ROA2. Elektronická řídící jednotka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROA2. Elektronická řídící jednotka"

Transkript

1 ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0

2 Obsah 1 Základní informace 3 2 Popis produktu Popis řídící desky Enkodér a inteligentní detekování Vstupy Seřizovací jumper Malá tlačítka Kontrolní LED diody OK 5 3 Instalace Elektrické zapojení (viz. obr. 1) Poznámky k zapojení Krajní polohy pohybu Automatické vyhledávání poloh Manuální vyhledávání polohy Manuální vyhledávání polohy C Manuální vyhledávání polohy B Manuální vyhledávání polohy A Manuální vyhledávání polohy Programování doby pauzy Vymazání paměti 10 6 Volitelné funkce Poznámky k jednotlivým DIP-switchům 10 7 Zkouška chodu Popis funkčních módů 11 4 Počáteční nastavení vzdáleností 7 8 Nabíjecí karta 12 5 Programování Ukládání parametrů do paměti Manuální programování poloh Údržba 12 Technické parametry 12 Důležité upozornění Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro řídící jednotku ROA2 a nesmí být použit pro jiné výrobky. Řídící jednotka je určena pro řízení elektromechanických pohonů CLIMBER a RO1124. Každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak bezpečně, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení: zákon č. 22/1997 sb. O technických požadavcích na výrobky nařízení vlády č. 168, 169 a 170 ze dne 25. června 1997 nařízení vlády č. 378/2001 ze dne 12. září 2001 Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii Brány a automatická vrata, se musí zdržet instalace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné škody, které by zařízení mohlo způsobit! TECHNOPARK 2006

3 1 Základní informace Neinstalujte motor bez mechanických koncových dorazů, nesprávná instalace může mít negativní důsledky na bezpečný a spolehlivý provoz. Nainstalujte pohon, ovládací zařízení (spínač nebo tlačítkový panel) a bezpečnostní zařízení. Následně proveďte elektrická zapojení podle obr. 1. Zapojte řídící jednotku a ověřte, zda-li je na svorkách 1-2 napětí 230 V a na svorkách Vdc. LED diody umístěné na vstupech by se měly rozsvítit a OK LED dioda musí blikat s frekvencí 1 s. Kontrolní diody enkodéru signalizují jakýkoliv pohyb brány elektrické zapojení programátor seřizovač anténa funkce LED OK klíč nabíjení enkodér mikroprocesor J8 enkodér část. otevření časovač SBS FOTO 2 FOTO STOP karta radioovladače dvoukanálový radiopřijímač částečné otevření časovač SBS FOTO 2 FOTO STOP indikátor otevírání společný 24 Vdc max 200 ma odblokování FUSE 315 mat FUSE 8A relé otevřít-zavřít relé společný motor výstražná lampa LUCY 24 Vdc, max. 25 W sec. transf. prim. transf. FUSE 3,15 A 230 Vac Hz 1 Zkontrolujte směr pohybu brány tak, že stlačíte 2x tlačítko zavřít. V případě že se brána otevírá, je nutné vypnout napájení a otočit konektorem motoru o 180 a vložit můstky J8 vzájemně proti sobě. V případě že je pohon instalován poprvé, proveďte bod 1, jinak postupujte podle bodu 2: 1. Stiskněte a pusťte tlačítko zavřít na tlačítkovém panelu 2. Nastavte DIP switche funkce a programování a stiskněte tlačítko zavřít. Když je DIP switch 10 v poloze OFF, bod C je posunutý 5 cm od bodu 0, v poloze ON koresponduje s bodem 0. Vyčkejte než proběhne procedura vyhledávání (pomalé zavírání - pomalé otevírání - rychlé uzavřetí). Poté nastavte funkce pomocí DIP switchů, přičemž spínač programování je vždy OFF (viz. tabulka 1). Pokud byl zvolen automatický mód (DIP switch 2=ON), pak je doba prodlevy automaticky nastavena 30 s (pro změnu této doby viz kap. 4.3) 2 nastavení DIP-switchů DIP-SWITCH 10 OFF pro posuvné brány ovládané pohonem RO1124 DIP-SWITCH 10 ON pro sekční vrata ovládané pohonem CR2040 Pomocí trimru seřízení lze nastavit práh síly nárazu (otočením ve směru hodinových ručiček se zvýší tah). DIP switch 10=OFF F pro posuvné brány s pohonem RO 1024 DIP switch 10=ON pro posuvná vrata s pohonem CR

4 Tabulka1: Přehled nastavení funkcí pomocí DIP switchů DIP switch 1-2: OFF-OFF Manuální chod (přítomnost obsluhy) ON-OFF Poloautomatický chod OFF-ON Automatický chod ON-ON Automatický chod + vždy zavírá DIP switch 3: ON Společný chod DIP switch 4: ON Zruší STOP v cyklu krok-za-krokem DIP switch 5: ON Blikání DIP switch 6: ON Blikání i během prodlevy DIP switch 7: ON Zavře hned po FOTO (jen u automatického o chodu, DIP switch2=on) DIP switch 8: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) při otevíráníí DIP switch 9: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) i na začátku ukaždého pohybu (FOTO a FOTO 2) DIP switch 10: ON Automatické přednastavení, je-li vyžadováno při opětovném napájení 2 Popis produktu Elektronická jednotka je určena k řízení pohonu CLIMBER nebo RO1124 s motorem na jednosměrné napětí 24 Vdc. Pohon neobsahuje standardní koncové spínače, ale je opatřen systémem, který kontroluje polohu při chodu optickým snímáním stupňů rotace hřídele, co umožňuje zavést funkce, které by nemohly být pokryty standardním ovládacím systémem. Zařízení zpomaluje dokud nedosáhne bod zastavení a to s přesností na milimetry metry vzhledem k mechanickému zastavení. Rychlost je v průběhu pohybu nepřetržitě měřena a v případě, že se vyskytnou nějaké překážky, jsou včas signalizovány. Následuje operace reversního chodu. Nastavení délky posunu brány je automatické po stisknutí tlačítka a spuštění příslušné procedury. Je možné nastavit automatický, poloautomatický a manuální chod zařízení. Systém umožňuje využívat funkce jako Okamžité zavření po zásahu FOTO, Vždy uzavři, Pozvolný start, Zpomalení plus funkci Brzdění, která je zařazena jen v případě požadavku okamžitého ukončení chodu. Jednotka je kompatibilní s ovladači typu K, Bio, Flor a NiceWay. 2.1 Popis řídící desky Pozorně si přečtěte všechny instrukce před provedením instalace nebo servisních zásahů. 1. Sada mikrospínačů DIP switch pro nastavení funkcí (kap. 5) 2. Sada mikrospínačů DIP switch k programování (kap. 4) 3. Seřizovací trimr k nastavením reversní operace (kap. 1.2) 4. LED diody signalizující funkční stav encodéru (kap. 1.3) 5. LED diody signalizující funkční stav na řídících a bezpečnostních vstupech (kap. 1.4) 6. Spojka umožňující enkodéru snímání rotace ve směru hodinových ručiček při otevírání a naopak (kap. 1.5) 7. Tlačítka k naprogramování nebo přímé kontrole jednotky (kap. 1.6) 8. Indikátor LED, bliká v pravidelných intervalech, signalizuje správný chod zařízení (kap. 1.7) 3 řídící deska O Z P.OP otevřít SBS FOTO2 FOTO STOP 2.2 Enkodér a inteligentní detekování Pohyb brány je detekován systémem optického snímání zářezů na kole namontovaném ntovan na hřídeli. Správný chod systému optického snímání lze ověřit pomocí dvou příslušných LED diod. Když je hřídel roztočena, LED diody při snímání zářezů blikají. Testováním rychlosti pohonu se dokáže automaticky přizpůsobit it změně napětí a zvolit správný krok cyklu při zastavení pohybu. Jestliže rychlost klesne pod daný limit, motor snáší větší namáhání a pravděpodobně podob se jedná o překážku. Toto řešení může být negativně ovlivněno i jinými faktory: malý pokles napětí by vyprovokoval zásah systému a naopak vyšší napětí vyvolá i vyšší namáhání a to ještě před samotným zásahem systému. Naše společnost proto vyvinula vlastní systém detekce, tzv. inteligentní detekci. 4

5 Během pohybu je vypočítávaná průměrná rychlost a k této rychlosti je vypočítaná ještě určitá redukce (regulovatelná trimrem), která představuje práh pro zásah systému. Touto metodou dosáhneme při poklesu napětí snížení průměrné rychlosti a tím se automaticky sníží i práh zásahu do systému. Jestliže během pohybu zasáhne detekovaní systém třikrát po sobě a nedošlo-li k přirozenému zastavení brány, je proveden krok STOP a to bez reverzace směru pohybu. 2.3 Vstupy Po zapojení řídící jednotky se rozsvítí indikátory umístěné na vstupech. pokud je enějaký vstup aktivní je na něm napětí 24 V. LED diody na vstupech FOTO, FOTO2 a STOP svítí, zatímco LED diody na vstupech krok-za-krokem, otevřít částečně a otevřít jsou vypnuty. 2.4 Seřizovací jumper Jumper pro rotaci ve směru hodinových ručiček. U logiky pohonu je třeba rozlišovat operaci otevírání a zavírání v případě, že se jedná o zásah bezpečnostního zařízení. FOTO musí zasáhnout při zavírání, kdežto FOTO2 při otevírání. Při výrobě všech pohonů je z výroby nastavena rotace hřídele ve směru hodinových ručiček při otevírání, proti směru hodinových ručiček při zavírání. Je-li třeba, směr rotace se může změnit konektorem motoru. Je velmi důležité nastavit enkodér, aby správně zaznamenával impulsy pocházející z optického snímání. Tento důležitý úkol zajišťuje jumper J8, kterou je možno zapojit a odpojit do symetricky opačné pozice. 2.5 Malá tlačítka Při instalaci pohonu je často nutné posunutí brány z jedné strany na druhou. Pro tento účel slouží speciální tlačítka (AP=otevírání, CH=zavírání, <<>>=zvýší se rychlost pohybu při očekávání fáze pomalého chodu), které se používají také u programování ve fázi ukládání do paměti. 2.6 Kontrolní LED diody OK Tabulka 2: LED dioda OK signalizuje správný chod vnitřní logiky. Pravidelné blikání v 1 s intervalech mikroprocesor je aktivní, správná funkce Rychlé blikání v 5 s intervalech otevření odblok. klíče/nedostatečné napětí nebo nesprávné naprogramování Dvojité rychlé blikání změna stavu na vstupech, změna v nastavení DIP switche 3 Instalace Před instalací si pečlivě prostudujte instrukce v návodu. Je nezbytné zdůraznit, že z důvodu zákona č. 22 a nařízení vlády č. 168, 169 a 170 i z důvodu správného detekování krajních poloh pohybů, musí být brána vybavena mechanickými koncovými dorazy. Zkontrolujte zde-li je koncový doraz odolný vůči deformaci kinetickou energií naakumulovanou během pohybu. Brána o hmotnosti 400 kg pohybující se rychlostí 12 m/min potřebuje ke svému zastavení energii 40 J, tedy 40 N/m. 3.1 Elektrické zapojení (viz. obr. 1) Poznámka: Instalace a následující údržba musí být výlučně prováděny pouze kvalifikovaným personálem ve shodě s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 sb. a při plném respektování zákona č. 22 a nařízení vlády 168, 169, 170. Každá osoba provádějící tyto operace je plně zodpovědná za případné škody. Tabulka 3: Popis možných zapojení V Elektrické napájení 230 V, 50/60 Hz 3-4 Výstražné světlo Výstup 24 Vdc, max. výkon žárovky 25 W 7 Společný Společný výstup 8 Indikátor otevřených ýhdvěří Výstup pro světelný indikátor 24 V, max. výkon 2 W 9 STOP Výstup s funkcí STOP (zablokování) 10 Fotobuňka Výstup pro bezp. zařízení 11 Fotobuňka 2 Vstup pro bezpečnostní zařízení při otevírání 12 Krok-za-krokem-kroke k Vstup pro cyklus (otevřít- STOP-zavřít-STOP) 13 Otevřít-časový spínač Vstup pro otevírání (řízeno časovým spínačem) 14 Částečné otevření Vstup pro částečné otevírání kanál. přijímač Výstup pro 2. radiopřijímač Anténa Vstup- anténa radiopřijímače 5

6 Tabulka 4: Ostatní předem provedené zapojení: Transf. prim. Primární transformátor Transf. second Sekundární transformátor Motor Výstup pro zapojení motoru 24 Vdc Odblokování Mikrospínač, který sleduje stav odblokovaného ovanéh motoru Enkodér Zapojení pro optický snímač, který sleduje rotaci hřídele Pro rozšiřující desky jsou určeny další kontakty Radio Kontakt radiopřijímače Dobíjení Kontakt pro dobíjecí kartu baterií Poznámky k zapojení Během provádění zapojení nesmí být jednotka napájena pro zajištění bezpečnosti operátora a předejití poškození zařízení. Doporučujeme počkat s uložením eventuálních rozšiřujících desek RADIO a Dobíjení až do dokončení instalace a zkontrolování správného chodu zařízení. Rozšiřující desky nejsou pro správný chod nutné a jsou-li použity, ztěžují identifikaci eventuálního nesprávného zapojení. Pokud nebyly použity vstupy kontaktů NC (normálně uzavřeny), je zapotřebí jejich j spojení můstkem. V případě, že je jich více než jeden, budou zapojeny sériově. Pokud nebyly použity vstupy kontaktů ktů NA (normálně otevřeny), ponechají se volné. V případě, že je jich více než jeden, budou zapojeny paralelně. Kontakty musí být výhradně mechanického typu a bez jakéhokoliv potenciálu. Nejsou povoleny spojení typu PNP, NPN, Open collector. A. Proveďte dle schématu na obr. nezbytná zapojení. Je nutné striktně dodržovat normy, ať již jde o bezpečnost elektrických zařízení nebo automatické brány. B. Uvolněte bránu a umístěte ji do poloviny dráhy, poté ji zablokujte. Brána se může otevřít i zavřít. Pohon nepřipojujte na zdroj pokud nebyly nainstalovány mechanické koncové dorazy. C. Připojte jednotku na zdroj. Ověřte, zda je na svorkách 1-2 napětí 230 V a na svorkách V. Jakmile je jednotka napájena, rozsvítí se LED indikátory umístěné na aktivních vstupech a začne blikat LED dioda OK. V případě že kontrolní LED diody neblikají, okamžitě přerušte napájení a zkontrolujte zapojení. LED dioda OK signalizuje stav vnitřní logiky: pravidelné blikání v intervalu 1s indikuje, že vnitřní mikroprocesor rj je aktivní. V případě že mikroprocesor rozpozná změnu stavu nějakého vstupu, aktivuje se dvojité blikání i když změna stavu nevyvolala okamžité efekty. Rychlé blikání v intervalu 5 s znamená že odblokovací páka je otevřena nebo že není dostatek napětí nebo nebylo zvoleno správné naprogramování. D. Zkontrolujte zda jsou vypnuty všechny LED diody na vstupech vztahující se ke kontaktům NC (bezpečnostní zařízení). Ověřte zda jsou LED diody vztahující se na vstupy NA vypnuty. V opačném případě zkontrolujte zapojení a funkci všech zařízení. E. Zkontrolujte správnou funkci všech bezpečnostních zařízení. Po zásahu těchto zařízení se vypnou příslušné LED diody STOP, FOTO a FOTO 2. Nehýbejte s pohonem, dokud nenainstalujete nezbytné mechanické koncové dorazy. F. Nakonec je třeba zkontrolovat, zda-li pohyb probíhá ve správném směru. Při výrobě jsou všechny pohony nastaveny na rotaci hřídele při otevírání ve směru hodinových ručiček, při zavírání na rotaci proti směru hodinových ručiček. K ověření toho zda směr rotace odpovídá provedené instalaci stiskněte tlačítko zavřít. Ověřte, zda se brána uzavírá. Následně zastavte pohyb brány opětovným stisknutím tlačítka zavřít. Pokud směr pohybu brány nebyl správný postupujte následovně: 1. Vypněte napájení 2. Odpojte konektor motoru a znovu ho zapojte po otočení o Odpojte spojku konektoru J8 a opět ji zapojte ale do symetricky opačné polohy. Následně znovu ověřte směr pohybu brány. Poznámka: Pozor, otočíte-li např. konektorem motor, ale nepřemístíte spojku J8, nastane chyba v systému čtení rotace hřídele. Motor dostal povel k otevírání brány, systém však snímá pohyb uzavírání. V tomto případě každý pokus o pohyb je automaticky pozastaven. Tato situace se rozpozná i tak, že obě LED diody OK-enkodér blikají jen zřídka a motor je zastaven. 6

7 3.1.3 Krajní polohy pohybu Nyní můžete přistoupit k nastavení koncových poloh, v nichž se brána může pohybovat. Jak již bylo popsáno na začátku (kap. 1), je pohon vybaven systémem pro kontrolu pohybu pomocí optického snímání stupňů rotace hřídele. Tento systém je neustále schopen kontrolovat polohu brány. Je ale samozřejmě nezbytné instruovat vnitřní logiku na rozsah, ve kterém se bude brány pohybovat. Na obr. 4 jsou zobrazeny veškeré možnosti pohybu (vzdálenosti). 4 aplikace na posuvnou bránu 0 = Mechanická zarážka při zavírání C = Požadovaný bod pro zavření B = Požadovaný bod pro částečné otevření A = Požadovaný bod pro otevření 1 = Mechanický koncový doraz při otevírání 5 aplikace na sekční vrata 6 aplikace na křídlovou bránu Veškeré tyto vzdálenosti budou vloženy do paměti řídící jednotky ve fázi programování. Je také možné tyto vzdálenosti naprogramovat manuálně, aby jste bránu zastavili v požadované poloze. Fáze programování probíhá automaticky. Pokud je pohon instalován poprvé, v paměti není zadaná žádná kvóta a brána se nemůže normálně pohybovat. V tomto případě první povel na vstupech nebo stisk tlačítka zavřít aktivuje instrukce vyhledávání vzdálenosti. Nespouštějte tuto proceduru, aniž by nebyly instalovány mechanické koncové dorazy. 4 Počáteční nastavení vzdáleností Procedura nastavení počátečních vzdáleností: 1. Připojte pohon ke zdroji a ověřte, zda jsou aktivní všechna bezpečnostní zařízení. 2. Doporučujeme uvolnit pohon a posunout bránu o cm od mechanické iké cké zarážky při zavírání a pak zablokovat. Tímto se procedura urychlí. 3. Krátce stiskněte tlačítko zavřít na řídící desce. Pohon uvede bránu pomalu do pohybu, do fáze zavírání až po dosažení bodu 0 (mechanický koncový doraz) Po dosažení polohy 0 se brána zastaví, přičemž se změří vzdálenost enkodérem. Pohon začne otvírat bránu až po dosažení polohy 1 (mechanická zarážka vymazující rozsah fáze otevírání). Brána se zastaví po dosažení polohy 1 a vzdálenost se uloží do paměti. Operace zjistily rozsahy pohybu brány. Bod C bude matematicky vypočítán, je umístěn ve vzdálenosti 5 cm od bodu 0. Bod A je ve vzdálenosti 5 cm před bodem 1 a bod B je od bodu C vzdálen 1 m. Nyní budou všechny vzdálenosti vloženy do paměti a brána se začne rychle pohybovat až k bodu C. 4. Nastavte funkce DIP-switchů a pohon je připraven k chodu. Pokud během procedury vyhledávání kvót dojde k nějakému vnějšímu zásahu (stisk tlačítka, zásah FOTO nebo impulz krok-za-krokem) brána se okamžitě zastaví a bude nutné zopakovat instrukci 3. 7

8 5 Programování Místo použití procedury vyhledávání poloh (nastane jenom když pohon nebyl předtím instalován) je možné použít kdykoliv automatické vyhledávání poloh, nebo stanovit jednotlivé kvóty pomocí manuálního programování. Programovatelné fáze a funkce jsou voleny pomocí dvou skupin DIP switchů funkce a progr. DIP switch progr. Standardně v pozici OFF. Aktivuje různá programování. DIP switch funkce Slouží k nastavení požadovaných funkčních módu. 7 nastavení dvou skupin DIP-switchů Ve funkčním módu musí být DIP-switch progr. v pozici OFF a funkční módy se volí pomocí DIP-switchů funkce. V případě, že je jeden z DIP switchů progr. v pozici ON, DIP-switch funkce slouží k volbě parametru ukládaného do paměti. Pokud byla aktivována fáze programování pomocí DIP-switche funkce byl zvolen nesprávný parametr. LED-dioda OK rychle bliká. 5.1 Ukládání parametrů do paměti Procedura ukládání parametrů do paměti: 1. Stiskněte aspoň na 2 s tlačítko <<>>. LED dioda OK začne rychle blikat. 2. Uvolněte tlačítko <<>>. LED dioda OK rychle bliká po dobu 3 s. 3. Stiskněte současně tlačítka A a C. LED dioda OK bliká další 2 s, čím se potvrzuje správnost uložení parametrů. 5.2 Manuální programování poloh Veškeré polohy popsané v předcházející kapitole mohou být programovány i manuálně Automatické vyhledávání poloh Provádění automatického vyhledávání poloh je prakticky shodné s počátečním vyhledáváním poloh. Obě procedury se liší jen tím, že počáteční vyhledávání poloh může být aktivováno kdykoliv, i v případě, že pohon již byl instalován a v paměti byly uloženy správné polohy. Nastavte DIP switch podle obrázků. automatické atické nastavení poloh 8 Procedura: Automatické vyhledávání poloh 1. Krátce stiskněte tlačítko zavřít umístěné na kontrolní desce. 2. Počkejte až procedura skončí. 3. Nastavte progr. DIP switch do pozice OFF, DIP-switche funkce nastavte na požadovaný mód. Pohon je připraven na chod. Ukládání všech zvolených poloh proběhne automaticky Manuální vyhledávání polohy 0 (Mechanické zarážky při zavírání) Procedura: Manuální vyhledávání polohy 0 (max. poloha při zavírání) 1. Nastavte DIP switche, tím zvolíte manuální vyhledávání polohy 0 2. Stiskněte tlačítko zavírá umístěné na desce k zahájení zavírání brány až k dosažení mechanické zarážky 3. Na zrychlení pohybu můžete kromě tlačítka zavřít stlačit tlačítko <<>>. 4. Po dosažení mechanické zarážky bude tato vzdálenost (max. rozsah pohybu při zavírání) změřena a uložena do paměti. Kvóta se stane základem pro měření dalších kvót Manuální vyhledávání polohy C (Požadovaná poloha zastavení při zavírání) Vzdálenost představuje pozici ve které se brána zastaví při fázi zavírání. Obvykle je pozice vzdálená několik centimetrů od mechanické zarážky. Vzdálenost je větší než vzdálenost 0. 9 manuální vyhledávání polohy C 8

9 Procedura: Manuální vyhledávání polohy C 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. 2. Stiskněte tlačítka otevřít nebo zavřít, aby se brána dala do pohybu a dosáhla požadované pozice. 3. Kromě tlačítka otevírá nebo zavírá můžete stisknout i <<>> k dosažení větší rychlosti pohybu. 4. Po dosažení požadované pozice je tato vzdálenost zaměřena a může se tedy přistoupit k jejímu uložení do paměti Manuální vyhledávání polohy B (bod zastavení při částečném otevírání) Touto procedurou můžete naprogramovat polohu, kterou si přejete při částečném otevření (průchod pro pěší). Tato poloha představuje místo zastavení brány poté, co byl udělen povel k částečnému otevření. Obvykle je umístěna ve vzdálenosti cm od bodu C. Vzdálenost je větší než vzdálenost C. 10 manuální vyhledávání polohy B Procedura: Manuální vyhledávání polohy B 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. 2. Stiskněte tlačítka otevírá nebo zavírá aby se brána dala do pohybu a aby dosáhla požadované polohy. 3. Kromě tlačítek otevírá a zavírá můžete stisknout i <<>>, aby došlo k zrychlení pohybu. 4. Když brána dosáhla požadované polohy, byla její vzdálenost zaměřena a může se tedy přistoupit k jejímu uložení do paměti. Touto procedurou byla změřena a uložena do paměti požadovaná poloha při částečném otevření Manuální vyhledávání polohy A (poloha zastavení při otevírání) Pomocí této procedury můžete naprogramovat požadovanou polohu při otevírání. Tato poloha představuje místo zastavení brány při otevírání. Vzdálenost musí být větší než B Manuální vyhledávání polohy 1 (mechanická zarážka při otevírání) 11 manuální vyhledávání polohy A Procedura: Manuální vyhledávání polohy A 1. Nastavte dle obrázku DIP switche 2. Stiskněte tlačítko otevírá nebo zavírá, aby se brána dala do pohybu a dosáhla požadovanou polohu 3. Kromě tlačítek otevírá nebo zavírá můžete stisknout <<>> ke zrychlení pohybu 4. Když brána dosáhne požadované pozice, je tato vzdálenost změřena a může se tedy přistoupit k jejímu uložení do paměti. Touto procedurou byla změřena a uložena do paměti požadovaná poloha oh při otevírání. Pomocí této procedury je změřena max. poloha při otevírání. Tato poloha představuje mez, za níž se brána již nemůže pohybovat. Tato vzdálenost je vždy větší než A. manuální vyhledávání polohy 1 12 Procedura: Manuální vyhledávání polohy 1 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. Tímto se zvolí Programování doby pauzy. 2. Pomocí 10-polohového DIP-switche vyberte požadovanou dobu: DIP 1 ON=1 s. Pokud chcete zvolit dobu např. 25 s, je třeba uvést DIP-switch 5, 4 a 1 do polohy ON (16+8+1=25). 3. Po zvolení doby pauzy lze přistoupit k jejímu uložení do paměti. Doba pauzy pro automatický chod uložena do paměti. 5.3 Programování doby pauzy Jestliže bylo zvoleno automatické zavírání pomocí DIPswitche, tak pro provedení operace zavírání byl aktivován časový spínač, který kontroluje dobu pauzy. Po vypršení této doby se aktivuje automaticky fáze zavírání. Pokud tato doba nebyla nikdy programována, je nastavena na 30 s. Pomocí zvláštní procedury lze však zvolit jakýkoliv časový úsek od 1 do 1023 s (cca 17 min). 13 programování doby pauzy 9

10 Procedura: Nastavení doby pauzy 1. Nastavte dle obrázku dvoupolohové DIP-switche. Tím se zvolí programování doby pauzy. 2. Pomocí 10 polohového DIP-switche vyberte požadovanou dobu. Tedy pokud chcete zvolit např. dobu 25 s, je třeba uvést DIP-switche 5,4 a 1 do polohy ON (součet =25). Po zvolení doby pauzy lze přistoupit k jejímu uložení do paměti. Doba pauzy pro automatický chod uložena do paměti. 5.4 Vymazání paměti Všechny programovatelné parametry jsou registrované v trvalé paměti na desce. Tabulka 5: 10 polohový DIP-switch, nastavení doby DIP switch 1: ON 1 s DIP switch 2: ON 2 s DIP switch 3: ON 4 s DIP switch 4: ON 8 s DIP switch 5: ON 16 s DIP switch 6: ON 32 s DIP switch 7: ON 64 s DIP switch 8: ON 128 s DIP switch 9: ON 256 s DIP switch 10: ON 512 s Procedura: Vymazání paměti 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. 2. Nyní lze přistoupit k ukládání do paměti, která v tomto případě složí k potvrzení vymazání. Obsah paměti byl zcela vymazán. 3. Pokud byla paměť vymazána je to, jakoby pohon nebyl nikdy instalován a tudíž se brána nemůže normálně pohybovat. Po stisknutí tlačítka zavřít se okamžitě aktivuje procedura počáteční vyhledávání poloh. 6 Volitelné funkce 14 vymazání paměti DIP-switch funkce umožňuje zvolit různé funkční módy a aktivovat požadované funkce. Tabulka 6: Přehled nastavení funkcí pomocí DIP switchů DIP switch 1-2: OFF-OFF Manuální chod (přítomnost obsluhy) ON-OFF Poloautomatický chod OFF-ON Automatický chod ON-ON Automatický chod + vždy zavírá DIP switch 3: ON Společný chod DIP switch 4: ON Zruší STOP v cyklu krok-za-krokem DIP switch 5: ON Blikání DIP switch 6: ON Blikání i během prodlevy DIP switch 7: ON Zavře hned po FOTO (jen u automatického chodu, DIP switch2=on) DIP switch 8: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) při otevírání í DIP switch 9: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) i na začátku každého pohybu (FOTO a FOTO 2) DIP switch 10: ON Automatické přednastavení, je-li vyžadováno při opětovném napájení 6.1 Poznámky k jednotlivým DIP-switchům DIP-switch 1-2: Při manuálním chodu se brána dá do pohybu pouze na udělený povel (stisknutí tlačítka). Při poloautomatickém chodu stačí jeden řídící impuls a brána se dá do kompletního pohybu až po dosažení požadované meze. Při automatickém chodu nastane po otevírání doba pauzy a po ní uzavření. Funkce vždy zavřít je aktivovaná tehdy, když po výpadku proudu je brána otevřená. Po předchozím 5 s blikání nastane automatické uzavírání. DIP-switch 3: Pokud došlo již k otevírání (pomocí impulsu KROK-KROK), nelze již tento to pohyb pomocí jiných impulsů přerušit. Pohyb se musí dokončit. Při zavírání však nový řídící impuls vyvolá zastavení areversaci pohybu. 10

11 DIP-switch 4: Cyklus KROK-KROK probíhá následovně: otevřít-stop-zavřít-stop. Aktivuje-li se tato funkce, cyklus se změní na otevřítzavřít-otevřít. DIP-switch 5: Na řídící impuls se nejprve aktivuje blikač a po 5 s (2 s u manuálního chodu) se brána dá do pohybu. DIP-switch 6: Blikač je normálně aktivován jen během otevírání či zavírání. Tato funkce umožňuje to,a by blikání pokračovalo i během pauzy a tak signalizovalo stav blízkého uzavření brány. DIP-switch 7: Tato funkce umožňuje ponechat bránu otevřenou jen po dobu nutnou na průjezd. Automatické zavírání nastane vždy po 5 s po uvolnění FOTO a to nezávisle na naprogramované době pauzy. DIP-switch 8: Toto zařízení zasahuje normálně jen během zavírání. Jestliže je však switch 8 v pozici ON, zásah FOTO vyvolá okamžité zastavení i během otevírání. U poloautomatického nebo automatického chodu se dá brána do pohybu jakmile se FOTO uvolní. DIP-switch 9: FOTO zasahuje během zavírání a FOTO 2 během otevírání. Pokud si přejete bezpečnost zvýšit, je možné před každým započetím pohybu ověřit stav pomocí FOTO a FOTO 2. Až teprve potom začne daný pohyb. DIP-switch 10: Při výpadku elektřiny a zablokování brány přestane fungovat systém snímání polohy brány. pro tuto eventualitu slouží procedura vyrovnání, která umožňuje nové vyhledat bod C. Tato procedura je obvykle aktivována při opětovném napájení, kdy dojde k prvnímu řídícímu impulsu. pomocí DIP-switche v pozici ON však nastane okamžitě při opětovném napájení, aniž by systém čekal na řídící impuls. 7 Zkouška chodu Po zkontrolování zapojení a po provedení programovací procedury mezí pohybu brány je možné přistoupit ke zkoušce chodu. Doporučujeme pracovat při manuálním chodu, přičemž veškeré funkce by měly být dezaktivovány (všechny DIP-switche v pozici OFF). U manuálního chodu se uvolněním řídícího tlačítka motor vždy zastaví. Pokud dstiskněte sk tlačítko KROK-KROK, brána se začne otvírat. Pomocí řídících vstupů uveďte bránu do pohybu až k dosažení bodu A. Cca 20 cm před bodem zastavení se musí aktivovat proces vyrovnávání, který umožňuje dosažení požadované pozice s rychlostí zredukovanou cca o 30%. Poté bránu začnete uzavírat až k dosažení bodu C a i v tomto případě by se mělo aktivovat vyrovnání a to cca 20 cm před zastavením. Nyní přistupte ke zkoušce bezpečnostních zařízení. FOTO neúčinkuje při otevírání, při zavírání vyvolá zastavení chodu. FOTO 2 neúčinkuje během zavírání, ale během otevírání vyvolá zastavení chodu. Zařízení zapojená na vstup STOP zasahují jak při otevírání, tak při zavírání a vždy vyvolají okamžité zastavení chodu. Podle norem UNI 8612 nesmí překročit max. síla brány 150 N (13,5 kg). Toho lze dosáhnout pomocí regulace inteligentního elektronického tření. Na desce je umístěn trimr FRIZZ, který umožňuje stanovit práh zásahu systému tření. Pro zhodnocení účinku regulace trimru vyčkejte až se brána dá do pohybu a dosáhne standardní rychlosti. V automatickém chodu nastane po dokončení operace otvíraní pauza, po jejím uplynutí se brána automaticky zavře. Pokud nebyla doba pauzy naprogramována, trvá 30 s. Pauza nastane i u poloautomatického chodu, pokud během zavírání dojde k reverzaci pohybu a to po zásahu bezpečnostních zařízení. 7.1 Popis funkčních módů U manuálního chodu vstup otevřít-časový spínač umožní pohyb brány až k požadované pozici, vstup částečné otevření umožní pohyb až k stanovenému bodu. Vstup KROK-KROK umožní střídání operace otevřít-zavřít. Jakmile je povel na vstup dokončen, pohyb brány se zastaví. Při operaci otevírání se brána zastaví aví v předem určené pozici a nebo nebyl-li udělen souhlas zařízení FOTO 2. Zatímco při zavírání dojde k zastavení pohybu i v případě, že nebyl udělen souhlas FOTO. Stlačení STOP okamžitě zastaví bránu a to jak během otevírání, tak i zavírání. Potom co byl zastaven chod brány, je třeba ukončit povel na vstupu a až teprve potom se brána opět může pohybovat. 11

12 U jednoho ze dvou automatických chodů (poloautomatický chod, automatický nebo vždy uzavři) pomocí povelu na vstup otevírá čas. spínač provede instrukci otevírání. Pokud nebyl tento povel zrušen a trvá i poté, co byla brána zcela otevřena, brána bá zůstane zablokována v nekonečné pauze. Pouze po dokončení povelu lze bránu opět zavřít. Impulzy na vstupu otevírá částečně vyvolají pohyb brány jen k dosažení bodu částečného otevření. Jeden impuls vstupu KROK-KROK vyvolá střídání operací otevírání a zavírání. Druhý impuls udělený tomuto vstupu vyvolá zastavení pohybu. Stlačení STOP zastaví bránu, jak během otevírání tak zavírání. Pokud vstupu byl na místo impulsu udělen stálý signál, vyvolá se prioritní stav tohoto vstupu a ostatní vstupy budou dezaktivovány (vhodné pro zapojení časového spínače DEN/NOC). U automatického chodu se po dokončení otevírání provede pauza a po jejím skončení se brána uzavře. Pokud během pauzy dojde k zásahu FOTO, bude časový spínač nastaven na nový čas. Pokud byl ovšem během pauzy stlačen STOP, nedojde k uzavření brány, ale k jejímu zastavení (stav STOP). 8 Nabíjecí karta Pohon je vybaven transformátorem, který umožňuje aby byl motor i elektronická ká deska napájen ze sítě. Pokud si přejete aby systém fungoval i během výpadku elektřiny, je nezbytné použít vhodnou baterii a příslušnou nabíjecí kartu. Baterie musí být vzhledem ke svým rozměrům umístěna z vnějšku pohonu a zapojena ke dvěma příslušným svorkám na nabíjecí kartě, která je zapojena ke konektoru jednotky. 9 Údržba Elektronická karta nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, avšak výrobce doporučuje provést 2x do roka kontrolu účinnosti a nastavení síly pohonu. V případě nutnosti proveďte rovnou seřízení. Zkontrolujte také činnost bezpečnostních prvků (fotobuňky, tlakové lišty) a správnou funkci výstražné lampy. 10 Technické parametry Tabulka: Technické parametry Napájení 230 Vac, Hz Napájení baterie V Max. proud (doplňkové zařízení 24 V): 200 ma Max. výkon výstražné lampy 25 W (24 V) Max. výkon indikátoru otevřených dveří 2 W (24 V) Doba pauzy s Rozlišovací schopnost enkodéru 3 mm Provozní teplota od -20 do +70 C 12

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

WES Základna. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt

WES Základna. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

ROBO (RO 300, RO 1000, RO 1124)

ROBO (RO 300, RO 1000, RO 1124) (RO 300, RO 1000, RO 1124) Elektromechanický pohon pro posuvné brány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Wide Angle lens čočka pro široký úhel snímání Popis Rozměry a uspořádání ovládacích prvků jsou na obrázku Tlačítka (shora dolů) a jejich základní

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více