Srovnávací tabulka stávajících a nových benchmarků fondů ISČS. Fondy peněžního trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací tabulka stávajících a nových benchmarků fondů ISČS. Fondy peněžního trhu"

Transkript

1 Srovnávací tabula stávajících a nových benchmarů fondů ISČS Fondy peněžního trhu Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond Je usilováno o dosažení výonnosti podílového fondu nad úrovní výonnosti benchmaru, terým je rátodobá úroová sazba (šestiměsíční PRIOR): 1 6M Pribor SI ( ) poplaty Je usilováno o dosažení výonnosti podílového fondu nad úrovní výonnosti tohoto benchmaru: SI (1 - ) * (75%*M Pribid + 5%*E1XS HG ) poplaty M Pribid mezibanovní úroová sazba, měsíce, za terou si bany navzájem posytují úvěry na česém mezibanovním trhu E1XS HG an of America Merrill Lynch Euro Index index podniových dluhopisů s ratingem agentury Standard&Poors mezi AAA a A, vyjma podřízeného dluhu, v EUR, zajištěný do Změna mezibanovní úroové sazby 6M Pribor na M Pribid má za cíl přesnější vyjádření výnosu instrumentů peněžního trhu, teré fond reálně naupuje (poladniční pouázy, depozita apod.). oplnění indexu E1XS HG do benchmaru slouží zohlednění investic fondu do nestátních dluhopisů vysoé vality, odpovídajících investiční politice popsané ve statutu. luhopisové fondy Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., ONINVEST - otevřený podílový fond I ) (75% CHTATR + 5% 6M Pribor poplaty ) CHTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa, obsahuje všechny česé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro denominované v fondu I (1 - ) * (75 %*G0CZ + 5 %*ERS0 HG ) poplaty G0CZ an of America Merrill Lynch Czech Government onds Index index česých státních dluhopisů, v ERS0 HG an of America Merrill Lynch Euro Index index podniových dluhopisů trhů, v EUR, zajištěný do Náhrada indexu česých státních dluhopisů CHTATR obdobným indexem česých státních dluhopisů G0CZ má za cíl sjednocení srovnávacích indexů v rámci nové finanční supiny do teré patří ISČS od once rou 009 a terá srovnávacích indexů přispěje dalšímu zvalitnění správy portfolia fondu. Náhrada mezibanovní úroové sazby 6M Pribor za index podniových dluhopisů ERS0 HG má za cíl zohlednění investic fondu do nestátních dluhopisů vysoé vality, odpovídajících investiční politice popsané ve statutu.. Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., SPOROON - otevřený podílový fond ( ) poplaty 1 (75% CHTATR + 5% 6M Pribor ) S CHTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa, obsahuje všechny česé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro denominované v fondu S (1 - ) * (75%*G0CZ + 5%*ERS0 HG ) poplaty G0CZ an of America Merrill Lynch Czech Government onds Index index česých státních dluhopisů, v ERS0 HG an of America Merrill Lynch Euro Index index podniových dluhopisů, v EUR, zajištěný do Náhrada indexu česých státních dluhopisů CHTATR obdobným indexem česých státních dluhopisů G0CZ má za cíl sjednocení srovnávacích indexů v rámci nové finanční supiny do teré ISČS patří od once rou 009 a terá srovnávacích indexů přispěje dalšímu zvalitnění správy portfolia fondu. Náhrada mezibanovní úroové sazby 6M Pribor za index podniových dluhopisů ERS0 HG má za cíl lepší zohlednění investic fondu do nestátních dluhopisů vysoé vality, odpovídajících investiční politice popsané ve statutu. Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., TRENON - otevřený dluhopisový podílový fond T 5% * CHTATR + 5% * HNTATR + )* poplaty + 5% * PTATR + 5% * EmIx HG T (1 - ) * ( 5%*G0CZ + 75%*GEE ) poplaty Náhrada indexu česých státních dluhopisů CHTATR obdobným indexem česých státních dluhopisů G0CZ má za cíl sjednocení srovnávacích indexů v rámci nové finanční supiny do teré ISČS patří od once rou 009 a terá 1

2 CHTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa, obsahuje všechny česé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro denominované v PTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa obsahuje všechny polsé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro denominované v PLN (vyjádřeno v ) HNTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa obsahuje všechny maďarsé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro denominované v HUF (vyjádřeno v ) EmIx HG dluhopisový index vytvořený v ISČS obsahuje východoevropsé dluhopisy denominované v EUR, zajištěné do fondu G0CZ an of America Merrill Lynch Czech Government onds Index index česých státních dluhopisů, v GEE an of America Merrill Lynch CZ, PL, HU, TR Government onds Index - index státních dluhopisů Česé republiy, Polsa, Maďarsa a Tureca, v US, (vyjádřeno v ) srovnávacích indexů přispěje dalšímu zvalitnění správy portfolia fondu. Náhrada indexu polsých státních dluhopisů PTATR,, indexu maďarsých státních dluhopisů HNTATR a indexu ISČS pro východoevropsé dluhopisy EmIxHG jedním souhrnným indexem GEE, obsahujícím státní dluhopisy Česé republiy, Polsa, Maďarsa a Tureca má za cíl zjednodušení benchmaru a přispět e sjednocení srovnávacích indexů v ategorii státní dluhopisy, v rámci nové finanční supiny do teré ISČS patří od once rou 009 a terá srovnávacích indexů přispěje dalšímu zvalitnění správy portfolia fondu. Aciové fondy Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., SPOROTREN - otevřený podílový fond Regionální a setorová aloace investic, stejně jao výběr jednotlivých aciových titulů, jsou řízeny s cílem přeonání výnosu indexových investic. Je usilováno o zhodnocení v dlouhodobém horizontu nad úrovní sledovaného benchmaru, terým je tato ombinace aciových indexů: PX WIG 5% + 5% * 0 + UX CRTX poplaty ST 1 * + 5% + 10% * + PX aciový index pražsé burzy % * ISE0 + 5% * TALSE + 10 WIG0 Warsaw Stoc Exchange aciový index v PLN (vyjádřeno v ) UX udapest Stoc Exchange aciový index v HUF (vyjádřeno v ) CRTX rusý aciový index v US (vyjádřeno v ) ISE0 Istanbul Stoc Exchange aciový index v TRL (vyjádřeno v ) TALSE Tallinn Stoc Exchange aciový index v EUR (vyjádřeno v ) Od této strategicé aloace ativ se lze taticy odchýlit ativní změnou vah v zastoupení jednotlivých titulů z benchmaru, odchylami vůči setorové aloaci a investicemi do acií emitentů mimo bázi indexu. ST (1 0% * MXRU + 17,5% * PX + ) * + 17,5% UX + 17,5% * MXTR 17,5% * MXPL + poplaty MXRU aciový index Morgan Stanley Capital International Russia, v US (vyjádřeno v ), PX aciový index pražsé burzy UX aciový index udapest Stoc Exchange, v HUF (vyjádřeno v ) MXTR aciový index Morgan Stanley Capital International Turey, v TRL (vyjádřeno v ), MXPL aciový index Morgan Stanley Capital International, v PLN (vyjádřeno v ), Profilové fondy Náhrada indexu rusých acií CRTX obdobným indexem rusých acií MXRU má za cíl nahradit stávající index obdobným indexem z renomované supiny indexů Morgan Stanley a přispět ta e sjednocení srovnávacích indexů aciových fondů v rámci nové finanční supiny do teré ISČS patří od once rou 009. ISČS je přesvědčena, že toto sjednocení srovnávacích indexů přispěje dalšímu zvalitnění správy portfolia fondu. Již neexistující index pražsé burzy PX- se nahrazuje indexem PX. Vypuštění indexu estonsých acií TALSE zohledňuje snížení počtu titulů ochodovaných na tallinsé burze, po vlně mezinárodních převzetí něterých estonsých firem. Náhrada indexu polsých acií WIG0 obdobným indexem polsých acií MXPL má za cíl nahradit stávající index obdobným indexem z renomované supiny indexů Morgan Stanley a přispět ta e sjednocení srovnávacích indexů aciových fondů v rámci nové finanční supiny do teré ISČS patří od once rou 009. ISČS je přesvědčena, že toto sjednocení srovnávacích indexů přispěje dalšímu zvalitnění správy portfolia fondu. Náhrada indexu turecých acií ISE0 obdobným indexem turecých acií MXTR má za cíl nahradit stávající index obdobným indexem z renomované supiny indexů Morgan Stanley a přispět ta e sjednocení srovnávacích indexů v rámci nové finanční supiny do teré ISČS patří od once rou 009. ISČS je přesvědčena, že toto sjednocení srovnávacích indexů přispěje dalšímu zvalitnění správy portfolia fondu. Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond KN ) 75% 6MPribor + 15% CHTATR % MSCIw HG poplaty KN (1 5,5%*M Pribid + ) * 17,5%* E1XSHG + 15% * G0CZ + 5% * ERS0HG + 10% * MSELACWF HG poplaty enchmar odpovídá 70 % změněného benchmaru fondu SPOROINVEST a 0 % změněného benchmaru fondu SPOROON (viz odůvodnění výše). ále byl v benchmaru nahrazen světový aciový index MSCIw HG obdobným mezinárodním aciovým indexem MSELACWF HG, terý lépe zohledňuje zajišťování měnového rizia v rámci investiční politiy popsané ve statutu. CHTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa - obsahuje všechny česé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro, denominované v MSCIw HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Index, denominovaný v US, zajištěný do M Pribid mezibanovní úroová sazba, měsíce, za terou si bany navzájem posytují úvěry na česém mezibanovním trhu. E1XS HG an of America Merrill Lynch Euro Emerging Marets Index index podniových dluhopisů rozvíjejících se trhů s ratingem agentury Standard&Poors mezi AAA a A, vyjma podřízeného dluhu, v EUR, zajištěný do G0CZ an of America Merrill Lynch Czech Government onds Index index česých vládních dluhopisů, v ERS0 HG an of America Merrill Lynch Euro Emerging Marets Index index podniových dluhopisů rozvíjejících se trhů v EUR, zajištěný do MSELACWF HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country

3 World Local Index, v US, zajištěný do Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond VV ) 0% 6MPribor +,5% CHTATR + +,5% PTATR +,5% HNTATR +,5% EmIx + 0% MSCIw HG HG poplaty + VV (1 15%*M Pribid+ 5%* E1XSHG +,5%*G0CZ+ )* 10%* ERS0HG + 7,5%*GEE 0%* MSELACWFHG poplaty enchmar odpovídá 0 % změněného benchmaru fondu SPOROINVEST, 0 % změněného benchmaru fondu SPOROON a 10 % změněného benchmaru fondu TRENON (viz odůvodnění výše). ále byl v benchmaru nahrazen světový aciový index MSCIw HG obdobným mezinárodním aciovým indexem MSELACWF HG, terý lépe zohledňuje zajišťování měnového rizia v rámci investiční politiy popsané ve statutu. CHTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa - obsahuje všechny česé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro, denominované v PTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa obsahuje všechny polsé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro denominované v PLN (vyjádřeno v ) HNTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa obsahuje všechny maďarsé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro denominované v HUF (vyjádřeno v ) EM Ix HG dluhopisový index vytvořený v ISČS obsahuje východoevropsé dluhopisy denominované v EUR, zajištěné do MSCIw HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Index, denominovaný v US, zajištěný do M Pribid mezibanovní úroová sazba, měsíce, za terou si bany navzájem posytují úvěry na česém mezibanovním trhu E1XS HG an of America Merrill Lynch Euro Emerging Marets Index index podniových dluhopisů rozvíjejících se trhů s ratingem agentury Standard&Poors mezi AAA a A, vyjma podřízeného dluhu, v EUR, zajištěný do G0CZ an of America Merrill Lynch Czech Government onds Index index česých vládních dluhopisů, v ERS0 HG an of America Merrill Lynch Euro Emerging Marets Index index podniových dluhopisů rozvíjejících se trhů, v EUR, zajištěný do GEE an of America Merrill Lynch CZ, PL, HU, TR Government onds Index - index vládních dluhopisů Česé republiy, Polsa, Maďarsa a Tureca, v US, (vyjádřeno v ) MSELACWF HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Local Index, v US, zajištěný do Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., YNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond N ) 17,5% 6MPribor + 5% CHTATR + +,5% PTATR +,5% HNTATR +,5% EmIx + 50% MSCIw HG HG poplaty + N (1 7,5%*M Pribid +,5%* E1XSHG + 5%*G0CZ + )* 7,5%* ERS0HG + 7,5%*GEE 50%* MSELACWFHG poplaty enchmar odpovídá 10 % změněného benchmaru fondu SPOROINVEST, 0 % změněného benchmaru fondu SPOROON a 10 % změněného benchmaru fondu TRENON (viz odůvodnění výše). ále byl v benchmaru nahrazen světový aciový index MSCIw HG obdobným mezinárodním aciovým indexem MSELACWF HG, terý lépe zohledňuje zajišťování měnového rizia v rámci investiční politiy popsané ve statutu. CHTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa - obsahuje všechny česé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro, denominované v PTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa obsahuje všechny polsé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro denominované v PLN (vyjádřeno v ) HNTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa obsahuje všechny maďarsé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro denominované v HUF (vyjádřeno v ) EM Ix HG dluhopisový index vytvořený v ISČS obsahuje východoevropsé dluhopisy denominované v EUR, zajištěné do MSCIw HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Index, denominovaný v US, zajištěný do M Pribid mezibanovní úroová sazba, měsíce, za terou si bany navzájem posytují úvěry na česém mezibanovním trhu. E1XS HG an of America Merrill Lynch Euro Emerging Marets Index index podniových dluhopisů rozvíjejících se trhů s ratingem agentury Standard&Poors mezi AAA a A, vyjma podřízeného dluhu, v EUR, zajištěný do G0CZ an of America Merrill Lynch Czech Government onds Index index česých vládních dluhopisů, v ERS0 HG an of America Merrill Lynch Euro Emerging Marets Index index podniových dluhopisů rozvíjejících se trhů, v EUR, zajištěný do GEE an of America Merrill Lynch CZ, PL, HU, TR Government onds Index - index vládních dluhopisů Česé republiy, Polsa, Maďarsa a Tureca, v US, (vyjádřeno v ) MSELACWF HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Local Index, v US, zajištěný do

4 Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond AM ) 10% 6MPribor + 15% CHTATR % MSCIw HG poplaty AK (1,75% *M Pribid + ) * 1,5% * E1XSHG + 15% *G0CZ + 5% * ERS0HG + 75% * MSELACWF HG poplaty enchmar odpovídá 5 % změněného benchmaru fondu SPOROINVEST, 0 % změněného benchmaru fondu SPOROON (viz odůvodnění výše). ále byl v benchmaru nahrazen světový aciový index MSCIw HG obdobným mezinárodním aciovým indexem MSELACWF HG, terý lépe zohledňuje zajišťování měnového rizia v rámci investiční politiy popsané ve statutu. CHTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa - obsahuje všechny česé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro, denominované v MSCIw HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Index, denominovaný v US, zajištěný do M Pribid mezibanovní úroová sazba, měsíce, za terou si bany navzájem posytují úvěry na česém mezibanovním trhu E1XS HG an of America Merrill Lynch Euro Emerging Marets Index index podniových dluhopisů rozvíjejících se trhů s ratingem agentury Standard&Poors mezi AAA a A, vyjma podřízeného dluhu, v EUR, zajištěný do G0CZ an of America Merrill Lynch Czech Government onds Index index česých vládních dluhopisů, v ERS0 HG an of America Merrill Lynch Euro Emerging Marets Index index podniových dluhopisů rozvíjejících se trhů v EUR, zajištěný do MSELACWF HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Local Index, v US, zajištěný do Fondy životního cylu Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., ČS fond životního cylu 00 FF - otevřený podílový fond 00 (1- )*( 1 * MSCIw HG + *CHTATR + * omoditní index + *6M PRIOR) poplaty CHTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa - obsahuje všechny česé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro, denominované v MSCIw HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Index, denominovaný v US, zajištěný do omoditní indexindex omodit, terý vychází z indexu ow Jones AIG Commodity Index očištěného o vliv drahých ovů +nálady na měnové zajištění 1,,, oeficienty vah jednotlivých indexů v benchmaru proměnlivé v čase do cílového data fondu podle následující tabuly: váhy pro jednotlivé složy benchmaru 1 0-roy 5% 15% 0% 80% 1 * MSELACWFHG + *G0CZ + 00 (1 ) * poplaty * JAIGcmdty HG + *MPribid MSELACWF HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Local Index, v US, zajištěný do G0CZ an of America Merrill Lynch Czech Government onds Index index česých vládních dluhopisů, v JAIGcmdty HG ow Jones AIG Commodity Index, v US, očištěný o drahé ovy, zajištěný do M Pribid mezibanovní úroová sazba, měsíce, za terou si bany navzájem posytují úvěry na česém mezibanovním trhu +nálady na měnové zajištění 1,,, oeficienty vah jednotlivých indexů v benchmaru proměnlivé v čase do cílového data fondu podle následující tabuly: váhy pro jednotlivé složy benchmaru 1 0-roy 5% 15% 0% 80% Náhrada světového aciového indexu MSCIw HG obdobným mezinárodním aciovým indexem MSELACWF HG, má za cíl lepší zohlednění zajišťování měnového rizia v rámci investiční politiy popsané ve statutu. Náhrada indexu česých státních dluhopisů CHTATR obdobným indexem česých státních dluhopisů G0CZ má za cíl sjednocení srovnávacích indexů v rámci finanční supiny do teré patří ISČS a terá preferuje indexy Merrill Lynch. ISČS je přesvědčena, že toto sjednocení srovnávacích indexů přispěje dalšímu zvalitnění správy portfolia fondu. Zpřesňuje se definice omoditního indexu JAIGcmdty HG. Změna mezibanovní úroové sazby 6M Pribor na M Pribid má za cíl přesnější vyjádření výnosu reálně naupovaných instrumentů peněžního trhu (poladniční pouázy, depozita apod.).

5 Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., ČS fond životního cylu 00 FF - otevřený podílový fond 00 (1- )*( 1 * MSCIw HG + *CHTATR + * omoditní index + *6M PRIOR) poplaty CHTATR dluhopisový index ze supiny loomberg/effa - obsahuje všechny česé státní dluhopisy se splatností nad 1 ro, denominované v MSCIw HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Index, denominovaný v US, zajištěný do omoditní indexindex omodit, terý vychází z indexu ow Jones AIG Commodity Index očištěného o vliv drahých ovů +nálady na měnové zajištění 1,,, oeficienty vah jednotlivých indexů v benchmaru proměnlivé v čase do cílového data fondu podle následující tabuly: váhy pro jednotlivé složy benchmaru let 75% 15% 10% 0% 16-0 let 65% 0% 5% 0% 0-roy 5% 15% 0% 80% 1 * MSELACWF ) * * JAIGcmdty + *G0CZ + + *MPribid HG 00 (1 HG poplaty MSELACWF HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Local Index, v US, zajištěný do G0CZ an of America Merrill Lynch Czech Government onds Index index česých vládních dluhopisů, v JAIGcmdty HG ow Jones AIG Commodity Index, v US, očištěný o drahé ovy, zajištěný do M Pribid mezibanovní úroová sazba, měsíce, za terou si bany navzájem posytují úvěry na česém mezibanovním trhu +nálady na měnové zajištění 1,,, oeficienty vah jednotlivých indexů v benchmaru proměnlivé v čase do cílového data fondu podle následující tabuly: váhy pro jednotlivé složy benchmaru let 75% 15% 10% 0% 16-0 let 65% 0% 5% 0% 0-roy 5% 15% 0% 80% Speciální fondy fondů Náhrada světového aciového indexu MSCIw HG obdobným mezinárodním aciovým indexem MSELACWF HG, má za cíl lepší zohlednění zajišťování měnového rizia v rámci investiční politiy popsané ve statutu. Náhrada indexu česých státních dluhopisů CHTATR obdobným indexem česých státních dluhopisů G0CZ má za cíl sjednocení srovnávacích indexů v rámci finanční supiny do teré patří ISČS a terá preferuje indexy Merrill Lynch. ISČS je přesvědčena, že toto sjednocení srovnávacích indexů přispěje dalšímu zvalitnění správy portfolia fondu. Zpřesňuje se označení omoditního indexu JAIGcmdty HG. Změna mezibanovní úroové sazby 6M Pribor na M Pribid má za cíl přesnější vyjádření výnosu reálně naupovaných instrumentů peněžního trhu (poladniční pouázy, depozita apod.). Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., Institucionální aciový FF - otevřený podílový fond IA ( 1 ) 0% MSCIemE 60% MSCIw poplaty HG + IA (1 - ) * (60%*MSCIw HG + 0%*MXMUe ) poplaty Náhrada označení aciového indexu MSCIemE označením MXMUe, vycházejícím z označení jeho loomberg ticeru, pod terým může být průběh tohoto indexu investory snáze vyhledán na investičních portálech. MSCIw HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Index, denominovaný v US, zajištěný do MSCIemE HG aciový index Morgan Stanley Capital International Emerging Marets Europe, denominovaný v US, přepočítaný do MSCIw HG aciový index Morgan Stanley Capital International All Country World Index, denominovaný v US, zajištěný do MXMUe aciový index Morgan Stanley Capital International Emerging Marets Europe, denominovaný v US, přepočítaný do 5

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

HSBC Global Investment Funds Neauditovaná pololetní zpráva za období od 1. dubna 2010 do 30. září 2010

HSBC Global Investment Funds Neauditovaná pololetní zpráva za období od 1. dubna 2010 do 30. září 2010 HSBC Global Investment Funds Neauditovaná pololetní zpráva za období od 1. dubna 2010 do 30. září 2010 R.C.S. Lucemburk B 25 087 16, boulevard d'avranches L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské 1

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u podílových fondů spravovaných Investiční společností.

Více

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) GE

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Kapitálové trhy v týdnu 5. 9.10. 2009. Ing. Milan Tomášek 13.10. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 5. 9.10. 2009. Ing. Milan Tomášek 13.10. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 5. 9.10. 2009 Ing. Milan Tomášek 13.10. 2009 ČP INVEST Stručně Vynikající růstový týden zažily komodity. Zlato je na svém historickém maximu 1048 USD, hranice 1033 USD z února 2008

Více

ČS nemovitostní fond. rozšiřuje své portfolio o novou nemovitost

ČS nemovitostní fond. rozšiřuje své portfolio o novou nemovitost ČS nemovitostní fond rozšiřuje své portfolio o novou nemovitost Martin Skalický, předseda představenstva REICO České spořitelny Daniel Brabec, vedoucí oddělení prodejů REICO České spořitelny 28. 3. 2014

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Srpen 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Hrubý domácí produkt české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 4,5 procenta meziročně po

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost )... 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele...

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Stavy úvěrů: konečné zůstatky úvěrových účtů klientů, tj. počáteční zůstatky plus čerpání nových úvěrů mínus splátky dříve poskytnutých úvěrů. II. Zdroje

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více