ROA2. Elektronická řídící jednotka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROA2. Elektronická řídící jednotka"

Transkript

1 ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0

2 Obsah 1 Základní informace 3 2 Popis produktu Popis řídící desky Enkodér a inteligentní detekování Vstupy Seřizovací jumper Malá tlačítka Kontrolní LED diody OK 5 3 Instalace Elektrické zapojení (viz. obr. 1) Poznámky k zapojení Krajní polohy pohybu Automatické vyhledávání poloh Manuální vyhledávání polohy Manuální vyhledávání polohy C Manuální vyhledávání polohy B Manuální vyhledávání polohy A Manuální vyhledávání polohy Programování doby pauzy Vymazání paměti 10 6 Volitelné funkce Poznámky k jednotlivým DIP-switchům 10 7 Zkouška chodu Popis funkčních módů 11 4 Počáteční nastavení vzdáleností 7 8 Nabíjecí karta 12 5 Programování Ukládání parametrů do paměti Manuální programování poloh Údržba 12 Technické parametry 12 Důležité upozornění Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro řídící jednotku ROA2 a nesmí být použit pro jiné výrobky. Řídící jednotka je určena pro řízení elektromechanických pohonů CLIMBER a RO1124. Každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak bezpečně, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení: zákon č. 22/1997 sb. O technických požadavcích na výrobky nařízení vlády č. 168, 169 a 170 ze dne 25. června 1997 nařízení vlády č. 378/2001 ze dne 12. září 2001 Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii Brány a automatická vrata, se musí zdržet instalace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné škody, které by zařízení mohlo způsobit! TECHNOPARK 2006

3 1 Základní informace Neinstalujte motor bez mechanických koncových dorazů, nesprávná instalace může mít negativní důsledky na bezpečný a spolehlivý provoz. Nainstalujte pohon, ovládací zařízení (spínač nebo tlačítkový panel) a bezpečnostní zařízení. Následně proveďte elektrická zapojení podle obr. 1. Zapojte řídící jednotku a ověřte, zda-li je na svorkách 1-2 napětí 230 V a na svorkách Vdc. LED diody umístěné na vstupech by se měly rozsvítit a OK LED dioda musí blikat s frekvencí 1 s. Kontrolní diody enkodéru signalizují jakýkoliv pohyb brány elektrické zapojení programátor seřizovač anténa funkce LED OK klíč nabíjení enkodér mikroprocesor J8 enkodér část. otevření časovač SBS FOTO 2 FOTO STOP karta radioovladače dvoukanálový radiopřijímač částečné otevření časovač SBS FOTO 2 FOTO STOP indikátor otevírání společný 24 Vdc max 200 ma odblokování FUSE 315 mat FUSE 8A relé otevřít-zavřít relé společný motor výstražná lampa LUCY 24 Vdc, max. 25 W sec. transf. prim. transf. FUSE 3,15 A 230 Vac Hz 1 Zkontrolujte směr pohybu brány tak, že stlačíte 2x tlačítko zavřít. V případě že se brána otevírá, je nutné vypnout napájení a otočit konektorem motoru o 180 a vložit můstky J8 vzájemně proti sobě. V případě že je pohon instalován poprvé, proveďte bod 1, jinak postupujte podle bodu 2: 1. Stiskněte a pusťte tlačítko zavřít na tlačítkovém panelu 2. Nastavte DIP switche funkce a programování a stiskněte tlačítko zavřít. Když je DIP switch 10 v poloze OFF, bod C je posunutý 5 cm od bodu 0, v poloze ON koresponduje s bodem 0. Vyčkejte než proběhne procedura vyhledávání (pomalé zavírání - pomalé otevírání - rychlé uzavřetí). Poté nastavte funkce pomocí DIP switchů, přičemž spínač programování je vždy OFF (viz. tabulka 1). Pokud byl zvolen automatický mód (DIP switch 2=ON), pak je doba prodlevy automaticky nastavena 30 s (pro změnu této doby viz kap. 4.3) 2 nastavení DIP-switchů DIP-SWITCH 10 OFF pro posuvné brány ovládané pohonem RO1124 DIP-SWITCH 10 ON pro sekční vrata ovládané pohonem CR2040 Pomocí trimru seřízení lze nastavit práh síly nárazu (otočením ve směru hodinových ručiček se zvýší tah). DIP switch 10=OFF F pro posuvné brány s pohonem RO 1024 DIP switch 10=ON pro posuvná vrata s pohonem CR

4 Tabulka1: Přehled nastavení funkcí pomocí DIP switchů DIP switch 1-2: OFF-OFF Manuální chod (přítomnost obsluhy) ON-OFF Poloautomatický chod OFF-ON Automatický chod ON-ON Automatický chod + vždy zavírá DIP switch 3: ON Společný chod DIP switch 4: ON Zruší STOP v cyklu krok-za-krokem DIP switch 5: ON Blikání DIP switch 6: ON Blikání i během prodlevy DIP switch 7: ON Zavře hned po FOTO (jen u automatického o chodu, DIP switch2=on) DIP switch 8: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) při otevíráníí DIP switch 9: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) i na začátku ukaždého pohybu (FOTO a FOTO 2) DIP switch 10: ON Automatické přednastavení, je-li vyžadováno při opětovném napájení 2 Popis produktu Elektronická jednotka je určena k řízení pohonu CLIMBER nebo RO1124 s motorem na jednosměrné napětí 24 Vdc. Pohon neobsahuje standardní koncové spínače, ale je opatřen systémem, který kontroluje polohu při chodu optickým snímáním stupňů rotace hřídele, co umožňuje zavést funkce, které by nemohly být pokryty standardním ovládacím systémem. Zařízení zpomaluje dokud nedosáhne bod zastavení a to s přesností na milimetry metry vzhledem k mechanickému zastavení. Rychlost je v průběhu pohybu nepřetržitě měřena a v případě, že se vyskytnou nějaké překážky, jsou včas signalizovány. Následuje operace reversního chodu. Nastavení délky posunu brány je automatické po stisknutí tlačítka a spuštění příslušné procedury. Je možné nastavit automatický, poloautomatický a manuální chod zařízení. Systém umožňuje využívat funkce jako Okamžité zavření po zásahu FOTO, Vždy uzavři, Pozvolný start, Zpomalení plus funkci Brzdění, která je zařazena jen v případě požadavku okamžitého ukončení chodu. Jednotka je kompatibilní s ovladači typu K, Bio, Flor a NiceWay. 2.1 Popis řídící desky Pozorně si přečtěte všechny instrukce před provedením instalace nebo servisních zásahů. 1. Sada mikrospínačů DIP switch pro nastavení funkcí (kap. 5) 2. Sada mikrospínačů DIP switch k programování (kap. 4) 3. Seřizovací trimr k nastavením reversní operace (kap. 1.2) 4. LED diody signalizující funkční stav encodéru (kap. 1.3) 5. LED diody signalizující funkční stav na řídících a bezpečnostních vstupech (kap. 1.4) 6. Spojka umožňující enkodéru snímání rotace ve směru hodinových ručiček při otevírání a naopak (kap. 1.5) 7. Tlačítka k naprogramování nebo přímé kontrole jednotky (kap. 1.6) 8. Indikátor LED, bliká v pravidelných intervalech, signalizuje správný chod zařízení (kap. 1.7) 3 řídící deska O Z P.OP otevřít SBS FOTO2 FOTO STOP 2.2 Enkodér a inteligentní detekování Pohyb brány je detekován systémem optického snímání zářezů na kole namontovaném ntovan na hřídeli. Správný chod systému optického snímání lze ověřit pomocí dvou příslušných LED diod. Když je hřídel roztočena, LED diody při snímání zářezů blikají. Testováním rychlosti pohonu se dokáže automaticky přizpůsobit it změně napětí a zvolit správný krok cyklu při zastavení pohybu. Jestliže rychlost klesne pod daný limit, motor snáší větší namáhání a pravděpodobně podob se jedná o překážku. Toto řešení může být negativně ovlivněno i jinými faktory: malý pokles napětí by vyprovokoval zásah systému a naopak vyšší napětí vyvolá i vyšší namáhání a to ještě před samotným zásahem systému. Naše společnost proto vyvinula vlastní systém detekce, tzv. inteligentní detekci. 4

5 Během pohybu je vypočítávaná průměrná rychlost a k této rychlosti je vypočítaná ještě určitá redukce (regulovatelná trimrem), která představuje práh pro zásah systému. Touto metodou dosáhneme při poklesu napětí snížení průměrné rychlosti a tím se automaticky sníží i práh zásahu do systému. Jestliže během pohybu zasáhne detekovaní systém třikrát po sobě a nedošlo-li k přirozenému zastavení brány, je proveden krok STOP a to bez reverzace směru pohybu. 2.3 Vstupy Po zapojení řídící jednotky se rozsvítí indikátory umístěné na vstupech. pokud je enějaký vstup aktivní je na něm napětí 24 V. LED diody na vstupech FOTO, FOTO2 a STOP svítí, zatímco LED diody na vstupech krok-za-krokem, otevřít částečně a otevřít jsou vypnuty. 2.4 Seřizovací jumper Jumper pro rotaci ve směru hodinových ručiček. U logiky pohonu je třeba rozlišovat operaci otevírání a zavírání v případě, že se jedná o zásah bezpečnostního zařízení. FOTO musí zasáhnout při zavírání, kdežto FOTO2 při otevírání. Při výrobě všech pohonů je z výroby nastavena rotace hřídele ve směru hodinových ručiček při otevírání, proti směru hodinových ručiček při zavírání. Je-li třeba, směr rotace se může změnit konektorem motoru. Je velmi důležité nastavit enkodér, aby správně zaznamenával impulsy pocházející z optického snímání. Tento důležitý úkol zajišťuje jumper J8, kterou je možno zapojit a odpojit do symetricky opačné pozice. 2.5 Malá tlačítka Při instalaci pohonu je často nutné posunutí brány z jedné strany na druhou. Pro tento účel slouží speciální tlačítka (AP=otevírání, CH=zavírání, <<>>=zvýší se rychlost pohybu při očekávání fáze pomalého chodu), které se používají také u programování ve fázi ukládání do paměti. 2.6 Kontrolní LED diody OK Tabulka 2: LED dioda OK signalizuje správný chod vnitřní logiky. Pravidelné blikání v 1 s intervalech mikroprocesor je aktivní, správná funkce Rychlé blikání v 5 s intervalech otevření odblok. klíče/nedostatečné napětí nebo nesprávné naprogramování Dvojité rychlé blikání změna stavu na vstupech, změna v nastavení DIP switche 3 Instalace Před instalací si pečlivě prostudujte instrukce v návodu. Je nezbytné zdůraznit, že z důvodu zákona č. 22 a nařízení vlády č. 168, 169 a 170 i z důvodu správného detekování krajních poloh pohybů, musí být brána vybavena mechanickými koncovými dorazy. Zkontrolujte zde-li je koncový doraz odolný vůči deformaci kinetickou energií naakumulovanou během pohybu. Brána o hmotnosti 400 kg pohybující se rychlostí 12 m/min potřebuje ke svému zastavení energii 40 J, tedy 40 N/m. 3.1 Elektrické zapojení (viz. obr. 1) Poznámka: Instalace a následující údržba musí být výlučně prováděny pouze kvalifikovaným personálem ve shodě s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 sb. a při plném respektování zákona č. 22 a nařízení vlády 168, 169, 170. Každá osoba provádějící tyto operace je plně zodpovědná za případné škody. Tabulka 3: Popis možných zapojení V Elektrické napájení 230 V, 50/60 Hz 3-4 Výstražné světlo Výstup 24 Vdc, max. výkon žárovky 25 W 7 Společný Společný výstup 8 Indikátor otevřených ýhdvěří Výstup pro světelný indikátor 24 V, max. výkon 2 W 9 STOP Výstup s funkcí STOP (zablokování) 10 Fotobuňka Výstup pro bezp. zařízení 11 Fotobuňka 2 Vstup pro bezpečnostní zařízení při otevírání 12 Krok-za-krokem-kroke k Vstup pro cyklus (otevřít- STOP-zavřít-STOP) 13 Otevřít-časový spínač Vstup pro otevírání (řízeno časovým spínačem) 14 Částečné otevření Vstup pro částečné otevírání kanál. přijímač Výstup pro 2. radiopřijímač Anténa Vstup- anténa radiopřijímače 5

6 Tabulka 4: Ostatní předem provedené zapojení: Transf. prim. Primární transformátor Transf. second Sekundární transformátor Motor Výstup pro zapojení motoru 24 Vdc Odblokování Mikrospínač, který sleduje stav odblokovaného ovanéh motoru Enkodér Zapojení pro optický snímač, který sleduje rotaci hřídele Pro rozšiřující desky jsou určeny další kontakty Radio Kontakt radiopřijímače Dobíjení Kontakt pro dobíjecí kartu baterií Poznámky k zapojení Během provádění zapojení nesmí být jednotka napájena pro zajištění bezpečnosti operátora a předejití poškození zařízení. Doporučujeme počkat s uložením eventuálních rozšiřujících desek RADIO a Dobíjení až do dokončení instalace a zkontrolování správného chodu zařízení. Rozšiřující desky nejsou pro správný chod nutné a jsou-li použity, ztěžují identifikaci eventuálního nesprávného zapojení. Pokud nebyly použity vstupy kontaktů NC (normálně uzavřeny), je zapotřebí jejich j spojení můstkem. V případě, že je jich více než jeden, budou zapojeny sériově. Pokud nebyly použity vstupy kontaktů ktů NA (normálně otevřeny), ponechají se volné. V případě, že je jich více než jeden, budou zapojeny paralelně. Kontakty musí být výhradně mechanického typu a bez jakéhokoliv potenciálu. Nejsou povoleny spojení typu PNP, NPN, Open collector. A. Proveďte dle schématu na obr. nezbytná zapojení. Je nutné striktně dodržovat normy, ať již jde o bezpečnost elektrických zařízení nebo automatické brány. B. Uvolněte bránu a umístěte ji do poloviny dráhy, poté ji zablokujte. Brána se může otevřít i zavřít. Pohon nepřipojujte na zdroj pokud nebyly nainstalovány mechanické koncové dorazy. C. Připojte jednotku na zdroj. Ověřte, zda je na svorkách 1-2 napětí 230 V a na svorkách V. Jakmile je jednotka napájena, rozsvítí se LED indikátory umístěné na aktivních vstupech a začne blikat LED dioda OK. V případě že kontrolní LED diody neblikají, okamžitě přerušte napájení a zkontrolujte zapojení. LED dioda OK signalizuje stav vnitřní logiky: pravidelné blikání v intervalu 1s indikuje, že vnitřní mikroprocesor rj je aktivní. V případě že mikroprocesor rozpozná změnu stavu nějakého vstupu, aktivuje se dvojité blikání i když změna stavu nevyvolala okamžité efekty. Rychlé blikání v intervalu 5 s znamená že odblokovací páka je otevřena nebo že není dostatek napětí nebo nebylo zvoleno správné naprogramování. D. Zkontrolujte zda jsou vypnuty všechny LED diody na vstupech vztahující se ke kontaktům NC (bezpečnostní zařízení). Ověřte zda jsou LED diody vztahující se na vstupy NA vypnuty. V opačném případě zkontrolujte zapojení a funkci všech zařízení. E. Zkontrolujte správnou funkci všech bezpečnostních zařízení. Po zásahu těchto zařízení se vypnou příslušné LED diody STOP, FOTO a FOTO 2. Nehýbejte s pohonem, dokud nenainstalujete nezbytné mechanické koncové dorazy. F. Nakonec je třeba zkontrolovat, zda-li pohyb probíhá ve správném směru. Při výrobě jsou všechny pohony nastaveny na rotaci hřídele při otevírání ve směru hodinových ručiček, při zavírání na rotaci proti směru hodinových ručiček. K ověření toho zda směr rotace odpovídá provedené instalaci stiskněte tlačítko zavřít. Ověřte, zda se brána uzavírá. Následně zastavte pohyb brány opětovným stisknutím tlačítka zavřít. Pokud směr pohybu brány nebyl správný postupujte následovně: 1. Vypněte napájení 2. Odpojte konektor motoru a znovu ho zapojte po otočení o Odpojte spojku konektoru J8 a opět ji zapojte ale do symetricky opačné polohy. Následně znovu ověřte směr pohybu brány. Poznámka: Pozor, otočíte-li např. konektorem motor, ale nepřemístíte spojku J8, nastane chyba v systému čtení rotace hřídele. Motor dostal povel k otevírání brány, systém však snímá pohyb uzavírání. V tomto případě každý pokus o pohyb je automaticky pozastaven. Tato situace se rozpozná i tak, že obě LED diody OK-enkodér blikají jen zřídka a motor je zastaven. 6

7 3.1.3 Krajní polohy pohybu Nyní můžete přistoupit k nastavení koncových poloh, v nichž se brána může pohybovat. Jak již bylo popsáno na začátku (kap. 1), je pohon vybaven systémem pro kontrolu pohybu pomocí optického snímání stupňů rotace hřídele. Tento systém je neustále schopen kontrolovat polohu brány. Je ale samozřejmě nezbytné instruovat vnitřní logiku na rozsah, ve kterém se bude brány pohybovat. Na obr. 4 jsou zobrazeny veškeré možnosti pohybu (vzdálenosti). 4 aplikace na posuvnou bránu 0 = Mechanická zarážka při zavírání C = Požadovaný bod pro zavření B = Požadovaný bod pro částečné otevření A = Požadovaný bod pro otevření 1 = Mechanický koncový doraz při otevírání 5 aplikace na sekční vrata 6 aplikace na křídlovou bránu Veškeré tyto vzdálenosti budou vloženy do paměti řídící jednotky ve fázi programování. Je také možné tyto vzdálenosti naprogramovat manuálně, aby jste bránu zastavili v požadované poloze. Fáze programování probíhá automaticky. Pokud je pohon instalován poprvé, v paměti není zadaná žádná kvóta a brána se nemůže normálně pohybovat. V tomto případě první povel na vstupech nebo stisk tlačítka zavřít aktivuje instrukce vyhledávání vzdálenosti. Nespouštějte tuto proceduru, aniž by nebyly instalovány mechanické koncové dorazy. 4 Počáteční nastavení vzdáleností Procedura nastavení počátečních vzdáleností: 1. Připojte pohon ke zdroji a ověřte, zda jsou aktivní všechna bezpečnostní zařízení. 2. Doporučujeme uvolnit pohon a posunout bránu o cm od mechanické iké cké zarážky při zavírání a pak zablokovat. Tímto se procedura urychlí. 3. Krátce stiskněte tlačítko zavřít na řídící desce. Pohon uvede bránu pomalu do pohybu, do fáze zavírání až po dosažení bodu 0 (mechanický koncový doraz) Po dosažení polohy 0 se brána zastaví, přičemž se změří vzdálenost enkodérem. Pohon začne otvírat bránu až po dosažení polohy 1 (mechanická zarážka vymazující rozsah fáze otevírání). Brána se zastaví po dosažení polohy 1 a vzdálenost se uloží do paměti. Operace zjistily rozsahy pohybu brány. Bod C bude matematicky vypočítán, je umístěn ve vzdálenosti 5 cm od bodu 0. Bod A je ve vzdálenosti 5 cm před bodem 1 a bod B je od bodu C vzdálen 1 m. Nyní budou všechny vzdálenosti vloženy do paměti a brána se začne rychle pohybovat až k bodu C. 4. Nastavte funkce DIP-switchů a pohon je připraven k chodu. Pokud během procedury vyhledávání kvót dojde k nějakému vnějšímu zásahu (stisk tlačítka, zásah FOTO nebo impulz krok-za-krokem) brána se okamžitě zastaví a bude nutné zopakovat instrukci 3. 7

8 5 Programování Místo použití procedury vyhledávání poloh (nastane jenom když pohon nebyl předtím instalován) je možné použít kdykoliv automatické vyhledávání poloh, nebo stanovit jednotlivé kvóty pomocí manuálního programování. Programovatelné fáze a funkce jsou voleny pomocí dvou skupin DIP switchů funkce a progr. DIP switch progr. Standardně v pozici OFF. Aktivuje různá programování. DIP switch funkce Slouží k nastavení požadovaných funkčních módu. 7 nastavení dvou skupin DIP-switchů Ve funkčním módu musí být DIP-switch progr. v pozici OFF a funkční módy se volí pomocí DIP-switchů funkce. V případě, že je jeden z DIP switchů progr. v pozici ON, DIP-switch funkce slouží k volbě parametru ukládaného do paměti. Pokud byla aktivována fáze programování pomocí DIP-switche funkce byl zvolen nesprávný parametr. LED-dioda OK rychle bliká. 5.1 Ukládání parametrů do paměti Procedura ukládání parametrů do paměti: 1. Stiskněte aspoň na 2 s tlačítko <<>>. LED dioda OK začne rychle blikat. 2. Uvolněte tlačítko <<>>. LED dioda OK rychle bliká po dobu 3 s. 3. Stiskněte současně tlačítka A a C. LED dioda OK bliká další 2 s, čím se potvrzuje správnost uložení parametrů. 5.2 Manuální programování poloh Veškeré polohy popsané v předcházející kapitole mohou být programovány i manuálně Automatické vyhledávání poloh Provádění automatického vyhledávání poloh je prakticky shodné s počátečním vyhledáváním poloh. Obě procedury se liší jen tím, že počáteční vyhledávání poloh může být aktivováno kdykoliv, i v případě, že pohon již byl instalován a v paměti byly uloženy správné polohy. Nastavte DIP switch podle obrázků. automatické atické nastavení poloh 8 Procedura: Automatické vyhledávání poloh 1. Krátce stiskněte tlačítko zavřít umístěné na kontrolní desce. 2. Počkejte až procedura skončí. 3. Nastavte progr. DIP switch do pozice OFF, DIP-switche funkce nastavte na požadovaný mód. Pohon je připraven na chod. Ukládání všech zvolených poloh proběhne automaticky Manuální vyhledávání polohy 0 (Mechanické zarážky při zavírání) Procedura: Manuální vyhledávání polohy 0 (max. poloha při zavírání) 1. Nastavte DIP switche, tím zvolíte manuální vyhledávání polohy 0 2. Stiskněte tlačítko zavírá umístěné na desce k zahájení zavírání brány až k dosažení mechanické zarážky 3. Na zrychlení pohybu můžete kromě tlačítka zavřít stlačit tlačítko <<>>. 4. Po dosažení mechanické zarážky bude tato vzdálenost (max. rozsah pohybu při zavírání) změřena a uložena do paměti. Kvóta se stane základem pro měření dalších kvót Manuální vyhledávání polohy C (Požadovaná poloha zastavení při zavírání) Vzdálenost představuje pozici ve které se brána zastaví při fázi zavírání. Obvykle je pozice vzdálená několik centimetrů od mechanické zarážky. Vzdálenost je větší než vzdálenost 0. 9 manuální vyhledávání polohy C 8

9 Procedura: Manuální vyhledávání polohy C 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. 2. Stiskněte tlačítka otevřít nebo zavřít, aby se brána dala do pohybu a dosáhla požadované pozice. 3. Kromě tlačítka otevírá nebo zavírá můžete stisknout i <<>> k dosažení větší rychlosti pohybu. 4. Po dosažení požadované pozice je tato vzdálenost zaměřena a může se tedy přistoupit k jejímu uložení do paměti Manuální vyhledávání polohy B (bod zastavení při částečném otevírání) Touto procedurou můžete naprogramovat polohu, kterou si přejete při částečném otevření (průchod pro pěší). Tato poloha představuje místo zastavení brány poté, co byl udělen povel k částečnému otevření. Obvykle je umístěna ve vzdálenosti cm od bodu C. Vzdálenost je větší než vzdálenost C. 10 manuální vyhledávání polohy B Procedura: Manuální vyhledávání polohy B 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. 2. Stiskněte tlačítka otevírá nebo zavírá aby se brána dala do pohybu a aby dosáhla požadované polohy. 3. Kromě tlačítek otevírá a zavírá můžete stisknout i <<>>, aby došlo k zrychlení pohybu. 4. Když brána dosáhla požadované polohy, byla její vzdálenost zaměřena a může se tedy přistoupit k jejímu uložení do paměti. Touto procedurou byla změřena a uložena do paměti požadovaná poloha při částečném otevření Manuální vyhledávání polohy A (poloha zastavení při otevírání) Pomocí této procedury můžete naprogramovat požadovanou polohu při otevírání. Tato poloha představuje místo zastavení brány při otevírání. Vzdálenost musí být větší než B Manuální vyhledávání polohy 1 (mechanická zarážka při otevírání) 11 manuální vyhledávání polohy A Procedura: Manuální vyhledávání polohy A 1. Nastavte dle obrázku DIP switche 2. Stiskněte tlačítko otevírá nebo zavírá, aby se brána dala do pohybu a dosáhla požadovanou polohu 3. Kromě tlačítek otevírá nebo zavírá můžete stisknout <<>> ke zrychlení pohybu 4. Když brána dosáhne požadované pozice, je tato vzdálenost změřena a může se tedy přistoupit k jejímu uložení do paměti. Touto procedurou byla změřena a uložena do paměti požadovaná poloha oh při otevírání. Pomocí této procedury je změřena max. poloha při otevírání. Tato poloha představuje mez, za níž se brána již nemůže pohybovat. Tato vzdálenost je vždy větší než A. manuální vyhledávání polohy 1 12 Procedura: Manuální vyhledávání polohy 1 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. Tímto se zvolí Programování doby pauzy. 2. Pomocí 10-polohového DIP-switche vyberte požadovanou dobu: DIP 1 ON=1 s. Pokud chcete zvolit dobu např. 25 s, je třeba uvést DIP-switch 5, 4 a 1 do polohy ON (16+8+1=25). 3. Po zvolení doby pauzy lze přistoupit k jejímu uložení do paměti. Doba pauzy pro automatický chod uložena do paměti. 5.3 Programování doby pauzy Jestliže bylo zvoleno automatické zavírání pomocí DIPswitche, tak pro provedení operace zavírání byl aktivován časový spínač, který kontroluje dobu pauzy. Po vypršení této doby se aktivuje automaticky fáze zavírání. Pokud tato doba nebyla nikdy programována, je nastavena na 30 s. Pomocí zvláštní procedury lze však zvolit jakýkoliv časový úsek od 1 do 1023 s (cca 17 min). 13 programování doby pauzy 9

10 Procedura: Nastavení doby pauzy 1. Nastavte dle obrázku dvoupolohové DIP-switche. Tím se zvolí programování doby pauzy. 2. Pomocí 10 polohového DIP-switche vyberte požadovanou dobu. Tedy pokud chcete zvolit např. dobu 25 s, je třeba uvést DIP-switche 5,4 a 1 do polohy ON (součet =25). Po zvolení doby pauzy lze přistoupit k jejímu uložení do paměti. Doba pauzy pro automatický chod uložena do paměti. 5.4 Vymazání paměti Všechny programovatelné parametry jsou registrované v trvalé paměti na desce. Tabulka 5: 10 polohový DIP-switch, nastavení doby DIP switch 1: ON 1 s DIP switch 2: ON 2 s DIP switch 3: ON 4 s DIP switch 4: ON 8 s DIP switch 5: ON 16 s DIP switch 6: ON 32 s DIP switch 7: ON 64 s DIP switch 8: ON 128 s DIP switch 9: ON 256 s DIP switch 10: ON 512 s Procedura: Vymazání paměti 1. Nastavte dle obrázku DIP-switche. 2. Nyní lze přistoupit k ukládání do paměti, která v tomto případě složí k potvrzení vymazání. Obsah paměti byl zcela vymazán. 3. Pokud byla paměť vymazána je to, jakoby pohon nebyl nikdy instalován a tudíž se brána nemůže normálně pohybovat. Po stisknutí tlačítka zavřít se okamžitě aktivuje procedura počáteční vyhledávání poloh. 6 Volitelné funkce 14 vymazání paměti DIP-switch funkce umožňuje zvolit různé funkční módy a aktivovat požadované funkce. Tabulka 6: Přehled nastavení funkcí pomocí DIP switchů DIP switch 1-2: OFF-OFF Manuální chod (přítomnost obsluhy) ON-OFF Poloautomatický chod OFF-ON Automatický chod ON-ON Automatický chod + vždy zavírá DIP switch 3: ON Společný chod DIP switch 4: ON Zruší STOP v cyklu krok-za-krokem DIP switch 5: ON Blikání DIP switch 6: ON Blikání i během prodlevy DIP switch 7: ON Zavře hned po FOTO (jen u automatického chodu, DIP switch2=on) DIP switch 8: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) při otevírání í DIP switch 9: ON Bezpečnostní zařízení (FOTO) i na začátku každého pohybu (FOTO a FOTO 2) DIP switch 10: ON Automatické přednastavení, je-li vyžadováno při opětovném napájení 6.1 Poznámky k jednotlivým DIP-switchům DIP-switch 1-2: Při manuálním chodu se brána dá do pohybu pouze na udělený povel (stisknutí tlačítka). Při poloautomatickém chodu stačí jeden řídící impuls a brána se dá do kompletního pohybu až po dosažení požadované meze. Při automatickém chodu nastane po otevírání doba pauzy a po ní uzavření. Funkce vždy zavřít je aktivovaná tehdy, když po výpadku proudu je brána otevřená. Po předchozím 5 s blikání nastane automatické uzavírání. DIP-switch 3: Pokud došlo již k otevírání (pomocí impulsu KROK-KROK), nelze již tento to pohyb pomocí jiných impulsů přerušit. Pohyb se musí dokončit. Při zavírání však nový řídící impuls vyvolá zastavení areversaci pohybu. 10

11 DIP-switch 4: Cyklus KROK-KROK probíhá následovně: otevřít-stop-zavřít-stop. Aktivuje-li se tato funkce, cyklus se změní na otevřítzavřít-otevřít. DIP-switch 5: Na řídící impuls se nejprve aktivuje blikač a po 5 s (2 s u manuálního chodu) se brána dá do pohybu. DIP-switch 6: Blikač je normálně aktivován jen během otevírání či zavírání. Tato funkce umožňuje to,a by blikání pokračovalo i během pauzy a tak signalizovalo stav blízkého uzavření brány. DIP-switch 7: Tato funkce umožňuje ponechat bránu otevřenou jen po dobu nutnou na průjezd. Automatické zavírání nastane vždy po 5 s po uvolnění FOTO a to nezávisle na naprogramované době pauzy. DIP-switch 8: Toto zařízení zasahuje normálně jen během zavírání. Jestliže je však switch 8 v pozici ON, zásah FOTO vyvolá okamžité zastavení i během otevírání. U poloautomatického nebo automatického chodu se dá brána do pohybu jakmile se FOTO uvolní. DIP-switch 9: FOTO zasahuje během zavírání a FOTO 2 během otevírání. Pokud si přejete bezpečnost zvýšit, je možné před každým započetím pohybu ověřit stav pomocí FOTO a FOTO 2. Až teprve potom začne daný pohyb. DIP-switch 10: Při výpadku elektřiny a zablokování brány přestane fungovat systém snímání polohy brány. pro tuto eventualitu slouží procedura vyrovnání, která umožňuje nové vyhledat bod C. Tato procedura je obvykle aktivována při opětovném napájení, kdy dojde k prvnímu řídícímu impulsu. pomocí DIP-switche v pozici ON však nastane okamžitě při opětovném napájení, aniž by systém čekal na řídící impuls. 7 Zkouška chodu Po zkontrolování zapojení a po provedení programovací procedury mezí pohybu brány je možné přistoupit ke zkoušce chodu. Doporučujeme pracovat při manuálním chodu, přičemž veškeré funkce by měly být dezaktivovány (všechny DIP-switche v pozici OFF). U manuálního chodu se uvolněním řídícího tlačítka motor vždy zastaví. Pokud dstiskněte sk tlačítko KROK-KROK, brána se začne otvírat. Pomocí řídících vstupů uveďte bránu do pohybu až k dosažení bodu A. Cca 20 cm před bodem zastavení se musí aktivovat proces vyrovnávání, který umožňuje dosažení požadované pozice s rychlostí zredukovanou cca o 30%. Poté bránu začnete uzavírat až k dosažení bodu C a i v tomto případě by se mělo aktivovat vyrovnání a to cca 20 cm před zastavením. Nyní přistupte ke zkoušce bezpečnostních zařízení. FOTO neúčinkuje při otevírání, při zavírání vyvolá zastavení chodu. FOTO 2 neúčinkuje během zavírání, ale během otevírání vyvolá zastavení chodu. Zařízení zapojená na vstup STOP zasahují jak při otevírání, tak při zavírání a vždy vyvolají okamžité zastavení chodu. Podle norem UNI 8612 nesmí překročit max. síla brány 150 N (13,5 kg). Toho lze dosáhnout pomocí regulace inteligentního elektronického tření. Na desce je umístěn trimr FRIZZ, který umožňuje stanovit práh zásahu systému tření. Pro zhodnocení účinku regulace trimru vyčkejte až se brána dá do pohybu a dosáhne standardní rychlosti. V automatickém chodu nastane po dokončení operace otvíraní pauza, po jejím uplynutí se brána automaticky zavře. Pokud nebyla doba pauzy naprogramována, trvá 30 s. Pauza nastane i u poloautomatického chodu, pokud během zavírání dojde k reverzaci pohybu a to po zásahu bezpečnostních zařízení. 7.1 Popis funkčních módů U manuálního chodu vstup otevřít-časový spínač umožní pohyb brány až k požadované pozici, vstup částečné otevření umožní pohyb až k stanovenému bodu. Vstup KROK-KROK umožní střídání operace otevřít-zavřít. Jakmile je povel na vstup dokončen, pohyb brány se zastaví. Při operaci otevírání se brána zastaví aví v předem určené pozici a nebo nebyl-li udělen souhlas zařízení FOTO 2. Zatímco při zavírání dojde k zastavení pohybu i v případě, že nebyl udělen souhlas FOTO. Stlačení STOP okamžitě zastaví bránu a to jak během otevírání, tak i zavírání. Potom co byl zastaven chod brány, je třeba ukončit povel na vstupu a až teprve potom se brána opět může pohybovat. 11

12 U jednoho ze dvou automatických chodů (poloautomatický chod, automatický nebo vždy uzavři) pomocí povelu na vstup otevírá čas. spínač provede instrukci otevírání. Pokud nebyl tento povel zrušen a trvá i poté, co byla brána zcela otevřena, brána bá zůstane zablokována v nekonečné pauze. Pouze po dokončení povelu lze bránu opět zavřít. Impulzy na vstupu otevírá částečně vyvolají pohyb brány jen k dosažení bodu částečného otevření. Jeden impuls vstupu KROK-KROK vyvolá střídání operací otevírání a zavírání. Druhý impuls udělený tomuto vstupu vyvolá zastavení pohybu. Stlačení STOP zastaví bránu, jak během otevírání tak zavírání. Pokud vstupu byl na místo impulsu udělen stálý signál, vyvolá se prioritní stav tohoto vstupu a ostatní vstupy budou dezaktivovány (vhodné pro zapojení časového spínače DEN/NOC). U automatického chodu se po dokončení otevírání provede pauza a po jejím skončení se brána uzavře. Pokud během pauzy dojde k zásahu FOTO, bude časový spínač nastaven na nový čas. Pokud byl ovšem během pauzy stlačen STOP, nedojde k uzavření brány, ale k jejímu zastavení (stav STOP). 8 Nabíjecí karta Pohon je vybaven transformátorem, který umožňuje aby byl motor i elektronická ká deska napájen ze sítě. Pokud si přejete aby systém fungoval i během výpadku elektřiny, je nezbytné použít vhodnou baterii a příslušnou nabíjecí kartu. Baterie musí být vzhledem ke svým rozměrům umístěna z vnějšku pohonu a zapojena ke dvěma příslušným svorkám na nabíjecí kartě, která je zapojena ke konektoru jednotky. 9 Údržba Elektronická karta nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, avšak výrobce doporučuje provést 2x do roka kontrolu účinnosti a nastavení síly pohonu. V případě nutnosti proveďte rovnou seřízení. Zkontrolujte také činnost bezpečnostních prvků (fotobuňky, tlakové lišty) a správnou funkci výstražné lampy. 10 Technické parametry Tabulka: Technické parametry Napájení 230 Vac, Hz Napájení baterie V Max. proud (doplňkové zařízení 24 V): 200 ma Max. výkon výstražné lampy 25 W (24 V) Max. výkon indikátoru otevřených dveří 2 W (24 V) Doba pauzy s Rozlišovací schopnost enkodéru 3 mm Provozní teplota od -20 do +70 C 12

VA024. Externí rádiový přijímač VARIO

VA024. Externí rádiový přijímač VARIO Externí rádiový přijímač VARIO Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

ELPRO S40. Elektronický programátor pro výsuvné sloupy

ELPRO S40. Elektronický programátor pro výsuvné sloupy Elektronický programátor pro výsuvné sloupy Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 3.0

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Wallyght WLT. Multifunkční LED lampa

Wallyght WLT. Multifunkční LED lampa Multifunkční LED lampa Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

Hopp. HO7124; HO7224: Pohon pro křídlové brány

Hopp. HO7124; HO7224: Pohon pro křídlové brány HO7124; HO7224: Pohon pro křídlové brány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

MC824H. Řídicí jednotka

MC824H. Řídicí jednotka MC824H Řídicí jednotka Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 3.0 www.technopark.cz

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SBM 261.U. Přístupový systém s GSM modulem

SBM 261.U. Přístupový systém s GSM modulem Přístupový systém s GSM modulem Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Automatický pohon FAAC 391, 391 E

Automatický pohon FAAC 391, 391 E Automatický pohon FAAC 391, 391 E Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC odstavec II,oddíl B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE PH-HD01 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Ovládání polohy ventilu podle požadované teploty

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

EASY3-4. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety

EASY3-4. Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety EASY3-4 Analogová řídicí jednotka pro svinovací rolety Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

produkty faac přehled produktů

produkty faac přehled produktů produkty faac přehled produktů automatické systémy pro křídlové brány 391 s kloubovým ramenem pro privátní křídlové brány s maximální délkou jednoho křídla 2 m (2,5 m s elektrozámkem) 390 s kloubovým ramenem

Více

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK Uživatelský a servisní manuál 2 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Je to nový high-tech výrobek, jehož vývoji a výrobě jsme věnovali mimořádnou

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice BC-2000 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více