Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením"

Transkript

1 Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

2 úvodní slovo PoslÁní A PrIncIPY společnosti duha, o. s. POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA Posláním občanského sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. Bydlení možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a zapojit se do péče o vlastní domácnost Práce a vzdělávání možnost aktivně trávit den činnostmi, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, případně najít si zaměstnání Volný čas a zábava možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy Přátelé, rodina, vztahy možnost navazovat a prožívat vztahy k blízkým lidem Život ve společnosti možnost uplatnění volebního práva, využívání služeb pro veřejnost, kulturní akce pro běžné občany, navazování běžných sousedských vztahů ZÁSADY nepodporovat akce pouze pro znevýhodněné nepodporovat hromadné svážení dospělých lidí s mentálním znevýhodněním někam na společná shromáždění zachování, udržení, rozvíjení a čerpání z tradice DUHY spolupráce služeb nabízených Společností DUHA respektování osobnosti klienta zachování lidské důstojnosti zohlednění práva žít ve společnosti běžným způsobem života zplnomocňování klientů k rozhodování o sobě samých tak, aby sami určovali rozsah poskytované podpory překonávat obtíže v současné nejasné situaci ohledně financování sociálních služeb aniž by se to dotklo (negativně ovlivnilo) možnosti/ situace klientů Cíle, úkoly jsou stanoveny v jednotlivých službách Společnosti DUHA. Společnost DUHA naplňovala v roce 2013 své poslání poskytováním sociálních služeb a zaměstnáním zdravotně znevýhodněných pracovníků: Chráněné bydlení Centrum denních služeb (NOVÁ DUHA, Galerie Duhovka) Podpora samostatného bydlení Sociální firma Duhová prádelna Milí přátelé Společnosti DUHA, přicházíme opět po roce se svojí Výroční zprávou, abychom Vás seznámili s tím, co je u nás nového, co se nám podařilo a jaký je výhled do budoucna. Letos jsme připravili trochu nový koncept a předkládáme Vám z každé naší sociální služby příklady dobré praxe. Co to znamená? Každý rok se schází naši pracovníci, aby prezentovali před sebou navzájem svou práci za uplynulý rok. Pokud byste mohli být s námi při tomto setkání, myslím, že by Vám někdy šel mráz po zádech. Ne z důvodu strachu či nějakých negativních zážitků, ale naopak. Tato setkání probíhají již několik let a pokaždé si říkám, jaká je škoda, že nemohou všichni, kteří nás podporují, na vlastní kůži zažít tato setkání s příběhy našich klientů. Ale jak to zařídit? Proto jsme dostali nápad alespoň touto formou se o naše příklady dobré praxe s vámi podělit. Předkládáme vám 2 příklady z každé služby tak, jak je zachytili naši asistenti. Posuďte sami, zda se nám daří naplňovat naše poslání a zásady, které by se měly odrážet v naší každodenní praxi. Pokud mohu říci, že jsem na něco hrdá z naší práce, pak je to opravdu každodenní trpělivá práce našich asistentů, kteří svou přítomností v životech klientů plní nezastupitelnou roli. Námi poskytované služby vstupují do života dospělých lidí s mentálním znevýhodněním téměř ve všech oblastech života. O to je složitější naše práce a musíme denně zvažovat, zda do životů klientů Společnosti DUHA nevstupujeme příliš anebo naopak málo. Příliš znamená, že o ně pečujeme i tehdy, když si to nepřejí a málo, pokud je necháme samostatně rozhodovat, aniž by dostatečně chápali smysl svého počínání. Je naší povinností řešit tato dilemata a reflektovat své přístupy a rozhodnutí s nejvyšší mírou odpovědnosti. V roce 2013 jsme opět od začátku roku zažívali tu nejistotu, kterou již tak dobře známe a vždy nás trápí a to je nedostatek financí pro naše služby. Opětovně jsme se snažili přesvědčit všechny instituce, které udělují dotace a granty, že naše služba je potřebná a kvalitní. Musím poděkovat celému týmu vedení, za jejich snahu dokázat svou práci obhájit. Jsme opravdu rádi, že se podařilo sehnat dostatečné finance na poskytování stávajících služeb a podařilo se nám zachovat kvalitu. Děkujeme všem našim dárcům a podporovatelům, bez kterých si naši práci vůbec neumíme představit. Mezi naše dlouhodobé podporovatele patří náš největší dárce Nadační fond AVAST, jeho role je pro život Společnosti DUHA nezastupitelná a Nadační fond Taťány Kuchařové Krása pomoci, díky kterému zajišťujeme péči o naše klienty v seniorském věku. Důležité momenty rozvoje jsme zaznamenali v těchto oblastech: Rozvoj služby podpora samostatného bydlení (PSB) ukázalo se, že tato terénní služba začala být využívána klienty chráněného bydlení, ale i z rodin, které si uvědomují šanci pro své potomky osamostatnit se. Služba chráněné bydlení se soustředila na přípravu a odchod některých klientů do PSB, byly vytvářeny tzv. plány přechodu, kde se pojmenovávaly oblasti, ve kterých se musí klienti podporovat, aby mohli žít samostatně. V chráněném bydlení jsme pokračovali v poskytování služeb seniorům klientům, kteří v našem chráněném bydlení zestárli a za naší podpory zde dožívají. U jedné klientky chráněného bydlení jsme přešli za výrazné podpory Cesty domů a domácí péče ProCare Medical na paliativní péči. V Centru denních služeb jsme rozvinuli řadu nových tvůrčích technik novoročenky, otevřeli nové kluby a snažili se podporovat klienty v trénování jejich každodenních činností. Nadále podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním nebo mentálním znevýhodněním. Již 9 lidí se zdravotním znevýhodněním našlo své uplatnění a stálé místo v naší sociální firmě Duhová prádelna. Velice si vážíme jejich chuti do práce a snahy učit se novým věcem. V roce 2013 jsme nově akreditovali 4 vzdělávací kurzy pro pracovníky sociálních služeb, v současné době máme 6 vzdělávacích kurzů, ve kterých chceme předávat naše dlouholeté poznatky a zkušenosti z praxe Učíme jenom to, co sami umíme! Závěrem bych ráda poděkovala Vám všem, kteří nyní držíte v ruce naši Výroční zprávu za rok 2013, a kterým osud našich služeb není lhostejný. Děkujeme. PaedDr. Eva Brožová ředitelka Společnosti DUHA Mgr. Monika Slováčková předsedkyně Správní rady Společnosti DUHA Vydala Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením 2014 Fotografie: archiv Společnosti DUHA, Radomír Mervart, Zuzana Gabrielová Obrázek na titulní straně Anturie namalovala v CDS Galerie Duhovka Kateřina Nedbalová

3 chráněné bydlení V roce 2013 jsme službu Chráněné bydlení poskytli celkem 31 klientům. Přijali jsme nově jednu klientku, která k nám přišla z ústavního zařízení. Zároveň jsme s 5 klienty v průběhu celého roku spolupracovali na jejich přechodu do terénní služby Podpora samostatného bydlení a do samostatného života ve vlastním bytě. V roce 2014 plánujeme rozšířit službu Chráněného bydlení o 3 nové byty a chceme ji nabídnout cca 5 novým klientům. Také bychom rádi dvěma stávajícím klientům pomohli při přechodu do vlastního bytu a připravujeme pro ně poskytování služby formou tréninkového bydlení. I v letošním roce chceme prosazovat myšlenku, že i lidé s mentálním znevýhodněním, kteří jsou v seniorském věku, nebo potřebují větší míru podpory, mohou žít v chráněném bytě, v běžném prostředí mimo ústavní služby. DOBRÁ PRAXE KOCOUREK KAŠPÁREK paní J. Paní J. se přestěhovala do malé garsonky. Asistent za ní dochází 3 x týdně a pomáhá jí s nákupy, přípravou jídla, úklidem, organizací volného času aj. Paní J. si garsonku zařídila podle svého a byla ráda, že se nemusí dohadovat se spolubydlícím. Výhody samostatného bydlení však mohou být někdy překryty pocitem osamění. Paní J. se vždy ráda o někoho starala. V minulosti často mluvila o možnosti pořídit si koťátko, ale v podmínkách většího bytu s více spolubydlícími to bylo složité. V garsonce se paní J. k nápadu starat se o kočku znovu vrátila. Paní J. se svojí asistentkou promyslely v rámci Systému individuálního plánování všechny okolnosti pořízení a péče o domácího mazlíčka. Vytvořily rozpočet, kolik bude všechno stát, domluvily se, jakým způsobem bude paní J. o kočku pečovat (krmení, udržování čistoty, zajištění zdravotní péče o kočku) a paní J. si také na několik dní vyzkoušela, jaké to je, pečovat o kočku své sestry. Chovatelka britských modrých koček nabídla paní J., že jí daruje kotě. Paní J. si vybrala krásného kocourka a dala mu jméno Kašpárek. Spolu s asistentkou nakoupily a připravily všechny důležité věci (pelíšek, přenosný box pro kočku, hračky, žrádlo, kočičí toaletu ) a kocourek tak získal nový domov. Je moc hezké sledovat vztah, který se mezi paní J. a kocourkem tvoří. Ke každému vztahu nevyhnutelně patří i chvilky, kdy se o druhého bojíme. Mezi takové chvilky můžeme určitě počítat návštěvy veterináře, kam paní J. s kocourkem dochází v doprovodu své asistentky. Je to ona, kdo kocourka drží při očkování a podobných zákrocích a vždy trpí mnohem víc než kocourek. Starosti o kocourka jsou však vyvážené vším hezkým, co jim jejich vztah přináší! Jsem ráda, že se mi splnilo moje velké přání a mám konečně svého kocourka. No, jen se nám předveď! Pane doktore a bude ho to bolet? S Kašpárkem je opravdu veselo. DOBRÁ PRAXE NAKUPOVÁNÍ PřES TESCO DOVÁŽKU paní D. Paní D. začala v létě využívat dovážkovou službu od firmy Tesco. Tato veřejně dostupná služba umožnila paní D. ušetřit čas, který dosud trávila nakupováním potravin v supermarketu vzdáleném 30 minut cesty. Nutné nakupování zabíralo paní D. celkem 9 hodin týdně, což bylo stále těžší a těžší skloubit s dalšími povinnostmi a aktivitami (práce, zkoušky v divadle, volnočasové kroužky aj.). Čas strávený nákupy v doprovodu asistenta paní D. navíc stál více peněz, než stojí využívání samotné Tesco dovážky. Paní D. s velkou podporou týmu asistentů začala jedenkrát týdně objednávat velký nákup od Tesca a v průběhu týdne si cestou z práce dokupovat čerstvé pečivo, mléko aj. K objednání nákupu paní D. využívá internet ve své knihovně, kam si běžně chodí půjčovat knížky. S pomocí opatrovníka si paní D. zařídila bankovní účet a debetní kartu, která je pro hrazení dovážek nutností. Tým asistentů v rámci Systému individuálního plánování ošetřil způsob zabezpečení rizik při manipulaci s debetní kartou a při hrazení dovážek. Díky sobotním Tesco dovážkám ušetří paní D. peníze za 7 hodin asistence a hlavně získá volný čas a energii na aktivity, které ji baví. Objednávat musím po internetu. Naštěstí ho tady mají (v knihovně). Tak je to tu! A teď to jenom uklidit... Musím vrátit knížky!

4 PodPorA samostatného bydlení (Psb) V roce 2013 jsme poskytli službu 10 klientům. Byl to zároveň první rok, kdy jsme tuto službu oddělili od chráněného bydlení a s novým týmem a vedením ji začali rozvíjet. Vytvořili jsme nové standardy, smlouvy a metodiky. Na dvou příkladech dobré praxe bychom rádi ukázali možnosti a cesty podpory našich klientů k ještě většímu osamostatnění. V prvním případě jsme motivovali klienta k přestěhování z chráněného bydlení do vlastního bytu, ve kterém mu poskytujeme služby a jeho obavy zda vše zvládne, jsme vyřešili získáním spolubydlícího. Na druhém případě chceme ukázat, že možné řešení pro osamostatnění klienta je i přestěhování do domu s pečovatelskou službou, ve kterém získá levné a službami zajištěné bydlení a my máme nadále možnost poskytovat mu i naše služby. V dalším roce bude naším cílem službu rozšířit pro dalších 5 klientů. Rádi bychom se dostali do povědomí rodin s mladými dospělými s mentálním znevýhodněním, kteří by měli začít myslet na svoji budoucnost a na osamostatnění od rodičů. Tím nejlépe předejdou nepříjemným zvratům na sklonku svého života, kdy náhlý odchod rodičů může způsobit např. jejich umístění v ústavním zařízení. k drobným konfliktům, stejně jako ubírala možnost individuální práce během služby, která by směřovala k osamostatňování. Bylo tedy vhodné povzbudit pana L. i jeho rodinu ke splnění jeho cíle a motivovat ho k důležitému kroku přestěhování do vlastního bytu. S panem L. a jeho rodinou jsme tento krok pečivě připravovali ve spolupráci s asistenty chráněného bydlení. Společně jsme ho začali motivovat k větší zodpovědnosti za svůj život a učit ho, že asistent v nové službě mu bude pomáhat se vším, co bude třeba, ale pan L. se sám bude podílet na rozhodnutích, s čím potřebuje pomoci v danou chvíli. Obavou rodiny bylo, zda pan L., který nikdy nebydlel sám, nebude v bytě opuštěný a ztracený. Proto jsme nabídli jako řešení najít do bytu spolubydlícího z řad studentů, který bude panu L. nejen oporou, ale navíc finančně přispěje na provoz bytu. (Pozn. Tato varianta se jeví jako nejvýhodnější pro obě strany student získá levnější bydlení za cenu drobného dohledu často jde skutečně jen o fyzickou přítomnost- a rodina klienta získá klid, že není sám v bytě bez jakékoli pomoci. Úspěšně takto praktikujeme již u 2 dalších klientů). Osobní asistentce pana L. se takovou spolubydlící podařilo nalézt bez problémů a stěhování pana L. již nic nebránilo. Během léta spolu postupně převáželi věci mezi jednotlivými byty a od září bydlí pan L. ve svém bytě, kde využívá terénní službu Podpora samostatného bydlení. Nová situace ho velice nadchla. Ukázalo se, že zodpovědnost za vlastní byt ho motivuje natolik, že asistenci při úklidu a běžném provozu v bytě téměř nepotřebuje (což je mnohem víc, než jsme doufali; dokud žil v chráněném bydlení, působil dojmem, že domácí práce nedělá, dělat nechce a neumí, a asistent ho k nim musel složitě přesvědčovat). Asistent do bytu chodí každý den od pondělí do čtvrtka (víkendy tráví s rodinou) na dvě hodiny a panu L. pomáhá zejména s nákupem a financemi, vařením a pečením, organizací času a aktivit. Také se spolu radí o všech nestandardních situacích, které pana L. potkávají. Výhledově snad bude možné některé dny asistence zrušit, pan L. si pomalu uspořádává život tak, že jich nebude třeba. Dalším cílem pana L. bylo najít si práci, kde bude dostávat výplatu. Změny, ke kterým došlo v jeho osobním životě, ho motivovaly natolik, že se zúčastnil programu pro zaměstnávání lidí se znevýhodněním a nyní navštěvuje dvakrát v týdnu chráněnou dílnu Gawain a získává tam pracovní návyky a disciplínu. DOBRÁ PRAXE NOVý ŽIVOT VE VLASTNÍ DOMÁCNOSTI pan L. Panu L. je 37 let a od svých 19 let žil v chráněném bydlení Společnosti DUHA, všechny víkendy a prázdniny trávil u rodičů. Dlouho měl k dispozici každodenní i noční asistenci, poslední tři roky žil v chráněném bytě, kam chodil asistent jen odpoledne. Pan L. si ale přál, aby mohl žít ve svém vlastním bytě, který zdědil po matce. On i jeho rodina se nicméně obávali náhlých změn a nebyli si jisti, zda to zvládne. Situace v chráněném bytě, kde s panem L. bydleli další 3 klienti, občas zavdávala příčinu Učím se počítat a rozeznávat mince. Bude mi tolik stačit na nákup? Rád peču, ale s tím mi pomáhá asistent a zvládám už i sám uklízet! DOBRÁ PRAXE KLIDNé STÁřÍ V SOUČINNOSTI BYDLENÍ V DPS A POMOCÍ SLUŽBY PSB pan M. Panu M. je 66 let a klientem služby Podpora samostatného bydlení se stal v dubnu roku 2013 po přestěhování z chráněného bytu do domu s pečovatelskou službou (DPS). Přestěhování bylo pro pana M. velkou motivací a životním úspěchem na cestě k úplnému osamostatnění i v takto pozdním věku. Výhodou bydlení v DPS je zajištění některých důležitých oblastí, jako je každodenní teplá strava, 24h recepce pomoc v nouzi, pravidelné návštěvy lékaře v domě, možnost zajištění oprav v bytě, apod. V ostatních oblastech využívá pan M. pro pomoc službu Podpora samostatného bydlení. Konkrétně se s asistentkou věnuje nákupům, úklidu, praní, vyřizování finančních a osobních záležitostí a podpoře ve volnočasových aktivitách. V novém domově si pan M. rychle zvykl a cítí se v něm velmi příjemně. Říká, že by nikdy nechtěl měnit. Dříve byl zvyklý na služby každý den, po osamostatnění se jeho dovednosti vylepšily natolik, že asistentka za ním dochází jen 3 x v týdnu, většinou na 3 až 4hodiny. Pokud se domluví na extra službě, podnikají pan M. s asistentkou drobné výlety nebo návštěvy muzeí. Zbylé dny se pan M. věnuje své přítelkyni, návštěvám nebo malování vzorů, což je jeho dlouholetý koníček. Pokud by v budoucnu z důvodu ubývání sil v důsledku stáří pan M. potřeboval pomoci více, přizpůsobíme služby opět jeho aktuálním potřebám. V týdnu chodím na obědy zde v pečovatelském domě, ale o víkendu si s pomocí asistentky rád uvařím sám. Cítím se tady dobře, nikdy bych nechtěl měnit. Ve volných chvílích rád chodím do muzeí nebo na výlety. Nejraději mám staré autobusy.

5 centrum denních služeb (cds) CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI DUHA (CDS) Fotografie z benefičního večera Víno pro DUHU 2013 KONTAKTY PRO ROK 2014 ředitelka PaedDr. EVA BROŽOVÁ mobil: tel.: fax: ekonomka a personalistka BLANKA PROCHÁZKOVÁ mobil: tel.: SPOLEČNOST DUHA integrace osob s mentálním postižením Českolipská 621, Praha 9 IČ: , DIČ: CZ účet pro zasílání darů: /0100, Komerční banka tel./fax: , Podpora samostatného bydlení Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Českolipská Praha 9 vedoucí Podpory samostatného bydlení Mgr. IVANA PEŠATOVÁ mobil: tel./fax: V roce 2013 naši službu využívalo celkem 58 klientů, z toho 42 klientů v CDS NOVÁ DUHA a 16 klientů v CDS Galerie Duhovka. V roce 2013 jsme přijali 3 nové klienty. Naši klienti do Centra denních služeb nejčastěji dochází z důvodu, aby aktivně trávili den, něco nového se naučili, rozvíjeli své schopnosti a dovednosti, zvýšili svoji samostatnost a byli mezi kamarády. V roce 2013 se nám podařilo rozšířit nabídku činností pro naše klienty. Program jsme obohatili o přípravu zdravých zeleninových salátů, masáže, pravidelné pořádání celodenních výletů, cvičení na židlích, které je vhodné pro seniory a lidi s pohybovým omezením a dramaterapii. Dva příklady dobré praxe ilustrují, jak je možné z pohledu klienta v CDS prožít den. V prvním případě Vám chceme představit náš nový projekt Novoročenky pomáhají, který byl v letošním roce pro nás velkou inspirací. Cílem projektu Novoročenky pomáhají je získat finance k zajištění asistence pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním v Chráněném bydlení a Centru denních služeb Společnosti DUHA. V příkladu dobré praxe Vám představujeme, co projekt klientům přináší. Ve druhém případě hledáme vhodné činnosti pro člověka s mentálním znevýhodněním v seniorském věku, aby si udržel co největší míru schopností a dovedností a abychom mu vyšli vstříc v jeho zájmech a přáních. V dalším roce bychom se chtěli zaměřit na přijímání nových klientů a rozšířit nabídku odpoledních činností. sekretariát MARIE KLAUSOVÁ mobil: tel.: a fax: fundraising a PR Mgr. MARGITA LOSOVÁ mobil: tel.: PETRA HUDEČKOVÁ, BA mobil: MARGITA VYSKOČILOVÁ mobil: tel./fax: Chráněné bydlení Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Českolipská Praha 9 vedoucí Chráněného bydlení Mgr. JAN ŠLOSÁREK mobil: tel./fax: sociální pracovnice a metodička Mgr. PETRA FAISTAVEROVÁ tel./fax: koordinátorka Chráněného bydlení Mgr. ZDENKA VACULÍKOVÁ mobil: tel./fax: úřední hodiny středa 8-14 koordinátorka Chráněného bydlení IVONA HEISSIGEROVÁ mobil: tel./fax: úřední hodiny pondělí 7-14 sociální pracovnice a metodička Mgr. PETRA FAISTAVEROVÁ tel./fax: koordinátorka Podpory samostatného bydlení VERONIKA KLUSÁKOVÁ, Dis. mobil: Centra denních služeb (CDS) Společnosti DUHA vedoucí CDS DANA ROSENREITEROVÁ mobil kancelář: mobil vedoucí: zástupce vedoucí CDS, metodik Mgr. VERONIKA LEJCAROVÁ mobil kancelář: mobil: sociální pracovnice pro CDS Bc. MARIE NEDVĚDOVÁ mobil kancelář: CDS Galerie Duhovka Staromlýnská 577/ , Praha 9 Vysočany tel mobil: CDS NOVÁ DUHA Náměstí plukovníka Vlčka 696/4 a 697/ , Praha 14 Černý Most mobil kancelář: Připojte se k nám na SpolecnostDuha DOBRÁ PRAXE CDS GALERIE DUHOVKA NOVOROČENKY POMÁHAJÍ V CDS Galerie Duhovka jsme se v roce 2013 s klienty velmi věnovali malování a výtvarnému tvoření. Malování má v CDS Galerie Duhovka tradici již od počátku vzniku centra. V galerii CDS proběhlo několik velmi úspěšných výstav našich klientů. V letošním roce byl pro nás velkou inspirací a motivací projekt Novoročenky pomáhají. S klienty jsme malovali především v odpoledním klubu Malování/Arteterapie, který probíhá jedenkrát týdně, ale účastnili se i klienti, kteří dochází pouze dopoledne. Z obou CDS Společnosti DUHA se do projektu zapojilo 12 klientů. Vyvrcholením našeho malování byla na podzim výstava obrazů v CDS Galerie Duhovka a předávání obrazů našich klientů. Pro lidi, kteří obrazy malovali, to bylo velké ocenění. Měli radost, že namalovali obrazy, co se líbí a co sklízí úspěch. Malování bublinami? To jsem nevěděla, že to taky jde. Je to legrace.

6 Každý obraz je originál a za každým dílem stojí osobní výpověď autora. Každý z nich má svůj osobitý styl, který se pořád vyvíjí. Při malování zkoušíme různé výtvarné techniky a materiály. Malujeme na plátna, sololitové desky, kartony, apod. Malujeme na zadaná témata, podle předloh, připravíme si zátiší nebo malujeme jen tak, podle vlastní fantazie. Hledáme společně různá témata, na která bychom mohli malovat, například na téma Jak mi dneska je a díky tomu můžeme lépe popsat svoje pocity. Malovat můžeme podle hudby nebo zvolíme jenom modrou barvu a užíváme si vše, co hudba nebo modrá barva představuje a přináší. Učíme se malovat květinu ve váze, lidské tělo a uvědomujeme si tak, co k tělu patří. Malovat se také učíme od významných umělců, vybíráme si z jejich děl a zkoušíme se jimi inspirovat. Někdy malujeme všichni jeden společný ob- raz, učíme se spolupracovat a komunikovat mezi sebou. Rádi zkoušíme netradiční výtvarné techniky a experimentujeme. Např. malujeme bublinami z bublifuku. Často se při malování stává, že se někdo, kdo toho běžně moc nesdělí, plynule rozpovídá o svém obrázku. Jiný se celý rozzáří nad hotovým obrázkem, spokojený, že něco takového namaloval on. A další se zase třeba potřebuje zbavit špatné nálady, odpočinout si, chce si popovídat o tom, co maluje a někdy i o tom, co ho trápí. Malování naše klienty baví, mají radost, když vidí výsledek své činnosti. Mají radost z toho, že dokážou vytvořit něco, co se líbí, co sklízí úspěch. Již mnoho výzkumů dokázalo, že samotné výtvarné aktivity působí velice terapeuticky. Samotné malování je léčivé. Kreativitu ve svém životě potřebujeme, máme ji v sobě geneticky zakódovanou. Tím, že jsme tvořiví v jedné oblasti, zvyšujeme naši tvořivost i v jiných oblastech. Malování pomáhá naši kreativitu probudit, rozvíjí ji. Rozvíjí i fantazii, vyjadřovací schopnosti, zručnost, jemnou motoriku, prostorové vnímání, vnímání času, podporuje sebevědomí, umožňuje psychické uvolnění, sebevyjádření, má vliv na kognitivní a emocionální složku osobnosti a mnohé další. Lidem, kteří mají potíže v komunikaci, ji malování usnadňuje. Mohou se dorozumět pomocí obrázků nebo se nad obrázkem lépe rozhovoří. U lidí s mentálním znevýhodněním po delší docházce na malování dochází k nárůstu kreativity, slovní zásoby, fantazie a sociálního cítění. Na webových stránkách novorocenky-pomahaji.cz najdete příběhy všech našich klientů zapojených do projektu. Ráda maluju podle svý fantazie. Mám ráda, když je přitom puštěná hudba, nejradši mám delfíny. Předávám svoje obrazy panu Hudečkovi z firmy Orbit. Hurá! Obrazy nám budou krásně zdobit kancelář a pošleme je jako PF partnerům. Pokaždé mě fascinuje, co vše se při malování odehrává. Někdy se někdo, kdo toho běžně moc nesdělí, plynule rozpovídá o svém obrázku. Jiný se celý rozzáří nad hotovým obrázkem, spokojený, že něco takového namaloval on! A další se zase třeba potřebuje zbavit napětí, stresu, odpočinout si, chce si popovídat o tom, co maluje někdy i o tom, co ho trápí. A je předán další obraz pro lesnickou a dřevařskou fakultu ČZU. Ráda chodím do lesa a ráda maluju stromy. Malování mi pomáhá zbavit se špatné nálady. Já tu špatnou náladu vymaluju! Mám svojí výstavu! Lidi si koupili moje obrazy. Jsem ráda, že se jim líbí! Koupě obrazu byla nejprve intuitivní, protože je ten obrázek prostě krásný a já ho chtěla.vzhledem k ceně jsem ovšem zvažovala, jestli je moje chtění rozumné. Když jsem si ovšem uvědomila, že na různé neziskové organizace přispívám již několik let 1000 Kč ročně, řekla jsem si, že je to dobrý způsob, jak si udělat radost a na několik let dopředu si Společnost DUHA odškrtnout jako zaplacenou. Vždyť nevíme, co nás v budoucnu čeká, že? Tohle je už třetí obraz Prahy. Teď maluju labutě. Byli jsme se s ostatníma projít po Praze, koukala jsem, co bych mohla malovat.

7 DOBRÁ PRAXE Využití služby v CDS NOVÁ DUHA - pan I. Pan I. je dlouholetým klientem Společnosti DUHA, využívá službu Chráněné bydlení a Centrum denních služeb navštěvuje od jeho počátku. I. je pán již v letech a má bohaté životní zkušenosti. Do CDS dochází proto, že tam má své kamarády a asistentku, kterou má velmi rád. Jeho velkou vášní jsou tvořivé činnosti, a to práce s keramickou hlínou. Vždy je velmi smutný z toho, když nemůže přijít, jak on říká do práce. Pan I. se účastní různých aktivit, ale vždy se těší z toho, že se k tvoření z hlíny vrátí. V CDS ho jeho klíčová pracovnice podporuje v trénování paměti (má diagnostikovanou demenci), I. má velmi špatnou krátkodobou paměť, a pokud není orientován v prostoru a čase, je velmi úzkostlivý. Proto v rámci individuálního plánování každodenně trénuje paměť. S asistentkou mluví o tom, jaké je roční období, měsíc a den. Poté tyto informace a čísla sám vyhledává a následně připichuje na nástěnku. Každý den po obědě také skládá puzzle, které mu jeho klíčová pracovnice sama vytvořila. Pan I. je velký vlastenec, takže se s asistentkou dohodli, že mu připraví puzzle s vlajkou ČR, malým a velkým státním znakem (puzzle jsou velké skládají se např. pouze ze čtyř dílů). Ivan stráví u skládání dlouhé chvíle a mnohdy je za- potřebí i pomoc asistentky. Kromě trénování paměti tím zlepšuje i jemnou motoriku. Pan I. má velmi dobrou dlouhodobou paměť, a proto jsme mu v CDS nabídli aktivitu zlaté časy vzpomínání, jde o reminiscenční techniku, při níž vzpomíná na své dětství, na rodiče, místa, která měl rád a zážitky, které si dodnes uchoval. 1x za týden se také účastní cvičení, které probíhá skupinovou formou a převážně na židlích. Smyslem tohoto cvičení je klienty aktivizovat a zapojovat svaly, které jsou běžně nevyužité, umět zkoordinovat pohyby, což mu mnohdy dělá potíže. Pan I. se snažíme aktivizovat také tím, že pravidelně dochází do solné jeskyně v centru Prahy, I. během cesty mnohdy zapomíná, kam a proč jde, ale když dojde do cíle, tak je spokojený a říká, že se do jeskyně moc těší. Těší se z toho, jak si odpočine. Pan I. je klient, který také potřebuje menší podporu při hygieně a stravování (během jídla často usíná, někdy potřebuje pomoci s nakrájením tuhých pokrmů), je to však velký gurmán a na obědy do restaurace dochází velmi rád. Práce s panem I. je velmi individuální, dbáme na aktivizaci a pomoc v tom, aby si v maximální možné míře zachoval stávající schopnosti a dovednosti. Každý den po obědě skládám puzzle, mám rád vše, co souvisí s Českem. Puzzle mi vytvořila moje asistentka Maruška. Někdy mi dají pěkně zabrat. Moc rád čtu a doplňuji různá přísloví a pořekadla, musím u toho hodně vzpomínat a přemýšlet. Ivan při trénování paměti, používá k tomu pracovní sešity pí. Mgr. Suché, která je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. OPPA V září tohoto roku jsme zahájili realizaci projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu, operační program Praha Adaptabilita a Hlavním městem Praha. Projekt má název Víceúrovňové odborné vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA za účelem zvýšení jejich kvalifikace i rozvoje organizace s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb a na jeho realizaci máme 16 měsíců. Díky tomuto projektu jsme například mohli na plný úvazek přijmout fundraiserku, která kromě běžné práce fundraisera bude pracovat i na tvorbě fundraisingového plánu. Tato pozice je pro každou neziskovou organizaci klíčová a my věříme, že nám pomůže zajistit lepší finanční stabilitu. Dále můžeme našim pracovníkům nabídnout nadstavbové odborné vzdělávání a zkvalitnit tím naše služby. Konkrétně během prvních 4 měsíců realizace jsme poskytli všem pracovníkům přímé péče akreditovaný kurz s názvem Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách, dále měli možnost zvolit si i libovolný kurz, který individuálně odpovídá jejich potřebám v oblasti práce s našimi klienty. Zahájili jsme pravidelné případové supervize pro každý tým pracovníků, proběhla první stáž asistentů chráněného bydlení v o.s.dolmen, kde mohli sdílet své zkušenosti. Tým vedení zahájil individuální koučování, které má také za cíl zvýšit stabilitu Každou středu cvičím, cvičení mě moc baví, pokaždé mám pak lepší náladu. a profesionalitu týmů jednotlivých služeb a tím i stabilitu celé organizace. V roce 2014 budou naše aktivity pokračovat, přidají se individuální supervize, více stáží, včetně jedné zahraniční a více kurzů. Tento projekt byl podpořen z ESF Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DUHOVÁ PRÁDELNA V DUZE mám všechno rád, ale když můžu pracovat, jsem nejspokojenější. Jsme rádi, že vás můžeme informovat o úspěšném rozvoji naší sociální firmy Duhová prádelna. Duhovou prádelnu jsme založili (v r. 2012) s cílem vytvořit pracovní místa pro naše klienty a vytvořit ziskovou firmu na podporu mateřské organizace. Prádelnu provozuje DUHA integrace osob s mentálním postižením, s.r.o. Náš cíl se nám pomalu, ale jistě daří naplňovat. V současné chvíli máme stabilní tým 9 pracovníků s mentálním nebo jiným zdravotním znevýhodněním, vedoucí provozu, která má více než 20 let zkušeností s provozem prádelny a svůj tým vede k profesionálním výkonům. Naším současným cílem je zkvalitňovat služby pro naše zákazníky a především udržet si jejich přízeň. Věříme, že našim zákazníkům není lhostejná filozofie naší sociální firmy a vědí, že zadáním zakázky Duhové prádelně podporují znevýhodněné spoluobčany, za což jim děkujeme. V roce 2013 jsme zaznamenali několik úspěchů: v červnu Společnost DUHA obhájila podnikatelský plán Duhové prádelny v rámci programu Akcelerátor Nadace Via - vzdělávání k sociálnímu podnikání a získala 1. místo, jehož součástí byla i odměna ,-Kč. V říjnu se naše zaměstnankyně, paní Jitka Rosová, stala finalistkou soutěže pořádanou NFOZP - Zaměstnanec roku Nominována byla v kategorii chráněný trh práce, pro její velkou snahu se aktivně zapojit do práce i přes svoje znevýhodnění. V závěru roku Duhová prádelna uspěla v projektu Srdcerváči, který organizuje NFOZP, a získala ,-Kč na nákup nové pračky s menší kapacitou prádla, která vhodně doplnila naše stávající vybavení. Děkujeme! Duhovou prádelnu najdete na Černém Mostě. Prostor jsme získali do pronájmu od Magistrátu hl. m. Prahy. Na mzdy pracovníků se znevýhodněním čerpáme dotace od Úřadu práce. Jsme rádi, že sociálním podnikáním můžeme měnit vnímání práce lidí se znevýhodněním.

8 FInAnční ZPrÁvA Financování skladba nákladů za rok 2013 Materiál, energie 14,89 % Služby 12,19 % Osobní náklady 70,88 % Ostatní náklady 2,04 % % Kč 2,04 % 14,89 % 12,19 % 70,88 % skladba výnosů za rok 2013 Provozní dotace (MPSV, Magistrát hl.m. Prahy) 60,20 % ESF 2,20 % Příspěvky klientů 24,41 % Příspěvky od organizací, soukromníků, dárců a nadací 10,31 % Prodej výrobků a služeb 1,36 % Ostatní výnosy 1,52 % % Kč 2,20 % 1,36 % 10,31 % 24,41 % 1,52 % 60,20 % Občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením získalo většinu svých prostředků formou státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování, bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme získávat prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů. Poděkování patří i našemu největšímu dárci Nadačnímu fondu AVAST. Dále děkujeme Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci za podporu projektu Služba pro seniory v Chráněném bydlení Společnosti DUHA. Účetní závěrku Společnosti DUHA za rok 2013 najdete na Všem, kteří nás v roce 2013 podpořili darem, dobrovolnou prací, návštěvou akcí nebo nabídkou spolupráce, mnohokrát děkujeme. Chcete-li vědět více o tom, jak pomoci, navštivte prosím Dárci a sponzoři v roce 2013: Děkujeme všem dárcům, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci. Agrodružstvo Nový Šaldorf - Modrý sklep Anna Halamová Arnold Kinkal - Brass Studio Prague Botanická zahrada hl. m. Prahy - Troja Cena Nadace VIA a Dr. Alfreda Badera Cut Flowers ČZU Vinařské středisko Mělník-Chloumek Digi Office, s.r.o. Diplomatic Spouses Association PaedDr. Eva Brožová FORRATINO, Lukáš Debnár, Tomáš Kučera Fudy moving, s.r.o. Igor Bažant Ivana Pokorná Ing. Radek Vachtl JABLOCOM, s.r.o. Jarmila Baudišová, Ing. Pavel Baudiš Jaroslav Fujdiak Jiří Šulc Jolana Nováková a Slávek Kůtek Karolina Hughes kavárna Kaaba Kühnův smíšený sbor Kraus Mělnické vinařství, Vilém Kraus LMC s.r.o. Lubomír Herza Marie Soukupová Martin Staroň Meffert ČR, spol.s r.o. Městská část Praha 1 Městská část Praha 9 MOSLED s.r.o. MŠ speciální, Praha 8, Štíbrova MV Technik, s.r.o. Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci Nadace Via Nadační fond AVAST Nový Prostor ORBIT s.r.o. ORBIT Services s.r.o. PaedDr. Pavla Žákovská Patria Kobylí a.s. Pavel Hrabkovský, vinařství Velké Žernoseky Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Petr Pech PK 62, a.s. PPS AGRO Strachotín a.s. REMA s.r.o. Renata Kludáková RF HOBBY s.r.o. RK Intercontact s.r.o. Rodinné vinařství Hrdina a dcera Rodinné vinařství Jedlička & Novák, Bořetice Rodinné vinařství Mikulenkovi, Žernoseky Sklep Grébovka Speed Press Plus, a.s. Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice a.s. The Prague Concert Co. Tomáš Katschner TRANSPORTSERVIS a.s. Vinařství Kosík Vinařství Kvíc - Petr Rychtařík Vinařství LAHOFER, a.s. Vinařství Poppovi Šatov - Vin - produkt s.r.o. Vinice Salabka, Ing. Lubomír Bílík Vinselekt Michlovský a.s. Vinotéka Karlín, Jiří Fajtl Vladimíra Šubrtová Zlatá Praha spol. s.r.o. Zdeňka Benedová Znovín Znojmo, a.s. Žernosecké vinařství s.r.o. V roce 2013 s námi spolupracovali: ČZU - fakulta lesnická a dřevařská hotel ADRIA, koupaliště Stírka - Robert Segmüller, kavárna Kaaba - Ivana Vachtlová a Alena Leitlová, Šárka Adamová, Petr Plodík, Jiří Sobek, Starbucks Coffee, Printstep s.r.o. - Petr Hruboš, Karolina Hughes, Eliška Bejčková, Peter Vrábel, orchestr Berg, Jiří Schmitzer, Jitka Schneiderová, Dája Šimíčková a Barney Kantor, hotel Sheraton, Relaxační centra Infinit, Restaurace u Mrtvýho ptáka Karlín. Dobrovolníci: Barbora Halašková, Alexandra Lukášová, David Kotěšovec, Patricie Sojovská, Hana Jůzová, Natálie Debnárová, Kateřina Dvořáková, a dále dobrovolníci ze Starbucks Coffee, dobrovolníci ze společnosti Avast DÁRCE TISKU VýROČNÍ ZPRÁVY

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE RUBIKoNovINy 02 / 2015 Již 21 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum Korunní 101 130 00 Praha

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci...

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci... listopad2013 Víno a umění vinoaumeni.cz Jan Světlík strojírenství a umění Dan Balabán a jeho žáci... Alexandra Koláčková umění, které si vás najde JakoJá.cz o životě jaký je Obsah Je to každý rok stejné

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Otakar Svoboda: Chci využít jihočeského potenciálu

Otakar Svoboda: Chci využít jihočeského potenciálu říjen listopad 2014 / číslo4 / ročník 2 / bulletin je zdarma Foto: Petr Zikmund Z obsahu: Seriál - Nový občanský zákoník (3. díl: Výživné) Když si děti hrají s jazykem Lukáš Čeněk: Pitím kávy můžete i

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více