Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením"

Transkript

1 Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

2 úvodní slovo PoslÁní A PrIncIPY společnosti duha, o. s. POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA Posláním občanského sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. Bydlení možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a zapojit se do péče o vlastní domácnost Práce a vzdělávání možnost aktivně trávit den činnostmi, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, případně najít si zaměstnání Volný čas a zábava možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy Přátelé, rodina, vztahy možnost navazovat a prožívat vztahy k blízkým lidem Život ve společnosti možnost uplatnění volebního práva, využívání služeb pro veřejnost, kulturní akce pro běžné občany, navazování běžných sousedských vztahů ZÁSADY nepodporovat akce pouze pro znevýhodněné nepodporovat hromadné svážení dospělých lidí s mentálním znevýhodněním někam na společná shromáždění zachování, udržení, rozvíjení a čerpání z tradice DUHY spolupráce služeb nabízených Společností DUHA respektování osobnosti klienta zachování lidské důstojnosti zohlednění práva žít ve společnosti běžným způsobem života zplnomocňování klientů k rozhodování o sobě samých tak, aby sami určovali rozsah poskytované podpory překonávat obtíže v současné nejasné situaci ohledně financování sociálních služeb aniž by se to dotklo (negativně ovlivnilo) možnosti/ situace klientů Cíle, úkoly jsou stanoveny v jednotlivých službách Společnosti DUHA. Společnost DUHA naplňovala v roce 2013 své poslání poskytováním sociálních služeb a zaměstnáním zdravotně znevýhodněných pracovníků: Chráněné bydlení Centrum denních služeb (NOVÁ DUHA, Galerie Duhovka) Podpora samostatného bydlení Sociální firma Duhová prádelna Milí přátelé Společnosti DUHA, přicházíme opět po roce se svojí Výroční zprávou, abychom Vás seznámili s tím, co je u nás nového, co se nám podařilo a jaký je výhled do budoucna. Letos jsme připravili trochu nový koncept a předkládáme Vám z každé naší sociální služby příklady dobré praxe. Co to znamená? Každý rok se schází naši pracovníci, aby prezentovali před sebou navzájem svou práci za uplynulý rok. Pokud byste mohli být s námi při tomto setkání, myslím, že by Vám někdy šel mráz po zádech. Ne z důvodu strachu či nějakých negativních zážitků, ale naopak. Tato setkání probíhají již několik let a pokaždé si říkám, jaká je škoda, že nemohou všichni, kteří nás podporují, na vlastní kůži zažít tato setkání s příběhy našich klientů. Ale jak to zařídit? Proto jsme dostali nápad alespoň touto formou se o naše příklady dobré praxe s vámi podělit. Předkládáme vám 2 příklady z každé služby tak, jak je zachytili naši asistenti. Posuďte sami, zda se nám daří naplňovat naše poslání a zásady, které by se měly odrážet v naší každodenní praxi. Pokud mohu říci, že jsem na něco hrdá z naší práce, pak je to opravdu každodenní trpělivá práce našich asistentů, kteří svou přítomností v životech klientů plní nezastupitelnou roli. Námi poskytované služby vstupují do života dospělých lidí s mentálním znevýhodněním téměř ve všech oblastech života. O to je složitější naše práce a musíme denně zvažovat, zda do životů klientů Společnosti DUHA nevstupujeme příliš anebo naopak málo. Příliš znamená, že o ně pečujeme i tehdy, když si to nepřejí a málo, pokud je necháme samostatně rozhodovat, aniž by dostatečně chápali smysl svého počínání. Je naší povinností řešit tato dilemata a reflektovat své přístupy a rozhodnutí s nejvyšší mírou odpovědnosti. V roce 2013 jsme opět od začátku roku zažívali tu nejistotu, kterou již tak dobře známe a vždy nás trápí a to je nedostatek financí pro naše služby. Opětovně jsme se snažili přesvědčit všechny instituce, které udělují dotace a granty, že naše služba je potřebná a kvalitní. Musím poděkovat celému týmu vedení, za jejich snahu dokázat svou práci obhájit. Jsme opravdu rádi, že se podařilo sehnat dostatečné finance na poskytování stávajících služeb a podařilo se nám zachovat kvalitu. Děkujeme všem našim dárcům a podporovatelům, bez kterých si naši práci vůbec neumíme představit. Mezi naše dlouhodobé podporovatele patří náš největší dárce Nadační fond AVAST, jeho role je pro život Společnosti DUHA nezastupitelná a Nadační fond Taťány Kuchařové Krása pomoci, díky kterému zajišťujeme péči o naše klienty v seniorském věku. Důležité momenty rozvoje jsme zaznamenali v těchto oblastech: Rozvoj služby podpora samostatného bydlení (PSB) ukázalo se, že tato terénní služba začala být využívána klienty chráněného bydlení, ale i z rodin, které si uvědomují šanci pro své potomky osamostatnit se. Služba chráněné bydlení se soustředila na přípravu a odchod některých klientů do PSB, byly vytvářeny tzv. plány přechodu, kde se pojmenovávaly oblasti, ve kterých se musí klienti podporovat, aby mohli žít samostatně. V chráněném bydlení jsme pokračovali v poskytování služeb seniorům klientům, kteří v našem chráněném bydlení zestárli a za naší podpory zde dožívají. U jedné klientky chráněného bydlení jsme přešli za výrazné podpory Cesty domů a domácí péče ProCare Medical na paliativní péči. V Centru denních služeb jsme rozvinuli řadu nových tvůrčích technik novoročenky, otevřeli nové kluby a snažili se podporovat klienty v trénování jejich každodenních činností. Nadále podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním nebo mentálním znevýhodněním. Již 9 lidí se zdravotním znevýhodněním našlo své uplatnění a stálé místo v naší sociální firmě Duhová prádelna. Velice si vážíme jejich chuti do práce a snahy učit se novým věcem. V roce 2013 jsme nově akreditovali 4 vzdělávací kurzy pro pracovníky sociálních služeb, v současné době máme 6 vzdělávacích kurzů, ve kterých chceme předávat naše dlouholeté poznatky a zkušenosti z praxe Učíme jenom to, co sami umíme! Závěrem bych ráda poděkovala Vám všem, kteří nyní držíte v ruce naši Výroční zprávu za rok 2013, a kterým osud našich služeb není lhostejný. Děkujeme. PaedDr. Eva Brožová ředitelka Společnosti DUHA Mgr. Monika Slováčková předsedkyně Správní rady Společnosti DUHA Vydala Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením 2014 Fotografie: archiv Společnosti DUHA, Radomír Mervart, Zuzana Gabrielová Obrázek na titulní straně Anturie namalovala v CDS Galerie Duhovka Kateřina Nedbalová

3 chráněné bydlení V roce 2013 jsme službu Chráněné bydlení poskytli celkem 31 klientům. Přijali jsme nově jednu klientku, která k nám přišla z ústavního zařízení. Zároveň jsme s 5 klienty v průběhu celého roku spolupracovali na jejich přechodu do terénní služby Podpora samostatného bydlení a do samostatného života ve vlastním bytě. V roce 2014 plánujeme rozšířit službu Chráněného bydlení o 3 nové byty a chceme ji nabídnout cca 5 novým klientům. Také bychom rádi dvěma stávajícím klientům pomohli při přechodu do vlastního bytu a připravujeme pro ně poskytování služby formou tréninkového bydlení. I v letošním roce chceme prosazovat myšlenku, že i lidé s mentálním znevýhodněním, kteří jsou v seniorském věku, nebo potřebují větší míru podpory, mohou žít v chráněném bytě, v běžném prostředí mimo ústavní služby. DOBRÁ PRAXE KOCOUREK KAŠPÁREK paní J. Paní J. se přestěhovala do malé garsonky. Asistent za ní dochází 3 x týdně a pomáhá jí s nákupy, přípravou jídla, úklidem, organizací volného času aj. Paní J. si garsonku zařídila podle svého a byla ráda, že se nemusí dohadovat se spolubydlícím. Výhody samostatného bydlení však mohou být někdy překryty pocitem osamění. Paní J. se vždy ráda o někoho starala. V minulosti často mluvila o možnosti pořídit si koťátko, ale v podmínkách většího bytu s více spolubydlícími to bylo složité. V garsonce se paní J. k nápadu starat se o kočku znovu vrátila. Paní J. se svojí asistentkou promyslely v rámci Systému individuálního plánování všechny okolnosti pořízení a péče o domácího mazlíčka. Vytvořily rozpočet, kolik bude všechno stát, domluvily se, jakým způsobem bude paní J. o kočku pečovat (krmení, udržování čistoty, zajištění zdravotní péče o kočku) a paní J. si také na několik dní vyzkoušela, jaké to je, pečovat o kočku své sestry. Chovatelka britských modrých koček nabídla paní J., že jí daruje kotě. Paní J. si vybrala krásného kocourka a dala mu jméno Kašpárek. Spolu s asistentkou nakoupily a připravily všechny důležité věci (pelíšek, přenosný box pro kočku, hračky, žrádlo, kočičí toaletu ) a kocourek tak získal nový domov. Je moc hezké sledovat vztah, který se mezi paní J. a kocourkem tvoří. Ke každému vztahu nevyhnutelně patří i chvilky, kdy se o druhého bojíme. Mezi takové chvilky můžeme určitě počítat návštěvy veterináře, kam paní J. s kocourkem dochází v doprovodu své asistentky. Je to ona, kdo kocourka drží při očkování a podobných zákrocích a vždy trpí mnohem víc než kocourek. Starosti o kocourka jsou však vyvážené vším hezkým, co jim jejich vztah přináší! Jsem ráda, že se mi splnilo moje velké přání a mám konečně svého kocourka. No, jen se nám předveď! Pane doktore a bude ho to bolet? S Kašpárkem je opravdu veselo. DOBRÁ PRAXE NAKUPOVÁNÍ PřES TESCO DOVÁŽKU paní D. Paní D. začala v létě využívat dovážkovou službu od firmy Tesco. Tato veřejně dostupná služba umožnila paní D. ušetřit čas, který dosud trávila nakupováním potravin v supermarketu vzdáleném 30 minut cesty. Nutné nakupování zabíralo paní D. celkem 9 hodin týdně, což bylo stále těžší a těžší skloubit s dalšími povinnostmi a aktivitami (práce, zkoušky v divadle, volnočasové kroužky aj.). Čas strávený nákupy v doprovodu asistenta paní D. navíc stál více peněz, než stojí využívání samotné Tesco dovážky. Paní D. s velkou podporou týmu asistentů začala jedenkrát týdně objednávat velký nákup od Tesca a v průběhu týdne si cestou z práce dokupovat čerstvé pečivo, mléko aj. K objednání nákupu paní D. využívá internet ve své knihovně, kam si běžně chodí půjčovat knížky. S pomocí opatrovníka si paní D. zařídila bankovní účet a debetní kartu, která je pro hrazení dovážek nutností. Tým asistentů v rámci Systému individuálního plánování ošetřil způsob zabezpečení rizik při manipulaci s debetní kartou a při hrazení dovážek. Díky sobotním Tesco dovážkám ušetří paní D. peníze za 7 hodin asistence a hlavně získá volný čas a energii na aktivity, které ji baví. Objednávat musím po internetu. Naštěstí ho tady mají (v knihovně). Tak je to tu! A teď to jenom uklidit... Musím vrátit knížky!

4 PodPorA samostatného bydlení (Psb) V roce 2013 jsme poskytli službu 10 klientům. Byl to zároveň první rok, kdy jsme tuto službu oddělili od chráněného bydlení a s novým týmem a vedením ji začali rozvíjet. Vytvořili jsme nové standardy, smlouvy a metodiky. Na dvou příkladech dobré praxe bychom rádi ukázali možnosti a cesty podpory našich klientů k ještě většímu osamostatnění. V prvním případě jsme motivovali klienta k přestěhování z chráněného bydlení do vlastního bytu, ve kterém mu poskytujeme služby a jeho obavy zda vše zvládne, jsme vyřešili získáním spolubydlícího. Na druhém případě chceme ukázat, že možné řešení pro osamostatnění klienta je i přestěhování do domu s pečovatelskou službou, ve kterém získá levné a službami zajištěné bydlení a my máme nadále možnost poskytovat mu i naše služby. V dalším roce bude naším cílem službu rozšířit pro dalších 5 klientů. Rádi bychom se dostali do povědomí rodin s mladými dospělými s mentálním znevýhodněním, kteří by měli začít myslet na svoji budoucnost a na osamostatnění od rodičů. Tím nejlépe předejdou nepříjemným zvratům na sklonku svého života, kdy náhlý odchod rodičů může způsobit např. jejich umístění v ústavním zařízení. k drobným konfliktům, stejně jako ubírala možnost individuální práce během služby, která by směřovala k osamostatňování. Bylo tedy vhodné povzbudit pana L. i jeho rodinu ke splnění jeho cíle a motivovat ho k důležitému kroku přestěhování do vlastního bytu. S panem L. a jeho rodinou jsme tento krok pečivě připravovali ve spolupráci s asistenty chráněného bydlení. Společně jsme ho začali motivovat k větší zodpovědnosti za svůj život a učit ho, že asistent v nové službě mu bude pomáhat se vším, co bude třeba, ale pan L. se sám bude podílet na rozhodnutích, s čím potřebuje pomoci v danou chvíli. Obavou rodiny bylo, zda pan L., který nikdy nebydlel sám, nebude v bytě opuštěný a ztracený. Proto jsme nabídli jako řešení najít do bytu spolubydlícího z řad studentů, který bude panu L. nejen oporou, ale navíc finančně přispěje na provoz bytu. (Pozn. Tato varianta se jeví jako nejvýhodnější pro obě strany student získá levnější bydlení za cenu drobného dohledu často jde skutečně jen o fyzickou přítomnost- a rodina klienta získá klid, že není sám v bytě bez jakékoli pomoci. Úspěšně takto praktikujeme již u 2 dalších klientů). Osobní asistentce pana L. se takovou spolubydlící podařilo nalézt bez problémů a stěhování pana L. již nic nebránilo. Během léta spolu postupně převáželi věci mezi jednotlivými byty a od září bydlí pan L. ve svém bytě, kde využívá terénní službu Podpora samostatného bydlení. Nová situace ho velice nadchla. Ukázalo se, že zodpovědnost za vlastní byt ho motivuje natolik, že asistenci při úklidu a běžném provozu v bytě téměř nepotřebuje (což je mnohem víc, než jsme doufali; dokud žil v chráněném bydlení, působil dojmem, že domácí práce nedělá, dělat nechce a neumí, a asistent ho k nim musel složitě přesvědčovat). Asistent do bytu chodí každý den od pondělí do čtvrtka (víkendy tráví s rodinou) na dvě hodiny a panu L. pomáhá zejména s nákupem a financemi, vařením a pečením, organizací času a aktivit. Také se spolu radí o všech nestandardních situacích, které pana L. potkávají. Výhledově snad bude možné některé dny asistence zrušit, pan L. si pomalu uspořádává život tak, že jich nebude třeba. Dalším cílem pana L. bylo najít si práci, kde bude dostávat výplatu. Změny, ke kterým došlo v jeho osobním životě, ho motivovaly natolik, že se zúčastnil programu pro zaměstnávání lidí se znevýhodněním a nyní navštěvuje dvakrát v týdnu chráněnou dílnu Gawain a získává tam pracovní návyky a disciplínu. DOBRÁ PRAXE NOVý ŽIVOT VE VLASTNÍ DOMÁCNOSTI pan L. Panu L. je 37 let a od svých 19 let žil v chráněném bydlení Společnosti DUHA, všechny víkendy a prázdniny trávil u rodičů. Dlouho měl k dispozici každodenní i noční asistenci, poslední tři roky žil v chráněném bytě, kam chodil asistent jen odpoledne. Pan L. si ale přál, aby mohl žít ve svém vlastním bytě, který zdědil po matce. On i jeho rodina se nicméně obávali náhlých změn a nebyli si jisti, zda to zvládne. Situace v chráněném bytě, kde s panem L. bydleli další 3 klienti, občas zavdávala příčinu Učím se počítat a rozeznávat mince. Bude mi tolik stačit na nákup? Rád peču, ale s tím mi pomáhá asistent a zvládám už i sám uklízet! DOBRÁ PRAXE KLIDNé STÁřÍ V SOUČINNOSTI BYDLENÍ V DPS A POMOCÍ SLUŽBY PSB pan M. Panu M. je 66 let a klientem služby Podpora samostatného bydlení se stal v dubnu roku 2013 po přestěhování z chráněného bytu do domu s pečovatelskou službou (DPS). Přestěhování bylo pro pana M. velkou motivací a životním úspěchem na cestě k úplnému osamostatnění i v takto pozdním věku. Výhodou bydlení v DPS je zajištění některých důležitých oblastí, jako je každodenní teplá strava, 24h recepce pomoc v nouzi, pravidelné návštěvy lékaře v domě, možnost zajištění oprav v bytě, apod. V ostatních oblastech využívá pan M. pro pomoc službu Podpora samostatného bydlení. Konkrétně se s asistentkou věnuje nákupům, úklidu, praní, vyřizování finančních a osobních záležitostí a podpoře ve volnočasových aktivitách. V novém domově si pan M. rychle zvykl a cítí se v něm velmi příjemně. Říká, že by nikdy nechtěl měnit. Dříve byl zvyklý na služby každý den, po osamostatnění se jeho dovednosti vylepšily natolik, že asistentka za ním dochází jen 3 x v týdnu, většinou na 3 až 4hodiny. Pokud se domluví na extra službě, podnikají pan M. s asistentkou drobné výlety nebo návštěvy muzeí. Zbylé dny se pan M. věnuje své přítelkyni, návštěvám nebo malování vzorů, což je jeho dlouholetý koníček. Pokud by v budoucnu z důvodu ubývání sil v důsledku stáří pan M. potřeboval pomoci více, přizpůsobíme služby opět jeho aktuálním potřebám. V týdnu chodím na obědy zde v pečovatelském domě, ale o víkendu si s pomocí asistentky rád uvařím sám. Cítím se tady dobře, nikdy bych nechtěl měnit. Ve volných chvílích rád chodím do muzeí nebo na výlety. Nejraději mám staré autobusy.

5 centrum denních služeb (cds) CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI DUHA (CDS) Fotografie z benefičního večera Víno pro DUHU 2013 KONTAKTY PRO ROK 2014 ředitelka PaedDr. EVA BROŽOVÁ mobil: tel.: fax: ekonomka a personalistka BLANKA PROCHÁZKOVÁ mobil: tel.: SPOLEČNOST DUHA integrace osob s mentálním postižením Českolipská 621, Praha 9 IČ: , DIČ: CZ účet pro zasílání darů: /0100, Komerční banka tel./fax: , Podpora samostatného bydlení Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Českolipská Praha 9 vedoucí Podpory samostatného bydlení Mgr. IVANA PEŠATOVÁ mobil: tel./fax: V roce 2013 naši službu využívalo celkem 58 klientů, z toho 42 klientů v CDS NOVÁ DUHA a 16 klientů v CDS Galerie Duhovka. V roce 2013 jsme přijali 3 nové klienty. Naši klienti do Centra denních služeb nejčastěji dochází z důvodu, aby aktivně trávili den, něco nového se naučili, rozvíjeli své schopnosti a dovednosti, zvýšili svoji samostatnost a byli mezi kamarády. V roce 2013 se nám podařilo rozšířit nabídku činností pro naše klienty. Program jsme obohatili o přípravu zdravých zeleninových salátů, masáže, pravidelné pořádání celodenních výletů, cvičení na židlích, které je vhodné pro seniory a lidi s pohybovým omezením a dramaterapii. Dva příklady dobré praxe ilustrují, jak je možné z pohledu klienta v CDS prožít den. V prvním případě Vám chceme představit náš nový projekt Novoročenky pomáhají, který byl v letošním roce pro nás velkou inspirací. Cílem projektu Novoročenky pomáhají je získat finance k zajištění asistence pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním v Chráněném bydlení a Centru denních služeb Společnosti DUHA. V příkladu dobré praxe Vám představujeme, co projekt klientům přináší. Ve druhém případě hledáme vhodné činnosti pro člověka s mentálním znevýhodněním v seniorském věku, aby si udržel co největší míru schopností a dovedností a abychom mu vyšli vstříc v jeho zájmech a přáních. V dalším roce bychom se chtěli zaměřit na přijímání nových klientů a rozšířit nabídku odpoledních činností. sekretariát MARIE KLAUSOVÁ mobil: tel.: a fax: fundraising a PR Mgr. MARGITA LOSOVÁ mobil: tel.: PETRA HUDEČKOVÁ, BA mobil: MARGITA VYSKOČILOVÁ mobil: tel./fax: Chráněné bydlení Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Českolipská Praha 9 vedoucí Chráněného bydlení Mgr. JAN ŠLOSÁREK mobil: tel./fax: sociální pracovnice a metodička Mgr. PETRA FAISTAVEROVÁ tel./fax: koordinátorka Chráněného bydlení Mgr. ZDENKA VACULÍKOVÁ mobil: tel./fax: úřední hodiny středa 8-14 koordinátorka Chráněného bydlení IVONA HEISSIGEROVÁ mobil: tel./fax: úřední hodiny pondělí 7-14 sociální pracovnice a metodička Mgr. PETRA FAISTAVEROVÁ tel./fax: koordinátorka Podpory samostatného bydlení VERONIKA KLUSÁKOVÁ, Dis. mobil: Centra denních služeb (CDS) Společnosti DUHA vedoucí CDS DANA ROSENREITEROVÁ mobil kancelář: mobil vedoucí: zástupce vedoucí CDS, metodik Mgr. VERONIKA LEJCAROVÁ mobil kancelář: mobil: sociální pracovnice pro CDS Bc. MARIE NEDVĚDOVÁ mobil kancelář: CDS Galerie Duhovka Staromlýnská 577/ , Praha 9 Vysočany tel mobil: CDS NOVÁ DUHA Náměstí plukovníka Vlčka 696/4 a 697/ , Praha 14 Černý Most mobil kancelář: Připojte se k nám na SpolecnostDuha DOBRÁ PRAXE CDS GALERIE DUHOVKA NOVOROČENKY POMÁHAJÍ V CDS Galerie Duhovka jsme se v roce 2013 s klienty velmi věnovali malování a výtvarnému tvoření. Malování má v CDS Galerie Duhovka tradici již od počátku vzniku centra. V galerii CDS proběhlo několik velmi úspěšných výstav našich klientů. V letošním roce byl pro nás velkou inspirací a motivací projekt Novoročenky pomáhají. S klienty jsme malovali především v odpoledním klubu Malování/Arteterapie, který probíhá jedenkrát týdně, ale účastnili se i klienti, kteří dochází pouze dopoledne. Z obou CDS Společnosti DUHA se do projektu zapojilo 12 klientů. Vyvrcholením našeho malování byla na podzim výstava obrazů v CDS Galerie Duhovka a předávání obrazů našich klientů. Pro lidi, kteří obrazy malovali, to bylo velké ocenění. Měli radost, že namalovali obrazy, co se líbí a co sklízí úspěch. Malování bublinami? To jsem nevěděla, že to taky jde. Je to legrace.

6 Každý obraz je originál a za každým dílem stojí osobní výpověď autora. Každý z nich má svůj osobitý styl, který se pořád vyvíjí. Při malování zkoušíme různé výtvarné techniky a materiály. Malujeme na plátna, sololitové desky, kartony, apod. Malujeme na zadaná témata, podle předloh, připravíme si zátiší nebo malujeme jen tak, podle vlastní fantazie. Hledáme společně různá témata, na která bychom mohli malovat, například na téma Jak mi dneska je a díky tomu můžeme lépe popsat svoje pocity. Malovat můžeme podle hudby nebo zvolíme jenom modrou barvu a užíváme si vše, co hudba nebo modrá barva představuje a přináší. Učíme se malovat květinu ve váze, lidské tělo a uvědomujeme si tak, co k tělu patří. Malovat se také učíme od významných umělců, vybíráme si z jejich děl a zkoušíme se jimi inspirovat. Někdy malujeme všichni jeden společný ob- raz, učíme se spolupracovat a komunikovat mezi sebou. Rádi zkoušíme netradiční výtvarné techniky a experimentujeme. Např. malujeme bublinami z bublifuku. Často se při malování stává, že se někdo, kdo toho běžně moc nesdělí, plynule rozpovídá o svém obrázku. Jiný se celý rozzáří nad hotovým obrázkem, spokojený, že něco takového namaloval on. A další se zase třeba potřebuje zbavit špatné nálady, odpočinout si, chce si popovídat o tom, co maluje a někdy i o tom, co ho trápí. Malování naše klienty baví, mají radost, když vidí výsledek své činnosti. Mají radost z toho, že dokážou vytvořit něco, co se líbí, co sklízí úspěch. Již mnoho výzkumů dokázalo, že samotné výtvarné aktivity působí velice terapeuticky. Samotné malování je léčivé. Kreativitu ve svém životě potřebujeme, máme ji v sobě geneticky zakódovanou. Tím, že jsme tvořiví v jedné oblasti, zvyšujeme naši tvořivost i v jiných oblastech. Malování pomáhá naši kreativitu probudit, rozvíjí ji. Rozvíjí i fantazii, vyjadřovací schopnosti, zručnost, jemnou motoriku, prostorové vnímání, vnímání času, podporuje sebevědomí, umožňuje psychické uvolnění, sebevyjádření, má vliv na kognitivní a emocionální složku osobnosti a mnohé další. Lidem, kteří mají potíže v komunikaci, ji malování usnadňuje. Mohou se dorozumět pomocí obrázků nebo se nad obrázkem lépe rozhovoří. U lidí s mentálním znevýhodněním po delší docházce na malování dochází k nárůstu kreativity, slovní zásoby, fantazie a sociálního cítění. Na webových stránkách novorocenky-pomahaji.cz najdete příběhy všech našich klientů zapojených do projektu. Ráda maluju podle svý fantazie. Mám ráda, když je přitom puštěná hudba, nejradši mám delfíny. Předávám svoje obrazy panu Hudečkovi z firmy Orbit. Hurá! Obrazy nám budou krásně zdobit kancelář a pošleme je jako PF partnerům. Pokaždé mě fascinuje, co vše se při malování odehrává. Někdy se někdo, kdo toho běžně moc nesdělí, plynule rozpovídá o svém obrázku. Jiný se celý rozzáří nad hotovým obrázkem, spokojený, že něco takového namaloval on! A další se zase třeba potřebuje zbavit napětí, stresu, odpočinout si, chce si popovídat o tom, co maluje někdy i o tom, co ho trápí. A je předán další obraz pro lesnickou a dřevařskou fakultu ČZU. Ráda chodím do lesa a ráda maluju stromy. Malování mi pomáhá zbavit se špatné nálady. Já tu špatnou náladu vymaluju! Mám svojí výstavu! Lidi si koupili moje obrazy. Jsem ráda, že se jim líbí! Koupě obrazu byla nejprve intuitivní, protože je ten obrázek prostě krásný a já ho chtěla.vzhledem k ceně jsem ovšem zvažovala, jestli je moje chtění rozumné. Když jsem si ovšem uvědomila, že na různé neziskové organizace přispívám již několik let 1000 Kč ročně, řekla jsem si, že je to dobrý způsob, jak si udělat radost a na několik let dopředu si Společnost DUHA odškrtnout jako zaplacenou. Vždyť nevíme, co nás v budoucnu čeká, že? Tohle je už třetí obraz Prahy. Teď maluju labutě. Byli jsme se s ostatníma projít po Praze, koukala jsem, co bych mohla malovat.

7 DOBRÁ PRAXE Využití služby v CDS NOVÁ DUHA - pan I. Pan I. je dlouholetým klientem Společnosti DUHA, využívá službu Chráněné bydlení a Centrum denních služeb navštěvuje od jeho počátku. I. je pán již v letech a má bohaté životní zkušenosti. Do CDS dochází proto, že tam má své kamarády a asistentku, kterou má velmi rád. Jeho velkou vášní jsou tvořivé činnosti, a to práce s keramickou hlínou. Vždy je velmi smutný z toho, když nemůže přijít, jak on říká do práce. Pan I. se účastní různých aktivit, ale vždy se těší z toho, že se k tvoření z hlíny vrátí. V CDS ho jeho klíčová pracovnice podporuje v trénování paměti (má diagnostikovanou demenci), I. má velmi špatnou krátkodobou paměť, a pokud není orientován v prostoru a čase, je velmi úzkostlivý. Proto v rámci individuálního plánování každodenně trénuje paměť. S asistentkou mluví o tom, jaké je roční období, měsíc a den. Poté tyto informace a čísla sám vyhledává a následně připichuje na nástěnku. Každý den po obědě také skládá puzzle, které mu jeho klíčová pracovnice sama vytvořila. Pan I. je velký vlastenec, takže se s asistentkou dohodli, že mu připraví puzzle s vlajkou ČR, malým a velkým státním znakem (puzzle jsou velké skládají se např. pouze ze čtyř dílů). Ivan stráví u skládání dlouhé chvíle a mnohdy je za- potřebí i pomoc asistentky. Kromě trénování paměti tím zlepšuje i jemnou motoriku. Pan I. má velmi dobrou dlouhodobou paměť, a proto jsme mu v CDS nabídli aktivitu zlaté časy vzpomínání, jde o reminiscenční techniku, při níž vzpomíná na své dětství, na rodiče, místa, která měl rád a zážitky, které si dodnes uchoval. 1x za týden se také účastní cvičení, které probíhá skupinovou formou a převážně na židlích. Smyslem tohoto cvičení je klienty aktivizovat a zapojovat svaly, které jsou běžně nevyužité, umět zkoordinovat pohyby, což mu mnohdy dělá potíže. Pan I. se snažíme aktivizovat také tím, že pravidelně dochází do solné jeskyně v centru Prahy, I. během cesty mnohdy zapomíná, kam a proč jde, ale když dojde do cíle, tak je spokojený a říká, že se do jeskyně moc těší. Těší se z toho, jak si odpočine. Pan I. je klient, který také potřebuje menší podporu při hygieně a stravování (během jídla často usíná, někdy potřebuje pomoci s nakrájením tuhých pokrmů), je to však velký gurmán a na obědy do restaurace dochází velmi rád. Práce s panem I. je velmi individuální, dbáme na aktivizaci a pomoc v tom, aby si v maximální možné míře zachoval stávající schopnosti a dovednosti. Každý den po obědě skládám puzzle, mám rád vše, co souvisí s Českem. Puzzle mi vytvořila moje asistentka Maruška. Někdy mi dají pěkně zabrat. Moc rád čtu a doplňuji různá přísloví a pořekadla, musím u toho hodně vzpomínat a přemýšlet. Ivan při trénování paměti, používá k tomu pracovní sešity pí. Mgr. Suché, která je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. OPPA V září tohoto roku jsme zahájili realizaci projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu, operační program Praha Adaptabilita a Hlavním městem Praha. Projekt má název Víceúrovňové odborné vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA za účelem zvýšení jejich kvalifikace i rozvoje organizace s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb a na jeho realizaci máme 16 měsíců. Díky tomuto projektu jsme například mohli na plný úvazek přijmout fundraiserku, která kromě běžné práce fundraisera bude pracovat i na tvorbě fundraisingového plánu. Tato pozice je pro každou neziskovou organizaci klíčová a my věříme, že nám pomůže zajistit lepší finanční stabilitu. Dále můžeme našim pracovníkům nabídnout nadstavbové odborné vzdělávání a zkvalitnit tím naše služby. Konkrétně během prvních 4 měsíců realizace jsme poskytli všem pracovníkům přímé péče akreditovaný kurz s názvem Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách, dále měli možnost zvolit si i libovolný kurz, který individuálně odpovídá jejich potřebám v oblasti práce s našimi klienty. Zahájili jsme pravidelné případové supervize pro každý tým pracovníků, proběhla první stáž asistentů chráněného bydlení v o.s.dolmen, kde mohli sdílet své zkušenosti. Tým vedení zahájil individuální koučování, které má také za cíl zvýšit stabilitu Každou středu cvičím, cvičení mě moc baví, pokaždé mám pak lepší náladu. a profesionalitu týmů jednotlivých služeb a tím i stabilitu celé organizace. V roce 2014 budou naše aktivity pokračovat, přidají se individuální supervize, více stáží, včetně jedné zahraniční a více kurzů. Tento projekt byl podpořen z ESF Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DUHOVÁ PRÁDELNA V DUZE mám všechno rád, ale když můžu pracovat, jsem nejspokojenější. Jsme rádi, že vás můžeme informovat o úspěšném rozvoji naší sociální firmy Duhová prádelna. Duhovou prádelnu jsme založili (v r. 2012) s cílem vytvořit pracovní místa pro naše klienty a vytvořit ziskovou firmu na podporu mateřské organizace. Prádelnu provozuje DUHA integrace osob s mentálním postižením, s.r.o. Náš cíl se nám pomalu, ale jistě daří naplňovat. V současné chvíli máme stabilní tým 9 pracovníků s mentálním nebo jiným zdravotním znevýhodněním, vedoucí provozu, která má více než 20 let zkušeností s provozem prádelny a svůj tým vede k profesionálním výkonům. Naším současným cílem je zkvalitňovat služby pro naše zákazníky a především udržet si jejich přízeň. Věříme, že našim zákazníkům není lhostejná filozofie naší sociální firmy a vědí, že zadáním zakázky Duhové prádelně podporují znevýhodněné spoluobčany, za což jim děkujeme. V roce 2013 jsme zaznamenali několik úspěchů: v červnu Společnost DUHA obhájila podnikatelský plán Duhové prádelny v rámci programu Akcelerátor Nadace Via - vzdělávání k sociálnímu podnikání a získala 1. místo, jehož součástí byla i odměna ,-Kč. V říjnu se naše zaměstnankyně, paní Jitka Rosová, stala finalistkou soutěže pořádanou NFOZP - Zaměstnanec roku Nominována byla v kategorii chráněný trh práce, pro její velkou snahu se aktivně zapojit do práce i přes svoje znevýhodnění. V závěru roku Duhová prádelna uspěla v projektu Srdcerváči, který organizuje NFOZP, a získala ,-Kč na nákup nové pračky s menší kapacitou prádla, která vhodně doplnila naše stávající vybavení. Děkujeme! Duhovou prádelnu najdete na Černém Mostě. Prostor jsme získali do pronájmu od Magistrátu hl. m. Prahy. Na mzdy pracovníků se znevýhodněním čerpáme dotace od Úřadu práce. Jsme rádi, že sociálním podnikáním můžeme měnit vnímání práce lidí se znevýhodněním.

8 FInAnční ZPrÁvA Financování skladba nákladů za rok 2013 Materiál, energie 14,89 % Služby 12,19 % Osobní náklady 70,88 % Ostatní náklady 2,04 % % Kč 2,04 % 14,89 % 12,19 % 70,88 % skladba výnosů za rok 2013 Provozní dotace (MPSV, Magistrát hl.m. Prahy) 60,20 % ESF 2,20 % Příspěvky klientů 24,41 % Příspěvky od organizací, soukromníků, dárců a nadací 10,31 % Prodej výrobků a služeb 1,36 % Ostatní výnosy 1,52 % % Kč 2,20 % 1,36 % 10,31 % 24,41 % 1,52 % 60,20 % Občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením získalo většinu svých prostředků formou státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování, bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme získávat prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů. Poděkování patří i našemu největšímu dárci Nadačnímu fondu AVAST. Dále děkujeme Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci za podporu projektu Služba pro seniory v Chráněném bydlení Společnosti DUHA. Účetní závěrku Společnosti DUHA za rok 2013 najdete na Všem, kteří nás v roce 2013 podpořili darem, dobrovolnou prací, návštěvou akcí nebo nabídkou spolupráce, mnohokrát děkujeme. Chcete-li vědět více o tom, jak pomoci, navštivte prosím Dárci a sponzoři v roce 2013: Děkujeme všem dárcům, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci. Agrodružstvo Nový Šaldorf - Modrý sklep Anna Halamová Arnold Kinkal - Brass Studio Prague Botanická zahrada hl. m. Prahy - Troja Cena Nadace VIA a Dr. Alfreda Badera Cut Flowers ČZU Vinařské středisko Mělník-Chloumek Digi Office, s.r.o. Diplomatic Spouses Association PaedDr. Eva Brožová FORRATINO, Lukáš Debnár, Tomáš Kučera Fudy moving, s.r.o. Igor Bažant Ivana Pokorná Ing. Radek Vachtl JABLOCOM, s.r.o. Jarmila Baudišová, Ing. Pavel Baudiš Jaroslav Fujdiak Jiří Šulc Jolana Nováková a Slávek Kůtek Karolina Hughes kavárna Kaaba Kühnův smíšený sbor Kraus Mělnické vinařství, Vilém Kraus LMC s.r.o. Lubomír Herza Marie Soukupová Martin Staroň Meffert ČR, spol.s r.o. Městská část Praha 1 Městská část Praha 9 MOSLED s.r.o. MŠ speciální, Praha 8, Štíbrova MV Technik, s.r.o. Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci Nadace Via Nadační fond AVAST Nový Prostor ORBIT s.r.o. ORBIT Services s.r.o. PaedDr. Pavla Žákovská Patria Kobylí a.s. Pavel Hrabkovský, vinařství Velké Žernoseky Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Petr Pech PK 62, a.s. PPS AGRO Strachotín a.s. REMA s.r.o. Renata Kludáková RF HOBBY s.r.o. RK Intercontact s.r.o. Rodinné vinařství Hrdina a dcera Rodinné vinařství Jedlička & Novák, Bořetice Rodinné vinařství Mikulenkovi, Žernoseky Sklep Grébovka Speed Press Plus, a.s. Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice a.s. The Prague Concert Co. Tomáš Katschner TRANSPORTSERVIS a.s. Vinařství Kosík Vinařství Kvíc - Petr Rychtařík Vinařství LAHOFER, a.s. Vinařství Poppovi Šatov - Vin - produkt s.r.o. Vinice Salabka, Ing. Lubomír Bílík Vinselekt Michlovský a.s. Vinotéka Karlín, Jiří Fajtl Vladimíra Šubrtová Zlatá Praha spol. s.r.o. Zdeňka Benedová Znovín Znojmo, a.s. Žernosecké vinařství s.r.o. V roce 2013 s námi spolupracovali: ČZU - fakulta lesnická a dřevařská hotel ADRIA, koupaliště Stírka - Robert Segmüller, kavárna Kaaba - Ivana Vachtlová a Alena Leitlová, Šárka Adamová, Petr Plodík, Jiří Sobek, Starbucks Coffee, Printstep s.r.o. - Petr Hruboš, Karolina Hughes, Eliška Bejčková, Peter Vrábel, orchestr Berg, Jiří Schmitzer, Jitka Schneiderová, Dája Šimíčková a Barney Kantor, hotel Sheraton, Relaxační centra Infinit, Restaurace u Mrtvýho ptáka Karlín. Dobrovolníci: Barbora Halašková, Alexandra Lukášová, David Kotěšovec, Patricie Sojovská, Hana Jůzová, Natálie Debnárová, Kateřina Dvořáková, a dále dobrovolníci ze Starbucks Coffee, dobrovolníci ze společnosti Avast DÁRCE TISKU VýROČNÍ ZPRÁVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Společnost DUHA, z. ú. sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním. spolecnostduha.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Společnost DUHA, z. ú. sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním. spolecnostduha.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost DUHA, z. ú. sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním spolecnostduha.cz SLOVO ÚVODEM Vážení, právě držíte v ruce Výroční zprávu za rok 2014, která mapuje

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Náklady Částka v Kč 1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 6 839 156 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon 318 427 458, 736 611 680 Email sanco.kancelar@seznam.cz www.sanco-pb.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov. www.fosaops.org

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov. www.fosaops.org VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov www.fosaops.org I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Sídlo: IČ: DIČ: Číslo bankovního účtu: Zápis do rejstříku obecně prospěšných

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok 2008.

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Výroční zpráva 2014. KRÁSA POMOCI, o.p.s.

Výroční zpráva 2014. KRÁSA POMOCI, o.p.s. Výroční zpráva 2014 KRÁSA POMOCI, o.p.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO KRÁSA POMOCI, o.p.s. JAK POMÁHÁME PROJEKTY Kontaktní místo Terénní sociální poradenství Dobrovolnictví v domácnostech seniorů PODĚKOVÁNÍ KONTAKTNÍ

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Obsah: Úvodní slovo Lidé ve Vítej o.p.s. v roce 2007 Vítej o.p.s. v roce 2007 Sponzoři a donátoři Finanční zpráva Výrok auditora Kontakt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017 Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc., vedoucí služby 1. VIZE DOMÁCNOSTI Vize DZR Maják vychází z existence nepřímé úměry mezi fyzickou únavou uživatele služby způsobenou cíleným

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK STANDARD Č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SR1-007-09/2014 TABULKA PRO PRACOVNÍKY: DATUM JMÉNO PRACOVNÍKA PODPIS TABULKA PRO DOBROVOLNÍKY, PRAKTIKANTY: DATUM JMÉNO DOBROVOLNÍKA,

Více