější a i historicky vzato mnohem srozumitelnější než rekonstrukce, s nimiž jsme byli konfrontováni v posledních desetiletích A dále říká papež: zajisté nemusím zvlášť zdůrazňovat, že tato kniha není aktem učitelského úřadu, nýbrž pouze a jedině výrazem mého osobního hledání Hospodinovy tváře (srv. Ž 27,8). - Každý mi tedy může svobodně odporovat Myslím, že těch několik ocitovaných vět mluví jasně o pojetí knihy i o autorovi. Takže už zbývá jenom jedno. Zajít do knihovny, vypůjčit si knihu a číst a četbu pořádně vychutnat. Joseph Ratzinger BENEDIKT XVI: BŮH A SVĚT - (vydáno 2010, 311 stran) Třetí vydání knihy rozhovorů, které vedl kardinál Joseph Ratzinger s novinářem Peterem Seewaldem ještě před svým zvolením do nejvyššího církevního úřadu. A o čem je v knize řeč? Výchozí situace je při tom zřejmá: křesťanské náboženství ztrácí v západním světě sílu, která kdysi přetvářela celou společnost. Znamení a úkony víry se pro mnoho lidí staly prázdnými slupkami a povědomí o obsahu a významu víry se u dnešního člověka stále více vytrácí. Zdá se, že církev není schopna odpovídat na problémy naší doby. Jedna ze základních otázek je tedy to, zda křesťanská víra může ještě osvícenému člověku 21. století vůbec něco říci. (citováno z přebalu knihy) Můj názor: Benedikt XVI. tehdy ovšem ještě Joseph Ratzinger - upřímně a otevřeně reaguje na všechny otázky. Nekličkuje ani nemlží, hovoří zcela jasně a čitelně Nebojme se číst Benediktovy knihy, když se do nich začtete, tak se nebudete nudit! To vám přeji a na shledanou v naší knihovně se těším, dědek Jargus Taky se někdy stydíte? Napadlo mě to všechno v nemocnici. Poležel jsem si tam nějaký týden a očekával návštěvu našeho kaplana otce Karla se sv. přijímáním. A tak už jsem si v duchu probíral, jak to nenápadně zaonačit, abych spolupacienty nepodráždil. Třílůžkový pokoj na infekčním, s návštěvami se komunikuje přes okno za asistence ostatních pacientů. Jak to asi dopadne? (Čeština má na tento stav výstižné slovo předposranost ). No, všechno dopadlo v pohodě a bez schovávaček. Sestřička mi ohlásila návštěvu, objevil se otec Karel, kněžský kolárek kolem krku, každý mohl vidět, že přišel kněz. Kupodivu se náhodou našlo klidné místečko, u stolu v předsíňce před našimi pokoji, kde jsme mohli nikým nerušeni společně strávit pár minut s Ježíšem v Eucharistii. Můj soused, který se už dříve nechal slyšet, že od kedy som ako ministrant na fare uzrel nášho pána farára, ako v piatok žere kačicu, od vtedy niemôžem farárov ani čuť, ten po návštěvě otce Karla jenom konstatoval: To bol farár, čo?... Ale tím to neskončilo

13 Když odcházel, přišel k mé posteli a podal ruku ze slovy : Viete, já som tiež veriací, nech vás Bôh žehná a uzdraví Tak takovou reakci jsem nečekal. Čeho jsem se vlastně obával? Přece víru jsem veřejně nikdy v životě nezapřel a vždycky jsem si myslel, že jsem tak trochu nad věcí a že jsem křesťan, kterého nějaké pošklebování nemůže rozhodit. Byl to strach z toho, co tomu řeknou oni? Nebo nejistota mé vlastní víry? - No prostě, na tom infekčním oddělení mě začal nahlodávat nový bacil. Můžeme mu říkat svědomí. Najednou jsem viděl, že moje chování nebylo vždycky tak čisté. Člověk si kolikrát říká: přece se nemůžu vnucovat, ještě budu za svatého fanatika a všechny otrávím. A tak se stydí třeba: pozvat manželku, děti,.nebo milou návštěvu ke kratičké modlitbě díků (a to jsme ti správní katolíci, co chodí do kostela). Anebo jindy: prima posezení u vychlazeného piva. a povídání přeskočí na dnešní poměry, pomluvy církve a někdy i vulgárnosti jé, no to by se toho našlo! A člověk (dobrý katolík) se u piva nechce hádat, a nechce kázat a rušit pohodu. Asi by neměl být potichu, ale asi se stydí ozvat, a tak neřekne to, co by mohl říct: Je to tu dneska pohoda! Ale podívejte, přátelé, já jsem věřící a ty řeči se mi prostě nelíbí ani trochu. Už jsem z nemocnice doma. Prý jsem vyléčený. Je to prima pocit, když to člověk slyší. Ale bacil svědomí hlodá dál a dál do větší hloubky. Naštěstí toto hlodání není choroba ke smrti, ale kamarádské nakopnutí k probuzení. A tak Ti, Pane, díky za všechno! A ještě jedna z nemocnice: Asi to všichni dobře známe. Pokoj se třemi lůžky, mezi nimi mezera, aby se sestřička protáhla, noční stolek, pod postelí nezbytný bažant. A samozřejmě TV. Od rána to běží: teplota, tlak, odběry, léky, antibiotika, kapáky, převazy, vyšetření, vizity, koupání atd., pořád dokola. (Pardon, zapomněl jsem na pravidelnou stravu.) Protřelejší pacient se vybaví do nemocnice už dopředu nadstandardně podle svých potřeb. Někdo cigaretami, notebookem, kartami, šachy nebo třeba pornem. Já jsem byl vybaven radiem se sluchátky (poslech PROGLASU potěšil i v noci, když jsem nemohl spát) a taky jsem měl knihy, které mi doma už několik let ležely: Anthony de Mello, S.J.: K pramenům - tak se jmenovala knížka, kterou jsem se prokousával. Není to žádná kovbojka, ale jak říká autor: Tato kniha má vést od myšlenky k fantazii a pocitu a pak, jak doufám, přes pocit, fantazii a smysly k tichu. Používejte ji tedy jako schodiště Tak jsem se postupně nechal inspirovat četbou: V klidu, v posteli jsem se modlil, růženec uvolnil myšlenky a fantazii a představoval si při tom, jako bych byl přímo u toho, přímo v akci. Představují si Marií, těhotné děvče. Jde desítky kilometrů k Alžbětě kamsi do judských hor. Jdu za ní, je to daleko, bolí nás nohy, už bude tma, jsou tu kameny a cesta je úzká a kde budeme spát? Konečně Ain Karim, Marie a Alžběta, nenápadně je pozoruji a poslouchám: Velebí má duše Hospodina. Anebo jindy si představuji, jak s hordou čerstvých učedníků a jejich Mistrem jdeme na svatbu v Káni (růženec světla 2. desátek). Byl to trapas. Došlo jim víno, a místní se začali dívat trochu přes prsty na ty přespolní. My jsme se bavili, ale Ježíšova maminka Marie byla všímavá a taktní. Ona věřila svému Synu a s touto vírou mohla říct obsluhujícím: Udělejte, co vám řekne! Potom Ježíš a náš (a také můj, protože jsem tu s nimi), tedy náš Mistr proměnil několik nádob vody ve víno výborné chutě. A bylo ho tolik, že stačilo pár dní, až do konce svatby. A tehdy, když jsme Ho viděli, jak prokázal svou moc, tehdy jsme poznali a uvěřili, že to je ten, za kterým půjdeme celý život. dědek Jargus

14 Blahopřejeme paní Alžbětě Kocichové, autorce svěžích vzpomínek o dění ve farnosti v době jejího dětství a mládí. Vzpomínky jsou to vzácné, protože paní Eliška Kocichová v sobotu 12. listopadu oslaví 100 let života. V sobotu také bude v 7 hodin sloužena mše svatá. Přejeme všechno nejlepší, Boží požehnání, zdraví úměrné 60 letům a chuť nadále vzpomínat do. Za časopis Gerard Jargus, Pavel Obluk, Zdeňka Kohoutová a sourozenci Marek a Majka Světničkovi

15 Don Bosko Havířov úspěšně ukončilo tříletý projekt, který pomohl 735 dětem ve věku 6-21 let Šance pro každého - tak se jmenoval stěžejní projekt, který vytvořil tým Církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově. Projekt si kladl za cíl vybudovat odpovídající zázemí a v něm realizovat množství kvalitních a poutavých aktivit pro děti a mládež. Projekt byl zaměřen na sociální rozvoj dětí a na podporu rovných příležitostí, konkrétně u dětí se sociálním znevýhodněním. Díky projektu může Don Bosko nabízet své služby za symbolický roční poplatek 50 Kč, a proto mohou střediska navštěvovat i děti ze sociálně slabých rodin. Aktivity jsou určeny pro všechny děti a žáky bez ohledu na jejich pohlaví, rasu nebo náboženské přesvědčení. Projekt, který odstartoval , podpořila Evropská unie dotací ve výši Kč. Projekt byl po třech letech úspěšně ukončen, a proto se nyní ohlédněme za tím, co havířovským dětem a mladým lidem přinesl. Tisková zpráva: Havířov, 10. října 2011 Otevřené kluby (herny) pro děti Od zahájení projektu vznikly pro děti ve věku 6-14 let herny, tzv. otevřené kluby. V nich mohly děti trávit svůj volný čas pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Hlavním principem těchto klubů byla otevřenost všem zájemcům a svoboda přístupu k nabízeným aktivitám. Herny najdete ve středisku Město (ul. Haškova 1) a ve středisku Šumbark (ul. Lomená 9). V těchto prostorách byla dětem nabízena nestrukturovaná nabídka aktivit. Bylo vytvořeno pozitivní prostředí pro sociálně znevýhodněné děti, ve kterém mohly aktivně trávit svůj volný čas a ze kterého mohly dále rozvíjet své zájmy a dovednosti v různorodých střediskových aktivitách a kroužcích. V každém klubu působí jeden pedagog volného času a speciální pedagog. Ten má na starost přípravu a realizaci doučování. Doučování Doučování probíhalo jednak individuální formou a jednak společnou děti si pod vedením dalších pedagogů mohly plnit a připravovat svoje úkoly do školy. Děti navíc pracovaly s moderními výukovými programy na PC, které jim zábavnou formou přiblížily probírané učivo. Tato kombinace společné a individuální doučování, vycházející z přátelského prostředí otevřených klubů - byla hlavním přínosem a inovací pro tuto cílovou skupinu. Za trvání projektu prošlo doučováním celkem 344 dětí a žáků ZŠ, z toho 215 chlapců a 129 dívek. Otevřené kluby pro mládež V rámci projektu vznikly 2 kluby pro mládež Valdocco (ul. Lomená 9, Šumbark) a Maják (ul. Boženy Němcové 1207/3a, Šumbark 3). V klubech pro starší let probíhala činnost mírně odlišně. Byly pro ně pořádány workshopy na nejrůznější témata dotýkající se jejich života (vzdělávací, kulturní, zábavné aj.) s cílem vzbudit u nich zejména zájem o smysluplné prožití volného času. Součástí programu klubů byl rovněž psychoterapeut, který do klubů docházel a pomáhal jim s jejich problémy. Na starost měl přípravu a vedení pravidelného každotýdenního programu Ponorka, ve kterém společně s klienty klubů otevíral aktuální témata (závislosti, sexualita, vzdělání aj.). Hlavní práce s cílovou skupinou pak probíhala v rámci provozu samotných klubů. Tu měli na starost vždy dva pedagogové, kteří v klubech tvořili program. Připravovali každodenní nabídku aktivit, sledovali zájmy a trendy v oblasti volného času mládeže, zajišťovali účast klientů na workshopech a stali se kamarády desítkám mladých, kteří klub pravidelně navštěvovali

16 Vzdělávání pedagogů volného času Pedagogové projektu se v jeho průběhu účastnili interních porad a intervizí. Společně se všemi zaměstnanci organizace také prošli několikadenním vzdělávacím školením Základy pedagogiky a salesiánský výchovný styl, které mělo za cíl rozšířit jejich vzdělání v oblastech potřebných při práci s cílovou skupinou (pedagogika, sociálně patologické jevy, multikulturní výchova, sociálně právní ochrana dětí atd.). Kurz byl organizován VOŠ Jabok a je akreditován u MŠMT. Díky projektu se podařilo zlepšit školní prospěch u dětí, které docházely na doučování, povedlo se vybudovat otevřené herny a kluby, které jsou denní základnou pro děti a mládež z okolí. Vzbudili jsme zájem o vlastní volný čas u věkové skupiny nejvíce ohrožené patologickými jevy. Vzrostl také zájem o činnost střediska, což sledujeme z každoročního růstu počtu nových klientů. Veškeré projektové aktivity zůstávají zachovány i po skončení projektu a budeme je i nadále rozvíjet tak, aby oslovovaly naše cílové skupiny. V současné době realizujeme další velký projekt podpořený dotacemi z EU, který se zaměřuje na taneční, sportovní a pohybové aktivity. Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru, která nás zavazuje a zároveň motivuje být spolehlivými partnery pro rozvoj Vašich dětí. (Jindřich Honěk ředitel) Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově, Haškova 1, Havířov - Město **************** PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ NA HOSTÝNĚ Centrum pro rodinu, které působí při Olomouckém arcibiskupství, pořádá již řadu let pro osamělé ženy (ovdovělé, rozvedené i svobodné matky s dětmi) prázdninové pobyty. Letos se tato akce konala v srpnovém týdnu na poutním místě sv. Hostýn. K předním členům týmu patřili - rodinná terapeutka Mgr. Marcela Řezníčková, pastoračně-duchovní terapeutka Mudr. Jitka Krausová a dominikán P. Antonín Krasucki, který měl na starosti svátost smíření i duchovní rozhovory. V dopoledním programu se konaly přednášky s duchovním zaměřením, nechyběla ani témata o výchově v neúplné rodině, a po každé z nich pak následovaly diskuze v malých skupinkách. Zajímavá byla přednáška P. Krasuckého o historii i působení svátosti křtu. Doktorka Krausová si pro nás připravila výklad známého titulu Malý princ od Antoina de Saint Exupéryho, (není to knížka určená prvořadě dětem, nýbrž dospělým, jednotlivé kapitoly přinášejí duchovní podobenství stejně jako v Bibli). Všichni jmenovaní dlouhodobě pracují v tomto křesťanském sdružení, osamělým ženám pomáhají řešit jejich obtížné životní situace. Úterý bylo zadáno pro výtvarné dílny. Maminky i děti se zapojily do výroby textilních broží a reliéfů z měkkých plechů, mohly si vytvořit také šperky z korálků nebo lampióny lepené z papíru a lisovaných rostlin. Odpolední čas byl vyhrazen pro osobní volno a vycházkám do okolí, i když počasí nám moc nepřálo. Jeden večer byl věnován výuce biblických tanců. (Vycházejí ze starožidovské tradice a přetrvaly v různých formách v národní kultuře států jižní Evropy. Jejich hlavním motivem je vyjádření vztahu k Bohu pohybem, charakteristickým je společný tanec v kruhu). Organizátoři pro nás naplánovali také celodenní výlet do ZOO Lešná, kde se hlavně dětem velmi líbilo. Denní program zahajovaly a končily společné modlitby - ranní a večerní chvály v kapli poutního domu a každý den v podvečer byla slavena liturgie. Moc pěkné chvíle jsme zakusili za večerního soumraku při společném rozjímání v modlitbě na Cestě světla. Poslední den se konala mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval opět

17 P. Krasucki a při níž jsme si vyprošovali Boží požehnání na další putování životem. O malé i větší děti se v době oficiálního programu starali pečouni (skauti a studenti, kteří jim připravovali společnou zábavu a sportovní program). Před rozloučením a závěrečným obědem se uskutečnilo divadelní představení, které nacvičily mámy jako překvapení pro své ratolesti, a pak následovala další pohádka, v níž zazářily děti. Na tomto hostýnském pobytu se sešly osobnosti různého věku ze všech koutů Moravy i Čech a hlavního města. Sama jsem se zúčastnila poprvé i s dvěma vnoučky a přivezli jsme si domů moc pěkné zážitky. Byla to zejména radostná atmosféra, kdy mladé maminky i starší ženy vytvořily křesťanské společenství víry a přátelství (některá přetrvávají již řadu let), v němž se mohou vzájemně povzbuzovat, předávat si zkušenosti ve výchově dětí i své svědectví o cestě k Bohu. Děkujeme ti, Pane za tento dar - za požehnaný čas milosti, kdy jsme mohli spočinout u Tebe... Zdeňka Kohoutová **************** Táta s nimi nebydlí Je poklidné nedělní odpoledne. Klimbám a jen tak na půl ucha poslouchám našeho prvňáčka, jak mi ze Slabikáře čte prázdninové opakování. Najednou zazní věta, která mě probudí: Táta s nimi nebydlí. Kdes to vzal? ptám se. Tady. Čtu si celý odstavec. Vojta žije s mámou a malou sestrou Nelou. Táta s nimi nebydlí. Vojta má ale veselou babičku a báječného dědu. Následuje obsáhlý popis dědečkových kvalit. Už neusnu. Musím přemýšlet o tom, jak se (nejen) slabikáře změnily od dob mého mládí. Pravda, my jsme v nich ještě dávali maso do mísy a vítali sovětská okupační vojska, ale každá rodina měla svého tátu tedy aspoň na papíře. Pokud tomu tak nebylo ve skutečnosti, jednalo se o anomálii a problém. Dnes je tomu jinak polovina rodin je neúplných. Ale je to opravdu důvod pro zvěčnění do slabikáře? To, co je běžné, ještě zdaleka nemusí být normální. Proč by se to tedy mělo vtloukat dětem do hlavy spolu s abecedou? Abych přišel na jiné myšlenky, otevírám Katolický týdeník, kde se dozvídám, že němečtí poslanci jsou ještě progresívnější. Chystají povinné pohádky pro předškoláky, v nichž budou vystupovat nejen klasické páry typu princ/princezna, ale také páry moderní : princ/princ a princezna/princezna. To vše proto, aby se předešlo homofobní výchově a děti si mohly včas a svobodně (!) zvolit svou sexuální orientaci. Obávám se, že už neusnu ani v noci. Ve svých bezmála 50 letech jsem prostě příliš staromódní, abych to strávil. Opravdu se děsím, co všechno si mé děti mohou či musejí vyslechnout mimo domov. Nedosti na tom, jak se politická (pseudo)korektnost zabydluje v médiích a veřejném životě; nyní již proniká do samých rodin a otravuje ducha našich nejmenších. Vůbec nevadí, že táta s nimi nebydlí. Třeba s nimi budou bydlet hned dvě mámy. Ještě že v našich rodinách může bydlet (nebeský) táta -ok

18 PŘEČETLI JSME... Tvé slovo mi dává život - Raniero Cantalamessa, Karmelitánské nakladatelství, Známý italský kazatel kapucín P. Raniero Cantalamessa působil jako profesor patristiky na univerzitě v Miláně, od r je kazatelem Papežského domu. V Karmelitánském nakladatelství vyšla řada jeho duchovních spisů (Maria, Zrcadlo církve, Pozvání na horu Sinaj, Zpěv Ducha, Život pod vládou Kristovou, aj.). Kniha je autorovým pozváním k duchovní četbě Písma, které se má stát pro křesťana životodárným pramenem. Přibližuje, jak se otevírat pro vnímání Božího slova a jak z něj čerpat pro svůj osobní život. Klade důraz na jeho přijímání srdcem a zároveň na odstraňování všech osobních překážek, které tomuto přijetí brání. P. Cantalamessa vyzývá, abychom sami zakusili, že nejen chlebem člověk žije, ale také každým slovem, které vychází z Božích úst. (Zvláštní kapitola je věnována také kazatelům a zásadám při zvěstování Božího slova.) V závěru dodává, že současně se znovuobjevením charismat (v dnešní církvi působí celá řada nových hnutí) se rozvíjí pozornost a zájem o duchovní čtení Bible. Prodlévání před Bohem (S Terezií z Avilly, s Janem od Kříže a s Edith Stein) Waltraud Herbstrith, Karmelitánské nakladatelství, Waltraud Herbstrith se v titulu zamýšlí nad významem a důležitostí kontemplace pro duchovní život nejen zasvěcených osob, ale také pro křesťana ve světě. Uvádí, že dnešní člověk nepotřebuje tolik nauku, jako potřebuje praxi křesťanského života, nemá-li se pro něho Bůh stát uzemím nikoho, musí se znovu naučit před ním být. Ve svých úvahách se opírá o velké duchovní postavy Karmelu, sv. Terezii z Avilly a sv. Jana od Kříže, kteří se zasadili o reformaci Karmelitánského řádu ve středověku, a rozebírá i texty sv. Edith Steinové, mučednici 20. stol. Slovo kontemplace se dnes stalo cizím slovem, častěji se mluvívá o meditaci, rozjímání. V knížce je tato zkušenost vyjádřena jako vnitřní zasažení Skutečností, Transcendencí, Láskou. (Sv. Tomáš Akvinský nazývá kontemplaci spontánním uchopením Pravdy.) Křesťansky řečeno to znamená: být zasažen Osobou Ježíše Krista - Boha, který nás nekonečně převyšuje. Zvláště mladí lidé chtějí zakusit Boží blízkost (vyzařující z autentického duchovního prostředníka), blízkost, jež zbavuje starostí, odstraňuje zábrany a poskytuje bezpečí. Autor připomíná, že prodlévání před Bohem není jen zkušeností východních náboženství, křesťanská mystika je zná také - Mistr Eckhart, Tauler a jiní. I ekumenické modlitební společenství Taizé má jistě mnoho společného s kontemplací. (Zakladatel komunity - Roger Schutz napsal pojednání Boj a kontemplace ). Světci a duchovní vůdcové zdůrazňují, že mystický život je spolehnutí na blízkost živého Boha. Kdo se jím nechal ve víře zasáhnout, ustavičně se bude snažit o vědomou blízkost Bohu v modlitbě a rozjímání. Na tomto uvědomování závisí vnitřní štěstí člověka, jeho identita jakožto křesťana. Obtíže ani utrpení nemohou znejistit toho, kdo prodlévá před Bohem, ale stanou se mu cestou k jeho vlastnímu nezaměnitelnému poznání Boha

19 Síla přímluvné modlitby - Kateřina Lachmanová, Karmelitánské nakladatelství, Teoložka Kateřina Lachmanová působí jako externí vyučující na KTF v Praze a v Olomouci a věnuje se exerciční a přednáškové činnosti. Napsala řadu knih zabývajících se různými aspekty osobní spirituality /Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, O milosrdenství/. V tomto svém spise se zamýšlí nad podstatou a významem modlitby za druhé, která má být projevem naší víry v Boha a také lásky k bližnímu. Přímluvná modlitba vyjadřuje naši víru a důvěru, že Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než jaké jsme my schopni vykonat. Je projevem naší lásky, protože chceme-li pro druhého skutečně to nejlepší, nemůžeme opomenout dobro, které pramení z Boha a jeho moci. Autorka v knížce dešifruje také postoje, které tuto modlitbu znehodnocují - ať jsou to lidské představy úspěchu, pohanský přístup k modlitbě, postoj nadřazenosti, trpitelství a neodpuštění, ale i pokusy o manipulaci s Bohem. V další části seznamuje čtenáře s příklady pravdivé modlitby z Bible - Jobova ryzí modlitba, prozření Emauzských učedníků při lámání chleba... Jen na základě ryzí modlitby může dojít ke skutečnému setkání s Bohem a jen díky takovému setkání může začít proměna jak našeho srdce, tak i situace, s níž se potýkáme. V závěrečných kapitolách předkládá zásady, které násobí účinnost přímluvné modlitby opírat se o Boží spravedlnost, prosit s vírou a důvěrou, prosit v Ježíšově jménu a osobní připravenost podílet se na vyslyšení proseb. Kateřina Lachmanová uvádí různé pohledy na modlitbu za bližní a její motivace. Čtenářům přináší další rozšíření duchovního obzoru, může přispět ke správnému rozhodnutí,či vnímání této křesťanské služby. Z. K. **************** APOŠTOLÁT MODLITBY LISTOPAD Všeobecný úmysl: Za východní církve, aby došlo k poznání a uznání jejich úctyhodné tradice jako duchovního pokladu pro celou církev. Misijní úmysl: Aby africký kontinent nacházel v Kristu sílu kráčet cestou smíření a spravedlnosti. Národní úmysl: Za odpuštění všech našich vin a dluhů, kdy jsme opomenuli nebo zanedbali naplňování tak závazného daru, jakým je přijetí a rozvíjení Božího života ve svátosti křtu, a to jak sami sebe, tak vůči těm, za které neseme spoluzodpovědnost. PROSINEC Všeobecný úmysl: Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji. Misijní úmysl: Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich důstojnost a aby byli chráněni od násilí a vykořisťování. Národní úmysl: Za Boží milost a pomoc v církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha svatého stává světlem, solí a kvasem Kristova evangelia. /www.jesuit.cz/

20 ČTEME Z KATECHISMU KATOLICKÉ CÍRKVE I. CÍRKEV BOŽÍ LID čl V každé době a v každém národě je Bohu milý každý, kdo se ho bojí a jedná správně. Bůh si však nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho v pravdě uznával a svatě mu sloužil. Proto si vyvolil izraelský národ za svůj lid, uzavřel s ním smlouvu a postupně jej poučoval... Toto všechno však byla pouze příprava a předobraz nové a dokonalé úmluvy, která měla být uzavřena v Kristu... Tuto novou smlouvu uzavřel Kristus, totiž novou úmluvu ve své krvi, a povolal ze Židů i z pohanů lid, který by ne podle těla, nýbrž v Duchu vytvořil jednotu. II. CÍRKEV TĚLO KRISTOVO Církev je společenství s Ježíšem čl Ježíš hned od počátku přidružil své učedníky ke svému životu; zjevil jim tajemství království; dal jim účast na svém poslání, na své radosti i na svém utrpení. Ježíš mluví o ještě těsnějším spojení mezi sebou a těmi, kdo ho budou následovat: Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás... Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti (Jan 15,4-5). A nadto mluví o tajemném a skutečném společenství mezi svým vlastním tělem a naším tělem: Kdo jí mé tělo a pije mnou krev, zůstává ve mně a já v něm (Jan 6,36). III. CÍRKEV CHRÁM DUCHA SVATÉHO čl Co je náš duch, to jest naše duše, pro naše údy, totiž je Duch svatý pro Kristovy údy, pro Kristovo Tělo, jímž je církev. Skutečnost, že všechny části Těla jsou spojeny jak mezi sebou, tak se svou nejvyšší hlavou, je třeba přičítat Kristovu Duchu, jako skrytému zdroji, protože přebývá celý v hlavě, celý v Těle a celý v každém z jeho údů. Duch svatý dělá z církve chrám živého Boha (2 Kor 6,16). Souhrn: čl Ježíš Kristus vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil nás, abychom byli jeho vlastním tělem (Tit 2,14). čl Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu (1 Petr 2,9). čl Do Božího lidu se vstupuje vírou a křtem. Všichni lidé jsou povoláni do nového Božího lidu, aby v Kristu lidé utvořili... jednu rodinu a jeden Boží lid. čl Církev je Kristovo Tělo. Kristus, který zemřel a vstal z mrtvých, vytváří společenství věřících jako své Tělo skrze Ducha a jeho působení ve svátostech, především v eucharistii. čl V jednotě tohoto Těla jsou rozmanité údy a funkce. Všechny údy jsou navzájem spojeny, zvláště s trpícími, chudými a pronásledovanými údy. čl Církev je Tělem, jehož hlavou je Kristus: ona žije z něho, v něm a pro něho; on pak žije s ní a v ní. čl Církev je Kristova nevěsta: on ji miloval a vydal se za ni. Obmyl ji svou krví. Udělal z ní plodnou Matku všech Božích dětí. čl Církev je chrámem Ducha svatého. Duch je jakoby duše mystického Těla, zdroj jeho života, jednoty v různorodosti a bohatství jeho darů a charismat. čl Celá církev se ukazuje jako lid sjednocený působením jednoty Otce i Syna i Ducha svatého

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu ROČNÍK V. ČÍSLO 5/2010 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu Jan 12,24 K Ježíši se jistě tlačily zástupy lidu, když vyprávěl podobenství o rozsévači, ale na hrstku

Více

Zpravodaj Radia Proglas č. 32

Zpravodaj Radia Proglas č. 32 Zpravodaj Radia Proglas č. 32 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, léto 2005 Slavíme a vzpomínáme Slavíme a vzpomínáme, kdo všechno dělá už deset let rádio s cyrilometodějským jménem Proglas:

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více